ROTORBLADET. Nr Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROTORBLADET. Nr 1-2 2003 Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening"

Transkript

1 Nr Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening På kurs mot framtiden Under våren har Flygkompaniet varit med och spelat in Kjell Sundvallfilmen Hotet. I detta nummer kan du läsa om Jerker Styvéns upplevelser kring inspelningarna. Läs även om den omtalade luftlandsättningen som skedde mitt på Gärdet i centrala Stockholm och om utvecklingen av den luftburna förmågan som det jobbas på just nu inom Helikopterflottiljen. Missa inte att läsa om när Gustav Bäcklund blev en av de första svenskarna att få flyga den riktiga Helikopter 15, hans uppdrag till Kiruna blev inte riktigt som han tänkt sig! Alpin fjällräddning är ett ämne som alltid är på tapeten. Thore Brandt från Frösön berättar om de principer som används vid livräddning från SuperPuman. Vänd på bladet och börja!

2 Rotorb otorbladet utges es av: Norrlands helikopterskvadron och HkpS/AF1 Kamratförening Ansvarig utgivar are: Martin Långström Redaktör edaktör: Mikael Forselius Try ryck: Garnisonstryckeriet, Boden E-post: Hemsida: Framsida amsida: HKP 9 under inspelningarna av filmen Hotet. Foto: Alf Lindbergh Övrigt: Skicka gärna in bidrag till nästa nummer av Rotorbladet. Allt är av intresse! Innehållsförteckning: Artiklar... Sida Chefen har ordet... 3 Ledaren Luftburen förmåga UWE- träna för att överleva Inspelning av filmen Hotet Uppdrag: Att rädda liv Till minne av Håkan Wallo FARP försök under Arméns slutövning En smak av framtiden IFT 15 besökte Boden En vådlig luftfärd med HKP Rotorbladet för 40 år sedan Idrottsavdelningen Internationell fjällflygövning V Besök vår hemsida! Eftertryck tillåtet om källan anges. Vi efterlyser kamratföreningens gamla AF1 tygmärken. Hör av dig om du har ett så kan vi förhandla om ersättning.

3 Foto: Måns Eriksson I skrivande stund befinner jag mig i Linköping. Jag är dock inte den enda norrlänningen på dessa breddgrader. Vi är mitt uppe i en fas inom Hkpflj med många olika utvecklingsprojekt på gång. Huvuddelen deltar i olika arbetsgrupper som har till uppgift att utveckla nuvarande organisation och skapa ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Detta får naturligtvis konsekvenser på hemmaplan och för många är balansgången svår mellan att vara hemma och leda verksamhet kontra att delta i utvecklingen av Hkpflj. Gemensamt utvecklingsarbete och gemensam övningsverksamhet är trots allt det bästa sättet att utveckla helikopterförbandet. Vi tillhör numera Flygvapnet. Steget är trots allt inte så stort med tanke på att vi alltid har haft tydliga kopplingar till FV,t ex vad avser flygsäkerhetsarbetet. Jag och många med mig, ser förändringen som en naturlig del i den utveckling Försvarsmakten är mitt uppe i. Man har på central nivå tydliggjort ansvar och befogenheter vad avser verksamhetssäkerhet (bl a flygsäkerhet) och genomfört en bodelning mellan förmågeskapande (utb, utv) och förmågeutnyttjande (insatser). Vår ambition är också att bära en gemensam uniform. Min Chefen har ordet Av Kjell Sirkka ROTORBLADET uppfattning är att detta är nödvändigt med tanke på den utveckling vi befinner oss i där syftet är gemenskap m m. Som jag ser det ligger Flygvapnets uniform bäst till. Inom Hkpflj råder dock delade meningar om detta. Jag har fått många positiva reaktioner på att Rotorbladet åter utges med hyfsad regelbundenhet. Innehållet har till viss del förändrats. Den förändring som oroar mig mest är att andelen artiklar från Er i förskingringen har minskat. Ni som lämnat oss av olika skäl, tillfälligt eller för gott, bör ha upplevelser som intresserar oss andra. Vi är nyfikna på vad Ni varit med om under Er aktiva gärning på förbandet och vad Ni gör idag. Redaktören har efterlyst artiklar ett antal gånger. Bjud till om Ni vill att tidningen skall överleva! Till Er som befinner Er i den s k förskingringen kan jag dessutom meddela att personalen här uppe gör ett enastående jobb. Jag är mycket stolt över de väl vitsordade prestationerna. Mycket är gjort och många utmaningar ligger framför oss. En stor utmaning är att skapa subarktisk förmåga för Hkpflj: ens samtliga framtida helikoptersystem. Med den kompetens som personalen besitter är jag inte det minsta orolig. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en skön och vilsam sommar. Passa på att se det lilla i det stora och det stora i det lilla i naturens underbara värld. Må väl och lev nu!

4 Ledaren Av Martin Långström Vårens antåg kom tidigt i år och kung Bore slog till reträtt. Tangering av sommartemperatur, ca 20 grader i skuggan, under påskdagen. Nu i dagarna strax innan valborgsmäss när dessa rader präntas tycks dock vintern göra en kontrastöt. Naturfenomenen är många och remarkabelt är att en del björnar tycks ha lämnat sitt ide ovanligt tidigt i nordliga landamäret. Innan Tiburtiusdagen, 14 april, vilket är den dag som av hävd bland naturfolk anses vara den normala för uppvaknandet och grundat på erfarenheter före och efter Naturvårdsverkets inrättande. Revirbristen var kanske svår under tidigare gånget år. Den första tågdödade björnen togs om hand av räddningstjänst och polis i höjd med S:a Sunderbyn mellan Boden och Luleå under lördagen den 26 april. I jämtländska Strömsund har strejkande kommunalare fått hjälp av en björnhona med ungar som strejkvakter vid ortens soptipp. Visst, vi har för liten björnstam i landet! Apropå tåg och järnväg som kommunikationsmedel så har den politiska konstellation som styr landet kommit med förslag om byggande av en Norrbotniabana med sträckning Umeå Haparanda. Äntligen utbrister en minoritet. Diffust uttrycks byggandet börja omkring 2007 när det nu pågående bygget Botniabanan till Umeå färdigställts. Ett bygge vars ekonomiska prognos redan pekar på en fördyring med 50% från beräknade 10,5 miljarder till dryga 15 miljarder. Vid en tankelek undrar man när och i vilket läge skulle det finnas resande- och transportunderlag för en självbärande Norrbotniabana. Vore det inte vettigare att använda pengarna till att höja den låga vägstandarden? Det kanske är politiskt lämpligt eller t o m nödvändigt, i nativitetshöjande och därmed underlagsskapande syfte för snabbtåg, att befolkningen i regionen övergår från Renagra till Viagra. Renagra består som bekant av tunna tablettliknande skivor av renhorn, vilka har samma goda egenskaper som Viagra. Skillnaden mellan preparaten är att Renagra behöver ej sväljas utan det är tillräckligt att enbart lukta och inhalera aromen från tabletterna, vars biverkan är att de fungerar preventivt avseende konception. Renagra är återanvändningsbart och därmed miljövänligt.tyvärr i sammanhanget, egenskaper som varar särskilt länge om det förvaras mörkt och som brukligt är att det ofta bärs i dosa. Avväpningen och avlägsnandet av diktatorn Saddam Hussein från makten i Irak kunde ske på dryga tre veckor genom resolut agerande av alliansen USA och Storbritannien. EU är splittrat. FN är tandlöst och handlingsförlamat. Nu handlar det om delning av krigsbytet i form av den strategiska råvaran olja på tu man hand samt att förvalta och administrera landet med en governor. Men, var finns Saddam och massförstörelsevapnen. Frågan är om folket/folkgrupperna är

5 avväpnade i betraktelse av att religioner kan vara vapen. Jag ger mig ej in på någon analys, tillräckligt många snillrika analytiker har suttit och spekulerat i olika tv-soffor och befunnits ha fel. Vissa länder behöver avväpnas medan andra länder avväpnar sig själva. Högkvarteret har inför nästa försvarsbeslut föreslagit en försvarsmaktsorganisation med yrkessoldater på i storleksordningen 8500 individer (kvinnor och män) bundna till kontrakt under 4 år. Det bedöms att för vidmakthållande och omsättning av denna organisation behöver ca 5500 individer grundutbildas årligen. Av detta skall man skapa förband för nationella och internationella behov. Ett förslag som ifall det blir en realitet torde innebära en halvering av antalet regementen i armén. Det är nog i detta perspektiv man skall se ÖB försök till att kringgå riksdagen genom att före försvarsbeslutet föreslå regeringen att flytta helikopterskvadronen från Boden till Kallax. Något om kamratföreningen Årsmöte avhölls den 10 april 2003 med sex deltagare av åtta föranmälda. Här nedan återges verksamhetsberättelsen. Efter årsmötet genomfördes parentation över bortgångna kamrater. Därefter intogs enkel middag. Verksamhetsberättelse 2001/2002 Föreningen hade vid årsskiftet 800 betalande medlemmar varav 40 utgör ständiga medlemmar. Vår hedersmedlem och tillika föreningens grundare Gunnar Zachrisson har under 2001 avlidit. Föreningen framförde sina kondoleanser i samband med jordfästningen och i form enligt anhörigas önskemål. Kamratföreningens årsmöte hölls Styrelsen har genomfört 5 protokollförda sammanträden. Uppvaktning av 80 medlemmar har skett med vårt diplom och blomstercheck med anledning av att de fyllt år. Fana för föreningen har fastställts och anskaffats under Föreningen kunde därigenom delta i nationaldagsfirandet på ett stilfullt sätt. Fanan fördes av styrelsens ålderman och sekreterare Ingemar Karlsson. Rotorbladet har återupplivats och har glädjande nog åter kunnat utges två gånger per år från juletid Stort tack till redaktören Mikael Forselius med redaktionsråd för denna insats. Föreningen har genomfört pensionärsträffar med lunch första torsdagen i varje månad under perioden september maj. Föreningen har samverkat/samarbetat med garnisonens övriga kamratföreningar i olika hänseenden. Frågan om ett gemensamt kamratföreningarnas hus i garnisonen dras i samma långbänk som beslutet om ett försvarshistoriskt museum i Boden. Det råder oklarhet/oenighet om bl a huvudmannaskapet för en dylik institution. I grunden en penningfråga givetvis. Intresset för föreningen uppfattas av styrelsen fortfarande som starkt.

6 Luftburen förmåga Av Mikael Forselius Vid försvarsbeslut 2000 beslutades i riksdagen att det skulle sättas upp en Luftburen bataljon (LBB) inom armén. Den luftburna bataljonen ska husera på K3 i Karlsborg och försök har redan påbörjats i en studie som kallas Luftburen förmåga. Bakgrunden till studien är kopplad till en krympande försvarsmakt samt krav på enheter med hög operativ rörlighet. Grundidén är att snabbt kunna få trupp på plats i ett alltmer trupptomt Sverige. Luftburen förmåga är inget som kan byggas upp över en natt utan det tar lång tid att bygga upp, erfarenheter från andra länder talar om ca 10 år innan ett fullt utvecklat förband kan börja verka. Idag är den luftburna bataljonen organiserad i en bataljonstab, tre luftburna skvadroner och en understödsskvadron. Totalt ingår 701 man i bataljonen. Utrustningen är ganska diger för ett förband jämförbart med lätt infanteri. På bataljonen finns 12 och 8 cm granatkastare, pvrobotsystem, p-skott, grg, granatsprutor, prickskyttevapen m.m. Bataljonen använder sk 4-hjulingar som terrängfordon för att flytta sin tunga utrustning. Inom helikopterflottiljen har det under det gångna året tagits fram ett taktiskt reglemente för att transportera bataljonen in i stridszoner. Äldre kollegor som har sitt ursprung på Transporthelikopterkompaniet menar att Detta är ju det vi alltid har gjort med K4 och I22, men vi är många som har lite eller ingen erfarenhet av denna typ av trupptransport i storförband. Under hösten 02 började vi att öva Foto: Magnus Bergstrand

7 efter det som då hette TAT (Taktisk anvisning transporthelikopter) och den kortsiktiga målsättningen med flygövningarna var att taktiskt kunna transportera LBB under Arméns slutövning våren 03. Det var mycket nyttiga övningar som bedrevs i Boden och det flögs i 6-, 7- och ibland 8-grupp vilket för de flesta var en helt ny företeelse. Det gällde att de principer man lärt sig på rote och 4- gruppsnivå följdes slaviskt. Häftiga diskussioner om vad som var rätt och fel var vardagsmat på Flygkompaniet i Boden. Det var härligt att höra att samtalsämnena kring fikabordet var plané - och stafflingsvinklar istället för nedläggning och flytt. Allt brus runtomkring försvann och flygtjänsten var alltid i centrum. Tempot var i början så högt uppskruvat att vi efterhand fick sänka ambitionsnivån eftersom personalen helt enkelt inte räckte till. Förvinterövning 02 Vecka 48 förra året drog hela skvadronen ut i fält närmare bestämt till Pieski ca 5 mil väster om Harads. Där upprättade vi en bas i en vecka och övade att leva och flyga i extremt subarktiskt klimat. Det visade sig vara en mycket bra vecka att öva på eftersom temperaturerna bitvis smög sig nedåt trettio minusgrader plus att det kommit 3-4 decimeter nysnö i hela övningsområdet. Till vår hjälp under veckan hade vi en pluton från I19 som agerade luftburen pluton, de lyftes ut och in varje dag från olika uppgifter och de var mycket nöjda med resultatet. Det var en mycket lärorik vecka för alla flygförare och många viktiga erfarenheter drogs. Bland annat kunde vi understryka att de 50 meter mellan maskinerna som TATn då föreskrev ökades ut till minst 100 meter vid snöförhållanden. Vi provade även andra lösningar som t ex att landa 8-gruppen rotevis utdraget för att minska risken för whiteout. Det var även nyttigt att komma ut och lufta tältdukarna något eftersom de inte används lika flitigt idag som för 10 år sedan. Flygning från riktiga fältförhållanden skiljer sig från vardagen och det var mycket uppskattat, inte bara från flygförarsidan utan även från teknikerskrået. Pegasus Vecka 6 i år var det dags för den stora premiären av Luftburen bataljon. Helikopterflottiljen skulle understödja LBBs Operation Pergite som inledningsvis gick ut på att slå en fiende som fanns vid Kaknästornet intill Gärdet i Stockholm. Helikopterflottiljens deltagande gick under namnet Operation Pegasus och det var första gången som helikoptrar från Boden, Malmen och Berga skulle öva tillsammans inom ramen för Luftburen bataljon. Övningen påbörjades på Foto: Mikael Forselius

8 måndagen då det var tänkt att ombasering av samtliga enheter till Linköping och planering av tisdagens stora företag skulle ske. Tyvärr satte vädret käppar i hjulen redan vid utflygningspunken i Boden och Operation Stånga sig söderut påbörjades. Ett stort snöoväder sträckte sig över hela Sverige och de 6 helikoptrarna som typvis lämnade Boden var i slutet av dagen placerade i Uppsala, Borlänge och Sundsvall där de blev stående över natten på grund av isbildning i luften. Övningsledningen fick ett rejält spelkort att tampas med inför allvaret som skulle börja under tisdagen. Dom som hävdar att Vi behöver inte kunna flyga i snöförhållanden för det blir aldrig vinter i södra Sverige fick sig en rejäl tankeställare. På tisdag morgon vaknar vi upp till ett tråkigt väderläge, isbildningsrisk söder om Mälaren men något bättre norr därom. Det beslutas i alla fall på morgonkvisten att alla enheter skall sammanstråla på Tullinge flygplats i södra Stockholm, för att därifrån göra det sista hoppet in till Gärdet. Luftlandsättningen på Gärdet skulle även vara en förevisning av den Luftburna bataljonen för inbjudna generaler, politiker och utländska gäster. När vi Bodensare kom till Tullinge var vi de enda som tagit oss fram, Malmenoch Bergahelikoptrarna satt fast i dåligt väder. En av våra Hkp 6 satt även den fast i dåligt väder i Sundsvall och en Hkp 9 gick ur pga. tekniskt fel så kvar var två st Hkp 11 och två st Hkp 9 av de planerade 18 helikoptrarna som skulle delta. Självklart var vi alla besvikna över att det inte gick att genomföra den stora luftlandsättningen som var planerad, men vädrets makter går inte att rå sig på. Luftlandsättningen genomfördes och efteråt stannade vi kvar på marken för display för allmänheten. Det var ett mycket uppskattat inslag i alla fall för de 10-talet dagisgrupper som gjort utflykt till Gärdet dagen till ära. Under tisdag eftermiddagen sammanstrålade alla enheter i Karlskoga och planering påbörjades av urnästlingen av LBB som skulle ske från Bromma tidigt morgonen därpå men vädrets makter satte även denna gång käppar i hjulen. Isbildning och låga moln i hela Stockholmsområdet gjorde att LBB fick prova på att bli upphämtade av buss istället. Helikopterdelarna fick istället tillfälle att öva förbandsflygning i det tillfälliga vintertillståndet som nu rådde i Karlskogaområdet. Det visade sig nämligen att vissa av förarna inte hade flugit i uppvirvlande snö på 3 år. På torsdagen kunde vi i alla fall äntligen ha premiär för LBB! Bataljonen skulle luftlandsättas för att slå en fiende som var försvarsgrupperad i Foto: Markus Sammeli

9 Fagersta. I operationen ingick fyra stycken Helikopter 11, fyra stycken Helikopter 9, en Helikopter 4 samt en understödspluton bestående av fyra stycken Helikopter 9 vapen som agerade stridshelikopter. Företaget startade tidigt på morgonen och stötte genast på patrull då det visade sig att truppen inte fanns på IP (ilastningsplats) på överenskommen tid. Väntläge i 8 grupp fick intas i väntan på truppen. Under tiden höll stridshelikopterdelarna uppsikt över UP (urlastningsplats) och eskorterade huvudstyrkan. När väl truppen var på plats förflöt företaget bra med hänsyn till vår utbildningsståndpunkt. Självklart fanns det barnsjukdomar men i det stora perspektivet var de flesta nöjda med genomförandet. Efter operation Pegasus såg de flesta fram emot nästa stora utmaning som skulle bli Arméns slutövning! Arméns slutövning Operation Våreld Under veckorna 12 och 13 i år pågick Arméns slutövning i området kring Vättern. Helikopterflottiljen hade en stor representation under övningen med bataljonsstab och två flygande kompanier. Helikoptrarna baserades på den nedlagda flygbasen F6 i Karlsborg. Från Boden deltog en Hkp 9 och två Hkp 11 varav en fungerade som ambulanshelikopter. Bodenkontingenten fick reduceras i ett sent skede eftersom två nior och en sexa togs i anspråk för att spela in filmen Hotet (mer om det i separat artikel). Det som var extra roligt med just denna övning var att det var besättningar och helikoptrar från alla delar av helikopterflottiljen och det var folk från flygvapnet och gamla armé- och marinflyget samlade på en plats. Det var ett högt tempo med tidiga mornar varje dag och övningen rivstartade redan på måndagen med en förevisning av LBB för HM Konungen. Förevisningen skedde på P4s övningsfält utanför Skövde och där kunde inte Bodengänget delta eftersom vi ombaserade söderut från vintern till våren den dagen. På onsdagen började allvaret, under namnet Operation Eldstorm skulle en skvadron ur LBB luftlandsättas inne på Kvarn för att fördröja fienden och göra honom gripbar för MekB18 som befann sig terrängen söder om skjutfältet. I luftlandsättningen ingick förutom Korpen (stridshelikoptrarna) 8 helikoptrar. Två st Hkp 9, tre st Hkp 11, två st Hkp 4 och en Hkp 10. Skvadronen lyfts in i tre lyft och då tas all utrustning med, inklusive terrängskotrarna. Operationen inleddes med att två helikoptrar ur stridshelikopterplutonen startade ca 20 minuter före huvudstyrkan för att säkerställa att det inte fanns någon fiende längs framryckningsvägen och försökte få grepp på fiendeläget framme i landsättningsområdet. De övriga två stridshelikoptrarna fungerar som eskort åt huvudstyrkan. Väl framme vid målet så vill stridshelikoptrarna vänta så länge som möjligt med att börja bekämpa fienden. Detta för att inte röja sig och huvudstyrkan för tidigt. När luftlandsättningskakan anländer ansvarar stridshelikoptrarna för säkerheten och underättelseinhämtning

10 runt platsen och det är ett virrvarr av helikoptrar i luften och ett jädra tjatter på nätet. Dessa övningar är otroligt värdefulla och givande för alla befattningar från chefen som ledde kakan längs fram till lastmästaren på de stora helikoptrarna. Alla lärde vi oss otroligt mycket under de luftlandsättningar och urnästlingar som gjordes. Förutom Operation Eldstorm genomfördes två större luftlandsättningsföretag. De var Operation Soluppgång och Operation Kinderegg (tre överraskningar i en). Operation Soluppgång var ett rajdföretag, truppen skulle in tidigt på morgonen för att slå fientliga underhållsförband och sen ut vid lunch samma dag. Den dagen lärde vi oss bland annat vikten av att truppen måste vara i tid till upphämtningen. Då truppen var sen fick vi stå på tomgång i 25 minuter på ett stort fält och vänta. Förseningen fick även till följd att truppen fick släppas av på vår framskjutna tankplats för att alla skulle hinna plockas ut i tid. Men övar vi inte så lär vi oss ingenting! Operation Kinderegg var ett liknande uppdrag som Eldstorm men här blev vi påminda om vår känslighet för dåligt väder. Kraftig dimma gjorde att luftlandsättningen blev kraftfullt försenad. Sammanfattningsvis så var slutövningen en mycket bra övning för oss. Vi lärde oss mycket både i och utanför helikoptern. Batljonsstaben med tillhörande TOC gjorde ett mycket bra jobb och underlättande arbetet för oss på kompanierna och det var lärorikt att arbeta i en riktig krigsorganisation, något man som relativt grön pilot har saknat inom helikopterflottiljen. Utvecklingen av den luftburna förmågan pågår hela tiden och i framtiden kommer dagens helikoptrar att bytas ut mot de helikoptrar som bataljonen är dimensionerad för, nämligen Hkp 14 och Hkp 15. Foto: Tomas Rönnqvist Foto: Tomas Rönnqvist

11 UWE träna för att överleva!! Av Niclas Laestadius ROTORBLADET genomgång för att därefter gå direkt i bassängen. Det visade sig att de eventuella farhågor man haft var helt ogrundade då våra instruktörer var både lugna, metodiska och pedagogiska. Efter inledande vattenövningar med kontrollerad evakuering(!!) till räddningsflotte övergick vi till evakuering Vi startade resan under måndag em och anlände till Stavanger ca Efter att ha hämtat ut hyrbilarna (med världens minsta bagageutrymme), transporterade vi oss till hotellet för inkvartering. Väl där träffade vi förarna ur 1.hkpskv som genomförde SUL-träning nödförfarande denna vecka. Tisdagen började med frukost ackompanjerad av förarnas goda råd som: - Håll bara andan, ni är under vattnet i max 2 minuter... - Se till att klä på er ordentligt för det är kallt som... i vattnet... Efter dessa tips av hobby-psykologerna tog vi oss till NUTEC för att börja utbildningen. Där var ursprungsprogrammet att vi skulle börja med teori på fm och praktik i bassängen på em. Nu var det så att de skulle ha en civil pax-utbildning på em så vi startade med en kort teori- vattenkontakt med rundvält (norsk...). Detta visade sig vara en ordentlig ahaupplevelse då rumsuppfattningen tenderar att försvinna TOTALT då man omges av H 2 O samtidigt som man är upp och ned!! Efter ett antal rundvältar började vi få kläm på de handgrepp som krävs för att man ska ha en rimlig chans att ta sig ur helikoptern under vatten!! Det visade sig också att om man tar det lugnt och gör rätt så kostar det mindre syre än om man stressar. Vissa av oss (HÄM) blev av instruk-

12 törerna ganska tidigt skickad ur vattnet, då han hade lungkapacitet som en gråsäl. Detta gällde inte alla oss andra... Efter lunch fortsatte dagen med gruppdiskussioner om hur man kan förbereda sig mentalt för en ditch i vattnet och en reflektion om hur vi har det i våra maskiner idag. Och på detta sätt framkom många synpunkter på hur vi förvarar utrustning i hkp, vad man med enkla medel kan göra för att öka säkerheten/minska risken i kabinen på hkp 10. T.ex. - Spänner vi fast saker ordentligt i hkp(kartor, jackor, loggbok m.m.)? - Kanske ett lock där styrlinan ligger i lådan vid dörren? (inte så trevligt med 70 m lina utspridd i kabinen vid en evakuering under vattnet) - Sitter enmansflottar på bra platser så de kan nås vid en ev. ditch i vattnet? - Ska vi ha extra syre(2-3 min) i flygstället? Detta har tydligen prövats men vad blev resultatet? Torde innebära att man ska ha utbildning på att andas komprimerad luft men det kanske finns någon vinst med detta..? Hur gör andra länder som opererar över hav? - Genomför vi repetition av säkmatutrustningens handhavande så ofta som vi borde/orkar? - Använder vi isolerdräkt så ofta som vi borde? Varifrån kommer 12-graders regeln? Är medveten om att man måste göra en bedömning huruvida risken för ditch i vattnet ska vägas mot risken att tappa koncentration pga vätskebrist m.m. - Kan man säkra com-sladdarna i taket på något sätt så man slipper fastna i dem i händelse av ditch i vattnet? - M.m. Efter dessa vattensäkerhetsdiskussioner fanns en hel del frågor som vi kanske måste söka svaren på. Jag är mycket medveten om att man efter en sådan här utbildning försöker omvända världen, och varför har ingen tänkt på det här förut?. Men det är väl det som gör UWE till något speciellt, d.v.s. att man blir medveten om en annan dimension av hur vi använder hkp, hur vi ska ta oss ur den i ett dåligt läge(!!) och att den materiel vi stoppar in i den kan få konsekvenser för oss i ett skede vi inte har räknat med. Måste passa på att ge en eloge till NUTEC och deras MYCKET professionella instruktörer!! Dag 3 använde vi till att sitta med vid förarnas nödträning i simulatorn. Mycket intressant att få sitta och se hur de reder ut den ena situationen efter forts. sid 19 Foto: Rickard Gillberg

13 Inspelning av filmen Hotet Av Jerker Styvén ROTORBLADET Eftersom vi hade haft GNVG-avslutning på torsdagen så var jag i hemmet den fredagen när komp C stf Magnus Carlsson ringde och orienterade om att jag och sex andra förare inte skulle åka ner på slutövning VÅRELD, utan istället deltaga med en HKP6 och två HKP9 under filminspelning av en film regisserad av Kjell Sundvall. Veckan efter (W311) så började jag ta reda på lite mer fakta om uppdraget, för att finna att den enda fakta som fanns var ett mail med framställan om behov av helikopterresurser W312 W314, samt ett namn på en kvinna på Cinema Art Produktion AB. Vid kontakt med henne fick jag telefonnumret till Reuben Sletten som var regiassistent vid second unit, det filmteam som vi skulle samarbeta mest med. När jag ringde honom hade jag förväntat mig att jag skulle ringa och störa, och mest vara jobbig som ringer om så triviala saker som helikoptrar. Jag hade väldigt fel. Reuben blev jättenöjd över att tillslut få kontakt med någon ansvarig för helikoptrarna som skulle medverka, och vi kom överens om att han och regissören Kjell Sundvall skulle komma med bil från Älvsbyn, via Kallax där de hämtade Karl- Fredrik Ulfung, producent, samt Christian Kitter från Dansk specialeffekt service, som kom med morgonflyget från Stockholm för denna samverkan. Vid detta möte bildades en uppfattning om vad som skulle göras med helikoptrarna, och Kitter fick tillsammans med Åke Lundberg från flygsystemavdelningen titta på en HKP6 eftersom Hkpflj tydligen hade lovat att sälja/låna ut en utrangerad HKP6 för att sprängas i filmen. Foto: Alf Lindbergh

14 Det som framkom ur denna samverkan var att HKP9 önskades flyga med MLA, men inte sikte, bakdörrarna bortmonterade och skyttar sittande på golvet bak med fötterna på skiddarna. Jag upplyste herrarna att denna konfiguration inte har mycket verklighetsförankring, men herrarna upplyste mig om att 99% av biopubliken inte vet detta och att det ser fräckt ut. Det blev denna konfiguration. Vidare framgick att de som flög HKP9 skulle synas med ansikte i filmen så av min grupp med sex förare så ville filmteamet peka ut två stycken som skulle flyga när man filmade på nära håll. Dessa två plockades ut vid kompaniets fototavla i entrén, och man valde de två som såg mest fotogeniska ut. Vilka får ni se i filmen som har premiär våren HKP6 skulle flygas av mig själv, men i filmen skulle piloten gestaltas av en skådespelare vid namn Peter Franzén (filmteamet sa att jag var Peters standin, men jag föredrar att se det som att Peter spelar mig i filmen). Det som tog mest kraft och engagemang, var att få till det bra med skyttasamövning med alpina fjällgruppen, samt färdmekaniker på SAR-systemet, kom vi fram till att vi skulle använda oss av en infästning som gick under bestämmelsen för stödbälten, som är detsamma som färdmekanikern i HKP10 använder. Efter mycket jagande efter militära selar, fick vi genom egna kontakter låna fyra stycken splitter nya klätterselar från friluftsgymnasiet i Luleå. Dessa selar fästes sedan i kombination av lastförankringsögla och slinga av samma modell som används vid infästning av alpina fjällgruppen. Installationen godkändes av kontrollingenjören ca en vecka innan inspelningarna skulle börja. Vi samlade de sex officerare från F21 som skulle agera skyttar i helikoptrarna för säkerhetsgenomgång och utbildning. Vi genomförde även flygning med dem innan inspelningsstart, samt allmänträning med MLA eftersom fem av de sex förarna på HKP9 aldrig flugit med MLA monterade. Klargöring 9 jobbade hårt med att utrusta Z02 och Z12 med MLA och robotar, och deras jobb blev tyvärr hårdare pga. utrustningens dåliga skick efter knappt tre år i kallförråd. Samtidigt fick flygsystemavdelningen jobbet att förbereda och leverera Z72, sedermera ommärkt till Z78, till specialeffektteamet i Älvsbyn. Man monterade ur motorinstallation och en del småprylar som instrument, dynor, m.m. Specialeffektteamet riggade sedan helikoptern bl.a. med en elmotor för att driva runt huvudrotorn på låga varv. Torsdagen den 27 mars, efter att en scen med HKP6, tänkt att spelas in fredagen innan, strukits, samt ha stått i stand-by tisdag onsdag, började vi tillslut inspelningarna vid en lada i

15 Övre Tväråsel ca 15km uppströms Älvsbyn. Det var nu också klart att huvuddelen av inspelningsplatserna som vi rekat innan var flyttade längre inåt landet pga. snöbristen. Andra inspelningsveckan blandades det in skådespelare och first unit som även tog ljud under inspelning, samt fortsatte med second unit och HKP9. Det var då vi lärde oss att det tog väldigt mycket mer tid när man blandade in skådespelare och ljud. Det blev ganska mycket väntan och även ganska mycket tid på tomgång med upprepade Torsdagen och fredagen flög vi för second unit, som filmade utan att ta ljud, och oftast utan skådespelare. Vi lärde senare att när man blandar in ljud och skådespelare tar allting mycket längre tid. Under dessa två dagar filmades mest från en luftburen kamera, som sköttes av ett amerikanskt fototeam, (filmat bl.a. flygscenerna i Pearl Harbour ), monterad på en Equirill B2 inhyrd från Kallaxflyg. Inledningsvis tyckte vi nog allihop från flygkomp att genomgången innan start var ganska luddig, och vi smög undan för att själva ha någon slags order innan flygning, men efterhand lärde vi och filmteamet vad vi skulle ta upp och trycka på innan flygning, så tveksamheterna försvann ganska snabbt. Tilläggas bör också att jänkaren som filmade från helikoptern var mycket professionell och var duktig på att enkelt förklara vad han ville att vi skulle göra, detta till trots att han pratade utrikiska. urlastningar och omtagningar. Inspelningarna med HKP6 fick ett tydligt slut på torsdagen andra veckan då man sprängde Z72 (ommärkt till Z78), med lyckat resultat. Även Åke och Roger från flygsystemavdelningen var där och blev nöjda då de insåg att vraket gick att ta hem med vanlig lastbil istället för haverivagnen (helikoptern var ca 80 cm hög när branden släckts). Någon vecka efter att vi avslutat vårt deltagande var filmteamet klara med inspelningarna i Norrbotten och vi blev inbjudna till avslutningsfest i Älvsbyn, men tyvärr var det ingen av oss som hade möjlighet att deltaga. Filmen har premiär på svenska biografer den 4:e februari Foto: Alf Lindbergh om inget annat anges. Foto: Gustav Bäcklund

16 Uppdrag: Att rädda liv Av Thore Brandt Ett samarbete mellan Alpina Fjällräddningen och 1.hkpskv Frösön. Historik Det finns i dag tre Alpina fjällräddningsgrupper två i Kiruna och en i Östersund. Den Alpina fjällräddningen leds av Polisen vilket även den vanliga Fjällräddningen (de som åker skoter) gör. Den Alpina Fjällräddnings gruppen från Östersund (10 man)har tidigare haft avtal med en lokal helikopteroperatör för uttransport till nödställda i fjällterräng. Med de civila helikopteroperatörerna har den Alpina Fjällräddningen antingen landats ned eller firat/repellerats ned till de nödställda och sedan hade räddningsgruppen fått klara sig själv. Ibland kunde räddningsgruppen få hjälp med utlyft av nödställd från en plats till en annan hängande i repelleringsrepet för vidare omlastning och transport. Första året Vecka 12 år 2001 genomförde Frösögruppen sin fjällflygvecka i Jämtlandsfjällen med stationering Vålådalen. Det som skulle övas var utsättning av alpin fjällräddningsgrupp på fjällsida eller hylla samt hämtning av alpinist med bår hängandes under helikoptern med förflyttning till omlastningsplats. Övningarna delades upp i delövningar och de genomfördes på Ottfjället. Delövning 1:Låta varje alpinist hänga under helikoptern med bår och docka för att se hur ekipaget uppträder när En HKP 10 Super Puma vinchar en alpin fjällräddare. Foto: Rickard Gillberg helikoptern står stilla (hovrar) eller när den rör sig framåt. Övningen genomfördes över plan is. Vid hovring började bår och alpinist att rotera kraftigt men om man satte fart på helikoptern stabiliserades ekipaget efter en stund. Det bästa sättet var att direkt när alpinisten lämnade marken så tog FF effekt samtidigt som man börjar en fartökning vilket gav att man fick markfrigång samtidigt som farten ökade och utan rotation på alpinist och bår. Den bästa farten ligger kring 30 kn då flyger alpinist och bår stabilt under helikoptern. Delövning 2: Utsättning av alpinister och bår vid nödställd på fjällhylla samt utflygning med hängande bår med alpinist till omlastningsplats Övningen genomfördes mot en hylla på ca 800 meter över havet och ned mot en väg på ca 500 meter över havet med högstammig skog runt om.

17 Alpinisterna vinschades ner till den nödställda varefter helikoptern flög därifrån för att omhändertagandet av den skadade skall gå så lugnt till som möjligt. förstahjälpen samt uttransport till omlastningsställe. Omlastningsstället är vägen mellan Storulvån och Handöl, platsen ligger på ca 600 meter över havet. De skadade statisterna är alpinister eller anhöriga till fjällräddarna. Alla insatser genomfördes enl följande: Lokalisering av den nödställde. -Nedvinschning av alpin fjällräddnings grupp med bår. Foto: Matti Pigg Efter omhändertagandet av den nödställde kallades helikoptern in för utflygning med bår och alpinist hängande under helikoptern ned till omlastningsplatsen. Båda ovanstående övningar var mycket nyttiga för hela besättningen i helikoptern. Andra året Vecka 6 år 2002 genomförde Frösögruppen fjällflygutbildning i Jämtlandsfjällen med stationering FBU lägret i Ånn. Den Alpina Fjällräddningen var med onsdag och torsdag. Övriga dagar genomförde FRÄDgruppen rekognosering och egenträning i högre fjällterräng. Båda dagarna där den Alpina Fjällräddningen var med lades övningarna till Snasahögarna med en högsta höjd över havet på 1463 meter. Övningen lades upp på två stationer med skadade som skulle omhändertas med -Omhändertagande av den nödställde samt nedpackning i bår. -Utlyftning av alpinist med bår till omlastningsstället där delövningen avbröts. Övningarna genomfördes så att alla Alpina Fjällräddare fick minst två utlyft vardera. Dag två genomfördes på liknande sätt förutom att skademarkörerna hade andra skador. Delövning på Bynäset F4 hösten 2002 För att vidareutveckla utlyft av alpinist med skadad i bår påbörjades under hösten ett utvecklingsbete som gick ut på att under gång vinscha upp båren med alpinist för intagande i helikop- Foto: Owe Stridh

18 tern. Om man vinschar utan styrlina börjar båren alltid att rotera efter stund eller direkt när den lämnar marken. Vid vinsch prov under gång visar det sig att båren och alpinist blir stabila i luften utan rotation lite pendling kan dock förekomma. Prov har även gjorts från situationer där bår och alpinist roterar kraftigt men när man sätter fart börjar rotationen att minska för att efterhand upphöra helt. Ovanstående övningar har genomförts både dager och mörker över flatmark och även över högstammig skog. Delövningar på Stuguberget hösten 2002 Vi började med två Alpina fjällräddare och en besättning på klätterberget vid Stugun. En alpinist placerades på bergssidan och firade sig ner till terräng som var otillgänglig för andra än alpinister. Den andra alpinisten vinschades ned till eller straxt ovan den nödställde. När båda alpinisterna var säkrade i vinschlinan skars säkringslinan av och vinschtecken gavs per radio eller via tecken varvid FF tog effekt samt flyttade helikoptern ut från berget samtidigt som farten ökades till ca 30 kn. Under tiden påbörjade teknikern att vinscha in alpinisten med nödställd. Övningar med bår genomfördes också med goda resultat. Ovanstående övningar genomfördes vid två olika tillfällen för att verifiera tankar och ideer. Tredje året Vecka 6 år 2003 genomförde Frösögruppen fjällflygutbildning i Jämtlandsfjällen med stationering FBU lägret i Ånn. Den Alpina Fjällräddningen var med onsdag och torsdag. Övriga dagar genomförde FRÄD-gruppen rekognosering och egenträning i ännu högre fjällterräng. Övningsområdet var denna gång Snasahögarna dag ett samt Sylarna dag två med höjder över havet på upp till drygt 1700 meter över havet. På både Snasahögarna och Sylarna genomfördes övningarna mot tre olika skade och plats scenarion. Insatserna genomfördes enligt metoden som prövats på Stuguberget. Vinschning under gång har flera fördelar: Styrlina behövs inte, alpinisterna vill inte använda styrlina pga de räddar ofta nödställda där det är direkt olämpligt att använda en styrlina. Foto: Matti Pigg Foto: Matti Pigg

19 Omlastning behöver ej göras, man spar tid. Hovring på olämpliga ställen under kortare tid. Dessa övningar övas regelbundet vid 1.hkpskv både i Boden och på Frösön. Till minne av Håkan Wallo forts. från sid 12 den andra. Även om simulatorn har sina begränsningar så är det en mycket kostnadseffektiv utbildning. Passade även på att följa med teknikerna HÄM och PAC som besökte CHC(Helikopterservice) och där kan man snacka om precision i det mesta de företar sig! Häftigt att få se hur de plockar ner Super Puman i molekyler för att sedan plocka ihop en till synes ny helikopter! Slutsats: En mycket nödvändig och bra utbildning som alla som flyger hkp borde genomföra d.v.s. även hkp 9/11 personal. Dessa ska ju ej operera över hav normalt sett men de tankar och lärdomar man tar med sig från UWE-utbildningen gör att man troligen har en mycket bättre handlingsberedskap inför en ev. nödlandning i vatten. Denna handlingsberedskap kan faktiskt vara skillnaden mellan en nödlandning med överlevnad eller ej!! Foto: Hans Rova På Marie bebådelsedagen tisdagen den 25 mars förmörkades vår tillvaro plötsligt och smärtsamt. Vi blev påminda om vår sårbarhet och litenhet ytterligare än en gång. Olyckan under övningen Våreld krävde vår kamrat Håkan Wallos liv. Håkan var en äkta kamrat och en mycket kompetent officer. Hans engagemang inom bl a ambulanssjukvården är vida omtalat där han satte omsorgen av andra före sitt eget välbefinnande. Han var en idéspruta som såg möjligheterna innan problemen. Listan kan göras lång och vi har mycket att lära oss av Håkans gärningar. Tomrummet efter Håkan är stort och kommer att bli svårt att fylla.

20 FARP försök under Arméns slutövning Av Mikael Snäll och Fredrik Malmström Måndagen den 17 mars kl. 10:21 avmarscherar FARP:en mot Karlsborg. FARP försök består utav C Kn Mikael Snäll, Stf Fk Fredrik Malmström samt 6st Drivmvpl och 4 st hkpmek hkp9. Utrustning och materiel som vi hade med oss var 2 st försöks tankcontainer innehållande 10kbm flygbränsle var, 3 st terränglastväxlarbilar med släp, 1 st 44 kbm tankbil med släp, 1 st sprinterbuss samt chefs bilen. En förläggnings container från gamla Pvhkp-org som är monterad på ett lastväxlarflak var plutonens förläggning under hela övningen. FARP - plutonen ska kunna vara helt autonom i minst tre dygn utan ersättning. Totalt hade FARP:en med sig 96 kbm flygbränsle. All utrustning och materiel är på lastväxlarflak vilket medför snabb och enkel gruppering, vilket kravet är eftersom det kan innebära flera omgrupperingar per dygn. Nermarschen gick i fredsmiljö där det inte fanns någon direkt hotbild över oss så att vi kunde hålla en normal marschhastighet (70 km/h). Efter en sen ordergivning fick plutonen sin första skarpa uppgift, att upprätta FARP på gamla flygplatsen i Skövde på onsdag förmiddag. Platsen var inte någon drömplats att gruppera på med tanke på skyddet, lite hög stammig skog i omgivningen gjorde att vi var ganska så synliga i fältkanten. Det gick snabbt att gruppera, för att vara första gången med all utrustning (från att släpen var bortkopplade tog det 30 min att få ut tankplatserna och helt färdiggrupperad på 2h). Uppgiften var att betjäna tankplats för

21 2 pv-rotar, 1 rote hkp 11 och 1 rote hkp 4. På denna plats gjorde vi ett litet försök med att köra ut på fältet med en 14kbm tankbil utan allhjulsdrift. Försöket slog inte väl ut, efter ca fem meter så sitter tankbilen fast i Skövdes mylla. Detta miniförsök var endast till för att övertyga tankbilsfrälsta att de fungerar på vägen, men inte vid sidan av den samma. Efter ett relativt lugnt dygn i Skövde var det dags att omgruppera till T-bas Karlsborg för att där stötta den andra plutonen med bastankning. FARP:en fick understödja i två dygn med rullande bastankning, vilket inte var det bästa ur övningssynpunkt för organisationen och materielen som vi hade med oss ( vi grupperade på kolonn vid ett stort kalsongförråd i anslutning till landningsbanan). Lördagen bestod av återhämtning, för våran del lite onödigt med tanke på nyttjandegraden av FARP:en. På lördag kväll fick vi äntligen order om att omgruppera ut till terränglådan igen för att göra det som vi är tränade för. Den nya platsen var Tidaholm, också den är ett väldigt stort och öppet fält helt olikt från de som vi är vana med från gamla pv. Nu fick vi ta emot en rote hkp 4 för första gången, pga att tankarna är baktill och den bakre rotorn är på en höjd av fem meter så landar hkp 4 med stjärtpartiet inåt till skillnad från alla övriga hkp. Detta kräver naturligtvis utbildning och övning innan det fungerar smärtfritt. Av Sjöbjörnen Ian Björkman från 2:a bat fick vi ett mycket bra utbyte vad avser utbildning, lån av sambandsmedel, basmateriel och utbyte av erfarenheter. Denna plats skulle vi betjäna under 4 h och därefter fick vi ny omgrupperingsorder till Olshammar. Äntligen en lite mera skyddad och tät grupperingsplats helt by the book. Här kunde vi placera förläggningen på en liten höjd för att kunna blicka ut över basen samt att vi kunde sprida ut fordonen i skogen. På den här platsen fick vi betjäna NVG-flygning två kvällar. På samtliga platser hade vi minst 2-4 studiebesök per dag då vi fick agera försäljare av flakväxlarkonceptet och här i Olshammar hade vi förmånen att få visa Lena Holmgren från FotoMalmen runt på FARP:en. Det blev nästa dygn ännu en omgruppering tillbaks till Skövde, innan vi fick ordern om att omgruppera till O-bas Boden. Uppmarschen gick även den i fredsmiljö. Kl. 13:40 var plutonen uppsuttna och marschfärdiga för att påbörja omgrupperingen till ESPG. Vi gjorde ett lunch uppehåll även denna gång på Pizzerian i Grängesberg. Övernattningen denna gång blev utanför köpcentrat i Söderhamn. C bilen gick som vanligt i täten för att kunna rekognosera lämpliga rastplatser och utspis-

22 ningsplatser. Denna kväll när C bilen hade anlänt till Köpcentrat så passade vi på att reka efter uttag för 230 volt så att vi kunde övernatta en gång utan att behöva ha igång 230v elverket. Samtidigt var det stängningsdags och en Securitasbil körde runt och kollade av vad vi gjorde när vi rekade plats, innan den försvann.. Kort därefter anländer en polisbil och meddelar oss att någon uppstressad Securitasbevakare har ringt och anmält en mörkblå Passat som planerar inbrott eller överfall vid köpcentrat. Efter ett gott skratt insåg polisen ganska snabbt att det var helikopterskvadronen som var på väg att övernatta vid köpcentrat. Onsdag morgon började med en snabb frukost på McDonalds, sedan fortsatte färden norrut och styrkan tog lunch vid Högakusten bron. Avslutningsvis efter middagsstopp i Skellefteå så gick plutonen raka spåret hem till Boden- basen. Efter att ha anmält till övningsledningen att FARP:en har anlänt till Boden så tog vi kväll. Samtliga foton: Lena Holmgren FotoMalmen En smak av framtiden Av Gustav Bäcklund Personal från Agustas fabrik i Italien har under den inledande delen av året hållit till på Kiruna flygplats och utfört tester på den, av svenska försvarsmakten, beställda Helikopter 15 (Agusta 109). Testerna påbörjades i Januari och efter ca en och en halv månad återvänder Agusta till Italien för att dokumentera de resultat som man fått fram efter diverse olika tester med A109 i Kiruna. Ett team på ca 10 personer har testat den svenska modellen av A109(LUH) under varierande svenska vinterförhållanden. Norrlands helikopterskvadron har genom FMV (Försvarets materielverk) stöttat dessa tester med kunskap och materiel för att se hur väl den går att använda med befintlig basmateriel för vinterbruk som t.ex. värmare och elverk. I slutet av testperioden var personal ur Norrlands helikopterskvadron i Kiruna med en Helikopter 9 för att göra vissa jämnförelser avseende landning i snöförhållanden med de båda maskinerna. Tyvärr var det ingen lössnö på grund av lång tids mildväder i området, men dock ca en halvmeter mjuk vårsnö där det gick bra att se hur A109:ans skidor fungerar. En

23 Foto: Mikael Forselius av italienarnas kommentarer till det milda vädret: -Nu är det ju rena sommarvärmen jämfört med när vi kom hit i mitten av januari. Först i framtiden Det började som ett helt vanligt uppdrag som inte verkade så märkvärdigt (mer än kanske lite smärre språkförbistringar), men slutade med en smaskig smakbit av framtiden. Jag skulle tillsammans med Bosse Eriksson från klargöring 9 transportera lite materiel till Kiruna, som Agusta skulle låna och genomföra vissa tester med. Det rörde sig om ett elverk, två värmare och lite tillbehör, som normalt används till dagens helikoptrar när det blir lite kallare ute. Agusta hade sökt sig till Kiruna för att testa deras A109LUH (exakt den variant av A109 som ska bli Hkp15) under vinterförhållanden. Exemplaret som man hade tagit med sig skulle så småningom levereras till Sydafrika, som även de har beställt ett antal A109LUH. Passande nog hade helikoptern registreringen I-PLUH. De kom dit i mitten av januari och åkte hem igen i slutet av ROTORBLADET februari. Under den tiden hann de med både den bistra vintern med ca 35 minusgrader och massor av pudersnö och under den senare delen av vistelsen även lite våraktigt väder med 0- gradigt och solsken. Testerna som genomfördes ligger till grund för de data som kommer att finnas i den framtida flyghandboken. Prestanda testades i diverse olika konfigurationer och flygfaser. Men även en del lite mer udda tester genomfördes. Bl.a. hade man låtit flygplatspersonalen spola is (lagom för att åka skridskor på) på en av plattorna, där det testades hur hårt det gick att ansätta rotorbromsen utan att helikoptern gav sig iväg på egen hand. Som krav från FMV skulle Agusta även testa om helikoptern var kompatibel med den kringutrustning som vi har i dagens helikopterorganisation. Det var detta jag och Bosse fick i uppdrag att leverera till Kiruna för ett par veckors testning. Flygtiden till Kiruna är ca 1 timme och en kvart med nian, så för att hinna tur och retur med lite uppehåll på plats innan dagen var slut så nallade vi lite på lunchen. Personalen på plats var informerade om att vi skulle komma hade jag fått reda på, jag skulle bara vara chaufför. Så det var väl bara att åka. På vägen upp visade det sig att Bosse hade ungefär lika bra koll på vad vi skulle göra när vi kom fram som jag hade, han skulle ju bara hjälpa till med lite instruktioner. Så där satt vi på väg norrut utan att veta vem vi skulle träffa eller var på flygplatsen dom höll till.

24 Vi behövde dock inte oroa oss särskilt mycket mer. Väl framme i Kiruna fanns det inte så mycket att ta fel på. På plattan utanför lilla hangaren stod en omålad (med undantag för lite kontrastmarkeringar)helikopter. Vi landade bredvid och hann inte mer än kupera så började det komma ett par glada italienare fram till oss och hälsade. Det dröjde inte länge innan utrustningen var förd in i hangaren och Bosse kunde påbörja sin utbildning. Detta var ett mindre skådespel att se på. Varken Bosses eller min engelska var väl av någon bättre kvalité när det skulle diskuteras bränslesorter eller laddningsnivåer på den medhavda utrustningen. Men vad gjorde det, italienarna låg på ungefär samma nivå, men med ett i vissa fall lite annorlunda ordförråd. Med yviga gester och pekande fram och tillbaka på utrustningen ett tag så kändes det nog som att vi vågade lämna över vårdnaden av utrustningen för den avsedda lånetiden. Efter att vi utfört det officiella uppdraget fick vi en provsittning i deras helikopter och en snabb förevisning. Den spontana reaktionen när man klev in i den rätt så trånga cockpiten var att det var mycket knappar för att vara en så här ny maskin, det man hade väntat sig förutom stigspak, styrspak och pedaler var väl i stort sett en brytare med två lägen, On & Off. Många av knapparna hörde dock till testutrustningen som var monterad i maskinen. Instrumenteringen var desto enklare och bestod av tre stora tv-skärmar. Det fanns inte ett enda gammalt hederligt klockinstrument, t.o.m. nödhorisonten var en liten tv-skärm. Kort sagt kunde man väl säga att det ser lovande ut. Innan vi skulle åka hem frågade våra italienska vänner om vi ville ha en kopp kaffe. Det skulle väl sitta fint med en god kopp så att man höll sig vaken på vägen hem, så vi tackade ja. Nog höll vi oss vakna. En kopp kaffe för en svensk och en italienare betyder visst inte samma sak, vilket jag lärde mig nu. Det som serverades var en liten men ack så god espresso. Hemresan förlöpte utan problem och väl hemma kunde man stoltsera med att man fått provsitta framtidens helikopter. Nu är dock denna historia inte slut här, utan mer skulle det bli. Har man lånat ut utrustning så får man väl se till att ta tillbaka den också. Ännu ett rent rutinuppdrag stod för dörren, åka till Kiruna och hämta ovan nämnda elverk och utrustning. Men som en liten bonus skulle jag flyga följehelikopter till Agustan tillsammans med Ove Lundström från FMV för att se hur den betedde sig vid utelandningar i vintermiljö. Men säg det uppdrag som går som man planerat. Jag skulle åka och vara borta hela dagen för att vi skulle hinna genomföra flygningen i Kiruna. Men vad möter en när man kommer till jobbet denna morgon, jo dimma och minusgrader. Resulterande i upprepade samtal till metrologen och folket i Kiruna. När klockan blev lunch blev det en lite lättning av dimman och jag lyckades på lägsta ta mig ut till Hedavan och sen vidare upp längs älven till Harads. Där lättade molnigheten upp så att jag kunde stiga upp genom en glugg och få en kort on-topflygning till i höjd med Nattavara där molnen försvann helt och hållet. Jag åkte själv eftersom

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Min APU i Polen! V10S. John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011

Min APU i Polen! V10S. John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011 Min APU i Polen! John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011 V10S Inledning Jag heter John Pettersson och går V10S. Jag går inriktning skog på Vretagymnasiet 1a året, i den här rapporten kommer du som läser få

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Shakedown inför rallycross EM och SM.

Shakedown inför rallycross EM och SM. Shakedown inför rallycross EM och SM. Jag fick en inbjudan till Strängnäs där dom svenska EM- förarna i rallycross skulle hålla en presskonferens och shakedown inför 2007 säsong. Tanken att åka ner lockade

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21.

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Helikoptern konstruerades av Bell Helicopter Company i slutet av 50-talet och blev känd som UH-1 eller Huey under Vietnamkriget. I början av 60-talet köpte Flygförvaltningen

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Min APU i Slovenien Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Jag heter Carl Bjärkse och går i V09S. Jag går skoglig inriktning på Vretagymnasiet, den 1 Maj 2010 åkte jag och Magnus Pettersson till Slovenien på utlands

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 För knappt sex år sedan förändrades allt för Marcus Johansson, 33, och Hanna Sundewall, 30, från Blomstermåla. Marcus bröt nacken i en dykolycka och

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Hälsningar Viktor och Ida

Hälsningar Viktor och Ida Ida Sjöberg Kapitel 1 Hej mamma och pappa! Jag och Viktor skulle gå och titta på en jättestor båt som stod i hamnen. För Viktor tycker så mycket om båtar. När vi kom in i båten så kände vi att den rörde

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket Efter semestern Hej Mikaela! Hej Joanna! Hur har du haft det på din semester? Vi har haft det jättebra! Var var ni nånstans? Vi var i Turkiet. Ja, just det, du berättade ju. Och du var lite orolig för

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Tips från forskaren Jul och vinter

Tips från forskaren Jul och vinter Tips från forskaren Jul och vinter Stressforskningsinstitutet Jul och vinter Här listas forskarnas tips kring hur man bäst hanterar stress i samband med julen och/eller vinterns mörker och kyla. Få en

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer