Vår största framgång är att vara en liten del av Er

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår största framgång är att vara en liten del av Er"

Transkript

1

2 Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vi är en av världens ledande utvecklare av mobil säkerhetsteknik. Vi har specialiserat oss på driftsäkra lösningar inom segmenten personsäkerhet, egendomslarm och fordonsspårning. Vi utvecklar, tillverkar och säljer mobila larmsystem och M2M utrustning avsedd för professionellt bruk. I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment. Kundspecifika- och speciallösningar visar vi inte publikt. Lite historia Vi har gedigen erfarenhet och har bland annat utvecklat system för larm, spårning och fjärravstängning åt Danska Posten. Vi har även levererat system för säkra lastbilstransporter åt Astra och Ericsson, larm och spårningssystem till våra storbanker och kartfunktionalitet till Volvos OnCall system, listan är lång... Idag arbetar vi med framtidens mobila larmlösningar, några av dem finner ni redan nu i denna folder. Världens ledande bevakningsföretag använder Amigo Alarm De använder olika larmsystem i sitt eget arbete och säljer även våra larm i många olika paketerade lösningar med kundanpassade tjänster till många olika branscher och användare. Våra kunder Bevakningsföretag. Larmcentraler. Polisen i Sverige och inom EU. Försvarsmakten och militär inom EU. Utvalda larminstallatörer och säkerhetskonsulter. Parkeringsbolag. Amigo i korthet Genom innovation och nära samarbete med våra kunder erbjuder vi lösningar för en tryggare arbetsmiljö. Vi skapar tekniska lösningar som säkrar ekonomiska värden och höjer kvaliteten på våra partners säkerhetsarbete. Egenutvecklade produkter tillverkade i Sverige. Strategiska samarbeten med leverantörer runtom i världen av andra produkter som efterfrågas. Våra kunder erhåller prisvärda, enkla och innovativa lösningar på komplexa problem. Ett telefonnummer, en kontakt. Amigo skall vara och förbli ett litet företag! Grundarnas kommentar Vi vet att man inte får något gratis! Därför arbetar vi extra hårt för att uppnå den kvalitet, innovations- och servicegrad som ni som kund förväntar er av oss. Utmana oss gärna! Mathias Engdahl & Björn de Bonnenfant. 2

3 Amigo NEO - Utvecklad och tillverkad i Sverige Vi utvecklar och tillverkar i Sverige för att säkerställa den kvalitet som användarna kräver av en produkt som är avsedd att rädda liv. Några fördelar Produkterna uppnår en högre kvalitet. Vi kan producera mindre serier. Korta ledtider vid tillverkning och anpassningar. Större underleverantörsansvar. Vi kan göra kundspecifika småserier. Vi gynnar den svenska industrin. Vi lyssnar och lär Våra kunder och användare finns i många olika sektorer. Den breda kundbasen med unika säkerhetsbehov är vår utveckligsavdelning. Idéer, synpunkter och erfarenheter från fältet är basen för all vår produktutveckling. CE -godkänd och energisnål NEO bygger på en egenutvecklad och innovativ plattform, CE- och GSM-godkänd enligt ETSI EN Vid normal användning kommer ett Neolarm endast att förbruka ungefär 150W per år. Vilket motsvarar ett par glödlampor i en timme. NEO 400 i läderväska. 3

4 400 NEO 400 GSM/GPS - Vi har inte sparat på krutet! För personer med utsatta och riskfyllda arbeten. Parkeringsvakter, ensamarbetare och väktare är några bra exempel. En robust och slagtålig konstrukton designad för professionellt bruk. Garanti - Ett tecken på kvalitet Vårt unika garantipaket ger er ett tryggt ägande. 3 års elektronik och funktionsgaranti (normalt 12 mån). 2 års kostnadsfri stafettservice med Amigo GSM* 1 års garanti på batteri, väska och laddare. * Kunder som köper NEO 400 med Amigo GSM erhåller stafettservice utan extra kostnad. Med denna tjänst erhåller ni ett nytt utbyteslarm vid behov av service. Med denna tjänst slipper ni driftstopp under servicetiden. Larmanslutning I de allra flesta fall ansluts larmet till någon av Sveriges certifierade larmcentraler som primär larmmottagare. Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal), till karttjänsten Amigo Track och Amigo Mobile. Integritetsskyddad! Amigos larm skyddar effektivt användarens integritet. Det går inte att ringa upp och avlyssna ett Amigolarm om inte användaren först utlöst larm. Vem som helst kan inte avlyssna, bara behöriga nummer. Det går heller inte att fråga ett Amigolarm om GPSposition om ni inte är behörig. REM - Rapid Emergency Message Med vår nya unika innovation levereras högprioriterade larm snabbare till larmcentralen. Funktionen snabbar upp hela processen såsom uppringning, larm och positionering upp till tre gånger snabbare jämfört med branchgenomsnittet. Fördelen med detta är kortare responstid och snabbare åtgärd för den nödställda. Mer information? Vi har skapat en mycket detaljerad folder om NEO 400 beställ den eller ladda ner den på 4

5 Sveriges nya personlarm! Inbyggd GSM-antenn Högtalare Inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV Statuslampor för GSM/GPS-kontakt & laddning Larmknapp Funktionsknapp V Inbyggt batteri Inbyggd GSM 3 axis accelerometer Funktionsknapp Mikrofon Laddning Slagtålig aluminiumprofil Dämpande gummikapsling Statuslampa aktiv funktion Larmmöjligheter Manuella larm Larm som initieras medvetet av användaren: Knapptryckning. Start av passivt timerlarm. Start av klätterlarm. Vid start-/ stopp, etc. Automatiska larm Larm som sänder signal till larmcentralen om användaren är oförmögen att själv trycka på larmknappen, t.ex: ManDown. Repeterande timerlarm. Fallarm. Klätterlarm. Geofence. Tekniska larm Larm som är avsedda att informera användaren om viktig information såsom låg batterinivå, ej GPS, etc. Tekniska larm sänds normalt till sekundära larmmottagare. 5

6 300 Smidigt GSM-larm för fasta larmadresser Ett GSM-personlarm avsett för fasta larmadresser. Utmärkt för yrken som dagligen möter personer face to face i butik, reception eller kundtjänst. NEO 300 Personlarm GSM Larmet har en förbestämd adress och är knutet till en specifik plats och har inte behov av GPS-positionering. Normalt används NEO 300 i butiker, restauranger, receptioner på hotell och vårdcentraler. Egenskaper Två larmnivåer! Enkel- eller dubbeltryck på knappen. Kan ringa till förvalt nummer vid larm. Medlyssning vid larm (inbyggd mikrofon). Kan larma till 7 mottagare (stöder 9 olika larmformat). SMS-varning vid låg batterinivå. Lång drifttid upp till 10 dygn, maximal funktionalitet. Tåligt aluminiumchassi. Redo för larmcentraler. Läderväska med bältesclips (tillval). 240V USB laddare (12/24V finns som tillval). Direktlarm Amigo NEO 300 används ofta som ett larm direkt kopplat till väktare. Då ni trycker på larmknappen så tar en väktare emot larmet i sin mobiltelefon och kan agera direkt. Vid d irektlarm är oftast inte en larmcentral ansluten. Larmcentral I många fall ansluts även larmet till någon av Sveriges certifierade larmcentraler som primär larmmottagare. Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal) och Amigo Mobile. 6

7 Upplev en tryggare arbetsmiljö Tusentals nöjda användare Installationsfri NEO 300 levereras konfigurerad och klar att användas. Larmsändaren är programmerad att larma till angiven mottagare och kräver ingen installation. Många olika användare NEO 300 kallas vanligtvis för Amigo butikslarm, därför att handelssektorn har en stor efterfrågan. Larmet används inom månka olika branscher som trygghetslarm t.ex: Receptioner. Vårdcentraler. Akutmottagningar. Restauranger. Arbetare inom tillverknings- och processindustrin. Maskinoperatörer inom läkemedelsindustrin. Hotell och konferensanläggningar. Eventsäkerhet. Stationära väktare, ordningsvakter, BK etc. HBV-hem. Äldreboenden. 7

8 300 Amigo är ett modernt och effektivt larmsystem utvecklat för handelstrygghet. Amigolarm används dagligen i många köpcentrum och bevakningsringar av Sveriges ledande butikskedjor. Enkelt och snabbt Om en hotbild uppstår är det obekvämt och olämpligt att lyfta luren för att ringa väktaren. I vissa situationer kan det uppfattas som provokativt och förvärra situationen. Tryck på larmknappen istället! Några referenser Eurostop, Halmstad. Emporia, Malmö. Kista Galleria, Stockholm. Heron City, Stockholm. MOOD, Stockholm. Nordby Shoppingcenter, Strömstad. Gränby Centrum, Uppsala. Valbo Köpcentrum, Gävle. Birsta Handelsområde, Sundsvall. Åkersberga Centrum. Bevakningsring, Uppsala City. Bevakningsring, Linköping City. Bevakningsring, Stockholm City. Bevakningsring, Göteborg City, m.fl. 8

9 Handelstrygghet Tryck hellre på knappen två gånger för mycket än en gång för lite! Butikslarmet är till för er trygghet. Lämpliga tillfällen att larma Ni upplever en situation som obehaglig trots att det inte hänt något. Ren magkänsla! Om ni har kunder i butiken som uppvisar ett onormalt beteendemönster. Snatteri eller misstanke om snatteri. Kända personer eller förövare i butiken. Enkel-/ dubbeltryck på larmknappen Om ni trycker en gång på knappen sänds ett meddelande till väktaren att ni önskar besök i butiken, det är inte panik. Om ni trycker två gånger på larmknappen så sänds ett prioriterat larm. Detta tolkas som överfall och väktaren kommar att skynda till butiken med hög handlingsberedskap. Vid dubbeltryck kan larm även sändas till larmcentral som extra säkerhet. Direktlarm utan larmcentral NEO 300 används ofta som ett larm direktkopplat till väktare. Då ni trycker på larmknappen så tar de emot larmet i sin telefon och kan agera direkt. Amigo Mobile, väktarens mobila larmcentral skiljer på mjuka servicelarm och skarpa bråklarm. Bråklarm/ besökslarm När ni trycker en gång på larmknappen sänds ett larm till väktarens Amigo Mobile. I displayen visas en orange markering, ni vill att väktaren besöker butiken. Överfallslarm Om ni trycker två gånger i följd på larmknappen sänds larmet som ett prioriterat larm (rödmarkerat). Vid larm kan väktaren ringa till butikslarmet för att lyssna på händelseförloppet. För att förebygga olovlig avlyssning kan väktaren endast ringa och aktivera mikrofonen efter larm. Tekniskt larm Om ert butikslarm understiger 25 % i batterikapacitet sänds ett lågbatterilarm till väktarens Amigo Mobile. 9

10 320 En liten och smidig larmsändare för övervakning av tillfälliga objekt. Enkel att gömma i en byggcontainer eller utrymmen inomhus. NEO 320 IR Cobra Larm på byggarbetsplatser och container. Tillfälliga larm efter inbrott. Eventsäkerhet. Elektroniska sigill av utrymmen. Larm för ronderande väktare. Egenskaper Lång batteritid, upp till 8-40 dygn. Liten! Endast 10 x 5 x 2 cm. 220V laddare ingår (12/24V som tillval). Redo för larmcentraler. GPS-mottagare som tillval. Larmmöjligheter IR-detektor (7 meter inomhus). Vibrationssensor. Inbyggd mikrofon för medlyssning vid larm. SMS-varning vid låg batterinivå. 10

11 Larmväskor Denna larmväska är anpassad för Close Protection Teams. Den larmutrustning personskyddsväktare och livvakter behöver ute på fältet. Larmväska CPT 1 st. vattentät väska. 2 st. Amigo 320 IR Cobra. 1 st. NEO 400 Personlarm. 1 st. Amigo Mobile Mobile 4. Laddare. Användningsområden Volymlarm. Personlarm. Skalskydd. Mobil positionering. Användning Kontakta oss så berättar vi mer om hur er personskyddsgrupp/ CPT kan öka tryggheten för varje nytt uppdrag, både hemma och utomlands. Fler varianter Finner ni på vår hemsida Larmväskorna anpassas efter era behov och kan kompletteras med fler larm vartefter behovet ökar. Ett startpaket där det mesta du behöver ingår. Detta larmpaket möjliggör snabbinstallation, fjärrstyrning och mobil larmmottagning. Larmväska st. vattentät väska. 3 st. Amigo 320 IR Cobra. 1 st. Amigo Mobile 4. Laddare. Användningsområden Tillfälliga larm efter inbrott eller om det ordinarie larmet inte fungerar eller måste stängas av. Hyrlarm (ersätter den traditionella larmväskan). Tillfälliga larm för störningsjour. Containerlarm på byggarbetsplatser. Extralarm vid tillfälliga lager. Spaning vid skadegörelse. Full kontroll Med Amigo Mobile fjärrstyr Ni alla larm via ett lättanvänt program i mobiltelefonen. Samtidigt kan väktaren själv vara sin egen larmcentral för de anslutna larmen. Ta gärna 5 minuter och räkna på intäkterna som ert företag kan få per år med ett system. 11

12 500 NEO 500 GPS Fordonslarm En larmförlängning som rapporterar till valfria mottagare och-/eller Er larmcentral vid inträffad händelse. Ansluts t.ex. till fordonets billarm eller alkolås. Avsedd för enkel installation i fordon 6-24V system. Larmingången kan konfigureras till fem olika funktioner. Enkel installation NEO 500 behöver endast anslutas till fordonets ström och gul kabel till önskad funktion. Samtliga inställningar görs med några enkla SMS-kommandon. Användare Rondbilar (väktare). Entreprenadmaskiner. Personskyddsobjekt. Transportfordon. Tillsammans med Amigo Track parkeringsövervakningen loggas inom fördefinierade Geofence zoner. Egenskaper 6-24V batteridrift. Inbyggd GPS-mottagare (SirfStarIV) och antenn. Ingång konfigurerad för: - Tändning (automatisk körjournal). - Bil-/ båtlarm. - Alkolås. - Larmknapp (fast monterat överfallslarm). Över-/ underspänningslarm för bilbatteriet. 5 dygns inbyggd batteribackup. Larm för låg nivå i backupbatteri. Larmar upp till 7 mottagare. Levereras inställd och driftklar. Kan med fördel anslutas till Amigo Track! 12

13 Fordon och transport Flödet av gods ökar konstant och transportsektorn är en snabbt växande bransch. Den är oerhört utsatt för stölder och är i behov av driftsäkra och flexibla lösningar! Amigolarm förekommer ofta i övervakade transporter. Larm med positionering Beroende av larmbehov anpassas utrustningen och dess funktioner. I vissa fall behövs automatiska funktioner för att reducera mänskliga fel och i andra fall är behovet av lång drifttid det avgörande. Amigo är ett skal- och anpassningsbart larmsystem som optimeras för uppdraget. Larm i lastutrymme En eller flera sensorer inställda på att detektera intrång eller rörelse genererar larm till förvalda mottagare. Antingen en fast installation eller temporärt mobilt larmsystem, en flexibel lösning för användning i flera fordon. GPS-positionering vid larm Vid händelse av intrång eller rörelse sänds ett larm till Larmcentralen. De ser fordonets position och kan förmedla en insats till platsen. NEO 500 kan anslutas till bilens larm och även meddela föraren direkt via SMS. Personlarm för chaufförer Många förare uppskattar att ha ett personlarm då de kan råka ut för en olycka eller bli överfallna. Möjligheten att ha snabb åtkomst till assistans är viktig! Larmet kan vara mobilt eller fast installerat. Exempel på automatiskt larm Funktionen anpassas efter Ert behov. Ett larm kan per automatik aktiveras på om den befinner sig i-/ eller utanför ett visst geografiskt område. Vara anstängt under färd och påslaget då fordonet står stilla eller bara kunna stängas av då det befinner sig inom ett Geofence område. Landbyte Om ett fordon lämnar landet kan ett larm sändas till valfri mottagare om att det inte längre befinner sig i Sverige. Detta kan vara en larmorsak eller en information till trafikledaren. GSM-positionering En larmsändare kan med hjälp av GSM-masterna ange en ungefärlig positionering. Om fordonet stannar eller larmar så sänds ett meddelande med exakta GPS-koordinater. Ett bra system för tågfrakter och godsvagnar. Kyla/ värme Erhåll larm från övervakade transporter där en viss temperatur ej får under- eller överstigas. Ställbar sensor med över/under eller avvikelse från angiven temperatur. 13

14 2900 Basicmodellen har endast en IR-detektor ansluten, vilket är många kunders behov. Vi har lagt vikt på enkelhet, bra pris och god funktionalitet. NEO 2900 Basic Larmet har en IR-sensor monterad på en 30 cm lång kabel. Basicmodellen har inga andra inbyggda sensorer, med denna modell har vi lagt fokus på hur den används mest. Direktlarm Amigo NEO 2900 kan programmeras att larma direkt till valfria mottagare genom SMS eller uppringt samtal. I vissa fall kan bevakningsföretag godta att larmet programmeras att larma direkt till en väktares mobiltelefon. Larmcentral Normalt ansluts larmet mot en Larmcentral, NEO 2900 är godkänd och stöder många larmformat. Såklart kan larmet sända både direktlarm och till Larmcentral. Det du behöver- Inget annat 1 st. IR-detektor (räckvidd 7 meter). Inbyggt kraftfullt batteri. 240V laddare ingår (12/24V finns som tillval). Larmar upp till 7 mottagare. Lång drifttid. ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader. SMS-varning vid låg batterinivå. Levereras programmerad och klar att användas. Speciellt framtagen för att larma dieseldepåer. Larmets trycksensor känner av nivåskillnad och sänder larm om den minskar/ökar. NEO 2900 Hydro Nivåsensorn placeras på botten av bränsletanken. Om vätskenivån avviker med ett på förhand angivet värde så sänds ett larm till valfria mottagare och-/eller Er larmcentral. Om någon rör vid larmet eller om kabeln till nivåsensorn klipps av så sänds ett sabotagelarm. Egenskaper 1 st. nivåsensor på 10 meter kabel. (mätområde mm). Larmar vid kabelbrott när larmet är påslaget. Sabotagefunktion genom vibrationssensor. Inbyggt kraftfullt batteri. 240V laddare ingår (12/24V finns som tillval). Larm upp till 7 mottagare. Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på). ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader. SMS-varning vid låg batterinivå. Kan ha konstant strömförsörjning. Levereras programmerad och klar att användas. Kan anslutas till valfri larmcentral. 14

15 Mobila larm för tuffa miljöer Byggd med fokus på extrem GPS-mottagning, enkel funktion och en drifttid utöver det vanliga. En högkvalitativ, svensktillverkad produkt som levererar. NEO 2900 Spårning En mobil spårsändare avsedd för utredningar och tillfällig spårning av mobila objekt såsom fordon eller gods. Alt 1. Funktion Start & Stop Rapport när enheten försätts i rörelse. Under rörelse är GPS-mottagaren påslagen. Rapport när enheten stannat. Meddelande till er mobiltelefon via SMS. Alt. 2. Larmpaket med Amigo Mobile NEO 2900 Spårning. Amigo Mobile 4, lammottagare och loggning av händelser och mobil positionering av enheten. Alt. 3. Larmpaket med Amigo Track NEO 2900 Spårning. Anslutning mot Amigo Track för loggning av rörelsemönster och Livelink. Larmet kan levereras med kraftfulla magneter eller 3M Dual Lock kardborreband. Vi kan specialanpassa larmet efter era specifika önskemål. Ett smörgåsbord av larmmöjligheter! Vi skräddarsyr Er 2900:a precis som Ni vill ha den. Ett driftlarm som är anpassat efter era specifika behov. NEO 2900 Custom Anlut externa detektorer, blixtljus, sirén eller den kombination av detektorer Ni behöver. Vi kan tillverka småserier av speciallarm till mycket bra priser och kort leveranstid. Förklara för oss vilka behov Ni har, så kan vi hjälpa till med att föreslå en lösning. Imponerande larmmöjligheter Upp till 16 I/O. Standard 8 in + 8 ut (500mA). Kraftig laddare, större batterier. Reläutgång slutande + brytande 2A (sirén, blixtljus...). 1-2 analogingångar för mätning. Ingång för 4-20mA industristandard sensorer. Nivåsensor (tank/diesellarm). Kan bestyckas med GPS-mottagare (SirfStarIV). Kan bestyckas med accelerometer. Kan bestyckas med kamera. Kan bestyckas med display.... och några saker till. Larmet på ovan bild är ett temperaturlarm avsett att övervaka läkemedelstransporter. Vid larm så erhåller larmcentralen även fordonets position (GPS). 15

16 Stationär larmmottagning På skärmen visas tydligt vilken användare som har tryckt på larmknappen och behöver assistans. Systemet är baserat på GSM-teknik och kan vara fristående eller ingå i ett större system. Lokal larmmottagning Utvecklad för att snabbt, säkert och tydligt ta emot och visa larm, läsbarhet från 10 meters avstånd!. Amigo RX kan med enkelhet monteras på vägg då den har en skyddsram som skruvas direkt på underlaget. Larmpanelen kan ta emot larm från alla NEO-larm. Exempel på användare Sjukhus. Behandlingshem. Vårdcentraler. Mötesrum. Specifikationer I system kan ett larm tas emot av flera larmpaneler. Skärmstorlek 10,1. Skarp ljudsignal eller eget meddelande vid larm. GSM & EDGE Band: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Operativsystem: Android. Internt batteri, backup vid strömavbrott. Teknik: TFT 16 miljoner färger. Upplösning: 1280 x 800 pixlar (WXGA). Anslutning 230V. 16

17 Mobil larmmottagning Amigo Mobile 4 Vår mest sensationella produkt, Amigo Mobile är en helt galen idé. Det syns inte på ytan men det är resultatet av vår besatthet av bra funktion. Professionellt säkerhetsarbete kräver teknik som alltid fungerar utan problem! Logisk programdesign som ni uppskattar ju mer ni använder den. En larmcentral i en mobiltelefon, en sensation i det tysta. Mobil larmcentral Larmmottagning. Kvittens av larm. Fullständig logg av händelser. Positionering av mobila objekt (kartvisning). Fjärrstyrning av larm Med Amigo Mobile kan alla NEO-larm fjärrstyras. Av-/ På, aktivera sensorer, ändra inställningar och kontrollera status. Larmorsak och larmtid Batteristatus och varning vid lågt batteri. GSM-kvalitet. Temperatur. Om GPS-mottagaren har fått FIX position och antalet satelliter larmet har kontakt med. Loggning av larm och tekniska larmmeddelanden. Latitud och longitud samt kartvisning. Blå Container Vallgatan 3 ON Ir Vib 17

18 Spårning, sökning, körjournal... och mycket mer! Amigo Track är ett komplett och lättanvänt system för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller smartphone. Med Amigo Track får ni en mobil GPS positioneringstjänst där ni kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp. Amigo Track Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Ni växlar enkelt karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Ni kan få larm via SMS, eller direkt på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm. Med Amigo Track finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar från kundens sida. Spårning och sökning Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i systemet sparas i 24 månader. Larm När systemet tar emot ett larm indikeras det på skärmen samt att SMS och skickas till förvalda mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm. Livelink En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsatts kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål. Andra exempel på rapporter är: Områdesbevakning. Separation. Rapporter. Hastighetskontroll. No contact. Driftlarm. Batterilarm. Begränsningar i GSM-täckning. Stöldskydd. Man Down. Timerlarm. Rörelsedetektor. Tjänsten tecknas mot en fast månadskostnad och en bindningstid på lägst 24 månader. 18

19 Verksamhetsstöd i världsklass Amigo Tools är ett komplett och lättanvänt system för att distribuera ut uppdrag till anställda, låta dem rapportera in i realtid och säkerställa att de alltid har rätt information tillgänglig för att effektivt utföra sitt arbete. Amigo Tools kan installeras på alla typer av Android baserade enheter. Amigo Tools Ett webbaserat varför det inte kräver en omständig installation utan allt hanteras av oss tillsammans med ledande driftspartners i Sverige. Tjänsten ger er och era kunder stora möjligheter att effektivisera arbetet på ett kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga kvalitet. Genom rapportertings och analysverktyget kan ni på ett effektivt och visuellt sätt inte bara visa på utfört arbete utan också få fram underlag för på hur kvaliteten kan ökas ytterligare genom t.ex. punktinsater. Amigo Tools har en inbyggd faktureringsmotor för att underlätta faktureringen. Allt arbete dokumenteras varför ni aldrig missar att fakturera ett uppdrag och material. Via Amigo Tools kan ni enkelt följa era resurser i realtid via Google Maps. Tools sparar all information under abonnemangstiden varför ni inte löper någon risk att förlora någon information. Amigo Tools är designat att vara lättanvänt för er, era kunder och anställda varför ni inte behöver tidskrävande och kostsamma utbildningar. Streckkoder och RFID Via Amigo Tools kan era anställda läsa av streckkoder och RFID taggar som underlag för att de varit på platsen. Funktioner Via webverktyget kan ni och era kunder enkelt distribuera uppdrag till dina anställda. Systemet har stöd för integration mot larmcentraler där de anställda vi handenheten automatiskt får uppdragen tilldelade till sig och via en enkel knapptryckning kan bekräfta uppdragen. Rapportering Via Amigo Tools kan de anställda effektivt rapportera in allt sitt arbete på fältet vilket säkerställer kvaliteten samt att ni aldrig missar att fakturera ett uppdrag eller använt material. Amigo Tools ger era anställda möjligheter att enkelt dokumentera med hjälp av handenhetens kamera.... fler funktioner Avvikelsehantering. Positionering. Objektsinformation. Material och resursdatabas. Analys och rapportverktyg. Faktureringsverktyg. 19

20 Trådlös överföring av larm, bild eller data Amigo Alarm Box Halmstad Besök & leverans Kungl. Tullkammarhuset Strandgatan Halmstad Kontakt

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden Respect for Security Amigo Security Systems Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden 100% mobila larmsystem för professionellt bruk Amigo Alarm är en vidareutveckling av väl beprövad hård- och mjukvara

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet. www.axel.se

Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet. www.axel.se Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG -trygghet på jobbet www.axel.se TRYGG Om personlarm TRYGG Personlarm som tjänst Med ett personlarmspaket från Axel Group ökar tryggheten för alla som arbetar i utsatta

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Marie Sjölinder, marie@sics.se Per- Olof Sjöberg, pos@scis.se, Anneli Avatare Nöu, anneli@sics.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster R wireless alarm and control solutions VETEL AB l info@vetel.se l l Göteborg l Sverige VETEL AB & YachtSafe Företaget och varumärket Innehållsförteckning

Läs mer

Produktkatalog 2015. Trygghet - Inbrott - Brand - Spårning

Produktkatalog 2015. Trygghet - Inbrott - Brand - Spårning Produktkatalog 2015 Trygghet - Inbrott - Brand - Spårning Innehållsförteckning Powermaster Centralapparater Powermaster Tillbehör Powermaster Detektorer Detektorer forts. Hantering Sirener Övrigt Powercode

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

STOPPA TJUVEN. Rädd om din båt? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN GUIDE TILL EN SÄKRARE SOMMAR JUNI 2006

STOPPA TJUVEN. Rädd om din båt? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN GUIDE TILL EN SÄKRARE SOMMAR JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS STOPPA TJUVEN DIN GUIDE TILL EN SÄKRARE SOMMAR JUNI 2006 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI JUNI 2006 FOTO: ISTOCK.COM RÖR INTE MIN BÅT!

Läs mer

Säkerhet / Videoövervakning / IP-Telefoni. Säkerhetsprodukter Video-övervakning IP-lösningar Spårning

Säkerhet / Videoövervakning / IP-Telefoni. Säkerhetsprodukter Video-övervakning IP-lösningar Spårning Säkerhet / Videoövervakning / IP-Telefoni Säkerhetsprodukter Video-övervakning IP-lösningar Spårning 1 POWERMAX - kompletta trådlösa klass-2 / R godkända larmsystem PowerMax Pro: 62 024 93 PowerMax Pro

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX Administrationshandbok ABAX Körjournal www.abaxsverige.se Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX Innehåll Administration av ABAX körjournal 3 Menyer 3 Körjournal 3 Fordon 3 Fordon 4 Mätarställning 4 Service

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster Innehållsförteckning YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Marint Fordon Industri Appen gör allt enklare En ny generation

Läs mer

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav Så blir du din egen mobiloperatör Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening SKEF NEWS Professionell trådlös kommunikation december 2012 NYA HETA PRYLAR 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås

Läs mer

MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved

MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved MANUAL SURV mobile sensing All rights reserved 2 Innehållsförteckning Allmän information och säkerhet... 3 Exponering för radiofrekvensenergi... 3 CE-märkning... 4 Telefoniserviceavtal och SIM-kort...

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

AVBROTT NORDOST PASSAGEN TEMA: BLÅLJUS - PERSONSKYDD PÅ AGENDAN OLA SKINNARMO & Rakel tydligt tema på FLISA. Flygande komradio

AVBROTT NORDOST PASSAGEN TEMA: BLÅLJUS - PERSONSKYDD PÅ AGENDAN OLA SKINNARMO & Rakel tydligt tema på FLISA. Flygande komradio www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING December 2009 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 19 Nr 4 AVBROTT PÅ AGENDAN OLA SKINNARMO & NORDOST PASSAGEN TEMA: BLÅLJUS - PERSONSKYDD

Läs mer

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Innehållsförteckning INLEDNING...3 Anbudsanvisningar...3 Kort om Teknisk Service...5 Bakgrund...5 DEL 1 BEDÖMNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA, UTVECKLINGSKAPACITET

Läs mer

Välkomna till Stoneridge Nordic

Välkomna till Stoneridge Nordic Produktkatalog 2012 Välkomna till Stoneridge Nordic Jag är mycket stolt och glad att kunna presentera nästa steg i vårt företags utveckling, nämligen vår satsning på åkerier. Vi har under 2011 byggt ett

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år Stölder i byggsektorn är ett stort problem och man uppskattar att kostnaden för byggföretagen uppgår till 1,4-1,5 miljarder kr varje år. Det är inte bara entreprenadföretag som drabbas utan stölderna drabbar

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer