Renässansen ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renässansen ca 1500-1700"

Transkript

1 800 f.kr. 500 e.kr Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Renässansen ca En av de mest anmärkningsvärda sakerna med renässansen, är att ingen riktigt vet när den började och slutade, eller om den ens har funnits. Gränserna är väldigt flytande och den som är intresserad av att ta reda på hur det egentligen ligger till, kommer att upptäcka att man får olika svar beroende på vem man frågar. Somliga anser nämligen att renässansen inte alls är någon historisk epok utan bara en kulturell strömning. Från början fanns inget namn alls för den här perioden. Det var först under 1800-talet som historiker bestämde sig för att bringa lite ordning i sammanhangen genom att kalla den för renässansen; ett ord som betyder pånyttfödelse. Det man syftade på var att den antika kulturen återupptäcktes under renässansen. Nånting måste vi väl kalla perioden? Varför då? Den har Ju aldrig funnits. Hmmm...vad sägs Om renässansen? Hallå där! Det är förbjudet att gå på gräset. BETRÄD EJ GRÄSET Stampa Det struntar Väl jag i! Studsa Hoppa Under medeltiden levde människor med en stark tilltro till auktoriteter, dvs. man opponerade sig inte i onödan mot överheten vare sig den tillhörde staten eller kyrkan. Men antikens människor hade helt andra åsikter om hur man skulle leva sitt liv. De uppmuntrade istället fördomsfria studier och människans fria tänkande. Och det var just de sakerna som återigen blev högsta mode i slutet av 1400-talet. Men låt oss börja från början. Och låt oss, för enkelhetens skull, kalla tidsepoken för renässansen. På en punkt är historikerna faktiskt eniga; utan boktryckarkonsten skulle det inte finnas någon renässans alls. Det var på 1440-talet som tysken Johann Gutenberg kom på den lysande idén att man istället för att skriva för hand, kunde placera bokstavstyper (lösa metallbokstäver) i en ram, färga dem och sedan trycka hela sidor med text. 1

2 Gutenbergs boktryckarteknik blev en succé och fick stor betydelse för utbildning och spridningen av den nya tidens idéer. Litteraturens villkor förändrades helt och hållet. Böcker hade tidigare varit svåra att få tag på. Det som fanns var stora, klumpiga, handskrivna volymer, som kedjades fast och bara kunde läsas på plats. Nu blev förutsättningarna plötsligt annorlunda. Man kunde köpa böcker, och de var i ett betydligt behändigare format än tidigare. Dessutom började man trycka på landets eget språk och inte bara på latin. På så vis nådde litteraturen ut till många fler människor. Det i sin tur, ledde förstås till att läskunnigheten ökade och att nya yrken uppstod. Nu behövde man duktiga tryckare, förläggare, bokhandlare och papperstillverkare. Ett halvt sekel senare hade miljontals böcker tryckts och spridits över hela Europa. Men allt var nu inte bara positivt. Konsten att berätta historier med tal, sånger och skådespel medeltidens muntliga tradition dog ut och ersattes av det skrivna ordet. Tryckare? Bokhandlare? Förläggare? Näää dokusåpaskådis. INFO Arbetslös mer än 100 dagar? Då är det dags Att börja veckopendla Olika lön För lika Arbete! Aktivitetsgarantin Är han inte fantastisk? Så öppen och fördomsfri Sitt egentliga hemland hade renässansen i Italien och därifrån spred den sig sedan vidare över Europa. Men återfödelsen gällde inte enbart den antika konsten utan också den mänskliga pånyttfödelsen, där man beundrade starka människor som gick sina egna vägar och försökte utveckla sin personlighet. 2

3 Men det var inte bara boktryckarkonsten och återupptäckten av den Grabbar!! grekiska kulturen som Kom och kolla vad förändrade tillvaron för jag hittat människorna. Man gjorde också en rad andra revolutionerande upptäckter, även om det i vissa fall skulle dröja länge innan de accepterades. Kopernikus visade att Hmmm jorden inte alls var universums medelpunkt, Intressant. utan bara en planet bland andra planeter som istället kretsade kring solen. Och i samband med att bl.a. Columbus upptäckte nya kontinenter, fann man att de redan var bebodda av människor med helt andra seder och bruk än dem man var vana vid. Dumma kyrka! Nyfikna som renässansmänniskorna var så började de också utforska människans inre genom obduktioner. Krutet och kompassen uppfanns, banker grundades, och inte minst började man ifrågasätta den mäktiga katolska kyrkan som tidigare betraktats som fullkomligt ofelbar. PÅven Är en fjant Du missade en fläck! Hörrdu, Michelangelo! Kan du måla dit Britney Spears? I Italien där allting började - fanns under 1400-talet många rika och välmående köpmän, bankirer och adelsmän. De var måna om att få visa hur bra de hade det och valde därför att investera sitt överskott i konst och kultur av olika slag. De blev uppdragsgivare för en rad konstnärer som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael m.fl. Konstnärerna var givetvis också inspirerade av antiken, med det hindrade inte att en rad nyskapande upptäckter gjordes även inom det här området. Man började behandla färger på ett helt nytt sätt, avbildade sina motiv mer verklighetstroget än tidigare och insåg betydelsen av perspektivet. De ivrigaste förespråkarna för att tillvarata antikens konst och litteratur kallades för humanister och fanns främst bland filosofer, historiker och teologer, dvs. forskare som på olika sätta ägnade sig åt att studera människans kropp och sinne. Studier ansågs dock inte vara nyttiga för kvinnor, men en del humanister försökte ändå ge sina döttrar möjlighet till utbildning. Lärda och självständiga kvinnor var sällsynta utanför hoven. Kanske berodde det delvis på att det fanns läkare som påstod att för mycket läsning fick kvinnans livmoder att skrumpna ihop. Den åsikten levde kvar i flera hundra år. Nej, nu får fröken faktiskt börja dra ner på läsandet! 3

4 Humanisterna var också mycket kritiska mot den katolska kyrkan. Det man främst vände sig mot var fuskandet vid påvevalen och den allmänt utbredda korruptionen. Man ansåg också att kyrkan byggt upp sin verksamhet på feltolkningar och rena förfalskningar. Men mest upprörde den så kallade avlatshandeln. Den innebar att människor kunde köpa dokument som skulle ge syndernas förlåtelse. Jag trampade på Nisses tulpaner och sparkade på hans hund, och sen råkade jag visst slå ihjäl honom. också. OK, det blir tjugofem spänn. Kring 1500-talet ökade handeln explosionsartat i hela Europa och den ekonomiska tillväxten gjorde att renässanskulturen fick fäste. Medeltidens feodalsystem, med många små furstehov, kollapsade och istället uppstod handelskapitalism och nationalstater. Brytningen med katolicismen stod för dörren och Martin Luthers reformrörelse i början av 1500-talet, var en direkt följd av att den katolska kyrkan inte lyckats komma till rätta med sina problem. Martin Luther var en tysk munk som under sin tid i kloster kom till slutsatsen att bibeln var den största auktoriteten, inte påven. Bibelns rena ord öppnade Luthers sinne, medan påvens predikningar istället gav upphov till dåligt samvete. Det ledde slutligen till att Luther bestämde sig för att strunta i allt vad avlatshandel, helgondyrkan och klosterlöften hette. Luther var den förste att utnyttja boktryckarkonsten som propaganda för att nå ut med sitt budskap. Och intresset för religiösa problem ökade också när han 1517 spikade upp sina 95 teser mot avlaten på kyrkporten i Wittenberg. Dumma protestant Jäkla katolik Pissråttekatolik Påven är dum Protestantdrummel Reformationen ledde så småningom till många religionskrig där katoliker och protestanter drabbade samman. Värst utsatt blev just Tyskland, där striderna i det som skulle komma att kallas det trettioåriga kriget ( ) huvudsakligen utkämpades. Men reformationen bidrog också till stora genombrott inom språket och litteraturen. Ett riksskriftspråk uppstod i Europa då bibeln översattes från latin till folkspråk. Plötsligt fanns en norm som författare kunde rätta sig efter. Jäkla katolik Dumma protestant Pissråttekatolik Protestantdrummel Påven är dum 4

5 ???? ATTACK!! Under 1500-talet spreds också de så kallade folkböckerna dåtidens skräplitteratur. De skrevs för det mesta av fattiga studenter som behövde pengar och höll ingen högre klass. Vanligtvis handlade de om märkliga händelser och spännande äventyr, olycklig kärlek och erotik. Ett av de mest populära verken från den här tiden är en parodi på folkböckerna. Cervantes Don Quijote (del 1, 1605 och del 2, 1615) handlar om en spansk adelsman som förläst sig på riddarromaner. Till slut tror han själv att han är en riddare och ger sig, tillsammans med en av sina bönder utnämnd till väpnare - och en gammal märr, ut på äventyr för att vinna ära och berömmelse. I slutet av 1580-talet kom en yngling vid namn William Shakespeare ( ) till London. Reformationsstriderna var nu över och England hade utvecklats till en stormakt sedan drottning Elizabeth kommit på hur hon enklast skulle bli av med all konkurrens till kronan. Hon lät helt enkelt avrätta sin största rival - Maria Stuart och så var det problemet ur världen. Ull var den stora exportvaran i England på den här tiden. Godsägarna tjänade stora pengar på att producera den och köpmännen på att förädla och exportera. Men samtidigt drevs tusentals lantbrukare bort från sina gårdar och tvingades istället in till städerna för att söka arbete. Bää-ä HUGG HUVUDET AV HENNE!! William Att vara eller inte vara... Bravo! Ähhh...grabben, kom igen om hundra år! Shakespeare var en talangfull ung man och blev medlem i en känd teatertrupp där han de följande tjugo åren verkade som både skådespelare och pjäsförfattare. Vad man inte visste då, var att hans mer än trettio dramer skulle komma att bli världens mest spelade dramatik. Bland Shakespeares stora produktion kan nämnas; Hamlet, Othello, Macbeth, En midsommarnattsdröm och Romeo och Julia. Men det skulle dröja ända till 1700-talet innan Shakespeares pjäser återupptäcktes av romantikerna. Under sin egen tid var han inte alls särskilt populär. Renässansens dramatik skulle nämligen följa vissa förutbestämda regler. Shakespeare bröt mot bestämmelserna på samtliga punkter och hans verk betraktades av många som vulgära och utan klass. 5

6 En stor del av litteraturen under 1600-talet präglades av smicker och rent fjäsk. Få författare kunde nämligen försörja sig enbart på att skriva utan var beroende av en beskyddare. Och denne välgörare gällde det att hålla på gott humör, vilket också visade sig i texterna. Må dina hemorrojder skrumpna och falla av, och må lycka och välgång följa din förtjusande hustru och din vackra dotter... Frankrike blev på 1600-talet Europas ledande stormakt, något som varade ända fram till den franska revolutionen Under den enväldige kung Ludvig XIV:s styre inleddes en kulturell guldålder där hovet kom att stå som beställare av åtskilliga teater- och operaföreställningar, konstverk av olika slag och storslagna byggnadsverk. Kungen gav också sitt stöd till Franska Akademien som grundades av Richelieu Ska man få säga skit? Det tycker inte jag Inte jag heller Nä, så sa de inte under antiken. Syftet med Akademien var att den skulle fungera som domstol i språkliga frågor och styra den litterära smaken genom särskilda regler för författare. Man skulle sträva efter att efterlikna den antika litteraturen, vars verk betraktades som klassiska och smakfulla. Därav namnet på denna speciella inriktning som kallats franskklassicismen. Svär inte! Fy bubblan BUU! Rött kort Utvisning! D e tre enheterna rummet, tiden och handlingen - blev vägledande. Det betydde att i en tragedi fick inga bihandlingar förekomma, de skulle utspelas på ett enda ställe och händelseförloppet fick inte överskrida ett dygn. Det ansågs onaturligt att flera veckor kunde förflyta under en enda föreställning, eller att handlingen kunde flyttas mellan olika platser. Tragedierna skulle vara värdiga, ha högstämd stil och genomsyras av den goda smaken. Språket skulle grundas på Franska Akademiens rekommendationer och inga fula ord eller opassande uttryck fick användas. Just fula ord hade ju ofta förekommit i Shakespeares uppsättningar och hans namn blev närmast ett skällsord under den franska klassicismens storhetstid. 6

7 Men det fanns också andra, förutom Shakespeare, som valde att tänja på gränserna. Den franske pjäsförfattaren och skådespelaren Molière ( ) t.ex. Hans beska satirer och komedier gjorde honom både älskad och hatad. Bland beundrarna återfanns just kung Ludvig XIV, men det största motståndet mötte han bland kyrkans män som kände sig påhoppade av pjäser som t.ex. * Tartuffe. Molières sista uppsättning blev Den inbillade sjuke, där han själv spelade huvudrollen. Strax efter framförandet dog han utan att han hunnit får den katolska kyrkans sista smörjelse. Därför vägrades han en begravning i vigd jord om det inte skedde nattetid och under hemlighetsmakeri. Kicka Molière, din odåga! Försvinn härifrån! Sparka Åh. Monsieur Racine! Välkommen. Pjäs, skriven efter konstens alla regler Som Frankrikes store renässansförfattare betraktas dock François Rabelais ( ). Mest uppmärksammad blev han för sina böcker om jätten Gargantua, hans son Pantagruel och skojaren Panurge. De var grovt oanständiga böcker, fyllda med kiss- och bajshumor. Renässansen fick aldrig någon ordentlig genomslagskraft i Sverige, men reformationen genomfördes mycket snabbt. Genom besluten på Västerås riksdag 1527 blev Sverige ett protestantiskt land, bara tio år efter att Luther tagit upp striden mot den katolska kyrkan. Förändringarna drevs igenom framför allt av Gustav Vasa, som på det sättet kunde överföra kyrkans rikedomar till staten. Kloster plundrades och revs ned. Teglet användes sedan till de kungliga byggnationerna. Skolor och bibliotek förföll när de deras skrifter stals eller förstördes. I Paris fanns vid den här tiden flera konkurrerande teatrar. En tragediförfattare som vid sidan av Molière, kämpade om publikens gunst var Jean Racine ( ). Han skrev sina mest framstående verk på 1670-talet, då han också blev medlem i Franska Akademien. Molière ansågs aldrig tillräckligt rumsren för att föräras en plats i detta sällskap, men Racine beskylldes å andra sidan ibland för att vara slav under franskklassicismens regler. Plundra på ni bara. Jag sticker iväg och tar en skidtur så länge. Hjälp! Det är Gargantua! 7

8 Och så besegrade kungen tvåhundra tappra krigare nej förresten, skriv fyrahundra... Under ledning av den svenske reformatorn Olaus Petri började det mödosamma arbetet med att översätta bibeln. Det var nu inte det lättaste. Svenskarna hade under unionstiden med Danmark lagt sig till med en del danska ord och ändelser, och så kunde det givetvis inte vara i en bibel på ren svenska. Lösningen blev att översättarna fick använda ett äldre religiöst skriftspråk. Och när inte det räckte, fick de ta till ord från sina egna dialekter var bibeln klar och spreds över landet och det nya språket kom så småningom att ligga till grund för ett riksskriftspråk. Men det skulle dröja ända till stormaktstiden ( ) innan den svenska litteraturen blev något att räkna med. I början av 1600-talet kom också Sverige att bli en stormakt, dvs. i alla avseenden utom det kulturella. I jämförelse med Frankrike och England hade inte Sverige någon lång och ärorik historia. Litteratur var sparsamt förekommande och det svenska språket var underordnat både franskan och latinet. Svenskarna lät sig dock inte hindras av det. De var smartare än så och skapade helt enkelt en historia som sträckte sig ända tillbaka till forntiden, vilket innebar att kunskapsluckorna fick ersättas av rena fantasier. Men Georg Stiernhielm ( ), den svenska skaldekonstens fader, levde i övertygelsen att Sverige var ett framgångsrikt land inom både krigföring och kultur. Han ägnade hela sitt liv åt att försöka bevisa att svenskan var det äldsta och mest förnäma språket varifrån alla andra språk härstammade. Stiernhielms mest kända verk är den långa dikten Herkules, men han påbörjade även arbetet med en ordbok Gambla Sweaoch Götamåles fatebur. Den kom dock aldrig längre än till förordet och bokstaven A, eftersom Stiernhielm dog. Ingen vet längre var Stiernhielms är begravd, men det sägs att han på gravstenen lät rista in: Han levde glad så länge han levde. * Trots kyrkans motstånd, håller Molières verk fortfarande. Tartuffe har t.ex. spelats in av Sveriges Television med Robert Gustafsson och Peter Haber i huvudrollerna. 8

9 1541 Bibeln på svenska Olaus Petri Gargantua & Pantagruel åriga kriget Tyskland Sverige protestantiskt Bibeln översätts till tyska 1522 RABELAIS Don Quijote Katoliker & protestanter drabbar samman Gustav Vasa Västerås Riksdag 1527 Katekesen 1529 CERVANTES Hamlet Othello Romeo och Julia Richard III Kung Lear McBeth REFORMATIONEN Brytning med katolicismen 95 Teser 1517 SHAKESPEARE FÖRFATTARE Korruption Avlatshandel Fusk vid påveval MOLIÈRE MARTIN LUTHER Tartuffe Den inbillade sjuke Den girige Misantropen KATOLSKA KYRKAN IFRÅGASÄTTS LITTERATUR TEATER RACINE Fedra Tillvaratog antikens konst & litteratur Tiden Rummet Handlingen HUMANISTER FRANSKA AKADEMIEN 1635 RENÄSSANSEN Ca Franskklassicismen De tre enheterna Krut Obduktioner Kompass Banker UPPTÄCKTER UPPFINNINGAR KONST Leonardo da Vinci Mona Lisa ITALIEN Michelangelo KOPERNIKUS PÅNYTT- FÖDELSE COLUMBUS David Sixtinska kapellet Jorden ej universums medelpunkt Renässansens ursprungsland BOKTRYCKAR- KONSTEN Antikens kultur återupptäcks Böcker på andra språk än latin Nya kontinenter upptäcks Människans fria tänkande Johann Gutenberg Tyskland 1440-talet Ökad läskunnighet Nya yrken. Bokhandlare Tryckare Förläggare

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T41419 Ämnen: Historia, Religionsvetenskap Målgrupp: Grundskola 4-6 Speltid: 15 min Produktionsår: 2014 INNEHÅLL:

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse.

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse. Musikhistoria Fort------------------Forntid Anna!--------------- Antiken Meddela------------ Medeltiden Rektorn att--------- Renässansen Barnen i------------- Barocken Klassen har-------- Klassicismen

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Renässansen

Renässansen Renässansen 1400-1600 Renässansen är tiden direkt efter medeltiden. Ingen klar brytningsperiod en förändring i samhället under lång tid. Renässansen kan förknippas med nya tekniska innovationer i Europa

Läs mer

Nationalspråkens tid. Staten, skolan och språken

Nationalspråkens tid. Staten, skolan och språken Kapitel ur boken Språken och historien Norstedts 1997 Nationalspråkens tid Den unge Gustav Vasa blev led på trivialskolan i Uppsala och dess plugg. Han högg sin dolk genom läroboken i latin och sade till

Läs mer

Från Gotik till Romantik

Från Gotik till Romantik Konsthistoria Från Gotik till Romantik Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret - ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer.

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

LITTERATURHISTORIA. Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004

LITTERATURHISTORIA. Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004 LITTERATURHISTORIA Kort inblick i världslitteraturen Temaarbete 9G Ht-2004 Hur föddes litteraturen? Ur människans berättarlust Sägner, legender, gravtexter m.m Den äldsta litteraturen är ca. 4000 år gammal?

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Lärarhandledning högstadiet

Lärarhandledning högstadiet Lärarhandledning högstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 Nordiska språk Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Historia Urnordiskan Det äldsta nordiska språk forskarna känner till. Urnordiska, eller

Läs mer

500 år av reformation

500 år av reformation 500 år av reformation Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Men vem var Martin Luther? Vad hände när han spikade

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Instuderingsfrågor Frågorna utgår från den litteratur som är aktuell under VT14. Observera att frågorna liksom tentamen täcker hela kurslitteraturen, inklusive Axplock och Frängsmyrs Svensk idéhistoria.

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 Disposition Två män samma situation olika betydelse Machiavelli maktens

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

Historian om Sankta Claras kloster

Historian om Sankta Claras kloster Historian om Sankta Claras kloster Ture Turesson Bielke var en svensk adelsman, gift med en danska. Han levde på 1400-talet och ägde stora delar av Kalmar län och Blekinge län. Han var mycket rik och lånade

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning RENÄSSANSEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning RENÄSSANSEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7

Läs mer

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN BAKGRUND Crécy 26 augusti 1346 (En del av det s.k. Hundraårskriget 1337-1453) Engelska långbågar Kanoner DIGERDÖDEN 1348-49 Pandemi som medförde en enorm folkminskning

Läs mer

Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari

Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari 1 Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari Bakgrund Johannes Bosco (1815-1888) Giovanni Bosco föddes den 16 augusti 1815 i Becchi, en liten by nära Torino i norra Italien. Hans föräldrar

Läs mer

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden)

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Tips 1: Repetera ordläxorna innan du läser det här, då blir det lättare att läsa. Tips 2: Det du måste kunna är markerat.

Läs mer

Rosens användning. Rosen som symbol

Rosens användning. Rosen som symbol 1 2 3 Rosens användning I södra Europa kan man se stora fält med rosor som används till att utvinna rosenolja från, vilket används inom parfymindustrin, och rosenvatten, som troligen är historiens äldsta

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer