Kodindex för Ad Manus Version 16.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodindex för Ad Manus Version 16.0"

Transkript

1 Kodindex för Ad Manus Version Radantal (Sidlängd) skrivare, Globalt 002 Radlängd (Sidbredd), Globalt 003 Antal poster per sida / rader på faktura, Globalt 004 Längd på textrad, Globalt Radlängd på historiklistor, Historiklistor 005 Sidmatning, Globalt 006 Styra utskrift, Globalt 006 Styra till skrivare T.ex. #006 LPT1 = utskrift till port 1, Globalt 006 [3].FIL Skriv till fil FIL om lpnr är och sidnr är 1., Globalt 006 [4].FIL Skriv till fil FIL om bestnr är och sidnr är 1., Globalt 006 FIL.TXT-> fil på samma katalog, Globalt 007 Följddokument, Globalt 008 Avbryt utskrift, Globalt 009 Vilka Typer skall skrivas ut, FIMBR, Journalhistoriklistor 010 Start sidöverskrift, Globalt 011 Slut sidöverskrift, Globalt 012 Definiera sortering, direkt i dokumentet, Globalt Sidnr, Globalt, 013 Frågar efter antal utskrifter, Globalt 013:3 Skriver ut 3 st utskrifter, Globalt Datum, typ i överskrift, Globalt Datum, typ i överskrift, Globalt 014 Frågar efter vilket dokument, Etiketter från registervården 014 Styr antal utskrifter med Fri fakturarad nr 1, Fakturor 015 Start överskrift - följande sidor, Projekt 015:1 Frågar om utskriften är ok, uppdaterar etikettlöpnummer, Registervården 016 Slut överskrift - följande sidor, Projekt 017 Summerar alla rader på en faktura i historiklistor, Historiklistor 018 Skriv inte ut textrader på orderlistor, Orderlistor 019:1 Skriv ut struktur i en nivå, koll. om det finns undernivåer, Artikellistor 019:2 Skriv ut struktur i flera nivåer. Artikellistor 020 Hämta första post, Alla typer av utskrifter, Globalt 020X Skriver bara rader med innehåll på faktura 021 Hämta nästa post, Alla typer av utskrifter, Globalt

2 022 Hämta första underpost, alla typer av listor, Globalt 022:1 Hämta första underpost, skall stå mellan 020 och 021, Globalt 022:1 Hämta första underpost. På lägsta prislistan till kund, Kundlistor 022:1 Hämtar det första fria fakturafältet, Orderlistor 022 Hämta första underpost, Globalt På kundlistor, Hämta första underpost. 022:1 :1 Prislista :2 Tillgodohavande :3 Inforuta :4 Aktivitet På artikellistor, Hämta första underpost. 022:1 :1 Stafflingslista :2 Består av :3 Ingick i :4 Streckkoder :5 Inforuta 022:2 Skriver även ut tomrader, Orderlistor 022:3 Hämta första kundtextrad, Aktivitetslistor 022:3 Sorterar artikelrader på lev.datum, Orderlistor 022:4 Hämtar första aktivitet, Aktivitetslistor 022:5 Hämta första raden i Artikel INFO rutan. Artikellistor 022:6 Hämta första kund som har referens. Kundlistor 022:6 Hämta första kund som har referens ifylld, Kundlistor 022:7 Första post, historik i kundlistor, Kundlistor 022:8 Hämta första art på kunden i nr-ordning, Hist.lista i datumintervall 022:9 Hämta första art på kunden i namn-ordning, Hist.lista i datumintervall 023 Hämta nästa referens på denna kund ur Ctrl+R rutan, Kundlistor 023 Hämta nästa underpost, alla typer av listor, Globalt 023 Nästa kundtextrad, Aktivitetslistor 023 Hämta nästa rad, Projektlistor 023 Hämtar nästa dito, Dynamiska fria fakturafält, Orderlistor 031 Från och med, Projektlistor 032 Till och med, Projektlistor 033:1 Sätt betalkund, Projektlistor 033:2 Sätt best.kund, Projektlistor

3 040 Försäljning / Fakturor, Historiklista 0401:2 Skriver ut textraden, Serienummerdokument, Fakturor 041 Sätta intervall i likviditetskalendern, Likviditetslistor 041 Utbytestext för " Följande är restnoterat "; Fakturor Kostnadsställe, Projektrad, Projektlistor 042 Sätt max perioder i likviditetskalendern, Likviditetslistor Kostnadstyp, Projektrad, Projektlistor 042 I början av fakturan, för organisationsnummer; Fakturor Kalkylerad kostnad, Projektrad, Projektlistor Verklig kostnad, Projektrad, Projektlistor Kalkylerad intäkt, Projektrad, Projektlistor 046 Skriv BARA ut fiktiva artiklar, Orderlistor Verklig intäkt, Projektrad, Projektlistor 046 Skriv bara ut fiktiva artiklar, Orderlistor 046:1 Byter dokument om det finns mer än en artikel, Fakturor 047 Gallra på betaltermin, Orderlistor Datum, Projektrad, Projektlistor 047 M Skriv ut avtal med betaltermin, Månad, Hyresfakturor 047 T Skriv ut avtal med betaltermin. Tertial, Hyresfakturor 047 xxx Byter andrasidan till dokument (xxx), Fakturor 048 Gallra på avtalstyp, Orderlistor Antal, Projektrad, Projektlistor 048 E Skriv ut avtal med betalning i Efterskott, Hyresfakturor 048 F Skriv ut avtal med betalning i Förskott, Hyresfakturor 048 xxx Summerar alla radbelopp under xxx, Fakturor 049 Sätt sorteringsordning, Orderlistor 049 Lagra radvikter för senare utskrift, Fakturor Sorteringsordning 1 (Kund nr), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Order nr), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Lev.datum), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Fritt), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Art. nr), Orderlistor 049 Lagrar radvikterna för senare utskrift, Fakturor 050 Skriv ej ut tom rad, Projektlistor 050 Inga textrader skrivs ut, Globalt 050:1 1 = Summerar antal per månad, Historiklistor 051 Skriv ut tom rad (Default), Projektlistor 051 Frågar efter kundnr på lägsta prislista till kund, Kundlistor

4 Anger kundnr 1234, slipper frågan om kundnr, Kundlistor 052 Sortera både i kundnr- och artikelnr-ordning, Historiklista 052:1 Sortera på både kund och artikel, Historiklista 052:2 Sorterar i benämningsordning, Kundlistor 053 Summera på både kund och artikel, Historiklista 053 Summera alla kund/artikelrader som är samma, Historiklista 054 Anger att bara artiklar med skuggpriser skall skrivas ut, Artikellistor 055:2 Skriver bara ut raden om anteckning 2 inte är tom, Aktivitetslistor 056: Sätter datum fr.o.m , Aktivitetslistor 056: Sätter datum fr.o.m , Aktivitetslistor 056:3 5 Anger att max fem aktiviteter skall skrivas ut per kund, Aktivitetslistor 056:4 EX Anger att bara typerna E och X skall skrivas ut, Aktivitetslistor 056:5 Skriv ut i datumordning oavsett kund, Aktivitetslistor 056:7 Frågar efter aktivitetstyper. Utskriften visar exakt dessa., Aktivitetslistor 056:11 Sätt Fr. o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor 056:12 Sätt T.o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor 057:1 Sorterar artikelraderna i artikelnummerordning, Fakturor 057:2 Sorterar artikelraderna i lagerplatsordning, Fakturor 057:5 Summera artiklar med samma nummer före ". ", Fakturor 057:11 Sorterar artiklar i första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret, och i andra hand efter lagerplats. Fakturor 057:12 Sorterar på artikelnummer på samma sätt som 057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern, Fakturor 058 Tar bort frågan om utskriften är godkänd, Fakturor Kalkylerad kostnad, Projekt, Projektlistor 060:1 Förnekar samfaktura utan att fråga, Fakturor 060:2 Godkänner automatiskt utskriften, men utan att fråga, Fakturor 060:4 Godkänner automatiskt utskriften, men ordern kvar på skärm, Fakturor 061 Laser-dump, fungerar i Fakturautskrifter, listutskrifter Verklig kostnad, Projekt, Projektlistor Kalkylerad intäkt, Projekt, Projektlistor Verklig intäkt, Projekt, Projektlistor Ny sida efter 28 artiklar, Fakturor 063 Frågar efter kvartal och skriver bara ut kunder med försäljning, Hyresfakturor 063:4 Skriver bara ut kunder med kreditvarning -5, Kundlistor

5 064 Lägger kundfordringar på förfallodatum + betaltid i snitt, Likviditetslistor 064 TG Projekt, Projekt, Projektlistor 064:10 Etikett för artikelrader, en gång per styck, Fakturor 064:11 Etikett för textrader, frågar efter antal, Fakturor 064:30 TEXT Suddar alla textrader som börjar med TEXT, ( versaler/gemener ignoreras ) och ej har belopp, Fakturor 065 Skriver bara ut EJ betalda, Kundhistoriklista 065 TB, Projekt, Projektlistor 065:1 Skriv bara ut poster med returnummer, Serienummer 065:2 Skriv bara ut ej returnerade från leverantör, Serienummer 065:3 Skriv bara ut ej returnerade till kund, Serienummer 065:4 Skriv bara ut returnerade till kund, Serienummer 065:5 Skriv bara ut ej skickade till leverantör, Serienummer 066 Hämtar in matrisen, Skärlista, Konfektion 066 Diff. kostnad, Projektlistor 067 Återställer minnet, Skärlista, Konfektion, Fakturor 067 Diff. intäkter, Projektlistor 067 Frågar efter lev.datum, gallrar på detta, Orderlistor 067:1 Välja kundnummer, vars ordrar skall skrivas ut, Orderlistor 067:2 Skriver bara ut levererbara artiklar, Orderlistor 068 Skriver ut en rad i taget av matrisen, Skärlista, Konfektion, Fakturor 068 Gallrar underart. vid artikelgallring, Först i dokument, Globalt 069 Gallrar underart. vid artikelgallring, Sist i dokument, Globalt 069 Byt namn på fil till om lpnr är och sidnr är 1, Fakturor 069 Byt namn på fil till om bestnr är och sidnr är 1, Beställning 070 Kalkylerad kostnad, Projektlistor 070 FIL I början av ett dokument, hämtar skrivardefinitionen FIL, Globalt 070:X Hämta stafflingslista " X ". Anges mellan #020/021, Artikellistor 071 Verklig kostnad, Projektlistor 072 Kalkylerad intäkt, Projektlistor 072 Även artiklar utan historik skrivs ut, Artikelhistoriklista 072 Även kunder utan historik skrivs ut, Kundhistoriklista 072:1 Lagrar listhuvudet när första artikelraden hämtas, och skriver detta först på alla nästkommande sidor på denna kund. Kundlistor 073 Verklig intäkt, Projektlistor

6 073 Frågar efter lev. på följesedel, se Direktutskrift order, Fakturor 073:1 Fungerar som 073 men frågar inte efter leverantör, Fakturor 074 TG Projekt / summa, Projektlistor 074:40 Matar in det som står mellan #020/# teck, 2-radig etikett Etiketter i registervården Gör så att sidan skrivs ut igen, utan överskrift, 2-radig etikett Etiketter i registervården 075 TB Projekt / summa, Projektlistor 076 Diff. kostnad Projekt / summa, Projektlistor 077 Datum lägger upp textrader, Bearbeta inneliggande order, Fakturor 077 Diff. intäkter Projekt / summa, Projektlistor 078:5 Sätter kurs från valuta 5 (078:4 från valuta 4 osv), Fakturor 079 Strukturens Bestående av skrivs inte ut, Fakturor 079 Frågar efter from-tom lev.datum, och summerar ihop artiklar reserverat mellan dessa datum, Artikellistor 079 Datumintervall i listhuvud (mellan #010/#011), Hist.lista i datumintervall 079:1 Suddar alla orderrader med enheten D och komprimerar ordern vid fakturautskrift, Fakturor 079:1 Räknar antal reserverade på order respektive internbeställning, Artikellistor 079:2 Som ovan men utan komprimering, Fakturor 079:2 Summerar alla S -ordrar till artiklarna, Artikellistor 079:3 Skriver bara ut artiklar som finns på ordrar enligt gallringslista, Artikellistor 079:3 Suddar rader på order som inte har dagens datum som startdatum, Hyresfakturor 079:4 Suddar alla rader på ordern som har startdatum äldre än fakturerat till datum, Hyresfakturor 079:4 Suddar alla rader på ordern som har startdatum äldre än dagens datum och alla textrader, Hyresfakturor 079:5 Gallringsruta för att välja ut ordrar som skall summeras, Artikellistor 079:6 Sätter ett historikintervall, Artikelhistoriklistor 079:7 Hämtar sålt % TB för detta intervall, och året innan, Artikelhistoriklistor 079:7 Lägger på " Består av " för alla strukturer på ordern, dock BARA på den aktuella utskriften. 079:9 Suddar alla art.rader som inte har det valda datumet som returdatum. 079:10 Suddar alla artikelrader som inte har *DD som returdatum, Retursedel

7 Varugruppsstatistik 079:10 Sortera artikelgrupp vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:11 Artikelgrupp vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:12 Artikelgruppsbenämning vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:13 Antal vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:14 Värde vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:15 TB vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:16 TG vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:17 Summa antal vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:18 Summa värde vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:19 Summa TB vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:20 Summa TG vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista fakturerats samma datum på kunder med 0 dagar netto. (PF), Art.listor 079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande, Artikelhistoriklistor 079:22 Som 079:5, men gallrar på orderdatum istället för lev.datum, Artikellistor 079:23 Skriver bara ut artiklar med order på ett visst lev.datum, eller som Kundhistorik enligt satt datumintervall 079 Datumintervall i listhuvud (mellan #010/#011), Hist.lista i datumintervall 079:30 Sätt datumintervall för historik, Hist.lista i datumintervall 079:31 Hämta kundens historik, Hist.lista i datumintervall 079:32 Omsättning år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:33 Omsättning år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:34 Omsättning år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:35 TB år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:36 TB år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:37 TB år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:38 TG år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:42 Summa Omsättning år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:43 Summa Omsättning år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:44 Summa Omsättning år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:45 Summa TB år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:46 Summa TB år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:47 Summa TB år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:48 Summa TG år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall

8 079:49 Summerar antal i lager som det var vid ett visst datum, Artikellistor 080 Gallrar ut extra artikel nr, långa artikelnumret, Artikellistor 080 Kalkylerad TB, Projektlistor 080 Skapa första serienummerdokument, Fakturor 081 Kalkylerad TG, Projektlistor 081 Skapa nästa serienummerdokument, Fakturor 086 = J, sätt på tusenavgränsare med,, Globalt 086:1 = N, slå av tusenavgränsare med,,, Globalt 086:2 = M, sätt på tusenavgränsare med mellanrum, Globalt 087:2 Hämtar in alla artiklar som sålts det senaste året till kundprislistan, ( bara för utskrift ) 087 Öppnar utskrift av materielåtgång på underart., Artikellistor 087:1 Stänger utskrift av materielåtgång på underart., Artikellistor 087:2 Följesedelsnummer följer serien: Kollilöpnummer 1, Fakturor 087:2 Hämtar in alla artiklar som sålts det senaste året till kundprislistan (bara för utskift) 087:3 Följesedelsnummer följer serien: Kollilöpnummer 2, Fakturor 087:3 Fungerar som #087, men man kan gallra på lev.datum och kundnr Artikellistor 088 Rader med 0 i antal skrivs inte ut, Fakturor 088 Skriver beställning på YEPC-format (Yamaha ), Beställning 089 Skriver ut artiklar med för lågt TG mot pris 2 eller staffling, Artikellistor 089:1 Skriver ut artiklar som inte är spärrade, Artikellistor 089:2 Skriver bara ut spärrade artiklar, Artikellistor 089:4 Gallrar ut de artiklar med diff. över visst värde på pris 1/2, Artikellistor 089:5 Gallrar ut de artiklar med diff. under visst värde på pris 1/2, Artikellistor 090 Skriver bara ut när nästa artikel har nya första 8 tecken, Projektlistor 090:1 Nollar summa , Projektlistor 092:1 Skriver bara artiklar som inte ingår i någon struktur, Artikellistor 092:2 Skriver bara artiklar som ingår i någon struktur, Artikellistor 093 A;B;C, a=dokument för brev, B=För fax, C=För mail, Kundlistor 099 Skriver ut listor i ANSI - format, Listor, Globalt 099:1 Suddar alla artikelrader med MILJÖAVG i benämningen, Fakturor 099:2 Ställer om från ASCII till LaserFax-teckenuppsättning, Historiklista Kundnummer, Kundlistor Kundnamn, Kundlistor

9 Adress 1, Kundlistor Typ, Inventarielistor Kundnr, Projektlistor Adress 2, Kundlistor Kundnamn, Projektlistor Referensnummer, Inventarielistor Postadress, Kundlistor Leverantörsnummer, Inventarielistor 105:1 Post nr, Kundlistor 105:2 Postort, Kundlistor Lev.adress 1, Kundlistor Leverantörsnamn, Inventarielistor Lev.adress 2, Kundlistor Anskaffningsvärde, Inventarielistor Lev.ort, Kundlistor Grupp, Kundlistor Anskaffningsdatum, Inventarielistor Försäkringsvärde, Inventarielistor Referens, Kundlistor Kalkylerad summa kostnad, Projekt 110:1 Skriver ut kundreferens från Ctrl+R-rutan, Fakturor Avskrivningstyp, Inventarielistor Telefon, Kundlistor Verklig summa kostnad, Projekt Dagar netto, Kundlistor Avskrivningsfaktor, Inventarielistor , kalkylerad-verklig kostnad, Projekt Start period, Inventarielistor Exp.avgift, Kundlistor Rabatt, Kundlistor IB, Inventarielistor 114:2 Andra - rabatten i kundregistret, Kundlistor Saldo, Inventarielistor Prislista, Kundlistor Moms, Kundlistor UB, Inventarielistor Kreditlimit, Kundlistor Inventariekonto, Inventarielistor

10 Fakturor till, Kundlistor Värdeminskningskonto, Inventarielistor Period netto, Kundlistor Avskrivningskonto, Inventarielistor 119: /121 * 100 = Period netto/period saldo*100, Kundlistor 119: /803 * 100 = S:a netto perioden/s:a saldo perioden, Kundlistor Totalt netto, Kundlistor Vinstkonto, Inventarielistor Kalylerad summa intäkt, Projekt 120: /122 * 100 = Totalt netto/totalt saldo*100, Kundlistor 120: /804 * 100 = S:a netto totalt/s:a saldo totalt, Kundlistor Period saldo, Kundlistor Förlustkonto, Inventarielistor Verklig summa intäkt, Projekt Totalt saldo, Kundlistor Placering, Inventarielistor = Kalkylerad s:a intäkt-verklig s:a intäkt, Projekt Omsättning föreg. år, Kundlistor Varugrupp, Inventarielistor Noteringar, Inventarielistor Antal betalningar, Kundlistor Ansvarig, Inventarielistor Betalningstid i snitt, Kundlistor Serviceavtal, Inventarielistor Senaste bet.datum, Kundlistor Telefax, Kundlistor Garanti, Inventarielistor Mobiltele, Kundlistor Tillverkningsnr. Inventarielistor VAT-nummer utan landkod (Org.nr), Kundlistor Avskrivna perioder, Inventarielistor 129 Skriver ut leveranskundens org.nr., Fakturor VAT-nummer utan landkod, Kundlistor 129:1 Skriver ut fakturakundens org.nr., Fakturor Restvärde, Inventarielistor VAT-nummer med landkod, Kundlistor Kundiformation, rad 1, Kundlistor Täckningsgrad, Projekt

11 Kundiformation, rad 2, Kundlistor Täckningsbidrag, Projekt Kundiformation, rad 3, Kundlistor Kundiformation, rad 4, Kundlistor Kundiformation, rad 5, Kundlistor Land, Kundlistor Mottagare, Kundlistor Dokument på kund, Kundlistor Fakturatillägg i %, Kundlistor Kund nr, Projekt 140:3 Kundens viktrabatt, Fakturor Diverse om ej tomt, annars kundnummer, Kundlistor Kund namn, Projekt Säljare Nr, Kundlistor Skriver ut säljarnummer. Om säljarlista används så skriver den istället ut vilka säljare som ingår i listan., Orderlistor Kund adress 1, Projekt Kund adress 2, Projekt Regdatum, Kundlistor Kund postadress, Projekt Räntesats, Kundlistor Kund Referens, Projekt Snabbväg i fakturering, Kundlistor Påminnelseavgift, Kundlistor Säljarenummer ur kundregistret, Projekt Telefon, Projekt Omsättning år 3, Kundlistor Kreditrating., Kundlistor 149 Poäng enl. poängstaffling, Kundlistor 149 Skriver ut hur många poäng kunden har, Fakturor Total fordran, Kundlistor Man enl 20-regeln, Inventarielistor Avräknat verklig kostnad, Projekt Förfallen fordran, Kundlistor Man enl 30-regeln, Inventarielistor Avräknat verklig intäkt, Projekt Ränta, Kundlistor Kundens ordernummer, Projekt

12 153 6 Leveranstid, Projekt Orderdatum, Projekt 155 Projektstatus (tecken), Projekt Summa EU-försäljning, Kundlistor 156 Projektstatus (klartext), Projekt Summa EU-försäljning, trepartshandel, Kundlistor Rabattbrev, Kundlistor 158 Öppna historiken, Historik i Kundlistor 159 Hämta historikrad i Kundlistor 158:1 Antal, Historik i Kundlistor 158:2 Pris, Historik i Kundlistor 158:3 Täckning, Historik i Kundlistor 158:4 Totalt antal, Historik i Kundlistor 158:5 Totalt pris, Historik i Kundlistor 158:6 Totalt täckning, Historik i Kundlistor 159 Hämta Historikrad, Historik i Kundlistor 160 Högsta fakturanummer på projekt, Projektlistor MPS-System. 160 Pågående arbetsorder, MPS-System 161 Rad, pågående arbetsorder, MPS-System 162 Upparbetad tid, pågående arbetsorder, MPS-System 163 Avdelning, MPS-System Leveransvillkor, Kundlistor Hemsida, Kundlistor adress, Kundlistor Aktivitetsdatum Aktivitetsregister Typer Aktivitetsregister 172:1 50 Anteckning, rad 1 Aktivitetsregister 172:1 50 Anteckning, rad 1 Aktivitetsregister Kundnummer Aktivitetsregister Kundnamn Aktivitetsregister Löpnummer Aktivitetsregister Kontofilter, Kundlistor Poäng, Pyramidhantering, Kundlistor Valuta, Kundlistor

13 179:1 Valutanamn, Kundlistor Artikelnummer i kundprislista, Kundlistor 180:1 Artikelbenämn. om artikel, annars gruppnamn, Kundprislista 181 Skriver ut kundpris, skall stå mellan 022:1 och 023, Kundprislista Artikelpris i kundprislista, Kundlistor, Kundprislista 181:1 Pris om artikel, annars rabatt med % eller avdrag med tecken, Dito Memo-fält, skall stå mellan 022:1 och 023, Kundlistor, Kundprislist Kundens artikelnummer i kundprislistan, Kundlistor, Kundprislista Landkod, Kundlistor Kundinformation (Stor ruta), Kundlistor Fria fält 190:4---- ger fält 4, Kundlistor 190:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor 192 Hämta godsmottagarens utskrift av fria fält, ALT+I m.m., Fakturor 193:1-0 Fritt fält 11-20, Artikellistor Statistiskt nummer, EU-koder, Fakturor 200:1 REPA avgift / artikel, Fakturor 200:8 REPA-val ( J/N/A/K/L ), Artikellistor Artikelnr, Artikellistor Tingsrätt, Projekt Nummer, Projekt Total fordran, Kundreskontralistor 201:2 Skriver bara ut siffrorna ur artikelnumret, Artikellistor 201:3 EAN-nummer, lev.nr anges i EAN-fältet i Företagsreg., Artikellistor 201:4 Skriver ut förpackningar ur fritt fält 2, Artikellistor 201:5 Skriver ut EAN-kod med EAN-löpnummer, Artikellistor Benämning, Artikellistor Tingsrätt adress, Projekt Namn, Projekt Förfallen fordran, Kundreskontralistor Artikelgrupp, Artikellistor Tingsrätt postadress, Projekt Adress 1, Projekt Ej förfallen fordran, Kundreskontralistor 203:1 Avdelning, MPS-System 203:2 Totalt antal, MPS-System 203:3 Total tid i sek, MPS-System 203:4 s/st, MPS-System 203:5 Antal/timme, MPS-System

14 203:6 Kalkyl s/st, MPS-System Namn, Borgenär, Projekt Enhet, Artikellistor Adress 2, Projekt Upplupen ränta, Kundreskontralistor Pris 0, Artikellistor Adress, Borgenär, Projekt Postadress, Projekt Datum, Kundreskontralistor 205:1 Pris Info 1, Artikellistor 205:2 Pris Info 2, Artikellistor Pris - Om 50-priser frågas efter prislista, annars pris 1, Artikellistor Postadress, Borgenär, Projekt Org.nummer, Projekt Pris 2, Artikellistor Org.nr, Borgenär, Projekt Telefon, Projekt Telefon, Borgenär, Projekt Telefax, Projekt Lager, Artikellistor 208:6 11 Lager, Lager 2, Artikellistor 208:7 11 Summa lager 1+2, Artikellistor 208:9 Skriver ut artikeltyp i klartext, Artikellistor Namn, Gäldenär, Projekt Mobiltele, Projekt Reserverade, Artikellistor 209:1 Skriver ut summerade reservationer enligt kod 079, Artikellistor 209:1 Skriver ut summa av artiklar på order enligt gallringslista, Artikellistor 209:1 Skriver ut det summerade lagret som det var ett visst datum, Artikellist 209:2 Skriver ut artiklar, reserverade på order, Artikellistor 209:3 Skriver ut reserverade artiklar på internbeställning, Artikellistor 209:5 Skriver ut reservationer på ordertyp T ( egen reservation ) Artikellistor 209:6 11 Reserverade, Lager 2, Artikellistor 209:7 11 Summa reserverade, Lager 1+2, Artikellistor Beställt, Artikellistor Adress, Gäldenär, Projekt

15 Kostnadstyp nummer, Projekt Radnummer, Kundreskontralistor 210:6 11 Beställt, Lager2, Artikellistor 210:7 11 Summa beställt, Lager 1+2, Artikellistor Beställningspunkt, Artikellistor Postadress, Gäldenär, Projekt Kostnadstyp namn, Projekt Fakturanummer, Kundreskontralistor 211:6 11 Beställningspunkt, Lager2, Artikellistor 211:7 11 Summa beställningspunkt, Lager 1+2, Artikellistor Lev.nr, Artikellistor Org.nr, Gäldenär, Projekt Verkligt inpris, Projekt Fakturatyp, Kundreskontralistor Lev. artikelnummer, Artikellistor Telefon, Gäldenär, Projekt Verkligt utpris, Projekt Fakturadatum, Kundreskontralistor Inkassokostnader, Gäldenär, Projekt Vikt, Artikellistor Verklig prislista, Projekt Förfallodatum, Kundreskontralistor Ansökningsavgift, Gäldenär, Projekt Lagerplats, Artikellistor Kalkylerad inpris, Projekt Förfallna dagar, Kundreskontralistor 215:1 6 Lagerplats som streckkod, Artikellistor Ersättning för eget arbete, Gäldenär, Projekt Försäljningskonto, Artikellistor Kalkylerad utpris, Projekt Belopp, Kundreskontralistor 216:1 Inköpskonto, Artikellistor 216:2 Lagerkonto, Artikellistor Övriga kostnader, Gäldenär, Projekt Diverse, Artikellistor Kalkylerad prislista, Projekt Påminnelsedatum, Kundreskontralistor Lev.namn, Artikellistor

16 Ort, Gäldenär, Projekt Summa intäkter perioden, Projekt Upplupen ränta på rad, Kundreskontralistor 218:1 Hämtar aktuell artikels leverantör för utskrift av denna leverantörs #-koder (300-serien), Artikeletiketter, Artikelregistret Best.antal / Maxlager, Artikellistor 219:6 11 Best.antal / Maxlager, Lager 2, Artikellistor 219:7 11 Summa Best.antal / Maxlager, Lager 1+2, Artikellistor Totalkostnad, Gäldenär, Projekt Summa intäkter totalt, Projekt Skriver ut betalt belopp om fakturan är betald, Kundreskontra Sålda perioden, Artikellistor Antal poster, Gäldenär, Projekt Summa intäkter föregående år, Projekt 220 Sorterar upp raderna i datumordning, Kundreskontralistor Sålda totalt, Artikellistor Namn på länstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt Summa kostnader perioden, Projekt Skriver ut en saldering av raderna, Kundreskontralistor Saldo perioden, Artikellistor Adress till länsstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt Summa kostnader totalt, Projekt 222 Frågar efter datum, och salderar raderna t.o.m. detta datum, Kundreskontralistor Saldo totalt, Artikellistor Postadress till länstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt 223 Sätt slutdatum, Kundreskontralistor Summa kostnader föregående år, Projekt Historikintervall + förra året. 079:6 Sätter ett historikintervall, Artikelhistoriklista 079:7 Hämtar sålt % TB för detta intervall, och året innan. Artikelhistoriklista 223:1 Sålt året, Artikelhistoriklista 223:2 Summa, Sålt året, Artikelhistoriklista 223:3 Sålt förra året, Artikelhistoriklista 223:4 Summa, Sålt förra året, Artikelhistoriklista 225:1 TB året, Artikelhistoriklista

17 225:2 Summa, TB året, Artikelhistoriklista 225:3 TB förra året, Artikelhistoriklista 225:4 Summa, TB förra året, Artikelhistoriklista Netto perioden, Artikellistor Täckning perioden, Projekt Netto totalt, Artikellistor Täckning totalt, Projekt Borgenärens referens, Gäldenär, Projekt Historik för senaste året, rullande 079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande, Artikelhistoriklista 225:5 Antal sålda enl. ovan, Artikelhistoriklista 225:7 Överlager enl. ovan, Artikelhistoriklista 225:8 Totalt utskrivet överlager. (Summa 225:7), Artikelhistoriklista Täckningsgrad perioden, Artikellistor Täckning föregående år, Projekt Verkställighet, Gäldenär, Projekt Täckningsgrad totalt, Artikellistor Gäldenärens adress 2, Gäldenär, Projekt Sålda föregående år, Artikellistor 228:3 Sålda år 3, Artikellistor Inventeringsdatum, Artikellistor 229:1 Inventerat antal, Artikellistor 229:3 Skriver ut antal sålda ur historiken efter invent. datum, Artikellistor Rörelsedatum, Artikellistor Lagervärde, Artikellistor 231:1 FIFO - lagervärde, Artikellistor 231:2 Totalt FIFO - lagervärde, Artikellistor Streckkod (232:2 ger den andra o.s.v.), Artikellistor 232:98 Skriver ut den första steckkoden (Ur Alt+V i artikelreg.) som består av 12 eller 13 siffror. Om 12 läggs den 13:e kontrollsiffran, Art.lista 232:99 Extra artikelnummer, långa artikelnumret, Artikellistor Antal-Pris, Artikellistor 233:1 Skriver alltid ut antal vid antalspris, Fakturor 233:2 11 Antal i pris/antal, Artikellistor Utländsk benämning, Artikellistor

18 235 6 Senaste beställningsdatum, Artikellistor 235:1 6 Inleveransdatum, Artikellistor 235:3 Skriver nästa lev.datum på artikeln, eller SAKNAS om beställning ej finns, Artikellistor Pris 1 tillsammans med 206 (Något 50-pris), Artikellistor 236:2 Skriver ut ( lagerantal - reserverat ), Artikellistor Utländskt pris, Artikellistor 237:3 Utländskt pris med 3 decimaler, Artikellistor Valutatyp, Artikellistor Tull, Artikellistor 239:4 Utländskt pris omräknat i SEK enligt kalkylvalutan, Artikellistor 239:2 10 Frakt, Artikellistor Staffling antal, Artikellistor 240:Y Skriv ut antal i fält " Y " i stafflingslista enligt #070, Artikellistor Staffling pris, Artikellistor 241:Y Skriv ut pris i fält " Y " i stafflingslista enligt #070, Artikellistor 242 Skriv ut om huvudartikeln är transparent, Artikellistor 243 Skriver ut '*' om det finns underartiklar, Artikellistor 244 Skriv ut om det finns underartiklar, Artikellistor Beställningspris, Artikellistor Inköpskonto, Artikellistor Artikelnummer på faktura, Artikellistor 248 Struktur på faktura, Artikellistor 249:2 Nästa serienummer på artikeln, Artikellistor 249:3 Prisförhållande 1, Artikellistor 249:4 Prisförhållande 2, Artikellistor Struktur art.nr, Artikellistor Räkna prisformler 1-10 utan utskrift, Artikellistor Använd streckkod skrivs ut för strukturartikel, Artikellistor Består av lista: Artikellistor Struktur benämning 251:1 24 Fritt fält 7 251:2 3 Enhet 251:3 11 Inpris 251:4 11 Pris 1 251:5 6 Lagerplats på underartikel 251:6 11 Antal i lager på underartikel

19 251:8 12 Leverantörsnummer 251:9 24 Leverantörsnamn 251:10 12 Leverantörens artikelnummer 251:11 50 Anteckningsruta, rad :12 50 Anteckningsruta, rad :13 50 Anteckningsruta, rad :14 11 Skriver ut reserverat på underartiklar. 251:15 11 Inpris * antal Ingår i lista: Artikellistor Struktur antal 252:1 Skriver ut antal i strukturen * antal i beställningen 252:3 Totalt antal på undernivå, ( som #252 multiplicerat med totalt antal av nivån ovanför ) Huvudartikel nr Huvudartikel namn 254:1 Fritt artikelfält 1 254:2 Enhet 254:3 Inpris 254:4 Utpris Streckkod, Artikellistor Artikelgruppsnamn, Artikellistor Inprishistorik, Artikellistor 257:1-257:10 Skriver ut datum 1-10, Artikellistor 257:11-257:20 Skriver ut pris 1-10, Artikellistor 257:21-257:30 Skriver ut kommentar 1-10, Artikellistor 258 Skriv ut nivå i struktur, Artikellistor 259 Skriv ut om underartikeln är transparent, Artikellistor Formelberäkningar, Artikellistor Definiera Formel 1-5 Ex: #260 #00+#01 = Pris 0 + Pris = Pris = Valuta = Antal på raden (På fakturor/beställningar) 61 = Saldo perioden

20 62 = Saldo totalt 63 = Sålda perioden 64 = Sålda totalt 65 = I lager 66 = Reserverade 67 = Beställda 68 = Beställningspunkt 69 = Antal i lagerställe 71 = Netto perioden 72 = Netto totalt 73 = Pos. 8 i artikelnumret 74 = Diverse 75 = Artikelns vikt (På fakturor/beställningar) 76 = Sålda år = Nettopris 78 = Summa av artiklar på order enligt gallring 78 = Summerar antal i lager som det var visst datum 81 = Antal (På historiklistor) 82 = Pris (På historiklistor) 83 = Täckning (På historiklistor) 87 = Utländskt pris i SEK, ( Som sidan 2 i art.registret ) 88 = Saldo år 3 89 = Gamla TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 90 = Gamla TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 91 = Nya TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 92 = Nya TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 96 = Beställningspris Utskrift av Formelsvar 1-5 enligt ovan, Listor 265:1 Inget skrivs på en formelberäkning, ändå beräkning, Listor 265:9 Formelsvar, skriver som 265, dock utan decimaler, Listor Artikelvärde på följesedlar, Artikellistor Definiera prisformel 6-10, Fakturor Artikelvärde på följesedlar + utskrivet s:a lagervärde (811), Artikellistor Sålda perioden / Saldo perioden, Artikellistor Sålda totalt / Saldo totalt, Artikellistor 274 Skriver ut artikelinfo. rutan, mellan #022:5 och #023, Artikellistor

21 Skriver ut artikelinformation, mellan #022:5 och #023, Artikellistor Definiera Formel 6-10, Artikellistor Utskrift av Formelsvar 6-10, Artikellistor Aktuellt lager, Artikellistor Artikelkalenderhuvud (Veckonummer), Artikellistor 286:4 11 Skriver ut Lager 4, Artikellistor Kalender, Artikellistor Artikelprislista nummer (50-priser), Artikellistor Prislista nr, Artikellistor 289 Hämta art.prislista nr xx. Om du inte anger prislista i koderna, Artikellistor Skriver ut kundtextrad, Kundlistor Fria Art.fält, Artikellistor Fria fält 290:4---- ger fält 4, Artikellistor 290:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor Fria fält med mellanslag borttagna, Artikellistor Skriver ut Fria artikelfält utan mellanslag, Fakturor Artikeltyp, Artikellistor 293 Skrives först på raden. Max 2 Fria artikelfält per rad, Fakturor Betaltermin, Artikellistor 293:2 Skriver BARA ut raden om fritt fält 2 är ifyllt, Fakturor 293:34 Skriver BARA ut raden om fritt fält 3 ELLER 4 är ifyllt, Fakturor 294 Skriver ut lägsta pris till kund, Artikellistor Skriver ut kundpris från kundprislistan, Kundlistor 294:2 Skriver ut dagens historikpris, Kundlistor 294:3 Kundens nettopris, som #294 men med * :4 11 Skriver skuggpris 4, Artikellistor 296:4 2 Skriver prislistnr " 4 ", Artikellistor 297:4 11 Skriver diff. mellan skuggpris 4 och 50-pris 4, Artikellistor 298:4 1 Skriver +/- som visar om skuggpris 4 är större/mindre än pris 4, Artikellist Omräkningsfaktor på artikeln, Artikellistor 299 Materielåtgång på underart., används INTE om man använder omräkningsfaktor enl. ovan, Artikellistor 299 Skriver ut orderns lev.datum, Fakturoretikett Omräkningsfaktor på artikeln (förpackningsantal), Artikellistor 299:9 Totalsumma lagervärde på maskin, Artikellistor Fria fält 300:3---- ger fält 3, Artikellistor

22 300:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor Leverantörsnummer, Leverantörslistor Säljare Nr, Säljarelistor Fakturanummer, Fakturor Nummer, Leverantörslistor Löpnummer, Samfak.dok, Fakturor 301 AO Nr, Arbetsorder nr, Löneunderlagslistor Namn, Leverantörslistor Säljarenamn, Säljarelistor Orderdatum, Fakturor Namn, Kostnadstyp, Projekt Ordernummer, Samfak.dok, Fakturor Startdatum hyresfaktura, Fakturor Adress 1, Leverantörslistor Vår referens, Fakturor Vår referens, Kassa loginnamn Adress, Säljarelistor Grupp, Kostnadstyp, Projekt Vår referens, Samfak.dok, Fakturor Adress 2, Leverantörslistor Er referens, Fakturor Postadress, Säljarelistor Er referens, Samfak.dok, Fakturor Personnr, Säljarelistor Godsmottagare rad 1, Fakturor Postadress, Leverantörslistor Godsmottagare rad 1, Samfak.dok, Fakturor Anställningsnr, Säljarelistor Godsmottagare rad 2, Fakturor Referens, Leverantörslistor Godsmottagare rad 2, Samfak.dok, Fakturor Telefon, Leverantörslistor Telefon, Säljarelistor Godsmottagare rad 3, Fakturor Godsmottagare rad 3, Samfak.dok, Fakturor Mobiltelefon, Säljarelistor Godsmottagare rad 4, Samfak.dok, Fakturor Netto dagar, Leverantörslistor

23 Godsmottagare rad 4, Fakturor 308:1 24 Leveransort utan postnummer, Samfak.dok, Fakturor 308:1 24 Post Nr, Fakturor 308:2 24 Leveransort utan postnummer, Fakturor Eget kundnummer, Leverantörslistor Hemtelefon, Säljarelistor Köpare rad 1, Fakturor Köpare rad 1, Samfak.dok, Fakturor Postgiro, Leverantörslistor Distrikt, Säljarelistor Köpare rad 2, Fakturor Köpare rad 2, Samfak.dok, Fakturor Verkligt inpris, Kostnadstyp, Projekt Befattning, Säljarelista Köpare rad 3, Fakturor Bankgiro, Leverantörslistor Köpare rad 3, Samfak.dok, Fakturor AO-belopp, Arbetsorderbelopp, Löneunderlagslista Diverse, Leverantörslistor Köpare rad 4, Fakturor Anställningsdatum, Säljarelistor Köpare rad 4, Samfak.dok, Fakturor 312:1 24 Postort utan postnummer, Samfak.dok, Fakturor Saldo perioden, Leverantörslistor Kundnummer, Fakturor Senaste Datum, Säljarelistor Kundnummer, Samfak.dok, Fakturor Saldo totalt, Leverantörslistor Provision, Säljarelistor Leveransvillkor, Fakturor Leveransvillkor, Samfak.dok, Fakturor Telefon, Fakturor Senaste inreg.datum, Leverantörslistor Telefon, Samfak.dok, Fakturor Leveransvillkor, Leverantörslistor Förfallodatum, Fakturor Leveranskundnr vid faktura till, Samfak.dok, Fakturor Leveranskundnr vid faktura till, Samfak.dok, Fakturor

24 Konto, Leverantörslistor Dagar netto, Fakturor Dagar netto eller " POSTFÖRSKOTT ", Fakturor Telefax, Leverantörslistor Mobiltele, Leverantörslistor Om transport : " Transport : ", Fakturor Provisionsbrev, Säljarelistor 320:2 Text Om transport: Text, Fakturor Verkligt utpris, Kostnadstyp, Projekt Transportbelopp, Fakturor Leverantörsinformation, rad 1, Leverantörslistor Prislista, Fakturor Leverantörsinformation, rad 2, Leverantörslistor Exp-konto, Fakturor Leverantörsinformation, rad 3, Leverantörslistor Fraktkonto, Fakturor Leverantörsinformation, rad 4, Leverantörslistor Transportbelopp på Samfaktura över 90 rader, Fakturor Leverantörsinformation, rad 5, Leverantörslistor 326 Frågar efter ref. vid utskrift, Beställning Differentierat bet.villkor. Dagar netto för rabatt, Fakturor Differentierat bet.villkor. Procent rabatt, Fakturor Omsättning år 2, Leverantörslistor Differentierat bet.villkor. Förfallodag, Fakturor Omsättning år 3, Leverantörslistor Valuta, Leverantörslistor Leverantörens valuta (0-9), Beställning Rad nr, Fakturor 330 Leverantörens valuta i klartext, Beställning Valutatyp, Leverantörslistor Differentierad provision, Säljarelistor Kalkylerat inpris, Projekt Valuta typ, Fakturor Beställningsrabatt, Leverantörslistor 331:1 Skriver ut valutakoden, om valutan är 0 så skrivs SEK., Fakturor Arbetsordersumma, Löneunderlagslista Fakturarabattsats, Fakturor Säljare, Fakturor

25 Pris: 334: ger pris 43, Fakturor Summapris: 335: ger summa pris 43, Fakturor Radsummapris: 336: ger radsumma pris 43, Fakturor Om F.sedel utskriven: " Följesedel utskriven : nr ", Fakturor Tidigare utskrivet Följesedel nummer, Fakturor Tidigare utskrivet Följesedelnummer, Fakturor Ordernummer, Fakturor Leveransdatum, Fakturor Extra lev.namn ( fritt lev.index ), Leverantörslistor Fakturerad till (Avtals- eller hyresfaktura), Fakturor Leverandatum, Fakturor Kalkylerat utpris, Projekt Följesedelnummer, Fakturor Hemsida, Leverantörslistor, Leverantörslistor Netto föregående år, Säljarelistor adress, Leverantörslistor Utskrivet följesedelsnummer på faktura, Fakturor Utskrivet Följesedelnummer på fakturan. Fakturor Dagens datum + 10 dagar, Fakturor 343 Leveranstid i dagar, Leverantörslista Leverantörslistor Summavikt, Fakturor 344:0 Summavikt i hela kilo, Fakturor Samfaktura på ICA-format, Fakturor Kundkonto, Fakturor 346:9 74 Fakturatext för Byggmoms, Fakturor 346:10 Fakturatext för Byggmoms, uppdelad, Första halvan, Fakturor 346:11 Fakturatext för Byggmoms, uppdelad, Andra halvan, Fakturor Extra Ordernr 1, 2 eller 3, Fakturor Slutdatum Hyresfakturor Tb/St, Fakturor Tb/Rad, Fakturor Summa intäkter perioden, Projekt Tb/Totalt, Fakturor 351 Hoppa över rad om det ej finns artikel på den, Fakturor Summa intäkter totalt, Kostnadstyp, Projekt

26 Summa intäkter föregående år, Kostnadstyp, Projekt Rabattbrev, Fakturor Summa kostnader perioden, Projekt Total fakturarabatt, kr, Fakturor 353:1 Fakturarabatt med omvänt tecken, Fakturor 354 Hoppa över raden om rabatt = 0, Fakturor Summa kostnader totalt, Projekt Summa kostnader föregående år, Projekt Säljarnamn, Fakturor Täckning perioden, Projekt Täckning totalt, Projekt Täckning föregående år, Projekt Belopp åter till kund, Kassamodul 361 Sparar totalvikter för senare utskrift, Fakturor Brutto föregående år, Säljarelistor Skriver ut totalvikter, Fakturor 363 Lagra landkoder för senare utskrift, Fakturor Skriver ut landkoder, Fakturor Skriver ut postnummer utan mellanslag, Fakturor Skriver ut löpnummer enligt kolliantal, Fakturor Skriver ut löpnummer enligt kolliantal + kontrollsiffra, Fakturor Orderdatum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Orderdatum typ DDMMÅÅ, Fakturor Orderdatum typ MMDDÅÅ, Fakturor Förf.datum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Förf.datum typ DDMMÅÅ, Fakturor Förf.datum typ MMDDÅÅ, Fakturor Lev.datum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Lev.datum typ DDMMÅÅ, Fakturor Lev.datum typ MMDDÅÅ, Fakturor Leveransort, Fakturor Projektnummer, Fakturor Netto, Säljarelistor 382:1 24 Projektnamn, Fakturor 382:2 6 Kundens ordernr från Projekt, Fakturor 382:3 6 Leveranstid från Projekt, Fakturor 382:4 6 Orderdatum från Projekt, Fakturor 383 Summa antal på faktura, Fakturor

27 386 6 Avtalsorderdatum, Fakturor Hyra t.o.m., Hyresfakturor 387:1 Som 387 minus 1 dag, Hyresfakturor 389 Hoppa över resten av raden om transportfaktura, Fakturor 389 Nettobelopp i SAMFAK.DOK, Fakturor Fria fakturatexter, Fakturor Fria fakturatexter, 390:3---- ger fri fakturatext rad 3, Fakturor 390:3 Ger fri text nr 3, Fakturor 390:1-0 Fritt fält 1-10, Fakturor 391:1-0 Fritt fält 11-20, Fakturor 392:1-0 Fritt fält 21-30, Fakturor 393:1 6 Leveransperiod (Fakturortyp = Mässa), Fakturor 393:2 24 Namn på leveransperiod (Mässnamn), Fakturor 393:2 24 Namn på leveransperiod (Fakturortyp = M), Fakturor 393:3 6 Fr.o.m. datum, leveransperioden (Mässdatum), Fakturor 393:3 6 Fr.o.m. datum, leveransperioden (Fakturortyp = M), Fakturor 393:4 6 T.o.m. datum, leveransperioden ( - " - ), Fakturor 393:4 6 T.o.m. datum, leveransperioden (Fakturortyp = M), Fakturor 394:12 Skriver ut fält 12 på rad 1, Fria sidor, Fakturor 394:15 Skriver ut fält 15 på rad 2, Fria sidor, Fakturor 394:5 Skriver ut fält 5 på rad 3, Fria sidor, Fakturor 394:98 Öppnar registret, Fria sidor, Fakturor 394:99 Stänger registret, Fria sidor, Fakturor 395 Först på art.raden: Skriver inte ut raden om pris = 0, Fakturor 396 På ordererkännande/fakturor så skrivs disponibelt antal vid orderns lev.datum ut, och varning sker om ordrar för senare leverans med aktuell artikel finns., Fakturor Kassarutin 399:1 Öppna låda 1, Kassakvitto 399:2 Öppna låda 2, Kassakvitto 399:3 Öppna låda 3, Kassakvitto 399:4 Helt pappersklipp, Kassakvitto 399:5 Delvis pappersklipp, Kassakvitto 399:6 Bredskrift, Kassakvitto 399:7 Normalskrift, Kassakvitto 399:8 Röd skrift, Kassakvitto

28 399:9 Sätt understrykning, Kassakvitto 399:10 Ta bort understrykning, Kassakvitto 399:11 Summer, Kassakvitto 399:12 Öppna låda 1, termoskrivare, Kassakvitto 399:13 Helt pappersklipp, termoskrivare, Kassakvitto 399:14 Delvis pappersklipp, termoskrivare, Kassakvitto 399:15 Öppna låda 2, termoskrivare, Kassakvitto 399:16 Öppna låda, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:17 Öppna låda 1, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:18 Öppna låda 2, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:20 Vår referens, Kassa loginnamn Betalt belopp, Kassakvitto Belopp åter till kund, Kassakvitto Artikelnummer/Textrad, Fakturor Lev. Nr, Beställning Artikelbenämning/Textrad, Fakturor Valuta typ, Påminnelse Inleveransdatum, Inleveranshistoriklista Kostnadsställe nummer, Arbetsorderlista Fakt.Datum, Likviditetslistor Löpnummer, Orderlistor Nummer, Bäställningslistor 401 Typ, Journalhistoriklista Kundnummer, Konteringslistor Serienummer, Serienummerlistor Datum, Historiklista LöpNummer, Lev. konteringslista Brutto, Säljarelistor Antal, 402:3---- ger 3 decimaler, Fakturor Lev. Referens, Beställning Fakturanummer, Påminnelse Beställningsnummer, Inleveranshistoriklista Kundnummer, Orderlistor Lev.nr, Bäställningslistor Kostnadsställe namn, Arbetsorderlista Förf.Datum, Likviditetskalenderlista 402 Kund / Lev. nummer, Journalhistoriklista

29 Artikel nr, Serienummerlistor Kundnamn, Konteringslistor Leverantörsnamn, Konteringslista Fakturornummer, Historiklista 402:1 6 Extra fakturanummer, Påminnelse Leverantörens telefon nr, Beställning Enhet, Fakturor Fakturordatum, Påminnelse Kund Nr/Lev Nr, Likviditetslistor Kundnamn, Orderlistor Referens, Bäställningslistor 403 Kundnamn / Lev.namn, Journalhistoriklista Kundnr, Serienummerlistor Ordernummer, Historiklista Fakturanummer, Konteringslista 403:1 Enhet på utländsk kunds språk, Fakturor á- pris, 44:3---- ger 3 decimaler, Fakturor Lev.nr, Inleveranshistoriklista Förfallodatum, Påminnelse Telefon, Bäställningslistor Adress 1, Orderlistor Kundnamn/Lev. namn, Likviditetslistor Datum, Serienummerlistor 404 Datum, Arbetsorderlista Kundnummer, Historiklista Konto, Konteringslista Dagar netto, Beställning Datum, Journalhistoriklista 404:7 á-pris/kurs, Fakturor 404:7 á-pris/kurs om det är utländsk kund, Fakturor 404:7 11 Skriver ut lägsta om á-priset är 0, Fakturor 405 Förfallet belopp, Påminnelse Rabatt, Fakturor Lev.namn, Inleveranshistoriklista Adress 2, Orderlistor Lev.villkor, Bäställningslistor Löpnr/Fakturornr, Likviditetslistor Fakturanummer, Serienummerlistor

30 Belopp, Konteringslista Eget kundnummer, Beställning Kundnamn, Historiklista Fakturanummer, Journalhistoriklista 405:1 6 Extra fakturanummer, Likviditetslistor 406 Total fordran, Påminnelse Belopp, Fakturor Art.nr, Inleveranshistoriklista Postadress, Orderlistor Beställningsdatum, Bäställningslistor Fakturanr, Likviditetslistor 406 Löpnummer, Journalhistoriklista Belopp utan tecken, Konteringslista Artikelnummer, Historiklista Leveransvillkor, Beställning 406:1 Skriver diverse på artikeln om det finns, annars pris på samma sätt som #406, Fakturor 406:1 Skriver textrad istället för artikelnr om raden är en textrad på historiklistor, Historiklista 406:7 11 Skriver inte ut något om beloppet är 0, Fakturor 407 Ränta på förfallet belopp/rad, Påminnelse Rabatt med % tecken, Fakturor Art.benämning, Inleveranshistoriklista Belopp, Journalhistoriklista Telefon, Orderlistor Leveransdatum, Bäställningslistor 407 Belopp, Likviditetslistor Beställningsnummer, Beställning Projektnummer, Konteringslista Benämning, Historiklista 407:1 Skriver och summerar räntan, om räntan är positiv, Påminnelse 408 Antal, Inleveranshistoriklista 408 Total ränta, Påminnelse Inpris, Fakturor Beställningsdatum, Beställning Mottagare, Orderlistor Netto dagar, Bäställningslistor Påminnelsedatum med status, Likviditetslistor

31 408 Antal, Historiklista 408 Moms, Journalhistoriklista 408:7 Belopp/kurs, utländsk kund, Fakturor 409 Totalt inpris, Inleveranshistoriklista Artikeltyp, Fakturor Om påmind 2 ggr tidigare:" * ", Om skickad till inkasso: INK Påminnelser Leveransdatum, Beställning Auto/Manual, Likviditetslistor Eget Kundnr, Bäställningslistor Lev.adress 1, Orderlistor 409 Ränta, Journalhistoriklista Pris, Historiklista 409:1 Radsumma - 10% rabatt, Fakturor 409:2 Antal debiterade dagar, Hyresfakturor 409:3 Antal debiterade enheter, Hyresfakturor 409:4 Skriver debiteringstid för artikelraden, med hänsyn till ev. start/returdatum på raden. Märke även för Start/Retur, Hyresfakturor 410 Blanka raden om fakturaraden tom, Fakturor 410 Antal dagar sedan förfallodatum, Påminnelse 410 Inpris / st, Inleveranshistoriklista Utländskt belopp, Likviditetslistor Projektnummer, Arbetsorderlista Art.nr, Bäställningslistor Lev.adress 2, Orderlistor 410 Täckningsbidrag, Historiklista 410 Betalningssätt, Journalhistoriklista Datum i kundreskonta, Konteringslista Orderlöpnummer, Beställning 411 Ej förfallen fordran, Påminnelse Skriver N om rabatt = 0, Fakturor 411 Netto ( Belopp - moms ), Journalhistoriklista Leverantörens art.nr, Bäställningslistor Kostnadstyp namn, Arbetsorderlista Lev.ort, Orderlistor Godsmärke, Beställning Säljare, Historiklista Förfallodatum i kundreskontra, Konteringslista

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

AdmiPro. Kund. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Kund. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Kund Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var enkelhet

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Allmänt 1 Manualens uppläggning 2. Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4

Allmänt 1 Manualens uppläggning 2. Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4 CHAPTER 1 INTRODUKTION 1 Allmänt 1 Manualens uppläggning 2 Manualen är indelad i följande kapitel 2 Indelning av kapitel 2 Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4 CHAPTER

Läs mer

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MARKNAD... 4 DAGBOK... 4 UTSKRIFTER... 5 ANNULLERA DAGBOK... 7 KAMPANJER... 7 UTSKICK... 7 UPPLÄGGNING AV KUNDÄMNEN... 8 ÖVERFÖRING TILL KUND... 8 KALKYL... 9 ORDER...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Hogia ART 4.1 Import och export

Hogia ART 4.1 Import och export Hogia ART 4.1 Import och export Varje post skall separeras med Return (ascii = 13). Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9). Alla fält skall lagras som text. Radbyte inom fält markeras

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (2005) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Nyheter i P1 Datakassa

Nyheter i P1 Datakassa Nyheter i P1 Datakassa Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i P1 Datakassa sedan version 4.0. Om du vill läsa om varje enskild version ur ett mer detaljerat och tekniskt perspektiv kan

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer