CA jordpackningsvältar Den nya generationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CA jordpackningsvältar Den nya generationen"

Transkript

1 CA jordpackningsvältar Den nya generationen

2 Unika egenskaper: OPTIMERADE PARAMETRAR För överlägsna packningsprestanda Kompaktering i nytt perspektiv ACTIVE BOUNCING CONTROL Förhindrar överpackning av underlaget och skador på maskinen TVÄRSTÄLLD MOTOR Revolutionerande servicevänlighet LÅG LJUDNIVÅ OCH LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING Långsiktig miljöhållbarhet och arbetsmiljön i fokus MISSION CONTROL Ger dig full kontroll över hela packningsprocessen NU LANSERAR VI CA5000, CA6000 OCH CA6500 Dessa tre maskiner och dess olika varianter är den femte generationen av CA-vältar från Dynapac. Maskinernas banbrytande konstruktion och unika egenskaper är ytterligare ett prov på Dynapacs innovativa tänkande. HELA BILDEN Jordpackning handlar om så mycket mer än bara välten. Vi utvecklade den nya generationens vältar med målsättningen att våra gedigna kunskaper om jordpackning ska genomsyra hela packningsuppdraget, det vill säga allt från planering av arbetsuppgiften till packning och analysering av det slutförda jobbet. SNABB, ENKEL, LÖNSAM Vårt mål är att göra dina packningsuppdrag så snabba, enkla och lönsamma som möjligt, från början till slut. För att uppnå detta fokuserar vi på tre tydliga steg:, och. Vi kallar det för Mission Compaction.

3 Verktyg: Dynapacs programvara CompBase KARTLÄGG MARKFÖRHÅLLANDEN, MATERIAL OCH PACKNINGSSPECIFIKATIONER // VÄLJ MASKIN // VÄLJ PACKNINGSSTRATEGI // BERÄKNA NÖDVÄNDIG PACKNINGSINSATS LOCAL TIME SILT & CLAY Före packning: Uppdragsplanering för bästa effektivitet och ekonomi KARTLÄGG MARKFÖRHÅLLANDEN Kartlägg markförhållandena och materialet som ska packas. Om din CA-vält är utrustad med en packningsmätare med DCAS (GPS) kan du köra maskinen över området på förhand. Då får du en bild av markförhållandena och materialet som ska packas. Samtidigt upptäcker du svaga områden redan innan du påbörjar packningen. VÄLJ MASKIN OCH PACKNINGSSTRATEGI Dynapacs programvara CompBase väljer maskin och packningsmetod baserat på det material som ska packas. Program- varan ger dig information om förväntad djupverkan och packningsgrad efter valfritt antal överfarter. CompBase rekommenderar även lämpliga amplitudinställningar och en välthastighet som ger optimala prestanda. Därmed kan du både spara bränsle och skona miljön. BERÄKNA NÖDVÄNDIG PACKNINGSINSATS CompBase hjälper dig att optimera den packningsprestanda som krävs för uppdraget. När du matat in uppdragsparametrarna visar programvaran detaljerad information om packningsdata och kapacitet.

4 Verktyg: Femte generationens jordpackningsvält från Dynapacs CA-serie utrustad med packningsoptimerare inklusive packningsmätare och packningsanalysator med GPS (tillval). STATISKA LINJELASTER 50, 60, 65 KG/CM // AMPLITUD 2.1 MM / 0.8 MM // ERGONOMISK FÖRARHYTT // KONTINUERLIG ÅTERKOPPLING FÖR FÖRAREN... LOCAL TIME TIME LOCAL SILT & & CLAY CLAY SILT Packning: Målet är lägre kostnad per packad kubikmeter FEEDBACK OM ARBETSPROCESS OCH POSITION Din Dynapac CA jordpackningsvält är uppvärmd och klar att påbörja packningen. När du kommit igång med packningen visar CA-vältens packningsmätare och packningsanalysator kontinuerlig information om hur packningen framskrider och var det finns svaga områden. Packningsresultaten som visas på datorskärmen ger dig möjlighet att lägga extra packningsenergi på de markytor som kräver ytterligare packning. På skärmen visas även vältens position i förhållande till en förinställd referenslinje för den aktuella sektionen. Du vet alltid exakt var du befinner dig. ÖVERLÄGSNA PACKNINGSPRESTANDA De nya CAvältarna har statiska linjelaster på 50, 60 and 65 kg/cm. Detta i kombination med en amplitud på hela 2,1 mm gör att du kan packa stenfyllning i nästan två meter tjocka lager där stenarna kan vara så stora som en meter i diameter. Den förbättrade djupverkan medför större volymkapacitet och färre antal överfarter för att nå packningsspecifikationerna. Det betyder lägre bränsleförbrukning och lägre kostnader. Dessutom skonas miljön.

5 Verktyg: Femte generationens jordpackningsvält från Dynapacs CA-serie utrustad med packningsoptimerare inklusive packningsmätare och packningsanalysator med GPS (tillval). ENASTÅENDE MANÖVERFÖRMÅGA // AVANCERADE SÄKERHETSFUNKTIONER // LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING/ LITEN MILJÖPÅVERKAN LOCAL TIME SILT & CLAY AUTOMATIC BOUNCING CONTROL Den här funktionen förhindrar maskinskador vid olämplig körning och förlänger vältens livslängd genom att förhindra dubbelhopp eller överpackning av underlaget något som kan förstöra maskinens komponenter. MASKINEN AVLASTAR FÖRAREN Den nya generationens CA-vältar har ergonomiskt utformad och luftkonditionerad förarhytt som ger föraren högsta komfort och utmärkt sikt över arbetsområdet och omgivningen. Ljudnivån från motorn är mycket låg. Förarsätet och styrmodulen kan vridas upp till 180 grader för att avlasta förarens nacke och kropp. Denna lösning i kombination med maskinens korta längd och utmärkta svängradie gör välten enastående enkel att manövrera även under mycket besvärliga förhållanden. Alla de nya vältarna har 1 x 1 meters sikt både bakåt och framåt. SÄKERHETEN I CENTRUM Säkerhetsfunktionerna omfattar bland annat en sidolutningsindikator och ett elektroniskt körreglage med panikfunktion som kortar ned bromssträckan i nödsituationer. Framkomligheten bibehålls även under mycket krävande förhållanden genom det användarvänliga växlingssystemet. Som tillval finns även ett antispinnsystem. LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING/MINDRE MILJÖEFFEKTER Motorerna är utrustade med Dynapacs ECO läge, ett bränslebesparingssystem som minskar dieselförbrukningen och CO2-emissionerna genom att söka optimalt varvtal och därigenom se till att välten inte använder mer effekt än nödvändigt. I samverkan med bättre packningsparametrar och andra förbättringar har detta resulterat i en markant sänkning av bränsleförbrukningen jämfört med den föregående generationen. BÄSTA MÖJLIGA TOTALEKONOMI Med Dynapacs prestanda uppnår du förstklassiga packningsresultat med jämn bärförmåga i de enskilda lagren i kombination med bästa möjliga totalekonomi, dvs. lägsta kostnad per packad kubikmeter. Mission Compaction är uppnådd!

6 Verktyg: PC och data från femte generationens Dynapac CA-jordpackningsvältar utrustade med Dynapacs dokumentationssystem UPPDRAGSDOKUMENTATION // HAR VÄLTEN ANVÄNTS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT? // UPPTÄCKER SVAGA PUNKTER // KVALITETSKONTROLL // DATA FÖR ACCEPTANSKONTROLL LOCAL TIME SILT & CLAY Efter packning: Uppdraget dokumenteras för kvalitetssäkring DYNAPACS DOKUMENTATIONSSYSTEM Med den inbyggda packningsmätaren med packningsanalysatorn DCA-S med GPS (tillval) dokumenteras alla steg i packningsförloppet och alla uppmätta värden lagras. Analysfunktionen gör det även möjligt att spela upp packningsförloppet från början till slut. MASKINUTNYTTJANDE EFFEKTIVITET Systemet gör det möjligt att i efterhand granska hela projektet på kontoret för att se hur många överfarter som gjorts på ytan och vilken packningsgrad som uppnåtts. Därmed ges även möjlighet att bedöma om välten använts på ett effektivt sätt. ELIMINERAR SVAGA PUNKTER Resultaten avslöjar alla områden som inte packats på grund av dolda svaga punkter. Därmed kan åtgärder vidtas för att eliminera de svaga punkterna innan byggnadsarbetet påbörjas. KVALITETSSÄKRING/ACCEPTANSKONTROLL Systemet skapar dokumentation av hög kvalitet som kan ligga till grund för kvalitetssäkring och acceptanskontroll. Det går även att mata in resultaten från acceptanskontrollen i DCA-analysatorn så att alla värden från kvalitetskontrollen kan sammanställas i ett och samma protokoll.

7 Banbrytande, unika egenskaper Tvärställd motor HÖG SERVICEVÄNLIGHET // MYCKET LÅG LJUDNIVÅ // REN INSUGSLUFT // OPTIMAL VIKTFÖRDELNING // // ENKEL TRANSPORT // 1 x 1 METERS SIKT MOTORER FRÅN DEUTZ De nya vibratorvältarna CA5000, CA6000 och CA6500 är de första i sitt slag med tvärställda motorer. Det gör dem enastående servicevänliga. De är utrustade med steg IIIB-motorer (förberedda för steg IV) från Deutz som kan drivas med en blandning av biodiesel och fossilt dieselbränsle. Några av motorerna kan även köras på 20 % biodiesel. MYCKET LÅG LJUDNIVÅ Ljudnivån är mycket låg då kylluftintaget är placerat högt upp på motorhuven, medan utloppen är placerade längs sidorna och tillsammans med avgasröret med ejektorverkan optimerar luftflödet. Även förbränningsluften sugs in högt på motorhuven. REN INSUGSLUFT En annan fördel med insugsluftintagets placering är att insugsluften hålls så ren som möjligt en viktig fördel i dammiga miljöer där vältarna körs. OPTIMAL VIKTFÖRDELNING OCH ENKEL TRANS- PORT Den tvärställda motorn ger både optimal viktfördelning och enklare transport, eftersom den möjliggör en kortare maskinlängd. Motorhuvens låga profil ger 1 x 1 meters sikt bakåt.

8 Servicevänlighet på helt ny nivå Service SERVICEINDIKERING En serviceindikering på instrumentpanelens display visar när det är dags för service och vilka arbeten som ska göras. SERVICEINDIKATOR // UTMÄRKT ÅTKOMST TILL MOTOR/ KOMPONENTER // MILJÖVÄNLIGT UTRUSTNINGSPAKET // KONTROLL ÖVER LIVSCYKELKOSTNADERNA // // INTERNATIONELLT SERVICENÄTVERK // UTMÄRKT ÅTKOMST TILL MOTORN Den tvärställda motorn bak ger utmärkt åtkomst för alla service- och underhållsarbeten. Motorhuven är enkel att öppna för snabba åtgärder och hydraulpumparna är placerade i linje med motorn, fullt åtkomliga för service. MILJÖVÄNLIGT UTRUSTNINGSPAKET CA6000D kan levereras med ett utrustningspaket som förbättrar miljöpåverkan. Paketet innehåller bland annat ett bränslebesparingssystem, biologiskt nedbrytbar hydraulolja som inte behöver bytas varje år, servicesats 50 timmar med insatsfilter, elektrisk motorvärmare och arbetsbelysning med LED-lampor. KONTROLL ÖVER LIVSCYKELKOSTNADERNA Med Dynapacs programvara CostCtrl på webben och servicekontrakt som inkluderar en utökad garanti för CA-vältar får du full kontroll över livscykelkostnaderna och kan maximera maskintillgängligheten. VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Dynapacs internationella servicenätverk stöttar dig hela vägen och möter dina behov när det gäller delar och service.

9 Arbetsvikt (inkl. ROPS), kg Statisk linjelast load, kg/cm Nominell amplitud (hög/låg), mm CA5000D CA5000DCO CA5000PD 16,000 16,100 16, ,9/1,0 CA6000D CA6000DCO CA6000PD 19,300 19,400 19, CA6500D CA6500PD 20,700 20, Sprängsten Grus/Sand Silt Lera Bärlager 0 Sprängsten Grus/Sand Silt Lera Bärlager 0 Sprängsten Grus/Sand Silt Lera Förstärkningslager Förstärkningslager Förstärkningslager Bärlager 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 0,75 0,45 0,55 0,55 0,6 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 0,8 0,5 0,6 0,65 0,6 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 0,85 0,55 0,6 0,65 0,6 1,50 1,75 1,75 1,75 1,65 m CA5000D CA5000PD 2,00 m 2,0 CA6000D CA6000PD 2,00 m 2,1 CA6500D CA6500PD I den här broschyren hittar du information om tre nya jordpackare från Dynapac med unika, innovativa egenskaper. Men packning handlar om så mycket mer än bara välten. Vi utvecklade den nya generationens CA-vältar med målsättningen att våra oöverträffade kunskaper om jordpackning ska genomsyra hela packningsuppdraget, det vill säga allt från planering av arbetsuppgiften till packning och analysering av det slutförda jobbet. Vårt främsta mål är att göra dina packningsuppdrag så snabba, enkla och lönsamma som möjligt, från början till slut. Vi är övertygade om att vi nått det målet. Vi kallar det Mission Compaction We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, is not guaranteed and contains no warranties of any kind. PMI , November 2011

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Kombinationer av balpress-förpackare

Kombinationer av balpress-förpackare Kombinationer av balpress-förpackare Ensilageskörd balpressning och förpackning snabbt och tillförlitligt Smartare, snabbare, starkare! Detta är de tre kraftfulla uttryck som exakt beskriver varför Lely:s

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego är ett proffs på bygget Innehåll Värde 6 7 Uppdrag 8 15 Förarhytt, utrustning 10 11 Motorer, växellådor 12 13 Körkomfort, anpassning 14

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Nya Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton

Nya Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton Nya Actros Fjärrtrafik 18 26 ton Innehåll Komfort 7 22 Arbetskomfort 9 12 Relax- och övernattningskomfort 13 20 Förarhyttsjämförelse 21 22 Driftsekonomi 23 34 BlueEfficiency Power 25 Lägre förbrukning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång.

GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. GreenStar Business Pack Dokumentering ger framgång. Maximal produktivitet. En allt-i-ett lösning. Vill du hitta ett sätt att administrera din verksamhet, med mindre krångel och ansträngning? GreenStar

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer