Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?"

Transkript

1 Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent

2 Smitta 25% spontanläker 75% får kronisk infektion 75% får ej leversjukdom någonsin 25% utvecklar skrumplever Levercancer Leversvikt

3 Mild Ärrbildning (F1) Måttlig Ärrbildning (F2) Avancerad ärrbildning (F3) Skrumplever (F4) Smitta år Levercancer Leversvikt

4 Viremic HCV cases Duberg AS, Aleman S et al, accepterad i Scand J Gastroenterol Ålders och könsdistribution av HCV smittade i Sverige 2010: åldrande population 4,000 3,000 2,000 1,000 - >70% of cases Median age (47.3 years) Male cases (2010) Female cases (2010) De flesta smittats på talet, pga ökad iv droganvändning då

5 Viremic Cases (by Disease Stage) Dessa börjar nu få leverkomplikationer. Antal fall av levercancer pga HCV i Sverige ökande 150 HCC F2-F Dual Therapy Increased SVR Triple Therapy Doubled Treatment Duberg AS, Aleman S et al. J Viral Hepat 2014

6 Levercancer (hepatocellulär cancer, HCC) Aggressiv tumör med dålig prognos Median överlevnad 4 mån utan behandling Överlevnad beror på hur stor tumör är el antal tumörer vid diagnostillfället Botande behandlingsalternativ: Levertransplantation Leverresektion, radiofrekvensbehandling (små grupper)

7 Autoimmuna leversjukdomar Alkoholcirros Akut leversvikt, t ex pga läkemedel Järninlagringsjukdom (hemokromatos) Primär skleroserande kolangit Hepatit C Hepatit B Familjär amyloidos med polyneuropati lever tillgängliga för levertransplantation/år

8 Sverige: beroende av och missbrukar alkohol HCV Börjar gå om alkohol som ledande orsak till levertransplantation!

9 Autoimmuna leversjukdomar Alkoholcirros Hepatit C Järninlagringsjukdom (hemokromatos) Akut leversvikt, t ex pga läkemedel Primär skleroserande kolangit Hepatit B Familjär amyloidos med polyneuropati lever tillgängliga för levertransplantation/år

10 Vad händer om man får levercirros? (=skrumplever)

11 Risker för levercancer och andra leverkomplikationer vid levercirros Vanligaste dödsorsak Risker för levercancer 3-5% per år Om har cirros, ska genomgå surveillansprogram med ultraljud av lever var 6:e månad

12 Risker för levercancer (HCC) och andra leverkomplikationer, vid tidig levercirros Risker för HCC 3-5% per år Risker för andra leverkomplikationer 5% per year

13 Vad händer då om man lyckas bota HCV?

14 HCV år Levercirros Utläkning En gång cirros, alltid cirros, är inte längre sant Maylin S et al, Gastroenterology 2008; D Ambrosio R et al, Hepatolgy 2012; Poynard T et al, Gastroenterology 2002

15 Leverbiopsi (=vävnadsprov från lever) innan behanding, visande levercirros 2 år efter utläkning! Ärrbildning kan gå tillbaka från cirros till lägre ärrbildningsstadier i 50-60% av pat med levercirros, 2-3 år efter utläkning av HCV Maylin S et al, Gastroenterology 2008; D Ambrosio R et al, Hepatolgy 2012; Poynard T et al, Gastroenterology 2002

16 Kronisk HCV inf Utläkning av HCV inf Associerad med de novo insulinresistens Är associerad med neurokognitiva problem, även före cirrosutveckling Är asscocierad med sänkt QOL Förhindrar de novo insulin resistens Bättre neurokognitiv förmåga Förbättring av QOL Aghemo A et al, Hepatology 2012; Kraus MR et al, Hepatology 2013, Arora S et al, J Gastroenterol Hepatol 2006

17 Vad händer med risker för HCC och leverkomplikationer efter utläkning med behandling, om redan har fått allvarlig leverskada innan?

18 Prospektiv studie av 351 svenska patienter med HCV orsakad levercirros Uppföljning i median 5.3 år Utvärderade effekt av utläkning (=sustained virological response, SVR) Aleman S et al, Clin Infec Dis 2013: 57(2):230-6

19 Aleman S et al, Clin Infec Dis 2013: 57(2):230-6 Bäst chans att vara fri från levercancer eller leverkomplikationer om utläkt HCV jfr med kronisk HCV SVR Non-SVR Untreated

20 Aleman S et al, Clin Infec Dis 2013: 57(2):230-6 Bästa överlevnad om uppnått utläkning SVR Non-SVR Untreated

21 Levercancer risken minskade från 4% till 1%: men patienter har fortfarande förhöjd risk att utveckla levercancer även efter utläkning (om har levercirros innan behandlingen) Levercancer kan utvecklas flera år efter utläkning (t ex 12 år efter utläkning) Dessa patienter måste därför fortsätta att genomgå surveillance program med ultraljud var 6:e månad, även efter utläkning av HCV! Aleman S et al, Clin Infec Dis 2013: 57(2):230-6

22 Lever med mindre skrumpning men fortsatt förhöjd levercancerrisk! Maylin S et al, Gastroenterology 2008; D Ambrosio R et al, Hepatolgy 2012; Poynard T et al, Gastroenterology 2002

23 THE RISK FOR HCC AMONG PATIENTS WITH CHRONIC HCV INFECTION AND ADVANCED HEPATIC FIBROSIS FOLLOWING SVR A.J. van der Meer 1, J.J. Feld 2, H. Hofer 3, P.L. Almasio 4, V. Calvaruso 4, C.M. Fernández- Rodríguez 5, S. Aleman 6,7, N. Ganne 8, R. D Ambrosio 9, S. Pol 10, M. Trapero-Marugan 11, R. Moreno-Otero 11, V. Mallet 10, R. Hultcrantz 6, O. Weiland 7, K. Rutter 3, V. Di Marco 4, S. Alonso 5, S. Bruno 12, M. Colombo 9, R.J. de Knegt 1, B.J. Veldt 1, B.E. Hansen 1, H.L.A. Janssen 1,2 1 Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands 2 Toronto Western Hospital, University Health Network, Toronto, Ontario, Canada 3 Medical University of Vienna, Vienna, Austria 4 University of Palermo, Palermo, Italy 5 University Hospital Fundación Alcorcón, Madrid, Spain 6 Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden 7 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 8 AP-HP Jean Verdier Hospital, University Paris 13, Bondy, France 9 Università degli Studi di Milano, Milan, Italy 10 Université Paris Descartes, Inserm U1016, Paris, France 11 University Hospital La Princesa & Princesa Research Institute, Autonomous University of Madrid, Madrid, Spain 12 Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Milan, Italy AASLD 2013

24 Denna studie visade att även patienter med avancerad fibros (F3) innan behandling, hade förhöjda risker att utveckla levercancer (1.8% efter 8 år) efter utläkning

25 Surveillans med ultraljud var 6:e månad är resurskrävande: kräver fortsatt läkarbesök samt tillgång till ultraljudsundersökningar!

26 Ny grupp av patienter som har utläkt HCV infektion men hade ffa cirros innan behandlingen, ska nu tas hand om! - Tidigare uteslöts svårt leversjuka från beh - Tidigare låg utläkningsfrekvens hos cirrospat

27 Viktigt att stoppa progress av leversjukdom, innan kommer till F3 Skrumplever (F4) Mild Ärrbildning (F1) Måttlig Ärrbildning (F2) Avancerad ärrbildning (F3) Smitta år

28 Om lyckas bota HCV innan når allvarlig leverskada, är överlevnad jämförbar med normal befolkning, Veldt BJ et al, Gut, 2004

29 Vad händer med HCV epidemiologi och sjukdomsbörda på nationell nivå om behandlar med de nya läkemedlen? De har högre kostnader, men samtidigt högre utläkningsfrekvens

30 infekterade levercirros Ca 1100 (2%) har fått behandlingar per år i Sverige

31 Antal cirrospatienter i Sverige? Vi har ingen bra koll på exakt hur många Om 10% av alla smittade, utgår ifrån cirrosregister på Karolinska etc: ca 4000 personer Uppskattningar av landstingen, gällande antal kända F3-F4 personer+ transplanterade: 1700

32 Studier av epidemiologi och hur behandling med de nya läkemedlen kan påverka lever-relaterad sjukdomsbörda samt HCV prevalens i Sverige Ann-Sofie Duberg, Karolin Falconer, Martin Kåberg, Soo Aleman Publikation i Journal of Viral Hepatitis 2014 (3 st Wedemeyer et al, Bruggmann et al, Razavi et al) Ca 16 länders historisk epidemiologi, nuvarande och framtida sjukdomsbörda av HCV, samt påverkan av olika behandlingsstrategier En artikel accepterad i Scandinavian Journal of Gastroenterology: beskriver särskilt om Sverige

33

34 infekterade 4000 levercirros Om samma läkemedelsbudget för hepatit C som föregående åren, kan endast ca 380 (0.8%) patienter behandlas per år med de nya läkemedlen

35 Vad skulle hända med frekvens av HCV orsakade leverkomplikationer i Sverige, om antalet behandlingar minskar till 380/år, men att de nyare och effektivare läkemedel används?

36 5,000 Cirrhosis 500 Decompensated Cirrhosis 4, , , , Base (Triple Therapy) Same Budget (Treat 380) Base (Triple Therapy) Same Budget (Treat 380) 120 HCC (Incidence) 250 Liver related Deaths Base (Triple Therapy) Same Budget (Treat 380) Base (Triple Therapy) Same Budget (Treat 380) Får Ingen nämnvärd minskning/vändning av antal leverkomplikationer! Duberg AS, Aleman S et al, data will be published in Scand J Gastro

37 Om man minskar antalet behandlingar till 380/år, men använder de nya läkemedlen 380 behandlingar/år med nya beh 1100 behandlingar/år med gamla beh Antalet smittade minskar inte! (t o m högre antal smittade jfr med gamla behandlingar) Duberg AS, Aleman S et al, in press Scand J Gastro

38 Om man minskar antalet behandlingar till 380/år, men använder de nya läkemedlen 380 behandlingar/år med nya beh 1100 behandlingar/år med gamla beh För att få lika mkt minskning av antalet smittade som med gamla behandlingar (n=1100), behövs 940 behandlingar/år med de nya läkemedlen Duberg AS, Aleman S et al, in press Scand J Gastro

39 Vad skulle hända om försöker behålla samma antal behandlingar per år, dvs 1100 per år (=ökad budget 65% el om läkemedelskostnad minskar pga priskonkurrens på motsvarande sätt), men använder de nyare, effektivare läkemedel?

40 Prevalens HCV Incidens av HCC Prevalens dekompenserad cirros Leverrelaterad mortalitet Antalet levercancer, cirros o leverrelaterad död går ner ordentligt Duberg AS, Aleman S et al, accepterad i Scand J Gastroenterol

41 Prevalens HCV Incidens av HCC Prevalens dekompenserad cirros Leverrelaterad mortalitet Duberg AS, Aleman S et al, accepterad i Scand J Gastroenterol

42 Vår förhoppning är förstås att så många med HCV kan behandlas som möjligt, så att HCV kan utrotas helt!

43 Hur påverkas antal smittade samt leverkomplikationer, beroende på vilka fibrosstadium grupper som behandlas i Sverige?

44 Behandla F0-F4 vs F2-F4 Dual Therapy: peg-ifn/rbv. Triple Therapy: peg-ifn/rbv/tpv el BOC. Increased SVR: nya läkemedel, 380/år. Doubled Treatment: nya läkemedel, 2200/år.

45 Beroende på vilka mål man har med HCV beh (antingen minska antal leverkomplikationer+ leverrelaterad död, eller minska antalet smittade), krävs olika strategier

46 Vi har nu många med F3-F4 i kö som behöver behandling omedelbart!

47 Om målet är att få ner antal leverkomplikationer och lever-relaterad död -> måste satsas extra just nu på hepatit C läkemedel så att leversjuka kan få behandling och vända trenden med ökade leverkomplikationer!

48 Norge: regeringen lagt in 400 miljoner NOK till nya hepatit C läkemedel i stadsbudget

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Februari 2013 Katarina Steen Carlsson Christian Berne Pierre Johansen Gustav Lanne Ulf-G Gerdtham

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården?

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Ann Segerblom

Läs mer

VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA

VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter

Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter tema Göran Dahlgren Göran Dahlgren är gästprofessor i folkhälso - och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool. Han har tidigare bl.a. varit departementsråd

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Patientens möjlighet att bestämma över sin död

Patientens möjlighet att bestämma över sin död 1 Promemoria utarbetad av en intern arbetsgrupp i SMER bestående av Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård och slutligen överlämnad till rådet inför sammanträdet den 28 augusti 2008. Patientens

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer