I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten. Personaltidning för Värnamo kommun nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten. Personaltidning för Värnamo kommun nr 1 2011"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr I detta nummer: Det kom ett SMS... Nytt omställningsavtal Slut med nycklar inom hemtjänsten Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Arbetets lust och leda... ALAIN DE BOTTON, en engelsk filosof har skrivit boken The Pleasures and Sorrows of Work ( Arbetets lust och leda ). Jag blev nyfiken på boken och har nu läst den. Och jag kan verkligen rekommendera er alla att läsa den! I BOKEN FILOSOFERAR Alain de Botton om varför vi jobbar. Spirituellt och underhållande resonerar han om det vi sysselsätter oss med under merparten av våra liv. Något som ger oss identitet, status och inte minst försörjning: vårt dagliga arbete. HISTORISKT SETT har vi arbetat för att tjäna pengar. Att gå till jobbet handlade inte ett dugg om att bli lycklig eller att förverkliga sig själv. Man hade tur om man hade ett jobb som inte var outhärdligt och som gav tillräckligt med pengar för att mätta alla familjemedlemmars magar. MEN PÅ 1700-TALET förändrades synen på arbete. Från att bara ha varit ett nödvändigt ont blev det plötsligt ett medel för självförverkligande och själslig näring. Detsamma hände med synen på kärlek. Äktenskapet skulle inte längre vara en praktisk överenskommelse utan något som skulle ge oss passion och förståelse. SJÄLV KÄNNER JAG definitivt igen mig i beskrivningen av den självförverkligande människan. Jag vill få vara kreativ på jobbet. Göra något som känns roligt och få använda mina talanger. Jag har turen att få göra det till stor del också. Men om man inte har det. Varför jobbar man då? För att hitta en mening med livet. Och meningen finner man bland annat när man gör något som är till nytta för andra, menar Alain de Botton. Ingen vill vara en parasit som lever på andras ansträngningar, utan att själv bidra. Då får man skuldkänslor och börja känna självförakt. NÄR FOLK KLAGAR över att jobbet inte känns meningsfull är det ett uttryck för att de inte förstår vilken betydelse det har för andra. De känner inte heller att de skapar något som de själva värdesätter. OCH ALAIN de Botton menar att det blir allt vanligare att folk tycker att jobbet känns meningslöst. Och det är utifrån den känslan som managementkulturen började spira. Företag och organisationer vill ha produktiv personal och nuförtiden kan man inte piska folk för att få dem att jobba hårdare, som man gjorde på talet. Nej, nuförtiden måste medarbetare känna lust till jobbet för att vilja prestera bra. Oavsett om jobbet är tråkigt eller inte och kanske inte ett dugg självförverkligande. Då gäller det att chefen har förmåga att få folk att känna att det jobb de utför är viktigt för någon. En svår ekvation för dig som är chef. ENLIGT ALAIN de Botton jobbar vi för att slippa tänka. Vi människor är här på jorden en väldigt kort tid. Kring detta faktum väcks många funderingar. Vem är lilla jag i detta stora universum? Snart är vi alla lika hoppressade som en fossil på ett museum, som Alain de Botton så fint beskriver det. Den här typen av funderingar kan göra så att det snurrar i hjärnan på vem som helst. JAG KOMMER IHÅG när jag var barn och funderade på hur rymden såg ut. Så stort och utan slut fick jag berättat för mig. Jag kunde inte fatta det där. Allting tar ju slut någonstans. I min föreställningsvärld var universums slut ett högt träplank. Det var bara det att den föreställningen ledde vidare till nästa fråga; vad finns där bakom? Ni fattar, det fanns ju inget slut, vare sig på mina tankar eller universum. SÅ TACK KÄRA JOBB för hjälpen. Jag får pengar, jag är till nytta och jag har rätt kul på jobbet. Men framför allt slipper jag alla jobbiga tankar som det inte finns något svar på. Jag funderar inte längre på var universum tar slut. Jag har fullt upp med att skriva texter, pressmeddelanden, läsa mail och hinna i tid till nästa möte. OM DU VILL KAN DU LÄSA ett kapitel ur boken på smakprov.se, sök på Alain de Botton. PÅMINNELSE om att svara på medarbetarundersökningen! Innehåll Sid Nytt omställningsavtal...3 Slut med nycklar Finnvedens samordningsförbund...5 Gott bemötande...6 Föreläsning och mässa...7 Kulturevenemang mars/april...8 Invigning av Värnamo simhall...9 Signatur och meddelande...10 Notiser...11 VÄRNAMO KOMMUN HAR FÅTT svarsstatistik från SKOP för den pågående medarbetarundersökningen. Svarsfrekvensen varierar mellan förvaltningarna där vissa förvaltningar har hög svarsfrekvens och andra lägre. SISTA DATUM att skicka in sin enkät till SKOP är 7 mars FRÅN KOMMUNLEDNINGEN poängteras att varje enskilt svar är viktigt, ju högre svarsfrekvens desto säkrare kan vi vara på resultatet och desto större tyngd blir det av svaren. ÅTERIGEN VIKTIGT ATT UNDERSTRYKA att varje medarbetares konfidentialitet garanteras i undersökningen och att det inte kommer vara möjligt att utläsa vad en enskild medarbetare har svarat. 1 Caroline Palmqvist Personalchef Monica Cvitanovic PA-controller

3 Det kom ett SMS Hej, en liten reflektion från en person i servicebranschen. Jag tycker ni bör titta lite på en servicekurs för era receptionister. Har vid en rad tillfällen nu inte känt mig speciellt välkommen när jag ringer till t.ex. (en viss del av kommunen, inte växeln i stadshuset ). Om du skulle bli tråkigt bemött om du ringer till mig (=företaget ifråga) så vill jag att du meddelar mig. Vi hörs..(namn.) DET HÄR MEDDELANDET fick jag som ett sms från en företagare i Värnamo i början av februari. EN MISSNÖJD KUND och skattebetalare och personen är missnöjd med hur han eller hon blivit bemött - inte med beskeden eller besluten som kanske förmedlats. Missnöjd med hur vi kommunanställda ser på våra kunder. VI GÖR ETT PRÄKTIGT SJÄLVMÅL om vi inte tänker igenom ordentligt hur vi förhåller oss till våra medborgare och alla andra vi kommer i kontakt med kort sagt våra kunder. DET HÄR MÄTS med en viss regelbundenhet och på intranätet kan du läsa mer om resultatet. VI HAR BLIVIT KLART BÄTTRE på bemötandet jämfört med för några år sedan, men vi är inte bra på detta. När nästan vart tionde mail vi får inte blir besvarat, och när alldeles för många upplever att man blir illa behandlad i telefon då har vi ett problem med vår relation till våra kunder. JAG TROR ATT VI de närmaste åren måste göra ett krafttag i dessa frågor och diskutera vilken organisationskultur vi ska ha. Det är till sist våra kunder som betalar vår lön. Och är de inte nöjda så slutar de som kan att vara kunder hos oss. Och med mindre skattepengar lär vi inte kunna hålla uppe en hög kvalitet i våra verksamheter 2

4 Nytt omställningsavtal Ett helt nytt omställningsavtal har tecknats Omställningsavtalet som bl a gäller för den kommunala sektorn heter KOM- KL och träder i kraft den 1 januari 2012, berättar personalchef Caroline Palmqvist. Samtidigt upphör kollektivavtalet om avgångsförmåner, AGF-KL, att gälla, eftersom omställningsavtalet ersätter detta, OMSTÄLLNINGSAVTAL BESTÅR AV aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner. OMSTÄLLNINGSAVTALETS utgångspunkt är att ett aktivt omställningsarbete ökar individens möjligheter att få arbete och innebär att tiden i arbetslöshet minskar eller undviks. Aktivt omställningsarbete stödjer effektivt omställningen till nytt arbete för en tillsvidareanställd arbetstagare enligt Allmänna Bestämmelser (AB) med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år, och MEDBORGARNA HAR RÄTT TILL ett gott bemötande hos oss. Man måste alltid bemöta medborgarna med respekt och värdighet, säger Stina Melander. Hon är yrkesrollsforskare vid Lunds universitet och har skrivit boken Det offentliga mötet. Hon har själv arbetat som handläggare på Försäkringskassan, men också upplevt myndigheten från andra sidan, efter en allvarlig bilolycka. OM MAN SOM MEDBORGARE får den information man behöver, på ett bra sätt, så behöver man kanske inte ringa igen. Många sk. rättshaverister har någon gång blivit kränkta av en myndighet, säger Stina Melander. Bemötande från oss kan ha stor betydelse i en människas liv, i vissa fall kan det till och med förändra livet. Bemötande betyder ofta mer för medborgarna än vad många tror. som sägs upp på grund av arbetsbrist. För att uppnå kvalifikationskravet kan tidigare tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren beaktas. OMSTÄLLNINGSAVTALET GER därutöver arbetstagaren kompletterande ekonomisk trygghet i omställningen genom utfyllnad över det s.k. taket i arbetslöshetsförsäkringen under längst 300 kalenderdagar inom en tidsram av 450 kalenderdagar. FINANSIERINGEN AV Omställningsavtalet är tvådelad. Det aktiva omställningsarbetet är premiebestämt och finansieras genom premie om 0,1 procent av arbetstagarnas lönesumma. De ekonomiska omställningsförmånerna i avtalet finansieras av respektive arbetsgivare som betalar omställningsförmånerna till arbetstagaren när de uppstår. Det är glädjande att parterna äntligen har lyckats träffa en överenskommelse om ett nytt omställningsavtal för kom- Caroline Palmqvist, personalchef muner, och att avtalet inte bara består av ekonomiska förmåner utan också är inriktat på aktiva åtgärder tillägger Caroline Palmqvist. Gott bemötande - varje dag! VARJE DAG MÖTS VI i olika situationer. Det sker möten mellan människor överallt. Många av mötena är hastiga och korta, ibland inleds en längre konversation. De flesta av dessa möten är vänliga och med ett bra bemötande. Men ibland blir det fel och människor känner sig dåligt bemötta. ALLA KAN LÄRA SIG att bemöta på ett bra sätt, men det betyder inte att de kommer att ha en likadan bemötandestil. Du måste utgå ifrån din egen personlighet. (Det är därför bemötande är ett så lad- 3 dat ämne). En del är till exempel skickliga på att använda humor, medan andra bara blir plumpa när de försöker. Försök därför att hitta förebilder som är så lika dig som möjligt. PÅ SAMMA SÄTT är medborgarna olika. Var nyfiken på människor och inse att de förväntar sig olika saker av dig! Illustration Janetta Nyberg Källa: ST Press

5 Snart slut med nycklar inom hemtjänsten mobilen öppnar dörren! OMSORGSFÖRVALTNINGEN har under 2010 gått igenom nyckelhanteringen ordentligt! Vi har ett otroligt ansvar när det gäller nycklar. Bara hemtjänsten hanterar hundratals nycklar varje dag och den enskilde får lämna ifrån sig en till fyra nycklar beroende på insats och var de bor geografiskt. Snart är det slut med det och hemtjänsten kan öppna dörren med hjälp av mobilen! SÅ HÄR GÅR DET TILL På dörren, ovanför dörrvredet monteras ett batteridrivet lås. Man kan fortfarande använda sin vanliga nyckel och det sker ingen åverkan på dörren. Med hjälp av mobilen kan hemtjänsten öppna dörren. Samtidigt registreras besöket så att man kan se vem som har besökt den enskilde, och när. All personal har ett eget användar-id och en personlig kod. I ETT 30-TAL KOMMUNER har man infört digitala nycklar till hemtjänsten och de kommuner vi har varit i kontakt med är mycket positiva. Den traditionella nyckelhanteringen i hemtjänsten är tidskrävande, omständlig och kan innebära säkerhetsrisker. FÖRDELARNA MED DIGITAL nyckelhantering är många. Trygghet för brukare, personal och anhöriga. Säkerhet, id-handling för personalen, antalet fysiska nycklar minskar. Kvalitetssäkring, tidsregistrering och uppföljning kan göras. Tidsbesparing, drygt 6 % av hemtjänstens arbetstid går åt att hantera nycklar. Arbetsmiljö, hemtjänstpersonalen slipper tunga nyckelknippor och stress miljövinster, minskad bilkörning. Värnamo kommuns medborgar/kundmål, trygga invånare i Värnamo kommun och reducering av utsläpp av växthusgaser. MÅLET ÄR ATT DIGITALA NYCKLAR nycklar i hemtjänsten ska vara genomfört under våren 2012, men under 2011 kommer mycket förberedelser att göras, t.ex. upphandling och information till personer och grupper som kan tänkas bli berörda av digitala nycklar. DETTA SKALL BLI SPÄNNANDE och jag tror att det blir något positivt för de som arbetar i hemtjänsten och framför allt det ökar tryggheten och höjer kvalitén för våra brukare. Katarina Gustavsson Samordnare larm och säkerhet Hjälp med byte av glödlampor FIXARTJÄNSTEN INNEBÄR att man kan få hjälp med korta insatser som till exempel hjälp med halksäkra mattor, omflyttning av möbler och lampor, byte av glödlampor och elproppar, upp- och nedmontering av gardiner/gardinstänger, bära upp/ned saker till/från källare eller vindsutrymme, hänga upp /ta ner tavlor och viss bortforsling av skräp. SYFTET MED fixartjänsten är att i första hand öka tryggheten för gruppen ålderspensionärer och funktionshindrade som inte kan få hjälp med vaktmästartjänster på annat sätt. I andra hand är syftet att minska risken för fallskador i det egna hemmet. BESTÄLLNINGEN AV fixartjänsten görs via larmcentralen på Rörstorpsgården. Eftersom larmcentralen är bemannad kl är tillgängligheten hög för de som önskar beställa tjänsten. 4

6 Finnvedens samordningsförbund CIRKA FEM PROCENT av befolkningen i arbetsför ålder behöver samordnade rehabiliteringsinsatser, det vill säga stöd från såväl kommunerna, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, för att kunna uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individens rehabiliteringsbehov måste mötas samlat. De olika aktörernas insatser är beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd, säger Anneli Andersson, sektionschef vid arbetsmarknadssektionen, medborgarförvaltningen En effektiv rehabilitering utgår från ett helhetsperspektiv och förutsätter att olika resurser som erbjuds den enskilde samordnas. Genom samordning blir också samhällets totala insatser och kostnader för rehabilitering synliga. MOT BAKGRUND AV DETTA har Finnvedens samordningsförbund bildats. Ändamålet med förbundet är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. MÅLGRUPPEN BESTÅR AV personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer. ETT SAMORDNINGSFÖRBUND ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part. I Finnvedens Samordningsförbund ingår Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget i Jönköpings län Värna- Anneli Andersson, sektionschef vid arbetsmarknadssektionen, medborgarförvaltningen mo Sjukvårdsområde. Sätet för förbundet är Gnosjö vilket innebär att den administrativa hanteringen sköts från Gnosjö. Verkställande tjänsteman i förbundet är för närvarande sektionschef Annelie Andersson. Läs mer på Upphandling av profi lprodukter Nu är upphandlingen gällande profilprodukter och give-aways klar. Leverantör blev Flink Reklam & Promotion AB. Företaget har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. De har lång och bred erfarenhet inom området. En webshop kommer nu att byggas upp och förvaltningarna kommer att få i uppdrag att ta fram vilka personer som kommer att få behörighet att beställa i webshopen. Exempel på produkter som kommer att finnas i webshopen är pennor, USB-minnen, godis m.m. Mer information kommer. Webshopen beräknas vara klar i mitten av mars. 5

7 Introduktion av intern GIS-webb VID TVÅ OLIKA TILLFÄLLEN är kommunens politiker och anställda inbjudna till en presentation av Värnamo kommuns nya interna GIS-webb. VI VISAR UTSÖKNING av information som till exempel fastighetsägarförteckningar, statistik och ruttplanering. Vi berättar om möjligheter för olika verksamheter att à jourhålla sitt eget data via webbgränssnittet. Vi berättar också hur systemet kommer utvecklas och hur man håller sig uppdaterad med vad som händer. DATUM FÖR PRESENTATIONEN är den 28/2 eller den 4/3, plats: kommunfullmääktigesalen, stadshuset. Vid båda tillfällena börjar det klockan 10:00 och håller på i ca 1 timma. VÄLKOMMEN! De utannonserade tjänsterna i kommunen som hade flest sökande 2010 Parkarbetare antal sökande: 91 Tolkförmedlare/Invandrarassistent antal sökande: 80 Skolmåltidsbiträde antal sökande: 69 Undersköterska Bollvivegården antal sökande: 51 Brandman antal sökande: 54 Administratör antal sökande: 47 - NOTISER - Dag före röd dag För personal som är anställda med heltidsmåttet 40 timmar per vecka, dvs ordinarie arbetstid måndag - fredag justeras arbetstiden till klockan dag före röd dag. Under perioden är följande dagar dag före röd dag. 5 januari, Trettondagsafton 21 april, Skärtorsdag 1 juni, dag före Kristi himmelsfärdsdag 4 november, dag före Alla helgons dag Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen antal sökande: 45 för nyanställda Den första, av totalt fyra under året, introduktionsdagen kommer att äga rum onsdagen den 16 mars klockan Under förmiddagen, i kommunfullmäktigesalen - stadshuset, får de nya medarbetarna information om kommunens övergripande verksamhet, mål, policies, anställningsvillkor m.m. Eftermiddagen tillbringas på Räddningstjänsten där de nyanställda får en grundutbildning i brandskydd. Kallelse har skickats ut till de som nyanställts de senaste tre månaderna. Är du nyanställd men inte har fått någon kallelse? Kontakta Annette Petersson, anknytning Begagnat t t torg inventarier Gällande hanteringen vid avyttring av begagnade inventarier är det viktigt att det sker utifrån ett miljötänk och på ett smidigt sätt. Det är viktigt att inventarier som en förvaltning/enhet ej har behov av längre erbjuds någon annan förvaltning/enhet, därför har detta begagnat torg införts. Detta är Värnamo kommuns interna annonseringsplats. Inventarierna avyttras internt inom eller mellan förvaltningarna, det är upp till varje förvaltning att bestämma om man skall ha någon ersättning för varan. Det finns en ansvarig per förvaltning som har möjlighet att annonsera på denna sida, i annonsen framgår uppgifterna för resp. Länk till ansvariga. Anläggningsarbetare park o utemiljö antal sökande: 43 Drogbehandlare antal sökande: 38 Förskollärare antal sökande 38 Detta gäller ej för anställd som privatperson. Värnamo kommun finns på Facebook! Årsmöte Kommiform! Välkommen på årsmöte med Kommiform tisdagen den 22 mars kl Plats: Bowlingmagasinet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi avslutar med bowling och lättare förtäring! 6

8 Välkommen till föreläsning & mässa! Socialt innehåll Att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra DATUM: Den 10:e och 11:e maj klockan Plats: Arken i Värnamo Föreläsning med Angelica Frithiof i fyra pass under dagarna. Pass 1: 10 maj kl Pass 2: 10 maj kl Pass 3: 11 maj kl Pass 4: 11 maj kl Utställning & miniseminarier pågår båda dagarna. Vi bjuder på kaffe. ANMÄLAN: Välj ett pass och anmäl via intranätet/omsorgsförvaltningen senast 15 april. MÅLGRUPP: All personal från särskilt boende, hemtjänst, LSS och övriga intresserade. FÖRELÄSNING med Angelica Frithiof, utbildningskonsult inom vård och omsorg Angelica har självupplevda erfarenheter och ger sin syn på hur möten i omvårdnad kan se ut. Angelica föreläser om bemötande på ett medryckande och inspirerande sätt. ARBETSLAG FRÅN särskilt boende visar hur de arbetar med det Sociala innehållet Under dagen kommer Värnamo kommuns arbetslag inom särskilda boenden att visa, genom utställning och miniseminarier, hur vardagen för de äldre kan göras mer meningsfull. Även andra förvaltningar fi nns på plats. TÄVLING Under mässdagarna anordnas en tävling och ett kvalitetspris delas ut till det arbetslag som främjat sociala innehållet på bästa sätt. Juryn består av Rigmor Åstrand-Boberg, utvecklingssekreterare, Gunnel Lundgren, omsorgschef och Arnold Carlzon, ordförande omsorgsnämnden. VÄLKOMNA! Styrgruppen/ Catherine Steiner, Ros-Marie Klasson & Erika Ask minska kontanthanteringen th t i samhället VÄRNAMO KOMMUN MEDVERKAR i ett projekt för att minska rånrisken i samhället. I projektet deltar bankerna, handeln, polisen och GGVV-kommunerna. ETT AV DE ÖVERGRIPANDE målen för Värnamo kommun handlar om att öka tryggheten för invånarna i Värnamo kommun. Att öka tryggheten handlar både om konkreta åtgärder som innebär förändringar och minskar risker som insatser som påverkar känslan av trygghet. 7

9 Kulturevenemang i mars - april FÖRELÄSNINGAR Lördag 5 mars kl REDESIGN by KJ, Karolina Johansson, 2010-års kulturstipendiat Onsdag 9 mars kl Vem var Bockstensmannen? Owe Wennerholm, författare till boken om Bockstensmannen Fika 25 kr, ingen anmälan Samarr: Släktforskarföreningen ANE Torsdag 17 mars kl Kärlek och desperation Åke Edwardson, författare Onsdag 6 april kl 19 Vad är typiskt svenskt, finns det? Kalle Bäck, professor i historia Linköpings universitet och författare Samarr: Släktforskarföreningen ANE Måndag 18 april kl Resandeblod, om resandefolket i Sverige. Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby, folkbildare Kinna. Samarr: ABF Värnamo Fika 25 kr, ingen anmälan UTSTÄLLNINGAR 5 mars 2 april Skulpturala klänningar. Elevutställning Textilakademin, Värnamo Folkhögskola Vernissage lördag 5 mars kl april 7 maj Småländska landskap En utställning från Kalmar Konstmuseum Vernissage lördag 9 april kl MUSIKCAFÉ Söndag 20 mars kl Musikcafé Let s do Cole Porter Fängslande porträtt i ord och ton Musikalartisten Andreas Eldeen, känd från Jesus Christ Superstar, och musikern Johan Bergman tar oss med till USA på 1920-talet. Kulturhuset Cupolen Söndag 17 april kl Musikcafé Junekvintetten & Fribo Visor och folkmusik i festlig våravslutning Smålands Musik & Teaters stråkkvintett är förstärkt med tre musiker ur gruppen Fribo: Anne Sofie Linge Valdal sång, Ewan MacPherson gitarr och Magnus Lundmark slagverk. Vår- och sommarmusik för 2000-talet. Missionskyrkan Värnamo Mer om vårens kulturprogram hittar du på varnamo.se 8

10 Öppet Hus med invigning av Värnamo simhall Värnamo simhall återinvigdes med Öppet Hus lördagen den 12 februari efter ett år av omfattande renoveringar av ventilation och vattenrening samt med ett tillbygge med omklädningsrum för skolan. Hela byggnaden är nu handikappanpassad. Återinvigningen ville fritidsnämnden fira med ett Öppet hus med invigning. Hela programmet var inträdesfritt för allmänheten. Dagen började med fribad för ungdomar som besöktes av 240 personer. Under eftermiddagen visade föreningar, som har sin verksamhet förlagd till sim- och sporthall, upp sig med presentationer i foajén. Denna utställning/information var välbesökt. I foajén kunde de första 200 besökarna få kaffe med en specialdesignad mazarin. Dessa mazariner tog slut på 50 minuter! TAL, LEKLAND OCH PRISUTDELNING I sporthallen fanns ett lekland med hoppborgar och rutschbanor uppställda hela dagen vilket var välbesökt med 100-tals barn och ungdomar. Invigningsprogrammet i simhallen startade med tal av kommunfullmäktiges ordf. Christer Fjordevik och följdes av prisutdelning till vinnande klass i namnförslag på nya barnpoolen. Priset var fribad för en dag för klassen samt gratis pizza. MODE, UPPVISNINGAR OCH LEK Därefter gjorde Waterexplosion en bejublad modevisning med bad- och strandmode till häftig musik och såpbubblor och rosor till publiken. Värnamo frisksportklubb hade en uppvisning i hur man paddlar kajak samt hoppar med kajak från ett vattenfall (trampolinerna). Värnamo simsällskap visade sina färdigheter, vattenbollar i stora bassängen roade ungdomarna, djupvattenaerobic bjöds för alla åldrar samt att dagen avslutades med lördagsmys för tonåringar i simhallen. FRITIDSGÅRDARNA PÅ PLATS I foajén kunde tonåringar under kvällen även prova på Singstar och FIFA-spel i fritidsgårdarnas regi. Visning av lokaler och gym för intresserade erbjöds hela dagen samt att intresserade kunde väga sig på en s.k. tanitavåg, vilken avslöjar individens fysiska status. (Denna artikels författare fick klart godkänt efter besök på denna våg). Leklandet i sporthallen var nog mest uppskattat av alla barn och ungdomar som roade sig och visade sin glädje över denna aktivitet. Inledande uppvisningarna i simhallen var spektakulära och häftiga för den breda allmänheten som fyllde läktaren. Öppet hus i simhallen besöktes av ungefär personer. Benny Engstrand 9

11 Signatur och meddelande DIN SIGNATUR I EPOSTEN E-post som vi skickar från Värnamo kommun ska vara tydlig och enhetlig. Vi brukar vara duktiga på det men nu är det dags för en påminnelse. Så här ska signaturer se ut: Namn Titel, Värnamo kommun Telefonnummer Eventuellt mobilnummer Eventuellt faxnummer Postadress E-post Och så här lägger du in din signatur Välj Verktyg > Alternativ och dubbelklicka på Arbetsinställningar. Klicka på fliken Signatur. Välj Signatur. Välj Ny. Skriv namnet på din signatur och klicka på OK. Skapa en signatur med hjälp av redigeraren. Ange om du vill att signaturen ska läggas till automatiskt eller om du vill ha en fråga innan ett meddelande skickas. Ange om du vill använda signaturen som din standardsignatur. Välj OK och sedan Stäng. DITT MEDDELANDE PÅ TELEFONEN När vi nu ändå är igång så vill vi påminna dig om att kolla ditt meddelande på telefonen också. Så här lägger du in ditt telefonmeddelande Ring upp Voic från din egen anknytning. Telefonnumret är Ange din personliga kod, som är din egen anknytning, och tryck # Tryck 2 för att komma till inställningsmenyn. Där följer du de talade instruktionerna för att tala in en personlig hälsningsfras. 10

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

allehanda Personaltidning för Värnamo kommun Nr 5 2009

allehanda Personaltidning för Värnamo kommun Nr 5 2009 allehanda Personaltidning för Värnamo kommun Nr 5 2009 arbetsgivaren som varumärke kökschef med vilja att förändra barnens behov i centrum värnamo - en expansiv och framåt kommun Personaltidning för Värnamo

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer