HANS FREDHOLM. konstnär & ljusdesigner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANS FREDHOLM. konstnär & ljusdesigner"

Transkript

1 HANS FREDHOLM konstnär & ljusdesigner

2 Kortfattad presentation av mitt arbete och förhållningssätt betydelsen av sammanhang och samhörighet I mitt konstnärliga sökande och arbete har jag ständigt rört mig vidare mellan olika rum, medel och uttryck. Intuition, erfarenhet och en stor nyfikenhet på världen har fått leda mig till nästa produktiva urladdning. Frågor kring sociala sammanhang, interaktivitet och om hur konst och arkitektur påverkar och bidrar till att förbättra den dagliga tillvaron för människor spelar en stor roll för min motivation. Dessutom trivs jag mycket bra med att arbeta i konstellationer där flera kompetensområden möts, samarbetar och kan bidra med olika aspekter och lösningar på uppgifter och problem. I samarbetet kan vi utmana varandra och brytainvanda tankesätt och föreställningar och korsbefrukta med oväntade infall från olika håll. Det individuellt konstnärliga arbetet, å andra sidan, det inre grävandet och förfinandet av form och uttryck äger ju, för min del, oftast rum i total ensamhet och med fullständig rätt att själv välja och förkasta, ta beslut och verkställa. Det är en förmån att få fördjupa sig och arbeta sig igenom konstnärliga problem. Även om priset kan vara högt för konstnären. konst och belysning De senaste tio åren har mina uppdrag med konst i offentlig/ privat miljö ofta inbegripit ljussättning av både rum och konstverk. Utöver detta åtar jag mig uppdrag som belysningskonsult och ljusdesigner. Jag arbetar nu i ungefär lika utsträckning med konst respektive ljussättning.främst har jag arbetat med utomhusmiljöer. vägmiljö Under åren anordnade och ledde jag två utbildningar för konstnärer med väg- och gaturum som tema under namnet Vägens Visuella Gestaltning, i Kristianstad -03 och Göteborg -04. Mer information om dessa kurser kan hämtas i PDF-format via min hemsida. Detta intresse och engagemang för vägmiljöer och gaturum har uppstått efter hand som mitt intresse för planeringen av den offentliga miljön successivt ökat. det goda rummet Flera av mina konstnärliga uppdrag har gällt vård- och sjukhusmiljöer. Där finns en hel del att uträtta för att förbättra den visuella och emotionella komforten. Som i så många andra sammanhang saknas det övergripande samarbetet mellan inblandade yrkesgrupper. Jag ser framför mig team av arkitekter, konstnärer, formgivare, psykloger, läkare/forskare och vårdgivare samarbeta för att skapa bättre miljöer än de man ofta möter idag. Det är lång väg dit men allt fler tänker i dessa banor. På följande sidor visar jag ett urval av mina arbeten. Hans Fredholm, Parkgatan EKSJÖ, ,

3 ABBORRARONDELLEN, Eksjö 1993 Skulpturen är en hyllning och ett minnesmärke över de jordbrukare, bönder och torpare som århundrade efter århundrade arbetat med att röja sten ur den magra jorden i Småland. Ett redskap i denna verksamhet var den sk. stenjätten som bestod av tre stolpar som ställdes över den sten som lyftes upp med block och talja. Med stenen i luften kördes sedan en släde in under stenen som sänktes ner och drogs därifrån. Förutom skulpturen i rondellen var min avsikt att hela trafikplatsen skulle framhäva moränmarkens speciella karaktär. I rondellens mitt lades stora mattor av markvegetation från näraliggande skog. Resultatet i rondellen har blivit lyckat i detta avseende med en rik flora som hör hemma i omgivningen. Övriga ytor i trafikplatsen har i stort sett fått klara sig efter förmåga. Uppdraget kom från Eksjö Kommun och Vägverket Region Sydöst 1993 skymningsbild

4 VÅRSTARONDELLEN, Huskvarna 1998 Med sitt läge nära den sägenomspunna Rumlaborg föll det sig ganska naturligt att koppla ihop den konstnärliga gestaltningen med platsens Historia, främst förbättrad av Erik Dahlbergh i sitt verk Suecia Antiqua. De fem stora bastionernas sidor har fått en indelning av ytorna som antyder stora stenblock, ytan är borstad till en marmorerad karaktär. Något förskjutet från rondellens mitt syns ett stort gjutjärnsklot i åtta stycken med ca. 10 cm glipa mellan delarna. Klotet ursprungligen inifrån belyst av blåfärgat neonljus. Bastioner och klot är individuellt belysta.

5 KULAN, Hässleholm 2002 Rondell på 3:e Avenyen i centrala Hässleholm Den första idén till rondellen. Rondellen är jämförelsevis liten, fungerar hastighetsdämpande och som en markör, på den långa före detta landsvägen, att nu är man inne i stadens centrum. Teglet ersattes med en betongbrunn klädd med terracottafärgade betongskivor, fästa på på stommen med gjutjärnsbeslag. LJUSBRON, Hässleholm 2002 utformning av belysningsstolpar och vägräcken till g:la infarten från Kristianstad på 3:e Avenyen. Ljusbron markerar entrén till staden. De branta slänterna och GC-tunnlar krävde ett starkt men vackert skydd för bilister och fotgängare. Eftersom man eftersträvade en stadskaraktär på den dittills breda vägen fick jag i uppdrag att rita smidet med ett bearbetat uttryck anpassat till en stadsgata. Hållbart vid påkörning men samtidigt en prydnad.

6 Tävlingsförslag och skisser Tävlingsförslag till rondell Idéstudie för väg 121 genom Olofström, en av illustrationerna till förslagen på nya utformningar. detalj Några exempel på hur jag arbetar med idépresentationer. Datorn har blivit ett stöd och tidsbesparande verktyg för illustration av idéer och tillverkning av konstruktioner. Snabba korrigeringar är en stor fördel med datorn jämfört med de handgjord skisserna som dock har sin fördel i vissa fall. En bra bild kan som visualisering ofta ersätta en modell. Tävlingsförslag, landskapskulptur, modell skala 1:200

7 Arkitekturtävlingar Sedan några år samarbetar jag med en arkitekt främst för att utarbeta skissförslag till tävlingar. Vi får båda en hel del nya kunskaper och erfarenheter av detta samarbete och utvecklar förmågan att se oväntade aspekter på det vi bearbetar. Vi låter våra idéer och kunskaper vävas samman till ofta överraskande resultat. Var konstnären varit arkitekt och arkitekten konstnär är i slutänden svårt att urskilja. Här visas delar av tre förslag. del av förslag till glashus i Borås 2006 del av förslag till transportabelt hus, byggsats internationell tävling Italien 2005 del av förslag till kv. Gambrinus i Nässjö 2007

8 Ett uppdrag 2005 Estetisk renovering av två gårdar på ett äldreboende. I uppdraget ingick att föreslå hur gårdarna kunde förbättras till form och innehåll. Nya planteringar och ny belysning blev viktiga element i renoveringen. Fontänskulptur I, Vetlanda 2005 Vision och färdigt resultat. Tillverkad i betong och rostfritt stål. Fontänskulptur II, Vetlanda 2005 Damm på den yttre gården. En enkel skulptur av en 4-deladdiabassten med ett vattenflöde upp genom hålet som bildas mellan de förskjutna stendelarna.

9 Utbildning: Kungl. Konstakademin, avd måleri, Stockholm Konstfackskolan, avd bild o. miljö, Stockholm Konstvetenskap, 40 p, Stockholms högskola 1972 Belysningslära, 5 p, Ingenjörshögskolan Jönköping 1997 Belysning i Staden II, 20 p, Konstfackskolan m.fl Ljuskonst -98 Ingenjörshögskolan Jönköping 1998 Ljus i gröna rum, 20p, Ingenjörshögskolan Jönköping 1999 Lärargärning, utbildningar: Vägens Visuella Gestaltning 2003 och Utarbetat och anordnat kurs för konstnärer med inriktning på konstnärligt arbete i väg- och gatumiljöer. Samarbete med Kulturarbetsförmedlingarna i Malmö och Göteborg samt med föreläsare från Vägverket, SLU Alnarp m. fl. Tävlingar, skissuppdrag och andra projekt: L:a Bommen, Göteborg, 1:a pris 1989, tävling i samarbete med Henrik Allgén, konstnär. Reningsverket, Helsingborg tävling 1991 Vimmerby Stadsbibliotek tävling 1993 Jussi Björlings plats, Göteborg, inbjuden tävling 1993 Badhus Karlskrona tävling 1995 Youngstorget fredsmonument, tävling Oslo 1995 Nytorget, Hässleholm, tävling delat 2:a pris 1997 Informationspaviljong till Sthlm:s Vetenskapsfestival tävling 1998 Motalaström-området tävling Norrköping 1998 konstverk till 3 byggnader i Eksjö, inbjuden tävling 1998 Vårstarondellen, inbjuden tävling Huskvarna mil konst, tävling Jönköping 2000 Barnsjukhuset i Lund tävling 2000 Växjö Stora torg, inbjuden Växjö kommun/ Statens Konstråd tävling 2002 Dals Långed, Voljärförslag till park, tävling 2003 Militärhistoriska museet, synopsis för installation med ljud och scenografi Eksjö 2003 Konstens stig, inbjuden för idéförslag Jönköping 2004 Kv. Apeln, uppdrag, förslag till invigningsevenemang Jönköping 2005 Rondellgestaltning, tävling Landskrona 2005 Huskvarna Vårdcentrum, inbjuden Jönköpings Läns Landsting tävling 2005 Väg 121 genom Olofström, projektmedverkan för idéstudie, Vägverket region Sydöst 2005 Glashus till Borås stadspark 2006, tävlingsförslag i samarbete med Pål Dunér, arkitekt. Ca scatola, 2005, tävlingsförslag i samarbete med Pål Dunér, arkitekt Kv. Gambrinus, 2007 tävlingsförslag i samarbete med Pål Dunér, arkitekt monumental konst, utförda uppdrag Brottytor, Relief i betong, ca 30m² betong/stucco-marmor, i gångtunnel,eksjö 1984 (Eksjö Kommun) Byggnader, Sgraffitobilder, 2st, 3x2,5 m, entré servicehus Bobinen, MARIANNELUND 1988, (Eksjö Kommun) Paris dom, Skulpturer på vägg, gjutjärn, 4 st, entré till bostadshus, ROTTNE 1989 ( Vidingehem) (Utan titel), Reliefer i metall, målade, neon, 4 plan i trapphus, NÄSSJÖ LASARETT 1990 (Jönköpings LL) Landskapsfragment, reliefer trä och metall, röntgenavdelningen, RYHOV 1990 (Jönköping LL) Hyllning till Somma-koa, stenskulpturer torget i SOMMEN 1991, (Tranåsbostäder) Rasande bokstäver, bronsskulptur och Vitt landskap relief, Herencotryckeriet, JÖNKÖPING 1992 (Herenco AB) Stenjätten, skulptur i Cortenstål, Abborrarondellen utanför EKSJÖ 1993 (Eksjö kommun/ Vägverket) utan titlar skulptur/relief, sten-brons-kakel-puts-betong-färg, 5 större insatser som konstnärlig gestaltning av garage under ett bostadskomplex JÖNKÖPING 1993 (Riksbyggen) Naturum, sgraffitobild/ bronskulpturer/ natursten, inf. klin. Kalmar Lasarett, KALMAR 1993 Mysterium Tremendum, skulpturgrupp, cortenstål/ betong/ natursten/ mossa, Lasarettet i EKSJÖ 1996 (Jönköpings LL) Vit pelare, skulptur, vit betong/ mosaik, polykrom trärelief, entré socialförvaltn.växjö (Kronobergs LL) En stjärna föds, konstnärlig gestaltning av innergård, fontän av sten /betong /glasmosaik /mässing, ljussättning, plantering. VÄXJÖ 1999 Vårstarondellen Huskvarna 1999 ( Jönköpings Kommun/ Statens Konstråd). Kulan, konstnärlig gestaltning av rondell, gjutjärn-betong-neon-belysning, på Kristianstadsvägen i Hässleholm, (Hässleholms kommun) Tomasgården, omgestaltning av gårdar på äldreboende, Vetlanda 2005, Hjortsjöskolan, skulpturer i rostfritt stål, innergårdar, belysning Vaggeryd (Vaggeryds Kommun) Ögonkliniken,7 st. målningar bakom akrylglas Höglandssjukhuset Eksjö 2006 (Jönköpings LL) Övriga uppdrag: Ledamot i Vägverkets Råd för Miljö & Skönhet Region Sydöst sedan Ordförande i Smålands Konstnärsförbund sedan 2006.

10 referenser: Bo Lenberg, projektledare Vägverket Region Sydöst Peter Hermansson, Vägverket Region Sydöst Johan Wolgast, Vägverket konsult Karlskrona Mats Johansson, Vägverket konsult Malmö Åke Lindén, Jönköping Energi AB Erland Ullstad, stadsarkitekt Växjö Jörgen Lindvall, kulturutvecklingschef inom Landstinget i Jönköpings län Eva-Lotta Franzén, kultursekreterare Jönköpings Kommun Lars-Erik Spaak, Eksjö Energi AB Ronny Svensson, Utvecklings- och trafikavdelningen Jönköping Kommun Pål Dunér, t.f. stadsarkitekt i Eksjö bilder från utställning i Nässjö Kulturhus April 2007, fler finns att se på

vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö

vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö vägens visuella gestaltning 2003 presentation av en utbildning för konstnärer i samarbete med: Vägverket Region Skåne AF-kultur Malmö Vägens Visuella Gestaltning, en arbetsmarknadsutbildning för konstnärer

Läs mer

Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm

Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm 1 Inledning Hässleholm växte fram tack vare södra stambanan. Järnvägen, som lades från Malmö till Stockholm, nådde Hässleholm år1860

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah.

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah. PLANERING I MALMÖ Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2012 Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah Innehåll Bostäder

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Hur hittar man strukturen i biblioteksrummet, samtidigt som man får in det fantasifulla? Hur kan man göra bibliotekskatalogen

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

UPPTÄCK KONSTEN I KARLSTAD Guide till konsten på gator och torg. Fjärde utökade upplagan TEXT: ANNA SVENSSON M FL FOTO: STAFFAN JOFJELL

UPPTÄCK KONSTEN I KARLSTAD Guide till konsten på gator och torg. Fjärde utökade upplagan TEXT: ANNA SVENSSON M FL FOTO: STAFFAN JOFJELL UPPTÄCK KONSTEN I KARLSTAD Guide till konsten på gator och torg Fjärde utökade upplagan TEXT: ANNA SVENSSON M FL FOTO: STAFFAN JOFJELL UPPTÄCK KONSTEN I KARLSTAD* Guide till konsten på gator och torg

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Parc de la Villette - Bulltoftaparken

Parc de la Villette - Bulltoftaparken SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Landskapsarkitektprogrammet 15 hp Parc de la Villette Bulltoftaparken Titel Undertitel Parc de la Villette - Bulltoftaparken - en jämförelse av parkerna Fakulteten

Läs mer

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

En värld av verklighet och fantasi

En värld av verklighet och fantasi Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng En värld av verklighet och fantasi Barns bild- och formskapande i förskolan A world between reality and fiction Children s picture

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Kulturstrategiskt uppdrag 2010-2012

Kulturstrategiskt uppdrag 2010-2012 Kulturstrategiskt uppdrag 2010-2012 Vårt uppdrag handlade om att utveckla Uddebo och Gula Huset till en arena för kreativt entreprenörskap samt använda kultur som en metod för att öka inflyttningen till

Läs mer

12.11. Loop för råmaterial Tomas Rau ställer produktionen på ända. Bostäder x 3 Politiken, året som gick, samtalet

12.11. Loop för råmaterial Tomas Rau ställer produktionen på ända. Bostäder x 3 Politiken, året som gick, samtalet SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSMAGASIN Loop för råmaterial Tomas Rau ställer produktionen på ända Bostäder x 3 Politiken, året som gick, samtalet Äntligen! Göteborg har fått sin stadsarkitekt

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD!

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! NR 3 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! Inflyttning i Pandora Säteri till salu Härligt med pool Renovering på Högstorp VILLAÄGARNA KRONOBERG EN RESA TILL SPREEWALD Knappt 10 mil sydost om Berlin, i de

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Europa: från den ena gatan...... till den andra

Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan till den andra riktar sig till både lärare och elever. Den vill stimulera elevernas nyfikenhet och uppmuntra dem att lära känna

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer