Kodindex för Ad Manus Version 16.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodindex för Ad Manus Version 16.0"

Transkript

1 Kodindex för Ad Manus Version Radantal (Sidlängd) skrivare, Globalt 002 Radlängd (Sidbredd), Globalt 003 Antal poster per sida / rader på faktura, Globalt 004 Längd på textrad, Globalt Radlängd på historiklistor, Historiklistor 005 Sidmatning, Globalt 006 Styra utskrift, Globalt 006 Styra till skrivare T.ex. #006 LPT1 = utskrift till port 1, Globalt 006 [3].FIL Skriv till fil FIL om lpnr är och sidnr är 1., Globalt 006 [4].FIL Skriv till fil FIL om bestnr är och sidnr är 1., Globalt 006 FIL.TXT-> fil på samma katalog, Globalt 007 Följddokument, Globalt 008 Avbryt utskrift, Globalt 009 Vilka Typer skall skrivas ut, FIMBR, Journalhistoriklistor 010 Start sidöverskrift, Globalt 011 Slut sidöverskrift, Globalt 012 Definiera sortering, direkt i dokumentet, Globalt Sidnr, Globalt, 013 Frågar efter antal utskrifter, Globalt 013:3 Skriver ut 3 st utskrifter, Globalt Datum, typ i överskrift, Globalt Datum, typ i överskrift, Globalt 014 Frågar efter vilket dokument, Etiketter från registervården 014 Styr antal utskrifter med Fri fakturarad nr 1, Fakturor 015 Start överskrift - följande sidor, Projekt 015:1 Frågar om utskriften är ok, uppdaterar etikettlöpnummer, Registervården 016 Slut överskrift - följande sidor, Projekt 017 Summerar alla rader på en faktura i historiklistor, Historiklistor 018 Skriv inte ut textrader på orderlistor, Orderlistor 019:1 Skriv ut struktur i en nivå, koll. om det finns undernivåer, Artikellistor 019:2 Skriv ut struktur i flera nivåer. Artikellistor 020 Hämta första post, Alla typer av utskrifter, Globalt 020X Skriver bara rader med innehåll på faktura 021 Hämta nästa post, Alla typer av utskrifter, Globalt

2 022 Hämta första underpost, alla typer av listor, Globalt 022:1 Hämta första underpost, skall stå mellan 020 och 021, Globalt 022:1 Hämta första underpost. På lägsta prislistan till kund, Kundlistor 022:1 Hämtar det första fria fakturafältet, Orderlistor 022 Hämta första underpost, Globalt På kundlistor, Hämta första underpost. 022:1 :1 Prislista :2 Tillgodohavande :3 Inforuta :4 Aktivitet På artikellistor, Hämta första underpost. 022:1 :1 Stafflingslista :2 Består av :3 Ingick i :4 Streckkoder :5 Inforuta 022:2 Skriver även ut tomrader, Orderlistor 022:3 Hämta första kundtextrad, Aktivitetslistor 022:3 Sorterar artikelrader på lev.datum, Orderlistor 022:4 Hämtar första aktivitet, Aktivitetslistor 022:5 Hämta första raden i Artikel INFO rutan. Artikellistor 022:6 Hämta första kund som har referens. Kundlistor 022:6 Hämta första kund som har referens ifylld, Kundlistor 022:7 Första post, historik i kundlistor, Kundlistor 022:8 Hämta första art på kunden i nr-ordning, Hist.lista i datumintervall 022:9 Hämta första art på kunden i namn-ordning, Hist.lista i datumintervall 023 Hämta nästa referens på denna kund ur Ctrl+R rutan, Kundlistor 023 Hämta nästa underpost, alla typer av listor, Globalt 023 Nästa kundtextrad, Aktivitetslistor 023 Hämta nästa rad, Projektlistor 023 Hämtar nästa dito, Dynamiska fria fakturafält, Orderlistor 031 Från och med, Projektlistor 032 Till och med, Projektlistor 033:1 Sätt betalkund, Projektlistor 033:2 Sätt best.kund, Projektlistor

3 040 Försäljning / Fakturor, Historiklista 0401:2 Skriver ut textraden, Serienummerdokument, Fakturor 041 Sätta intervall i likviditetskalendern, Likviditetslistor 041 Utbytestext för " Följande är restnoterat "; Fakturor Kostnadsställe, Projektrad, Projektlistor 042 Sätt max perioder i likviditetskalendern, Likviditetslistor Kostnadstyp, Projektrad, Projektlistor 042 I början av fakturan, för organisationsnummer; Fakturor Kalkylerad kostnad, Projektrad, Projektlistor Verklig kostnad, Projektrad, Projektlistor Kalkylerad intäkt, Projektrad, Projektlistor 046 Skriv BARA ut fiktiva artiklar, Orderlistor Verklig intäkt, Projektrad, Projektlistor 046 Skriv bara ut fiktiva artiklar, Orderlistor 046:1 Byter dokument om det finns mer än en artikel, Fakturor 047 Gallra på betaltermin, Orderlistor Datum, Projektrad, Projektlistor 047 M Skriv ut avtal med betaltermin, Månad, Hyresfakturor 047 T Skriv ut avtal med betaltermin. Tertial, Hyresfakturor 047 xxx Byter andrasidan till dokument (xxx), Fakturor 048 Gallra på avtalstyp, Orderlistor Antal, Projektrad, Projektlistor 048 E Skriv ut avtal med betalning i Efterskott, Hyresfakturor 048 F Skriv ut avtal med betalning i Förskott, Hyresfakturor 048 xxx Summerar alla radbelopp under xxx, Fakturor 049 Sätt sorteringsordning, Orderlistor 049 Lagra radvikter för senare utskrift, Fakturor Sorteringsordning 1 (Kund nr), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Order nr), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Lev.datum), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Fritt), Orderlistor Sorteringsordning 1 (Art. nr), Orderlistor 049 Lagrar radvikterna för senare utskrift, Fakturor 050 Skriv ej ut tom rad, Projektlistor 050 Inga textrader skrivs ut, Globalt 050:1 1 = Summerar antal per månad, Historiklistor 051 Skriv ut tom rad (Default), Projektlistor 051 Frågar efter kundnr på lägsta prislista till kund, Kundlistor

4 Anger kundnr 1234, slipper frågan om kundnr, Kundlistor 052 Sortera både i kundnr- och artikelnr-ordning, Historiklista 052:1 Sortera på både kund och artikel, Historiklista 052:2 Sorterar i benämningsordning, Kundlistor 053 Summera på både kund och artikel, Historiklista 053 Summera alla kund/artikelrader som är samma, Historiklista 054 Anger att bara artiklar med skuggpriser skall skrivas ut, Artikellistor 055:2 Skriver bara ut raden om anteckning 2 inte är tom, Aktivitetslistor 056: Sätter datum fr.o.m , Aktivitetslistor 056: Sätter datum fr.o.m , Aktivitetslistor 056:3 5 Anger att max fem aktiviteter skall skrivas ut per kund, Aktivitetslistor 056:4 EX Anger att bara typerna E och X skall skrivas ut, Aktivitetslistor 056:5 Skriv ut i datumordning oavsett kund, Aktivitetslistor 056:7 Frågar efter aktivitetstyper. Utskriften visar exakt dessa., Aktivitetslistor 056:11 Sätt Fr. o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor 056:12 Sätt T.o.m. påminnelsedatum, Aktivitetslistor 057:1 Sorterar artikelraderna i artikelnummerordning, Fakturor 057:2 Sorterar artikelraderna i lagerplatsordning, Fakturor 057:5 Summera artiklar med samma nummer före ". ", Fakturor 057:11 Sorterar artiklar i första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret, och i andra hand efter lagerplats. Fakturor 057:12 Sorterar på artikelnummer på samma sätt som 057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern, Fakturor 058 Tar bort frågan om utskriften är godkänd, Fakturor Kalkylerad kostnad, Projekt, Projektlistor 060:1 Förnekar samfaktura utan att fråga, Fakturor 060:2 Godkänner automatiskt utskriften, men utan att fråga, Fakturor 060:4 Godkänner automatiskt utskriften, men ordern kvar på skärm, Fakturor 061 Laser-dump, fungerar i Fakturautskrifter, listutskrifter Verklig kostnad, Projekt, Projektlistor Kalkylerad intäkt, Projekt, Projektlistor Verklig intäkt, Projekt, Projektlistor Ny sida efter 28 artiklar, Fakturor 063 Frågar efter kvartal och skriver bara ut kunder med försäljning, Hyresfakturor 063:4 Skriver bara ut kunder med kreditvarning -5, Kundlistor

5 064 Lägger kundfordringar på förfallodatum + betaltid i snitt, Likviditetslistor 064 TG Projekt, Projekt, Projektlistor 064:10 Etikett för artikelrader, en gång per styck, Fakturor 064:11 Etikett för textrader, frågar efter antal, Fakturor 064:30 TEXT Suddar alla textrader som börjar med TEXT, ( versaler/gemener ignoreras ) och ej har belopp, Fakturor 065 Skriver bara ut EJ betalda, Kundhistoriklista 065 TB, Projekt, Projektlistor 065:1 Skriv bara ut poster med returnummer, Serienummer 065:2 Skriv bara ut ej returnerade från leverantör, Serienummer 065:3 Skriv bara ut ej returnerade till kund, Serienummer 065:4 Skriv bara ut returnerade till kund, Serienummer 065:5 Skriv bara ut ej skickade till leverantör, Serienummer 066 Hämtar in matrisen, Skärlista, Konfektion 066 Diff. kostnad, Projektlistor 067 Återställer minnet, Skärlista, Konfektion, Fakturor 067 Diff. intäkter, Projektlistor 067 Frågar efter lev.datum, gallrar på detta, Orderlistor 067:1 Välja kundnummer, vars ordrar skall skrivas ut, Orderlistor 067:2 Skriver bara ut levererbara artiklar, Orderlistor 068 Skriver ut en rad i taget av matrisen, Skärlista, Konfektion, Fakturor 068 Gallrar underart. vid artikelgallring, Först i dokument, Globalt 069 Gallrar underart. vid artikelgallring, Sist i dokument, Globalt 069 Byt namn på fil till om lpnr är och sidnr är 1, Fakturor 069 Byt namn på fil till om bestnr är och sidnr är 1, Beställning 070 Kalkylerad kostnad, Projektlistor 070 FIL I början av ett dokument, hämtar skrivardefinitionen FIL, Globalt 070:X Hämta stafflingslista " X ". Anges mellan #020/021, Artikellistor 071 Verklig kostnad, Projektlistor 072 Kalkylerad intäkt, Projektlistor 072 Även artiklar utan historik skrivs ut, Artikelhistoriklista 072 Även kunder utan historik skrivs ut, Kundhistoriklista 072:1 Lagrar listhuvudet när första artikelraden hämtas, och skriver detta först på alla nästkommande sidor på denna kund. Kundlistor 073 Verklig intäkt, Projektlistor

6 073 Frågar efter lev. på följesedel, se Direktutskrift order, Fakturor 073:1 Fungerar som 073 men frågar inte efter leverantör, Fakturor 074 TG Projekt / summa, Projektlistor 074:40 Matar in det som står mellan #020/# teck, 2-radig etikett Etiketter i registervården Gör så att sidan skrivs ut igen, utan överskrift, 2-radig etikett Etiketter i registervården 075 TB Projekt / summa, Projektlistor 076 Diff. kostnad Projekt / summa, Projektlistor 077 Datum lägger upp textrader, Bearbeta inneliggande order, Fakturor 077 Diff. intäkter Projekt / summa, Projektlistor 078:5 Sätter kurs från valuta 5 (078:4 från valuta 4 osv), Fakturor 079 Strukturens Bestående av skrivs inte ut, Fakturor 079 Frågar efter from-tom lev.datum, och summerar ihop artiklar reserverat mellan dessa datum, Artikellistor 079 Datumintervall i listhuvud (mellan #010/#011), Hist.lista i datumintervall 079:1 Suddar alla orderrader med enheten D och komprimerar ordern vid fakturautskrift, Fakturor 079:1 Räknar antal reserverade på order respektive internbeställning, Artikellistor 079:2 Som ovan men utan komprimering, Fakturor 079:2 Summerar alla S -ordrar till artiklarna, Artikellistor 079:3 Skriver bara ut artiklar som finns på ordrar enligt gallringslista, Artikellistor 079:3 Suddar rader på order som inte har dagens datum som startdatum, Hyresfakturor 079:4 Suddar alla rader på ordern som har startdatum äldre än fakturerat till datum, Hyresfakturor 079:4 Suddar alla rader på ordern som har startdatum äldre än dagens datum och alla textrader, Hyresfakturor 079:5 Gallringsruta för att välja ut ordrar som skall summeras, Artikellistor 079:6 Sätter ett historikintervall, Artikelhistoriklistor 079:7 Hämtar sålt % TB för detta intervall, och året innan, Artikelhistoriklistor 079:7 Lägger på " Består av " för alla strukturer på ordern, dock BARA på den aktuella utskriften. 079:9 Suddar alla art.rader som inte har det valda datumet som returdatum. 079:10 Suddar alla artikelrader som inte har *DD som returdatum, Retursedel

7 Varugruppsstatistik 079:10 Sortera artikelgrupp vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:11 Artikelgrupp vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:12 Artikelgruppsbenämning vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:13 Antal vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:14 Värde vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:15 TB vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:16 TG vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:17 Summa antal vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:18 Summa värde vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:19 Summa TB vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista 079:20 Summa TG vid varugruppsstatistik, Artikelhistoriklista fakturerats samma datum på kunder med 0 dagar netto. (PF), Art.listor 079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande, Artikelhistoriklistor 079:22 Som 079:5, men gallrar på orderdatum istället för lev.datum, Artikellistor 079:23 Skriver bara ut artiklar med order på ett visst lev.datum, eller som Kundhistorik enligt satt datumintervall 079 Datumintervall i listhuvud (mellan #010/#011), Hist.lista i datumintervall 079:30 Sätt datumintervall för historik, Hist.lista i datumintervall 079:31 Hämta kundens historik, Hist.lista i datumintervall 079:32 Omsättning år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:33 Omsättning år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:34 Omsättning år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:35 TB år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:36 TB år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:37 TB år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:38 TG år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:42 Summa Omsättning år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:43 Summa Omsättning år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:44 Summa Omsättning år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:45 Summa TB år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:46 Summa TB år 2 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:47 Summa TB år 3 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall 079:48 Summa TG år 1 för datumintervallet, Hist.lista i datumintervall

8 079:49 Summerar antal i lager som det var vid ett visst datum, Artikellistor 080 Gallrar ut extra artikel nr, långa artikelnumret, Artikellistor 080 Kalkylerad TB, Projektlistor 080 Skapa första serienummerdokument, Fakturor 081 Kalkylerad TG, Projektlistor 081 Skapa nästa serienummerdokument, Fakturor 086 = J, sätt på tusenavgränsare med,, Globalt 086:1 = N, slå av tusenavgränsare med,,, Globalt 086:2 = M, sätt på tusenavgränsare med mellanrum, Globalt 087:2 Hämtar in alla artiklar som sålts det senaste året till kundprislistan, ( bara för utskrift ) 087 Öppnar utskrift av materielåtgång på underart., Artikellistor 087:1 Stänger utskrift av materielåtgång på underart., Artikellistor 087:2 Följesedelsnummer följer serien: Kollilöpnummer 1, Fakturor 087:2 Hämtar in alla artiklar som sålts det senaste året till kundprislistan (bara för utskift) 087:3 Följesedelsnummer följer serien: Kollilöpnummer 2, Fakturor 087:3 Fungerar som #087, men man kan gallra på lev.datum och kundnr Artikellistor 088 Rader med 0 i antal skrivs inte ut, Fakturor 088 Skriver beställning på YEPC-format (Yamaha ), Beställning 089 Skriver ut artiklar med för lågt TG mot pris 2 eller staffling, Artikellistor 089:1 Skriver ut artiklar som inte är spärrade, Artikellistor 089:2 Skriver bara ut spärrade artiklar, Artikellistor 089:4 Gallrar ut de artiklar med diff. över visst värde på pris 1/2, Artikellistor 089:5 Gallrar ut de artiklar med diff. under visst värde på pris 1/2, Artikellistor 090 Skriver bara ut när nästa artikel har nya första 8 tecken, Projektlistor 090:1 Nollar summa , Projektlistor 092:1 Skriver bara artiklar som inte ingår i någon struktur, Artikellistor 092:2 Skriver bara artiklar som ingår i någon struktur, Artikellistor 093 A;B;C, a=dokument för brev, B=För fax, C=För mail, Kundlistor 099 Skriver ut listor i ANSI - format, Listor, Globalt 099:1 Suddar alla artikelrader med MILJÖAVG i benämningen, Fakturor 099:2 Ställer om från ASCII till LaserFax-teckenuppsättning, Historiklista Kundnummer, Kundlistor Kundnamn, Kundlistor

9 Adress 1, Kundlistor Typ, Inventarielistor Kundnr, Projektlistor Adress 2, Kundlistor Kundnamn, Projektlistor Referensnummer, Inventarielistor Postadress, Kundlistor Leverantörsnummer, Inventarielistor 105:1 Post nr, Kundlistor 105:2 Postort, Kundlistor Lev.adress 1, Kundlistor Leverantörsnamn, Inventarielistor Lev.adress 2, Kundlistor Anskaffningsvärde, Inventarielistor Lev.ort, Kundlistor Grupp, Kundlistor Anskaffningsdatum, Inventarielistor Försäkringsvärde, Inventarielistor Referens, Kundlistor Kalkylerad summa kostnad, Projekt 110:1 Skriver ut kundreferens från Ctrl+R-rutan, Fakturor Avskrivningstyp, Inventarielistor Telefon, Kundlistor Verklig summa kostnad, Projekt Dagar netto, Kundlistor Avskrivningsfaktor, Inventarielistor , kalkylerad-verklig kostnad, Projekt Start period, Inventarielistor Exp.avgift, Kundlistor Rabatt, Kundlistor IB, Inventarielistor 114:2 Andra - rabatten i kundregistret, Kundlistor Saldo, Inventarielistor Prislista, Kundlistor Moms, Kundlistor UB, Inventarielistor Kreditlimit, Kundlistor Inventariekonto, Inventarielistor

10 Fakturor till, Kundlistor Värdeminskningskonto, Inventarielistor Period netto, Kundlistor Avskrivningskonto, Inventarielistor 119: /121 * 100 = Period netto/period saldo*100, Kundlistor 119: /803 * 100 = S:a netto perioden/s:a saldo perioden, Kundlistor Totalt netto, Kundlistor Vinstkonto, Inventarielistor Kalylerad summa intäkt, Projekt 120: /122 * 100 = Totalt netto/totalt saldo*100, Kundlistor 120: /804 * 100 = S:a netto totalt/s:a saldo totalt, Kundlistor Period saldo, Kundlistor Förlustkonto, Inventarielistor Verklig summa intäkt, Projekt Totalt saldo, Kundlistor Placering, Inventarielistor = Kalkylerad s:a intäkt-verklig s:a intäkt, Projekt Omsättning föreg. år, Kundlistor Varugrupp, Inventarielistor Noteringar, Inventarielistor Antal betalningar, Kundlistor Ansvarig, Inventarielistor Betalningstid i snitt, Kundlistor Serviceavtal, Inventarielistor Senaste bet.datum, Kundlistor Telefax, Kundlistor Garanti, Inventarielistor Mobiltele, Kundlistor Tillverkningsnr. Inventarielistor VAT-nummer utan landkod (Org.nr), Kundlistor Avskrivna perioder, Inventarielistor 129 Skriver ut leveranskundens org.nr., Fakturor VAT-nummer utan landkod, Kundlistor 129:1 Skriver ut fakturakundens org.nr., Fakturor Restvärde, Inventarielistor VAT-nummer med landkod, Kundlistor Kundiformation, rad 1, Kundlistor Täckningsgrad, Projekt

11 Kundiformation, rad 2, Kundlistor Täckningsbidrag, Projekt Kundiformation, rad 3, Kundlistor Kundiformation, rad 4, Kundlistor Kundiformation, rad 5, Kundlistor Land, Kundlistor Mottagare, Kundlistor Dokument på kund, Kundlistor Fakturatillägg i %, Kundlistor Kund nr, Projekt 140:3 Kundens viktrabatt, Fakturor Diverse om ej tomt, annars kundnummer, Kundlistor Kund namn, Projekt Säljare Nr, Kundlistor Skriver ut säljarnummer. Om säljarlista används så skriver den istället ut vilka säljare som ingår i listan., Orderlistor Kund adress 1, Projekt Kund adress 2, Projekt Regdatum, Kundlistor Kund postadress, Projekt Räntesats, Kundlistor Kund Referens, Projekt Snabbväg i fakturering, Kundlistor Påminnelseavgift, Kundlistor Säljarenummer ur kundregistret, Projekt Telefon, Projekt Omsättning år 3, Kundlistor Kreditrating., Kundlistor 149 Poäng enl. poängstaffling, Kundlistor 149 Skriver ut hur många poäng kunden har, Fakturor Total fordran, Kundlistor Man enl 20-regeln, Inventarielistor Avräknat verklig kostnad, Projekt Förfallen fordran, Kundlistor Man enl 30-regeln, Inventarielistor Avräknat verklig intäkt, Projekt Ränta, Kundlistor Kundens ordernummer, Projekt

12 153 6 Leveranstid, Projekt Orderdatum, Projekt 155 Projektstatus (tecken), Projekt Summa EU-försäljning, Kundlistor 156 Projektstatus (klartext), Projekt Summa EU-försäljning, trepartshandel, Kundlistor Rabattbrev, Kundlistor 158 Öppna historiken, Historik i Kundlistor 159 Hämta historikrad i Kundlistor 158:1 Antal, Historik i Kundlistor 158:2 Pris, Historik i Kundlistor 158:3 Täckning, Historik i Kundlistor 158:4 Totalt antal, Historik i Kundlistor 158:5 Totalt pris, Historik i Kundlistor 158:6 Totalt täckning, Historik i Kundlistor 159 Hämta Historikrad, Historik i Kundlistor 160 Högsta fakturanummer på projekt, Projektlistor MPS-System. 160 Pågående arbetsorder, MPS-System 161 Rad, pågående arbetsorder, MPS-System 162 Upparbetad tid, pågående arbetsorder, MPS-System 163 Avdelning, MPS-System Leveransvillkor, Kundlistor Hemsida, Kundlistor adress, Kundlistor Aktivitetsdatum Aktivitetsregister Typer Aktivitetsregister 172:1 50 Anteckning, rad 1 Aktivitetsregister 172:1 50 Anteckning, rad 1 Aktivitetsregister Kundnummer Aktivitetsregister Kundnamn Aktivitetsregister Löpnummer Aktivitetsregister Kontofilter, Kundlistor Poäng, Pyramidhantering, Kundlistor Valuta, Kundlistor

13 179:1 Valutanamn, Kundlistor Artikelnummer i kundprislista, Kundlistor 180:1 Artikelbenämn. om artikel, annars gruppnamn, Kundprislista 181 Skriver ut kundpris, skall stå mellan 022:1 och 023, Kundprislista Artikelpris i kundprislista, Kundlistor, Kundprislista 181:1 Pris om artikel, annars rabatt med % eller avdrag med tecken, Dito Memo-fält, skall stå mellan 022:1 och 023, Kundlistor, Kundprislist Kundens artikelnummer i kundprislistan, Kundlistor, Kundprislista Landkod, Kundlistor Kundinformation (Stor ruta), Kundlistor Fria fält 190:4---- ger fält 4, Kundlistor 190:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor 192 Hämta godsmottagarens utskrift av fria fält, ALT+I m.m., Fakturor 193:1-0 Fritt fält 11-20, Artikellistor Statistiskt nummer, EU-koder, Fakturor 200:1 REPA avgift / artikel, Fakturor 200:8 REPA-val ( J/N/A/K/L ), Artikellistor Artikelnr, Artikellistor Tingsrätt, Projekt Nummer, Projekt Total fordran, Kundreskontralistor 201:2 Skriver bara ut siffrorna ur artikelnumret, Artikellistor 201:3 EAN-nummer, lev.nr anges i EAN-fältet i Företagsreg., Artikellistor 201:4 Skriver ut förpackningar ur fritt fält 2, Artikellistor 201:5 Skriver ut EAN-kod med EAN-löpnummer, Artikellistor Benämning, Artikellistor Tingsrätt adress, Projekt Namn, Projekt Förfallen fordran, Kundreskontralistor Artikelgrupp, Artikellistor Tingsrätt postadress, Projekt Adress 1, Projekt Ej förfallen fordran, Kundreskontralistor 203:1 Avdelning, MPS-System 203:2 Totalt antal, MPS-System 203:3 Total tid i sek, MPS-System 203:4 s/st, MPS-System 203:5 Antal/timme, MPS-System

14 203:6 Kalkyl s/st, MPS-System Namn, Borgenär, Projekt Enhet, Artikellistor Adress 2, Projekt Upplupen ränta, Kundreskontralistor Pris 0, Artikellistor Adress, Borgenär, Projekt Postadress, Projekt Datum, Kundreskontralistor 205:1 Pris Info 1, Artikellistor 205:2 Pris Info 2, Artikellistor Pris - Om 50-priser frågas efter prislista, annars pris 1, Artikellistor Postadress, Borgenär, Projekt Org.nummer, Projekt Pris 2, Artikellistor Org.nr, Borgenär, Projekt Telefon, Projekt Telefon, Borgenär, Projekt Telefax, Projekt Lager, Artikellistor 208:6 11 Lager, Lager 2, Artikellistor 208:7 11 Summa lager 1+2, Artikellistor 208:9 Skriver ut artikeltyp i klartext, Artikellistor Namn, Gäldenär, Projekt Mobiltele, Projekt Reserverade, Artikellistor 209:1 Skriver ut summerade reservationer enligt kod 079, Artikellistor 209:1 Skriver ut summa av artiklar på order enligt gallringslista, Artikellistor 209:1 Skriver ut det summerade lagret som det var ett visst datum, Artikellist 209:2 Skriver ut artiklar, reserverade på order, Artikellistor 209:3 Skriver ut reserverade artiklar på internbeställning, Artikellistor 209:5 Skriver ut reservationer på ordertyp T ( egen reservation ) Artikellistor 209:6 11 Reserverade, Lager 2, Artikellistor 209:7 11 Summa reserverade, Lager 1+2, Artikellistor Beställt, Artikellistor Adress, Gäldenär, Projekt

15 Kostnadstyp nummer, Projekt Radnummer, Kundreskontralistor 210:6 11 Beställt, Lager2, Artikellistor 210:7 11 Summa beställt, Lager 1+2, Artikellistor Beställningspunkt, Artikellistor Postadress, Gäldenär, Projekt Kostnadstyp namn, Projekt Fakturanummer, Kundreskontralistor 211:6 11 Beställningspunkt, Lager2, Artikellistor 211:7 11 Summa beställningspunkt, Lager 1+2, Artikellistor Lev.nr, Artikellistor Org.nr, Gäldenär, Projekt Verkligt inpris, Projekt Fakturatyp, Kundreskontralistor Lev. artikelnummer, Artikellistor Telefon, Gäldenär, Projekt Verkligt utpris, Projekt Fakturadatum, Kundreskontralistor Inkassokostnader, Gäldenär, Projekt Vikt, Artikellistor Verklig prislista, Projekt Förfallodatum, Kundreskontralistor Ansökningsavgift, Gäldenär, Projekt Lagerplats, Artikellistor Kalkylerad inpris, Projekt Förfallna dagar, Kundreskontralistor 215:1 6 Lagerplats som streckkod, Artikellistor Ersättning för eget arbete, Gäldenär, Projekt Försäljningskonto, Artikellistor Kalkylerad utpris, Projekt Belopp, Kundreskontralistor 216:1 Inköpskonto, Artikellistor 216:2 Lagerkonto, Artikellistor Övriga kostnader, Gäldenär, Projekt Diverse, Artikellistor Kalkylerad prislista, Projekt Påminnelsedatum, Kundreskontralistor Lev.namn, Artikellistor

16 Ort, Gäldenär, Projekt Summa intäkter perioden, Projekt Upplupen ränta på rad, Kundreskontralistor 218:1 Hämtar aktuell artikels leverantör för utskrift av denna leverantörs #-koder (300-serien), Artikeletiketter, Artikelregistret Best.antal / Maxlager, Artikellistor 219:6 11 Best.antal / Maxlager, Lager 2, Artikellistor 219:7 11 Summa Best.antal / Maxlager, Lager 1+2, Artikellistor Totalkostnad, Gäldenär, Projekt Summa intäkter totalt, Projekt Skriver ut betalt belopp om fakturan är betald, Kundreskontra Sålda perioden, Artikellistor Antal poster, Gäldenär, Projekt Summa intäkter föregående år, Projekt 220 Sorterar upp raderna i datumordning, Kundreskontralistor Sålda totalt, Artikellistor Namn på länstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt Summa kostnader perioden, Projekt Skriver ut en saldering av raderna, Kundreskontralistor Saldo perioden, Artikellistor Adress till länsstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt Summa kostnader totalt, Projekt 222 Frågar efter datum, och salderar raderna t.o.m. detta datum, Kundreskontralistor Saldo totalt, Artikellistor Postadress till länstyrelse / PRV, Gäldenär, Projekt 223 Sätt slutdatum, Kundreskontralistor Summa kostnader föregående år, Projekt Historikintervall + förra året. 079:6 Sätter ett historikintervall, Artikelhistoriklista 079:7 Hämtar sålt % TB för detta intervall, och året innan. Artikelhistoriklista 223:1 Sålt året, Artikelhistoriklista 223:2 Summa, Sålt året, Artikelhistoriklista 223:3 Sålt förra året, Artikelhistoriklista 223:4 Summa, Sålt förra året, Artikelhistoriklista 225:1 TB året, Artikelhistoriklista

17 225:2 Summa, TB året, Artikelhistoriklista 225:3 TB förra året, Artikelhistoriklista 225:4 Summa, TB förra året, Artikelhistoriklista Netto perioden, Artikellistor Täckning perioden, Projekt Netto totalt, Artikellistor Täckning totalt, Projekt Borgenärens referens, Gäldenär, Projekt Historik för senaste året, rullande 079:21 Hämtar historik för senaste året, rullande, Artikelhistoriklista 225:5 Antal sålda enl. ovan, Artikelhistoriklista 225:7 Överlager enl. ovan, Artikelhistoriklista 225:8 Totalt utskrivet överlager. (Summa 225:7), Artikelhistoriklista Täckningsgrad perioden, Artikellistor Täckning föregående år, Projekt Verkställighet, Gäldenär, Projekt Täckningsgrad totalt, Artikellistor Gäldenärens adress 2, Gäldenär, Projekt Sålda föregående år, Artikellistor 228:3 Sålda år 3, Artikellistor Inventeringsdatum, Artikellistor 229:1 Inventerat antal, Artikellistor 229:3 Skriver ut antal sålda ur historiken efter invent. datum, Artikellistor Rörelsedatum, Artikellistor Lagervärde, Artikellistor 231:1 FIFO - lagervärde, Artikellistor 231:2 Totalt FIFO - lagervärde, Artikellistor Streckkod (232:2 ger den andra o.s.v.), Artikellistor 232:98 Skriver ut den första steckkoden (Ur Alt+V i artikelreg.) som består av 12 eller 13 siffror. Om 12 läggs den 13:e kontrollsiffran, Art.lista 232:99 Extra artikelnummer, långa artikelnumret, Artikellistor Antal-Pris, Artikellistor 233:1 Skriver alltid ut antal vid antalspris, Fakturor 233:2 11 Antal i pris/antal, Artikellistor Utländsk benämning, Artikellistor

18 235 6 Senaste beställningsdatum, Artikellistor 235:1 6 Inleveransdatum, Artikellistor 235:3 Skriver nästa lev.datum på artikeln, eller SAKNAS om beställning ej finns, Artikellistor Pris 1 tillsammans med 206 (Något 50-pris), Artikellistor 236:2 Skriver ut ( lagerantal - reserverat ), Artikellistor Utländskt pris, Artikellistor 237:3 Utländskt pris med 3 decimaler, Artikellistor Valutatyp, Artikellistor Tull, Artikellistor 239:4 Utländskt pris omräknat i SEK enligt kalkylvalutan, Artikellistor 239:2 10 Frakt, Artikellistor Staffling antal, Artikellistor 240:Y Skriv ut antal i fält " Y " i stafflingslista enligt #070, Artikellistor Staffling pris, Artikellistor 241:Y Skriv ut pris i fält " Y " i stafflingslista enligt #070, Artikellistor 242 Skriv ut om huvudartikeln är transparent, Artikellistor 243 Skriver ut '*' om det finns underartiklar, Artikellistor 244 Skriv ut om det finns underartiklar, Artikellistor Beställningspris, Artikellistor Inköpskonto, Artikellistor Artikelnummer på faktura, Artikellistor 248 Struktur på faktura, Artikellistor 249:2 Nästa serienummer på artikeln, Artikellistor 249:3 Prisförhållande 1, Artikellistor 249:4 Prisförhållande 2, Artikellistor Struktur art.nr, Artikellistor Räkna prisformler 1-10 utan utskrift, Artikellistor Använd streckkod skrivs ut för strukturartikel, Artikellistor Består av lista: Artikellistor Struktur benämning 251:1 24 Fritt fält 7 251:2 3 Enhet 251:3 11 Inpris 251:4 11 Pris 1 251:5 6 Lagerplats på underartikel 251:6 11 Antal i lager på underartikel

19 251:8 12 Leverantörsnummer 251:9 24 Leverantörsnamn 251:10 12 Leverantörens artikelnummer 251:11 50 Anteckningsruta, rad :12 50 Anteckningsruta, rad :13 50 Anteckningsruta, rad :14 11 Skriver ut reserverat på underartiklar. 251:15 11 Inpris * antal Ingår i lista: Artikellistor Struktur antal 252:1 Skriver ut antal i strukturen * antal i beställningen 252:3 Totalt antal på undernivå, ( som #252 multiplicerat med totalt antal av nivån ovanför ) Huvudartikel nr Huvudartikel namn 254:1 Fritt artikelfält 1 254:2 Enhet 254:3 Inpris 254:4 Utpris Streckkod, Artikellistor Artikelgruppsnamn, Artikellistor Inprishistorik, Artikellistor 257:1-257:10 Skriver ut datum 1-10, Artikellistor 257:11-257:20 Skriver ut pris 1-10, Artikellistor 257:21-257:30 Skriver ut kommentar 1-10, Artikellistor 258 Skriv ut nivå i struktur, Artikellistor 259 Skriv ut om underartikeln är transparent, Artikellistor Formelberäkningar, Artikellistor Definiera Formel 1-5 Ex: #260 #00+#01 = Pris 0 + Pris = Pris = Valuta = Antal på raden (På fakturor/beställningar) 61 = Saldo perioden

20 62 = Saldo totalt 63 = Sålda perioden 64 = Sålda totalt 65 = I lager 66 = Reserverade 67 = Beställda 68 = Beställningspunkt 69 = Antal i lagerställe 71 = Netto perioden 72 = Netto totalt 73 = Pos. 8 i artikelnumret 74 = Diverse 75 = Artikelns vikt (På fakturor/beställningar) 76 = Sålda år = Nettopris 78 = Summa av artiklar på order enligt gallring 78 = Summerar antal i lager som det var visst datum 81 = Antal (På historiklistor) 82 = Pris (På historiklistor) 83 = Täckning (På historiklistor) 87 = Utländskt pris i SEK, ( Som sidan 2 i art.registret ) 88 = Saldo år 3 89 = Gamla TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 90 = Gamla TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 91 = Nya TG:n, pris 1 Gäller för sparade TG 92 = Nya TG:n, pris 2 Gäller för sparade TG 96 = Beställningspris Utskrift av Formelsvar 1-5 enligt ovan, Listor 265:1 Inget skrivs på en formelberäkning, ändå beräkning, Listor 265:9 Formelsvar, skriver som 265, dock utan decimaler, Listor Artikelvärde på följesedlar, Artikellistor Definiera prisformel 6-10, Fakturor Artikelvärde på följesedlar + utskrivet s:a lagervärde (811), Artikellistor Sålda perioden / Saldo perioden, Artikellistor Sålda totalt / Saldo totalt, Artikellistor 274 Skriver ut artikelinfo. rutan, mellan #022:5 och #023, Artikellistor

21 Skriver ut artikelinformation, mellan #022:5 och #023, Artikellistor Definiera Formel 6-10, Artikellistor Utskrift av Formelsvar 6-10, Artikellistor Aktuellt lager, Artikellistor Artikelkalenderhuvud (Veckonummer), Artikellistor 286:4 11 Skriver ut Lager 4, Artikellistor Kalender, Artikellistor Artikelprislista nummer (50-priser), Artikellistor Prislista nr, Artikellistor 289 Hämta art.prislista nr xx. Om du inte anger prislista i koderna, Artikellistor Skriver ut kundtextrad, Kundlistor Fria Art.fält, Artikellistor Fria fält 290:4---- ger fält 4, Artikellistor 290:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor Fria fält med mellanslag borttagna, Artikellistor Skriver ut Fria artikelfält utan mellanslag, Fakturor Artikeltyp, Artikellistor 293 Skrives först på raden. Max 2 Fria artikelfält per rad, Fakturor Betaltermin, Artikellistor 293:2 Skriver BARA ut raden om fritt fält 2 är ifyllt, Fakturor 293:34 Skriver BARA ut raden om fritt fält 3 ELLER 4 är ifyllt, Fakturor 294 Skriver ut lägsta pris till kund, Artikellistor Skriver ut kundpris från kundprislistan, Kundlistor 294:2 Skriver ut dagens historikpris, Kundlistor 294:3 Kundens nettopris, som #294 men med * :4 11 Skriver skuggpris 4, Artikellistor 296:4 2 Skriver prislistnr " 4 ", Artikellistor 297:4 11 Skriver diff. mellan skuggpris 4 och 50-pris 4, Artikellistor 298:4 1 Skriver +/- som visar om skuggpris 4 är större/mindre än pris 4, Artikellist Omräkningsfaktor på artikeln, Artikellistor 299 Materielåtgång på underart., används INTE om man använder omräkningsfaktor enl. ovan, Artikellistor 299 Skriver ut orderns lev.datum, Fakturoretikett Omräkningsfaktor på artikeln (förpackningsantal), Artikellistor 299:9 Totalsumma lagervärde på maskin, Artikellistor Fria fält 300:3---- ger fält 3, Artikellistor

22 300:1-0 Fritt fält 1-10, Artikellistor Leverantörsnummer, Leverantörslistor Säljare Nr, Säljarelistor Fakturanummer, Fakturor Nummer, Leverantörslistor Löpnummer, Samfak.dok, Fakturor 301 AO Nr, Arbetsorder nr, Löneunderlagslistor Namn, Leverantörslistor Säljarenamn, Säljarelistor Orderdatum, Fakturor Namn, Kostnadstyp, Projekt Ordernummer, Samfak.dok, Fakturor Startdatum hyresfaktura, Fakturor Adress 1, Leverantörslistor Vår referens, Fakturor Vår referens, Kassa loginnamn Adress, Säljarelistor Grupp, Kostnadstyp, Projekt Vår referens, Samfak.dok, Fakturor Adress 2, Leverantörslistor Er referens, Fakturor Postadress, Säljarelistor Er referens, Samfak.dok, Fakturor Personnr, Säljarelistor Godsmottagare rad 1, Fakturor Postadress, Leverantörslistor Godsmottagare rad 1, Samfak.dok, Fakturor Anställningsnr, Säljarelistor Godsmottagare rad 2, Fakturor Referens, Leverantörslistor Godsmottagare rad 2, Samfak.dok, Fakturor Telefon, Leverantörslistor Telefon, Säljarelistor Godsmottagare rad 3, Fakturor Godsmottagare rad 3, Samfak.dok, Fakturor Mobiltelefon, Säljarelistor Godsmottagare rad 4, Samfak.dok, Fakturor Netto dagar, Leverantörslistor

23 Godsmottagare rad 4, Fakturor 308:1 24 Leveransort utan postnummer, Samfak.dok, Fakturor 308:1 24 Post Nr, Fakturor 308:2 24 Leveransort utan postnummer, Fakturor Eget kundnummer, Leverantörslistor Hemtelefon, Säljarelistor Köpare rad 1, Fakturor Köpare rad 1, Samfak.dok, Fakturor Postgiro, Leverantörslistor Distrikt, Säljarelistor Köpare rad 2, Fakturor Köpare rad 2, Samfak.dok, Fakturor Verkligt inpris, Kostnadstyp, Projekt Befattning, Säljarelista Köpare rad 3, Fakturor Bankgiro, Leverantörslistor Köpare rad 3, Samfak.dok, Fakturor AO-belopp, Arbetsorderbelopp, Löneunderlagslista Diverse, Leverantörslistor Köpare rad 4, Fakturor Anställningsdatum, Säljarelistor Köpare rad 4, Samfak.dok, Fakturor 312:1 24 Postort utan postnummer, Samfak.dok, Fakturor Saldo perioden, Leverantörslistor Kundnummer, Fakturor Senaste Datum, Säljarelistor Kundnummer, Samfak.dok, Fakturor Saldo totalt, Leverantörslistor Provision, Säljarelistor Leveransvillkor, Fakturor Leveransvillkor, Samfak.dok, Fakturor Telefon, Fakturor Senaste inreg.datum, Leverantörslistor Telefon, Samfak.dok, Fakturor Leveransvillkor, Leverantörslistor Förfallodatum, Fakturor Leveranskundnr vid faktura till, Samfak.dok, Fakturor Leveranskundnr vid faktura till, Samfak.dok, Fakturor

24 Konto, Leverantörslistor Dagar netto, Fakturor Dagar netto eller " POSTFÖRSKOTT ", Fakturor Telefax, Leverantörslistor Mobiltele, Leverantörslistor Om transport : " Transport : ", Fakturor Provisionsbrev, Säljarelistor 320:2 Text Om transport: Text, Fakturor Verkligt utpris, Kostnadstyp, Projekt Transportbelopp, Fakturor Leverantörsinformation, rad 1, Leverantörslistor Prislista, Fakturor Leverantörsinformation, rad 2, Leverantörslistor Exp-konto, Fakturor Leverantörsinformation, rad 3, Leverantörslistor Fraktkonto, Fakturor Leverantörsinformation, rad 4, Leverantörslistor Transportbelopp på Samfaktura över 90 rader, Fakturor Leverantörsinformation, rad 5, Leverantörslistor 326 Frågar efter ref. vid utskrift, Beställning Differentierat bet.villkor. Dagar netto för rabatt, Fakturor Differentierat bet.villkor. Procent rabatt, Fakturor Omsättning år 2, Leverantörslistor Differentierat bet.villkor. Förfallodag, Fakturor Omsättning år 3, Leverantörslistor Valuta, Leverantörslistor Leverantörens valuta (0-9), Beställning Rad nr, Fakturor 330 Leverantörens valuta i klartext, Beställning Valutatyp, Leverantörslistor Differentierad provision, Säljarelistor Kalkylerat inpris, Projekt Valuta typ, Fakturor Beställningsrabatt, Leverantörslistor 331:1 Skriver ut valutakoden, om valutan är 0 så skrivs SEK., Fakturor Arbetsordersumma, Löneunderlagslista Fakturarabattsats, Fakturor Säljare, Fakturor

25 Pris: 334: ger pris 43, Fakturor Summapris: 335: ger summa pris 43, Fakturor Radsummapris: 336: ger radsumma pris 43, Fakturor Om F.sedel utskriven: " Följesedel utskriven : nr ", Fakturor Tidigare utskrivet Följesedel nummer, Fakturor Tidigare utskrivet Följesedelnummer, Fakturor Ordernummer, Fakturor Leveransdatum, Fakturor Extra lev.namn ( fritt lev.index ), Leverantörslistor Fakturerad till (Avtals- eller hyresfaktura), Fakturor Leverandatum, Fakturor Kalkylerat utpris, Projekt Följesedelnummer, Fakturor Hemsida, Leverantörslistor, Leverantörslistor Netto föregående år, Säljarelistor adress, Leverantörslistor Utskrivet följesedelsnummer på faktura, Fakturor Utskrivet Följesedelnummer på fakturan. Fakturor Dagens datum + 10 dagar, Fakturor 343 Leveranstid i dagar, Leverantörslista Leverantörslistor Summavikt, Fakturor 344:0 Summavikt i hela kilo, Fakturor Samfaktura på ICA-format, Fakturor Kundkonto, Fakturor 346:9 74 Fakturatext för Byggmoms, Fakturor 346:10 Fakturatext för Byggmoms, uppdelad, Första halvan, Fakturor 346:11 Fakturatext för Byggmoms, uppdelad, Andra halvan, Fakturor Extra Ordernr 1, 2 eller 3, Fakturor Slutdatum Hyresfakturor Tb/St, Fakturor Tb/Rad, Fakturor Summa intäkter perioden, Projekt Tb/Totalt, Fakturor 351 Hoppa över rad om det ej finns artikel på den, Fakturor Summa intäkter totalt, Kostnadstyp, Projekt

26 Summa intäkter föregående år, Kostnadstyp, Projekt Rabattbrev, Fakturor Summa kostnader perioden, Projekt Total fakturarabatt, kr, Fakturor 353:1 Fakturarabatt med omvänt tecken, Fakturor 354 Hoppa över raden om rabatt = 0, Fakturor Summa kostnader totalt, Projekt Summa kostnader föregående år, Projekt Säljarnamn, Fakturor Täckning perioden, Projekt Täckning totalt, Projekt Täckning föregående år, Projekt Belopp åter till kund, Kassamodul 361 Sparar totalvikter för senare utskrift, Fakturor Brutto föregående år, Säljarelistor Skriver ut totalvikter, Fakturor 363 Lagra landkoder för senare utskrift, Fakturor Skriver ut landkoder, Fakturor Skriver ut postnummer utan mellanslag, Fakturor Skriver ut löpnummer enligt kolliantal, Fakturor Skriver ut löpnummer enligt kolliantal + kontrollsiffra, Fakturor Orderdatum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Orderdatum typ DDMMÅÅ, Fakturor Orderdatum typ MMDDÅÅ, Fakturor Förf.datum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Förf.datum typ DDMMÅÅ, Fakturor Förf.datum typ MMDDÅÅ, Fakturor Lev.datum typ 19ÅÅ-MM-DD, Fakturor Lev.datum typ DDMMÅÅ, Fakturor Lev.datum typ MMDDÅÅ, Fakturor Leveransort, Fakturor Projektnummer, Fakturor Netto, Säljarelistor 382:1 24 Projektnamn, Fakturor 382:2 6 Kundens ordernr från Projekt, Fakturor 382:3 6 Leveranstid från Projekt, Fakturor 382:4 6 Orderdatum från Projekt, Fakturor 383 Summa antal på faktura, Fakturor

27 386 6 Avtalsorderdatum, Fakturor Hyra t.o.m., Hyresfakturor 387:1 Som 387 minus 1 dag, Hyresfakturor 389 Hoppa över resten av raden om transportfaktura, Fakturor 389 Nettobelopp i SAMFAK.DOK, Fakturor Fria fakturatexter, Fakturor Fria fakturatexter, 390:3---- ger fri fakturatext rad 3, Fakturor 390:3 Ger fri text nr 3, Fakturor 390:1-0 Fritt fält 1-10, Fakturor 391:1-0 Fritt fält 11-20, Fakturor 392:1-0 Fritt fält 21-30, Fakturor 393:1 6 Leveransperiod (Fakturortyp = Mässa), Fakturor 393:2 24 Namn på leveransperiod (Mässnamn), Fakturor 393:2 24 Namn på leveransperiod (Fakturortyp = M), Fakturor 393:3 6 Fr.o.m. datum, leveransperioden (Mässdatum), Fakturor 393:3 6 Fr.o.m. datum, leveransperioden (Fakturortyp = M), Fakturor 393:4 6 T.o.m. datum, leveransperioden ( - " - ), Fakturor 393:4 6 T.o.m. datum, leveransperioden (Fakturortyp = M), Fakturor 394:12 Skriver ut fält 12 på rad 1, Fria sidor, Fakturor 394:15 Skriver ut fält 15 på rad 2, Fria sidor, Fakturor 394:5 Skriver ut fält 5 på rad 3, Fria sidor, Fakturor 394:98 Öppnar registret, Fria sidor, Fakturor 394:99 Stänger registret, Fria sidor, Fakturor 395 Först på art.raden: Skriver inte ut raden om pris = 0, Fakturor 396 På ordererkännande/fakturor så skrivs disponibelt antal vid orderns lev.datum ut, och varning sker om ordrar för senare leverans med aktuell artikel finns., Fakturor Kassarutin 399:1 Öppna låda 1, Kassakvitto 399:2 Öppna låda 2, Kassakvitto 399:3 Öppna låda 3, Kassakvitto 399:4 Helt pappersklipp, Kassakvitto 399:5 Delvis pappersklipp, Kassakvitto 399:6 Bredskrift, Kassakvitto 399:7 Normalskrift, Kassakvitto 399:8 Röd skrift, Kassakvitto

28 399:9 Sätt understrykning, Kassakvitto 399:10 Ta bort understrykning, Kassakvitto 399:11 Summer, Kassakvitto 399:12 Öppna låda 1, termoskrivare, Kassakvitto 399:13 Helt pappersklipp, termoskrivare, Kassakvitto 399:14 Delvis pappersklipp, termoskrivare, Kassakvitto 399:15 Öppna låda 2, termoskrivare, Kassakvitto 399:16 Öppna låda, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:17 Öppna låda 1, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:18 Öppna låda 2, ny termoskrivare, Kassakvitto 399:20 Vår referens, Kassa loginnamn Betalt belopp, Kassakvitto Belopp åter till kund, Kassakvitto Artikelnummer/Textrad, Fakturor Lev. Nr, Beställning Artikelbenämning/Textrad, Fakturor Valuta typ, Påminnelse Inleveransdatum, Inleveranshistoriklista Kostnadsställe nummer, Arbetsorderlista Fakt.Datum, Likviditetslistor Löpnummer, Orderlistor Nummer, Bäställningslistor 401 Typ, Journalhistoriklista Kundnummer, Konteringslistor Serienummer, Serienummerlistor Datum, Historiklista LöpNummer, Lev. konteringslista Brutto, Säljarelistor Antal, 402:3---- ger 3 decimaler, Fakturor Lev. Referens, Beställning Fakturanummer, Påminnelse Beställningsnummer, Inleveranshistoriklista Kundnummer, Orderlistor Lev.nr, Bäställningslistor Kostnadsställe namn, Arbetsorderlista Förf.Datum, Likviditetskalenderlista 402 Kund / Lev. nummer, Journalhistoriklista

29 Artikel nr, Serienummerlistor Kundnamn, Konteringslistor Leverantörsnamn, Konteringslista Fakturornummer, Historiklista 402:1 6 Extra fakturanummer, Påminnelse Leverantörens telefon nr, Beställning Enhet, Fakturor Fakturordatum, Påminnelse Kund Nr/Lev Nr, Likviditetslistor Kundnamn, Orderlistor Referens, Bäställningslistor 403 Kundnamn / Lev.namn, Journalhistoriklista Kundnr, Serienummerlistor Ordernummer, Historiklista Fakturanummer, Konteringslista 403:1 Enhet på utländsk kunds språk, Fakturor á- pris, 44:3---- ger 3 decimaler, Fakturor Lev.nr, Inleveranshistoriklista Förfallodatum, Påminnelse Telefon, Bäställningslistor Adress 1, Orderlistor Kundnamn/Lev. namn, Likviditetslistor Datum, Serienummerlistor 404 Datum, Arbetsorderlista Kundnummer, Historiklista Konto, Konteringslista Dagar netto, Beställning Datum, Journalhistoriklista 404:7 á-pris/kurs, Fakturor 404:7 á-pris/kurs om det är utländsk kund, Fakturor 404:7 11 Skriver ut lägsta om á-priset är 0, Fakturor 405 Förfallet belopp, Påminnelse Rabatt, Fakturor Lev.namn, Inleveranshistoriklista Adress 2, Orderlistor Lev.villkor, Bäställningslistor Löpnr/Fakturornr, Likviditetslistor Fakturanummer, Serienummerlistor

30 Belopp, Konteringslista Eget kundnummer, Beställning Kundnamn, Historiklista Fakturanummer, Journalhistoriklista 405:1 6 Extra fakturanummer, Likviditetslistor 406 Total fordran, Påminnelse Belopp, Fakturor Art.nr, Inleveranshistoriklista Postadress, Orderlistor Beställningsdatum, Bäställningslistor Fakturanr, Likviditetslistor 406 Löpnummer, Journalhistoriklista Belopp utan tecken, Konteringslista Artikelnummer, Historiklista Leveransvillkor, Beställning 406:1 Skriver diverse på artikeln om det finns, annars pris på samma sätt som #406, Fakturor 406:1 Skriver textrad istället för artikelnr om raden är en textrad på historiklistor, Historiklista 406:7 11 Skriver inte ut något om beloppet är 0, Fakturor 407 Ränta på förfallet belopp/rad, Påminnelse Rabatt med % tecken, Fakturor Art.benämning, Inleveranshistoriklista Belopp, Journalhistoriklista Telefon, Orderlistor Leveransdatum, Bäställningslistor 407 Belopp, Likviditetslistor Beställningsnummer, Beställning Projektnummer, Konteringslista Benämning, Historiklista 407:1 Skriver och summerar räntan, om räntan är positiv, Påminnelse 408 Antal, Inleveranshistoriklista 408 Total ränta, Påminnelse Inpris, Fakturor Beställningsdatum, Beställning Mottagare, Orderlistor Netto dagar, Bäställningslistor Påminnelsedatum med status, Likviditetslistor

31 408 Antal, Historiklista 408 Moms, Journalhistoriklista 408:7 Belopp/kurs, utländsk kund, Fakturor 409 Totalt inpris, Inleveranshistoriklista Artikeltyp, Fakturor Om påmind 2 ggr tidigare:" * ", Om skickad till inkasso: INK Påminnelser Leveransdatum, Beställning Auto/Manual, Likviditetslistor Eget Kundnr, Bäställningslistor Lev.adress 1, Orderlistor 409 Ränta, Journalhistoriklista Pris, Historiklista 409:1 Radsumma - 10% rabatt, Fakturor 409:2 Antal debiterade dagar, Hyresfakturor 409:3 Antal debiterade enheter, Hyresfakturor 409:4 Skriver debiteringstid för artikelraden, med hänsyn till ev. start/returdatum på raden. Märke även för Start/Retur, Hyresfakturor 410 Blanka raden om fakturaraden tom, Fakturor 410 Antal dagar sedan förfallodatum, Påminnelse 410 Inpris / st, Inleveranshistoriklista Utländskt belopp, Likviditetslistor Projektnummer, Arbetsorderlista Art.nr, Bäställningslistor Lev.adress 2, Orderlistor 410 Täckningsbidrag, Historiklista 410 Betalningssätt, Journalhistoriklista Datum i kundreskonta, Konteringslista Orderlöpnummer, Beställning 411 Ej förfallen fordran, Påminnelse Skriver N om rabatt = 0, Fakturor 411 Netto ( Belopp - moms ), Journalhistoriklista Leverantörens art.nr, Bäställningslistor Kostnadstyp namn, Arbetsorderlista Lev.ort, Orderlistor Godsmärke, Beställning Säljare, Historiklista Förfallodatum i kundreskontra, Konteringslista

Indexerade koder för Version 22.0.

Indexerade koder för Version 22.0. Indexerade koder för Version 22.0. Vid sökning, tryck på sökningen igen för att se om samma kod ligger på annat ställe också, kan vara så om dom ligger grupperade för annat ändamål. Dokumentexempel längst

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Ad Manus. Appendix för Version 20. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. September 2007

Ad Manus. Appendix för Version 20. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. September 2007 1 Ad Manus Appendix för Version 20 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB September 2007 2 Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till

Läs mer

Ad Manus. Appendix för Version 22. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. Oktober 2009

Ad Manus. Appendix för Version 22. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. Oktober 2009 1 Ad Manus Appendix för Version 22 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB Oktober 2009 Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till med

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal.

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal. Gör så här för att registrera en ny enhet: Klicka på Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv: mil som Enhet. Du kan använda upp till fyra tecken. Skriv: Mil som Kommentar. Du kan maximalt använda tolv tecken.

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 1. ORDERARKIV... 3 1.1 SÖKNING I ORDERARKIVET FÖR ENSTAKA KUND... 4 1.1.1 Sökning m h a ordernummer... 5 1.1.2 Sökning m h a arbetsnamn... 6 1.1.3 Sökning m

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MARKNAD... 4 DAGBOK... 4 UTSKRIFTER... 5 ANNULLERA DAGBOK... 7 KAMPANJER... 7 UTSKICK... 7 UPPLÄGGNING AV KUNDÄMNEN... 8 ÖVERFÖRING TILL KUND... 8 KALKYL... 9 ORDER...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

Användarmanual webshop

Användarmanual webshop Användarmanual webshop 2509.2012 http://webshop.dooria.se Innehållsförteckning 1. Inlogging i webshop 2. Navigering i webshop 3. Köpa / tillpassa produkt 4. Genomföra ett köp, steg för steg 5. Kundhistorik,

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Kunder i SoS2000. Kapitel 8 Kundregistret Innehåll

Kunder i SoS2000. Kapitel 8 Kundregistret Innehåll Kapitel 8 Kundregistret Innehåll Kundregistret...3 Kundnummer...4 Kundnamn...4 C/o...4 Telefon...4 Telefax...4 Kundtyp...4 Sök kund...5...5 Tag bort kund...5...5 Anteckningar...5...5 Spara...5...5 Ny kund...5...5

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Allmänt 1 Manualens uppläggning 2. Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4

Allmänt 1 Manualens uppläggning 2. Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4 CHAPTER 1 INTRODUKTION 1 Allmänt 1 Manualens uppläggning 2 Manualen är indelad i följande kapitel 2 Indelning av kapitel 2 Frågespråk 3 Relationsoperatorer 3 Områdes operatorn 4 Wildcard 4 Negation 4 CHAPTER

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Hogia ART 4.1 Import och export

Hogia ART 4.1 Import och export Hogia ART 4.1 Import och export Varje post skall separeras med Return (ascii = 13). Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9). Alla fält skall lagras som text. Radbyte inom fält markeras

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Biet Kalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Biet Kalkyl INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KALKYLREGISTRERING... 4 1.1 SKÄRMBILD 1... 4 1.2 SKÄRMBILD 2... 6 1.3 SKÄRMBILD 3... 9 1.3.1 Artikelregistrering... 11 1.3.2 Textregistrering... 15 1.4 KOMMANDOKOLUMNEN... 18 1.4.1

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer