SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2013"

Transkript

1 1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn , e-post Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist, Dalgården 4, Bålsta Tfn Redaktör: Brita Runquist, SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn E-post: Layout: Annette Cedervall Hemsida: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fyra nummer/år på storstil, punktskrift, daisy och e- post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors , fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag , tisdag onsdag ledig torsdag , fredag

3 3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta, sid 4 Ordförande har ordet, sid 4 Skriv motioner, sid 6 Platser på årsmötet, sid 6 Sök ur DBFs understödsstiftelse, sid 7 Färdtjänst i länets kommuner, sid 8 Brukarrådet, sid 10 Nödnumret 112 info på nätet, sid 11 Mina minnen från Skrivarstugan , sid 11 Aktiviteter i lokalföreningarna SRF Håbo kommun, sid 13 SRF Uppsala-Knivsta kommun, sid 14 SRF Östhammars kommun, sid 16 Recept Baconlindad ostfylld kycklingfilé, sid 17 Pannacotta, sid 18 Inbjudningar Ögats dag, 18 Syntolkad teater: Pygmalion, sid 19 Kom med på vår trevliga sommarresa, sid 20 Bra telefonnummer, sid 22 Kalendarium, sid 24

4 4 Redaktörens ruta Först vill jag naturligtvis börja med att önska er god fortsättning på Hoppas ni har haft en härlig jul. Jag vill berätta att i tidningarna framöver kommer det att informeras om Brukarrådets arbete. Vi startar med att berätta om hur Brukarrådet fungerar men allt eftersom det finns anteckningar från Brukarrådet tillgängligt, kommer det att presenteras i Linslusen. Detta alldeles utmärkta förslag kom från ett ombud på halvårsmötet. Om det finns intresse för ytterligare information från våra arbetsgrupper hör av er till oss. Slutligen vill jag meddela att det har varit en temahelg om habilitering och rehabilitering. Minnesanteckningarna från denna temahelg finns att rekvirera från oss på kansliet e- post eller tfn Minnesanteckningarna var utrymmeskrävande så det blev svårigheter att få plats med dem i tidningen. Jag önskar er en trevlig läsning! Brita Runquist redaktör Ordförande har ordet Börjar med att säga God Fortsättning på det nya året till er alla mina läsare. Tiden bara rasar iväg och det här kommer att bli en lite annorlunda ordförandespalt då det är den sista jag skriver till er läsare av Linslusen. Jag talade om på halvårsmötet att jag inte är valbar till kommande årsmöte. Jag har varit er ordförande i elva år och nu går jag vidare i mitt föreningsliv men ni skall veta att jag inte kommer att släppa handikappfrågorna då dessa är jätteviktiga för mig och speciellt synskadefrågorna. Jag har tackat ja till att fortsätta som ordförande för SRF Håbo så jag kommer med all säkerhet att stöta på er lite varstans ute i verksamheterna.

5 5 Dessa elva år har varit otroligt roliga och lärorika för mig och jag vill här passa på att tacka Håkan Thomsson som har varit lite av ett bollplank åt mig under åren. Det har varit min stora trygghet i många frågor och samtidigt vill jag önska Håkan fortsatt lycka till i sitt arbete som förbundsordförande. Som jag har sagt många gånger så är det ett otroligt roligt uppdrag jag har haft och har ett par månader till då det är årsmöte den 27 april så fram till dess så är jag till för er kära medlemmar. Dessa år har vi nått framgång på många områden främst när det gäller ett mycket bra samarbete med vårt brukarråd samt i LHR (Länets Handikappråd). Jag tycker det är viktigt att vi har bra samarbete med alla våra samarbetspartner i olika organisationer. Som ni förstår så är det åt samma håll vi arbetar i de olika frågorna. Det är en sak som jag vill skicka med så här i elfte timmen till er som redan är medlemmar. Vi måste bli fler så det handlar om att sälja SRF ute bland våra medmänniskor. Tyvärr har medlemsantalet minskat och det gör att jag skriver om det här. Ni som arbetar ute i lokalföreningarna gör ett jättebra jobb bara så att ni vet det. Men hjälps vi åt så kommer trenden att vända att vi blir fler i organisationen, det gäller att inte ge upp. Det handlar om ideellt arbete och det är många gånger svårt att få personer att ställa upp och det vet alla som arbetar som valberedare och ni skall veta att ni gör ett otroligt bra jobb så det är er vi som sitter i styrelserna har att tacka för att allt fungerar. Som ni förstår så är det med sorg jag kommer att avgå från detta hedersamma uppdrag men efter mycket många och långa funderingar så har det blivit detta beslut. Jag kommer att sakna tempot i styrelsen och på alla andra möten jag har med er medlemmar men nu går jag vidare till nya erfarenheter i livet. Till sist så måste jag få önska er alla med förtroendeuppdrag i olika former ett stort lycka till i ert fortsatta arbete. Jag kommer med all säkerhet att stöta på er i olika sammanhang

6 6 ute i SRF svängen, var så säkra på det. Sist, men inte minst, vill jag tacka er tjejer på kansliet för ert arbete i alla sammanhang. Jag hoppas att jag har varit snäll för det mesta mot er. Till sist så vill jag avsluta denna spalt med dessa ord. Var rädda om er själva och varandra så ses vi vid ett annat tillfälle. Solweig Lundkvist ordförande till 27 april 2013 Skriv motioner Den 27 april håller SRF Uppsala län sitt ordinarie årsmöte och till dess har du som enskild medlem och naturligtvis som lokalförening denna möjlighet att skriva motioner. Det är en naturlig rättighet vi har och borde utnyttja mera. Senast fredagen den 8 mars måste de vara kansliet tillhanda då styrelsen skall behandla dessa på sitt styrelsemöte den 12 mars. Efter det skall de med handlingarna ut till årsmötet. Vi ser fram emot att ta del av era motioner. Lycka till! Platser på årsmötet På förra årsmötet så blev det en stadgeändring som säger att tio platser är till för röstberättigade medlemmar som har förslags- och yttranderätt på mötet. Blir det fler än tio anmälda så är det valberedningen som väljer vilka tio det blir. Ni anmäler er till kansliet på eller e-post Årsmötet är den 27 april mellan Din anmälan vill vi ha senast 12 april. Detta för att du skall hinna få handlingarna i god tid till mötet. Välkomna med intresseanmälan Styrelsen SRF Uppsala län

7 7 Sök ur DBF:s understödsstiftelse De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Uppsala län har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande blinda samt vård och fostran av blinda barn och blind ungdom. Stiftelsestyrelsen tolkar begreppet "blind" på ett generöst sätt, vilket innebär att personer med en kraftig synskada anses höra till personkretsen. Exempel på vad du kan söka för är kostnader för ledsagare (i de fall kommunen inte står för den kostnaden), rekreation, utbildning och hälsofrämjande åtgärder. Stiftelsen har två ansökningstillfällen under 2013: senast den 31 mars respektive senast den 30 september. OBS! Ansökan kan inte göras i efterhand! Ansökan ska skickas in till adressen: DBF:s Understödsstiftelse i Uppsala län, c/o SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala. Ansökan ska göras på en speciell blankett som kan rekvireras från eller via telefon En särskild fond (Knut Gottfred Johanssons fond) som förvaltas av stiftelsen har till ändamål att främja avsättning av blindas arbetsprodukter. Här kan du även ansöka om materialrabatt vid hantverk (skicka då alltid med kvitton på inköpet av materialet. Just för dessa kostnader gör du ansökan i efterhand. Ansökan ska även här göras på en speciell blankett. Alla individuella ansökningar inkomst- och förmögenhetsprövas. Därför måste du skicka med kopia på din slutskattsedel. Mer information om detta finns på ansökningsblanketten. Har du frågor går det bra att kontakta Gunilla Thomsson på telefon eller via mail Välkommen med din ansökan!

8 8 Färdtjänst i länets kommuner Distriktets Trafik & Miljö grupp har utifrån länets kommuners hemsidor tittat på den information som de ger om sin färdtjänst. Det är Lag (SFS 1997:736) om färdtjänst, se referens nedan, som utgör ramverket och reglerar kommunernas skyldighet att tillhandahålla kommunal färdtjänst av god kvalité för de kommuninnevånare som är folkbokförda i kommunen och som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel och som efter ansökan beviljats färdtjänsttillstånd. Lagen ger kommunerna en rätt stor frihet om hur de anordnar sin färdtjänst och länets kommuner har då tolkat lagen på mycket olika sätt vilket gör att färdtjänsten i länets kommuner ser mycket olika ut. Detta gör att det inte går att på ett enkelt sätt sammanställa våra kommuners färdtjänst på ett bra sätt utan vi rekommenderar att man själv läser deras information på deras respektive hemsidor eller kontaktar sin kommun. Uppsala Läns Landsting har på sin hemsida om färdtjänst länkar till länets kommuner och deras information om respektive kommuns färdtjänst. Se referens nedan! Med början i detta nummer av Linslusen kommer vi att ta upp några saker från färdtjänstlagen som påverkar kommunernas tolkning. I lagen om färdtjänst 7 står det: Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna och detta tillämpar alla länets kommuner. Exempel på sådana resor som bekostas av det allmänna är: sjukresor, resor till och från daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS, skolskjuts och resor som är en del av annan statlig eller kommunal verksamhet, t ex studieresor inom skolan. Detta innebär framförallt att kommunal färdtjänst inte får

9 9 användas utan sjukresor ska användas för vårdrelaterade resor där det är landstinget som bekostar vården, antingen genom att den drivs i egen regi, eller att den drivs av privat vårdgivare som har landstingsavtal dvs patienten betalar vanlig patientavgift eller använder frikort där sådant finns. Hit räknas bl a resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, habilitering/ rehabilitering, tandvård eller i samband med att du får hjälpmedel. När det gäller tandvård finns inga avtal med landstinget, men även en resa till tandvård är en sjukresa oavsett om tandvården bedrivs av Folktandvården eller privat aktör. För den som har färdtjänst beviljad från sin hemkommun behövs inte något extra intyg för att styrka rätten till sjukresetaxi, utan man anger vid bokning hos beställningscentralen för sjukresor att färdtjänst finns. Finns utökade behov i samband med resan, följeslagare eller ensamåkning till exempel så behöver detta styrkas av vårdgivaren. Att färdtjänst finns beviljad ska kunna styrkas med färdtjänstkort eller färdtjänsttillstånd vid resetillfället, om chauffören så efterfrågar. Taxan för sjukresor med taxi är ett fast belopp per resa och det finns ett högkostnadsskydd liknande landstingets frikort. Referenser: Lag (SFS 1997:736). om färdtjänst LAG/ HTM Uppsala Läns Landstings webb-sida om färdtjänst ebbar/infoteket/sammhallsguid e/resor--trafik/fardtjanst/ eller sök efter färdtjänst på Uppsala Läns Landstings hemsida

10 10 Brukarrådet Flertalet medlemmar i SRF kommer i kontakt med Syncentralen. De har vanligtvis blivit remitterade dit av en ögonläkare för att få hjälp med att hantera sin vardag. I varje landsting finns enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett organ för samverkan mellan Syncentralen och synskadeorganisationer. Brukarrådet fyller denna funktion. Brukarrådet är en ganska stor församling. Det består av Syncentralens chef, sju ledamöter som är utsedda av distriktsstyrelsen, SRFs ombudsman i länet, en representant för FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) och länets kommunala syn- och hörselinstruktörer. Rådet sammanträder fyra gånger om året i Uppsala och har i regel en mötestid på två timmar. Alla sammanträden protokollförs och är tillgängliga för SRFs medlemmar. Varje sammanträde styrs av några återkommande inslag. Syncentralen, SRF och ibland även de kommunala syn- och hörselinstruktörerna informerar om aktuella frågor inom sina respektive områden. De handlar om organisations- och ledningsförändringar, pågående projekt och kampanjer, verksamheternas inriktning, utåtriktade aktiviteter och så vidare. Ett annat återkommande inslag är en temadiskussion, ofta med medverkande från Syncentralen. Dessa diskussioner ger möjlighet till fördjupad information och samtal om problem och frågor som är angelägna för oss synskadade. Vilka konkreta frågor har då tagits upp på Brukarrådet? I nästa nummer av Linslusen berättar jag om vad rådets senaste sammanträden ägnades åt. Brukarrådets ledamöter Från Syncentralen: Michael Wennman, Syncentralens chef. Från SRF: Lars Nord (ordf.), Svante Andersson (vice ordf.), Bengt Bäcke, (SRFs ombudsman), Henrik Götesson, Kristina Hedin, Pia-Maria Hammarling, Per-Olof Renefalk, Stina-Maria Sundblom, Bertil Svedberg, Solweig Törnquist.

11 11 Från FSDB: Eva Karlsson. Från kommuner i länet: Synoch hörselinstruktörerna Karin Almgren, Gun Eriksson och Anita Stuxgren. Man kan skriva ut den som A4 och då blir texten större och läsbar. Tord Larsson Lars Nord Nödnumret info på nätet Jag var inne på SOS-Alarms hemsida och hittade detta som jag gärna vill informera om. På SOS-Alarms hemsida finns bland annat information om har framställt ett litet kort (i kreditkortsformat) som kort beskriver vad man behöver känna till. Vad 112 vill veta när man ringer dit för att larma och vad som kan larmas via 112. Sidan som kortfilen finns på heter Hjälpresurser via Sosalarm Om man vill läsa mer om 112.Där kan man klicka på filen och då öppnas den som en pdf-fil som kan skrivas ut. Filen har adressen: 112/Infoskyltar/SOS_112- kort_55x86.pdf Mina minnen från Skrivarstugan Året var 1967 Så intressant land att upptäcka och studera: historia, sociologin, religion, psykologi. Jag ville jobba på kibbutz. Världsläget såg mörkt ut med juntan som gjort militärkupp i Grekland, men så förvärrades allt. Junikriget bröt ut. Skulle det bli ett tredje världskrig? Jag och många andra höll andan, men kunde andas ut... 6-dagarskriget var över. Det var fred i Israel. Jag var med på första turistresan som gick till Tel Aviv från Sverige. En jeep från kfar Glicksom mötte oss och vi reste till kibbutzen nära Caesarea. Vi bodde i flerbäddsrum tillsammans med ungdomar från USA. Klockan ringde klockan 3 på morgonen och vi kunde dricka te i den

12 12 gemensamma matsalen innan potatisplockningen började klockan 4. Klockan 8 var arbetet över. Jag och en tjej liftade runt i Israel på dagarna. Visst var det svettigt, men så spännande. Jerusalem var första målet. Vi gick förstås Via Dolorosa, men plötsligt såg vi hur militären rev en mur till gamla staden. Massor av män i kippor vallfärdade till klagomuren och stoppade bönelappar i muren. Jag blev lite trött och satte mig på muren, men direkt kom några upphetsade män och skrek att det var helig mark. Jag hörde mummel att Messias has come. Vi såg och vandrade på många heliga platser för kristna, judar, muslimer. Livet på kibbutzen var intressant, med gemensamt barnhem, matsal och ekonomi. En del kvällar åkte vi ut på öppen lastbil med matsäck. Stackars den som tog två ägg, innan alla hade fått. Solidariteten var stark. Vi satt vid Genesarets sjö i den ljumma kvällen och sjöng Shalom, shalom Underbart att bada i Medelhavets ljumma vatten. I Döda havet var det skönt att flyta omkring. Efteråt klättrade vi upp till Mazadabergen. Linbanan var utslagen efter kriget. Aldrig har väl ljummet vatten smakat så gott, som då när vattenflaskan gick runt bland oss kibbutznickers. Väl uppe kunde vi njuta av utsikten, men judarna som flydde dit år 80 e.kr. njöt nog inte. Det har nog aldrig varit så lugnt i Israel som just efter 6-dagarskriget. Då vi skulle åka hem efter 3 veckor var flyget inställt p.g a. bombhot. Vi fick ta in på Sheraton hotell. Vi hade gått förbi där i Tel Aviv och tänkte det skulle vara fint att bo där. Vi bodde då på vandrarhem. Dagen därpå gick flyget med mellanlandning i Athen. Vi fick dock stanna där på lyxhotell ett dygn. Roligt att komma ofrivilligt till Grekland, som vi ville bojkotta. Vi gick på Athens gator och två killar frågade om vi två tjejer ville följa med i bil upp till Akropolis. Om vi ville, dock hade de en baktanke. Jag klarade mig dock med

13 13 romantisk uppvaktning med blombukett på knä. Min kompis skrek högt vid närmande, men vi blev hemkörda till hotellet. Vi kom även hem lyckligt till då trygga Moder Svea. Lisbeth Svensson Aktiviteter i lokalföreningarna SRF Håbo kommun Bålsta den 27 december Gott Nytt År och God fortsättning alla våra medlemmar. Nu är det dags att ni får programmet för Tiden går med en rasande fart och nu har styrelsen fastslagit programmet för våren efter önskemål från er medlemmar. Ni skall anmäla er till Billy Lundkvist för deltagande i våra aktiviteter. Billy kommer naturligtvis att ringa till den som inte anmält sig själv. Vi kommer att ha alla våra aktiviteter i Rotundan i Medborgarhuset med ingång genom Röda dörren på baksidan. Som ni vet så finns det en hiss inmonterad sedan 1 år tillbaka så alla våra medlemmar kan komma och vara med på våra aktiviteter. Vårens program Måndagen den 25 februari kl Vi kommer att spela Bingo och det är något som ni kan vara med på alla eftersom det är ett synskadeanpassat spel. Det kostar 20:-/ bricka och vi spelar 2 ggr först. Sedan får man köpa om brickan eller ta nya brickor och då är det 20:- igen. Vinsten är presentkort på ICA. Det kommer att serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 25:-. Måndagen den 11 mars kl Vi kommer att få besök av Tomas Brandell, vår socialchef. Det kommer att vara möjligheter att ställa frågor till honom och vi vill veta hur det blir med ledsagning och dess avgifter samt hemtjänsten och hjälpmedelsavgifterna. Det kommer att serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 25:-.

14 14 Lördagen den 16 mars kl Det är dags för föreningens traditionella årsmöte. Till detta kommer alla handlingar ut i god tid, alltså 1 månad före. Det handlar om anmälan även till detta. Det kommer efter mötesförhandlingarna att serveras räksmörgås med dricka samt kaffe och kaka efteråt. Måndagen den 22 april kl: Då kommer vi att ha sill-lunch eftersom det var ett populärt inslag förra terminen. Det kommer att komma en personlig inbjudan till detta. Lördagen den 25 maj Vi kommer att göra en hemlig bussresa som det kommer en mera utförlig inbjudan om. Detta kommer också att bli terminsavslutningen. Ja, kära medlemmar som ni ser så blir det lite av varje den här terminen och det är för er medlemmar vi i styrelse arbetar så det är vår förhoppning att vi kommer att ses under kommande termin. Glöm inte att anmäla dig till Billy på telefon Glöm inte att anmälan är bindande. Välkomna hälsar Styrelsen SRF Håbo SRF Uppsala-Knivsta kommun Kallelse till Årsmöte SRF Uppsala-Knivsta kommun Härmed kallas Du till SRF Uppsala-Knivstas årsmöte fredagen den 22 mars kl på Storan, Kungsgatan 62, 5 tr. Vi börjar som vanligt med mötesförhandlingar och beräknas att vara klara kl då föreningen bjuder på pizza med dryck samt kaffe och kaka. (Öl och vin kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.) Anmälan som är bindande görs till kansliet senast den 14 mars Eventuella motioner ska vara insända till kansliet Kungsgatan 64, Uppsala före den 1 mars Handlingar inför årsmötet får Du efter att Du anmält dig. De

15 15 som önskar handlingar men ej har för avsikt att delta på årsmötet kan beställa dessa från kansliet. Välkommen Styrelsen SRF Träff - blommor som doftar När: Plats: Pris: Onsdagen 27 februari 48:an, Kungsängsgatan 48, 2 tr, portkod 5143 självkostnad Anmälan senast den 25 februari till kansliet Lunch: Sallad, smör, bröd, borddryck samt kaffe och kaka (Det går bra att komma enbart till programmet) Program: ca Det börjar bli dags att fundera på vad man ska förgylla sin balkong med under vår och sommarhalvåret. Finns det några trevliga växter som doftar så att även vi synskadade kan få mer glädje av grönskan som många planterar och sätter ut på sina balkonger? Vi har bjudit in en expert som kan ge oss råd om detta. Integrerade bussresor med Bergsbrunna buss. Föreningen har bokat platser hos Bergsbrunna buss på två av deras evenemang. Ta chansen och ta med dig en god vän/ledsagare om någon av dessa resor känns lockande. Först ut den 6 april är föreställningen Sista minuten på Stockholms stadsteater. (Den är tyvärr inte syntolkad.) Se text nedan. Det andra erbjudandet gäller Rättviks marknad 4 maj. Se text nedan. Sista minuten på Stockholms Stadsteater Följ med och kolla på Sista minuten med bl.a Yvonne Lombard, Meta Velander och Meg Westergren. Tre kvinnor i sina bästa år. Eller snarare förbi sina bästa år. Nu är det bråttom om de skall hinna med att bo i kollektiv, bli förälskade och byta yrke. Det är i sista minuten och de vill ha respekt och inte medlidande. Vi åker från Uppsala Konsert & Kongress den 6 april kl och räknar med att vara åter ca kl Dryck och smörgås serveras efter föreställningen. Pris: 475:-

16 16 Rättviks Marknad 4 maj Kl Åker vi från UKK Rättviks Marknad. Vi gör ett stop på vägen upp så att den som vill kan fika eller ta en bensträckare. Vi räknar med att vara framme i Rättvik vid Där kan vi njuta av hemkokta karameller och renkorv och allt annat som hör en marknad till. Kl lämnar vi Rättvik och räknar med att vara tillbaka i Uppsala ca kl Pris: 275:- Båda resorna betalas till Bussbolaget. Anmälan tar vi emot på kansliet, därefter får du en bekräftelse från Bergsbrunna buss med inbetalningskort. Anmälan ska vara inne hos oss minst en månad före resan. Har du frågor går det bra att ringa kansliet. Hälsningar Pia-Maria Den 1 februari slutade Nordea med att tillhandahålla kontanter i kassan, Bankomat är det enda att tillgå. Swedbank tog sitt beslut under På måndag den 18 februari, kl 14-16, Missionskyrkan i Östhammar kan du ställa dina frågor till representanter för Nordea och Swedbank. Hur gör vi nu? Hur ska jag göra om jag vill sätta in pengar på mitt eller någon annans konto? Måste jag byta bank? Handelsbanken kommer att tillhandahålla kontanter framledes. Du behöver inte anmäla dig, utan ta make/maka/vän med dig och ställ bankerna mot väggen. Välkommen! SRF Östhammars kommun Medlemsmöte HSO Östhammar bjuder in till samtal kring VÅRT KONTANTLÖSA SAMHÄLLE.

17 17 Inbjudan till Årsmöte SRF Östhammars kommun Datum: Tisdag 19 mars 2013 Tid: Kl Plats: Kvarterslokalen Socker Lottas gård i Östhammar Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vill du ha handlingarna i förväg kontakta Barbro Mattsson tfn Lotteri: ta gärna med ett litet paket Förtäring: kaffe och smörgåstårta Sista anmälningsdag 15 mars till Christian Dahllöf tfn , Välkommen! Recept Baconlindad ostfylld kycklingfilé Ingredienser 4 bakpotatisar 4 kycklingfiléer 100 g naturell färskost light max 7% fett 1 tsk salt 1 krm peppar 1 paket bacon (à 140 g) 500 g djupfrysta broccolibuketter Skölj och picka potatisen. Baka den i mikrovågsugnen på full effekt (max 800 W) minuter. Har du inte mikrovågsugn kan potatisen skäras i halvor och bakas i vanlig ugn i 225 C, ca 30 minuter. Skär en djup ficka i kycklingfiléerna och fyll dem med färskosten. Krydda med salt och peppar. Linda baconskivorna runt kycklingfiléerna och fäst ihop med trästickor. Grilla kycklingfiléerna på utegrill eller i grillpanna ca 15 minuter runt om. Kontrollera att kycklingen är färdig d v s att köttsaften är klar utan rosa inslag.

18 18 Koka broccolibuketterna i lättsaltat vatten enligt förpackningens anvisning. Låt rinna av. Servera kycklingfiléerna med bakpotatis, broccoli och bröd. Pannacotta En god och enkel dessert Tid: 15 min.+ 2 timmar för att stelna Portioner: 4-6 portioner Ingredienser 5 dl vispgrädde 1 st vaniljstång eller 1 tsk vaniljsocker 0,5 tsk strösocker 3 st gelatinblad Lägg gelatinbladen i blöt. Gör ett snitt i vaniljstången och skrapa ut fröna. Lägg fröna och vaniljstången i kastrull. Häll vispgrädden och strösocker i en kastrull tillsammans med strösockret och låt koka upp. Låt puttra upp och rör i 2 minuter. Ta av kastrullen från plattan. Sila bort vaniljstången. Viktigt! Det får inte koka när du lägger i gelatinbladen. Rör om så de löser sig. timmar. Garnera med frusna eller färska bär. Inbjudningar Ögats dag SRF Uppsala län inbjuder medlemmar och övriga intresserade till Ögats dag fredagen 1 mars Datum: Fredag 1 mars 2013 Tid: Föreläsningar kl Utställning Plats: Scandic Nord Uppsala, Gamla Uppsalagatan 50. Anmälan senast tisdag 26 februari 2013 (bindande): SRF Uppsala läns kansli tel , e-post Årets Ögats dag består av två parallella aktiviteter dels föreläsningar och dels utställning av flera hjälpmedelsföretag inom synområdet. Häll upp i portionsglas. Ställ in i kylen och låt stelna i minst 2

19 19 Klara föreläsare är: Professor Albert Alm, tidigare chef för ögonkliniken på Akademiska sjukhuset Optiker Berit Bolin Björklund, syncentralen Uppsala Leif Wall, ordf Glaukomföreningen och belysningskonsult Klara utställare: Polar Print Insyn Iris hjälpmedel SKKF, Synskadade Konstnärer och Konsthantverkares Förening Kostnad: 100 kr/person för föreläsningarna inklusive kaffe/te paus med matig macka. Utställningen är kostnadsfri. Medlemmar i SRF Uppsala län kan erhålla sedvanlig reseersättning. Välkomna till en givande och intressant dag önskar SRF Uppsala län Syntolkad teater PYGMALION av George Bernard Shaw Datum: Lördag 20 april Tid: Kl 16.00, förhandsinformation kl Plats: Uppsala Stadsteater Pris: 200 kr, det finns 20 biljetter Sista anmälningsdag torsdag 21 mars. Syntolk Maria Freeny. Inbetalningskort samt biljetter skickas ut efter sista anmälningsdag. Handling: En katt bland hermeliner. I förra sekelskiftets utforskande, samlande och kategoriserande tid möts Professor Higgins och Eliza Doolittle. Han, en fonetiker ur överklassen med en faiblesse för Londons dialekter. Hon, en fattig men självständig blomsterförsäljerska med skinn på näsan. Eliza antar utmaningen att bli hans vetenskapliga experiment, att modelleras och omformas efter tidens ideal. Eliza sätts på prov

20 20 bland Higgins sociala koder och mönster, men samtidigt riktas förstoringsglaset tillbaka mot betraktaren. Kan människor förändras eller är vi för alltid märkta av den klass vi föds in i? Finns det en klass som är rätt? Förvandlingstemat i föreställningen återkommer ständigt i filmer, pjäser och böcker. När Londonbaserade regissören Lucy Pitman Wallace tar sig an Pygmalion sätts det laddade dramat i fokus och den romantiska komedin lämnas därhän. Medverkande: Viveca Dahlén, Lolo Elwin, Tytte Johnsson, Linda Kulle, (Eliza) Gustav Levin, Aksel Morisse, (Higgins) Crister Olsson, Peter Viitanen, Elisabeth Wernesjö m fl. Kom med på vår trevliga sommarresa Även i år erbjuder SRF Uppsala län dig som röstberättigad medlem att, gärna tillsammans med en familjemedlem eller annan ledsagare, följa med på tre härligt lata och bekväma semesterdagar på synskaderörelsens fantastiska rekreations- och konferensanläggning Almåsa. Almåsa ligger fint beläget utanför Västerhaninge direkt vid Hårsfjärden. Datum: 25 juli till 28 juli 2013 (torsdag till söndag) Pris: kr/person i dubbelrum. Beställer man enkelrum tillkommer 600 kr = kr. Anmälan: Senast den 31 maj direkt till Almåsa, tfn Säg att du tillhör SRF Uppsala läns grupp. Kom också ihåg att anmäla dig till SRF Uppsala läns kansli så att vi kan planera gemensamma resor. Det gör du på telefon eller via mail Även detta måste göras senast den 31 maj. OBS! Nytt för i år! Du betalar i receptionen på Almåsa vid utcheckningen på hemresedagen. SRF skickar inte ut inbetalningskort i år. Ange också, när du anmäler dig, om du behöver ha särskild

21 21 kost eller handikappanpassat rum. Anmäl dig gärna i god tid eftersom Almåsa kan bli fullbelagt. Notera att din anmälan är bindande! Även i år sker resan tillsammans med vårt granndistrikt, SRF Gävleborg. En abonnerad buss kommer att hämta upp länsbor i Tierp och Uppsala. Vi åker till Almåsa på torsdagsmorgonen. En tidtabell för bussen skickas ut av SRF Uppsala län. Du får en bekräftelse på din bokning direkt från Almåsa. I priset ingår buss till och från Almåsa inklusive anslutningsresor till den abonnerade bussen, helpension i tre dygn i dubbelrum, fri disponering av anläggningens inomhusbassäng och utomhusbad, bastu, gym, bibliotek och andra sällskapsutrymmen samt program där alla gäster får delta. Det finns också möjlighet att låna båt, kanoter, skjuta luftgevär, tillgång till synskadeanpassade spel samt fina promenadvägar. Vill du kan du till och med ta med dig fiskegrejor. På kvällarna ordnas ofta underhållning av något slag och man kan ha trevlig samvaro i baren eller spela spel i biblioteket. På hemresedagen går färden med vår abonnerade buss på förmiddagen efter det att alla packat och ätit frukost. Passa på att anmäla dig till vår härliga resa! Hör av dig till Annette på kansliet så hjälper hon dig att skicka över ansökningsblanketterna eller ring direkt till SRF:s individstödsgrupp på Ansökningsblanketterna kan också laddas ner från SRF:s hemsida Många SRF-hälsningar Kultur- och fritidsgruppen

22 22 Bra telefonnummer: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag tisdag onsdag ledig torsdag fredag Fax Växel SRF i Enskede Regional ombudsman Bengt Bäcke e-post: Iris Hadar hjälpmedel Syncentralen Upplysningen UL/stadsbussarna

23 23

24 24 Uppsala län Kungsgatan Uppsala Kalendarium Mars 1 Ögats dag 12 Styrelsemöte på distriktet 12 Årsmöte SRF Enköping 16 Årsmöte SRF Håbo 16 Årsmöte SRF Tierp 19 Årsmöte SRF Östhammar 22 Årsmöte SRF Uppsala-Knivsta CWUX medlemsrekryteringskurs April 16 Styrelsemöte på distriktet 20 Syntolkad teater: Pygmalion 27 Årsmöte distriktet Juli Sommarresa till Almåsa Manusstopp 2013 Nr 2 Nr 3 Nr 4 3 maj 31 augusti 22 november

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec REUMATIKER KONTAKTEN Nr 4, Årgång 35, 2013 Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik Internationella Reumatikerdagen 12 okt Storföreläsning 25 nov om sambandet mellan reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Att göra det omöjliga möjligt! Båtutflykt i skärgården Eva berättar...

Att göra det omöjliga möjligt! Båtutflykt i skärgården Eva berättar... RTP-S Nr 3. 2010 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Att göra det omöjliga möjligt! Båtutflykt i skärgården Eva berättar... Advokatbyrån Christer Wersäll AB Ombud beträffande personskadeersättning.

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012 Detta händer i avdelningen 2 Februari Sönd 5 Trivselbingo Tisd 14 Manusstopp Nollåttan nr 2 Lörd 18 Lördagskafé Månd 20 Bussresa Tisd

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! Medlemsbladet från Neuroförbundet Uppsala-Knivsta God Jul och Gott Nytt År! Politikerträffar s 4 Möte med NS-teamet s 10 Den halvsidesförlamade och arbetsförmedlingen s 12 Julfest s 18 I detta nummer medverkar:

Läs mer

Nr 2 Skaraborgsnytt. Historiskt ögonblick vid Synskadades riksförbunds 125 års jubileum. Fyra riksförbundsordförande på samma bild.

Nr 2 Skaraborgsnytt. Historiskt ögonblick vid Synskadades riksförbunds 125 års jubileum. Fyra riksförbundsordförande på samma bild. 1 Nr 2 Skaraborgsnytt Årgång 15 juni juli augusti 2014 Historiskt ögonblick vid Synskadades riksförbunds 125 års jubileum. Fyra riksförbundsordförande på samma bild. Nuvarande ordförande Håkan Thomsson

Läs mer

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2013 Årgång 15 Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15 Inför Egenvårdsveckan 2013 Läs mer på sid 18-19

Läs mer

Nr 1 2005. För Trafik & Polioskadade

Nr 1 2005. För Trafik & Polioskadade Nr 1 2005 För Trafik & Polioskadade Ledare Inför ett nytt verksamhetsår brukar man fundera på vad har vi uppnått föregående år och vad kan vi förvänta oss av det nya. Det överskuggande intrycket av det

Läs mer

- Lyckad kampanj i Almedalen - Glädjen att få skapa på egna villkor - Kartläggning av behoven

- Lyckad kampanj i Almedalen - Glädjen att få skapa på egna villkor - Kartläggning av behoven Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 September 2010 Nr 4 - Lyckad kampanj i Almedalen - Glädjen att få skapa på egna villkor - Kartläggning av behoven Innehåll Ordförande har ordet... sid 3 Lyckad satsning

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

Ledare. RTP dagen den 23 september

Ledare. RTP dagen den 23 september Ledare Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som

Läs mer

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

Ögonblicket. Segling i Bohuslän. Nya. Nr 3. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 3, Juni 2015

Ögonblicket. Segling i Bohuslän. Nya. Nr 3. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 3, Juni 2015 Nya Ögonblicket Nr 3 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 3, Juni 2015 Segling i Bohuslän IBSA World Games Buggkurs Bussresa i Halland Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb:

Läs mer

Medlemstidning 2009:3

Medlemstidning 2009:3 Luren Medlemstidning 2009:3 Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Styrelsen, redaktion Ordföranden har ordet Seniorträffar Hantverkarna på Uppsala Stadsteater 9 oktober Studiecirklar

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer