Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator"

Transkript

1 Läs det här först Om Förenklad guide (First Step Guide) Direkthjälp för programvaran Kapitel 1: Första användningen Förberedelser Steg 1: Installera programvara Steg 2: Ansluta med en USB-kabel När du ansluter med en i.link-kabel Kapitel 2: Picture Package-funktioner Använda Picture Package Menu Använda datorns [Start]-meny Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Kopiera bilder från ett band Kopiera bilder från ett Memory Stick Visa de kopierade bilderna Spara kopierade bilder på en CD-R-skiva Kopiera ett band direkt till en CD-R-skiva Kapitel 4: Redigera de kopierade bilderna Skapa en egen kort videofilm från ett band Skapa en egen kort videofilm/ett eget bildspel Skapa en video-cd-skiva med en indexmeny Kapitel 5: Övrigt Kopiera MEMORY MIX-bilder till ett Memory Stick (endast för vissa modeller) Skapa en egen DVD-skiva med Click to DVD Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer Steg 1: Ansluta med en USB-kabel Steg 2: Kopiera bilder från ett Memory Stick (endast modeller med ett Memory Stick -fack) När du skapar en video-cd-skiva Felsökning Symtom Orsak och/eller åtgärder Ytterligare information Systemkrav Varumärken och bestämmelser 2005 Sony Corporation

2 Läs det här först Om Förenklad guide (First Step Guide) Förenklad guide beskriver de grundläggande funktionerna när du ansluter din videokamera till en dator. Guiden innehåller anvisningar om anslutning och inställning, samt om användningen av medföljande CD-ROM-program. CD-ROM-skivan innehåller följande programvara. För Windows-datorer: Picture Package (inklusive ImageMixer VCD2) För Macintosh-datorer: ImageMixer VCD2 Kapitel 1 till 5 beskriver funktioner med en Windows-dator. Om du använder en Macintosh-dator, se Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer. De skärmbilder som visas i Förenklad guide är hämtade från en Windows XP-dator. Skärmbilderna kan variera beroende på vilket operativsystem datorn använder. Namnen CAMERA-TAPE och PLAY/EDIT används i Förenklad guide för att beskriva videokamerans POWERomkopplare. Då dessa namn varierar beroende på modellen (CAMERA-TAPE eller CAMERA för inspelning på band; PLAY/EDIT för uppspelning) bör du även se den bruksanvisning som följde med din videokamera. Upp Nästa

3 Läs det här först Direkthjälp för programvaran Direkthjälpen ger detaljerade bruksanvisningar för programmen Picture Package och ImageMixer VCD2. Klicka på högst upp till höger på datorskärmen för att starta hjälpfunktionen. Föregående Upp

4 Kapitel 1: Första användningen Förberedelser Detta avsnitt ger dig en överblick över de förberedelser som krävs den första gången du använder din videokamera tillsammans med din Windows-dator. (Om du använder en Macintosh-dator, klickar du på Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer.) 1 Installera medföljande programvara på din dator, om du inte redan har gjort det. Se Steg 1: Installera programvara. <Info> Om du redan har installerat programvaran i enlighet med den bruksanvisning som följde med din videokamera behöver du inte installera den igen. 2 Låt din dator identifiera din videokamera genom att etablera en första USBanslutning. Se Steg 2: Ansluta med en USB-kabel. <Info> Från och med nu kan du välja att ansluta med en i.link-kabel när du faktiskt ska använda din videokamera tillsammans med din dator. För information om de olika typerna av anslutning, se följande: Ansluta med en USB-kabel <Info> Ansluta med en i.link-kabel <Info> Upp Nästa

5 Kapitel 1: Första användningen Steg 1: Installera programvara För att kunna arbeta vidare med dina inspelade bilder och filmer måste du installera programvaran på din Windows-dator. Du behöver bara utföra installationen en gång. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör för installationen. 1 Kontrollera att din videokamera inte är ansluten till datorn. 2 Slå på datorn. Stäng alla program som du eventuellt kör på datorn innan du installerar programvaran. 3 Placera CD-ROM-skivan i datorns skivenhet. Installationsfönstret öppnas. Om fönstret inte visas. 1 Dubbelklicka på [My Computer]. 2 Dubbelklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*. * Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator. 4 Klicka på [Install]. Beroende på datorns operativsystem visas ett meddelande som upplyser dig om att en Förenklad guide (denna handbok) inte kan installeras automatiskt med guiden InstallShield. I så fall kopierar du Förenklad guide manuellt till din dator genom att följa anvisningarna i meddelandet. 5 Välj språk för det program som ska installeras. Klicka på [Next].

6 6 Klicka på [Next]. 7 Läs [License Agreement], kryssa för [I accept the terms of the license agreement] när du håller med och klicka sedan på [Next]. 8 Välj var du vill spara programmet och klicka på [Next].

7 9 Klicka på [Install] i fönstret [Ready to Install the Program]. Installationen av Picture Package startar. 10 Välj språk för den Förenklad guide som ska installeras. Klicka på [Next]. Detta fönster visas eventuellt inte, beroende på datorn. I så fall, gå vidare till steg Klicka på [Next] för att installera Förenklad guide. 12 Klicka på [Next], följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera ImageMixer VCD2.

8 13 Om fönstret [Installing Microsoft (R) DirectX(R)] visas följer du stegen nedan för att installera DirectX 9.0c. Gå annars vidare till steg Läs [License Agreement] och klicka på [Next]. 2 Klicka på [Next]. 3 Klicka på [Finish]. 14 Kontrollera att rutan för [Yes, I want to restart my computer now.] är förkryssad och

9 klicka på [Finish]. Datorn slås av för att sedan slås på automatiskt igen (omstart). Genvägsikonerna för [Picture Package Menu] och [Picture Package Menu destination Folder] (och Förenklad guide, om denna installerats i steg 11-12) dyker upp på skrivbordet. 15 Ta ur CD-ROM-skivan ur datorns skivenhet. Om du har några frågor gällande programvaran Kontaktuppgifter finns i det CD-ROM-paket som följde med din videokamera. Föregående Upp Nästa

10 Kapitel 1: Första användningen Steg 2: Ansluta med en USB-kabel Följande avsnitt beskriver hur du ansluter din videokamera till en dator med hjälp av en USB-kabel och får datorn att identifiera din videokamera. Anslutningsbild (USB-kabel och USB-uttag) Du kan använda en USB- eller en i.link-kabel för att ansluta din videokamera till en dator. <Info> Det passar bra att ansluta med en USB-kabel när du ska kopiera bilder och ljud som spelats in på band till datorn, kopiera filer från ett Memory Stick till en dator eller kopiera filer till ett Memory Stick. Innan du följer anvisningarna nedan måste du kontrollera att du har installerat Picture Package på din dator. <Info> Observera att datorn eventuellt inte kan identifiera din videokamera om du inte slår på strömmen och upprättar anslutningarna i den ordningsföljd som beskrivs nedan. Se till att du vänder kontakten rätt väg när du ansluter din videokamera till en dator. Tvinga inte in kontakten i uttaget då detta kan skada kabeln eller videokameran. 1 Slå på datorn. Stäng alla program som du eventuellt kör på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Anslut din videokamera till en strömkälla och för sedan POWER-omkopplaren till läget PLAY/EDIT. Använd växelströmsadaptern som strömkälla. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. Tips! För POWER-omkopplaren till läget CAMERA-TAPE så kan du se de bilder som din videokamera ser på datorn (PCkamera-funktion). 3 Sätt in ett inspelat band i din videokamera. 4 Ställ in din videokamera så att USB Streaming aktiveras. 1 Aktivera [USB STREAM] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. 2 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på videokameran ordentligt. Se den bruksanvisning som följde med din videokamera för att ta reda på var USB-uttaget sitter. För modeller med en Handycam Station ska USB-kabeln anslutas till USB-uttaget på Handycam Station. Ställ sedan in knappen USB ON/OFF på ON. 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-uttaget på din dator. För tips om rekommenderad anslutning, klicka på info. <Info>

11 [USB Streaming Tool] för att visa bilder startar. (Det kan ta en stund för datorn att identifiera videokameran den första gången du ansluter USB-kabeln.) Välj [Picture Package], [Handycam Tools], följt av [USB Streaming Tool] om [USB Streaming Tool] inte startar automatiskt. 4 Om [Found New Hardware Wizard] visas klickar du på [Next] för att slutföra installationen. I Windows XP Service Pack 2 (SP2) visas följande skärmbild (beror på inställningarna). Välj [No, not this time] och klicka på [Next] för att slutföra installationen. 5 Klicka på [Yes] eller [Continue Anyway] om du använder Windows 2000/Windows XP och den dialogruta som uppmanar dig att bekräfta den digitala signaturen visas. 5 Klicka på (Spela) på [USB Streaming Tool]. Kontrollera att den film som är inspelad på bandet spelas upp. 6 Kontrollera att du kan höra ljudet och klicka sedan på [Next].

12 Om ljudet inte hörs väljer du en annan enhet genom att klicka på. 7 Justera bildkvaliteten och klicka på [Next]. När du för markören i riktning mot (+) höjs bildkvaliteten och när du för markören i riktning mot (-) sänks bildkvaliteten. Om filmen är ojämn för du markören i riktning mot (-). När du justerar bildkvaliteten avbryts bilden och ljudet en kort stund. 8 Justera ljusstyrkan och klicka på [Next]. När du för markören i riktning mot (+) blir bilden ljusare och när du för markören i riktning mot (-) blir bilden mörkare. 9 Klicka på [Done]. [Picture Package Menu] startar. Inställningarna från steg 6 till 8 sparas. Från och med den andra gången startas inte [USB Streaming Tool] när du ansluter USB-kabeln. Tips! För att justera bildkvaliteten och ljusstyrkan när du ansluter din videokamera till datorn efter den andra gången väljer du

13 [Start], [Programs] ([All Programs] för Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools] och [USB Streaming Tool]. Starta sedan [USB Streaming Tool]. Rekommenderad USB-kabelanslutning Anslut din videokamera som på bilden. Anslut USB-kabeln från din videokamera till USB-uttaget på datorn och se till att inga andra USB-enheter är anslutna. Om din dator har ett USB-tangentbord och en USB-mus som standardutrustning låter du dessa sitta kvar och ansluter videokameran till ett ledigt USB-uttag med hjälp av USB-kabeln. Felfri funktion kan inte garanteras om du ansluter två eller flera USB-enheter till datorn. Felfri funktion kan inte garanteras om du ansluter USB-kabeln till USB-uttaget på ett tangentbord eller USB-nav. Se till att kabeln ansluts till USB-uttaget på datorn. Felfri funktion kan inte garanteras på alla rekommenderade system. Koppla bort USB-kabeln För Windows 2000/Windows Me/Windows XP Följ anvisningarna nedan för att koppla bort USB-kabeln om [USB MODE] visas på videokamerans skärm. Om [USB MODE] inte visas på videokamerans skärm behöver du bara utföra steg 4 nedan. 1 Klicka på ikonen [Unplug or eject hardware] på verktygslisten. 2 Klicka på [Safely remove Sony Camcorder] ([Unplug or eject hardware] i Windows 2000/Windows Me). 3 Klicka på [OK] i Windows 2000/Windows Me. 4 Koppla bort USB-kabeln från videokameran och datorn. För Windows 98/Windows 98SE Utför endast steg 4. Koppla inte bort USB-kabeln när aktivitetslampan lyser. Se till att du kopplar bort USB-kabeln innan du slår av din videokamera. Föregående Upp Nästa

14 Kapitel 1: Första användningen När du ansluter med en i.link-kabel Du kan använda en USB- eller en i.link-kabel för att ansluta din videokamera till en dator. <Info> Det passar bra att ansluta med en i.link-kabel när du ska kopiera bilder och ljud som spelats in på ett band. Bilddata överförs med större precision än när du använder en USB-kabel. Du kan inte kopiera bilder från ett Memory Stick till en dator via en i.link-kabel. Du kan inte ansluta med hjälp av en i.link-kabel om du använder Windows 98/Windows 98SE. Se till att du vänder kontakten rätt väg när du ansluter din videokamera till en dator. Tvinga inte in kontakten i uttaget då detta kan skada kabeln eller videokameran. Anslut DV-uttaget på din videokamera till datorns i.link (IEEE1394)-uttag med hjälp av en i.link-kabel. Se den bruksanvisning som följde med din videokamera för att ta reda på var DV-gränssnittet sitter. För modeller med en Handycam Station ansluter du i.link-kabeln till DV-gränssnittet på Handycam Station. Tips! Du kan redigera de inspelade bilderna med andra redigeringsprogram som kan läsa videosignaler. För information, se hjälpfilerna eller bruksanvisningarna för den aktuella programvaran. Koppla bort i.link-kabeln Slå av strömmen till videokameran och koppla bort i.link-kabeln från videokameran och datorn. Föregående Upp

15 Kapitel 2: Picture Package-funktioner Picture Package är en uppsättning Windows-program som innehåller följande funktioner. (Om du använder en Macintosh-dator, se Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer.) Vissa Picture Package-program startas från Picture Package Menu, medan andra startas från datorns [Start]-meny. Använda Picture Package Menu Om du dubbelklickar på ikonen [Picture Package Menu] på skrivbordet visas [Picture Package Menu]. Följande program visas på [Picture Package Menu]. Viewing video and pictures on a computer Picture Package Viewer <Info> Med det här programmet kan du, genom att välja bild bland miniatyrbilderna, visa bilder som kopierats från videokameran. Stillbilder och filmer sparas i mappar i datumordning. Music Video/Slideshow Producer Picture Package Producer<Info> Du kan välja dina favoritfilmer och -stillbilder från bilder du sparat på din dator och lätt skapa egna korta videofilmer eller bildspel med pålagd musik och specialeffekter. Automatic Music Video Producer Picture Package Auto Video <Info> Du kan använda bildmaterial du spelat in på band för att på ett enkelt sätt skapa egna korta videofilmer med pålagd musik och specialeffekter. Copying tape to Video CD Picture Package VCD Maker <Info> Du kan importera allt innehåll på ett band för att skapa en video-cd-skiva. Save the images on CD-R Picture Package CD Backup <Info> Du kan spara bilder som kopierats till en dator på en CD-R-skiva. Burning Video CD ImageMixer VCD2 <Info> Du kan skapa en video-cd med en meny av videofilmer och presentationer. ImageMixer VCD2 är kompatibel med stillbilder med hög upplösning. Upp Nästa

16 Kapitel 2: Picture Package-funktioner Använda datorns [Start]-meny USB Streaming Tool <Info> Du kan se den bild din videokamera spelar upp på band eller för tillfället ser på en dator. Video Capturing Tool <Info> Du kan importera allt innehåll på ett band till en dator. MEMORY MIX Image Tool <Info> Du kan kopiera bilder för funktionen MEMORY MIX till ett Memory Stick. (Endast för Digital 8-modeller med funktionen MEMORY MIX.) Innan du följer anvisningarna nedan måste du kontrollera att du har installerat Picture Package på din dator. <Info> Logga på som administratör för Windows 2000/Windows XP. Tips! Du kan ändra vilka program som visas på menyn i fönstret [Settings] i Picture Package. Föregående Upp

17 Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Kopiera bilder från ett band När du ansluter din videokamera till en dator kan du exportera den bild din videokamera spelar upp. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Anslut din videokamera till en strömkälla och för sedan POWER-omkopplaren till läget PLAY/EDIT. Använd växelströmsadaptern som strömkälla. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 3 Sätt in ett inspelat band i din videokamera. 4 Ställ in din videokamera så att den aktiverar USB Streaming <Info> eller anslut med en i.link-kabel <Info>. 5 Välj [Start], följt av [Program] ([All Programs] för Windows XP) på en dator. 6 Välj [Picture Package], [Handycam Tools], följt av [Video Capturing Tool]. 7 Klicka på (START). Kopiering av bilderna på bandet till den mapp du valt startar. 8 Klicka på (STOP) för att slutföra bildimporten. [Picture Package Viewer] startar. Bryt inte anslutningen mellan din videokamera och datorn och ändra inte POWER-omkopplaren på din videokamera under tiden bilderna kopieras. Kopieringen av bilderna avbryts automatiskt när: - banduppspelningen avbryts - bandet har nått slutet - den kopierade bilden blir större än 2 GB - skivutrymmet i den valda mappen i enheten blir mindre än 500 MB Ändra inte inställningen av bredbildsläget på din videokamera när du ansluter med en USB-kabel. Vissa program kan inte spela upp bilder i formatet 16:9 som importerats med en i.link-kabel i bredbildsformatet 16:9. Upp Nästa

18 Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Kopiera bilder från ett Memory Stick När din dator har ett Memory Stick -fack Sätt in ett Memory Stick med bilder inspelade i din dators Memory Stick -fack. Bilderna kopieras automatiskt. [Picture Package Viewer] startar. För att kontrollera var på ett Memory Stick bilderna är lagrade, se info. <Info> När din videokamera har ett Memory Stick -fack Om din videokamera har ett Memory Stick -fack kan du använda en USB-kabel för att kopiera bilder från ditt Memory Stick till datorn. Anslutningsbild (USB-kabel och USB-uttag) Genomför följande procedurer. Du kan inte använda en i.link-kabel för anslutningen. Observera att datorn eventuellt inte kan identifiera din videokamera om du inte slår på strömmen och upprättar anslutningarna i den ordningsföljd som beskrivs nedan. 1 Slå på datorn. Stäng alla program som du eventuellt kör på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Sätt in ett Memory Stick i din videokamera. 3 Anslut din videokamera till en strömkälla och för sedan POWER-omkopplaren till läget PLAY/EDIT. Använd växelströmsadaptern som strömkälla. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 4 Kopiera bilderna på ditt Memory Stick. 1 Aktivera [STD-USB ] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. 2 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på videokameran. <Info> USB-uttagets placering varierar beroende på modellen. Se den bruksanvisning som följde med din videokamera. För modeller med en Handycam Station ska USB-kabeln anslutas till USB-uttaget på Handycam Station. Ställ sedan in knappen USB ON/OFF på Handycam Station på ON. 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-uttaget på din dator. [USB MODE] visas på videokamerans LCD-skärm. Det kan ta en stund för datorn att identifiera videokameran när du ansluter USB-kabeln för första gången. [Picture Package Menu] startas och bilderna på ditt Memory Stick kopieras automatiskt till datorn.

19 När alla filer kopierats till datorn startas [Picture Package Viewer]. Ändra inställningarna för Picture Package Menu Klicka på [Copy automatically] [Settings] för att ändra [Basic], [Copy] och [Delete]. Klicka på [Restore defaults] för att återgå till de ursprungliga inställningarna. Kopiera bilder till datorn utan att använda Picture Package Menu Dubbelklicka på ikonen [Removable Disk] eller [Sony MemoryStick] som visas under [My Computer]. Dra och släpp sedan en bild från mappen till datorns hårddisk. Om destinationsmappar och filnamn Bilder överförda till datorn med hjälp av Picture Package Menu Bilderna kopieras till mapparna [Date] i [Picture Package] som skapats i mappen [My Documents] eller [My Pictures]. Var bilderna sparas beror på vilket operativsystem du använder. Bilder på den anslutna videokamerans Memory Stick Bilderna sparas i mappen [Removable Disk] eller [Sony MemoryStick] som visas under [My Computer]. A Mapp med bildfiler som spelats in med andra videokameror som saknar funktion för att skapa mappar (endast för uppspelning). B Mapp med bildfiler som spelats in med din videokamera När inga nya mappar har skapats visas bara [101MSDCF]. Mapp Fil Betydelse 101 MSDCF (upp till 999 MSDCF) DSC.JPG Stillbildsfil MOV.MPG Filmfil står för ett nummer mellan och C Mapp med filmfiler som spelats in med andra videokameror som saknar funktion för att skapa mappar (endast för uppspelning). Föregående Upp Nästa

20 Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Visa de kopierade bilderna Bilder som kopieras från din videokamera sparas i datummappar. Du kan bestämma vilka bilder du vill titta på genom att välja dem med hjälp av miniatyrbilder. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Dubbelklicka på ikonen [Picture Package Menu] på skrivbordet. [Picture Package Menu] startar. 3 Klicka på [Viewing video and pictures on PC]. [Picture Package Viewer] startar, därefter visas bilderna i den senaste mappen. 4 Dubbelklicka på den bild du vill visa. Den bild du valt visas. Stillbildsfiler Du kan skriva ut, förstora och rotera bilderna med hjälp av knapparna högst upp på skärmen. Om du klickar på (Exif), visas inspelningsförhållandena, t.ex. slutarhastighet, exponering, bländaröppning osv. Filmfiler

21 Du kan spela upp, avbryta och göra paus i filmerna med hjälp av knapparna högst upp på skärmen. Mappfunktioner Med [Picture Package Viewer] sparas de bilder som du kopierar från din videokamera i datummappar. Mapparna grupperas efter år. Du kan välja och visa bilder från vilka mappar och minnesenheter som helst. Lägga kommentarer till en mapp Högerklicka på önskad mapp och skriv in kommentarerna. Du kan också ändra mappens datum. Om du ändrar mappens datum ändras mappföljden. Föregående Upp Nästa

22 Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Spara kopierade bilder på en CD-R-skiva Du kan spara bilder som du har kopierat till datorn på en CD-R-skiva som en säkerhetskopia. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Dubbelklicka på ikonen [Picture Package Menu] på skrivbordet. [Picture Package Menu] startar. 3 Klicka på [Save the images on CD-R]. [Picture Package CD Backup] startar. 4 Öppna den önskade mappen på skärmens vänstra sida och välj sedan de bilder du vill spara. De bilder du väljer ut markeras med. 5 Klicka på fliken [View selection] och kontrollera att du valt ut de bilder du vill ha med. 6 Klicka på [Write to CD-R].

23 Sätt i en ny CD-R-skiva i skivenheten. Du kan inte använda CD-RW-skivor. 7 Klicka på [Start]. Överföringen till CD-R-skivan startar. Återstående tid visas på datorns bildskärm. 8 Klicka på [Yes] eller [No]. Föregående Upp Nästa

24 Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Kopiera ett band direkt till en CD-R-skiva Du kan kopiera inspelade filmer från ett band till en video-cd-skiva med en dator som är utrustad med en skivenhet som kan hantera CD-R-skivor. Följande anvisningar beskriver hur du importerar hela innehållet på ett band för att skapa en video-cdskiva. (Max längd cirka en timme.) Du kan bara använda en USB-kabel för den här funktionen. Du kan inte använda en i.link-kabel. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Anslut din videokamera till en strömkälla och flytta sedan POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT. Använd den medföljande växelströmsadaptern som strömkälla eftersom det tar några timmar att skapa en video-cd-skiva. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 3 Ställ in din videokamera så att USB Streaming aktiveras. Starta sedan [Picture Package VCD Maker]. 1 Aktivera [USB STREAM] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. 2 Sätt in ett inspelat band i din videokamera. 3 Anslut din videokamera till en dator via en USB-kabel. <Info> 4 Välj [BURN VCD] på pekskärmsmenyn eller tryck på BURN DVD/VCD, följt av [VCD]. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. [Picture Package VCD Maker] startar automatiskt. 5 Sätt i en ny CD-R-skiva i datorns skivenhet. Du kan inte använda CD-RW-skivor. 6 Börja skapa video-cd-skivan genom att följa anvisningarna på skärmen på din videokamera eller dator. Importen av bilden avbryts automatiskt när bandet spelats upp till slutet. 7 Avsluta skapandet av video-cd-skivan genom att följa anvisningarna på skärmen på din videokamera eller dator. Skivfacket öppnas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen på din videokamera eller dator för att skapa ytterligare en video-cdskiva med samma innehåll, upprepa sedan steg 5 till 7. Importen av bilden avbryts automatiskt om bandet innehåller ett oinspelat parti på tio sekunder eller längre. Välj en hårddisk med tillräckligt utrymme (cirka 6 GB eller mer) för mappen [Temporary folder] på skärmen [Options]. När du väl har skapat en video-cd-skiva kan du inte lägga till fler bilder på samma CD-R-skiva. Det är möjligt att några få sekunders avbrott inträffar var tionde minut på den video-cd-skiva du skapat. Detta beror på att AVI-formatet, som används för att skapa video-cd-skivor, delar upp filmerna i avsnitt på tio minuter (ungefär 4 GB) vid skrivning till en CD-R-skiva. Den bild som skrivs över till CD-R-skivan visas inte på datorns bildskärm.

25 Föregående Upp

26 Kapitel 4: Redigera de kopierade bilderna Skapa en egen kort videofilm från ett band Du kan på ett enkelt sätt omvandla en bandinspelning till en egen videofilm genom att lägga till musik och särskilda specialeffekter. Inspelningarna spelas in och omvandlas till en videofilm som du kan spara på din dator eller spela in på en video-cd-skiva. Max längd för de videofilmer du kan skapa här är tio minuter. Tips! Du kan inte använda en i.link-kabel för anslutning. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Anslut din videokamera till en strömkälla och flytta sedan POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT. Använd växelströmsadaptern som strömkälla. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 3 Ställ in din videokamera så att den spelar in bandbilder. 1 Aktivera [USB STREAM] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. Hoppa över detta steg när du ansluter med hjälp av en i.link-kabel. 2 Sök efter den punkt på bandet som du vill starta kopieringen från. 3 Anslut din videokamera till datorn med hjälp av en USB-kabel <Info> eller en i.link-kabel <Info>. [Picture Package Menu] startar automatiskt. 4 Klicka på [Automatic Music Video Producer]. [Picture Package Auto Video] startas. 5 Klicka på [Music settings], välj sedan musiken.

27 Förutom de musikexempel som följer med programmet kan du välja musik från musikfiler på datorn eller från ljud-cd-skivor. Välj musik, klicka sedan på [OK]. 6 Klicka på [Style settings], välj sedan specialeffekten. Du kan välja mellan fem specialeffekter. Välj en effekt, klicka sedan på [OK].

28 7 Klicka på [Output settings] och ange var bilderna ska lagras. När du väljer [Video CD] här ska du placera en ny CD-R-skiva i skivenheten. Ange var bilderna ska sparas och klicka sedan på [OK] Du kan inte använda CD-RW-skivor. 8 Klicka på [Start].

29 Filmen kopieras automatiskt från videokameran och redigeras sedan med vald musik och vald stil. Återstående tid visas på datorns bildskärm. 9 Klicka på [Yes] eller [No]. All musik från en tredje part som du tar från ljud-cd-skivor, Internet eller andra källor är upphovsrättsskyddade verk som tillhör respektive ägare. Därför har du, förutom till den grad som specificeras av gällande lagar, inte tillåtelse att använda någon som helst musik från en tredje part. Mer information om användning av tredjepartsmusik finns i avsnittet Om copyright. <Info> Om du väljer en musikfil som är längre än tio minuter tonas uppspelningen ut automatiskt. Tips! Om den inspelade filmen på bandet är längre än den musikfil du valt redigeras filmen automatiskt enligt musikfilens längd. Om du vill spola tillbaka till början av ett band och starta kopieringen från bandets början klickar du på [Options] och markerar [Rewind the tape to the beginning, then capture]. Om du sparat en film på hårddisken kan du visa den med hjälp av [Picture Package Viewer]. <Info> Om du väljer att spara till en CD-R-skiva kan du titta på den inspelade videon som en video-cd-skiva. <Info> Upp Nästa

30 Kapitel 4: Redigera de kopierade bilderna Skapa en egen kort videofilm/ett eget bildspel Du kan lägga till musik och specialeffekter till utvalda bilder som du sparat på datorn och automatiskt skapa en kort videofilm eller ett bildspel av dem. En kort videofilm/ett bildspel kan innehålla både bilder och filmer. Max längd för de korta videofilmer/bildspel du kan skapa här är tio minuter. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Dubbelklicka på ikonen [Picture Package Menu] på skrivbordet. [Picture Package Menu] startar. 3 Klicka på [Music Video/Slideshow Producer]. [Picture Package Producer] startar. 4 Öppna den önskade mappen på skärmens vänstra sida och välj sedan bilderna för bildspelet. De bilder du väljer ut markeras med. Tips! För att importera bilder från den anslutna videokameran, klicka på [Capture] för att starta [Video Capturing Tool]. 5 Klicka på fliken [View selection] och kontrollera att du valt ut de bilder du vill ha med. 6 Klicka på [Create].

31 7 Klicka på [Music settings], välj sedan musiken. Förutom de musikexempel som följer med programmet kan du välja musik från musikfiler på datorn eller från ljud-cd-skivor. Välj musik, klicka sedan på [OK]. 8 Klicka på [Style settings], välj sedan specialeffekten.

32 Du kan välja mellan fem specialeffekter. Välj en effekt, klicka sedan på [OK]. 9 Klicka på [Output settings] och ange var bilderna ska lagras. När du väljer [Video CD] här ska du placera en ny CD-R-skiva i skivenheten. Ange var bilderna ska sparas och klicka sedan på [OK]

33 Du kan inte använda CD-RW-skivor. 10 Klicka på [Start]. Videofilmen eller bildspelet skapas. Återstående tid visas på datorns bildskärm. 11 Klicka på [Yes] eller [No].

34 All musik från en tredje part som du tar från ljud-cd-skivor, Internet eller andra källor är upphovsrättsskyddade verk som tillhör respektive ägare. Därför har du, förutom till den grad som specificeras av gällande lagar, inte tillåtelse att använda någon som helst musik från en tredje part. Mer information om användning av tredjepartsmusik finns i avsnittet Om copyright. <Info> Om du väljer en musikfil som är längre än tio minuter tonas uppspelningen ut automatiskt. Tips! Om du sparat ett bildspel på hårddisken kan du visa den som en filmfil med hjälp av [Picture Package Viewer]. <Info> Om du väljer att spara till en CD-R-skiva kan du se på det inspelade bildspelet som en video-cd-skiva. <Info> Föregående Upp Nästa

35 Kapitel 4: Redigera de kopierade bilderna Skapa en video-cd-skiva med en indexmeny Du kan skapa video-cd-skivor genom att sätta ihop stillbilder och filmer du spelat in på din dator. Du kan också lägga till rubriker på CD-skivan eller i dess meny. ImageMixer VCD2 är kompatibel med stillbilder med hög upplösning. Du kan inte kopiera bilder som spelats in på band till din dator med hjälp av ImageMixer VCD2. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Dubbelklicka på ikonen [Picture Package Menu] på skrivbordet. [Picture Package Menu] startar. 3 Klicka på [Burning Video CD]. 4 Sätt i en ny CD-R-skiva i datorns skivenhet. Du kan inte använda CD-RW-skivor. 5 Välj den mapp som innehåller filmaterialet för video-cd-skivan. Vald mapp visas som en knapp. 6 Klicka på [next]. 7 Skapa video-cd-skivans meny. Skapa inställningar för knappar, tecken och bildarrangemang (innehåll) i knappen. 8 Klicka på [next]. 9 Spela upp och bekräfta vilka data som ska skrivas till CD-R-skivan. Klicka på [Return] om du vill ändra något och genomför menyinställningarna igen. 10 Klicka på [next]. 11 Klicka på [Start]. Video-CD-skivan skapas. Mer information om ImageMixer VCD2 finns i programvarans direkthjälp. Spela upp video-cd-skivan Du kan spela upp video-cd-skivan i följande enheter. Se den bruksanvisning som följer med respektive spelare för information. - en DVD-spelare som kan hantera video-cd-skivor - en dator med en DVD-enhet och programvara som kan hantera video-cd-skivor

36 - en dator med Windows Media Player (det är inte säkert att du kan spela upp video-cd-skivan beroende på datorsystemet; till systemet räknas såväl operativsystem som maskinvara. Du kan inte använda menyfunktionerna i Windows Media Player.) Följande procedur beskriver hur du spelar upp en video-cd-skiva med Windows Media Player. 1 Sätt in en video-cd-skiva i datorns skivenhet och starta sedan Windows Media Player. För Windows XP Klicka på [Start], [All Programs], [Accessories], [Entertainment] och sedan på [Windows Media Player]. För övriga operativsystem Klicka på [Start], [Programs], [Accessories], [Entertainment] och sedan på [Windows Media Player]. 2 Öppna [My Computer], [CD-R] och sedan [MPEGAV]. Drag sedan filmfilen [.DAT] och släpp den i fönstret för Windows Media Player. visar det aktuella filnamnet. Föregående Upp

37 Kapitel 5: Övrigt Kopiera MEMORY MIX-bilder till ett Memory Stick (endast för vissa modeller) För Digital 8-modeller med funktionen MEMORY MIX kan du kopiera bilder för funktionen MEMORY MIX till ett Memory Stick. Mer information om funktionen MEMORY MIX finns i den bruksanvisning som följer med videokameran. 1 Slå på datorn. För Windows 2000/Windows XP Logga in som administratör. 2 Sätt in ett Memory Stick i din videokamera. 3 Anslut din videokamera till en strömkälla och flytta sedan POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 4 Aktivera [STD-USB ] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. 5 Anslut din videokamera till datorn via USB-kabeln. <Info> Klicka på om [Picture Package Menu] startar automatiskt. 6 Starta [MEMORY MIX Image Tool]. För Windows XP Klicka på [Start], [All Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] och sedan på [MEMORY MIX Image Tool]. För övriga operativsystem Klicka på [Start], [Programs], [Picture Package], [Handycam Tools] och sedan på [MEMORY MIX Image Tool]. 7 Klicka på [Copy]. När kopieringen är klar visas en helt ny mapp. I normala fall skapas automatiskt en mapp med ett nummer som är ett steg högre än den mapp som skapades tidigare. Du kan inte kopiera fler bilder när alla mapparna, från 100 till 999, har använts.

38 Upp Nästa

39 Kapitel 5: Övrigt Skapa en egen DVD-skiva med Click to DVD För att skapa en DVD-skiva från ett band måste du ansluta din videokamera med en i.link-kabel till en dator från serien Sony VAIO som är kompatibel med följande systemkrav: Datorns DVD-enhet är kompatibel med att skriva DVD-skivor Click to DVD Ver.1.2 (Sonys originalprogramvara) eller senare version har redan installerats Programvaran Click to DVD gör det möjligt att automatiskt kopiera och skriva bilder till en DVD-skiva. Följ stegen nedan för att importera ett helt band och spela in det på en DVD-skiva. Anslutningsbild (i.link-kabel, i.link-uttag och DV-uttag) Tips! Du hittar driftkrav på adressen: - Europa: - USA: - Asiatiska Stillahavsområdet: - Korea: - Taiwan: - Kina: - Thailand: - Latinamerika: 1 Slå på datorn. Stäng alla program som använder sig av en i.link. 2 När du använder funktionen [Click to DVD] för första gången ska du starta [Click to DVD Automatic Mode Launcher] på en dator. Starta [Click to DVD Automatic Mode Launcher] genom att klicka på [Start], [All Programs], [Click to DVD], följt av [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. När du väl startat [Click to DVD Automatic Mode Launcher] en gång startas det därefter automatiskt när du slår på datorn. 3 Anslut din videokamera till en strömkälla och flytta sedan POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT. Använd den medföljande växelströmsadaptern som strömkälla eftersom det tar några timmar att skapa en DVD-skiva. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 4 Sätt in ett inspelat band i din videokamera. 5 Anslut din videokamera till en dator via en i.link-kabel. <Info> 6 Sätt i en skrivbar DVD-skiva i datorns skivenhet. 7 Börja skapa DVD-skivan i datorns Click to DVD -fönster. Följ anvisningarna på skärmen. För information, se hjälpfunktionen för Click to DVD. För modeller med funktionen Direct Access to Click to DVD kan du utföra denna funktion från din

40 videokameras meny. Du kan inte avbryta proceduren efter det att [Finalizing DVD.] har visats på videokamerans LCD-skärm. Koppla inte bort i.link-kabeln eller ställ POWER-omkopplaren i ett annat läge på videokameran förrän hela filmen har kopierats till datorn. DVD-skivan skapas även om du kopplar bort i.link-kabeln eller slår av strömmen till videokameran medan [WRITING] eller [CONVERTING] visas. När något av följande inträffar avbryts kopieringen av bilden. En DVD-skiva som innehåller information fram till den punkt då proceduren avbröts skapas. För mer information, se hjälpfilerna till Click to DVD Automatic Mode Launcher. - När bandet innehåller ett oinspelat parti som är tio sekunder eller längre. - När informationen på bandet innehåller ett datum som kommer före inspelningsdatumet för de senare bilderna. - När normala bilder och bredbildsbilder är inspelade på ett och samma band. - När [A/V DV OUT] i videokamerans menyinställningar har aktiverats. Du kan inte använda videokameran i följande situationer: - Under uppspelning av ett band - Medan du spelar in bilder på ett Memory Stick - Medan Click to DVD startas från datorn Du kan eventuellt inte skapa en DVD-skiva från ett 8 mm band om det innehåller bilder som spelats in i ett annat format än Digital 8-format. Föregående Upp

41 Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer Förenklad guide beskriver hur du ansluter en videokamera med ett Memory Stick -fack till en Macintosh-dator och hur du importerar bilder från ett isatt Memory Stick. Du kan skapa videofilmer från sådana kopierade bilder genom att installera redigeringsprogrammet från den medföljande CD-ROM-skivan. Steg 1: Ansluta med en USB-kabel Datorn kan eventuellt inte identifiera videokameran om du ansluter enheterna via USB-kabeln innan du slår på videokameran. 1 Sätt in ett Memory Stick i din videokamera. 2 Anslut din videokamera till en strömkälla och flytta sedan POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT. Använd växelströmsadaptern som strömkälla. Namnet på videokamerans POWER-omkopplare varierar beroende på modell. 3 Aktivera [STD-USB ] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. 4 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på din videokamera. USB-uttagets placering varierar beroende på modellen. Se den bruksanvisning som följde med din videokamera. För modeller med en Handycam Station ska USB-kabeln anslutas till USB-uttaget på Handycam Station. Ställ sedan in knappen USB ON/OFF på Handycam Station på ON. Se till att du vänder kontakten rätt väg när du ansluter din videokamera till en dator. Tvinga inte in kontakten i uttaget då detta kan skada kabeln eller videokameran. 5 Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-uttaget på din dator. [USB MODE] visas på videokamerans LCD-skärm och en ikon för Memory Stick visas på skrivbordet. Koppla bort USB-kabeln/Slå av videokameran/mata ut Memory Stick 1 Stäng alla program som du eventuellt kör på datorn. 2 Dra och släpp ikonen för Memory Stick eller enheten från skrivbordet till ikonen för [Trash]. 3 Koppla bort USB-kabeln från videokameran och datorn. Se till att du kopplar bort USB-kabeln innan du slår av din videokamera. Om du använder Mac OS X ska du stänga av datorn innan du kopplar bort USB-kabeln och matar ut Memory Stick. Upp Nästa

42 Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer Steg 2: Kopiera bilder från ett Memory Stick (endast modeller med ett Memory Stick -fack) 1 Anslut din videokamera till en dator via en USB-kabel. <Info> 2 Dubbelklicka på ikonen Memory Stick. 3 Dra och släpp sedan önskad bildfil till ikonen för hårddisken. Uppspelning av filmer QuickTime 3.0 eller en senare måste vara installerat på datorn. Om du spelar upp en bild som sparats på ett Memory Stick direkt kan du råka ut för avbrott i ljud och bild. Kopiera över bildfilen till hårddisken innan du spelar upp den. Mer information om vilka Memory Stick du kan använda med videokameran finns i den bruksanvisning som följde med videokameran. När du ansluter din videokamera till en Macintosh-dator via en USB-kabel kan du inte kopiera bilder som spelats in på band till datorn. Om du vill kopiera inspelningar från ett band kan du ansluta din videokamera till datorn via en i.linkkabel och använda operativsystemets standardprogram. Föregående Upp Nästa

43 Kapitel 6: För användare av Macintosh-datorer När du skapar en video-cd-skiva Med det ImageMixer VCD2-program som följer med på CD-ROM-skivan kan du skapa video-cd-skivor från stillbilder och filmer du sparat på din dator. Genom att använda detta program kan du skapa en bildfil som är kompatibel med CDbränningsfunktionen i Roxio's Toast. Du kan skapa video-cd-skivor genom att skriva bildfilerna till hårddisken med Toast. Följ anvisningarna nedan för att installera ImageMixer VCD2 på din Macintoshdator. Du kan inte kopiera bilder som spelats in på band till din dator med hjälp av ImageMixer VCD2. Om du vill kopiera inspelningar från ett band kan du ansluta din videokamera till datorn via en i.link-kabel och använda operativsystemets standardprogram. Steg1: Installera programvara 1 Starta datorn. Stäng alla program som du eventuellt kör på datorn innan du installerar programvaran. 2 Placera CD-ROM-skivan i datorns skivenhet. 3 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen. 4 Kopiera filen [IMXINST.SIT] från mappen [MAC] till önskad mapp. 5 Dubbelklicka på [IMXINST.SIT] i den mapp du kopierade den till. 6 Dubbelklicka på den uppackade filen [ImageMixerVCD2_Install]. 7 Ange ditt namn och lösenord när användarfönstret visas. Installationen av ImageMixer VCD2 startar. Steg 2: Skapa en egen videofilm Mer information om hur du använder ImageMixer VCD2 finns i programvarans direkthjälp. Föregående Upp

44 Felsökning Symtom Datorn identifierar inte din videokamera. Ett felmeddelande visas när du sätter i CD-ROM-skivan i din dator. Det kameran registrerar går inte att visa på datorn. Bilder inspelade på band går inte att visa på datorn. Bilder inspelade på band går inte att visa på Macintosh-datorn. Bilder som spelats in på ett Memory Stick går inte att visa på datorn (endast modeller med ett Memory Stick -fack). Ikonen Memory Stick ([Removable Disk] eller [Sony MemoryStick]) visas inte på datorskärmen (endast modeller med ett Memory Stick -fack). Bilden visas inte på Windows-datorns skärm när du använder USB-kabeln. För Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me För Windows 2000 För Windows XP Du kan inte kopiera bilder till Windows-datorn (endast modeller med ett "Memory Stick"-fack). [Cannot start Easy Handycam with USB connected] eller [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected] visas på videokamerans skärm. Inget ljud hörs när videokameran är ansluten till Windows-datorn via en USB-kabel. Filmen är ojämn under USB Streaming. Picture Package fungerar inte som det ska. Ett felmeddelande visas när Picture Package används. CD-R-enheten identifieras inte eller data kan inte skrivas på CD-R-skivan i Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD Maker. [USB Streaming... This function is not available.] visas på videokamerans skärm. Den skärm eller det meddelande som faktiskt visas skiljer sig från informationen i Förenklad guide. Upp Nästa

45 Felsökning Orsak och/eller åtgärder Datorn identifierar inte din videokamera. Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, anslut den sedan ordentligt igen. För den modell som har en Handycam Station ställer du knappen USB ON/OFF på ON. (Endast vid anslutning med USBkabel.) För den modell som har en Handycam Station ansluter du Handycam Station till videokameran ordentligt. Koppla bort USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran, från datorn. Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, starta om datorn och anslut sedan enheterna igen på rätt sätt. <Info> Ett felmeddelande visas när du sätter i CD-ROM-skivan i din dator. Ställ in datorns bildskärm enligt följande: Windows: 800 X 600 bildpunkter eller mer, High Color (16 bitar, färger) eller mer Macintosh: 800 X 600 bildpunkter eller mer, färger eller mer Det kameran registrerar går inte att visa på datorn. Koppla bort kabeln från datorn och slå på videokameran. Anslut kabeln igen. Flytta POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget CAMERA-TAPE, aktivera sedan [USB STREAM] i videokamerans menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. (Endast vid anslutning till en Windows-dator med en USB-kabel.) Bilder inspelade på band går inte att visa på datorn. Koppla bort kabeln från datorn och slå på videokameran. Anslut kabeln igen. För POWER-omkopplaren upprepade gånger till läget PLAY/EDIT, aktivera sedan [USB STREAM] i videokamerans menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. (Endast vid anslutning till en Windows-dator med en USB-kabel.) Bilder inspelade på band går inte att visa på Macintosh-datorn. När du ansluter din videokamera till en Macintosh-dator via en USB-kabel kan du inte kopiera bilder som spelats in på band till datorn. Om du vill kopiera inspelningar från ett band kan du ansluta din videokamera till datorn via en i.link-kabel och använda operativsystemets standardprogram. Bilder som spelats in på ett Memory Stick går inte att visa på datorn (endast för modeller med ett Memory Stick -fack). Sätt i Memory Stick ordentligt. Du kan inte använda en i.link-kabel. Anslut videokameran och datorn med USB-kabeln. Flytta POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT, aktivera sedan [STD-USB] i videokamerans menyinställningar. Datorn identifierar inte ditt Memory Stick när du spelar upp band eller utför redigering på videokameran. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter den till datorn. Ikonen Memory Stick ([Removable Disk] eller [Sony MemoryStick]) visas inte på datorskärmen (endast för modeller med ett Memory Stick -fack). Flytta POWER-omkopplaren upprepade gånger för att välja läget PLAY/EDIT på videokameran. Sätt in ett Memory Stick i videokameran. Koppla bort USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran, från datorn. <Info> Aktivera [STD-USB ] i din videokameras menyinställningar. För att välja menyn, se den bruksanvisning som följde med din videokamera. Datorn identifierar inte ditt Memory Stick när du spelar upp band eller utför redigering på videokameran. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter den till datorn. Bilden visas inte på Windows-datorns skärm när du använder USB-kabeln. USB-drivrutinen har inte registrerats korrekt eftersom datorn anslöts till videokameran innan installationen av USB-drivrutinen var färdig. Installera USB-drivrutinen på rätt sätt genom att följa anvisningarna nedan. För Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me * När du kopierar eller spelar upp bilder från ett band på en dator kan inte felfri användning garanteras för Windows 98.

46 1 Se till att din videokamera är ansluten till en dator. 2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties]. Fönstret [System Properties] visas. 3 Klicka på fliken [Device Manager]. 4 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem genom att klicka på [Remove]. För att kopiera och visa bilder från ett band [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers] [USB Device] i mappen [Other devices] [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller] Kopiera och visa bilder som spelats in på ett Memory Stick (gäller endast för modeller med ett Memory Stick - fack) [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med märket? i mappen [Other devices] 5 Klicka på [OK] när fönstret [Confirm Device Removal] visas. 6 Slå av strömmen till din videokamera och koppla bort USB-kabeln, starta sedan om datorn. 7 Placera CD-ROM-skivan i datorns skivenhet. 8 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg. 1 Dubbelklicka på [My Computer]. 2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*. *Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator. 3 Klicka på [Open]. 4 Dubbelklicka på [Driver]. 5 Dubbelklicka på [Setup.exe]. Radering av något annat än [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] kan leda till att datorn inte fungerar som den ska. För Windows 2000 Logga in som administratör. 1 Se till att din videokamera är ansluten till en dator. 2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties]. Fönstret [System Properties] visas. 3 Klicka på fliken [Hardware]. 4 Klicka på [Device Manager]. 5 Klicka på [View], följt av [Devices by type]. 6 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem genom att klicka på [Uninstall]. För att kopiera och visa bilder från ett band [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller] [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers] [Composite USB Device] i mappen [Other devices] Kopiera och visa bilder som spelats in på ett Memory Stick (gäller endast för modeller med ett Memory Stick - fack) [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med märket? i mappen [Other devices] 7 Klicka på [OK] när fönstret [Confirm Device Removal] visas. 8 Slå av strömmen till din videokamera och koppla bort USB-kabeln, starta sedan om datorn. 9 Placera CD-ROM-skivan i datorns skivenhet. 10 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg. 1 Dubbelklicka på [My Computer]. 2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*. *Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator. 3 Klicka på [Open]. 4 Dubbelklicka på [Driver]. 5 Dubbelklicka på [Setup.exe]. Radering av något annat än [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] kan leda till att datorn inte fungerar som den ska. För Windows XP Logga in som administratör. 1 Se till att din videokamera är ansluten till en dator. 2 Klicka på [Start]. 3 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties]. Fönstret [System Properties] visas. 4 Klicka på fliken [Hardware]. 5 Klicka på [Device Manager]. 6 Klicka på [View], följt av [Devices by type].

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Programvaruguide. Swedish

Programvaruguide. Swedish Programvaruguide Swedish Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9 Redigera videor Klippa ut scener som

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013]

LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] LoiLoFit for Everio [Bruksanvisning] LoiLo inc. [3/19/2013] [Detta är en handbok förloilofit for Everio, Everio s bundled programvara.] Innehåll 1. Vad kan man göra med LoiLoFit for Everio... 5 2. Komma

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

STC-PC10 Program Version 1.00

STC-PC10 Program Version 1.00 STC-PC10 Program Version 1.00 SV För Windows Instruktionshäfte Vad programmet STC-PC10 kan användas till Användning av programmet STC-PC10 Felsökning Förvara all användardokumentation nära till hands för

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning. Dokumentkamera

Bruksanvisning. Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkamera Säkerhetsanvisningar Tack för att du har köpt den här produkten. Läs det här dokumentet noga så att produkten används säkert och på rätt sätt. Ha bruksanvisningen till hands

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i detta instruktionshäfte

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY VAIO VPCZ12A7E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer