Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek"

Transkript

1 Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 2002

2 1937 / 41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DAGBÖCKER Johan Fredric Killander ( ) Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Emmy Killander ( ) Agnes Killander ( ) Knut Killander ( ) Killander 1 Killander 2-11 Killander Killander Killander 18 DIVERSE DOKUMENT, BL. A. VERSER OCH TAL Rörande enskilda personer Johan Fredric Killander ( ) Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Emma Killander ( ) Axel Killander ( ) Victor Killander ( ) Agnes Killander ( ) Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Sophie Gyllenhaal, f. Palm ( ) Lars Herman Gyllenhaal ( ) Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Henning Axel Gyllenhaal ( ) Olof Thunman ( ) Övrigt Killander 19 Killander 20 INTYG Johan Fredric Killander ( ) Killander 21 2

3 Emmy ( ) och Agnes ( ) Killander Klas Herman Killander ( ) INBJUDNINGSKORT Killander TESTAMENTEN, BOUPPTECKNINGAR OCH ARVSKIFTEN Killander 23 HANDLINGAR RÖRANDE HOOK Räkenskaper Övrigt Killander Killander 28 HANDLINGAR RÖRANDE SKOKLOSTER Räkenskaper Historik Killander Killander 31 HANDLINGAR RÖRANDE HÄRLINGSTORP Killander 32 HANDLING RÖRANDE SPELLINGE TIDNINGSKLIPP KARTOR BILDMATERIAL Killander 33 fol. TRYCK Angående Skokloster Killander 34 3

4 Angående Härlingstorp och släkten Gyllenhaal Angående diverse sällskap och föreningar Övrigt BREV Inbundna brev Till Klas Herman Killander ( ) Lösa brev Till Lars Herman Gyllenhaal ( ) Till Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Till Pehr Johan Högfeldt Till Agnes Killander ( ) Till Axel Killander ( ) Till Emmy Killander ( ) Till Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Till Johan Fredric Killander ( ) Till Klas Herman Killander ( ) Till Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Till okända Killander 35 Killander 36 Killander 37 4

5 DAGBÖCKER Johan Fredric Killander ( ) (9 skrivböcker) Killander 1 Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) - Sommaren 1832 och våren 1845, resedagböcker (2 häften) (7 häften) (1 skrivbok) Killander (10 skrivböcker) Killander (10 skrivböcker) Killander (10 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander , 1894 (4 skrivböcker) Killander 10 - Renskrift av Henriette Killanders dagböcker , och , gjord av Anne-Beate Killander (f. 1920) (26 häften) Killander 11 Emmy Killander ( ) (5 skrivböcker) (5 skrivböcker) Killander 12 5

6 - 1878, 1879, april 1889-maj 1890 (2 skrivböcker) (3 skrivböcker) , oktober 1888-mars 1889 (1 skrivbok) (1 skrivbok) oktober 1888 (1 skrivbok) Killander 13 Agnes Killander ( ) (1 skrivbok) (1 skrivbok) (4 skrivböcker) (2 skrivböcker) Killander (7 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (3 skrivböcker) (1 skrivbok) , även Strödda anteckningar rörande åren (1 skrivbok) Killander 17 Knut Killander ( ) - Anteckningar ur K. K. Dagbok under en resa 1879, avskrivna av Henriette Killander (1 häfte) Killander 18 DIVERSE DOKUMENT, BL. A. VERSER OCH TAL Rörande enskilda personer Johan Fredric Killander ( ) (1 omslag) Killander 19 Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) (4 omslag) - Uppgifter om Henriettes föräldrar, man och barn 6

7 - Bröllopet den 26 september Silverbröllopet den 26 september Födelsedagsbok - Utgifter för Henriette Gyllenhaal Personliga anteckningar, trösteord, verser och tankar - Diverse anteckningar, citat och aforismer, från Minne af Gamla Faster Henriette Bergholtz född Gyllenhaal, diktbok som troligen tillhört Fredrika Henrika von Bergholtz ( ), som Henriette kompletterat med ytterligare verser - Verser m.m., främst från halvbrodern Lars Herman Gyllenhaal ( ) Emma Killander ( ) (1 omslag) Killander 20 Axel Killander ( ) (1 omslag) Victor Killander ( ) (1 omslag) Agnes Killander ( ) (2 omslag) - Anteckningar, dikter och verser, även hårlockar från Agnes och Emmys första klippning - Diverse anteckningar kring bl. a. musik och litteratur, samt avskrivna dikter och citat Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) (1 omslag) Sophie Gyllenhaal, f. Palm ( ) (1 omslag) Lars Herman Gyllenhaal ( ) (1 omslag) Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) (1 omslag) Henning Axel Gyllenhaal ( ) (1 omslag) 7

8 Olof Thunman ( ) (1 omslag) - De Profundis, egenhändig dikt från 1930-talet Övrigt - Verser och tal, blandat, (1 omslag) - Recept, (1 omslag) - Bibliografiska anteckningar rörande Sveriges historia, efter 1912 (1 omslag) INTYG Johan Fredric Killander ( ) - Diverse intyg och bevis från bl. a. Uppsala universitet, Kungliga Hovexpeditionen och Vasaorden, (12 st.) Killander 21 Emmy ( ) och Agnes ( ) Killander - Nattvardsintyg, 1864 (1 st.) - Respass, 1897 (1 st.) - Intyg från Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux och tackbrev från Norra Smålands fornminnesförening, 1889, 1922 (2 st.) Klas Herman Killander ( ) - Intyg och betyg i original och i avskrift från bl. a. Jönköpings Allmänna Läroverk, Skaraborgs Läns Landtmannaskola och Ultuna landtbruksinstitut, samt meritförteckning, (45 st.) - Certifikat för tilldelade titlar, ämbeten och medlemskap, samt medlemslistor och tackbrev från diverse sällskap och föreningar, även Vasaorden m.m., (34 st.) 8

9 INBJUDNINGSKORT - Inbjudningskort, tackkort m.m. i anledning av dop, vigsel och jordfästningar, (3 kuvert) - Inbjudningskort, tackkort, telegram, menyer, bordsplaner, sånghäften m.m. i anledning av mottagningar, födelsedagar och jubileumsdagar av privat karaktär, (1 kuvert) - Inbjudningskort, tackkort, menyer, bordsplaner, sånghäften m.m. i anledning av mottagningar och högtider ordnade av diverse sällskap och föreningar, även Uplands Enskilda Bank, (2 kuvert) Killander 22 TESTAMENTEN, BOUPPTECKNINGAR OCH ARVSKIFTEN - Handlingar rörande arvskiftet efter Louise (Lovisa Ulrika) Gyllenhaal, f. Tham, även bouppteckning, (4 st.) - Handlingar rörande arvskiftet efter Lars Herman Gyllenhaal, räkningar och bouppteckning, (10 st.) - Boupptecknings- och arvskifteshandlingar efter presidenten H. von Gegerfelt, 1886 (7 st.) - Testamente undertecknat av Fredric och Henriette Killander med dithörande handlingar, berättelse om de ekonomiska olyckor som tvingat familjen att sälja Hook, samt Bouppteckning efter Hofintendenten, Riddaren J.F. Killander, (5 ark + 1 blad +1 kuvert + 1 häfte) - Testamente i avskrift, bouppteckning och arvskifte efter Axel Killander, (5 st.) - Testamente undertecknat av Victor och Eva Killander f. Kugelberg, bouppteckningar och arvskiften, med dithörande brev och handlingar, även listor på de som kondolerat vid Victors och Evas frånfällen, (18 st.) - Brev från komminister Gustaf B. Carlsson till Ernst Killander Killander 23 9

10 rörande graven i Svenarum, med utdrag ur Fredric och Henriette Killanders testamente samt ur Victor och Eva Killanders, 1946 (1 st.) - Testamente i avskrift och bouppteckningar efter Agnes och Emmy Killander, samt arvskifte efter Emmy, (4 häften) - Testamente i avskrift, bouppteckning och arvskifte efter Jacqueline Kugelberg, med dithörande brev och handlingar, (17 st.) - Avskrifter av arvskifteshandlingar efter Nils Brahe, testamente och bouppteckning, (1 häfte sidor) - Greve Magnus Brahes sterbhus: fordringar och skulder, 1930 (4 blad) Se även: äldre testamenten, bouppteckningar och arvskifteshandlingar under rubriken Räkenskaper bland Handlingar rörande Hook. HANDLINGAR RÖRANDE HOOK Räkenskaper - Cassa Räkning för Hooks Säterie, oktober 1819-september 1821 och oktober 1822-september 1837 (17 häften) - Räkning För Brygg- & Bad-huset Nybyggnaden vid Hooks Säterie, 1825 (1 häfte) - Diverse handlingar rörande arvskiften, förmyndarskapsprotokoll, testamente samt bouppteckningar, bl. a. efter Andreas Killander, David och Betty Gyllenskepp, (50 st.) - Sammandrag af Redogörelsen öfver de contanta fordringar och Handels Varor som uti arfskiftet efter aflidne Bruks Patron Killander finnas upptagna till gemensam fördelning arfvingarne emellan, , samt andra papper och brev till David Gyllenskepp rörande dessa fordringar, (1 häfte + 15 lösa blad) - Räkning öfwer Upburne och Utbetalte Medell uti Sterbhuset efter aflidne Bruks Patron A: Killander, april 1818-september 1818 (1 häfte) - Räkning öfwer Upburne och Utbetalte Medell uti Sterbhuset efter aflidne Bruks Patron A: Killander, med räkningar över Diverse Killander 24 10

11 Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober 1818-oktober 1819 (1 häfte) - Redogörelse Emellan D: Gyllenskepp samt Fredric och Elise Killander öfwer förwaltningen af gemensam Egendom med räkningar över Diverse Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober september 1825 (6 häften) Killander 25 - Redogörelse Emellan D: Gyllenskepp samt Fredric och Elise Killander öfwer förwaltningen af gemensam Egendom med räkningar över Diverse Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober september 1836 (11 häften) Killander 26 - General Redogörelse ( ) för Arfmedel som tillfallit Fredric och Elise Killander efter deras fader Bruks Patronen A: Killander, oktober 1818-oktober 1827 (2 häften) - Special Redogörelse för Fredric Killanders efter dess Fader Bruks Patronen A: Killander ärfda och under förmyndare vård varande Egendom, oktober 1818-oktober 1827 (2 häften) - Special Redogörelse för Elise Killanders efter dess Fader Bruks Patronen A: Killander ärfda och under Förmyndare Vård varande Egendom, oktober 1818-oktober 1830, (3 häften) - Enskilt Räkning med Omyndige Fredric Killander, oktober oktober 1830 (8 häften) - Enskilt Räkning med Omyndiga Elise Killander, oktober oktober 1827 (6 häften) - Redogörelse för de penningar som emottagits till bestridande af kostnader för Fredric Killander under dess vistande i Upsala, (5 häften) - Inteckningsprotokoll och andra ekonomiska handlingar rörande affärer med Smålands Privat Bank, (29 st.) - Handlingar rörande Hofintendenten F. Killanders fordringar hos förre Bruksförvaltaren A. Rydberg, (8 st.) - Förmynderskapshandlingar rörande syskonen Andersson, Killander 27 11

12 (6 st.) - Auktionsprotokoll 1869 och 1875 (3 häften) - Handlingar rörande försäljningen av Hook den 31 oktober 1868 samt andra köpekontrakt, (11 st.) - Hyreskontrakt, (23 blad) - Bestämmelser om tjänstefolkets extratilldelningar vid helger, middagsmeny 1838, Soupée-meny och tjänstefolkslöner vid drottningens besök på Hook 1846, samt andra kungliga besök 1843 och 1863 (8 blad) - Tjenstefolkets Drickspengar, nr.1-59, oktober 1838-april 1868 (59 häften + 1 blad) - Wäfnads Bok, (1 skrivbok) - Inkomna och Utlemnade Arbeten för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) - Försålda och Inköpta Arbeten för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) - Cassa Bok för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) Killander 28 Övrigt - Uppgifter om fordna Ägare till Hook (1 kuvert) - Bitar utaf Salongstapeterna på Hook (1 kuvert) - Lappar till Salongsmöbeln (1 omslag) HANDLINGAR RÖRANDE SKOKLOSTER Räkenskaper - Skokloster, (20 ark) - Skoklosters Arrenden, (26 st.) - Skoklosters egendom, (2 st.) - Sammandrag av Kassa-Rapporterna samt Kassarapport från Skokloster, (35 häften) - Inventarievärden, (3 blad) Killander 29 12

13 - Medeltal för 10 år, (16 blad) - Taxeringshandlingar, (10 st.) - Brandförsäkrings-värdering samt Brandstods- och landstingsmedel, (24 ark + 39 blad) - Slottet, (16 blad) - Skoklosters slott och samlingar, Visningsavgifter vid de kungl. slotten, Sålda biljetter i slottet samt Personer i slottet / Inkomster i slottet, (21 blad) - Utsäde och Skörd, (30 blad) - Hvetecirculationen, (9 blad) - Rågcirculationen, (9 blad) - Vikt å spannmål, (3 blad) - Skogen samt Skogsutsyningar, (33 blad) - Trädgården, (5 blad) - Gärdesgårdar, (3 blad) - Dagsverken, (3 blad) - Antal djur, (5 blad) - Fåren, (2 blad) - Försålda avelsfår, (6 blad) - Årsresultaten inom Skoklosters Ayrshirebesättning, (3 blad) - Jakttabell vid Skokloster, (2 blad) - Handlingar rörande mjölkproduktionen, mjölkförsäljningen och Mjölkcentralen, (65 blad) - Sålt grus och sand, (3 blad) - Elektriska föreningen, (4 blad) - Bensin och bilar, (6 blad) - Byggnader och inventarier, (3 blad) - Inköpt kalk och taktegel, (3 blad) - Använda fodermedel, (2 ark + 2 blad) - Sammandrag av ladugårdsjournalerna, (1 blad) - Prislista å materialer och arbete, 1924 (4 blad) Killander 30 13

14 - Diverse räkningar och förteckningar angående Skoklosters gårds produkter, försäljningar och reparationsutgifter, (26 blad) - Förlagets konto, (11 ark) - Kronodebetsedlar, (2 blad + 5 ark) - Grefvens räkning, (3 blad) - Inkomster vid Skokloster, (13 blad) - Utgifter, (14 blad) - Arbetsfördelning, (2 blad) - Lönlista vid Skokloster, löneförmåner samt Förslag till omflyttningar rörande bostäder, (25 blad) - Pensioner, (14 blad) - Statlista vid Skokloster, (7 blad) - Anställningskontrakt (avskrifter), 1931 (5 st.) - Julgåfvor till folket, (11 blad) - Gåvor till socknens fattiga på Magnusdagen, (24 blad) - Donationskvitto, 1928 (1 blad) - Protokoll förda vid sammanträden med delegerade från Skoklosters socken, 1930 (4 blad) - Tomma formulär, Prislista å sågat virke samt Skogsordning vid Skoklosters egendomar, (10 blad + 3 ark) Killander 31 Historik - Avskrift av protokoll från en undersökning av den s.k. Bagarbograven i Skoklosters kyrka gjord 1893 (1 ark) - Avskrift av Kort Historisk Underrätelse Om Skoklosters Kyrko- Byggnader, deras Öden och undergångna Reparationer; författad i Augusti månad år 1819 af And:s Lindgren, h.t. vice pastor (1 häfte) - Inskription å kyrkklocka i Skokloster (3 ark) - Avskrift av Förteckning på Pastorer i Skoklosters Församling, efter gamla Annotationer, upprättad den 13 Aug af And. Lindgren h.t. vice Pastor (1 häfte) - Inspektorer vid Skokloster, (1 ark) 14

15 - Rustmästare vid Skokloster, (2 ark) - Rättare vid Skokloster, (1 ark) - Trädgårdsmästare vid Skokloster, (1 ark) - Skogvaktare vid Skokloster, (1 ark) - Smeder vid Skokloster, (1 ark) - Anteckningar om Skokloster, avskrifter av dokument daterade mellan 1613 och 1922 (2 vol. + 4 lösa blad) - Historisk berättelse om Skobo-Landh af Johan Drysenius, avskrift av Emanuel Cederström, 1894 (1 vol. + 3 lösa blad) HANDLINGAR RÖRANDE HÄRLINGSTORP - P.M. om Skatterna wid Härlingstorps Egendom samt andra räkenskaper, ca (2 häften + 2 lösa blad) Killander 32 HANDLING RÖRANDE SPELLINGE - Kulturplan upprättad år 1904 af H. Killander (1 häfte) TIDNINGSKLIPP - Dödsannonser, ca (1 kuvert) - Från Alger, tidningsklipp ur Smålands Allehanda, 1898 (7 st.) - Tidnings-urklipp I-[VII], främst rörande arkitektur, (7 häften) KARTOR - Karta över Uppsala, odat. (1 blad) - Karta över Rinkesta, med dedikation från Pehr Johan Högfeldt till Herman Killander 1914 (1 blad) - Karta över ägor under Skoklosters gård från Statens Reproduktionsanstalt, publicerad 1921 i H. Killanders Skoklosters gård: 15

16 en kortfattad redogörelse (2 st., varav en i färg) - Kartor över Stockholms norra och södra skärgård samt Ålands hav, 1913 (2 st.) - Översiktskartor över omgivningarna kring Skokloster, odat. (3 st.) - Karta över Bro härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta över Håbo härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta över Lagunda härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta i två delar över Trögds härad uträttad 1860 (2 st.) - Karta över Åsunda härad uträttad 1861 (1 st.) - Karta över Ärlinghundra härad uträttad 1903 (2 st.) Se även: beskrivningar till några av dessa kartor under rubriken Tryck: Angående Skokloster. BILDMATERIAL - Aske (1 foto) - Hook (1 foto) - Hooks gård: Konungabesöket i Hook (1 vykort) - Jönköping: Hofintendenten Fr. Killanders hus Ö. Storgatan 52 (1 foto) - Jönköpings Hamns stationshus vid Hans Maj:ts Konungens ankomst till Jönköping den 27 augusti 1895 (1 foto) - Krageholm: Greve Magnus Brahe s 70 års-dag d. 1 okt 1919 (1 foto) - Thureholm i Södermanland (2 fotos) - Skoklosters slott (5 fotos) - Svenarums kyrka (1 foto) - Östra Ryds kyrka: Efter Grevinnan Anna Brahes jordfästning, 31 maj 1929 (1 foto) - Interiör med sittande man (2 fotos) - Illustrerade kuponger i anledning av 400 årsjubileum av Luthers ankomst i Wartburg, 1921 (6 st.) Killander 33 fol. 16

17 - Sigill funnet vid grävningar utanför Skoklosters kyrka (1 st.) - Färglagt porträtt av Oscar II (1 st.) - Akvareller (2 st.) - Henriette Gyllenhaal ritad av Louise Lagerheim 1836 (1 st.) - Handmålningar utförda av Henriettes ungdomsväninnor, ca (3 st.) - A Collection of scraps, diverse klipp och originalteckningar, bl. a. av Henriette och Knut Killander, sammanställda från år 1836 (1 klippbok) TRYCK Angående Skokloster - Amilon, J. A. och Djurberg, G.: Förare vid Sveriges häradsallmänningsförbunds exkursion å Håbo häradsallmänning den 15 juni 1927, Stockholm, Beskrifning till Bro häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Håbo häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, 1864 (2 ex. varav ett bundet) - Beskrifning till Lagunda häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Trögds häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Åsunda häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till kartan öfver Ärlinghundra härad. Upprättad i Rikets allmänna kartverk år 1907, Stockholm, Essen, Wera von: Skoklosters slott och samlingar: vägledning, Skokloster, Hall, Frith.: Skokloster, särtryck ur Fornvännen, med dedikation från författaren till Agnes Killander, Stockholm, Killander, Herman: Skoklosters gård: en kortfattad redogörelse, Killander 34 17

18 Uppsala, Skokloster, Södertälje, odat. - Uppsala läns J.U.F.: Skoklostermötets programblad, tryckt i Tierp, 1932 Killander 34 Angående Härlingstorp och släkten Gyllenhaal - Gyllenhaal, L. H.: Lars Herman Gyllenhaal till Härlingstorp, särtryck ur Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, Skara, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, IV: 3-4, red. S. Welin, Skara, 1930 Angående diverse sällskap och föreningar - Carlsson, Gottfrid: Sällskapet A & A : en återblick, Uppsala, Föreningen 1878 års män: 1931, Stockholm, Föreningen Jönköpingspojkarna i Stockholm: medlemsförteckning år 1937, Stockholm, Heideman, Georg Wilhelm von: Några minnen från Kungl. Smålands Grenadjärkårs kamratkrets å Ränneslätt upplivade vid sammanträffandet å Gåfvetorp den juni 1920, Stockholm, Matrikel över Oskars-Förbundets ledamöter år 1936 jämte några anteckningar i anledning av förbundets 75-åriga tillvaro, Uppsala, 1936, med visitkort från Tage Lingmark - O:son Nordberg, Tord: Gröneborg, särtryck (Gåva från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien) - Smålands Gille i Stockholm: medlemsförteckning 1931, Stockholm, Stadgar för föreningen 1878 års män antagna å konstituerande sammanträde den 16 maj 1918, Stockholm, Stadgar för Karl Johans-Förbundet, Uppsala, Stadgar för Kugelbergska släktföreningen, Jönköping, 1923, med dedikation - Stadgar för Oscars-Förbundet Uppsala: antagna den 5 november 18

19 1925, Uppsala, Stadgar för Smålands Gille i Stockholm: antagna vid årsmötet den 12 februari 1932, Stockholm, 1932 Övrigt - Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med förklaring af Doct. Ol. Swebilius, Ärke-Biskop, Stockholm, En ny och betydelserik Dröm-Bok, som på ett sinnrikt sätt uttyder de fleste förefallande Drömmar, alfabetiskt ordnade, samt om deras nytta wid beräkning af Lotteriwinster, Västervik, Nösselt, Friedrich: Lärobok i allmänna historien, för Flick-Scholor, Stockholm, Kungörelser, bl. a. angående kolera, samt löst bokomslag med dedikation, (8 blad) BREV Inbundna brev Till Klas Herman Killander ( ) Från: - Brahe, Magnus ( ) , 3 vol. Killander 35 Lösa brev Till Lars Herman Gyllenhaal ( ) Från: - Gyllenhaal, Hedvig Margareta, f. Leuhusen ( ) [1816], 1 st. - Gyllenhaal, Louise, f. Tham ( ) samt u.å., 60 brev och fragment (varav 1 skrivet tillsammans med Charlotte) - Gyllenhaal, Sophie (Kusin till Lars Herman Gyllenhaal) [ca. 1815], 1 st. Killander 36 19

20 - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) samt u.å., 5 brev och fragment (varav brev skrivna tillsammans med Sophie Gyllenhaal och Henriettes halvbror Lars Herman Gyllenhaal, och brev från Henriette till hennes far och dennes andra maka Sophie) - Okänd: Charlotte, 1816, 1 brev och 2 fragment Till Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) samt u.å., 80 brev och fragment - Ridderstolpe, Fredrik Ludvig ( )? samt u.å., 7 st. Till Pehr Johan Högfeldt Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1863, 4 brev och fragment - Killander, Knut ( ) 1863, 1 st. - Killander, Victor ( ) , 9 st. Killander 37 Till Agnes Killander ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 6 st. - Linck, Carl M. Se brev till Emmy Killander 20

21 Till Axel Killander ( ) Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1856, 1 st. Killander 37 Till Emmy Killander ( ) Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1889, 1 st. - Linck, Carl M , 2 st. varav 1 även till Agnes Killander Till Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Från: - Barton, Isabella , 2 st. - von Blixen, Augusta, f. prinsessa av Hessen-Cassel ( ) u.å., 1 st. - Carlson, Hedda 1881, 1 st. - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 4 st. - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 4 st. - Gyllenhaal, Sophie, f. Palm ( ) 1865, 11 brev och fragment, även till Johan Fredric Killander - Heijkenskjöld, William ( ) samt u.å., 3 st. - Killander, Johan Fredric ( ) , 4 st. - af Kleen, Anna Beata, f. Ehrenborg ( ) , 7 st. 21

22 - Stokoe, Charlotte , 3 st. Killander 37 - Okända: Caroline?, u.å., 1 st. Emma, , 7 st. Hilda, samt u.å., 6 st. Marie?, samt u.å., 3 st. Okänd, 1858, 1 st. Till Johan Fredric Killander ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) 1848, 2 st. - Gyllenhaal, Sophie, f. Palm ( ) Se brev till Henriette Killander, f. Gyllenhaal - Hamilton, Signe, f. Sköldberg ( ) 1898, 1 st. - Killander, Agnes ( ) samt u.å., 6 st. - Killander, Axel ( ) , 2 st. - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1863, 1 st. Till Klas Herman Killander ( ) Från: - Cederström, Emanuel ( ) 1908, 2 st. - Eidem, Erling ( ) 1936, 1 st. - von Essen, Gustaf Fredrik ( ) 1934, 1 st. 22

23 - Gyllenhaal, Maria ( ) 1908, 1 st. - Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard ( ) , 5 st. - Schück, Adolf ( ) 1952, 1 st. - Söderblom, Anna ( ) 1931, 1 st. (1 tryckt brev + maskinskriven avskrift) - Söderblom, Nathan ( ) , 10 st. (10 originalbrev + avskrifter + 1 faksimil) - Tigerschiöld, Hugo ( ) 1927, 1 st. Killander 37 Till Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) 1858, 1 st. Till okända Från: - Boije af Gennäs, Fredrik ( )? ?, 2 st. (Troligen till Louise Gyllenhaal, f. Tham) - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) u.å., 2 fragment - Lind / Linck? 1931, 1 st. (Troligen till Klas Herman Killander) - von Strokirch, Christina Charlotta Ottiljana, f. Palmstjerna ( ) u.å., 1 st. - Tham, C. H.? 1799, 1 st. - Åkerhielm, E.? 1924, 1 st. (Möjligen till Agnes Killander) 23

24 Se även: enstaka brev under rubrikerna Intyg, Testamenten, bouppteckningar och arvskiften samt Handlingar rörande Hook. Katalogiserat av Caroline Chevallier 24

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m.

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m. Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning Innehåll Kommentar A Foton och filmer B Tidningsklipp C Mönsterås historia m.m. D Kassaböcker, verifikationer m.m. E Tidningar, tidskrifter, pappersvaror F -

Läs mer

c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket I rrnehåan-sftlrt e ckrrlng Inledntng Gerknäs gårds arklv Sesta gårds arklv Kiala gårds arkiv Frugårds arklv Olkkala gårds arkiv Notsþ gårds arklv Register

Läs mer

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr NOVEMBER 7 2009 1000-kronorssedlarna som ratades av Bankofullmäktige T. G. Appelgrens arkiv i Västergötlands museum Gellivare herrklubb och dess polletter Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Familjen Nobel. En svensk industridynasti. Göran Nilzén. Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007

Familjen Nobel. En svensk industridynasti. Göran Nilzén. Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007 Nobel Museum Occasional Papers nr 5 Stockholm 2007 Familjen Nobel En svensk industridynasti Översikt över arkivalier i Stockholm, Uppsala och Lund Göran Nilzén I redaktion av Bengt Jangfeldt Göran Nilzén

Läs mer

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, 2015-05-07. A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm Register till innehållet i Gudrun Sandéns renskrift/sammandrag Fritextsökning fil textfil8.dbf fil: Pärm Sv6 = Svenngårds pärmar 22,

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 Sid 1 (26) Anders Ephraim Lundgren 1821 1879 AE är i familjetraditionen enbart nämnd som stadsfiskal i Strömstad1. Eftersom så lite var känt om honom blev

Läs mer

Riddarhuset Stockholms juvelsmycke

Riddarhuset Stockholms juvelsmycke Riddarhuset Stockholms juvelsmycke FOTO: HÅKAN LIND. Likt Carl Jonas Love Almqvists bok Drottningens Juvelsmycke (1834), där författaren beskriver en tiara med rubiner, opaler och diamanter, kan man bildligt

Läs mer

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor En hittills okänd variant av minnesmyntet D: 9. IULI 1794 MYNTETS DAG Kommande konferens

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

Min far Eriks släkt. Fyra generationer bakåt en översikt

Min far Eriks släkt. Fyra generationer bakåt en översikt Min far Eriks släkt Fyra generationer bakåt en översikt Efter åtskillig möda har jag återfunnit alla Eriks 30 anfäder och anmödrar inom fyra generationer i kyrkoböckerna. De äldsta av dessa är födda kring

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Foto: Eskilstuna Nr 2 2015 Vykortsförening Klosters kyrka, Eskilstuna Foto: Richard Atter ed Innehåll Ordförandespalten... 2 Kalendarium...3

Läs mer

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord : A1: Protokoll B1: Koncept på utgående brev D1: Aktieregister E1: Brev F1: Handlingar och utredningar i kanalbolagets verksamhet

Läs mer

GUSTAF JANSSONs liv och leverne i Sommaränge by

GUSTAF JANSSONs liv och leverne i Sommaränge by GUSTAF JANSSONs liv och leverne i Sommaränge by Sommaränge är en liten by drygt 2 mil norr om Uppsala, närmare bestämt i Tensta socken. Byn var en radby och bestod av 12 gårdar. Gårdarna var frälsegårdar

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

!: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

!: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA !: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA ~ ~...:. ~ ~ Föreningen för svensk undervisningshistoria Fack, 161 06 Bromma 6 OM FYNDEN P Å VINDEN I MAJORNAS V ÄXELUNDERVISNINGSSKOLA ELOF LIND.AL V UNIVERSI

Läs mer

Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet

Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet Bofors och Björkborns tidiga historia berörs ganska kortfattat i de båda jubileumsböckerna Karlskoga historia 1586-1936 1 och Bofors 350 år 2. Tyngdpunkten

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901 Historien om Arvid Wennersten * 30 augusti 1844 23 september 1901 Förord Arvid var min farfarsfar och det svarta fåret i vår släkt. Min pappa Gösta var road av sin släkt och han hade samlat på sig en hel

Läs mer

Svenska fornminnesföreningen 1949 Selling, Dagmar Fornvännen 1950(45), s. 62-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_062 Ingår i:

Svenska fornminnesföreningen 1949 Selling, Dagmar Fornvännen 1950(45), s. 62-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_062 Ingår i: Svenska fornminnesföreningen 1949 Selling, Dagmar Fornvännen 1950(45), s. 62-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_062 Ingår i: samla.raa.se SMÄRRE MEDDELANDEN cialkartan över Karleby socken.

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer