Avfalls- och VA-information 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfalls- och VA-information 2010"

Transkript

1 Avfalls- och VA-information 2010

2 Tillsammans håller vi Nacka rent Vi som ansvarar för vatten och avlopp och insamling av hushållsavfall i Nacka kommun, vill att alla hjälps åt att tänka på miljön. Jordens resurser är inte oändliga och vi måste bli bättre på att bruka utan att förbruka. Källsortering, återvinning och kompostering ska underlättas och premieras i form av sänkta kostnader för det enskilda hushållet. Det avfall som ändå blir kvar ska tas om hand utan risk för miljön. Säck- och kärlsoporna från Nacka körs till förbränning hos Fortum i Högdalen och återvinns i form av värme och el som täcker behovet hos cirka villor. Avfallet ger alltså ett tillskott av nyttig energi. Ännu bättre blir det när vi i Stockholmsområdet får en bra rötningsanläggning i närområdet så att vi kan ha en effektivare matavfallshantering och även producera biogas som är en bristvara idag. Majoriteten av våra sopbilar körs redan nu på biogas. Vattnet som Nackaborna förbrukar kommer från Mälaren och tillgången är i stort sett obegränsad, men vid reningen går det åt både kemikalier och energi. Längre fram i broschyren finns värdefulla tips om hur vi bäst håller vattnet rent. Återvinningscentralerna i Östervik och Skuru har förbättrats med ny skyltning för att underlätta sorteringen och under 2010 kommer Östervik att ha öppet alla dagar i veckan för att förbättra servicen. Förpacknings industriernas återvinningsstationer finns på många ställen i kommunen men ligger inte under vårt ansvar utan synpunkter på dessa lämnas i första hand till Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Har du synpunkter på vatten och avlopp eller avfallshanteringen, får du gärna höra av dig till mig, eller kontaktpersonerna som nämns i broschyren. Ingegerd Thorngren (m) ordförande i Tekniska nämnden E-post: 2

3 INNEHÅLL Hushållsavfall Kärltömning i villaområden Säckhämtning Hämtning på öar Farligt avfall Grovsopor och el-avfall Återvinningscentraler Trädgårdsavfall Köksavfall och kompostering Tidningar och förpackningar Latrin Kommunalt vatten och avlopp Frågor och svar om vatten och avlopp VA- och avfallsabonnemang Avgifter Enskilt vatten och avlopp Slamtömning Vem gör vad? 3

4 Hushållsavfall Sortera Genom att sopsortera sparar du både pengar och vår miljö. I sopkärlet eller säcken slänger du det som blir över då du sorterat ut farligt avfall, el-avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Kvar har du en soppåse med hushållsavfall, till exempel matrester (om du inte komposterar), kattsand, blöjor, dammsugarpåsar, bomull, tobak, gummiband, snören och hushållspapper. Hushållssoporna hämtas av vår entreprenör Resta och körs till Högdalens förbränningsanläggning där de bränns och blir fjärrvärme och el. Kompostering och matavfallsinsamling Genom att kompostera minskar du enkelt mängden sopor. Visste du att minst en tredjedel av avfallet från ett vanligt hushåll går att kompostera? På så sätt kan det omvandlas till värdefullt jordförbättringsmedel, som ger näring åt växter i din trädgård. Mer information om kompostering hittar du på sidan 21. Under 2010 hoppas vi kunna påbörja insamling av utsorterat matavfall. När hämtas soporna? Resta hämtar normalt sopor måndag fredag klockan Hämtning sker även om hämtningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte något annat meddelas. 4

5 Utebliven hämtning Om soporna inte har blivit hämtade på ordinarie hämtdag, ring till Restas kundtjänsttelefon (det går bra att lämna meddelande), eller mejla till Dra inte in kärlet på tomten om du har kärlhämtning, utan låt det stå kvar för tömning. Om utebliven hämtning beror på Resta hämtas soporna senast första vardagen efter anmälan, om du gör anmälan före klockan OBS 5

6 Kärltömning i villaområden I de flesta villa- och radhusområden i Nacka hämtas hushållsavfallet i kärl. Sopbilen kör i alla områden och tömmer de kärl som på hämtningsdagen har rullats fram till vägkanten med hjulen vända mot huset och locket stängt. På varje kärl finns ett datachip monterat och när sopbilen tömmer kärlet registreras hämtningen automatiskt. Antal registrerade hämtningar ligger sedan till grund för faktureringen. 6

7 När kommer sopbilen? Aktuellt hämtschema hittar du på Inför tömning Kärlet ska ställas ut senast klockan 7.00 på hämtdagen. Ställ kärlet med hjulen mot huset och lockets öppning mot gatan. Kärlet töms bara om det är rätt vänt för tömning. Ställ kärlet så att det inte hindrar framkomligheten för tidningsbud, brevbärare och fotgängare. Undvik att placera det på gångbanan. Avståndet mellan kärl och sopbil får vara högst 1,5 meter, och det ska finnas ett fritt utrymme på minst 0,5 meter runt kärlet. Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen. Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlet är torrt. Annars kan sopor fastna och bli kvar efter tömningen. Vintertid Ställ inte kärlet så att det hindrar snöröjning och sandning. Ofta går det bra att ställa det i grindöppningen. Ibland måste hämtpersonalen dra kärlet från tomten till sopbilen. Snöröj, sanda och skotta bort vallar. Glömt att ställa ut kärlet? Om du glömt ställa ut kärlet och inte klarar dig med nästa ordinarie tömning finns två alternativ. Antingen ställer du ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle eller så beställer du en extra tömning av kärlet mot avgift. I båda fallen måste du först kontakta kommunens kundservice, tfn , 7

8 Säckhämtning På fastlandet hämtas säckar en gång i veckan. Hushåll med komposttaxa har 14-dagarshämtning jämna veckor. Kontakta Resta, telefon eller mejla om du behöver veta vilken dag sopbilen kommer. Säckhämtning Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen. Säcken får väga högst 15 kg. Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig. Se till att gångvägen till säckstället snöröjs och halkbekämpas vintertid. Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren. 8

9 Hämtning på öar När hämtas soporna? På öar hämtas soporna på onsdagar. Hämtning sker vecka 19 och 21, 23 35, 37 och 39. Hushåll med komposttaxa har hämtning onsdagar ojämn vecka från och med vecka 21 till och med vecka 37. Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, ta kontakt med vår kundservice, tfn , Säckhämtning Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen. Säcken får väga högst 15 kg. Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig. Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren. Grovsophämtning Grovsopor, el-avfall, kyl/frys och farligt avfall från öar hämtas med båt lördagen den 3 juli och lördagen den 4 september klockan Avfallet får inte ställas på bryggan utan måste lämnas personligen när båten kommer. Mer information hittar du på sidorna 10 och 13. Latrin Hämtning från Gåsö, Gåsö ö, Långholmen, Kläppen, Kilholmen och Lindskär görs efter beställning från vår kundservice på telefon , Hämtningen görs på onsdagar vecka 21, 25, 28, 33 och 39. Av arbetsmiljöskäl får kärlet väga högst 15 kg (det vill säga bara fyllas till hälften) för att bli hämtat. 9

10 Farligt avfall Det som räknas som farligt avfall ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Som privatperson kan du lämna farligt avfall till miljöstationen. I Nacka finns också en mobil insamling av farligt avfall. Exempel på farligt avfall som kan lämnas till miljöstationerna eller till den mobila insamlingen: Färg-, lack- och limrester samt nagellack. Tomma (droppfria) burkar lämnas som förpackning till en återvinningsstation. Lösningsmedel, till exempel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton Bilbatterier Småbatterier Oljor, till exempel spillolja och motorolja Rengöringsmedel, till exempel silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och ugnsrengörings medel och fläckborttagningsmedel Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel Diverse kemikalier, till exempel ammoniak, lut och kalklösare Kvicksilverhaltigt material till exempel febertermometer Aerosolspray, till exempel hårspray Det här räknas inte som farligt avfall och kan inte lämnas till en miljöstation eller mobil insamling: Mediciner lämnas till närmaste apotek. Ammunition omhändertas av Polisen. Sprängämnen omhändertas av Polisen. Fyrverkerier som inte är avfyrade hänvisas till återförsäljare. 10

11 Tänk på följande när du lämnar farligt avfall Skriv vad förpackningen innehåller om du lämnar farligt avfall i någon annan förpackning än originalförpackningen. Det är också viktigt att du inte blandar olika typer av farligt avfall eftersom de kan reagera med varandra och orsaka stora skador. Miljöstationer i Nacka Boo Fisksätra/Saltsjöbaden Sicklaön Älta OKQ8, Statoil, Älta Orminge Österviks återvinningscentral Statoil, Hotellvägen (sommartid) Skuru återvinningscentral OKQ8, Skvaltan 11

12 Mobil insamling av farligt avfall En gång på våren och en gång på hösten kör den mobila miljöstationen och hämtar farligt avfall och småelektronik (upp till en mikrovågsugns storlek). Lastbilen stannar på bestämda platser och tider enligt ett hämtschema. På hittar du aktuell turlista för Tiderna annonseras också i Nacka Värmdö Posten. Tänk på att du inte kan lämna ditt farliga avfall i förväg utan personligen måste finnas på plats de angivna tiderna. Detta kan du lämna till den mobila insamlingen: Smått el-avfall (upptill en mikrovågsugns storlek), till exempel klockor, leksaker och mobiltelefoner Glödlampor Färg-, lack- och limrester Lösningsmedel, till exempel thinner, lacknafta och penseltvätt Rengöringsmedel, till exempel fläckborttagningsmedel och polish Småbatterier Kemikalier, till exempel ammoniak och avkalkningsmedel Produkter med kvicksilver, till exempel febertermometer 12

13 Grovsopor och el-avfall Med grovsopor menas avfall som uppstår i ett normalt hushåll men som är för stort för att läggas i den vanliga soppåsen. Det här är exempel på grovsopor: Möbler, husgeråd, pulkor, skidor, barnvagnar, lösa mattor, madrasser, motorgräsklippare (tömd på bensin och olja) och mindre mängder trädgårdsavfall buntat eller i papperssäckar. Det här får inte lämnas som grovsopor: Bil- och båtdelar Byggavfall Tryckimpregnerat virke, exempelvis slipers Stora mängder trädgårdsavfall Detta lämnas på en avfallsanläggning, till exempel Kovik. El-avfall El-avfall är produkter som drivs med sladd eller batteri, till exempel disk- och tvättmaskiner, mikrovågsugnar, datorer, dammsugare, brödrostar, rakapparater, hårtorkar och el-gräsklippare. Hit räknas även glödlampor, lågenergilampor och lysrör. 13

14 Här lämnas grov- och el-avfallet Hushållen kan utan kostnad lämna sorterade grovsopor och el-avfall på kommunens återvinningscentraler. Grindhämtning kan beställas Grovsopor och el-avfall från småhus och radhus kan hämtas vid grind, mot avgift. Beställ hämtning genom kommunens kundservice, tfn , Du som bor i flerbostadshus lämnar grov- och el-avfall på den plats som fastighetsskötaren anvisar. Kyl och frys Kyl och frys innehåller skadliga freoner som måste tas om hand på särskilt sätt. Du kan lämna kyl och frys på någon av kommunens återvinningscentraler eller beställa hämtning från Resta. Hämtningen är avgiftsfri för privatpersoner. 14

15 Återvinningscentraler Alla hushåll i Nacka kommun är välkomna att lämna grovsopor, farligt avfall, el-avfall, vitvaror, kyl/frys samt förpackningar till återvinningscentralerna i Skuru och Östervik. Efter mindre renoveringar går det bra att lämna avfallet till våra återvinningscentraler. Som privatperson får du vid samma tillfälle lämna max en släpkärra eller mindre skåpbil (som du får köra med B-körkort) med avfall. Avfall från större renoveringar som exempelvis ombyggnad av kök, renovering av badrum eller liknande kan inte tas emot på våra återvinningscentraler. Detta kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. Återvinningscentralerna tar inte emot avfall från företag eller verksamheter utan är endast till för privatpersoner. Återvinningscentralerna får många besök, särskilt lördagar mitt på dagen och vid storhelger. Om du kommer på andra tider går det snabbare. Sortera ditt avfall hemma, så går det smidigare på plats! Öppettiderna kan ändras under året. På hittar du nyheter och information om eventuella förändringar. 15

16 Östervik Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik Öppettider måndag torsdag fredag söndag Saltsjöbadsvägen Saltsjöbadsleden Lännerstasunden FISKARHÖJDEN Östervik, Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik Skuru Gamla Landsvägen 125 b, infart från Värmdövägen Öppettider tisdag torsdag lördag Värmdöleden Mellanbergsvägen Bastusjön Gamla Landsvägen Värmdövägen SKURU Skuruparken Skurusundet Skuru, Gamla Landsvägen 125 b, infart från Värmdövägen OBSÅtervinningscentralerna är stängda julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondag jul, långfredagen, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen. 16

17 Så här sorterar du på våra återvinningscentraler i Östervik och Skuru Östervik Vitvaror Kläder Trä Restavfall Wellpapp Brännbart Ris Trä Metall Tidningar & förpackningar Kyl & frys Elektronik Lysrör Lågenergilampor Glödlampor Bilbatterier r Färg Farligt fall Skuru Kyl & frys Vitvaror Körfält Tidningar & förpackningar Kläder Metall Brännbart Ris WellpappW Trä Restavfall Bilbatterier Glödlampor Lågenergilampor Lysrör r Färg Farligt avfall a Elektronik 17

18 Det här kan du lämna: Brännbart till exempel plast, plastmöbler, madrasser, mattor, böcker och frigolit. Metall till exempel cyklar, järn, galvad plåt, aluminium, grillar och gräsklippare (tömda på olja och bensin). Trä och mindre mängder impregnerat virke, max en släpkärra eller mindre skåpbil. Wellpapp och kartong Ris och grenar Restavfall till exempel gips, porslin, glas och stoppade möbler som soffor, sängar och resårmadrasser. Farligt avfall till exempel färgburkar, batterier, lösningsmedel och spillolja. El-avfall till exempel tv-apparater, mikrovågsugnar, datorer, telefoner och armaturer. Lysrör, lågenergilampor och glödlampor Batterier till exempel småbatterier och bilbatterier. Vitvaror till exempel tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och spisar. Kyl och frys Kläder Tidningar och förpackningar till exempel metallförpackningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och plastförpackningar. 18

19 Det här får du inte lämna: Avfall från företag eller från större renoveringar hos privatpersoner. Kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. Hushållsavfall och matrester. Kontakta kundservice, tfn , för extrahämtning mot avgift. Impregnerat virke. Större mängder impregnerat virke, mer än en släpkärra, kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. Bildäck. Bildäck kan lämnas där du köper nya eller till Nacka- Värmdö Däckdepå på Värmdövägen 725. Däck utan fälg lämnas kostnadsfritt och däck med fälg mot en mindre avgift. Asbest. Kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. Ammunition/sprängmedel. Omhändertas av Polisen eller lämnas till vapenhandlare. Läkemedel. Lämnas till Apoteket. Radioaktivt material. Kontakta Statens Strålskyddsinstitut. Schaktmassor. Kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. Varmvattenberedare, värmepumpar. Kan mot avgift lämnas till Kovik eller någon annan avfallsanläggning. 19

20 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel kan du lämna avgiftsfritt på någon av kommunens återvinningscentraler. Beställd hämtning och abonnemang Hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot avgift från kommunens kundservice, tfn , Tänk på att bunta trädgårdsavfallet eller lämna det i papperssäckar vid grinden. Det är också möjligt att teckna ett särskilt trädgårdsabonnemang. För hushåll med trädgårdsabonnemang hämtas trädgårdsavfallet fredagar jämna veckor under vecka Stora stubbar eller rötter får inte lämnas. Vår- och höstgallring i trädgården Större delen av året är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. Undantag är under två veckor på våren (kring Valborg) och två veckor på hösten (mitten av oktober). Under 2010 infaller dessa perioder vecka 16 och 17 (19 april 2 maj) och vecka (27 september 10 oktober). Det är endast tillåtet att elda torrt, vedartat trädgårdsavfall och inte till exempel löv och gräs. 20

21 Köksavfall och kompostering Varför kompostera? Ofta går det bra att kompostera minst en tredjedel av köksavfallet. Du som komposterar får ett bra jordförbättringsmedel som kan ge näring till nya växter. Kompostering kan också innebära lägre avfallsavgifter. Har du komposttaxa sänks hämtningsavgiften med 40 procent. Komposteringens grunder Vid kompostering i en sluten behållare bryts organiskt avfall ned med hjälp av syrekrävande organismer. Det som läggs i komposten bör vara sönderdelat, så att organismerna och syret kan komma åt allt avfall. Om komposten fungerar bra kan temperaturen i behållaren komma upp till 70 C. En kompost är aldrig luktfri, men om förhållandena är de rätta doftar det angenämt jordigt. Den vanligaste orsaken till att det luktar illa är att mikroorganismerna inte får tillräckligt med syre, så att avfallet istället börjar ruttna. När mikroorganismerna brutit ned allt avfall sjunker temperaturen och efter en tids eftermognad har avfallet omvandlats till en kompakt massa som är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Förutom kompostbehållare behövs strömaterial. Det skapar rätt balans, gör nedbrytningen effektivare, förhindrar dålig lukt och håller flugorna borta. Om enbart köksavfall komposteras bör mängden strömaterial vara procent av köksavfallets volym. Lämpligt strömaterial kan vara kutterspån, sågspån, torvmull eller flisat trädgårdsavfall. För att röra om i komposten behövs en grep, luftningsstav eller liknande. 21

22 Det finns en mängd olika typer av behållare för kompostering i handeln. För att kompostera köksavfall behövs en sluten behållare så att inte råttor, grävlingar eller fåglar kan ta sig in. Den ska dessutom vara isolerad för att garantera att processen inte stannar upp på vintern. För större grupper av hushåll som vill kompostera tillsammans finns mer avancerade komposttyper. Regler för kompostering av hushållsavfall Kompostering ska ske på den egna fastigheten. Behållaren ska vara sluten, det vill säga ha väggar, lock och botten. För permanentboende måste behållaren vara isolerad. All kompostering måste ske så att risk eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om du bor i enbostadshus kan du få komposttaxa. Du ska ange vilken typ av behållare (produktnamn) som används, eller bifoga skiss på hembyggd behållare. Blankett för ansökan om komposttaxa finns på kommunens webbplats se blankettarkivet, under rubriken Bo & Bygga. Du kan också beställa blanketten från kommunens kundservice, tfn , 22

23 Tidningar och förpackningar Tidningar och förpackningar kan lämnas på återvinningsstationer som Förpackningsinsamlingen placerat ut på ett 30-tal platser i kommunen. Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Producenterna ansvarar för insamlingssystemet och anlitar entreprenörer för tömning och städning. På flera återvinningsstationer finns även behållare för kläder och små batterier. Separata behållare för tidningsinsamling finns också utplacerade i kommunen. OBS För synpunkter om skötsel och tömning ska du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, tfn Så här sorterar du dina förpackningar Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det material som dominerar viktmässigt. 23

24 PLASTFÖRPACKNINGAR Exempel: flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och film. Ta av korkar och lock, sortera efter material och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar löst i behållaren, inte i ihopknuten påse. Glasförpackningar Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Tidningar och trycksaker Exempel: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper. Ta bort plastomslag och påklistrade reklamlappar. Lägg tidningarna löst i behållaren. Pappersförpackningar Exempel: sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Plastförpackningar Färgade glasförpackningar Tidningar Ofärgade glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar 24

25 Metallförpackningar Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, aluminiumburkar utan pant, penseltorra färgburkar, aluminium folie och aluminiumformar. Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Utförlig information om bland annat sortering finns på Förpacknings- och tidnings insamlingens webbplats Om du undrar över var närmaste återvinningsstation finns kan du hitta aktuella uppgifter på 25

26 Latrin Latrinhämtning beställer du hos kommunens kundservice, tfn , Visste du att du kan kompostera latrin i en enkel behållare? Mulltoa och multrum är andra miljövänliga alternativ. Innan du installerar mulltoa eller komposterar latrin måste du anmäla detta till kommunen. Anmälningsblankett finns på kommunens webbplats Beställd hämtning av latrin Latrin hämtas enbart efter beställning och hämtas i plastbehållare av engångstyp. Nytt latrinkärl måste köpas separat. Kärlet hämtas normalt vid fastighetsgränsen och ska placeras på en hårdgjord yta högst tio meter från körbar väg. Kärlet hämtas nästkommande tisdag på fastlandet och ska vara utställt senast klockan 7.00 på hämtdagen. Av arbetsmiljöskäl får latrinkärlet väga högst 15 kg. De latrinkärl som numera används är något mindre än tidigare modell, detta för att undvika för tunga kärl. Var noga med att sätta på locket ordentligt. 26

27 Kommunalt vatten och avlopp Dricksvatten Det kommunala vattnet i Nacka kommer från Mälaren och renas i vattenverket i Norsborg. Norsborgsverket producerar knappt m 3 vatten varje år varav Nackas VA-abonnenter konsumerar mindre än en tiondel. Vattentillgången i Mälaren kan betraktas som obegränsad så länge inga stora utsläpp förekommer. Det går dock åt energi och kemikalier för att rena och leda vattnet till hushållen. Bornsjön nära Norsborgsverket kan tillfälligt fungera som reservvattentäkt om något händer med Mälaren. Dricksvattnets kvalitet är mycket bra. Kommunen och Stockholm Vatten tar regelbundet vattenprover runt om i ledningsnätet för att bevaka att kvaliteten uppfyller Livsmedelsverkets krav. Dricksvatten räknas som ett livsmedel och vattnet klarar Livsmedelsverkets och EU:s normer med råge. Dricksvattnet har vunnit smakpriser i jämförelser med flaskvatten! Vattnet produceras av Stockholm Vatten AB. Deras webbplats är innehållsrik. Avloppsvatten Avloppsvattnet från Sicklaön och Älta renas i reningsverket i Henriksdal medan avlopp från Saltsjöbaden och Boo levereras till reningsverket i Käppala på Lidingö. Avloppsvattnet renas i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. Partiklar ska fastna i galler och filter. Näringsämnet fosfor tas bort på kemisk väg. Mikroorganismer tar bort smuts och 27

28 sänker halten av näringsämnet kväve. Slutligen får vattnet passera ett filter av lera och sand. Var rädd om Nackas vatten en oskattbar tillgång! Varken de stora reningsverken eller enskilda avlopp kan rena avloppsvattnet från färgrester, kemikalier, mediciner, lösningsmedel eller annat miljöfarligt. Om sådant spolas ner går det vidare ut i Östersjön. Dessutom stör ämnena reningsprocessen. Fett, matolja och liknande kan skada både privata och kommunala ledningar genom att orsaka stopp och kemiska angrepp. Bara det som passerat kroppen och toalettpapper ska spolas ner. Toan är ingen papperskorg! En liten tops i en toa är inget stort problem. Men i avloppsledningarna kan de bli tusentals och miljoner De kan sätta sig på tvären i ledningarna och tar sig lätt igenom reningsverkets galler, där skräpet är tänkt att samlas in. Topsen är ändå bara ett exempel på föremål från våra badrumsbestyr som ofta slängs i toalettstolarna. Använd en papperskorg i badrummet för tandtråd, bomullstussar, tops, bindor och liknande! Om småskräp slängs i soppåsen kommer det dessutom till nytta som bränsle. Överblivna mediciner ska lämnas till apoteket. 28

29 Frågor och svar om vatten och avlopp? LTA (Lätt Tryck avlopp) De allmänna ledningarna har ofta LTA-system i områden där det är tekniskt omöjligt eller dyrare att bygga ett konventionellt självfallssystem. I ett LTA-system pumpas spillvattnet från varje fastighet till det allmänna nätet med hjälp av en LTA-station. En LTA-station består av en tank som schaktas ner i marken inom varje fastighet, en pump med tillhörande automatik och en larmanordning. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ned tanken på en plats där den blir lätt åtkomlig och med obehindrat tillträde för kommunens personal. Fastighetsägaren ansvarar också för dragning av spillvattenrör till och från tanken, framdragning av el samt montering av backventil. Backventilen monteras vid tomtgränsen. Larmanordning sätts upp där fastighetsägaren lätt ser om LTA-stationen larmar. Till tanken leds fastighetens spillvatten och från tanken pumpas det i en tryckledning till kommunens spillvattenledningsnät. Pumpen innehåller en automatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en given startnivå, och stannar när vattnet kommit ner till den lägre stoppnivån. Viken hårdhet har det kommunala vattnet? Dricksvattnet i Nacka är mjukt, mellan 4 5 dh. Använd den lägsta doseringen av till exempel tvättmedel. Hårdheten är ett mått på kalcium- och magnesiumhalten i vattnet och ska inte blandas ihop med ph, som är ett mått på hur många väte- och hydroxidjoner som finns fria i vattnet. Vattnet i Nacka är aningen basiskt med ett ph-värde på drygt 8. 29

30 Vad är dagvatten? Dagvatten är vatten som kommer som nederbörd från början, i form av till exempel regn eller snö. Nederbörden tar med sig föroreningar från luften. När den sedan faller på hårda ytor som vägar och tak ökar innehållet av föroreningar betydligt. Dagvattnet i Nacka leds som regel via ledningar och naturlig avrinning till olika vattendrag. I Långsjön, Kocktorpssjön och i Myrsjön finns anläggningar för att rena dagvatten. Liknande åtgärder planeras på andra håll i kommunen. Vad gör du om du upptäcker en vattenläcka? Om vattenläckan är inomhus stäng ventilen före vattenmätaren och tillkalla sedan en VVS-firma. Vid befarad vattenläcka utomhus ringer du först VA-enheten. Om vi konstaterar att läckan är på din tomt, får du själv tillkalla VVS-firma för reparation. Telefon ordinarie arbetstid, Nacka kommun: Telefon övrig tid, SOS Alarm: Varför blir vattnet brunt? Brunt vatten beror på att rost av olika orsaker kan följa med vattnet från ledningarna. Låt vattnet rinna i 15 minuter och kontakta sedan kommunens VA-enhet om vattnet fortfarande inte är klart. 30

31 Kan jag tvätta bilen hemma? Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet innehåller föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. Biltvättar har däremot oljeavskiljare och bra rening. Kan man dricka varmvattnet? Det är inte bra att dricka varmvatten eftersom det kan innehålla bakterier och kopparrester från ledningarna. Värm istället kallvatten till matlagning och dryck. Är vatten på flaska bättre? För vårt kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden än för flaskvatten. Prisskillnaden är också stor, flaskvatten kostar drygt 500 gånger mer än dricksvatten från kranen. Distribution av flaskvatten är dessutom betydligt mer resurskrävande och belastar miljön mer. 31

32 VA- och avfallsabonnemang Avgiftsskyldighet VA- och avfallsavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. Den som är registrerad som fastighetsinnehavare är skyldig att betala för abonnemangen. Avgifterna ska betalas enligt de taxor som beslutats av kommunfullmäktige. Fakturering Fakturor för ordinarie avgifter skickas ut fyra gånger per år. Uppdrag som inte ingår i den ordinarie avgiften, till exempel extra beställningar, påförs normalt nästa faktura. Ägarbyte Kontakta kommunens kundservice, tfn i god tid innan du byter bostad så att rätt ägare blir fakturerad. Tänk på att vattenmätaren ska läsas av vid ägarbytet. När fastigheten står obebodd Du som har säckhämtning kan bli befriad från renhållningsavgift om din fastighet står tom och du inte behöver hämtning under en sammanhängande tid av minst ett kalenderhalvår (januari juni eller juli december). Hushåll med kärltömning och fritidsboende på öar kan bli befriade från renhållningsavgift om fastigheten står tom minst ett helt kalenderår (januari dec ember). Sopkärlet hämtas in i samband med att uppehållet beviljas. När abonnemanget aktiveras körs kärlet ut igen mot avgift. Anmälan görs skriftligt till kommunens kundservice och uppehållet är tidsbegränsat. Kundservice måste ha din anmälan senast två veckor innan uppehållet ska börja gälla, tfn , 32

33 Avgifter Avfallsavgifterna ska täcka de kostnader som kommunen har för avfallshanteringen. Inga skattemedel går till verksamheten. Bor du i villa eller i radhus kan du oftast själv påverka din avfallsavgift till exempel genom att välja kärlstorlek och hur ofta du ställer ut ditt kärl för tömning. Vad får du för din avfallsavgift? I avfallsavgiften som du betalar ingår: hämtning och transport av ditt hushållsavfall, behandling av avfallet, tillgång till Skuru och Österviks återvinningscentraler där du kan lämna grov- och el-avfall samt farligt avfall, tillgång till miljöstationer och mobil insamling av farligt avfall, kundservice, information, planering och fakturering. OBS För företag och verksamheter ingår enbart hämtning och behandling av säck- och kärlsopor i avfallsavgiften. Miljöstationer och återvinningscentraler är enbart till för hushållen. Avfallstaxa En fullständig avfallstaxa finns på eller kan beställas från kundservice, tfn , Nya taxor kan börja gälla under

34 Hushåll, villa och fritidshus Kärltömning med tömningsregistrering Kärlstorlek Fast Hämtavgift Hämtavgift årsavgift (rörlig avgift) med komposttaxa 130 l 806 kr 29 kr 18 kr 190 l 806 kr 32 kr 19 kr 240 l 806 kr 37 kr 22 kr 370 l 806 kr 55 kr 33 kr Säckhämtning endast i områden utan kärl* Typ av Hämt- Årsavgift abonnemang intervall säck, 160 l Permanentboende 52 ggr/år kr - med komposttaxa 26 ggr/år kr Gåsö m. fl. Tegelön Boende på öar 17 ggr/år kr kr - med komposttaxa 9 ggr/år kr 823 kr Årskostnad för renhållning med kärlhämtning (190 l-kärl), kronor Normal taxa ca 25 tömningar/ år är normalt Komposttaxa Antal tömningar Extra tjänster vid kärltömning eller säckhämtning Kärltömning Kärltömning efter beställning (standardkärl) 213 kr Kärlbyte/utkörning av kärl 186 kr *Ingen nyteckning av säckabonnemang utom på öar. 34

35 Extra säck i samband med ordinarie hämtning Typ av abonnemang Boende på fastland Boende på öar kr/gång säck 160 l 56 kr 97 kr Betalsäck Betalsäckar (125 liter) kan du köpa hos kommunens kundservice, tfn , Minsta antal är tio stycken, vilket kostar 270 kr. Säckarna levereras av Resta. De ställs ut och hämtas vid valfritt ordinarie hämttillfälle. Hämtning av grov- och el-avfall efter beställning Grovsopor 242 kr/m 3. El-avfall 166 kr/gång plus 55 kr för varje 5-minutersperiod utöver 5 minuter. Hämtning av trädgårdsavfall Trädgårdsabonnemang 17 hämtningar/år: kr/år. Hämtning sker fredagar jämna veckor, vecka Hämtning efter separat beställning 193 kr/gång plus 69 kr för varje 5-minu tersperiod utöver 5 minuter. 35

36 Latrintömning enbart efter beställning Kärlet hämtas nästkommande tisdag på fastlandet. På öarna sker hämtning onsdagar enligt schema. Taxa för budad Hämtnings- Köp av kärl Totalt latrinhämtning kostnad Fastland, fastighetsgräns 344 kr 125 kr 469 kr Öar, fastighetsgräns 621 kr 125 kr 746 kr Öar, brygga 482 kr 125 kr 607 kr Slamsugning från tankar och avskiljare Hämtning från 2 m 3 3 m 3 6 m 3 Sluten tank eller slamavskiljare 456 kr 524 kr 726 kr Hämtningsavgift på 35 kr tillkommer. Tilläggsavgift Vid oplanerad slamsugning under ordinarie arbetstid tillkommer - om uppdrag utföres inom 24 timmar 280 kr - vid jourutryckning kr - slangdragning utöver 15 m 42 kr/5 m Avfallstaxa Hushåll flerbostadshus Taxa för sophämtning Typ av behållare Hämtintervall/kr Årsavgift m Kärl 660 l 1 ggr/vecka kr 144 kr 2 ggr/vecka kr 287 kr Kärl 240 l 1 ggr/vecka kr 144 kr 2 ggr/vecka kr 287 kr 36

37 Utkörning av nytt kärl/kärlbyte Avgift 186 kr/gång. Hämtning av extra säck i samband med ordinarie hämtning Säckstorlek Avgift 125 l (betalsäck) ingår i köp 160 liter 56 kr/gång Markbehållare Hämtningsavgift inkl. ny säck Fast avgift inkl. behandlingsavgift Nergrävd behållare 231 kr/behållare/gång 375 kr/lägenhet/år Beställd hämtning av grovsopor Avgift 172 kr/m 3. Beställd hämtning av el-avfall Hyra av gallerbur ingår i avgiften. Gallerbur 1,5 m3 kostar 200 kr per hämttillfälle. Hämtning i lös mängd 166 kr per hämttillfälle plus 55 kr för varje 5-minutersperiod utöver 5 minuter. Beställd hämtning av trädgårdsavfall Trädgårdsavfallet ska buntas eller läggas i papperssäckar. Det är inte tillåtet att lämna stora grenar och stubbar. 37

38 Avfallstaxa Företag och verksamheter Abonnemangen gäller endast hämtning av säck- och kärlsopor. För hämtning eller lämning av annat avfall som till exempel verksamhetsspecifikt avfall, farligt avfall, grov- och el-avfall kan valfritt renhållningsföretag kontaktas. Typ av behållare Hämtintervall Årsavgift m Kärl 190 l 1 ggr/vecka kr 144 kr 2 ggr/vecka kr 287 kr Kärl 660 l 1 ggr/vecka kr 144 kr 2 ggr/vecka kr 287 kr Säck 60 l 1 ggr/vecka kr 71 kr (matavfall) 2 ggr/vecka kr 144 kr Säck 240 l 1 ggr/vecka kr 71 kr 2 ggr/vecka kr 144 kr För speciella behov För till exempel båtklubbar, kiosker och skolor med säsongsbunden verksamhet finns möjlighet att ordna anpassade säsongs abonnemang. Kontakta kommunens kundservice, tfn , kundservice. för mer information. Tänk också på att du kan beställa betalsäckar för att lösa tillfälliga toppar när det gäller sopmängden. Sommarsäsongsabonnemang Ett sommarsäsongsabonnemang passar företag och föreningar med säsongsbunden verksamhet, till exempel båtklubbar. Hämtning sker 20 gånger per år (vecka 16, vecka samt vecka 37, 39 och 43). 38

39 Avgifter för vatten och avlopp VA-taxan i Nacka kommun består av två huvudsakliga delar; brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av vatten inklusive bland annat mätarhantering och fakturering. Taxan ska även täcka kommunens kostnader för rening av avloppsvatten, drift, underhåll och förnyelse av VA- och reningsanläggningarna. Anläggningsavgift (engångsavgift) betalas då fastigheten ansluts till VA-nätet. Denna avgift betalas för att täcka kommunens kostnader för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. Det går att rapportera mätarställning via internet. Närmare information och avläsningskort kommer med fakturan under våren. Brukningsavgifter Fast avgift Rörlig avgift Bostadsavgift (kr/år) (kr/m 3 ) (kr/bostad Typ av anslutning och år) Vatten och avlopp : Enbart vatten 466 9: Spillvatten : Anläggningsavgifter Antal Servis- Tomtyte- Bostadsändamål avgift kr avgift kr/m 2 avgift kr Tre : Två : Ett :

40 Enskilt vatten och avlopp I vissa delar av Nacka kommun saknas kommunalt vatten och avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren ordna en egen avloppslösning. Det är viktigt att vattenreningen är effektiv. Det är ofta tätt mellan husen i Nacka, och om avloppsvattnet inte renas i tillräcklig utsträckning är risken stor att grundvattnet blir förorenat. Det kan leda till att dricksvattnet blir odrickbart. Utsläpp av avloppsvatten förorenar och göder också havsvikar och sjöar, som då växer igen. Dessutom kan det vara ohälsosamt att bada på platser där dåligt renat avloppsvatten kommit ut. Områden med vattenbrist På Älgö och i vissa delar av Boo råder det underskott på grundvatten. Både på Älgö och i Boo kan man numera få tillstånd att installera wc i alla fastigheter. I vissa områden i Boo där det råder vattenbrist, ställs krav i tillståndet på att man måste hålla nere vattenförbrukningen. När det råder brist på grundvatten kan förbrukningen snabbt bli större än tillförseln. Det kan leda till att brunnar sinar eller att saltvatten tränger in i brunnarna och förstör dricksvattnet. Om saltvatten kommer in i en brunn är den förstörd. I några delar av Boo har man infört tillståndsplikt för nya brunnar och vattentäkter. Om du bor i ett sådant område måste du först göra en ansökan. Ditt tillstånd kan innehålla begränsningar för hur mycket vatten som får tas ut och eventuellt för hur djup brunnen får vara. Miljöinspektörer på Miljöenheten arbetar med tillståndsgivningen. 40

41 Utförlig information om att borra brunn i Nacka finns i en guide på kommunens webbplats. Du hittar den under rubriken Bo & Bygga på Ta prov på dricksvattnet Du som har egen brunn bör emellanåt undersöka vattnets kvalitet. Utnyttja gärna den service som kommunen erbjuder. Flaskor för provtagning beställs på laboratoriet Alcontrols hemsida, och skickas sedan hem till dig med posten. När du tagit provet kan du lämna in det i receptionen i Nacka Stadshus på Granitvägen 15 alla helgfria onsdagar före klockan Du kan också lämna in provet på något av laboratoriets inlämningsställen eller skicka det med posten mot extra kostnad. Provet ska vara taget samma dag som det lämnas in. Priserna varierar beroende på vilken typ av analys som görs. Den vanligaste typen är mikrobiologisk och kemisk analys, men även radonundersökning kan behövas i vissa områden. Vad gäller för enskilda avlopp? Du måste söka tillstånd från kommunen innan en avloppsanläggning byggs. Tillståndet är tidsbegränsat och måste förnyas i god tid innan det löper ut. Ansökningsblankett kan du hämta på kommunens hemsida. 41

42 Den som utan tillstånd anlägger, eller utan anmälan gör ändringar i en enskild avloppsanläggning är skyldig att betala en miljösanktionsavgift på kronor. Den vanligaste lösningen för wc-avlopp är sluten tank. Tanken ska vara försedd med larm. Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) leds till en sluten tank slamavskiljare med efterföljande markbädd, infiltration eller annan lösning. När avloppet är anlagt ska ett installationsintyg skickas in till kommunen. Ibland krävs en besiktning innan avloppet kan tas i bruk. Utförlig information om att anlägga enskilt avlopp i Nacka finns i en guide på kommunens webbplats. Du hittar den under rubriken Bo & Bygga. Nacka kommun deltar också i samarbetet kring som är en kunskapsbas om enskilda avlopp. Där finns bra översikter om teknik, lagar och regler, entreprenörer med mera. 42

43 Slamtömning För att din avloppsanläggning ska fungera och inte belasta miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och reningsverk tömmas regelbundet. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens funktion och underhåll och för att beställa tömning hos entreprenören innan anläggningen blir överfylld. Slamavskiljare med anslutet wc ska tömmas två gånger per år vid permanentboende och en gång per år vid fritidsboende. Slamavskiljare med anslutning enbart till bad-, disk- och tvättvatten ska tömmas minst en gång per år vid permanentboende och en gång vartannat år vid fritidsboende. Du som har tömning en gång per år kan se på kartan till höger om du har vår- eller hösttömning. Reningsverk töms antingen enligt schema eller efter beställning hos SITA beroende på modell och belastning. Sluten tank töms efter beställning hos SITA. Efter beställning töms tanken inom fem arbetsdagar. Behövs extra tömning av slamavskiljare beställs även detta via SITA. Slamtömning sker normalt måndag fredag klockan Under den tiden måste din slamavskiljare eller tank vara tillgänglig. I undantagsfall pågår arbetet med slamtömning även efter klockan Sickla Älta 6 Västra Kummelnäs Östra Kummelnäs Källvägsområdet Skuru Eknäs S, N Björknäs Lännersta Kil, Erstavik Gustavsvik, Boo Gård Fisksätra Igelboda Älgö Slamtömning Område 1, 2, 3 Slamtömning sker varje vår Område 4, 5, 6, 7, 8 Slamtömning sker varje höst 43

44 Alla slamavskiljare, slutna tankar och reningsverk på öar töms av SITA enligt ett hämtningsschema utan att du behöver göra en särskild beställning. Båttömning sker i juni och/eller oktober/ november. Obligatorisk tömning är en förutsättning för att avgifterna ska kunna hållas nere. Som fastighetsägare är du dock fortfarande ansvarig för att tömning verkligen sker. Inför slamtömning Avskiljare och tank ska vara lätt tillgänglig och sugplatsen ska vara märkt med en skylt, så att den kan lokaliseras utan svårighet. En skylt kan du få av kommunens entreprenör. Lock, sugkoppling eller manlucka får inte vara övertäckt. Vintertid måste vägen till avskiljaren eller tanken snöröjas och hållas halkfri. Se till att sugledningen inte är frusen (isolera gärna). Rensa från buskar och sly vid avskiljare, tank eller reningsverk samt på slamsugningsbilens transportväg. Om slamsugningsbilen inte kan köra in på din tomt kan du få betala extra för slangdragning. Beställ alltid tömning i god tid. Tömning sker inom fem arbets dagar efter beställning. Om beställningen görs till exempel på en onsdag töms anläggningen senast på tisdagen följan de vecka. Det kan därför ta upp till en vecka innan tanken töms. Enskilda vägföreningar Det är den enskilda vägföreningen som ansvarar för att sandning och plogning görs på föreningens vägar, så att slamsugningsbilen kan komma fram till kunder som har beställt tömning. 44

45 Vem gör vad? Resta AB Resta sköter sop- och latrinhämtningen. De hämtar också grovsopor och kyl och frys. Kontakta Restas kundtjänst om dina sopor inte har blivit hämtade, eller om du har frågor om hur sophämtningen fungerar. Telefon, kundtjänst E-post, Webbplats...www.resta.se Nacka kommuns kundservice för VA & avfall Vänd dig till oss när du har frågor om fakturan, vill ändra abonnemangsuppgifter, byta kärlstorlek eller beställa extra sophämtning och latrinhämtning. Här beställer du också hämtning av grov, el- eller trädgårdsavfall. Telefon Fax Nacka kommuns avfallsenhet Vänd dig hit om du har mer principiella frågor om sophämtning, källsortering, kompostering och hantering av farligt avfall. Vi driver utvecklingsprojekt inom avfallsområdet och ansvarar för upphandling och uppföljning av renhållningsentreprenörerna. Besöksadress... Nacka Stadshus, Granitvägen 15 Telefon Webbplats...www.nacka.se/avfall 45

46 SITA Sverige AB Slam SITA tömmer slam från tankar och avskiljare. Telefon, kundtjänst Jourtelefon (för akut tömning efter 16 och på helger) E-post, Webbplats...www.sita.se Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI Systemet för återvinning av förpackningar, tidningar och vissa andra produkter bekostas av producenterna, genom en avgift på produkterna. FTI har ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar från återvinningsstationerna. Kontakta dem om du har frågor som rör förhållandena vid återvinningsstationerna eller om hur förpackningar och tidningar ska sorteras. Telefon E-post... Webbplats

47 Vatten och avlopp Vänd dig hit om du har frågor om vattenmätare, vattenkvalitet, nya anslutningar eller VA-taxan. Vi har hand om driften av ledningsnät, vattentorn, pumpstationer och LTA (Lätt tryck avlopp). Telefon Telefon (nya anslutningar) E-post... Webbplats... se Vatten och avlopp under rubriken Bo & Bygga. Felanmälan vatten och avlopp Telefon ordinarie arbetstid Telefon övrig tid, SOS Alarm Miljö Miljöenhetens inspektörer bevakar bland annat att avfalls- och VA-verksamheten uppfyller de miljökrav som finns, och beslutar om eventuell dispens från lokala regler i renhållningsordningen. Du når dem via kommunens Kontaktcenter, Miljöenheten arbetar också med tillstånd och tillsyn av enskilda avlopp samt med tillstånd för nya brunnar i vissa områden i Boo. Läs mer på 47

48 Återvinningscentraler Östervik Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik Öppettider måndag torsdag fredag söndag Skuru Gamla Landsvägen 125 b, infart från Värmdövägen Öppettider tisdag torsdag lördag Utebliven sophämtning Resta Återvinningsstationer Förpacknings- och tidningsinsamlingen Felanmälan vatten och avlopp Tfn ordinarie arbetstid Tfn övrig tid, SOS Alarm På hittar du nyheter och information om eventuella ändringar. Produktion: Teknik/VA & Avfall, Nacka Partner Information, Nacka kommun. Illustration: Kerstin Trygg. Tryck: Danagårds Grafiska. Maxioffset, 170 g 120 g, januari Nacka kommun Nacka Tfn

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Heby 2014 VA- & Avfallsenheten 1 Hjälp till att minska avfallet Sortera ut matavfall Vad

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Sigtuna kommun, renhållning

Sigtuna kommun, renhållning INNEHÅLL Hushållsavfall 27 Brännbart och matavall 27 Grovavfall 28 Trädgårdshelg i Sigtuna 28 Latrinhämtning 28 Slamtömning 28 Farligt avfall 29 Farligt avfall från hushåll 29 Miljöstationer 29 Insamling

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Norberg 2015 Skinnskatteberg 2014 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Enköping 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Hallstahammar 2013 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? och din kommun och innehåller

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Surahammar 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Västerås 2011 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? och din kommun och innehål- sortering

Läs mer

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp Guide 2014 Avfall, vatten och avlopp Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Viby by. Foto: Hans Kündig JANUARI V52 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 Nyårsdagen V1 2 3 Svea Alfred

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer