TruVision NVR 20 Quick Start Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TruVision NVR 20 Quick Start Guide"

Transkript

1 Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN 20 1 Konfiguration av TVN 20 - Sammanfattning 2 Installera hårddiskar i TVN 20 2 TruVision enhets upptäckare IP adressering 4 Webbläsare Logga in på TVN20 5 Ansluta till TVN 20 5 TVN20 Webbläsare Lägga till IP-kameror 6 Tidsynkronisering 7 Playback 9 Söka inspelning Spela upp inspelad video 10 Arkiveringsalternativ 10 Lokal USB arkivering via COPY-knappen 10 Lokal USB arkivering via webbläsaren 10 Stänga av TVN Kontaktinformation För kontaktinformation, se vår webbsida: Förpackningsinnehåll TVN 20 levereras med följande: TruVision TVN 20 Sepparat förpackade hårddiskar 230VAC Strömkabel Plastpåse med kopplingplintar för alarm in-/utgångar TruVision TVN 20 Quick Start Guide TruVision TVN 20 Användarmanual Lista med IP kameror som stödjs WEE överensstämmelse declaration Batteri declaration TruVision TVN 20 dokumentations CD som innehåller följande: Kapacitet och lagrings kalkylator Lista med IP kameror som stödjs TruVision Enhets Uptäckare Tillval: TVR-RK1 Installationsmiljö Se användarmanualen för detaljerad information, men vänligen observera dessa viktiga krav: Placera TVN 20 på en säker plats Säkerställ att utrymmet för TVN 20 är väl ventilerat Utsätt inte enheten för regn eller fukt Enheten är avsedd att monteras i ett 19 rack eftersom användare inte via enheten kan se realtids video eller inspelad video. Rackmonteringsvinklar medföljer och enheten kan monteras med dessa utan behov av ytterligare stöd. Viktiga dokument Förutom denna Qucik Start Guide rekommenderar vi att du laser följande för att säkerställa en korrekt installation: Dokument med IP kameror som stödjs Avsnittet: TVN 20 System Basics i användarmanualen Installera TVN 20 Om du snabbt vill ta TVN 20 i drift: 1. Packa upp TVN 20 ur kartongen. 2. Packa upp TVN 20 hårddiskarna ur kartongen. 3. Montera medföjlande rackmonteringsvinklar 4. Installera hårddiskarna. Se figur 1 på sidan UTC Fire & Security. All rights reserved. P/N B-SE REV ISS 11SEP12

2 5. Anslut nödvändiga kablar på baksidan av TVN 20(Nätverkskabel, Strömförsörjning och eventuella larm ingångar). Figur 1: Öppning av TVN Slå på enheten med strömbrytaren på baksidan 7. All kvarvarande konfigurering kan göras med en sepaprat PC som kopplar upp till enheten via Internet Explorer och använder TVN 20 Webbinterface Konfiguration av TVN 20 - Sammanfattning Den grundläggande konfigurationen bör göras via webbläsaren. Denna instruktion visar de nödvändiga stegen för att snabbt konfigurera en fullt fungerande inspelnings lösning. Konfiguration av TVN 20 innefattar: 1. Ge TVN 20 en lämplig IP adress med medföljande TruVision Enhets upptäckare. 2. Lägga till IP kameror i enheten. 3. Konfigurera IP kameror. 4. Definera inspelningschema och inspelningstyp för IP kamerorna (schemalagd, kontinuerlig, rörelse/nhändelse). 5. Definera alarm utgångar, enhetens inbyggda summer larm, lokala relä utgångar samt notifiering. 6. Alla hårddiskar är för konfigurerade för en sammanslagen inspelningsgrupp och tillåter alla inkopplade kameror att spela in samma antal dagar. Konfigurering av TVN 20 är förkonfigurerad för att tillåta bästa prestanda. Alla IP kameror är förkonfigurerade för kontinuerlig inspelning. Alla systemhändelser, hårddiskfel, videoavbrott etc, är konfigurerade att rapportera detta till TruVision Navigator när adressen för TruVision Navigator är konfigurerad. Installera hårddiskar i TVN Använd medföljande nyckel för att låsa upp frontpanelen 2. Tryck in spärrarna på båda sidor för att öppna frontpanelen 1. Installera hårddiskarna som visas i figur 2. Första hårddisken i postion 1, den andra hårddisken i position 2, etc. Fortsätt att installera alla hårddiskar i numerisk ordning. Figur 2: Hårddiskarnas placering Tryck in hårddisken i hårddiskhållaren, repetera med resterande hårddiskar. Figure 1: Insert the hard drive Stäng och lås frontpanelen. OBS: Hårddiskarna måste installeras INNAN enheten slås på. Håddiskarna är som standard konfigurerade att skapa en hårddiskgrupp som automatiskt spelar in när IP kameror är anslutna och konfigurerade med inspelningsschema SE - 2

3 TVN20 fram- och baksida Figur 4: TVN 20 framsida Tabell 1: Framsida beskrivning Nr. Funktion Beskrivning Status LED Färg 1 Ström LED Visar att enheten har ström Färg = Normalt 2 Larm LED Visar om det finns larm eller händelser RÖD = LARM AV = Normalt 3 TX/RX LED Visar att enheten komunicerar via nätverket Blinkar blå 4 HDD LED Visar läs och skrivning till hårddiskarna Blinkar rött 5 READY Visar att enheten är konfigurerad och fungerar normalt Blå = Normalt 6 ARCHIVE Visar status på arkiveringen till USB minnet, En summer ljuder om en icke kompatibelt USB minne upptäcks. 7 Channel LEDs Visar status på IP kamerorna kopplade till TVN 20, de ger också en översikt på inspelnings inställningen per kanal. 8 COPY Knapp När ett USB minne är ansluten till USB porten på framsidan av enheten, ett tryck på COPY knappen startar arkivering av det senaste inspelade videomaterialet till USB minnet. 9 POWER Knapp Knapp Genom att trycka på denna knapp i tre sekunde kommer en kontrollerad nedstängning av enheten initieras. 10 USB 2.0 Portar (2) Används med COPY knappen eller via enhetens webbläsare Blå = Arkivering pågår Realtidsvideo eller schemalagd inspelning (Ingen händelse) = Blå Händelse+ Realtidsvideo (Ingen inspelning) = Röd Realtidsvideo eller händelse + Inspelning = Lila Archive LED lyser Blått under pågående arkivering N/A N/A 3 - SE

4 Figur 5: TVN 20 baksida Table 1: Back panel elements Nr. Funktion Beskrivning 1 Reset Återställer enheten till fabriksinställning 2 RS-232 Används för tillkoppling av PC för felsökning 3 LAN 10/100/1000Mbps UTP Nätverksport 4 esata För framtida bruk 5 RS-485 Switch För framtida bruk 6 RS-485 Connectors För framtida bruk 7 Alarm In 16 alarmingångar (NO/NC) 8 Alarm Ut 4 reläutgångar 9 GND Jordningspunkt 10 Ström Ingång för strömkabel 11 Strömbrytare Strömbrytare av/på (använd POWER knappen på framsidan för att stänga av enheten.) TruVision enhets upptäckare IP adressering Standard IP adressen för TVN 20 är Men att använda TruVision Enhets Uppttäckaren är ett enklare sätt att hitta TVN 20 och snabbt byta IP adressen på enheten till en som är lämplig för ert nätverk. Detta verktyg identifierar automatiskt TruVision enheter som stödjer auto-upptäck var som helst på nätverket även på skilda subnät. Användaren kan se och modifiera IP adressen på någon av de upptäckta enheterna. Verktyget kan bara hitta enheter på samma LAN och kan inte hitta enheter på skilda VLAN. Om din enhet inte hittas kan du konfigurera enheten manuellt. 1. Sätt in TVN 20 Product Documentation CD som levererades med din enhet i den PC som ska titta på video från TVN Navigera till mappen IP Discovery Tool dubbelklicka på ikonen Setup inne i mappen. 3. Klicka OK på alla anvisningar och använd standard inställningarna. Mot slutet av snabb installationen kommer applikationen att installera TruVision Device Finder genväg på skrivbordet. 4. Dubbelklicka på genvägen. 5. På startsidan för TruVision Device Finder, klicka på Start. Auto upptäck processen kommer på några ögonblick upptäcka alla TuVision enheter som stödjer auto upptäck (TVN 20, TruVision 1.3 och 2.0 MpX IP kameror så väl som TVR10 och TVR 60.) SE - 4

5 3. Applikationen kommer visa en lista på upptäckta TruVision enheter på nätverket med deras nuvarande IP adress. användningen av multi fönster (9split/16split) monitorer kombinerat med megapixelkameror. STANDARD ANVÄNDARE Realtidsvideo i 9-split med 4CIF/VGA kameror ELLER Realtidsvideo i 4-split med upp till 2.0 MpX Kameror Intel E6550 Dual Core Class Processor med 2.33Ghz(4MB Cache) 1GB RAM HD Grafikkort med 256 MB AVANCERAD ANVÄNDARE Realtids video i 9-split eller högre med MpX kameror 4. För att ändra en enhets IP adress, klicka på raden för enheten du önskar modifier och klicka på Modify knappen. Intel Core I5 750 Quad Core class Processor med 2.66 Ghz (8MB Cache) 4GB RAM HD Grafikkort med 1GB Minst 1.5GB HDD ledigt utrymme för lokalt sparat material Tangentbord, Monitor, Mus Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 Internet Explorer 6.0, 7.0, Skriv in den önskade IP adressen och subnätet. 9. Skriv in lösenordet för den enhet du vill ändra. Standard lösenordet för TVN 20 är Press Save. Klicka på Save. 11. Efter att önskade ändringar är utförda klicka på Exit för att avsluta applikationen. 12. Om inte Device Finder hittar dina önskade enheter var vänlig se TVN 20 Användar manualen för att manuellt konfigurera TVN 20 och IP kameror. Webbläsare Logga in på TVN20 Rekomenderade PC specifikationer för användande av TVN 20 webbläsar interfacet varierar beroende på Ansluta till TVN Starta Internet Explorer 2. Skriv in IP adressen för enheten i adressfältet. 3. Tryck Enter. 4. Om detta är den första gången du ansluter till TVN 20 från din PC kommer du få frågan om installation av Active-X komponenter. Tillåt installation av dessa Active-X komponenter. 5. Skriv in standard användarnamnet: admin. 6. Skriv in standard lösenordet: Klicka på Login. Web interfacet använder följande värden som standard: IP adress Subnet mask Gateway adress HTTP Port 80 TVN 20 använder följande värden som standard: Användarnamn admin Lösenord SE

6 TVN20 Webbläsare Lägga till IPkameror TVN 20 stödjer ett brett utbud av Interlogix IP kameror jämte en enkanals encoder förutom detta stödjs IP kameror från andra tillverkare (så som Axis och Arecont). Vänligen se den senaste TVN 20 IP kameror lista som stöds. Det finns två sätt att lägga till IP kameror: Genom att använda Quick Add alternativet baserat på auto upptäck protokollet. Manuellt lägga till IP kameror, för kameror som inte stödjer auto upptäck protokoll. Vi rekommenderar att använda Quick Add först och därefter använda det manuella handhavandet för de kameror som inte hittas. Quick Add 1. Logga in på TVN 20 med standard användar namnet och lösenordet. 2. TVN 20 kommer att visa standard fönstret för realtidsvideo. 3. Klicka på Config upptill i fönstret. 6. Sidan visar nu alla de upptäckta IP kamerorna. 7. Klicka i kryssrutan bredvid varje kamera du önskar lägga till denna TVN När alla önskade kameror har valts, klicka på Ok. 10. Systemet kommer återvända till huvudsidan för fjärrkonfigurering med alla de kameror du valt ifyllda för enheten. 8. Konfigureringsfönstret kommer nu att visas i fjärr konfigureringsläge. Inga IP kameror kommer att visas. 9. Klicka på Quick Add knappen nederst på sidan. 11. Alla kameror har blivit tillagda med standard värden. Dessa standard värden är: VGA upplösning 25 bilder per sekund Kontinuerlig inspelning SE - 6

7 För att skräddarsy inställningarna för en enskild kamera klicka på Configuration parameters för att komma in i den fullständiga konfigurerings menyn för TVN20. Vänligen se användarmanualens kapitel TVN 20 System Basics för fullständig instruktion. Manual Add På högersida på huvudsidan för fjärrkonfigurering finns en plats som kallas IP Camera Config. På denna plats kan användare manuellt lägga till en IP kamera i taget. PC). Systemet tillhandahåller två sätt för tidsynkronisering: Genom TVN 20 Webbläsar-PC klockan ELLER Via en NTP (Network Time Server) Gör följande för att ställa in tidsynkronisering: 1. Från fjärrkonfigureringens huvudsida, klicka på Configuration parameters för att öppna sidan för enhetskonfigurering. För att manuellt lägga till en IP kamera: 1. Klicka på kanal numret för att lägga till(d1, D2, D3..) 2. Användaren kan nu lägga till nödvändig information i fälten för IP Kamera. 3. I Login Mode fältet, välj antingen IP Adress eller Domain(domän) namn. 4. I IP Address fältet skriv in IP adressen eller domännamnet. 5. Kommunikations protokoll (UDP, TCP) för IPkameran 6. I Manufacturer välj tillverkarens namn för den kamera du önskar lägga till eller specifik typ av kamera från rulllistan. 7. I Port fältet välj den kommunikationsport som kameran använder. 8. Skriv in IP kamerans User Name och Password. 9. Channel No, ska normalt vara Klicka Modify för att lägga till kameran, Kameran kommer nu visas i listan med kameror,under förutsättning att alla värden är rätt inmatade. Tidsynkronisering Det är viktigt att alla IP enheter i systemet synkroniseras till samma klocka (TVR10, IP kameror, TVR60webbläsar 2. I vänstra navigeringsfönstret välj NTP Settings. 3. Sidan med NTP/Tidsynkronisering alternativ visas. För att synkronisera tiden med webbläsar-pc 1. Säkerställ att INTE Enable NTP är ikryssad. 2. Nästan längst ner på sidan klicka på knappen Sync to PC time. 3. Klicka på Save. Huvudsidan för konfigurering kommer nu att visas. Härifrån kan användaren välja att titta på video via flikarna, eller kan återgå till Configuration parameters för mera detaljerad systemkonfigurering. 7 - SE

8 För detaljerade konfigureringsinstruktioner och inställningar av NTP tidsynkronisering, vänligen se användarmanualen. Realtidsvideo När du loggar in på TVN20 visas realtidsvideo sidan som standard. Knapparnas funktioner beskrivs i figur 6 här nedan. Figure 6: Realtidsvideo Objekt Namn Beskrivning 1 Anslutningar Till vänster visas de konfigurerade IPkamerorna som är kopplade till TVN20. Genom att klicka på en enskild kamera ikon kommer realtidsvideon från den kameran att visas i huvudfönstret. Beroende på kameratyp och upplösning kan inläsningen ta flera ögonblick. 2 Realtidsvideo visningsläge 3 Stoppa Realtidsvideo Användaren kan visa enskillda kameror eller i 4-split och 9-split. I multi-skärmsläge kan användaren klicka på TVN20 ikonen överst i kameralistan för att automatiskt visa kameror i en 4-split respektive 9- splitsbild För att visa en enskild kamera på en specifik plats i mosaiken kan användaren markera en ruta i mosaiken och sedan klicka på önskad kamera i kameralistan. Stoppar all realtidsvideo 4 Ta stillbild Tar en stillbild av den markerade videon och lagrar den på den lokala datorn. 5 Påbörja inspelning 6 Avsluta inspelning Påbörjar lokal inspelning på datorn av alla aktiva kameror I realtidsfönstret. Avlsutar lokal inspelning av markerade kameror. Objekt Namn Beskrivning 7 8 Föregående sida Nästa sida Tillåter användaren att stega genom tillgängliga kameror. Om en endast 1 kamera visas stegas kamerorna en i taget. Om den första visade kameran är nr fem kommer ett tryck på nästa visa kamera ett. Varje tryck på nästa kommer sedan visa kamer två, tre, fyra etc. Om kamerorna visas i split bild med flera kameror kommer dessa visas i grupper. (i 4-split kommer kameror 1-4 och 5-8 att visas) 9 Ljud Om kameran stödjer ljud inspelning och ljudinspelning är aktiverad för kameran kan användaren starta ljud uppspelning.genom att klicka på pilen visas ljud och volymkontroller. 10 Helskärm Videofönstret kan expanderas till helskärmsläge genom att klicka på knappen uppe I högra hornet av videofönstret. 11 PTZ Kontroll Nuvarande version av TVN20 stödjer inte PTZ kontroll. Detta kommer att göras tillgängligt i kommande firmware uppdateringar. Vänligen kontakta er Interlogix representant för information om den senaste versionen av firmware. 12 Bildjustering Dessa controller är endast tillgängliga för vissa IP-kameror, vänligen se listan för IPkameror som stöds för mer information. SE - 8

9 Playback När du loggar in i TVN20 kommer du automatiskt till realtidsvideofliken. För att komma till uppspelning av inspeladvideo klicka på Playback fliken på toppen av sidan. De olika knapparnas funktioner är beskriva nedan i figur 7. Figure 2: Playback Browser Page Objekt Namn Beskrivning 1 Anslutningar Till vänster visas de konfigurerade IPkamerorna som är kopplade till TVN20. Genom att klicka på en enskild kamera ikon kommer videon laddas in i fönstret. 2 Uppspelningskont roll Spela upp, paus, stop, en ruta fram/tillbaka, framspolning. 3 Videotidslinje En grafisk presentation av videon 4 Ta stillbild Tar en stillbild av den markerade videon och lagrar den på den lokala datorn. 5 Spara Sparar vald video till lokal hårddisk. 6 Ljud Visar volymkontroll om ljud är tillgängligt 7 Förstora videofönster 8 Status LED för inspelning. Videofönstret kan göras större genom att klicka påp denna knapp. Visar status genom LED för pågående inspelning. Objekt Namn Beskrivning 9 BackUp knapp Denna knapp gör att användare kan spara video segment till ett USB 2.0 minne som pluggas direkt in i TVN20. Den sparade videon inkluderar en kopia an TVN20 videospelare. 10 Ladda ner knapp Tillåter användaren att ladda ner video segment på den lokala datorn. 11 Gå till -knapp Klicka på Gå till -knappen för att gå till en specifik tid i inspelningen. 12 Tid och Datum sök Datum sök: välj aktuellt datum som du vill se video från och klicka på sök ikonen. Datum och Tid sök: Välj datum och därefter använd Gå till knappen för att gå till en specifik tid för uppspelning. 13 Kanalstatus Under uppspelning visas vald kanal för IP-kamera, tid, datum och uppspelningshastighet. 9 - SE

10 Söka inspelning Spela upp inspelad video Förfarandet för att söka efter inspelad video är: 1. Välj kamera som du önskar söka video på. Endast en kamera i taget kan spelas upp. 2. Välj datum som du vill söka på eller välj en specifik tid. 3. Klicka på Sök (eller Gå till, om du valt tid). Videon laddas till tidslinje fönstret. Schemalagd inspelning är blå, och rörelse eller händelse är röd. 4. Användaren kan använda följande controller för uppspelning: Spelaupp/Pause Stopp Snabbspola fram (flera steg 2x, 4x, 8x) Ruta för ruta stegning OBS! Tillbakaspolning stödjs inte i webbläsare. Användaren kan också bestämma var i tiden uppspelningen ska ske genom att placera muspekaren på tidslinjen och dra den till önskad tid. När tidslinjen rörsig kan tiden avläsas under den vertikala pakaren. Datumsök Välj aktuellt datum och klicka på sök. Datum- och tid-sök Välj aktuellt datum och klicka på symbolen för inmatning av tid. Efter inmatning av vald tid klicka på Gå till - knappen. Arkiveringsalternativ Med TVN20 kan video lagras på ett USB minne. Denna använder USB 2.0 för lagring. Enheten sparer så mycket video som det får plats på USB minnet. Videon börjar med den senaste inspelade videon och går bakåt mot tidigare inspelat material baserat på tidstämpeln på videomaterialet. Arkiveringen kopierar enkelt vald video till USB minnet. Det finns två sätt att arkivera video från TVN20 med hjälp av ett USB minne kopplat till TVN20. Lokal USB arkivering med COPY-knappen Alla handgrepp görs lokalt vid enheten utan behov av dator. Videofilerna sparas från nyast till äldst. TVN20 videospelare kopieras också. Lokal USB arkivering via fjärr back-up Denna process tillåter att ett USB minne som sätts i TVN20 används för fjärr arkivering via webbläsaren. Utökade funktioner inkluderar: Exakt kontroll av vilka filer som arkiveras. Möjlighet att välja att inkludera TVN20 videospelare utöver valda videofiler. TVN20 videospelaren (Player.exe) finns också på TVN20 Product Documentation disk. Lokal USB arkivering via COPYknappen Instruktion för att arkivera video till USB minne: 1. Sätt i ett USB minne i någon av USB portarna på framsidan av TVN Tryck på COPY-knappen. 3. Arkiverings LED börjar blinka blått för att medela att arkiveringen pågår. 4. När arkiveringen är klar kommer arkiverings LED sluta blinka och USB minnet kan tas ut ur TVN20. *****OBS ta INTE ur USB minnet när arkiverings LED blinkar****** Felsökningstips Efter att USB minnet är isatt och COPY-knappen är tryckt, om inte arkiverings LED blinkar och TVN20 lokala summer ljuder, betyder det att arkivering misslyckats. Orsaken kan vara någon av följande: Icke kompatibelt USB minne eller TVN20 känner inte igen USB enheten som ett minne. USB minnet är inte korrekt isatt i USB porten. Lokal USB arkivering via webbläsaren Steg för steg instruktion för att arkivera video till ett USB minne. 1. Sätt i ett USB minne i någon av USB portarna på framsidan av TVN Via webbläsaren, gå till uppspelningsfliken. 3. Välj önskat datum från kalendern som du önskar arkivera. 4. Klicka på sök-knappen för att gå till rätt videosegment. 5. Stanna eller gör paus i uppspelningen. SE - 10

11 6. Klicka på BackUp-knappen. 7. Välj de kryssrutur som överenstämmer med de datum och tider för den video du vill arkivera. Om önskad video inte visas klicka på nästa/föregånde nere på sidan för att navigera till sidan med önskade videofiler. 8. Select this device. Välj diskenhet genom att klicka på Choose Disk rullistan, den visar det USB minne som du satt in i TVN Om du vill kopiera TVN20 videospelaren, kryssa i Backup Player kryssrutan. 10. Klicka på Backup-knappen uppe på sidan för att starta nedladdning. 11. Arkiverings LED börjar blinka blått för att medela att arkiveringen pågår. 12. När arkiveringen är klar kommer arkiverings LED sluta blinka och USB minnet kan tas ut ur TVN20. ******OBS ta INTE ur USB minnet när arkiverings LED blinkar****** 13. En meddelande ruta visas och talar om att nedladdningen är utförd. Felsökningstipsen är samma oavsett om arkivering görs via COPY-knappen eller via webbläsaren. Videouppspelningsmjukvara Video på USB minnet kan spelas upp via TVN20 videospelare som finns på CD som medföljer TVN20 eller som kan kopieras ned med videofilerna i arkiveringsprocessen. 1. Kopiera mjukvaran till din dator. Det är en mycket liten applikation, mindre än 600kb. 3. För att spela upp video. Välj File>Open och gå till platsen på datorn där videofilerna är sparade. Alternativt kan du dra och släppa filen i fönstret för omedelbar uppspelning. Videospelaren har uppspelningskontroller, bildstorleks väljare samt möjligheten att spara filen som en AVI-fil. Stänga av TVN 20 För att undvika eventuella skador på TVN20 använd rätt metod för avstängning. På framsidan av TVN20 tryck och håll ned POWER-knappen i 3-5 sekunder för att starta en kontrollerad avstängning av enheten. 2. Dubbelklicka på ikonen för att starta programmet SE

12 SE - 12

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

IP-kamera. Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com IP-kamera Artikelnummer 36-3389 Modell RC4020 18-2116 RC4020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Läs mer

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 Trådlös IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Användarmanual för FUSION IV DVR. Digitalt inspelnings- och överföringssystem. Document 800-05304 Rev A 06/09

Användarmanual för FUSION IV DVR. Digitalt inspelnings- och överföringssystem. Document 800-05304 Rev A 06/09 Användarmanual för FUSION IV DVR Digitalt inspelnings- och överföringssystem Document 800-05304 Rev A 06/09 Varningar och säkerhetsåtgärder 2 Användarmanual för Fusion IV DVR Varningar och säkerhetsåtgärder

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Mirasys NVR 6.1. Användarvägledning

Mirasys NVR 6.1. Användarvägledning Mirasys NVR 6.1 Användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Inledning... 6 Logga in...10 Användargränssnitt... 14 Navigeraren... 17 Kameror... 26 Audio... 42

Läs mer

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027

Din manual LG N1T1DD1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3906027 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG N1T1DD1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning

WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Före rengöring ska produkten kopplas ur vägguttaget.

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

NÄTVERKSKAMERA Bruksanvisning SNV-6084

NÄTVERKSKAMERA Bruksanvisning SNV-6084 NÄTVERKSKAMERA Bruksanvisning SNV-6084 Nätverkskamera Bruksanvisning Upphovsrätt 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Med ensamrätt. Varumärke är en registrerad logotyp som tillhör Samsung Techwin Co., Ltd.

Läs mer

Hybrid Digital Video Recorder

Hybrid Digital Video Recorder ANVÄNDARHANDBOK Hybrid Digital Video Recorder Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. MODELL LE5016/LE5008 Serierna

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner 1 Introduktion Välkommen till ditt nya övervakningssystem, Deltaco DVR-KIT7. Systemet innehåller 4 kameror som kan användas inomhus såväl som i skyddade lägen utomhus, färdiga 18m kablar för enkel installation

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Porttelefoncentral BM6000

Porttelefoncentral BM6000 Porttelefoncentral BM6000 Installation & Konfiguration Version 3.0 Security Products Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. 2013 Copyright by Alla

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehållsförteckning Installationsinstruktioner Funktioner Inbyggda applikationer appar

Innehållsförteckning Installationsinstruktioner Funktioner Inbyggda applikationer appar Användarmanual Innehållsförteckning Installationsinstruktioner... 4 Funktioner... 4 Huvudskärm och navigering... 4 Telefonlur, högtalare och headset... 6 Ringa samtal... 6 Ta emot samtal... 8 Samtalsalternativ...

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Nätverkslagringssystem med enkla och dubbla diskar

My Book. World Edition Användarhandbok. Nätverkslagringssystem med enkla och dubbla diskar My Book World Edition Användarhandbok Nätverkslagringssystem med enkla och dubbla diskar Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Porttelefoncentral BM6000

Porttelefoncentral BM6000 Porttelefoncentral BM6000 Installation & Konfiguration Version 1.0 Security Products Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. 2012 Copyright by Alla

Läs mer

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. SVENSKA BRUKSANVISNING Version 1.0 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer