ROTORBLADET. Nr Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROTORBLADET. Nr 1-2 2003 Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening"

Transkript

1 Nr Norrlands Helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening På kurs mot framtiden Under våren har Flygkompaniet varit med och spelat in Kjell Sundvallfilmen Hotet. I detta nummer kan du läsa om Jerker Styvéns upplevelser kring inspelningarna. Läs även om den omtalade luftlandsättningen som skedde mitt på Gärdet i centrala Stockholm och om utvecklingen av den luftburna förmågan som det jobbas på just nu inom Helikopterflottiljen. Missa inte att läsa om när Gustav Bäcklund blev en av de första svenskarna att få flyga den riktiga Helikopter 15, hans uppdrag till Kiruna blev inte riktigt som han tänkt sig! Alpin fjällräddning är ett ämne som alltid är på tapeten. Thore Brandt från Frösön berättar om de principer som används vid livräddning från SuperPuman. Vänd på bladet och börja!

2 Rotorb otorbladet utges es av: Norrlands helikopterskvadron och HkpS/AF1 Kamratförening Ansvarig utgivar are: Martin Långström Redaktör edaktör: Mikael Forselius Try ryck: Garnisonstryckeriet, Boden E-post: Hemsida: Framsida amsida: HKP 9 under inspelningarna av filmen Hotet. Foto: Alf Lindbergh Övrigt: Skicka gärna in bidrag till nästa nummer av Rotorbladet. Allt är av intresse! Innehållsförteckning: Artiklar... Sida Chefen har ordet... 3 Ledaren Luftburen förmåga UWE- träna för att överleva Inspelning av filmen Hotet Uppdrag: Att rädda liv Till minne av Håkan Wallo FARP försök under Arméns slutövning En smak av framtiden IFT 15 besökte Boden En vådlig luftfärd med HKP Rotorbladet för 40 år sedan Idrottsavdelningen Internationell fjällflygövning V Besök vår hemsida! Eftertryck tillåtet om källan anges. Vi efterlyser kamratföreningens gamla AF1 tygmärken. Hör av dig om du har ett så kan vi förhandla om ersättning.

3 Foto: Måns Eriksson I skrivande stund befinner jag mig i Linköping. Jag är dock inte den enda norrlänningen på dessa breddgrader. Vi är mitt uppe i en fas inom Hkpflj med många olika utvecklingsprojekt på gång. Huvuddelen deltar i olika arbetsgrupper som har till uppgift att utveckla nuvarande organisation och skapa ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Detta får naturligtvis konsekvenser på hemmaplan och för många är balansgången svår mellan att vara hemma och leda verksamhet kontra att delta i utvecklingen av Hkpflj. Gemensamt utvecklingsarbete och gemensam övningsverksamhet är trots allt det bästa sättet att utveckla helikopterförbandet. Vi tillhör numera Flygvapnet. Steget är trots allt inte så stort med tanke på att vi alltid har haft tydliga kopplingar till FV,t ex vad avser flygsäkerhetsarbetet. Jag och många med mig, ser förändringen som en naturlig del i den utveckling Försvarsmakten är mitt uppe i. Man har på central nivå tydliggjort ansvar och befogenheter vad avser verksamhetssäkerhet (bl a flygsäkerhet) och genomfört en bodelning mellan förmågeskapande (utb, utv) och förmågeutnyttjande (insatser). Vår ambition är också att bära en gemensam uniform. Min Chefen har ordet Av Kjell Sirkka ROTORBLADET uppfattning är att detta är nödvändigt med tanke på den utveckling vi befinner oss i där syftet är gemenskap m m. Som jag ser det ligger Flygvapnets uniform bäst till. Inom Hkpflj råder dock delade meningar om detta. Jag har fått många positiva reaktioner på att Rotorbladet åter utges med hyfsad regelbundenhet. Innehållet har till viss del förändrats. Den förändring som oroar mig mest är att andelen artiklar från Er i förskingringen har minskat. Ni som lämnat oss av olika skäl, tillfälligt eller för gott, bör ha upplevelser som intresserar oss andra. Vi är nyfikna på vad Ni varit med om under Er aktiva gärning på förbandet och vad Ni gör idag. Redaktören har efterlyst artiklar ett antal gånger. Bjud till om Ni vill att tidningen skall överleva! Till Er som befinner Er i den s k förskingringen kan jag dessutom meddela att personalen här uppe gör ett enastående jobb. Jag är mycket stolt över de väl vitsordade prestationerna. Mycket är gjort och många utmaningar ligger framför oss. En stor utmaning är att skapa subarktisk förmåga för Hkpflj: ens samtliga framtida helikoptersystem. Med den kompetens som personalen besitter är jag inte det minsta orolig. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en skön och vilsam sommar. Passa på att se det lilla i det stora och det stora i det lilla i naturens underbara värld. Må väl och lev nu!

4 Ledaren Av Martin Långström Vårens antåg kom tidigt i år och kung Bore slog till reträtt. Tangering av sommartemperatur, ca 20 grader i skuggan, under påskdagen. Nu i dagarna strax innan valborgsmäss när dessa rader präntas tycks dock vintern göra en kontrastöt. Naturfenomenen är många och remarkabelt är att en del björnar tycks ha lämnat sitt ide ovanligt tidigt i nordliga landamäret. Innan Tiburtiusdagen, 14 april, vilket är den dag som av hävd bland naturfolk anses vara den normala för uppvaknandet och grundat på erfarenheter före och efter Naturvårdsverkets inrättande. Revirbristen var kanske svår under tidigare gånget år. Den första tågdödade björnen togs om hand av räddningstjänst och polis i höjd med S:a Sunderbyn mellan Boden och Luleå under lördagen den 26 april. I jämtländska Strömsund har strejkande kommunalare fått hjälp av en björnhona med ungar som strejkvakter vid ortens soptipp. Visst, vi har för liten björnstam i landet! Apropå tåg och järnväg som kommunikationsmedel så har den politiska konstellation som styr landet kommit med förslag om byggande av en Norrbotniabana med sträckning Umeå Haparanda. Äntligen utbrister en minoritet. Diffust uttrycks byggandet börja omkring 2007 när det nu pågående bygget Botniabanan till Umeå färdigställts. Ett bygge vars ekonomiska prognos redan pekar på en fördyring med 50% från beräknade 10,5 miljarder till dryga 15 miljarder. Vid en tankelek undrar man när och i vilket läge skulle det finnas resande- och transportunderlag för en självbärande Norrbotniabana. Vore det inte vettigare att använda pengarna till att höja den låga vägstandarden? Det kanske är politiskt lämpligt eller t o m nödvändigt, i nativitetshöjande och därmed underlagsskapande syfte för snabbtåg, att befolkningen i regionen övergår från Renagra till Viagra. Renagra består som bekant av tunna tablettliknande skivor av renhorn, vilka har samma goda egenskaper som Viagra. Skillnaden mellan preparaten är att Renagra behöver ej sväljas utan det är tillräckligt att enbart lukta och inhalera aromen från tabletterna, vars biverkan är att de fungerar preventivt avseende konception. Renagra är återanvändningsbart och därmed miljövänligt.tyvärr i sammanhanget, egenskaper som varar särskilt länge om det förvaras mörkt och som brukligt är att det ofta bärs i dosa. Avväpningen och avlägsnandet av diktatorn Saddam Hussein från makten i Irak kunde ske på dryga tre veckor genom resolut agerande av alliansen USA och Storbritannien. EU är splittrat. FN är tandlöst och handlingsförlamat. Nu handlar det om delning av krigsbytet i form av den strategiska råvaran olja på tu man hand samt att förvalta och administrera landet med en governor. Men, var finns Saddam och massförstörelsevapnen. Frågan är om folket/folkgrupperna är

5 avväpnade i betraktelse av att religioner kan vara vapen. Jag ger mig ej in på någon analys, tillräckligt många snillrika analytiker har suttit och spekulerat i olika tv-soffor och befunnits ha fel. Vissa länder behöver avväpnas medan andra länder avväpnar sig själva. Högkvarteret har inför nästa försvarsbeslut föreslagit en försvarsmaktsorganisation med yrkessoldater på i storleksordningen 8500 individer (kvinnor och män) bundna till kontrakt under 4 år. Det bedöms att för vidmakthållande och omsättning av denna organisation behöver ca 5500 individer grundutbildas årligen. Av detta skall man skapa förband för nationella och internationella behov. Ett förslag som ifall det blir en realitet torde innebära en halvering av antalet regementen i armén. Det är nog i detta perspektiv man skall se ÖB försök till att kringgå riksdagen genom att före försvarsbeslutet föreslå regeringen att flytta helikopterskvadronen från Boden till Kallax. Något om kamratföreningen Årsmöte avhölls den 10 april 2003 med sex deltagare av åtta föranmälda. Här nedan återges verksamhetsberättelsen. Efter årsmötet genomfördes parentation över bortgångna kamrater. Därefter intogs enkel middag. Verksamhetsberättelse 2001/2002 Föreningen hade vid årsskiftet 800 betalande medlemmar varav 40 utgör ständiga medlemmar. Vår hedersmedlem och tillika föreningens grundare Gunnar Zachrisson har under 2001 avlidit. Föreningen framförde sina kondoleanser i samband med jordfästningen och i form enligt anhörigas önskemål. Kamratföreningens årsmöte hölls Styrelsen har genomfört 5 protokollförda sammanträden. Uppvaktning av 80 medlemmar har skett med vårt diplom och blomstercheck med anledning av att de fyllt år. Fana för föreningen har fastställts och anskaffats under Föreningen kunde därigenom delta i nationaldagsfirandet på ett stilfullt sätt. Fanan fördes av styrelsens ålderman och sekreterare Ingemar Karlsson. Rotorbladet har återupplivats och har glädjande nog åter kunnat utges två gånger per år från juletid Stort tack till redaktören Mikael Forselius med redaktionsråd för denna insats. Föreningen har genomfört pensionärsträffar med lunch första torsdagen i varje månad under perioden september maj. Föreningen har samverkat/samarbetat med garnisonens övriga kamratföreningar i olika hänseenden. Frågan om ett gemensamt kamratföreningarnas hus i garnisonen dras i samma långbänk som beslutet om ett försvarshistoriskt museum i Boden. Det råder oklarhet/oenighet om bl a huvudmannaskapet för en dylik institution. I grunden en penningfråga givetvis. Intresset för föreningen uppfattas av styrelsen fortfarande som starkt.

6 Luftburen förmåga Av Mikael Forselius Vid försvarsbeslut 2000 beslutades i riksdagen att det skulle sättas upp en Luftburen bataljon (LBB) inom armén. Den luftburna bataljonen ska husera på K3 i Karlsborg och försök har redan påbörjats i en studie som kallas Luftburen förmåga. Bakgrunden till studien är kopplad till en krympande försvarsmakt samt krav på enheter med hög operativ rörlighet. Grundidén är att snabbt kunna få trupp på plats i ett alltmer trupptomt Sverige. Luftburen förmåga är inget som kan byggas upp över en natt utan det tar lång tid att bygga upp, erfarenheter från andra länder talar om ca 10 år innan ett fullt utvecklat förband kan börja verka. Idag är den luftburna bataljonen organiserad i en bataljonstab, tre luftburna skvadroner och en understödsskvadron. Totalt ingår 701 man i bataljonen. Utrustningen är ganska diger för ett förband jämförbart med lätt infanteri. På bataljonen finns 12 och 8 cm granatkastare, pvrobotsystem, p-skott, grg, granatsprutor, prickskyttevapen m.m. Bataljonen använder sk 4-hjulingar som terrängfordon för att flytta sin tunga utrustning. Inom helikopterflottiljen har det under det gångna året tagits fram ett taktiskt reglemente för att transportera bataljonen in i stridszoner. Äldre kollegor som har sitt ursprung på Transporthelikopterkompaniet menar att Detta är ju det vi alltid har gjort med K4 och I22, men vi är många som har lite eller ingen erfarenhet av denna typ av trupptransport i storförband. Under hösten 02 började vi att öva Foto: Magnus Bergstrand

7 efter det som då hette TAT (Taktisk anvisning transporthelikopter) och den kortsiktiga målsättningen med flygövningarna var att taktiskt kunna transportera LBB under Arméns slutövning våren 03. Det var mycket nyttiga övningar som bedrevs i Boden och det flögs i 6-, 7- och ibland 8-grupp vilket för de flesta var en helt ny företeelse. Det gällde att de principer man lärt sig på rote och 4- gruppsnivå följdes slaviskt. Häftiga diskussioner om vad som var rätt och fel var vardagsmat på Flygkompaniet i Boden. Det var härligt att höra att samtalsämnena kring fikabordet var plané - och stafflingsvinklar istället för nedläggning och flytt. Allt brus runtomkring försvann och flygtjänsten var alltid i centrum. Tempot var i början så högt uppskruvat att vi efterhand fick sänka ambitionsnivån eftersom personalen helt enkelt inte räckte till. Förvinterövning 02 Vecka 48 förra året drog hela skvadronen ut i fält närmare bestämt till Pieski ca 5 mil väster om Harads. Där upprättade vi en bas i en vecka och övade att leva och flyga i extremt subarktiskt klimat. Det visade sig vara en mycket bra vecka att öva på eftersom temperaturerna bitvis smög sig nedåt trettio minusgrader plus att det kommit 3-4 decimeter nysnö i hela övningsområdet. Till vår hjälp under veckan hade vi en pluton från I19 som agerade luftburen pluton, de lyftes ut och in varje dag från olika uppgifter och de var mycket nöjda med resultatet. Det var en mycket lärorik vecka för alla flygförare och många viktiga erfarenheter drogs. Bland annat kunde vi understryka att de 50 meter mellan maskinerna som TATn då föreskrev ökades ut till minst 100 meter vid snöförhållanden. Vi provade även andra lösningar som t ex att landa 8-gruppen rotevis utdraget för att minska risken för whiteout. Det var även nyttigt att komma ut och lufta tältdukarna något eftersom de inte används lika flitigt idag som för 10 år sedan. Flygning från riktiga fältförhållanden skiljer sig från vardagen och det var mycket uppskattat, inte bara från flygförarsidan utan även från teknikerskrået. Pegasus Vecka 6 i år var det dags för den stora premiären av Luftburen bataljon. Helikopterflottiljen skulle understödja LBBs Operation Pergite som inledningsvis gick ut på att slå en fiende som fanns vid Kaknästornet intill Gärdet i Stockholm. Helikopterflottiljens deltagande gick under namnet Operation Pegasus och det var första gången som helikoptrar från Boden, Malmen och Berga skulle öva tillsammans inom ramen för Luftburen bataljon. Övningen påbörjades på Foto: Mikael Forselius

8 måndagen då det var tänkt att ombasering av samtliga enheter till Linköping och planering av tisdagens stora företag skulle ske. Tyvärr satte vädret käppar i hjulen redan vid utflygningspunken i Boden och Operation Stånga sig söderut påbörjades. Ett stort snöoväder sträckte sig över hela Sverige och de 6 helikoptrarna som typvis lämnade Boden var i slutet av dagen placerade i Uppsala, Borlänge och Sundsvall där de blev stående över natten på grund av isbildning i luften. Övningsledningen fick ett rejält spelkort att tampas med inför allvaret som skulle börja under tisdagen. Dom som hävdar att Vi behöver inte kunna flyga i snöförhållanden för det blir aldrig vinter i södra Sverige fick sig en rejäl tankeställare. På tisdag morgon vaknar vi upp till ett tråkigt väderläge, isbildningsrisk söder om Mälaren men något bättre norr därom. Det beslutas i alla fall på morgonkvisten att alla enheter skall sammanstråla på Tullinge flygplats i södra Stockholm, för att därifrån göra det sista hoppet in till Gärdet. Luftlandsättningen på Gärdet skulle även vara en förevisning av den Luftburna bataljonen för inbjudna generaler, politiker och utländska gäster. När vi Bodensare kom till Tullinge var vi de enda som tagit oss fram, Malmenoch Bergahelikoptrarna satt fast i dåligt väder. En av våra Hkp 6 satt även den fast i dåligt väder i Sundsvall och en Hkp 9 gick ur pga. tekniskt fel så kvar var två st Hkp 11 och två st Hkp 9 av de planerade 18 helikoptrarna som skulle delta. Självklart var vi alla besvikna över att det inte gick att genomföra den stora luftlandsättningen som var planerad, men vädrets makter går inte att rå sig på. Luftlandsättningen genomfördes och efteråt stannade vi kvar på marken för display för allmänheten. Det var ett mycket uppskattat inslag i alla fall för de 10-talet dagisgrupper som gjort utflykt till Gärdet dagen till ära. Under tisdag eftermiddagen sammanstrålade alla enheter i Karlskoga och planering påbörjades av urnästlingen av LBB som skulle ske från Bromma tidigt morgonen därpå men vädrets makter satte även denna gång käppar i hjulen. Isbildning och låga moln i hela Stockholmsområdet gjorde att LBB fick prova på att bli upphämtade av buss istället. Helikopterdelarna fick istället tillfälle att öva förbandsflygning i det tillfälliga vintertillståndet som nu rådde i Karlskogaområdet. Det visade sig nämligen att vissa av förarna inte hade flugit i uppvirvlande snö på 3 år. På torsdagen kunde vi i alla fall äntligen ha premiär för LBB! Bataljonen skulle luftlandsättas för att slå en fiende som var försvarsgrupperad i Foto: Markus Sammeli

9 Fagersta. I operationen ingick fyra stycken Helikopter 11, fyra stycken Helikopter 9, en Helikopter 4 samt en understödspluton bestående av fyra stycken Helikopter 9 vapen som agerade stridshelikopter. Företaget startade tidigt på morgonen och stötte genast på patrull då det visade sig att truppen inte fanns på IP (ilastningsplats) på överenskommen tid. Väntläge i 8 grupp fick intas i väntan på truppen. Under tiden höll stridshelikopterdelarna uppsikt över UP (urlastningsplats) och eskorterade huvudstyrkan. När väl truppen var på plats förflöt företaget bra med hänsyn till vår utbildningsståndpunkt. Självklart fanns det barnsjukdomar men i det stora perspektivet var de flesta nöjda med genomförandet. Efter operation Pegasus såg de flesta fram emot nästa stora utmaning som skulle bli Arméns slutövning! Arméns slutövning Operation Våreld Under veckorna 12 och 13 i år pågick Arméns slutövning i området kring Vättern. Helikopterflottiljen hade en stor representation under övningen med bataljonsstab och två flygande kompanier. Helikoptrarna baserades på den nedlagda flygbasen F6 i Karlsborg. Från Boden deltog en Hkp 9 och två Hkp 11 varav en fungerade som ambulanshelikopter. Bodenkontingenten fick reduceras i ett sent skede eftersom två nior och en sexa togs i anspråk för att spela in filmen Hotet (mer om det i separat artikel). Det som var extra roligt med just denna övning var att det var besättningar och helikoptrar från alla delar av helikopterflottiljen och det var folk från flygvapnet och gamla armé- och marinflyget samlade på en plats. Det var ett högt tempo med tidiga mornar varje dag och övningen rivstartade redan på måndagen med en förevisning av LBB för HM Konungen. Förevisningen skedde på P4s övningsfält utanför Skövde och där kunde inte Bodengänget delta eftersom vi ombaserade söderut från vintern till våren den dagen. På onsdagen började allvaret, under namnet Operation Eldstorm skulle en skvadron ur LBB luftlandsättas inne på Kvarn för att fördröja fienden och göra honom gripbar för MekB18 som befann sig terrängen söder om skjutfältet. I luftlandsättningen ingick förutom Korpen (stridshelikoptrarna) 8 helikoptrar. Två st Hkp 9, tre st Hkp 11, två st Hkp 4 och en Hkp 10. Skvadronen lyfts in i tre lyft och då tas all utrustning med, inklusive terrängskotrarna. Operationen inleddes med att två helikoptrar ur stridshelikopterplutonen startade ca 20 minuter före huvudstyrkan för att säkerställa att det inte fanns någon fiende längs framryckningsvägen och försökte få grepp på fiendeläget framme i landsättningsområdet. De övriga två stridshelikoptrarna fungerar som eskort åt huvudstyrkan. Väl framme vid målet så vill stridshelikoptrarna vänta så länge som möjligt med att börja bekämpa fienden. Detta för att inte röja sig och huvudstyrkan för tidigt. När luftlandsättningskakan anländer ansvarar stridshelikoptrarna för säkerheten och underättelseinhämtning

10 runt platsen och det är ett virrvarr av helikoptrar i luften och ett jädra tjatter på nätet. Dessa övningar är otroligt värdefulla och givande för alla befattningar från chefen som ledde kakan längs fram till lastmästaren på de stora helikoptrarna. Alla lärde vi oss otroligt mycket under de luftlandsättningar och urnästlingar som gjordes. Förutom Operation Eldstorm genomfördes två större luftlandsättningsföretag. De var Operation Soluppgång och Operation Kinderegg (tre överraskningar i en). Operation Soluppgång var ett rajdföretag, truppen skulle in tidigt på morgonen för att slå fientliga underhållsförband och sen ut vid lunch samma dag. Den dagen lärde vi oss bland annat vikten av att truppen måste vara i tid till upphämtningen. Då truppen var sen fick vi stå på tomgång i 25 minuter på ett stort fält och vänta. Förseningen fick även till följd att truppen fick släppas av på vår framskjutna tankplats för att alla skulle hinna plockas ut i tid. Men övar vi inte så lär vi oss ingenting! Operation Kinderegg var ett liknande uppdrag som Eldstorm men här blev vi påminda om vår känslighet för dåligt väder. Kraftig dimma gjorde att luftlandsättningen blev kraftfullt försenad. Sammanfattningsvis så var slutövningen en mycket bra övning för oss. Vi lärde oss mycket både i och utanför helikoptern. Batljonsstaben med tillhörande TOC gjorde ett mycket bra jobb och underlättande arbetet för oss på kompanierna och det var lärorikt att arbeta i en riktig krigsorganisation, något man som relativt grön pilot har saknat inom helikopterflottiljen. Utvecklingen av den luftburna förmågan pågår hela tiden och i framtiden kommer dagens helikoptrar att bytas ut mot de helikoptrar som bataljonen är dimensionerad för, nämligen Hkp 14 och Hkp 15. Foto: Tomas Rönnqvist Foto: Tomas Rönnqvist

11 UWE träna för att överleva!! Av Niclas Laestadius ROTORBLADET genomgång för att därefter gå direkt i bassängen. Det visade sig att de eventuella farhågor man haft var helt ogrundade då våra instruktörer var både lugna, metodiska och pedagogiska. Efter inledande vattenövningar med kontrollerad evakuering(!!) till räddningsflotte övergick vi till evakuering Vi startade resan under måndag em och anlände till Stavanger ca Efter att ha hämtat ut hyrbilarna (med världens minsta bagageutrymme), transporterade vi oss till hotellet för inkvartering. Väl där träffade vi förarna ur 1.hkpskv som genomförde SUL-träning nödförfarande denna vecka. Tisdagen började med frukost ackompanjerad av förarnas goda råd som: - Håll bara andan, ni är under vattnet i max 2 minuter... - Se till att klä på er ordentligt för det är kallt som... i vattnet... Efter dessa tips av hobby-psykologerna tog vi oss till NUTEC för att börja utbildningen. Där var ursprungsprogrammet att vi skulle börja med teori på fm och praktik i bassängen på em. Nu var det så att de skulle ha en civil pax-utbildning på em så vi startade med en kort teori- vattenkontakt med rundvält (norsk...). Detta visade sig vara en ordentlig ahaupplevelse då rumsuppfattningen tenderar att försvinna TOTALT då man omges av H 2 O samtidigt som man är upp och ned!! Efter ett antal rundvältar började vi få kläm på de handgrepp som krävs för att man ska ha en rimlig chans att ta sig ur helikoptern under vatten!! Det visade sig också att om man tar det lugnt och gör rätt så kostar det mindre syre än om man stressar. Vissa av oss (HÄM) blev av instruk-

12 törerna ganska tidigt skickad ur vattnet, då han hade lungkapacitet som en gråsäl. Detta gällde inte alla oss andra... Efter lunch fortsatte dagen med gruppdiskussioner om hur man kan förbereda sig mentalt för en ditch i vattnet och en reflektion om hur vi har det i våra maskiner idag. Och på detta sätt framkom många synpunkter på hur vi förvarar utrustning i hkp, vad man med enkla medel kan göra för att öka säkerheten/minska risken i kabinen på hkp 10. T.ex. - Spänner vi fast saker ordentligt i hkp(kartor, jackor, loggbok m.m.)? - Kanske ett lock där styrlinan ligger i lådan vid dörren? (inte så trevligt med 70 m lina utspridd i kabinen vid en evakuering under vattnet) - Sitter enmansflottar på bra platser så de kan nås vid en ev. ditch i vattnet? - Ska vi ha extra syre(2-3 min) i flygstället? Detta har tydligen prövats men vad blev resultatet? Torde innebära att man ska ha utbildning på att andas komprimerad luft men det kanske finns någon vinst med detta..? Hur gör andra länder som opererar över hav? - Genomför vi repetition av säkmatutrustningens handhavande så ofta som vi borde/orkar? - Använder vi isolerdräkt så ofta som vi borde? Varifrån kommer 12-graders regeln? Är medveten om att man måste göra en bedömning huruvida risken för ditch i vattnet ska vägas mot risken att tappa koncentration pga vätskebrist m.m. - Kan man säkra com-sladdarna i taket på något sätt så man slipper fastna i dem i händelse av ditch i vattnet? - M.m. Efter dessa vattensäkerhetsdiskussioner fanns en hel del frågor som vi kanske måste söka svaren på. Jag är mycket medveten om att man efter en sådan här utbildning försöker omvända världen, och varför har ingen tänkt på det här förut?. Men det är väl det som gör UWE till något speciellt, d.v.s. att man blir medveten om en annan dimension av hur vi använder hkp, hur vi ska ta oss ur den i ett dåligt läge(!!) och att den materiel vi stoppar in i den kan få konsekvenser för oss i ett skede vi inte har räknat med. Måste passa på att ge en eloge till NUTEC och deras MYCKET professionella instruktörer!! Dag 3 använde vi till att sitta med vid förarnas nödträning i simulatorn. Mycket intressant att få sitta och se hur de reder ut den ena situationen efter forts. sid 19 Foto: Rickard Gillberg

13 Inspelning av filmen Hotet Av Jerker Styvén ROTORBLADET Eftersom vi hade haft GNVG-avslutning på torsdagen så var jag i hemmet den fredagen när komp C stf Magnus Carlsson ringde och orienterade om att jag och sex andra förare inte skulle åka ner på slutövning VÅRELD, utan istället deltaga med en HKP6 och två HKP9 under filminspelning av en film regisserad av Kjell Sundvall. Veckan efter (W311) så började jag ta reda på lite mer fakta om uppdraget, för att finna att den enda fakta som fanns var ett mail med framställan om behov av helikopterresurser W312 W314, samt ett namn på en kvinna på Cinema Art Produktion AB. Vid kontakt med henne fick jag telefonnumret till Reuben Sletten som var regiassistent vid second unit, det filmteam som vi skulle samarbeta mest med. När jag ringde honom hade jag förväntat mig att jag skulle ringa och störa, och mest vara jobbig som ringer om så triviala saker som helikoptrar. Jag hade väldigt fel. Reuben blev jättenöjd över att tillslut få kontakt med någon ansvarig för helikoptrarna som skulle medverka, och vi kom överens om att han och regissören Kjell Sundvall skulle komma med bil från Älvsbyn, via Kallax där de hämtade Karl- Fredrik Ulfung, producent, samt Christian Kitter från Dansk specialeffekt service, som kom med morgonflyget från Stockholm för denna samverkan. Vid detta möte bildades en uppfattning om vad som skulle göras med helikoptrarna, och Kitter fick tillsammans med Åke Lundberg från flygsystemavdelningen titta på en HKP6 eftersom Hkpflj tydligen hade lovat att sälja/låna ut en utrangerad HKP6 för att sprängas i filmen. Foto: Alf Lindbergh

14 Det som framkom ur denna samverkan var att HKP9 önskades flyga med MLA, men inte sikte, bakdörrarna bortmonterade och skyttar sittande på golvet bak med fötterna på skiddarna. Jag upplyste herrarna att denna konfiguration inte har mycket verklighetsförankring, men herrarna upplyste mig om att 99% av biopubliken inte vet detta och att det ser fräckt ut. Det blev denna konfiguration. Vidare framgick att de som flög HKP9 skulle synas med ansikte i filmen så av min grupp med sex förare så ville filmteamet peka ut två stycken som skulle flyga när man filmade på nära håll. Dessa två plockades ut vid kompaniets fototavla i entrén, och man valde de två som såg mest fotogeniska ut. Vilka får ni se i filmen som har premiär våren HKP6 skulle flygas av mig själv, men i filmen skulle piloten gestaltas av en skådespelare vid namn Peter Franzén (filmteamet sa att jag var Peters standin, men jag föredrar att se det som att Peter spelar mig i filmen). Det som tog mest kraft och engagemang, var att få till det bra med skyttasamövning med alpina fjällgruppen, samt färdmekaniker på SAR-systemet, kom vi fram till att vi skulle använda oss av en infästning som gick under bestämmelsen för stödbälten, som är detsamma som färdmekanikern i HKP10 använder. Efter mycket jagande efter militära selar, fick vi genom egna kontakter låna fyra stycken splitter nya klätterselar från friluftsgymnasiet i Luleå. Dessa selar fästes sedan i kombination av lastförankringsögla och slinga av samma modell som används vid infästning av alpina fjällgruppen. Installationen godkändes av kontrollingenjören ca en vecka innan inspelningarna skulle börja. Vi samlade de sex officerare från F21 som skulle agera skyttar i helikoptrarna för säkerhetsgenomgång och utbildning. Vi genomförde även flygning med dem innan inspelningsstart, samt allmänträning med MLA eftersom fem av de sex förarna på HKP9 aldrig flugit med MLA monterade. Klargöring 9 jobbade hårt med att utrusta Z02 och Z12 med MLA och robotar, och deras jobb blev tyvärr hårdare pga. utrustningens dåliga skick efter knappt tre år i kallförråd. Samtidigt fick flygsystemavdelningen jobbet att förbereda och leverera Z72, sedermera ommärkt till Z78, till specialeffektteamet i Älvsbyn. Man monterade ur motorinstallation och en del småprylar som instrument, dynor, m.m. Specialeffektteamet riggade sedan helikoptern bl.a. med en elmotor för att driva runt huvudrotorn på låga varv. Torsdagen den 27 mars, efter att en scen med HKP6, tänkt att spelas in fredagen innan, strukits, samt ha stått i stand-by tisdag onsdag, började vi tillslut inspelningarna vid en lada i

15 Övre Tväråsel ca 15km uppströms Älvsbyn. Det var nu också klart att huvuddelen av inspelningsplatserna som vi rekat innan var flyttade längre inåt landet pga. snöbristen. Andra inspelningsveckan blandades det in skådespelare och first unit som även tog ljud under inspelning, samt fortsatte med second unit och HKP9. Det var då vi lärde oss att det tog väldigt mycket mer tid när man blandade in skådespelare och ljud. Det blev ganska mycket väntan och även ganska mycket tid på tomgång med upprepade Torsdagen och fredagen flög vi för second unit, som filmade utan att ta ljud, och oftast utan skådespelare. Vi lärde senare att när man blandar in ljud och skådespelare tar allting mycket längre tid. Under dessa två dagar filmades mest från en luftburen kamera, som sköttes av ett amerikanskt fototeam, (filmat bl.a. flygscenerna i Pearl Harbour ), monterad på en Equirill B2 inhyrd från Kallaxflyg. Inledningsvis tyckte vi nog allihop från flygkomp att genomgången innan start var ganska luddig, och vi smög undan för att själva ha någon slags order innan flygning, men efterhand lärde vi och filmteamet vad vi skulle ta upp och trycka på innan flygning, så tveksamheterna försvann ganska snabbt. Tilläggas bör också att jänkaren som filmade från helikoptern var mycket professionell och var duktig på att enkelt förklara vad han ville att vi skulle göra, detta till trots att han pratade utrikiska. urlastningar och omtagningar. Inspelningarna med HKP6 fick ett tydligt slut på torsdagen andra veckan då man sprängde Z72 (ommärkt till Z78), med lyckat resultat. Även Åke och Roger från flygsystemavdelningen var där och blev nöjda då de insåg att vraket gick att ta hem med vanlig lastbil istället för haverivagnen (helikoptern var ca 80 cm hög när branden släckts). Någon vecka efter att vi avslutat vårt deltagande var filmteamet klara med inspelningarna i Norrbotten och vi blev inbjudna till avslutningsfest i Älvsbyn, men tyvärr var det ingen av oss som hade möjlighet att deltaga. Filmen har premiär på svenska biografer den 4:e februari Foto: Alf Lindbergh om inget annat anges. Foto: Gustav Bäcklund

16 Uppdrag: Att rädda liv Av Thore Brandt Ett samarbete mellan Alpina Fjällräddningen och 1.hkpskv Frösön. Historik Det finns i dag tre Alpina fjällräddningsgrupper två i Kiruna och en i Östersund. Den Alpina fjällräddningen leds av Polisen vilket även den vanliga Fjällräddningen (de som åker skoter) gör. Den Alpina Fjällräddnings gruppen från Östersund (10 man)har tidigare haft avtal med en lokal helikopteroperatör för uttransport till nödställda i fjällterräng. Med de civila helikopteroperatörerna har den Alpina Fjällräddningen antingen landats ned eller firat/repellerats ned till de nödställda och sedan hade räddningsgruppen fått klara sig själv. Ibland kunde räddningsgruppen få hjälp med utlyft av nödställd från en plats till en annan hängande i repelleringsrepet för vidare omlastning och transport. Första året Vecka 12 år 2001 genomförde Frösögruppen sin fjällflygvecka i Jämtlandsfjällen med stationering Vålådalen. Det som skulle övas var utsättning av alpin fjällräddningsgrupp på fjällsida eller hylla samt hämtning av alpinist med bår hängandes under helikoptern med förflyttning till omlastningsplats. Övningarna delades upp i delövningar och de genomfördes på Ottfjället. Delövning 1:Låta varje alpinist hänga under helikoptern med bår och docka för att se hur ekipaget uppträder när En HKP 10 Super Puma vinchar en alpin fjällräddare. Foto: Rickard Gillberg helikoptern står stilla (hovrar) eller när den rör sig framåt. Övningen genomfördes över plan is. Vid hovring började bår och alpinist att rotera kraftigt men om man satte fart på helikoptern stabiliserades ekipaget efter en stund. Det bästa sättet var att direkt när alpinisten lämnade marken så tog FF effekt samtidigt som man börjar en fartökning vilket gav att man fick markfrigång samtidigt som farten ökade och utan rotation på alpinist och bår. Den bästa farten ligger kring 30 kn då flyger alpinist och bår stabilt under helikoptern. Delövning 2: Utsättning av alpinister och bår vid nödställd på fjällhylla samt utflygning med hängande bår med alpinist till omlastningsplats Övningen genomfördes mot en hylla på ca 800 meter över havet och ned mot en väg på ca 500 meter över havet med högstammig skog runt om.

17 Alpinisterna vinschades ner till den nödställda varefter helikoptern flög därifrån för att omhändertagandet av den skadade skall gå så lugnt till som möjligt. förstahjälpen samt uttransport till omlastningsställe. Omlastningsstället är vägen mellan Storulvån och Handöl, platsen ligger på ca 600 meter över havet. De skadade statisterna är alpinister eller anhöriga till fjällräddarna. Alla insatser genomfördes enl följande: Lokalisering av den nödställde. -Nedvinschning av alpin fjällräddnings grupp med bår. Foto: Matti Pigg Efter omhändertagandet av den nödställde kallades helikoptern in för utflygning med bår och alpinist hängande under helikoptern ned till omlastningsplatsen. Båda ovanstående övningar var mycket nyttiga för hela besättningen i helikoptern. Andra året Vecka 6 år 2002 genomförde Frösögruppen fjällflygutbildning i Jämtlandsfjällen med stationering FBU lägret i Ånn. Den Alpina Fjällräddningen var med onsdag och torsdag. Övriga dagar genomförde FRÄDgruppen rekognosering och egenträning i högre fjällterräng. Båda dagarna där den Alpina Fjällräddningen var med lades övningarna till Snasahögarna med en högsta höjd över havet på 1463 meter. Övningen lades upp på två stationer med skadade som skulle omhändertas med -Omhändertagande av den nödställde samt nedpackning i bår. -Utlyftning av alpinist med bår till omlastningsstället där delövningen avbröts. Övningarna genomfördes så att alla Alpina Fjällräddare fick minst två utlyft vardera. Dag två genomfördes på liknande sätt förutom att skademarkörerna hade andra skador. Delövning på Bynäset F4 hösten 2002 För att vidareutveckla utlyft av alpinist med skadad i bår påbörjades under hösten ett utvecklingsbete som gick ut på att under gång vinscha upp båren med alpinist för intagande i helikop- Foto: Owe Stridh

18 tern. Om man vinschar utan styrlina börjar båren alltid att rotera efter stund eller direkt när den lämnar marken. Vid vinsch prov under gång visar det sig att båren och alpinist blir stabila i luften utan rotation lite pendling kan dock förekomma. Prov har även gjorts från situationer där bår och alpinist roterar kraftigt men när man sätter fart börjar rotationen att minska för att efterhand upphöra helt. Ovanstående övningar har genomförts både dager och mörker över flatmark och även över högstammig skog. Delövningar på Stuguberget hösten 2002 Vi började med två Alpina fjällräddare och en besättning på klätterberget vid Stugun. En alpinist placerades på bergssidan och firade sig ner till terräng som var otillgänglig för andra än alpinister. Den andra alpinisten vinschades ned till eller straxt ovan den nödställde. När båda alpinisterna var säkrade i vinschlinan skars säkringslinan av och vinschtecken gavs per radio eller via tecken varvid FF tog effekt samt flyttade helikoptern ut från berget samtidigt som farten ökades till ca 30 kn. Under tiden påbörjade teknikern att vinscha in alpinisten med nödställd. Övningar med bår genomfördes också med goda resultat. Ovanstående övningar genomfördes vid två olika tillfällen för att verifiera tankar och ideer. Tredje året Vecka 6 år 2003 genomförde Frösögruppen fjällflygutbildning i Jämtlandsfjällen med stationering FBU lägret i Ånn. Den Alpina Fjällräddningen var med onsdag och torsdag. Övriga dagar genomförde FRÄD-gruppen rekognosering och egenträning i ännu högre fjällterräng. Övningsområdet var denna gång Snasahögarna dag ett samt Sylarna dag två med höjder över havet på upp till drygt 1700 meter över havet. På både Snasahögarna och Sylarna genomfördes övningarna mot tre olika skade och plats scenarion. Insatserna genomfördes enligt metoden som prövats på Stuguberget. Vinschning under gång har flera fördelar: Styrlina behövs inte, alpinisterna vill inte använda styrlina pga de räddar ofta nödställda där det är direkt olämpligt att använda en styrlina. Foto: Matti Pigg Foto: Matti Pigg

19 Omlastning behöver ej göras, man spar tid. Hovring på olämpliga ställen under kortare tid. Dessa övningar övas regelbundet vid 1.hkpskv både i Boden och på Frösön. Till minne av Håkan Wallo forts. från sid 12 den andra. Även om simulatorn har sina begränsningar så är det en mycket kostnadseffektiv utbildning. Passade även på att följa med teknikerna HÄM och PAC som besökte CHC(Helikopterservice) och där kan man snacka om precision i det mesta de företar sig! Häftigt att få se hur de plockar ner Super Puman i molekyler för att sedan plocka ihop en till synes ny helikopter! Slutsats: En mycket nödvändig och bra utbildning som alla som flyger hkp borde genomföra d.v.s. även hkp 9/11 personal. Dessa ska ju ej operera över hav normalt sett men de tankar och lärdomar man tar med sig från UWE-utbildningen gör att man troligen har en mycket bättre handlingsberedskap inför en ev. nödlandning i vatten. Denna handlingsberedskap kan faktiskt vara skillnaden mellan en nödlandning med överlevnad eller ej!! Foto: Hans Rova På Marie bebådelsedagen tisdagen den 25 mars förmörkades vår tillvaro plötsligt och smärtsamt. Vi blev påminda om vår sårbarhet och litenhet ytterligare än en gång. Olyckan under övningen Våreld krävde vår kamrat Håkan Wallos liv. Håkan var en äkta kamrat och en mycket kompetent officer. Hans engagemang inom bl a ambulanssjukvården är vida omtalat där han satte omsorgen av andra före sitt eget välbefinnande. Han var en idéspruta som såg möjligheterna innan problemen. Listan kan göras lång och vi har mycket att lära oss av Håkans gärningar. Tomrummet efter Håkan är stort och kommer att bli svårt att fylla.

20 FARP försök under Arméns slutövning Av Mikael Snäll och Fredrik Malmström Måndagen den 17 mars kl. 10:21 avmarscherar FARP:en mot Karlsborg. FARP försök består utav C Kn Mikael Snäll, Stf Fk Fredrik Malmström samt 6st Drivmvpl och 4 st hkpmek hkp9. Utrustning och materiel som vi hade med oss var 2 st försöks tankcontainer innehållande 10kbm flygbränsle var, 3 st terränglastväxlarbilar med släp, 1 st 44 kbm tankbil med släp, 1 st sprinterbuss samt chefs bilen. En förläggnings container från gamla Pvhkp-org som är monterad på ett lastväxlarflak var plutonens förläggning under hela övningen. FARP - plutonen ska kunna vara helt autonom i minst tre dygn utan ersättning. Totalt hade FARP:en med sig 96 kbm flygbränsle. All utrustning och materiel är på lastväxlarflak vilket medför snabb och enkel gruppering, vilket kravet är eftersom det kan innebära flera omgrupperingar per dygn. Nermarschen gick i fredsmiljö där det inte fanns någon direkt hotbild över oss så att vi kunde hålla en normal marschhastighet (70 km/h). Efter en sen ordergivning fick plutonen sin första skarpa uppgift, att upprätta FARP på gamla flygplatsen i Skövde på onsdag förmiddag. Platsen var inte någon drömplats att gruppera på med tanke på skyddet, lite hög stammig skog i omgivningen gjorde att vi var ganska så synliga i fältkanten. Det gick snabbt att gruppera, för att vara första gången med all utrustning (från att släpen var bortkopplade tog det 30 min att få ut tankplatserna och helt färdiggrupperad på 2h). Uppgiften var att betjäna tankplats för

21 2 pv-rotar, 1 rote hkp 11 och 1 rote hkp 4. På denna plats gjorde vi ett litet försök med att köra ut på fältet med en 14kbm tankbil utan allhjulsdrift. Försöket slog inte väl ut, efter ca fem meter så sitter tankbilen fast i Skövdes mylla. Detta miniförsök var endast till för att övertyga tankbilsfrälsta att de fungerar på vägen, men inte vid sidan av den samma. Efter ett relativt lugnt dygn i Skövde var det dags att omgruppera till T-bas Karlsborg för att där stötta den andra plutonen med bastankning. FARP:en fick understödja i två dygn med rullande bastankning, vilket inte var det bästa ur övningssynpunkt för organisationen och materielen som vi hade med oss ( vi grupperade på kolonn vid ett stort kalsongförråd i anslutning till landningsbanan). Lördagen bestod av återhämtning, för våran del lite onödigt med tanke på nyttjandegraden av FARP:en. På lördag kväll fick vi äntligen order om att omgruppera ut till terränglådan igen för att göra det som vi är tränade för. Den nya platsen var Tidaholm, också den är ett väldigt stort och öppet fält helt olikt från de som vi är vana med från gamla pv. Nu fick vi ta emot en rote hkp 4 för första gången, pga att tankarna är baktill och den bakre rotorn är på en höjd av fem meter så landar hkp 4 med stjärtpartiet inåt till skillnad från alla övriga hkp. Detta kräver naturligtvis utbildning och övning innan det fungerar smärtfritt. Av Sjöbjörnen Ian Björkman från 2:a bat fick vi ett mycket bra utbyte vad avser utbildning, lån av sambandsmedel, basmateriel och utbyte av erfarenheter. Denna plats skulle vi betjäna under 4 h och därefter fick vi ny omgrupperingsorder till Olshammar. Äntligen en lite mera skyddad och tät grupperingsplats helt by the book. Här kunde vi placera förläggningen på en liten höjd för att kunna blicka ut över basen samt att vi kunde sprida ut fordonen i skogen. På den här platsen fick vi betjäna NVG-flygning två kvällar. På samtliga platser hade vi minst 2-4 studiebesök per dag då vi fick agera försäljare av flakväxlarkonceptet och här i Olshammar hade vi förmånen att få visa Lena Holmgren från FotoMalmen runt på FARP:en. Det blev nästa dygn ännu en omgruppering tillbaks till Skövde, innan vi fick ordern om att omgruppera till O-bas Boden. Uppmarschen gick även den i fredsmiljö. Kl. 13:40 var plutonen uppsuttna och marschfärdiga för att påbörja omgrupperingen till ESPG. Vi gjorde ett lunch uppehåll även denna gång på Pizzerian i Grängesberg. Övernattningen denna gång blev utanför köpcentrat i Söderhamn. C bilen gick som vanligt i täten för att kunna rekognosera lämpliga rastplatser och utspis-

22 ningsplatser. Denna kväll när C bilen hade anlänt till Köpcentrat så passade vi på att reka efter uttag för 230 volt så att vi kunde övernatta en gång utan att behöva ha igång 230v elverket. Samtidigt var det stängningsdags och en Securitasbil körde runt och kollade av vad vi gjorde när vi rekade plats, innan den försvann.. Kort därefter anländer en polisbil och meddelar oss att någon uppstressad Securitasbevakare har ringt och anmält en mörkblå Passat som planerar inbrott eller överfall vid köpcentrat. Efter ett gott skratt insåg polisen ganska snabbt att det var helikopterskvadronen som var på väg att övernatta vid köpcentrat. Onsdag morgon började med en snabb frukost på McDonalds, sedan fortsatte färden norrut och styrkan tog lunch vid Högakusten bron. Avslutningsvis efter middagsstopp i Skellefteå så gick plutonen raka spåret hem till Boden- basen. Efter att ha anmält till övningsledningen att FARP:en har anlänt till Boden så tog vi kväll. Samtliga foton: Lena Holmgren FotoMalmen En smak av framtiden Av Gustav Bäcklund Personal från Agustas fabrik i Italien har under den inledande delen av året hållit till på Kiruna flygplats och utfört tester på den, av svenska försvarsmakten, beställda Helikopter 15 (Agusta 109). Testerna påbörjades i Januari och efter ca en och en halv månad återvänder Agusta till Italien för att dokumentera de resultat som man fått fram efter diverse olika tester med A109 i Kiruna. Ett team på ca 10 personer har testat den svenska modellen av A109(LUH) under varierande svenska vinterförhållanden. Norrlands helikopterskvadron har genom FMV (Försvarets materielverk) stöttat dessa tester med kunskap och materiel för att se hur väl den går att använda med befintlig basmateriel för vinterbruk som t.ex. värmare och elverk. I slutet av testperioden var personal ur Norrlands helikopterskvadron i Kiruna med en Helikopter 9 för att göra vissa jämnförelser avseende landning i snöförhållanden med de båda maskinerna. Tyvärr var det ingen lössnö på grund av lång tids mildväder i området, men dock ca en halvmeter mjuk vårsnö där det gick bra att se hur A109:ans skidor fungerar. En

23 Foto: Mikael Forselius av italienarnas kommentarer till det milda vädret: -Nu är det ju rena sommarvärmen jämfört med när vi kom hit i mitten av januari. Först i framtiden Det började som ett helt vanligt uppdrag som inte verkade så märkvärdigt (mer än kanske lite smärre språkförbistringar), men slutade med en smaskig smakbit av framtiden. Jag skulle tillsammans med Bosse Eriksson från klargöring 9 transportera lite materiel till Kiruna, som Agusta skulle låna och genomföra vissa tester med. Det rörde sig om ett elverk, två värmare och lite tillbehör, som normalt används till dagens helikoptrar när det blir lite kallare ute. Agusta hade sökt sig till Kiruna för att testa deras A109LUH (exakt den variant av A109 som ska bli Hkp15) under vinterförhållanden. Exemplaret som man hade tagit med sig skulle så småningom levereras till Sydafrika, som även de har beställt ett antal A109LUH. Passande nog hade helikoptern registreringen I-PLUH. De kom dit i mitten av januari och åkte hem igen i slutet av ROTORBLADET februari. Under den tiden hann de med både den bistra vintern med ca 35 minusgrader och massor av pudersnö och under den senare delen av vistelsen även lite våraktigt väder med 0- gradigt och solsken. Testerna som genomfördes ligger till grund för de data som kommer att finnas i den framtida flyghandboken. Prestanda testades i diverse olika konfigurationer och flygfaser. Men även en del lite mer udda tester genomfördes. Bl.a. hade man låtit flygplatspersonalen spola is (lagom för att åka skridskor på) på en av plattorna, där det testades hur hårt det gick att ansätta rotorbromsen utan att helikoptern gav sig iväg på egen hand. Som krav från FMV skulle Agusta även testa om helikoptern var kompatibel med den kringutrustning som vi har i dagens helikopterorganisation. Det var detta jag och Bosse fick i uppdrag att leverera till Kiruna för ett par veckors testning. Flygtiden till Kiruna är ca 1 timme och en kvart med nian, så för att hinna tur och retur med lite uppehåll på plats innan dagen var slut så nallade vi lite på lunchen. Personalen på plats var informerade om att vi skulle komma hade jag fått reda på, jag skulle bara vara chaufför. Så det var väl bara att åka. På vägen upp visade det sig att Bosse hade ungefär lika bra koll på vad vi skulle göra när vi kom fram som jag hade, han skulle ju bara hjälpa till med lite instruktioner. Så där satt vi på väg norrut utan att veta vem vi skulle träffa eller var på flygplatsen dom höll till.

24 Vi behövde dock inte oroa oss särskilt mycket mer. Väl framme i Kiruna fanns det inte så mycket att ta fel på. På plattan utanför lilla hangaren stod en omålad (med undantag för lite kontrastmarkeringar)helikopter. Vi landade bredvid och hann inte mer än kupera så började det komma ett par glada italienare fram till oss och hälsade. Det dröjde inte länge innan utrustningen var förd in i hangaren och Bosse kunde påbörja sin utbildning. Detta var ett mindre skådespel att se på. Varken Bosses eller min engelska var väl av någon bättre kvalité när det skulle diskuteras bränslesorter eller laddningsnivåer på den medhavda utrustningen. Men vad gjorde det, italienarna låg på ungefär samma nivå, men med ett i vissa fall lite annorlunda ordförråd. Med yviga gester och pekande fram och tillbaka på utrustningen ett tag så kändes det nog som att vi vågade lämna över vårdnaden av utrustningen för den avsedda lånetiden. Efter att vi utfört det officiella uppdraget fick vi en provsittning i deras helikopter och en snabb förevisning. Den spontana reaktionen när man klev in i den rätt så trånga cockpiten var att det var mycket knappar för att vara en så här ny maskin, det man hade väntat sig förutom stigspak, styrspak och pedaler var väl i stort sett en brytare med två lägen, On & Off. Många av knapparna hörde dock till testutrustningen som var monterad i maskinen. Instrumenteringen var desto enklare och bestod av tre stora tv-skärmar. Det fanns inte ett enda gammalt hederligt klockinstrument, t.o.m. nödhorisonten var en liten tv-skärm. Kort sagt kunde man väl säga att det ser lovande ut. Innan vi skulle åka hem frågade våra italienska vänner om vi ville ha en kopp kaffe. Det skulle väl sitta fint med en god kopp så att man höll sig vaken på vägen hem, så vi tackade ja. Nog höll vi oss vakna. En kopp kaffe för en svensk och en italienare betyder visst inte samma sak, vilket jag lärde mig nu. Det som serverades var en liten men ack så god espresso. Hemresan förlöpte utan problem och väl hemma kunde man stoltsera med att man fått provsitta framtidens helikopter. Nu är dock denna historia inte slut här, utan mer skulle det bli. Har man lånat ut utrustning så får man väl se till att ta tillbaka den också. Ännu ett rent rutinuppdrag stod för dörren, åka till Kiruna och hämta ovan nämnda elverk och utrustning. Men som en liten bonus skulle jag flyga följehelikopter till Agustan tillsammans med Ove Lundström från FMV för att se hur den betedde sig vid utelandningar i vintermiljö. Men säg det uppdrag som går som man planerat. Jag skulle åka och vara borta hela dagen för att vi skulle hinna genomföra flygningen i Kiruna. Men vad möter en när man kommer till jobbet denna morgon, jo dimma och minusgrader. Resulterande i upprepade samtal till metrologen och folket i Kiruna. När klockan blev lunch blev det en lite lättning av dimman och jag lyckades på lägsta ta mig ut till Hedavan och sen vidare upp längs älven till Harads. Där lättade molnigheten upp så att jag kunde stiga upp genom en glugg och få en kort on-topflygning till i höjd med Nattavara där molnen försvann helt och hållet. Jag åkte själv eftersom

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum "efter ett hårt luftstridspass.

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum efter ett hårt luftstridspass. Här försvinner Hufvudstadsjakten Med ett rött utropstecken mot den blå himlen försvann Kungliga Hufvudstadsjakten den 27 juni i år. FI8 i Tullinge lades ned. Inspirerade av bilder i Mach målade divisionen

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8.

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Fredamorgonen den 20/7 startade vi från ett soligt Bollnäs med siktet inställt på Nynäshamn för vidare färd till Gotland och ett besök

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer