Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena"

Transkript

1 Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

2 Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908

3 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET Stockholm 1618 Marieberg/Arninge Krigsarkivet Stockholm, 1805 (nu en del av RA) Landsarkivet Vadstena 1899 Landsarkivet Uppsala 1903 Landsarkivet Lund 1903 Stadsarkivet Malmö 1903 Landsarkivet Visby 1905 Landsarkivet Göteborg 1911 Landsarkivet Östersund 1929 Stadsarkivet Stockholm 1930 Landsarkivet Härnösand 1935 Värmlandsarkiv Karlstad 1995

4 OFFENTLIGA & PRIVATA ARKIV Staten Kommunerna Landstingen Offentliga sektorns arkiv Offentlighetsprincipen gäller, men - sekretesslagen - skadade handlingar Företag Gårdar Föreningar, stiftelser, familjer m.m Privata sektorns arkiv Färre lagar styr Hos arkivinstitution normalt tillgängliga för allmänheten Förbehåll kan finnas

5 Vissefjärda kyrkoarkiv

6 Oskarshamn - födda 1918

7 Oskarshamns kyrkoarkiv H III bilagor

8 Mörbylånga kyrkoarkiv H III bilagor

9 Mörbylånga kyrkoarkiv H II bilagor

10 Oskarshamns kyrkoarkiv H II bilagor

11 Oskarshamns kyrkoarkiv H II bilagor

12 Ålems kyrkoarkiv K I

13 Kalmar domkapitels arkiv E IV: Alböke

14 Kalmar domkapitels arkiv E IV: Mönsterås

15 Kalmar länsstyrelsen, Landskontoret G III Jordeböcker 1635

16 Göta hovrätt - Norra Möre dombok 1742

17 Norra Möre dombok 1742 kopia hos hovrätten

18 Göta hovrätts arkiv, adliga bouppteckningar

19 Göta hovrätts arkiv, adliga bouppteckningar

20 Göta hovrätts arkiv, adliga bouppteckningar

21 Göta hovrätts arkiv, adliga bouppteckningar

22 Göta hovrätts arkiv, geometriska handlingar

23 Kommunalborgmästaren i Borgholm

24 Landsfiskalen i Vissefjärda

25 Kommunalborgmästaren i Borgholm

26 Enskilda arkiv: Berga gård, Högsby socken

27 Enskilda arkiv: Berga gård

28 Enskilda arkiv: Berga gård, Högsby

29 Föreningen Senapskornet i Borgholm

30 Föreningen Senapskornet i Borgholm

31 ARKIVEN SOM BASRESURS för kulturarv och företagande Berättelser ur arkiven: turism litteratur Recept, Fastighetshistoria ARKIVENS BETYDELSE BASRESURS Näringslivets historiska förankring

32 Berättelser

33 Exempel på arkivhandlingar från 1000 år Kapelludden på Öland Medeltida källor om S:ta Birgitta Bildkälla:

34 Domstolsprotokoll beskriver Arkivmaterial annars - ofta listor och uppräkningar

35 Sveriges äldsta tänkebok: Arboga rådhusrätt och magistrat 1450, hos Landsarkivet i Uppsala Hos Landsarkivet i Vadstena: Jönköping 1456 Domboksutgåvor spridning register Till exempel Allbo häradsrätt eller Vadstena stads äldsta tänkebok se

36

37 Tyske Hans skräddares död Självmord? 22 juni 1604 Tyske Hans skräddare, Vadstena 1604 Bödeln pålade kroppen i Tycklingekärret Dottern och hennes man misstänkta; nekade 20 augusti 54 domare på plats! varken fria eller fälla Meddelar kungen, Karl IX Frikända med tolvmansed 1607 Tyske Hans begravd under galgen 1608

38

39

40 Kalmar stadsförsamling C:14 Swedish Match AB hyllmeter

41 Ingeborg Bogesdotter 1618 Södra Möre häradsrätt 1879

42

43 Recept

44 Åkersholms gårdsarkiv

45 Sockenstämma i Virestad (volym K Ia:2) år /10 Kungl. Hovmålaren, herr Pehr Hörbergh, hwilken, wid sin afresa ifrån orten. effter berömligen här förfärdigad Altartafla, meddelat följande skrifteliga project: hela Wirestad kyrkotak utwändigt, som är klädt med spån, bestrykes med starckt Victriolswatten, och litet Rödfärg uti, 2 á 3 gånger öfwer, och detta bör ske på Solskinsdagar, den wackraste sommartiden, på det Victriolspartiklarna må stiga dess längre in uti trädet. Detta är det kraftigaste medlet emot röta och eldswåda, samt en lindrig kostnad; men för at få en wacker utsigt på taket så wäl på kyrkan, som på tornet och sackristigan så brukas till sista strykningen litet rågmiölsklister uti, tillika med Victriolswatten och rödfärg. Taklisten på tornet göres hwit med oljefärg, men alt det höflade och swarfwade trädarbete, som är gordt till Tornets prydnad kan i brist på hwit eller gul oljefärg, öfwerstrykas med starkt Victriolswatten, några gånger först, och sist med litet Hwitkalk och Rågmiölsklister uti, då dwet således gör en både wacker och waraktig prydnad. Lekaryd den 9 October Pehr Hörberg Ledamot uti Kongl. Målare och Bildhuggareacademien i Stockholm

46 Bryggeriet Nordstjernan, Kalmar

47 Bryggeriet Nordstjernan, Kalmar

48 Recept ÅBRO BRYGGERI AB

49 Recept JOHN FRÖBERG AB, Norrköping

50 SETHSKA FAMILJEARKIVET

51 SETHSKA FAMILJEARKIVET

52 WAHLBERGSKA FAMILJEARKIVET 1786

53 Ägarlängd för Sjögatan 5 (tomt 6 i Slottskvarteret), Vadstena 1607, Håkan Larsson Bältare, halshuggen för dråp i Uppland före den 9 januari murmästaren i Vadstena Lasse Brånd och hans dotter Elin, arvinge efter Håkan Bältare, säljer del i gården till Påvel Mickelsson i Kasta, Örberga socken borgaren i Vadstena Hans Dyk, arvinge efter Håkan Bältare säljer del i gården till Påvel Mickelsson i Kasta, Örberga socken Påvel Mickelsson samt Per och Sven Hemmingssöner säljer gården till Påvel Möller, förvaltare i Krigsmanshuset 1683 och 1705 ägde Påvel Möllers änka Maria gården som 1683 beskrivs som nederrutten och förfallen, men som bättre bebyggd var tomten öde och obebyggd 1759 borgaren Anders Engholm med familj 1790-talet sonen borgaren Johan Peter Engholm med familj äger handelsmannen och bryggaren Engholm gården, men bor där inte. Hyresgäster: arbetskarlen Hans Josephsson med familj, mjölnaränkan Greta Forssberg, överstelöjtnanten och riddaren Braun och änkan Brita Andersdotter äger sonen, bataljonsläkaren Johan Adolph Engholm, gården och bebor den med modern (Källor: Östergötlands länsstyrelses arkiv, Mantalslängder Vadstena stads arkiv A I:1, F II:11, G Ia:1, K I:3). Vadstena kyrkoarkiv A I:2, A I:3, A I:7, A I:11, K Ia:1)

54 Historisk förankring

55

56

57

58 Recept ÅBRO BRYGGERI AB

59 Tjorven, Kalmar Verkstad AB

60 Arkiven har originalen - borgar för äkthet

61

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet

Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet Bofors och Björkborn ägare och ledningar på 1600-talet Bofors och Björkborns tidiga historia berörs ganska kortfattat i de båda jubileumsböckerna Karlskoga historia 1586-1936 1 och Bofors 350 år 2. Tyngdpunkten

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: 3-4... 1 Tabell - II: 5-6... 1 GENERATION - I Tabell - I: 3-4... 2 GENERATION I Tabell I: 3-4... 3 GENERATION II Tabell II:

Läs mer

Åttonde roten, tomt 29

Åttonde roten, tomt 29 Tomt 8.29 1 Åttonde roten, tomt 29 Kvarteret Borgaren Tjugoförsta roten 1637 57v Femtonde roten 1657h 70 Torggatans östra sida mellan Kronhusgatan och Sillgatan Carl Olufsson 1662 63: 2 (8.30), 1666 70

Läs mer

Småland ett levande och stridbart landskap Några inblickar i Madesjö sockens historia Södra Möre härad och Småland

Småland ett levande och stridbart landskap Några inblickar i Madesjö sockens historia Södra Möre härad och Småland Småland Björn Olander 2013-10-08 Småland ett levande och stridbart landskap Några inblickar i Madesjö sockens historia Södra Möre härad och Småland 1 Här ligger Småland: 2 Smålands blandade historia Ett

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)

Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Protokoll 1695-03-11 Oklart Fastighet Steglehögshuset Köpeskilling Se kommentar Kommentar

Läs mer

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Nr 1-2013. Alla är hjärtligt välkomna till årsstämma lördagen den 23 mars. Se annons på tidningens baksida

Nr 1-2013. Alla är hjärtligt välkomna till årsstämma lördagen den 23 mars. Se annons på tidningens baksida Nr 1-2013 Nr 1-3 - 2013 2010 Alla är hjärtligt välkomna till årsstämma lördagen den 23 mars Se annons på tidningens baksida Hur går det med momsfrågan? Nr 1-2013 I Sverige är den ideella sektorn i princip

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff

Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff Augusti 2013 NR 106 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6 Rättens källor Rättsligt material på Landsarkivet Linda Oja Andra upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan 2006) Innehåll En vårdag i Malung 1714... 3 Ett

Läs mer

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993 TIPS PÅ UPPSATSÄMNEN När Värmland sattes på hjul Genom SFS 1906:90 ålades länsstyrelserna att upprätta register över automobiler och motorcyklar från och med 1907. I landskansliets arkiv, volymerna C IX:1-3

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2012 Oe Folki 1 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid

Läs mer

KLGF-bladet nr 71. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Maj 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR

KLGF-bladet nr 71. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Maj 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR KLGF-bladet nr 71 Släktforskardagarna i Falköping 21-23 aug sidan 5 Referat från Vårträffen på Högalid Kalmar lexikon Madesjö i gamla tider Svensk utvandring till Oregon sidan 11 Medlemsblad för Kalmar

Läs mer

FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN

FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Augusti 2001 NR 58 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Ordföranden har ordet Nu när dagarna blir kortare och kortare är det många av oss som åter tar nya tag i vår släktforskning. I sommar,

Läs mer

INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING STENUNGSUND KUNGÄLV Medlem av Sveriges Släktforskarförbund www.insf.se INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING ISSN 1401-7261 Årgång 20 nummer 2 10 oktober 2012 Hej! Jag har släktforskat i många år,

Läs mer

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm Register till innehållet i Gudrun Sandéns renskrift/sammandrag Fritextsökning fil textfil8.dbf fil: Pärm Sv6 = Svenngårds pärmar 22,

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

MedlemsBlad. Årsmöte. Välkomna till. Lördagen 6 mars 2010 Ädelfors Folkhögskola Holsbybrunn. För DIS-Småland. Årgång 13, Nr 28 Nr 1 januari 2010

MedlemsBlad. Årsmöte. Välkomna till. Lördagen 6 mars 2010 Ädelfors Folkhögskola Holsbybrunn. För DIS-Småland. Årgång 13, Nr 28 Nr 1 januari 2010 MedlemsBlad För DIS-Småland Årgång 13, Nr 28 Nr 1 januari 2010 Välkomna till Årsmöte Lördagen 6 mars 2010 Ädelfors Folkhögskola Holsbybrunn DIS-Småland Regionförening till Föreningen DIS, Föreningen för

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer