MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp"

Transkript

1 Projekteringsmetodik/ Institutionen för byggvetenskaper Kursplan och schema MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp Program IBA2, Lp 3+4, 2010/2011 Postadress: Besöksadress: Telefon: LTH Ingenjörshögskolan Universitetsplatsen (vx) vid Campus Helsingborg Fax: Box Helsingborg

2 Kursplan 2 Syfte Syftet med kursen är att ge kunskap om och färdighet i BIM hantering, modellering och visualisering. Kursen visar hur man med hjälp av ett modernt objektsorienterat 3D modellerande program skapar en BIM (Building Information Model) modell som informationsbärare under hela byggprocessen, från de första planeringsskedena, under projekteringen och produktionen till förvaltningen och rivningen av byggnaden. Genom det pågående paradigmskiftet i byggbranschen från ett dokument- till ett databasbaserat informationssystem lärs ut hur vi ska hantera och utveckla såväl grafisk, skriftlig som annan information för att effektivisera byggandet. Här tas upp ändringar i arbetsmetoder, nya och skiftande arbetsroller, nya ansvarsområden, ny effektivare byggprocess mm. I kursens visuella del visas den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter och möjligheter att generera idéer och lösa problem inom byggsektorn. Syftet är också att klargöra hur information kan förmedlas i bilder, liksom hur tolkning av bilder påverkar resultatet av kommunikationen. Vidare ska kursen träna förmågan att hantera manuell och datorstödd bildframställning, i program för bildbehandling och 3D-modellering utifrån en BIM modell. Även förmågan att skildra och kommunicera en verklighet med handskisser tränas. Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten: kunna beskriva och förstå modern integrerad ICT teknik - dess hantering och uppbyggnad i en BIM miljö. vara förtrogen med ett modernt BIM programs funktionalitet och användningsområde. kunna beskriva grundläggande förutsättningar för bildkommunikation såsom kommunikationssituationen, val av medium m.m. kunna beskriva huvuddragen inom färgteori och perspektivlära kunna praktiskt i frihandstekniker skissa upp interiöra och exteriöra rum, och människors plats i dessa. Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten: kunna använda ett modernt BIM modellerande program med dess olika tillämpningsmöjligheter under byggprocessens olika skeden med utgångspunkt i en kreativ skissprocess rita en liten enkel byggnad med en uttryckt arkitektonisk idé, utifrån givna förutsättningar och i ett givet rumsligt och arkitektoniskt sammanhang. utföra frihandsskisser som innefattar rum, skala och perspektiv i en enkel arkitekturövning använda grundläggande funktioner i digital skissteknik. utföra ett fotomontage och en enkel layoutuppgift med hjälp av digital bildbehandling. sammanställa ritningar, text och bilder, utifrån ett BIM underlag, till en grafiskt genomtänkt presentation som på ett tydligt och kommunikativt sätt förmedlar den arkitektoniska idén. Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs skall studenten: se integrerad ICT (Information and Communication Technology) hantering som ett verktyg för hela bygg- och förvaltningsprocessen, från programskede till förvaltning. formulera nyanserade värdeomdömen om olika grafiska presentationer speciellt med avseende på deras estetiska och kommunikativa värde. kunna förstå värdet av att skissa som hjälp för minnet, som underlag för presentationer, samt som kommunikationsredksap vid diskusssioner av tekniska lösningar

3 Innehåll Cad historik inom byggbranschen Olika 3D modelleringstekniker BIM begreppet (objektsorientering, parametri, interoperabilitet, informationsöverföringssätt, databaser, modelserver/delmodeller, laserscanning) Processfrågor och BIM teknologi (arbetsmetoder, arbetsroller, ansvarsområden, standardisering/klassifikation, koppling till industrialiserade byggprocesser och Lean tänkande Olika aktörers användning av BIM teknologin (mängdning, inköp, logistik, simulering, förvaltning, kollisionskontroll, produktionsberedning och -styrning, ritningsframtagning) Kursens visuella del innehåller specifikt övningar i kreativ gestaltning, digital 3D-modellering av hus, layout, digital bildbehandling, färgsättning och visuell kommunikation via posters med bilder, ritningar och text. Utveckling av och synliggörande av uppslag och idéer och slutligen träning i bedömningsförmåga att formulera sina intryck av bilder. Litteratur Revit Architecture 2011 Grundkurs, WITU, Göteborg. Revit Structure 2010 Grundkurs, WITU, Göteborg. Revit MEP 2010 Grundkurs, WITU, Göteborg. SketchUp 7 Grundkurs, WITU; Göteborg. AutoCad 2011 Grundkurs, WITU, Göteborg. AutoCad 2010 Avancerad och uppdatering, WITU, Göteborg. AutoCad 2010 Skolbok, WITU, Göteborg. Lär dig Revit Structure 2011 grunder. Jeppsson Data, Göteborg Lär dig Revit Architecture 2011 grunder. Jeppsson Data, Göteborg Diverse länkar mm under kursens gång 3

4 Schema 4 Kursintroduktion 26/1 kl 8-10 E210 Martin Hooper, Anders Robertson och Marit Lindberg Övning 1 SketchUp: Grupp 1: Torsdag 27/1 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Torsdag 27/1 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Fredag 28/1 kl 13-17, C452 Martin Hooper och Anders Robertson Måndag 31/1 kl 8-10, C548, Skissning som arbetsmetod för ingenjören, Marit Lindberg, LTH- Arkitektur Måndag 31/1 kl 15-17, C548, Perspektivlära, Sara Hallström, LTH- Arkitektur Övning 2 Perspektivlära: Grupp 1: Tisdag 1/2 kl 10-12, C451, Sara Hallström, LTH-Arkitektur Grupp 2: Tisdag 1/2 kl 13-15, C451, Sara Hallström, LTH-Arkitektur Grupp 3: Tisdag 1/2 kl 15-17, C451, Sara Hallström, LTH-Arkitektur Onsdag 2/2 kl 8-10, E210, Färglära, Marit Lindberg, LTH-Arkitektur Övning 3 Skissning för ingenjörer: Grupp 2: Torsdag 3/2 kl 8-12, C451 Marit Lindberg, LTH-Arkitektur Grupp 3: Torsdag 3/2 kl 13-17, C451 Marit Lindberg, LTH-Arkitektur Grupp 1: Fredag 4/2 kl 13-17, C452 Marit Lindberg, LTH-Arkitektur Måndag 7/2 kl 8-10, C548, Story Board, Olle Bergman, LTH Projekteringsmetodik Övning 4 Story Board: Grupp 1: Tisdag 8/2 kl 10-12, C451, Olle Bergman och Marit Lindberg Grupp 2: Tisdag 8/2 kl 13-15, C451, Olle Bergman och Marit Lindberg Grupp 3: Tisdag 8/2 kl 15-17, C451, Olle Bergman och Marit Lindberg Onsdag 9/2 kl 8-10, E210 Anders Robertson, LTH Projekteringsmetodik, Historik (IT, Cad och BIM)! Övning 5 Photoshop/InDesign: Grupp 3: Torsdag 10/2 kl 8-12, C451 Anders Robertson Grupp 1: Torsdag 10/2 kl 13-17, C451 Anders Robertson Grupp 2: Fredag 11/2 kl 13-17, C452 Anders Robertson

5 5 Måndag 14/2 kl 8-10, C548 Björn Broberg, System- och affärsutvecklingsansvarig, SydTotal, "Integration av information från leverantör till entreprenör Övning 6 Revit Architecture: Introduction & Demonstration - BIM House. Grupp 1: Tisdag 15/2 kl 10-12, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 2: Tisdag 15/2 kl 13-15, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 3: Tisdag 15/2 kl 15-17, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Onsdag 16/2 kl 8-10, E210 Anders Robertson, LTH Projekteringsmetodik, Utvecklingstendenser i byggbranschen och dess koppling till integrerad informationshantering Övning 7 Revit Architecture: Grupp 1: Torsdag 17/2 kl 8-12, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 2: Torsdag 17/2 kl 13-17, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 3: Fredag 18/2 kl 13-17, C452 Anders Robertson, Björn Hindborg Måndag 21/2 kl 8-10, C548 Martin Hooper, LTH Projekteringsmetodik, "A Revit Demonstration" Övning 8 Revit Architecture: Grupp 1: Tisdag 22/2 kl 10-12, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 2: Tisdag 22/2 kl 13-15, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Grupp 3: Tisdag 22/2 kl 15-17, C451 Anders Robertson, Björn Hindborg Onsdag 23/2 kl 8-10, E210 Björn Hindborg, Tyréns, Användningen av BIM på ett arkitektkontor Övning 9 Revit Structure, Revit MEP och Genomgång Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 2: Torsdag 24/2 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Torsdag 24/2 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 1: Fredag 25/2 kl 13-17, C452 Martin Hooper och Anders Robertson Måndag 28/2 kl 8-10, C548 Martin Hooper, LTH Projekteringsmetodik, Integrated Project Delivery (IPD) Övning 10 Fortsättning Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 1: Tisdag 1/3 kl 10-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Tisdag 1/3 kl 13-15, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Tisdag 1/3 kl 15-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson

6 6 Onsdag 2/3 kl 8-10, C548 Jan Karlshøj, Ass. Professor DTU, "BIM utvecklingen i Danmark Övning 11 Fortsättning Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 3: Torsdag 3/3 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 1: Torsdag 3/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Fredag 4/3 kl 13-17, C452 Martin Hooper och Anders Robertson Onsdag 16/3 kl 15-17, C548 Olle Samuelsson, IT-strateg Tyréns, "Hindren för informationshanteringen i byggsektorn" Övning 12 Fortsättning Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 1: Tisdag 15/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Torsdag 17/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Fredag 18/3 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Onsdag 23/3 kl 8-10, E210 Övning 13 Navis Works (kollisionskontroll), Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 2: Tisdag 22/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Torsdag 24/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 1: Fredag 25/3 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Onsdag 30/3 kl 8-10, E210 Lars Häggström, Systematiktjänst, "BIM & AEC Standardisering" Övning 14 Revit (Mängdavtagning), Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 3: Tisdag 29/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 1: Torsdag 31/3 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Fredag 1/4 kl 8-12, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Onsdag 6/4 kl 8-10, E210 Sverker Andreasson, Skanska, Nordisk Plattformsansvarig Trähus, "Konceptbyggande/industriellt byggande och BIM" Övning 15 Ecotecht och Green Building Studio (Energiberäkning), Grupprojekt Kontorsbyggnad: Grupp 1: Torsdag 7/4 kl 13-17, C451 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 2: Fredag 15/4 kl 8-12, C452 Martin Hooper och Anders Robertson Grupp 3: Fredag 15/4 kl 13-17, C452 Martin Hooper och Anders Robertson

7 7 Onsdag 13/4 kl 8-10, E210 Martin Hooper, LTH Projekteringsmetodik, Design optimization and presenting design iterations Tekla Structure kurs certifierad Tekla användare (valfri kursdel) 18/4 C452 kl /4 C452 kl /4 C452 kl /5 Inlämning ( se nedan) Onsdag 11/5 kl 8-10, E210 Gunilla Qvarnström, Arkitekt (White Arkitekter) och BIM samordnare, "BIM- samordning och tillämpning av BIM i praktiken" Onsdag 18/5 kl 8-10, E210 Övning 16 Designoptimering och revidering av grupprojektmodellen: Grupp 2: Tisdag 17/5 kl 13-17, C451 Grupp 3: Torsdag 19/5 kl 13-17, C451 Grupp 1: Fredag 20/5 kl 8-12, C451 27/5 Inlämning (se nedan) Allmänt: Gruppstorlek. 3 studenter. Kursmaterial, inlämningsarea mm finns för kursen på LUVIT (luvit.ced.lu.se). Inloggningsuppgifter till LUVIT är utskickade. Kursledare: Martin Hooper, Inst. Byggvetenskaper, avd. Projekteringsmetodik LTH, tel , Anders Robertson, examinator:inst. Byggvetenskaper, avd. Projekteringsmetodik LTH, tel , , Undervisande lärare: Martin Hooper, Anders Robertson och Björn Hindborg (Tyréns) Examination: Krav för slutbetyg 3: - Närvaro på absolut minst 80% av föreläsningarna (* markerade) och godkända reflekterande referat (ca 1 A4 sida, pdf format) från respektive gästföreläsning (individuell inlämning). Inlämning på Luvit senast 48 timmar (2 dygn) efter föreläsningen. - Godkända inlämningar av små övningsuppgifter som lämnas ut/gås igenom på övningstid. Inlämningstid anges individuellt för respektive övningsuppgift. - Godkänd inlämning (gruppvis) av datautdrag från kollisionskontrollen, energianalysen och mängdavtagningen inkluderande beskrivning av hur designen (kunde) förbättrats. Inlämning på Luvit senast den 2/5. Krav för slutbetyg 4 och 5:

8 8 - Individuell rapportskrivning i form av en uppsats inom valfritt BIM-område. Inlämning på Luvit senast den 27/5. Alla inlämningar görs i pdf-format. Ingen tentamen.

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp

CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp Malmö högskola Urbana Studier Examensarbete 15 hp CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin CAD-coordination a process towards an inevitable evolution in parallel

Läs mer

Framsida. BIM University 2012 23-24 april

Framsida. BIM University 2012 23-24 april Framsida BIM University 2012 23-24 april Välkommen Ses vi i Köpenhamn den 23-24 april? NTI CADcenter i Danmark, Sverige och Norge arrangerar BIM University i Köpenhamn den 23 & 24 april 2012. En effektiv

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM. Fallstudie av informationsöverföring.

EXAMENSARBETE. Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM. Fallstudie av informationsöverföring. EXAMENSARBETE Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM Fallstudie av informationsöverföring Jakob Backman Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer