Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek"

Transkript

1 Katalog över Killanderska släktarkivet i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 2002

2 1937 / 41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DAGBÖCKER Johan Fredric Killander ( ) Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Emmy Killander ( ) Agnes Killander ( ) Knut Killander ( ) Killander 1 Killander 2-11 Killander Killander Killander 18 DIVERSE DOKUMENT, BL. A. VERSER OCH TAL Rörande enskilda personer Johan Fredric Killander ( ) Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Emma Killander ( ) Axel Killander ( ) Victor Killander ( ) Agnes Killander ( ) Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Sophie Gyllenhaal, f. Palm ( ) Lars Herman Gyllenhaal ( ) Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Henning Axel Gyllenhaal ( ) Olof Thunman ( ) Övrigt Killander 19 Killander 20 INTYG Johan Fredric Killander ( ) Killander 21 2

3 Emmy ( ) och Agnes ( ) Killander Klas Herman Killander ( ) INBJUDNINGSKORT Killander TESTAMENTEN, BOUPPTECKNINGAR OCH ARVSKIFTEN Killander 23 HANDLINGAR RÖRANDE HOOK Räkenskaper Övrigt Killander Killander 28 HANDLINGAR RÖRANDE SKOKLOSTER Räkenskaper Historik Killander Killander 31 HANDLINGAR RÖRANDE HÄRLINGSTORP Killander 32 HANDLING RÖRANDE SPELLINGE TIDNINGSKLIPP KARTOR BILDMATERIAL Killander 33 fol. TRYCK Angående Skokloster Killander 34 3

4 Angående Härlingstorp och släkten Gyllenhaal Angående diverse sällskap och föreningar Övrigt BREV Inbundna brev Till Klas Herman Killander ( ) Lösa brev Till Lars Herman Gyllenhaal ( ) Till Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Till Pehr Johan Högfeldt Till Agnes Killander ( ) Till Axel Killander ( ) Till Emmy Killander ( ) Till Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Till Johan Fredric Killander ( ) Till Klas Herman Killander ( ) Till Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Till okända Killander 35 Killander 36 Killander 37 4

5 DAGBÖCKER Johan Fredric Killander ( ) (9 skrivböcker) Killander 1 Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) - Sommaren 1832 och våren 1845, resedagböcker (2 häften) (7 häften) (1 skrivbok) Killander (10 skrivböcker) Killander (10 skrivböcker) Killander (10 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander , 1894 (4 skrivböcker) Killander 10 - Renskrift av Henriette Killanders dagböcker , och , gjord av Anne-Beate Killander (f. 1920) (26 häften) Killander 11 Emmy Killander ( ) (5 skrivböcker) (5 skrivböcker) Killander 12 5

6 - 1878, 1879, april 1889-maj 1890 (2 skrivböcker) (3 skrivböcker) , oktober 1888-mars 1889 (1 skrivbok) (1 skrivbok) oktober 1888 (1 skrivbok) Killander 13 Agnes Killander ( ) (1 skrivbok) (1 skrivbok) (4 skrivböcker) (2 skrivböcker) Killander (7 skrivböcker) Killander (5 skrivböcker) Killander (3 skrivböcker) (1 skrivbok) , även Strödda anteckningar rörande åren (1 skrivbok) Killander 17 Knut Killander ( ) - Anteckningar ur K. K. Dagbok under en resa 1879, avskrivna av Henriette Killander (1 häfte) Killander 18 DIVERSE DOKUMENT, BL. A. VERSER OCH TAL Rörande enskilda personer Johan Fredric Killander ( ) (1 omslag) Killander 19 Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) (4 omslag) - Uppgifter om Henriettes föräldrar, man och barn 6

7 - Bröllopet den 26 september Silverbröllopet den 26 september Födelsedagsbok - Utgifter för Henriette Gyllenhaal Personliga anteckningar, trösteord, verser och tankar - Diverse anteckningar, citat och aforismer, från Minne af Gamla Faster Henriette Bergholtz född Gyllenhaal, diktbok som troligen tillhört Fredrika Henrika von Bergholtz ( ), som Henriette kompletterat med ytterligare verser - Verser m.m., främst från halvbrodern Lars Herman Gyllenhaal ( ) Emma Killander ( ) (1 omslag) Killander 20 Axel Killander ( ) (1 omslag) Victor Killander ( ) (1 omslag) Agnes Killander ( ) (2 omslag) - Anteckningar, dikter och verser, även hårlockar från Agnes och Emmys första klippning - Diverse anteckningar kring bl. a. musik och litteratur, samt avskrivna dikter och citat Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) (1 omslag) Sophie Gyllenhaal, f. Palm ( ) (1 omslag) Lars Herman Gyllenhaal ( ) (1 omslag) Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) (1 omslag) Henning Axel Gyllenhaal ( ) (1 omslag) 7

8 Olof Thunman ( ) (1 omslag) - De Profundis, egenhändig dikt från 1930-talet Övrigt - Verser och tal, blandat, (1 omslag) - Recept, (1 omslag) - Bibliografiska anteckningar rörande Sveriges historia, efter 1912 (1 omslag) INTYG Johan Fredric Killander ( ) - Diverse intyg och bevis från bl. a. Uppsala universitet, Kungliga Hovexpeditionen och Vasaorden, (12 st.) Killander 21 Emmy ( ) och Agnes ( ) Killander - Nattvardsintyg, 1864 (1 st.) - Respass, 1897 (1 st.) - Intyg från Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux och tackbrev från Norra Smålands fornminnesförening, 1889, 1922 (2 st.) Klas Herman Killander ( ) - Intyg och betyg i original och i avskrift från bl. a. Jönköpings Allmänna Läroverk, Skaraborgs Läns Landtmannaskola och Ultuna landtbruksinstitut, samt meritförteckning, (45 st.) - Certifikat för tilldelade titlar, ämbeten och medlemskap, samt medlemslistor och tackbrev från diverse sällskap och föreningar, även Vasaorden m.m., (34 st.) 8

9 INBJUDNINGSKORT - Inbjudningskort, tackkort m.m. i anledning av dop, vigsel och jordfästningar, (3 kuvert) - Inbjudningskort, tackkort, telegram, menyer, bordsplaner, sånghäften m.m. i anledning av mottagningar, födelsedagar och jubileumsdagar av privat karaktär, (1 kuvert) - Inbjudningskort, tackkort, menyer, bordsplaner, sånghäften m.m. i anledning av mottagningar och högtider ordnade av diverse sällskap och föreningar, även Uplands Enskilda Bank, (2 kuvert) Killander 22 TESTAMENTEN, BOUPPTECKNINGAR OCH ARVSKIFTEN - Handlingar rörande arvskiftet efter Louise (Lovisa Ulrika) Gyllenhaal, f. Tham, även bouppteckning, (4 st.) - Handlingar rörande arvskiftet efter Lars Herman Gyllenhaal, räkningar och bouppteckning, (10 st.) - Boupptecknings- och arvskifteshandlingar efter presidenten H. von Gegerfelt, 1886 (7 st.) - Testamente undertecknat av Fredric och Henriette Killander med dithörande handlingar, berättelse om de ekonomiska olyckor som tvingat familjen att sälja Hook, samt Bouppteckning efter Hofintendenten, Riddaren J.F. Killander, (5 ark + 1 blad +1 kuvert + 1 häfte) - Testamente i avskrift, bouppteckning och arvskifte efter Axel Killander, (5 st.) - Testamente undertecknat av Victor och Eva Killander f. Kugelberg, bouppteckningar och arvskiften, med dithörande brev och handlingar, även listor på de som kondolerat vid Victors och Evas frånfällen, (18 st.) - Brev från komminister Gustaf B. Carlsson till Ernst Killander Killander 23 9

10 rörande graven i Svenarum, med utdrag ur Fredric och Henriette Killanders testamente samt ur Victor och Eva Killanders, 1946 (1 st.) - Testamente i avskrift och bouppteckningar efter Agnes och Emmy Killander, samt arvskifte efter Emmy, (4 häften) - Testamente i avskrift, bouppteckning och arvskifte efter Jacqueline Kugelberg, med dithörande brev och handlingar, (17 st.) - Avskrifter av arvskifteshandlingar efter Nils Brahe, testamente och bouppteckning, (1 häfte sidor) - Greve Magnus Brahes sterbhus: fordringar och skulder, 1930 (4 blad) Se även: äldre testamenten, bouppteckningar och arvskifteshandlingar under rubriken Räkenskaper bland Handlingar rörande Hook. HANDLINGAR RÖRANDE HOOK Räkenskaper - Cassa Räkning för Hooks Säterie, oktober 1819-september 1821 och oktober 1822-september 1837 (17 häften) - Räkning För Brygg- & Bad-huset Nybyggnaden vid Hooks Säterie, 1825 (1 häfte) - Diverse handlingar rörande arvskiften, förmyndarskapsprotokoll, testamente samt bouppteckningar, bl. a. efter Andreas Killander, David och Betty Gyllenskepp, (50 st.) - Sammandrag af Redogörelsen öfver de contanta fordringar och Handels Varor som uti arfskiftet efter aflidne Bruks Patron Killander finnas upptagna till gemensam fördelning arfvingarne emellan, , samt andra papper och brev till David Gyllenskepp rörande dessa fordringar, (1 häfte + 15 lösa blad) - Räkning öfwer Upburne och Utbetalte Medell uti Sterbhuset efter aflidne Bruks Patron A: Killander, april 1818-september 1818 (1 häfte) - Räkning öfwer Upburne och Utbetalte Medell uti Sterbhuset efter aflidne Bruks Patron A: Killander, med räkningar över Diverse Killander 24 10

11 Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober 1818-oktober 1819 (1 häfte) - Redogörelse Emellan D: Gyllenskepp samt Fredric och Elise Killander öfwer förwaltningen af gemensam Egendom med räkningar över Diverse Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober september 1825 (6 häften) Killander 25 - Redogörelse Emellan D: Gyllenskepp samt Fredric och Elise Killander öfwer förwaltningen af gemensam Egendom med räkningar över Diverse Inkomster och Utgifter vid Hook, oktober september 1836 (11 häften) Killander 26 - General Redogörelse ( ) för Arfmedel som tillfallit Fredric och Elise Killander efter deras fader Bruks Patronen A: Killander, oktober 1818-oktober 1827 (2 häften) - Special Redogörelse för Fredric Killanders efter dess Fader Bruks Patronen A: Killander ärfda och under förmyndare vård varande Egendom, oktober 1818-oktober 1827 (2 häften) - Special Redogörelse för Elise Killanders efter dess Fader Bruks Patronen A: Killander ärfda och under Förmyndare Vård varande Egendom, oktober 1818-oktober 1830, (3 häften) - Enskilt Räkning med Omyndige Fredric Killander, oktober oktober 1830 (8 häften) - Enskilt Räkning med Omyndiga Elise Killander, oktober oktober 1827 (6 häften) - Redogörelse för de penningar som emottagits till bestridande af kostnader för Fredric Killander under dess vistande i Upsala, (5 häften) - Inteckningsprotokoll och andra ekonomiska handlingar rörande affärer med Smålands Privat Bank, (29 st.) - Handlingar rörande Hofintendenten F. Killanders fordringar hos förre Bruksförvaltaren A. Rydberg, (8 st.) - Förmynderskapshandlingar rörande syskonen Andersson, Killander 27 11

12 (6 st.) - Auktionsprotokoll 1869 och 1875 (3 häften) - Handlingar rörande försäljningen av Hook den 31 oktober 1868 samt andra köpekontrakt, (11 st.) - Hyreskontrakt, (23 blad) - Bestämmelser om tjänstefolkets extratilldelningar vid helger, middagsmeny 1838, Soupée-meny och tjänstefolkslöner vid drottningens besök på Hook 1846, samt andra kungliga besök 1843 och 1863 (8 blad) - Tjenstefolkets Drickspengar, nr.1-59, oktober 1838-april 1868 (59 häften + 1 blad) - Wäfnads Bok, (1 skrivbok) - Inkomna och Utlemnade Arbeten för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) - Försålda och Inköpta Arbeten för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) - Cassa Bok för Hooks Arbets Inrättning, (2 häften) Killander 28 Övrigt - Uppgifter om fordna Ägare till Hook (1 kuvert) - Bitar utaf Salongstapeterna på Hook (1 kuvert) - Lappar till Salongsmöbeln (1 omslag) HANDLINGAR RÖRANDE SKOKLOSTER Räkenskaper - Skokloster, (20 ark) - Skoklosters Arrenden, (26 st.) - Skoklosters egendom, (2 st.) - Sammandrag av Kassa-Rapporterna samt Kassarapport från Skokloster, (35 häften) - Inventarievärden, (3 blad) Killander 29 12

13 - Medeltal för 10 år, (16 blad) - Taxeringshandlingar, (10 st.) - Brandförsäkrings-värdering samt Brandstods- och landstingsmedel, (24 ark + 39 blad) - Slottet, (16 blad) - Skoklosters slott och samlingar, Visningsavgifter vid de kungl. slotten, Sålda biljetter i slottet samt Personer i slottet / Inkomster i slottet, (21 blad) - Utsäde och Skörd, (30 blad) - Hvetecirculationen, (9 blad) - Rågcirculationen, (9 blad) - Vikt å spannmål, (3 blad) - Skogen samt Skogsutsyningar, (33 blad) - Trädgården, (5 blad) - Gärdesgårdar, (3 blad) - Dagsverken, (3 blad) - Antal djur, (5 blad) - Fåren, (2 blad) - Försålda avelsfår, (6 blad) - Årsresultaten inom Skoklosters Ayrshirebesättning, (3 blad) - Jakttabell vid Skokloster, (2 blad) - Handlingar rörande mjölkproduktionen, mjölkförsäljningen och Mjölkcentralen, (65 blad) - Sålt grus och sand, (3 blad) - Elektriska föreningen, (4 blad) - Bensin och bilar, (6 blad) - Byggnader och inventarier, (3 blad) - Inköpt kalk och taktegel, (3 blad) - Använda fodermedel, (2 ark + 2 blad) - Sammandrag av ladugårdsjournalerna, (1 blad) - Prislista å materialer och arbete, 1924 (4 blad) Killander 30 13

14 - Diverse räkningar och förteckningar angående Skoklosters gårds produkter, försäljningar och reparationsutgifter, (26 blad) - Förlagets konto, (11 ark) - Kronodebetsedlar, (2 blad + 5 ark) - Grefvens räkning, (3 blad) - Inkomster vid Skokloster, (13 blad) - Utgifter, (14 blad) - Arbetsfördelning, (2 blad) - Lönlista vid Skokloster, löneförmåner samt Förslag till omflyttningar rörande bostäder, (25 blad) - Pensioner, (14 blad) - Statlista vid Skokloster, (7 blad) - Anställningskontrakt (avskrifter), 1931 (5 st.) - Julgåfvor till folket, (11 blad) - Gåvor till socknens fattiga på Magnusdagen, (24 blad) - Donationskvitto, 1928 (1 blad) - Protokoll förda vid sammanträden med delegerade från Skoklosters socken, 1930 (4 blad) - Tomma formulär, Prislista å sågat virke samt Skogsordning vid Skoklosters egendomar, (10 blad + 3 ark) Killander 31 Historik - Avskrift av protokoll från en undersökning av den s.k. Bagarbograven i Skoklosters kyrka gjord 1893 (1 ark) - Avskrift av Kort Historisk Underrätelse Om Skoklosters Kyrko- Byggnader, deras Öden och undergångna Reparationer; författad i Augusti månad år 1819 af And:s Lindgren, h.t. vice pastor (1 häfte) - Inskription å kyrkklocka i Skokloster (3 ark) - Avskrift av Förteckning på Pastorer i Skoklosters Församling, efter gamla Annotationer, upprättad den 13 Aug af And. Lindgren h.t. vice Pastor (1 häfte) - Inspektorer vid Skokloster, (1 ark) 14

15 - Rustmästare vid Skokloster, (2 ark) - Rättare vid Skokloster, (1 ark) - Trädgårdsmästare vid Skokloster, (1 ark) - Skogvaktare vid Skokloster, (1 ark) - Smeder vid Skokloster, (1 ark) - Anteckningar om Skokloster, avskrifter av dokument daterade mellan 1613 och 1922 (2 vol. + 4 lösa blad) - Historisk berättelse om Skobo-Landh af Johan Drysenius, avskrift av Emanuel Cederström, 1894 (1 vol. + 3 lösa blad) HANDLINGAR RÖRANDE HÄRLINGSTORP - P.M. om Skatterna wid Härlingstorps Egendom samt andra räkenskaper, ca (2 häften + 2 lösa blad) Killander 32 HANDLING RÖRANDE SPELLINGE - Kulturplan upprättad år 1904 af H. Killander (1 häfte) TIDNINGSKLIPP - Dödsannonser, ca (1 kuvert) - Från Alger, tidningsklipp ur Smålands Allehanda, 1898 (7 st.) - Tidnings-urklipp I-[VII], främst rörande arkitektur, (7 häften) KARTOR - Karta över Uppsala, odat. (1 blad) - Karta över Rinkesta, med dedikation från Pehr Johan Högfeldt till Herman Killander 1914 (1 blad) - Karta över ägor under Skoklosters gård från Statens Reproduktionsanstalt, publicerad 1921 i H. Killanders Skoklosters gård: 15

16 en kortfattad redogörelse (2 st., varav en i färg) - Kartor över Stockholms norra och södra skärgård samt Ålands hav, 1913 (2 st.) - Översiktskartor över omgivningarna kring Skokloster, odat. (3 st.) - Karta över Bro härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta över Håbo härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta över Lagunda härad uträttad 1860 (1 st.) - Karta i två delar över Trögds härad uträttad 1860 (2 st.) - Karta över Åsunda härad uträttad 1861 (1 st.) - Karta över Ärlinghundra härad uträttad 1903 (2 st.) Se även: beskrivningar till några av dessa kartor under rubriken Tryck: Angående Skokloster. BILDMATERIAL - Aske (1 foto) - Hook (1 foto) - Hooks gård: Konungabesöket i Hook (1 vykort) - Jönköping: Hofintendenten Fr. Killanders hus Ö. Storgatan 52 (1 foto) - Jönköpings Hamns stationshus vid Hans Maj:ts Konungens ankomst till Jönköping den 27 augusti 1895 (1 foto) - Krageholm: Greve Magnus Brahe s 70 års-dag d. 1 okt 1919 (1 foto) - Thureholm i Södermanland (2 fotos) - Skoklosters slott (5 fotos) - Svenarums kyrka (1 foto) - Östra Ryds kyrka: Efter Grevinnan Anna Brahes jordfästning, 31 maj 1929 (1 foto) - Interiör med sittande man (2 fotos) - Illustrerade kuponger i anledning av 400 årsjubileum av Luthers ankomst i Wartburg, 1921 (6 st.) Killander 33 fol. 16

17 - Sigill funnet vid grävningar utanför Skoklosters kyrka (1 st.) - Färglagt porträtt av Oscar II (1 st.) - Akvareller (2 st.) - Henriette Gyllenhaal ritad av Louise Lagerheim 1836 (1 st.) - Handmålningar utförda av Henriettes ungdomsväninnor, ca (3 st.) - A Collection of scraps, diverse klipp och originalteckningar, bl. a. av Henriette och Knut Killander, sammanställda från år 1836 (1 klippbok) TRYCK Angående Skokloster - Amilon, J. A. och Djurberg, G.: Förare vid Sveriges häradsallmänningsförbunds exkursion å Håbo häradsallmänning den 15 juni 1927, Stockholm, Beskrifning till Bro häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Håbo häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, 1864 (2 ex. varav ett bundet) - Beskrifning till Lagunda häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Trögds häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till Åsunda häradskarta af år Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk, Stockholm, Beskrifning till kartan öfver Ärlinghundra härad. Upprättad i Rikets allmänna kartverk år 1907, Stockholm, Essen, Wera von: Skoklosters slott och samlingar: vägledning, Skokloster, Hall, Frith.: Skokloster, särtryck ur Fornvännen, med dedikation från författaren till Agnes Killander, Stockholm, Killander, Herman: Skoklosters gård: en kortfattad redogörelse, Killander 34 17

18 Uppsala, Skokloster, Södertälje, odat. - Uppsala läns J.U.F.: Skoklostermötets programblad, tryckt i Tierp, 1932 Killander 34 Angående Härlingstorp och släkten Gyllenhaal - Gyllenhaal, L. H.: Lars Herman Gyllenhaal till Härlingstorp, särtryck ur Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, Skara, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, IV: 3-4, red. S. Welin, Skara, 1930 Angående diverse sällskap och föreningar - Carlsson, Gottfrid: Sällskapet A & A : en återblick, Uppsala, Föreningen 1878 års män: 1931, Stockholm, Föreningen Jönköpingspojkarna i Stockholm: medlemsförteckning år 1937, Stockholm, Heideman, Georg Wilhelm von: Några minnen från Kungl. Smålands Grenadjärkårs kamratkrets å Ränneslätt upplivade vid sammanträffandet å Gåfvetorp den juni 1920, Stockholm, Matrikel över Oskars-Förbundets ledamöter år 1936 jämte några anteckningar i anledning av förbundets 75-åriga tillvaro, Uppsala, 1936, med visitkort från Tage Lingmark - O:son Nordberg, Tord: Gröneborg, särtryck (Gåva från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien) - Smålands Gille i Stockholm: medlemsförteckning 1931, Stockholm, Stadgar för föreningen 1878 års män antagna å konstituerande sammanträde den 16 maj 1918, Stockholm, Stadgar för Karl Johans-Förbundet, Uppsala, Stadgar för Kugelbergska släktföreningen, Jönköping, 1923, med dedikation - Stadgar för Oscars-Förbundet Uppsala: antagna den 5 november 18

19 1925, Uppsala, Stadgar för Smålands Gille i Stockholm: antagna vid årsmötet den 12 februari 1932, Stockholm, 1932 Övrigt - Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med förklaring af Doct. Ol. Swebilius, Ärke-Biskop, Stockholm, En ny och betydelserik Dröm-Bok, som på ett sinnrikt sätt uttyder de fleste förefallande Drömmar, alfabetiskt ordnade, samt om deras nytta wid beräkning af Lotteriwinster, Västervik, Nösselt, Friedrich: Lärobok i allmänna historien, för Flick-Scholor, Stockholm, Kungörelser, bl. a. angående kolera, samt löst bokomslag med dedikation, (8 blad) BREV Inbundna brev Till Klas Herman Killander ( ) Från: - Brahe, Magnus ( ) , 3 vol. Killander 35 Lösa brev Till Lars Herman Gyllenhaal ( ) Från: - Gyllenhaal, Hedvig Margareta, f. Leuhusen ( ) [1816], 1 st. - Gyllenhaal, Louise, f. Tham ( ) samt u.å., 60 brev och fragment (varav 1 skrivet tillsammans med Charlotte) - Gyllenhaal, Sophie (Kusin till Lars Herman Gyllenhaal) [ca. 1815], 1 st. Killander 36 19

20 - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) samt u.å., 5 brev och fragment (varav brev skrivna tillsammans med Sophie Gyllenhaal och Henriettes halvbror Lars Herman Gyllenhaal, och brev från Henriette till hennes far och dennes andra maka Sophie) - Okänd: Charlotte, 1816, 1 brev och 2 fragment Till Louise Gyllenhaal, f. Tham ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) samt u.å., 80 brev och fragment - Ridderstolpe, Fredrik Ludvig ( )? samt u.å., 7 st. Till Pehr Johan Högfeldt Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1863, 4 brev och fragment - Killander, Knut ( ) 1863, 1 st. - Killander, Victor ( ) , 9 st. Killander 37 Till Agnes Killander ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 6 st. - Linck, Carl M. Se brev till Emmy Killander 20

21 Till Axel Killander ( ) Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1856, 1 st. Killander 37 Till Emmy Killander ( ) Från: - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1889, 1 st. - Linck, Carl M , 2 st. varav 1 även till Agnes Killander Till Henriette Killander, f. Gyllenhaal ( ) Från: - Barton, Isabella , 2 st. - von Blixen, Augusta, f. prinsessa av Hessen-Cassel ( ) u.å., 1 st. - Carlson, Hedda 1881, 1 st. - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 4 st. - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) , 4 st. - Gyllenhaal, Sophie, f. Palm ( ) 1865, 11 brev och fragment, även till Johan Fredric Killander - Heijkenskjöld, William ( ) samt u.å., 3 st. - Killander, Johan Fredric ( ) , 4 st. - af Kleen, Anna Beata, f. Ehrenborg ( ) , 7 st. 21

22 - Stokoe, Charlotte , 3 st. Killander 37 - Okända: Caroline?, u.å., 1 st. Emma, , 7 st. Hilda, samt u.å., 6 st. Marie?, samt u.å., 3 st. Okänd, 1858, 1 st. Till Johan Fredric Killander ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) 1848, 2 st. - Gyllenhaal, Sophie, f. Palm ( ) Se brev till Henriette Killander, f. Gyllenhaal - Hamilton, Signe, f. Sköldberg ( ) 1898, 1 st. - Killander, Agnes ( ) samt u.å., 6 st. - Killander, Axel ( ) , 2 st. - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) 1863, 1 st. Till Klas Herman Killander ( ) Från: - Cederström, Emanuel ( ) 1908, 2 st. - Eidem, Erling ( ) 1936, 1 st. - von Essen, Gustaf Fredrik ( ) 1934, 1 st. 22

23 - Gyllenhaal, Maria ( ) 1908, 1 st. - Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard ( ) , 5 st. - Schück, Adolf ( ) 1952, 1 st. - Söderblom, Anna ( ) 1931, 1 st. (1 tryckt brev + maskinskriven avskrift) - Söderblom, Nathan ( ) , 10 st. (10 originalbrev + avskrifter + 1 faksimil) - Tigerschiöld, Hugo ( ) 1927, 1 st. Killander 37 Till Jaquette Odencrantz, f. Gyllenhaal ( ) Från: - Gyllenhaal, Lars Herman ( ) 1858, 1 st. Till okända Från: - Boije af Gennäs, Fredrik ( )? ?, 2 st. (Troligen till Louise Gyllenhaal, f. Tham) - Killander, Henriette, f. Gyllenhaal ( ) u.å., 2 fragment - Lind / Linck? 1931, 1 st. (Troligen till Klas Herman Killander) - von Strokirch, Christina Charlotta Ottiljana, f. Palmstjerna ( ) u.å., 1 st. - Tham, C. H.? 1799, 1 st. - Åkerhielm, E.? 1924, 1 st. (Möjligen till Agnes Killander) 23

24 Se även: enstaka brev under rubrikerna Intyg, Testamenten, bouppteckningar och arvskiften samt Handlingar rörande Hook. Katalogiserat av Caroline Chevallier 24

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets WIBY 1 Arkivn:r Akttvp Datum Från/efter Till Avs.FastiQhet Tillk. Fasighet NoterinQar FörklarinQar 1 102 Överenskommels Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets delning Lund eom 1821-05-25

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Handskrift 40E. Johan Albert Linders arkiv (1816 1878)

Handskrift 40E. Johan Albert Linders arkiv (1816 1878) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40E. Johan Albert Linders arkiv (1816 1878) Johan Albert Linder var komminister Johan Anders och Fredrica Linders äldste

Läs mer

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Dokumenten rörande detta län är helt omsorterade, i alfabetisk ordning efter år-häradsocken, eftersom den ordning som antagligen ursprungligen

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Viktor Klingberg: boende 1856-1947

Viktor Klingberg: boende 1856-1947 Viktor : boende 1856-1947 Viktor föddes 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland) som son till Erland Theodor (1821-1914) och Sophie, född Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn, varav Viktor

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

TRÄDGÅRDSKLUSTRET I TUNGELSTA 1938

TRÄDGÅRDSKLUSTRET I TUNGELSTA 1938 TRÄDGÅRDSKLUSTRET I TUNGELSTA 1938 Av Lars Olof Persson Abrahamsson, som var född 1898 i Kalmar och sedan 1931 varit VD i All Express AB, till Nils Erik Östman, som föddes 1895 i Stockholm och sedan 1920

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Handskrift 61A Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992)

Handskrift 61A Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992) Handskrift 61A Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992) Matts Balgård föddes den 2 maj 1908 som son till småbrukaren Anton Johansson och hans hustru Amanda Svantesdotter i Barne Åsaka i Skaraborgs

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2 I hela konkursakten har en löpande numrering gjorts för varje uppslag, alltid på höger sida. De sidnummer som anges i tabellen avser alltså denna numrering. I vänsterspalten anges ifall det finns en transkribering

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Noteringar från en annan tid funna i vägg

Noteringar från en annan tid funna i vägg Ola Lönnqvist Dokumenten i Söderköpings Bokhandel Strax före klockan 10.00 den 7/1 2011 ringde telefonen hemma hos mig. Hej, det är bokhandlarn! Har du tänkt dig ta en promenad i dag? I så fall har jag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf.

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. L 1:1k:1-7 L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. Brev och juridiska dokument efter Konow, Ulf von (1882-1960) advokat Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Mjölkkvoter gäller från 2008

Mjölkkvoter gäller från 2008 Mjölkkvoter gäller från 2008 Innehåll Viktiga datum under kvotåret....................... 4 Vad är mjölkkvoter?............................... 5 Två regioner............................... 5 Tilläggsavgift..............................

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

Rapport-kit för läger

Rapport-kit för läger Rapport-kit för läger dokument/dk/läger/lärapp07.doc Läger: Datum: Plats: Rapporteras av: Lägerrapportens innehåll: Kryssa i vad som redovisas nu och vad som redan har redovisats: Läger/kursrapport Bilagor

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer