Installationshandbok. Ver Ver. 4.4 Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok"

Transkript

1 Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok

2 Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7 Anpassad installation...14 Ansluta till en dator...21 Avinstallation: Avinstallera Nikon Capture Avinstallera Nikon Capture Enhetsregistrering...24 USB-gränssnitt...25 IEEE 1394-gränssnitt...38 Macintosh...69 Installera Nikon Capture 4 på en Macintosh...70 Installera program...72 Ansluta till en dator...78 Avinstallation: Avinstallera Nikon Capture Avinstallera Nikon Capture

3 Introduktion Om handboken Om handboken Tack för att du valde Nikon Capture 4 (Ver. 4.4). I den här installationshandboken beskrivs hur du installerar och avinstallerar Nikon Capture 4 på en Windows- eller Macintosh-dator och hur du ansluter kameran till datorn. Här beskrivs också hur du sätter in ett minneskort från en kamera i en kortläsare eller ett PC-kortfack, hur du startar Nikon Capture 4 och hur du registrerar kameran i systemet. Innan du läser den här handboken bör du läsa användarhandboken för Nikon Capture 4. Tillvägagångssättet för att installera Nikon Capture 4 varierar efter kameramodell och operativsystem. Läs de avsnitt i den här handboken som gäller aktuell kameramodell och aktuellt operativsystem. 1

4 Introduktion Översikt Handboken är indelad i två huvuddelar, en för Windows- och en för Macintosh-datorer. Windows I det här avsnittet beskrivs hur du installerar och avinstallerar Nikon Capture 4 på en Windows-dator och hur du ansluter kameran till datorn. Här beskrivs också hur du sätter in minneskortet i en kortläsare eller ett PC-kortfack. När du ansluter kameran till en Windowsdator efter att ha installerat Nikon Capture 4 identifierar datorn automatiskt kameran som en ny enhet och initierar enhetsregistreringen. Information om hur du bekräftar att kameran är rätt registrerad finns i avsnittet Enhetsregistrering. Där beskrivs hur du bekräftar enhetsregistreringen på olika kameramodeller och i olika versioner av Windows. Macintosh I det här avsnittet beskrivs hur du installerar och avinstallerar Nikon Capture 4 på en Macintosh-dator och hur du ansluter kameran till datorn. Här beskrivs också hur du sätter in minneskortet i en kortläsare eller ett PC-kortfack. Illustrationer Illustrationerna i handboken kommer från Windows XP och Mac OS X. Beroende på vilket operativsystem som används kan dialogrutorna och menyerna som visas på datorn skilja sig något från de som visas här. 2

5 Windows I det här avsnittet beskrivs hur du installerar och avinstallerar Nikon Capture 4, hur du ansluter kameran och sätter in kamerans minneskort i en kortläsare eller PC-kortfack och hur du registrerar kameran på datorn. 3

6 Windows Förinstallerade versioner av Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Operativsystem Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) CPU Motsvarande 300 MHz Pentium eller bättre RAM 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Hårddiskutrymme 200 MB krävs för installation Installera Nikon Capture 4 under Windows Innan du installerar Nikon Capture 4 kontrollerar du att datorn uppfyller följande systemkrav. Bildskärmsupplösning bildpunkter eller mer med 16-bitars färg (High Color / tusentals färger). 24-bitars färg (True Color / miljoner färger) rekommenderas Gränssnitt IEEE 1394 OHCI-kompatibelt (Open Host-Controller Interface) IEEE 1394-gränssnittskort eller kort krävs för anslutning till D1, D1X och D1H USB ** Inbyggt USB-gränssnitt Kameror som kan användas D2-serien, D1-serien, D200, D100, D70s, D70 och D50 (Camera Control) Övrigt Cd-enhet krävs för installation Internet-anslutning krävs för vissa alternativ Kameran fungerar eventuellt inte som förväntat när den ansluts till ett IEEE 1394-nav. En lista med kort som har testats och godkänts för användning med D1, D1X och D1H finns på webbplatserna som anges på sidan 2 i användarhandboken. ** Kameran fungerar kanske inte som väntat när den ansluts till ett USB-nav eller ett USB-tangentbord. Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional Om du ska installera Nikon Capture 4 på ett operativsystem för flera användare krävs administratörsbehörighet. När du ska installera Nikon Capture 4 måste du logga in som: 4 Windows XP Home Edition / Professional Windows 2000 Professional Datoradministratör Administratörer

7 Installera Nikon Capture 4 under Windows När du installerar Nikon Capture 4 kan du välja mellan Snabbinstallation och Anpassad installation. Snabbinstallation Följande program installeras i nedanstående ordning. 1 Nikons masslagringsdrivrutin 3 Nikon Capture 4 (endast Windows 98 SE) 2 Drivrutiner för kameror i D1-serien Anpassad installation Välj bland följande (programmen installeras i den angivna ordningen): 1 Nikons masslagringsdrivrutin Nikon Capture 4 (endast Windows 98 SE) 3 2 Drivrutiner för kameror i D1-serien Innan du installerar Nikon Capture 4 Avinstallera tidigare versioner av Nikon Capture innan du installerar Nikon Capture 4. Nikon Capture 4 version 4.4 kan användas med antingen PictureProject eller den senaste versionen av Nikon View. Om du vill ha information om den senaste Nikon-programvaran besöker du webbplatserna som anges på sidan 2 i Nikon Capture 4 Användarhandbok. Avsluta alla program, inklusive antivirusprogram, som är igång. 5

8 Windows När du sätter in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten öppnas en dialogruta för språkval. Välj ett språk i listan och klicka på Next (Nästa) så visas fönstret Install Center. Fönstret har tre flikar: Programvara, Anpassad installation och Kundsupport. Om du klickar på Avsluta (Avsluta) avbryts installationen och fönstret stängs. Programvara Om du klickar på knappen Snabbinstallation på fliken Program påbörjas installationen av drivrutinener för kameror i D1-serien, Nikons masslagringsdrivrutin (endast Windows 98 SE) och Nikon Capture 4. Anpassad installation På den här fliken visas en lista med de program som kan installeras från fönstret Install Center. Markera önskade objekt och klicka sedan på Installera för att påbörja installationen. Kundsupport Kundsupport Klicka på knappen för din region om du vill visa Nikons webbplats för teknisk support (Internetanslutning krävs). Viktigt Klicka på Viktigt för att visa Viktigt-filen. Vi rekommenderar att du läser Viktigt-filen innan du installerar Nikon Capture 4. Om dialogrutan för språkval inte visas Om dialogrutan för språkval inte visas när cd-skivan med Nikon Capture 4 sätts in: 1. Under Windows XP Home Edition och Windows XP Professional väljer du Den här datorn på Startmenyn. I andra versioner av Windows dubbelklickar du på ikonen Den här datorn på skrivbordet. 2. Högerklicka på ikonen för den cd-enhet som innehåller cd-skivan med Nikon Capture Välj Spela upp automatiskt på menyn som visas. 6

9 Installera Nikon Capture 4 under Windows Snabbinstallation Installationen innefattar två steg: välja alternativet Snabbinstallation och installera programmen. Steg 1: Välj alternativet Snabbinstallation Klicka på knappen Snabbinstallation på fliken Program för att påbörja installationen av drivrutinener för kameror i D1-serien, Nikons masslagringsdrivrutin (endast Windows 98 SE) och Nikon Capture 4. Före installationen Innan du installerar Nikon Capture 4 och drivrutinen kontrollerar du att kameran inte är ansluten till datorn. Om enhetsguiden visas avslutar du den genom att klicka på Avbryt. Produktnyckel Om du uppmanas att ange en produktnyckel när du startar Nikon Capture 4 Editor eller Nikon Capture 4 Camera Control anger du produktnyckeln som finns på cd-fodralet för Nikon Capture 4. 7

10 Windows Steg 2: Slutför installationen 2.1 Installera drivrutinener för kameror i D1-serien Om du använder en kamera i D1-serien installerar du först drivrutinen för kameran. Om du använder en annan kameramodell klickar du på Avbryt och fortsätter med nästa steg. Om du vill installera drivrutinen för kameror i D1-serien klickar du på OK. Ett meddelande visas som anger att installationen är klar. Klicka på OK. Windows 98 SE Om du använder Windows 98 SE installeras Nikons masslagringsdrivrutin före drivrutinen för kameror i D1-serien. Dialogrutan som avbildas till höger visas. Klicka på OK för att fortsätta. 8

11 2.2 Installera Nikon Capture 4 Installationen av Nikon Capture 4 påbörjas med licensavtalet. Installera Nikon Capture 4 under Windows Godkänn licensavtalet När du har läst och förstått innehållet i avtalet klickar du på Ja för att fortsätta med installationen Anpassa ditt exemplar av Nikon Capture 4 Ange ditt namn och företag (valfritt) så aktiveras knappen Nästa. Om du klickar på Nästa visas en bekräftelsedialogruta. Om den information du angav är korrekt klickar du på Ja för att fortsätta med nästa steg. Tidigare versioner av Nikon Capture Innan du kan installera Nikon Capture 4 måste du avinstallera tidigare versioner av Nikon Capture. 9

12 Windows Välj en plats Den mapp som Nikon Capture 4 installeras i visas vid Målmapp (standardmappen är \ Program\Nikon\NCapture4). Om du vill installera i den här mappen klickar du på Nästa. Om du vill välja en annan mapp klickar du på Bläddra... och navigerar till önskad plats. Om du vill skapa en ny mapp klickar du på Nästa så visas följande dialogruta. Klicka på Ja för att skapa en mapp på den valda platsen Starta installationen När installationen pågår visas nedanstående dialogruta. 10

13 Installera Nikon Capture 4 under Windows Skapa en genväg på skrivbordet När förloppsindikatorn når 100 % visas nedanstående dialogruta. Klicka på Ja om du vill skapa en genväg så att du kan starta Nikon Capture 4 direkt från en ikon på skrivbordet. Om du inte vill skapa en genväg klickar du på Nej. Associera filtillägg med Nikon Capture 4 Om Nikon Scan eller något annat program som använder samma filtillägg som Nikon Capture installeras, visas en dialogruta där du får ange om Nikon Capture 4 ska associeras med filtilläggen för färgbalansinställningar (*.nca), tonkurvor (*.ncv) och andra filer med bildjusteringsinställningar. Om du vill associera Nikon Capture 4 med dessa tillägg (rekommenderas) klickar du på Ja. Välja ett program för öppning av bildfiler Om Adobe Photoshop är installerat på datorn visas en dialogruta där du får välja ett program för öppning av bilder. Klicka på Ja för att välja Photoshop som det program som ska användas för öppning av bildfiler. 11

14 Windows Välj standardinställningar för färghantering Om du vill använda den färgrymdsprofil som är inbäddad i bilder som öppnas i Nikon Capture 4 väljer du (A) Använd färgrymden för filen som ska öppnas som arbetsfärgrymd. Om du vill välja en standard RGB-färgrymdprofil för arbetsfärgrymden i Nikon Capture 4 väljer du (B) Använd alltid standard-rgb-färgrymden som arbetsfärgrymd. När det här alternativet är markerat kan du välja standardfärgrymdsprofilen från en listruta. Klicka på OK för att aktivera ändringarna och fortsätta till nästa steg. Om du klickar på Om färgrymder visas en beskrivning av de olika färgrymdsprofilerna. Den här beskrivningen hjälper dig välja färgrymdsprofil. Den färgrymdsprofil som används för standardutmatning kan ändras när som helst efter installation på fliken Färghantering i Nikon Capture 4 Editor eller i dialogrutan Styregenskaper för kameran i Nikon Capture 4. 12

15 Installera Nikon Capture 4 under Windows Fullständig installation av Nikon Capture 4 Följande dialogruta visas när installationen av Nikon Capture 4 är klar. Klicka på Slutför för att fortsätta till nästa steg. 2.3 Starta om datorn Dialogrutan som avbildas nedan visas när installationen är klar. Klicka på Ja för att starta om datorn. Med detta är den enkla installationen klar. 13

16 Windows Anpassad installation Installationen innefattar två steg: välja alternativet Anpassad installation och installera programmen. Steg 1: Välj alternativet Anpassad installation Klicka på fliken Anpassad installation och markera de program som du vill installera. Masslagringsdrivrutiner för Nikon-kameror Den här kryssrutan visas bara under Windows 98 Second Edition (SE). Markera kryssrutan om du vill installera Nikons masslagringsdrivrutin för Windows 98 SE. Drivrutiner för kameror i D1-serien Markera den här kryssrutan om du vill installera drivrutinerna för D1-serien. Nikon Capture 4 Markera den här kryssrutan om du vill installera Nikon Capture 4. Före installationen Innan du installerar Nikon Capture 4 och drivrutinerna kontrollerar du att kameran inte är ansluten till datorn. Om enhetsguiden visas avslutar du den genom att klicka på Avbryt. 14

17 Installera Nikon Capture 4 under Windows Steg 2: Slutför installationen När du vill påbörja installationen av de valda programmen klickar du på knappen Installera på fliken Anpassad installation. Om du markerat flera alternativ installeras programmen i den angivna ordningen. 2.1 Installera drivrutiner Om du valde Masslagringsdrivrutiner för Nikon-kameror (endast Windows 98 SE) eller Drivrutiner för kameror i D1-serien, påbörjas installationen med de valda drivrutinerna. I nedanstående förklaring används drivrutinen för en kamera i D1-serien som exempel Påbörja installationen av drivrutinen Om du valde Drivrutiner för kameror i D1-serien visas följande dialogruta. Klicka på OK för att starta installationen Avsluta installationen av drivrutinen När installationen är klar visas följande dialogruta. Klicka på OK för att fortsätta till nästa steg. 15

18 Windows 2.2 Installera Nikon Capture 4 Installationen av Nikon Capture 4 påbörjas med licensavtalet Godkänn licensavtvalet När du har läst och förstått innehållet i avtalet klickar du på Ja för att fortsätta med installationen Anpassa din kopia av Nikon Capture 4 Ange ditt namn och företag (valfritt) så aktiveras knappen Nästa. Om du klickar på Nästa visas en bekräftelsedialogruta. Om den information du angav är korrekt klickar du på Ja för att fortsätta med nästa steg. Tidigare versioner av Nikon Capture Innan du kan installera Nikon Capture 4 måste du avinstallera tidigare versioner av Nikon Capture. 16

19 Installera Nikon Capture 4 under Windows Välj en plats Den mapp som Nikon Capture 4 installeras i visas vid Målmapp (standardmappen är \ Program\Nikon\NCapture4). Om du vill installera i den här mappen klickar du på Nästa. Om du vill välja en annan mapp klickar du på Bläddra och navigerar till önskad plats. Om du vill skapa en ny mapp klickar du på Nästa så visas följande dialogruta. Klicka på Ja för att skapa en mapp på den valda platsen. 17

20 Windows Starta installationen När installationen pågår visas nedanstående dialogruta Skapa en genväg på skrivbordet När förloppsindikatorn når 100 % visas nedanstående dialogruta. Klicka på Ja om du vill skapa en genväg så att du kan starta Nikon Capture 4 direkt från en ikon på skrivbordet. Om du inte vill skapa en genväg klickar du på Nej. Associera filtillägg med Nikon Capture 4 Om Nikon Scan eller något annat program som använder samma filtillägg som Nikon Capture installeras, visas en dialogruta där du får ange om Nikon Capture 4 ska associeras med filtilläggen för färgbalansinställningar (*.nca), tonkurvor (*.ncv) och andra filer med bildjusteringsinställningar. Om du vill associera Nikon Capture 4 med dessa tillägg (rekommenderas) klickar du på Ja. Välja ett program för öppning av bildfiler Om du har Adobe Photoshop installerat på datorn visas en dialogruta där du får ange om du vill att bildfiler som sparats i Nikon Capture 4 ska öppnas i Photoshop. Klicka på Ja om du vill att bildfiler ska öppnas i Photoshop. 18

21 Installera Nikon Capture 4 under Windows Välj standardinställningar för färghantering Om du vill använda den färgrymdsprofil som är inbäddad i bilder som öppnas i Nikon Capture 4 väljer du (A) Använd färgrymden för filen som ska öppnas som arbetsfärgrymd. Om du vill välja en standard RGB-färgrymdprofil för arbetsfärgrymden i Nikon Capture 4 väljer du (B) Använd alltid standard-rgb-färgrymden som arbetsfärgrymd. När det här alternativet är markerat kan du välja standardfärgrymdsprofilen från en listruta. Klicka på OK för att aktivera ändringarna och fortsätta till nästa steg. Om du klickar på Om färgrymder visas en beskrivning av de olika färgrymdsprofilerna. Den här beskrivningen hjälper dig välja färgrymdsprofil. Den färgrymdsprofil som används för standardutmatning kan ändras när som helst efter installation på fliken Färghantering i Nikon Capture 4 Editor eller i dialogrutan Styregenskaper för kameran i Nikon Capture 4. 19

22 Windows Fullständig installation av Nikon Capture 4 Följande dialogruta visas när installationen av Nikon Capture 4 är klar. Klicka på Slutför för att fortsätta till nästa steg. 2.3 Slutför installationen Dialogrutan som avbildas nedan visas när installationen är klar. Klicka på Ja för att starta om datorn. 20

23 Ansluta till en dator Ansluta till en dator Om du använder en dator med Windows måste du installera Nikon Capture innan du ansluter kameran till datorn för första gången. När du har installerat Nikon Capture 4 slår du på kameran och ansluter den till datorn eller sätter in minneskortet i en kortläsare eller ett PC-kortfack. Mer information om hur du ansluter kameran till en dator finns i den dokumentation som medföljer kameran. D1-serien (IEEE 1394-gränssnitt) D2-serien / D200 / D100 / D70s / D70 / D50 (USB-gränssnitt) Använd en tillförlitlig strömkälla För avbrottsfri dataöverföring måste batteriet vara fulladdat. Om du är tveksam bör du ladda batteriet innan du börjar eller använda en nätadapter (säljes separat). Om batteriet tar slut under överföringen avbryts den och data kan gå förlorade. 21

24 TM EC-AD1 TM EC-64CF Windows Använda ett PC-kortfack Om du sätter in kamerans minneskort i en PC-kortadapter (säljes separat) fungerar det som ett PCMCIA ATA-kort av typ II, vilket innebär att det går att läsa bilder från kortet. Sätta i ett minneskort Ta bort minneskortet från kameran och sätt i det i adaptern. Sätt in adaptern i ett PCMCIA TYPE II ATA-kortfack på datorn. Mer information om hur du sätter in adaptern finns i den dokumentation som medföljde datorn. CompactFlash Card ADAPTER CompactFlash Card Beroende på datorns operativsystem kan det bli nödvändigt att installera program, registrera kortadaptern eller justera operativsystemets inställningar när adaptern sätts in i kortfacket. Mer information finns i operativsystemets användarhandbok. Använda en kortläsare Det går också att visa bilderna på minneskortet med en kortläsare. Sätta in ett minneskort När du har tagit bort minneskortet från kameran sätter du in det i kortläsaren och ansluter läsaren till datorn. Mer information om hur du ansluter kortläsaren till en dator finns i den dokumentation som medföljde kortläsaren. Kortläsare (USB-gränssnitt) Kortläsare Minneskort 22

25 Avinstallation Avinstallation Avinstallera Nikon Capture 4 I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar Windows-versionerna av Nikon Capture 4. Avinstallera Nikon Capture 4 1Klicka på Start-knappen, välj Alla program > Nikon Capture 4 > Avinstallation Nikon Capture 4 (Windows XP) eller Program > Nikon Capture 4 > Avinstallation Nikon Capture 4 (övriga versioner av Windows). Avinstallationsprogrammet startas. 2Meddelandet Vill du ta bort det markerade programmet och alla dess komponenter fullständigt? Klicka på OK om du vill avinstallera Nikon Capture 4. 3Om någon av de komponenter som används av Nikon Capture 4 är skrivskyddade eller används av andra program visas en dialogruta med information om det. Följ anvisningarna i dialogrutan för att ta bort komponenterna eller lämna dem oförändrade. 4Dialogrutan som avbildas nedan visas när avinstallationsprogrammet har tagit bort Nikon Capture 4 från datorn. Markera Ja, jag vill starta om datorn nu och klicka sedan på Slutför för att starta om datorn. Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional Om du ska avinstallera Nikon Capture 4 under ett operativsystem för flera användare måste du ha administratörsbehörighet. När du ska avinstallera Nikon Capture 4 måste du logga in som: Windows XP Home Edition / Professional Windows 2000 Professional Datoradministratör Administratörer 23

26 Windows Enhetsregistrering Om du ansluter en godkänd digitalkamera till en Windows-dator efter att ha installerat Nikon Capture 4 och sedan startar om datorn identifieras kameran automatiskt som en ny enhet och registreras i operativsystemet. I det här avsnittet beskrivs hur du kontrollerar att kameran är rätt registrerad. Läs avsnittet för aktuell kamera och aktuellt operativsystem. Kamera USB-gränssnitt (D2-serien / D200 / D100 / D70s / D70 / D50 / COOLPIX-serien) IEEE 1394-gränssnitt (Nikon D1 / Nikon D1X / Nikon D1H) Nikon D1 som tidigare registrerats under Nikon View DX eller Nikon Capture 2 eller tidigare Operativsystem Windows XP Home Edition / Professional 25 Windows 2000 Professional 27 Windows Millennium Edition (Me) 29 Windows 98 Second Edition (SE) 31 Windows XP Home Edition / Professional 38 Windows 2000 Professional 42 Windows Millennium Edition (Me) 53 Windows 98 Second Edition (SE) 60 Windows 2000 Professional 48 Windows Millennium Edition (Me) 57 Windows 98 Second Edition (SE) 65 24

27 USB-gränssnitt Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Windows XP Home Edition / Professional I följande anvisning används D100 som exempel. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en USB-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Om dialogrutan Flyttbar disk visas efter registreringen klickar du på Avbryt för att stänga dialogrutan. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 Öppna Kontrollpanelen genom att välja Kontrollpanelen på Start-menyn, och öppna sedan Prestanda och underhåll genom att klicka på Prestanda och underhåll. Öppna fönstret Systemegenskaper genom att klicka på System. Öppna fliken Maskinvara och klicka på Enhetshanteraren. Steg 2 Dialogrutan Enhetshanteraren visas. Kontrollera att alternativen för Diskenheter, Lagringsvolymer och USB-styrenheter finns med i listan och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid dessa enhetstyper. Logga in Du måste logga in som Datoradministratör för att kunna registrera kameran. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. 25

28 Windows Steg 3 Kontrollera att NIKON D100 USB Device, Allmän volym och USB-masslagringsenhet finns med i listan under alternativen för Diskenheter, Lagringsvolymer och USB-styrenheter. Dubbelklicka på dessa listor för att öppna motsvarande fönster med egenskaper. Om NIKON D100 USB Device finns i listan under alternativet för Andra enheter, tar du bort denna post och stänger sedan av och slår på kameran igen. Steg 4 Dialogrutorna med egenskaper för de valda enheterna visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet Den här enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Enhetsregistreringen är nu klar. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. PTP Om alternativet USB i kamerans inställningsmeny har angetts till PTP kontrollerar du att kameran visas på Kontrollpanelen under Skrivare och annan maskinvara > Skannrar och kameror. 26

29 Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Windows 2000 Professional I följande anvisning används D100 som exempel. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en USB-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet. Öppna dialogrutan med systemegenskaper genom att välja Egenskaper på snabbmenyn. Klicka på fliken för maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. Steg 2 Dialogrutan Enhetshanteraren visas. Kontrollera att alternativen för Diskenheter, Lagringsvolymer och USB-styrenheter finns med i listan och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid dessa enhetstyper. Logga in Logga in som Administratör för att registrera kameran. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. 27

30 Windows Steg 3 Kontrollera att NIKON D100 USB Device, Allmän volym och USB Mass Storage Device finns med i listan under alternativen för Diskenheter, Lagringsvolymer och USB-styrenheter. Dubbelklicka på dessa listor för att öppna motsvarande fönster med egenskaper. Om NIKON D100 USB Device visas under Andra enheter tar du bort den posten och stänger sedan av kameran och sätter på den igen. Steg 4 Dialogrutorna med egenskaper för de valda enheterna visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Enhetsregistreringen är nu klar. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. PTP Om alternativet USB i kamerans inställningsmeny har angetts till PTP kontrollerar du att kameran visas på Kontrollpanelen under Skannrar och kameror. Kameran kan visas med namn eller som en Nikon DSLR camera. 28

31 Windows Millennium Edition (Me) I följande anvisning används D100 som exempel. Enhetsregistrering: USB-gränssnitt När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en USB-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 Högerklicka på ikonen Enhetshanteraren på skrivbordet. Öppna dialogrutan med systemegenskaper genom att välja Egenskaper på snabbmenyn. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Steg 2 Kontrollera att alternativen för Diskenheter, Lagringsenhet och USB-styrenheter finns med i listan på fliken Enhetshanteraren och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid dessa enhetstyper. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. 29

32 Windows Steg 3 Kontrollera att NIKON D100, USB-disk och USB Mass Storage Device finns med i listan under alternativen för Diskenheter, Lagringsenhet och USB-styrenheter. Dubbelklicka på dessa listor för att öppna motsvarande fönster med egenskaper. Om NIKON D100 finns i listan under alternativet för Andra enheter, tar du bort denna post och stänger sedan av och slår på kameran igen. Steg 4 Dialogrutorna med egenskaper för de valda enheterna visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Enhetsregistreringen är nu klar. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. PTP Om alternativet USB i kamerans inställningsmeny har angetts till PTP kontrollerar du att kameran visas på Kontrollpanelen under Skannrar och kameror. Kameran kan visas med namn eller som en Nikon DSLR camera. 30

33 Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Windows 98 Second Edition (SE) I följande anvisning används D100 som exempel. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en USB-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn som visas. Dialogrutan med systemegenskaper visas. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Steg 2 Kontrollera att alternativen för Diskenheter, Styrenheter för hårddiskar och USB-styrenheter finns med i listan på fliken Enhetshanteraren och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid dessa enhetstyper. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. 31

34 Windows Steg 3 Kontrollera att NIKON D100, Nikon Digital Camera Controller och Nikon Digital Camera Mass Storage Driver finns med i listan under alternativen för Diskenheter, Styrenheter för hårddiskar och USB-styrenheter. Dubbelklicka på dessa listor för att öppna motsvarande fönster med egenskaper. Om NIKON DSC D100 finns med i listan under alternativet för Andra enheter installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna i Installera om drivrutinen ( 33). Om de tre drivrutinerna ovan inte visas i Enhetshanteraren och NIKON D100 inte visas under Andra enheter kopplar du ur kameran och startar om datorn. Återanslut kameran till datorn när datorn har startats om. Steg 4 Egenskaperna för de valda enheterna visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Enhetsregistreringen är nu klar. Klicka på OK för att stänga dialogrutan. PTP Om alternativet USB i kamerans inställningsmeny har angetts till PTP kontrollerar du att kameran visas på Kontrollpanelen under Skannrar och kameror. Kameran kan visas med namn eller som en Nikon DSLR camera. 32

35 Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Installera om drivrutinen Windows 98 Second Edition (SE) Om NIKON DSC D100 finns med i listan under alternativet för Andra enheter måste du installera om drivrutinen. Steg 1 Dubbelklicka på posten NIKON DSC D100 under alternativet för Andra enheter. Steg 2 Dialogrutan Egenskaper för NIKON D100 visas. Klicka på fliken Allmänt och klicka på Installera om drivrutin. Steg 3 Update Guiden Uppdatera drivrutin visas. Klicka på Nästa. 33

36 Windows Steg 4 Dialogrutan som avbildas till höger visas. Välj Sök efter en bättre drivrutin för enheten än den som används för närvarande och klicka sedan på Nästa. Steg 5 Sätt in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cdenheten. Du kan förhindra att dialogrutan för språkval visas automatiskt genom att hålla ned Skift när du sätter in skivan. Markera alternativet CD-ROM-enhet och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan Select Language (Välj språk) Om dialogrutan Select Language (Välj språk) visas när du sätter in cd-skivan klickar du på Quit (Avsluta) för att stänga dialogrutan. Steg 6 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Nästa. Ingen drivrutin kunde hittas Om ett meddelande visas som anger att Windows inte kunde hitta en lämplig drivrutin kan detta bero på att cd-skivan med Nikon Capture 4 inte satts in på rätt sätt i cd-enheten eller att du inte markerat rätt kryssruta. Klicka på Föregående för att återgå till dialogrutan från steg 5 och kontrollera sedan att inställningarna är korrekta. 34

37 Steg 7 En dialogruta visas som anger att uppdateringen av drivrutinen lyckats. Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan. Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Steg 8 Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan för drivrutinen för masslagring för Nikon digitalkamera och kontrollera att meddelandet om att Enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus. Klicka på Stäng. Steg 9 Guiden påbörjar nu installationen av Nikon Digital Camera Controller och den dialogruta som avbildas här till höger visas. Klicka på Nästa. 35

38 Windows Steg 10 Välj Sök efter den bästa drivrutinen för enheten (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. Steg 11 När du har kontrollerat att cd-skivan för Nikon Capture 4 är insatt i cd-enheten markerar du alternativet CD-ROM-enhet och klickar sedan på Nästa. Steg 12 En dialogruta visas som anger att Windows har hittat drivrutinerna för Nikon Digital Camera Controller. Klicka på Nästa. Ingen drivrutin kunde hittas Om ett meddelande visas om att inte en lämplig drivrutin kunde hittas kan detta bero på att cd-skivan med Nikon Capture 4 inte satts in på rätt sätt i cd-enheten eller att du inte markerat rätt kryssruta. Klicka på Föregående för att återgå till dialogrutan från steg 11 och kontrollera sedan att inställningarna är korrekta. 36

39 Steg 13 En dialogruta visas som anger att uppdateringen av drivrutinen lyckades. Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan. Enhetsregistrering: USB-gränssnitt Steg 14 Klicka på OK för att stänga dialogrutan med systemegenskaper. 37

40 Windows IEEE 1394-gränssnitt Windows XP Home Edition / Professional Innan du börjar Kontrollera att det OHCI-kompatibla IEEE 1394-gränssnittskortet har registrerats i systemet. Öppna Kontrollpanelen genom att välja Kontrollpanelen på Start-menyn, och öppna sedan Prestanda och underhåll genom att klicka på Prestanda och underhåll. Öppna fönstret Systemegenskaper genom att klicka på System. Öppna fliken Maskinvara och klicka på Enhetshanteraren. Om kameran har registrerats p rätt sätt i systemet ska styrenheten för kameran visas under IEEE bussvärdstyrenheter. Om IEEE 1394-bussvärdstyrenheter inte finns med i listan i Enhetshanteraren eller om IEEE 1394-gränssnittskortet anges som en okänd eller annan enhet eller är markerad med en röd eller gul varningsikon, följer du anvisningarna i handboken som medföljde kortet och kontrollerar att drivrutinerna är rätt installerade. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en IEEE 1394-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 Klicka på Start-knappen, klicka på Inställningar och välj sedan Kontrollpanelen. Klicka på ikonen Prestanda och underhåll i fönstret Kontrollpanelen så öppnas fönstret Prestanda och underhåll. Klicka på ikonen System i fönstret Prestanda och underhåll så öppnas fönstret Systemegenskaper. Klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren så öppnas fönstret Enhetshanteraren. Kontrollera att Nikon 1394 Protocol Device finns med i listan i Enhetshanteraren och klicka sedan på plustecknet till vänster om posten. Logga in Du måste logga in som Datoradministratör för att kunna registrera kameran. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. 38

41 Om det inte finns någon Nikon 1394 Protocol Device-post i listan eller om NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) finns med i listan för Andra enheter, installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna i Installera om drivrutinen ( 40). Om Nikon 1394 Protocol Device inte finns med i listan i Enhetshanteraren och NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) inte finns med i listan under alternativet för Andra enheter kopplar du bort kameran och startar sedan om datorn. När datorn har startat om ansluter du kameran till datorn igen. Steg 2 Kontrollera att Nikon Digital Camera D1 Series finns med i listan under Nikon 1394 Protocol Device och dubbelklicka sedan på posten för att öppna egenskapsfönstret. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 3 Dialogrutan med egenskaper för kameran visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet om att enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Stäng Enhetshanteraren och klicka sedan på OK för att stänga fönstret. Enhetsregistreringen är nu klar. 39

42 Windows Installera om drivrutinen Windows XP Home Edition / Professional Om NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) visas under alternativet för andra enheter installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna nedan. Steg 1 Öppna dialogrutan Enhetshanteraren. Dubbelklicka på posten för NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) som visas under alternativet för andra enheter. En dialogruta med egenskaper visas. Steg 2 Klicka på fliken Allmänt och klicka på installera om drivrutiner. Steg 3 Dialogrutan för guiden för uppdatering av maskinvara visas. Håll ned Skift så att dialogrutan för språkval inte visas och sätt sedan in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten. Om du inte håller ned Skift visas en dialogruta för språkval när du sätter in skivan. Välj Installera programvaren automatiskt och klicka sedan på Nästa. 40

43 Steg 4 När installationen av drivrutinen är klar visas dialogrutan som avbildas här till höger. Klicka på Slutför för att stänga guiden. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 5 Kontrollera att meddelandet Den här enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus på fliken Allmänt i dialogrutan med egenskaper för kameran. Klicka på Stäng. Steg 6 Stäng Enhetshanteraren och klicka sedan på OK för att stänga fönstret. 41

44 Windows Windows 2000 Professional Innan du börjar Kontrollera att det OHCI-kompatibla IEEE 1394-gränssnittskortet har registrerats i systemet. Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn för att visa dialogrutan med systemegenskaper. Klicka på fliken för maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. Om kameran har registrerats p rätt sätt i systemet ska styrenheten för kameran visas under IEEE bussvärdstyrenheter. Om 1394-bussvärdstyrenheter inte finns med i listan i Enhetshanteraren eller om IEEE gränssnittskortet anges som en okänd eller annan enhet eller är markerad med en röd eller gul varningsikon, följer du anvisningarna i handboken som medföljde kortet och kontrollerar att drivrutinerna är rätt installerade. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en IEEE 1394-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras sedan automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 När registreringen är klar kontrollerar du att D1X (eller D1 eller D1H) har registrerats på rätt sätt i systemet. Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn för att visa dialogrutan med systemegenskaper. Klicka på fliken för maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. Logga in Du måste logga som Administratör för att kunna registrera D1, D1X eller D1H. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. Uppdatera drivrutinerna för D1 Om du redan använder D1 med Nikon View DX eller en tidigare version av Nikon Capture, måste du uppdatera kameradrivrutinerna enligt anvisningarna i avsnittet Uppdatera drivrutinerna för D1 ( 48). 42

45 Steg 2 Dialogrutan Enhetshanteraren visas. Kontrollera att Nikon 1394 Protocol Device finns med i listan i Enhetshanteraren och klicka sedan på plustecknet + till vänster om posten. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Om det inte finns någon Nikon 1394 Protocol Device -post i listan eller om NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) finns med i listan under alternativet för Andra enheter, installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna i Installera om drivrutinen ( 44). Om Nikon 1394 Protocol Device inte finns med i listan i Enhetshanteraren och NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) inte finns med i listan under alternativet för Andra enheter kopplar du bort kameran och startar sedan om datorn. När datorn har startat om ansluter du kameran till datorn igen. Steg 3 Kontrollera att Nikon Digital Camera D1 Series finns med i listan under Nikon 1394 Protocol Device och dubbelklicka sedan på posten för att öppna egenskapsfönstret. 43

46 Windows Steg 4 Dialogrutan med egenskaper för kameran visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet om att enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Stäng Enhetshanteraren och klicka sedan på OK för att stänga fönstret. Enhetsregistreringen är nu klar. Installera om drivrutinen Windows 2000 Professional Om Nikon 1394 Protocol Device finns med i listan under Andra enheter installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna nedan. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn för att visa dialogrutan med systemegenskaper. Klicka på fliken för maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. 44

47 Steg 2 Dialogrutan Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka på posten för Nikon D1X (eller D1 eller D1H) som visas under alternativen för andra enheter eller diverse enheter. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 3 Klicka på fliken Allmänt och klicka på Installera om drivrutinen. Steg 4 Guiden Uppgradera drivrutin visas. Klicka på Nästa. 45

48 Windows Steg 5 Markera sökalternativet och klicka sedan på Nästa. Steg 6 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Håll ned Skift så att dialogrutan för språkval inte visas och sätt sedan in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten. Markera CD- ROM-enheter och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan Select Language (Välj språk) Om dialogrutan Select Language (Välj språk) visas när du sätter in cd-skivan klickar du på Quit (Avsluta) för att stänga dialogrutan. Steg 7 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Nästa. Ingen drivrutin kunde hittas Om ett meddelande visas som anger att Windows inte kunde hitta en lämplig drivrutin kan detta bero på att cd-skivan med Nikon Capture 4 inte satts in på rätt sätt i cd-enheten eller att du inte angett rätt sökplats. Klicka på Föregående för att återgå till dialogrutan i steg 6 där du kan kontrollera att du angett rätt plats. 46

49 Steg 8 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Slutför. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 9 Kontrollera att meddelandet Den här enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus på fliken Allmänt i dialogrutan med egenskaper för kameran. Klicka på Stäng. Steg 10 Stäng Enhetshanteraren och klicka sedan på OK för att stänga fönstret. 47

50 Windows Uppdatera drivrutinerna för D1 Windows 2000 Professional Om du redan använder D1 med Nikon View DX eller Nikon Capture måste du uppdatera kameradrivrutinen. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn för att visa dialogrutan med systemegenskaper. Klicka på fliken för maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. Steg 2 Dialogrutan Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka på Nikon Digital Camera D1 under posten Nikon 1394 Device. Steg 3 Dialogrutan med egenskaper för kameran visas. Klicka på fliken Drivrutin och klicka sedan på Uppdatera drivrutin. Logga in Du måste logga in som Administratör för att kunna uppdatera drivrutinerna. 48

51 Steg 4 Guiden Uppgradera drivrutin visas. Klicka på Nästa. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 5 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Markera sökalternativet och klicka sedan på Nästa. Steg 6 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Håll ned Skift så att dialogrutan för språkval inte visas och sätt sedan in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten. Markera CD- ROM-enheter och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan Select Language (Välj språk) Om dialogrutan Select Language (Välj språk) visas när du sätter in cd-skivan klickar du på Quit (Avsluta) för att stänga dialogrutan. 49

52 Windows Steg 7 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Markera Installera en av de övriga andra drivrutinerna och klicka sedan på Nästa. Steg 8 Välj Nikon Digital Camera D1 Series i dialogrutan som avbildas här till höger och klicka sedan på Nästa. Steg 9 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Slutför. 50

53 Steg 10 Kontrollera att meddelandet Den här enheten fungerar korrekt visas under Enhetsstatus på fliken Allmänt i dialogrutan med egenskaper för kameran. Klicka på Stäng. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Steg 11 Stäng Enhetshanteraren och klicka sedan på OK för att stänga fönstret. 51

54 Windows Felsökning Om 1394-bussvärdstyrenhet inte visas i Enhetshanteraren, om IEEE 1394-kortet finns med i listan över okänd eller annan enhet eller om posten för IEEE 1394-kortet är markerat med en röd eller gul varningsikon känner datorn inte igen IEEE 1394-kortet. Information om hur du registrerar kortet i systemet finns i den dokumentation som medföljde datorn eller IEEE 1394-kortet. Om 1394-bussvärdstyrenhet finns med i listan i Enhetshanteraren men posten för Nikon D1 (eller D1X eller D1H) inte visas kontrollerar du följande: Är kameran påslagen? Är batteriet fulladdat? Använder du en nätadapter (säljes separat) och är den rätt ansluten? Är funktionsratten inställd på PC? Är IEEE 1394-kabeln rätt ansluten? 52

55 Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Windows Millennium Edition (Me) Innan du börjar Kontrollera att det OHCI-kompatibla IEEE 1394-gränssnittskortet har registrerats i systemet. Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn som visas. Dialogrutan med systemegenskaper visas. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Om kameran har registrerats p rätt sätt i systemet ska styrenheten för kameran visas under IEEE 1394-bussvärdstyrenheter. Om 1394-busstyrenhet inte finns med i listan i Enhetshanteraren eller om IEEE 1394-gränssnittskortet anges som en okänd eller annan enhet eller är markerad med en röd eller gul varningsikon, följer du anvisningarna i handboken som medföljde kortet och kontrollerar att drivrutinerna är rätt installerade. När du har installerat Nikon Capture 4 och startat om datorn ansluter du kameran till datorn med en IEEE 1394-kabel och slår sedan på datorn. Kameran registreras automatiskt. Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera att kameran har registrerats på datorn. Steg 1 När registreringen är klar kontrollerar du att D1X (eller D1 eller D1H) har registrerats på rätt sätt. Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn som visas. Dialogrutan med systemegenskaper visas. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Innan du ansluter kameran Installera Nikon Capture 4 innan du ansluter kameran till datorn. Uppdatera drivrutinerna för D1 Om du redan använder D1 med Nikon View DX eller Nikon Capture, måste du uppdatera kameradrivrutinerna enligt anvisningarna i avsnittet Uppdatera drivrutinerna för D1 ( 57). 53

56 Windows Steg 2 Enhetshanteraren visas. Kontrollera att Nikon 1394 Protocol Device finns med i listan i Enhetshanteraren och klicka sedan på plustecknet + till vänster om posten. Om det inte finns någon Nikon 1394 Protocol Device -post i listan eller om NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) finns med i listan under alternativet Andra enheter, installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna i Installera om drivrutinen ( 55). Om Nikon 1394 Protocol Device inte finns med i listan i Enhetshanteraren och NIKON D1X (eller D1 eller D1H ) inte finns med under alternativet för Andra enheter, kopplar du bort kameran och startar sedan om datorn. När datorn har startat om ansluter du kameran till datorn igen. Steg 3 Kontrollera att Nikon Digital Camera D1 Series finns med i listan under Nikon 1394 Protocol Device och dubbelklicka sedan på posten för att öppna egenskapsfönstret. Steg 4 Dialogrutan med egenskaper för kameran visas. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus. Klicka på OK. Klicka på OK för att stänga fönstret med systemegenskaper. Enhetsregistreringen är nu klar. 54

57 Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Installera om drivrutinen Windows Millennium Edition (Me) Om Nikon 1394 Protocol Device finns med i listan under alternativet för andra enheter installerar du om drivrutinen enligt anvisningarna nedan. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn som visas. Dialogrutan med systemegenskaper visas. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Steg 2 Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka på posten för Nikon D1X (eller D1 eller D1H) som visas under alternativet för annan eller okänd enhet. Steg 3 Dialogrutan med egenskaper för NIKON D1X (eller D1 eller D1H) visas. Klicka på fliken Allmänt och klicka på Installera om drivrutinen. Steg 4 Guiden Uppdatera drivrutin visas. Håll ned Skift så att dialogrutan för språkval inte visas och sätt sedan in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten. Kontrollera att Sök efter en bättre drivrutin automatiskt (rekommenderas) är markerat och klicka sedan på Nästa. Guiden uppdaterar drivrutinerna automatiskt. Dialogrutan Select Language (Välj språk) Om dialogrutan Select Language (Välj språk) visas när du sätter in cd-skivan klickar du på Quit (Avsluta) för att stänga dialogrutan. 55

58 Windows Steg 5 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Slutför. Steg 6 Kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus på fliken Allmänt i dialogrutan med egenskaper för kameran. Klicka på Stäng. Steg 7 Klicka på OK för att stänga fönstret med systemegenskaper. 56

59 Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Uppdatera drivrutinerna för D1 Windows Millennium Edition (Me) Om du redan använder D1 med Nikon View DX eller Nikon Capture måste du uppdatera kameradrivrutinen. Steg 1 Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn som visas. Dialogrutan med systemegenskaper visas. Klicka på fliken Enhetshanteraren. Steg 2 Enhetshanteraren visas. Dubbelklicka på Nikon Digital Camera D1 under posten Nikon 1394 Device. Steg 3 Dialogrutan med egenskaper för kameran visas. Klicka på fliken Driver (Drivrutin) och klicka sedan på Uppdatera drivrutin. Steg 4 Guiden Uppdatera drivrutin visas. Håll ned Skift så att dialogrutan för språkval inte visas och sätt sedan in cd-skivan med Nikon Capture 4 i cd-enheten. Välj Sök efter en bättre drivrutin automatiskt (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. Guiden uppdaterar drivrutinerna automatiskt. Dialogrutan Select Language (Välj språk) Om dialogrutan Select Language (Välj språk) visas när du sätter in cd-skivan klickar du på Quit (Avsluta) för att stänga dialogrutan. 57

60 Windows Steg 5 Dialogrutan som avbildas här nedan visas. Markera drivrutinen som finns på (enhetsbokstav för cd-enheten):\ och klicka sedan på OK. Steg 6 Dialogrutan som avbildas här till höger visas. Klicka på Slutför. Steg 7 Kontrollera att meddelandet Enheten fungerar visas under Enhetsstatus på fliken Allmänt i dialogrutan med egenskaper för kameran. Klicka på Stäng. 58

61 Steg 8 Klicka på Stäng för att stänga fönstret med systemegenskaper. Enhetsregistrering: IEEE 1394-gränssnitt Felsökning Om 1394-busstyrenhet inte visas i Enhetshanteraren, om IEEE 1394-kortet finns med i listan under alternativet för annan eller okänd enhet eller om posten för IEEE 1394-kortet är markerat med en röd eller gul varningsikon känner datorn inte igen IEEE 1394-kortet. Information om hur du registrerar kortet i systemet finns i den dokumentation som medföljde datorn eller IEEE 1394-kortet. Om 1394-busstyrenhet finns med i listan i Enhetshanteraren men posten för Nikon D1X (eller D1 eller D1H) inte visas kontrollerar du följande: Är kameran påslagen? Är batteriet fulladdat? Använder du en nätadapter (säljes separat) och är den rätt ansluten? Är funktionsratten inställd på PC? Är IEEE 1394-kabeln rätt ansluten? 59

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK C524. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK C524 instruktionsbok (information,

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION J URIDISK INFORMATION Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras tillsammans med ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation, version

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

ipod photo Användarhandbok

ipod photo Användarhandbok ipod photo Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Förbereda ipod photo för att spela musik 13 Använda ipod photo 13 Använda ipod photo-reglagen 20 Ansluta

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Trådlös) DSL-Gateway för hemmabruk med röst Installationsguide Release R5.3.1 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installationsguide R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON.

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 4 Introduktion 5 Det här behöver du 6 Installationsöversikt 6 Steg 1: Leta efter uppdateringar. 6 Steg 2: Öppna Boot Camp-assistent. 6 Steg 3: Installera Windows.

Läs mer

FileMaker Server 10. Startbok

FileMaker Server 10. Startbok FileMaker Server 10 Startbok 2007 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen, Bento och Bento-logotypen

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer