stadsholmen Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stadsholmen Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll"

Transkript

1 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll

2 foto: jerry malmberg. Hyresförhandlingarna inte klara Förhandlingarna om nya hyror för 2011 var inte avslutade när tidningen Stadsholmen gick till tryck. Vi återkommer med information om resultatet av förhandlingarna på vår hemsida Takskottningen kostar 10 miljoner Det tuffa vinterklimatet med mycket snö tär även på Stadsholmens ekonomi. Under förra året kostade den prioriterade takskottningen nästan tio miljoner kronor. Det är lika mycket pengar som all städning och all trädgårdsskötsel tillsammans. All snö på tak kan inte röjas direkt Stadsholmens entreprenör prioriterar där riskerna är som störst och jobbar även kvällar och helger för att hinna med. Glöm inte att kolla brandvarnaren! Brandvarnaren i din lägenhet är en viktig säkerhetsdetalj vid eventuell brand. Stadsholmen har monterat brandvarnare i samtliga lägenheter. Men det är du som hyresgäst som måste hålla koll på att den fungerar och byta batteri om det behövs. Så gör det redan idag det är ett lätt sätt att öka tryggheten för dig och dina grannar. Du vet väl att du som hyresgäst hittar mycket praktisk information om ditt boende på hemsidan Och att mycket av innehållet på sajten bara är tillgängligt för dig som är hyresgäst? På sidorna som kräver inloggning kan du felanmäla, beställa blanketter och mycket annat. Ha avtalsnum ret (står på ditt kontrakt) och din personliga kod tillgängliga för att logga in. inledare Utökat underhåll och bättre information Våra årliga enkäter till er hyresgäster visar att ni som bor hos Stadsholmen trivs mycket bra. Men det finns förstås många punkter där ni önskar att vi som hyresvärd förbättrar oss. Bland annat skulle många se att vi utökar lägenhetsunderhållet och förbättrar informationen om våra fastigheter. Era synpunkter finns naturligtvis med i vår planering när vi ska väga samman och tillgodose olika önskemål och angelägna behov. En viktig fråga för oss alla är att fastigheterna är väl underhållna och välskötta, både utvändigt och invändigt. För detta år, 2011, har vi fått utökade resurser för just underhåll; en utökning med cirka 17 miljoner kronor jämfört med förra året till totalt 101 miljoner. Går vi tio år tillbaka i tiden hade vi avsevärt mindre medel till underhåll, endast cirka 40 miljoner kronor. En del av dessa pengar ska gå till lägenhetsunderhållet. Här vet vi att det finns stor efterfrågan på vissa håll. Vi satsar därför tio miljoner mer på detta jämfört med förra året. Lägenheter som gjordes i Sedan förra året har de kommunala bostadsbolagen, däribland Stadsholmen, en gemensam intern byteskö. Har man frågor kring kön vänder man sig numera till Stockholms stads bostadsförmedling, säger Annika Gerdin på Stadsholmen. Det är de som administrerar denna kö. Stadsholmen lämnar en tredjedel av ledigblivna lägenheter till internkön. De övriga två tredjedelarna går till bostadsförmedlingens ordinarie kö. ordning för länge sedan prioriteras fram för dem som fräschats upp senare. De cirka 300 lägenheter där underhåll inte utförts på drygt 20 år kommer vi att ta tag i först. Dessutom ska vi göra åtgärder på en mängd tak och fasader. Ni som bor i fastigheter som är berörda kommer att infor meras i förväg. Handlar det om omfattande arbeten kallar vi till särskilda informationsmöten där vi berättar mer utförligt om vad vi planerar att göra. Många av våra hyresgäster vill ha mer information om husen och deras historia. Vi är glada för att detta intresse är stå stort. För att tillmötesgå dessa önskemål har vi tillsammans med Stadsmuseet tagit fram faktablad om fastigheternas historia och kulturhistoriska värde. Bladen kommer att publiceras på vår hemsida senare under året. Bovärdarna kommer att svara för den mer kortsiktiga informationen om vad som är aktuellt i de olika fastigheterna med anslag i trapphusen. Boendetid avgör plats i internkön christina lillieborg affärsområdeschef Alla Stadsholmens hyresgäster står automatiskt i kön, men vill man söka lägenhet måste man aktivera sin plats, säger Annika Gerdin. Det är boendetiden i den lägenhet man bor i som avgör vilken plats man har i kön. Läs mer om interna kön på hem - sidan För dig som inte har tillång till internet går det bra att besöka bostadsförmedlingen på Fleminggatan 6 på Kungsholmen. Tidningen Stadsholmen. redaktör: Mats Lundqvist. i redaktionen: Christina Lillieborg, Annika Gerdin, Thomas Undvall. ansvarig utgivare: Sandra Plavinskis. telefon: e-post: adress: Stadsholmen, Hornsgatan 50 A, Stockholm. tryck: Federativ Tryckeri AB. layout: Lena Wennerstén Illustrationer & Grafisk form. omslagsfoto: Jerry Malmberg, stora bilden. Kristian Pohl, lilla bilden. 2

3 lokaler foto: kristian pohl. Lokaluthyrarna Carl Gunnar Norberg och Peter Brask svarar gärna på frågor om ombyggnader. Ombyggnad av lokaler ständigt aktuell fråga Många lokalhyresgäster hör av sig till Stadsholmen med frågor som gäller ombyggnader. Här berättar uthyrarna Carl Gunnar Norberg och Peter Brask om vad som gäller när man vill göra förändringar i sin lokal. Stadsholmen har som bekant inte bara bostäder. I våra fastigheter finns över 750 lokaler med vitt skilda verksamheter allt från charmiga butiker till ateljéer och kontor. För att dessa lokaler ska fungera på marknaden krävs i vissa fall anpassningar och ombyggnader. Samtidigt gäller kraven på varsamhet och hänsyn till de gamla husens kvaliteter. Hyr man en lokal i ett hus från 1700-talet är möjligheterna till förändringar mindre än i ett modernt hus. Vad som går att göra i fråga om ombyggnader får bedömas från fall till fall, säger Carl Gunnar Norberg. Och även om man vill göra små förändringar krävs alltid tillstånd från oss. Vi får till exempel en del frågor om att man vill installera en dusch i lokalen. Allt fler cyklar till jobbet och det är ju långsiktigt bra. Ofta kan en dusch dessutom installeras ganska lätt och då ger vi vårt medgivande. Att sätta in ett nytt pentry är också sådant som ibland går bra. Men förutsättningen är alltid att ändringarna sker utan att de kulturhistoriska värdena naggas i kanten. Ny inredning i lokalen fungerar också ibland, säger Peter Brask. Men om lokalen till exempel har gamla paneler eller värdefulla tak med målningar får man inte göra några förändringar. Däremot säger Stadsholmen nej till alla förändringar av husens exteriörer. Att få tillstånd till att sätta in ett takfönster för att få in mer ljus är till exempel omöjligt. Några sådana förändringar medges inte när det gäller Stadsholmens byggnader. Lokalerna får heller inte använ das till annat än vad som framgår av kontraktet. Carl Gunnars och Peters tips till alla lokalhyresgäster som vill bygga om är att ringa Stadsholmen och fråga: Det är bättre att ringa en gång för mycket än att inte ringa alls, säger Peter Brask. Vi har exempel på lokalhyresgäster som gjort förändringar utan att stämma av med oss, och som sedan varit tvungna att återställa det som byggts om. Ett tips är att ta en första kontakt med bovärden. Han eller hon kan sedan hänvisa vidare till oss. De flesta frågor kan vi svara på direkt. Och om det behövs kommer vi självklart ut på plats och bildar oss en uppfattning om läget. Våra fastighetsingenjörer hjälper också till att bedöma vad som kan fungera. i vissa fall kan Stadsholmen ta på sig arbetet att göra en ombyggnad. Företaget har ett brett nätverk av hantverkare som har specialistkompetens att arbeta med gamla hus. Fördelen med det är att vi vet att jobbet blir utfört på rätt sätt, säger Carl Gunnar Norberg. Och vill hyresgästen genomföra en godkänd ombyggnad i egen regi kan vi förmedla kontakt med bra hantverkare. När vi hyr ut en lokal informerar vi alltid om de här sakerna i samband med att hyresgästen skriver kontrakt. FAKTA Ombyggnader i lokaler Alla ombyggnader i lokaler kräver tillstånd från Stadsholmen. Kontakta i första hand bovärden om du har frågor. Du kan läsa mer om Stadsholmens riktlinjer i vår skrift Ett stockholmskt kulturarv som du hittar på hemsidan Det går också bra att kontakta våra lokaluthyrare: Carl-Gunnar Norberg, telefon: , e-post: Peter Brask , e-post: 3

4 porträttet modernt byggnadskomplex där åsikter na varierar huruvida huset bör bevaras som det är eller om det kan byggas om. Likaså går åsikterna isär om hur höga hus kan och bör vara i Stockholm. Martin Rörby har inget principiellt emot höga byggnader, men vill ändå värna Stockholms generella hushöjd som sträcker sig till 6 7 våningar: Det får inte vara ett självändamål att bygga höga hus för att sätta Stockholm på kartan eller skapa märkesbyggnader, säger han. För att motivera en skyskrapa måste huset ha något mer än att bara vara högt. Det omdiskuterade Tors torn vid gränsen mot Norrtull är inte i Skönhetsrådets smak. Tors torn fick en delvis ny utformning i skedet mellan plansamrådet och utställningen för Norra station, säger Martin Rörby. I första förslaget hade huset en höjd på 100 meter, något som senare ökades till drygt 140 meter. Vi tyckte att det behövdes ytterligare samråd och konsekvensanalyser innan man tog beslut. Man borde ha utlyst en arkitekttävling för att få fram ett bättre förslag. Hur ser han då på Stadsholmen, ett bolag som uteslutande fokuserar på stafoto: kristian pohl. Skönhetsrådets Martin Rörby Han värnar stadens historia och förnyelse Som sekreterare i Skönhetsrådet har Martin Rörby ett uppdrag att granska förändringar i Stockholms stadsbild. En grannlaga uppgift i en stad som växer kraftig och samtidigt ska behålla sina värdefulla miljöer. Tidningen Stadsholmen träffade honom för en intervju. Tidningen Stadsholmen träffar Martin Rörby i Ekermanska malmgården på Södermalm. Han har bara några dagar kvar innan det är dags att gå tillbaka till jobbet efter en längre tids föräldraledighet. På agendan står omdiskuterade byggprojekt som förnyelsen av Slussen och det utskällda Tors torn. Skönhetsrådet har en stark ställning som expertgrupp i frågor som gäller förändringar av den fysiska miljön och kan också initiera och driva egna frågor. Martin Rörby är rådets sekreterare sedan Vi granskar detaljplaner och bygglovsärenden i frågor som rör både stadsbyggnad, arkitektur och natur som till exempel parkmiljöer i staden, säger han. Det vi yttrar oss över har ofta remitterats från Stadsbyggnadskontoret, men vi kan också ta initiativ till egna frågor. På så sätt har vi en fri ställning inom Stockholms stad. Vi blir ofta också ombedda att yttra oss i ärenden från andra kommunala förvaltningar, som Fastighetsoch Trafikkontoret. Skönhetsrådet har tretton ledamö ter, flera av dem representerar tunga in sti tutioner som Vetenskapsakademien, Naturskyddsföreningen och Statens fastig hetsverk. Under förra året mottog rådet över 400 ärenden. Vi får ofta uppmärksamhet när vi uttalar oss om byggprojekt som rör stadens centrala delar, säger Martin Rörby. Men majoriteten av våra ärenden handlar faktiskt om ytterstan. Och det är viktigt att vi inte tappar bort de stora värden som finns i till exempel Årsta, Hökarängen, Husby och andra områden. Den process vi arbetar med är lika viktig om den rör gatlyktor i Björkhagen som större frågor i mer centrala delar. Det finns fortfarande mycket att göra vad gäller samtalet kring den arkitektur och miljö som finns i våra bostadsområden, framförallt från 60- talet och framåt. just synen på efterkrigsbebyggelsen som riktigt värdefull var inte helt etablerad när Martin Rörby tillträdde som sekreterare i Skönhetsrådet. Jag hade arbetat med denna epoks bebyggelse på Arkitekturmuseet, säger han. Idag ser vi tydligt att det i alla fall i fackkretsar finns respekt även för moderna hus från till 80-talen. Bland politiker finns ett delvis annat synsätt. Ett aktuellt exempel på det är Trygg- Hansahuset på Kungsholmen. Ett ganska 4

5 dens gamla och etablerade byggda kulturarv? Stadsholmens hus representerar ett kollektivt minne som är ovärderligt för förståelsen av Stockholms framväxt till en modern storstad, säger han. Och det är unikt, och bra, att dessa fastigheter ägs och förvaltas av ett bolag med ett särskilt uppdrag att hantera denna typ av hus. Jag tror att det säkerställer en långsiktig förvaltning bortom tillfälliga trender. Det är också viktigt att behålla reservaten på Mariaberget, Stigberget och Vita Bergen intakta. Dessa helgjutna miljöer har mer att berätta än enskilda byggnader. Stadsholmes hus används som bostäder i vardagen, de är inte några museibyggnader. själv bor Martin Rörby i ett hus från det storskaliga miljonprogrammets tid i Drakenbergsområdet på Söder. Hit flyttade han från Sollentuna när familjen utökades med ett barn. Husen från 1960-talet är välplanerade och fungerar bra för barnfamiljer, konstaterar han. Många i min generation, och kanske framför allt de som är yngre, har en fri syn på miljonprogrammets arkitektur. Här finns gott om förvaring och bra med grönytor precis utanför. Han disputerade år 2003 på en doktorsavhandling om arkitekten David Helldén, mannen som bland annat ritade den första av de fem Hötorgsskraporna. Han har också jobbat på Arkitekturmuseet. Intresset för arkitektur har han haft sedan barndomen. Vilka är då hans favoritområden i stan? Hammarby sjöstad blev väldigt bra, säger han. Sen menar jag inte att man ska bygga så överallt. Men området har tveklöst stora kvaliteter. Jag gillar också den transformation som Telefonplan har genomgått sedan Konstfack flyttade dit. Området är delvis förnyat, men med respekt för den gamla bebyggelsen. Det är en form av återbruk som jag gärna skulle se mer av. Min favorit bland Stadsholmens hus är Mariahissen. Den är en kraftfull del av den dramatiska stadsbild som Mariaberget representerar. Dramatik saknas inte heller strax nedanför Mariaberget omdaningen av Slussen kommer oundvikligen att vara i fokus för stadsbyggnadsdebatten i Stockholm under många år framöver. Projektet innehåller svåra överväganden där den unika slussenkarusellen ska ersättas med något helt nytt, säger Martin Rörby. Frågorna kring trafiklösningarna är komplexa men i det närmaste klara. Projektet hade vunnit på om Stockholms stad hade varit mer tydlig med vad man ville ha. Nu blev det så att man överlät till konsulterna att komma med visioner. Den kritik som vi i Skönhetsrådet, och andra, har kommit med mot projektet tycks man ändå ha lyssnat på. Det ska bli intressant att se hur förslaget som ställs ut i maj ser ut. Jag vågar mig på att vara försiktigt optimistisk och har en förhoppning om att det kommer att bli bra. foto: kristian pohl. FAKTA Skönhetsrådet Skönhetsrådet granskar detaljplaner och bygglovsärenden som kommer på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Man yttrar sig också över ärenden från andra kommunala förvaltningar. Rådet har inte någon formell beslutsrätt, men har ändå stor tyngd genom den kompetens som rådets 13 medlemmar representerar. Kommunfullmäktige väljer tolv av ledamöterna, och rådet själv den trettonde som av tradition brukar vara en stockholmskännare. FAKTA Martin Rörby Ålder: 46 år. Bor: Drakenbergsområdet på Söder. Martin Rörby menar att Stadsholmens hus representerar ett kollektivt minne. Familj: Fru och en son på ett och ett halvt år. Jobbet: Sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet. Kuriosa: Samlar på modellbilar, har över 6000 stycken, och arbetar med en bok om bilens arkitektur. 5

6 sopor Stora problem med sophanteringen under vintern Stadsholmen har under vintern stundtals haft stora problem med sophanteringen i vissa fastigheter. Det handlar om sopbilar som inte kommer fram för all snö och om belamrade soprum. Vi tittar nu på olika lösningar för att komma tillrätta med problemen, säger Hanna Lovén på Stadsholmen. Vintern med all snö och is har lett till att soporna inte kunnat hämtas som de ska i alla fastigheter. Entreprenören som hämtar anser att snöröjningen i vissa fall brister, säger Hanna Lovén. De menar att de inte kan dra ut sopkärlen på grund av snövallar och att de inte kommer fram ordentligt med sina bilar. I backiga miljöer kan det också vara svårt att hämta soporna på grund av halka. När vi upptäcker att soporna inte hämtats, eller fått signaler om detta från våra hyresgäster, ringer vi direkt till Trafikkontoret som har totalansvar för sophämtningen i Stockholm. Många gånger får vi hålla på och ringa dagligen till dess att soporna till slut hämtas. Ibland kan soprummet vara fullt på grund av att någon misskött sig och lagt dit saker som inte ska vara där. Då får vi begära extra tömning. För vi ska självklart inte ha överfulla soprum. de senaste åren har det också blivit allt större fokus på arbetsmiljöfrågor i avfallsbranschen. När sopor ska hämtas krävs att kärlen kan rulla bra på underlaget, att det inte är lång väg att dra kärlen och att hämtningen inte innebär några lyft. Dessa krav kan på sina håll vara svåra att uppfylla i Stadsholmens hus. Kullerstensbelagda gårdar, små prång i gamla hus och branta backar på Söders höjder innebär att de formella kraven på arbetsmiljö ibland inte helt kan uppfyllas. I till exempel Gamla stan är ytorna dessutom så begränsade att det ofta blir problem. Vi tittar på olika lösningar för de hämtningsställen där det är svårigheter, säger Hanna Lovén. Samtidigt är det inte helt lätt att få till optimala lösningar som förenar arbetsmiljökraven med kulturhistoriska hänsyn och bekvämlighet våra hyresgäster. En lösning som fungerar i vissa fall är att göra om outnyttjade, mindre ytor till soprum. Det har Stadsholmen gjort på Stadsholmens miljövärd Henry Kommel ronderar soprummen regelbundet. några ställen. Men det är förstås inte möjligt att ta till exempel ett barnvagnsrum och göra om det till soprum. Då skapar man andra problem i stället. I några fall kan man kanske bygga godkända soprum som några fastigheter delar på, säger Hanna Lovén. Nackdelen då är att vissa hyresgäster får gå lång väg för att kasta sitt avfall. Många av Stadsholmens hyresgäster efterfrågar möjlighet att källsortera. Dock är det svårt att hitta utrymmen för detta. Tipsa gärna din bovärd om förslag som kan fungera i din fastighet. för att råda bot på de värsta problemen ronderar Stadsholmen alla soprum samt de flesta sophämtningsställen utomhus en gång i veckan. Det har gett bra resultat: Jag går igenom över 100 soprum varje vecka, berättar Stadsholmens miljövärd Henry Kommel. Stadsholmen har både rena grovsoprum och rum med enbart hushållssopor samt kombinerade rum. Nu har jag lärt mig var problemen är stora och var det brukar fungera. Ett be kymmer är att grovsoprummen på en del håll är belamrade med skrymmande saker. I grovsoprummet får man bara slänga sådant som får plats i kärlen, inget annat. Ändå händer det att vi hittar hela soffgrupper, tvättmaskiner, TV-apparater och dylikt i soprummen. Dessa skrymmande saker ska hyresgästerna själva köra bort till någon av stadens återvinningscentraler. När hyresgäster flyttar upplever jag också att det kan blir svårigheter, då mycket kastas på en och samma gång. Där det varit problem med kontinuerlig överbelastning har Henry Kommel sett till att öka hämtningsfrekvensen. Han har också tät kontakt med entreprenörerna och med bovärdarna som informerar hyresgästerna. En del miljömedvetna hyresgästerna uppmanar också varandra med med delanden i trapphusen om hanteringen av sopor, säger Henry. Och när det gäller gropsopor så har ju alla hyresgäster i ett hus gemensamt ansvar för att inte belamra soprummen. foto: jerry malmberg. 7

7 MARKNADSTIDNING B Huset på Mästers Pers gränd ska nu genomgå en varsam upprustning. foto: stockholms stadsmuseum. Nu ska det lilla huset i kvarteret Flintan rustas upp I Vita Bergen äger och förvaltar Stadsholmen flera hus som ger karaktär åt den småskaliga stadsbilden kring Sofia kyrka. I Nu är det dags att renovera det lilla huset på Mäster Pers gränd 1 ett hus som saknar moderna bekvämligheter. kvarteret Flintan ligger det lilla huset med en vacker trädgård runt om. Den sista hyresgästen i huset hade flyttat hit med sin familj redan Familjen ville inte ha någon modernisering och huset saknar idag både vatten avlopp. Vatten hämtades från en pump på Bergsprängargränd och på tomten finns ett utedass, berättar Stadsholmens fastighetsingenjör Ulrika Bask. Den sista hyresgästen, som flyttade ut i höstas, ville att det skulle vara så. Kanske är det det sista bostadshuset i stan som saknar dessa idag självklara bekvämlig heter. Nu planerar vi för en varsam upprustning. en del av huset byggdes sannolikt på 1720-talet. Då var platsen en fattig utkant i staden, tillsammans med Mariaberget, Skinnar viken, Stigberget och Åsöberget. Husen i dessa områden byggdes ofta ut efterhand och fungerade både som bostäder och hantverkslokaler. Vissa av huset berättar tomterna var som små lantliga gårdar med djur. I slutet av 1800-talet fanns starka krafter som verkade för att man skulle riva kåkstäderna på bergen, som ansågs som både brand farliga och sanitärt undermåliga. Ändå klarade sig många hus. När Sofia kyrka byggdes här intill år 1905, hade man inte råd att sanera, och i samband med det växte en ny syn på dessa områden fram. Idag är de reservatsområden och omistliga som bebyggelselokaler i staden. huset på Mäster Pers gränd har också en mycket fin trädgård som anlagts och odlats av den familj som bodde i huset från 1920-talet slut. Här finns stockrosor, en pimpinella roshäck, krikonträd, löjtnantshjärta, lukt pion och en syrenberså. Mannen som anlade trädgården, Alrik Sundberg, bar vatten till sina odlingar med hjälp av ett ok. Jorden fick han från en vall som Stockholms stad lagt upp vid vedboden. Allt enligt Stadsholmens trädgårdshis toriker Maria Flinck, som inventerade trädgården för ett tiotal år sedan. Huset är säkert påbyggt på 1800 talet, säger Ulrika Bask. Vi har beställt en inventering av huset av Stadsmuseet som kommer att ge oss mer kunskap. Vi räknar med att påbörja en fullständig upprustning i sommar. Självklart ska vi gå varsamt fram och behålla husets patina. Hur vi gör med vatten och avlopp får vi se. Huset är byggt direkt på berget, så ska man dra in vatten till tomten måste man spränga. Vi planerar att följa upprustningen av huset på Mäster Pers gränd här i tidningen Stadsholmen. I kommande nummer berättar vi mer om husets historia och människorna som bott i det.

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1

FordrIngsägare I axelsberg en LIten IdyLL nära stan 1 Fordringsägare i Axelsberg En liten idyll nära stan 1 Bo granne med Mälaren Axelsberg tillhör stadsdelen Hägersten och Familjebostäders tre nybyggda hus ligger i områdets sydöstra del. Axelsberg började

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef Ny hyra från 1 juni Förhandlingarna om nya hyror för år 2015 är nu avslutade.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig?

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig? Sammanställning av boendeundersökning 216 Inledning Nu håller du i din hand sammanställningen av boendeundersökningen som genomfördes i maj 216. Vi kan glädjande meddela att 63 lägenheter deltog i undersökningen.

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Välkommen till Svenska Bostäder!

Välkommen till Svenska Bostäder! Välkommen till Svenska Bostäder! Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter 4 200 kommersiella lokaler 825 studentbostäder

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats.

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats. Nobel Center Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats ulf.johannisson@telia.com Tidplan Blasieholmsudden Start PM 130522: Plansamråd 1408/1409 Godkänd detaljplan SBN 1505, KF 1506

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Detaljplan för Bjälken 20 i stadsdelen Södermalm i Stockholm Dp 2010-15100-54 HANDLINGAR Planen består av

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Förändrade stadgar diskutera på årsstämman! Slut med sophämtning vid dörren

Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Förändrade stadgar diskutera på årsstämman! Slut med sophämtning vid dörren Februari 2009 Motionera till föreningsstämman den 12 maj! Finns det något du vill förändra i föreningen eller något du vill att styrelsen ska arbeta med? Den 12 maj klockan 19.00 hålls årets föreningsstämma

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011

ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011 ORGONA-NYTT Information till boende i Brf. Orgona Juni 2011 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Å rets föreningsstämma är avklarad och vi i styrelsen gläds åt fyra nya medlemmar. De senaste åren har varit ganska tuffa

Läs mer

Kvalitet Omtanke Service Trygghet

Kvalitet Omtanke Service Trygghet g n i n d Handltereprenörer för en Vi erbjuder våra hyresgäster Kvalitet Omtanke Service Trygghet Vi gör det tillsammans med våra entreprenörer www.ehb.se handbok_130925.indd 1 2013-09-25 19:09 2 handbok_130925.indd

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

stadsholmen Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012

stadsholmen Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012 Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll inledare foto: jerry malmberg Sven Åberg är ny bovärd

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen.

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen. Aktuellt 2002 STYRELSEN INFORMERAR januari 2002 Information: Det kommer inom kort att sättas upp en ny och snyggare infotavla här på ladan. På den tavlan kommer Vi att sätta upp information ifrån styrelsen

Läs mer

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN FÖRSÖKER DU HITTA HEM I STOCKHOLMSREGIONEN? Vare sig du bott här hela livet eller är på väg att flytta hit,

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer