Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort"

Transkript

1 Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet i Härnösand Flottans pensionskassa Jordebok 1749 Kommerskollegium, årsberättelser från fabriker Landshövdingeberättelser Mantalslängder Marinens rullor Mönsterrullor Personregister till mantalsförteckningar för bruk Personregister till passjournaler Personregister över båtsmanskontrakt 1800-tal Provinsialläkarnas årsberättelser Register till båtsmansrullor (Även Gävleborgs län) Register till Charta sigillata-penningar för lysningssedlar Register till fotografier över frigivna straffångar Register till fört. över torpanläggningar (även Jämtland) Register över släktnamn, Ångermanland 1830, 1956 Reg. över landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t Roterings- och utskrivningslängder Reg. över ansökningar att få bedriva näringsfång Reg. över nybyggen, hemmansklyvningar, m m Reg. över ansökningshandl. avseende kvarnar och sågar Reg. över skrivelser till Kungl. Maj:t från statliga mynd Älvsborgs lösen 1571, 1613 Medelpad Statliga arkiv Justitierevisionen, akt om marktvister, Lögdö bruk 1792 Kammarkollegiet: Landskapshandlingar Lagfarter: tingslag i Indal, Ljustorp, Njurunda och Skön Mantalslängd och mantalsuppgifter, spridda år

2 Medelpads bergsting Medelpads dombok Njurunda tingslag: Lagfartsböcker Person- och ortsregister till Medelpads dombok Personregister till båtsmanskontrakt 1825 Peder Månsson-Hellsings brev till Axel Oxenstierna Register över släktnamn, Medelpad 1830 Sköns tingslag: Dombok Svea Hovrätt: Renoverade domböcker Torps tingslag: Bouppteckningar Torps tingslag: Personregister till bouppteckningar Tuna tingslag: Lagfartsböcker, Tuna tingslag Tuna tingslag: Bouppteckningar Tuna tingslag: Personregister till bouppteckningar Västernorrländska kommissionens dokumentbok 1670 Enskilda arkiv och samlingar Brandförsäkringar Medelpad, spridda år Finska Riksarkivet: Richard Gothes arkiv Hellbom, A.: Bönder och gårdar i Medelpad Hellbom, A.: Släktutredningar, Hellbom m fl Hellbom, A.: Släktgårdar i Medelpad Medelpads Fornminnesförening, fragmentsamlingen Lundqvist, Tyko: personregister 1830, 1856 Uppsala universitets bibliotek: Curry Treffenbergs arkiv Dagstidningar Dagbladet / Nya Samhället Nordsvenska Dagbladet Nordsvenska Posten Nya Norrlänningen Sundsvalls Dagblad Sundsvalls Nyheter 1891 Sundsvalls-Posten / Dilettanten Sundsvalls Tidning med föregångare Västernorrlands Dagblad

3 Alnö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1811,1813 Skolråds- och kyrkorådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar 1900 Kyrkobyggnadsdirektionens protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Dödbok Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker Alnö hembygdsförening: Katalog över samlingar / / / Attmar Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmo- och skolrådsprotokoll Skol- och kyrkorådsprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Skol- och kyrkorådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Fört. över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar och protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister Personregister till flyttningsattester Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker / / Borgsjö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll och handlingar, spridda år

4 Skolstyrelseprotokoll 1858,1862 Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Fattigvårdsstyrelsens protokoll och handl., spridda år Sockenbibliotekets handlingar 1882 Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelse- och dopböcker / Personregister till lysnings- och vigselböcker / Personregister till död- och begravningsböcker / Personregister till Borgsjö gårdsregister 1:e prov.läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Ensillre Byalag: By- och gårdshandlingar Ånge Byalag: skifteshandlingar med kartor Galtström Sockenstämmohandlingar, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker 1 bok Personregister till död- och begravningsböcker Familjeregister Haverö Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker , Personregister till lysnings- och vigselböcker , Personregister till död- och begravningsbok , 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Holm Sockenstämmoprotokoll och handlingar Skolrådsprotokoll Skolstyrelseprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkostämmans handlingar Kyrkoråds- och skolrådsprotokoll, lucka Skolrådsprotokoll

5 Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Övriga protokoll 1844 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker :e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Hässjö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll, spridda år Skolrådsprotokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker , / / Indal Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar Övriga protokoll, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister för Indal och Holm Personregister till flyttningsattester Personregister till födelsebok Personregister till vigselbok, 2 delar Personregister till död- och begravningsböcker Lagfors Kyrkoböcker (SVAR)

6 Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker 1 bok Personregister till död- och begravningsböcker Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1863 Familjeregister / / / Liden Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1838 Skolrådsprotokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister, 2 böcker Personregister till födelse- och dopböcker / Personregister till lysnings- och vigselböcker / Personregister till död- och begravningsböcker / Personregister till Lidens församling Lidens hembygdsförening (foton, tidningsurklipp m.m.) 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Kommunalstämmoprotokoll 1881 Ljustorp Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn 1865 Skolrådshandlingar Övriga protokoll, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till födelse-, vigsel-, och dödböcker / Lögdö Skolrådsprotokoll Övriga protokoll

7 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse-, vigsel- och dödböcker Familjeregister Lögdö bruk / Njurunda Sockenstämmoprotokoll / Sockenstämmohandlingar Kyrkostämmoprotokoll / Kyrko- och skolrådsprotokoll Kyrkostämmohandlingar 1863 Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolstyrelseprotokoll, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Kyrkobyggnadsdirektionens protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till död- och begravningsböcker :e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Brandförsäkringshandlingar, spridda år Selånger Sockenstämmoprotokoll Sockenstämmans handlingar 1857 m m Kyrkorådsprotokoll och handlingar, spridda år Kyrkostämmoprotokoll Kyrkoråds- och skolrådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till dödböcker, 2 böcker Personreg. till födelse- och dopböcker, lucka Personreg. till vigselböcker, 2 böcker Personregister till kyrkoräkenskaper / /

8 Skön Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll, spridda Kyrkorådsprotokoll Pastoratstämmoprotokoll Kyrkostämmans protokoll och handlingar Spridda protokoll från skolråd, kyrkoråd m m Skolrådshandlingar Skol- och examensbetyg Inskrivnings- och examensbok Sköns folkskola: Elevmatrikel Skolstatistik Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse och dopböcker, 3 böcker Personregister till lysnings- och vigselböcker, 3 böcker Personregister till död- och begravningsböcker, 3 böcker / / / Skönsmon Revisionsberättelser till kyrkostämma och kyrkofullm Skolrådshandlingar 1897,1898 Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelseböcker Personregister till vigsel- och dödböcker / / Stöde Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll, lucka Kyrkorådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar m m spridda år Folkundervisning Tjänstematriklar för lärare Sockenmagasinets handlingar 1765 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister

9 Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till vigselböcker Stöde sockens brandstodsbolag Stöde församlings kyrkoräkenskaper Sundsvall Sundsvalls församling Sockenstämmoprotokoll Socken- och kyrkostämmoprotokoll, inkl visitationsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Reglements- och protokollsbok för flickslöjdskolan Förteckning över skolpliktiga barn födda Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till husförhörslängder Personregister till husförhörslängder Personreg. över barn födda i Sundsvall vilkas mödrar varit kyrkoskrivna i annan församling Personreg. över föräldrar (kyrkoskrivna i annan församling) till barn födda i Sundsvall Personregister till kommunionlängd Personregister över avlidna i Sundsvall, vilka varit kyrkoskrivna i annan församling Personregister till kyrkoräkenskaper Sundsvalls stads befolkning med personreg Sundsvalls mosaiska församling Kyrkoböcker (SVAR) Resolutioner 1891 Statliga arkiv 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Mantalslängd med mantalsuppgifter 1825 Mantalsuppgifter, Sundsvall 1862 Mantals- och skattskrivningslängd, Sundsvall Mantalslängder, Sundsvall 1888 Personreg. till mantalslängder, Sundsvall Personreg. till mantalslängd, Sundsvall 1888 Sundsvalls Rådhusrätt: Bouppteckningar Sundsvalls Rådhusrätt: Reg. över konkursakter

10 Register över kungliga brev rörande Sundsvall Högre Allmänna läroverket i Sundsvall (HAL) Kollegieprotokoll Koncept Avskrifter av utgående handlingar Avskrifter av utgående expeditioner Diarier Matriklar Betygser Terminskataloger Tjänstematriklar Rulla över ynglingars längd Skolläkarens berättelser Lärarmatriklar, tjänstgöringsbetyg Inkomna handlingar Årsredogörelser Donationer och stipendier Nya läroverksbyggnaden Räkenskaper Verifikationer Läroverksbyggnadskommitténs protokoll

11 Landstingets arkiv Sundsvalls lasarett: Patienter från Njurunda och Svartvik Sundsvalls lasarett och kurhus: Journaler och liggare Enskilda arkiv Edwall, K. Gunnar, f. kyrkoskr.: Anteckningar om Sundsvall Reinhold Olssons fotosamling Kartor, ritningar: Sundsvalls Rådhus och Sundsvalls Plan 1803, 1964 Register till Sundsvalls sjömanshus påmönstringsliggare Snickarämbetet, spridda år Städernas Allm. brandstodsbolag Städernas Allm. brandstodsbolag: Lösöreshandlingar 1888 Sundsvallsstrejken Svenskt Pressarkiv, Ludvig Nordströms klippsamling Svartvik Sockenstämmohandlingar, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Kyrkoböcker (SVAR) Personreg. till SCB:s utdrag ur husförhörslängder Personreg. till födelse-, vigsel-, och dödböcker, 3 böcker Sättna Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar, spridda år Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1860 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelsebok Timrå Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll, spridda år

12 Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till dödböcker / / / Torp Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmans protokoll och handlingar Kyrkorådets protokoll Skolrådets protokoll Skolstyrelsens protokoll Fört. över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Uppgifter om folkundervisningen Examenskataloger och journaler Handlingar rörande skolhus och tomter Undervisningsstatistik Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker Familjeregister, Torps hembygdsförening, övriga handlingar Tuna Sockenstämmoprotokoll och handlingar Kyrkostämmoprotokoll och handlingar Kyrko- och skolrådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1902 Protokoll från skolråd, skoldirektion, skolstyrelse Visitationsprotokoll Skolreglementen Förteckning över skolpliktiga barn, spridda år Skolrådshandlingar Uppgifter om folkundervisningen Skolstyrelse- och skolrådsprotokoll m m /

13 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till bilagor till kyrkobokföringen Sockenstämmoprotokoll Gårds/byarkiv; Klingsta 4:3 Larsson P-E: Folket och gårdarna i Rännö Tuna hembygdsförening / Tynderö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll 1865 Skolrådshandlingar 1907 Handlingar till kyrkostämma, spridda år Handlingar rörande fattigvård 1863 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker / / / Senast uppdateras:

Förteckning över avskrifter, register, mikrofilmer och mikrokort

Förteckning över avskrifter, register, mikrofilmer och mikrokort Förteckning över er, register, er och Du kan ta del av dessa er, register, er och hos Medelpadsarkiv. Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND 2011 Anslutna föreningar (20 ) Alnö, Attmar, Borgsjö, Gudmundstjärns intresseförening, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Liden,

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Leveransreversal 2012:005

Leveransreversal 2012:005 Landsarkivet i Härnösand 1(5) Leveransreversal 2012:005 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 25 januari 2012 från Hille församling Hillevägen 158 806 49 Gävle följande handlingar,

Läs mer

Produktkatalog Augusti 2013

Produktkatalog Augusti 2013 Produktkatalog Augusti 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda) (augusti 2013) Hela Sverige är klart.

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Vists kyrkoarkiv (lev 2010:67)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Vists kyrkoarkiv (lev 2010:67) l5 1 (4) Datum 2010-09-29 Lev 2010:067-069 Vist-Vårdnäs kyrkliga samfällighet Nattviolsvägen 5 590 54 STUREFORS Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.8 Datum: 2017-10-03 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor 2016-12- 02 Tsff Kerstin Carlborg 2016 1 Mantalslängder och andra källor Varför fördes mantalslängder? Hur man hittar mantalslängder

Läs mer

Till dig som vill söka i våra församlingsböcker

Till dig som vill söka i våra församlingsböcker Till dig som vill söka i våra församlingsböcker Intresset för släktforskning är stort och många har under åren kontaktat församlingen för att få hjälp att hitta uppgifter om släktingar i våra församlingsböcker.

Läs mer

Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt

Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Sundsvalls tingsrätt Tings-

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Produktkatalog Mars 2017

Produktkatalog Mars 2017 Produktkatalog Mars 2017 www.arkivdigital.se ArkivDigitals bildarkiv Släktforskare och historiker har länge slitit med dåliga mikrofilmer och mikrokort. Men när man någon gång sett en originalhandling

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Jönköpings kyrkliga samfällighets arkiv (lev 2010:123)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Jönköpings kyrkliga samfällighets arkiv (lev 2010:123) l5 1 (7) Datum 2010-10-04 Lev 2010:123-126 Jönköpings kyrkliga samfällighet Östra Storgatan 45 553 21 JÖNKÖPING Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade

Läs mer

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten Örebro Stadsarkiv Ämnesområden för uppsatser och projektarbeten med material från Örebro Stadsarkiv En hel del handlingar finns digitalt på stadsarkivets

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.2 Datum: 2015-03-26 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET Av Erik Dahlgren ~en gamla frågan om skyddandet av arkivens samlingar ~ har under senare tid fått skärpt aktualitet. Detta beror dels på det hot mot arkivaliernas existens,

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Gravvård: 2 (höger)

Gravvård: 2 (höger) Källmaterial Gravvård: 2 (vänster) Erik August Andersson, bonde, Sjömellantjälen, f. 1849 d. 1936 Gift 1873 med Greta Kajsa Johansdotter, f. 1850 d. 1912 Barn Johannes, f. 1873 d. 1956 Gravvård: 2 (höger)

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Andrarums kommun 1863 1951 Brösarps kommun 1863 1951 Brösarps storkommun 1952 1968 Eljaröds kommun

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD)

SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD) SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD) 1. Avancerad sökning i ArkivDigital 2. Riksarkivets nya portal 3. Svar 4. NAD inte gå över ån efter vatten! 2014-03-30

Läs mer

Produktkatalog Februari 2017

Produktkatalog Februari 2017 Produktkatalog Februari 2017 www.arkivdigital.se ArkivDigitals bildarkiv Släktforskare och historiker har länge slitit med dåliga mikrofilmer och mikrokort. Men när man någon gång sett en originalhandling

Läs mer

Produktkatalog Juni 2014

Produktkatalog Juni 2014 Produktkatalog Juni 2014 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda) (maj 2014) Hela

Läs mer

Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna

Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna Kyrkoböckerna Kyrkoböckerna online Demogafisk Databas Södra Sverige, ddss.nu Sök i Arkiv Digital Sök i Arkiv Digital Dokumentera uppgifter från kyrkoböckerna i Disgen Kom

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Virkesprislista Leveransvirke SCA SKOG Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera

Läs mer

Post CD Sveriges befolkning 1900 (Sveriges släktforskarförbund)

Post CD Sveriges befolkning 1900 (Sveriges släktforskarförbund) Källmaterial Gravvård 11: (stående) Karl Johansson, hemmansägare, Tavelsjö, f. 1867 d. 1950 Gift 1890 med Augusta Sofia Persdotter, f. 1870 d. Barn Johanna Sofia f. 1892 d. Johan Petter f. 1894 d. 1977

Läs mer

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Många introduktionsskrifter för nya släktforskare börjar med en lång lista med förberedelser som man behöver göra innan

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Arkiv, serie och volym: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/ /C/9 ( ) Bildid: A _00276

Arkiv, serie och volym: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/ /C/9 ( ) Bildid: A _00276 Källmaterial Gravvård: 24 Per Eriksson, hemmansägare, Kroksjö, f. 1841 d. 1:a gifte 1866 med Anna Johanna Johansdotter f. 1843 d. 1879 Barn Erik Persson f. 1867 d. Anna Karolina f. 1873 d. Klara Johanna

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Länsräkenskaper Norrlands läns landsboksverifikationer 1631-1641

Länsräkenskaper Norrlands läns landsboksverifikationer 1631-1641 REGISTER TILL ARKIV & SAMLINGAR nr 4 utgivna av Forskningsarkivet vid Umeå universitet Register till Länsräkenskaper Norrlands läns landsboksverifikationer 1631-1641 Löning till skarprättaren år 1638 ur

Läs mer

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Ragnar Bergling disputerade 1964 med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600-1700-talet.

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Sveriges befolkning Husförhörslängder Gravvård: 42

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Sveriges befolkning Husförhörslängder Gravvård: 42 Källmaterial Gravvård: 42 Mattias Mattsson Yttergren f. 1850 1919 Gift 1885 med Fredrika Jonsdotter f. 1861 1913 Barn Ida Sofia f. 1886 Nils Petter f. 1887 Maria Johanna f. 1889 Alfrida Karolina f. 1893

Läs mer

Ljustorps tingslags domböcker

Ljustorps tingslags domböcker Ljustorps tingslags domböcker För Ljustorps, Hässjö och Tynderö socknar Ett projekt som drivs av Gunnar Berglund och Olof Ulander sedan 20110207 I slutet på 1200-talet går Sverige från ett kungarike till

Läs mer

Det är naturligtvis inte bara att dyka rakt ner i kyrkböckerna och börja med sin släktforskning.

Det är naturligtvis inte bara att dyka rakt ner i kyrkböckerna och börja med sin släktforskning. Agenda Hur börjar jag? Folkbokföringen Församlingar Kyrkböckerna Goda råd Antavla/Stamtavla Datorprogram Namnformer Handstilar Släktforska på biblioteket Abonnemang Litteratur Slutord Seniornet Lidingö,

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009) l5 1 (6) Datum 2010-01-24 Lev 160-163 /2009 Ydre kyrkliga samfällighet Box 33 570 60 ÖSTERBYMO Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Jönköpings stadsarkiv

Jönköpings stadsarkiv Jönköpings stadsarkiv I äldre tider förvarades stadens brev, privilegier och andra viktiga dokument i en stor, svart kista. Idag finns Jönköpings stadsarkiv i nya moderna lokaler i Arkivhuset. Stadsarkivet

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Sällskapet Strömstierna Släktforskning en introduktion 2010-09-09 2012-02-25

Sällskapet Strömstierna Släktforskning en introduktion 2010-09-09 2012-02-25 Släktforskning Innehåll Sid - Arkiv allmänt 2 - Arkivåtkomst/Internetlänkar på Lysekils stadsbibliotek 5 - Tidningar inom Lysekil och i dess närhet 6 - Sökmetod 7 - Dokumentation 8 - Släktforskning: tio

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Sveriges befolkning Husförhörslängder Gravvård: 47

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Sveriges befolkning Husförhörslängder Gravvård: 47 Källmaterial Gravvård: 47 Gustaf Anton Bodin Torpare jordägare f. 1854 1916 Gift 1877 med Sofia Karlsdotter f. 1858 Barn Maria Sofia f. 1878 Johan Anton f. 1879 Alma Charlotta f. 1881 Karl August f. 1883

Läs mer

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun.

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. Arkivets innehåll Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. * Alsens kommun 1863-1973 * Aspås kommun 1863-1951 * Föllinge

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Register över Gällareds Hembygdsförenings arkiv

Register över Gällareds Hembygdsförenings arkiv Register över Gällareds Hembygdsförenings arkiv Uppdaterad: 2012-11-03 /Torbjörn Nilsson Blå text Genomgången titel Gulmarkerat Fotograferat material 001 Gällareds kyrkoarkiv, Kyrkans verifikationer 1980-81

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Ragnar Bergling disputerade 1964 vid Uppsala universitet med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten

MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten Dagordning 1. Mötets öppnande och fastställande av medlemsförteckning (röstlängd) 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING EN ENKEL HANDLEDNING FÖR DIG SOM VILL BÖRJA SLÄKTFORSKA

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING EN ENKEL HANDLEDNING FÖR DIG SOM VILL BÖRJA SLÄKTFORSKA NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING EN ENKEL HANDLEDNING FÖR DIG SOM VILL BÖRJA SLÄKTFORSKA ~ Beställning: Riksarkivet SVAR Box 160 880 40 Ramsele Tel. 010-476 77 00 Fax. 010-476 77 20 e-post: kundtjanst@riksarkivet.se

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation

Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation En beskrivning av de regioner och församlingar som finns registrerade i kyrkoboksdatabasen POPUM vid Demografiska databasen. Kontaktuppgifter: Demografiska databasen

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av Kvalitet i Släktforskningen, nr 1 Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel Av Håkan Skogsjö Utgiven av Postadress: Box 30222, 104 25 Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Läs mer

Ord och begrepp från svunna tider

Ord och begrepp från svunna tider Ord och begrepp från svunna tider Liten ordlista till hjälp för läsaren av släkthistorier. Charley Nilsson 1 Till hjälp åt läsare och ovana forskare I släktforskningssammanhang stöter man på många ord

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Hylla 9 A. Norbergs Allmänna Idrottsförening Hylla 9 A Protokoll A 1916-1962 1:1 K Brottarsektionen 1942-1947. Fotbollssektionen 1943-1952. 1915, 1917, 1932. Protokoll fört med Norbergs Municipalfullmäktige, kommunalfullmäktige 1942-1954. Stadgar

Läs mer

Virkesprislista AA1501 Avverkningsuppdrag. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG

Virkesprislista AA1501 Avverkningsuppdrag. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub 12-13- 14-15- 16-17- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON

SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON SKOMAKARE LARS FÖDD PETER 12 SEPT ISAKSSON 1823 FÖDD 12 SEPT 1823 STOREBROR TILL SVEN JOHAN ISAKSSON HERSLÖF FARBROR TILL CECILIA HERSLÖF Storebror till Sven Johan Isaksson

Läs mer

Nu är min farfars far online!

Nu är min farfars far online! Nu är min farfars far online! www.svar.ra.se SVAR -din länk till historien Ett urval av våra tjänster... Digitala Arkiv SVAR- Svensk arkivinformation SVAR är en avdelning i Riksarkivet och har till uppgift

Läs mer

I arkivet förvaras handlingar i pappersformat, vilket innebär att ingen elektronisk lagring av t.ex. fullmäktigeprotokoll ingår i SYLF:s arkiv.

I arkivet förvaras handlingar i pappersformat, vilket innebär att ingen elektronisk lagring av t.ex. fullmäktigeprotokoll ingår i SYLF:s arkiv. Antagen av SYLF:s styrelse 2007-09-06, reviderad 2012-09-24 SYLF:s ARKIVPLAN Handlingarna i SYLF:s arkiv SYLF:s arkiv består av de handlingar som härrör till den verksamhet som bedrivs av SYLF. I SYLF:s

Läs mer

Virkesprislista AL1501 Leveransvirke. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG

Virkesprislista AL1501 Leveransvirke. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-15-

Läs mer

Indelningsändringar på grund av beslut inkomna under andra halvåret 2011

Indelningsändringar på grund av beslut inkomna under andra halvåret 2011 INDELNINGSÄNDRINGAR 1(7) RM/RTI Gunilla Sandberg/Tina Hodell Datum Beteckning 2011-12-21 Grupplista 2011:7-12 2012-02-06 korrigering Indelningsändringar på grund av beslut inkomna under andra halvåret

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Tolkning av gamla texter för nybörjare

En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Tolkning av gamla texter för nybörjare En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland Tolkning av gamla texter för nybörjare Material i kursen Tolkning av gamla texter för nybörjare är skyddat av upphovsrättslagen Copyright

Läs mer

Gravvård: 5 (höger)

Gravvård: 5 (höger) Källmaterial Gravvård: 5 (vänster) Erik Eriksson, hemmansägare, Tavelsjö f. 1870 d. 1922 Gift 1903 med Maria Antonia Andersson f. 1879 d. (troligen mellan 1922-1946) Barn (hennes son)gustaf Anton Alexius

Läs mer

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun HAR DU GAMLA ANFÄDER / ANMÖDRAR I HÅBO, ELLER ÄR DU ENBART ALLMÄNT INTRESSERAD? Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun Håbo Kultur & Hembygdsförening har av tradition arbetat med

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Husförhörslängder ( ) Gravvård: 12

Källmaterial. SVAR- Svensk arkivinformation. Husförhörslängder ( ) Gravvård: 12 Källmaterial Gravvård: 12 Johan Petter Larsson, bonde, f. 1861 d. 1:a gifte 1884 med Klara Sofia Pehrsdotter f. 1861 d. 1888 Barn Ida Charlotta f. 1887 d. mannens i 1 g. 2:a gifte 1889 med Anna Augusta

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

LATHUND FÖR SLÄKTFORSKARE

LATHUND FÖR SLÄKTFORSKARE LATHUND FÖR SLÄKTFORSKARE En liten hjälpreda framtagen av medlemmar i Södra Roslagens Släktforskarförenings Vaxholmsgrupp Idé och text: Anita Järvenpää och Arne Sundberg Foto: Lena Sundberg Reviderad 2011

Läs mer