Marknadsföringsplan. För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföringsplan. För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping."

Transkript

1 Marknadsföringsplan För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.

2 Innehållsförteckning Syftet med en marknadsplan Syftet med en marknadsplan 3 Identitet 4 Bakgrund 5 Omgivning 6 Mission 7 Vision 8 Affärsidé 9 Positionering 10 Konkurrenter 11 Målgrupp 12 Intressentanalys 13 Kommunikation - mediekanaler 14 Handlingsplan för kommunikation 15 Varumärkeskommunikation 16 Kärnvärden 17 Bild- och skriftspråk 18 Moodboard 19 Förslag för annonsering 20 Tidsplan för kommunikation 21 Utvärdering 22 En väl genomförd marknadsplan hjälper företaget att orientera sig på marknaden och vara förutseende. Marknadsplanen sätter kunden i fokus och styr in företaget på rätt kurs. Marknadsplanen är på så sätt ett verktyg för företagets ledning vid implementering av mer långsiktiga och övergripande strategier för marknadsföring och kommunikation.

3 Identitet Bakgrund Ett företags identitet är kärnan i dess varumärke. Det finns ett antal frågoett företags identitet ska kunna besvara, följande: 1. Varför gör det vi gör och vilka gör vi det för? 2. Hur vi når ut med vår kommunikation? 3. På vilket sätt vi är unika och vad vi står för? 4. Hur vi vill bli uppfattade och vad som är vårt mål? 5. Vart vi är nu och vart vi siktar på att ta oss? På efterföljande sidor be- svaras dessa frågor under olika delar av identiteten, så som vision, mission, positionering och målgrupp. Under tidiga hösten, någon av de två sista veckorna i september, 3 heldagar och 2 halvdagar, 2008 ska C-site, vid Norrköpings Science Park, genomföra en diplomutbildning för Visualisering i samarbete med LiU. Utbildningen tas fram av VITA och C-site ansvarar för att den marknadsförs. Antalet deltagare beräknas till 20 st., vilket beräknat kommer att ge cirka 15 deltagare även om alla 20 anmäler sig.

4 Omgivning Mission Sverige har möjligheten att bli världsledande med visualisering inom utveckling, forskning och nya affärsmöjligheter. Visualisering kan appliceras på mer än dagens mest använda områden, specialeffekter och digital grafik, så som medicinsk utveckling, omvårdnadstjänst, flygkontroll, arkitektur och andra visualiseringar av den riktiga världen. Det är mycket billigare att i visualisering bygga en modell som enkelt kan omkonstrueras innan färdig produktlansering exempelvis. Spetskunskaper från Linköpings Universitet inom visualiseringsteknik och dess användingsområden som nu kan nå den offentliga marknaden. Kunskapsspridningen kan komma att leda till internationell ledning genom utveckling och nya affärsmöjligheter inom flera olika områden. Detta nya raffinerade verktyg är ett stort steg framåt i dagens informationssamhälle. Visualisering är ett enkelt sätt att analysera, samordna, använda och förädla de ökande informationsmängderna vi handskas med var dag.

5 Vision Affärsidé Näringslivet ska få upp ögonen för möjligheten av även de kan få ta del av spetsforskning inom visualisering och vad den kan förändra i deras eget företag och expansion. Utbildningen ska locka dit innovativa företag som är nyfikna på hur visualisering kan hjälpa dem i deras arbete. C-site ska bli synonymt med visualisering och känt för sitt nära samarbete med NVIS och CMIV inom LiU. Målgruppen ska få upp ögonen för möjligheten av även de kan få ta del av spetsforskning inom visualisering och vad den kan förändra i deras eget företag och expansion. Utbildningen ska locka dit innovativa företag som är nyfikna på hur visualisering kan hjälpa dem i deras arbete. Tanken är att detta kommer generera medlemmar i C-sites klusterverksamhet och på lång sikt skapa arbetsmöjligheter inom visualisering i nä- ringslivet och på så sätt öka Sveriges chanser till marknadsledning internationellt.

6 Positionering Konkurrenter Spetsforskning vid LiU, ger en unik möjlighet att samla olika kompetenser och entreprenörer inom visualisering på C-site. Denna kunskap i visualiseringsteknik och dess användning kan nu överföras till näringslivet och offentlig verksamhet och leda till internationell ledning genom utveckling och nya affärsmöjligheter. Utbildningen ska komma att visa på teknikens fulla potential i applikationer inom olika marknader, så som medicinsk utveckling, omvårdnad,, flygkontroll, arkitektur och andra visualiseringar av den riktiga världen. Eftersom idén att starta en utbildning för näringslivet i visualisering är unik finns det inga direkta konkurrenter i dagsläget. I Göteborg finns dock landets andra visualiseringscenter. C-site och centret i Göteborg har dock kommit överrens om att inte konkurrera i dagsläget utan hellre dra nytta av varandra. Exempelvis kan utbildningen ett år hållas i Göteborg mot finansiär insats.

7 Målgrupp Intressentanalys Målgruppen ska vara intresserade av visualisering, ha hört ordet och förstå i alla fall till en mindre grad av vad det innebär. De behöver nu kunskap om hur de kan implementera visualisering i sin egen verksamhet och på så sätt kunna utvecklas och expandera. De ska vara nyfikna på vad visualisering kan göra för att hjälpa dem och deras företag Det finns fyra olika segment inom målgruppen: 1. Civil- och högskoleingenjörer 2. Svensk industri, näringsliv, offentlig sektor 3. IT-tekniker, Systemtekniker 4. Strateger och statistiker inom kommun/landsting Kärnintressenter 1. Investerare Fyra olika insvesterare: KKstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Vårdalstiftelsen och Invest in Sweden Agency. 2. NOSP C-site Primärintressenter 1. Näringsliv och offentlig sektor med tillverknings-, handel- och nöjesindustri samt transportföretag. Dessa inom teknik, statistik och strategi i Östergötland, Södermanlad, Västmanland, Uppland. Med företag som ABB, Siemens, Ericsson, Nokia, Pharmacia, SJ med Civilingenjörer, Högskoleingenjörer, IT-tekniker och systemvetare. 2. Stat, Landsting, Kommun med vård och utbildning inom teknik, statistik och strategi. Med företag som LiU, Försvaret, Skatteverket, SMHI, Luftfartsverket, Tekniska verken med anställda som ITtekniker, systemvetare, statistiker och strateger. Sekundärintressenter 1. Forskare inom teknik, visualisering, information, vetenskap, pedagogik och medicin. 2. Massmedia 3. LiU - övriga instanser. 4. Andra universitet med ingenjörs-, statistik- och systemvetarutbildningar 5. Visualiseringscentret i Göteborg.

8 Kommunikation - mediekanaler Kommunikationen till målgruppen kommer att ske genom följande kanaler: Morgontidning/gratis morgontidning Fackpress Internet Adresserat direktutskick Valen är gjorda utifrån analys av en undersökning gjord av SIFO med målgruppens/ del av målgruppens (unga vuxna, år) medievanor. Gratis morgontidning i form av Metro Teknik, Ny Teknik eller motsvarande. Den är lättillgänglig och har stor räckvidd, vänder sig till rätt målgrupp. Morgontidningar är trovärdiga och genererar många läsare. De har dock ingen särskilt nischad målgrupp. Vi kan annonsera i teknikdel av tidningen eventuellt. I första hand bör Metro Teknik och Ny Teknik väljas ut som annonsplats. Detta för att de har störst räckvidd och tillgänglighet (gratistidningar) av de nischade tidningarna, dessutom är de gratistidningar finansierade av annonsering, vilket ger ett något lägre pris än affärstidningar så som Di. Fackpress når nischade grupper väl och kan då använda sig av riktad reklam. Det är lättare att veta vilka som läser tidningen. Den har en begränsad räckvidd och tillgänglighet. Internet har obegränsad tillgänglighet och räckvidd. Ett förslag är en kampanjsida som ligger inom C-site och innehåller all nödvändig information kring utbildningen, samt en samordning av anmälan till utbildningen. En stor fördel är dess interaktivitet och det är lättare att se genomslag av övrig kommunikation. Det är ett billigt alternativ i förhållande till spridning. Direktutskick är personligt och väl nischat. Avsämdaren kan enkeltvälja ut sin mottagare. Det uppfattas som lättillgängligt men samtidigt exklusivt. Nackdelen kan vara att det kostar mycket pengar vid ett stort antal iutskcik, främst i porto.

9 Handlingsplan för kommunikation Exempel: Tänk hur ett rockband som Eagles gör innan en konsert i Sverige. Först är det en nyhet att de ens kommer hit, man ser banners på nöjessajter som säger att de ska komma. Därefter gör bandet en prturné och ställer upp på intervjuer som leder till artiklar (gratis för bandet). Därefter sätts det in annonser på utvalda ställen om hur man beställer biljetter. För att en sådan annons ska kunna sättas ut måste alla frågor kring hotellvistelse, betalningsmöjligheter och dyl. vara lösta. Nedanstående tio steg utgår från marknadsföringsmodellen AIDA+S (Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction). Steg 1 (Attention, Interest) 1/4 och 12/5 kommer det hållas två olika seminarier kring visualisering. Där ska Bosse Sundborg kort, göra reklam för C-site och höstens utbildning (C-site ligger bakom de gratis erbjudna seminarierna och dessutom en unik och rykande färsk utbildning direkt från universitetet i visualisering.) Steg 2 (Attention, Interest) I april går C-site ut till de tidningar de själva kan påverka innehållet i (LiU Nytt, LiU Magazine, Vårt Norrköping, Fourze) med information om utbildningen som en nyhet. Detta arbete ska sedan förhoppningsvis resultera i redaktionell text (artikel). Steg 3 (Attention, Interest) I slutet av april skickar C-site ut pressreleaser till större tidningar dags-/morgontidningar, så som Metro Teknik, Ny Teknik, Dagens Teknik och IVA Aktuellt för att komma med i redaktionell text (artikel). Artiklarna bör vara skrivna och publicerade i respektive tidning tills mitten på maj. Steg 4 (Interest, Desire) Inom 14 dagar efter publicerad redaktionell text skickas utskick med post till utvalda delar av målgruppen, ca 100 exemplar. Detta görs för att återknyta till redaktionell text och uppmana till handling, annars kan lätt en redaktionell text glömmas bort i mängden. Påminns man dock genom ett mer exklusivt utskick ökar chansen rejält för genomslag. Målet är att kännedom om utbildningen ska vara spridd innan 31/5. Steg 5 (Attention, Interest) Beroende på genomslaget av redaktionell text i nämnda tidningar avgörs hur mycket krut som ska läggas på annonsering i tidningar som Metro Teknik, Ny Teknik, IVA Aktuellt. Annonsering ligger i sista ledet efter redaktionell text och utskick. Annonserna ska baseras på Attention och Interest (AIDA). De ska skapa nyfikenhet hos målgruppen och få dem att vilja ta reda på mer. I tidsplanen är det beräknat att annonserna ska publice-

10 ras i slutet av maj/i början av juni. Innan detta kan ske måste dock en kampanjsida vara publicerad på webben och deadline för anmälan, tidsperiod för utbildningen samt pris vara fastställt. Steg 6 (Interest, Desire) Under sommarmånaderna (juni/juli/augusti) tar C-site (Bosse Sundborg) kontakt med företag som han anser vara intresserade av utbildningen, och redan har fått information om den men ännu inte anmält sig, via telefon. Antalet samtal det beror på storleken av genomslaget genom föregående marknadsföring, det vill säga, hur många som redan anmält sig till utbildningen. Steg 7 (Interest, Desire) Anmälda deltagare uppdateras med mer specifik information och nyheter via mailutskick i stil med nyhetsbrev. Dessa mail hjälper att hålla utbildningen i minnet hos de anmälda och ger dessutom exklusiv förstahandsinformation. Mail kommer även att skickas ut efter utbildningens slut för framtida relationer och för att återknyta. Ofta kan det bli ett abrupt slut på liknande sammanstlutningar då alla deltagare ska iväg åt olika håll. Steg 8 (Action) En kampanjsida för utbildningen ska publiceras på Internet och bör ligga under C- sites officiella hemsida. Där ska all nödvändig information om utbildningen finnas och intresserade ska även kunna anmäla sig till utbildningen via hemsidan. I all övrig kommunikation kommer C-site att hänvisa till denna sida. Steg 9 (Satisfaction) En utvärdering av utbildningen med deltagarna ska göras och görs fördelaktigen genom en enkät antingen i pappersform eller på webben. Det ska vara en enkät med mätbara frågor av värde för framtiden. Steg 10 (Satisfaction) Ännu en utvärdering bör göras. Men denna gång gäller den C-site och utbildningens målsättning. Frågor liknande nedanstående bör åtminstone finnas med: Hur många gick med i klustret av deltagarna? Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra bättre? Hur många sökte gentemot spridningsområdet? Hur många gick utbildning en?

11 Kärnvärden Bild- och skriftspråk Marknadsföringen har fyra kärnvärden som ska fungera som ledstjärnor i all kommunikation och allt kommunikativt arbete. Dessa ska man återgå till vid varje vägval företaget tar, i olika situationer. Tillsammans bildar värdeorden företagets värdegrund och ingen kommunikation får avvika från dem. Unikhet Möjligheter Tillämpningar Kostnadseffektivitet Värdeorden ska kännas igen i såväl text som bild. Hela företagets tonalitet ska bygga på dessa ord. Kommunikationen ska bygga på bild- och skriftspråk som konnoterar: Uppmanande, lockande, inspirerande, nytt, fräscht, ligga på målgruppens nivå inte för tekniskt/akademiskt, att kunna tillämpa tekniken är viktigast eftersom kunskapen redan finns, möjligheter för framtiden. Det får gärna vara männis- kor i bilderna i autentiska situationer inga fotomodeller ska användas. Övergripande så ska utbildningens kommunikation följa C-sites bild- och skriftspråk.

12 Varumärkeskommunikation Ett Brand Steering Wheel (till vänster) visar på ett lätt, överskådligt sätt hur varumärket ska kommuniceras ut till målgruppen. De viktigaste frågorna ett företag bör ställa sig vid all typ av kommunikation med sitt varumärke är nedanstående fyra: Vilka är vi? Hur är vi? Vad erbjuder vi? Hur presenterar vi oss? Det är av yttersta vikt att just dessa frågor är tydligt besvarade inför en reklamkampanj eller dylikt, för att få en sammanhållen, rättvis bild av företaget.

13 Moodboard (Materialet i exemplet är skyddat av copyright och får därför ej spridas.) En moodboard används som inspiration för kommunikation. Den visar vilka värden och känslor företaget ska utstråla och hur man vill uppfattas av kunder och av omgivning. Det kan vara problematiskt att skriva vad en moodboard ska uttrycka, eftersom tanken är att moodboarden i sig själv ska uttrycka det man önskar. En moodboard ska dock aldrig avvika från ett företags kärnvärden, tonalitet eller identitet på annat sätt. Olika moodboards används för olika sorters kommunikation, för olika målgrupper och medier. Till vänster följer ett förslag på hur en moodboard för utbildningen i visualisering kan se ut.

14 Marknadsföringsbudget Innestående bidrag C-site får från VIN- NOVA/ per år (ca inräknat med medfinansiering). Av denna summa läggs på framtagning av själva utbildningen och det måste finnas pengar till lokalhyra och drift av utbildningen. Framtagning av informationsmaterial har budgeterats Det finns dock ingen annonseringsbudget. Pengar till annonsering ska finansieras av buffert. Beräknade intäkter (studiekostna per person) multiplicerat med 15 (minsta antal studenter) = Eventuellt tillkommande intäkter per person (medlemmar i klustret). C-site kan beräkna att cirka 10 procent utifrån antal deltagare på de två seminarierna i vår ansluter till klustret. Exempelvis skulle då 10 medlemmar generera kr. Beräknade marknadsföringskostnader Det finns tre olika marknadsföringsförslag: 1. Maxkostnad: Maxkostnad: Max kostnad: Bakgrund - Val av mediekanaler Utifrån gjord analys på målgruppen alternativt del av målgruppen (unga vuxna gentemot hela sveriges befolkning) har jag kommit fram till följande mediekanaler: Morgontidning/Gratis morgontidning Fackpress Internet Adresserat direktutskick En gratis morgontidning i form av Metro Teknik, Ny Teknik eller motsvarande. Den är lättillgänglig och har stor räckvidd, vänder sig till rätt målgrupp. En morgontidning, är trovärdig och genererar många läsare. Den vänder sig dock inte nischad målgrupp. Det kan lösas genom annonsering i teknikdel av en sådan tidningen. Fackpress når nischade grupper väl och kan då använda sig av riktad reklam, vet vilka som läser tidningen. Den har dock begränsad räckvidd och tillgänglighet. Internet, obegränsad tillgänglighet och räckvidd. Ett förslag är en kampanjsida som ligger inom C-site men med all nödvändig information kring utbildningen, samt även en samordning av anmälan till utbildningen. Det är viktigt med interaktivitet. På så sätt syns genomslaget av övrig kommunikation tydligare. Internet är ett billigt alternativ i förhållande till dess räckvidd. Direktutskick, personligt, nischat och avsändaren kan själv välja ut mottagaren. Det uppfattas som lättillgängligt men samtidigt exklusivt. Nackdelen kan vara att det kostar mycket pengar vid ett stort antal inbjudna. I första hand bör Metro Tek-

15 Prislistor 1. Metro Teknik Textsida Kvartssida stående(125x182 mm): Kvartssida liggande(254x90 mm): Rubriksida Kvartssida stående(125x182 mm): Kvartssida liggande(254x90 mm): nik och Ny Teknik väljas ut som annonsplats. Detta för att de har störst räckvidd och tillgänglighet (gratistidningar) av de nischade tidningarna, dessutom är gratistidningar finansierade av annonsering, vilket ger ett något lägre pris än affärstidningar så som Di. Antal annonser Avgörs på genomslaget med antal artiklar som skrivs om utbildningen i dessa tidningar. Desto fler artiklar med redaktionell text som skrivs, desto färre annonser med marknadsföring behövs. Annonsstorlek Eftersom det är attention och interest vi fokuserar på i annonserna gäller det att vi når ut med budskapet, att en ny, unik utbildning finns tillgänglig. Då ska fokus ligga på text/copy. Därför fungerar ett avlångt format än ett långsmalt. Ett stående, långsmalt format innebär korta textrader och därmed försvårar det läsningen avsevärt. En fördel är även om annonsen kan ligga på nedre delen av sidan eftersom den just är i liggande, avlång. Därför fungerar format som Stripe/Storstripe (Ny Teknik) eller liggande kvartssida (Metro Teknik) bäst för syftet med annonseringen. Frekvens i annonsering Genom att vi regelbundet under perioden innan utbildningens början (deadline för anmälan) påminner målgruppen om utbildningens och C-sites existens bygger vi vårt varumärke starkt i deras medvetande. En annan anledning till regelbunden annonsering är att olika segment, ända in på individnivå, inte har en konstant motivation att handla. 2. Ny Teknik Stripe(256x42 mm): Storstripe(256x88 mm): spalt 180(100x180 mm): spalt 130(100x130 mm): spalt 88(100x88 mm): Di T61 (252x45 mm): T42 (166x90 mm): T41 (166x45 mm): T33 (123x135 mm): T32 (123x90 mm): T31 (123x45 mm): T21 (80x45 mm): 6 870

16 Förslag för annonsering Frekvens i annonsering Det ligger en stor fördel i att gå ut ett antal dagar i rad inom en vecka (beroende på tillgång på pengar) med en och samma annons/tidning. Framför allt är det uppmärksamhet och intresse som ska väckas genom annonsering. Ytterligare annonsering kan göras, antingen med samma annons igen (uppdaterad självfallet) om önskat genomslag ej uppnåtts, eller en uppföljande annons som väcker mer Desire än den tidigare och som ska leda till direkt Action (AIDA). Det ska finnas en tydlig hänvisning in till kampanjsidan för mer information och möjlighet till anmälan. Mediekanaler Dagspress är ett snabbt media. Med detta menas att det kan gå mycket kort tid mellan det att företaget bestämt sig för att annonsera och att annonsen är införd i tidningen. En svaghet är tidningens korta livslängd - en kort stund på morgonen och en stund på kvällen. Trovärdigheten är dock hög i jämförelse med kvällspress. En fördel med att använda dagstidningar som reklamkanal är att det nästan överallt finns lokalt förankrade tidningar. Framstående styrkor hos mediet är att det når en bred målgrupp, är ett snabbt media från handling till införande, främjar försäljning inom kort tidsrymd och har ett högt trovärde. Det är dock dyrt att använda vid riksannonsering och att bygga frekvens med. Fackpress når direkt till en bestämd målgrupp. En tidning om byggteknik, skogsbruk eller läkemedel läses i regel endast av dem som ingår i respektive yrkeskategori. Dess styrkor är ett högt läsvärde, höga OBS-värden, hög trovärdighet, kvalitativ läskrets, möjlighet till stark selektering samt att det är kostnadseffektivt. Svagheterna fackpress besitter är dock att det är ett långsamt media som kräver lång framförhållning. Gratistidningar är annonsfinansierade och innehåller en del redaktionellt material. Kostnaden för att annonsera i gratisutdelade tidningar, innehållande en viss mängd redaktionellt material, brukar vara ganska överkomligt. Ofta distribueras en gratistidning till samtliga hushåll i kommunen vilket ger en bra geografisk spridning. Direktreklam som är adresserad fungerar mycket selektivt och har i jämförelse med andra medier en stor fördel. Det går att via olika företag köpa adresser till just den kategori människor man vill nå till exempel villaägare, särskilda ålders-/yrkesgrupper, inkomstskikt eller studerande vid en särskild utbildning. Direktreklam är inte heller begränsad till att bestå av ett annonsblad, ett flygblad eller en broschyr.

17 Utvärdering Tidsplan för kommunikation Det är viktigt att i slutskedet av marknadsföringsprocessen ta sig tid att mäta sina resultat mot marknadsföringsplanen. Syftet med en marknadsföringsplan är att endast vara en karta, ett förhållningssätt, inte att ha en ytterligare mening i sig själv. Om resultatet med marknadsföringen är bra, men inte följer planen är det bäst att förändra planen. I efterföljande tidsplan ligger aktiviteten nämnd utvärd- ering av målsättning, under september månad, och det bör inte göras senare än så på grund av vikten av att ha resultatet färskt i minnet. Övergripande frågeställningar inför utvärderingen är: Resultat jämfört med mål? Vad kan göras bättre? Hur fortsätter vi? Mer specificerade frågor följer under steg 10 under Handlingsplan för kommunikation på sida 18. På nästföljande uppslag finns ett Gantt-scehma över marknadsföringsprocessen. Självklart kommer efterarbetet att fortsätta även efter september månad, men det är ändå under redovisade månader som hittills har fasta aktiviteter att planera in. Ett Gantt-schema ska användas som bas i planeringen och vara enkel att återgå till. Gantt-schemat kan alltid uppdateras och utvecklas ju mer planeringsarbetet fortskrider.

18

19 På uppdrag av Bo Sundborg Sandra Eidergren Grafisk Design och Kommunikation Linköpings Universitet NOSP - C-site vecka 9-14 VT 2008.

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ Ingela Wadbring Texten är hämtad ur: Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Lyckan kommer, lyckan går SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 36 Hela rapporten kan beställas via www.som.gu.se,

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 VISION Svensk Form ska vara en enad rikstäckande medlemsförening. Svensk Form ska vara den självklara nationella representanten för att stimulera

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 1: Artiklar

Redaktionell publicitet Del 1: Artiklar Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 1: Artiklar Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

ett visualiseringskluster i mellannorrland

ett visualiseringskluster i mellannorrland ett visualiseringskluster i mellannorrland Mid Sweden Visualization Cluster Avsikten är att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av visualiseringstekniken

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

ANNONSPRISLISTA En publikation från Jägarnas Riksförbund

ANNONSPRISLISTA En publikation från Jägarnas Riksförbund ANNONSPRISLISTA 2017 En publikation från Jägarnas Riksförbund Vi växer Sveriges mest ökande jakttidning 12 år i rad både i % och i antal. Upplaga: 33 400 exemplar. Aktiva jägare 70 % av våra läsare jagar

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Annonsering textsida i begärd del

Annonsering textsida i begärd del lista 0 Annonsering textsida i begärd del Modul Corren + Extra Extra ingår med Enbart Corren Textsida i begärd del En annons på placeringen textsida i begärd del betyder att du som kund väljer att lägga

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress Eslöv 2012/04/18 Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress SKD når ut till en bred målgrupp, dvs era kunder, både via print, webb och nu även mobiltelefoni. SKD har närmre

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se Camino är ett mediaföretag som SPRIDER BERÄTTELSER OM EN GRÖNARE, GODARE OCH SKÖNARE FRAMTID. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se MÅLGRUPP Camino når ut till

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Så står du emot rabatt-trycket

Så står du emot rabatt-trycket Så står du emot rabatt-trycket 1 Thomas Juréhn IDG - Research SIFO - Medieundersökningar/Orvesto SvD - Marknadscenter/Analys MEC - Printchef Mediateket/smart company Analys smart company Uthyrning Undersök

Läs mer

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik!

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Nu drar vi igång hittaut.nu i Hudiksvall start aug-14! Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Vilket är Glada Hudiks friskaste företag? Anta utmaningen! hittaut.nu Hudiksvalls

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

16/07. Golf, mingel, yoga, med mera! Uppstickaren i hamnen! Shoppa på Bjäre. Årets ambassadör. Hasse

16/07. Golf, mingel, yoga, med mera! Uppstickaren i hamnen! Shoppa på Bjäre. Årets ambassadör. Hasse Kungligt besök till Båstad Möten med människor Porsche Summer On med Måns & Co Äntligen 16/07 Golf, mingel, yoga, med mera! Sommaren i bilder Uppstickaren i hamnen! Shoppa på Bjäre Hasse Årets ambassadör

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer