Våldsattack mot Pakistans kristna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våldsattack mot Pakistans kristna"

Transkript

1 Foto: SCANPIX Nyheter 8 9 Dagen ger dig allt inför påvevalet Krönika 11 Pappa, vad betyder det att vara kär? Dogge Doggelito, kristen multikonstnär tisdag 12 mars 2013 Årgång 68 Nr 40 Pris 14 kr Du gjorde vägen fri framför mig och gav stadga åt mina steg. Psaltaren 18:37 Dagen.se Foto: FREDRIK SANDBERG, SCANPIX Vädjar om hjälp för mödrar Doktor Grace på Panzi i Kongo vill gärna se utbyte med svenska barnmorskor. 6 Våldsattack mot Pakistans kristna 170 hem brändes ned under helgen när en mobb gick till attack Över hundra hem eldhärjades när extremister attackerade ett kristet bostadsområde i Lahore i helgen. I lågorna försvann familjernas alla ägodelar och levande djur brändes till döds. Det är den senaste i en lång rad attacker riktade mot Pakistans religiösa minoriteter. Åter ligger vaga anklagelser om hädelse mot islam bakom våldet. 4 Vardag Foto: AnnaSara Börefelt Udda dop ordnades av Moraborna sista sidan Misstänkt mordbrand i Pingstkyrkan 5 Insikt 12 Pulitzerpris för Indienskildring Katherine Boo skrev prisbelönt bok om Indiens fattiga. Ledare 2 Att ha samvetsfrihet i vården är ett tecken på ett generöst samhälle. Hasse Boström, ledare Bibeln eller matchen? Familjen Sundberg vill inte välja. Här är Benjamin, 13 år, tillsammans med pappa Henrik. Foto: Gabriella Mellergårdh Sundbergs satsar på både Jesus och hockey POSTTIDNING A

2 2 DAGEN tisdag 12 mars 2013 opinion Redigering: Rickard Alvarsson Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund , Ledare Debattredaktör: Hasse Boström , Samvetsfrihet är generositet Tillåt den enskilde att vägra medverka i abortingrepp Det som är självklarhet i de allra flesta länder i Europa är problematiskt i Sverige: samvetsfrihet för vårdpersonal. Som vi berättar på nyhetsplats har Sverige anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, för att vi inte följer en resolution som Europarådet antog Den resolutionen säger att ingen ska tvingas att medverka vid abort eller dödshjälp mot det egna samvetet. Det är FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, svenska Pro vita samt föreningen Kristna läkare och medicinstudenter som står bakom anmälan. I maj 2011 röstade en majoritet av Sveriges riksdag för att inte ta hänsyn till Europarådets resolution. Det som inte är ett stort problem inom sjukvården i 41 av rådets 47 medlemsländer är, enligt politikerna, ogenomförbart i Sverige och fem andra länder. En orsak till detta kan vara den låsning i abortfrågan som under många år kännetecknat vårt land. Denna låsning kan beskrivas som en rädsla för att över huvud taget föra en etisk diskussion i abortfrågan. Att öppna för en sådan betraktas som att man släpper lös mörka högerkrafter i form av abortmotstånd. Den inställningen är tragisk för ett sunt samtalsklimat. Nyligen läste vi om ett fall i Irland där en kvinna dog efter att ha nekats abort. Men där handlade det uppenbarligen inte om personalens samvetsfrihet, utan om allvarliga missbedömningar från personalens sida. Men här finns en konflikt mellan patienters rättigheter och personalens dito som man måste vara öppen med. Sverige har beslutat om rätt till abort, en rätt som i varierande utsträckning finns i de flesta europeiska länder. Kvinnor som söker abort ska självklart ha rätt till den. Staten (i egenskap av lagstiftare) måste uppfylla sina skyldigheter gentemot den enskilde. Det kan innebära praktiska problem för sjukvården, men det kan knappast vara ett stort problem om en enskild person inte vill medverka i ingreppet. Att ha samvetsfrihet är ett tecken på ett generöst samhälle. Det är ett samhälle som är tilllåter åsiktsskillnader, olika värderingar och skilda världsbilder. Inom det religiösa området garanterar vi alla frihet. Vi är måna om yttrande- och föreningsfrihet. Vi betraktar oss som ett samhälle med stor individuell frihet. I denna frihet ingår också att man i vissa frågor kan komma till andra slutsatser än majoriteten. Vi har haft en lång tradition av rätt att vägra vapen, återigen med samvetet som motiv, utan att det ansetts hota försvaret som helhet. Om vi inte är beredda att erbjuda denna samvetsfrihet för vårdpersonal finns egentligen ingen annan väg för det offentliga än att uppmana personer med samvetsbetänkligheter, kring till exempel abort, att välja andra yrken än barnmorska. Det vore en stor förlust både för vården och för samhället. Hasse Boström Obunden på kristen grund Läs mer på sid 7: Anmälan mot Sverige för bristande samvetsfrihet Gästkrönika Felicia Svaeren, krönkör och frilansjournalist Utmaningen: Ge unga hopp Det råder ett alarmerande och akut läge när det gäller ohälsan bland unga i Sverige. I en rapport som släpptes förra veckan riktade OECD skarp kritik mot Sverige på grund av brister i vården av unga med psykiska problem. Med denna rapport fylls statistiken om ohälsan på; en av fyra åringar lider av psykisk ohälsa. Ansökningar om aktivitetsersättning bland ungdomar på grund av psykisk ohälsa har nästan fyrdubblats sedan början av 2000-talet den i särklass största ökningen bland de OECD-länder som har dessa uppgifter säger rapporten bland annat. Detta kan läggas till ytterligare statistik från till exempel Socialstyrelsen som i höstas rapporterade att allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården och andelen ungdomar i åldern år som upplever ängslan, oro eller ångest har ökat stadigt sedan mätningarna startade för ett trettiotal år sedan. Det Vågar ens kyrkan tro på sitt eget budskap om gemenskap, läkedom, glädje och förtröstan? går att skriva spaltmetrar om detta. Det behövs knappast mer belägg för hur det står till med hälsan bland unga svenskar. Listan över troliga orsaker till den psykiska ohälsan är lika lång som statistiken. Egentligen är det få forskare, analytiker eller utredare som vet med säkerhet vad ohälsan beror på. Det blir ett antal kvalificerade gissningar som en av de senaste trenderna som säger att unga har förändrade livsvillkor och därför mår dåligt. Under tiden som gissandet och rapporterandet pågår så blir läget allt mer kritiskt. Vi har en ung generation som vänder ut och in på sig själva i sina försök att fungera i samhället men med en allt mer utbredd tomhet som resultat. Det måste till en politik som prioriterar ungas jobb och utbildning samt avsätter ordentliga resurser för att motverka den psykiska ohälsan (Det parti som har det som en huvudfråga i nästa valrörelse får min röst). Men ungas ohälsa är inte en fråga som bara har politiska lösningar. Vi måste också få till ett samhälle där vi vågar tala om att yttre faktorer inte är den enda räddningen. Många skadade unga ger upp för att de inte har något att tro på, eller sätta sitt hopp till. Det kanske är dags att plädera för att våga bejaka det som inte är fler bidrag, ungdomsgårdar eller psykologer. Den gamla kristna folkrörelsens stora bidrag var gemenskap och engagemang. Dags att erkänna och pröva det igen? Samvetsfråga. Antingen ger vi vårdpersonal frihet att vägra i vissa ingrepp, eller så uppmanar vi de som har känsliga samveten att välja ett annat yrke. Det senare vore en stor förlust både för vården och för samhället. FOTO: SCANPIX I korthet Ett gott exempel Att Panzisjukhuset i Kongo är ett prov på bra svenskt bistånd har påtalats många gånger, även på denna sida. Intervjun i dag (sid 6) med läkaren Grace Rehema Muhima ger ytterligare skäl för det. Hon önskar ett utbyte med svenska barnmorskor, för att få del av deras kunskaper, och att situationen för Grace Rehema Muhima kvinnorna i området uppmärksammas ännu mer internationellt. Samtidigt har vi förundrats av berättelserna från Panzi, om viljan att starta ett nytt liv mitt i en till synes hopplös situation. Därför är det här i så många avseenden ett gott exempel. Hasse Boström Vågar ens kyrkan tro på sitt eget budskap om gemenskap, läkedom, glädje och förtröstan? Och kan hon vara en medaktör för ett nytt samhällssamtal där vi talar om att alla unga har ett inneboende värde som är okränkbart och som inte definieras av yttre faktorer? Där vi vågar uppmana till att pröva om det finns nya sammanhang som kan skänka inre frid och ro. Kan kyrkan vara först på bollen och adressera dessa allvarliga problem med en ung generation, där antidepressiva tabletter fått ersätta tron på vad som är meningen med livet. Här är vi alla utmanade.

3 DAGEN tisdag 12 mars 2013 Redigering: Beatrice Harknäs Smedman, Rickard Alvarsson Debatt 3 opinion SVERIGEVISIT. Kung Carl Gustaf och Turkiets president Abdullah Gül under en välkomstceremoni på Stockholms slotts inre borggård. Gül inledde i går ett tre dagar långt statsbesök i Sverige. Men det är många som ställer frågor kring mänskliga rättigheter i Turkiet liksom synen på judarna och staten Israel. Foto: HENRIK MONTGOMERY, SCANPIX Turkiet har lång väg kvar till EU Annelie Enochson, Riksdagsledamot (KD) för Kristdemokraterna i Göteborg Debatt Var står egentligen Turkiet när det gäller religionsfrihet och Israel? Det undrar Annelie Enochson (KD). Hon anser att landet har långt kvar för att uppfylla kriterierna för ett EU-medlemskap. På inbjudan av kung Carl XVI Gustaf är Turkiets president Abdullah Gul i veckan på statsbesök i Sverige. Det är det första statsbesöket som en turkisk statschef gör i Sverige. President Gul kommer bland annat att träffa företrädare för regering, riksdag och kungafamilj och hålla ett anförande i riksdagen om Turkiets nya roll i regionen och globalt. Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogans uttalande den 27 februari vid ett FN-ordnat seminarium i Wien, skulle jag säga är oroväckande och bekymmersamt utifrån landets roll i regionen. Premiärministern uttryckte att sionism är ett brott mot mänskligheten, likställt med antisemitism, fascism och islamofobi. Uttalandet om sionism är mycket nedvärderande och kränker judarna och staten Israel. Det är även anmärkningsvärt utifrån Turkiets strävan att bli EU-medlem. Uttalandet orsakade skarp kritik från FN, Israel och USA. Turkiet ansökte redan 1959 om medlemskap i EEC (EU), ansökan förnyades 1987 och 1999 fick Turkiet kandidatlandsstatus. Förhandlingar om EU-medlemskap inleddes 2005 och pågår kontinuerligt. För att ett bli EU-medlem krävs att Köpenhamnskriteriernas tre villkor uppfylls. Uttalandet om sionism är mycket nedvärderande och kränker judarna och staten Israel. Kraven innebär att landet politiskt måste vara en stabilt fungerande demokrati med ett rättssamhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och garanterar skydd av minoriteter. De två andra villkoren bygger på att landet har en fungerande marknadsekonomi och administration. Turkiet har långt till att uppfylla Köpenhamnskriterierna och utmaningarna är flera. Turkiet ligger i konflikt med Cypern och vill därmed inte erkänna ett annat EU-medlemsland. Och mycket bekymmersamt är Turkiets bristande respekt för religionsfrihet. Landet har undertecknat FNdeklarationen om mänskliga rättigheter från 1948 där religionsfrihet inkluderas under artikel 18. Religionsfrihet innefattar rätten att konvertera. Vid kontakter som jag har haft med turkiska regeringsföreträdare har jag framfört detta, men utifrån dagens situation verkar detta vara något som Turkiet i praktiken har svårt att acceptera. De mänskliga rättigheterna har en central plats i EU-samarbetet. Premiärminister Ergodans uttalande om sionismen visar på synen mot judar och mot världens enda judiska stat. Turkiet har en lång väg kvar för att uppfylla EU:s politiska kriterier om mänskliga rättigheter. President Gul träffar under Sverigebesöket bland annat statsministern, riksdagsföreträdare, talmannen, finans- och handelsministrarna och kungafamiljen. Gul inviger även ett turkiskt forskningsinstitut i Stockholm där utrikesministrarna Carl Bildt och Ahmet Davutoglu invigningstalar. Ergodans uttalande om sionism skapade kritik från omvärlden och nu hoppas jag att frågorna även kommer att lyftas av svenska företrädare under besöket. Var står egentligen Turkiet när det gäller religionsfrihet och Israel? Vilka ambitioner har Turkiet att närma sig EU när premiärministern uttalar sådant om sionismen? Kommer Turkiets inskränkta religionsfrihet och behandling av konvertiter våga lyftas under statsbesöket? Frågorna är många och jag hoppas att några får sitt svar under president Guls besök. Åsikt Läs fler åsikter från läsarna på sidan 15 Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten. Webbdebatt på Dagen.se/ webbdebatt Vi önskar att regeringen i sitt samtal med Turkiets president tar upp frågan om syrianernas och andra folkgruppers rättigheter. Hanna Altunkaynak, kommunpolitiker (S), Örebro Istället för att ha attraherat en ung och vidsynt generation, tycks den Episkopala kyrkan föra en tynande tillvaro. Jacob Rudolfsson, Svenska evangeliska alliansen, om teologen John Shelby Spongs försök att modernisera kyrkan.

4 4 DAGEN tisdag 12 mars 2013 nyheter Nyhetschef: Rickard Alvarsson och David Wingren , Extremister brände ner kristet bostadsområde 170 hem drabbades i Pakistan: Familjerna flydde under natten till lördagen i all hast 170 hem brändes ned under helgen när en mobb gick till attack mot ett kristet bostadsområde i Lahore. I lågorna brändes levande djur och i många fall förvandlades familjernas alla värdesaker till aska. Det är det senaste i en lång rad våldsdåd riktade mot Pakistans religiösa minoriteter. Familjerna flydde under natten till lördagen i all hast från sina hem och hann inte ta med sig någonting. Trots att myndigheterna lovat hjälp har de nu tillbringat flera nätter utan tak under öppen himmel. De är oerhört utsatta och rädda. Det berättar Xavier P William, kristen människorättsaktivist, som leder organisationen Life for all i Pakistan. Han befinner sig med ett team av medarbetare i Lahore för att förmedla mat, rent dricksvatten och stöd till de utblottade kristna familjerna som sedan lördag morgon saknar hem. Medan vi pratar promenerar han i det tomma och brandhärjade bostadsområdet Joseph Colony i Lahore. Helgens attack utlöstes efter att en argumentation uppstått mellan en muslimsk och en kristen man från området under fredagseftermiddagen. Anklagad för hädelse Argumentationen ledde till att den kristne mannen togs om hand av polisen, anklagad för brottet hädelse. Senare under natten varnades familjerna i det kristna bostadsområdet för att en attack från muslimska extremister var att vänta. De 300 familjer som bor i Joseph Colony valde att utrymma området. Vid niotiden på lördagsmorgonen attackerade en muslimsk mobb området och flera bostadshus sattes i brand. Ingen människa Xavier P William. omkom i attacken, men 170 av bostadsområdets familjer förlorade alla sina tillgångar, inklusive djur. Förkrossade familjer Xavier P William beskriver mötena med de utsatta familjerna som förkrossande. De kan inte återvända till sina hem som det är nu. Husen är helt utbrända. Att se alla dessa hem i aska är fruktansvärt. Många av familjerna hade samlat ihop värdesaker och hemgifter för sina döttrar, och nu är allt försvunnet i lågorna, säger Xavier P William. Under mobbens framfart ska enligt Life for all också fyra kyrkor ha angripits, biblar bränts och kors välts omkull. Xavier P William menar att händelsen är ett exempel på hur Pakistans stränga hädelselagar endast skyddar majoritetsgruppen muslimer och religiösa byggnader och böcker knutna till islam. Under året har flera icke-muslimer, bland dem barn, anklagats för brottet hädelse på vaga grunder. Hädelselagarna har kommit att användas som ett vapen mot de religiösa minoriteterna i Pakistan. Tyvärr utgör hädelselagen bara skydd för den religiösa majoritetsgruppen, säger han. Tusentals kristna demonstrerade Efter söndagsgudstjänsterna demonstrerade tusentals kristna i Karachi, Islamabad och Lahore i protest mot våldet. När jag gick ut ur kyrkan hörde jag hur besökarna samtalade, och frågade varandra: Är vi trygga i Pakistan? Borde vi lämna landet? De lever i konstant skräck nu. Stämningen i Punjabprovinsen där Lahore ligger är sådan att minsta gnista av konflikt kan skapa en katastrof som denna, säger Xavier P William. Det blodigaste året Han oroar sig för att våldsamheterna riktade som religiösa minoriteter ökar i antal i Pakistan var det blodigaste året för alla religiösa minoriteter i Pakistan, inte bara kristna. Shiamuslimska grupper var också utsatta och flera dåd har riktats mot folkgruppen hazarer. Vi är bara inne på månad tre av år 2013, men vi har redan sett alldeles för mycket våldsamheter. Staten har misslyckats med att skydda sina minoriteter. Sofie Hedman Fakta: Religiösa minoriteter i Pakistan en mobb gick till attack. En kristen pakistansk kvinna bär runt sin son i resterna av familjens hem. 170 hem brändes ned under helgen när en mobb gick till attack mot ett kristet bostadsområde i Lahore i Pakistan. Det är det senaste i en lång rad våldsdåd riktade mot Pakistans religiösa minoriteter. Foto: AP Photo, K.M. Chaudary Pakistan har cirka 177 miljoner invånare. Omkring 97 procent av befolkningen är muslimer, varav de flesta är sunnimuslimer. Till de största religiösa minoriteterna i Pakistan hör kristna, shiamuslimer, hinduer, bahaier, sikher och zoroastrier. Pakistan anses ha en av världens hårdaste lagstiftningar gällande hädelse, och religiösa minoriteter hävdar ofta att lagen används för att anklaga och förtrycka dem. Enligt organisationen Life for All finns det omkring två miljoner kristna i Lahore. Dagen

5 DAGEN tisdag 12 mars 2013 Redigering: Martin Einald 5 nyheter I korthet: Världen Wienerfilharmonikerna om sitt nazistförflutna Wienerfilharmonikerna medger nu att många av deras musiker var medlemmar i nazistpartiet och att flera av orkesterns judiska medlemmar försvann i dödslägren. Orkestern, som kritiserats för att ha mörkat sin historia och bromsat forskares insyn, publicerade i helgen detaljer om sitt uppträdande under nazitiden. Nästan hälften av orkesterns 123 medlemmar var medlemmar i nazistpartiet, två av dem till och med i Hitlers elitgarde SS. Sju judiska orkestermedlemmar mördades i dödslägren eller i samband med fängslande och deportation. Ytterligare nio musiker drevs i exil. De elva orkestermedlemmar som hade judiska hustrur eller som stämplats som halvjudar fick behålla jobbet men under ständigt hot om att det särskilda beslut som möjliggjorde detta kunde återkallas. TT nio av tio. När gränspolisen i Stockholm har letat efter personer som vistas illegalt i Sverige har tio av tio kontrollerade i t-banan visat sig ha rätt att vara i Sverige. Foto: Hasse Holmberg, SCANPIX Polisen i Stockholm slutar kontrollera identitet i t-banan Uppmärksamheten tar för mycket kraft Gränspolisen i Stockholm slutar att söka efter människor i tunnelbanan som vistas illegalt i Sverige. Peter Nilson, chef för gränspolisavdelningen, säger till SR:s Ekot att all uppmärksamhet tar för mycket kraft. Peter Nilson konstaterar samtidigt att jakten på människor som vistas illegalt i Sverige visserligen har varit laglig, men att det bara har varit en liten del av arbetet. Ökat tryck på polisen Polisen agerande har ändå väckt stort politiskt rabalder. Regeringen har å ena sidan ökat trycket på polisen för att fler människor som vistas illegalt i landet ska kunna ut- eller avvisas. Men debattörer och politiker på olika nivåer och av olika färg har å andra sidan ondgjort sig över att människor kontrolleras i t-banan bara utifrån deras utseende. Regeringen splittrad Även själva regeringen har verkat splittrad i frågan. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har sagt att det är helt oacceptabelt om människor stoppas bara för att de har utländsk utseende och att sådana kontroller strider mot det regelverk som finns. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har däremot duckat och sagt att det är inte mitt ansvar att säga vad som är rätt eller fel. Nio av tio I torsdags sa justitieminister Beatrice Ask (M) till SR:s Ekot att hon inte tänkte vidta några åtgärder, trots att kontrollerade personer hade vittnat om att de upplevt sig ha blivit stoppade enbart på grund av sitt utseende. Detta skulle i sådana fall vara ett brott mot polisens egna föreskrifter. Nio av tio kontrollerade i t-banan har visat sig ha rätt att vara i Sverige. Johannes Ottestig TT Åtalas för anlagd brand i egen kyrka En medlem i en pingstförsamling misstänkt för mordbrand i sin egen kyrka. Mannen deltog själv i släckningsarbetet och hyllades för sin insats. Det var på kvällen den 24 januari som brandlarmet gick i pingstkyrkan i Forshaga. Först på plats var den nu misstänkte mannen och ytterligare en person från församlingen. De två männen lyckades släcka branden, som startat i ett förråd, men några timmar senare gick larmet igen. Den gången brann det i ett annat förråd i kyrkan. Märkligt uppträdande Det som fått polisen att fatta misstankar mot mannen är bland annat att han uppträtt märkligt, enligt förhör med församlingsmedlemmar, uppger Värmlands Folkblad. Dessutom inträffade 2009 en liknande brand i samma kyrka då mannen också lyckades att avstyra en katastrof. Inte längre välkommen I en lägenhet i samma byggnad som kyrkan bodde en kvinna med barn. Åklagarna menar att bränderna utgjorde en fara för deras liv och rubricerar därför åtalet som mordbrand. Mannen är inte längre välkommen till kyrkan och sitter sedan en månad i häkte i Karlstad. Thomas Manfredh Grönlandsval om naturresurser Valet på det självstyrande Grönland morgon handlar om politik, men mindre om partipolitik än om energi- och framtidspolitik. Hur ska de enorma naturresurser som Grönland tros hysa under is och vatten utnyttjas och hur ska inkomsterna användas för en värdig men definitiv skilsmässa från moderlandet Danmark? Många vill se valet till parlamentet, landstinget, just som en folkomröstning för eller emot ökad självständighet. Men valet är ytterst ovisst. TT Capriles tar upp kampen i Venezuela Venezuelas oppositionsledare Henrique Capriles meddelar att han utmanar Hugo Chávez utsedde efterträdare i presidentvalet nästa månad och inleder därmed en bitter valstrid. Capriles ställs inför favoriten, interimspresidenten Nicolás Maduro. Valet avgör om Chávez hemmagjorda socialistiska och na- Capriles. tionalistiska revolution kommer att leva vidare i landet, som har en av världens största kända oljereserver. TT Säg din åsikt! På Dagens nya webbdebatt Studera i Kina Du får bo i Kina ett läsår, studera kinesiska, lära massor om Kina, utöva konst och kultur, uppleva nya smaker, volontärarbete, få vänner och resa i Asien, sjunga i kör och mycket mer... Läs mer på hyllieparkfolkhogskola.se eller ring för mer info Henrique

6 6 DAGEN tisdag 12 mars 2013 Redigering: Danne Sundell nyheter Läkare: Hjälp oss med mödravården i Kongo Grace Rehema Muhima på Panzisjukhuset hoppas på utbyte med svenska barnmorskor Nyblivna mammors hälsa behöver bli mer uppmärksammad. Det menar PMU och ECHO i en ny rapport om mödravård i det konflikthärjade östra Kongo-Kinshasa. Bland annat tar barnafödandet ofta för lång tid och förstör mammornas underliv. En 15-årig flicka, Theresa, är gravid och ska strax föda. Värkarbetet har redan varat i två dygn, men eftersom kulturen i Kongo säger att man helst ska föda hemma har hon inte uppsökt läkarvård. Nu bärs hon i alla fall mot sjukhuset, sittande på en stol. En färd som tar en hel dag. Följden av bristfällig vård och kunskap blev fem års lidande med ständigt urinläckage för Theresa. Situationen är inte ovanlig och nu vädjar personal på Panzisjukhuset om hjälp att kunna ta tag i problemen på allvar. Beror på okunskap Vi vill att världen ska börja visa ett större intresse för mödravården i landet, säger Grace Rehema Muhima, läkare på Panzisjukhuset som är i Sverige 450 Så många sängplatser har Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa. för att presentera rapporten om mödravård i Östra Kongo-Kinshasa. Till stor del handlar rapporten om det utbredda problemet med fistlar. En fistel är ett hål som kan bildas mellan rektum och vaginan och som får till följd att kvinnan varken kan kontrollera sin urin eller sin avföring. Hålet uppkommer när barnet har legat för länge och tryckt innan förlossningen, vilket är väldigt vanligt förekommande. Det kan också uppstå på grund av sexuellt våld. En stor orsak till detta är befolkningens okunskap, menar Grace Rehema Muhima. Många flickor blir bortgifta i väldigt ung ålder och blir då ofta gravida innan kroppen har hunnit utvecklas helt och fullt. Dessutom är kulturen sådan att man ska föda hemma så alldeles för få kommer till något sjukhus i tid. Och när de väl kommer dit har personalen för lite kunskap om deras besvär. Hoppas på hjälp från Sverige Grace Rehema Muhima skulle önska ett utbyte med svenska barnmorskor för att öka kunskapen. Hon hoppas också att medvetandet om den rådande situationen blir större internationellt så att stödet kan öka och verksamheten bli större. Hur är det att arbeta som läkare bland kvinnorna i Kongo-Kinshasa? Kvinnornas vilja att trots den svåra situationen starta ett nytt liv är det som ger mig mod och lust att gå upp på morgonen. Patienterna är som familjemedlemmar för oss som jobbar med detta. Nu gäller det bara att jobba vidare och hoppas på förståelse och stöd från omvärlden. Josefin Lilja Fakta: Panzisjukhuset Grundades 1999 i Bukavu i Syd-Kivu av den kongolesiske läkaren och människorättsaktivisten Denis Mukwege, som bland annat fått Palmepriset. Har fyra avdelningar: obstetrik och gynekologi, internmedicin, kirurgi,pediatrik. I fjol föddes barn vid sjukhuset. Mellan 2009 och 2012 har 983 fisteloperationer genomförts. Sjukhuset drivs av den kristna kongolesiska kristna organisationen CE- PAC, bland annat med stöd från EU-kommissionen och Pingstmissionens utvecklingssamarbete PMU. Källa: Panzisjukhusets årsrapport 2012 (TT) På fredag kan ett fredsavtal mellan den kongolesiska regeringen och gerillagruppen M23 undertecknas. I det tidigare fredsavtalet ingick inte rebellerna. Just nu diskuterar rebellerna om de får ut tillräckligt av det. För ett par veckor sedan undertecknade ledare för åtta afrikanska stater ett fredsavtal för östra Kongo-Kinshasa. Nu kan det vara dags igen, denna gång med milisgruppen M23 som part i målet. Men gruppen är splittrad och det handlar i så fall bara om halva M23 som skriver på. Dessutom är det mycket oklart om de går med på regeringens krav. Om avtalet blir av eller inte är otroligt svårt att sia om. Går rebellerna med på det finns fortfarande den andra halvan kvar och dessutom flera andra grupper som kan fortsätta konflikterna, säger Maria Eriksson Baaz, forskare på konflikter i östra Kongo vid Nordafrikanska institutet i Uppsala. Enligt avtalet ska gerillan överlämna sina vapen till FN-styrkor. De som inte är efterlysta för brott kommer att upptas i regeringsarmén. Som motprestation ska regeringen i Kinshasa påskynda möjligheterna för flyktingar i Rwanda att få återvända till hemlandet. Det rapporterar Reuters. Ond cirkel fortsätter Men det är tveksamt om rebellerna går med på detta. Maria Eriksson Baaz menar att det finns anledning att tänka igenom avtalet både en och två gånger innan någon skriver under. Risken är att M23 får sin vilja igenom för mycket. Det handlar bland annat om amnestier och höga positioner inom militären. Regeringen i sin tur försöker minska makten bland ledarna i militären, det är därför ledarna har brutit sig ut och bildat M23. Skriver man ett snabbt avtal är risken stor att den onda cirkeln fortsätter, säger hon. Nya konflikter blossade nyligen upp i området. I fredags uppgavs att strider mellan miliser och regeringsstyrkor ledde vädjar om hjälp. Patienterna är som familjemedlemmar för oss som jobbar med detta, säger läkaren Grace Rehema. Foto: scanpix Våldet i östra Kongo kan fortsätta trots fredsavtal Maria Eriksson Baaz. till blodbad och etnisk massaker med tusentals människor på flykt i staden Kitchanga i provinsen Nord-Kivu. Stor förödelse För belgiska tidningen Le Soir berättar överlevande per telefon om lik på gatorna och skadade som släpats ut ur sjukhusen och sedan dödats. Kitchanga är en enda stor förödelse. Vår personal i staden är i chock, säger rödakorskomittén (ICRC:s) landschef Franz Rauchenstein till AFP. Josefin Lilja

7 DAGEN tisdag 12 mars 2013 Redigering: Rickard Alvarsson 7 nyheter I korthet: Sverige KRITIK. Samvetsfriheten för vårdpersonalen i Sverige är för dålig, anser flera organisationer. Foto: SCANPIX Anmälan mot Sverige för bristande samvetsfrihet Riksdagens nej till samvetsfrihet får kraftig kritik Sverige bryter mot Europarådets resolution om samvetsfrihet. Det menar flera organisationer som nu har anmält Sverige till Europarådet. Sverige har annars ett väldigt gott rykte internationellt sett när det gäller demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Och just därför har Sveriges agerande i den här frågan varit väldigt förvånande, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare vid den katolska paraplyorganisationen FAFCE, till Dagen. I oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal som innebär att vårdpersonal inte kan tvingas medverka till abort eller dödshjälp mot sin vilja. Men det har hela tiden funnits ett stort motstånd mot resolutionen i Sverige och i maj 2011 röstade riksdagen nej till samvetsfrihet för vårdpersonal. Klagomål Hans Linde, vänsterpartistisk riksdagsman, ville i samband med omröstningen veta på vilka andra områden i samhället som personalen skulle få rätt att vägra utföra vissa uppgifter. Beslutet i Europarådet kallade han att på ett skrämmande sätt försvaga kvinnors rätt. 6länder får kritik för att inte garantera samvetsfriheten. Läs mer på sid 2: Samvetsfrihet är generositet Eftersom Sverige inte följer Europa rådets resolution valde FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer och svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter i torsdags att lämna in en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Riksdagsmannen Mikael Oscarsson (KD), som är en av två svenska representanter i Europarådets kommitté för sociala rättigheter, har utan framgång motionerat om samvetsfrihet. Eftersom det inte har fungerat välkomnar jag att det nu har lämnats in ett klagomål mot Sverige. Med tanke på att Europarådet dessutom redan har röstat för en resolution om samvetsfrihet så tror jag att chanserna ser hyfsat goda ut i kommittén, säger han till Dagen. När frågan om samvetsfrihet togs upp i Europa rådet 2010 utmärkte sig sex av 47 medlemsländer, bland annat Sverige, genom att inte ha en lagstiftning som tillräckligt tydligt garanterar samvetsfriheten. Vi har jobbat med den här frågan ganska länge och tyvärr har Sverige inte antagit den uppmaning som Europarådets resolution innehåller, säger Maria Hildingsson. Avgörandet dröjer Europarådets kommitté för sociala rättigheter tar till skillnad från exempelvis Europadomstolen bara upp anmälningar som hänvisar till kollektiva situationer. Maria Hildingsson konstaterar att det skulle behövas ett enskilt fall av misstänkt brott mot samvetsfriheten för att Europadomstolen skulle behandla frågan. Hur kommer det sig att ni lämnar in anmälan just nu? Det finns en liten anknytning till att det är Internationella kvinnodagen. Handläggningstiderna vid Europarådets kommitté för sociala rättigheter är enligt Maria Hildingsson ganska långa vilket betyder att ett avgörande i fallet kommer att dröja. johannes Ottestig KD:s nyförvärv. Nu ska Adaktusson premiärtala i Jönköping. Foto: SCANPIX Adaktusson premiärtalar för KD på hemmaplan Lars Adaktussons premiär som politisk talare sker i födelsestaden Jönköping vid Kristdemokraternas distriktsstämma den 16 mars. Men han vill inte kalla det för starten på en kampanj för att bli KD:s toppnamn till EU-parlamentsvalet Det här handlar mer om att presentera mig själv och ta emot frågor än om starten på en valrörelse, säger Lars Adaktusson till TT. I samband med partiets distriktsstämmor runt om i landet under våren hålls ett provval till EU-valet. Valsedeln spikas först den 28 oktober. Mycket kan hända på vägen. Jag tar inte ut något i förskott, säger Lars Adaktusson. Adaktussons hjärtefrågor är bistånd, demokrati, handel och företagande. TT Unga fimpar inte rökningen Rökningen bland ungdomar minskar inte. Regeringens mål om att halvera antalet barn och unga som börjar röka mellan 2003 och 2014 kommer inte att nås, skriver Dagens Nyheter. Mellan 2004 och 2011 minskade antalet vuxna dagligrökare från 16 till 11 procent, visar Folkhälsoinstitutets statistik. TT

8 8 DAGEN tisdag 12 mars 2013 nyheter I dag börjar påvevalet 115 kardinaler avgör vem som ska leda världens största samfund I dag börjar konklaven. Katolska kyrkans kardinaler ska välja en ny påve ett val som blir avgörande för en världskyrka i förändring. I eftermiddag går 115 rödklädda män in i Sixtinska kapellet och stänger den tunga renässansdörren bakom sig. Efter en högljudd förberedelseperiod med spekulationer och överläggningar under det hårt bevakade, nästan veckolånga kardinalskollegiemötet tätnar nu åter mystiken kring ett av världens mest mytomspunna och hemliga val. En rigorös sekretess omgärdar allt som rör konklaven och det som hädanefter kommer att synas utåt är blott den rök som stiger upp ur skorstenen på Sixtinska kapellet efter omröstningarna. Svart rök för oavgjort. Vit rök för Habemus Papam*. Ingen självklar favorit Sedan Benedikt XVI i mitten av februari offentliggjorde sin avgång har det sammanställts listor på papabile, möjliga påvar. Men faktum är att det i det här valet, i motsats till det förra, saknas en självklar favorit och experterna spår att den aktuella konklaven kan dra ut på tiden. Under två tusen år har bara ett dussin förutsägelser slagit in. Konklaver brukar nästa alltid överraska, säger Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör i Vatikanen sedan Diskussionen har börjat De kardinaler som tar plats i Sixtinska kapellet är dock långt ifrån oförberedda. Redan den 4 mars samlades de i Rom för ett kardinalskollegiemöte med diskussioner och formella beslut som skulle förbereda dem för konklaven. Över 130 tal har hållits och ett stort antal kardinaler har passat på att offentliggöra sina önskemål beträffande den kommande påvens egenskaper samt de frågor som bör prioriteras av kyrkan framöver. I kardinalskollegie mötet deltog större delen av katolska kyrkans 209 kardinaler, alltså även de som är för gamla (över 80 år) för att vara elektorer och valbara. Sedan i onsdags har kardinalerna inte talat med pressen. Då beslutade kollegiet att ålägga sig Kardinaler under en samling inför konklaven. Foto: scanpix sjävt ett förbud mot att tala med massmedier, efter att vissa italienska kardinaler alltför frikostigt delat med sig av vad som sagts på mötena. Det är knappast någon djärv gissning att anta att kollegiet då tog sig an känsliga frågor som till exempel tillståndet i den romerska kurian. Kyrkan måste utrota korruptionen och övergreppen. Vi måste visa att kyrkan har ett transparent ansikte. Det står skrivet i Bibeln att sanningen ska göra oss fria, sa kardinal Oscar Rodriguez från Honduras, bara någon dag innan förbudet började gälla. Läckor om korruption Läckorna om omfattande korruption och falangstrider inom Vatikanen har gjort att en grupp kardinaler ska ha begärt en utförlig dragning av de problem som kurian brottas med. Dessa har på ett pinsamt och för den avgångne påven Benedikt XVI mycket smärtsamt sätt sipprat ut i medierna och gett upphov till den så kallade Vatileaksskandalen. Enligt obekräftade uppgifter i italienska medier ska en utredningskommission tillsatt av Benedikt XVI ha upptäckt ett nätverk av korrumperade tjänste män inom och utom Vatikanen som skulle ha skott sig på kyrkans bekostnad. Benedikt XVI har bestämt att kommissionens rapport endast ska få läsas av den nye påven, ett beslut som en del medlemmar av kardinals kollegiet är uppenbart missnöjda med. Anna Bieniaszewski Sandberg Fotnot: Habemus Papam är latin och betyder Vi har en påve. Foto: Andrew Medichini, scanpix 3) Petersbasilikans centrala balkong här visar sig påven för första gången När valet är klart går kardinalskollegiets dekan fram till den valde och frågar: Accepterar du rollen som Petri efterträdare? I samma stund den till frågade svarar Jag accepterar blir han påve och biskop av Rom. Kardinalkollegiets dekan går då ut på Peterskyrkans balkong och säger Habemus Papam samt den nye påvens namn. Påven visar sig och ger sin första Urbi et Orbi-välsignelse: en välsignelse till staden och världen. 3 2

9 DAGEN tisdag 12 mars 2013 Redigering: Jakob Ihfongård 9 nyheter 1 1) Domus Sanctae Marthae här bor de Foto: Gregorio Borgia, Scanpix Under konklaven bor kardinalerna i Domus Sanctae Marthae (Santa Martas hus), ett gästhus i Vatikanens utkant som i vanliga fall tar emot gäster till olika Vatikanevenemang. Huset är endast öppet för behöriga och vägen mellan huset och Sixtinska kapellet bevakas. Eftersom man från Rom kan se in i byggnaden genom de övre våningarnas fönster har dessa täckts över. Både kardinalerna och den personal som har samröre med konklaven har fått svära en ed där de lovat absolut och evig sekretess gällande allt som rör påvevalet. De har också svurit att avstå från att använda utrustning med vilken man kan göra ljud- eller bildupptagningar. Under konklaven får kardinalerna inte kommunicera med omvärlden. De får inte titta på tv, använda internet eller på annat sätt nyttja massmedier. De telefoner som finns i kardinalernas rum får inte användas för samtal med personer som inte ingår i konklaven. Den som bryter mot detta blir ex-kommunicerad. 2) Sixtinska kapellet här röstar de Foto: L Osservatore Romano Voteringarna äger rum i Sixtinska kapellet från 1400-talet. Kapellet är berömt för sina fresker av bland andra Michelangelo och Botticelli. Det är en del av det Apostoliska palatset som även rymmer den påvliga bostaden. Den första konklaven i Sixtinska kapellet ägde rum Kapellet har förberetts noga för konklaven. Golvet har täckts, nödvändiga möbler flyttats in och byggts upp, två kaminer har installerats (bilden). I den ena kaminen ska man bränna dokument och röstsedlar, den andra är till för den svarta och den vita röken. En skorsten har installerats på kappellets tak. Kappellet har sökts igenom på jakt efter dold avlyssningsutrustning. Man har också installerat elektronisk störningsutrustning runt Sixtinska kapellet och Sankta Martas hus. Under konklavens första dag röstar kardinalerna endast en gång. De påföljande dagarna sker fyra omröstningar per dag: två på förmiddagen och två på eftermiddagen. Mellan omröstningarna finns utrymme för bön och diskussion och det går bussar som kardinalerna kan ta mellan Sixtinska kapellet och Domus Sanctae Marthae. Efter omröstningarna bränns de använda röstsedlarna och ger upphov till den rök som kommer ur skorstenen. Svart rök betyder att omröstningen inte gett någon påve. Vit rök betyder att en påve har valts. Det krävs två tredjedelar av rösterna för att bli vald till påve. Dagen i morgon Är det dags för en påve från utanför Europa? Karta: Google earth

10 10 DAGEN tisdag 12 mars 2013 vardag Redaktör: Malin Aronsson , Relationer Foto: scanpix Ett vårtecken! Jag hörde något slags fågel som lät pip pip kvitter trudelutt och budskapet var tydligt: Jag vill bli pappa till dina ägg! Mark Levengood på Twitter Ibland måste hockeyn g Matcher och gudstjänst så gör familjen Sundberg i Huskvarna Huskvarna. Att synka tre aktiva idrottskillar med livet i kyrkan är ingen självklarhet. Men familjen Sundberg satsar hårt på alla fronter. Det blir lite trångt i hallen när hela familjen Sundberg ska iväg på olika aktiviteter. Benjamin, 13 år, spelar hockey i HV71 U14, har träning tre dagar i veckan och en eller två matcher varje helg. Jonathan, 11 år, och David, 9 år, spelar innebandy i Huskvarna IK med träning två dagar i veckan och match varje helg. Sen är det samlingarna i Kungsportskyrkan varje onsdagskväll och söndagsskolan i Kungalandet. Lägg därtill två föräldrar och en bil. Henrik och Malin skrattar. Man måste nästan sätta sig på söndagskvällarna och lägga upp veckan. Och det man får tänka på som förälder är att försöka vara med alla barnen lika mycket på de olika aktiviteterna, även om hockeyn kräver lite mer, säger Henrik. Matcherna ligger oftast på lördagar och därför händer det sällan att det krockar med gudstjänsten i kyrkan. Skulle det ändå hända går matchen före. Benjamins lag ligger etta i serien, vann distriktsmästerskapen En del har fått gåvan att sjunga, andra har gåvan att spela hockey. pappa Henrik Sundberg Är det okej att välja idrotten före kyrkan? Svara på Dagen.se i år och då handlar det om att ta ansvar och ställa upp för laget. Men då är det inte säkert att någon av oss följer med till matchen. Vi kanske går till kyrkan i stället, säger Henrik. För i den här familjen är man rörande överens om att kyrkan går man till på söndagarna. Det bara är så. Inte för att man måste utan för att man vill. Även killarna? Jo, de nickar där vi sitter runt köksbordet och fikar. Malin skrattar till lite och berättar hur de hade varit iväg hela familjen sent en lördagskväll för inte så länge sedan, och på söndagsmorgonen hade hon och Henrik bestämt att i dag ska vi nog vara hemma ändå och ta det lugnt. Men då protesterade Jonathan: Va, ska vi inte gå?! Henrik flikar in: Vi tycker att det är roligt, inte för att man ska gå till kyrkan för att man alltid gjort det. En del kanske går dit av dåligt samvete men för oss är det något vi ser fram emot. Det är så berikande, ett sätt att hämta kraft. Henrik och Malin tycker också att det är viktigt att se killarnas idrottsintresse som en gåva från Gud. En del har fått gåvan att sjunga, andra har gåvan att spela hockey. Och det är också något du kan använda för Gud och göra något av i kyrkan, säger Henrik. Att barn ibland tappar lusten för att gå till kyrkan tror de kan bero på att man inte har kompisar där. Vissa familjer går till kyrkan varannan söndag, andra var tredje, och det blir ingen kontinuitet i att träffas. Särskilt tydligt blir det för barnen som hamnar i brytpunkten mellan söndagsskola och tonår. Därför har vi föräldrar aktivt försökt att skapa tillfällen utanför kyrkan när de får umgås och lära känna varandra. När de väl är ett gäng går det av sig självt. Och då blir det också roligare att gå till kyrkan tillsammans på söndagen. Jag tror att det viktigaste för barnen i kyrkan är inte verksamheten utan gemenskapen, säger Henrik. Jo, åringarna i Kungsportskyrkan har träffats en hel del på sistone. Det har varit både bio, grillkvällar och filmkvällar. Vi ringer runt och samlar ihop gänget. Benjamin avbryter sin pappa: Äh, vi ringer ju varann. Träffa kompisar är kul. Ibland kan det va roligare att träffa dem i kyrkan än att gå på hockeyn. Gabriella Mellergårdh Tips: Så kan ni få ihop träning och kyrka Gör ett schema för barnet/familjen där ni tillsammans bestämmer vad som är viktigt och hur tiden ska fördelas mellan träning, skola och kyrka. Skapa förutsättningar för barnet att hitta kompisar i kyrkan. Ge möjligheter att träffas utanför kyrkan för att stärka gemenskapen och gäng-känslan. Söndagsgudstjänsten är inte allt. Komplettera med andra aktiviteter i kyrkan som passar veckoschemat kanske en hemgrupp för ungdomarna? hockey, innebandy och kyrka. Satsar man på idrott blir pappa Henrik. Från vänster Benjamin, 13 år, pappa Henrik, David Idrottspastor: Se barnens idrottsintresse som en Det handlar inte om att välja mellan kyrkan och idrottsföreningen. Se helheten, uppmanar idrottspastor Jacob Ardenfors. Lägg ett schema där allt det viktiga i livet ska rymmas, säger han. Jacob Ardenfors har jobbat inom den kristna organisationen Sport for Life i tio år. Och han är lite beklämd över att frågan fortfarande är aktuell: Hur Jacob Ardenfors. får man ihop idrottsaktiviteter med ett liv i kyrkan. Min pappa var en känd profil inom pingströrelsen när jag växte upp och jag spelade fotboll i IFK Göteborg och Västra Frölunda IF, men det var aldrig något snack. Hade jag match så hade jag, var det träning så var det träning. Det handlar om att se helheten, menar han. Att vara medveten om att söndagsgudstjänsten i kyrkan inte är allt. Det är i bibelstudiegrupper, cellgrupper och bönegrupper som jag utmanas och kommer vidare i min tro. Gudstjänsten på söndagen ger energi, men du kan också klara dig utan den om du får det andra, säger Jacob. Vad är ditt råd till föräldrar som vill uppmuntra barnen att växa 10 Så många år har Jacob Ardenfors arbetat inom organisationen Sport for Life. både som kristna och som aktiva i sin sport? Se deras idrottsintresse som en gåva från Gud, att de har en passion och ett driv att utvecklas. Bekräfta det. Och gör inte det kristna livet bara till en söndagsgrej, säger Jacob. Det handlar om att hjälpa barnen att komma vidare i livet på båda planhalvorna. Kanske kan

11 DAGEN tisdag 12 mars Redigering: Danne Sundell Okej att heta Nathaliespappa Gert Bondesson i Malmö har bytt efternamn till Nathaliespappa. Tanken fick han för några år sedan då hans vuxna dotter Nathalie tog efternamnet Gertsdotter. När Gert föreslog att han skulle kontra med ett liknande namn ställde sig dottern positiv. För Gert känns namnet av alla barn som föddes 2011 självklart eftersom det berättar något om honom. På Patent och registreringsverket väckte hade ett halvsyskon. Denna siffra hans ansökan munterhet men ingen hade dock minskar medan allt fler par i stället något att invända. (Språktidningen.se) 15procent skaffar fler barn med samma partner. Relationer å före kyrkan det lätt bara det som gäller. Men familjen Sundberg i Huskvarna prioriterar kyrkan lika högt. Det går att göra både och, säger, 9 år, mamma Maliin och Jonathan, 11 år. Foto: Gabriella Mellergårdh gåva från Gud man prata med pastorn och starta en ungdomsgrupp mitt i veckan om match och gudstjänst alltid krockar. Och så får man inte glömma bort skolan, säger Jacob Ardenfors. Även om du blir proffs så tar din karriär slut en dag och vad gör du då, när du är 35 år? Du måste ha något att falla tillbaka på. Som elitidrottare är det självklart att göra ett schema för hur du använder tiden till träning, tävling, vila, mat och sömn. Gör ett schema på samma sätt men Gör inte det kristna livet bara till en söndagsgrej. lägg in allt det ni tycker är viktigt, även skola och kyrka, menar Jacob. Då blir det ett liv att förvalta. Och om tonåringen där hemma inte håller med om att kyrkan är viktig? Att man inte trivs i kyrkan beror ofta på att man inte blir bekräftad, sedd och hörd. Där har församlingen en stor uppgift, säger Jacob. Gabriella Mellergårdh Gästkrönika Dogge Doggelito, kristen multikonstnär. Pappa, jag är kär i dig Här om dagen ville min mellandotter veta vad ordet kär betyder. Varför undrar du det, kontrade jag för att stämma av hur mycket hon redan visste. Då berättade hon att hennes bästa kompis är kär i en pojke som heter Lukas. Jag blev nyfiken och frågade: Vem är du kär i? Hon funderade länge och sen kom hon fram till att hon var kär i en av tjejerna på dagis. Hon tittade förväntansfullt på mig och väntade på min reaktion. I min hjärna formulerades en pinsam mening: Flickor blir inte kära i andra flickor. Men Jag ler och tänker på Jesus som säger att alla ska eftersträva att vara som barn. sen kom jag på mig själv att tänka: Jo det kan de visst bli. Jag bet mig i läppen och höll mina förvirrade tankar för mig själv, men då förklarade min dotter att hon och tjejkompisen delar samma dröm. De ska en dag bli rockstjärnor. Jag log mot min modiga dotter, som redan vid fem års ålder har skapat sin egen betydelse av ordet kär. Vem är jag att stoppa den utvecklingen genom att ge henne ett facit? Jag tittade stolt på henne och förklarade att hon får vara kär i vem hon vill. Sen avslutade hon samtalet med att säga: Pappa jag är kär i dig. Min äldsta dotter går i genom en helt annan fas. Hon vet exakt vad ordet kär betyder men hon tycker att killar är töntiga. Till och med självaste Ulrik Munther är töntig. De enda killarna som går hem just nu är de i One Direction. Det är okej tänker jag eftersom de bor så långt borta från min dotter. Det känns fint i mitt pappahjärta att hon inte har bråttom att bli vuxen. Hon trivs med att vara barn och det gör mig stolt. Men jag vet att snart, mycket snart kommer hem och säger Pappa jag är KÄR. Kärlek har många skepnader. Har man levt ett tag kan kärlek också förvandlas till avarter som bitterhet, rädsla och hat. Ibland skrämmer det mig att jag som förälder ska förklara och vägleda mina barn genom alla dessa känslostadier i livet. Ändå är jag självsäker och jag känner att jag kommer klara uppgiften. Varje steg mina barn tar försäkrar jag mig om en sak, att de vet om att de är älskade. Ibland har jag blivit kallat curlingpappa eftersom jag ger mina barn för mycket frihet eller för att jag själv är ett barn. Men jag ler och tänker på Jesus som säger att alla ska eftersträva att vara som barn. Deras kreativitet, kärlek och nyfikenhet på livet är en gudagåva. Min förhoppning som pappa är att mina barn ska vara starka av den kärlek de fått från mig och från Gud. Den kärleken ska ge dem styrka oavsett vad de behöver gå igenom i livet. På den grunden kan man fästa ett bra självförtroende och respekt för sig själv och sitt liv. Med den grunden kan mina barn senare i livet ta emot kärlek från andra. Äkta kärlek. Det är en förälders viktigaste uppgift att bygga upp den grunden.

12 12 DAGEN tisdag 12 mars 2013 insikt Redaktörer: Inger Alestig , Urban Thoms Böcker Foto: JONAS EKSTRÖMER Jag älskar det. Jag blir en bättre människa för varje år. Jag dömer inte lika hårt, gråskalan blir större och jag behöver färre prylar. Handbollsprofilen Ljubomir Vranjes, 39, svarar på Göteborgs-Postens fråga hur det känns att bli äldre FATTIGDOM I mumbai. Den amerikanska författaren Katherine Boo har belönats med Pulitzerpriset för sin skildring av de fattigas situation i Indien. Hon gör det i romanens form men bakom berättelsen finns grundlig research. Bilden är tagen i Mumbai Foto: Rafiq Maqbool, scanpix Levande skildring av indiskt slumsamhälle Indien är ett mångfacetterat land med olika religioner, matkulturer, natur, språk, sociala och ekonomiska skillnader. I boken Bakom det evigt vackra skildrar Katherine Boo en del av det stora landet ur ett lokalt och ett globalt mänskligt perspektiv. Det är slumsamhället Annawadis människor som lyfts fram. De bor under den indiska solens strålar bland soporna bakom lyxhotell vid Mumbais flygplats. Här är luften inte ren. Cementfabrikens sand och smågrus färgar lövens träd grå och att dö i någon lungsjukdom är vanligt. En värld de inte har möjlighet att träda in i, men de är beroende av är alla fina hotell de ser. Där producerar turisterna de sopor som flera av invånarna försörjer sig på. Här fungerar inte sophanteringen som vi är vana vid i Sverige och fattiga människor har i sysslan leta, köpa och sälja skräp hittat sitt sätt att försörja sig på. Katherine Boo Bakom det evigt vackra övers. Janne Carlsson (Marcus Förlag) Katherine Boo. I sopstanken vid kloaksjön lever cirka tre tusen personer i 335 plåtskjul och vi får följa några av dem. Abdul, som blir bokens huvudperson, är tonåringen som det går bra för. Han letar inte längre skräp utan sorterar och säljer till återvinningsföretagen. Han tjänar lite mer och kan göra gott för hushållet, vilket behövs då han är familjeförsörjare. Drömmar finns och Abdul dagdrömmer om att bo någon annanstans med en hustru. Personerna och de stora händelserna i boken är baserade på verklighet. Den amerikanska författaren och journalisten Katherine Boo har lagt ner mycket arbete på research under några år då hon valt att bo i byn, följa människorna under olika skeenden, gjort intervjuer, fotograferat och videofilmat. Hon har även gått igenom runt officiella handlingar från olika institutioner som hälsoministeriet, skolverket, polismyndigheten och lokala valkretsar. I amerikansk press såsom Washington Post och The New Yorker har hon tidigare skrivit om fattigdomens villkor i USA för individen och enskilda grupper och vad göra för att ta sig ur den. Denna hennes första bok har hon fått Pulizerpriset och National Book Award för. Hon sökte efter svaren på de mer svåra och djupgående frågorna om det indiska samhällets orättvisor. Och fann då att det saknades beskrivningar av den vanliga människans villkor i Indien. Hon ville läsa om vad korruptionen gör med individen, vems liv som gynnas och får komma till sin rätt genom den politik makthavare för och hur barn och kvinnor hanterar samhällens ekonomiska orättvisor. Olika händelser gjorde att hon till slut bestämde sig för att genomföra projektet med att skriva en bok som belyste dessa områden. Resultatet blev en skildring av det dagliga livet i ett indiskt slumsamhälle under slutet av 2010-talet. Personernas porträtt och den miljö de bor i är levande och detaljerat skildrat. Deras vardag med arbete och livstankar skrivs fram. Miljöbeskrivningen av Annawadi är berättande. Det var stilla. Den bleka solen glittrade på kloaksjöns yta, och papegojorna som häckade på andra sidan sjön överröstade fortfarande jetplanen. Katherine Boo lyfter fram det politiska läget, får in det i ett skönlitterärt format med en journalistisk språkkänsla. Boken är dramatisk, hoppfull och skrämmande. Framförallt väcker den tankar om hur vi människor bygger våra världar och hur våra liv formas i dem. Helena Svensson

Han dog i Libyens. fängelse. Motivation är som att vattna blommor. Frälsningsgeneral: Vi är militanta i kamp mot ondska

Han dog i Libyens. fängelse. Motivation är som att vattna blommor. Frälsningsgeneral: Vi är militanta i kamp mot ondska Foto: joakim lundgren Nyheter 8 9 Frälsningsgeneral: Vi är militanta i kamp mot ondska Linda Bond, general för Frälsningsarmén i världen. Krönika 13 Motivation är som att vattna blommor Jonas Helgesson,

Läs mer

Jakten på bekräftelse håller på att förändra samhället. Bloggkriget pekar på systemfel. Nytt ultimatum till kristna från islamistisk grupp i Syrien

Jakten på bekräftelse håller på att förändra samhället. Bloggkriget pekar på systemfel. Nytt ultimatum till kristna från islamistisk grupp i Syrien Foto: Josefin Casteryd Insikt 12 13 Gator av guld eller ett ingenting? Owe Wikström skriver bok om döden. Ledare 2 Bloggkriget pekar på systemfel CARL-HENRIC JAKTLUND, ledarskribent onsdag 5 mars 2014

Läs mer

Kyrkor får rätt att Foto: johannes ottestig

Kyrkor får rätt att Foto: johannes ottestig Foto: jonatan sverker Insikt 12 Sofflocksfilosofin segrar Tomas Sjödins bok recenseras. Krönika 11 Käre Gud, ta bort grubbel-genen! Malin Aronsson, journalist och trebarnsmamma tisdag 19 november 2013

Läs mer

Här tar vännerna farväl av Almeby

Här tar vännerna farväl av Almeby Foto: SCANPIX Nyheter sista sidan Hamrén lockar konfirmander till kyrkan Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Krönika 11 De kristna i Etiopien fick mig att tro Dogge Doggelito, kristen multikonstnär

Läs mer

Unga vuxna fast i utanförskapet

Unga vuxna fast i utanförskapet Foto: mikael sandlund Insikt 14 Kristen musikprofil blev Årets körledare Stig Sandlund prisas. Ledare 2 Skäms inte om du ringde på bilen Hasse Boström, ledarskribent och debattredaktör tisdag 16 oktober

Läs mer

Förbön. tillåtet vid vård. Många kärlekspar har mötts på Kaggeholm. När respekten äts upp av snällheten. Nuri Kino: Kristna är måltavlor

Förbön. tillåtet vid vård. Många kärlekspar har mötts på Kaggeholm. När respekten äts upp av snällheten. Nuri Kino: Kristna är måltavlor Foto: Scanpix Nyheter 6 7 Nuri Kino: Kristna är måltavlor i Syrien Krönika 13 När respekten äts upp av snällheten Jonas Helgesson, föreläsare, ståuppare och författare onsdag 29 maj 2013 Årgång 68 Nr 82

Läs mer

Helg Söndagsskolan 18 19 Helgkrönikan 19 Stort korsord 23

Helg Söndagsskolan 18 19 Helgkrönikan 19 Stort korsord 23 Helg Söndagsskolan 18 19 Helgkrönikan 19 Stort korsord 23 Monica Winerdal: Andras tro inspirerar så tron växer Hon var Guds virvelvind för Afrikamission 16 17 Quiz: Vad vet du om helanden i Bibeln? 17

Läs mer

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning carmen sprider hopp i öknen 2013 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU kristen minoritet får hjälp Jouris skola bombades Sommar- KAMPANJ PMU stöder barns rätt till utbildning nu kommer boken om Denis Mukweges dramatiska

Läs mer

Pakistan i bön för 14-årig flicka

Pakistan i bön för 14-årig flicka Foto: Arne Hyckenberg Vardag 10 11 Förlorade 20 år av sitt liv hos scientologerna Robert Dam. Krönika 13 Vi sitter inte alltid i förarsätet Jonas Helgesson, föreläsare, ståuppare och författare onsdag

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Studie: Gudstro ger längre liv. Svenskar har förkärlek. Kavian gav de hemlösas pris till Jesus

Studie: Gudstro ger längre liv. Svenskar har förkärlek. Kavian gav de hemlösas pris till Jesus Foto: Carl-Henric Jaktlund Nyheter 8 9 xx Xxxx Pingstpastorn xxxxxxx xxxxxxx som valde xxx xxxxxxxxxxx att bli katolik Xxxxxxx Martin Xxxxxxxxx. Ekenvärn. Krönika 13 Svenskar har förkärlek till ordet nej

Läs mer

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu!

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu! GUNILLA CARLSSON PRESENTERADE NY KONGO-STATEGI sid 16 2009 #2 En tidning från PMU InterLife ZIMBABWE RESER SIG SAKTA UPP sid 18 17 ORGANISATIONER FÖRENAS I VÄRLDENS BARN sid 21 Nu är det inne att handla

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Intern kritik mot. Riksrevisionen

Intern kritik mot. Riksrevisionen Torsdag 24 april 2008 Årgång 64 Nr 64 Pris 12 kr med Svenska Journalen 37 kr BIBELORDET: Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord. Romarbrevet 8:26 Dagen.se

Läs mer

Bertha fick livet tillbaka. så ska kvinnovåldet i Indien minska. Byutveckling ger hopp i Myanmar. barns och mammors hälsa

Bertha fick livet tillbaka. så ska kvinnovåldet i Indien minska. Byutveckling ger hopp i Myanmar. barns och mammors hälsa så ska kvinnovåldet i Indien minska 213 NUMMER 1 EN TIDNING FRÅN PMU Byutveckling ger hopp i Myanmar Bertha fick livet tillbaka VÅR- KAMPANJ PMU satsar på barns och mammors hälsa detta är Hälsoambassadörens

Läs mer

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 2008 #2 En tidning från PMU InterLife TIPS OCH ARGUMENT OM HÅLLBAR LIVSSTIL sid 6-9 NIcLAS GJORDE SKOLFILM OM MISSION I DR KONGO sid 22 fokus:

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN!

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN! svårnådda byar i Burma bistås efter cyklon sid 4 2008 #3 En tidning från PMU InterLife SPECIAL: Ny syn på kyrkans samhällsroll sid 8-9 STORSATSNING PÅ ÖKAD KUNSKAP OM BISTÅND sid 21 FOKUS: KONGOS KVINNOR

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

katolskt magasin # 4 Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum

katolskt magasin # 4 Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum # 4 1 april 2011 Pris 40 kr Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum katolskt magasin sid. 2 avsnitt #4 katolskt magasin 1 april 2011

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 Stort korsord 22

Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 Stort korsord 22 Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 tort korsord 22 Puttefeber i Vetlanda musikern får en egen bakelse 14 15 Hedlund en slagfärdig korstågsgeneral 16 17 Göran kyttes första krönika efter stroken 2 Fredag

Läs mer

PROBLEM SOM BLEV RESURS

PROBLEM SOM BLEV RESURS Arrogant ERN: Stockholm: Ifrågasatte Karins lidande Sprututbytet fyller ett år 2/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Fångvården Reclaim

Läs mer

när kränkningar blir vardag

när kränkningar blir vardag barn barn 1 nr3.2011 LEDARE när kränkningar blir vardag Nyligen sänkte hovrätten skadeståndet till en ung flicka som filmats i smyg och sedan lagts ut i en sexfilm på nätet av sin 17-åriga pojkvän. Deras

Läs mer