KS KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-22 2013-08-22"

Transkript

1 KS A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN

2 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Delegationsbeslut In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik KS Anna von Axelson KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Inga-Lill Segnestam Eva Anderling KS Inga-Lill Segnestam KS Inga-Lill Segnestam Beställning, uppgradering av Landlord Beslut, avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Beslut, avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Tilldelningsbeslut Rakelprodukter Tilldelningsbeslut, Livsmedel Grönsaker, potatis och frukt Tilldelningsbeslut, Livsmedel Mjölk och mejeriprodukter Tilldelningsbeslut, Livsmedel Potatis Karbyskolan Entreprenadkontrakt, beläggnings- och överbyggnadsarbeten Beställning, projektering av bygghandling av gångbana längs del av Källvägen Delegationsbeslut, vidaredelegation till avdelningschef Beställning, projektering för ombyggnad av hemkunskapssal, Hjälmstaskolan

3 KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Anders Heidenfors Enquist (Vallentuna KS Inga-Lill Segnestam KS Annika Hellberg KS Örjan Lid (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna KS Roland Beijer KS Anna-Carin Mattsson KS Roland Beijer KS Inga-Lill Segnestam KS Anna von Axelson KS Anders Callermo Delegationsbeslut, Tillförordnade socialchefer under ordinaries ledighet Delegationsbeslut, Tillförordnade samhällsbyggnadschefer under ordinaries ledighet Delegationsbeslut, yttrande över ansökan om kommunalt VA för Stångberga 4:4 Delegationsbeslut, Tillförordnad fastighetschef Delegationsbeslut, Tillförordnad fritidschef för perioden Avbrytande av upphandling avseende avfallshämtning Avbrytande av upphandling avseende slamtömning Beslut om att avbryta upphandling av Livsmedel 2013, Färskt bröd Yttrande, ansökan om tillstånd för idrottstävling, halvmaraton Runrundan Ramavtal med JK Meat Trading AB avseende färskt kött och chark Uppgörelseprotokoll, nybyggnad av förskola Karlavägen Beställning, totalentreprenad avseende lokalanpassning av Hjälmstavägen 6 Förhandling om lokalt kollektivavtal med Svenska kommunalarbetareförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. - LOK 13

4 KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo KS Anders Callermo Delegationsbeslut, Antagande av lön och anställningsvillkor och personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 13 med Svenska kommunalarbetareförbundet Förhandling om lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 Delegationsbeslut, Antagande av Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska kommunalarbetareförbundet Förhandling om lokalt kollektivavtal om BEA Delegationsbeslut, Antagande av överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 med Svenska kommunalarbetareförbundet Delegationsbeslut, Antagande av överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 13 med Svenska kommunalarbetareförbundet Delegationsbeslut, Antagande av Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFR:s förbundsområde Läkare Delegationsbeslut, Antagande av HÖK 13 - OFR:s förbundsområde allmänkommunal verksamhet

5 KS Anders Callermo KS Anna von Axelson KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Örjan Lid (Vallentuna KS Annika Hellberg KS Anna-Carin Mattsson KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Örjan Lid (Vallentuna KS Elisabeth Rydström Förhandlingsprotokoll, lokalt kollektivavtal med Vision om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 13 Yttrande angående ärende Tilldelningsbeslut, kontors- och skolmateriel Tilldelningsbeslut, Livsmedel Produktgrupp A Djupfryst, B Kolonial och C Övriga kylvaror Beslut om att avbryta upphandling av tjänstekoncession konsumentvägledare/juridisk rådgivning Beställning, systemhandling samt projektering av bygghandling av offentliga rummen Beställning, förprojektering av Kårsta-Rickeby 1 Tilldelningsbeslut, upphandling av ramavtal för konsulttjänster planering Delegationsbeslut, tillförordnande av kultur- och fritidschefer under ordinaries ledighet Återkallande av tilldelningsbeslut, Livsmedel 2013, produktgrupper A: Djupfryst, B: Kolonial, C: Övriga kylvaror Delegationsbeslut, Tillförordnade utbildningschefer under ordinaries ledighet Yttrande, laglighetsprövning mål

6 KS Mats Eriksson KS Mats Eriksson KS Örjan Lid (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Örjan Lid (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna Avtal, uppdrag att ta fram cykelplan för Vallentuna kommun Delegationsbeslut, tillförordnande av planeringschef under ordinaries ledighet Köpekontrakt och överlåtelseavtal, Bällsta 2:1177 Köpekontrakt och överlåtelseavtal, Bällsta 2:1151 Köpekontrakt och överlåtelseavtal, Bällsta 2:1171 Köpekontrakt och överlåtelseavtal, Bällsta 2:1163 Uppsägning av samarbetsavtalet om gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnas verksamhet Ramavtal med Centrala Partihallen AB avseende potatis till Karbyskolan Ramavtal med Centrala Partihallen AB avseende grönsaker, potatis och frukt till förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgårdar och äldreboenden Delegationsbeslut, Tillförordnad ekonomichef under ordinaries ledighet för perioden Delegationsbeslut, Tillförordnade utbildningschefer under ordinaries ledighet Delegationsbeslut, Tillförordnade kommundirektörer under ordinaries ledighet

7 KS Örjan Lid (Vallentuna KS Roland Beijer KS Anders Heidenfors Enquist (Vallentuna KS Mats Eriksson KS Eva Lod (Vallentuna KS Mats Eriksson KS Eva Lod (Vallentuna KS Örjan Lid (Vallentuna KS Anders Heidenfors Enquist (Vallentuna KS Roland Beijer KS Roland Beijer Delegationsbeslut, Yttrande, kameraövervakning på obemannad bensinstation Tilldelningsbeslut, Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Licensförsörjning - QlickView Delegationsbeslut, tillförordnad fastighetschef Delegationsbeslut, tillförordnande av exploateringschef Tilldelningsbeslut, upphandling av ramavtal för projektledning Tilldelningsbeslut, arbete med cykelplan för Vallentuna kommun Tilldelningsbeslut, upphandling av livsmedel 2013, produktgrupp A, B och C Delegationsbeslut, Tillförordnad kommundirektör under ordinaries ledighet Delegationsbeslut, tillförordnande av bygg- och miljöchef Avropsavtal från Kammarkollegiets ramavtal, Licensförsörjning 2010, Qlikview, Fujitsu Sweden AB Förlängning av ramavtal med Järva Tolk & Översättningsservice AB avseende tolkförmedlingstjänster samt tillägg för grupptolk

8 KS Maria Engvall KS Roland Beijer KS Birgitta Gunolf KS Roland Beijer KS Anders Callermo KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer KS Roland Beijer Delegationsbeslut, yttrande om behov av komplettering, ansökan om deponi och återvinningsverksamhet, Rockelsta 4:1 Uppgörelseprotokoll/ramavtal med Erfator Projektledning AB avseende konsulttjänster Projekt-, projekterings- och byggledning och KA för husprojekt Tilldelningsbeslut, upphandling av arkitektteam Tilldelningsbeslut Konsumentrådgivare Delegationsbeslut Beslut att anta pensionsavtal - AKAP-KL Avtal livsmedel, mjölk och mejeriprodukter Förlängning av ramavtal avseende förbandsmaterial Förlängning av ramavtal med Lyreco Sverige AB avseende kontors- och skolmaterial Förlängning av ramavtal avseende enkätverktyg Skrivelser In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik Miljö- och Miljö- och Lussinge 1:18 Vallentuna-Mörby 1:26

9 Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Sveriges Kommuner och Vallentuna-Mörby 1:26 Vallentuna-Mörby 1:26 Vallentuna-Mörby 1:26 Vallentuna-Mörby 1:26 Vallentuna-Mörby 1:26 Cirkulär 13:26 från Sveriges Kommuner och Landsting, Bättre tillgång till kommunala föreskrifter Norrvatten Sammanträdesprotokoll Norrvattens förbundsfullmäktige Karbyskolans föräldraförening Karbyskolans föräldraförening Önskemål om konstgräs på Össeby IP Önskemål om konstgräs på Össeby IP, brev AB Vårljus Ägardirektiv, AB Vårljus AB Vårljus Protokoll från konstituerande möte AB Vårljus AB Vårljus Protokoll årsstämma AB Vårljus

10 Miljö- och Miljö- och KS Sveriges Kommuner och KS Sveriges Kommuner och KS Sveriges Kommuner och AB Storstockholms Lokaltrafik Vallentuna Veda 1:3 Kungörelse av beslut, Vallentuna- Mörby 1:320 Cirkulär 13:25 från Sveriges Pacta, Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund Cirkulär 13:25 från Sveriges Pacta, Specialbestämmelser för läkare och Med.stud 13 Cirkulär 13:25 från Sveriges Pacta, Förhandlingsprotokoll AB Storstockholms Lokaltrafik årsberättelse Norrvatten Kallelse till möte om Norrvattens förbundsordning Socialförvaltningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Utlandsresor i tjänsten, Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg Inbjudan att redovisa kvalitetsnyckeltal, informationsmejl Inbjudan att redovisa kvalitetsnyckeltal, HME-frågor Inbjudan att redovisa kvalitetsnyckeltal, Kvalitetsnyckeltal i Koladas inmatningsfunktion 2013

11 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Sveriges Kommuner och Sveriges Kommuner och Inbjudan att redovisa kvalitetsnyckeltal, Preliminär nyckeltalslista kvalitetsnyckeltal 2013 Inbjudan att redovisa kvalitetsnyckeltal, informationsbrev Cirkulär 13:27 från Sveriges Pacta, AD dom 2013 nr 42 Cirkulär 13:27 från Sveriges Pacta, Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare Åbyvillans korttidshem Anmälan om utlandsresa, Åbyvillans korttidshem Vallentunavatten AB Kallelse till årsstämma i Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB Kallelse årsstämma Roslagsvatten AB Stockholms läns landsting Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Årsredovisning Stockholms län landsting 2013 Rekommendation, Gemensam ersättningsmodell för Programinriktat individuellt val - IMPRO Käppalaförbundet Käppalaförbundets årsredovisning Käppalaförbundet Protokoll Käppalaförbundets förbundsfullmäktige KS Får ej visas enligt PUL Överenskommelse om juridisk rådgivning för allmänheten

12 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Miljö- och Sveriges Kommuner och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Marie Wallin (Vallentuna Miljö- och Miljö- och Miljö- och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Rekommendation, Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Vallentuna-Väsby 1:1 Cirkulär 13:30 från Sveriges Kommuner och Landsting, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar Gemensamma programpriser för gymnasieskolan - beslut om uppräkning inför 2014 Protokoll styrelsemöte AB Össebyhus Uthamra 1:246 Vallentuna-Nyby 1:78 Bällsta 2:159 Cirkulär 13:29, Sotningsindex 2013 Cirkulär 13:28, Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistret

13 Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Miljö- och Kungörelse av beslut, byglov Uthamra 1:355 Kungörelse av beslut, byglov Uthamra 1:354 Kungörelse av beslut, byglov Uthamra 1:353 Kungörelse av beslut, byglov Uthamra 1:283 Uthamra 1:357 Uthamra 1:358 Uthamra 1: Norrvatten Minnesanteckningar kommunchefsmöte angående ny förbundsordning för Norrvatten Sigtuna kommun Val av ledamot och ersättare till Oxunda vattensamverkan, Sigtuna kommun

14 Cirkulär 13:34 från Sveriges Pacta, Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Cirkulär 13:34 från Sveriges Pacta, Förhandlingsprotokoll Cirkulär 13:34 från Sveriges Pacta, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 13 - med SEKO - Facket för service och kommunikation Cirkulär 13:33 från Sveriges Pacta, Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Cirkulär 13:33 från Sveriges Pacta, Förhandlingsprotokoll Cirkulär 13:33 från Sveriges Pacta, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Cirkulär 13:32 från Sveriges Pacta, Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Cirkulär 13:32 från Sveriges Pacta, Förhandlingsprotokoll

15 Miljö- och Cirkulär 13:32 från Sveriges Pacta, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 13 med Fastighetsanställdas Förbund Cirkulär 13:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Antalet insatser LSS-utjämning 2013 och 2014, prognos 2 Cirkulär 13:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Preliminär utjämning av LSSkostnader 2014, prognos 2 Cirkulär 13:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014 Uthamra 1: AB Vårljus Tertialrapport 1 samt årsprognos 2013, AB Vårljus KS AB Vårljus Information om avyttring av aktier i AB Vårljus AB Vårljus Styrelseprotokoll AB Vårljus Miljö- och Sveriges Kommuner och Kungörelse av beslut, Vallentuna- Nyby 1:244 Cirkulär 13:35 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommuners ansvar vid LVUplaceringar Norrvatten Styrelseprotokoll Norrvatten

16 Sveriges Kommuner och Sveriges Kommuner och Miljö- och Miljö- och Cirkulär 13:36 från Sveriges Kommuner och Landsting, Omarbetat underlag för taxesättning inom den kommunala livsmedelskontrollen Cirkulär 13:36 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kontrollavgifter for den kommunala livsmedelskontrollen Uthamra 1:373 Flattsta 2: AB Össebyhus Följemejl, Rapportering av värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret AB Össebyhus Rapportering av värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport, Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län Boverket Information om Boverkets rapport Bostadsmarknadsenkät 2013 (1/2) Stockholms läns landsting Personal- och utbildningsbokslut, Stockholms läns landsting Roslagsvatten AB Årsstämma Roslagsvatten AB

17 Vallentunavatten AB Årsstämma Vallentunavatten AB Miljö- och Miljö- och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Miljö- och KS Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Slumsta 1:34 Bällsta 2:547 Cirkulär 13:37, Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Uthamra 1:320 Cirkulär 13:38, överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP- KL) m.m Norrvatten Styrelseprotokoll Norrvatten Käppalaförbundet Styrelseprotokoll Käppalaförbundet Konkurrensverket Konkurrensverkets granskning av avtal på det kommunala området Konkurrensverket Följebrev, Konkurrensverkets granskning av avtal på det kommunala området Samhällsbyggnadsförval tningen (Vallentuna Samhällsbyggnadsförval tningen (Vallentuna Kungörelse av beslut, Bällsta 2:778 Kungörelse av beslut, Lindholmen 5:99

18 Sveriges Kommuner och Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Cirkulär 13:40 från Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetförutsättningar för åren Tjänsteskrivelse från barn- och ungdomsförvaltningen, bilaga till UN 57, Fördelning av över- och underskott, utbildningsnämnden 2013, bilaga till UN 57,

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-09-24 2013-10-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-10-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-24 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-11-27 2013-01-06 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-12-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-13 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-10-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-11-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-22 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. 11. Anmälningslista (2012-06-01 2012-08-27) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS

KS KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-03-26 2013-04-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-18 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS KOMMUNSTYRELSEN

KS KOMMUNSTYRELSEN KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2014-02-18 2014-03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

KS 2012.491 2013-11-19 2014-01-02

KS 2012.491 2013-11-19 2014-01-02 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-11-19 2014-01-02 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-13 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09.

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09. Anmälningslista Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20 Näplu 2014-10-09 Näplu 2014-11-20 Tefau 2014-10-08 Tefau 2014-10-23 Tefau 2014-11-19 Delegationsbeslut

Läs mer

KS 2012.491 2013-01-07 2013-01-21

KS 2012.491 2013-01-07 2013-01-21 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 2013-01-21 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-17 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Anmälningslista

Anmälningslista Anmälningslista 2015-03-25 2015-05-03 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-04-29 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2015-04-28

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

KS 2012.491 2013-08-23 2013-09-23

KS 2012.491 2013-08-23 2013-09-23 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-23 2013-09-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-09-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-19 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

CIRKULÄRFÖTECKNING 2007 Bilaga

CIRKULÄRFÖTECKNING 2007 Bilaga CIRKULÄRFÖTECKNING 2007 Bilaga 2008-01-09 1 (5) Förkortning AD ES KO Avdelning Avdelningen för administration Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi och styrning Avdelningen för juridik

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.05 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Ulf Nordlinder (S) ersätter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Myndigheten för vårdanalys. Stångberga Omsorg AB. Inger Jakobsson (Vallentuna kommun)

Myndigheten för vårdanalys. Stångberga Omsorg AB. Inger Jakobsson (Vallentuna kommun) Ärende 14 DIARIUM 04-16 05-17 SID 1/4 Datum Diarienr Initierare Rubrik 04-16 Myndigheten för vårdanalys Information om myndighetens utvärdering av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 0-2 Attendo

Läs mer

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Cirkulärnr: 1998:76 Diarienr: 1998/1403 P-cirknr: 1998-2:25 Nyckelord: PAN 98 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-06-02 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Bilagor:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-16.10 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S)

Läs mer

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Ersättare Övriga närvarande Leif Rülf,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Inledning Den 20 april 2017 enades parterna om ny HÖK 17 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde KALLELSE 1 (10) kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 16 november 2016, kl 14:00 Plats: Gemaket, Kommunhuset pl. 6 Ordförande: Camilla Janson (S) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 1(5) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: 2016-05-31 kl. 13:15 Plats: KS-rummet Öppnande, närvaro, justering Förslag till justeringstid: onsdag 1 juni kl. 15:00. Beslutsärenden 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE. Kommunstyrelsen 2010-08-16

KALLELSE. Kommunstyrelsen 2010-08-16 Kommunstyrelsen 2010-08-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 16 augusti 2010, kl 18.00 Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström Chef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder tisdagen den 12 september 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen, plan 4

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder tisdagen den 12 september 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen, plan 4 UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: tisdagen den 19 september 2017, kl. 15:00 Plats: OBS! Hagnässkolan, Hagnäsvägen 1, 196 37 Kungsängen Ordförande: Rolf Nersing (S) Sekreterare:

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 24 augusti 2016, kl 8:30 i Gemaket

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 24 augusti 2016, kl 8:30 i Gemaket KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 31 augusti 2016, kl 14:00 Plats: Gemaket Ordförande: Camilla Janson (S) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen sammanträder den 24 augusti 2016, kl

Läs mer

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013 113 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäldes under landstingsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2007. A Delegationsbeslut Landstingsdirektören 21/07 Bevarande- och gallringsbeslut för projektdokument,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ...

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ... Tid och plats, 16:00 17:40 i Mälarökyrkan(nedre plan) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP), 1:e v ordf. Sivert Åkerljung

Läs mer

BUN Skolinspektionen Begäran om komplettering till anmälan om kränkande behandling av grundskoleelev vid Kårsta skola

BUN Skolinspektionen Begäran om komplettering till anmälan om kränkande behandling av grundskoleelev vid Kårsta skola ANMÄLNINGSLISTA 2013-03-18 TILL NÄMND 2013-05-16 SID 1/5 In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik 2013-03-18 BUN 2012.190-7 Skolinspektionen Begäran om komplettering till anmälan om kränkande behandling

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Den 12 april 2017 enades parterna om Huvudöverenskommelse, HÖK 16 Prolongerad, för Kommunal.

Läs mer

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Inledning Bakgrund Den 1 december 2016 enades parterna om en ny Huvudöverenskommelse, HÖK 16, för OFRs förbundsområde

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd Måndagen 16 maj 2016, kl. 08.30-11.40 Beslutande Tomas Blomster (S), ordf Anna Johansson (C) Patrick Ståhlgren (M) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 15 juni 2010, klockan 08.30-12.05, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-05-29 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 10:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-05

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-05 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 5 juni 2012 klockan 13.15 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Mats Hermansson, 1:e vice ordförande (M), tjänstgörande ordförande Ingvar Jarfjord,

Läs mer

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet Cirkulärnr: 2004:108 Diarienr SK: 2004/2732 Diarienr Lf: 1616/04 P-cirknr: 2004-2:25 Nyckelord: Huvudöverenskommelse, Vårdförbundet Handläggare: Peter Hattendorff och Marianne Hörding Avdelning: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras 1 208 Kommunchefens rapport december 2007 s beslut - Informationen noteras I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. 2 209 Månadsuppföljning

Läs mer

Anmälan angående av personaldirektören och personalansvariga avgjorda ärenden

Anmälan angående av personaldirektören och personalansvariga avgjorda ärenden Till Landstingsstyrelsen 2010-08-30 Anmälan angående av personaldirektören och personalansvariga avgjorda ärenden Delegat enligt LS Dnr Ärende Beslut LD10/01560 Beslut i enlighet med 2010-06-08 SKL:s rekommendation

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund Den 8 maj enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Läkare. Denna redogörelse omfattar

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 Tid och plats Bällstarummet, kommunhuset 18.00 Kallade tjänstemän Övriga kallade Victor Kilén, tf kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Anna von Axelsson, tf

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Paragrafer () 90-101. BeVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-08-16

Paragrafer () 90-101. BeVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-08-16 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-08-16 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Kommunhuset, Bällstarummet

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-01 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, kanslichef

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Nr Datum Ärende Avdelning Kommunerna och EU:s ramdirektiv för vatten TS Utbildningsvikariat LR, AG

Nr Datum Ärende Avdelning Kommunerna och EU:s ramdirektiv för vatten TS Utbildningsvikariat LR, AG SVERIGES KOMMUNER OCH NDSTING CIRKULÄRFÖRTECKNING 2006 Bilaga NESF OMMTJMNJNM Avdelning Avdelningen för administration Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi och styrning Avdelningen

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1

Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1 Ärendelista 2014-05-17-2014-05-25 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-196 77 Antagande av huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor s beslut 1. beslutar, i enlighet med rekommendation från, att anta bestämmelserna

Läs mer