SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2013"

Transkript

1 1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn , e-post Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist, Dalgården 4, Bålsta Tfn Redaktör: Brita Runquist, SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn E-post: Layout: Annette Cedervall Hemsida: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fyra nummer/år på storstil, punktskrift, daisy och e- post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors , fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag , tisdag onsdag ledig torsdag , fredag

3 3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta, sid 4 Ordförande har ordet, sid 4 Skriv motioner, sid 6 Platser på årsmötet, sid 6 Sök ur DBFs understödsstiftelse, sid 7 Färdtjänst i länets kommuner, sid 8 Brukarrådet, sid 10 Nödnumret 112 info på nätet, sid 11 Mina minnen från Skrivarstugan , sid 11 Aktiviteter i lokalföreningarna SRF Håbo kommun, sid 13 SRF Uppsala-Knivsta kommun, sid 14 SRF Östhammars kommun, sid 16 Recept Baconlindad ostfylld kycklingfilé, sid 17 Pannacotta, sid 18 Inbjudningar Ögats dag, 18 Syntolkad teater: Pygmalion, sid 19 Kom med på vår trevliga sommarresa, sid 20 Bra telefonnummer, sid 22 Kalendarium, sid 24

4 4 Redaktörens ruta Först vill jag naturligtvis börja med att önska er god fortsättning på Hoppas ni har haft en härlig jul. Jag vill berätta att i tidningarna framöver kommer det att informeras om Brukarrådets arbete. Vi startar med att berätta om hur Brukarrådet fungerar men allt eftersom det finns anteckningar från Brukarrådet tillgängligt, kommer det att presenteras i Linslusen. Detta alldeles utmärkta förslag kom från ett ombud på halvårsmötet. Om det finns intresse för ytterligare information från våra arbetsgrupper hör av er till oss. Slutligen vill jag meddela att det har varit en temahelg om habilitering och rehabilitering. Minnesanteckningarna från denna temahelg finns att rekvirera från oss på kansliet e- post eller tfn Minnesanteckningarna var utrymmeskrävande så det blev svårigheter att få plats med dem i tidningen. Jag önskar er en trevlig läsning! Brita Runquist redaktör Ordförande har ordet Börjar med att säga God Fortsättning på det nya året till er alla mina läsare. Tiden bara rasar iväg och det här kommer att bli en lite annorlunda ordförandespalt då det är den sista jag skriver till er läsare av Linslusen. Jag talade om på halvårsmötet att jag inte är valbar till kommande årsmöte. Jag har varit er ordförande i elva år och nu går jag vidare i mitt föreningsliv men ni skall veta att jag inte kommer att släppa handikappfrågorna då dessa är jätteviktiga för mig och speciellt synskadefrågorna. Jag har tackat ja till att fortsätta som ordförande för SRF Håbo så jag kommer med all säkerhet att stöta på er lite varstans ute i verksamheterna.

5 5 Dessa elva år har varit otroligt roliga och lärorika för mig och jag vill här passa på att tacka Håkan Thomsson som har varit lite av ett bollplank åt mig under åren. Det har varit min stora trygghet i många frågor och samtidigt vill jag önska Håkan fortsatt lycka till i sitt arbete som förbundsordförande. Som jag har sagt många gånger så är det ett otroligt roligt uppdrag jag har haft och har ett par månader till då det är årsmöte den 27 april så fram till dess så är jag till för er kära medlemmar. Dessa år har vi nått framgång på många områden främst när det gäller ett mycket bra samarbete med vårt brukarråd samt i LHR (Länets Handikappråd). Jag tycker det är viktigt att vi har bra samarbete med alla våra samarbetspartner i olika organisationer. Som ni förstår så är det åt samma håll vi arbetar i de olika frågorna. Det är en sak som jag vill skicka med så här i elfte timmen till er som redan är medlemmar. Vi måste bli fler så det handlar om att sälja SRF ute bland våra medmänniskor. Tyvärr har medlemsantalet minskat och det gör att jag skriver om det här. Ni som arbetar ute i lokalföreningarna gör ett jättebra jobb bara så att ni vet det. Men hjälps vi åt så kommer trenden att vända att vi blir fler i organisationen, det gäller att inte ge upp. Det handlar om ideellt arbete och det är många gånger svårt att få personer att ställa upp och det vet alla som arbetar som valberedare och ni skall veta att ni gör ett otroligt bra jobb så det är er vi som sitter i styrelserna har att tacka för att allt fungerar. Som ni förstår så är det med sorg jag kommer att avgå från detta hedersamma uppdrag men efter mycket många och långa funderingar så har det blivit detta beslut. Jag kommer att sakna tempot i styrelsen och på alla andra möten jag har med er medlemmar men nu går jag vidare till nya erfarenheter i livet. Till sist så måste jag få önska er alla med förtroendeuppdrag i olika former ett stort lycka till i ert fortsatta arbete. Jag kommer med all säkerhet att stöta på er i olika sammanhang

6 6 ute i SRF svängen, var så säkra på det. Sist, men inte minst, vill jag tacka er tjejer på kansliet för ert arbete i alla sammanhang. Jag hoppas att jag har varit snäll för det mesta mot er. Till sist så vill jag avsluta denna spalt med dessa ord. Var rädda om er själva och varandra så ses vi vid ett annat tillfälle. Solweig Lundkvist ordförande till 27 april 2013 Skriv motioner Den 27 april håller SRF Uppsala län sitt ordinarie årsmöte och till dess har du som enskild medlem och naturligtvis som lokalförening denna möjlighet att skriva motioner. Det är en naturlig rättighet vi har och borde utnyttja mera. Senast fredagen den 8 mars måste de vara kansliet tillhanda då styrelsen skall behandla dessa på sitt styrelsemöte den 12 mars. Efter det skall de med handlingarna ut till årsmötet. Vi ser fram emot att ta del av era motioner. Lycka till! Platser på årsmötet På förra årsmötet så blev det en stadgeändring som säger att tio platser är till för röstberättigade medlemmar som har förslags- och yttranderätt på mötet. Blir det fler än tio anmälda så är det valberedningen som väljer vilka tio det blir. Ni anmäler er till kansliet på eller e-post Årsmötet är den 27 april mellan Din anmälan vill vi ha senast 12 april. Detta för att du skall hinna få handlingarna i god tid till mötet. Välkomna med intresseanmälan Styrelsen SRF Uppsala län

7 7 Sök ur DBF:s understödsstiftelse De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Uppsala län har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande blinda samt vård och fostran av blinda barn och blind ungdom. Stiftelsestyrelsen tolkar begreppet "blind" på ett generöst sätt, vilket innebär att personer med en kraftig synskada anses höra till personkretsen. Exempel på vad du kan söka för är kostnader för ledsagare (i de fall kommunen inte står för den kostnaden), rekreation, utbildning och hälsofrämjande åtgärder. Stiftelsen har två ansökningstillfällen under 2013: senast den 31 mars respektive senast den 30 september. OBS! Ansökan kan inte göras i efterhand! Ansökan ska skickas in till adressen: DBF:s Understödsstiftelse i Uppsala län, c/o SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala. Ansökan ska göras på en speciell blankett som kan rekvireras från eller via telefon En särskild fond (Knut Gottfred Johanssons fond) som förvaltas av stiftelsen har till ändamål att främja avsättning av blindas arbetsprodukter. Här kan du även ansöka om materialrabatt vid hantverk (skicka då alltid med kvitton på inköpet av materialet. Just för dessa kostnader gör du ansökan i efterhand. Ansökan ska även här göras på en speciell blankett. Alla individuella ansökningar inkomst- och förmögenhetsprövas. Därför måste du skicka med kopia på din slutskattsedel. Mer information om detta finns på ansökningsblanketten. Har du frågor går det bra att kontakta Gunilla Thomsson på telefon eller via mail Välkommen med din ansökan!

8 8 Färdtjänst i länets kommuner Distriktets Trafik & Miljö grupp har utifrån länets kommuners hemsidor tittat på den information som de ger om sin färdtjänst. Det är Lag (SFS 1997:736) om färdtjänst, se referens nedan, som utgör ramverket och reglerar kommunernas skyldighet att tillhandahålla kommunal färdtjänst av god kvalité för de kommuninnevånare som är folkbokförda i kommunen och som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel och som efter ansökan beviljats färdtjänsttillstånd. Lagen ger kommunerna en rätt stor frihet om hur de anordnar sin färdtjänst och länets kommuner har då tolkat lagen på mycket olika sätt vilket gör att färdtjänsten i länets kommuner ser mycket olika ut. Detta gör att det inte går att på ett enkelt sätt sammanställa våra kommuners färdtjänst på ett bra sätt utan vi rekommenderar att man själv läser deras information på deras respektive hemsidor eller kontaktar sin kommun. Uppsala Läns Landsting har på sin hemsida om färdtjänst länkar till länets kommuner och deras information om respektive kommuns färdtjänst. Se referens nedan! Med början i detta nummer av Linslusen kommer vi att ta upp några saker från färdtjänstlagen som påverkar kommunernas tolkning. I lagen om färdtjänst 7 står det: Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna och detta tillämpar alla länets kommuner. Exempel på sådana resor som bekostas av det allmänna är: sjukresor, resor till och från daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS, skolskjuts och resor som är en del av annan statlig eller kommunal verksamhet, t ex studieresor inom skolan. Detta innebär framförallt att kommunal färdtjänst inte får

9 9 användas utan sjukresor ska användas för vårdrelaterade resor där det är landstinget som bekostar vården, antingen genom att den drivs i egen regi, eller att den drivs av privat vårdgivare som har landstingsavtal dvs patienten betalar vanlig patientavgift eller använder frikort där sådant finns. Hit räknas bl a resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, habilitering/ rehabilitering, tandvård eller i samband med att du får hjälpmedel. När det gäller tandvård finns inga avtal med landstinget, men även en resa till tandvård är en sjukresa oavsett om tandvården bedrivs av Folktandvården eller privat aktör. För den som har färdtjänst beviljad från sin hemkommun behövs inte något extra intyg för att styrka rätten till sjukresetaxi, utan man anger vid bokning hos beställningscentralen för sjukresor att färdtjänst finns. Finns utökade behov i samband med resan, följeslagare eller ensamåkning till exempel så behöver detta styrkas av vårdgivaren. Att färdtjänst finns beviljad ska kunna styrkas med färdtjänstkort eller färdtjänsttillstånd vid resetillfället, om chauffören så efterfrågar. Taxan för sjukresor med taxi är ett fast belopp per resa och det finns ett högkostnadsskydd liknande landstingets frikort. Referenser: Lag (SFS 1997:736). om färdtjänst LAG/ HTM Uppsala Läns Landstings webb-sida om färdtjänst ebbar/infoteket/sammhallsguid e/resor--trafik/fardtjanst/ eller sök efter färdtjänst på Uppsala Läns Landstings hemsida

10 10 Brukarrådet Flertalet medlemmar i SRF kommer i kontakt med Syncentralen. De har vanligtvis blivit remitterade dit av en ögonläkare för att få hjälp med att hantera sin vardag. I varje landsting finns enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett organ för samverkan mellan Syncentralen och synskadeorganisationer. Brukarrådet fyller denna funktion. Brukarrådet är en ganska stor församling. Det består av Syncentralens chef, sju ledamöter som är utsedda av distriktsstyrelsen, SRFs ombudsman i länet, en representant för FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) och länets kommunala syn- och hörselinstruktörer. Rådet sammanträder fyra gånger om året i Uppsala och har i regel en mötestid på två timmar. Alla sammanträden protokollförs och är tillgängliga för SRFs medlemmar. Varje sammanträde styrs av några återkommande inslag. Syncentralen, SRF och ibland även de kommunala syn- och hörselinstruktörerna informerar om aktuella frågor inom sina respektive områden. De handlar om organisations- och ledningsförändringar, pågående projekt och kampanjer, verksamheternas inriktning, utåtriktade aktiviteter och så vidare. Ett annat återkommande inslag är en temadiskussion, ofta med medverkande från Syncentralen. Dessa diskussioner ger möjlighet till fördjupad information och samtal om problem och frågor som är angelägna för oss synskadade. Vilka konkreta frågor har då tagits upp på Brukarrådet? I nästa nummer av Linslusen berättar jag om vad rådets senaste sammanträden ägnades åt. Brukarrådets ledamöter Från Syncentralen: Michael Wennman, Syncentralens chef. Från SRF: Lars Nord (ordf.), Svante Andersson (vice ordf.), Bengt Bäcke, (SRFs ombudsman), Henrik Götesson, Kristina Hedin, Pia-Maria Hammarling, Per-Olof Renefalk, Stina-Maria Sundblom, Bertil Svedberg, Solweig Törnquist.

11 11 Från FSDB: Eva Karlsson. Från kommuner i länet: Synoch hörselinstruktörerna Karin Almgren, Gun Eriksson och Anita Stuxgren. Man kan skriva ut den som A4 och då blir texten större och läsbar. Tord Larsson Lars Nord Nödnumret info på nätet Jag var inne på SOS-Alarms hemsida och hittade detta som jag gärna vill informera om. På SOS-Alarms hemsida finns bland annat information om har framställt ett litet kort (i kreditkortsformat) som kort beskriver vad man behöver känna till. Vad 112 vill veta när man ringer dit för att larma och vad som kan larmas via 112. Sidan som kortfilen finns på heter Hjälpresurser via Sosalarm Om man vill läsa mer om 112.Där kan man klicka på filen och då öppnas den som en pdf-fil som kan skrivas ut. Filen har adressen: 112/Infoskyltar/SOS_112- kort_55x86.pdf Mina minnen från Skrivarstugan Året var 1967 Så intressant land att upptäcka och studera: historia, sociologin, religion, psykologi. Jag ville jobba på kibbutz. Världsläget såg mörkt ut med juntan som gjort militärkupp i Grekland, men så förvärrades allt. Junikriget bröt ut. Skulle det bli ett tredje världskrig? Jag och många andra höll andan, men kunde andas ut... 6-dagarskriget var över. Det var fred i Israel. Jag var med på första turistresan som gick till Tel Aviv från Sverige. En jeep från kfar Glicksom mötte oss och vi reste till kibbutzen nära Caesarea. Vi bodde i flerbäddsrum tillsammans med ungdomar från USA. Klockan ringde klockan 3 på morgonen och vi kunde dricka te i den

12 12 gemensamma matsalen innan potatisplockningen började klockan 4. Klockan 8 var arbetet över. Jag och en tjej liftade runt i Israel på dagarna. Visst var det svettigt, men så spännande. Jerusalem var första målet. Vi gick förstås Via Dolorosa, men plötsligt såg vi hur militären rev en mur till gamla staden. Massor av män i kippor vallfärdade till klagomuren och stoppade bönelappar i muren. Jag blev lite trött och satte mig på muren, men direkt kom några upphetsade män och skrek att det var helig mark. Jag hörde mummel att Messias has come. Vi såg och vandrade på många heliga platser för kristna, judar, muslimer. Livet på kibbutzen var intressant, med gemensamt barnhem, matsal och ekonomi. En del kvällar åkte vi ut på öppen lastbil med matsäck. Stackars den som tog två ägg, innan alla hade fått. Solidariteten var stark. Vi satt vid Genesarets sjö i den ljumma kvällen och sjöng Shalom, shalom Underbart att bada i Medelhavets ljumma vatten. I Döda havet var det skönt att flyta omkring. Efteråt klättrade vi upp till Mazadabergen. Linbanan var utslagen efter kriget. Aldrig har väl ljummet vatten smakat så gott, som då när vattenflaskan gick runt bland oss kibbutznickers. Väl uppe kunde vi njuta av utsikten, men judarna som flydde dit år 80 e.kr. njöt nog inte. Det har nog aldrig varit så lugnt i Israel som just efter 6-dagarskriget. Då vi skulle åka hem efter 3 veckor var flyget inställt p.g a. bombhot. Vi fick ta in på Sheraton hotell. Vi hade gått förbi där i Tel Aviv och tänkte det skulle vara fint att bo där. Vi bodde då på vandrarhem. Dagen därpå gick flyget med mellanlandning i Athen. Vi fick dock stanna där på lyxhotell ett dygn. Roligt att komma ofrivilligt till Grekland, som vi ville bojkotta. Vi gick på Athens gator och två killar frågade om vi två tjejer ville följa med i bil upp till Akropolis. Om vi ville, dock hade de en baktanke. Jag klarade mig dock med

13 13 romantisk uppvaktning med blombukett på knä. Min kompis skrek högt vid närmande, men vi blev hemkörda till hotellet. Vi kom även hem lyckligt till då trygga Moder Svea. Lisbeth Svensson Aktiviteter i lokalföreningarna SRF Håbo kommun Bålsta den 27 december Gott Nytt År och God fortsättning alla våra medlemmar. Nu är det dags att ni får programmet för Tiden går med en rasande fart och nu har styrelsen fastslagit programmet för våren efter önskemål från er medlemmar. Ni skall anmäla er till Billy Lundkvist för deltagande i våra aktiviteter. Billy kommer naturligtvis att ringa till den som inte anmält sig själv. Vi kommer att ha alla våra aktiviteter i Rotundan i Medborgarhuset med ingång genom Röda dörren på baksidan. Som ni vet så finns det en hiss inmonterad sedan 1 år tillbaka så alla våra medlemmar kan komma och vara med på våra aktiviteter. Vårens program Måndagen den 25 februari kl Vi kommer att spela Bingo och det är något som ni kan vara med på alla eftersom det är ett synskadeanpassat spel. Det kostar 20:-/ bricka och vi spelar 2 ggr först. Sedan får man köpa om brickan eller ta nya brickor och då är det 20:- igen. Vinsten är presentkort på ICA. Det kommer att serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 25:-. Måndagen den 11 mars kl Vi kommer att få besök av Tomas Brandell, vår socialchef. Det kommer att vara möjligheter att ställa frågor till honom och vi vill veta hur det blir med ledsagning och dess avgifter samt hemtjänsten och hjälpmedelsavgifterna. Det kommer att serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 25:-.

14 14 Lördagen den 16 mars kl Det är dags för föreningens traditionella årsmöte. Till detta kommer alla handlingar ut i god tid, alltså 1 månad före. Det handlar om anmälan även till detta. Det kommer efter mötesförhandlingarna att serveras räksmörgås med dricka samt kaffe och kaka efteråt. Måndagen den 22 april kl: Då kommer vi att ha sill-lunch eftersom det var ett populärt inslag förra terminen. Det kommer att komma en personlig inbjudan till detta. Lördagen den 25 maj Vi kommer att göra en hemlig bussresa som det kommer en mera utförlig inbjudan om. Detta kommer också att bli terminsavslutningen. Ja, kära medlemmar som ni ser så blir det lite av varje den här terminen och det är för er medlemmar vi i styrelse arbetar så det är vår förhoppning att vi kommer att ses under kommande termin. Glöm inte att anmäla dig till Billy på telefon Glöm inte att anmälan är bindande. Välkomna hälsar Styrelsen SRF Håbo SRF Uppsala-Knivsta kommun Kallelse till Årsmöte SRF Uppsala-Knivsta kommun Härmed kallas Du till SRF Uppsala-Knivstas årsmöte fredagen den 22 mars kl på Storan, Kungsgatan 62, 5 tr. Vi börjar som vanligt med mötesförhandlingar och beräknas att vara klara kl då föreningen bjuder på pizza med dryck samt kaffe och kaka. (Öl och vin kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.) Anmälan som är bindande görs till kansliet senast den 14 mars Eventuella motioner ska vara insända till kansliet Kungsgatan 64, Uppsala före den 1 mars Handlingar inför årsmötet får Du efter att Du anmält dig. De

15 15 som önskar handlingar men ej har för avsikt att delta på årsmötet kan beställa dessa från kansliet. Välkommen Styrelsen SRF Träff - blommor som doftar När: Plats: Pris: Onsdagen 27 februari 48:an, Kungsängsgatan 48, 2 tr, portkod 5143 självkostnad Anmälan senast den 25 februari till kansliet Lunch: Sallad, smör, bröd, borddryck samt kaffe och kaka (Det går bra att komma enbart till programmet) Program: ca Det börjar bli dags att fundera på vad man ska förgylla sin balkong med under vår och sommarhalvåret. Finns det några trevliga växter som doftar så att även vi synskadade kan få mer glädje av grönskan som många planterar och sätter ut på sina balkonger? Vi har bjudit in en expert som kan ge oss råd om detta. Integrerade bussresor med Bergsbrunna buss. Föreningen har bokat platser hos Bergsbrunna buss på två av deras evenemang. Ta chansen och ta med dig en god vän/ledsagare om någon av dessa resor känns lockande. Först ut den 6 april är föreställningen Sista minuten på Stockholms stadsteater. (Den är tyvärr inte syntolkad.) Se text nedan. Det andra erbjudandet gäller Rättviks marknad 4 maj. Se text nedan. Sista minuten på Stockholms Stadsteater Följ med och kolla på Sista minuten med bl.a Yvonne Lombard, Meta Velander och Meg Westergren. Tre kvinnor i sina bästa år. Eller snarare förbi sina bästa år. Nu är det bråttom om de skall hinna med att bo i kollektiv, bli förälskade och byta yrke. Det är i sista minuten och de vill ha respekt och inte medlidande. Vi åker från Uppsala Konsert & Kongress den 6 april kl och räknar med att vara åter ca kl Dryck och smörgås serveras efter föreställningen. Pris: 475:-

16 16 Rättviks Marknad 4 maj Kl Åker vi från UKK Rättviks Marknad. Vi gör ett stop på vägen upp så att den som vill kan fika eller ta en bensträckare. Vi räknar med att vara framme i Rättvik vid Där kan vi njuta av hemkokta karameller och renkorv och allt annat som hör en marknad till. Kl lämnar vi Rättvik och räknar med att vara tillbaka i Uppsala ca kl Pris: 275:- Båda resorna betalas till Bussbolaget. Anmälan tar vi emot på kansliet, därefter får du en bekräftelse från Bergsbrunna buss med inbetalningskort. Anmälan ska vara inne hos oss minst en månad före resan. Har du frågor går det bra att ringa kansliet. Hälsningar Pia-Maria Den 1 februari slutade Nordea med att tillhandahålla kontanter i kassan, Bankomat är det enda att tillgå. Swedbank tog sitt beslut under På måndag den 18 februari, kl 14-16, Missionskyrkan i Östhammar kan du ställa dina frågor till representanter för Nordea och Swedbank. Hur gör vi nu? Hur ska jag göra om jag vill sätta in pengar på mitt eller någon annans konto? Måste jag byta bank? Handelsbanken kommer att tillhandahålla kontanter framledes. Du behöver inte anmäla dig, utan ta make/maka/vän med dig och ställ bankerna mot väggen. Välkommen! SRF Östhammars kommun Medlemsmöte HSO Östhammar bjuder in till samtal kring VÅRT KONTANTLÖSA SAMHÄLLE.

17 17 Inbjudan till Årsmöte SRF Östhammars kommun Datum: Tisdag 19 mars 2013 Tid: Kl Plats: Kvarterslokalen Socker Lottas gård i Östhammar Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vill du ha handlingarna i förväg kontakta Barbro Mattsson tfn Lotteri: ta gärna med ett litet paket Förtäring: kaffe och smörgåstårta Sista anmälningsdag 15 mars till Christian Dahllöf tfn , Välkommen! Recept Baconlindad ostfylld kycklingfilé Ingredienser 4 bakpotatisar 4 kycklingfiléer 100 g naturell färskost light max 7% fett 1 tsk salt 1 krm peppar 1 paket bacon (à 140 g) 500 g djupfrysta broccolibuketter Skölj och picka potatisen. Baka den i mikrovågsugnen på full effekt (max 800 W) minuter. Har du inte mikrovågsugn kan potatisen skäras i halvor och bakas i vanlig ugn i 225 C, ca 30 minuter. Skär en djup ficka i kycklingfiléerna och fyll dem med färskosten. Krydda med salt och peppar. Linda baconskivorna runt kycklingfiléerna och fäst ihop med trästickor. Grilla kycklingfiléerna på utegrill eller i grillpanna ca 15 minuter runt om. Kontrollera att kycklingen är färdig d v s att köttsaften är klar utan rosa inslag.

18 18 Koka broccolibuketterna i lättsaltat vatten enligt förpackningens anvisning. Låt rinna av. Servera kycklingfiléerna med bakpotatis, broccoli och bröd. Pannacotta En god och enkel dessert Tid: 15 min.+ 2 timmar för att stelna Portioner: 4-6 portioner Ingredienser 5 dl vispgrädde 1 st vaniljstång eller 1 tsk vaniljsocker 0,5 tsk strösocker 3 st gelatinblad Lägg gelatinbladen i blöt. Gör ett snitt i vaniljstången och skrapa ut fröna. Lägg fröna och vaniljstången i kastrull. Häll vispgrädden och strösocker i en kastrull tillsammans med strösockret och låt koka upp. Låt puttra upp och rör i 2 minuter. Ta av kastrullen från plattan. Sila bort vaniljstången. Viktigt! Det får inte koka när du lägger i gelatinbladen. Rör om så de löser sig. timmar. Garnera med frusna eller färska bär. Inbjudningar Ögats dag SRF Uppsala län inbjuder medlemmar och övriga intresserade till Ögats dag fredagen 1 mars Datum: Fredag 1 mars 2013 Tid: Föreläsningar kl Utställning Plats: Scandic Nord Uppsala, Gamla Uppsalagatan 50. Anmälan senast tisdag 26 februari 2013 (bindande): SRF Uppsala läns kansli tel , e-post Årets Ögats dag består av två parallella aktiviteter dels föreläsningar och dels utställning av flera hjälpmedelsföretag inom synområdet. Häll upp i portionsglas. Ställ in i kylen och låt stelna i minst 2

19 19 Klara föreläsare är: Professor Albert Alm, tidigare chef för ögonkliniken på Akademiska sjukhuset Optiker Berit Bolin Björklund, syncentralen Uppsala Leif Wall, ordf Glaukomföreningen och belysningskonsult Klara utställare: Polar Print Insyn Iris hjälpmedel SKKF, Synskadade Konstnärer och Konsthantverkares Förening Kostnad: 100 kr/person för föreläsningarna inklusive kaffe/te paus med matig macka. Utställningen är kostnadsfri. Medlemmar i SRF Uppsala län kan erhålla sedvanlig reseersättning. Välkomna till en givande och intressant dag önskar SRF Uppsala län Syntolkad teater PYGMALION av George Bernard Shaw Datum: Lördag 20 april Tid: Kl 16.00, förhandsinformation kl Plats: Uppsala Stadsteater Pris: 200 kr, det finns 20 biljetter Sista anmälningsdag torsdag 21 mars. Syntolk Maria Freeny. Inbetalningskort samt biljetter skickas ut efter sista anmälningsdag. Handling: En katt bland hermeliner. I förra sekelskiftets utforskande, samlande och kategoriserande tid möts Professor Higgins och Eliza Doolittle. Han, en fonetiker ur överklassen med en faiblesse för Londons dialekter. Hon, en fattig men självständig blomsterförsäljerska med skinn på näsan. Eliza antar utmaningen att bli hans vetenskapliga experiment, att modelleras och omformas efter tidens ideal. Eliza sätts på prov

20 20 bland Higgins sociala koder och mönster, men samtidigt riktas förstoringsglaset tillbaka mot betraktaren. Kan människor förändras eller är vi för alltid märkta av den klass vi föds in i? Finns det en klass som är rätt? Förvandlingstemat i föreställningen återkommer ständigt i filmer, pjäser och böcker. När Londonbaserade regissören Lucy Pitman Wallace tar sig an Pygmalion sätts det laddade dramat i fokus och den romantiska komedin lämnas därhän. Medverkande: Viveca Dahlén, Lolo Elwin, Tytte Johnsson, Linda Kulle, (Eliza) Gustav Levin, Aksel Morisse, (Higgins) Crister Olsson, Peter Viitanen, Elisabeth Wernesjö m fl. Kom med på vår trevliga sommarresa Även i år erbjuder SRF Uppsala län dig som röstberättigad medlem att, gärna tillsammans med en familjemedlem eller annan ledsagare, följa med på tre härligt lata och bekväma semesterdagar på synskaderörelsens fantastiska rekreations- och konferensanläggning Almåsa. Almåsa ligger fint beläget utanför Västerhaninge direkt vid Hårsfjärden. Datum: 25 juli till 28 juli 2013 (torsdag till söndag) Pris: kr/person i dubbelrum. Beställer man enkelrum tillkommer 600 kr = kr. Anmälan: Senast den 31 maj direkt till Almåsa, tfn Säg att du tillhör SRF Uppsala läns grupp. Kom också ihåg att anmäla dig till SRF Uppsala läns kansli så att vi kan planera gemensamma resor. Det gör du på telefon eller via mail Även detta måste göras senast den 31 maj. OBS! Nytt för i år! Du betalar i receptionen på Almåsa vid utcheckningen på hemresedagen. SRF skickar inte ut inbetalningskort i år. Ange också, när du anmäler dig, om du behöver ha särskild

21 21 kost eller handikappanpassat rum. Anmäl dig gärna i god tid eftersom Almåsa kan bli fullbelagt. Notera att din anmälan är bindande! Även i år sker resan tillsammans med vårt granndistrikt, SRF Gävleborg. En abonnerad buss kommer att hämta upp länsbor i Tierp och Uppsala. Vi åker till Almåsa på torsdagsmorgonen. En tidtabell för bussen skickas ut av SRF Uppsala län. Du får en bekräftelse på din bokning direkt från Almåsa. I priset ingår buss till och från Almåsa inklusive anslutningsresor till den abonnerade bussen, helpension i tre dygn i dubbelrum, fri disponering av anläggningens inomhusbassäng och utomhusbad, bastu, gym, bibliotek och andra sällskapsutrymmen samt program där alla gäster får delta. Det finns också möjlighet att låna båt, kanoter, skjuta luftgevär, tillgång till synskadeanpassade spel samt fina promenadvägar. Vill du kan du till och med ta med dig fiskegrejor. På kvällarna ordnas ofta underhållning av något slag och man kan ha trevlig samvaro i baren eller spela spel i biblioteket. På hemresedagen går färden med vår abonnerade buss på förmiddagen efter det att alla packat och ätit frukost. Passa på att anmäla dig till vår härliga resa! Hör av dig till Annette på kansliet så hjälper hon dig att skicka över ansökningsblanketterna eller ring direkt till SRF:s individstödsgrupp på Ansökningsblanketterna kan också laddas ner från SRF:s hemsida Många SRF-hälsningar Kultur- och fritidsgruppen

22 22 Bra telefonnummer: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag tisdag onsdag ledig torsdag fredag Fax Växel SRF i Enskede Regional ombudsman Bengt Bäcke e-post: Iris Hadar hjälpmedel Syncentralen Upplysningen UL/stadsbussarna

23 23

24 24 Uppsala län Kungsgatan Uppsala Kalendarium Mars 1 Ögats dag 12 Styrelsemöte på distriktet 12 Årsmöte SRF Enköping 16 Årsmöte SRF Håbo 16 Årsmöte SRF Tierp 19 Årsmöte SRF Östhammar 22 Årsmöte SRF Uppsala-Knivsta CWUX medlemsrekryteringskurs April 16 Styrelsemöte på distriktet 20 Syntolkad teater: Pygmalion 27 Årsmöte distriktet Juli Sommarresa till Almåsa Manusstopp 2013 Nr 2 Nr 3 Nr 4 3 maj 31 augusti 22 november

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn. 018 56 09 24 Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn. 0706 40 69

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2014 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Sommarens resor 2014

Sommarens resor 2014 Sommarens resor 2014 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

INBJUDAN TILL POSTSIMMET

INBJUDAN TILL POSTSIMMET INBJUDAN TILL POSTSIMMET och PIF-GALAN I MALMÖ 2008-11-15 Postens Kamratklubb Malmö och Postens Idrottsförbund inbjuder till Postsimmet och PIF- Galan 2008. Det är med glädje som vi i Malmö hälsar Er välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Medlemsmöte 28 november 2007

Medlemsmöte 28 november 2007 RSMH 1 (4) Medlemsmöte 28 november 2007 1. Mötet öppnas / / förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes / / 4.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer