Malmö Göteborg - Stockholm. Bygg affärsnytta med ITIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Göteborg - Stockholm. Bygg affärsnytta med ITIL"

Transkript

1 Malmö Göteborg - Stockholm Bygg affärsnytta med ITIL 1

2 ITIL - affärsnytta Jan Akalla Technical Manager Phone:

3 Verksamheten och IT De flesta moderna verksamheter är beroende av IT IT svarar för upp till 15% av budgeten IT kan användas för att nå konkurrensfördelar IT-avdelningen måste vara minst lika professionella som den övriga verksamheten.

4 IT-avdelningens utmaningar Leverera IT-tjänster som motsvarar verksamhetens behov, både idag och i framtiden. Höja kvaliteten på levererade tjänster. Minska IT-avdelningens kostnader. Fungera i symbios med verksamheten. Ta fram processer som leder till rätt effekter på ett kostnadseffektivt sätt. Nå certifieringar t.ex. ISO/IEC 20000

5 ITIL överblick Planning to Implement Service Management The Business The Business Perspective Service Management Service Support Service Delivery ICT Infrastructure Management Security The Technology Application Management

6 ITIL - fördelar Ramverk baserat på praxis (Best Practice) Öppet och tillgängligt världen över de facto-standard Baserat på ett kvalitetstänkande itsmf stöder arbetet med ITIL Certifieringar och examina DF Certifiering

7 Service Desk ITIL Service Support Användare (user) Kunskap Lösningar Kundnöjdhet Rapporter Vertyg och processer för ledningen Release Release Management Management Planering Hantera library Standard för test Incidenter, önskemål Change Change Management Management Planering Change Advisory Board Uppföljning Problem Problem Management Management Analys Known Errors Underliggande fel Incident Incident Management Management Lösningar Statistik Configuration Configuration Management Management CMDB

8 ITIL Service Delivery Kund (Customer) Service Service Level Level Management Management Service Level Agreements Rapporter SIPs IT IT Service Service Continuity Continuity Management Management Riskanalyser Katastrofhantering Krav Mål Utförande Financial Financial Management Management for for IT IT Services Services Kostnader, fakturering, budget, uppföljning Capacity Capacity Management Management Kostnadseffektiv kapacitet Availability Availability Management Management Optimerad tillgänglighet Design av tjänster Verktyg och processer för ledningen

9 The business Supporting processes HR Finance Governance :a kvart 2:a kvart 3:e kvart 4:e kvart Öst Väst Nord Suppliers IT Service Core Business Processes Produce Sell Customers & Partners Support Change and Deploy Market Support Planning

10 Vad behövs.

11 Tack för uppmärksamheten Jan Akalla Tecnical Manager Phone: Fax: Mobile:

12 ITIL på Vägverkets IT-avdelning Christer Olsson Processansvarig de snabba

13 VVIT: Några siffror 205 personer med mycket stor kompetensbredd Omsätter ca 260 miljoner kr 900 servrar, 10 TB lagring 3500 användarkonton, 4000 PC, 500 tunna klienter Kontor på 10 orter över hela landet levererar till över 200 platser.

14 Processer på Vägverket En stabs/linjeorganisation med ett processorienterat arbetssätt

15 Varför införde vi ITIL? Vårt läge 2003 Bristande Incidenthantering Ingen kontroll över Förändringar i IT-miljön Obefintlig Problemhantering Svårigheter att spåra kostnader Otydliga överenskommelser lovade för mycket Teknisk organisation utan tydligt kundfokus

16 Vad gjorde vi? Flera processprojekt med varierande resultat Införde tydlig ServiceDesk för hela VV Verktyg för ärendehantering och KB Införde Incidenthantering Införde Problem Management Processhandbok Formellt beslut om ITIL 2006 ITIL var grunden även 2004 och framåt

17 Servicedesken Lista över Kända fel och Workarounds System för loggning och uppföljning Inte bara Incidenter Kanal in till VVIT för allt Beställningar Frågor Kunskapsstöd Äger alla ärenden Löser, eskalerar vid behov, följer upp, rapporterar 15 personer i Göteborg Plan: Övervakningscentral

18 Incident Management Skilled Service Desk Incidenter via telefon, mejl, besök Införande av Chat diskuteras 3500 ärenden/mån 70% löses i första linjen Förvaltningsärenden återstår att hantera Förväntningar Kortare tid händelse lösning = gladare kund 70% lösningsgrad

19 Problem Management Bara stora problem hanteras Förväntningar 30 % färre incidenter 2007

20 Change Management Fokusområde % 2005, <50% idag Beställning från kund, CM skriver RFC Driftsättningsprocess på VV-nivå Testcenter för verifieringar etableras nu Förväntningar: Färre störningar Historik = info till Service Desk m.fl. Mindre Rullande renovering

21 Service Level Management Multilevel SLA Applikationer Särskilda behov Gemensamma Tjänster Mejl/I-net/Ekosys/PA Grund SLA Kom/Server/Lagring/AD Gem. finansierad 24/7/365 (366) Kund SLA Ind. finansierad Varierande

22 Nuläget Incident, Change och Problem på plats Processhandbok revideras och uppdateras CMDB införs och Configuration planeras Testcenter införs Vägverksprocess för Driftsättningar etableras SLM pågår, SLA-mall revideras COBIT

23 Vad går bra och vad går dåligt Processer i teorin Förankring och utbildning Implementation

24 Viktiga? erfarenheter Framgångsfaktorer Glöm ALDRIG människorna Skaffa en eldsjäl som driver på Avgränsa, förankra, utbilda, INFORMERA Delaktighet Håll ut, var öppen för förslag Gör en Big Plan men jobba uppdelat Hinder Bristande engagemang från ledning / chefer Förändring är läskigt (inget fungerar här och ledningen fattar ingenting men kom för tusan inte hit och ändra på något) Överambitiös plan och för höga förväntningar

25 Att tänka på Processer = leda och styra en verksamhet Skaffa kunskap Avgränsa, vilka processer ger störst effekt? Förankra med ledning och chefer Utbilda ledning och chefer på bredden Utbilda rollinnehavare på djupet Informera medarbetare djupt och brett

26 Processer är INTE Verksamhetsansvar Ersättare av chefsansvar Personal Ledning Processer Teknik

27 QoA Christer Olsson Processansvarig VVIT de snabba

28

29 Bakgrund Ändrings- och Problemhantering sedan 1995 Liknande struktur som ITIL = lätt övergång Kontakt med ITIL 2003 genom kurserbjudande Uppdrag Configuration mgmt/cmdb Kunder efterfrågade ITIL vid offertförfrågan Talar samma språk samma termer

30 Utbildningsinsatser Nyckelpersoner & ledningsgruppen hösten 2003 (ITIL-Foundation 3 dgr + Certifiering ca 20 personer) Ledare vår/höst 2004 (ITIL-Foundation 3 dgr + Certifiering ca 100 personer) Övrig personal i IT-produktionen hösten 2004 (Breddutbildning i egen regi ½ dag ca 400 personer) All personal i IT-produktionen våren 2006 (Repetition och fördjupning 1 dag under ledning av Cornerstone/Materna ca 300 personer) Nyckelpersoner (Fördjupningsutbildningar och specialsydda workshops vid behov under hela perioden)

31 Status - ITIL processer Implementerade ITIL-processer Delvis implementerade ITIL-processer Ej implementerade enl ITIL

32 Tips och erfarenheter AKTIVT engagemang från ledningen involvera och låt dem synas Oberoende utbildare egna Managers Planera fortsättningen efter utbildningsinsats hög förväntan! Mätning, uppföljning/analys och förbättring Samverka med Era partners, kunder och underleverantörer en kedja

33 Hot Befintliga processer/chefer vem har makten? Ledningen visar otillräckligt stöd Synsätt som: - ITIL ett business case inte en verksamhetsfråga - Jo men kör ITIL ni, vi gör som vi alltid gjort - Kan du ta hand om det där med ITIL, verkar hett nu Konkret förbättringsresultat - Äsch, vi glömde mäta innan vi startade Processer, medarbetare och verktyg inte synkade - Se det som en tre-bent stol För stort scope lös inte allt i ett svep!

34

35 Kompetensutveckling i linje med verksamhetsmålen Robert Battistich, Vice VD, Cornerstone 39

36 Cornerstone

37 Utveckling av IT och kompetens

38 Affärsdriven kompetensutveckling

39 ITIL i Norden Jan Akalla Technical Manager Phone:

40 MATERNA ITSM Executive Survey Setting The survey was carried out in September 2006 per online form IT 40% Public Administration 14% Total of 210 completed questionnaires were evaluated 38 companies from Denmark, 44 companies from Sweden, 118 from Finland Number of Employees Telecommunications 14% Other 10% Pharmaceuticals Manufacturing 1% Logistics Finance 11% Automotive 2% 5% 1% Media 2% n=210 More than 10,000 More than 5, IT Project Manager 21% Other position 18% More than 1,000 More than 500 Less than 500 n= Number of Respondents Head of IT/CIO 25% n=210 CEO/ Managing Director 3% IT Development 5% Head of Service Management 14% Head of Help- /Service Desk 9% ITSM Process Manager 5%

41 Are You Aware of the IT Infrastructure Library (ITIL)? 84% of the respondents know about the IT Infrastructure Library (ITIL). No significant changes since last year. yes 84% no 16% n=210

42 Comparison: ITIL Awareness Trend in Germany and Austria Are you aware of the IT Infrastructure Library (ITIL)? yes 77% no 23% yes 82% no 18% yes 98% no 2% Strong trend in ITIL awareness in German speaking region

43 Currently Implemented ITSM Processes Helpdesk / Service Desk, Incident Management, Problem Management and Change Management are the most frequently implemented processes. Service Desk Incident Management Problem Management Change Management Security Management Asset Management Service Level Management Configuration Management 45% 30% 27% 24% 22% 18% 16% 66% 47% 50% 44% 55% 56% 51% 40% 29% 5% 15% 23% 23% 31% 23% 26% 33% completely implemented partly implemented not implemented Availability Management Financial Management for IT-Services IT-Service Continuity Management 12% 12% 12% 38% 35% 40% 50% 53% 49% Configuration Management Database (CMDB) 11% 40% 49% Release Management 10% 49% 41% Capacity Management 6% 40% 53% n=146 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44 ITSM Processes Implemented According to ITIL Incident Management, Helpdesk / Service Desk, Change Management and Problem Management are the most frequently implemented ITSM processes according to ITIL. Incident Management Service Desk Change Management Problem Management Service Level Management Configuration Management Release Management Availability Management 15% 10% 25% 24% 41% 40% 49% 52% There are no significant changes in ITIL adoption since last year. Security Management IT Service Continuity Management Financial Management for IT-Services 10% 10% 9% Capacity Management 7% n=210 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

45 ITSM Process Implementation Planning Configuration Management 45% 41% 14% Configuration Management Database (CMDB) 42% 42% 16% Configuration Management / CMDB is at the top of the ITSM planning agenda. Asset Management Problem Management Service Level Management Change Management Incident Management 39% 45% 38% 47% 49% 43% 33% 40% 30% 27% 18% 22% 22% 22% 24% Release Management 31% 44% 24% complete implementation Service Desk 48% 26% 26% partial implementation Security Management 25% 44% 30% no implementation Capacity Management 20% 48% 33% IT Service Continuity Management 19% 47% 34% Availability Management 19% 45% 36% Financial Management for IT Services 13% 40% 46% n=130 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46 Which Challenges do You Expect to Face During the Planned Implementation of These Processes? Higher administration costs, defining interfaces to other processes and automation are the main ITSM challenges. Higher administration costs Difficulties in the automation of some processes Difficulties in defining interfaces to other processes High resistance among own staff 24% 17% 21% 25% 61% 55% 47% 43% 12% 3% 24% 4% 27% 5% 27% 5% Carrying out processes more time-consuming 12% 39% 41% 8% applies completely applies Process uncertainties 7% 41% 38% 14% does not really apply does not really apply at all Rising costs because of using services from external service providers 11% 32% 46% 11% Higher costs of certification of processes 8% 34% 42% 16% Rising costs due to additional personnel 7% 29% 50% 15% n=82 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

47 Which Advantages do You Expect From Using ITSM Processes? Better quality 66% 34% Better quality and uniform procedures are the most frequently expected ITSM advantages. More uniform procedures More efficiency Reduction of errors 70% 52% 58% 27% 45% 38% 3% 3% 4% Better customer orientation 54% 41% 4% applies completely applies More transparency 43% 52% 4% 1% does not really apply Quicker response time 43% 50% 6% does not really apply at all Reduced costs 41% 42% 17% 1% Greater flexibility 29% 51% 16% 4% n=162 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

48 Would You Recommend ITIL to Other Companies? Strongly disagree 0% Disagree 4% Strongly agree 68% 96% of the respondents, whose companies have implemented ITIL, would also recommend it to other companies. Agree 28% n=124

49 Do You Know the Average Monthly Costs of a PC Workplace in Your Company? Nordic Countries 69% of the respondents don t know the average costs of a PC workplace at their companies. yes 31% no 69% Germany/Austria results for comparison yes 77% no 23% n=210

50 Do You Know the Average Costs of an Incident in Your Company? Nordic Countries Only 16% of the respondents know the average costs of incidents at their companies. yes 16% no 84% Germany/Austria results for comparison yes 45% no 55% n=210

51 Tack för uppmärksamheten Jan Akalla Tecnical Manager Phone: Fax: Mobile:

52 Malmö Göteborg - Stockholm Bygg affärsnytta med ITIL 56

ITIL införande på Banverket ICT

ITIL införande på Banverket ICT Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap ITIL införande på Banverket ICT Mohammed Abusagr Anna Bäcklin Juni, 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap Datavetenskap

Läs mer

Att leda mot affärsnytta

Att leda mot affärsnytta Att leda mot affärsnytta ISO 20000 - Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser Alexander Hedlund managementkonsult, Ordförande SIS arbetsgrupp för

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Ingen spaning - ingen aning

Ingen spaning - ingen aning Ingen spaning - ingen aning En studie av vilka nyckeltal som ABB AB kan använda sig av för mätningar av incident management processen Without Searching - No Ideas A study of the KPI that ABB AB can use

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum

Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum Lab Tour med Data3:s 40-årsjubileum NR 179 OKTOBER 2006 ÅRGÅNG 22 Har din organisation ordning och reda på alla dokument? Multi-Supportgruppen har under 20 år förädlat IDM-konceptet med helhetslösning

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Utbildningskatalog Våren 2008 Haverblad IT-Management AB Om oss Haverblad IT-Management är ett tjänsteoch utbildningsföretag specialiserat inom styrning och hantering av IT. Vi förmedlar kunskap, kompetens

Läs mer

Processrelaterat organisationsarbete

Processrelaterat organisationsarbete Processrelaterat organisationsarbete En studie av ITIL:s releaseprocess i praktisk tillämpning Process related organization work A study of ITIL:s release process in practice DANA. MARKOVIC MAJA. MINIUSSI

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#7 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Rekrytera

Läs mer

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management

Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management 2006-06-01 Kostnadsbesparingar med standardiserat Client Management Client Management är ett begrepp som motsvarar hanteringen av klientdatorer i en ITmiljö. Ett vanligt krav inom Client Management idag

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF l HellermannTyton kör M3 utan modifieringar l MyLawson.com förenklar kommunikationen

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL.

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL. KURSKATALOG 2014 Web Security Modern JavaScript CQRS & Domain Driven Design Service Oriented Software Testmetodik Kravhantering Agil utveckling ITIL HTML5 Git ASP.NET MVC & TDD Project Management C# Master

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Rationalitet för identitet- och åtkomstlösningar i stora företag

Rationalitet för identitet- och åtkomstlösningar i stora företag Rationalitet för identitet- och åtkomstlösningar i stora företag Rationality of identity and access management solutions for large corporations Staffan C. Gustafsson Mikael Paradis Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

Varför misslyckas IT-projekt?

Varför misslyckas IT-projekt? Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Varför misslyckas IT-projekt? version 1.1 Johan Schönberg, Fredrik Viberg Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-13 Datum:

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) IT utan gränser ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) Förord Sverige behöver ett uthålligt och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer