I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten. Personaltidning för Värnamo kommun nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten. Personaltidning för Värnamo kommun nr 1 2011"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Arbetets lust och leda... ALAIN DE BOTTON, en engelsk filosof har skrivit boken The Pleasures and Sorrows of Work ( Arbetets lust och leda ). Jag blev nyfiken på boken och har nu läst den. Och jag kan verkligen rekommendera er alla att läsa den! I BOKEN FILOSOFERAR Alain de Botton om varför vi jobbar. Spirituellt och underhållande resonerar han om det vi sysselsätter oss med under merparten av våra liv. Något som ger oss identitet, status och inte minst försörjning: vårt dagliga arbete. HISTORISKT SETT har vi arbetat för att tjäna pengar. Att gå till jobbet handlade inte ett dugg om att bli lycklig eller att förverkliga sig själv. Man hade tur om man hade ett jobb som inte var outhärdligt och som gav tillräckligt med pengar för att mätta alla familjemedlemmars magar. MEN PÅ 1700-TALET förändrades synen på arbete. Från att bara ha varit ett nödvändigt ont blev det plötsligt ett medel för självförverkligande och själslig näring. Detsamma hände med synen på kärlek. Äktenskapet skulle inte längre vara en praktisk överenskommelse utan något som skulle ge oss passion och förståelse. SJÄLV KÄNNER JAG definitivt igen mig i beskrivningen av den självförverkligande människan. Jag vill få vara kreativ på jobbet. Göra något som känns roligt och få använda mina talanger. Jag har turen att få göra det till stor del också. Men om man inte har det. Varför jobbar man då? För att hitta en mening med livet. Och meningen finner man bland annat när man gör något som är till nytta för andra, menar Alain de Botton. Ingen vill vara en parasit som lever på andras ansträngningar, utan att själv bidra. Då får man skuldkänslor och börja känna självförakt. NÄR FOLK KLAGAR över att jobbet inte känns meningsfull är det ett uttryck för att de inte förstår vilken betydelse det har för andra. De känner inte heller att de skapar något som de själva värdesätter. OCH ALAIN de Botton menar att det blir allt vanligare att folk tycker att jobbet känns meningslöst. Och det är utifrån den känslan som managementkulturen började spira. Företag och organisationer vill ha produktiv personal och nuförtiden kan man inte piska folk för att få dem att jobba hårdare, som man gjorde på talet. Nej, nuförtiden måste medarbetare känna lust till jobbet för att vilja prestera bra. Oavsett om jobbet är tråkigt eller inte och kanske inte ett dugg självförverkligande. Då gäller det att chefen har förmåga att få folk att känna att det jobb de utför är viktigt för någon. En svår ekvation för dig som är chef. ENLIGT ALAIN de Botton jobbar vi för att slippa tänka. Vi människor är här på jorden en väldigt kort tid. Kring detta faktum väcks många funderingar. Vem är lilla jag i detta stora universum? Snart är vi alla lika hoppressade som en fossil på ett museum, som Alain de Botton så fint beskriver det. Den här typen av funderingar kan göra så att det snurrar i hjärnan på vem som helst. JAG KOMMER IHÅG när jag var barn och funderade på hur rymden såg ut. Så stort och utan slut fick jag berättat för mig. Jag kunde inte fatta det där. Allting tar ju slut någonstans. I min föreställningsvärld var universums slut ett högt träplank. Det var bara det att den föreställningen ledde vidare till nästa fråga; vad finns där bakom? Ni fattar, det fanns ju inget slut, vare sig på mina tankar eller universum. SÅ TACK KÄRA JOBB för hjälpen. Jag får pengar, jag är till nytta och jag har rätt kul på jobbet. Men framför allt slipper jag alla jobbiga tankar som det inte finns något svar på. Jag funderar inte längre på var universum tar slut. Jag har fullt upp med att skriva texter, pressmeddelanden, läsa mail och hinna i tid till nästa möte. OM DU VILL KAN DU LÄSA ett kapitel ur boken på smakprov.se, sök på Alain de Botton. PÅMINNELSE om att svara på medarbetarundersökningen! Innehåll Sid Nytt omställningsavtal...3 Slut med nycklar Finnvedens samordningsförbund...5 Gott bemötande...6 Föreläsning och mässa...7 Kulturevenemang mars/april...8 Invigning av Värnamo simhall...9 Signatur och meddelande...10 Notiser...11 VÄRNAMO KOMMUN HAR FÅTT svarsstatistik från SKOP för den pågående medarbetarundersökningen. Svarsfrekvensen varierar mellan förvaltningarna där vissa förvaltningar har hög svarsfrekvens och andra lägre. SISTA DATUM att skicka in sin enkät till SKOP är 7 mars FRÅN KOMMUNLEDNINGEN poängteras att varje enskilt svar är viktigt, ju högre svarsfrekvens desto säkrare kan vi vara på resultatet och desto större tyngd blir det av svaren. ÅTERIGEN VIKTIGT ATT UNDERSTRYKA att varje medarbetares konfidentialitet garanteras i undersökningen och att det inte kommer vara möjligt att utläsa vad en enskild medarbetare har svarat. 1 Caroline Palmqvist Personalchef Monica Cvitanovic PA-controller

3 Det kom ett SMS Hej, en liten reflektion från en person i servicebranschen. Jag tycker ni bör titta lite på en servicekurs för era receptionister. Har vid en rad tillfällen nu inte känt mig speciellt välkommen när jag ringer till t.ex. (en viss del av kommunen, inte växeln i stadshuset ). Om du skulle bli tråkigt bemött om du ringer till mig (=företaget ifråga) så vill jag att du meddelar mig. Vi hörs..(namn.) DET HÄR MEDDELANDET fick jag som ett sms från en företagare i Värnamo i början av februari. EN MISSNÖJD KUND och skattebetalare och personen är missnöjd med hur han eller hon blivit bemött - inte med beskeden eller besluten som kanske förmedlats. Missnöjd med hur vi kommunanställda ser på våra kunder. VI GÖR ETT PRÄKTIGT SJÄLVMÅL om vi inte tänker igenom ordentligt hur vi förhåller oss till våra medborgare och alla andra vi kommer i kontakt med kort sagt våra kunder. DET HÄR MÄTS med en viss regelbundenhet och på intranätet kan du läsa mer om resultatet. VI HAR BLIVIT KLART BÄTTRE på bemötandet jämfört med för några år sedan, men vi är inte bra på detta. När nästan vart tionde mail vi får inte blir besvarat, och när alldeles för många upplever att man blir illa behandlad i telefon då har vi ett problem med vår relation till våra kunder. JAG TROR ATT VI de närmaste åren måste göra ett krafttag i dessa frågor och diskutera vilken organisationskultur vi ska ha. Det är till sist våra kunder som betalar vår lön. Och är de inte nöjda så slutar de som kan att vara kunder hos oss. Och med mindre skattepengar lär vi inte kunna hålla uppe en hög kvalitet i våra verksamheter 2

4 Nytt omställningsavtal Ett helt nytt omställningsavtal har tecknats Omställningsavtalet som bl a gäller för den kommunala sektorn heter KOM- KL och träder i kraft den 1 januari 2012, berättar personalchef Caroline Palmqvist. Samtidigt upphör kollektivavtalet om avgångsförmåner, AGF-KL, att gälla, eftersom omställningsavtalet ersätter detta, OMSTÄLLNINGSAVTAL BESTÅR AV aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner. OMSTÄLLNINGSAVTALETS utgångspunkt är att ett aktivt omställningsarbete ökar individens möjligheter att få arbete och innebär att tiden i arbetslöshet minskar eller undviks. Aktivt omställningsarbete stödjer effektivt omställningen till nytt arbete för en tillsvidareanställd arbetstagare enligt Allmänna Bestämmelser (AB) med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år, och MEDBORGARNA HAR RÄTT TILL ett gott bemötande hos oss. Man måste alltid bemöta medborgarna med respekt och värdighet, säger Stina Melander. Hon är yrkesrollsforskare vid Lunds universitet och har skrivit boken Det offentliga mötet. Hon har själv arbetat som handläggare på Försäkringskassan, men också upplevt myndigheten från andra sidan, efter en allvarlig bilolycka. OM MAN SOM MEDBORGARE får den information man behöver, på ett bra sätt, så behöver man kanske inte ringa igen. Många sk. rättshaverister har någon gång blivit kränkta av en myndighet, säger Stina Melander. Bemötande från oss kan ha stor betydelse i en människas liv, i vissa fall kan det till och med förändra livet. Bemötande betyder ofta mer för medborgarna än vad många tror. som sägs upp på grund av arbetsbrist. För att uppnå kvalifikationskravet kan tidigare tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren beaktas. OMSTÄLLNINGSAVTALET GER därutöver arbetstagaren kompletterande ekonomisk trygghet i omställningen genom utfyllnad över det s.k. taket i arbetslöshetsförsäkringen under längst 300 kalenderdagar inom en tidsram av 450 kalenderdagar. FINANSIERINGEN AV Omställningsavtalet är tvådelad. Det aktiva omställningsarbetet är premiebestämt och finansieras genom premie om 0,1 procent av arbetstagarnas lönesumma. De ekonomiska omställningsförmånerna i avtalet finansieras av respektive arbetsgivare som betalar omställningsförmånerna till arbetstagaren när de uppstår. Det är glädjande att parterna äntligen har lyckats träffa en överenskommelse om ett nytt omställningsavtal för kom- Caroline Palmqvist, personalchef muner, och att avtalet inte bara består av ekonomiska förmåner utan också är inriktat på aktiva åtgärder tillägger Caroline Palmqvist. Gott bemötande - varje dag! VARJE DAG MÖTS VI i olika situationer. Det sker möten mellan människor överallt. Många av mötena är hastiga och korta, ibland inleds en längre konversation. De flesta av dessa möten är vänliga och med ett bra bemötande. Men ibland blir det fel och människor känner sig dåligt bemötta. ALLA KAN LÄRA SIG att bemöta på ett bra sätt, men det betyder inte att de kommer att ha en likadan bemötandestil. Du måste utgå ifrån din egen personlighet. (Det är därför bemötande är ett så lad- 3 dat ämne). En del är till exempel skickliga på att använda humor, medan andra bara blir plumpa när de försöker. Försök därför att hitta förebilder som är så lika dig som möjligt. PÅ SAMMA SÄTT är medborgarna olika. Var nyfiken på människor och inse att de förväntar sig olika saker av dig! Illustration Janetta Nyberg Källa: ST Press

5 Snart slut med nycklar inom hemtjänsten mobilen öppnar dörren! OMSORGSFÖRVALTNINGEN har under 2010 gått igenom nyckelhanteringen ordentligt! Vi har ett otroligt ansvar när det gäller nycklar. Bara hemtjänsten hanterar hundratals nycklar varje dag och den enskilde får lämna ifrån sig en till fyra nycklar beroende på insats och var de bor geografiskt. Snart är det slut med det och hemtjänsten kan öppna dörren med hjälp av mobilen! SÅ HÄR GÅR DET TILL På dörren, ovanför dörrvredet monteras ett batteridrivet lås. Man kan fortfarande använda sin vanliga nyckel och det sker ingen åverkan på dörren. Med hjälp av mobilen kan hemtjänsten öppna dörren. Samtidigt registreras besöket så att man kan se vem som har besökt den enskilde, och när. All personal har ett eget användar-id och en personlig kod. I ETT 30-TAL KOMMUNER har man infört digitala nycklar till hemtjänsten och de kommuner vi har varit i kontakt med är mycket positiva. Den traditionella nyckelhanteringen i hemtjänsten är tidskrävande, omständlig och kan innebära säkerhetsrisker. FÖRDELARNA MED DIGITAL nyckelhantering är många. Trygghet för brukare, personal och anhöriga. Säkerhet, id-handling för personalen, antalet fysiska nycklar minskar. Kvalitetssäkring, tidsregistrering och uppföljning kan göras. Tidsbesparing, drygt 6 % av hemtjänstens arbetstid går åt att hantera nycklar. Arbetsmiljö, hemtjänstpersonalen slipper tunga nyckelknippor och stress miljövinster, minskad bilkörning. Värnamo kommuns medborgar/kundmål, trygga invånare i Värnamo kommun och reducering av utsläpp av växthusgaser. MÅLET ÄR ATT DIGITALA NYCKLAR nycklar i hemtjänsten ska vara genomfört under våren 2012, men under 2011 kommer mycket förberedelser att göras, t.ex. upphandling och information till personer och grupper som kan tänkas bli berörda av digitala nycklar. DETTA SKALL BLI SPÄNNANDE och jag tror att det blir något positivt för de som arbetar i hemtjänsten och framför allt det ökar tryggheten och höjer kvalitén för våra brukare. Katarina Gustavsson Samordnare larm och säkerhet Hjälp med byte av glödlampor FIXARTJÄNSTEN INNEBÄR att man kan få hjälp med korta insatser som till exempel hjälp med halksäkra mattor, omflyttning av möbler och lampor, byte av glödlampor och elproppar, upp- och nedmontering av gardiner/gardinstänger, bära upp/ned saker till/från källare eller vindsutrymme, hänga upp /ta ner tavlor och viss bortforsling av skräp. SYFTET MED fixartjänsten är att i första hand öka tryggheten för gruppen ålderspensionärer och funktionshindrade som inte kan få hjälp med vaktmästartjänster på annat sätt. I andra hand är syftet att minska risken för fallskador i det egna hemmet. BESTÄLLNINGEN AV fixartjänsten görs via larmcentralen på Rörstorpsgården. Eftersom larmcentralen är bemannad kl är tillgängligheten hög för de som önskar beställa tjänsten. 4

6 Finnvedens samordningsförbund CIRKA FEM PROCENT av befolkningen i arbetsför ålder behöver samordnade rehabiliteringsinsatser, det vill säga stöd från såväl kommunerna, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, för att kunna uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individens rehabiliteringsbehov måste mötas samlat. De olika aktörernas insatser är beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd, säger Anneli Andersson, sektionschef vid arbetsmarknadssektionen, medborgarförvaltningen En effektiv rehabilitering utgår från ett helhetsperspektiv och förutsätter att olika resurser som erbjuds den enskilde samordnas. Genom samordning blir också samhällets totala insatser och kostnader för rehabilitering synliga. MOT BAKGRUND AV DETTA har Finnvedens samordningsförbund bildats. Ändamålet med förbundet är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. MÅLGRUPPEN BESTÅR AV personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer. ETT SAMORDNINGSFÖRBUND ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part. I Finnvedens Samordningsförbund ingår Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget i Jönköpings län Värna- Anneli Andersson, sektionschef vid arbetsmarknadssektionen, medborgarförvaltningen mo Sjukvårdsområde. Sätet för förbundet är Gnosjö vilket innebär att den administrativa hanteringen sköts från Gnosjö. Verkställande tjänsteman i förbundet är för närvarande sektionschef Annelie Andersson. Läs mer på Upphandling av profi lprodukter Nu är upphandlingen gällande profilprodukter och give-aways klar. Leverantör blev Flink Reklam & Promotion AB. Företaget har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. De har lång och bred erfarenhet inom området. En webshop kommer nu att byggas upp och förvaltningarna kommer att få i uppdrag att ta fram vilka personer som kommer att få behörighet att beställa i webshopen. Exempel på produkter som kommer att finnas i webshopen är pennor, USB-minnen, godis m.m. Mer information kommer. Webshopen beräknas vara klar i mitten av mars. 5

7 Introduktion av intern GIS-webb VID TVÅ OLIKA TILLFÄLLEN är kommunens politiker och anställda inbjudna till en presentation av Värnamo kommuns nya interna GIS-webb. VI VISAR UTSÖKNING av information som till exempel fastighetsägarförteckningar, statistik och ruttplanering. Vi berättar om möjligheter för olika verksamheter att à jourhålla sitt eget data via webbgränssnittet. Vi berättar också hur systemet kommer utvecklas och hur man håller sig uppdaterad med vad som händer. DATUM FÖR PRESENTATIONEN är den 28/2 eller den 4/3, plats: kommunfullmääktigesalen, stadshuset. Vid båda tillfällena börjar det klockan 10:00 och håller på i ca 1 timma. VÄLKOMMEN! De utannonserade tjänsterna i kommunen som hade flest sökande 2010 Parkarbetare antal sökande: 91 Tolkförmedlare/Invandrarassistent antal sökande: 80 Skolmåltidsbiträde antal sökande: 69 Undersköterska Bollvivegården antal sökande: 51 Brandman antal sökande: 54 Administratör antal sökande: 47 - NOTISER - Dag före röd dag För personal som är anställda med heltidsmåttet 40 timmar per vecka, dvs ordinarie arbetstid måndag - fredag justeras arbetstiden till klockan dag före röd dag. Under perioden är följande dagar dag före röd dag. 5 januari, Trettondagsafton 21 april, Skärtorsdag 1 juni, dag före Kristi himmelsfärdsdag 4 november, dag före Alla helgons dag Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen antal sökande: 45 för nyanställda Den första, av totalt fyra under året, introduktionsdagen kommer att äga rum onsdagen den 16 mars klockan Under förmiddagen, i kommunfullmäktigesalen - stadshuset, får de nya medarbetarna information om kommunens övergripande verksamhet, mål, policies, anställningsvillkor m.m. Eftermiddagen tillbringas på Räddningstjänsten där de nyanställda får en grundutbildning i brandskydd. Kallelse har skickats ut till de som nyanställts de senaste tre månaderna. Är du nyanställd men inte har fått någon kallelse? Kontakta Annette Petersson, anknytning Begagnat t t torg inventarier Gällande hanteringen vid avyttring av begagnade inventarier är det viktigt att det sker utifrån ett miljötänk och på ett smidigt sätt. Det är viktigt att inventarier som en förvaltning/enhet ej har behov av längre erbjuds någon annan förvaltning/enhet, därför har detta begagnat torg införts. Detta är Värnamo kommuns interna annonseringsplats. Inventarierna avyttras internt inom eller mellan förvaltningarna, det är upp till varje förvaltning att bestämma om man skall ha någon ersättning för varan. Det finns en ansvarig per förvaltning som har möjlighet att annonsera på denna sida, i annonsen framgår uppgifterna för resp. Länk till ansvariga. Anläggningsarbetare park o utemiljö antal sökande: 43 Drogbehandlare antal sökande: 38 Förskollärare antal sökande 38 Detta gäller ej för anställd som privatperson. Värnamo kommun finns på Facebook! Årsmöte Kommiform! Välkommen på årsmöte med Kommiform tisdagen den 22 mars kl Plats: Bowlingmagasinet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi avslutar med bowling och lättare förtäring! 6

8 Välkommen till föreläsning & mässa! Socialt innehåll Att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra DATUM: Den 10:e och 11:e maj klockan Plats: Arken i Värnamo Föreläsning med Angelica Frithiof i fyra pass under dagarna. Pass 1: 10 maj kl Pass 2: 10 maj kl Pass 3: 11 maj kl Pass 4: 11 maj kl Utställning & miniseminarier pågår båda dagarna. Vi bjuder på kaffe. ANMÄLAN: Välj ett pass och anmäl via intranätet/omsorgsförvaltningen senast 15 april. MÅLGRUPP: All personal från särskilt boende, hemtjänst, LSS och övriga intresserade. FÖRELÄSNING med Angelica Frithiof, utbildningskonsult inom vård och omsorg Angelica har självupplevda erfarenheter och ger sin syn på hur möten i omvårdnad kan se ut. Angelica föreläser om bemötande på ett medryckande och inspirerande sätt. ARBETSLAG FRÅN särskilt boende visar hur de arbetar med det Sociala innehållet Under dagen kommer Värnamo kommuns arbetslag inom särskilda boenden att visa, genom utställning och miniseminarier, hur vardagen för de äldre kan göras mer meningsfull. Även andra förvaltningar fi nns på plats. TÄVLING Under mässdagarna anordnas en tävling och ett kvalitetspris delas ut till det arbetslag som främjat sociala innehållet på bästa sätt. Juryn består av Rigmor Åstrand-Boberg, utvecklingssekreterare, Gunnel Lundgren, omsorgschef och Arnold Carlzon, ordförande omsorgsnämnden. VÄLKOMNA! Styrgruppen/ Catherine Steiner, Ros-Marie Klasson & Erika Ask minska kontanthanteringen th t i samhället VÄRNAMO KOMMUN MEDVERKAR i ett projekt för att minska rånrisken i samhället. I projektet deltar bankerna, handeln, polisen och GGVV-kommunerna. ETT AV DE ÖVERGRIPANDE målen för Värnamo kommun handlar om att öka tryggheten för invånarna i Värnamo kommun. Att öka tryggheten handlar både om konkreta åtgärder som innebär förändringar och minskar risker som insatser som påverkar känslan av trygghet. 7

9 Kulturevenemang i mars - april FÖRELÄSNINGAR Lördag 5 mars kl REDESIGN by KJ, Karolina Johansson, 2010-års kulturstipendiat Onsdag 9 mars kl Vem var Bockstensmannen? Owe Wennerholm, författare till boken om Bockstensmannen Fika 25 kr, ingen anmälan Samarr: Släktforskarföreningen ANE Torsdag 17 mars kl Kärlek och desperation Åke Edwardson, författare Onsdag 6 april kl 19 Vad är typiskt svenskt, finns det? Kalle Bäck, professor i historia Linköpings universitet och författare Samarr: Släktforskarföreningen ANE Måndag 18 april kl Resandeblod, om resandefolket i Sverige. Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby, folkbildare Kinna. Samarr: ABF Värnamo Fika 25 kr, ingen anmälan UTSTÄLLNINGAR 5 mars 2 april Skulpturala klänningar. Elevutställning Textilakademin, Värnamo Folkhögskola Vernissage lördag 5 mars kl april 7 maj Småländska landskap En utställning från Kalmar Konstmuseum Vernissage lördag 9 april kl MUSIKCAFÉ Söndag 20 mars kl Musikcafé Let s do Cole Porter Fängslande porträtt i ord och ton Musikalartisten Andreas Eldeen, känd från Jesus Christ Superstar, och musikern Johan Bergman tar oss med till USA på 1920-talet. Kulturhuset Cupolen Söndag 17 april kl Musikcafé Junekvintetten & Fribo Visor och folkmusik i festlig våravslutning Smålands Musik & Teaters stråkkvintett är förstärkt med tre musiker ur gruppen Fribo: Anne Sofie Linge Valdal sång, Ewan MacPherson gitarr och Magnus Lundmark slagverk. Vår- och sommarmusik för 2000-talet. Missionskyrkan Värnamo Mer om vårens kulturprogram hittar du på varnamo.se 8

10 Öppet Hus med invigning av Värnamo simhall Värnamo simhall återinvigdes med Öppet Hus lördagen den 12 februari efter ett år av omfattande renoveringar av ventilation och vattenrening samt med ett tillbygge med omklädningsrum för skolan. Hela byggnaden är nu handikappanpassad. Återinvigningen ville fritidsnämnden fira med ett Öppet hus med invigning. Hela programmet var inträdesfritt för allmänheten. Dagen började med fribad för ungdomar som besöktes av 240 personer. Under eftermiddagen visade föreningar, som har sin verksamhet förlagd till sim- och sporthall, upp sig med presentationer i foajén. Denna utställning/information var välbesökt. I foajén kunde de första 200 besökarna få kaffe med en specialdesignad mazarin. Dessa mazariner tog slut på 50 minuter! TAL, LEKLAND OCH PRISUTDELNING I sporthallen fanns ett lekland med hoppborgar och rutschbanor uppställda hela dagen vilket var välbesökt med 100-tals barn och ungdomar. Invigningsprogrammet i simhallen startade med tal av kommunfullmäktiges ordf. Christer Fjordevik och följdes av prisutdelning till vinnande klass i namnförslag på nya barnpoolen. Priset var fribad för en dag för klassen samt gratis pizza. MODE, UPPVISNINGAR OCH LEK Därefter gjorde Waterexplosion en bejublad modevisning med bad- och strandmode till häftig musik och såpbubblor och rosor till publiken. Värnamo frisksportklubb hade en uppvisning i hur man paddlar kajak samt hoppar med kajak från ett vattenfall (trampolinerna). Värnamo simsällskap visade sina färdigheter, vattenbollar i stora bassängen roade ungdomarna, djupvattenaerobic bjöds för alla åldrar samt att dagen avslutades med lördagsmys för tonåringar i simhallen. FRITIDSGÅRDARNA PÅ PLATS I foajén kunde tonåringar under kvällen även prova på Singstar och FIFA-spel i fritidsgårdarnas regi. Visning av lokaler och gym för intresserade erbjöds hela dagen samt att intresserade kunde väga sig på en s.k. tanitavåg, vilken avslöjar individens fysiska status. (Denna artikels författare fick klart godkänt efter besök på denna våg). Leklandet i sporthallen var nog mest uppskattat av alla barn och ungdomar som roade sig och visade sin glädje över denna aktivitet. Inledande uppvisningarna i simhallen var spektakulära och häftiga för den breda allmänheten som fyllde läktaren. Öppet hus i simhallen besöktes av ungefär personer. Benny Engstrand 9

11 Signatur och meddelande DIN SIGNATUR I EPOSTEN E-post som vi skickar från Värnamo kommun ska vara tydlig och enhetlig. Vi brukar vara duktiga på det men nu är det dags för en påminnelse. Så här ska signaturer se ut: Namn Titel, Värnamo kommun Telefonnummer Eventuellt mobilnummer Eventuellt faxnummer Postadress E-post Och så här lägger du in din signatur Välj Verktyg > Alternativ och dubbelklicka på Arbetsinställningar. Klicka på fliken Signatur. Välj Signatur. Välj Ny. Skriv namnet på din signatur och klicka på OK. Skapa en signatur med hjälp av redigeraren. Ange om du vill att signaturen ska läggas till automatiskt eller om du vill ha en fråga innan ett meddelande skickas. Ange om du vill använda signaturen som din standardsignatur. Välj OK och sedan Stäng. DITT MEDDELANDE PÅ TELEFONEN När vi nu ändå är igång så vill vi påminna dig om att kolla ditt meddelande på telefonen också. Så här lägger du in ditt telefonmeddelande Ring upp Voic från din egen anknytning. Telefonnumret är Ange din personliga kod, som är din egen anknytning, och tryck # Tryck 2 för att komma till inställningsmenyn. Där följer du de talade instruktionerna för att tala in en personlig hälsningsfras. 10

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Invandrarrådet 2009-05-18 1(8) Plats och tid: Bosniska föreningen i Värnamo kl 18.30-20.35 Beslutande: Övriga närvarande: Arnold Carlzon (kd) Arne Ekegren (m) Ibrahim Candemir (kd) Raymond Pettersson (c)

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Handikapprådet 2012-02-15 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.53 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Kent Blixt, Omsorgsnämnden Gabriella Sjöberg, Medborgarnämnden

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 Vecka 22 201306 01-02 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

SKTF-ettan SKTFs Malmöavdelning nr 1/11

SKTF-ettan SKTFs Malmöavdelning nr 1/11 SKTFs Malmöavdelning nr 1/11 Ordförande har ordet sid 2 Omställningsavtal KOM-kl sid 3 Eventkalender Sid 5 Julen vara ska till påska. sid 4 Håll utkik efter våra aktiviteter! Om du blir arbetslös och är

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer