Tablå UR Samtiden vecka september 13 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tablå UR Samtiden vecka 40-41 30 september 13 oktober 2013"

Transkript

1 Tablå UR Samtiden vecka september 13 oktober 2013 UR Samtiden i Kunskapskanalen Vardagar Helger UR Samtiden Tema söndagar VECKA 40 Måndag 30 september Inspirerande pedagogik Att göra vetenskap mer tillgängligt fick läraren Peter Lindström Ingvar Lindqvist-priset för sitt sätt att jobba med NO-ämnen. Det förändrade allt enligt honom. Här berättar han om sitt projekt Vetenskaparna och hur priset förverkligade hans dröm. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Samarbete över gränserna i skolan. Hur kan man jobba ämnesövergripande för att få ut det mesta av lärandet i grundskolan? Idén föddes hos musikläraren Peter Forsman och han tog kontakt med sin kollega i biologi och där började den framgångsrika modellen som i år fick Ingvar Lindqvist-priset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Nya arbetsmetoder för att inspirera eleverna. Det började med att hans dotter undrade hur hon kunde se sin pappa genom ett glas. Hur var det möjligt, undrade hon. Det fick kemiläraren Christofer Danielsson att bli inspirerad till att arbete på ett helt annat sätt med sina elever. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Effektiva lösningar i samhället. Hur effektiva är lösningar som man använder för att lösa problem i samhället? Den frågan tar biologiläraren Lisa Carlsson med sig när hon ska undervisa sina elever. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Så mår Östersjön Blåstångens ekologi. Professor Lena Kautski är expert på blåstång och har under lång tid tittat på hur den påverkas av övergödningen och miljögifterna i Östersjön. Här berättar hon hur tång och andra växter anpassat sig till livet i vattnet och hur nya arter uppstår. Arrangör: Stockholms Sillgrisslan havets budbärare. Forskaren Jonas Hentai-Sundberg berättar hur sillgrisslor kan hjälpa oss att förstå förändringar i Östersjöns ekosystem. Fiskätande havsfåglar har visat sig vara användbara indikatorer på förändringar under havsytan. Tisdag 1 oktober Inspirerande pedagogik Matematik så att alla förstår. Läraren Anna Carlén såg att det fanns elever som gick hela grundskolan utan att förstå den grundläggande matematiken. Då föddes den idé som senare gav henne Ingvar Lindqvist-priset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Djuret och människan. Forskaren Leif Andersson har de senaste åren presenterat upptäckt efter upptäckt om den genetiska bakgrunden till olika husdjurs egenskaper. Här berättar han hur våra husdjur med tiden har anpassat sig till människan och våra behov. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. 1 (8)

2 Det digitala samhället Metaforer och teknologisk utveckling. Den teknologiska utvecklingen kräver nya ord och begrepp för de nya företeelserna. Och att tänka på något abstrakt utan att använda metaforer, det går inte, säger Stefan Larsson, rättssociolog. Eftersom metaforerna styr vårt tänkande är valet av metafor ett sätt att styra vår verklighetsbeskrivning. Arrangör: Lunds Digital tillit. Ett grundläggande problem i digital kommunikation är hur man kan vara säker på att motparten är den som den säger sig vara. Tekniskt sett kan vi skapa säkrare system, berättar Per Runeson, professor i programvarusystem, men frågan är om vi vill det. Vi måste göra en avvägning mellan informationssäkerhet, effektivitet och användbarhet. Arrangör: Lunds universitet Delaktighet i den digitala verkligheten. Informationsfriheten är grundläggande i vårt samhälle. Men mängden information kräver sortering och då måste vi fråga oss: Vilka gränser och hinder bygger vi in i informationsteknologin, och vem är det som utesluts? Thore Husfeldt, professor i datavetenskap vid Lunds universitet, berättar. Arrangör: Lunds Arbetsliv i förändring. Den digitala utvecklingen förändrar arbetslivet på många sätt. Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet diskuterar här hur vi förvandlas till "prosumenter", alltså konsumenter som producerar innehåll åt varandra, hur tekniska innovationer leder till nya arbetsskador och det som kan beskrivas som arbetets ständiga närvaro. Arrangör Lunds Öppna data i det digitala samhället. Om de utmaningar som rätten och normerna möter i en stor teknikförändring. Jonas Ledendal, jurist vid Lunds universitet talar om möjligheterna att få tillgång till öppna data från den offentliga förvaltningen, och om de juridiska hinder och den rättsosäkerhet som kan hindra detta. Arrangör Lunds Vår digitala samtid och framtid. Forskare med olika specialiteter möts i ett samtal som cirkulerar kring frågorna: Vad behöver medborgarna veta i dag om den digitala tekniken? Vad betyder snabbheten i den digitala revolutionen? Vad betyder det att informationen inte försvinner utan är beständig? Arrangör: Lunds Onsdag 2 oktober Att framföra sitt budskap Hur ska du övertyga din publik om att det du säger är viktigt att lyssna på? Här får du konkreta tips på hur du ska stå och prata för att nå fram med ditt budskap. Arrangör: Paulsson and Partners Att leda en kör Att inspirera och ge stöd är bland det viktigaste när man ska leda en kör. Bosse Johansson har lett flickkörer på Adolf Fredriks musikklasser sedan Här berättar han hur han gör för att få fram sitt budskap. Arrangör: Paulsson and Partners Kvinnor tar plats Män känner sig kränkta. Frågan om näthat mot kvinnor är brännande och dagens genusforskare samtalar här om vad som kan ligga bakom angreppen. Det finns tydliga historiska kopplingar till tiden då kvinnor brändes på bål menar Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Arrangör: Göteborgs Kvinnorörelsen löser världsproblem. Mindre än sju procent av värdens kvinnor medverkar i fredsförhandlingar och endast tre procent av världens kvinnor har skrivit på något fredsavtal av betydelse. Men det som sker på gräsrotsnivå, där kvinnor ofta verkar, har betydelse för normsättningen i ett samhälle. Arrangör Göteborgs Torsdag 3 oktober Bokförlagens framtid Maktförhållandet i bokbranschen håller på att förändras fullständigt till författarnas fördel. Bokförlagen har inte insett vilken revolution e- böcker innebär. Det hävdar Mark Coker, grundare av företaget Smashwords, världens största distributör av egenpublicerade e-böcker. Här berättar han om de trender som e-böckerna leder till inom bokbranschen. Arrangerat av Stockholms universitetsbibliotek och Svenska förläggarföreningen Alger, tång och konstgjord befruktning. Lena Kautsky, professor emerita i marin ekologisk botanik, berättar om konstgjord befruktning av tång. Tången ger skydd och föda åt många arter Hotad demokrati Innan man har löst problemet med de pengar som styr den amerikanska politiken kommer man aldrig kunna lösa andra problem såsom exempelvis den globala uppvärmningen, säger Harvardprofessorn och juristen Lawrence Lessig. Här debatterar han pengarnas inflytande över politiken med Tannie Nyboe, miljöaktivist, Carl Rudbeck, liberal författare och Jan Teorell, professor i statsvetenskap Arrangör: Lunds universitet Fredag 4 oktober Att se sin omvärld Vetenskaplig visualisering. Synen skapar det bästa bandet mellan hjärnan och en dator. Hälften av nervcellerna i hjärnan är involverade med hjälp av synen. Professor Anders Ynnerman vid institutionen för vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet visar den teknik som hjälper forskare att förstå hjärnan bättre. Arrangör: Linköpings Från stenåldersmänniskan till i dag. Vad är riktig känsla? Vad uppfattar vi på riktigt och vad är overkligt? Sverre Sjölander, zoolog, berättar hur 2 (8)

3 viktigt det är att alla signaler till hjärnan funkar för att vi ska förstå vår omvärld. Arrangör: Linköpings Smältande glaciärer. Per Holmlund, professor i glaciologi, berättar om glaciärer som möjligheter och hot. De erbjuder goda möjligheter att bedriva forskning om klimat. Samtidigt hotar nedsmältning av glaciärer att leda till vattenbrist i vissa områden och översvämning i andra Piotr, en överlevare Piotr Zettinger är en av dem som har överlevt Förintelsen. Han var 4 år när han smugglades ut från det judiska gettot i Polen och fördes till säkerhet hos en kristen polsk familj. Han berättar om sin upplevelse och hur han senare återförenades med sin mor efter flera år. Arrangör: Ljud- och bildskolan i Nyköping. Lördag 5 oktober Inspirerande pedagogik Att göra vetenskap mer tillgängligt fick läraren Peter Lindström Ingvar Lindqvist-priset för sitt sätt att jobba med NO-ämnen. Det förändrade allt enligt honom. Här berättar han om sitt projekt Vetenskaparna och hur priset förverkligade hans dröm. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 30/ Samarbete över gränserna i skolan. Hur kan man jobba ämnesövergripande för att få ut det mesta av lärandet i grundskolan? Idén föddes hos musikläraren Peter Forsman och han tog kontakt med sin kollega i biologi och där började den framgångsrika modellen som i år fick Ingvar Lindqvist-priset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 30/ Nya arbetsmetoder för att inspirera eleverna. Det började med att hans dotter undrade hur hon kunde se sin pappa genom ett glas. Hur var det möjligt, undrade hon. Det fick kemiläraren Christofer Danielsson att bli inspirerad till att arbete på ett helt annat sätt med sina elever. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 30/ Effektiva lösningar i samhället. Hur effektiva är lösningar som man använder för att lösa problem i samhället? Den frågan tar biologiläraren Lisa Carlsson med sig när hon ska undervisa sina elever. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 30/ Matematik så att alla förstår. Läraren Anna Carlén såg att det fanns elever som gick hela grundskolan utan att förstå den grundläggande matematiken. Då föddes den idé som senare gav henne Ingvar Lindqvist-priset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 1/ Djuret och människan. Forskaren Leif Andersson har de senaste åren presenterat upptäckt efter upptäckt om den genetiska bakgrunden till olika husdjurs egenskaper. Här berättar han hur våra husdjur med tiden har anpassat sig till människan och våra behov. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Repris från 1/ Att upptäcka Higgspartikeln. Att hitta Higgspartikeln är en stor triumf, det säger professorn Kerstin Jon-And som var med i Cern när upptäckten gjordes. Higgspartikeln är en central del i fysikens standardmodell som beskriver hur världen runt om oss är uppbyggd. Här berättar hon om sitt jobb som partikelfysiker och vägen till upptäckten. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Att leda en kör Att inspirera och ge stöd är bland det viktigaste när man ska leda en kör. Bosse Johansson har lett flickkörer på Adolf Fredriks musikklasser sedan Här berättar han hur han gör för att få fram sitt budskap. Arrangör: Paulsson and Partners. Repris från 2/ Det digitala samhället Metaforer och teknologisk utveckling. Den teknologiska utvecklingen kräver nya ord och begrepp för de nya företeelserna. Och att tänka på något abstrakt utan att använda metaforer, det går inte, säger Stefan Larsson, rättssociolog. Eftersom metaforerna styr vårt tänkande är valet av metafor ett sätt att styra vår verklighetsbeskrivning. Arrangör: Lunds Repris från 1/ Digital tillit. Ett grundläggande problem i digital kommunikation är hur man kan vara säker på att motparten är den som den säger sig vara. Tekniskt sett kan vi skapa säkrare system, berättar Per Runeson, professor i programvarusystem, men frågan är om vi vill det. Vi måste göra en avvägning mellan informationssäkerhet, effektivitet och användbarhet. Arrangör: Lunds Repris från 1/ Delaktighet i den digitala verkligheten. Informationsfriheten är grundläggande i vårt samhälle. Men mängden information kräver sortering och då måste vi fråga oss: Vilka gränser och hinder bygger vi in i informationsteknologin, och vem är det som utesluts? Thore Husfeldt, professor i datavetenskap vid Lunds universitet, berättar. Arrangör: Lunds Repris från 1/ Arbetsliv i förändring. Den digitala utvecklingen förändrar arbetslivet på många sätt. Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, diskuterar hur vi förvandlas till "prosumenter", alltså konsumenter som producerar innehåll åt varandra, och det som kan beskrivas som arbetets ständiga närvaro. Arrangör Lunds Repris från 1/ Öppna data i det digitala samhället. Om de utmaningar som rätten och normerna möter i en stor teknikförändring. Jonas Ledendal, jurist vid Lunds universitet talar om möjligheterna att få tillgång till öppna data från den offentliga förvaltningen, och om de juridiska hinder och den rättsosäkerhet som kan hindra detta. Arrangör Lunds Repris från 1/10. 3 (8)

4 15.15 Vår digitala samtid och framtid. Forskare med olika specialiteter möts i ett samtal som cirkulerar kring frågorna: Vad behöver medborgarna veta i dag om den digitala tekniken? Vad betyder snabbheten i den digitala revolutionen? Vad betyder det att informationen inte försvinner utan är beständig? Arrangör: Lunds Repris från 1/10. Söndag 6 oktober Patienten i fokus Patientorganisationen en mötesplats. Organisationen Patients like me är världens största mötesplats för patienter på nätet. Den arbetar för att personer med samma diagnos ska byta erfarenheter med varandra och på så sätt få en bättre och effektivare vård. Arrangör: Dagens Medicin Vårda dig själv. Njursjuke Christian Farman bad att få sköta sin egen dialys, och med hjälp av sjuksköterskan Britt-Marie Banck lyckades de med det omöjliga. Idag är det flera patienter som sköter sin egen vård och detta betyder en frihet för patienten och sparade pengar åt sjukvården. Arrangör: Dagens Medicin Personligt hälsokonto. För att stärka patienters ställning och inflytande i sjukvården, vill regeringen att varje medborgare ska ha ett eget hälsokonto. Projektledare Eva Leach-Elfgren berättar om tjänsten. Arrangör: Dagens Medicin Att få tillgång till sin egen journal. I Uppsala län har ett digitalt pilotprojekt prövat hur det fungerar att ge patienterna tillgång till journaler via nätet. Benny Eklund, landstingets IT-strateg, berättar. Arrangör: Dagens Medicin Med patienten som partner. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelser och förutsättningar. Genom att lyssna på patienten, och dokumentera förloppet upprättas ett partnerskap mellan vårdtagare och vårdgivare. Arrangör: Dagens Medicin Frågor och svar om patientens delaktighet. Ett samtal om hur patienten ska få mer makt och inflytande över vården. Arrangör: Dagens Medicin Att göra sin grej Carolina Neurath fick Stora journalistpriset 2012 för räntekartan i tidningen Svenska Dagbladet. Här berättar honom sitt arbete och hur man på bästa sätt kan få fram sitt budskap som skrivande journalist. Arrangör: Paulsson and Partners Världsvattendagen Vatten: nyckeln till mänsklig välfärd. Vår planet utsätts i dag för ett tryck från flera håll som förändrar förutsättningarna för det vatten som är en grund för mänsklig välfärd. Det säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Vi behöver en ny grön revolution, producera mer mat med mindre vatten Vatten i rymden. I dag tror forskarna att vatten kom till jorden från kometer och asteroider som kolliderade med vår planet, berättar astronomen Aage Sandqvist. Med hjälp av satelliten Odin letar man efter vatten i rymden. Arrangör: Stockholms Artificiell fotosyntes. I dag har vi hyfsat effektiva solceller, men solenergin måste också lagras. En lösning kan vara att härma naturens fotosyntes. Kemisten Björn Åkermark berättar om försök att återskapa denna komplexa process Onödiga gifter i vår vardag. Kemisten Margaretha Adolfsson-Erici berättar om upptäckten av det hormonstörande ämnet triklosan i fisk, och hur ämnet har använts i olika vardagsprodukter Vattnets roll i cellen. Kemisten Peter Brzezinski berättar om vattenkanaler i människokroppen - effektiva transportsystem som kan transportera stora mängder vatten snabbt Miljögifter i vatten. Marko Filipovic, miljöforskare, berättar om sina studier av perflourerade ämnen. Dessa ämnen bryts inte ner när de läcker ut i naturen. Tillsammans med gymnasieelever undersökte Marko Filipovic dricksvatten i Stockholmsområdet, med överraskande resultat. Arrangör: Stockholms Flygbränsle på glaciären. I mars 2012 kraschade ett militärplan på Kebnekaise. I samband med det rann stora mängder flygbränsle ut på berget och en av dess glaciärer. Glaciologen Ninis Rosqvist berättar om arbetet med att utreda hur föroreningarna efter olyckan sprids i naturen Vatten och klimat. Hydrologen Gia Destouni berättar om det livsviktiga sötvattnet, i relation till klimatförändringar och människors vattenanvändning. Klimatförändringar och intensifierat jordbruk har lett till att vattnet i Aralsjön minskat kraftigt genom avdunstning - en ekologisk katastrof. Samma fenomen, ökad avdunstning, kan ses i Sverige Regn för mat. Hanna Sinare forskar om regn som ekosystemtjänst i Burkina Faso i Västafrika. Här berättar hon hur olika regn- och vattenförhållanden, även lokala skillnader inom en by, påverkar odlingen. Arrangör: Stockholms Smältande glaciärer. Per Holmlund, professor i glaciologi, berättar om glaciärer som möjligheter och hot. De erbjuder goda möjligheter att bedriva forskning om klimat. Samtidigt hotar nedsmältning av glaciärer att leda till vattenbrist i vissa områden och översvämning i andra. Arrangör: Stockholms Repris från 4/10. 4 (8)

5 15.10 Vattenmolekylernas dans. Fysikern Michael Odelius visar med datorsimuleringar hur vattenmolekyler rör sig i förhållande till varandra Gifter i Östersjön och Yangtze-flodens delta. Åke Bergman, professor i miljökemi, ger en översikt av miljösituationen i Östersjön och jämför med Yangtze-flodens delta. Han beskriver skillnaden mellan de miljögifter som för 40 år sedan rann ut i Östersjön och de mer komplexa blandningar av kemikalier man kan hitta där i dag Alger, tång och konstgjord befruktning. Lena Kautsky, professor emerita i marin ekologisk botanik, berättar om konstgjord befruktning av tång. Tången ger skydd och föda åt många arter. Repris från 3/ Giftiga båtbottenfärger i våra hav. Biologen Maria Elfström berättar om båtbottenfärger och de gifter som genom dem har spritts i haven. Arrangör: Stockholms Korallrev och sex. Sex och rent vatten är viktigt för koraller, berättar biologen Micaela Hellström. Här ger hon en inblick i korallernas fascinerande sexualliv, men också hur föroreningar i vatten kan sätta stopp för det. Arrangör: Stockholms UR Samtiden Tema: Vän med döden? Våra sätt att hantera livets slut spänner från acceptans till förnekelse. Här får vi bland annat se döden ur ett historiskt perspektiv och hur den behandlas i barnböcker. Och vad vi kan lära oss av obduktioner? VECKA 41 Måndag 7 oktober Hotad demokrati Innan man har löst problemet med de pengar som styr den amerikanska politiken kommer man aldrig kunna lösa andra problem såsom exempelvis den globala uppvärmningen, säger Harvardprofessorn och juristen Lawrence Lessig. Här debatterar han pengarnas inflytande över politiken med Tannie Nyboe, miljöaktivist, Carl Rudbeck, liberal författare och Jan Teorell, professor i statsvetenskap Arrangör: Lunds Repris från 3/ Arkitektur skapar identitet Tankar om platsen. Alla platser i en stad har en identitet, positiv eller negativ, menar Fredrik Drotte, i sitt inledningsanförande till 2013 års stadsbyggnadsdag i Upplands Väsby. Ju fler som delar samma känsla av en plats desto starkare identitet och desto lättare att kommunicera. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Byggande och boende. Bostadsminister Stefan Attefall redogör för vad som händer på regeringsnivå kring bostadsfrågorna. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Vancouvermodellen. Planeringschefen Brent Toderian berättar om Vancouvermodellen som är ett effektivt verktyg vid stadsplanering. I Vancouver har man valt att satsa på cyklister, fotgängare och att skydda stora grönområden från exploatering. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Från rötter till framtiden. Historikern Gunnar Wetterberg berättar i sitt föredrag om den socialt sammanhållna staden som ett ideal som vi bör sträva mot. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Tisdag 8 oktober Män känner sig kränkta. Frågan om näthat mot kvinnor är brännande och dagens genusforskare samtalar här om vad som kan ligga bakom angreppen. Det finns tydliga historiska kopplingar till tiden då kvinnor brändes på bål menar Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Arrangör: Göteborgs Repris från 2/ Arkitektur skapar identitet Höga markpriser hotar staden. Emma Jonsteg är arkitekten som engagerat sig i samhällsplanering. Arkitekter talar ofta om vikten av god arkitektur, men har misslyckats med att förklara varför det är viktigt med kvalitet. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Den utmärkta platsen. För Diana Uppman på designbyrån BVD är en utmärkt plats, ett ställe där människor möts och trivs. Ofta tror man att det går att lösa en plats problem genom att marknadsföra den på rätt sätt men trivsel går inte att fejka. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Platser med identitet. Flera stora städer världen över ser förvillande lika ut på håll, med en anonym massa av byggnader som breder ut sig, menar arkitekten Peter Schaumacher, vd på arkitektfirman Zaha Hadid. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. 5 (8)

6 Onsdag 9 oktober Barncancer från celldelning till metastaser Daniel Bexell, forskare i molekylär medicin, berättar om cancer, dagens behandlingsformer, och framtidens. Arrangör: Lunds Innovationer och nätgemenskap Med början i små diskussionsgrupper kan organiserade nätverk leda till en kreativ miljö. Susanna Bill, forskare i innovationsteknik, berättar hur utvecklingsarbete gynnas av nätgemenskap. Arrangör: Media Evolution Världsvattendagen Vatten: nyckeln till mänsklig välfärd. Vår planet utsätts i dag för ett tryck från flera håll som kommer förändra förutsättningarna för det vatten som är en grund för mänsklig välfärd. Det säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Vi behöver en ny grön revolution, producera mer mat med mindre vatten. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Vatten i rymden. I dag tror forskarna att vatten kom till jorden från kometer och asteroider som kolliderade med vår planet, berättar astronomen Aage Sandqvist. Med hjälp av satelliten Odin letar man efter vatten i rymden. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Artificiell fotosyntes. I dag har vi hyfsat effektiva solceller, men solenergin måste också lagras. En lösning kan vara att härma naturens fotosyntes. Kemisten Björn Åkermark berättar om försök att återskapa denna komplexa process. Repris från 6/ Onödiga gifter i vår vardag. Kemisten Margaretha Adolfsson-Erici berättar om upptäckten av det hormonstörande ämnet triklosan i fisk, och hur ämnet har använts i olika vardagsprodukter. Repris från 6/ Vattnets roll i cellen. Kemisten Peter Brzezinski berättar om vattenkanaler i människokroppen - effektiva transportsystem som kan transportera stora mängder vatten snabbt. Repris från 6/ Miljögifter i vatten. Marko Filipovic, miljöforskare, berättar om sina studier av perflourerade ämnen. Dessa ämnen bryts inte ner när de läcker ut i naturen. Tillsammans med gymnasieelever undersökte Marko Filipovic dricksvatten i Stockholmsområdet, med överraskande resultat. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Flygbränsle på glaciären. I mars 2012 kraschade ett militärplan på Kebnekaise. I samband med det rann stora mängder flygbränsle ut på berget och en av dess glaciärer. Glaciologen Ninis Rosqvist berättar om arbetet med att utreda hur föroreningarna efter olyckan sprids i naturen. Repris från 6/ Vatten och klimat. Hydrologen Gia Destouni berättar om det livsviktiga sötvattnet, i relation till klimatförändringar och människors vattenanvändning. Klimatförändringar och intensifierat jordbruk har lett till att vattnet i Aralsjön minskat kraftigt genom avdunstning - en ekologisk katastrof. Samma fenomen, ökad avdunstning, kan ses i Sverige. Repris från 6/ Regn för mat. Hanna Sinare forskar om regn som ekosystemtjänst i Burkina Faso i Västafrika. Här berättar hon hur olika regn- och vattenförhållanden, även lokala skillnader inom en by, påverkar odlingen. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Smältande glaciärer. Per Holmlund, professor i glaciologi, berättar om glaciärer som möjligheter och hot. De erbjuder goda möjligheter att bedriva forskning om klimat. Samtidigt hotar nedsmältning av glaciärer att leda till vattenbrist i vissa områden och översvämning i andra. Arrangör: Stockholms Repris från 4/ Vattenmolekylernas dans. Fysikern Michael Odelius visar med datorsimuleringar hur vattenmolekyler rör sig i förhållande till varandra. Repris från 6/ Gifter i Östersjön och Yangtze-flodens delta. Åke Bergman, professor i miljökemi, ger en översikt av miljösituationen i Östersjön och jämför med Yangtze-flodens delta. Han beskriver skillnaden mellan de miljögifter som för 40 år sedan rann ut i Östersjön och de mer komplexa blandningar av kemikalier man kan hitta där i dag. Repris från 6/ Alger, tång och konstgjord befruktning. Lena Kautsky, professor emerita i marin ekologisk botanik, berättar om konstgjord befruktning av tång. Tången ger skydd och föda åt många arter. Repris från 3/ Giftiga båtbottenfärger i våra hav. Biologen Maria Elfström berättar om båtbottenfärger och de gifter som genom dem har spritts i haven. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Korallrev och sex. Sex och rent vatten är viktigt för koraller, berättar biologen Micaela Hellström. Här ger hon en inblick i korallernas fascinerande sexualliv, men också hur föroreningar i vatten kan sätta stopp för det. Arrangör: Stockholms Repris från 6/10. Torsdag 10 oktober Nanopartiklar i miljön Små nanopartiklar finns numera i många produkter i vår vardag. Men vad är egentligen nanopartiklar, och vilka risker finns, när de kommer ut i miljön? Kemisten Caroline Jonsson berättar om aktuell miljöforskning. Arrangerat av Göteborgs 6 (8)

7 Patienten i fokus Patientorganisationen en mötesplats. Organisationen Patients like me är världens största mötesplats för patienter på nätet. Den arbetar för att personer med samma diagnos ska byta erfarenheter med varandra och på så sätt få en bättre och effektivare vård. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/ Vårda dig själv. Njursjuke Christian Farman bad att få sköta sin egen dialys, och med hjälp av sjuksköterskan Britt-Marie Banck lyckades de med det omöjliga. Idag är det flera patienter som sköter sin egen vård och detta betyder en frihet för patienten och sparade pengar åt sjukvården. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/ Att få tillgång till sin egen journal. I Uppsala län har ett digitalt pilotprojekt prövat hur det fungerar att ge patienterna tillgång till journaler via nätet. Benny Eklund, landstingets IT-strateg, berättar. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/ Med patienten som partner. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelser och förutsättningar. Genom att lyssna på patienten, och dokumentera förloppet upprättas ett partnerskap mellan vårdtagare och vårdgivare. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/ Frågor och svar om patientens delaktighet. Ett samtal om hur patienten ska få mer makt och inflytande över vården. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/10. Fredag 11 oktober Att hålla ihop ett lag. Tommy Jonsson har varit tränare i snart 20 år. Det gäller att hantera varje person som en enskild individ, men samtidigt måste man få alla att känna sig som ett lag som kämpar för ett gemensamt mål. Arrangör: Paulsson and Partners Artificiell fotosyntes. I dag har vi hyfsat effektiva solceller, men solenergin måste också lagras. En lösning kan vara att härma naturens fotosyntes. Kemisten Björn Åkermark berättar om försök att återskapa denna komplexa process. Arrangör: Stockholms Repris från 6/ Trend och utveckling på nätet Gör det tillsammans. Den kollektiva kraften är stor, alla har talanger som kan delas och mobiliseras. Musikentreprenören Ruth Daniels berättar om globala samarbetsprojekt och om vad som händer när människor med delade intressen arbetar tillsammans. Arrangör: Media Evolution Alla kan bidra. Alla kan bidra med kunskaper, även de som inte har formell utbildning. Ariel Waldman har skapat nätplatser där rymdintresserade kan få och ge information. Det finns mycket på nätet för forskningsintresserade som ibland kan vara svårt att hitta. Arrangör: Media Evolution Science slam. Sex forskare presenterar banbrytande forskning inom informations- och kommunikationsområdet i syfte att engagera, informera och underhålla. Publiken utser vinnaren. Arrangör: Media Evolution Historiens kraft. Det förflutna är inte dött, det är inte ens passerat. Allt vi gör och upplever är sprunget ur det förflutna, mer än vi tror. Den brittiska historikern Suzannah Lipscomb menar att historien kan hjälpa oss tackla samtid och framtid. Arrangör: Media Evolution. Repris från 27/9. Lördag 12 oktober Bokförlagens framtid Maktförhållandet i bokbranschen håller på att förändras fullständigt till författarnas fördel. Bokförlagen har inte insett vilken revolution e- böcker innebär. Det hävdar Mark Coker, grundare av företaget Smashwords, världens största distributör av egenpublicerade e-böcker. Här berättar han om de trender som e-böckerna leder till inom bokbranschen. Arrangerat av Stockholms universitetsbibliotek och Svenska förläggarföreningen. Repris från 3/ Arkitektur skapar identitet Tankar om platsen. Alla platser i en stad har en identitet, positiv eller negativ, menar Fredrik Drotte, i sitt inledningsanförande till 2013 års stadsbyggnadsdag i Upplands Väsby. Ju fler som delar samma känsla av en plats desto starkare identitet och desto lättare att kommunicera. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. Repris från 7/ Byggande och boende. Bostadsminister Stefan Attefall redogör för vad som händer på regeringsnivå kring bostadsfrågorna. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. Repris från 7/ Vancouvermodellen. Planeringschefen Brent Toderian berättar om Vancouvermodellen som är ett effektivt verktyg vid stadsplanering. I Vancouver har man valt att satsa på cyklister, fotgängare och att skydda stora grönområden från exploatering. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. Repris från 7/ Från rötter till framtiden. Historikern Gunnar Wetterberg berättar i sitt föredrag om den socialt sammanhållna staden som ett ideal som vi bör sträva mot. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. Repris från 7/ Höga markpriser hotar staden. Emma Jonsteg är arkitekten som engagerat sig i samhällsplanering. Arkitekter talar ofta om vikten av god arkitektur, men har misslyckats med att förklara varför det är viktigt med kvalitet. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Den utmärkta platsen. För Diana Uppman på designbyrån BVD är en utmärkt plats, ett ställe där människor möts och trivs. Ofta tror man att det går att lösa en plats problem genom att 7 (8)

8 marknadsföra den på rätt sätt men trivsel går inte att fejka. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan Platser med identitet. Flera stora städer världen över ser förvillande lika ut på håll, med en anonym massa av byggnader som breder ut sig, menar arkitekten Peter Schaumacher, vd på arkitektfirman Zaha Hadid. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan. Söndag 13 oktober Levande frågelåda Varför gillar kaniner att para sig? Varför brinner inte vatten? Svämmar jorden över om all is smälter? Forskare från Stockholms universitet svarar på femteklassares frågor om djur, människokroppen, matematik, astronomi och kemi. Arrangerat av Stockholms Att se sin omvärld Vetenskaplig visualisering. Synen skapar det bästa bandet mellan hjärnan och en dator. Hälften av nervcellerna i hjärnan är involverade med hjälp av synen. Professor Anders Ynnerman vid institutionen för vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet visar den teknik som hjälper forskare att förstå hjärnan bättre. Arrangör Linköpings Repris från 4/ Från stenåldersmänniskan till i dag. Vad är riktig känsla? Vad uppfattar vi på riktigt och vad är overkligt? Sverre Sjölander, zoolog, berättar hur viktigt det är att alla signaler till hjärnan funkar för att vi ska förstå vår omvärld. Arrangör: Linköpings Repris från 4/ Så mår Östersjön Blåstångens ekologi. Professor Lena Kautski är expert på blåstång och har under lång tid tittat på hur den påverkas av övergödningen och miljögifterna i Östersjön. Här berättar hon hur tång och andra växter anpassat sig till livet i vattnet och hur nya arter uppstår. Arrangör: Stockholms Repris från 30/ Trend och utveckling på nätet Historiens kraft. Det förflutna är inte dött, det är inte ens passerat. Allt vi gör och upplever är sprunget ur det förflutna, mer än vi tror. Den brittiska historikern Suzannah Lipscomb menar att historien kan hjälpa oss tackla samtid och framtid. Arrangör: Media Evolution. Repris från 27/ Gör det tillsammans. Den kollektiva kraften är stor, alla har talanger som kan delas och mobiliseras. Musikentreprenören Ruth Daniels berättar om globala samarbetsprojekt och om vad som händer när människor med delade intressen arbetar tillsammans. Arrangör: Media Evolution. Repris från 11/ Alla kan bidra. Alla kan bidra med kunskaper, även de som inte har formell utbildning. Ariel Waldman har skapat nätplatser där rymdintresserade kan få och ge information. Det finns mycket på nätet för forskningsintresserade som ibland kan vara svårt att hitta. Arrangör: Media Evolution. Repris från 11/ Science slam. Sex forskare presenterar banbrytande forskning inom informations- och kommunikationsområdet i syfte att engagera, informera och underhålla. Publiken utser vinnaren. Arrangör: Media Evolution. Repris från 11/ UR Samtiden Tema: Nyttan av att tvivla Kan man verkligen tro på att den medicin du får har den effekt som den utlovar? Varför ska vi vara skeptiska till medicin, vetenskap och media? Hans Rosling föreläser om hur han med hjälp av faktabaserade undersökningar kan bevisa att mångas världsbild är helt fel. Den norska trollkonstnären Kristine Hjulsted avslöjar sina trolleritrick och hur hon lurar hjärnan för att få en bra show Sillgrisslan havets budbärare. Forskaren Jonas Hentai-Sundberg berättar hur sillgrisslor kan hjälpa oss att förstå förändringar i Östersjöns ekosystem. Fiskätande havsfåglar har visat sig vara användbara indikatorer på förändringar under havsytan. Repris från 30/9. 8 (8)

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Nacka Drömarbetsplatsen 2030

Nacka Drömarbetsplatsen 2030 På spaning efter framtidens Nacka Drömarbetsplatsen 2030 1 Det bästa med Ungt inflytande är att jag får vara med att påverka, att jag spelar roll. Jennifer Jag har sett en ny sida av mig själv, det har

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utanförskap i Barngruppen

Utanförskap i Barngruppen Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Utanförskap i Barngruppen Vikten av samspel och gemenskap Pernilla Ljungqvist & Sofia Hirsch Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar

Läs mer

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet Nº 1 2012 Örebro universitet magasin små, små bakterier av stor betydelse NY KEMIUTBILDNING PÅ VÄG MOT SUCCÉ Passionen för Afrika tog Carolina till FN-praktik NYA BYGGPROJEKT FÖR VÄXANDE UNIVERSITET Liisa

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ständigt denne Malmsten

Ständigt denne Malmsten linköpings universitet nr 4 2013 Ständigt denne Malmsten LiU för traditionen vidare sid 14 Teoretiker med räknekraft visar vägen Modellering och simulering allt viktigare sid 8 Ett spex tar form Bildreportage

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer?

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Dokumentation KONFERENS 8 MAJ 2014, NALEN, STOCKHOLM FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Illustration: Tobias Starck, Gatukontoret, Malmö stad Anteckningarna från konferensen är

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2012 Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna

Läs mer

Nyckeln till kreativitet

Nyckeln till kreativitet Linköpings universitet Institutionen för konst och kultur 2009-05-18 Nyckeln till kreativitet - öppna sinnet för kreativt bildskapande Grafisk design och kommunikation Alida Andersson & Anna Svensson Handledare

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer