SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D Munich

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG under trademark license of Siemens AG Designed for life SXG75

2 Innehållsförteckning 1 r- n- t av än- Säkerhetsanvisningar... 3 Översikt över telefonen... 5 Displaysymboler... 7 Komma igång... 9 Sätta i SIM-kortet/batteriet... 9 RS MultiMediaCard Ladda batteriet Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN Nödsamtal (SOS) Allmän information Viloläge Mottagningssignal Offline-läge Digital Rights Mgmt. (DRM) Huvudmenyn Flikar Navigeringsknapp Standardfunktioner Säkerhet PIN-koder Skriva text Ringa samtal Videosamtal Besvara samtal Avvisa samtal Tonföljder (DTMF) Kontakter Röstaktiverad uppringning Samtalslistor Samtalslistor Tid och kostnad...46 Kamera Skapa meddel SMS/MMS E-post Inkorg...57 Meddelandelistor Utkast Skickade medd Meddelandeinställningar SMS-inställningar MMS-inställningar...68 E-postinställningar...70 CB-inställningar...73 Inställningar för direktmeddelande...74 Prog. för snabbm Inleda/visa/avsluta chatt Ta emot chatt Röstmeddelande...85 Inställningar Internet Skriv in URL...87 Bokmärkeslista...87 Historik...87 Läsarinställningar Spel...93 Se också index i slutet av denna användarguide

3 2 Innehållsförteckning r- n- t av än- Organiserare Kalender Röstmemo Tidszoner Fjärrsynk Övrigt Min meny SIM-verktyg (tillval) Larmklocka FM-radio Miniräknare Enhetskonvert Ljudspelare Stoppur Mediaspelare Mina saker Inställningar Profiler Ringsignaler Teman Visning Vibration (tyst larm) Anslutningsbarhet Genvägar Uppringningsinst Telefon Klocka Säkerhet Nät Tillbehör Mobile Phone Manager Frågor och svar Kundservice (Customer Care) Skötsel och underhåll Specifikationer SAR Tillbehör Producentens Garanti Licensavtal Menystruktur Sakregister Se också index i slutet av denna användarguide

4 Säkerhetsanvisningar 3 Säkerhetsanvisningar Tips till föräldrar Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan medföra! När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning. Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers, kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. Ringsignalen (s. 112), hänvisningstonerna (s. 124) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (s. 31). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörskador. Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvarliga sak- och personskador inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera. Titta inte på lysdioden (te.x. aktiverad infraröd port, lysdiod) med optiska förstoringsapparater på grund av strålning. Denna produkt uppfyller klassificeringen för LED-produkter av klass 1 enligt IEC/EN Sådana produkter är säkra att använda under skäligen förutsebara driftförhållanden. Små barn kan plocka loss och svälja smådelar, som SIM-kort, tätningsplugg, objektivring, tätningsskydd och RS MultiMedia- Card. Därför måste telefonen förvaras oåtkomligt för barn. Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om denna inte beaktas kan laddaren förstöras. Strömkabeln måste stickas i ett lättåtkomligt AC-väggutttag vid laddning av batteriet. Laddningsenheten kan endast stängas av genom att stickproppen dras ur efter laddning av batteriet.

5 4 Säkerhetsanvisningar Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt), SIM-kort eller RS MultiMedia- Card. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några ändringar på apparaten-detta leder till att garantin upphör att gälla. Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar. Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc. Placera inte telefonen nära elektromagnetiska databärare som kreditkort eller disketter. Då kan information som lagrats på dem gå förlorad. Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på at alla relevanta bestämmelser uppfylls. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Utsätt inte telefonen för stötar och slag. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla! Dessa säkerhetsanvisningar gäller även Siemens originaltillbehör. Bluetooth Telefonen har en Bluetooth-port. Med den kan du trådlöst koppla din telefon till ett headset för högtalarfunktion eller en annan Bluetooth-klar enhet. Beakta följande anvisningar för att garantera en säker koppling av enheterna så att inte tredje part kan få tillgång till din telefon: Första gången du kopplar samman två enheter, s.k. "Pairing", ska du befinna dig i en säker miljö. Båda enheterna måste då en gång identifieras via ett lösenord/pin. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du (om ingen PIN är standardinställd) välja en 16-siffrig nummerkombination som är svår att gissa sig fram till. Övergång till automatisk uppkoppling ("Förbindelse utan bekräftelse") bör endast utföras i undantagsfall. För att minimera eventuella säkerhetsrisker bör anslutningen endast företas med säkra enheter. Din telefons "synlighet" bör du begränsa så mycket som möjligt. På så sätt blir det mycket svårare för okända enheter att försöka skapa en anslutning till din telefon. Därför ska du i Bluetooth-menyn ändra alternativet Synl. för andra från Visa alltid till Ej synlig (s. 118). Vid en Bluetooth-anslutning överförs namnet på din telefon. I leveransläge är det "Bluetooth ID". Du kan ändra namnet när du första gången aktiverar Bluetooth eller senare i Bluetooth-menyn (Mitt BTnamn, s. 117). Om Bluetooth inte behövs ska funktionen vara avaktiverad. Innan du använder Bluetooth-tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon ska du i fordonets manual kontrollera om det finns några särskilda begränsningar för användning av sådana produkter.

6 Översikt över telefonen 5 Översikt över telefonen 1 j Videosamtalsknapp Tryck på videosamtalsknappen. Telefonen är i videosamtalsläge. 2 k WAP-knapp Öppna webbläsaren om inte knappen har programmerats. 3 A Knappen Koppla Ring upp visat/markerat telefonnummer/namn, besvara samtal. 4 B Knappen På/Av/Avsluta Avstängd: Håll nedtryckt för att slå på telefonen. Under ett samtal eller i en tillämpning: tryck kort för att avsluta. I menyer: Håll nedtryckt för att återgå till viloläge. I viloläge: Håll nedtryckt för att stänga av telefonen. Tryck kort: Avstängningsmeny. 5 Displayknappar Knapparnas aktuella funktioner visas på displayens nedersta rad som text / symbol. 6 i Knappen Uppgift Tryck kort: öppna uppgiftsväxlaren. Håll nedtryckt: öppna huvudmenyn. 7 l Knappen Radera Textinmatning: Radera ett och ett tecken i textinmatningsläge. Håll nedtryckt för att radera text snabbt. Listor/inmatningsfält: Radera markerat/ markerade element. 8 Navigeringsknapp C Tryck på navigationsknappen för att öppna huvudmenyn eller starta en tillämpning/funktion (s. 18). 9 I viloläge: G Tryck kort: Öppna användarprofilen. Håll nedtryckt: Starta röstuppringningen. H Öppna Kontakter. E Öppna Kalendern. D Starta FM-radion. I listor, meddelanden och menyer: I Bläddra uppåt/nedåt. Z W :10 Operatör Inkorg ƒ Mob. na.

7 6 Översikt över telefonen 1 Öronsnäcka 2 Inbyggd antenn Täck inte över telefonen ovanför batterilocket i onödan. Det försämrar mottagningskvaliteten. 3 Kameraobjektiv 4 ; Knappen Kamera 5 : Mediaspelarknapp Starta mediaspelaren. 6 +/ - Volymkontroll 7 Display 8 Hållare RS MultiMediaCard 9 Infraröd port (IrDA) : * Ringsignaler Håll nedtryckt i viloläge: Aktivera/avaktivera alla ljudsignaler (förutom larmklockan). Vibratorn aktiveras automatiskt. Håll nedtryckt under inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal.! # Knapplås Håll nedtryckt i viloläge för att spärra/ låsa upp knappsatsen. Endast nödnummer kan ringas. När du slår ett nummer: Mata in jokertecken "?". " Anslutningsuttag För laddare, headset, blixt etc. Anslutning för extern antenn $ Kameraobjektiv % Högtalare Z W :10 Operatör Inkorg ƒ Mob. na.

8 Displaysymboler Displaysymboler (urval) Z Mottagningssignal Y W L P O R M Q Laddning Batteriets laddningstillstånd, t.ex. 50 % Kontakter Samtalslistor Internet Kamera Meddelanden Organiserare Spel Mediaspelare Videotelefoni S Övrigt N T Ç Mina saker (filhantering) Inställningar Alla samtal vidarekopplas Ringsignal av Displaysymboler IrDA-överföring Bluetooth aktiverad. Bluetooth synlig för andra ª Bluetooth vid dataöverföring œ Samtal accepterat av Bluetoothenhet Inloggning för direktmeddelande ~ Mobil navigering Händelser (urval) ã SMS-minnet fullt } Missade samtal å Æ Á Ê Ä Telefonens minne fullt Nätet inte tillgängligt Inkorg Minnesassistenten Avgiftsbelagda data (DRM, (s. 17)) 7 ¹ Larm inställt Ä Å Knappsats låst Autosvar aktiverat IrDA aktiverat

9 8 Displaysymboler Meddelandesymboler (urval) p q r s t w x y z Oläst Läst Utkast Skickat MMS ej skickat MMS mottaget MMS läst MMS med DRM-innehåll (s. 17) E-post vidarebefordrad { E-post med bilaga À Röstmeddelande väntar Kamerasymboler Ù Ljusstyrka Ú Zoomfaktor Û Vitbalans Blixt ansluten

10 Komma igång 9 Komma igång Vid leverans skyddas telefonens display av plastfolie. Dra av denna skyddsfolie försiktigt innan du börjar använda telefonen. Skjut locket mot fronten i pilens riktning 1. När du gör detta skapas statisk elektricitet, som i sällsynta fall kan leda till att kanterna runt displayen får en annan färg. Detta fenomen försvinner av sig självt inom tio minuter. Sätta i SIM-kortet/ batteriet Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIMkortet är av kreditkortsstorlek, måste du försiktigt bryta loss det mindre kortet på det. 2 Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan nedåt framför öppningen. Skjut sedan in SIM-kortet 2 med ett lätt tryck (observera det avfasade hörnet för korrekt placering).

11 10 Komma igång Sätt i batteriet från sidan 1 och tryck sedan nedåt 2 tills batteriet snäpper fast. För att ta ut batteriet trycker du på plastfästet på sidan och tar sedan ut batteriet. Sätt på locket och skjut det framåt i pilens riktning tills det snäpper fast. Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet! RS MultiMediaCard RS MultiMediaCard är ett minneskort som ger din telefon mycket stor minneskapacitet. På det kan du spara t.ex. bildfiler, videofiler och ljudinspelningar. Du kan dessutom använda MultiMediaCard som en diskett för att spara andra slags filer. Du får tillgång till listan över mappar och filer i menyn Mina saker (s. 108). Om en fil på MultiMediaCard tilldelas en funktion i telefonen, t.ex. en ringsignal, kopieras denna till telefonens minne. RS MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association. Nytt RS MultiMediaCard Säkerhetskopiera informationen på det gamla kortet till en dator. Formatera det nya MultiMediaCard. Kopiera informationen från datorn till det nya MultiMediaCard. Sätta i/ta ut RS MultiMediaCard Följ de instruktioner från tillverkaren som medföljer ditt nya RS MultiMedia- Card. OBS! Innan du tar ut RS MultiMediaCard bör du genomföra funktionen Mata ut kort i inställningsmenyn (s. 125). På så vis undviker du att förlora data.

12 Komma igång 11 Tryck på hållaren. Korthållaren öppnas. Du kan ta bort den. Sätt i kortet på hållaren (se till att det avfasade hörnet ligger åt rätt håll 1). Sätt i hållaren med kortet i telefonen 2 tills den snäpper fast. Y Visning under laddningsförloppet. Ladda batteriet Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddningskabeln nedtill på telefonen och anslut nätadaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst två timmar. Använd endast den laddare som medföljer! Du kan också ladda batteriet via USBporten (Tillbehör, s. 135). Laddningstid Ett tomt batteri är helt uppladdat efter cirka två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Om temperaturen över- respektive understiger detta intervall med 5 grader blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptern får inte överskridas. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Ta inte ut batteriet i onödan och undvik om möjligt att avsluta laddningsförloppet i förtid. Vid längre användning blir nätadaptern varm. Detta är normalt och inte farligt. Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

13 12 Komma igång Drifttider Drifttiden beror på hur telefonen används. Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge märkbart. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla. Samtalstid: UMTS: upp till 300 minuter GSM: upp till 360 minuter Tid i viloläge: Upp till 400 timmar Samtalstid och tid i viloläge beror på nätmiljön. Du hittar fler exempel på funktioner som förkortar tiden i viloläge, t.ex. animerad skärmsläckare, snabbsökning, på s Laddningssymbolen syns inte Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar. Visning av batteristatus Visning av batteristatus under användning (tomt fullt): VWX Varning för svagt batteri När batteriet är nästan urladdat får du två varningar. Den första varningen hörs när batteriet har 10 minuter batteritid kvar. Den andra varningen hörs när batteriet har 1 minut batteritid kvar. OK Tryck för att bekräfta varningen. Avstängning Om batteriet laddas ur helt stängs telefonen av automatiskt. Om telefonen stängs av på grund av dåliga batterier startar den automatiskt igen när den laddats.

14 Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN Slå på/stänga av telefonen Slå på telefonen B Håll knappen På/Av/Avsluta nedtryckt för att slå på telefonen. Mata in PIN-koden eller bekräfta frågan (s. 24). Ditt hälsningsmeddelande och starta animeringen visas om de aktiverats (s. 114). Tryck på en valfri knapp för att avsluta animeringen. Telefonen slås på automatiskt när: du laddar telefonen via USB eller ett larm eller en kalenderhändelse infaller. Om du inte vidtar någon åtgärd stängs telefonen av igen. Om du svarar på larmet krävs PIN. Ja Tryck för att aktivera. Eller Offline Tryck för att starta i offlineläge (s. 17). Ange PIN 13 Du kan skydda SIM-kortet med en 4- till 8-siffrig PIN-kod. J Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast asterisker (*). Korrigera med l. OK Bekräfta. Det kan ta några sekunder innan telefonen är igång. Ändra PIN...s. 23 Häva SIM-kortsspärr...s. 24

15 14 Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN Stänga av telefonen B Eller B Stänga av Offline-läge Håll knappen På/Av/Avsluta nedtryckt. Tryck kort och välj ett av följande alternativ. Telefonen stängs av. Telefonen slås på automatiskt om ett larm eller en kalenderhändelse infaller. Telefonen stängs inte av, men är inte ansluten till nätet (s. 17). Avslutningsanimeringen (s. 114) avslutas. Avslutningsanimeringen avbryts om: vissa filer verkar saknas eller om telefonen tar emot ett MMS. Ett varningsmeddelande visas. Tryck på Ja för att slutföra avstängningen. Filer sparas inte. Meddelande tas emot när telefonen slås på igen. Nödsamtal (SOS) Använd endast funktionen i verkliga nödfall! Om du trycker på displayknappen SOS kan du ringa ett nödsamtal i alla nät utan ett SIM-kort och utan att mata in en PIN-kod (inte möjligt i alla länder). Om knappsatsen är låst (s. 6) kan endast nödnummer ringas: Mata in numret och tryck på SOS.

16 Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN 15 Slå på telefonen för första gången När du slår på telefonen för första gången eller efter att batteriet har varit uttaget, uppmanas du att ställa in tid och datum. C Välj om du vill ställa in tid och datum. Tid/datum När du slår på telefonen för första gången bör du ställa in tid och datum så att telefonen visar rätt tid. Du behöver inte upprepa den här inställningen. J Ange först datum (dag/månad/år) och därefter tiden (24 timmar). C Tryck för att uppdatera tid och datum. Du kan aktivera Autotid (s. 129) för att visa lokal tid i nätet om denna funktion stöds. Tidszoner F I Välj önskad inställning och byt tidszon på världskartan. Välj en stad i den valda tidszonen. Alt. Öppna menyn och välj Ställ in tidszon för att spara. Du hittar fler alternativ och inställningar på s. 128.

17 16 Allmän information Allmän information Viloläge Så snart operatörens namn visas i displayen, försätts telefonen i viloläge och är klar att använda. B Håll knappen På/Av/Avsluta nedtryckt för att gå tillbaka till viloläget från alla situationer. Följande information kan visas: Logotyp Om logotyp eller bakgrund har aktiverats (s. 113) visas logotyp. Info-meddelanden Om CB har aktiverats (s. 73) visas en CB-ruta med det senaste info-meddelandet. Det rullas horisontellt vid behov. CB-rutan är endast tillgänglig om larmregionen inte används, dvs. om det inte finns några aktuella händelser. Larmregion I larmregionen ovanför displayknapparna kan följande meddelandetyper visas: Nya poster i lista över missade samtal, röstbrevlåda eller Inkorg. Nytt innehåll via IrDA/Bluetooth. Missade kalenderhändelser. Antalet ny poster visas (t.ex. 1 missat samtal). Mottagningssignal Z Stark mottagningssignal. [ En svag signal leder till dålig samtalskvalitet, vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts. Flytta dig till en annan plats. Om telefonen inte kunnat ansluta till ett nät efter 15 minuter övergår den till viloläge. Telefonen försöker endast att ansluta till ett nät i intervaller.

18 Allmän information 17 Offline-läge När telefonen är i offline-läge kan du använda många funktioner, men telefonen är inte ansluten till något nät (du kan inte besvara inkommande samtal eller ringa samtal). Det här läget ska användas i flygplan. Växla mellan offline- och onlineläge: B Tryck kort och välj Offlineläge/Online-läge. C Bekräfta frågan. Digital Rights Mgmt. (DRM) Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användningen av nedladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsad av leverantören, t.ex. genom kopieringsskydd, tidsbegränsning och/eller begränsat antal användningstillfällen. Bruksanvisning Symboler Följande symboler används i den här bruksanvisningen: J B A Alt. C D F E H I G = Mata in siffror eller bokstäver. Knappen På/Av/Avsluta Knappen Koppla Visar en displayknapps funktion. Tryck på navigeringsknappen för att t.ex. öppna menyn. Visar navigationsfunktion. Tryck på angiven sida av navigeringsknappen. Operatörsberoende funktion som kan kräva speciell registrering.

19 18 Allmän information Huvudmenyn Huvudmenyn visas grafiskt med symboler: Öppna från viloläge. C F / I C Flikar Symboler för val av tillämpning. Starta tillämpning. Flikarna ger dig snabb åtkomst till information och tillämpningar. F Växla mellan flikar. När du ändrar en flik navigerar du i inmatningsfältet. I Lämna inmatningsfältet för att växla till nästa flik. Navigeringsknapp Symbolen i mitten av den nedre displayraden visar den aktuella funktionen när du trycker navigeringsknappen nedåt. I den här bruksanvisningen används symbolen C när du ska trycka vertikalt på navigeringsknappen. Följande funktioner är tillgängliga (urval): ƒ Visa huvudmenyn Bekräfta/välj Ändra (öppna alternativlistan) Ringa, besvara samtal Redigera Kamera Skicka ô Visa Spara ˆ Spela upp Pausa Stoppa Š Spela in Zooma ö Infoga kalender Infoga bild Infoga kontakt

20 Allmän information 19 Menystyrning I bruksanvisningen ges en kortfattad beskrivning av hur du gör för att komma åt en funktion, t.ex. för att ställa in ringsignaler. C T Ringsignaler Detta omfattar följande steg: C Öppna huvudmenyn. F / I C I C Välj T för att öppna menyn Inställningar. Bekräfta valet. Välj funktionen Ringsignaler. Bekräfta valet. Standardfunktioner Alternativmenyer Listan innehåller funktioner som förekommer i flera alternativmenyer. Alt. Öppna menyn. <Ny post> Spara Ändra Visa Info Uppgifter Ta bort/ Ta bort allt Avsluta Ändra Inmatn.metod Textred.meny Sortera efter Skapa ny post. Spara post. Öppna listan över alternativ. Välj ett alternativ och bekräfta. Visa post. Visa egenskaper för den valda posten. Visa mer information om ett meddelande (t.ex. datum, avsändare, minnesplats, bifogade filer, storlek). Radera post/radera alla poster efter en bekräftelse. Avsluta tillämpning. Bekräfta med C om du vill spara ändringarna. Öppna post/inmatningsfält för att redigera. Öppna menyn för inmatningsmetod (s. 25). Öppna menyn för textredigering (s. 26). Välj sorteringskriterium (t.ex. alfabetisk, typ, status, avsändare, datum/ tid).

21 20 Allmän information Använd som Ändra namn Skicka Skapa medd. Svara/ Svara alla Kapacitet/ Minnesstatus t.ex. ange bild som bakgrund, logotyp, skärmsläckare, melodi som ringsignal. Byt namn på vald post. Välj sändningstyp (t.ex. MMS, SMS, direktmeddelande, e-post, IrDA eller Bluetooth ) och skicka. Om du skickar via Bluetooth, väljer du Sök/Kända enheter/senast ansluten (s. 117). Om du väljer en DRM-skyddad fil kan du inte välja att skicka. Välj sändningstyp (se ovan) och skapa meddelande. Om du har valt en kontakt/ post i samtalslista, används den för mottagardata. Avsändaren blir mottagare, framför ämnet infogas "Re:" och den mottagna texten infogas i det nya meddelandet. Visa minnesstatus för tillämpning, telefon, SIMkort eller RS MultiMediaCard. Om det finns för lite minne för att spara data, visas ett meddelande. Bekräfta med C för att öppna Minnesassistent (se nedan). Snabb listsökning Om du trycker på sifferknapparna när du befinner dig i en lista sorterad i bokstavsordning (t.ex. Kontakter, Egna saker), öppnas ett snabbsökningsfönster. J Mata in text för att hoppa direkt till den post som mest överensstämmer med den inmatade texten. Minnesassistent Minnesassistenten startas automatiskt om du har för lite minne. Starta via huvudmenyn: C T Telefon Filsystem Minnesassistent Alla sparade mappar och filer i telefonens minne och på RS MultiMedia- Card (s. 10) visas. Visa namn och storlek på mappar/filer. Om RS MultiMediaCard är isatt organiseras mappar/filer på en separat flik. F Välj en flik (telefonens minne/rs MultiMediaCard). I Välj mapp/fil. Alt. Öppna menyn och välj funktion (standardfunktioner s. 19). För att skapa tillgängligt minne ska du öppna filen innan du raderar eller radera filerna direkt.

22 Allmän information 21 Markeringsläge I vissa tillämpningar (t.ex. Kontakter/ Egna saker) kan du markera en eller flera poster i en lista för att utföra en funktion på alla samtidigt. Alt. I C Öppna menyn och välj Markera. Välj en eller flera poster. Markera/avmarkera post. Markeringsalternativ Beroende på den aktuella situationen finns olika funktioner tillgängliga. Alt. Öppna menyn. Markera/ Avmarkera Markera allt Avmarkera allt Ta bort marker. Skicka markerade Hämta markerade Ta bort mark. f. li. Markera/avmarkera vald post. Markera alla poster. Avmarkera alla poster. Radera alla markerade poster. Skicka markerat meddelande (t.ex. e-post från mappen Utkast). Hämta markerad e-post (om endast meddelandehuvudet har hämtats). Ta bort vald(a) kontakt(er) från t.ex. en distributionslista eller en grupp. Kortnummer för menyer Alla menyfunktioner är numrerade. Om du matar in de här siffrorna i en följd kan du välja en funktion direkt. T.ex. skriva ett nytt SMS (i viloläge): C Tryck för att öppna huvudmenyn. 5 Tryck på den här knappen för Meddelanden. 1 Tryck på den här knappen för att skapa ett nytt meddelande. 1 Tryck på den här knappen för SMS.

23 22 Allmän information Växla mellan uppgifter Telefonen har stöd för användning av flera tillämpningar samtidigt. Funktionen du använder ligger i förgrunden, övriga öppna tillämpningar ligger i bakgrunden. Du kan växla mellan den aktuella tilllämpningen och huvudmenyn, viloläget eller en annan öppen tillämpning. i Tryck på knappen Uppgift. Alla öppna tillämpningar listas. Du kan växla direkt till huvudmenyn, hem eller till en öppen tillämpning: Meny/Hem/<tillämpning> Välj och bekräfta med C. Om du har parkerat ett samtal kan du välja Aktuellt samtal för att återgå till samtalet. Växla mellan uppgifter Om det finns öppna tillämpningar visas en alternativmeny. Alt. Öppna menyn. Byt till Stäng Stänga alla Flytta markerad tillämpning till förgrunden. Stäng markerad tillämpning. Stäng alla öppna tillämpningar förutom huvudmenyn.

24 Säkerhet För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder. Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt på sådant sätt att du kan komma åt dem senare! PIN-koder PIN PIN 2 PUK PUK 2 Apparatkod Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer). Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för tillgång till extrafunktioner på speciella SIM-kort. Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger. Skyddar telefonen. Måste anges vid den första säkerhetsinställningen. Säkerhet 23 C T Säkerhet PIN-koder Välj funktion. PIN-kontroll Vanligtvis uppmanas du att mata in PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen men riskerar då att telefonen används av obehöriga. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen. På/Av J C Ändra PIN Aktivera/avaktivera PINkontroll. Mata in PIN-koden. Bekräfta. Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg. J Mata in nuvarande PINkod och bekräfta med C. J Mata in ny PIN-kod och bekräfta med C. Upprepa ny PIN-kod och J bekräfta med C. Bekräfta. C Ändra PIN2 (Visas bara när det finns en PIN 2). Gör på samma sätt som för Ändra PIN.

25 24 Säkerhet Ändra telefonkod Du bestämmer apparatkoden (4 8 siffror) första gången du startar en funktion som skyddas av den. Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner. Du ändrar apparatkoden på samma sätt som för Ändra PIN. Efter tre felaktiga inmatningar spärras åtkomsten till apparatkoden och alla funktioner som använder den. Kontakta Siemens Service Centre (s. 142). Häva SIM-kortsspärr Om du matar in fel PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. J Mata in ny PIN-kod och bekräfta med C. J Upprepa ny PIN-kod och bekräfta med C. J Följ anvisningarna och mata in den PUK-kod (huvud-pin) som levererades tillsammans med SIM-kortet. Bekräfta med C. Bekräfta. C Kontakta din operatör om du har tappat bort PUK-koden (huvud-pin). Förebygga oavsiktlig aktivering Även när PIN-kontrollen är avaktiverad (s. 13) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen. På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag, t.ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan. B OK Avbryt Håll nedtryckt. Tryck. Telefonen slås på. Tryck eller ingen åtgärd. Telefonen slås inte på. Ansluta till Windows - dator Du kan ansluta telefonen till en Windows -dator via IrDA, Bluetooth eller med en datakabel (tillbehör, s. 147). Windows -programmet MPM (Mobile Phone Manager, s. 136) gör det möjligt för dig att säkerhetskopiera information till en Windows -dator och synkronisera kontakter med Outlook, Lotus Notes och andra Siemenstelefoner (även vissa modeller av Gigaset). Du kan ladda ned Mobile Phone Manager från Internet på:

26 Skriva text Skriva text utan T9 Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills den önskade bokstaven visas. Markören hoppar fram efter ett kort uppehåll. Exempel: 2 Tryck kort en gång för att skriva a, två gånger för att skriva b etc. Håll nedtryckt för att skriva siffran. Ä,ä, 1 9 Omljud och siffror visas efter respektive bokstäver. l Tryck kort för att radera bokstaven till vänster om markören eller markerad text. Håll nedtryckt för att radera text snabbt. F Flytta markören (framåt/bakåt). # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, ABC, T9 Abc, T9 Abc, T9 Abc, 123. Håll nedtryckt: Menyn för inmatningsmetod visas. Inmatningsmetodernas sorteringsordning är språkberoende. Skriva text 25 * Tryck kort: Specialtecken visas. Håll nedtryckt: Öppna redigeringsmenyn. 0 Tryck en eller flera gånger:.,?! " ( / : _ Håll nedtryckt: 0 skrivs. 1 Tryck för att infoga blanksteg. Tryck två gånger för att infoga radbrytning. Specialtecken * Tryck kort. Teckenuppsättningen visas: 1) _ ;.,?! + - " ' : * / ( ) \ & # [ ] { } % ~ < = > ^ ` Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω 1) Radbrytning I, F Hoppa mellan tecken. C Bekräfta.

27 26 Skriva text Textred.meny För textinmatning: * Håll nedtryckt: Redigeringsmenyn visas: Infoga symbol Stava ord Markera text Kopia/Klistra in Inmatningsspråk Välja inmatningsspråk Välj det språk som du vill skriva meddelandet på. Alt. Öppna redigeringsmenyn. Inmatningsspråk Välj. I Välj språk. Om du väljer Automatisk, baseras Inmatningsspråk på Visningsspråk (s. 124). C Bekräfta. Det nya språket blir tillgängligt. Språk med T9-stöd markeras med symbolen T9. Inställningen för inmatningsspråk gäller för alla tillämpningar. Markera text Du kan markera text för att kopiera och klistra in den någon annanstans. * Håll nedtryckt. Redigeringsmenyn visas. Markera text Aktivera markeringsläge. Bläddra till markerad text. F Kopia Klistra in Kopiera markerad text till Utklipp. Klistra in den kopierade texten på önskad plats. Skriva text med T9 "T9" kan kombinera rätt ord genom att jämföra knapptryckningarna med en omfattande ordbok. Aktivera/avaktivera T9 # Håll nedtryckt: Menyn för inmatningsmetod visas. Välj önskat inmatningsläge. Välj Aktivera/avaktivera T9.

28 Skriva text 27 Skriva med T9 Ordet ändras i takt med att du skriver in fler bokstäver. Det är bäst att skriva klart ordet utan att titta på displayen Tryck bara en gång på knappen med den bokstav du vill skriva. För att skriva t.ex. "hotel": # Tryck kort för T9 Abc sedan Ett blanksteg avslutar ett ord. Skriv inga specialtecken som t.ex. Ä, utan använd standardtecken, t.ex. A, och låt T9 sköta resten. T9 Text Input är licensierat under ett eller flera av följande patent: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos , and ; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No , ; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No , and 71979; European Pat. Nos ( ), ( ), ( ); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos , X and ; Mexico Pat. No ; Russian Federation Pat. No ; och ytterligare patent är sökta i hela världen. T9-ordförslag Om det finns flera ordalternativ i ordboken för en knappsekvens (ett ord) visas det mest sannolika först. Om det första ordet inte är det du tänkt dig är kanske det andra förslaget från T9 rätt. Ordet måste vara markerat. Tryck sedan på << T9 << Det visade ordet ersätts med ett annat ord. Om inte heller det här ordet är korrekt kan du trycka igen << T9 << Upprepa tills korrekt ord visas. Om det önskade ordet inte finns i ordboken kan det även skrivas utan T9. Infoga ett nytt ord i ordboken: Stava Välj. Det sista förslaget raderas och du kan nu skriva ordet utan att använda T9-stödet. Tryck på OK för att automatiskt lägga till ordet i ordboken. Korrigera ett ord F Gå ord för ord åt vänster eller höger tills det önskade ordet är markerat. << T9 << Bläddra igenom T9-ordförslagen en gång till.

29 28 Skriva text l Raderar tecknet till vänster om markören och visar ett annat möjligt ord. Du kan inte ändra enstaka bokstäver i ett "T9-ord" utan att först avaktivera T9. Oftast är det enklare att skriva om hela ordet. 0 Infoga punkt. Ordet avslutas när du infogar ett blanksteg. Inuti ett ord fungerar punkten som en apostrof eller ett bindestreck. t.ex. e.post = e-post. E Avsluta ett ord genom att flytta markören åt höger. Inmatningsmetod # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, T9 Abc, T9 Abc, 123. Statusen visas på den översta displayraden. Håll nedtryckt: Alla inmatningsvarianter visas. Specialtecken * Tryck kort: Välj specialtecken (s. 25). Håll nedtryckt: Öppna redigeringsmenyn (s. 26). Textmallar Textmallar är korta textutdrag som du kan infoga i ditt meddelande (SMS, MMS). Skapa textmallar C M Templat Listan över möjliga funktioner visas. Alt. J Alt. Öppna menyn och välj Nytt templat. Skriv text. Infoga textmallar SMS/MMS: J Alt. Templat I Öppna menyn och välj Spara. Om du vill skapa ett nytt meddelande från mallmenyn väljer du Alt. Nytt meddelande. Skriv meddelande. Öppna menyn och välj Infoga text. Välj. Välj textmall från listan och bekräfta med C. Textmallen infogas till höger om markören i meddelandet.

30 Ringa samtal Du kan använda telefonen för att ringa vanliga samtal (röstsamtal) och videosamtal. Du kan dock inte ringa både ett röstsamtal och ett videosamtal samtidigt. Videosamtal För att ringa ett videosamtal (i viloläge): C Telefonen växlar till videosamtalsläge. En förhandsgranskning visas. Du kan mata in ett nummer (se Slå nummer med sifferknapparna). Eller J j Mata in numret (alltid med riktnummer och ev. landsnummer). Tryck på videosamtalsknappen. Telefonen växlar till videosamtalsläge. Du kan också välja att ringa ett videosamtal efter att du redan har matat in ett nummer eller valt ett nummer i samtalslistan. Ringa samtal Slå nummer med sifferknapparna 29 Förutsättning Den du ringer upp och nätet måste kunna hantera videosamtal. Om du ringer ett nummer som inte kan hantera videosamtal får du en fråga om att ringa ett röstsamtal istället. Telefonen måste vara påslagen (i viloläge). J Mata in numret (alltid med riktnummer och ev. landsnummer). A Tryck på knappen Koppla. Eller C Eller j Tryck. Tryck på videosamtalsknappen för att ringa ett videosamtal. Det visade numret rings upp. Avsluta ett samtal B Tryck kort på knappen Avsluta. Tryck på den här knappen även om din samtalspartner lägger på först.

31 30 Ringa samtal Ställ in volymen +/ - Ställ in volymen (endast möjligt under ett samtal). Om telefonen används i en bilmonterad handsfree-sats påverkar inte handsfree-satsens volyminställning telefonens övriga inställningar. Nummerrepetition Visa listan Ringda samtal (i viloläge): A Tryck på knappen Koppla. För att ringa det senast slagna telefonnumret: A Tryck på knappen Koppla igen (inte i videosamtalsläge). Eller j Tryck på videosamtalsknappen för att ringa ett videosamtal. För att ringa ett annat nummer som du har slagit tidigare: I Välj nummer i listan. A Tryck på knappen Koppla (inte i videosamtalsläge). Eller j Tryck på videosamtalsknappen för att ringa ett videosamtal. * Håll nedtryckt för att avaktivera mikrofonen. Ringa till utlandet 0 Håll nedtryckt tills ett "+" visas. Nummermemo Du kan mata in ett telefonnummer under samtalet. Den du talar med kan höra inmatningen. När du har avslutat samtalet kan du spara numret eller ringa upp det. Besvara samtal Telefonen måste vara påslagen. Ett inkommande samtal indikeras med en särskild visning: Ett nummer och namnet på den som ringer upp visas om numret har sparats i Kontakter. Eventuellt visas även en bild på den som ringer upp (s. 37). Om det inkommande samtalet är ett videosamtal visas video med den som ringer upp. Den som ringer kan dock ha avaktiverat videoöverföring. A Tryck. Eller C Eller j Tryck. Tryck för att besvara ett videosamtal.

32 Ringa samtal 31 Om det inkommande samtalet är ett videosamtal och Visa min bild har aktiverats (standardinställning, s. 123) visas Vill du visa din videobild?. Välj ett av följande alternativ: Ja Nej Din videobild visas för den som ringer. En stillbild visas för den som ringer (Välj bild, s. 123). Avvisa samtal Avvisa Eller B Tryck. Handsfree Tryck kort. Varning! Försäkra dig om att du har besvarat samtalet innan du håller telefonen mot örat. På så sätt kan du undvika att en hög ringsignal leder till hörselskador! * Håll nedtryckt för att aktivera/ avaktivera ringsignalen. # Håll nedtryckt för att spärra/ låsa upp knappsatsen. Visning av missade samtal. Â Under ett samtal kan du lägga ifrån dig telefonen. Du fortsätter då samtalet via högtalaren. Alt. Öppna menyn. Högtalartel. Aktivera/avaktivera funktion och bekräfta med C. Varning! Kom alltid ihåg att avaktivera högtalaren innan du för telefonen till örat igen. Annars kan du få hörselskador! Under ett videosamtal aktiveras högtalartelefonen automatiskt. Pendla mellan två samtal (inte under videosamtal) Upprätta en andra förbindelse b Under ett pågående samtal kan du påbörja ytterligare ett samtal. J Slå det nya numret och tryck på A. Det pågående samtalet parkeras. När den nya förbindelsen har upprättats kan du pendla mellan samtalen: Alt. Öppna menyn och välj Byt. Eller A Tryck.

33 32 Ringa samtal Inkommande samtal under ett samtal Du kan behöva registrera dig hos operatören för att kunna använda den här funktionen samt ställa in din telefon. Under ett samtal kan du uppmärksammas på att ett annat samtal väntar. Du hör en speciell signal under samtalet (s. 121). Välj ett av följande alternativ: Besvara det nya samtalet också Byt /A Besvara det väntande samtalet. Det pågående samtalet parkeras. När du har upprättat två förbindelser kan du pendla mellan de båda samtalen genom att trycka på A. Avvisa det väntande samtalet Avvisa Tryck. Besvara det väntande samtalet, avsluta det pågående samtalet B Avsluta det pågående samtalet. Besvara det nya samtalet. C Avsluta samtal B Eller Alt. Tryck kort på knappen Avsluta. Öppna menyn och välj Släpp. När Gå tillbaka till väntande samtal? visas i displayen har du följande alternativ: Ja Nej Besvara det parkerade samtalet. Avsluta det parkerade samtalet. Flerpartssamtal b (inte under videosamtal) Du kan ringa upp max 5 personer en i taget och koppla ihop dem till ett flerpartssamtal. Din operatör kanske inte tillhandahåller alla beskrivna funktioner och du kanske måste aktivera dem separat. När en förbindelse har upprättats: Alt. J Öppna menyn och välj Parkera samtal. Det pågående samtalet parkeras. Slå ett nytt nummer. När den nya förbindelsen har upprättats... Alt. öppna menyn och välj Konferens. Det parkerade samtalet kopplas in. Detta upprepas tills alla deltagare i flerpartssamtalet har kopplats samman (max. 5 deltagare). Avsluta ett flerpartssamtal Avsluta alla samtal B Alla samtal i flerpartssamtalet avslutas när du trycker på knappen Avsluta.

34 Ringa samtal 33 Avsluta ett samtal Alt. Öppna menyn och välj Släpp. Välj sedan samtal som ska avslutas. När Gå tillbaka till konferenssamtal? visas i displayen har du följande alternativ: Ja Återgå till flerpartssamtalet. Nej Avsluta alla samtal. Enskilt samtal Du kan lyfta ut en samtalspartner från ett flerpartssamtal för ett enskilt samtal med den personen. Flerpartssamtalet parkeras under tiden. Alt. Öppna menyn och välj Privat. Välj därefter den som du vill ha ett enskilt samtal med. Du kan pendla mellan det enskilda samtalet och flerpartssamtalet: Alt. Öppna menyn och välj Byt. När du är klar med det enskilda samtalet har du följande alternativ: B Avsluta det enskilda samtalet och gå tillbaka till flerpartssamtalet. Eller Alt. Öppna menyn och välj Konferens. Det enskilda samtalet kopplas ihop med flerpartssamtalet igen. Samtalsalternativ Följande funktioner är endast tillgängliga under ett samtal: Alt. Öppna menyn. Stänga av ljud/ Stäng av ljud Högtalartel. Uppd. till video/byt till röstsam. Överf. t. tillb./ Överför till tel. Lägg till kont. Om du stänger av mikrofonen kan inte din samtalspartner höra dig (sekretess). Dessutom: Håll nedtryckt: *. Under ett videosamtal visas din videobild fortfarande för din samtalspartner. Samtal via högtalaren. Ändra det pågående röstsamtalet till ett videosamtal eller tvärtom. Det pågående samtalet avslutas och en ny förbindelse med samma samtalspartner upprättas. Flytta ljudet från det pågående samtalet till headsetet och tillbaka till telefonen. Välj Till en ny kontakt/ Till bef. kontakt. Välj nummertyp för att spara numret bland dina kontakter. Bekräfta att du vill spara med C.

35 34 Ringa samtal Inte under videosamtal: Parkera Parkera pågående samtal. samtal Byt Pendla mellan samtal. Konferens (se s. 32) Släpp Avsluta ett samtal i ett flerpartssamtal. Privat Inled ett enskilt samtal under ett flerpartssamtal (se s. 33). Överför Koppla samman två samtal under ett flerpartssamtal och koppla bort dig själv. DTMF Du kan mata in en tonföljd (siffror) för att t.ex. fjärravlyssna en telefonsvarare. Endast under videosamtal: Stäng av v.ljud Pausa ink./ Pausa utgå. Byt kamera Hel/del. skärm Om funktionen är avaktiverad stängs ljudet av för video och videobilden skickas utan ljud (Välj bild, s. 123). Pausa den inkommande videobilden (din samtalspartners) eller den utgående videobilden (din). Menyalternativet ändras till Återta ink./återta utg.. Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet. Välj hur videobilderna ska visas i din display (se nedan). Vitbalans Bildhastighet Flimmerjuster. Skicka bild/ Skicka video Hel/del. skärm Ställ in hur många bilder per sekund kameran ska spela in. Ställ in ljuskänsligheten. Justera känsligheten för varierande inomhusbelysning. Välj en bild/video från Mina saker och visa den för din samtalspartner. Välj hur videobilderna ska visas i din display. Välj ett av följande alternativ: Tema helskärm Den andra partens video visas i helskärmsläge. "Delad sk., jag lit." Den andra partens video visas i helskärmsläge och din video visas i en liten ruta. "Delad sk., jag stor" Din video visas i helskärmsläge och den andra partens video visas i en liten ruta. Me helskärm Din video visas i helskärmsläge.

36 Ringa samtal 35 Tonföljder (DTMF) Du kan mata in en tonföljd (siffror) under ett samtal för att fjärravlyssna en telefonsvarare. Siffrorna du matar in överförs direkt som DTMF-toner (tonföljd). Alt. Öppna menyn. DTMF Välj. J Mata in siffror och bekräfta med C. Använda Kontakter Spara telefonnummer och tonföljder (DTMF-toner) i Kontakter som en normal post. J Mata in nummer. 0 Håll nedtryckt tills ett "+"- tecken visas i displayen (paus för uppringningen). J Mata in DTMF-toner (siffror). 0 Lägg vid behov in ytterligare pauser på vardera tre sekunder för att bearbetningen ska ske korrekt hos mottagaren. J Spara Mata in ett namn. Spara post. Du kan också spara enbart DTMFtonerna (siffror) och skicka dessa under ett samtal.

37 36 Kontakter Kontakter Du kan spara kontakter med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter. Dina kontakter kan innehålla följande typer av poster: Kontakter sparade i telefonen (s. 37). SIM-kontakter sparade på SIM-kortet (s. 39). Distributionslistor: genvägar för kommunikation med flera personer. Kontakter kan tillhöra flera distributionslistor (s. 41). Grupper: kontaktkategorier (t.ex. samma ringsignal). En kontakt kan endast tillhöra en grupp (s. 39). C L Eller H Öppna Kontakter. Kontakterna är uppdelade på fyra flikar för snabb åtkomst. F Växla mellan flikar. Kontakter Grupper SIM-kontakter Filter Alla kontakter (inklusive SIM-kontakter) och distributionslistor. Alla grupper. Kontakter som sparats på SIM-kortet. Tillämpa olika filterkriterier för alla kontakter. Ringa upp en kontakt A Eller j Eller G Ring upp den valda kontakten. Ring ett (video-) samtal. Håll nedtryckt för att aktivera röstuppringning. Vald kontakt. Ring upp det förvalda eller videoaktiverade numret. Om inget förvalt nummer har sparats väljer du det nummer som ska ringas upp. SIM-kontakt vald Ring upp numret. Välj det nummer som ska ringas upp om flera nummer finns sparade. Flera nummer valda Om du har valt flera kontakter eller en distributionslista: Knappen Koppla A, och videosamtalsknappen j har ingen effekt.

38 Kontakter 37 Kontakter Alla kontakter (förutom SIM-kontakter) visas i alfabetisk ordning. Distributionslistor och grupper visas också. Kontakterna kan innehålla 4 nummer, 4 e-postadresser, 2 URL:er, 2 faxnummer och 2 postadresser. Du kan ange ett värde som förval för varje typ (s. 38). Ny post <Ny post> I Välj. Välj en nummertyp. De möjliga inmatningsfälten är uppdelade på fyra flikar. Allmän info Hem Arbete Personlig För- och efternamn, viktiga nummer (privat, arbete, mobiltelefon). E-postadress, faxnummer, adress och anteckningar. Kontorsinformation och -adress. Ringsignal (ljud/video), bild, grupp, födelsedag och displaynamn. På flikarna: I J Välj inmatningsfält. Fyll i inmatningsfälten. Du måste mata in minst ett namn. Varje kontakt måste ha ett unikt namn. Mata alltid in telefonnummer med riktnummer och eventuellt landsnummer. Tilldela mediefiler I vissa inmatningsfält (ringsignal, video, bild) kan du tilldela ringsignaler (ljud/video) och bilder. I Välj mediefält (t.ex. bild) och bekräfta med C. Beroende på medietypen kan du antigen spela in en ny mediefil via kamera eller ljudinspelare eller välja en fil från respektive mapp i Mina saker (s. 108). I många situationer kan du använda kameraknappen för att starta kameratillämpningen. ; Starta kameratillämpningen i bild-/videoläge (beroende på valt fält). Spara kontakt Alt. Öppna menyn och välj Spara. Bekräfta frågan med C. Bekräfta att du vill spara. C

39 38 Kontakter Kontaktalternativ Alt. Som standard Skapa e-post Byt flik... Lägg t. födelsed./ Ta bort födelsed. Öppna menyn. Ange valt fält som standard för typen (t.ex. standardnummer eller e-post). Aktuell standard markeras med *. Skicka e-post till vald(a) kontakt(er). Välj kontaktfliken för fler inmatningsfält. Öppna fältet för födelsedag om ingen födelsedag har angetts. Om födelsedag har angetts, radera sedan du bekräftat. Ställ datum Om fältet för födelsedag har markerats: Öppna kalendern på angivet datum. Sifferfält valt: Infoga paus 2 Infoga paus ("P"). sek. Infoga joker Infoga jokertecken ("?"), se nedan. Spela in röstm. Spela röstmärke Ta bort röstmärke Fler alternativ på s. 41. Starta inspelning av röstmärke (s. 43). Starta uppspelning av aktuellt röstmärke. Bekräfta för att radera röstmärke. Anslutningsnummer i Kontakter (jokertecken) När du matar in ett telefonnummer i telefonboken kan du ersätta siffror med ett frågetecken, "?" (jokertecken): Alt. Öppna menyn och välj Infoga joker. Eller # Tryck för att infoga "?". Dessa platshållare måste kompletteras innan numret slås (t.ex. med en telefonväxels sidoanslutning). Välj telefonnummer i Kontakter för att ringa. A J A Tryck. Ersätt "?" med siffror. Tryck. Numret rings upp.

40 Kontakter 39 Grupper Grupper är samlingar av kontakter som kan användas för att sortera kontakterna. En grupp kan ha samma ljud-/videosignal vid inkommande samtal. SIM-kontakter kan inte tillhöra en grupp, du måste först kopiera dem till Kontakter i telefonen. Följande grupper har redan skapats och kan du kan byta namn på dem men inte radera dem: Familj, Vänner, Kontor, VIP. Ny grupp Du kan lägga till personliga grupper. <Ny grupp> Välj och mata in namnet på en ny grupp. Klar Tryck för att bekräfta. Lägg till medlem I Alt. I Lägg till Välj en grupp. Antalet poster visas på den andra displayraden när den markeras. Öppna menyn och välj Inf. ny medlem. En lista med alla kontakter som inte redan är med i gruppen visas. Välj nya medlemmar och bekräfta med C. Bekräfta valet. Redigera grupp Alt. Öppna menyn och välj Ändra. Du kan byta namn på gruppen och tilldela en ringsignal och en bild (s. 37). SIM-kontakter Kontakter som är sparade på SIMkortet hanteras på den här fliken. SIM-kontakter innehåller inte lika mycket information som kontakter sparade i telefonen. Ny post <Ny post> Välj för att skapa en ny post. I Hoppa mellan inmatningsfält. J Fyll i inmatningsfälten: Namn och upp till tre nummer. SIM-skyddade kontakter har endast ett nummerfält. SIM/Skyddat SIM Välj var posten ska sparas. På speciella SIM-kort kan telefonnummer sparas i ett skyddat område (SIMskydd, PIN2 krävs). F Välj tillgängligt nummer.

41 40 Kontakter Alt. C Öppna menyn och välj Spara och bekräfta frågan med C. Bekräfta att du vill spara. Om du vill spara/redigera/radera SIM-skyddade kontakter krävs PIN 2. Konvertera SIM-kontakt Alt. Öppna menyn och välj Lägg till fler fält. SIM-kontakten konverteras till en vanlig kontakt. Du kan inte konvertera SIM-skyddade kontakter. Fler alternativ på s. 41. Filter Beroende på det valda filtret, kan samtliga kontaktkategorier (kontakter, SIM-kontakter, distributionslistor och grupper) listas på filterfliken. Alt. Öppna menyn och välj Filter och bekräfta med C. Följande filterkriterier finns tillgängliga: Röstuppringning: Alla kontakter listas som har ett röstmärke associerat med ett eller flera av numren. Videosamtal: Kontakter med ett nummer som kan användas för videosamtal (s. 41) listas. E-post URL Födelsedag Sparade i telefonen: alla kontakter (förutom SIM-kontakter) Distributionslistor I Välj kriterium och bekräfta med C. En lista med kontakter som innehåller den valda egenskapen visas, t.ex. alla kontakter som har födelsedag angiven. Ta bort kontakt/återställ filter Välj kontakt(er)/lista. Alt. Öppna menyn och välj Ta bort från lista/nollställ lista och bekräfta med C.

42 Kontakter 41 Alternativmenyer Beroende på den aktuella situationen finns olika funktioner tillgängliga. Dessa funktioner kan tillämpas på den valda posten samt på flera valda poster. Alt. Öppna menyn. Distributionslistor Lista f. ny distrib. Lägg till dist.list. Lägg t. ny medl. Grupper Ny grupp Lägg till i grupp Mata in namn. Du kan byta namn på distributionslistan och tilldela en ringsignal (ljud/video) och en bild. Lägg till en kontakt från en distributionslista/grupp till en ny eller befintlig distributionslista. Om en SIM-kontakt läggs till bekräftar du frågan om att konvertera till kontakt. Öppna kontaktlistan. Välj kontakter och lägg till dem i distributionslistan. Mata in namn. Lägg till kontakt(er) i ny eller befintlig grupp. Om kontakten(erna) redan tillhör en grupp bekräftar du för att växla till en ny grupp. Om SIM-kontakt väljs, bekräftar du för att flytta kontakten till telefonminnet. SIM-kontakter Lägg till fler fält Specialnummer = Visitkort Skapa visitkort Anv. visitkort Ångra visitkort Mediefält valt t.ex. Spela ringsignal t.ex. Ersätt ringsignal t.ex. Ta bort ringsignal Konvertera SIM-kontakt till vanlig kontakt (ej för SIMskyddade kontakter). Din operatör kan förse dig med specialnummer. Välj klasser som du vill visa/dölja. Skapa ett visitkort (en kontakt som innehåller din egen kontaktinformation). Visitkortet visas separat från sorteringen överst i kontaktlistan. Bekräfta frågan. Vald kontakt anges som visitkort. Om ett visitkort redan finns konverteras det till en vanlig kontakt. SIM-kontakter kan inte ställas in som visitkort. Konvertera valt visitkort till en vanlig kontakt. Starta uppspelning av aktuell ringsignal. Samma för video och bild. Välj ny ringsignal. Samma för video och bild. Bekräfta radering av nuvarande ringsignal från kontakter. Samma för video och bild.

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1 Nokia 6233 Användarhandbok 9245055 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-145 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna 902SH-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-51 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-D520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/787158

Din manual SAMSUNG SGH-D520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/787158 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-D520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer