Samband Sundsvall Statusrapport från en radioaktiv sektion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samband Sundsvall Statusrapport från en radioaktiv sektion."

Transkript

1 Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX Sekreterare/ Redaktör Björn Ohlsson SM3UQO Kassör: Ulla Norrmén SM3LIV Webbplats: Postgiro: Samband Sundsvall Statusrapport från en radioaktiv sektion. Några korta(?) rader från och om Samband Sundsvall, dvs sambandssektionen inom SK3BG: vår nuvarande verksamhet, vad som är på gång i vår och sommar samt lite tankar om framtiden. Samband är kul! Rallysamband Högaktuellt just nu! Traditionen fortsätter där vi hjälper motorklubbar med säkerhetssamband vid rallytävlingar. Lördag 18 februari kördes Stjärnsvängen i Liden väster om Sundsvall, där var vi tolv sambandsoperatörer aktiva med radiosamband från bil eller MRC-vagnen. Lördag 25 februari körs Gnarpstrofén strax söder om länsgränsen mot Gävleborg. Då är planen att bemanna specialsträckor och MRC med 18 personer och 9 bilar. Skillnaden mellan de två tävlingarna för vår del är att det är tre fysiska specialsträckor i Gnarp medans det i Liden var en specialsträcka. I båda fallen kör man dock två varv. Utbildning Vi har länge pratat om det, nu närmar vi oss handling också! En bred utbildningsinsats anpassad för sambandsverksamhet i alla dess former samt i valda delar även lämpliga för andra aktiviteter och intressen inom hobbyn med inriktning på fältmässighet och rörlighet. Klubben kommer att tillsammans med studieförbundet NBV sjösätta ett antal anpassade utbildningar med såväl teoretiska som praktiska inriktningar, detta med start under senvintern eller våren. Exempel på tänkta kurser är Etablering MRC, Etablering Generator/Mastvagn, Radioteknik MRC, Analog kommunikation, Digital kommunikation, Marin VHF, Stabstjänst, Hälsa och kost, Samhälle i kris mm. Alla kommer självklart att vara välkomna till utbildningarna, några av dessa kommer också att utgöra körkort för att i framtiden få nyttja vår utrustning, dvs vagnarna i detta fall. Mer info kommer! In- och utcheckning är nytt för i år. För att öka tryggheten för alla inblandade och för att vara säker på att alla anmälda kommer iväg till anvisad mötesplats på morgonen har vi ett krav på att alla kontaktar en fast kontaktperson dels då man lämnar hemmet på morgonen och dels då man har återvänt hem igen på kvällen. SM3FJF/Jörgen har haft detta uppdrag vid Stjärnsvängen och så också på Gnarpstrofén, ett uppdrag som hittills fungerat med bravur och som upplevs som ett klart fall framåt för oss! DiggiLoo Efter förra sommarens uppehåll är Lasse Holm och hans artistkollegor inom DiggiLoo tillbaka i Utanede i sommar, och då ska vi självklart vara med och sköta sambandet! 14 juli, mitt i semesterperioden, dyker man upp vid Thailändska paviljongen för sista (?) gången och vi tror att det kommer att bli en mycket välbesökt tillställning och att våra insatser QRX nr 1/2012 SM3UQO 1

2 med parkeringshantering och vissa bevakningsuppderag kommer att vara välbehövliga. Ca femtio operatörer har vi varit vid dessa uppdrag tidigare, utspridda på ett antal radioklubbar som ingår i ägarbilden för SI9AM, amatörradiostationen vid Thailändska paviljongen. Planera in 14 juli samt håll ögon och öron öppna framöver sommaren, vi kommer att behöva Dig och många andra vid detta viktiga och angenäma sambandsuppdrag! Mast- och generatorvagnarna Två mycket fina resurser kopplade till sambandsuppdrag och annan fältaktivitet finns sedan i höstas inom klubben. Det är två identiska släpvagnar som är försedda med dels en teleskopisk mast som utfälld blir 26 meter hög, dels en dieseldriven generator med kapaciteten 5 kw, enfas 230V. Vi har delvis kompletterat den ena av vagnarna med ett isolerat utrymme och i detta inryms för närvarande vår tillfälliga repeaterstation för 2 meter inklusive duplexfilter, backup-batterier samt en liten värmeradiator. Vilka resurser vi förfogar över! Inte bara för sambandsverksamheten utan även vid field-days, olika former av contestverksamhet i det fria osv. The sky is the limit! Garageplats Tack vare att Molos fick ny etableringsplats i slutet av 2011 öppnades samtidigt en möjlighet för Samband Sundsvall att få tillgång till några kvadratmeter yta för MRC-vagnen. Detta har fungerat mycket bra och sedan början av december finns vagnen uppställd inomhus på Njurundavägen 105, strax norr om Statoil Dingersjö längs E4 mellan Kvissleby och Njurundabommen. Våra möjligheter till tillsyn och underhåll av MRC-vagnen med tillbehör har självklart ökat kraftigt samtidigt som vi har fått en bra plats att samlas på, spontant eller i samband med våra uppdrag. Vi hoppas att inom kort få chans att visa Dig och övriga i klubben denna fina uppställningsplats. MRC-vagnen Efter en närmast heroisk insats av i första hand ja i andra hand också egentligen klubbens allt-i-allo tillika evige allkonstnären Björn Ohlsson/SM3UQO närmar sig MRC-vagnen alltmer status färdigställd! MRC (Mobil RadioCentral) kommer alltid att vara under utveckling, dock blir huvuddelen alltmer komplett. Fordonet som sådant är fullt trafiksäker, radioutrustning finns för de vanligaste sambandsuppdragen, värme finns provisoriskt men ska lösas permanent.ja det funkar verkligen redan nu. Framöver kommer mer roligt att hända och vi brinner av iver att få dels medverka till vidareutvecklingen av vagnen och de möjligheter den ger oss, dels att naturligtvis få visa upp denna unika resurs för omvärlden! Björn har på annan plats i QRX mer detaljer att berätta om MRC; läs, begrunda och beundra Repeiter montering Stjärnsvängen Molos Denna verksamhet är egentligen ingen SK3BGaktivitet, dock ska den nämnas här eftersom samtliga åtta personer som ingår i Molos-enheten för Nedre Norrland, Molos-2, har sin hemvist i Sundsvalls Radioamatörer tillika ingår i Samband Sundsvall. Molos består av två fordon; En bandvagn Hägglunds BV206 med tillhörande släp samt en jeep Toyota Landcruiser. Bägge fordonen är utrustade med all tänkbar radio- och kommunikationsteknik och är i första hand tänkt att aktiveras vid större problem med elförsörjningen men även vid andra kriser kopplade till samhällets infrastruktur. Molos ägs av statliga Svenska Kraftnät (SvK) och bemannas av frivilliga krafter från FRO. Vi åtta har för ändamålet därför numera medlemskap även i denna radioförening, något som definitivt inte är betungande utan snarare en fördel speciellt om man är intresserad av samband och samhällsinsatser. QRX nr 1/2012 SM3UQO 2

3 Dagmar Kopplat till Molos bör insatsen vid stormen Dagmar nämnas kort. Molos-2 hade under några dagar mellan jul och nyår 2011 bråda dagar där man hjälpte E.ON med dels fysisk rekognoscering ute i stormfällda skogarna runt Sundsvall och dels hjälpte till att bygga upp ett kommunikationsnät med bärbara Rakelterminaler som vi hade tillgång till via SvK och Molos centralt. Under de här dagarna kontaktades Samband Sundsvall också av Räddningstjänsten som förberedde oss för ett uppdrag där vi skulle agera telefonkiosk i samhället Holm som vid tillfället saknade såväl elförsörjning som fast- och mobil telefoni. Detta avblåstes dock i sista stund då Telia kunde uppvisa en trovärdig och snabb åtgärdsplan där man inom några timmar skulle vara tillbaks med kommunikationen igen. Dock hedersvärt att vi fick frågan! Räddningstjänsten och just Räddningstjänsten kommer vi att träffa inom kort, tillsammans med Medelpadkommunernas krishanterare, för nya samtal där vi ska presentera hur långt vi kommit sedan vi träffades senast (januari 2011), för att lyssna av om de identifierat nya behov där våra tjänster kan komma i fråga osv. Spännande möte som kan ge en hel del att fundera över inför framtiden! FRO Sundsvall Som relativt nybliven medlem även i FRO och då tillhörande avdelningen i Sundsvall har jag flera gånger funderat över varför det förekommer så lite samverkan klubbarna emellan. Efter att ha hört en del teorier och förklaringar är min spontana bild av situationen att det INTE finns några andra hinder än vanans makt och kanske någon enstaka individs bristande vidsynthet till att en gång för alla nu riva barriären mellan de två radioföreningarna i Sundsvall! Därför; Medverka i varandras aktiviteter, bjud in! Besök varandras möten (FRO måndagar, SK3BG tisdagar). Delge varandra information! Sök samarbete! Sök fördelar och sudda bort de gränser och hinder som finns! Vi är inte fler radionördar i denna by med omnejd än att vi borde kunna ha ett gott och varaktigt samarbete på alla sätt, eller hur!? Sjösättes NU! Nödnät 2 m Varför är inte repeaternätet på 2 meter kvalitetssäkrat? Då vi inom amatörradiovärlden nu hävdar och med rätta anser oss kunna göra stora insatser vid krissituationer i samhället bör väl vår egen infrastruktur, vår egen kommunikationsväg ut mot omvärlden ha den säkerhet och funktion som gör att vi kan lita på den och att den är en verklig resurs då allt annat säckar ihop! Jag pratar nu batteribackup, tillgång till reservelverk, sammankoppling mellan repeaters och även möjligheter att länka ut mot andra frekvenser och nät. Kanske fasta larmfunktioner inbyggda i repeatrarna som gör att man vid akut behov alltid kan nå någon om man utför speciella manövrar (t.ex hålla in 1750 Hz i 30 sekunder). I fallet Sundsvall så vet jag att vår repeater på Alnön har bra backup, jag ser dock det här i ett större perspektiv och skulle gärna se en övergripande diskussion om vårt ansvar och våra möjligheter att med kanske relativt små åtgärder få ihop en mycket säkrare och för samhällsinsatser mer anpassat nät. Kanske något att ta tag i på distriktsnivå? Vid pennan: SM3MEH / Tomas Åberg Sambandsansvarig Sundsvalls Radioamatörer SK3BG QRX nr 1/2012 SM3UQO 3

4 FRÅN VRAK TILL SKÖNHET Sundsvalls radioamatörers MRC Bilder före och efter födelsen. Bilder sm3uqo SA3AWT har kontakter i metallsvängen och lyckades efter lite förhandlingar pressa priset på durkaluminium till en bra nivå och det inköptes ett nytt och stabilt Alu tak som sedan har limmats på. Det har innan arbetet med fastmonteringen av plåtarna svetsats på hållare för framtida antennfästen. Jag har tidigare färdigställt en antenn stege med ett Sambandsvagn=MRC, här går utvecklingen starkt framåt, MRC har nu haft 6 officiella uppdrag och varit hem åt 2 större contest körningar. Jag skall nu försöka ge er en sammanfattning av de arbeten som har utförts den senaste tiden samt de som ligger i röret. Vi började i höstas med en förbättring av internkommunikationen i vagnen dvs arbeten med el och antenn anslutningar. Vi hade så smått börjat titta på hur vi skulle få plats och styrka för Att Montera upp vår tredje teleskopmast på ca24m så att vagnen hela tiden skulle ha en HÖGMAST med sig på sina uppdrag. En början till plan visade att vi behövde förstärka taket på något sätt dels för att vi skulle få ett tätt tak dels att det blev starkt nog för belastningen och inte minst mer eller mindre halkfritt och gångbart. I budgeten för vagnen fanns det efter ett styrelsemöte nu 6000:- avsatta för div förbättringsjobb i och omkring MRC. antal antennsprötshållare (5st) den skall på något sätt senare komma upp till taket. Monteringen av takplåtarna påbörjades hemma hos SM3MEH och färdigställdes när vagnen lite senare har fått sin parkering i Molosgaraget i Njurunda/Dingersjö. Jag var tvingad att demontera skorstenen för dieselpannan för att göra genomgången i det nya taket. MRC har ju tidigare varit utrustad med två takfönster, dessa är nu borta och hålen är idag isolerade och övertäckta. Efter att taket blivit färdigt togs det upp två kabelgenomföringar direkt ovan de två 19 racktornen här kommer senare de kabelstammar från VHF/UHF samt HF patch växlar att gå igenom för anslutning till dels antennstegen och andra anslutningar. Det kommer att monteras en plintlåda på taket där det kommer att finnas 12V uttag för arbetslampor samt div extra antennutgångar från patchväxel 1 2. Arbetet med antennpatchar gjordes hemma i verkstaden och monterades fast i vagnen. All material sitter i 19 rack och är enkelt demonterbar från vagnen för repara- QRX nr 1/2012 SM3UQO 4

5 tion eller utbyte. Växel för VHF samt UHF är utförd med TNC kontakter medan HF växel använder PL typ. Det finns en fast 4 kanalig förbindelse mellan de två patchväxlarna. Vänster rack innehåller en ljuddistributions växel där all radios ljudutgångar är anslutna. Meningen med detta arrangemang är att kunna ansluta vilken radio som helst mobil typ med automatstyrd vertikalantenn. En kurs kommer att hållas i skötseln av denna station dels för Molosgänget men även för andra inom SK3BG. Denna typ av HF TRX saknar VFO så den måste programmeras för att kunna användas. Den är också utrustad med telefoningång så den går att ringa till och från, mer om denna radio senare. Nu är hela elcentralen färdig med individsäkringar till alla kontaktpunkter, saknas gör inkopplingen av den fasta 230/12V konvertern. Vagnen är utrustad med fast innerbelysning samt eget laddningssystem för Accar. Vid varje 19 rack sitter det en 6 polers Power Poles uttag, Höger sida via elcentral, vänster sida direkt från batteri över en huvudsäkring. Varje utgång är individuellt avsäkrad. Power poles är ett system med kontakter för DC spänning, de finns i flera storlekar men i MRC använder vi 30A typ, den är helt oförväxelbar så länge man använder rött till plus och svart till minus i systemet. och leda ut ljudet till högtalare alt hörtelefoner så att olika radios kan läggas i en höger rep vänsterkanal därmed kan man avlyssna flera kanaler samtidigt, antingen i högtalare eller i hörtelefon. Växeln är en enkel pinnväxel som med en kortslutnings pinne kopplar ut ljudet i X och Y koordinater. Ljudet sammanställs i en 3 x 2 kanals förstärkare. OBS detta är ett försök och kommer säkert att utvecklas mer, jag misstänker att problem kan uppstå med HF i systemet, det kommer att bli intressant at utveckla detta. Det finns i dag en Barrett HF station inmonterad på prov. Utrustningen tillhör egentligen Molos vagnen, och har tidigare även suttit i Toyota (TLC) samt bandvagnen men har demonterats och lagts i malpåse på FRO. Molosgänget har bett att få den tillbaka så vi kan använda den i MRC samt en bärbar utrustning som kan placeras i andra fordon eller staber. Det finns en större bredbands antenn just nu monterad på taket vid Molosgaraget samt en Det sitter i dag en stereo radio monterad i vänster torn den innehåller även en CD spelare. Vi planerar att även få inmonterat en Flat TV för att täcka upp allt nyhetsflöde från andra källor. All lös utrustning tillhörande MRC kommer att färgmärkas med signalgul färg, för att enkelt hålla reda på vad som är mitt och ditt. Utrustning som placeras tillfälligt i MRC skall färgmärkas eller på annat sätt visa sin tillhörighet. SM3MEH kommer att göra en inventering av MRC lika den som användes i SK3BG. Viss utrustning är sk långtidslån från klubbmedlemmar. MRC innehåller i dag en fast Dator, denna har LINUX som OP system den har även en tillhörande flatskärm. Det finns även 2 st Laptops IBM E600 dessa har Win 98S som drivrutin. Vi planerar att montera in ytterligare en fast PC denna med Win XP. De fasta PC maskiner är av militär typ med relativt små hårddiskar. Maskiner kommer att bli utrustade med ljudinterface för digital kommunikation. Värmesystemet i vagnen är under uppgradering. Dieselpannan kommer att ersättas med ett Gasolsystem med en Primus 2400 panna. Denna typ av gasolsystem sitter QRX nr 1/2012 SM3UQO 5

6 monterad utanför vagnen för enkel service och säkerhet, men även för att systemet ger oss mera plats i vagnen. Skötsel av denna panna är mycket enkel den är helt själkontrollerande även om uppstarta är ett litet handgrepp. Antennstegen på taket är fällbar för att ge tillgång till kabelschakten, det är inte meningen att gå på den utan används enbart för montering av antennspröt av olika längd och frekvens. Hela taket är ett stort jordplan och är förbunden med hela radiosystemet, uttag för jordspett finns i plint 3 på ingångsgavel. Dörr på den andra gaveln kommer att stängas helt detta för att ge oss möjlighet att montera stödben till vår teleskopmast, monteringen kommer att bli lika generatorvagnarna. MRC har i dag en elektrisk kaffebryggare och en tvålågig gasolspis, gasflaskan för spis kommer att flyttas ut till utsida när vi monterar värmeutrustningen. Antennstege på tak antennspröt skall 6/ 8/10 mm gänga Nyckelsystem till vagnen är klubbnyckel alltså passar nyckel till dörr i klubblokalen även lås på MRC. I vagnen finns två sk fältapor med ca 100m DL telefonkabel, vi kommer även att installera två fasta telefonuttag till standard hardline. Ett enkel nätverk kommer att finnas i vagnen, vi planerar även att ha en internetanslutning med bredbands kontantkortsanslutning. Alla fönster kommer att förses med skyddsgaller i en eller annan form, tre på utsidan och ett på insida då ett fönster är öppningsbart Ja låt oss få dessa saker klara sedan kan vi drömma om andra och nya förbättringar. Du som eventuellt har idéer för vagnen uppmanar jag på det starkaste att kontakta sambandsansvarige SM3MEH Säkrings central samt strömbrytare till lampor ovan sitter HF station Barrett monterad Tomas så vi kan dra nytta av dina idéer. Vid pennan SM3UQO Björn Bilder Vänster sida OP plats VHF/UHF Höger sida HF QRX nr 1/2012 SM3UQO 6

7 Elsäkerhet och amatörradio (den lille elektrikern) Texten hämtad med tillstånd från Roy Nordqvist SM4FPD :s Nyuhetsbrev Något som jag under årens lopp har skrivit en del om. Idag, den hörde vi på nyheterna, och läste på TEXT-TV att mängden bränder som kan relateras till elbrister har ökat lavinartat de sista åren. Man talar om över 6000 bränder av dessa skäl, detta under år Man talar om att mängden hemfixare ökat, dvs att folk gör el-jobben själv. Och visst har vi alla fler elgrejer, som både är sämre och går sönder oftare och behöver lagas, snabbt. Detta trots CE-märkning. Hur kan man se detta som radioamatör då: I kraven för att bli radioamatör finns några små krav på elsäkerhet. Dock väldigt blygsamt. Däremot förutsätts det att radioamatörer har högre kunskap om elsäkerhet, elinstallationer och el i hembyggen. För en radioamatör är det tillåtet att bygga en apparat och ansluta den till elnätet. Nu är det väl så att väldigt få radioamatörer står upp till kraven att klara av byggen som är tillräckligt säkra. Radioamatörer är den grupp i samhället som försöker köra de äldsta elektriska apparater som någon grupp i samhället. Ingen vanlig människa skulle komma på tanken att köra en elektronikapparat som är från 70 talet, exvie en Drake line, eller motsvarande, med halvrutten amerikansk gummisladd, eller högtalarsladd till väggkontakten. Ingen vettig människa förutom en radioamatör har ett rum, eller flera rum fulla med sladdar, öppna elanslutningar, 13,8 Volt och upp till 3000 Volt, utan minsta tanke på att det kan komma besök i detta rum. Det är vanligt att radioamatören har osäkrat 13,8Volt som kan bli 30 A ström, dvs bränna av och tända eld på vad som helst. Andra radioamatörer har ett oskyddat bilbatteri under skrivbordet. Vem ansluter en hembyggd träradio från 50 talet, eller ännu äldre. Vem försöker köra ett rör-pa med 2000 W input, och 2500 Volt, försett med halvrutten gammal gummisladd, torkad isolation, med röd jordledning, avsedd för 127 volt och modifierad till 220 V, ojordat till ett ojordat vägguttag i en villa. Där nättransformatorn inte är sektionslindad, och där dess tjärisolering sedan länge har torkat ut. Jo en radioamatör. Vem skiter i om apparaten har jordad stickpropp och ändå ansluter till det ojordade uttaget i radiorummet. Det senare gör sig nog många även icke radioamatörer sig skyldiga till. Vem tror att värmeelementet är en skyddsjord och drar en trådbit till elementet? Jo en radioamatör som tror att rörmokaren var elektriker och gjorde rörinstallationen i villan, för 30 år sedan, elsäker. Vem slår ner en tältpinne i gräsmattan och tror att det är skyddsjord? Jo en radioamatör. Vem mekar med 35 år gammal elektronik, nätansluten och utan lämplig skyddsutrustning? Jo en radioamatör. Vem byter ur halvruttna gamla sladdar mot moderna med gulgrön skyddsledare? Jo bara den som har något i skallen, knappast en radioamatör. Vem kopplar så bristfälligt i ett hembygge att de får 230 volt i nya riggens nyckeljack? Jo en radioamatör, det senare händer då och då, jag ser ju på reparationerna. Vem använder gulgrön ledning för att bygga antenner? Jo en radioamatör som inte inser att sammanblandning kan ge problem i framtiden. Vem använder gulgrön ledare till sin hembyggda jordpunkt, bestående av en tältpinne nedslagen i gräsmattan, jo en radioamatör som tror att gulgrön betyder hemmagjord skyddsjord gjord av matjord. Vem använder grejer från forntiden utan att ta hänsyn till nya regler och åldring av elsäkerhet? Jo radioamatörer som är för snåla att köpa nytt, eller höja elsäkerheten i det gamla. Vem använder små lågspänningsmikrobrytare som inte är CE-märkta till 230 Volt, eller S-märkta, och bara avsedda för lågspänning, jo radioamatörer som bygger sig små tillbehör och är för sparsamma för att köpa sig riktiga prylar för starkströmmen. Vem litar på att amerikanska elektronikpryttlar har elsäkerhet som duger i EU? Jo radioamatörer. Vem är för snål för att skaffa godkänd isolerslang, för att enligt kraven, dubbelisolera ledningar som bär nätspänning invändigt i sina byggen och äldre renoverade prylar? Jo radioamatörer. Vem är det som försöker hålla liv i amatörradiosaker som såldes på den tiden då elsäkerhet till 100 procent var radioamatörens eget ansvar. Och då inga krav på elsäkerhet fanns för att sälja till just radioamatörer. Jo radioamatörer. Ja så här kan man hålla på, listan kunde nog göras dubbelt så lång. Hur blir man duktigare på elsäkerhet då? Går en kurs i behörighet? Dyrt, svårt, tidsödande. Och kvällskurser verkar vara något från forntiden. Frågar en elektriker? Kanske finns kunskap inom QRX nr 1/2012 SM3UQO 7

8 klubben, ställ till med en kurs. RADIOAMTÖR vållade brand och dödsfall genom att slarva med elsäkerheten När kommer nyheten i tidningar, radio och TV där rubriken lyder så? Jag är ganska säker på att det kommer, snart. Och försäkringsbolagen kommer att höja kraven. Hittar man i den nedbrunna fastigheten en massa föråldrad elektronik som kan har orsakat branden så givetvis kommer man att dra pengapungen åt sig. Kom ihåg att som radioamatör har du faktiskt ett stort ansvar, du får göra saker, men du har ansvaret. Du får inte göra de fasta elinstallationer som en fackman skall göra, men du får bygga radiogrejer och anslutna till elnätet. Även om det blir fråga om 3500 Volt, eller 12 V och 30 Amp. Men det är ju en del av hobbyn att renovera och köra gamla fina grejer Givetvis, och det är det kul, en del av hobbyn är att få liv i gamla grejer. Kanske en Drakeline sedan 1976, kanske en WWII radio sedan 1945, kanske en Collins S-line sedan 60 talet. Givetvis! Renovering och driftsättning av äldre grejer är kul och en del av hobbyn. Men det finns ändå något som heter elsäkerhet. Man har som renoverare ett stort ansvar, inte bara för eget liv och lem, familjen som kan råka gå in i radiorummet, katten, och brandfaran. Visst är det tufft att koppla så det ryker Att få sig en jävel ibland, (stöt) och skryta med det. Men elsäkerhet är mer än så. Elsäkerhet är liv eller död. Brand eller inte brand. Försäkringsersättning eller bankrutt. Elsäkerhet påverkar inte bara dig själv. Murphys lag och elsäkerhet Och visst är Murphys lag gällande här, kan det börja brinna så gör det så, kan chassit bli spänningsförande, så blir det så. Blir det kortis i den gamla nättrafon så blir det så. Blir det isolationsbrott på den ruttna gummisladden så sker det. Blandar någon ihop din gulgröna antennledning med skyddsjord så blir det så. Går den lilla lågspänningsbrytaren sönder, som du använder till 230 v nätspänning så sker detta. Kan dammsugaren fastna i dina sladdar och göra damsugarslangen spänningsförande så kommer detta att ske. Trampar katten i ditt PA, där du glömt stänga av högspänningen så sker detta. Går lillen, eller kryper lillen på upptäcktsfärd under borden i ditt radiorum och finner en spännande sladd så kan det bli risk för liv och lem, ja då sker detta. Allt förr eller senare. 73 de SM4FPD Roy Nordqvist Krav på att en nättransformator skall vara sektionslindad Det skall vara ett visst isolationsavstånd mellan primärlindning, 230V och sekundärlinding, som är 12 V eller kanske 3 kv. Sedan c:a 1995 gäller detta. Äldre prylar kan ha nättransformator som inte uppfyller detta krav. Hur gör man då? Collins-linen, Drakelinen, Daiwa rotorn, ICOM PS-55, FT-2200, Heatkit PA, ja det finns massor av saker som inte uppfyller dagens elsäkerhetskrav. Att byta nättransformator då, jo men att få tag på en som passar i R4C eller TR4CW, kanske i slutsteget är ju omöjligt. Ett sätt är då att skyddsjorda apparaten, dra en ny nätsladd med gulgrön som ansluts till höljet, obs hela höljet. Men då måste ju apparaten anslutas till ett skyddsjordat elnät. Man måste låta installera skyddsjordade vägguttag, med gulgrön skyddsjord dragen till elcentralen, i sådant fall. Men en skyddstransformator som matar allt gammalt i radiorummet kunde vara en lösning, en sådan som klarar kraven på isolationsavstånd mellan primär och sekundär lindning. QRX nr 1/2012 SM3UQO 8

9 Weekendläger på Hemsö Fästning den 5 och 6 maj 2012 Lördag och söndag den 5 och 6 maj arrangerar Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, ett weekendläger på Hemsö Fästning - Havstoudd. Unik möjlighet - i första hand för medlemmar i SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer. Upplev ett weekendläger i ett av bergrummen, i det tidigare så hemliga och välbevakade bergrummen på Hemsö Fästning. Förläggning och förplägnad på samma sätt som de som arbetade i bergrummen på talet. Max ca 20 deltagare. Obligatorisk förhandsanmälan och förskottsbetalning. Anmäl dig till SM3ESX/Christer eller SM3FJF/Jörgen eller genom att maila till Vid anmälan ange: Signal och namn Övernattning eller dagbesökare Lunch önskas lördag Middag önskas lördag Frukost önskas söndag Lunch önskas söndag Betalningen insättes på klubbens plusgiro Förslag program: Lördag den 5 maj Klockan Aktivitet Kommentar Uppstart av weekendlägret inne i bergrummet på Havstoudd. Inlotsning via SF3HF som är QRV på 145,550 MHz Gemensam fika i matsalen, därefter info om weekendlägret Guidad rundvandring på Havstoudd Därefter aktiverar vi SF3HF på tre olika amatörband Lunch i matsalen Eftermiddagsfika serveras Middag grillning vid utsiktspunkten vid mässbyggnaden Sheraton Var och en tar med eget morgonfika. Glöm inte din kamera! Vid anmälan ange om du vill beställa lunch. OBS! Fika ingår i lunchpriset. Vid anmälan ange om du vill beställa middag OBS! Nattfika ingår i middagspriset Söndag den 6 maj QRX nr 1/2012 SM3UQO 9

10 Klockan Aktivitet Kommentar Frukost Vid anmälan ange om du vill beställa frukost Lunch i matsalen Eftermiddagsfika Städning Avslutning av weekendlägret Vid anmälan ange om du vill beställa lunch. OBS! Eftermiddagsfika ingår i lunchpriset Priser: Benämning Besök lördag och söndag samt övernattning Dagsbesök Lunch lördag Middag lördag Frukost söndag Lunch lördag Pris 100 kronor/person (för lördag och söndag) 60 kr/person och dag Meny och pris presenteras på webbsidan Meny och pris presenteras på webbsidan Meny och pris presenteras på webbsidan Meny och pris presenteras på webbsidan 1 frukost, 2 lunch, 1 middag, och nattfika Meny och pris presenteras på webbsidan Egen mat: Möjlighet till att värma egen mat finns i bergrumsköket. Sängkläder: Var och en som sover över i bergrummet tar med sig sin egen sovsäck, sovtäcke, handduk etc. WC och duschutrymmen alldeles intill sovplatserna. Färja: Färjan går från Strinningen på fastlandet och efter ca 10 minuter är du på Hemsön. Tidtabell, se länk Trafikverket Färjerederiet: På Hemsön håll vänster när du kör av färjan följ vägen ca 20 km. Mer info om Hemsö Fästning: I galleriet på hittar du flera reportage och bilder från tidigare besök på Hemsön. Klubbtidningen QRX utkommer fyra gånger per år med förhoppningsvis intressanta artiklar och reportage. Tidningen trycks och produceras i klubbens regi till själkostnadspris. Tidningen ges ut på klubbens hemsida för alla att ladda hem utan kostnad. Den trycks även upp i ca 240 ex varje år för att postas till medlemmar som inte kan hämta den på hemsidan. Kostnaden för tidningen ligger på ca 14,80 per ex det blir strax över 3500:- per år en icke helt obetydlig summa. Önskvärt är väl att alla kunde hämta sin tidning på hemsidan för att hålla kostnaden nere men även att hålla miljöpåverkan nere på lägsta nivå. Det finns ju även fördelar med att hämta på nätet, har du en färgskrivare får du tidningen i helt i färg. QRX utkommer för första gången i klubbens historia med första sidan helt i färg med första nummret 2012 till de som får tidningen med posten. Ha de Redaktörn SM3UQO Björn QRX nr 1/2012 SM3UQO 10

11 Klubbtidningen QRX Hemsidan SK3BG Som redaktör till QRX har jag många uppslag på vad den skall innehålla och hur den skall se ut. Det är en kul uppgift att hålla på med detta. Men som i allt annat dyker det upp idétorka lite då och då, det är alltså tillåtet att komma med förslag, artiklar eller annat som kan vara av intresse om vår fantastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore kul om det fanns en eller flera därute i den stora världen som vill bidraga med något. Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15 enkel sidor vilket även går att dubblera då man kan använda båda sidorna :-) På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att visa olika typer av presentationer. Du som har något kul eller intressant att visa lägg upp det på ett USB minne eller ta med en CD med ditt material så kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar. SM3UQO Björn 73 från redaktören. BILDKANON Lite kort om hemsidan. Hemsidan förbättras ständigt nya saker kommer upp hela tiden. Det som är mycket bra är att aktiviteter kan flyttas eller ändras med kort datum. Vi hade den första live video sändning från ett tisdagsmöte. I fortsättningen kommer sådan aktivitet att annonseras på hemsidan så möjlighet finns att kunna se live strimad video från klubben. Efter sändning kommer videon att läggas upp i ett bibliotek under fliken klubbtidningen. Samtliga ansvariga kan i dag göra ändringar på sin sida för att ge information om kommande aktiviteter även om det ibland sker till taktpinnen från SM3EFS Lennart. Han sköter det mesta på hemsidan och är hela tiden uppdaterad om vad som händer och när det händer. Så har du några förslag eller annat som gynnar hemsidan kontakta SM3EFS. I dag har vår hemsida en stor gallerisida där bilder hela tiden läggs upp från aktiviteter på klubben men även från enskilda medlemmar. Vill du ha bilder eller ett enklare rapport insatt ta kontakt med SM3LIV samt SM3EFS så kan dom ordna detta. UTGÅENDE QSL 2012 Klubben sänder under höst omgången QSL kort den: 21 Feb 15 Maj 18 Sept 20 Nov Glöm inte att frankera med QSL-märke. SM3AF Sten QRX nr 1/2012 SM3UQO 11

12 SK3BG:s STYRELSE Ordförande: SM3ESX/Christer Sekreterare: SM3UQO/Björn Kassör: SM3LIV/Ulla Övriga styrelsemedlemmar: SM3CER/Janne SM3EFS/Lennart SM3FJF/Jörgen SM3GSK/Classe SM3LDP/Markku SM3NXS/Sten Under år 2011 hålls styrelsemöten normalt andra måndagen i varje månad, med uppehåll under juli och augusti. Har du något, som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen. Du kan även använda e-post adresserna: Styrelsens planerade under Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar. 73 de SM3ESX/Christer Klubbprogrammet Eftersom detta program sträcker sig över en lång tid, kan det bli ändringar. Lyssna på SK3BG-Nytt söndagskvällar för senaste nytt. Du som har en korrekt mailadress i bifogad medlemsförteckning, kommer att få meddelande om större programändringar via mail. Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal som ligger på Paviljongvägen 11, Sidsjön. Klubblokalen är då öppen från klockan Entrédörren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i styrelsen för vidare information. Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris av endast 20 kronor. OBS! detta är vinter och vårens planerade program som kan ändras av olika skäl, logga in på Bullen Söndagar för att hålla dig informerad om ändringar eller tillägg. Även hemsidan uppdaterad ständigt. QRX nr 1/2012 SM3UQO 12

13 18 Feb Stjärnsvängen ett kommande sambandsuppdrag? Mera info på sk3bg.se Se sidan 3 21 Feb SM3MEH kommer att visa och prata om kommande och gjorda sambandsuppdrag samt också visa vad som händer på omkring vår vagn MRC Klubbvärd SM3LDP 28 Feb Teknikafton, pic-a-star Pic-a-star är en avancerad radio som konstruerats av G3XJP/Peter. Radio som bygger på modern DSP teknik har byggts av ett antal radioamatörer världen över. Här i distriktet har SM3LNM/Mats under några år lagt ett antal timmer på att bygga denna TRX Under kvällen kommer Mats att visa sitt bygge och berätta om sina erfarenheter. Klubbvärd SM3NXS 6 Mars Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i månaden fri för ev kommande utbildnings utbildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd och umgås med dina klubbkamrater. Klubbvärd SM3UQO 10 Mars ÖPPET HUS PÅ SK3BG SK3BG kommer att göra ett utskick av dokumentation för att fånga in amatörer i vårt närområde som inte är medlemmar i sk3bg. Vi kommer att anordna ett öppet hus på klubben lördagen den 10 Mars. Mer info kommer att visas på sk3bg.se Klubbvärdar Styrelsen 13 Mars Vi gör ett besök på SK3GA. En gemensam resa till Hudiksvall för att hälsa på våra radiokamrater i SK3GA. Innehål och förutsättningar kommer att visas på sk3bg.se samt i QRX. Nödvändigt blir förhandsanmälan så vi inte åker med för många bilar. Klubbvärd Styrelsen 20 Mars Årsmöte på SK3BG Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte: Datum: Tisdagen den 20 mars 2012 tid: Klockan Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika och trevlig gemenskap. Klubbvärd Styrelsen 27 Mars Teknikafton SM3ESX innehåll för kvällen är inte helt klarlagt men det kommer att bli helt klart till kommande nummer av QRX och det blir även synligt på sk3bg.se Klubbvärd SM3ESX 31 Mars Lördag SM3 möte i regionen, plats i Östersund program inte helt klart det kommer vidare information naturligtvis på SM3 sidan på samt även i QRX och på sk3bg.se Se sid 9 3 April Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i månaden fri för ev kommande utbildnings utbildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd och umgås med dina klubbkamrater. Klubbvärd SM3EFS 10 April Rune Wande SM5COP kommer att hålla ett fördrag se vidare QRX och sk3bg.se. Den här föredragskvällen med Rune SM5COP är framflyttad till den 15 Maj. Om inget annat inträffar så blir det en vanlig träffkväll den 10April Klubbvärd SM3FJF QRX nr 1/2012 SM3UQO 13

14 Lördag och Söndag April Veckoslutskurs amatörradio. Del 1 i SK3BG:s kurs bli sändaramatör. Vidare information finns i QRX samt på sk3bg.se Se sid April SM3MEH Tomas håller låda om MRC och utvecklingen på sambandssidan. Han kommer även att tala om vad som händer med MOLOS och dess utrustning. Klubbvärd SM3MEH 24 April SM3UQO Björn kommer att förevisa QRollen den fina svenska QRP radion nu tillsammans med ett 100w slutsteg från Juma Finland. Klubbvärd SM3UQO April SSA håller årsmöte i Umeå tillsammans med fura se vidare på furas hemsida om detaljerna som så smått börjar träda fram. 1 Maj SK3BG håller stängt den första Maj. Lördag och söndag 5 6 Maj Lördag och söndag 5-6 maj arrangerar SRA ett weekend läger på Hemsö fästning Havstoudd Se sidan 8 8 Maj Föredrag samt bildvisning och reportage från SSA:s årsmöte i Umeå, 3FJF troligen med bidrag från andra medlemmar visar och berättar vad som hände i Umeå Det kommer även att puffas för kommande SAC helgen. En helafton i nyheternas tecken. Klubbvärd SM3FJF Lördag och söndag Maj Veckoslutskurs amatörradio. Del 2 i SK3BG:s kurs bli sändaramatör. Vidare information finns i QRX Samt på sk3bg.se Se vidare sidan Maj HD2M Ett svenskt radioäventyr i Ecuador SM5COP Rune visar en DVD och berättar sen vidare om detta äventyr till egna bilder. Vi kommer även att göra förberedelser inför portabeltesten den 20Maj Klubbvärd SM3EVR 20 Maj SÖNDAG SSA:s portabeltest allaman ur husen inför testen, MRC kommer att vara aktiv från någon plats i busken. Vidare info via SK3BG nytt och naturligtvis på hemsidan. 22 Maj 20 år som Radioamatör i Vietnam av XV9TH Torsten SM3NFB XV9TH/Torsten och XYL Quynh Huong besöker klubben och berättar och visar bilder under 1 timme från sina 20 år i Hanoi, Vietnam. Fantastiskt tillfälle att få höra om landet med 90 miljoner invånare, om kulturen, om amatörradiolivet i Veitnam m.m. Tillfälle för dig som kommer till klubben att få ställa dina frågor om Veitnam. Kvällen avslutas med att vi summerar den gångna helgens portabeltest. Klubbvärd: SM3FJF Jörgen 29 Maj KVARTALSMÖTE Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer och synpunkter, men vi behöver Dig också som bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa verksamheten, så att den passar så många som möjligt. Klubbvärd Styrelsen 5 Juni Genomgång samt iordningställande av material till Amatörradions dag/ Sveriges nationaldag. SK3BG kommer som vanligt att finnas på Torget mitt i Sundsvall för att visa vår hobby till allmänheten. Klubbvärd SM3ESX 6 Juni Amatörradions dag på Torget i Sundsvall. Vidare information kommer att finnas på sk3bg.se QRX samt i SK3BG:nytt på 2m. QRX nr 1/2012 SM3UQO 14

15 12 Juni SK3BG Utlyser en fototävling Säsongsavslutning på SK3BG program och innehåll dyker upp på hemsidan. Klubbvärd SM3ESX Klubben är i stort behov av kopiepapper för dels produktionen av QRX samt för allmän kopiering av tidningar och byggprojekt. Vi använder standard ohålat 80gr vitt kopiepapper Emottages tacksamt Redaktören Syftet med tävlingen är att spegla amatör- Radio hobbyn genom kameralinsen under 2011 För att vi inte ska behöva vänta till nästa vinter för att få se alla fina bilder är tävlingen uppdelad i fyra omgångar, en per kvartal. För varje omgång kommer en röstning att hållas för att utse etappvinnaren och i slutet av året har tar vi fram en totalsegrare som vederbörligen kommer att belönas. Det finns några enkla regler: Trafikhandbok 2012 Genom ett större inköp och fraktfritt kan klubben erbjuda sina medlemmar den nya reviderade Trafikhandboken 2012 till ett specialpris. Du kan köpa den för 140:- Kotakta SM3FJF Jörgen så ordnar han ett ex till dig. Temat för bilderna ska vara Amatörradio Endast medlemmar i SK3BG kan deltaga. Max 3 (3) tävlingsbidrag per etapp och tävlande Bilderna ska vara tagna av resp tävlande och inte tidigare publicerade Bilderna kommer att publiceras på hemsidan för röstning och där visas inte fotografens namn för att inte påverka röstningen. Tävlingen går i 4 etapper: Etapp 1 1/1 31/3 Etapp 2 1/4 30/6 Etapp 3 1/7 30/9 Etapp 4 1/10 31/12 Bilder läggs ut på vår hemsida där publik röstning får fram den bästa bilden. Slutresultat kommer att redovisas på SK3BG:s årsmöte De 3 bästa bilderna kommer att premieras under årsmötet Efter varje etapp utses en etappsegrare. Bidrag till fototävlingen ska vara inskickade via mail eller brev till Björn, SM3UQO, tillhanda senast den sista dagen på varje etapp.. Välkomna att skicka in era bidrag! Fotografen behåller upphovsrätten till insända bilder men samtycker till att bilderna publiceras på vår hemsida eller används i föreningens marknadsföring utan ersättning. SK3BG Styrelsen Gm SM3UQO Björn QRX nr 1/2012 SM3UQO 15

16 DISTRIKT 3 VÅRMÖTE 2012 SK3JR och DL3 inbjuder alla i distriktet till möte lördagen den 31 mars. Plats för mötet blir VERICATE AB Arenavägen 4 Östersund. Vi startar med fika kl 09,30 fram till uppropet kl 10,00 så långväga gäster Hinner droppa in. Preliminär dagordning enligt nedan, egna frågor som du vill ta upp? Skriv Till 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 val ordförande, sekreterare samt justeringsmän för mötet 4 Föregående protokoll 5 Information om, från och till SSA 6 Ungdomsverksamhet 7 Aktuella distrikt 3 frågor 8 Rapport från klubbar i distriktet 9 Övriga frågor 10 Tidpunkt för nästa möte 11 Mötets avslutande Föredrag och paneldebatt om störningar, EMC och radioanvändning Medverkande: SM3PXO Petter, SAAB AB, EMC ingenjör med mångårig erfarenhet Av störningar och standarder. SM4UKE Henrik Elsäkerhetsverket, Elinspektör med arbetsområde EMC. SM3KYH Lars, Luftfartsverket, funktionsansvarig radio. Direkt efter detta håller SI9AM sitt Årsmöte. Du bokar väl in detta viktiga möte? Mera information hittar du på sk3jr.se Varmt välkomna önskar SK3JR och DL3 SM3GDT Önskar du deltaga i denna träff, kontakta SM3ESX Christer för samordning av transport till och från Östersund. QRX nr 1/2012 SM3UQO 16

17 Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband. Kursens målsättning: Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens. Omfattning: 4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter mellan de olika veckosluten. Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön, Sundsvall. Grundkunskaper: Grundskolans matematik för årskurs 9. Veckoslut I April 2012 Veckoslut II Maj 2012 Lördag kl Pass 1 kl Lunch kl Pass 2 kl Middag kl Pass 3 Söndag kl Pass 1 kl Lunch kl Pass Lördag Övningsprovskrivning kl Lunch kl Pass 2 kl Middag kl Pass 3 Söndag kl Pass 1 kl Lunch kl Provskrivning Kursavgift: Övernattning i Sundsvall: 600 kronor (vid 10 deltagare) I byggnaden bredvid Sundsvalls Deltagarantalet begränsas till 15 personer. Radioamatörers klubblokal I priset ingår SSA:s utbildningskasse. finns möjlighet till övernattning till en billig penning. Övriga avgifter: Avgift för prov och utskrift av certifikat Mer info på tillkommer efter avslutad utbildning. Utbildningskassens innehåll: Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning Trafikhandboken Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn Block och penna Kursledare: SM3ESX Christer Byström och SM3FJF Jörgen Norrmén QRX nr 1/2012 SM3UQO 17

18 BINGOLOTTO Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, säljer bingolotter, för att delfinansiera k l u b b e n s verksamhet. Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i brevlådan. Mast, antenn och rotor i Ånge Masten 18 meter (redan fälld), inkl. hjälpmast för tiltning. Antennen Fritzel yagi, 6 element för 20, 15 och 10 meter. Rotor Emotator. Mer info, kontakta Martin Sundell, SM3KOQ på mobiltelefon Till Salu SK3BG säljer följande 3 element antenn typ Fritzel FB33 Lägsta pris 800:- Dokumentation finns Samt en 6m galvad Smal antennmast med ca 15 cm sida. Hämtat och klart 300:- För Dig, som vill prenumerera på Bingolottobrickor, är det enklast att Du kontaktar SM3KAF/Bosse på telefon Tänk på, att alla har chansen att vinna på sin bingobricka, medan SK3BG ALLTID VINNER på varje såld bingolott. Svepgenerator Heatkit IG-1275 Jag säljer en svepgenerator snyggt byggd. Funktion okänd, har ingen möjlighet att prova den. Apparaten till det yttre i fint skick. 400:- eller Högstbjudande gäller. SM3UQO Björn GLÖM INTE! Använd micken och logga in på SSA-Bulletinen och SK3BG-nytt Söndagar kl på RV58 QRX nr 1/2012 SM3UQO 18

19 Lite från SI9AM Info från SI9AM Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden är, att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den Thailändska paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM. Resumé vintern 2012 Lördag den 7 januari - Arbete på SI9AM Vi har införskaffat en Micro KEYER II. Ett kombinerat SSB-röstminne, CW-minne, Ljudkortinterface för PSK, RTTY, SSTV m.m. och syftet var att röstminnet skulle fungera innan våra belgiska gäster anlände i slutet av januari. SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte till Utanede för att installera Micro KEYER II. De plockar också upp SM3BQC/Arne i Järkvissle. De börjar med att uppdatera en del program i datorerna därefter påbörjas installationen av Micro KEYER II. De får lite problem med installationen och kontaktar SM3EAE/ Lars på telefon och efter en del gemensam tankesmedja får de radiostationen och Micro KEYER II att kommunicera med varandra, samt att datorn och Micro KEYER II fungerar tillsammans januari ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk och ON4AWT/Fons, Vinter DX-pedition till SI9AM. Grabbarna besöker Jämtland för andra året i rad för att få uppleva en riktig vinter kombinerat med radiokörande från SI9AM i Utanede. Under resan från Bromma flygplats i Stockholm till Utanede gjorde de ett 3 timmars stopp hos SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen i Njurunda. SM3JOS/René anslöt också och det pratades mycket om vintersemester, radio, contest m.m. under att det serverades kaffe och smörgås. Under sin vintersemester hann de med att besöka Hammarstrand, åka runt i Ragundadalen, besöka Sundsvall med guidning av SM3JOS/René. Under UBA Contest körde de ca 1000 QSO:n från SI9AM. Contesten kunde följas live via deras webbroadcasting från SI9AM. Sverigeresan avslutades med morgonfrukost den 30 januari hemma hos Ulla och Jörgen. Grabbarna summerade dagarna och hälsade att de kommer att besöka SI9AM och Jämtland igen nästa år. Europas sista vildmark som de beskrev. Kommande aktiviteter år 2012 Men när de sedan försöker att få contestprogrammet WinTest att fungera med Micro KEYER II så går det inte. De kontaktar också ON4AWT/Fons och får veta att de tänker köra loggprogrammet N1MM i UBA contesten från SI9AM. Under dagen var SM3BQC/Arne ute vid antennmasten, han fick plumsa i ca 45 cm snö. Arne kunde konstatera att alla antenner och staglinor är intakt och att inga träd ligger fällda efter den kraftiga stormen Dagmar den 26 december Söndag den 15 och 22 januari - Ytterligare arbete på SI9AM SM3EAE/Lars åkte till Utanede och fortsatte under två söndagar med installationen av den nyinköpta "Micro Keyer II" för att få den att fungera tillsammans med loggprogrammet WinTest. Lars fick, via telefonsamtal, god hjälp av SM5AJV/Ingemar som lotsade Lars rätt i parameteruppsättningarna i Micro Keyer II. Efter mycket läsande i manualer fick Lars slutligen till alla grundinställningar så nu var röstminnet klart att kunna användas av de tre radioamatörerna från Belgien. Lördag den 31 mars SI9AM årsmöte i Östersund, direkt efter SM3-mötet. Alla är välkomna att delta. Söndag 29 - Måndag 30 april Vi hälsar SM6YBR/Brita och SM6JSM/Eric välkommen tillbaka till SI9AM QRX nr 1/2012 SM3UQO 19

20 Mer info om sommarens aktiviteter presenteras i QRX nr SI9AM Award Du glömmer väl inte bort, att samla radiokontakter och ansöka om något av våra fina diplom. Guest Certificate Efter besök på besöksstationen kan Du också köpa ett gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor. Utrustning på SI9AM I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett ACOM-1000 slutsteg, datorer med Internetuppkoppling för loggning. I antennparken finns bl. a. JP-Tribander beam. När du vill sova finns en våningssäng och vill du tillaga något enklare att äta, så finns ett kylskåp, micovågsugn, kaffebrygg och vattenkokare. På webbplatsen får du kontinuerlig information om vad som är på gång. Du kan även se bilder från de aktiviteter, som har förekommit. Välkommen Välkommen att hyra SI9AM för några timmar, ett dygn eller flera dygn. Du väljer själv hur mycket du vill köra och vilka band du vill aktivera. Bokning av SI9AM För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på telefon eller SM3CVM/Lars på telefon de SM3FJF/Jörgen NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE Du som är nybliven sändaramatör, eller du som inte besökt klubben på länge, här är lite info du kanske söker. Du finner alltid information om aktiviteter vad som pågår, och vad som kommer att ske på Du kan alltid lyssna på Bullen via RV58 SK3BG:s repeiter. Efter den normala SSA bulletinen kommer det alltid ett SK3BG:nytt som ger dig information och nyheter som rör klubben. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ställa dem via SK3BG:nytt eller du kan använda via Du kan även använda de adresser du hittar på hemsidan. QRX nr 1/2012 SM3UQO 20

Hemsö fästning ett arv från det kalla kriget.

Hemsö fästning ett arv från det kalla kriget. Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Sambandsvagnen, en sann historia

Sambandsvagnen, en sann historia Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Silent Key. SM3FJF Jörgen

Silent Key. SM3FJF Jörgen Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER. Säsongsstart /26 aug/ Den första träffkvällen efter sommaruppehållet, tal medlemmar.

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER. Säsongsstart /26 aug/ Den första träffkvällen efter sommaruppehållet, tal medlemmar. Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SK3BG PÅ HEMSÖFÄSTNING

SK3BG PÅ HEMSÖFÄSTNING Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Ny hedersmedlem i SK3BG.

Ny hedersmedlem i SK3BG. Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Markku Koskiniemi SM3LDP Sekreterare/ Redaktör

Läs mer

Protokoll från SM3-möte i Sundsvall den 7 oktober 2000

Protokoll från SM3-möte i Sundsvall den 7 oktober 2000 Protokoll från SM3-möte i Sundsvall den 7 oktober 2000 Närvarande: SM3AF Sten Sundsvall SM3AT Per-Erik Stöde SM3AU Olle Sundsvall SM3BIL Owe Sundsvall SM3CER Janne Sundsbruk SM3CWE Owe Alnö SM3EQY Håkan

Läs mer

Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer Besöksadress: Kontaktpersoner: Email: Webbplats: Postgiro: Att Besöka en stor Contest station

Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer Besöksadress: Kontaktpersoner: Email: Webbplats: Postgiro: Att Besöka en stor Contest station Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

COM 706 MkII med tillbehör ICOM PS-55 Power Suppley LDG AT 200-PRO Auto Antenna

COM 706 MkII med tillbehör ICOM PS-55 Power Suppley LDG AT 200-PRO Auto Antenna Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Från Nordcap till Borneo

Från Nordcap till Borneo Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV VINTER OCH VÅRAKTIVITETERNA

SUMMERING AV VINTER OCH VÅRAKTIVITETERNA Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Contesting - vad är det?

Contesting - vad är det? Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV VINTERNS AKTIVITITER

SUMMERING AV VINTERNS AKTIVITITER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Digiloo och gänget från SRA

Digiloo och gänget från SRA Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Silent Key. SM3AU Olle. Sundsvalls Radioamatörer genom SM3AF Sten Backlund

Silent Key. SM3AU Olle. Sundsvalls Radioamatörer genom SM3AF Sten Backlund Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 12 den 18 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 12 den 18 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. 1 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 12 den 18 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. RIKS-QTC - - - - - INNEHÅLL COMING UP SM5 jubileumssignalen SE90IARU SM7 jubileumssignalen

Läs mer

Resultatet av höstens weekendutbildning

Resultatet av höstens weekendutbildning Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Weekendutbildning /15-16 nov/ Vi gratulerar Martin, Ola, Håkan och Ove. Läs mer på sidan 10.

Weekendutbildning /15-16 nov/ Vi gratulerar Martin, Ola, Håkan och Ove. Läs mer på sidan 10. Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV VINTERNS OCH VÅRENS AKTIVITETER

SUMMERING AV VINTERNS OCH VÅRENS AKTIVITETER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SISTA NUMRET. SMØDZB/Tore gästar SK3BG. webbsida där du själv kan utforma ditt QSL-kort. SM3SJN/Kent visade ett datorprogram för utformning

SISTA NUMRET. SMØDZB/Tore gästar SK3BG. webbsida där du själv kan utforma ditt QSL-kort. SM3SJN/Kent visade ett datorprogram för utformning SISTA NUMRET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. 1 Mäktigt skitväder över Visby idag 1/9 (Bilden ej från Visby!) Rev 150904 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. RIKS-QTC 1. Nya repeatrar

Läs mer

SK3BG har årsmöte den 2013-03-19

SK3BG har årsmöte den 2013-03-19 Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

SUMMERING AV VÅR- OCH SOMMARAKTIVITETERNA

SUMMERING AV VÅR- OCH SOMMARAKTIVITETERNA Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

HEMSÖFORTET 5-6 2012. SK3BG

HEMSÖFORTET 5-6 2012. SK3BG Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Ur kaos föds alltid något nytt

Ur kaos föds alltid något nytt Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARPROGRAMMET

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARPROGRAMMET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER

SUMMERING AV HÖSTENS AKTIVITETER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

200.000 +, LOGGADE QSO:n

200.000 +, LOGGADE QSO:n Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare

Läs mer

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 1 Januari 2015

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 1 Januari 2015 QSP Karlskoga Radioklubb Nr 1 Januari 2015 QSP är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb, SK4KR. Notiser och meddelanden mottages tacksamt till nedanstående adress: Red. c/o Öman, Valåsen Gamla Jägmästargården

Läs mer

NYA STADGAR I SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER

NYA STADGAR I SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Välkommen till en ny säsong med Sundsvalls Radioamatörer. Vår ambition är att försöka visa bredden på vår fina hobby.

Välkommen till en ny säsong med Sundsvalls Radioamatörer. Vår ambition är att försöka visa bredden på vår fina hobby. QRX nr 3/92 UTSKICK FRÅN SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 2075 850 02 SUNDSVALL Välkommen till en ny säsong med Sundsvalls Radioamatörer. Vår ambition är att försöka visa bredden på vår fina hobby. Vi hoppas

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler!

Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler! 1 Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler! Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 37 9/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. NIL RIKS-QTC INNEHÅLL COMING UP SM4-möte i

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARAKTIVITETERNA

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARAKTIVITETERNA Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARAKTIVITETERNA

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARAKTIVITETERNA Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 den 18 februari 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 den 18 februari 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. S i d a 1 QSL-kort från SM1TDE Erics Ugandaresa 2013 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 den 18 februari 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. RIKS-QTC 1. SM1TDE aktiv från

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se

Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se QRX nr 3/99 Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se Kontaktpersoner i Sundsvalls Radioamatörer, SRA Ordförande: Christer

Läs mer

Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se

Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se QRX nr 1/00 Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se Kontaktpersoner i Sundsvalls Radioamatörer, SRA Ordförande: Christer

Läs mer

SSA-BULLETINEN VECKA 19-2011 Sammanställd onsdagen den 11 Maj 2011

SSA-BULLETINEN VECKA 19-2011 Sammanställd onsdagen den 11 Maj 2011 SSA-BULLETINEN VECKA 19-2011 Sammanställd onsdagen den 11 Maj 2011 SSA-Bulletinen och dess arkiv finns på SSA.SE Operatör vid denna sändning är och namnet är RIKSNOTISER 1. NAC öppna tisdagen 31 maj 2.

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

SUMMERING AV VINTERN och VÅRENS AKTIVITETER

SUMMERING AV VINTERN och VÅRENS AKTIVITETER Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Nummer 2. Mars - April 2016 Årgång 22

Nummer 2. Mars - April 2016 Årgång 22 Nummer 2 Mars - April 2016 Årgång 22 ÅRSMÖTE den 2 Mars kl 1900. Se till att komma dit och göra Din röst hörd. Ordförandens rader Sidan 2 Kassören har ordet. Sidan 3 Teknik. Störspionen igen. Sidan 4 Teknik.

Läs mer

SSA-BULLETINEN VECKA 39-2010 Sammanställd onsdagen den 29 Sept 2010

SSA-BULLETINEN VECKA 39-2010 Sammanställd onsdagen den 29 Sept 2010 SSA-BULLETINEN VECKA 39-2010 Sammanställd onsdagen den 29 Sept 2010 SSA-Bulletinen och dess arkiv finns på SSA.SE och SK3BG hemsidor Operatör vid denna sändning är och namnet är RIKSNOTISER 1. Traditionell

Läs mer

Operatör idag är.. RIKS-QTC 1. QSL-byrån skickar ut till småländerna 10/5 2. AMSAT-SM framtidsenkät 3. Innehåll Coming Up (SKALL LÄSAS!

Operatör idag är.. RIKS-QTC 1. QSL-byrån skickar ut till småländerna 10/5 2. AMSAT-SM framtidsenkät 3. Innehåll Coming Up (SKALL LÄSAS! 1 SSA-Bulletinen v 18 2013 Din kanal till bättre vetande! Sammanställd 2013-05-01. Redaktör SM1WXC Christer. SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se. Operatör idag är.. RIKS-QTC 1. QSL-byrån skickar

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 11 den 11 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 11 den 11 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. 1 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 11 den 11 mars 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op.. RIKS-QTC Inga riks-qtc INNEHÅLL COMING UP SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors

Läs mer

QRX nr 2/99. Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.

QRX nr 2/99. Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg. QRX nr 2/99 Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Hemsida internet: http://www.sk3bg.se Kontaktpersoner i Sundsvalls Radioamatörer, SRA Ordförande: Christer

Läs mer

!OBSERVERA! Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.

!OBSERVERA! Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800. 1 Stora Björnmötet är på gång! Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 22 den 27 maj 2015 Red: SM1WXC Christer, dagens op..!observera! Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 10 December 2011

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 10 December 2011 QSP Karlskoga Radioklubb Nr 10 December 2011 QSP är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb, SK4KR. Notiser och meddelanden mottages tacksamt till nedanstående adress: Red. c/o Öman, Valåsen Gamla Jägmästargården

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARPROGRAMMET

SUMMERING AV VÅR OCH SOMMARPROGRAMMET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB Juli-augusti 2006. Web-QRZ nummer 7-8

Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB Juli-augusti 2006. Web-QRZ nummer 7-8 QRZ Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB Juli-augusti 2006. Web-QRZ nummer 7-8 KLUBBINFORMATION Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV. 603 55 Norrköping Besöksadress: Nelinsgatan 24, kv. Postgirokonto

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

SUMMERING AV AV HÖSTPROGRAMMET

SUMMERING AV AV HÖSTPROGRAMMET Utskick från: SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL Postgiro 79 16 23-2 Email hq@sk3bg.se Hemsida http://www.sk3bg.se Kontaktpersoner i Sundsvalls Radioamatörer, SRA Ordförande: Christer Byström

Läs mer

Rutin för bokning av IT utrustning och bil

Rutin för bokning av IT utrustning och bil Rutin för bokning av IT utrustning och bil 2003-09-03 Diarenr: 2002-029 Uppdaterad 2005-02-16 2004-04-21 2004-07-08 2004-09-06 2005-08-15 2005-09-01 2005-12-30 Bokningsystemet täcker följande utrustning

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 onsdagen den 24/ Red: SM1WXC Christer. Dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 onsdagen den 24/ Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. Portabel! OBS greppet om miksladden! Glappar den???? Bilden från FRO-SE Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 8 onsdagen den 24/2 2016 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. RIKS-QTC

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

SSA-BULLETINEN VECKA 40-2010 Sammanställd onsdagen den 6 Okt 2010

SSA-BULLETINEN VECKA 40-2010 Sammanställd onsdagen den 6 Okt 2010 SSA-BULLETINEN VECKA 40-2010 Sammanställd onsdagen den 6 Okt 2010 SSA-Bulletinen och dess arkiv finns på SSA.SE och SK3BG hemsidor Operatör vid denna sändning är och namnet är RIKSNOTISER 1. Världsscouternas

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 9 onsdagen den 2/3 2016 Red: SM1WXC Christer. Dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 9 onsdagen den 2/3 2016 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. De e dom som ska göra t. Årsmötet i Täby, alltså! ( eller när skönheten kom till byn ) Delar av planeringsgruppen fångad på bild. Fämre raden: Ann SM0ZEU, Claes SM0MPV, Dag SM0KDG Bakre raden: Sven-Erik

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET

SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060 56 12 85 Sekreterare:

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Vet du hur dina antenner strålar ut i rymden? Har Du höga störnivåer

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

QRX nr 1/95 KALLELSE. Sundsvalls Radioamatörer kallar härmed till årsmöte. Tisdagen den 28 mars. Klockan: 19.30

QRX nr 1/95 KALLELSE. Sundsvalls Radioamatörer kallar härmed till årsmöte. Tisdagen den 28 mars. Klockan: 19.30 QRX nr 1/95 Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER Box 173, 851 03 SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 Då har vi kommit in i 1995, JUBILEUMSÅRET för Sundsvalls Radioamatörer. Ett 25-tal personer besökte julfesten

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

SSA-BULLETINEN VECKA 4-2007 Sammanställd onsdagen den 24 januari 2007

SSA-BULLETINEN VECKA 4-2007 Sammanställd onsdagen den 24 januari 2007 SSA-BULLETINEN VECKA 4-2007 Sammanställd onsdagen den 24 januari 2007 SSA-bulletinen sänds på RTTY söndagar kl 0930 på 3590 khz med anropssignalen SK5SSA. Den sänds även på telegrafi från SK6SSA söndagar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha.

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 2 2011 Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. Hasse, vår lärare på kursen i Ra 180 har bägge dessa egenskaper, det vågar vi påstå. I helgen har vi

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer