Exempelsamling Assemblerprogrammering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelsamling Assemblerprogrammering"

Transkript

1 Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include<iregdef.h>.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start start: #koden läggs här #.end start Uppgift 1 Skriv ett assemblerprogram som adderar talen i var1 och var 2 och lagrar summan i sum. Uppgift 2 Skriv ett assemblerprogram som multiplicerar talen var1 och var2 och lagrar produkten i prod. GÅ INTE VIDARE FÖRRÄN DU LÖST UPPGIFTERNA 2,3 OCH 4 KAP 4 I BOKEN Uppgift 3 Ett program för att översätta ascii-tecken till positiva heltal ser ut enligt följande i C. void main() { char strtal[10]= 1248 ; int resultat=0; int temp; int counter=10; int firsttime=1; temp=strtal[counter]; while(temp!= 0) { temp=temp-48; /* gör om från alfanumeriskt till tal */ if(!firsttime) result=result*10; result=result+temp;

2 counter--; firsttime=0; temp=strtal[counter]; } } Översätt detta program till assembler och implementera det. Uppgift 4 Modifiera assembler programmet i uppgift 3 så att det även kan hantera negativa heltal. Uppgift 5 Skriv ett assemblerprogram som läser in två tal från tangentbordet och skriver ut summan av dessa på konsolen. Se appendix A för funktioner för in och utmatning. Använd programmet i uppgift 4 som en subrutin för att konvertera inmatningar till siffror. I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include<iregdef.h>.data var1: var2: sum: veck:.set noreorder.text.globl start.ent start start: #koden lägs här #.end start Uppgift 6 Skriv ett assemblerprogram som läser in 8 tal från tangentbordet, lagrar dessa i vektorn vekt och skriver ut summan av talen på konsolen. Uppgift 7 Gör ett tillägg till uppgift 6 så att vektorn också skrivs ut på konsolen

3 Uppgift 8 Skriv ett assemblerprogram som initierar vektorn vek till {1,2,3,5,10,11,4,6}och sedan utför linjärsökning på vektorn baserad på en fråga till användaren. Uppgift 9 Skriv ett assemblerprogram som initierar vektorn vek till {1,2,3,5,10,11,4,6}och sedan sorterar vektorn enligt bubblesort. Till nedanstående uppgifter finns inga skelett utan du måste konstruera dem själv. Uppgift 10 Översätt följande C kod till assembler. #include<stdio.h>; int raisedto(int base, int exponent) { if (exponent== 0) return 1; else return base * raisedto(base, exponent-1); } main() { int inbas,inexp; printf( ange basen : ); scanf( %d,&inbas); printf( ange exponent: ); scanf( %d,&inexp); printf( Resultatet är: %d, raisedto(inbas, inexp)); } Uppgift 11 Kombinera uppgift 6,7 och 8 på ett sådant sätt att linjärsökning och sortering blir separata subrutiner och låt användaren välja om han/hon skall söka eller sortera. Resultatet efter varje val skall skrivas ut på konsolen. Uppgift 12 Gör om uppgift 11 men låt arrayen innehålla pekare till structar av följande typ. struct person{ char namn[14]; int alder; }; Låt användaren söka på namn eller ålder. Om flera personer har samma ålder returneras den första. Uppgift 13 Lös och implementera övningsuppgift 3 i kap 5 i kursboken.

4 Uppgift 14 (Det är lämpligt att lösa uppgift i boken innan du löser denna uppgift.) Modifiera programmet i uppgift 4 så att det kan generera en interupt om något otillåtet tecken (inte en siffra eller minustecken) finns i strängen. Uppgift 15 Konstruera ett program i assembler för att hantera länkade listor. Varje nod i den länkade lista skall kunna innehålla ett heltal och en referens till nästa nod i listan. Det skall vara möjligt att ta bort och lägga till noder samt söka efter en viss nod. Utnyttja det faktum att du vet var datasegmentet slutar till att hantera din egen heap.

5 Appendix A printf Formatted print to standard output (the console). a0 - address to format string a1..a3 - arguments 1..3 (sp+n) - arguments 4..n Switches: Linking a argument to the text is accompliced by inserting a %-sign followed by a character signifying the desired formate of the argument. Example of possible switches: d- argument is formated to a decimal string s- argument is interpreted as an address to an string. f- argument is formated to a float string.asciiz "Number %d of %d" la a0, string1 li a1, li a2, jal printf Will print the string "Number of 67890" to standard output. putchar Print a character to standard output (the console). a0 - character li a0, A jal putchar Will print character A on standard output. getchar

6 Get a character from standard input (the keyboard). v0 - character puts Print a null-terminated string to standard output (the console). a0 - address to string.asciiz "MIPS is fun!" la a0, string1 jal puts Will print the string "MIPS is fun!" to standard output. gets Get a string from standard input (the keyboard). a0 - address to string v0 - address to string.space 128 la jal a0, string1 gets

7 . promstrcmp Compare two null-terminated strings. a0 - address to string 1 (s) a1 - address to string 2 (t) v0 - result <0 if s<t, >0 if s>t, 0 if s=t.asciiz "I'm bigger than you are" string2:.asciiz "No, you aren't!" la a0, string1 la a1, string2 jal promstrcmp Register v0 will have a value less than zero. promstrlen Determine the number of characters in a null-terminated string. a0 - address to string v0 - length of the string.asciiz "How long am I?" la a0, string1 jal promstrlen Register v0 will be 14.

8 install_normal_int Install user exception/interrupt handler. The interrupt handler should return non-zero if it processed the interrupt, otherwise it should return zero. The return value is set in register v0. a0 - address to interrupt handler my_handler: # check if interrupt is NOT for me, if so return 0 li v0, 0 j li v0, 1 j ra ra # otherwise do something useful and return non-zero la jal a0, my_handler install_normal_int fptodp Converts arguments from single precision floating-point to double precision. Needs to be called before passing a floating-point argument to printf. a0 - floating-point argument v0 - msb of double precision v1 - lsb of double precision.asciiz "Number %f" li.s a0, 3.5 jal fptodp la move move jal a0, string1 a1, v0 a2, v1 printf Will print the string "Number 3.5" to the standard output.

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Laboration 13, Arrayer och objekt

Laboration 13, Arrayer och objekt Laboration 13, Arrayer och objekt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration13 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter med laborationen. Uppgift

Läs mer

Föreläsning 13 Testning och strängar

Föreläsning 13 Testning och strängar Föreläsning 13 Testning och strängar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 13.10.2011 Testning Tips för systematisk testning

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering Programmergsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD CADvent Plug-in till MagiCAD Version 1.5 Innehållsförteckning CADvent Plug-in till MagiCAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Manual för Lindab CADvent Plug-in till MagiCAD... 3 Almän information...

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer