Renässansen ca

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renässansen ca 1500-1700"

Transkript

1 800 f.kr. 500 e.kr Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Renässansen ca En av de mest anmärkningsvärda sakerna med renässansen, är att ingen riktigt vet när den började och slutade, eller om den ens har funnits. Gränserna är väldigt flytande och den som är intresserad av att ta reda på hur det egentligen ligger till, kommer att upptäcka att man får olika svar beroende på vem man frågar. Somliga anser nämligen att renässansen inte alls är någon historisk epok utan bara en kulturell strömning. Från början fanns inget namn alls för den här perioden. Det var först under 1800-talet som historiker bestämde sig för att bringa lite ordning i sammanhangen genom att kalla den för renässansen; ett ord som betyder pånyttfödelse. Det man syftade på var att den antika kulturen återupptäcktes under renässansen. Nånting måste vi väl kalla perioden? Varför då? Den har Ju aldrig funnits. Hmmm...vad sägs Om renässansen? Hallå där! Det är förbjudet att gå på gräset. BETRÄD EJ GRÄSET Stampa Det struntar Väl jag i! Studsa Hoppa Under medeltiden levde människor med en stark tilltro till auktoriteter, dvs. man opponerade sig inte i onödan mot överheten vare sig den tillhörde staten eller kyrkan. Men antikens människor hade helt andra åsikter om hur man skulle leva sitt liv. De uppmuntrade istället fördomsfria studier och människans fria tänkande. Och det var just de sakerna som återigen blev högsta mode i slutet av 1400-talet. Men låt oss börja från början. Och låt oss, för enkelhetens skull, kalla tidsepoken för renässansen. På en punkt är historikerna faktiskt eniga; utan boktryckarkonsten skulle det inte finnas någon renässans alls. Det var på 1440-talet som tysken Johann Gutenberg kom på den lysande idén att man istället för att skriva för hand, kunde placera bokstavstyper (lösa metallbokstäver) i en ram, färga dem och sedan trycka hela sidor med text. 1

2 Gutenbergs boktryckarteknik blev en succé och fick stor betydelse för utbildning och spridningen av den nya tidens idéer. Litteraturens villkor förändrades helt och hållet. Böcker hade tidigare varit svåra att få tag på. Det som fanns var stora, klumpiga, handskrivna volymer, som kedjades fast och bara kunde läsas på plats. Nu blev förutsättningarna plötsligt annorlunda. Man kunde köpa böcker, och de var i ett betydligt behändigare format än tidigare. Dessutom började man trycka på landets eget språk och inte bara på latin. På så vis nådde litteraturen ut till många fler människor. Det i sin tur, ledde förstås till att läskunnigheten ökade och att nya yrken uppstod. Nu behövde man duktiga tryckare, förläggare, bokhandlare och papperstillverkare. Ett halvt sekel senare hade miljontals böcker tryckts och spridits över hela Europa. Men allt var nu inte bara positivt. Konsten att berätta historier med tal, sånger och skådespel medeltidens muntliga tradition dog ut och ersattes av det skrivna ordet. Tryckare? Bokhandlare? Förläggare? Näää dokusåpaskådis. INFO Arbetslös mer än 100 dagar? Då är det dags Att börja veckopendla Olika lön För lika Arbete! Aktivitetsgarantin Är han inte fantastisk? Så öppen och fördomsfri Sitt egentliga hemland hade renässansen i Italien och därifrån spred den sig sedan vidare över Europa. Men återfödelsen gällde inte enbart den antika konsten utan också den mänskliga pånyttfödelsen, där man beundrade starka människor som gick sina egna vägar och försökte utveckla sin personlighet. 2

3 Men det var inte bara boktryckarkonsten och återupptäckten av den Grabbar!! grekiska kulturen som Kom och kolla vad förändrade tillvaron för jag hittat människorna. Man gjorde också en rad andra revolutionerande upptäckter, även om det i vissa fall skulle dröja länge innan de accepterades. Kopernikus visade att Hmmm jorden inte alls var universums medelpunkt, Intressant. utan bara en planet bland andra planeter som istället kretsade kring solen. Och i samband med att bl.a. Columbus upptäckte nya kontinenter, fann man att de redan var bebodda av människor med helt andra seder och bruk än dem man var vana vid. Dumma kyrka! Nyfikna som renässansmänniskorna var så började de också utforska människans inre genom obduktioner. Krutet och kompassen uppfanns, banker grundades, och inte minst började man ifrågasätta den mäktiga katolska kyrkan som tidigare betraktats som fullkomligt ofelbar. PÅven Är en fjant Du missade en fläck! Hörrdu, Michelangelo! Kan du måla dit Britney Spears? I Italien där allting började - fanns under 1400-talet många rika och välmående köpmän, bankirer och adelsmän. De var måna om att få visa hur bra de hade det och valde därför att investera sitt överskott i konst och kultur av olika slag. De blev uppdragsgivare för en rad konstnärer som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael m.fl. Konstnärerna var givetvis också inspirerade av antiken, med det hindrade inte att en rad nyskapande upptäckter gjordes även inom det här området. Man började behandla färger på ett helt nytt sätt, avbildade sina motiv mer verklighetstroget än tidigare och insåg betydelsen av perspektivet. De ivrigaste förespråkarna för att tillvarata antikens konst och litteratur kallades för humanister och fanns främst bland filosofer, historiker och teologer, dvs. forskare som på olika sätta ägnade sig åt att studera människans kropp och sinne. Studier ansågs dock inte vara nyttiga för kvinnor, men en del humanister försökte ändå ge sina döttrar möjlighet till utbildning. Lärda och självständiga kvinnor var sällsynta utanför hoven. Kanske berodde det delvis på att det fanns läkare som påstod att för mycket läsning fick kvinnans livmoder att skrumpna ihop. Den åsikten levde kvar i flera hundra år. Nej, nu får fröken faktiskt börja dra ner på läsandet! 3

4 Humanisterna var också mycket kritiska mot den katolska kyrkan. Det man främst vände sig mot var fuskandet vid påvevalen och den allmänt utbredda korruptionen. Man ansåg också att kyrkan byggt upp sin verksamhet på feltolkningar och rena förfalskningar. Men mest upprörde den så kallade avlatshandeln. Den innebar att människor kunde köpa dokument som skulle ge syndernas förlåtelse. Jag trampade på Nisses tulpaner och sparkade på hans hund, och sen råkade jag visst slå ihjäl honom. också. OK, det blir tjugofem spänn. Kring 1500-talet ökade handeln explosionsartat i hela Europa och den ekonomiska tillväxten gjorde att renässanskulturen fick fäste. Medeltidens feodalsystem, med många små furstehov, kollapsade och istället uppstod handelskapitalism och nationalstater. Brytningen med katolicismen stod för dörren och Martin Luthers reformrörelse i början av 1500-talet, var en direkt följd av att den katolska kyrkan inte lyckats komma till rätta med sina problem. Martin Luther var en tysk munk som under sin tid i kloster kom till slutsatsen att bibeln var den största auktoriteten, inte påven. Bibelns rena ord öppnade Luthers sinne, medan påvens predikningar istället gav upphov till dåligt samvete. Det ledde slutligen till att Luther bestämde sig för att strunta i allt vad avlatshandel, helgondyrkan och klosterlöften hette. Luther var den förste att utnyttja boktryckarkonsten som propaganda för att nå ut med sitt budskap. Och intresset för religiösa problem ökade också när han 1517 spikade upp sina 95 teser mot avlaten på kyrkporten i Wittenberg. Dumma protestant Jäkla katolik Pissråttekatolik Påven är dum Protestantdrummel Reformationen ledde så småningom till många religionskrig där katoliker och protestanter drabbade samman. Värst utsatt blev just Tyskland, där striderna i det som skulle komma att kallas det trettioåriga kriget ( ) huvudsakligen utkämpades. Men reformationen bidrog också till stora genombrott inom språket och litteraturen. Ett riksskriftspråk uppstod i Europa då bibeln översattes från latin till folkspråk. Plötsligt fanns en norm som författare kunde rätta sig efter. Jäkla katolik Dumma protestant Pissråttekatolik Protestantdrummel Påven är dum 4

5 ???? ATTACK!! Under 1500-talet spreds också de så kallade folkböckerna dåtidens skräplitteratur. De skrevs för det mesta av fattiga studenter som behövde pengar och höll ingen högre klass. Vanligtvis handlade de om märkliga händelser och spännande äventyr, olycklig kärlek och erotik. Ett av de mest populära verken från den här tiden är en parodi på folkböckerna. Cervantes Don Quijote (del 1, 1605 och del 2, 1615) handlar om en spansk adelsman som förläst sig på riddarromaner. Till slut tror han själv att han är en riddare och ger sig, tillsammans med en av sina bönder utnämnd till väpnare - och en gammal märr, ut på äventyr för att vinna ära och berömmelse. I slutet av 1580-talet kom en yngling vid namn William Shakespeare ( ) till London. Reformationsstriderna var nu över och England hade utvecklats till en stormakt sedan drottning Elizabeth kommit på hur hon enklast skulle bli av med all konkurrens till kronan. Hon lät helt enkelt avrätta sin största rival - Maria Stuart och så var det problemet ur världen. Ull var den stora exportvaran i England på den här tiden. Godsägarna tjänade stora pengar på att producera den och köpmännen på att förädla och exportera. Men samtidigt drevs tusentals lantbrukare bort från sina gårdar och tvingades istället in till städerna för att söka arbete. Bää-ä HUGG HUVUDET AV HENNE!! William Att vara eller inte vara... Bravo! Ähhh...grabben, kom igen om hundra år! Shakespeare var en talangfull ung man och blev medlem i en känd teatertrupp där han de följande tjugo åren verkade som både skådespelare och pjäsförfattare. Vad man inte visste då, var att hans mer än trettio dramer skulle komma att bli världens mest spelade dramatik. Bland Shakespeares stora produktion kan nämnas; Hamlet, Othello, Macbeth, En midsommarnattsdröm och Romeo och Julia. Men det skulle dröja ända till 1700-talet innan Shakespeares pjäser återupptäcktes av romantikerna. Under sin egen tid var han inte alls särskilt populär. Renässansens dramatik skulle nämligen följa vissa förutbestämda regler. Shakespeare bröt mot bestämmelserna på samtliga punkter och hans verk betraktades av många som vulgära och utan klass. 5

6 En stor del av litteraturen under 1600-talet präglades av smicker och rent fjäsk. Få författare kunde nämligen försörja sig enbart på att skriva utan var beroende av en beskyddare. Och denne välgörare gällde det att hålla på gott humör, vilket också visade sig i texterna. Må dina hemorrojder skrumpna och falla av, och må lycka och välgång följa din förtjusande hustru och din vackra dotter... Frankrike blev på 1600-talet Europas ledande stormakt, något som varade ända fram till den franska revolutionen Under den enväldige kung Ludvig XIV:s styre inleddes en kulturell guldålder där hovet kom att stå som beställare av åtskilliga teater- och operaföreställningar, konstverk av olika slag och storslagna byggnadsverk. Kungen gav också sitt stöd till Franska Akademien som grundades av Richelieu Ska man få säga skit? Det tycker inte jag Inte jag heller Nä, så sa de inte under antiken. Syftet med Akademien var att den skulle fungera som domstol i språkliga frågor och styra den litterära smaken genom särskilda regler för författare. Man skulle sträva efter att efterlikna den antika litteraturen, vars verk betraktades som klassiska och smakfulla. Därav namnet på denna speciella inriktning som kallats franskklassicismen. Svär inte! Fy bubblan BUU! Rött kort Utvisning! D e tre enheterna rummet, tiden och handlingen - blev vägledande. Det betydde att i en tragedi fick inga bihandlingar förekomma, de skulle utspelas på ett enda ställe och händelseförloppet fick inte överskrida ett dygn. Det ansågs onaturligt att flera veckor kunde förflyta under en enda föreställning, eller att handlingen kunde flyttas mellan olika platser. Tragedierna skulle vara värdiga, ha högstämd stil och genomsyras av den goda smaken. Språket skulle grundas på Franska Akademiens rekommendationer och inga fula ord eller opassande uttryck fick användas. Just fula ord hade ju ofta förekommit i Shakespeares uppsättningar och hans namn blev närmast ett skällsord under den franska klassicismens storhetstid. 6

7 Men det fanns också andra, förutom Shakespeare, som valde att tänja på gränserna. Den franske pjäsförfattaren och skådespelaren Molière ( ) t.ex. Hans beska satirer och komedier gjorde honom både älskad och hatad. Bland beundrarna återfanns just kung Ludvig XIV, men det största motståndet mötte han bland kyrkans män som kände sig påhoppade av pjäser som t.ex. * Tartuffe. Molières sista uppsättning blev Den inbillade sjuke, där han själv spelade huvudrollen. Strax efter framförandet dog han utan att han hunnit får den katolska kyrkans sista smörjelse. Därför vägrades han en begravning i vigd jord om det inte skedde nattetid och under hemlighetsmakeri. Kicka Molière, din odåga! Försvinn härifrån! Sparka Åh. Monsieur Racine! Välkommen. Pjäs, skriven efter konstens alla regler Som Frankrikes store renässansförfattare betraktas dock François Rabelais ( ). Mest uppmärksammad blev han för sina böcker om jätten Gargantua, hans son Pantagruel och skojaren Panurge. De var grovt oanständiga böcker, fyllda med kiss- och bajshumor. Renässansen fick aldrig någon ordentlig genomslagskraft i Sverige, men reformationen genomfördes mycket snabbt. Genom besluten på Västerås riksdag 1527 blev Sverige ett protestantiskt land, bara tio år efter att Luther tagit upp striden mot den katolska kyrkan. Förändringarna drevs igenom framför allt av Gustav Vasa, som på det sättet kunde överföra kyrkans rikedomar till staten. Kloster plundrades och revs ned. Teglet användes sedan till de kungliga byggnationerna. Skolor och bibliotek förföll när de deras skrifter stals eller förstördes. I Paris fanns vid den här tiden flera konkurrerande teatrar. En tragediförfattare som vid sidan av Molière, kämpade om publikens gunst var Jean Racine ( ). Han skrev sina mest framstående verk på 1670-talet, då han också blev medlem i Franska Akademien. Molière ansågs aldrig tillräckligt rumsren för att föräras en plats i detta sällskap, men Racine beskylldes å andra sidan ibland för att vara slav under franskklassicismens regler. Plundra på ni bara. Jag sticker iväg och tar en skidtur så länge. Hjälp! Det är Gargantua! 7

8 Och så besegrade kungen tvåhundra tappra krigare nej förresten, skriv fyrahundra... Under ledning av den svenske reformatorn Olaus Petri började det mödosamma arbetet med att översätta bibeln. Det var nu inte det lättaste. Svenskarna hade under unionstiden med Danmark lagt sig till med en del danska ord och ändelser, och så kunde det givetvis inte vara i en bibel på ren svenska. Lösningen blev att översättarna fick använda ett äldre religiöst skriftspråk. Och när inte det räckte, fick de ta till ord från sina egna dialekter var bibeln klar och spreds över landet och det nya språket kom så småningom att ligga till grund för ett riksskriftspråk. Men det skulle dröja ända till stormaktstiden ( ) innan den svenska litteraturen blev något att räkna med. I början av 1600-talet kom också Sverige att bli en stormakt, dvs. i alla avseenden utom det kulturella. I jämförelse med Frankrike och England hade inte Sverige någon lång och ärorik historia. Litteratur var sparsamt förekommande och det svenska språket var underordnat både franskan och latinet. Svenskarna lät sig dock inte hindras av det. De var smartare än så och skapade helt enkelt en historia som sträckte sig ända tillbaka till forntiden, vilket innebar att kunskapsluckorna fick ersättas av rena fantasier. Men Georg Stiernhielm ( ), den svenska skaldekonstens fader, levde i övertygelsen att Sverige var ett framgångsrikt land inom både krigföring och kultur. Han ägnade hela sitt liv åt att försöka bevisa att svenskan var det äldsta och mest förnäma språket varifrån alla andra språk härstammade. Stiernhielms mest kända verk är den långa dikten Herkules, men han påbörjade även arbetet med en ordbok Gambla Sweaoch Götamåles fatebur. Den kom dock aldrig längre än till förordet och bokstaven A, eftersom Stiernhielm dog. Ingen vet längre var Stiernhielms är begravd, men det sägs att han på gravstenen lät rista in: Han levde glad så länge han levde. * Trots kyrkans motstånd, håller Molières verk fortfarande. Tartuffe har t.ex. spelats in av Sveriges Television med Robert Gustafsson och Peter Haber i huvudrollerna. 8

9 1541 Bibeln på svenska Olaus Petri Gargantua & Pantagruel åriga kriget Tyskland Sverige protestantiskt Bibeln översätts till tyska 1522 RABELAIS Don Quijote Katoliker & protestanter drabbar samman Gustav Vasa Västerås Riksdag 1527 Katekesen 1529 CERVANTES Hamlet Othello Romeo och Julia Richard III Kung Lear McBeth REFORMATIONEN Brytning med katolicismen 95 Teser 1517 SHAKESPEARE FÖRFATTARE Korruption Avlatshandel Fusk vid påveval MOLIÈRE MARTIN LUTHER Tartuffe Den inbillade sjuke Den girige Misantropen KATOLSKA KYRKAN IFRÅGASÄTTS LITTERATUR TEATER RACINE Fedra Tillvaratog antikens konst & litteratur Tiden Rummet Handlingen HUMANISTER FRANSKA AKADEMIEN 1635 RENÄSSANSEN Ca Franskklassicismen De tre enheterna Krut Obduktioner Kompass Banker UPPTÄCKTER UPPFINNINGAR KONST Leonardo da Vinci Mona Lisa ITALIEN Michelangelo KOPERNIKUS PÅNYTT- FÖDELSE COLUMBUS David Sixtinska kapellet Jorden ej universums medelpunkt Renässansens ursprungsland BOKTRYCKAR- KONSTEN Antikens kultur återupptäcks Böcker på andra språk än latin Nya kontinenter upptäcks Människans fria tänkande Johann Gutenberg Tyskland 1440-talet Ökad läskunnighet Nya yrken. Bokhandlare Tryckare Förläggare

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN Det var en kall, regning augustidag i Aushwitch, Polen. Klass 9A hade precis anlänt till det berömda koncentrationslägret, som på den senaste tiden hade rustats

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

kom.nu.då Ola Larsmo

kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo 1 Innehåll 06 Förord 07 Inledning 09 Projektledaren om utställningen 11 När sker egentligen ett vetenskapligt genombrottet 13 Tryckpressen 19 Upplysningen 30 Nätverkens

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8 Arn - Tempelriddaren Vad säger berättelsen om Arn Magnusson om svensk historia, om den tid då Sverige blev till? Jan Guillous tre böcker om Arn har gått ut i stora upplagor och lästs av hundra tusentals

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer