Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort"

Transkript

1 Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet i Härnösand Flottans pensionskassa Jordebok 1749 Kommerskollegium, årsberättelser från fabriker Landshövdingeberättelser Mantalslängder Marinens rullor Mönsterrullor Personregister till mantalsförteckningar för bruk Personregister till passjournaler Personregister över båtsmanskontrakt 1800-tal Provinsialläkarnas årsberättelser Register till båtsmansrullor (Även Gävleborgs län) Register till Charta sigillata-penningar för lysningssedlar Register till fotografier över frigivna straffångar Register till fört. över torpanläggningar (även Jämtland) Register över släktnamn, Ångermanland 1830, 1956 Reg. över landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t Roterings- och utskrivningslängder Reg. över ansökningar att få bedriva näringsfång Reg. över nybyggen, hemmansklyvningar, m m Reg. över ansökningshandl. avseende kvarnar och sågar Reg. över skrivelser till Kungl. Maj:t från statliga mynd Älvsborgs lösen 1571, 1613 Medelpad Statliga arkiv Justitierevisionen, akt om marktvister, Lögdö bruk 1792 Kammarkollegiet: Landskapshandlingar Lagfarter: tingslag i Indal, Ljustorp, Njurunda och Skön Mantalslängd och mantalsuppgifter, spridda år

2 Medelpads bergsting Medelpads dombok Njurunda tingslag: Lagfartsböcker Person- och ortsregister till Medelpads dombok Personregister till båtsmanskontrakt 1825 Peder Månsson-Hellsings brev till Axel Oxenstierna Register över släktnamn, Medelpad 1830 Sköns tingslag: Dombok Svea Hovrätt: Renoverade domböcker Torps tingslag: Bouppteckningar Torps tingslag: Personregister till bouppteckningar Tuna tingslag: Lagfartsböcker, Tuna tingslag Tuna tingslag: Bouppteckningar Tuna tingslag: Personregister till bouppteckningar Västernorrländska kommissionens dokumentbok 1670 Enskilda arkiv och samlingar Brandförsäkringar Medelpad, spridda år Finska Riksarkivet: Richard Gothes arkiv Hellbom, A.: Bönder och gårdar i Medelpad Hellbom, A.: Släktutredningar, Hellbom m fl Hellbom, A.: Släktgårdar i Medelpad Medelpads Fornminnesförening, fragmentsamlingen Lundqvist, Tyko: personregister 1830, 1856 Uppsala universitets bibliotek: Curry Treffenbergs arkiv Dagstidningar Dagbladet / Nya Samhället Nordsvenska Dagbladet Nordsvenska Posten Nya Norrlänningen Sundsvalls Dagblad Sundsvalls Nyheter 1891 Sundsvalls-Posten / Dilettanten Sundsvalls Tidning med föregångare Västernorrlands Dagblad

3 Alnö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1811,1813 Skolråds- och kyrkorådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar 1900 Kyrkobyggnadsdirektionens protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Dödbok Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker Alnö hembygdsförening: Katalog över samlingar / / / Attmar Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmo- och skolrådsprotokoll Skol- och kyrkorådsprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Skol- och kyrkorådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Fört. över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar och protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister Personregister till flyttningsattester Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker / / Borgsjö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll och handlingar, spridda år

4 Skolstyrelseprotokoll 1858,1862 Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Fattigvårdsstyrelsens protokoll och handl., spridda år Sockenbibliotekets handlingar 1882 Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelse- och dopböcker / Personregister till lysnings- och vigselböcker / Personregister till död- och begravningsböcker / Personregister till Borgsjö gårdsregister 1:e prov.läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Ensillre Byalag: By- och gårdshandlingar Ånge Byalag: skifteshandlingar med kartor Galtström Sockenstämmohandlingar, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker 1 bok Personregister till död- och begravningsböcker Familjeregister Haverö Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker , Personregister till lysnings- och vigselböcker , Personregister till död- och begravningsbok , 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Holm Sockenstämmoprotokoll och handlingar Skolrådsprotokoll Skolstyrelseprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkostämmans handlingar Kyrkoråds- och skolrådsprotokoll, lucka Skolrådsprotokoll

5 Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Övriga protokoll 1844 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker :e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Hässjö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll, spridda år Skolrådsprotokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker , / / Indal Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar Övriga protokoll, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Familjeregister för Indal och Holm Personregister till flyttningsattester Personregister till födelsebok Personregister till vigselbok, 2 delar Personregister till död- och begravningsböcker Lagfors Kyrkoböcker (SVAR)

6 Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till lysnings- och vigselböcker 1 bok Personregister till död- och begravningsböcker Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1863 Familjeregister / / / Liden Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1838 Skolrådsprotokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister, 2 böcker Personregister till födelse- och dopböcker / Personregister till lysnings- och vigselböcker / Personregister till död- och begravningsböcker / Personregister till Lidens församling Lidens hembygdsförening (foton, tidningsurklipp m.m.) 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Kommunalstämmoprotokoll 1881 Ljustorp Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn 1865 Skolrådshandlingar Övriga protokoll, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till födelse-, vigsel-, och dödböcker / Lögdö Skolrådsprotokoll Övriga protokoll

7 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse-, vigsel- och dödböcker Familjeregister Lögdö bruk / Njurunda Sockenstämmoprotokoll / Sockenstämmohandlingar Kyrkostämmoprotokoll / Kyrko- och skolrådsprotokoll Kyrkostämmohandlingar 1863 Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolstyrelseprotokoll, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Kyrkobyggnadsdirektionens protokoll Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till död- och begravningsböcker :e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Brandförsäkringshandlingar, spridda år Selånger Sockenstämmoprotokoll Sockenstämmans handlingar 1857 m m Kyrkorådsprotokoll och handlingar, spridda år Kyrkostämmoprotokoll Kyrkoråds- och skolrådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till dödböcker, 2 böcker Personreg. till födelse- och dopböcker, lucka Personreg. till vigselböcker, 2 böcker Personregister till kyrkoräkenskaper / /

8 Skön Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll, spridda Kyrkorådsprotokoll Pastoratstämmoprotokoll Kyrkostämmans protokoll och handlingar Spridda protokoll från skolråd, kyrkoråd m m Skolrådshandlingar Skol- och examensbetyg Inskrivnings- och examensbok Sköns folkskola: Elevmatrikel Skolstatistik Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelse och dopböcker, 3 böcker Personregister till lysnings- och vigselböcker, 3 böcker Personregister till död- och begravningsböcker, 3 böcker / / / Skönsmon Revisionsberättelser till kyrkostämma och kyrkofullm Skolrådshandlingar 1897,1898 Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till födelseböcker Personregister till vigsel- och dödböcker / / Stöde Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll, lucka Kyrkorådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Skolrådshandlingar m m spridda år Folkundervisning Tjänstematriklar för lärare Sockenmagasinets handlingar 1765 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister

9 Personregister till födelse- och dopböcker Personregister till vigselböcker Stöde sockens brandstodsbolag Stöde församlings kyrkoräkenskaper Sundsvall Sundsvalls församling Sockenstämmoprotokoll Socken- och kyrkostämmoprotokoll, inkl visitationsprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Reglements- och protokollsbok för flickslöjdskolan Förteckning över skolpliktiga barn födda Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till husförhörslängder Personregister till husförhörslängder Personreg. över barn födda i Sundsvall vilkas mödrar varit kyrkoskrivna i annan församling Personreg. över föräldrar (kyrkoskrivna i annan församling) till barn födda i Sundsvall Personregister till kommunionlängd Personregister över avlidna i Sundsvall, vilka varit kyrkoskrivna i annan församling Personregister till kyrkoräkenskaper Sundsvalls stads befolkning med personreg Sundsvalls mosaiska församling Kyrkoböcker (SVAR) Resolutioner 1891 Statliga arkiv 1:e prov. läkarens arkiv: Barnmorskejournaler Mantalslängd med mantalsuppgifter 1825 Mantalsuppgifter, Sundsvall 1862 Mantals- och skattskrivningslängd, Sundsvall Mantalslängder, Sundsvall 1888 Personreg. till mantalslängder, Sundsvall Personreg. till mantalslängd, Sundsvall 1888 Sundsvalls Rådhusrätt: Bouppteckningar Sundsvalls Rådhusrätt: Reg. över konkursakter

10 Register över kungliga brev rörande Sundsvall Högre Allmänna läroverket i Sundsvall (HAL) Kollegieprotokoll Koncept Avskrifter av utgående handlingar Avskrifter av utgående expeditioner Diarier Matriklar Betygser Terminskataloger Tjänstematriklar Rulla över ynglingars längd Skolläkarens berättelser Lärarmatriklar, tjänstgöringsbetyg Inkomna handlingar Årsredogörelser Donationer och stipendier Nya läroverksbyggnaden Räkenskaper Verifikationer Läroverksbyggnadskommitténs protokoll

11 Landstingets arkiv Sundsvalls lasarett: Patienter från Njurunda och Svartvik Sundsvalls lasarett och kurhus: Journaler och liggare Enskilda arkiv Edwall, K. Gunnar, f. kyrkoskr.: Anteckningar om Sundsvall Reinhold Olssons fotosamling Kartor, ritningar: Sundsvalls Rådhus och Sundsvalls Plan 1803, 1964 Register till Sundsvalls sjömanshus påmönstringsliggare Snickarämbetet, spridda år Städernas Allm. brandstodsbolag Städernas Allm. brandstodsbolag: Lösöreshandlingar 1888 Sundsvallsstrejken Svenskt Pressarkiv, Ludvig Nordströms klippsamling Svartvik Sockenstämmohandlingar, spridda år Förteckning över skolpliktiga barn Kyrkoböcker (SVAR) Personreg. till SCB:s utdrag ur husförhörslängder Personreg. till födelse-, vigsel-, och dödböcker, 3 böcker Sättna Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar, spridda år Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1860 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelsebok Timrå Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll, spridda år

12 Skolrådsprotokoll Förteckning över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar, spridda år Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till dödböcker / / / Torp Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmans protokoll och handlingar Kyrkorådets protokoll Skolrådets protokoll Skolstyrelsens protokoll Fört. över skolpliktiga barn Skolrådshandlingar Uppgifter om folkundervisningen Examenskataloger och journaler Handlingar rörande skolhus och tomter Undervisningsstatistik Kyrkoböcker (SVAR) Personregister till lysnings- och vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker Familjeregister, Torps hembygdsförening, övriga handlingar Tuna Sockenstämmoprotokoll och handlingar Kyrkostämmoprotokoll och handlingar Kyrko- och skolrådsprotokoll Kyrkorådsprotokoll 1902 Protokoll från skolråd, skoldirektion, skolstyrelse Visitationsprotokoll Skolreglementen Förteckning över skolpliktiga barn, spridda år Skolrådshandlingar Uppgifter om folkundervisningen Skolstyrelse- och skolrådsprotokoll m m /

13 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personreg. till bilagor till kyrkobokföringen Sockenstämmoprotokoll Gårds/byarkiv; Klingsta 4:3 Larsson P-E: Folket och gårdarna i Rännö Tuna hembygdsförening / Tynderö Sockenstämmoprotokoll Kyrkostämmoprotokoll Kyrkorådsprotokoll Skolrådsprotokoll 1865 Skolrådshandlingar 1907 Handlingar till kyrkostämma, spridda år Handlingar rörande fattigvård 1863 Kyrkoböcker (SVAR) Familjeregister Personregister till födelseböcker Personregister till vigselböcker Personregister till död- och begravningsböcker / / / Senast uppdateras:

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H OKNY Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H INNEHÅLL LEDARE Lars-Göran Tedebrand. Medelpad i blickpunkten 1 ARTIKLAR Helge Nyberg. Medelpads familjeregister 7 Valter

Läs mer

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades

Läs mer

Nu är min farfars far online!

Nu är min farfars far online! Nu är min farfars far online! www.svar.ra.se SVAR -din länk till historien Ett urval av våra tjänster... Digitala Arkiv SVAR- Svensk arkivinformation SVAR är en avdelning i Riksarkivet och har till uppgift

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM. Karl-Gustaf Andersson

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM. Karl-Gustaf Andersson LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM Karl-Gustaf Andersson UPPSALA 2006 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.2 Datum: 2015-03-26 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6 Rättens källor Rättsligt material på Landsarkivet Linda Oja Andra upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan 2006) Innehåll En vårdag i Malung 1714... 3 Ett

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993

Lästips Tahvanainen, K.V. 140 år i ledningen: Televerket 1853-1993. Stockholm 1993 TIPS PÅ UPPSATSÄMNEN När Värmland sattes på hjul Genom SFS 1906:90 ålades länsstyrelserna att upprätta register över automobiler och motorcyklar från och med 1907. I landskansliets arkiv, volymerna C IX:1-3

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala.

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala. LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9 Lärdom och fostran En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala Ina-Maria Jansson Uppsala 2013 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

SLÄKTKRÖNIKA. Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag.

SLÄKTKRÖNIKA. Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag. SLÄKTKRÖNIKA Berättelsen om Gunillas anfäder från mitten av 1600-talet fram till idag. Fredriksborg, Arboga. Gunillas mormors morföräldrars bostad i Arboga. 2 Förord (2007) Forskningen i kyrkböcker mm

Läs mer

Nr 4 2004. God Jul och Gott nytt år! Innehåll

Nr 4 2004. God Jul och Gott nytt år! Innehåll Nr 4 2004 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott nytt år! Årsmöte 2005 Tid och plats se www.dis-mitt.se Motioner till årsmötet skall ha poststämplats

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: 3-4... 1 Tabell - II: 5-6... 1 GENERATION - I Tabell - I: 3-4... 2 GENERATION I Tabell I: 3-4... 3 GENERATION II Tabell II:

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven

Läs mer

Det Härnösand som varit...

Det Härnösand som varit... BÄFVERNYTT FEBRUARI 2013 Nr 1/2013 (Nr 53 från starten) Det Härnösand som varit... Köpmangatan 1958 A v någon anledning har vår fotograf här vänt kameran mot norr, istället för att fortsätta in mot Stora

Läs mer

Västerbotten i arkiven

Västerbotten i arkiven 4 07 Västerbotten i arkiven I detta nummer INNEHÅLL Västerbotten i arkiven 2 ULF LUNDSTRÖM Arkiv i Västerbotten 34 INGRID SJÖDIN Undersökningar på platsen för det forna Umeå 42 ANDERS HUGGERT Rättelse

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m.

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m. Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning Innehåll Kommentar A Foton och filmer B Tidningsklipp C Mönsterås historia m.m. D Kassaböcker, verifikationer m.m. E Tidningar, tidskrifter, pappersvaror F -

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Beteckning: Rel C vt 2004:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Här är icke kvinna eller man Väckelserörelsen i Sättna 1855-1926 Gårdtjärns missionsförsamlings bakgrund, bildande och verksamhet

Läs mer