Vår största framgång är att vara en liten del av Er

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår största framgång är att vara en liten del av Er"

Transkript

1

2 Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vi är en av världens ledande utvecklare av mobil säkerhetsteknik. Vi har specialiserat oss på driftsäkra lösningar inom segmenten personsäkerhet, egendomslarm och fordonsspårning. Vi utvecklar, tillverkar och säljer mobila larmsystem och M2M utrustning avsedd för professionellt bruk. I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment. Kundspecifika- och speciallösningar visar vi inte publikt. Lite historia Vi har gedigen erfarenhet och har bland annat utvecklat system för larm, spårning och fjärravstängning åt Danska Posten. Vi har även levererat system för säkra lastbilstransporter åt Astra och Ericsson, larm och spårningssystem till våra storbanker och kartfunktionalitet till Volvos OnCall system, listan är lång... Idag arbetar vi med framtidens mobila larmlösningar, några av dem finner ni redan nu i denna folder. Världens ledande bevakningsföretag använder Amigo Alarm De använder olika larmsystem i sitt eget arbete och säljer även våra larm i många olika paketerade lösningar med kundanpassade tjänster till många olika branscher och användare. Våra kunder Bevakningsföretag. Larmcentraler. Polisen i Sverige och inom EU. Försvarsmakten och militär inom EU. Utvalda larminstallatörer och säkerhetskonsulter. Parkeringsbolag. Amigo i korthet Genom innovation och nära samarbete med våra kunder erbjuder vi lösningar för en tryggare arbetsmiljö. Vi skapar tekniska lösningar som säkrar ekonomiska värden och höjer kvaliteten på våra partners säkerhetsarbete. Egenutvecklade produkter tillverkade i Sverige. Strategiska samarbeten med leverantörer runtom i världen av andra produkter som efterfrågas. Våra kunder erhåller prisvärda, enkla och innovativa lösningar på komplexa problem. Ett telefonnummer, en kontakt. Amigo skall vara och förbli ett litet företag! Grundarnas kommentar Vi vet att man inte får något gratis! Därför arbetar vi extra hårt för att uppnå den kvalitet, innovations- och servicegrad som ni som kund förväntar er av oss. Utmana oss gärna! Mathias Engdahl & Björn de Bonnenfant. 2

3 Amigo NEO - Utvecklad och tillverkad i Sverige Vi utvecklar och tillverkar i Sverige för att säkerställa den kvalitet som användarna kräver av en produkt som är avsedd att rädda liv. Några fördelar Produkterna uppnår en högre kvalitet. Vi kan producera mindre serier. Korta ledtider vid tillverkning och anpassningar. Större underleverantörsansvar. Vi kan göra kundspecifika småserier. Vi gynnar den svenska industrin. Vi lyssnar och lär Våra kunder och användare finns i många olika sektorer. Den breda kundbasen med unika säkerhetsbehov är vår utveckligsavdelning. Idéer, synpunkter och erfarenheter från fältet är basen för all vår produktutveckling. CE -godkänd och energisnål NEO bygger på en egenutvecklad och innovativ plattform, CE- och GSM-godkänd enligt ETSI EN Vid normal användning kommer ett Neolarm endast att förbruka ungefär 150W per år. Vilket motsvarar ett par glödlampor i en timme. NEO 400 i läderväska. 3

4 400 NEO 400 GSM/GPS - Vi har inte sparat på krutet! För personer med utsatta och riskfyllda arbeten. Parkeringsvakter, ensamarbetare och väktare är några bra exempel. En robust och slagtålig konstrukton designad för professionellt bruk. Garanti - Ett tecken på kvalitet Vårt unika garantipaket ger er ett tryggt ägande. 3 års elektronik och funktionsgaranti (normalt 12 mån). 2 års kostnadsfri stafettservice med Amigo GSM* 1 års garanti på batteri, väska och laddare. * Kunder som köper NEO 400 med Amigo GSM erhåller stafettservice utan extra kostnad. Med denna tjänst erhåller ni ett nytt utbyteslarm vid behov av service. Med denna tjänst slipper ni driftstopp under servicetiden. Larmanslutning I de allra flesta fall ansluts larmet till någon av Sveriges certifierade larmcentraler som primär larmmottagare. Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal), till karttjänsten Amigo Track och Amigo Mobile. Integritetsskyddad! Amigos larm skyddar effektivt användarens integritet. Det går inte att ringa upp och avlyssna ett Amigolarm om inte användaren först utlöst larm. Vem som helst kan inte avlyssna, bara behöriga nummer. Det går heller inte att fråga ett Amigolarm om GPSposition om ni inte är behörig. REM - Rapid Emergency Message Med vår nya unika innovation levereras högprioriterade larm snabbare till larmcentralen. Funktionen snabbar upp hela processen såsom uppringning, larm och positionering upp till tre gånger snabbare jämfört med branchgenomsnittet. Fördelen med detta är kortare responstid och snabbare åtgärd för den nödställda. Mer information? Vi har skapat en mycket detaljerad folder om NEO 400 beställ den eller ladda ner den på 4

5 Sveriges nya personlarm! Inbyggd GSM-antenn Högtalare Inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV Statuslampor för GSM/GPS-kontakt & laddning Larmknapp Funktionsknapp V Inbyggt batteri Inbyggd GSM 3 axis accelerometer Funktionsknapp Mikrofon Laddning Slagtålig aluminiumprofil Dämpande gummikapsling Statuslampa aktiv funktion Larmmöjligheter Manuella larm Larm som initieras medvetet av användaren: Knapptryckning. Start av passivt timerlarm. Start av klätterlarm. Vid start-/ stopp, etc. Automatiska larm Larm som sänder signal till larmcentralen om användaren är oförmögen att själv trycka på larmknappen, t.ex: ManDown. Repeterande timerlarm. Fallarm. Klätterlarm. Geofence. Tekniska larm Larm som är avsedda att informera användaren om viktig information såsom låg batterinivå, ej GPS, etc. Tekniska larm sänds normalt till sekundära larmmottagare. 5

6 300 Smidigt GSM-larm för fasta larmadresser Ett GSM-personlarm avsett för fasta larmadresser. Utmärkt för yrken som dagligen möter personer face to face i butik, reception eller kundtjänst. NEO 300 Personlarm GSM Larmet har en förbestämd adress och är knutet till en specifik plats och har inte behov av GPS-positionering. Normalt används NEO 300 i butiker, restauranger, receptioner på hotell och vårdcentraler. Egenskaper Två larmnivåer! Enkel- eller dubbeltryck på knappen. Kan ringa till förvalt nummer vid larm. Medlyssning vid larm (inbyggd mikrofon). Kan larma till 7 mottagare (stöder 9 olika larmformat). SMS-varning vid låg batterinivå. Lång drifttid upp till 10 dygn, maximal funktionalitet. Tåligt aluminiumchassi. Redo för larmcentraler. Läderväska med bältesclips (tillval). 240V USB laddare (12/24V finns som tillval). Direktlarm Amigo NEO 300 används ofta som ett larm direkt kopplat till väktare. Då ni trycker på larmknappen så tar en väktare emot larmet i sin mobiltelefon och kan agera direkt. Vid d irektlarm är oftast inte en larmcentral ansluten. Larmcentral I många fall ansluts även larmet till någon av Sveriges certifierade larmcentraler som primär larmmottagare. Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal) och Amigo Mobile. 6

7 Upplev en tryggare arbetsmiljö Tusentals nöjda användare Installationsfri NEO 300 levereras konfigurerad och klar att användas. Larmsändaren är programmerad att larma till angiven mottagare och kräver ingen installation. Många olika användare NEO 300 kallas vanligtvis för Amigo butikslarm, därför att handelssektorn har en stor efterfrågan. Larmet används inom månka olika branscher som trygghetslarm t.ex: Receptioner. Vårdcentraler. Akutmottagningar. Restauranger. Arbetare inom tillverknings- och processindustrin. Maskinoperatörer inom läkemedelsindustrin. Hotell och konferensanläggningar. Eventsäkerhet. Stationära väktare, ordningsvakter, BK etc. HBV-hem. Äldreboenden. 7

8 300 Amigo är ett modernt och effektivt larmsystem utvecklat för handelstrygghet. Amigolarm används dagligen i många köpcentrum och bevakningsringar av Sveriges ledande butikskedjor. Enkelt och snabbt Om en hotbild uppstår är det obekvämt och olämpligt att lyfta luren för att ringa väktaren. I vissa situationer kan det uppfattas som provokativt och förvärra situationen. Tryck på larmknappen istället! Några referenser Eurostop, Halmstad. Emporia, Malmö. Kista Galleria, Stockholm. Heron City, Stockholm. MOOD, Stockholm. Nordby Shoppingcenter, Strömstad. Gränby Centrum, Uppsala. Valbo Köpcentrum, Gävle. Birsta Handelsområde, Sundsvall. Åkersberga Centrum. Bevakningsring, Uppsala City. Bevakningsring, Linköping City. Bevakningsring, Stockholm City. Bevakningsring, Göteborg City, m.fl. 8

9 Handelstrygghet Tryck hellre på knappen två gånger för mycket än en gång för lite! Butikslarmet är till för er trygghet. Lämpliga tillfällen att larma Ni upplever en situation som obehaglig trots att det inte hänt något. Ren magkänsla! Om ni har kunder i butiken som uppvisar ett onormalt beteendemönster. Snatteri eller misstanke om snatteri. Kända personer eller förövare i butiken. Enkel-/ dubbeltryck på larmknappen Om ni trycker en gång på knappen sänds ett meddelande till väktaren att ni önskar besök i butiken, det är inte panik. Om ni trycker två gånger på larmknappen så sänds ett prioriterat larm. Detta tolkas som överfall och väktaren kommar att skynda till butiken med hög handlingsberedskap. Vid dubbeltryck kan larm även sändas till larmcentral som extra säkerhet. Direktlarm utan larmcentral NEO 300 används ofta som ett larm direktkopplat till väktare. Då ni trycker på larmknappen så tar de emot larmet i sin telefon och kan agera direkt. Amigo Mobile, väktarens mobila larmcentral skiljer på mjuka servicelarm och skarpa bråklarm. Bråklarm/ besökslarm När ni trycker en gång på larmknappen sänds ett larm till väktarens Amigo Mobile. I displayen visas en orange markering, ni vill att väktaren besöker butiken. Överfallslarm Om ni trycker två gånger i följd på larmknappen sänds larmet som ett prioriterat larm (rödmarkerat). Vid larm kan väktaren ringa till butikslarmet för att lyssna på händelseförloppet. För att förebygga olovlig avlyssning kan väktaren endast ringa och aktivera mikrofonen efter larm. Tekniskt larm Om ert butikslarm understiger 25 % i batterikapacitet sänds ett lågbatterilarm till väktarens Amigo Mobile. 9

10 320 En liten och smidig larmsändare för övervakning av tillfälliga objekt. Enkel att gömma i en byggcontainer eller utrymmen inomhus. NEO 320 IR Cobra Larm på byggarbetsplatser och container. Tillfälliga larm efter inbrott. Eventsäkerhet. Elektroniska sigill av utrymmen. Larm för ronderande väktare. Egenskaper Lång batteritid, upp till 8-40 dygn. Liten! Endast 10 x 5 x 2 cm. 220V laddare ingår (12/24V som tillval). Redo för larmcentraler. GPS-mottagare som tillval. Larmmöjligheter IR-detektor (7 meter inomhus). Vibrationssensor. Inbyggd mikrofon för medlyssning vid larm. SMS-varning vid låg batterinivå. 10

11 Larmväskor Denna larmväska är anpassad för Close Protection Teams. Den larmutrustning personskyddsväktare och livvakter behöver ute på fältet. Larmväska CPT 1 st. vattentät väska. 2 st. Amigo 320 IR Cobra. 1 st. NEO 400 Personlarm. 1 st. Amigo Mobile Mobile 4. Laddare. Användningsområden Volymlarm. Personlarm. Skalskydd. Mobil positionering. Användning Kontakta oss så berättar vi mer om hur er personskyddsgrupp/ CPT kan öka tryggheten för varje nytt uppdrag, både hemma och utomlands. Fler varianter Finner ni på vår hemsida Larmväskorna anpassas efter era behov och kan kompletteras med fler larm vartefter behovet ökar. Ett startpaket där det mesta du behöver ingår. Detta larmpaket möjliggör snabbinstallation, fjärrstyrning och mobil larmmottagning. Larmväska st. vattentät väska. 3 st. Amigo 320 IR Cobra. 1 st. Amigo Mobile 4. Laddare. Användningsområden Tillfälliga larm efter inbrott eller om det ordinarie larmet inte fungerar eller måste stängas av. Hyrlarm (ersätter den traditionella larmväskan). Tillfälliga larm för störningsjour. Containerlarm på byggarbetsplatser. Extralarm vid tillfälliga lager. Spaning vid skadegörelse. Full kontroll Med Amigo Mobile fjärrstyr Ni alla larm via ett lättanvänt program i mobiltelefonen. Samtidigt kan väktaren själv vara sin egen larmcentral för de anslutna larmen. Ta gärna 5 minuter och räkna på intäkterna som ert företag kan få per år med ett system. 11

12 500 NEO 500 GPS Fordonslarm En larmförlängning som rapporterar till valfria mottagare och-/eller Er larmcentral vid inträffad händelse. Ansluts t.ex. till fordonets billarm eller alkolås. Avsedd för enkel installation i fordon 6-24V system. Larmingången kan konfigureras till fem olika funktioner. Enkel installation NEO 500 behöver endast anslutas till fordonets ström och gul kabel till önskad funktion. Samtliga inställningar görs med några enkla SMS-kommandon. Användare Rondbilar (väktare). Entreprenadmaskiner. Personskyddsobjekt. Transportfordon. Tillsammans med Amigo Track parkeringsövervakningen loggas inom fördefinierade Geofence zoner. Egenskaper 6-24V batteridrift. Inbyggd GPS-mottagare (SirfStarIV) och antenn. Ingång konfigurerad för: - Tändning (automatisk körjournal). - Bil-/ båtlarm. - Alkolås. - Larmknapp (fast monterat överfallslarm). Över-/ underspänningslarm för bilbatteriet. 5 dygns inbyggd batteribackup. Larm för låg nivå i backupbatteri. Larmar upp till 7 mottagare. Levereras inställd och driftklar. Kan med fördel anslutas till Amigo Track! 12

13 Fordon och transport Flödet av gods ökar konstant och transportsektorn är en snabbt växande bransch. Den är oerhört utsatt för stölder och är i behov av driftsäkra och flexibla lösningar! Amigolarm förekommer ofta i övervakade transporter. Larm med positionering Beroende av larmbehov anpassas utrustningen och dess funktioner. I vissa fall behövs automatiska funktioner för att reducera mänskliga fel och i andra fall är behovet av lång drifttid det avgörande. Amigo är ett skal- och anpassningsbart larmsystem som optimeras för uppdraget. Larm i lastutrymme En eller flera sensorer inställda på att detektera intrång eller rörelse genererar larm till förvalda mottagare. Antingen en fast installation eller temporärt mobilt larmsystem, en flexibel lösning för användning i flera fordon. GPS-positionering vid larm Vid händelse av intrång eller rörelse sänds ett larm till Larmcentralen. De ser fordonets position och kan förmedla en insats till platsen. NEO 500 kan anslutas till bilens larm och även meddela föraren direkt via SMS. Personlarm för chaufförer Många förare uppskattar att ha ett personlarm då de kan råka ut för en olycka eller bli överfallna. Möjligheten att ha snabb åtkomst till assistans är viktig! Larmet kan vara mobilt eller fast installerat. Exempel på automatiskt larm Funktionen anpassas efter Ert behov. Ett larm kan per automatik aktiveras på om den befinner sig i-/ eller utanför ett visst geografiskt område. Vara anstängt under färd och påslaget då fordonet står stilla eller bara kunna stängas av då det befinner sig inom ett Geofence område. Landbyte Om ett fordon lämnar landet kan ett larm sändas till valfri mottagare om att det inte längre befinner sig i Sverige. Detta kan vara en larmorsak eller en information till trafikledaren. GSM-positionering En larmsändare kan med hjälp av GSM-masterna ange en ungefärlig positionering. Om fordonet stannar eller larmar så sänds ett meddelande med exakta GPS-koordinater. Ett bra system för tågfrakter och godsvagnar. Kyla/ värme Erhåll larm från övervakade transporter där en viss temperatur ej får under- eller överstigas. Ställbar sensor med över/under eller avvikelse från angiven temperatur. 13

14 2900 Basicmodellen har endast en IR-detektor ansluten, vilket är många kunders behov. Vi har lagt vikt på enkelhet, bra pris och god funktionalitet. NEO 2900 Basic Larmet har en IR-sensor monterad på en 30 cm lång kabel. Basicmodellen har inga andra inbyggda sensorer, med denna modell har vi lagt fokus på hur den används mest. Direktlarm Amigo NEO 2900 kan programmeras att larma direkt till valfria mottagare genom SMS eller uppringt samtal. I vissa fall kan bevakningsföretag godta att larmet programmeras att larma direkt till en väktares mobiltelefon. Larmcentral Normalt ansluts larmet mot en Larmcentral, NEO 2900 är godkänd och stöder många larmformat. Såklart kan larmet sända både direktlarm och till Larmcentral. Det du behöver- Inget annat 1 st. IR-detektor (räckvidd 7 meter). Inbyggt kraftfullt batteri. 240V laddare ingår (12/24V finns som tillval). Larmar upp till 7 mottagare. Lång drifttid. ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader. SMS-varning vid låg batterinivå. Levereras programmerad och klar att användas. Speciellt framtagen för att larma dieseldepåer. Larmets trycksensor känner av nivåskillnad och sänder larm om den minskar/ökar. NEO 2900 Hydro Nivåsensorn placeras på botten av bränsletanken. Om vätskenivån avviker med ett på förhand angivet värde så sänds ett larm till valfria mottagare och-/eller Er larmcentral. Om någon rör vid larmet eller om kabeln till nivåsensorn klipps av så sänds ett sabotagelarm. Egenskaper 1 st. nivåsensor på 10 meter kabel. (mätområde mm). Larmar vid kabelbrott när larmet är påslaget. Sabotagefunktion genom vibrationssensor. Inbyggt kraftfullt batteri. 240V laddare ingår (12/24V finns som tillval). Larm upp till 7 mottagare. Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på). ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader. SMS-varning vid låg batterinivå. Kan ha konstant strömförsörjning. Levereras programmerad och klar att användas. Kan anslutas till valfri larmcentral. 14

15 Mobila larm för tuffa miljöer Byggd med fokus på extrem GPS-mottagning, enkel funktion och en drifttid utöver det vanliga. En högkvalitativ, svensktillverkad produkt som levererar. NEO 2900 Spårning En mobil spårsändare avsedd för utredningar och tillfällig spårning av mobila objekt såsom fordon eller gods. Alt 1. Funktion Start & Stop Rapport när enheten försätts i rörelse. Under rörelse är GPS-mottagaren påslagen. Rapport när enheten stannat. Meddelande till er mobiltelefon via SMS. Alt. 2. Larmpaket med Amigo Mobile NEO 2900 Spårning. Amigo Mobile 4, lammottagare och loggning av händelser och mobil positionering av enheten. Alt. 3. Larmpaket med Amigo Track NEO 2900 Spårning. Anslutning mot Amigo Track för loggning av rörelsemönster och Livelink. Larmet kan levereras med kraftfulla magneter eller 3M Dual Lock kardborreband. Vi kan specialanpassa larmet efter era specifika önskemål. Ett smörgåsbord av larmmöjligheter! Vi skräddarsyr Er 2900:a precis som Ni vill ha den. Ett driftlarm som är anpassat efter era specifika behov. NEO 2900 Custom Anlut externa detektorer, blixtljus, sirén eller den kombination av detektorer Ni behöver. Vi kan tillverka småserier av speciallarm till mycket bra priser och kort leveranstid. Förklara för oss vilka behov Ni har, så kan vi hjälpa till med att föreslå en lösning. Imponerande larmmöjligheter Upp till 16 I/O. Standard 8 in + 8 ut (500mA). Kraftig laddare, större batterier. Reläutgång slutande + brytande 2A (sirén, blixtljus...). 1-2 analogingångar för mätning. Ingång för 4-20mA industristandard sensorer. Nivåsensor (tank/diesellarm). Kan bestyckas med GPS-mottagare (SirfStarIV). Kan bestyckas med accelerometer. Kan bestyckas med kamera. Kan bestyckas med display.... och några saker till. Larmet på ovan bild är ett temperaturlarm avsett att övervaka läkemedelstransporter. Vid larm så erhåller larmcentralen även fordonets position (GPS). 15

16 Stationär larmmottagning På skärmen visas tydligt vilken användare som har tryckt på larmknappen och behöver assistans. Systemet är baserat på GSM-teknik och kan vara fristående eller ingå i ett större system. Lokal larmmottagning Utvecklad för att snabbt, säkert och tydligt ta emot och visa larm, läsbarhet från 10 meters avstånd!. Amigo RX kan med enkelhet monteras på vägg då den har en skyddsram som skruvas direkt på underlaget. Larmpanelen kan ta emot larm från alla NEO-larm. Exempel på användare Sjukhus. Behandlingshem. Vårdcentraler. Mötesrum. Specifikationer I system kan ett larm tas emot av flera larmpaneler. Skärmstorlek 10,1. Skarp ljudsignal eller eget meddelande vid larm. GSM & EDGE Band: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Operativsystem: Android. Internt batteri, backup vid strömavbrott. Teknik: TFT 16 miljoner färger. Upplösning: 1280 x 800 pixlar (WXGA). Anslutning 230V. 16

17 Mobil larmmottagning Amigo Mobile 4 Vår mest sensationella produkt, Amigo Mobile är en helt galen idé. Det syns inte på ytan men det är resultatet av vår besatthet av bra funktion. Professionellt säkerhetsarbete kräver teknik som alltid fungerar utan problem! Logisk programdesign som ni uppskattar ju mer ni använder den. En larmcentral i en mobiltelefon, en sensation i det tysta. Mobil larmcentral Larmmottagning. Kvittens av larm. Fullständig logg av händelser. Positionering av mobila objekt (kartvisning). Fjärrstyrning av larm Med Amigo Mobile kan alla NEO-larm fjärrstyras. Av-/ På, aktivera sensorer, ändra inställningar och kontrollera status. Larmorsak och larmtid Batteristatus och varning vid lågt batteri. GSM-kvalitet. Temperatur. Om GPS-mottagaren har fått FIX position och antalet satelliter larmet har kontakt med. Loggning av larm och tekniska larmmeddelanden. Latitud och longitud samt kartvisning. Blå Container Vallgatan 3 ON Ir Vib 17

18 Spårning, sökning, körjournal... och mycket mer! Amigo Track är ett komplett och lättanvänt system för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller smartphone. Med Amigo Track får ni en mobil GPS positioneringstjänst där ni kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp. Amigo Track Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Ni växlar enkelt karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Ni kan få larm via SMS, eller direkt på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm. Med Amigo Track finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar från kundens sida. Spårning och sökning Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i systemet sparas i 24 månader. Larm När systemet tar emot ett larm indikeras det på skärmen samt att SMS och skickas till förvalda mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm. Livelink En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsatts kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål. Andra exempel på rapporter är: Områdesbevakning. Separation. Rapporter. Hastighetskontroll. No contact. Driftlarm. Batterilarm. Begränsningar i GSM-täckning. Stöldskydd. Man Down. Timerlarm. Rörelsedetektor. Tjänsten tecknas mot en fast månadskostnad och en bindningstid på lägst 24 månader. 18

19 Verksamhetsstöd i världsklass Amigo Tools är ett komplett och lättanvänt system för att distribuera ut uppdrag till anställda, låta dem rapportera in i realtid och säkerställa att de alltid har rätt information tillgänglig för att effektivt utföra sitt arbete. Amigo Tools kan installeras på alla typer av Android baserade enheter. Amigo Tools Ett webbaserat varför det inte kräver en omständig installation utan allt hanteras av oss tillsammans med ledande driftspartners i Sverige. Tjänsten ger er och era kunder stora möjligheter att effektivisera arbetet på ett kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga kvalitet. Genom rapportertings och analysverktyget kan ni på ett effektivt och visuellt sätt inte bara visa på utfört arbete utan också få fram underlag för på hur kvaliteten kan ökas ytterligare genom t.ex. punktinsater. Amigo Tools har en inbyggd faktureringsmotor för att underlätta faktureringen. Allt arbete dokumenteras varför ni aldrig missar att fakturera ett uppdrag och material. Via Amigo Tools kan ni enkelt följa era resurser i realtid via Google Maps. Tools sparar all information under abonnemangstiden varför ni inte löper någon risk att förlora någon information. Amigo Tools är designat att vara lättanvänt för er, era kunder och anställda varför ni inte behöver tidskrävande och kostsamma utbildningar. Streckkoder och RFID Via Amigo Tools kan era anställda läsa av streckkoder och RFID taggar som underlag för att de varit på platsen. Funktioner Via webverktyget kan ni och era kunder enkelt distribuera uppdrag till dina anställda. Systemet har stöd för integration mot larmcentraler där de anställda vi handenheten automatiskt får uppdragen tilldelade till sig och via en enkel knapptryckning kan bekräfta uppdragen. Rapportering Via Amigo Tools kan de anställda effektivt rapportera in allt sitt arbete på fältet vilket säkerställer kvaliteten samt att ni aldrig missar att fakturera ett uppdrag eller använt material. Amigo Tools ger era anställda möjligheter att enkelt dokumentera med hjälp av handenhetens kamera.... fler funktioner Avvikelsehantering. Positionering. Objektsinformation. Material och resursdatabas. Analys och rapportverktyg. Faktureringsverktyg. 19

20 Trådlös överföring av larm, bild eller data Amigo Alarm Box Halmstad Besök & leverans Kungl. Tullkammarhuset Strandgatan Halmstad Kontakt

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

redknows Mini Tracker

redknows Mini Tracker redknows knows T SOS redknows Mini Tracker Skulle du vilja veta om din båt/fordon (el. annan värdefull enhet) är där du lämnade den? - Med redknows kan du få båtens/fordonets position, fart, batteri status

Läs mer

POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers. Av M3 Redaktion

POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers. Av M3 Redaktion Page 1 of 6 POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers Av M3 Redaktion Test: Det stjäls allt fler bilar och båtar i Sverige, något som kan vara svårt att skydda sig mot. Men å andra

Läs mer

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden Respect for Security Amigo Security Systems Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden 100% mobila larmsystem för professionellt bruk Amigo Alarm är en vidareutveckling av väl beprövad hård- och mjukvara

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Larmar där du lägger den

Larmar där du lägger den EasyGard smarta microlarm THE PHONE HOUSE INTRODUCERAR! Larmar där du lägger den EasyGard är som en mobiltelefon, fast här ryms såväl stöldvarnare och personlarm som vaktmästare och spårhund. Dessutom

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster Innehållsförteckning YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Marint Fordon Industri Appen gör allt enklare En ny generation

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster R wireless alarm and control solutions VETEL AB l info@vetel.se l l Göteborg l Sverige VETEL AB & YachtSafe Företaget och varumärket Innehållsförteckning

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security Produktblad Emwiros centralenhet spindeln i nätet Emwiros centralenhet är en kontrollenhet som styr övervakningssystemet och står i förbindelse med omvärlden via telenätet eller via GSM / GPRS-nätet. Från

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav.

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk SoftAlarm AB ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner Kalla enkelt på hjälp med SoftAlarm vid otrygghet eller skada. Larm med Hitta-funktion Enkelt att bygga upp och ändra

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen Trygghet Det viktigaste du kan köpa till bilen Billarm ger Tjuvar väljer bilar utan larm Flera tusen bilar stjäls eller utsätts för inbrott varje år. Många tror de är tillräckligt skyddade när bilen är

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

STOPPAR TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN DIMKANON

STOPPAR TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN DIMKANON STOPPA TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDE MED EN DIMKANON POTECT dimkanoner är utvecklade med tanke på design och funktionalitet för att passa i de flesta miljöer. Och kan monteras synligt eller dolt. Ett mera effektivt

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer