Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg"

Transkript

1 Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket

2 Handlingsprogram SAM ( ) med mål att öka kunskaper och tillämpning av SAM i arbetslivet. Utveckla det vi redan gör Utveckla nytt Handlingsprogram SAM

3 SAM en förutsättning för verkets vision Handlingsprogram SAM

4 Varför? SAM prioriterat (strategiskt mål) Kända kunskapsbrister Program ger slagkraft Handlingsprogram SAM

5 Ledstjärnor Pröva nytt, men med goda underlag Brett sikte, nå många Håll det enkelt Påverka andra aktörer Internt kompetenshöjande och enhetlighetssträvande Mäta och utvärdera effekter Handlingsprogram SAM

6 Flera projekt med olika målgrupper och samarbetspartners Handlingsprogram SAM

7 Programmet spänner över områdena Kommunikation webb och andra media, marknadsföring, målgruppsanpassade insatser, goda exempel Samverkan parterna, branschorganisationer, andra myndigheter, certifieringar Inspektion tillsynsstöd, branschbevakning, utbildningsinsatser, uppföljning Säkerhetskultur utbildnings- och informationsinsatser, nätverkande, stöd till arbetsgivare Handlingsprogram SAM

8 Projekt i SAM-programmet Nulägesundersökning SAM Kunskapssammanställning SAM SAM i övriga Norden Temasida S-kultur Webbverktyg S-kultur Workshop S-kultur Självskattning SAM Dialogverktyg Basstöd SAM Vägledning till SAM PPT-presentationer SAM Startpaket SAM Stöd och exempel riskbedömningar Riktade kommunikationsinsatser SAM-utbildning på universitet och högskola Examensarbeten SAM Uppsatstävling SAM * Handlingsprogram SAM

9 Kunskapssammanställning SAM Ska belysa hur forskningen uppmärksammat hinder och möjligheter för tillämpningen av SAM samt arbetsmiljöarbetets betydelse för produktivitet och lönsamhet. Innehåller även en internationell utblick. (Presenteras vid seminarium den 19 december 2013) Projektöversikt Handlingsprogram SAM

10 Nulägesundersökning SAM En kartläggning av kunskaper och tillämpning av SAM hos arbetsgivare i Sverige. Anger riktning för programmet och ger ett utgångsvärde för senare effektmätning. (Omfattar svar från arbetsgivare) Projektöversikt Handlingsprogram SAM

11 SAM i övriga Norden En kartläggning av hur tillsynsmyndigheter i andra Nordiska länder utformat sina regelverk motsvarande SAM och hur man arbetar med kunskapsspridning inom området. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

12 Temasida Säkerhetskultur sakerhetskultur/ Projektöversikt Handlingsprogram SAM

13 Enkätverktyg Säkerhetskultur ultur/flodesbeskrivning.aspx Projektöversikt Handlingsprogram SAM

14 Självskattning SAM Projektöversikt

15 PPT-presentationer på AV:s webb Projektet ska ta fram ytterligare nedladdningsbara PPT-presentationer SAM (inklusive handledningar) med olika målgruppsinriktning. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

16 Vägledning till SAM (Handbok) Projektet syftar till att föra samman de publikationer (vägledningar i H-serien) som finns på olika teman i SAM till två publikationer. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

17 Stöd och exempel riskbedömningar Projektet ska tillsammans med branschorganisationer ta fram exempel (verktyg) på riskbedömningar som ska finnas tillgängliga på AVwebb och via länkar till branschorganisationernas webbplatser. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

18 Riktade kommunikationsinsatser Projektet ska upprätta kanaler/metodik för en direkt kommunikation av Arbetsmiljöverkets budskap, stöd och verktyg kring SAM till småföretagare, utifrån ett urval branscher. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

19 Dialogverktyg Projekten ska ta fram hjälpmedel som vägleder hur arbetsmiljöaspekter inom olika teman kan fångas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

20 Basstöd (tillsynsstöd) SAM Projektet ska ta fram pedagogiskt och allmänt användbart presentations- och exempelmaterial (SAM) som kan användas vid inspektioner i dialogen med arbetsgivare för att informera, motivera och inspirera. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

21 Startpaket SAM Projektet ska ta fram ett startpaket (mallar) med exempel på hur strukturen i ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut. Exemplen utgörs av hur rutiner för grundläggande paragrafer/processer i föreskriften kan utformas. Startpaketet ska finnas tillgängligt för nedladdning på AV:s webb. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

22 SAM-utbildning på universitet och högskola Projektet ska kartlägga förekomsten av utbildningar inom SAM vid Sveriges universitet och högskolor. Projektet ska också lämna förslag på insatser Arbetsmiljöverket kan göra i syfte att verka för en högre förekomst av arbetsmiljöfrågorna i kursplaner. Projektet kan vidgas till att även omfatta gymnasie- och grundskola. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

23 Stimulera examensarbete SAM Projektet ska undersöka hur AV kan stimulera att fler väljer temat SAM (och säkerhetskultur) för sitt examensarbete. Undersökningen ska omfatta former för hur vi kan nå ut till studenter, vad vi kan erbjuda i form av idéer, uppslag, projekt, medel (ekonomi) och handledning. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

24 Uppsatstävling SAM Projektet ska undersöka förutsättningarna för en uppsatstävling på högskolenivå, på teman SAM och säkerhetskultur. Projektöversikt Handlingsprogram SAM

25 Införande av sanktionsavgifter Sanktionsavgifter

26 Bakgrund Statlig utredning om behov av effektivare sanktioner (SOU 2011:57) Proposition våren 2013 enligt utredningsförslag Riksdagsbeslut i juni 2013 Från 1 juli 2014 har Arbetsmiljöverket ett mer omfattande bemyndigande än tidigare att föreskriva om sanktionsavgifter och nästan alla nuvarande straffbestämmelser upphör att gälla. Sanktionsavgifter

27 Arbetsmiljöverkets arbete hittills Tagit fram kriterier för sanktionsavgifter (bl.a. tydlighet). Tagit ställning till differentiering av avgifterna (stora företag får högre avgift än små företag) när så varit lämpligt. Sett över nuvarande straffbestämmelser som berörs av de nya reglerna i 26 föreskrifter och tagit ställning till om straffsanktion kan ersättas av sanktionsavgift. Remiss hösten Håller på att utveckla metoder och arbetssätt för Arbetsmiljöverkets inspektörer (inspektionsprojektet). Sanktionsavgifter

28 Tidplanen Mars AV beslutar om nya bestämmelser 1 juli 2014 de nya bestämmelserna träder i kraft (samtidigt som ändringarna i Arbetsmiljölagen träder i kraft). Sanktionsavgifter

29 Föreskrifterna AFS 2006:5 om användning av truckar Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren Från : Sanktionsavgift! Info från Arbetsmiljöverket 29

30 Föreskrifterna AFS 2006:5 om användning av truckar Förslag för utformning av sanktionsavgift: 19 om arbetsgivarens tillstånd för truckkörning kronor Baseras på antalet sysselsatta Inte per saknat tillstånd Info från Arbetsmiljöverket 30

31 Anmälda arbetsolyckor med motordriven truck. Förvärvsarbetande. (2003 finns ingen uppgift om arbetsolyckor med truck. Prickad stapel=pågående år) Info från Arbetsmiljöverket * Datum för uttag:

32 Skadad kroppsdel, truckar, Fot 5 29 Hand Ben,knä 7 Axel,arm Rygg 7 Huvud Flera delar Nacke, hals Övrigt, oklart Info från Arbetsmiljöverket 32

33 Truckolyckor per näringsgren (femsiffernivå) 2012 Näringsgren Män Kvinnor Total VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK PERSONALUTHYRNING ICKE SPECIALISERAD PARTIHANDEL MED LIVSMED MAGASINERING OCH VARULAGRING TILLVERKNING AV ANDRA DELAR OCH TILLBEHÖR ÖVRIGA STÖDTJÄNSTER TILL TRANSPORT LIVSMEDELSHANDEL MED BRETT SORTIMENT, EJ V TILLVERKNING AV LYFT- OCH GODSHANTERINGSAN ANNAN MEJERIVARUTILLVERKNING TILLVERKNING AV PERSONBILAR OCH ANDRA LÄTT PARTIHANDEL MED FRUKT OCH GRÖNSAKER POSTBEFORDRAN VIA NATIONELLA POSTEN Källa: ISA, RAMS och SARA Info från Arbetsmiljöverket 33

34 In- och uthyrning av arbetstagare Tillsynsprojekt från Arbetsmiljöverket företag i bemanningsbranschen granskade brister konstaterade 236 krav ställdes Inspektionen prioriterade de mest riskfyllda branscherna, bl.a. truck och lager, industri och verkstad samt transport och åkerier Info från Arbetsmiljöverket 34

35 Tillsynsprojekt om in- och uthyrning av arbetstagare Viktiga lärdomar: Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, t.ex. ingen eller för kort introduktion Två parter har ansvaret för arbetsmiljön men arbetstagaren är sällan dubbelt skyddad, vanligare att ansvaret faller mellan stolarna Antalet bemanningsanställda ökar. (1994 var det 5 000, 2012 var det ) Inhyrda får ofta tunga och enformiga arbetsuppgifter Många unga är inhyrd arbetskraft Bemanningsbranschen, generellt, har fler arbetsolyckor per 1000 anställda Info från Arbetsmiljöverket 35

36 Arbetsmiljöverket får ny organisation 2014 Fem regioner bildas Region Nord (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) Region Mitt (Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län) Region Öst (Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län) Region Väst (Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län) Region Syd (Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne Län) Info från Arbetsmiljöverket 36

37 Information - Kommunikation av.se Arbetsmiljöverkets webbplats Temasida om truckar Statistik med Korta arbetsskadefakta Info från Arbetsmiljöverket 37

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013 2010-01-16 AKE 2009/100255 1 (25) Enheten för ekonomi och service Anna Rinaldo, 08-730 96 20 anna.rinaldo@av.se Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013 Postadress: 112 79 Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Analys av utveckling av dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatser. Berndt Jonsson, Arbetsmiljöverket, distriktet i Härnösand

Analys av utveckling av dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatser. Berndt Jonsson, Arbetsmiljöverket, distriktet i Härnösand 1 Projektnamn: Projektägare: Projektledare: Analys av utveckling av dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatser Generaldirektören Berndt Jonsson, Arbetsmiljöverket, distriktet i Härnösand 1. Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer