GÖRAN KARLOJA. Mer än bara nyckel Möt designern bakom ASSA d12 s 18. Framåt med ARX Posten Meddelande satsar strategiskt s 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖRAN KARLOJA. Mer än bara nyckel Möt designern bakom ASSA d12 s 18. Framåt med ARX Posten Meddelande satsar strategiskt s 13"

Transkript

1 GÖRAN KARLOJA Säkerhetskonsulten på Sweco vill vara med från start s Framåt med ARX Posten Meddelande satsar strategiskt s 13 Mer än bara nyckel Möt designern bakom ASSA d12 s 18 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1

2 A 208 Tidsstyrt tillträde i ditt låssystem med ASSA dp CLIQ Nu har ASSA dp CLIQ fått ytterligare en dimension tidsstyrt tillträde. Det betyder att nyckeln kan ges en start- och stopptid i ditt låssystem. Du kan alltså dela ut en nyckel fysiskt innan den ska kunna användas. Varje aktivitet loggas sedan i cylinder och nyckel. Den systemansvarige kan se vilka nycklar som har använts och när det skedde i tiden. ASSA dp finns i två mekaniska nivåer en högsäkerhetscylinder och en systemcylinder. Där du önskar adderar du sedan elektronisk behörighet. Det betyder att även ifall nyckeln passar mekaniskt kan du styra behörigheten elektroniskt i cylindern. Off line-cylindrarna med CLIQ-teknologi programmeras lokalt vid dörrarna. Du väljer själv vilken säkerhet, bekvämlighet och kostnad du vill ha på respektive dörr. Oavsett vilken kombination du väljer, använder du bara en nyckel. ASSA dp har mycket högt dyrk- och manipulationsskydd. Internationellt patenterad teknik ger ett juridiskt kopieringsskydd. ASSA dp CLIQ, mekanisk styrka och elektronisk intelligens. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

3 PROFILEN ASSA AB, Kungsgatan 71, Box 371, Eskilstuna, Sweden. Tel: Fax: Ansvarig utgivare Ulrika Wass Ordförande i redaktionsråd Martin Mårtensson Redaktör Cristina Josefsson Produktion Strateg Marknadsföring AB, Örebro Omslagsfoto Denny Lorentzen Foto / Illustration Denny Lorentzen s 1, 4 8, Ulla-Carin Ekblom s 10-12, Kristian Älegård s Hans-Olof Utsi s Illustration: David Cederlöf s 23 Tryck Ljungbergs tryckeri AB, Klippan Rättelser Ett par fel råkade smyga in i förra numret av Profilen. För det första: Anna Gullmark och ingen annan hade fotograferat ASSA Combi Prox i Sundsvall, sidan För det andra: Andelen invånare med invandrarbakgrund i Södertälje är 43 procent. Vi ber om ursäkt. Grönare ASSA Inom ASSA letar vi ständigt efter nya sätt att spara energi och minska vår belastning på naturen. Våra kunder ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete, vilket sporrar oss att hela tiden bli bättre. Redan på 1980-talet införde ASSA de första klimatsmarta lösningarna i anläggningen i Eskilstuna. Sedan dess har miljöarbetet hela tiden förbättrats. Ofta med enkla lösningar som sparar både miljö och pengar: Ett lysrör istället för två i varje armatur, dygnsur som styr utrustning i fabriken och rörelsedetektorer som tänder och släcker belysning, är några exempel. Transporter är en ofrånkomlig del av vår verksamhet som ger utrymme för klimatsmart logistik. Varje dag anländer och lämnar en rad lastbilar vår godsmottagning i Eskilstuna. För att bidra till en hållbar utveckling ställer vi krav på dem som levererar transporttjänster till oss. Leverantörerna ska alltid köra lastbilar med högsta fyllnadsgrad, bilarna ska ha senaste teknik och om möjligt köra på miljövänligt bränsle. Utbildning av chaufförerna är ett annat område där vi ställer krav. Vatten är också en nödvändighet i vår produktion, men det finns många sätt att minska förbrukningen. Under ett par år steg vår förbrukning av kommunalt vatten rejält. Efter en grundlig analys av de verksamheter där vatten används, kunde förbrukningen reduceras med två tredjedelar jämfört med året innan. Dessutom är det spillvärmen från våra kompressorer som värmer varmvattnet i Eskilstunaanläggningen till 98 procent. Mat är också energi. I ASSAs restaurang i Eskilstuna sorteras matavfallet för sig. Sedan ett år tillbaka omvandlas det till biogas som stadsbussarna och kommunens bilar använder som bränsle. Ständigt grönt tänkande alltså även när det är december utanför dörren. Hårda tag På ASSA Test Lab utsätts ASSAs produkter för tuff behandling innan de godkänns för leverans. s En säker camping Djulöbadet Camping är idyllisk, barnvänlig och säker. För campingplatsen har valt att satsa på passersystemet ARX. PS. Tack alla som besökte ASSAs monter under Skydd 2010 i september! Det var väldigt spännande att träffa så många positiva besökare som ville veta mer om våra lösningar och produkter. På återseende! s Europas största låsbutik Finns troligen i Kiruna. Låsfixarna är en populär butik för proffs och privatpersoner. s Ulrika Wass Kommunikations- och marknadsföringschef ASSA AB 3

4 Göran Karloja vill finnas med från start Som säkerhetskonsult vill jag komma in så tidigt som möjligt i projekteringsprocessen, säger Göran Karloja på Sweco Systems. Då är det möjligt att skapa säkerhetssystem som är väl anpassade till kunden och byggnaden. 4

5 PROFILEN Göran Karloja Arbete: Säkerhetskonsult på Sweco Systems AB Karriär: Arbetat med passersystem och fjärrövervakning sedan mitten av 1980-talet, bland annat som servicechef på ID-kort och med fjärrövervakning av el- och energiverk i Norden. Sweco sedan Familj: Fru, två egna barn, två bonusbarn och en katt. Bor: I Huddinge. Drivkraft: Mötet med människor. Jag tycker om att lyssna. Kommunikation på olika sätt är viktigt för mig. Intressen: Fritidshuset, rally och ett pånyttfött golfintresse. 5

6 Sweco är konsultföretaget som gör allt, över hela världen. Planerar hela städer i Kina, till exempel. Men också säkerhetsklassade fastigheter i Sverige. Eller för den delen vanliga kontors- och butiksfastigheter. Göran Karloja, en av företagets säkerhetskonsulter, tar emot i Swecohuset i Stockholm. Det som en gång var Svenska Dagbladets hemvist i huvudstaden har bytt identitet. Här bedrivs numera en stor del av konsultföretagets Stockholmsverksamhet. Just nu projekteras för en ombyggnad i huset där antalet kontorsplatser kommer att växa till bortåt Totalt är personer anställda i Sweco i Sverige och i världen. Samarbetar med arkitekter Uppdragen för konsultföretagets ingenjörer, arkitekter och miljöexperter handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. I Sverige erbjuder Sweco tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. Jag samarbetar i stor utsträckning med arkitekter, säger Göran Karloja. Idealet är att komma in i tidiga skeden, gärna som bollplank till fastighetsägare och arkitekt, snarare än projektör i början. Fastighetsägaren eller hyresvärden anlitar ofta en arkitekt för att få idéer om hur en lokal kan utformas. Där är det en fördel att också ta med en säkerhetskonsult, säger Göran Karloja. Även om vi på det här tidiga stadiet ibland konstaterar att objektet inte kräver några speciella insatser kring säkerheten, så har fastighetsägaren i alla fall fått den vetskapen och kan känna sig trygg. 6

7 PROFILEN Att vi arbetar nära ASSA är en fördel vi kan diskutera med produktansvariga kanske finns redan en lösning på det vi efterfrågar. Det bästa med mitt arbete är att träffa folk. Jag tycker om att lyssna på människor, säger säkerhetskonsulten Göran Karloja. Att fastighetsägaren i en bygg- eller renoveringsprocess tidigt tar ställning till vilken säkerhet som behövs, är kostnadseffektivt. En säkerhetskonsult som är med från början kan skapa väl anpassade system. Det finns mycket pengar att tjäna på att från start förbereda dörr- och glaspartier för säkerhetsinstallationer. Därför försöker vi tillsammans med arkitekterna specificera vad de ska innehålla. Det kan ibland bli fel i den här processen, menar Göran Karloja. Man har inte förberett för kanalisation och utrustning. Förhoppningsvis blir det mera rätt och billigare i slutändan om det finns med från start. Kretsar kring kommunikation Göran Karloja är en av sex konsulter på Sweco Systems i Stockholm som arbetar med svagströmsinstallationer: Passersystem, inbrottslarm, kamerasystem, brandlarm och data- och teleinstallationer. Oftast handlar det om kontorsfastigheter eller butiker i Sverige, men kan också vara större internationella anläggningar, som till exempel reningsverk i Östeuropa. Som säkerhetskonsult möter jag många olika tekniker inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och kommunikation över datanät. Allt i dag bygger i grunden på kommunikation. Och kring kommunikation såväl teknisk som mänsklig kretsar Göran Karlojas yrkesvardag. Det bästa med mitt arbete är att träffa folk. Jag tycker om att lyssna på människor, säger han. En av utmaningarna är att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter inom fältet. Göran Karloja och hans kollegor försöker underlätta detta genom att skaffa spetskompetens inom varsitt område. Det ger möjlighet att söka svar på kundens frågor bland kollegornas erfarenheter. Det är ett viktigt bakgrundsjobb, säger Göran vars specialområde är kameraövervakning. Men han kan också en hel del om ASSAs passersystem ARX, ska det visa sig. Hur ser då kundernas säkerhetsbehov ut idag? Projektering av brandlarm och utrymningslarm hör till grundinstallationerna i en kontorsfastighet. Kanske projekterar en konsult även data- och telenät. Fastighetsägaren kan också vilja ha en gemensam och estetiskt tilltalande inpassering i entrén för alla som arbetar i byggnaden. Hellre ett gemensamt passersystem, istället för fem olika kortläsare till fem olika företag. Men resten av säkerhetsinstallationerna lämnas gärna till varje hyresgäst, som väljer en säkerhetslösning som passar just deras verksamhet. Göran Karloja kan finnas med i projekteringen av både fastighetsägarens grundläggande installationer och i ett senare skede, när de olika hyresgästerna ska täcka sina behov. Hyresgästerna frågar ofta vem som har projekterat el- och telesystem och väljer inte sällan samma projektör. Det underlättar att vi utformat i ritningarna och varit i lokalerna. Men det är inte alltid, säger Göran Karloja, som fastighetsägarna riktigt vill ta i frågan om säkerhetssystem i uthyrningslokaler. Flexibla system Fastighetsägaren vill kanske inte ta kostnaden för ett mer genomarbetat system. Men motsatsen förekommer också. Då har vi gjort ordentliga förberedelser i dörrpartier och installerat passersystem och på så vis skapat en grund för säkerheten. Sen kan hyresgästerna uppgradera säkerheten om de vill, utifrån sin verksamhet. Fastighetsägaren ger helt enkelt hyresgästerna möjligheter. Men kundernas olikartade behov kräver också, påpekar Göran Karloja, flexibla system. ASSAs passersystem ARX är ett sådant, slår han fast. I Swecohuset i Stockholm används ARX, liksom på många av Swecos kontor ute i landet. Göran Karloja medverkar just nu i ett projekt där företagets samtliga svenska kontor ska kopplas upp mot passageservern här i Marieberg. Jag tycker att vi bara ska ha ett kort ett Swecokort. Är jag behörig att komma in i Luleå, Östersund eller Malmö, ska jag kunna använda samma kort. Behörigheten i databasen ska ge möjlighet till access överallt inom Sweco. Varför har Sweco valt ARX? En viktig faktor var att det gamla passersystemets uppbyggnad liknade ARX. Därför var det enkelt att byta kortläsare, undercentraler och server för att få igång ett nytt system till en rimlig kostnad. Även larmsystemet byttes till Galaxy inbrottslarm. Vi kunde behålla alla larmpunkter. Att Galaxy är integrerat med ARX såg vi som ytterligare en fördel. Samarbete med ASSA Dessutom kunde Bosch kamerasystem integreras i ARX och presenteras i det grafiska presentationsprogrammet Noctu. Nu har vi även integrerat besökssystemet Visit och planerar att tillverka våra egna passerkort. En modul för det finns också i ARX. I Swecohuset har även nya funktioner i ARX provats i ett samarbete med ASSAs utvecklingsavdelning. Vi har ibland kört betaversioner för att prova hur en funktion fungerar i praktiken. Förhoppningsvis hjälper det här samarbetet andra kunder i framtiden. 7

8 Göran Karloja är medlem ASSAs erfa-grupp kring ARX, tillsammans med andra stora användare av passersystemet. Här diskuteras erfarenheter, önskemål och utvecklingsmöjligheter kring systemet. Göran Karloja är den enda som deltar utifrån två funktioner: Både som användare och som säkerhetskonsult. Att delta i erfa-gruppen tillför mig synpunkter, resonemang och önskemål från de andra användarna. De kan ha verksamheter som ställer speciella krav, en speciell programvara kanske, eller att systemet ska fungera på ett visst sätt. Det kan vara bra tips till ASSA men även något jag kan ta till mig. Jag har ju en bred kunskap om olika system och känner till för- och nackdelar med olika lösningar. Det kan vara så att man som användare ser ganska smalt på den lösning man själv behöver. Jag kan bidra med att bredda diskussionen och fånga in fler fördelar med olika åtgärder. Samarbetet med ASSA kommer att fortsätta, det är Göran Karloja övertygad om, närmast kring samordningen av ARX. Det kan finnas önskemål på nya funktioner ute på våra kontor i landet. Att vi arbetar nära ASSA är då en fördel vi kan diskutera med produktansvariga kanske finns redan en lösning på det vi efterfrågar. Kundernas olikartade behov kräver flexibla system. ASSAs passersystem ARX är ett sådant. Opartisk konsult Göran Karloja understryker noga att han i sin roll som konsult är opartisk i förhållande till leverantörer. Hans uppgift är att, efter kundens uppdrag, beskriva de funktioner som säkerhetssystemen ska klara av, om det nu är inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, eller alltihop integrerat. Den handling jag skriver för kundens räkning ska passa flera leverantörer om inte kunden har speciella önskemål som bara en leverantör uppfyller. Opartiskheten är viktig. Ibland arbetar Göran Karloja med skyddsklassade verksamheter. Ett sådant exempel är Svenska Kraftnäts anläggningar, som vi skrev om i Profilen nr 2 i år. Ett skyddsobjekt kräver lite mera, konstaterar han. För Svenska Kraftnäts del innebar det att det gamla passersystemet uppgraderades till ARX, dels på 85 enheter runt om i landet, dels på huvudkontoret i Sundbyberg. Systemet innefattar även AXIS övervakningskameror, besökssystemet Visit och Galaxy inbrottslarm. Under två år har Göran Karloja varit sysselsatt med ett annat säkerhetsklassat objekt kvarteret Blåmannen på Vasagatan i Stockholm, det som en gång var huvudpostkontor. I dag inrymmer det delar av regeringskansliet. Det var mycket intressant. Jag har goda kontakter med regeringskansliet och arbetar åt dem i dag också. Men där tar det slut. Fler detaljer får vi inte veta. Av säkerhetsskäl förstås. 8 Radiobaserade system När de första mobiltelefonerna kom på 1980-talet förutspådde Göran Karloja ett teknikskifte: Från telefoni via kabel till eterburen telefoni och från eterburna tevesändningar till kabelburna. Hans spådomar har slagit in, snabbare än han anade. Framtiden har redan börjat, tror han. Radiobaserade säkerhetssystem är vad han urskiljer i dagens kristallkula. Den typen av lösningar kommer att expandera. ASSA har till exempel radiobaserade kortläsare som monteras direkt på dörren (Aperio). Det är en jättebra teknik för många användningsområden, även om högsäkerhetslösningar fortfarande kräver kabelbaserade lösningar.

9 Tryggare på Järvafältet Svenska Bostäders trygghetsprojekt i Järva vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award. Projektet har halverat hyresgästernas utsatthet för brott. Svenska bostäder har kartlagt hur brottslighet och otrygghet upplevs bland hyresgäster i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Med hjälp av polisstatistik och över enkäter med detaljerade frågor till de boende, har projektet identifierat vilka brottstyper och vilka platser som de boende upplever som otrygga. Kartläggningarna har legat till grund för ett systematiskt trygghetsarbete där miljön förbättrats i garage, trappuppångar, källare, tvättstugor och centrum. En uppföljning visar att utsattheten för brott halverats efter projektets genomförande. År 2006 uppgav 20 procent av de boende att de utsatts för brott det senaste året, medan motsvarande siffra var 10 procent Småbutiker brister i säkerhet I butiker med upp till fem anställda saknas ofta kunskaper om säkerhetsfrågor. Det visar en stor undersökning som Arbetsmiljöverket gjort. Närmare småbutiker över hela landet har fått besök av arbetsmiljöinspektörer som samtalat och informerat om åtgärder för att minska risken för butiksrån. Kunskaperna om att förebygga och följa upp säkerhet är inte tillräckliga och i många fall saknar anställda säkerhetsutbildning. Men utbildning och säkerhetstänkande är ett viktigt steg för att minska riskerna och höja säkerheten, säger Karin Lagerkvist på Arbetsmiljöverket till tidningen Arbetsliv. Polisen som tänkte annorlunda Claes Stjernström, som är engagerad vid närpolisen i Tyresö, har fått Stöldskyddsföreningens stipendium för brottsförebyggande arbete. Han har lagt ner ett nyskapande arbete genom att Tyresö kommun och Tyresö Trafikskola har startat ett samarbete som resulterat i färre inbrott och fler engagerade i Grannsamverkan. I allt brottsförebyggande arbete är samverkan en stark framgångsfaktor. Claes arbete kan inspirera andra till att hitta samarbetspartners som man tidigare inte har tänkt på, säger Annika Brändström, vd för Stöldskyddsföreningen. -Det är otroligt roligt att arbeta tillsammans med kollegorna på ASSA, människor som brinner för sin uppgift och som Nycklar i mobilen hjälper varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt för kunden, I dag använder vi våra mobiltelefoner som kalender, kamera, dator och tv. Men snart kommer ytterligare ett värdefullt verktyg att kunna laddas ner till mobilen, nämligen nycklar. Mobila nycklar är virtuella nycklar eller passerkort som lagras i mobiltelefonen och används för att låsa och låsa upp dörrar med hjälp av NFCteknologi (Near Field Communication). Nyckel i mobilen ger fler fördelar jämfört med nyckelbrickor och plastkort. Användaren slipper bära med sig dessa och för säkerhetschefer blir det enklare att hålla koll på vem som går in och ut genom de övervakade passagerna. Men den största fördelen är att nycklarna kan skickas direkt till en mobiltelefon utan fysisk kontakt, tack vare säkra element i mobiltelefonen, berättar Daniel Berg, Vice President på Mobile Keys inom ASSA ABLOY. Med andra beröringsfria passerkontrollösningar måste man fysiskt dela ut plastkort eller brickor till användarna. Och varje gång åtkomsträttigheterna ska uppdateras krävs det fysisk tillgång till korten eller brickorna. Mobila nycklar kan användas till exempel i privatbostäder, på arbetsplatser och hotell. Med en NFC-kompatibel mobiltelefon, mobila nycklar och ett system som skickar ut nycklarna kan gästen checka in via mobilen och direkt få tillgång till sitt rum. Som husägare kan man skicka mobila nycklar till hantverkare eller städpersonal och själv bestämma hur länge de ska gälla. Men det är inom den kommersiella sektorn som de mobila nycklarna väntas få störst genomslagskraft. Med mobila nycklar kan säkerhetschefer hantera alla användare via ett enda centralt passersystem och snabbt och enkelt skicka nycklar med rätt åtkomstnivå till personal och besökare. Förr eller senare kommer mobila nycklar att slå igenom, säger Daniel Berg. Trenden är att mobiltelefoner får allt fler funktioner, och NFC är en av drivkrafterna inom detta område. Volontärer hjälper polisen Intresset för volontärer som hjälper polisen blir allt större i Sverige. I Stockholms län började volontärverksamheten 2003, i dag finns mer än 800 utbildade volontärer i länet. Sedan ett par år finns även volontärverksamhet i Hallstahammar och Surahammar med för närvarande 23 volontärer. Volontärerna är personer som på frivillig basis och utan betalning hjälper polisen. De ska vara en länk mellan polis och allmänhet och hjälper till med nattvandringar, informationsuppdrag, uppdrag vid fotbollsmatcher, konserter och demonstrationer, bland annat. Dessutom bemannar de Nattknappen, en telefonlinje dit personer i Stockholms län kan ringa om de känner sig otrygga när de är på väg hem nattetid. Volontärerna har inga särskilda befogenheter och får inte göra ingripanden. Däremot ska de under uppdrag alltid ha telefonnumret till en kontaktpolis. Brå konstaterar i en ny rapport att verksamheten är lovande men att volontärerna saknar en tydlig strategi för vad man vill ha ut av dem. Ett tydligare uppdrag behövs. De skulle kunna arbeta mer med brottsförebyggande insatser, till exempel regelbundet patrullera närområdet. 9

10 10 Den nya testriggen testar uthålligheten för flera funktioner: att trycka ner och dra upp handtaget, att hantera fjärrkontrollen till ASSA 3000 Connect, att vrida mittenvredet på ASSA 2000 Connect.

11 Tuffa tag i ASSA Test Lab Alla ASSA-produkter ska självklart hålla hög och jämn kvalitet, från den dag de levereras tills de någon gång i en ganska avlägsen framtid, har tjänat ut. En viktig del i utvecklingen av ASSAs produkter är därför det egna testlabbet där lås och beslag utsätts för mycket tuffa behandlingar innan de godkänns för leverans. Det smäller, dunkar och pyser i ASSAs testlabb i Eskilstuna. Nycklar vrids hundratusentals gånger, låshus utsätts för hugg, panikreglar öppnas och dörrstängare stänger dörrar en halv miljon gånger. I ett myller av testriggar utsätts ASSAs produkter för olika former av tester som en del i det avancerade utvecklings- och kvalitetsarbetet. Här står huggprovaren som med en mejsel hugger mot olika typer av lås, behör och cylindrar för att undersöka hur produkterna och deras infästningar står emot inbrottsförsök. Cylindrarna ska till exempel sitta kvar och inte lossna när de utsätts för behandlingen, säger Björn Bovin, chef för ASSA Test Lab, ATL. Om och om igen I laboratoriet arbetar tre personer och under ett år utförs cirka 400 uppdrag. Även om det är imponerande siffror är det ändå upprepningen, uthålligheten, i själva testerna som imponerar mest. Hundratusentals vridningar, öppningar och stängningar som tar dagar och veckor att genomföra. Flera maskiner provar cylindrar, för dagen är det både en ny mekanisk cylinder och elektromekaniska cylindrar som är monterade i riggarna. Slitaget testas genom att nyckeln sätts in, vrids om och därefter dras ur från cylindern. Europastandardens minimikrav är att cylindrarna ska klara användningscykler. Men vi vill köra cirka 20 procent längre för att vara säker på att de klarar ett antal cykler till, säger Björn Bovin. För mekaniska cylindrar tar provet 10 till 12 dagar. Att testa elektromekaniska cylindrar är lite mer komplicerat. Ett sådant test tar 15 till 20 dagar. Ny standard, ny rigg Anledningen till att vi köpt den här riggen är att det kommer en ny standard för elektromekaniska lås, SS-EN 14846, berättar Björn Bovin, när han visar det senaste tillskottet i laboratoriet: en rigg för slitagetest av elektromekaniska låshus. Vi vill gärna vara med och prova de produkterna enligt den nya standarden. ASSA Test Lab kommer förmodligen bli först i Sverige att bli ackrediterade för den här testmetoden. Här kan nyckelvridningen i cylindern testas, liksom fjärrkontrollers funktion, vred kan provas och det aktuella låshusets handtag kan slitageprovas. Alla de mikrobrytare som finns i låshuset kan kontrolleras. Riggen klarar av att styra låshus både elektriskt och mekaniskt. Den nya riggen framtidssäkrar testmöjligheterna. Björn Bovin berättar om en kommande standard för flerpunktslås (pr-en 15685) och den typen av låshus kan också testas i den nya riggen. En tryck- och dragmaskin gör belastningsprovningar av låshus, slutbleck, cylindrar och gångjärn. ASSA Test Lab kommer förmodligen bli först i Sverige att bli ackrediterade för den här testmetoden. 11

12 Ett låshus utsätts för tuffa tag. Kvalitetssäkring genom kvalificerade tester blir allt viktigare i dagens läge, säger Björn Bovin, chef för ASSA Test Lab. ASSA Test Lab Lås testas mot slitage, hållfasthet, manipulation och manuella angrepp, dels naturligtvis utifrån ASSAs egna kvalitetskrav men också efter svenska och europeiska standarder, där kravställare som försäkringsbolag, ställer krav på låsets skydd mot angrepp. ASSA arbetar kontinuerligt med att påverka arbetet runt standarder och normer för säkerhetsprodukter så att dessa håller en hög kvalitets- och säkerhetsnivå både i Sverige och i Europa. ASSAs produkter kan testas dels i det egna laboratoriet och certifieras med utgångspunkt i de testerna. I vissa fall ges testuppdraget till andra testlaboratorier med certifiering för aktuell produkt, antingen inom ASSA ABLOY-koncernen, eller till provningslaboratorier som Svenska Stöldskyddsföreningen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Liksom mekaniska låshus, där det för övrigt talas om en uppdaterad standard med krav på en halv miljon cykler i högsta klassen (SS-EN 12209). En stor fördel är att vi enkelt kan programmera och styra testriggen själva så att vi får de cykler och testmönster som krävs, säger Björn Bovin. Den innebär också en efterlängtad kapacitetsökning, för just slitagetester av låshus var tidigare något av en flaskhals. Mittemot den nya riggen vibrationsprovas elektromekaniska lås i något som liknar en liten tunna. Den kan liknas med en högtalare där en förstärkare skickar en signal till högtalaren och får ett membran att vibrera i olika frekvenser. Lås utsätts för vibrationer när en dörr slås igen, men de måste också kunna motstå vibrationer som uppstår under transport, till exempel på containerfartyg. Utmed en långvägg i lokalen svänger dörrar fram och tillbaka där dörrstängare testas enligt SS-EN 1154 vid vårt besök en variant ur den kommande dörrstängarserien med varumärket ASSA ABLOY. Öppna-stäng. En halv miljon gånger. Åtta veckor tar ett sådant test och är därmed den provning som tar längst tid. ASSA Test Lab kommer naturligt in i slutfasen av ett utvecklingsprojekt men finns också med kontinuerligt för att bevaka att produktkvaliteten upprätthålls. Kvalitetssäkring genom kvalificerade tester blir allt viktigare i dagens läge då en produkt ofta består av en mängd komponenter som tillverkas på olika håll, säger Björn Bovin. Då är de tuffa testerna ett sätt att säkerställa en hög och jämn kvalitetsnivå. Från första leverans och under produktens hela livscykel. Förbättring av den initiala kvaliteten är ett område som ASSAs ledning beslutat att prioritera. Det har hänt att produkter släppts ut lite för tidigt på marknaden, säger Urban Doverholt, vd på ASSA. Därför ska vi nu kvalitetssäkra utvecklingsprocessen och noga följa nya produkter innan de lanseras. Det innebär bland annat hårda tag på ASSA Test Lab. 12

13 Cay Pettersson, Säkerhetschef Posten Meddelande, befinner sig mitt i en genomgripande säkerhetssatsning. På väg framåt med ARX Bolaget har medarbetare, hanterar 10 miljoner försändelser varje dygn och befinner sig mitt i en genomgripande säkerhetssatsning. Arbetet startade för tre år sedan och nu tar vi ett steg till på den resan, säger Cay Pettersson, Säkerhetschef Posten Meddelande. Det steget heter ARX. 13

14 Det är tidig eftermiddag och alla brevbärarna är ute på sina pass men i Postens Företagscenter på Kungsgatan i Uppsala, råder ändå aktivitet. Platsansvarige Ahmed Özdemir kollar upp skåpet med alkolås för att strax därpå gå in i serverrummet där han administrerar passersystemet och i kassan tar personalen emot Wiig Antik & Evenemang, som vill skicka iväg en rad företagspaket. Det finns fortfarande kvar en doft av nytt i lokalerna. Kontoret öppnade i november 2009 och utrustades då med ARX det passersystem som, under de närmast kommande åren, ska implementeras i flertalet av Posten Meddelandes tio regioner. Vi i Uppsala var tidigt ute, säger Ove Rindegren, säkerhetssamordnare för Posten Meddelande Region Uppsala. På Postterminalen i Uppsala har vi RiTA och när vi nu skulle dra igång i nya lokaler på Kungsgatan, hörde jag av mig till ASSA. Efter att ha lärt mig mer om ARX, insåg jag att jag hade en rad behov som jag själv inte hade känt till innan. Vinsterna med ARX blir så stora. Enbart i min region finns vi på 40 platser och en del av dem kör fortfarande med nycklar. Med ARX kan vi jobba på distans på ett annat sätt än idag och klarar oss med en gemensam server vi får bättre koll, sparar tid och missar ingen backup. Säkerhet är ett givet nyckelord för Posten Meddelande, på många plan. När direktreklamen sorteras och packas på Postterminalen i Uppsala, är det av största vikt att företagens annonserbjudanden inte läcker ut i förväg. Och när brevbärarna Malin Lindberg sorterar och packar direktreklam på Postterminalen i Uppsala. Fram till dess att direktreklamen delats ut, är den att betrakta som företagshemligheter. Annonserbjudandena får absolut inte läcka ut i förväg. I dag har vi länkat samman den strategiska styrningen med den operativa säkerheten på ett helt annat sätt säger Roger Klahr, säkerhetsspecialist. 14

15 eller chaufförerna på Kungsgatan ska hämta ett fordon, får de först göra en godkänd alkotest innan nyckelskåpet öppnas. Sedan får de göra en ny alkotest innan de kan lämna tillbaka nyckeln, säger Ove Rindegren. Stort skyddsbehov Det strategiska säkerhetsarbetet styrs centralt från Postens huvudkontor i Solna, där Roger Klahr och Cay Pettersson arbetar. Vi ska skydda både kundvärden och Postens egna tillgångar, säger Roger Klahr, säkerhetsspecialist Posten Meddelande. Skyddet av brevet är reglerat i lag och gäller för hela logistikkedjan. Om du postar ett brev vid fyratiden i Pajala på eftermiddagen, ska det vara framme hos mottagaren i Ystad dagen därpå och det är det, med drygt 94 procents säkerhet. Men omvärlden förändras och Posten med den. Under 2008 gick Svensk Kassaservice i graven eftersom allt fler sköter sina bankärenden över nätet, postkontoren har ersatts av ombud och e-handeln har fullkomligt exploderat med en stor mängd postförsändelser som följd inte sällan med stöldbegärligt innehåll. Ombuden ingår inte i Postens organisation men vi ger råd, anvisningar och lämnar rekommendationer, säger Roger Klahr. Vi betonar vikten av att verkligen låsa in paketen och kan även lära ut hur man känner igen ett förfalskat ID-kort. Bedrägerier med hjälp av falska ID-kort verkar tyvärr öka i antal och då framförallt i södra Sverige. För egen del jobbar vi också med spårbarhet av brevförsändelser, bland annat med stöd av GPS-sändare och andra tekniska hjälpmedel. ASSA är en stabil och långsiktig aktör med en bred produktportfölj som rymmer mer än bara passersystem. Koll på passerkontroll Den säkerhetssatsning som Posten Meddelande nu befinner sig i, startade Då gjordes ett antal rekryteringar som bidrog till att säkerheten inom organisationen fick ökat drag under galoscherna, säger Cay Pettersson. Något år senare inleddes en kartläggning av regionernas olika system för passerkontroll. Tidigare har det varit helt upp till de lokala cheferna att besluta om passersystem, lås och larm, berättar Roger Klahr: Det har handlats passersystem per kilopris kan man säga, alltså utan tydlig strategisk styrning. I dag har vi länkat samman den strategiska styrningen med den operativa säkerheten på ett helt annat sätt. Vi har också en bättre intern tydlighet vad gäller såväl beställare som utförare och det behövs för att få framdrift i säkerhetsarbetet. Den interna kartläggningen gav vid handen att Posten Meddelande har höga drifts- och underhållskostnader för sina säkerhetssystem och cirka 400 olika typer av installationer av vitt skilda fabrikat. För att höja kvaliteten, ge produktionen bättre möjligheter att arbeta rationellt och samtidigt stärka säkerheten, togs så ett formellt beslut i juni år ARX blir ett av två utvalda passersystem och kommer att implementeras i flertalet av Posten Meddelandes regioner. Skälen till det valet är flera, konstaterar Roger Klahr och Cay Pettersson. RiTA finns redan ute i verksamheten och kan uppdateras till ARX. Dessutom är ASSA en stabil och långsiktig aktör med en bred produktportfölj som rymmer mer än bara passersystem. Nu är resmålet valt och detsamma gäller för transportsättet, konstaterar Roger Klahr. Men att säga exakt när vi kommer fram är svårt, eftersom vi precis har lämnat tågperrongen. Vi får nog räkna med att den här resan tar några år. Införandet av ARX är en långsiktig satsning, säger Cay Pettersson. Vår utmaning nu, är att realisera detta. Olika regioner är olika långt framme, så det gäller för oss att hitta balansen i framdriften av implementeringen. Det handlar om att bygga engagemang, sköta uppföljningen och hålla ihop. Postens Företagscenter på Kungsgatan i Uppsala har redan ARX. Vi i Uppsala var tidigt ute konstaterar platsansvarige Ahmed Özdemir och Ove Rindegren, säkerhetssamordnare för Posten Meddelande Region Uppsala. Posten Meddelande och ARX Posten Norden har fyra dotterbolag, varav Posten Meddelande är ett. De övriga tre är Logistik, Informationslogistik (f.d. Strålfors) och Breve Danmark. Bolaget Posten Meddelande finns på cirka 500 platser i Sverige och produktionen är organiserad i tio regioner. I juni i år fattades ett formellt beslut om att satsa på ARX som ett av två utvalda passersystem. Beslutet grundar sig på en kartläggning som bland annat tagit hänsyn till det investerade arvet i respektive region. ARX, som kommer att implementeras i flertalet av Posten Meddelandes tio regioner, existerar redan ute i verksamheten. I exempelvis Malmö finns cirka 38 enheter som är anslutna till en gemensam ARX-server. 15

16 Vi tycker inte om nyckeladministration, eftersom en borttappad nyckel innebär så stora kostnader. Campinggästerna har taggen i ett snöre om halsen och ingen obehörig kommer in i serviceutrymmena. Kanonbra tycker campinggästen Janne Grandstrand om passersystemet. Jag fattar inte att inte fler campingar har sådana här. 16 Bernt Olsson driver Djulö Camping sedan fem år tillbaka.

17 Djulö Camping ligger vid Djulösjön utanför Katrineholm och har 160 platser. Med passersystemet ARX har det blivit enklare att ge gästerna tillgång till campingplatsens service. Grill, kanot, tält, camping och ARX passersystem! Den ligger idylliskt vid Djulösjön utanför Katrineholm, nära vackra naturstråk och barnvänligt bad. Det är genuint och säkert. För Djulöbadet Camping använder passersystemet ARX. Husvagnar, tält, stugor och minigolf går associationerna omedelbart till avancerade passersystem? Nej, för många ligger det kanske inte så nära till hands att tänka så. Men egentligen borde fler campingplatser vara intresserade av den här lösningen, säger Bernt Olsson, som driver Djulö Camping sedan fem år tillbaka. Under den tiden har campingen utvecklats kraftigt den har gått från 100 till 160 platser och under 2010 tillkom även en helt nybyggd handikappanpassad servicebyggnad med kök, matplatser, duschar och toaletter. Det var också i samband med den investeringen, som ARX installerades på campingen. Det grundläggande skälet var att vi inom kommunen är igång med att implementera ARX i våra lokaler, säger Jonas Thorsell, handläggare på service- och teknikförvaltningen inom Katrineholms kommun med inriktning på kommunens idrottsanläggningar. Vi tycker inte om nyckeladministration, eftersom en borttappad nyckel innebär så stora kostnader. ARX är ett väldigt kraftfullt system som ger oss en rad möjliga mertjänster. Så varför skulle inte ARX installeras även på campingen, när vi nu ändå byggde en ny servicedel där? Nöjda gäster Vinsterna med ARX blev stora, tycker Bernt Olsson: Jag får mycket beröm från gästerna och det är jättekul. Taggarna funkar bra och går heller inte sönder lika lätt som de där hålkorten vi hade innan. Om någon tappar bort en tagg, kan Bernt lätt radera den borttappade ur systemet och trycka ut en ny. Bättre kontroll Jag kan ha bättre koll på vem som rör sig in och ut ur byggnaderna och på sikt går det att knyta ännu fler funktioner till systemet mäta strömmen till exempel och betalfunktioner för användning av dusch. Det är jättebra. Strax intill det nybyggda servicehuset närmare Jag kan ha bättre koll på vem som rör sig in och ut ur byggnaderna. bestämt 27 steg ifrån har Janne och Gun Grandstrand sin oas i livet. För här står deras husvagn uppställd under såväl sommar- som vintersäsong. Vi är här för tredje året, säger Janne. När vi körde in här första gången, sa jag till Gun: Det här är vår camping. Det kändes direkt. Taggen hänger i ett snöre om halsen och är kanonbra : Jag fattar inte att inte fler campingar har sådana här. Om vi skulle tappa vår tagg, tar Bernt 50 kronor för att göra en ny. På en del campingar kostar det 500 kronor om man tappar hålkortet. Men vi har ju också världens bästa campingvärd. På julafton gick han runt med en chokladkartong till alla som firade jul på campingen. Det är ju ingen stor grej egentligen, men stort ändå för det är omtänksamt. 17

18 Nytt fokus för ASSA Skolan Visste du att ASSA Skolan ger mängder av utbildningar och engagerar hundratals deltagare varje år? Utbildningsåret 2011 kommer utbildningarna tydligare fokusera på ASSAs lösningar, både för partner och användare. ASSA Skolan kommer att fokusera mer på att erbjuda utbildningar direkt kopplade till lösningar och produkter både för våra partners och slutkunder, säger Jeanine Holmgren, ansvarig för ASSAs utbildningsverksamhet. Det handlar om att erbjuda support och kunskap när man behöver det. Våra kunder ska erbjudas kvalitetssäkrad utbildning och kompetensutveckling genom ASSA Skolan. I stort erbjuder ASSA Skolan utbildningar inom tre områden: Licensieringsutbildningar, lanseringsutbildningar och utbildningar i samband med en levererad lösning. Därtill kommer utbildning inom utrymning och tillgänglighet, viktiga områden som omges av lagar och förordningar som många inte känner till, men Lika noga som våra produkter kvalitetssäkras innan de lanseras, lika noga bör hanteringen kvalitetssäkras. som ger ökad möjlighet till förebyggande säkerhetsarbete. Historiskt har ASSA Skolan varit platsen där ASSAs partner skaffat nödvändiga licenser. Sedan starten har ASSA Skolan erbjudit licensieringsutbildningar på flera nivåer. De utbildningarna kommer att fortsätta i en modern och utvecklad form. ASSA Skolan fyller en stor funktion genom att bidra med kompetens, kunskap och service till våra återförsäljare. Vi finns där som partner och bollplank, säger Jeanine Holmgren. Men därutöver kommer ASSA Skolan även, tillsammans med aktuell partner som låssmed eller butikskedja, att erbjuda specialanpassade utbildningsinsatser i samband med en levererad lösning. ASSA vill fortsätta att ge kunder kunskap och kompetens inom dagens ofta ganska tekniskt komplicerade lösningar. Vi tillhandahåller utbildningar med kvalitet för dem som köper och använder våra system. Arbetar du på ett sjukhus som administratör av ett nytt låssystem, erbjuder vi till exempel utbildning kring det nya låssystemet för dig, säger Jeanine Holmgren. Vi ska bli tydliga på att vi finns som utbildare även i detta sammanhang. Kurser för nya produkter En annan del av utbildningsinsatserna följer de produktlanseringar som ASSA genomför. Just nu är efterfrågan stor när det gäller utbildningar kring det nya låssystemet ASSA d12 och uppgraderingen av passersystemet ARX 2.0. Hundratals deltagare har utbildats under ett par månader sedan produkterna lanserades. Den här typen av utbildningar utvecklas vartefter produkterna utvecklas, säger Jeanine Holmgren. Lika noga som våra produkter kvalitetssäkras innan de lanseras, lika noga bör hanteringen av den nya produkten kvalitetssäkras. Det gör våra partner och användare genom att delta i våra utbildningar. Håll utkik efter utbildningskatalogen för 2011 på En nyckel är en värdesak och på många sätt besläktad med klockor och smycken. En pryl är mycket sällan bara en pryl med en viss funktion. Med hjälp av sin design sänder produkten ut en rad budskap till marknaden, både direkt och på ett mer kognitivt plan. Därför lades många pannor i djupa veck inför formgivningen av ASSA d12. Nyheten lanserades på Skyddmässan i september i år och ersätter trotjänaren ASSA 700, som funnits på marknaden sedan Modernt uttryck Det fanns mycket att tänka på och ta hänsyn till men framför allt var formgivningen av ASSA d12 något ärofyllt, tycker Perla Bovin som är designansvarig inom ASSA sedan Det är verkligen ett jätteroligt och hedersamt uppdrag, inte minst eftersom den här nyckeln kommer att få en så pass stor spridning runt om i världen. ASSA d12 har tolv träffpunkter som, tillsammans med andra nya egenskaper, innebär en helt annan säkerhetsnivå jämfört med föregångaren. Därför var det angeläget att den nya nyckeln kommunicerar förnyelse och utveckling, konstaterar Perla Bovin: Det är mer material i ASSA d12. Nyckeln har ett mjukt, modernt uttryck med rundade hörn och vi visar vår aktuella logotyp. Samtidigt ville vi inte bara blicka framåt. Man ska vara rädd om sin historia och ASSA är ett företag med traditioner. Nu är ju det här en mekanisk nyckel, vilket i sig står för tradition. Utöver det, har vi dessutom kvar äppelkinden från ASSA 700. Den har präglats in på den nya nyckeln. Vacker värdesak Eftersom nyckeln kommer att användas ofta och av många, var användarvänligheten en central aspekt under formgivningen. Även här spelade den utökade materialmängden in, som möjliggjorde ett trapetsformat nyckelgrepp. Den nya nyckeln har ett bättre grepp och är lätt att hantera. Utöver allt detta, finns en aspekt till den rent estetiska. En nyckel är en värdesak och på många sätt besläktad med klockor och smycken. Den får med andra ord gärna vara vacker att se på och det lever ASSA d12 upp till, tycker Perla Bovin. Nyckelns välvda geometri under logotypen lyfter varumärket och ramen under logotypen har formen av en glad mun. Nyckelns estetiska uttryck är mjukt med sina rundade former. Men här finns också metallen, som är hård i sin natur, och de kantiga taggarna i nyckelaxet. Jag gillar tanken på den harmoniska blandningen av mjukt och hårt, av kvinnligt och manligt. Allt detta är bara geometri om man ser till varje enskild företeelse. Men när de samverkar, formar de en rad kommunikativa budskap som vi tar till oss. 18

19 Hon designade nyckeln till framtiden En klassisk trotjänare ersätts av en modern nyhet som kommer att finnas på miljontals nyckelknippor världen över. De förutsättningarna ställer krav på designen. Perla Bovin vet vilka signaler som ASSA d12 ska sända ut och hur dessa har påverkat nyckelns utseende. 19

20 Tommy Johansson, vd Låsfixarna Störst i Europa på lås Europas förmodligen största låsbutik hittar man inte i någon kontinental storstad. Inte heller i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Den återfinns istället längst upp i norr, i Kiruna. Låsfixarna är en modern säkerhetsbutik på kvadratmeter. 20 Låsfixarnas butik i Kiruna är ljus och luftig, och vänder sig både till konsumenter och proffskunder.

21 Drive-in-butik kan man kalla det. Kunderna kör in och parkerar i varmgaraget framför butiken. Uppskattat i en stad med snö nio månader om året. Bakom butikens glasvägg, mot det som en gång var Kiruna postterminals lastkaj, väntar en smakfull, välordnad och inbjudande butik som i lika hög grad vänder sig till privatpersoner som till proffskunder. Färgglada, beslagna ytterdörrar möter besökaren på ena sidan, Brighthandles lysande handtag fångar blicken på den andra. Halva butiken vänder sig till proffsen med allt de kan tänkas behöva i enkla plastförpackningar i prydliga hyllor. Den andra halvan rymmer säkerhetsprodukter i konsumentförpackningar, många från ASSA. Tommy Johansson, vd för Låsfixarna AB, har skapat en exceptionell butik. Här har han samlat allt för stora kunder ASSA har alltid varit vår största leverantör och butiken bygger delvis på ASSAs idéer. som sjukhus, företag och fastighetsägare men också för enskilda villaägare. Lås till ytterdörrar, fönster och altandörrar. Passersystem, kameraövervakning, garageportar, brevlådor och designade brandfiltar. Kättingar, rep och skruvmejslar. Varuvariationen är imponerande. Jag hade länge drömt om att bygga en butik för konsumenter, inte bara för proffskunder, säger Tommy Johansson, drivkraften bakom denna jättesatsning. Vi låssmeder arbetar traditionellt inte på konsumentmarknaden. Det ville jag ändra på. Vi använder ju dagligen lås som privatpersoner. Här kan kunden känna på dörrar och garageportar, se villalåset monterat på en modern dörr och pröva fönsterlåset i funktion. Proffskunderna har möjlighet att studera lösningar av olika slag på den interaktiva mötesplats som ASSA skapat i butiken. ASSA har alltid varit vår största leverantör och butiken bygger delvis på ASSAs idéer, säger Tommy Johansson. Vågad satsning Storsatsningen inleddes före finanskrisen och Tommy hade väl knappast vågat sig på den om han vetat vad som väntade runt hörnet. Men med facit i hand har det ändå gått bra. Låsfixarna har fördubblat omsättningen jämfört med 2007 och Idag ligger den på runt 19 miljoner. I en stad med invånare. Men det är en stad i kraftig omvandling. Stora delar av Kiruna kommer att flyttas sedan gruvan urholkat marken. LKAB investerar många miljarder i flytten som pågår kontinuerligt. Företag, myndigheter, handel och inte minst villa- och fastighetsägare berörs. Husflyttar och nybyggnation kräver säkerhetssatsningar. Tommy Johansson såg möjligheterna: En stor obearbetad marknad inom säkerhet, dörrar, tillgänglighet, passersystem och larm. Vi måste börja tänka på säkerhet när vi bygger i det nyetablerade Kiruna. Tiden då vi inte låste, utan bara lutade sopkvasten mot dörren är definitivt förbi. Låsfixarna firar 25-årsjubileum vid vårt besök. Vip-kunder minglar runt i den generösa lokalen. Här finns representanter för Ice Hotel i Tommys hemby Jukkasjärvi, för Esrange, LKAB, Norrbottens Läns Landsting, Kirunabostäder och Kiruna kommun, alla stora kunder. Vi startade 1985, två personer i en källarlokal med jordgolv på Kyrkogatan, berättar Tommy. Vi började med att gjuta golv i utbyte mot ett års hyra. Det är en viss skillnad mot dagens arkitektritade och sobert designade butik med fikahörna för kunderna, en stor utbildnings- och konferenslokal, ett säkerhetsvalv med högsta skyddsklass där cylindrar och nycklar tillverkas och delningsscheman förvaras en bonus från postterminaltiden. Idéer för framtiden Större tillgänglighet i butiken ingår i Tommys planer. För att lyckas med konsumentsatsningen räcker det inte att ha öppet 7 till 17 på vardagarna. Målsättningen är att ha längre öppettider på vardagar och lördagsöppet hela året. Självskanning är en annan dröm, en service som skulle underlätta både för kunder och butik. Tommy Johansson har en stark egen vision för sitt företag. Han bekräftar att han är en person som söker utmaningar och utveckling. Att ha det tråkigt är en risk han inte vill ta. Nu försöker han dela med sig av ansvaret till de elva medarbetarna för att mer ägna sig åt att utveckla företaget och hitta idéer för framtiden. Det finns så mycket inom säkerhet på konsumentsidan som kan utvecklas. Jag brukar säga att när vi är färdiga med butiken ska vi sälja allt inom säkerhet från kondomer till larm. Vad tycker kunderna? 21

22 Fem om Låsfixarna Dan Jakobsson, Logimäklarna i Kiruna, till höger, diskuterar en kortlösning för Kiruna vandrarhem med ASSAs Johan Sallvik, till vänster i bild. Kortlås är intressant eftersom vandrarhemsgäster har en tendens att inte lämna tillbaka nycklar, säger Dan Jakobsson. Det kostar att göra nya nycklar och de som är ute på vift lever fortfarande. Jag söker ett enkelt kortsystem till rimlig kostnad. Det här är en perfekt butik, fortsätter han. Så här ska det se ut. Här finns kunnigt folk. Annelie Vinsa är vd för Kirunabostäder med lägenheter, kvadratmeter kommersiella lokaler och som dessutom förvaltar Kiruna kommuns kvadratmeter lokaler. Vi har ett nära samarbete med Låsfixarna, senast köpte vi ett automatiskt nyckelskåp där entreprenörer hämtar nycklar med hjälp av taggar. Butiken är jättefräsch. Det är lätt att hitta och personalen är hjälpsam, säger hon om besök hos Låsfixarna som privatperson. Christer Stålnacke representerar Fastighetsmästaren AB, ett företag som äger både bostäder och kommersiella lokaler, bland annat fastigheten där Låsfixarna hyr butikslokal. Vi jobbar mycket med Låsfixarna, de säljer det som alla bostäder behöver, nämligen lås, säger han. Men också låssystem, portar, dörrar. Det känns naturligt att gå hit. Det är otroligt uppskattat att kunna köra in bilen för att besöka butiken. Men kunnandet fanns redan innan de flyttade hit. Jag har känt Tommy Johansson länge och för mig är relationen det viktigaste. Christer Ejdeholm, från Esrange som har samarbetsavtal med Låsfixarna bland annat när det gäller ASSAs och Solids produkter. Även han uppskattar butiken och besöker den som privatperson: Allt finns här. Det är som en liten järnhandel. Elisabet Bjuhr, arbetar för Kiruna kommun som arbetsledare på Bumerangen, en butik för återvinning, där människor rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Vi har ett mycket bra samarbete med Låsfixarna. Vi har flyttat butiken två gånger och då fått den hjälp vi behövt. Det är fint att köra in till butiken och lätt att handla här! 22

23 Så funkar ASSAs uppfinningar: Coincode Betalsystem med hjälp av mobiltelefon Du står utanför en offentlig toalett utan småmynt. Det gör inget för betalningen sker istället via din mobiltelefon och du får tillträde till toaletten via en engångskod. Hur funkar egentligen Coincode? Vi ger dig svaret! Coincode är utvecklat för snabb och smidig betalning av små belopp vid exempelvis offentliga toaletter, fotoautomater och duschar vid campingplatser. Administration i form av prissättning och utbetalningskonto sköter fastighetsägaren enkelt via inloggning på Coincodes hemsida. Det är också där som kodterminalerna registreras. Ingen kommunikationsanslutning behövs och därför är installations- och driftskostnaderna låga. 1. Betala enkelt med mobilen står det på skylten. Du skickar iväg ett sms till det nummer som uppges på skylten. 2. Sms:et går till Coincodes server, som skickar dig en engångskod i retur. 3. Du trycker in engångskoden på knappsatsen på kodterminalen. Dörren öppnas nu är det bara att gå in. 4. När du har stängt och låst dörren, tänds en röd symbol på kodterminalen för att signalera till andra att toaletten är upptagen. Men ingen kan ta sig in, i vilket fall under den tid som dörren är låst från insidan, är Coincode blockerad från att ta emot nya koder. På nästa faktura från din mobiloperatör, finns toalettbesöket med och fastighetsägaren får sina intäkter inbetalade på det konto som han eller hon uppgivit. Alla avräkningsnotor lagras i pdf-format på Coincodes hemsida för att underlätta fastighetsägarens bokföring. 23

TOMAS HÄGGLÖF. Ett kort till allt. Öppnar med kod. Stänger med glans. Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8

TOMAS HÄGGLÖF. Ett kort till allt. Öppnar med kod. Stänger med glans. Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8 TOMAS HÄGGLÖF Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8 1 11 Stänger med glans Nya funktioner och modern design präglar den nya dörrstängarserien s 9 Öppnar med kod Snyggt handtag smälter in s 18

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Cecilia Fasth. Ridån upp för nya Folkteatern. Lätt att ladda elbilen. Får Skanskas gröna affärer att växa s 4 7

Cecilia Fasth. Ridån upp för nya Folkteatern. Lätt att ladda elbilen. Får Skanskas gröna affärer att växa s 4 7 Cecilia Fasth Får Skanskas gröna affärer att växa s 4 7 1 10 Lätt att ladda elbilen Ridån upp för nya Folkteatern Coincode banar väg för grön trafik s 10 12 Konstnärliga krav på flexibel säkerhet s 14

Läs mer

Möt ASSA på SVEN TILLMAN. ASSA + Aptus = SANT! Nytt samarbete gynnar kunderna s 14. Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9

Möt ASSA på SVEN TILLMAN. ASSA + Aptus = SANT! Nytt samarbete gynnar kunderna s 14. Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9 Möt ASSA på Stockholmsmässan 14 17 september i monter A10:30 SVEN TILLMAN Tar ledartröjan för säkerhetsarbetet i Södertälje s 4 8 3 10 Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9 ASSA

Läs mer

Mickael Andersson. Gröna Lund. Waterfront. Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7. Tryggt för både besökare och personal s 8 9

Mickael Andersson. Gröna Lund. Waterfront. Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7. Tryggt för både besökare och personal s 8 9 Mickael Andersson Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7 2 11 ASSA i Waterfront ARX säkrar Gröna Lund Bekväm lösning i Stockholms nya riktmärke s 13 Tryggt för både besökare och personal s 8

Läs mer

Johan Edwardsson. Blekinge Tekniska Högskola. Magiska dörrlösningar. Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7. Öppen för studenterna

Johan Edwardsson. Blekinge Tekniska Högskola. Magiska dörrlösningar. Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7. Öppen för studenterna Johan Edwardsson Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7 4 11 Blekinge Tekniska Högskola Öppen för studenterna dygnet runt tack vare ARX s 10 13 Magiska dörrlösningar I Palatset på Riddarholmen

Läs mer

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015 BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET Nr 1 2015 SMARTair på BRF Solhaga Mitthögskolan har full koll med CLIQ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 När nyckelkontroll är avgörande

Läs mer

100 procent i Göteborgs nya landmärke

100 procent i Göteborgs nya landmärke 100 procent i Göteborgs nya landmärke 4 7 1 12 ICA Sjöstaden Bekvämt passersystem underlättar livet s 8 9 Boende väljer tryggt alternativ ASSA ReKey är en bra försäkring om nycklar försvinner s 10 13 ASSA

Läs mer

LKAB i KirunA 2 12 rx WEB ASSA säkrar tryggar prisbelönt Solglimten byggnad

LKAB i KirunA 2 12 rx WEB ASSA säkrar tryggar prisbelönt Solglimten byggnad LKAB i kiruna Registreringsskylt ger passage 4 7 2 12 RX WEB tryggar Solglimten ASSA säkrar prisbelönt byggnad Nyckeltaggar öppnar för flyktingbarn s 8 9 Harpa spelar första fiol på isländsk kulturscen

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2010. Kameror tryggar skolorna Trygghet och säkerhet är en växande fråga för skolan. Som ett medel

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Möt Petter.

Läs mer

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3

Läs mer

Protectums Låsbutik. En komplett partner i säkerhet. Protect Dimgenerator Får tjuven att retirera läs mer på sidan 15

Protectums Låsbutik. En komplett partner i säkerhet. Protect Dimgenerator Får tjuven att retirera läs mer på sidan 15 Protectums Låsbutik Trygghet med auktoriserade låssmeder läs mer på sidan 6 En komplett partner i säkerhet läs mer på sidan 4 Protect Dimgenerator Får tjuven att retirera läs mer på sidan 15 Observer Direct

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen I mina kvarter 4-08 Fr. Förvaltaren BRAND- KOLL Hur mår din brandvarnare? NATT- VANDRING Finns där för barnen SKAPARGLÄDJE Kreativa hantverkare SMARRIGT Tre testar lördagsgodis VI RINGER DIG OCH DINA GRANNAR

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS Mobility Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet» sid 9 Den digitala vägen till morgondagens välfärd» sid 2 Musikhjälpen stöds

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020.

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020. 2014 trevlig resa Nu med nya kläder! Med miljö i tanken Appen fast pris och full koll Skräddarsytt för dina behov Mångfald naturligt och nyttigt www.taxi020.se 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20

Läs mer

Länsmannen. Tema: Utbildningsåret 2011

Länsmannen. Tema: Utbildningsåret 2011 Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 1 mars 2011 årgång 17 I en lärande organisation ska i stort sett varje arbetspass kunna innehålla några minuters utbildning eller kompetensutveckling. Ingemar

Läs mer

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen bilaga till fastighetstidningen 10 2010 ITFASTIGHET GRATIS BREDBAND HAR SITT PRIS Monopolnät eller öppet nät, vad är egentligen billigast? smarta it lösningar Effektivare arbete för stora och små bim ställer

Läs mer