Idrotts-Sverige. en presentation av Riksidrottsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrotts-Sverige. en presentation av Riksidrottsförbundet"

Transkript

1 Idrotts-Sverige en presentation av Riksidrottsförbundet

2 Idrotts-Sverige RF banar väg för svensk idrott Vad är en folkrörelse? Vilka får vara med i RF? Är RF en myndighet? Hur fungerar RF? Och hur fungerar demokratin? Vad är SISU? Hur kan lilla Sverige vara så bra i idrott? Detta är bara några av de frågor som ofta ställs till Riksidrottsförbundet som är företrädaren för landets i särklass största folkrörelse. Den här broschyren vill på ett bräde besvara denna typ av frågor och samtidig ge en helhetsbild av Idrotts- Sverige. Här kan du även läsa om varför det är viktigt med en gemensam företrädare för svensk idrott. RF banar väg för svensk idrott och SISU Idrottsutbildarna utvecklar den. Basfakta om svensk idrott 8,9 miljoner invånare Nästan hälften av invånarna (7-70 år), 3,3 miljoner, är medlemmar i idrotten 2,4 miljoner tävlar/idrottar regelbundet elitutövare RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund Innehåll: Svenskarna samlas kring idrotten 4 Idrotten vill 11 Idrottens demokratiska uppbyggnad 13 Landets ledande ledarskola 15 Mångfalden som samlande kraft 16 RF samlar och banar väg för svensk idrott 18 Idrottens högkvarter 21 Kommunerna ger det största stödet 26 STOCKHOLM JUNI

3 3

4 Svenskarna samlas kring idrotten Idrotten, Sveriges största och mest levande folkrörelse, innehåller allt: spänning, skratt, gråt, underhållning. Den skapar hälsa, målmedvetenhet, laganda och mycket mer. Idrotten lär oss att kämpa, att vinna med värdighet och komma igen efter en förlust. Föreningslivet i Norden är speciellt; ingen annan del av världen har så många föreningar per medborgare. Det sägs att när fler än två svenskar med ett gemensamt intresse träffas så bildar de en förening. Idrotten är ett levande bevis på det. Idrotten organiseras olika i olika delar av världen. Vår idrott beskrivs ofta som den skandinaviska eller den nordiska modellen. Det innebär att idrotten bedrivs som en självständig folkrörelse. Ett långvarigt samarbete med såväl staten som kommuner har gjort att idrottsrörelsen har fått förtroendet att sköta idrotten med stöd av statliga och kommunala bidrag. 4

5 En folkrörelse karaktäriseras av att den är ideell demokratisk dynamisk en medkraft i samhällsutvecklingen öppen för alla spridd i alla sociala skikt spridd i hela landet självständig. Det finns knappast en vit fläck på Sveriges föreningskarta. Från Riksgränsen i norr till Smygehuk i söder överallt är idrotten representerad. När postkontoret och andra serviceinrättningar har slagit igen, finns fortfarande den levande idrottsföreningen kvar. På många gamla orter, framförallt bruksorter, är idrotten det som samlar invånarna. Vissa samhällen har till och med fler medlemmar i idrottsföreningen än antalet mantalsskrivna. Överallt träffas gamla och unga, män och kvinnor, infödda svenskar och invandrare med idrotten som gemensamt intresse. Och överallt hålls verksamheten levande genom föreningens ideella ledare. Idrottsrörelsens bas består av cirka föreningar med olika idrotter, organiserade i 69 så kallade specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundet (RF) samlar och håller ihop svensk idrott. 5

6 Personer i åldern år som är medlemmar och/ eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti Föräldraförening Miljöorganisation Religöst samfund 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 milj Medlemmar Varav förtroendeuppdrag Varannan svensk är medlem i en idrottsförening Hälften av landets invånare mellan 7 och 70 år är med i en idrottsförening och nästan en tredjedel av dem, det vill säga två miljoner, är aktiva idrottsutövare. Cirka tävlar på skiftande nivåer men bara någon procent kan sägas tillhöra eliten, det vill säga tävlar på nationell mästerskapsnivå. Idrotten lockar flest barn och ungdomar Ännu kraftigare dominerar idrotten bland barn och ungdomar. I åldrarna 7 till 15 år är drygt två av tre killar och varannan tjej med i en idrottsförening. Dessutom idrottar ungefär var tionde kille/tjej i de här åldrarna utanför den organiserade idrotten (siffran innefattar givetvis också ungdomar från föreningsidrotten). Staten och kommunerna ger bidrag i form av aktivitetsstöd till organiserad ungdomsverksamhet. Under ett år genomför idrotten drygt sex miljoner träningstillfällen för barn och ungdomar (7-20 år). Det betyder att drygt barn och ungdomar en vanlig dag deltar i organiserade idrottsaktiviteter. Över hundra år stark Den organiserade idrotten i Sverige, som började inom medelklassen och militären och mest bestod av män, uppstod i slutet av 1800-talet. Milstolpar i svensk idrottshistoria 1903 var tiden mogen för bildandet av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (det som 1947 ändrade namn till Sveriges Riksidrottsförbund, RF). Året därpå inrättades de första specialidrottsförbunden inom RF bollen var i rullning arrangerades OS i Stockholm. Spelen blev en stark inspirationskälla för svensk idrott fick idrotten sitt första generella statsanslag, kronor, delvis som en följd av den succéartade Solskensolympiaden i Stockholm året innan fanns det över idrottsföreningar, fördelade på 16 idrotter. Efter första världskriget kom många kvinnor ut i samhället. Därmed fick kvinnoidrotten sitt första genombrott bestod idrottsrörelsen av 21 idrotter och föreningar, 1953 var motsvarande siffror 29 idrotter och föreningar. Mot slutet av 50-talet och under hela 60- talet expanderade idrotten kraftigt och förvandlades till den ungdomsrörelse den är än idag består den svenska idrottsrörelsen av 69 olika specialidrottsförbund (SF) med cirka idrottsföreningar. Lägg därtill Korpens alla aktiva. Drygt 40 procent av medlemmarna är kvinnor. Läs mer om milstolpar på sidan 9 och på En samlad idrottsrörelse Idrottsrörelsen är en del av vårt kulturarv och en viktig del av vår nationella identitet. Miljoner medborgare har lärt sig demokrati, respekt för regler och rent spel, utvecklat sitt ledarskap och fått kunskap om kost, motion, hälsa och välbefinnande. Vi är en samlad idrottsrörelse som utifrån samma värdegrund verkar för samma vision: Svensk idrott världens bästa; den ska genomsyra alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om bredd och elit som ger varandra livskraft och utveckling. Organisationsformen bygger på att alla förbund och föreningar respekterar varandras roller och villkor. Sedan 2011 är Svensk Idrott samlingsnamnet för när hela idrottsrörelsen samtliga förbund, föreningar och medlemmar uttalar sig eller agerar gemensamt. Med ett gemensamt samlingsnamn vill vi skapa engagemang, stolthet och en känsla av samhörighet inom idrottsrörelsen. Vi tror att det även kommer spilla över på hela Sveriges befolkning och ge en positiv bild av Svensk Idrott. Idrottsrörelsen följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idrotten skapar legender Sverige har bidragit med många idrottslegender. Namn som Sixten Jernberg, Gunnar Nordahl, Gert Fredriksson, Ingemar Johansson, Toini Gustafsson, Sven Tumba, Ulrika Knape, Björn Borg, Ingemar Stenmark, Anders Gärderud, 6

7 Sixten Jernberg Gunnar Nordahl Gert Fredriksson Ingemar Johansson Toini Gustafsson Sven Tumba Ulrika Knape Anders Gärderud Tomas Gustafson Björn Borg Ingemar Stenmark Gunde Svan Agneta Andersson 7

8 Pernilla Wiberg Jan-Ove Waldner Tony Rickardsson Peter Forsberg Henrik Larsson Niklas Lidström Carolina Klüft Annika Sörenstam Kajsa Bergqvist Stefan Holm Anja Pärson Charlotte Kalla Therese Alshammar Zlatan Ibrahimovic Anette Norberg 8

9 Tomas Gustafson, Gunde Svan, Agneta Andersson, Pernilla Wiberg och Jan-Ove Waldner är några som har gjort Sverige känt i världen. På senare år har Tony Rickardsson, Peter Forsberg, Henrik Larsson, Niklas Lidström, Carolina Klüft och Annika Sörenstam, Kajsa Bergqvist, Stefan Holm, Anja Pärson, Charlotte Kalla, Therese Alshammar, Zlatan, Anette Norberg och många fler hållit den svenska flaggan högt på de internationella arenorna. Bara i OS har Sverige tagit cirka 600 medaljer, 184,5 av ädlaste valör, och ligger därmed sjua i medaljligan genom tiderna. Den halva medaljen tog Sverige tillsammans med Danmark i dragkamp under OS Det svenska idrottsundret Hur kommer det sig att det lilla landet Sverige, med bara nio miljoner medborgare, är en så stor idrottsnation? Den frågan ställer många, inte minst i andra länder. Ett bevis för påståendet är Sveriges sjundepaceringen i den internationella medaljligan i OS. Lägg därtill alla framgångar i starka svenska idrotter som inte finns med på OS-programmet eller är relativt nya där: tennis, orientering, golf, innebandy och bordtennis. Några vanliga förklaringar till det svenska idrottsundret : Yttre faktorer: Välfärd (långvarig fred, inga naturkatastrofer, råvaror, energi, utvecklat utbildningsväsende och god infrastruktur). Lång tradition av samverkan mellan kommuner och idrott. Högt anseende hos politiker och därmed bra bidrag och kapitalinsatser för anläggningar. Inre faktorer: Långvarig tradition. Folkrörelseformen med idrottens största resurs, det ideella arbetet samt elit och bredd i en sammanhållen idrott. Långsiktighet, bland annat i form av stora insatser för barn- och ungdomsidrotten. Stark satsning på ledarutbildning, bl a genom det egna studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna. Stark idrottsforskning, främst fysiologi. Möjligheten att kombinera idrott och studier, främst idrottsgymnasierna. Våra stjärnor är viktiga som inspiratörer för både ung och gammal. Hur många barn har inte inspirerats till att börja idrotta av Björn Borg, Kajsa Bergqvist, Anja Pärsson, Zlatan med flera. Varje stor internationell framgång generar tusentals nya utövare. Milstolpar i svensk idrott 1796 Sveriges första idrottsförening, Upsala Simsällskap, bildas På initiativ av Per Henrik Ling startas Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (nuvarande Gymnastik och Idrottshögskolan) Per Henrik Lings lärdomar om gymnastiken tar form Löjtnant Victor Balck, den moderna tävlingsidrottens fader, ser till att gymnastik och allmän idrott (friidrott) får allt fler utövare. Även andra idrotter börjar bilda föreningar: fotboll, velociped, lawntennis, militär idrott och sparkstöttning Svenska Gymnastikförbundet bildas Svenska Idrottsförbundet bildas Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande bildas Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund bildas De första specialförbunden inrättas inom Riksförbundet (RF). Kronprins Gustaf Adolf väljs stil RF:s ordförande Olympiska spelen i Stockholm Åtta timmars arbetsdag införs i Sverige Den första statliga idrottsutredningen angående statsunderstöd för idrottens främjande (SOU 1922:8) Sveriges kvinnliga idrottsförbund bildas Kronprins Gustaf Adolf avgår som RF:s ordförande och efterträds av sonen prins Gustaf Adolf Fonden för idrottens främjande skapas av medel från den 1934 förstatligade tipsrörelsen RF:s idrottsinstitut på Bosön grundas RF:s ordförande prins Gustaf Adolf avlider och ersätts av prins Bertil. Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund byter namn till Sveriges Riksidrottsförbund Efter omfattande riksdagsdebatter höjs idrottens statsanslag till fyra miljoner kronor Inga Löwdin väljs in i RF:s överstyrelse som första kvinnliga ledamot års idrotts- och friluftsutredning (SOU 1957:41) lämnar sitt förslag RF beslutar att bojkotta apartheidnationer Riksdagen antar den statliga utredningen Idrott åt alla (SOU 1969:29) Det första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott antas av riksidrottsstyrelsen och RF flyttar in i Idrottens Hus i Farsta Antidopingkommissionen tillsätts Idéprogrammet Idrott 80 antas. Verksamheten delas in i tre huvudprogram: ungdomsidrott, motionsidrott och tävlingsidrott Riksidrottsgymnasierna inrättas Idéprogrammet Elitidrott i Sverige antas SISU (Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund) bildas RF fastställer en jämställdhetsplan för 90-talet. Det idrottspolitiska handlingsprogrammet med sikte på år 2000 Idrottspolitisk offensiv, antas Prins Bertil avgår som ordförande i RF efter 44 år ( ) och efterträds av Arne Ljungqvist. RF häver bojkotten mot Sydafrika Sveriges Riksidrottsmuseum invigs. Dopinghantering kriminaliseras RF satsar 40 mnkr på en upprustning och modernisering av Bosön Sverige går med i EU; Bosmandomen möjliggör för spelare inom EU att byta klubb utan transferavgifter Riksidrottsmötet beslutar om könskvotering i RF, DF och SF. Idrottens nya idéprogram, Idrotten vill, antas Riksdagen tillsätter en parlamentarisk idrottsutredning Riksdagen antar den idrottspolitiska propositionen En idrottspolitik för 2000-talet Arne Ljunqvist avgår som RF:s ordförande efter 26 år i riksidrottsstyrelsen. Han efterträds av Gunnar Larsson RF och SISU Idrottsutbildarna flyttar till Idrottens Hus Östermalm i Stockholm Gunnar Larsson avgår som ordförande i RF och riksidrottsstyrelsen. Karin Mattsson Weijber väljs till RF:s och riksidrottsstyrelsens första kvinnliga ordförande. RF:s och SISU Idrottsutbildarnas kanslier slås ihop Den statliga idrottsstödsutredningen Förenings- och tävlingsfostran presenteras. Riksidrottsstyrelsen presenterar styrdokumentet Vägval för svensk idrott Riksdagen antar den idrottspolitiska propositionen Förenings- och tävlingsfostran. Läs mer idrottshistoria på 9

10 Åskådare i åldern 7-70 år, antal personer som besökt idrottsaktiviteter några gånger per år Fotboll Ishockey Innebandy Bilsport Friidrott Handboll Ridning Bandy Skidor, utför Skidor, längd Motorcykel Simning Golf Tennis Dans Källa: SCB 2010 Elitidrottens sociala värde En Sifoundersökning (2008) visar att åtta av tio svenskar tycker att idrottsstjärnor är bra förebilder. Våra idrottsstjärnor inspirerar kommande generationer att idrotta och stimulerar dessutom vuxna att motionera. De ger också underhållning och spänning i vår vardag. Elitidrotten får stort utrymme i media, men hur ofta uppmärksammas elitidrottens sociala värde? Alla kulturer i alla tider har sina hjältar. Våra hjältar är idrottsstjärnorna. Det finns ett stort värde i att vi lämnar TV-soffan för att gå på match och se levande idrott. På läktaren lever vi med och kan ikläda oss rollen som experter. Vi jublar tillsammans med tusentals andra. I motgång stämmer vi in i en kollektiv klagosång. Sedan diskuteras matchen/tävlingen i dagar vid fikaborden på jobbet, i vänkretsen. En match, en tävling, är aldrig given på förhand. Ovissheten ger spänning och dramatik. Mellan åskådarna finns ett otvunget umgänge och ofta uppstår sociala nätverk som betyder mycket för individerna. Ibland övergår tyvärr hejandet i dyrkan och fanatism. Känslorna svallar över när favoritlaget förlorar. Respekten för motståndare och domare förbyts i förakt. I vissa idrotter utvecklas detta till allvarliga våldshandlingar. Därför bedriver RF sedan många år i samarbete med berörda förbund ett omfattande arbete för att öka tryggheten och trivseln på arenorna. Det handlar om samordning mellan klubbar, förbund, myndigheter och arenaägare. Parallellt med detta har åratals uppvaktningar och politisk påverkan på senare år resulterat i en något skarpare lagstiftning för att bekämpa huliganismen. 10

11 Idrotten vill Idrottens verksamhetsidé, värdegrund och riktlinjer är samlade i idéprogrammet Idrotten vill, som antogs av RF-stämman 1995 (reviderat senast 2011). Idrotten vill ger riktlinjer för förbund och föreningar. Verksamhetsidén säger att: Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Ungdomsidrott omfattar tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. Barnens allsidiga idrottsutveckling och barnens rätt ska vara normgivande; i barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Tävling är en del av leken och ska alltid utformas på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Idrott ska bedrivas så att den främjar demokrati utveckling jämställdhet allas rätt att vara med respekt för andra ideellt engagemang rent spel god hälsa sund ekonomi miljömedvetenhet. 11

12 Svensk Idrott världens bästa Idrottens vision och värdegrund RF-stämman 2009 antog visionen Svensk idrott väldens bästa. Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Visionen bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildning i världsklass. Idrottens värdegrund ska främst utgöras av glädje och gemenskap demokrati och delaktighet allas rätt att vara med rent spel. 12

13 Idrottens organisation RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund RF 69 SF föreningar DF SDF Cirka 3,3 miljoner medlemmar Riksidrottsmötet med RF-stämman Dopingnämnden Dopingkommissionen Riksidrottsstyrelsen Riksidrottsnämnden Generalsekreterare Kansli Idrottens demokratiska uppbyggnad En förening är en sammanslutning av och för sina medlemmar. På föreningens årsmöte avgör de vad den ska syssla med och satsa på och hur resurserna ska fördelas. Samtidigt prövas det gångna årets verksamhet och hur styrelsen skött sitt uppdrag. Årsmötet avslutas med att medlemmarna väljer vilka som ska ha förtroendet att styra föreningen till nästa årsmöte. Grundprincipen är en medlem en röst. Otaliga är de svenskar som hörde ordet votering (begäran om omröstning) för första gången på sin idrottsförenings årsmöte. Som medlem i en ideell förening blir man nämligen ganska snart involverad i den demokratiska processen. Och RF godkänner bara ideella föreningar som medlemmar. Ideella föreningar styrs av stadgar, vilka i sin tur kräver demokrati i form av styrelse, valberedning, regler för motioner (förslag från medlemmarna) och så vidare. I en tid då många andra ideella organisationer tappar medlemmar, blir idrottens del i den demokratiska skolningen extra viktig. Vägen genom idrottens demokratiska system kan skifta något, men normalgången är denna: Från gräsrot till regeringsmedlem En medlem kan skriva en motion till sin förening; om den antas kan den också vandra vidare till ett specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och/eller ett specialidrottsförbund (SF); den kan även hamna i idrottens riksdag, det vill säga RF-stämman, idrottens högsta beslutande organ. Efter en, låt oss säga, småländsk bordtennisförenings årsmöte utses ett eller flera ombud till det kommande årsmötet i Smålands Bordtennisförbund. Där har föreningsrepresentanten rösträtt och kan bli invald i styrelsen. När sedan föreningarna på Smålands Bordtennisförbunds årsmöte utser ombud till Smålands Idrottsförbunds årsmöte eller Svenska Bordtennisförbundets dito, kan samma person väljas in i exempelvis specialidrottsförbundets styrelse. Svenska Bordtennisförbundet äger sedan rätt att skicka ett visst antal ombud till RF-stämman, idrottens högsta beslutande organ, och där kan vår föreningsrepresentant bli invald i riksidrottsstyrelsen (RS) idrottens regering. En och annan ledare vandrar också vidare till de internationella specialidrottsförbunden och/eller den olympiska rörelsen. Riksidrottsstyrelsen består av tolv personer. Ordförande i RS är också ordförande i Riksidrottsförbundet (RF). Styrelsen utses vid RFstämman som genomförs vartannat (ojämna) år. RF-stämman anger färdriktningen Till RF-stämman kommer representanter från specialidrottsförbunden för att fastställa färdriktningen för i första hand de närmaste två åren. Ombuden tar ställning till motioner i olika frågor och beslutar också om någon ny idrott ska tas in i RF-familjen. De utser riksidrottstyrelsen, revisorer, riksidrottsnämnden (idrottens högsta juridiska instans), dopingnämnden och dopingkommissionen samt valberedningen, som ska ta fram kandidater till nästa RF-stämma. 13

14 Antal kvinnor och män i SF:s huvudstyrelser Vägen till jämställdhet I genomsnitt utgör idag kvinnorna cirka 40 procent av de aktiva inom specialidrottsförbunden. I grenar som boxning, styrkelyft och ishockey är männens dominans nästan total. Kvinnor dominerar däremot kraftigt i idrotter som gymnastik och ridning. I dessa idrotter är över 80 procent kvinnor. I stora idrottsgrenar som basketboll, friidrott, handboll och skidor är antalet män och kvinnor tämligen jämnt fördelade. Även om idrottsrörelsen stadgemässigt är demokratiskt uppbyggd, så motsvarar inte kvinnorepresentationen i styrande församlingar medlemsfördelningen mellan könen Män Kvinnor SF-styrelser består av i genomsnitt av cirka 30 procent kvinnor, men bland övriga ledare finns fler kvinnor. Idrottens jämställdhetsplan från 1989 (reviderad 2011) säger att valberedningar på alla nivåer bör innehålla lika antal kvinnor och män. RF-stämman 1995 beslöt att samtliga RF- och DF-organ som väljs av respektive stämma ska bestå av lika många manliga som kvinnliga ledamöter (ordförande oräknad). Riksidrottsstyrelsen består idag av fem kvinnor och fem män samt därtill en ordförande. Vid RF-stämman 2005 fick Riksidrottsförbundet och RS sin första kvinnliga ordförande, Karin Mattsson Weijber. På DF-nivå är över 40 procent av ledamöterna kvinnor och av dem är sex ordförande (2010). RF arbetar kontinuerligt för att få balans mellan kvinnor och män bland ledare och tränare, för att uppnå jämställdhet inom idrotten. Yngre än 30 år år år Äldre än 60 år Källa: SCB 2010 Riksidrottsnämnden idrottens högsta domstol Idrotten håller sig också med en högsta domstol som kallas riksidrottsnämnden. Hit kan man överklaga vissa beslut i bestraffningsärenden och vissa andra beslut tagna i respektive SF. Dessutom finns dopingnämnden som är en för idrotten gemensam första instans för att avgöra dopingärenden. 14

15 Landets ledande ledarskola Över en halv miljon svenskar beräknas ha ett eller flera uppdrag idrottsrörelsen. De flesta genomför sin ledargärning utan ett öre i ersättning. De verkar i styrelser på olika nivåer, som tränare, ungdomsledare, funktionärer, lagledare med mera. Tillsammans skapar de förutsättningar för att den svenska idrottsmodellen ska fungera För de flesta börjar engagemanget i de egna barnens idrott; en del fortsätter långt efter att barnet/barnen har lämnat hemmet. De allra flesta är dock ledare av det enkla skälet att det är både roligt och stimulerande. Dessutom har de även i sitt arbete och i andra organisationer en livslång nytta av att utvecklas som ledare årsarbeten Självfallet går det inte att prissätta vad dessa hundratusentals uppmuntrare, tröstare, kamrater och engagerade förebilder betyder ur ett socialt och mänskligt perspektiv. Men gör man tankeexperimentet att cirka idrottsledare ägnar cirka 5 timmar i veckan under 36 veckor om året (siffror från SCB), så motsvarar det ungefär årsarbeten. Idrottsledarna kräver dock sällan något arvode. Men de behöver stöd och hjälp; till exempel bidrag till verksamheten men också i form av regelverk som förenklar och minimerar administrativt arbete i föreningen. Utbildning i eget studieförbund Den svenske idrottsledaren hinner inte bara med att instruera och leda, tvätta tävlingsdräkter eller gå på styrelsemöten. Varje år utbildas hundratusentals idrottsledare för att bli bättre som ledare och för att utveckla sin förening, de flesta genom idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna. Undersökningar som RF låtit genomföra visar att det man lär sig i idrottens ledarutbildning och genom ledarskapet i idrottens vardag värderas mycket högt av både idrottsledare och arbetsgivare. Ingen annan organisation har en så omfattande ledarutbildning och ledarträning som idrotten. Personlig utveckling Ger framtida fördelar Ledarutbildningen Stöd från organisationen Uppskattas av omgivningen Får ekonomisk ersättning Ger status Mina kompisar är ledare % De lokala föreningarna är basen Den lokala idrottsföreningen är basen i all organiserad idrott. Därför är den främsta uppgiften för idrottens stödorganisationer att skapa förutsättningar för föreningslivet; det handlar till exempel om att företräda föreningarna gentemot politiker och myndigheter, när det gäller bidrag, skatteregler, anläggningar samt utveckling av föreningsformer och ledarutbildning. I föreningen är styrelsen den viktigaste delen och därför krävs tydliga regler men också utvecklingsinsatser och utbildning i föreningskunskap. Läs mer om ledarfrågor på Varför är man, eller vill man bli, ledare? Källa: Sifo-undersökning bland ungdomar 15

16 Mångfalden som samlande kraft De tio största tävlings- och träningsaktiviteterna, antal aktiva personer i åldern 7-70 år Den svenska idrottsfamiljen har en magnifik mångfald. Här finns föreningar för ensamvargarna, som i regn och rusk avverkar mil efter mil på ödsliga landsvägar för att testa prestationens yttersta gräns. Här finns föreningar för dem som hyllar lagidrottens och kollektivets idé, där samspelet och summan av individernas skicklighet bestämmer resultatet. Här finns plats för dem som vill bli starkare, smidigare, som vill utveckla koordination, balans, teknik, taktik eller förmågan att hålla huvudet kallt i avgörande ögonblick. Idrotten utgör också en viktig arena för social gemenskap, oavsett kön, ålder eller hudfärg. Fotboll Gymnastik Golf Innebandy Friidrott Kampsporter Ishockey Skytte Ridning Handboll Källa: SCB 2010 Idrottens smörgåsbord Den svenska idrottens smörgåsbord består av 69 olika SF. Här finns alltifrån gamla anrika idrotter som dragkamp och varpa till sentida idrotter som innebandy och klättring. De senaste förbunden i RF-familjen är Svenska Dartförbundet och Svenska Karateförbundet som båda valdes in i RF Här finns renodlade specialidrotter som rugby och rodd men också så kallade fleridrottsförbund, som omfattar en mängd olika idrottsgrenar, exempelvis Handikappidrottsförbundet, Skolidrottsförbundet, Korpen och Akademiska Idrottsförbundet. Däremellan finns förbund som inom sitt revir organiserar flera snarlika verksamheter. Inom flygsport kan man till exempel ägna sig åt segelflyg, motorflyg, fallskärmshoppning eller varmluftsballong. Skidförbundet erbjuder bland annat längdåkning, alpint, backhoppning, freestyle och snowboard. Men mångfalden är inte bara stor i form av aktiviteter utan gäller i lika hög grad storlek och ekonomiska villkor. Störst är Svenska Fotbollförbundet som har nästan föreningar (2011). Minst är Bob- och Rodelförbundet med sina 17 registrerade föreningar (2011). Ekonomiskt är skillnaderna lika stora. Idrotter med stor medieexponering har bland annat genom sina intäkter från publik, TV-rättigheter och sponsorer en mycket hög grad av självfi- 16

17 nansiering, som mest 95 procent. De små förbunden finansierar däremot till stor del, vissa nästan uteslutande, sin verksamhet med det statsanslag som Riksidrottsförbundet fördelar. Kraven för inträde i idrottsfamiljen För att komma med i RF-familjen krävs att RFstämman säger ja till idrotten i fråga. Invalet grundas på vissa formella krav; förbundet ska vara/ha en ideell förening bedriva idrott som står i samklang med idrottens mål och ideologi som folkrörelse en verksamhet som inte är besläktad med redan ansluten idrott minst 25 medlemsföreningar och medlemmar Hälften, 35, av de 69 specialidrottsförbunden är inte bara medlemmar i RF; om deras idrott finns med på det olympiska programmet är de också medlemmar i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). SOK administrerar det svenska deltagandet vid olympiska spel och får för detta pengar via RF:s statsanslag. SOK:s ekonomi förstärks också genom sponsorpengar i och med de olympiska spelens stora marknadsvärde. Idrotten integrerar Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund. Det innebär att alla som vill vara med i en idrottsförening ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. Idag har nästan var femte invånare i Sverige utländsk bakgrund. Det är inte lätt att komma in i ett nytt samhälle med en ny kultur och ett nytt språk. Men idrottens språk är universellt: en boll studsar lika bra på svenska som på serbiska, ett längdhopp är lika långt på swahili som på svenska. RF:s undersökning Idrott och integration (2010) visar att idrott är den klart största fritidsaktiviteten för ungdomar med såväl svensk som utländsk bakgrund. Samma studie visar att killar med utländsk bakgrund anser att idrotten har störst betydelse för dem jämfört med andra grupper. Studien visar också att idrotten har stor betydelse för flickor med utländsk bakgrund, men här ligger en stor utmaning för idrotten att nå ännu fler. Idrotten bygger broar över alla etniska gränser. Därmed är idrotten med sin stora omfattning den viktigaste arenan för integration. Frågan är viktig för idrotten men långt mycket viktigare för samhället. RF:s medlemsförbund Bildat Invalt i RF Svenska Akademiska Idrottsförbundet Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet Svenska Badmintonförbundet Svenska Bandyförbundet Svenska Bangolfförbundet Svenska Baseboll- och Softbollförbundet Svenska Basketbollförbundet Svenska Biljardförbundet Svenska Bilsportförbundet Svenska Bob- och Rodelförbundet Svenska Bordtennisförbundet Svenska Bouleförbundet Svenska Bowlingförbundet Svenska Boxningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Svenska Budoförbundet Svenska Bågskytteförbundet Svenska Castingförbundet Svenska Curlingförbundet Svenska Cykelförbundet Svenska Danssportförbundet Svenska Dartförbundet Svenska Draghundsportförbundet Svenska Dragkampförbundet Svenska Dövas Idrottsförbund Svenska Flygsportförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Friidrottsförbundet Svenska Frisbeeförbundet Svenska Fäktförbundet Svenska Golfförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Gång- och Vandrarförbundet Svenska Handbollförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Innebandyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Isseglarförbundet Svenska Judoförbundet Svenska Kanotförbundet Svenska Karateförbundet Svenska Klätterförbundet Svenska Konståkningsförbundet Svenska Motionsidrottsidrottsförbundet (Korpen) Svenska Landhockeyförbundet Svenska Motorcykelförbundet Svenska Mångkampsförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Racerbåtförbundet Svenska Ridsportförbundet Svenska Roddförbundet Svenska Rugbyförbundet Svenska Seglarförbundet Svenska Simförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Skidskytteförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skridskoförbundet Svenska Sportdykarförbundet Svenska Skyttesportförbundet Svenska Squashförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Taekwondoförbundet Svenska Tennisförbundet Svenska Triathlonförbundet Svenska Tyngdlyftningsförbundet Svenska Varpaförbundet Svenska Vattenskidförbundet Svenska Volleybollförbundet

18 RF samlar och banar väg för svensk idrott Riksidrottsförbundet främsta uppgifter är att företräda och leda den svenska idrottsrörelsen. RF ska också att ge sina medlemsförbund service och stöd inom områden, där de inte har anledning eller möjligheter att själva avsätta resurser. RF som företrädare och opinionsbildare En annan viktig uppgift är att företräda den samlade idrottsrörelsen i kontakter med myndigheter och politiker. Det gäller att balansera debatten, lägga fram fakta och framhäva idrottens positiva värden, när till exempel tidningarnas sportsidor fokuserar på problem som doping, supportervåld, höga övergångssummor, skatteaffärer, tidig specialisering inom ungdomsidrotten med mera. Idrotten behöver en stark opinionsbildare som tydliggör det ansvar idrotten tar i dessa frågor och de positiva värden idrottsrörelsen representerar. Därför har RF också rollen som remissinstans och samarbetspartner till verk och myndigheter. RF arbetar också med att odla och värna goda relationer med regering, riksdag, myndigheter och andra organisationer. I RF:s uppgifter ingår att sammanställa och sprida kunskap om 18

19 idrottens stora betydelse för samhället. RF ska också bilda opinion och påverka beslutsfattarna i viktiga frågor för idrotten, bland annat med hjälp av undersökningar som på olika sätt visar idrottens betydelse för samhället. Konkret handlar det om frågor som rör till exempel skattefrågor, anläggningar, internationella evenemang, miljö, det ideella ledarskapet, idrottsämnet i skolan och folkbildningsstödet. Insatserna är ofta av generell karaktär, men RF rycker även in för att bistå enskilda förbund för att till exempel påverka beslut som berör dem. Medlemsförbunden ger direktiv Många tror att RF är överordnat sina medlemsförbund, men RF:s uppgifter är det omvända, det vill säga att verkställa det som medlemsförbunden beslutar på RF-stämman. Grundprincipen är att varje SF ansvarar för sin idrott och därför måste de problem som finns inom en idrott främst hanteras av dess förbund. Men varje medlemsförbund är också medansvarigt för helheten. Riksidrottsförbundet är juridiskt sett en förening som styrs av medlemsförbundens gemensamt antagna stadgar. Denna form av sammanslutning av självständiga organisationer kallas ofta för federation. Strategisk ledning En viktig uppgift för RF är den strategiska ledningen. Det handlar om framtida vägval för idrotten när det gäller till exempel finansiering, organisation och kommunikation. RF initierar, stimulerar och samordnar tväridrottslig forskning inom medicin, fysiologi, teknik, beteendevetenskap med mera och stöder forskning och utveckling genom Centrum för Idrottsforskning, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och på ett antal andra lärosäten. RF driver också på i jämställdhetsarbetet och för att öka ungdomars inflytande genom bland annat ett gemensamt ungdomsråd för RF och SISU Idrottsutbildarna. Andra viktiga områden för RF är att hjälpa idrottsungdomar att kombinera elitidrott med utbildning, till exempel genom riksidrottsgymnasier och Elitidrottsstipendiet, som delas ut tillsammans med Svenska Spel. RF har fått förtroendet att i myndighets ställe ansvara för landets 51 riksidrottsgymnasier, med cirka elever i ett trettitotal idrotter. Denna verksamhet tillskrivs en stor del av förklaringen till det lilla landet Sveriges stora internationella framgångar i många idrotter. Antidopingarbetet är också synnerligen angeläget och kräver stora gemensamma ansträngningar och resurser. Världsledande inom antidoping Ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur; en tävling är meningslös om inte alla följer gemensamma regler. Doping är ett oacceptabelt fusk, som utöver att skada idrottens själ och trovärdighet även hotar utövarnas liv och hälsa. Genom ett aktivt antidopingarbete på alla nivåer inom idrotten arbetar RF för alla idrottsutövares rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. En idrott där vinnaren kan glädjas över en ärlig seger, där förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och där åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att det inte är ett resultat av förbjudna medel och metoder. RF och dess Dopingkommission leder och RF:s uppgifter: Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhälle Ge service och stöd till medlemsorganisationerna Fördela statens anslag till idrottsrörelsen Stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i medlemsförbunden Samordna arbetet kring idrottsrörelsens sociala och etiska frågor Leda och koordinera arbetet för en dopingfri idrott Samordna idrottsrörelsens internationella arbete Verka för att bevara det idrottshistoriska arvet 19

20 Förkortningar: SF Specialidrottsförbund Gaisf Sammanslutning av internationella specialidrottsförbund EOC Sammanslutning av europeiska nationella olympiska kommittéer Anoc Sammanslutning av nationella olympiska kommittéer IOC Internationella Olympiska Kommittéen SOK Sveriges Olympiska Kommitté Engso Sammanslutning av europeiska ideella idrottsorganisationer Idrottens internationella samverkan Specialförbund Olympiska förbund Riksidrottsförbund Mellanstatligt samarbete Gaisf Internationella SF IOC Anoc Unesco EU-samarbete Europeiska SF EOC Engso Europarådet EU Nordiska SF Nordiskt idrottsmöte Nordiska Rådet SOK Nationella SF Riksidrottsförbundet Kulturdepartementet samordnar arbetet mot doping inom svensk idrott. Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i antidopingarbetet. Kontrollerna avslöjar inte bara den doping som förekommer utan ger också idrottsutövarna en uppskattad möjlighet att visa att de är rena. Genom de straff som följer på ett dopingbrott har kontrollerna en viktig förebyggande effekt. Varje år tas cirka dopingprov. RF har sedan åttiotalet varit en stark aktör för en dopingfri idrott och åtnjuter stor aktning i den internationella välden. Inte minst genom RF:s före detta ordförande Arne Ljungqvist som sedan många år har haft ledande poster i World Antidoping Agency, Wada. Internationellt samarbete Ett annat område som kräver samlade insatser är den internationella arenan. Dagens Europa med dess öppna gränser påverkar idrotten på flera olika områden. RF arbetar därför intensivt för att flytta fram Sveriges positioner inom idrottens internationella organisationer på alla nivåer. Detta är viktigt för att öka inflytandet, men också för att sprida kunskap om den nordiska modellen, det vill säga en självständig, demokratisk folkrörelseidrott. RF stödjer också specialidrottsförbunden i deras internationella kontakter och i deras ambitioner att få fler internationella evenemang till Sverige, dels ekonomiskt, men också genom utbildnings- och informationsinsatser. Ett ökat internationellt utbyte stimulerar även en positiv utveckling av svensk idrott. Sverige har ett mycket gott renommé i världen som arrangör av stora idrottsevenemang. Det senaste decenniet har Sverige arrangerat EM i basket 2003, EM i friidrott 2006, VM i alpin skidåkning 2007, VM i konståkning 2008 och EM i fotboll (U 21) 2009, EM i Taekwondo 2010 och VM i handboll RF bedriver ett utvecklingsarbete för att tydliggöra EU:s möjligheter för och inverkan på den svenska idrottsrörelsen. EU-arbetet är indelat i två arbetsområden: EU som idrottspolitisk arena, där det krävs analys av och information om vad beslut och ställningstaganden inom EU betyder för idrottsrörelsen. Arbetet går ut på att bevaka idrottsrörelsens intressen gentemot EU:s institutioner och påverka dem till att förstå idrottens förutsättningar och perspektiv. EU som utvecklingsresurs handlar främst om att visa vilka möjligheter EU erbjuder för alla inom idrotten, framför allt EU:s strukturfonder. 20

21 Idrottens högkvarter Efter RF-stämman är det riksidrottsstyrelsen, idrottens regering, och RF:s kansli med generalsekreteraren i spetsen, som utför RF:s uppgifter och verkställer stämmans beslut. RF och SISU Idrottsutbildarna har ett gemensamt kansli med drygt 160 anställda. Denna siffra inkluderar både lärare och annan personal på Bosön, distriktschefer i SISU Idrottsutbildarna samt ett femtiotal medarbetare som även arbetar för förbunden i Idrottens Hus med IT-support, vaktmästeri och ekonomi. Kansliets huvudsakliga verksamhetsområden är idrottsutveckling, uppdrag och utbildning, kommunikation och marknad samt idrottspolitik och samhällskontakter. Några axplock ur den dagliga verksamheten: opinionsbildning, idrottsjuridisk rådgivning, skatter, spel- och lotterier, integration, distriktskontakter, stora möten som RF-stämman och Riksidrottsforum. Dessutom arbetar RF med sociala och etiska frågor som till exempel alkohol, tobak, jämställdhet, supporterkultur och rent spel. En annan viktig funktion för RF är att ge service till specialförbunden i form av IT-support, service, administration och kontorsservice. RF erbjuder dessutom en rad gemensamt upphandlade tjänster och fördelaktiga samarbetsavtal för idrottsrörelsen. Andra exempel på stödfunktioner är juridik, fakta, forskning och utveckling samt standardmodeller för årsredovisning, bokslut och kontoplan för föreningar och förbund. De huvudsakliga kommunikationskanalerna är hemsidorna och Dessutom finns tidningen Svensk Idrott som främst riktar sig till idrottens ledare. IdrottOnline är ett bra exempel på hur RF kan samla gemensamma behov och skapa lösningar som skulle vara för dyra och/eller komplicerade för enskilda förbund. Det är idrottsrörelsens eget webbaserade verktyg för kommunikation och administration, som erbjuder ledare, föreningar och förbund att arbeta inom ett gemensamt IT-system. Genom systemet kan klubbar redigera sina hemsidor, uppdatera medlemsregister, ansöka om bidrag, sköta sin ekonomi men även administrera träning och tävlingar. Läs mer på under RF arbetar med. Riksidrottsmuseet värnar idrottens historia Till organisationen hör också Riksidrottsmuseet som (efter att ha legat i malpåse sedan 1997) öppnade på Djurgården i Stockholm i juni Riksidrottsmuseet är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett rikt utbud av programverksamhet som vill tilltala skolelever lika mycket som den breda allmänheten. Läs mer på Kronprinsessans hockeyklubb (som bandy kallades då) i hårdträning i Uppsala Bilden är hämtad från Riksidrottsmuseet som håller vår idrottshistoria levande. 21

22 Idrottslyftet öppnar dörrarna för fler RF arbetar med barn-, ungdoms- och vuxenidrott inom både motion och tävling, vilket även omfattar samverkan med skolan. RF stödjer idrottsutvecklingen inom medlemsförbunden genom att bland annat bevaka och informera om trender. I samverkan med förbunden utvecklar RF också strategier för att behålla fler aktiva under tonårsperioden. Dessutom vill RF skapa utrymme och möjligheter för ett aktivt ungdomsinflytande. Sedan flera år får RF årligen 500 miljoner kr i extra anslag till satsningen Idrottslyftet. Denna satsning ska stimulera barn och ungdomar att börja idrotta och att få fler att fortsätta att idrotta genom att utveckla förbund och föreningar öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer rekrytera och utveckla ledare samverka med skolan. Inom övrig breddverksamhet och samverkan med skolan arbetar RF främst med att höja kunskapen, sprida information och att tydliggöra idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet. 22

23 En samlad elitsatsning Svensk idrott är under stark utveckling. Det finns en utbredd samsyn hos både regeringen och RF:s medlemmar om att svensk elitidrott ska samverka i en gemensam elitsatsning. Från och med hösten 2009 kanaliseras därför allt elitstöd via RF och omfattar tre delar: landslagsstöd riktat stöd gemensamt stöd (t ex personliga rådgivare inom exempelvis fysiologi, idrottspsykologi, idrottsnutrition och idrottsmedicin). Landslagsstödet ger möjlighet att höja den internationella konkurrenskraften och förbereda aktiva och lag för slutsteget till världstoppen. Det riktade stödet går till aktiva och lag som har potential att nå världstoppen. Det gemensamma stödet ger tillgång till resurspersoner, kompetensutveckling med mera. RF:s utvecklingscentrum på Bosön är en viktig kugge för elitidrottarnas stöd. Läs mer om Bosön på sid 25. Den olympiska drömmen För många elitidrottare är Olympiska Spel det yttersta målet, för vissa till och med olympiska medaljer. Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, som omfattar 36 SF, ansvarar för all olympisk verksamhet. SOK:s styrelse väljs för fyra år och består av elva ledamöter, inklusive svenska ledamöter i Internationella Olympiska Kommittén. Varje SF har huvudansvaret för att utveckla sin idrottsgren, men SOK har uppdraget att stärka dessa förbunds elitverksamhet och att skapa konkurrenskraftiga svenska OS-trupper. De huvudsakliga uppgifterna kan sammanfattas så här: 1. Organisera och genomföra Sveriges deltagande i Olympiska Spel 2. Förberedelser för deltagande i Olympiska Spel 3. Uttagning av aktiva 4. Elitidrottsutveckling 5. Internationellt arbete 6. Marknadsföring och sponsring 23

24 Verksamhetsidé: SISU Idrottsutbildarna skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna, idrottens studie- och utbildningsorganisation, erbjuder förbund och föreningar hjälp med organisationsutveckling, olika riktlinjer och ledarutveckling. SISU Idrottsutbildarna hjälper också till med skräddarsydd ledarutbildning, specialanpassat utbildningsmaterial, konferenser, projektledning och mycket annat som utvecklar idrottens organisationer. Den regionala verksamheten är indelad i 21 distrikt som följer idrottens övriga distriktsindelning. Under 2010 arbetade SISU Idrottsutbildarna med nära föreningar och 70 medlemsförbund. Antalet deltagare i olika utbildningar ökade med 18 procent jämfört med föregående år och andelen kvinnliga deltagare var 45 procent. Sedan 1992 har SISU Idrottsutbildarna ett eget förlag, SISU Idrottsböcker med cirka 400 titlar. Förlaget samlar in, förädlar och sprider den kunskap som finns bland aktiva, tränare, ledare och forskare. I förlaget ingår också Idrottens bokklubb med cirka medlemmar. Läs mer på och Ämnesfördelning av studieverksamhet Totalt utbildningstimmar Utövarutbildning och arrangemang 22% Djurskötsel (hästar, hundar) 8% Övrigt 13% Pedagogik 11% Etik- och värderingsfrågor, rent spel 8% Ledarskap, förbundsoch föreningsutveckling, funktionärsutbildning 38% 24

25 Bosön idrottens utvecklingscentrum På Lidingö, strax utanför Stockholm, ligger anläggningen Bosön. Här finns RF:s utvecklingscentrum, Bosöns idrottsfolkhögskola, samt en hotell- och konferensanläggning. Idrottsfolkhögskolan, som drivs av SISU Idrottsutbildarna, erbjuder bland annat idrottslinjen och idrottskonsulentlinjen. Idrottslinjen, som omfattar ett alternativt två år, ger idrottsungdomar möjlighet att kombinera studier på gymnasial nivå med träning och tävling. Den tvååriga idrottskonsulentlinjen ger kompetens för att arbeta inom föreningar och förbund. På Bosön finns bollhallar, friidrottshall, simhall och en multihall. I multihallen, som kallas Vinnarhallen, finns plats för olika idrotter, exempelvis fotboll (fullstor plan), golf och modellflygning. Lägg därtill utomhusytor som en konstgräsplan, stora grönområden och löpslingor i naturskön miljö i innerskärgården. Det samlade utbudet gör Bosön till en populär anläggning för såväl stora förbund som små föreningar. Fyslabbet och den idrottsmedicinska kliniken kompletterar ovanstående idrottsytor och utbud till svensk idrotts verkliga utvecklingscentrum. Läs mer på Regional organisation För att ge stöd och service åt föreningar och de olika idrotternas specialförbund på distriktsnivå (SDF) finns i landet 21 distriktsidrottsförbund (DF) som i stort sett följer länsgränserna och liksom RF har medlemsvalda styrelser. Varje DF har också ett kansli med anställda tjänstemän. Som den samlande idrottsorganisationen inom ett visst geografiskt område har distriktsidrottsförbundet en mycket viktig roll som idrottspolitisk företrädare. DF samverkar med exempelvis landsting och länsstyrelser men även med kommuner. DF är också en viktig medspelare när RF gör sina politiska utspel. Distriktsförbunden har ett stort ansvar när det gäller att värna och utveckla idrottens förutsättningar i framtiden. En annan viktig uppgift för distriktsförbunden är att stödja SDF med rådgivning inom föreningsjuridik, finansiering och skatter, jämställdhet, ungdomars delaktighet, antidoping, försäkrings- och anläggningsfrågor med mera. DF ger även operativt stöd till föreningar och specialidrottsdistriktsförbund, till exempel när det gäller IT- och kontorsservice. Läs mer på rf.se/idrottens organisation. 25

26 Kommunerna ger det största stödet Statsanslagets utveckling (mnkr)* * Fr o m 2010 ingår LOK-stöd, anläggningsstöd och samlad elitsatsning i det ordinarie statsanslaget En genomsnittlig idrottsförenings inkomster En vanlig missuppfattning är att sponsorintäkter utgör idrottens viktigaste finansiering. Så är det inte. Sponsorer ger ett betydande bidrag, uppskattningsvis 1,6 miljarder kronor om året, vilket utgör procent av idrottens totala finansiering, ledarinsatserna oräknade. För föreningar är siffran dock bara nio procent i genomsnitt. Av samhällsstödet står kommunerna för den största delen. Enligt RF:s Kommunundersökning 2011 satsar kommunerna 2,3 miljarder kronor i subventioner, 1 miljard kronor i föreningsbidrag och 3,3 miljarder kronor i investeringar i nya idrottsanläggningar Staten står för cirka 1, 7 miljarder kronor. Dessa pengar administreras och fördelas av RF, vilket betyder att över 75 procent av pengarna går direkt ut till idrotten i form av anslag till specialidrottsförbunden eller lokalt aktivitetsstöd till föreningarna. Dessutom förfogar landets DF över ett samhällsstöd på cirka 110 miljoner kronor årligen, där cirka 80 procent kommer från landstingen. Lok aktivitetsstöd Idrottslyftet Kommunala bidrag Medlemsavgifter Träningsavgifter Egna arrangemang Reklam, sponsring Bingo, lotterier Försäljning Övrigt nordinarie statsanslag nlok-stöd nanläggningsstöd nsamlad elitsatsning nhandslaget/idrottslyftet % Staten bidrar med merparten av resterande medel, som fördelas av RF. Den största delen av dessa pengar går via distriktsförbunden direkt ut till specialidrottsdistriktsförbunden. Kreativa föreningar I idrottens föreningar är kreativiteten och engagemanget stort för att skapa egna intäkter; där finns allt från kobingo till försäljning av vardagliga nyttoproprodukter till de traditionella lotterierna. De enskilt största intäkterna för medelföreningen är dock medlems- och deltagaravgifter. Den svenska modellen ger mångfalt igen Vår modell av demokratisk obunden folkrörelseidrott saknar motsvarighet utanför Norden. Den bygger på det ideella engagemanget hos hundratusentals idrottsledare och en samhällssyn som innebär att kommunerna tillhandahåller bra förutsättningar för idrott. I tider av åtstramning i den offentliga ekonomin diskuteras och ifrågasätts ofta kommunernas stöd till idrotten, liksom allt annat offentligt stöd. Därför har driften av anläggningar i allt högre grad genom avtal med kommunerna förts över till föreningarna som därmed har kunnat behålla omfattningen av sin verksamhet. Idag ägs eller drivs hälften av alla idrottsanläggningar av en idrottsförening. Idrottens roll i den sociala ekonomin uppmärksammas allt mer, både nationellt och på EU-nivå. Idrotten har genom sin demokratiska och ideella uppbyggnad unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen på lokal, regional, nationell och internationell nivå. För många idrottsorganisationer är det naturligt att ta ansvar för annan verksamhet än bara det rent idrottsliga för att tillgodose samhällets behov. Idrottsföreningar ger kommuninvånare god service inte bara genom sin verksamhet, utan också genom att bedriva simskolor, hyra ut stugbyar, bereda skidspår, hyra ut kanoter, ploga skridskobanor med mera. Mycket av detta gynnar också turismen. Dessutom betyder idrottens evenemang mycket för turistnäringen som ger både intäkter och arbetstillfällen. En utbredd villfarelse är att elitidrotten bara kostar samhället pengar. Sanningen är att den också betalar in stora pengar i form av skatter och avgifter. Stora evenemang lockar många besökare som betyder mycket för samhällsekonomin. Gothia cup i fotboll i Göteborg lockar cirka spelare, ledare och supportrar 26

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

SIBF:s antidopingprogram

SIBF:s antidopingprogram SIBF:s antidopingprogram Doping är ett fusk som hotar idrottsrörelsens trovärdighet och missbrukarnas hälsa. Dopingkontrollen måste vara effektiv, straffen ska kännas, men ytterst handlar det om etik,

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28

Robert Larsson. IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna. Bosön, 2012-11-28 Robert Larsson IT/IS-chef Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna Bosön, 2012-11-28 IF-support och stöd Information Utbildning SF-stöd 2015 Alla SF och IF är anslutna och använder verksamhetssystemet

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid

Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss Strategi för svensk idrotts framtid Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att detta remissunderlag ska skickas på remiss till SF med möjlighet för DF att inkomma med yttranden/synpunkter.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) Innehåll RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2... 1 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Reviderad Mål- och verksamhetsplan för år 2014 Bildkollage på framsidan: Överst: Prova-på klättring med Bohusläns Klätterklubb och prova-på elektronskytte med Team

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014)

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) I framtida utgåvor markeras förändringar med [* År] vid som har ändrats.

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2000-2001...4

Verksamhetsinriktning 2000-2001...4 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 2000-2001...4 Fokuserade områden Utveckla den lokala barn- och ungdomsidrotten... 7 Utveckla motions- och breddidrotten... 8 Utveckla elitidrottsstödet... 9 Basverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svensk orientering världens bästa

Svensk orientering världens bästa Svensk orientering världens bästa Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

ISBN 91-975766-3-8 005 LI 2 U 9 789197 576635 LM J O H K C O ST

ISBN 91-975766-3-8 005 LI 2 U 9 789197 576635 LM J O H K C O ST Idrotten Vill ISBN 91-975766-3-8 STOCKHOLM JULI 2005 9 789197 576635 Förord Vid Riksidrottsmötet i Umeå 1995 antog idrottsrörelsen enhälligt idéprogrammet. Programmet har sedan dess legat till grund för

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

Välkommen till IF Göta Karlstad

Välkommen till IF Göta Karlstad I. Välkommen till IF Göta Karlstad Att vara ledare i friidrott är fantastiskt. Du får ta hand om, och vara en del av, en grupp av barn, ungdomar och andra ledare som vill uppleva glädjen av friidrott och

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer