Renässansen ca

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renässansen ca 1500-1700"

Transkript

1 800 f.kr. 500 e.kr Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Renässansen ca En av de mest anmärkningsvärda sakerna med renässansen, är att ingen riktigt vet när den började och slutade, eller om den ens har funnits. Gränserna är väldigt flytande och den som är intresserad av att ta reda på hur det egentligen ligger till, kommer att upptäcka att man får olika svar beroende på vem man frågar. Somliga anser nämligen att renässansen inte alls är någon historisk epok utan bara en kulturell strömning. Från början fanns inget namn alls för den här perioden. Det var först under 1800-talet som historiker bestämde sig för att bringa lite ordning i sammanhangen genom att kalla den för renässansen; ett ord som betyder pånyttfödelse. Det man syftade på var att den antika kulturen återupptäcktes under renässansen. Nånting måste vi väl kalla perioden? Varför då? Den har Ju aldrig funnits. Hmmm...vad sägs Om renässansen? Hallå där! Det är förbjudet att gå på gräset. BETRÄD EJ GRÄSET Stampa Det struntar Väl jag i! Studsa Hoppa Under medeltiden levde människor med en stark tilltro till auktoriteter, dvs. man opponerade sig inte i onödan mot överheten vare sig den tillhörde staten eller kyrkan. Men antikens människor hade helt andra åsikter om hur man skulle leva sitt liv. De uppmuntrade istället fördomsfria studier och människans fria tänkande. Och det var just de sakerna som återigen blev högsta mode i slutet av 1400-talet. Men låt oss börja från början. Och låt oss, för enkelhetens skull, kalla tidsepoken för renässansen. På en punkt är historikerna faktiskt eniga; utan boktryckarkonsten skulle det inte finnas någon renässans alls. Det var på 1440-talet som tysken Johann Gutenberg kom på den lysande idén att man istället för att skriva för hand, kunde placera bokstavstyper (lösa metallbokstäver) i en ram, färga dem och sedan trycka hela sidor med text. 1

2 Gutenbergs boktryckarteknik blev en succé och fick stor betydelse för utbildning och spridningen av den nya tidens idéer. Litteraturens villkor förändrades helt och hållet. Böcker hade tidigare varit svåra att få tag på. Det som fanns var stora, klumpiga, handskrivna volymer, som kedjades fast och bara kunde läsas på plats. Nu blev förutsättningarna plötsligt annorlunda. Man kunde köpa böcker, och de var i ett betydligt behändigare format än tidigare. Dessutom började man trycka på landets eget språk och inte bara på latin. På så vis nådde litteraturen ut till många fler människor. Det i sin tur, ledde förstås till att läskunnigheten ökade och att nya yrken uppstod. Nu behövde man duktiga tryckare, förläggare, bokhandlare och papperstillverkare. Ett halvt sekel senare hade miljontals böcker tryckts och spridits över hela Europa. Men allt var nu inte bara positivt. Konsten att berätta historier med tal, sånger och skådespel medeltidens muntliga tradition dog ut och ersattes av det skrivna ordet. Tryckare? Bokhandlare? Förläggare? Näää dokusåpaskådis. INFO Arbetslös mer än 100 dagar? Då är det dags Att börja veckopendla Olika lön För lika Arbete! Aktivitetsgarantin Är han inte fantastisk? Så öppen och fördomsfri Sitt egentliga hemland hade renässansen i Italien och därifrån spred den sig sedan vidare över Europa. Men återfödelsen gällde inte enbart den antika konsten utan också den mänskliga pånyttfödelsen, där man beundrade starka människor som gick sina egna vägar och försökte utveckla sin personlighet. 2

3 Men det var inte bara boktryckarkonsten och återupptäckten av den Grabbar!! grekiska kulturen som Kom och kolla vad förändrade tillvaron för jag hittat människorna. Man gjorde också en rad andra revolutionerande upptäckter, även om det i vissa fall skulle dröja länge innan de accepterades. Kopernikus visade att Hmmm jorden inte alls var universums medelpunkt, Intressant. utan bara en planet bland andra planeter som istället kretsade kring solen. Och i samband med att bl.a. Columbus upptäckte nya kontinenter, fann man att de redan var bebodda av människor med helt andra seder och bruk än dem man var vana vid. Dumma kyrka! Nyfikna som renässansmänniskorna var så började de också utforska människans inre genom obduktioner. Krutet och kompassen uppfanns, banker grundades, och inte minst började man ifrågasätta den mäktiga katolska kyrkan som tidigare betraktats som fullkomligt ofelbar. PÅven Är en fjant Du missade en fläck! Hörrdu, Michelangelo! Kan du måla dit Britney Spears? I Italien där allting började - fanns under 1400-talet många rika och välmående köpmän, bankirer och adelsmän. De var måna om att få visa hur bra de hade det och valde därför att investera sitt överskott i konst och kultur av olika slag. De blev uppdragsgivare för en rad konstnärer som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael m.fl. Konstnärerna var givetvis också inspirerade av antiken, med det hindrade inte att en rad nyskapande upptäckter gjordes även inom det här området. Man började behandla färger på ett helt nytt sätt, avbildade sina motiv mer verklighetstroget än tidigare och insåg betydelsen av perspektivet. De ivrigaste förespråkarna för att tillvarata antikens konst och litteratur kallades för humanister och fanns främst bland filosofer, historiker och teologer, dvs. forskare som på olika sätta ägnade sig åt att studera människans kropp och sinne. Studier ansågs dock inte vara nyttiga för kvinnor, men en del humanister försökte ändå ge sina döttrar möjlighet till utbildning. Lärda och självständiga kvinnor var sällsynta utanför hoven. Kanske berodde det delvis på att det fanns läkare som påstod att för mycket läsning fick kvinnans livmoder att skrumpna ihop. Den åsikten levde kvar i flera hundra år. Nej, nu får fröken faktiskt börja dra ner på läsandet! 3

4 Humanisterna var också mycket kritiska mot den katolska kyrkan. Det man främst vände sig mot var fuskandet vid påvevalen och den allmänt utbredda korruptionen. Man ansåg också att kyrkan byggt upp sin verksamhet på feltolkningar och rena förfalskningar. Men mest upprörde den så kallade avlatshandeln. Den innebar att människor kunde köpa dokument som skulle ge syndernas förlåtelse. Jag trampade på Nisses tulpaner och sparkade på hans hund, och sen råkade jag visst slå ihjäl honom. också. OK, det blir tjugofem spänn. Kring 1500-talet ökade handeln explosionsartat i hela Europa och den ekonomiska tillväxten gjorde att renässanskulturen fick fäste. Medeltidens feodalsystem, med många små furstehov, kollapsade och istället uppstod handelskapitalism och nationalstater. Brytningen med katolicismen stod för dörren och Martin Luthers reformrörelse i början av 1500-talet, var en direkt följd av att den katolska kyrkan inte lyckats komma till rätta med sina problem. Martin Luther var en tysk munk som under sin tid i kloster kom till slutsatsen att bibeln var den största auktoriteten, inte påven. Bibelns rena ord öppnade Luthers sinne, medan påvens predikningar istället gav upphov till dåligt samvete. Det ledde slutligen till att Luther bestämde sig för att strunta i allt vad avlatshandel, helgondyrkan och klosterlöften hette. Luther var den förste att utnyttja boktryckarkonsten som propaganda för att nå ut med sitt budskap. Och intresset för religiösa problem ökade också när han 1517 spikade upp sina 95 teser mot avlaten på kyrkporten i Wittenberg. Dumma protestant Jäkla katolik Pissråttekatolik Påven är dum Protestantdrummel Reformationen ledde så småningom till många religionskrig där katoliker och protestanter drabbade samman. Värst utsatt blev just Tyskland, där striderna i det som skulle komma att kallas det trettioåriga kriget ( ) huvudsakligen utkämpades. Men reformationen bidrog också till stora genombrott inom språket och litteraturen. Ett riksskriftspråk uppstod i Europa då bibeln översattes från latin till folkspråk. Plötsligt fanns en norm som författare kunde rätta sig efter. Jäkla katolik Dumma protestant Pissråttekatolik Protestantdrummel Påven är dum 4

5 ???? ATTACK!! Under 1500-talet spreds också de så kallade folkböckerna dåtidens skräplitteratur. De skrevs för det mesta av fattiga studenter som behövde pengar och höll ingen högre klass. Vanligtvis handlade de om märkliga händelser och spännande äventyr, olycklig kärlek och erotik. Ett av de mest populära verken från den här tiden är en parodi på folkböckerna. Cervantes Don Quijote (del 1, 1605 och del 2, 1615) handlar om en spansk adelsman som förläst sig på riddarromaner. Till slut tror han själv att han är en riddare och ger sig, tillsammans med en av sina bönder utnämnd till väpnare - och en gammal märr, ut på äventyr för att vinna ära och berömmelse. I slutet av 1580-talet kom en yngling vid namn William Shakespeare ( ) till London. Reformationsstriderna var nu över och England hade utvecklats till en stormakt sedan drottning Elizabeth kommit på hur hon enklast skulle bli av med all konkurrens till kronan. Hon lät helt enkelt avrätta sin största rival - Maria Stuart och så var det problemet ur världen. Ull var den stora exportvaran i England på den här tiden. Godsägarna tjänade stora pengar på att producera den och köpmännen på att förädla och exportera. Men samtidigt drevs tusentals lantbrukare bort från sina gårdar och tvingades istället in till städerna för att söka arbete. Bää-ä HUGG HUVUDET AV HENNE!! William Att vara eller inte vara... Bravo! Ähhh...grabben, kom igen om hundra år! Shakespeare var en talangfull ung man och blev medlem i en känd teatertrupp där han de följande tjugo åren verkade som både skådespelare och pjäsförfattare. Vad man inte visste då, var att hans mer än trettio dramer skulle komma att bli världens mest spelade dramatik. Bland Shakespeares stora produktion kan nämnas; Hamlet, Othello, Macbeth, En midsommarnattsdröm och Romeo och Julia. Men det skulle dröja ända till 1700-talet innan Shakespeares pjäser återupptäcktes av romantikerna. Under sin egen tid var han inte alls särskilt populär. Renässansens dramatik skulle nämligen följa vissa förutbestämda regler. Shakespeare bröt mot bestämmelserna på samtliga punkter och hans verk betraktades av många som vulgära och utan klass. 5

6 En stor del av litteraturen under 1600-talet präglades av smicker och rent fjäsk. Få författare kunde nämligen försörja sig enbart på att skriva utan var beroende av en beskyddare. Och denne välgörare gällde det att hålla på gott humör, vilket också visade sig i texterna. Må dina hemorrojder skrumpna och falla av, och må lycka och välgång följa din förtjusande hustru och din vackra dotter... Frankrike blev på 1600-talet Europas ledande stormakt, något som varade ända fram till den franska revolutionen Under den enväldige kung Ludvig XIV:s styre inleddes en kulturell guldålder där hovet kom att stå som beställare av åtskilliga teater- och operaföreställningar, konstverk av olika slag och storslagna byggnadsverk. Kungen gav också sitt stöd till Franska Akademien som grundades av Richelieu Ska man få säga skit? Det tycker inte jag Inte jag heller Nä, så sa de inte under antiken. Syftet med Akademien var att den skulle fungera som domstol i språkliga frågor och styra den litterära smaken genom särskilda regler för författare. Man skulle sträva efter att efterlikna den antika litteraturen, vars verk betraktades som klassiska och smakfulla. Därav namnet på denna speciella inriktning som kallats franskklassicismen. Svär inte! Fy bubblan BUU! Rött kort Utvisning! D e tre enheterna rummet, tiden och handlingen - blev vägledande. Det betydde att i en tragedi fick inga bihandlingar förekomma, de skulle utspelas på ett enda ställe och händelseförloppet fick inte överskrida ett dygn. Det ansågs onaturligt att flera veckor kunde förflyta under en enda föreställning, eller att handlingen kunde flyttas mellan olika platser. Tragedierna skulle vara värdiga, ha högstämd stil och genomsyras av den goda smaken. Språket skulle grundas på Franska Akademiens rekommendationer och inga fula ord eller opassande uttryck fick användas. Just fula ord hade ju ofta förekommit i Shakespeares uppsättningar och hans namn blev närmast ett skällsord under den franska klassicismens storhetstid. 6

7 Men det fanns också andra, förutom Shakespeare, som valde att tänja på gränserna. Den franske pjäsförfattaren och skådespelaren Molière ( ) t.ex. Hans beska satirer och komedier gjorde honom både älskad och hatad. Bland beundrarna återfanns just kung Ludvig XIV, men det största motståndet mötte han bland kyrkans män som kände sig påhoppade av pjäser som t.ex. * Tartuffe. Molières sista uppsättning blev Den inbillade sjuke, där han själv spelade huvudrollen. Strax efter framförandet dog han utan att han hunnit får den katolska kyrkans sista smörjelse. Därför vägrades han en begravning i vigd jord om det inte skedde nattetid och under hemlighetsmakeri. Kicka Molière, din odåga! Försvinn härifrån! Sparka Åh. Monsieur Racine! Välkommen. Pjäs, skriven efter konstens alla regler Som Frankrikes store renässansförfattare betraktas dock François Rabelais ( ). Mest uppmärksammad blev han för sina böcker om jätten Gargantua, hans son Pantagruel och skojaren Panurge. De var grovt oanständiga böcker, fyllda med kiss- och bajshumor. Renässansen fick aldrig någon ordentlig genomslagskraft i Sverige, men reformationen genomfördes mycket snabbt. Genom besluten på Västerås riksdag 1527 blev Sverige ett protestantiskt land, bara tio år efter att Luther tagit upp striden mot den katolska kyrkan. Förändringarna drevs igenom framför allt av Gustav Vasa, som på det sättet kunde överföra kyrkans rikedomar till staten. Kloster plundrades och revs ned. Teglet användes sedan till de kungliga byggnationerna. Skolor och bibliotek förföll när de deras skrifter stals eller förstördes. I Paris fanns vid den här tiden flera konkurrerande teatrar. En tragediförfattare som vid sidan av Molière, kämpade om publikens gunst var Jean Racine ( ). Han skrev sina mest framstående verk på 1670-talet, då han också blev medlem i Franska Akademien. Molière ansågs aldrig tillräckligt rumsren för att föräras en plats i detta sällskap, men Racine beskylldes å andra sidan ibland för att vara slav under franskklassicismens regler. Plundra på ni bara. Jag sticker iväg och tar en skidtur så länge. Hjälp! Det är Gargantua! 7

8 Och så besegrade kungen tvåhundra tappra krigare nej förresten, skriv fyrahundra... Under ledning av den svenske reformatorn Olaus Petri började det mödosamma arbetet med att översätta bibeln. Det var nu inte det lättaste. Svenskarna hade under unionstiden med Danmark lagt sig till med en del danska ord och ändelser, och så kunde det givetvis inte vara i en bibel på ren svenska. Lösningen blev att översättarna fick använda ett äldre religiöst skriftspråk. Och när inte det räckte, fick de ta till ord från sina egna dialekter var bibeln klar och spreds över landet och det nya språket kom så småningom att ligga till grund för ett riksskriftspråk. Men det skulle dröja ända till stormaktstiden ( ) innan den svenska litteraturen blev något att räkna med. I början av 1600-talet kom också Sverige att bli en stormakt, dvs. i alla avseenden utom det kulturella. I jämförelse med Frankrike och England hade inte Sverige någon lång och ärorik historia. Litteratur var sparsamt förekommande och det svenska språket var underordnat både franskan och latinet. Svenskarna lät sig dock inte hindras av det. De var smartare än så och skapade helt enkelt en historia som sträckte sig ända tillbaka till forntiden, vilket innebar att kunskapsluckorna fick ersättas av rena fantasier. Men Georg Stiernhielm ( ), den svenska skaldekonstens fader, levde i övertygelsen att Sverige var ett framgångsrikt land inom både krigföring och kultur. Han ägnade hela sitt liv åt att försöka bevisa att svenskan var det äldsta och mest förnäma språket varifrån alla andra språk härstammade. Stiernhielms mest kända verk är den långa dikten Herkules, men han påbörjade även arbetet med en ordbok Gambla Sweaoch Götamåles fatebur. Den kom dock aldrig längre än till förordet och bokstaven A, eftersom Stiernhielm dog. Ingen vet längre var Stiernhielms är begravd, men det sägs att han på gravstenen lät rista in: Han levde glad så länge han levde. * Trots kyrkans motstånd, håller Molières verk fortfarande. Tartuffe har t.ex. spelats in av Sveriges Television med Robert Gustafsson och Peter Haber i huvudrollerna. 8

9 1541 Bibeln på svenska Olaus Petri Gargantua & Pantagruel åriga kriget Tyskland Sverige protestantiskt Bibeln översätts till tyska 1522 RABELAIS Don Quijote Katoliker & protestanter drabbar samman Gustav Vasa Västerås Riksdag 1527 Katekesen 1529 CERVANTES Hamlet Othello Romeo och Julia Richard III Kung Lear McBeth REFORMATIONEN Brytning med katolicismen 95 Teser 1517 SHAKESPEARE FÖRFATTARE Korruption Avlatshandel Fusk vid påveval MOLIÈRE MARTIN LUTHER Tartuffe Den inbillade sjuke Den girige Misantropen KATOLSKA KYRKAN IFRÅGASÄTTS LITTERATUR TEATER RACINE Fedra Tillvaratog antikens konst & litteratur Tiden Rummet Handlingen HUMANISTER FRANSKA AKADEMIEN 1635 RENÄSSANSEN Ca Franskklassicismen De tre enheterna Krut Obduktioner Kompass Banker UPPTÄCKTER UPPFINNINGAR KONST Leonardo da Vinci Mona Lisa ITALIEN Michelangelo KOPERNIKUS PÅNYTT- FÖDELSE COLUMBUS David Sixtinska kapellet Jorden ej universums medelpunkt Renässansens ursprungsland BOKTRYCKAR- KONSTEN Antikens kultur återupptäcks Böcker på andra språk än latin Nya kontinenter upptäcks Människans fria tänkande Johann Gutenberg Tyskland 1440-talet Ökad läskunnighet Nya yrken. Bokhandlare Tryckare Förläggare

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 Disposition Två män samma situation olika betydelse Machiavelli maktens

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig TRYCKHISTORIA Tryckteknik Redan före vår tideräkning tryckte man från infärgade plattor i Ostasien. Redan på 700-talet trycktes religiösa texter i Kina och Japan. På 1000-talet började man framställa lösa

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning RENÄSSANSEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning RENÄSSANSEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Latinsk språkhistoria. År 9

Latinsk språkhistoria. År 9 Latinsk språkhistoria År 9 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod 3 Historia 4 Jämförelsetext 5 Jämförelse Med Det Svenska Språket 6 Disskussion 8 Källförtäckning 9 2 Inledning Det latinska språket

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska.

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska (800-1225) Äldre fornsvenska (1225-1375) Yngre fornsvenska (1375-1527) Äldre nysvenska (1527-1732) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE Av: Tove Jonstoij I rollerna: GALILEI : Andreas Rothlin Svensson MARIA

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). VT 2009 L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag.

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag. Vad är Aromaterapi? & Vad kan aromaterapi göra för Dig? Historik. Stenåldersmänniskorna, Egyptierna, 1700 f kr, forntids människorna i de gamla kulturerna Indien, Kina, Babylon, Assyrien använde sig av

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer