stadsholmen Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stadsholmen Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll"

Transkript

1 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr Möt Skönhetsrådets Martin Rörby Flintan i Vita Bergen renoveras Mer pengar till underhåll

2 foto: jerry malmberg. Hyresförhandlingarna inte klara Förhandlingarna om nya hyror för 2011 var inte avslutade när tidningen Stadsholmen gick till tryck. Vi återkommer med information om resultatet av förhandlingarna på vår hemsida Takskottningen kostar 10 miljoner Det tuffa vinterklimatet med mycket snö tär även på Stadsholmens ekonomi. Under förra året kostade den prioriterade takskottningen nästan tio miljoner kronor. Det är lika mycket pengar som all städning och all trädgårdsskötsel tillsammans. All snö på tak kan inte röjas direkt Stadsholmens entreprenör prioriterar där riskerna är som störst och jobbar även kvällar och helger för att hinna med. Glöm inte att kolla brandvarnaren! Brandvarnaren i din lägenhet är en viktig säkerhetsdetalj vid eventuell brand. Stadsholmen har monterat brandvarnare i samtliga lägenheter. Men det är du som hyresgäst som måste hålla koll på att den fungerar och byta batteri om det behövs. Så gör det redan idag det är ett lätt sätt att öka tryggheten för dig och dina grannar. Du vet väl att du som hyresgäst hittar mycket praktisk information om ditt boende på hemsidan Och att mycket av innehållet på sajten bara är tillgängligt för dig som är hyresgäst? På sidorna som kräver inloggning kan du felanmäla, beställa blanketter och mycket annat. Ha avtalsnum ret (står på ditt kontrakt) och din personliga kod tillgängliga för att logga in. inledare Utökat underhåll och bättre information Våra årliga enkäter till er hyresgäster visar att ni som bor hos Stadsholmen trivs mycket bra. Men det finns förstås många punkter där ni önskar att vi som hyresvärd förbättrar oss. Bland annat skulle många se att vi utökar lägenhetsunderhållet och förbättrar informationen om våra fastigheter. Era synpunkter finns naturligtvis med i vår planering när vi ska väga samman och tillgodose olika önskemål och angelägna behov. En viktig fråga för oss alla är att fastigheterna är väl underhållna och välskötta, både utvändigt och invändigt. För detta år, 2011, har vi fått utökade resurser för just underhåll; en utökning med cirka 17 miljoner kronor jämfört med förra året till totalt 101 miljoner. Går vi tio år tillbaka i tiden hade vi avsevärt mindre medel till underhåll, endast cirka 40 miljoner kronor. En del av dessa pengar ska gå till lägenhetsunderhållet. Här vet vi att det finns stor efterfrågan på vissa håll. Vi satsar därför tio miljoner mer på detta jämfört med förra året. Lägenheter som gjordes i Sedan förra året har de kommunala bostadsbolagen, däribland Stadsholmen, en gemensam intern byteskö. Har man frågor kring kön vänder man sig numera till Stockholms stads bostadsförmedling, säger Annika Gerdin på Stadsholmen. Det är de som administrerar denna kö. Stadsholmen lämnar en tredjedel av ledigblivna lägenheter till internkön. De övriga två tredjedelarna går till bostadsförmedlingens ordinarie kö. ordning för länge sedan prioriteras fram för dem som fräschats upp senare. De cirka 300 lägenheter där underhåll inte utförts på drygt 20 år kommer vi att ta tag i först. Dessutom ska vi göra åtgärder på en mängd tak och fasader. Ni som bor i fastigheter som är berörda kommer att infor meras i förväg. Handlar det om omfattande arbeten kallar vi till särskilda informationsmöten där vi berättar mer utförligt om vad vi planerar att göra. Många av våra hyresgäster vill ha mer information om husen och deras historia. Vi är glada för att detta intresse är stå stort. För att tillmötesgå dessa önskemål har vi tillsammans med Stadsmuseet tagit fram faktablad om fastigheternas historia och kulturhistoriska värde. Bladen kommer att publiceras på vår hemsida senare under året. Bovärdarna kommer att svara för den mer kortsiktiga informationen om vad som är aktuellt i de olika fastigheterna med anslag i trapphusen. Boendetid avgör plats i internkön christina lillieborg affärsområdeschef Alla Stadsholmens hyresgäster står automatiskt i kön, men vill man söka lägenhet måste man aktivera sin plats, säger Annika Gerdin. Det är boendetiden i den lägenhet man bor i som avgör vilken plats man har i kön. Läs mer om interna kön på hem - sidan För dig som inte har tillång till internet går det bra att besöka bostadsförmedlingen på Fleminggatan 6 på Kungsholmen. Tidningen Stadsholmen. redaktör: Mats Lundqvist. i redaktionen: Christina Lillieborg, Annika Gerdin, Thomas Undvall. ansvarig utgivare: Sandra Plavinskis. telefon: e-post: adress: Stadsholmen, Hornsgatan 50 A, Stockholm. tryck: Federativ Tryckeri AB. layout: Lena Wennerstén Illustrationer & Grafisk form. omslagsfoto: Jerry Malmberg, stora bilden. Kristian Pohl, lilla bilden. 2

3 lokaler foto: kristian pohl. Lokaluthyrarna Carl Gunnar Norberg och Peter Brask svarar gärna på frågor om ombyggnader. Ombyggnad av lokaler ständigt aktuell fråga Många lokalhyresgäster hör av sig till Stadsholmen med frågor som gäller ombyggnader. Här berättar uthyrarna Carl Gunnar Norberg och Peter Brask om vad som gäller när man vill göra förändringar i sin lokal. Stadsholmen har som bekant inte bara bostäder. I våra fastigheter finns över 750 lokaler med vitt skilda verksamheter allt från charmiga butiker till ateljéer och kontor. För att dessa lokaler ska fungera på marknaden krävs i vissa fall anpassningar och ombyggnader. Samtidigt gäller kraven på varsamhet och hänsyn till de gamla husens kvaliteter. Hyr man en lokal i ett hus från 1700-talet är möjligheterna till förändringar mindre än i ett modernt hus. Vad som går att göra i fråga om ombyggnader får bedömas från fall till fall, säger Carl Gunnar Norberg. Och även om man vill göra små förändringar krävs alltid tillstånd från oss. Vi får till exempel en del frågor om att man vill installera en dusch i lokalen. Allt fler cyklar till jobbet och det är ju långsiktigt bra. Ofta kan en dusch dessutom installeras ganska lätt och då ger vi vårt medgivande. Att sätta in ett nytt pentry är också sådant som ibland går bra. Men förutsättningen är alltid att ändringarna sker utan att de kulturhistoriska värdena naggas i kanten. Ny inredning i lokalen fungerar också ibland, säger Peter Brask. Men om lokalen till exempel har gamla paneler eller värdefulla tak med målningar får man inte göra några förändringar. Däremot säger Stadsholmen nej till alla förändringar av husens exteriörer. Att få tillstånd till att sätta in ett takfönster för att få in mer ljus är till exempel omöjligt. Några sådana förändringar medges inte när det gäller Stadsholmens byggnader. Lokalerna får heller inte använ das till annat än vad som framgår av kontraktet. Carl Gunnars och Peters tips till alla lokalhyresgäster som vill bygga om är att ringa Stadsholmen och fråga: Det är bättre att ringa en gång för mycket än att inte ringa alls, säger Peter Brask. Vi har exempel på lokalhyresgäster som gjort förändringar utan att stämma av med oss, och som sedan varit tvungna att återställa det som byggts om. Ett tips är att ta en första kontakt med bovärden. Han eller hon kan sedan hänvisa vidare till oss. De flesta frågor kan vi svara på direkt. Och om det behövs kommer vi självklart ut på plats och bildar oss en uppfattning om läget. Våra fastighetsingenjörer hjälper också till att bedöma vad som kan fungera. i vissa fall kan Stadsholmen ta på sig arbetet att göra en ombyggnad. Företaget har ett brett nätverk av hantverkare som har specialistkompetens att arbeta med gamla hus. Fördelen med det är att vi vet att jobbet blir utfört på rätt sätt, säger Carl Gunnar Norberg. Och vill hyresgästen genomföra en godkänd ombyggnad i egen regi kan vi förmedla kontakt med bra hantverkare. När vi hyr ut en lokal informerar vi alltid om de här sakerna i samband med att hyresgästen skriver kontrakt. FAKTA Ombyggnader i lokaler Alla ombyggnader i lokaler kräver tillstånd från Stadsholmen. Kontakta i första hand bovärden om du har frågor. Du kan läsa mer om Stadsholmens riktlinjer i vår skrift Ett stockholmskt kulturarv som du hittar på hemsidan Det går också bra att kontakta våra lokaluthyrare: Carl-Gunnar Norberg, telefon: , e-post: Peter Brask , e-post: 3

4 porträttet modernt byggnadskomplex där åsikter na varierar huruvida huset bör bevaras som det är eller om det kan byggas om. Likaså går åsikterna isär om hur höga hus kan och bör vara i Stockholm. Martin Rörby har inget principiellt emot höga byggnader, men vill ändå värna Stockholms generella hushöjd som sträcker sig till 6 7 våningar: Det får inte vara ett självändamål att bygga höga hus för att sätta Stockholm på kartan eller skapa märkesbyggnader, säger han. För att motivera en skyskrapa måste huset ha något mer än att bara vara högt. Det omdiskuterade Tors torn vid gränsen mot Norrtull är inte i Skönhetsrådets smak. Tors torn fick en delvis ny utformning i skedet mellan plansamrådet och utställningen för Norra station, säger Martin Rörby. I första förslaget hade huset en höjd på 100 meter, något som senare ökades till drygt 140 meter. Vi tyckte att det behövdes ytterligare samråd och konsekvensanalyser innan man tog beslut. Man borde ha utlyst en arkitekttävling för att få fram ett bättre förslag. Hur ser han då på Stadsholmen, ett bolag som uteslutande fokuserar på stafoto: kristian pohl. Skönhetsrådets Martin Rörby Han värnar stadens historia och förnyelse Som sekreterare i Skönhetsrådet har Martin Rörby ett uppdrag att granska förändringar i Stockholms stadsbild. En grannlaga uppgift i en stad som växer kraftig och samtidigt ska behålla sina värdefulla miljöer. Tidningen Stadsholmen träffade honom för en intervju. Tidningen Stadsholmen träffar Martin Rörby i Ekermanska malmgården på Södermalm. Han har bara några dagar kvar innan det är dags att gå tillbaka till jobbet efter en längre tids föräldraledighet. På agendan står omdiskuterade byggprojekt som förnyelsen av Slussen och det utskällda Tors torn. Skönhetsrådet har en stark ställning som expertgrupp i frågor som gäller förändringar av den fysiska miljön och kan också initiera och driva egna frågor. Martin Rörby är rådets sekreterare sedan Vi granskar detaljplaner och bygglovsärenden i frågor som rör både stadsbyggnad, arkitektur och natur som till exempel parkmiljöer i staden, säger han. Det vi yttrar oss över har ofta remitterats från Stadsbyggnadskontoret, men vi kan också ta initiativ till egna frågor. På så sätt har vi en fri ställning inom Stockholms stad. Vi blir ofta också ombedda att yttra oss i ärenden från andra kommunala förvaltningar, som Fastighetsoch Trafikkontoret. Skönhetsrådet har tretton ledamö ter, flera av dem representerar tunga in sti tutioner som Vetenskapsakademien, Naturskyddsföreningen och Statens fastig hetsverk. Under förra året mottog rådet över 400 ärenden. Vi får ofta uppmärksamhet när vi uttalar oss om byggprojekt som rör stadens centrala delar, säger Martin Rörby. Men majoriteten av våra ärenden handlar faktiskt om ytterstan. Och det är viktigt att vi inte tappar bort de stora värden som finns i till exempel Årsta, Hökarängen, Husby och andra områden. Den process vi arbetar med är lika viktig om den rör gatlyktor i Björkhagen som större frågor i mer centrala delar. Det finns fortfarande mycket att göra vad gäller samtalet kring den arkitektur och miljö som finns i våra bostadsområden, framförallt från 60- talet och framåt. just synen på efterkrigsbebyggelsen som riktigt värdefull var inte helt etablerad när Martin Rörby tillträdde som sekreterare i Skönhetsrådet. Jag hade arbetat med denna epoks bebyggelse på Arkitekturmuseet, säger han. Idag ser vi tydligt att det i alla fall i fackkretsar finns respekt även för moderna hus från till 80-talen. Bland politiker finns ett delvis annat synsätt. Ett aktuellt exempel på det är Trygg- Hansahuset på Kungsholmen. Ett ganska 4

5 dens gamla och etablerade byggda kulturarv? Stadsholmens hus representerar ett kollektivt minne som är ovärderligt för förståelsen av Stockholms framväxt till en modern storstad, säger han. Och det är unikt, och bra, att dessa fastigheter ägs och förvaltas av ett bolag med ett särskilt uppdrag att hantera denna typ av hus. Jag tror att det säkerställer en långsiktig förvaltning bortom tillfälliga trender. Det är också viktigt att behålla reservaten på Mariaberget, Stigberget och Vita Bergen intakta. Dessa helgjutna miljöer har mer att berätta än enskilda byggnader. Stadsholmes hus används som bostäder i vardagen, de är inte några museibyggnader. själv bor Martin Rörby i ett hus från det storskaliga miljonprogrammets tid i Drakenbergsområdet på Söder. Hit flyttade han från Sollentuna när familjen utökades med ett barn. Husen från 1960-talet är välplanerade och fungerar bra för barnfamiljer, konstaterar han. Många i min generation, och kanske framför allt de som är yngre, har en fri syn på miljonprogrammets arkitektur. Här finns gott om förvaring och bra med grönytor precis utanför. Han disputerade år 2003 på en doktorsavhandling om arkitekten David Helldén, mannen som bland annat ritade den första av de fem Hötorgsskraporna. Han har också jobbat på Arkitekturmuseet. Intresset för arkitektur har han haft sedan barndomen. Vilka är då hans favoritområden i stan? Hammarby sjöstad blev väldigt bra, säger han. Sen menar jag inte att man ska bygga så överallt. Men området har tveklöst stora kvaliteter. Jag gillar också den transformation som Telefonplan har genomgått sedan Konstfack flyttade dit. Området är delvis förnyat, men med respekt för den gamla bebyggelsen. Det är en form av återbruk som jag gärna skulle se mer av. Min favorit bland Stadsholmens hus är Mariahissen. Den är en kraftfull del av den dramatiska stadsbild som Mariaberget representerar. Dramatik saknas inte heller strax nedanför Mariaberget omdaningen av Slussen kommer oundvikligen att vara i fokus för stadsbyggnadsdebatten i Stockholm under många år framöver. Projektet innehåller svåra överväganden där den unika slussenkarusellen ska ersättas med något helt nytt, säger Martin Rörby. Frågorna kring trafiklösningarna är komplexa men i det närmaste klara. Projektet hade vunnit på om Stockholms stad hade varit mer tydlig med vad man ville ha. Nu blev det så att man överlät till konsulterna att komma med visioner. Den kritik som vi i Skönhetsrådet, och andra, har kommit med mot projektet tycks man ändå ha lyssnat på. Det ska bli intressant att se hur förslaget som ställs ut i maj ser ut. Jag vågar mig på att vara försiktigt optimistisk och har en förhoppning om att det kommer att bli bra. foto: kristian pohl. FAKTA Skönhetsrådet Skönhetsrådet granskar detaljplaner och bygglovsärenden som kommer på remiss från Stadsbyggnadskontoret. Man yttrar sig också över ärenden från andra kommunala förvaltningar. Rådet har inte någon formell beslutsrätt, men har ändå stor tyngd genom den kompetens som rådets 13 medlemmar representerar. Kommunfullmäktige väljer tolv av ledamöterna, och rådet själv den trettonde som av tradition brukar vara en stockholmskännare. FAKTA Martin Rörby Ålder: 46 år. Bor: Drakenbergsområdet på Söder. Martin Rörby menar att Stadsholmens hus representerar ett kollektivt minne. Familj: Fru och en son på ett och ett halvt år. Jobbet: Sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet. Kuriosa: Samlar på modellbilar, har över 6000 stycken, och arbetar med en bok om bilens arkitektur. 5

6 sopor Stora problem med sophanteringen under vintern Stadsholmen har under vintern stundtals haft stora problem med sophanteringen i vissa fastigheter. Det handlar om sopbilar som inte kommer fram för all snö och om belamrade soprum. Vi tittar nu på olika lösningar för att komma tillrätta med problemen, säger Hanna Lovén på Stadsholmen. Vintern med all snö och is har lett till att soporna inte kunnat hämtas som de ska i alla fastigheter. Entreprenören som hämtar anser att snöröjningen i vissa fall brister, säger Hanna Lovén. De menar att de inte kan dra ut sopkärlen på grund av snövallar och att de inte kommer fram ordentligt med sina bilar. I backiga miljöer kan det också vara svårt att hämta soporna på grund av halka. När vi upptäcker att soporna inte hämtats, eller fått signaler om detta från våra hyresgäster, ringer vi direkt till Trafikkontoret som har totalansvar för sophämtningen i Stockholm. Många gånger får vi hålla på och ringa dagligen till dess att soporna till slut hämtas. Ibland kan soprummet vara fullt på grund av att någon misskött sig och lagt dit saker som inte ska vara där. Då får vi begära extra tömning. För vi ska självklart inte ha överfulla soprum. de senaste åren har det också blivit allt större fokus på arbetsmiljöfrågor i avfallsbranschen. När sopor ska hämtas krävs att kärlen kan rulla bra på underlaget, att det inte är lång väg att dra kärlen och att hämtningen inte innebär några lyft. Dessa krav kan på sina håll vara svåra att uppfylla i Stadsholmens hus. Kullerstensbelagda gårdar, små prång i gamla hus och branta backar på Söders höjder innebär att de formella kraven på arbetsmiljö ibland inte helt kan uppfyllas. I till exempel Gamla stan är ytorna dessutom så begränsade att det ofta blir problem. Vi tittar på olika lösningar för de hämtningsställen där det är svårigheter, säger Hanna Lovén. Samtidigt är det inte helt lätt att få till optimala lösningar som förenar arbetsmiljökraven med kulturhistoriska hänsyn och bekvämlighet våra hyresgäster. En lösning som fungerar i vissa fall är att göra om outnyttjade, mindre ytor till soprum. Det har Stadsholmen gjort på Stadsholmens miljövärd Henry Kommel ronderar soprummen regelbundet. några ställen. Men det är förstås inte möjligt att ta till exempel ett barnvagnsrum och göra om det till soprum. Då skapar man andra problem i stället. I några fall kan man kanske bygga godkända soprum som några fastigheter delar på, säger Hanna Lovén. Nackdelen då är att vissa hyresgäster får gå lång väg för att kasta sitt avfall. Många av Stadsholmens hyresgäster efterfrågar möjlighet att källsortera. Dock är det svårt att hitta utrymmen för detta. Tipsa gärna din bovärd om förslag som kan fungera i din fastighet. för att råda bot på de värsta problemen ronderar Stadsholmen alla soprum samt de flesta sophämtningsställen utomhus en gång i veckan. Det har gett bra resultat: Jag går igenom över 100 soprum varje vecka, berättar Stadsholmens miljövärd Henry Kommel. Stadsholmen har både rena grovsoprum och rum med enbart hushållssopor samt kombinerade rum. Nu har jag lärt mig var problemen är stora och var det brukar fungera. Ett be kymmer är att grovsoprummen på en del håll är belamrade med skrymmande saker. I grovsoprummet får man bara slänga sådant som får plats i kärlen, inget annat. Ändå händer det att vi hittar hela soffgrupper, tvättmaskiner, TV-apparater och dylikt i soprummen. Dessa skrymmande saker ska hyresgästerna själva köra bort till någon av stadens återvinningscentraler. När hyresgäster flyttar upplever jag också att det kan blir svårigheter, då mycket kastas på en och samma gång. Där det varit problem med kontinuerlig överbelastning har Henry Kommel sett till att öka hämtningsfrekvensen. Han har också tät kontakt med entreprenörerna och med bovärdarna som informerar hyresgästerna. En del miljömedvetna hyresgästerna uppmanar också varandra med med delanden i trapphusen om hanteringen av sopor, säger Henry. Och när det gäller gropsopor så har ju alla hyresgäster i ett hus gemensamt ansvar för att inte belamra soprummen. foto: jerry malmberg. 7

7 MARKNADSTIDNING B Huset på Mästers Pers gränd ska nu genomgå en varsam upprustning. foto: stockholms stadsmuseum. Nu ska det lilla huset i kvarteret Flintan rustas upp I Vita Bergen äger och förvaltar Stadsholmen flera hus som ger karaktär åt den småskaliga stadsbilden kring Sofia kyrka. I Nu är det dags att renovera det lilla huset på Mäster Pers gränd 1 ett hus som saknar moderna bekvämligheter. kvarteret Flintan ligger det lilla huset med en vacker trädgård runt om. Den sista hyresgästen i huset hade flyttat hit med sin familj redan Familjen ville inte ha någon modernisering och huset saknar idag både vatten avlopp. Vatten hämtades från en pump på Bergsprängargränd och på tomten finns ett utedass, berättar Stadsholmens fastighetsingenjör Ulrika Bask. Den sista hyresgästen, som flyttade ut i höstas, ville att det skulle vara så. Kanske är det det sista bostadshuset i stan som saknar dessa idag självklara bekvämlig heter. Nu planerar vi för en varsam upprustning. en del av huset byggdes sannolikt på 1720-talet. Då var platsen en fattig utkant i staden, tillsammans med Mariaberget, Skinnar viken, Stigberget och Åsöberget. Husen i dessa områden byggdes ofta ut efterhand och fungerade både som bostäder och hantverkslokaler. Vissa av huset berättar tomterna var som små lantliga gårdar med djur. I slutet av 1800-talet fanns starka krafter som verkade för att man skulle riva kåkstäderna på bergen, som ansågs som både brand farliga och sanitärt undermåliga. Ändå klarade sig många hus. När Sofia kyrka byggdes här intill år 1905, hade man inte råd att sanera, och i samband med det växte en ny syn på dessa områden fram. Idag är de reservatsområden och omistliga som bebyggelselokaler i staden. huset på Mäster Pers gränd har också en mycket fin trädgård som anlagts och odlats av den familj som bodde i huset från 1920-talet slut. Här finns stockrosor, en pimpinella roshäck, krikonträd, löjtnantshjärta, lukt pion och en syrenberså. Mannen som anlade trädgården, Alrik Sundberg, bar vatten till sina odlingar med hjälp av ett ok. Jorden fick han från en vall som Stockholms stad lagt upp vid vedboden. Allt enligt Stadsholmens trädgårdshis toriker Maria Flinck, som inventerade trädgården för ett tiotal år sedan. Huset är säkert påbyggt på 1800 talet, säger Ulrika Bask. Vi har beställt en inventering av huset av Stadsmuseet som kommer att ge oss mer kunskap. Vi räknar med att påbörja en fullständig upprustning i sommar. Självklart ska vi gå varsamt fram och behålla husets patina. Hur vi gör med vatten och avlopp får vi se. Huset är byggt direkt på berget, så ska man dra in vatten till tomten måste man spränga. Vi planerar att följa upprustningen av huset på Mäster Pers gränd här i tidningen Stadsholmen. I kommande nummer berättar vi mer om husets historia och människorna som bott i det.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef Ny hyra från 1 juni Förhandlingarna om nya hyror för år 2015 är nu avslutade.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

stadsholmen Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012

stadsholmen Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 1 2012 Möt konstnären Tommy Hilding Fjärrvärmen byggs ut i Gamla stan Mer pengar till underhåll inledare foto: jerry malmberg Sven Åberg är ny bovärd

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013 Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus Anne vill visa handens arbete en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide.

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. SöderS BOSTADSGUIDE Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. Producerad för Södertörns högskolas studentkår, SöderS. Copyright 2012 Text och idé:

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

stadsholmen Max fick lägenhet i Gamla stan Inre underhåll kräver planering Möt pianisten Margot Nyström

stadsholmen Max fick lägenhet i Gamla stan Inre underhåll kräver planering Möt pianisten Margot Nyström stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2012 Max fick lägenhet i Gamla stan Inre underhåll kräver planering Möt pianisten Margot Nyström en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2012

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster

Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster Juni 2003 Vi hälsar nyinflyttade välkomna till föreningen och hoppas att ni ska trivas! Ta gärna del av tidigare information genom hemsidan www.brfherden.se.

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Välkommen till Svenska Bostäder!

Välkommen till Svenska Bostäder! Välkommen till Svenska Bostäder! Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter 4 200 kommersiella lokaler 825 studentbostäder

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

stadsholmen Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan

stadsholmen Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 3 2015 Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan Glöm inte din brandfilt!

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Stockholmshemmet 1 MARS 2011. Hjälper till rätta. Länge i samma lägenhet Utställning för stora och små Styr själv över underhållet

Stockholmshemmet 1 MARS 2011. Hjälper till rätta. Länge i samma lägenhet Utställning för stora och små Styr själv över underhållet Stockholmshemmet 1 MARS 2011 Hjälper till rätta Länge i samma lägenhet Utställning för stora och små Styr själv över underhållet Nu nalkas äntligen våren VD HAR ORDET När jag skriver dessa rader har vintern

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012 PÅ GÅNG s. 3 Byta lägenhet? Familjen Al-Draisawi fick en ny lägenhet via det interna bostadskön. Läs om hur du kan göra för att byta

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Lyckebybladet nr 2, 2015

Lyckebybladet nr 2, 2015 Lyckebybladet nr 2, 2015 SOMMARINFO! Föreningsstämman Nu är årets ordinarie föreningsstämma avklarad och vi tackar de medlemmar som var närvarande på stämman. På stämman togs nya stadgar. De nya stadgarna

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer