Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar"

Transkript

1 Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus för Stockholms unga.

2 Ett vettigt alternativ för kidsen -Jag började spela basket 1972, jag var 9 år. KFUM Central Baskets hall var mitt andra hem och gav så mycket mer än bara fysisk träning. Livet kring basketen och de människor jag mötte blev en del av min identitet och så småningom valde jag att satsa på en elitkarriär inom idrotten. Som vuxen har jag fortsatt att engagera mig i Central, det är mitt sätt att bidra till ett samhälle där alla har en chans att välja en vettig sysselsättning framför hänget på gatan och kanske hamna i fel sällskap. Vår del av Stockholms innerstad har lika många invånare som Uppsala, ändå saknas en rejäl innerstadsarena norr om Slussen. I samband med exploateringen kring norra länken har Roslagstull blivit en möjlig plats för en sådan anläggning. En plats där unga kan mötas och göra det de mår bra av; träffas, träna, sätta upp mål och utvecklas ihop med andra unga och vuxna förebilder. Visionen är en mötesplats för många olika föreningsaktiviteter från körsång till innebandy, kompletterat med café, restaurang, gym och kanske till och med en skola. Det byggs för fullt runt hela Stockholm. Hallen har sin självklara plats som ett stolt växthus för de som är vår framtid, barnen. Svante Bengtsson, ordf. KFUM Basket. Eldsjäl En eldsjäl är enligt Svenska Akademiens ordbok: en eldig, livlig och passionerad själ. KFUM Central är lyckligt lottad. Vi har många passionerade människor som på olika sätt kan kallas eldsjälar. Hela vår historia kantas av eldsjälar som har haft en orubblig vilja att skapa en skillnad för unga människor. Emma Axelsson, basket, coach, the K. Eldsjäl Eldsjälar

3 Behovet I Stockholms norra innerstad, det vill säga Vasastan, Norrmalm och Östermalm, bor ungefär invånare som alla delar på en fullstor hall utan läktare. Ingen annan region i Sverige har så få idrottshallar. I dagsläget står även de flesta skolorna utan egen gymnastiksal vilket betyder att fler delar sal, tillexempel Johannes och Engelska skolan, Franska skolan och Internationella skolan, Gärdesskolan och Fredrikshovs slotts skola. En stor del av de gymnastiksalar som finns idag är undermåliga gällande storleken och inte byggda för klasser om 24 stycken elever, eller fler, vilket är standard idag. Den allmänna bristen på hallar skapar en besvärlig konkurrenssituation. Det får till följd att möjligheten för föreningarna att utvecklas försvåras och gör det principiellt omöjligt för mindre föreningar att få tag i halltider vilket i sin tur är förödande för bredden. Vi vill skapa en ny unik mötesplats vid Roslagstull Ett hus fyllt av möjligheter Under många år har flera försök gjorts för att KFUM Central ska kunna få tillgång till en större idrottshall, i första hand för våra basketspelare och gymnaster, men också större utrymmen för all annan verksamhet som glädjande nog blir alltmer omfattande. Ett nytt försök görs nu för att bygga ett nytt aktivitetshus genom ett samarbete med fastighetsexploateringsbolag Areim. Vi hoppas att tillsammans med Stockholms Stad ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena, och skapa en unik mötesplats, för Stockholms unga. Rickard Mulle Gustavsson, Gymnasterna. Eldsjäl Det här vill vi Vi vill bygga ett nytt aktivitetshus för unga och vuxna som ska innehålla två idrottshallar, en för basket och annan bollsport, och en hall för gymnastik. Hallarna ska vara multifunktionella, dvs fungera lika bra för idrott som för t ex konserter. Huset ska också inrymma lokaler för musikverksamhet och skapa mötesplatser för unga och vuxna som ger möjlighet att utveckla nya verksamheter för att skapa en meningsfull fritid. Det kommer finnas severing/restaurang, gym och andra föreningslokaler. Den största hallen skall ha en läktare för ca 1000 åskådare.

4 Roslagstull VALHALLA VÄGEN BIRGER JARLSGATAN Tidig markreservation fattade exploateringsnämnden beslut om att Areim AB får en tidig markreservation för uppförande av en fullstor idrottshall, inom det område längs Valhallavägens östra sida som sträcker sig från korsningen Valhallavägen/Körsbärsvägen fram till Roslagstull, se karta. Den tidiga markreservationen avser enbart idrottshall men det är troligt att hallen kommer att integreras med andra verksamheter som t.ex. kontor eller bostäder. Detta kommer utredas vidare i det fortsatta arbetet. Exploateringskontorets synpunkter och förslag Det är angeläget att fler idrottshallar tillkommer i norra innerstaden. Exploateringskontoret föreslår därför att exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna, i samråd med Areim AB och KFUM, för att inrymma en idrottshall inom det område längs Valhallavägens östra sida som sträcker sig från korsningen Valhallavägen/Körsbärsvägen fram till Roslagstull.

5 De första skisserna KFUM Central och Areim har tillsammans anlitat Equator arkitekter för att tillsammans arbeta fram ett konkret förslag på hur vi ska realisera visionen om ett nytt allaktivitetshus. Alla inblandade parter är medvetna om att det behövs andra kostnadsbärande ytor för att finansiera byggandet av två idrottshallar mm. Det första skissarbetet från Equator visar en exploatering av området närmast Norra Länkens tunnelmynningar vid Roslagstull som omfattar bostäder, kommersiella lokaler, parkering och föreningslokaler. Under idrottshallarna tänker man sig t ex stora butikslokaler som KFUM Central hyr ut till näringsidkare som därigenom bidrar till drift och skötsel. Bostadsbygge i anslutning till allaktivitetshuset bidrar till att sänka byggkostnaderna för föreningslokalerna.

6 Koncernen KFUK-KFUM Central Utöver de självständiga föreningarna utgörs KFUK-KFUM Central av olika utskott och andra verksamheter såsom Central Gym, Internationella kommittén och KFUK-KFUM Senior med flera. Tillsammans bildar de koncernen KFUK-KFUM Central. Föreningens ordförande är Bengt Arwén, E-post: Koncernen KFUK-KFUM Central består av en förening och två bolag KFUK-KFUM Central är en förening och idkar ideell föreningsverksamhet. KFUK-KFUM Centrals verksamhetsberättelse 2010 KFUK-KFUM Central har 2 helägda dotterbolag, Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB KFUK-KFUM Central. Omsättning ca 8 milj KFUK-KFUM Fondförvaltning. Värde 18 milj KFUK-KFUM Fastigheter AB. Omsättning ca 5 milj Kom Hotel AB Omsättning ca 30 milj KFUK-KFUM Central äger fastigheten Rosenbusken 22 KFUK-KFUM Central hyr ut lokaler i fastigheten Rosenbusken till Kom Hotel AB. KFUM Central Fastighet AB äger fastigheten Oxen Mindre 21. KFUK-KFUM Central äger och förvaltar 15 fonder. Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB redovisas separat i koncernredovisningen på KFUK-KFUM Centrals årsmöte.

7 Vår historia KFUM Centrals verksamheter De största föreningarna under KFUM Central är våra idrottsföreningar: KFUM Gymnasterna KFUM Central Basket KFUM Ängsholmen Hos KFUM Central finns fem körer och två orkestrar: KFUM kören i Stockholm KFUK (YWCA) och KFUM (YMCA) är två världsvida rörelser som bildades redan under 1800-talet. KFUM är en av världens och Sveriges äldsta ungdomsrörelse och KFUKs världsförbund är idag en av världens största kvinnoorganisationer. Idag finns det över 70 miljoner medlemmar i mer än 130 länder. Förkortningen KFUK-KFUM står för Kristliga Föreningen Unga Kvinnor - Kristliga Föreningen Unga Män. I Sverige har KFUK-KFUM funnits sedan mittan av 1800-talet. Nu har vår rörelse över medlemmar som sysslar med en mängd olika verksamheter i mer än 600 lokala föreningar. Vi har ca ideellt arbetande ledare och över 300 anställda på lokal, regional och riksnivå. KFUK-KFUM bygger på en kristen grund. Gemensamt för alla verksamheterna är den röda triangeln. Dess tre sidor står för kropp, själ och ande som symboliserar människans grundläggande behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och andlig fördjupning. KFUM:s Kammarkör Stockholm Cantus KFUM URSUS Kammarkör Swingin Tunes Symfoniorkestern Pro Musica Royal Big Band Dessutom ingår även i KFUM Central: Renju Seniorer Förutom alla föreningar som verkar inom KFUM Central pågår alltid andra aktiviteter i huset. Dels är det aktiviteter vi själva arrangerar, dels andra föreningar och organisationer som använder våra lokaler. KFUM Central KFUM Central tillhör KFUM Sverige. Föreningen bildades i mitten av 1800-talet i Stockholm och är en av Sveriges äldsta ungdomsföreningar. Idag har vi drygt medlemar i vår förening. Snickarbacken Vi har lång erfarenhet av förvaltande såväl som byggande. Våra två fastigheter i hörnet Birger Jarlsgatan/ Snickarbacken samt på Brunnsgatan i Stockholm. Fastigheterna byggdes med hjälp av donationer och privata bidrag, bl.a. från David Carnegie. I slutet av sextiotalet ansågs de lokalerna inte längre vara ändamålsenliga. Rosengatan Fastigheterna såldes och för pengarna uppfördes en ny på Rosengatan 1. Förutom föreningslokaler och en liten idrottshall innehåller huset även ett hotell med ca 100 rum köptes grannfastigheten för att utöka hotellet med ytterligare rum och en större konferensanläggning. Hotellet Kom Hotel AB ägs och drivs av KFUM Central. Fastigheten byggdes i början av 1970 och verksamheten öppnade 1972 och fungerade då först och främst som ett studenthem med hotellverksamhet under sommaren. Den 15 maj 1978 omvandlades verksamheten till ett året runt-hotell.

8 KFUK - KFUM Central Rosengatan 1, Stockholm Tel: Fax: För ytterligare information kontakta Malcolm Lillehöök Svante Bengtsson Michael Lagerkvist

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

KFUK-KFUM CENTRAL VERKSAMHETSBERÄTTELSE SID 1

KFUK-KFUM CENTRAL VERKSAMHETSBERÄTTELSE SID 1 KFUK-KFUM CENTRAL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SID 1 INNEHÅLL Inledning 3 KFUM Centrals styrelse 4 KFUM Centrals personal 5 KFUM Centrals ändamål och mål 6 Verksamhetsplan 7 Arbetsutskott inom KFUM Central

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lad för ationsb Inform 2 2008 er Numm -KFUM KFUK Centrals mmar medle ntrals M Ce -KFU r KFUK lad fö ationsb Inform 1 2008 er Numm mmar

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2008 Mästerligt, KFUM! Första guldet på 20 år KFUK KFUM Ängsholmen 1 - Årets förening 2007 Hej kära läsare! CENTRALBLADET NUMMER 1 2008 Innehållet

Läs mer

Medlemstidning för KFUM Central

Medlemstidning för KFUM Central 3 2 Medlemstidning för KFUM Central 3 2 KFUM Central 2. Innehåll 3. Ordförande har ordet KFUM Central Basket 4. Matchsöndag i Gärdeshallen 6. Tre äventyrliga veckor KFUM Ängsholmen/Sköna Dar 8. Sköna Dar

Läs mer

20:E GULDET MANLIGA ELITEN I TRUPPGYMNASTIK

20:E GULDET MANLIGA ELITEN I TRUPPGYMNASTIK Informationsblad för KFUM Centrals medlemmar Nummer 1 2012 20:E GULDET MANLIGA ELITEN I TRUPPGYMNASTIK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING CENTRALBLADET NR 1 2012 2 ÖPPETTIDER, KOM & ÄT 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 NY

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Lazee på Goldens kickoff i Malmö

Lazee på Goldens kickoff i Malmö helamalmö är en ungdomsorganisation skapad av Malbas Basket och bedriver verksamheter och projekt för att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i Malmö. helamalmö startades 2004

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 KFUK-KFUM Centrals styrelse Tidpunkt: onsdag den 2 oktober 2013 Närvarande: Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, Richard Gustafsson,

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Robinson ett rum för egna idéer

Robinson ett rum för egna idéer Robinson ett rum för egna idéer Lisa Frisk Ålder: 37 år (född 1973) Uppväxt: i Enköping. Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad lärare för klasserna 1-7 samt en rektorsutbildning. Familj: man och två söner.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

B o d y M i n d S p i r i t L Ä G E R S K O L A

B o d y M i n d S p i r i t L Ä G E R S K O L A B o d y M i n d S p i r i t L Ä G E R S K O L A 201 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LÄGERSKOLOR PÅ ÄNGSHOLMEN... 3 DETTA ÄR KFUK-KFUM... 4 DETTA ÄR ÄNGSHOLMEN... 4 SOMMARLÄGER PÅ ÄNGSHOLMEN...

Läs mer

Ternenge Djesá Drömmar och visioner

Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Drömmar och visioner Ternenge Djesá Romska ungdomars drömmar och visioner Ternenge Djesá, Drömmar och visioner, var namnet på den ungdomskonferens som Romska ungdomsförbundet, RUF, arrangerade

Läs mer