ems AUTISM & . ASPERGER Länkfips Badfider FÖRENINGEN VÄSTMANLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ems AUTISM & . ASPERGER Länkfips Badfider FÖRENINGEN VÄSTMANLAND"

Transkript

1 ems nr AUTISM &. ASPERGER FÖRENINGEN VÄSTMANLAND " Länkfips Badfider

2 Ordförande Christer Nygren 2 Innehåll, ordföranden har ordet 3 Redaktion och föreningsstyrelse 4 Autist javisst 5 Badträff / bondgårdsbesök 6 Badtider och länktips 7 Bibliotek 8 Kalendarium Ordföranden har ordet Föreningen hade nyligen årsmöte och det var ett trettiotal medlemmar som deltog och två nya styrelsemedlemmar tillkom. Dels Helene Klint från Köping och dels Ingela Lundin från Sala. Dessutom valdes två nya valberedare, Åsa Dreifaldt från Kolbäck och Anna-Lena Jäderberg från Västerås. Efter årsmötet berättade föreningens sekreterare Eva-Ull Glenberg, som arbetar som specialpedagog, om sina tankar kring en skola för alla. Då hade det tillkommit ett femtontal åhörare så det blev en välbesökt tillställning med en lång och intressant frågestund efter föredraget. Nyligen har det varit stora rubriker i tidningarna i Västerås angående neddragningar i ersättningar och verksamheter inom bl.a. LSS.Riksförbundet har en enkät ute som kom i senaste numret av Ögonblick och jag uppmanar er att svara på den för att förbundet ska få en helhetssyn på läget i Sverige angående LSS. Det behövs för att kunna bedriva en bra argumentation gentemot statsmakten och kommunerna. Nu är det påskvecka när detta skrivs och jag önskar dig en Glad Påsk! Christer Nygren 2.

3 Redaktion och föreningsstyrelse Autism- och Aspergerföreningen Västmanland Redaktion och föreningsstyrelse Autism- och Aspergerföreningen Västmanland Ansvarig utgivare: Christer Nygren Redaktion: Monica Turner Eva Bergqvist \ \ Kontaktperson för kommuner: Hannele Johansson Fagersta-Norberg Inga Torneport Fagersta Norberg Maria Ekstedt Arboga-Köping-Kungsör , Pernilla Wikström Arboga Stefan Karlsson Sala / Kontaktperson för vuxna med Aspergers syndrom/högfungerande autism: Föreningens styrelse: Christer Nygren, ordförande Eva-Ull Glenberg, sekreterare Paul Adrup, kassör Carola Brännlund Stefan Karlsson, vice ordförande Helene Klint Ingela Lundin Monica Turner Erik Dahlquist Rolf Nöstdal Lars-Åke Ejelid Föreningens adress: Autism- och Aspergerföreningen c/o Christer Nygren Sikgatan Västerås Tel: Föreningens hemsida: Kontaktperson för Autism- och Aspergerföreningen Västmanland: Eva-Ull Glenberg Västmanland Ingela Lundin Kontaktperson för föräldrar till barn/ungdomar med Aspergers Syndrom/högfungerande autism: Helene Arvidsson Kontaktperson för föräldrar till barn/ungdomar/vuxna med autism: Ann-Charlott Widlund Skolombud: Eva-Lill Glenberg Representant för handikappföreningarna Västmanland: Carola Brännlund LSS-ombud: Asa Dreifaldt Representant Länsbrukarråd: Christer Nygren , alternativt Monica Turner i Representant Samverkansgrupp i Västerås kommun: Monica Turner

4 Autist javisst "Autist javisst" är skriven av dramatikern Gunilla Boethius (själv mamma till en son som har autism) efter djupintervjuer med funktionsnedsatta ungdomar och vuxna, deras anhöriga, vårdpersonal, lärare m fl. Pjäsen illustrerar livet sett ur Jonas perspektiv och hur hans värld ter sig. Gunilla Boetblus sätter på sig de "autistiska glasögonen" och tar publiken till en värld i ständig kamp med normaliteten. En värld fylld av smärta och missförstånd, men också av klarsyn och humor. Onsdagen den 5 oktober 2011 visades två föreställningar på Culturen i Västerås för totalt cirka 300 åskådare. Vår förening anordnade bokbo.rd och bjöd på karameller. Primärvården och Handikappcentrum ~ presenterade sina verksamheter genom roll-ups och broschyrer. Mer om pjäsen finns att läsa på: Östra Teatern 4.

5 Badträff / bondgårdsbesök Vi (styrelsen, föreningen) hyr denna badinrättning där vi har möjligheter att träffas 2 timmar under lugna förhållanden. Vi disponerar bassängerna 2 timmar. Då är det bara vi där. Föreningen bjuder på fika. 15 minuter före respektive efter badet gäller för ombyte. C:a 25 personer tycker vi är lagom. OBS! Om vi ska kunna bibehålla lugn o ro på våra badträffar är det nödvändigt att anmäla sig. Vi riskerar annars att bli för många. Vi har hyrt badet lördagen den 15 sept. 2012, Kl nov. 2012, Kl Vallmobadet, Kolbäck: Inomhusanläggning som är helt handikappanpassad. Simbassäng med svikt och liten rutschbana, klättervägg, barnbassänq (28 grader), rehabiliteringsbassäng bastu med anslutande relaxrum, gymnastiksal. Mvh, På uppdrag av: Styrelsen i Autism-och Aspergerföreningen (34 grader), Fredrik Wetter Tel Bondgårdsbesök Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland Inbjuder till Bondgårdsbesök hos Familjen Westerdahl i Skogbyn utanför Salbohed lördag 30 juni. Vi får höra hur det är att driva ett ekologiskt lantbruk och titta på djur, grödor och traktorer. Visningen börjar kl med att Lennart Westerdahl presenterar sitt företag Tittar vi på djuren i hagarna fortsätter vi och tittar på lite olika grödor och hur de är beroende av varandra. Mellan Äter vi hamburgare och det finns möjlighet att provsitta några traktorer. Föreningen bjuder på hamburgare från Gröna Hagars Kött. Det finns även möjlighet att köpa charkprodukter från gården. Anmälan senast den 25 Juni till Stefan Karlsson Telefon Välkomna! 5.

6 ~ ~-~~-~-~~ Badtiderochlänktips Bad på Kristiansborgsbadet för alla funktionshindrade i Västerås Söndagar mellan Badtider gällande våren 2012: April: 1, 15, 22, 29 Maj: 6,13,20 Under dessa tider kan alla medlemmar simma och basta i eget tempo. Erbjudandet gäller alla handikappföreningar i Västerås. Kostnaden är 25 kr/person, barn under 16 år och medhjälpare går in gratis. Kontakta DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) för mer information: Tel , Marjatta Sandström Länktips: VFUF Fritidsgården \ Knuter"l i Rönnby, Västerås Om psykisk ohälsa t En tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd: Autism- och Aspergerförbundets öppna facebook-grupp Snacksida för föräldrar om autismspektrum. (Men möjligheten att vara anonym) 111 Snacksida om vårdbidrag och försäkringar: Nyheter, forskning, debatt och annat för dig som är intresserad av handikappomsorgen: Kontaktcenter Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning ska du höra av dig till Kontaktcenter. Det kan gälla till exempel mötesplatser, daglig verksamhet, sysselsättning, hemtjänst, boendeformer eller färdtjänst. Kontaktcenter har öppet alla vardagar Telefonnummer Besöksadressen är Stadshusentren vid Fiskartorget i Västerås. Denna funktion ska finnas i alla kommuner. Ring Din kommuns växel och fråga. 6.

7 Bibliotek Autism-och Aspergerföreningen Västmanland har ett litet bibliotek med böcker och videofilmer som berör funktionsnedsättningen. Böckerna och filmerna finns för utlåning. Enskilda medlemmar får gratis låna filmer. Verksamheter betalar 100 kr. Biblioteket finns på Folkuniversitetet, Källgatan 13. Följande tider finns jag eller någon annan på Folkuniversitetet mellan kl , Ons 25 april Det går även låna på annat vis. Ex. skicka via posten med svarskuvert. För mer information kontakta: Lars-Åke Ejelid Tel , E-post: Plusgirokontonummer: Hemsida: Böcker att låna: 25. Gerland Gunilla - Hjälpmedelsboken 2 ex 42. Höök Ingeborg o Linus - Hund på recept. Den proffesionella hunden. Läsvärda rapporter till utlåning: Det är inget fel på mig - det är fel på världen! (Vuxna med AS/HFA i Örebro län) Den fria tiden En sammanställning av verksamheter för barn och ungdomar med autismspektrumstörning 5 ex. Kartläggning av transportsituationer för barn med autism- spektrumstörning Vardagsstöd för personer med autismspectrumtillstånd o andra kognitiva funktionsnedsättningar. Livstecken: Språkutveckling hos en döv pojke med autism. 3 ex. Specialpedagogiska läromedel 2003 Vem är jag? Birgitta Andersson o Gunilla Olsson Sociala berättelser o seriesamtal. Teori o praktik. Aspergers syndrom med inriktning på flickor. Ägrenska. Det sjätte sinnet. Autismens kultur. Från teoretiskförståelse till praktisk pedagogik. Gary Mesibov &Victoria Shea 2 ex. Nödvändigheten av utbildning för att förebygga våld o övergrepp av människor med autism. Theo Peeters 2 ex. Icke verbalt tänkande, kommunikation, imitation och lekfärdigheter ur ett utvecklingsperspektiv. Med nägra saker att tänka på. Kerry Hogan 2 ex. Synen på autism under historiens gång. Legender, myter o verklighet. Lorna Wing 2 ex. Är Aspergers syndrom nödvändigtvis ett funktionshinder? Simon Baron-Cohen Filmer att låna eller hyra: Alla finns även på DVD. 1. Hjärnan och beteendet 40 min. 2. Johan, Viktor och Anders - om autism occh Asperger syndrom 27 min. 3. Jimmy, Tobias och Stina - om DAMP 26min. 4. På väg - specialpedagogik vid autism 30 min 5. Asperger syndrom - hur kan vi förstå och hjälpa personer med Asperger syndrom 28 min. 6. Asperger syndrom inifrån 30 min. 7. Jag vill ha blå läsk-en film om kommunikation 8. Autism och autism liknande tillstånd hos vuxna -en föreläsning av Lena Nylander 2005 Efter diagnosen-en DVD-film från Vuxen projektet, Göteborg NY min. 9. Autism - möjligheter och svårigheter. Gunilla Gerland, Göran Hartman, Solveig Larsson. 47 min. 10. Att organisera vardagen-en DVD-film frän Vuxen projektet, Göteborg NY min. 11. En sak i taget-en DVD-film från Vuxenprojektet, Göteborg NY min. 12. Ulrika Aspeflo: Det ska va gott att leva-meningsfull fritid för personer med autism. Speltid 24 min. 13. Vuxenutbildning för alla HV 14. Efter diagnosen: Hjälp o stöd till vuxna med ADHD/DAMP eller autismtillstånd 39 min. 15. Det ska va gott att leva. Meningsfull fritid för personer med autism. Ulrika Aspeflo 24 min. Enskilda medlemmar får gratis låna filmer. Verksamheter betalar 100 kr. Vid län ta kontakt med: Lars-Äke Ejelid Tel , Plusgirokontonummer: Hemsida: 7.

8 Kalendarium ADHD/AS Hjälp hur gör man? Lotta Abrahamsson Tänk om... Västerås Lokal: Meddelas senare K Fokus på autism från diagnos till funktion. Fokus på autism är en konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet Föreläsning Autism i regi av Pedagogiskt perspektiv ges en föreläsning om Autism - meningsfulla aktiviteter och fungerande kommunikation. Föreläsare: Ulrika Aspeflo Tisdag den 2 maj \ Barn o unqdorhar med starka reaktioner och utbrott. Torsdag 3 maj 2012 kl på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Föreläsningen ty:9liggör vilka insatser föräldrar och personal kan göra NVa krav på förskolan. Arbeta i den reviderade läroplanens anda. Medalgon utbildning, kl:18:00-21 :00 Västerås, lokal: meddelas senare. Efterlysning Mor- eller farföräldrar som är intresserade av att starta en studiecirkel. Vi har säkert mycket att lära av varandra Var vänlig i så fall kontakta mig: Lars-Åke Ejelid Tel , E-post: 8.

Teater: Autist ja visst! Kalendarium. Bibliotek. Möte med en vägg. friidrotts DMför sofiaskolan

Teater: Autist ja visst! Kalendarium. Bibliotek. Möte med en vägg. friidrotts DMför sofiaskolan Teater: Autist ja visst! Kalendarium Möte med en vägg Bibliotek friidrotts DMför sofiaskolan Christer Nygren 2 Innehåll, ordföranden har ordet 3 Redaktion och föreningsstyrelse 4 Sofiaskolan i friidrotts

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Omslagsbild: Falkguden Horus tvåtusenåriga tempel i Edfu, Egypten, 10 februari 2012 (Foto: Fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare)) Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr. 865501-0653. Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31

Årsredogörelse för. Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder. Org.nr. 865501-0653. Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 1 Årsredogörelse för Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder Org.nr. 865501-0653 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN VÄSTRA

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

En liten bit av mig - en blodig historia av Sandra Petojevic

En liten bit av mig - en blodig historia av Sandra Petojevic Juni 2013 Nr. 1, årgång 12 Omslagsbild: Självporträtt från januari 1981 av Sandra Petojevic då 11 år fyllda. Bilden är beskuren av henne så att smådetaljerna framträder bättre. När hon trivdes blåste hon

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

TV-PUBLIK Välkomna till Postkodmiljonären!

TV-PUBLIK Välkomna till Postkodmiljonären! Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Bussresa till Dalsland 3 Nysjukekurs 3 Stick-Café 3 Tema-Café 3 Diagnosgrupperna 4 Medi-Yoga 4 Neurodagen 5 Lägenhet Teneriffa 5 Café KonstArten 6 Kompassen 6 Hilda Henrikssons

Läs mer

% " #(!!" #,-(.,."-+!/ (!!,+0(!("(,,(0 ."+-.,+!("(-,,( #,(.",!,- 2,!",.3!. +,""().", +)."",+ *"44$.,!!5+,, (2+"+."+.".

%  #(!! #,-(.,.-+!/ (!!,+0(!((,,(0 .+-.,+!((-,,( #,(.,!,- 2,!,.3!. +,()., +).,+ *44$.,!!5+,, (2++.+.. !" #"! $ % " & '''!" # " $ %% &'( #(!!" )"("("("( *+"+,""( #,-(.,."-+!/ (!!,+0(!("(,,(0 1+"( +--+,1",+.+-."+-.,+!("(-,,( #,(.",!,- )+""(. 2,!",.3!. +,""().", +)."",+ *"44$.,!!5+,, (2+"+."+.". ( +-!$ 2

Läs mer

Uppsala. Augusti 2011. Oktober. Första cafékvällen för hösten bjuder vi på

Uppsala. Augusti 2011. Oktober. Första cafékvällen för hösten bjuder vi på Uppsala Augusti 2011 Innehåll Kalendarium... sid 1 Inbjudan: Mindfulness en introduktion... sid 2 Inbjudan: Grundkurs i mindfulness... sid 3 Inbjudan: Har du huvudrollen i ditt eget liv?... sid 4 Inbjudan:

Läs mer

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen 2015. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen.

Läs mer

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida Speciellt NR 4 2009 Nytt År Nytt Namn Ny logga Ny hemsida Föreningen Autism i Stockholms län PÅ GÅNG - KALENDARIUM Gott Nytt År! Ny hemsida, ny logga och nytt namn. Kom och fira tillsammans med oss! Torsdagen

Läs mer

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen!

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! Länsförbundet i Stockholms län Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10-14 14 15 16 Länsförbundet Ordförande har ordet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga FUB i Almedalen Skanskendagen

Läs mer

Känslor sedda från insidan Mumlorna och skolan Manifestation för skolan Rapport av föreningens enkät kring samverkan. December 2013 Nr.

Känslor sedda från insidan Mumlorna och skolan Manifestation för skolan Rapport av föreningens enkät kring samverkan. December 2013 Nr. December 2013 Nr. 2, årgång 12 Känslor sedda från insidan Mumlorna och skolan Manifestation för skolan Rapport av föreningens enkät kring samverkan Två killar lirar fotboll med en mumla, teckning från

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

0) 1 4) % % '" ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3,

0) 1 4) % % ' ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3, ! -)."/ %" 0) 1 ( 2)!033,,) "/ %"!. 4) % 5) % 6 %! "#$" "#$%& & % '" (!%%!%&! %% &% %&! )!&%%&&&%! ) &% %'!*"%&") &!+ && % +!, %&'%(%)*+, -$*.# 3, info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Ordföranden

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta NR 3 SOMMAR 2008 54 KR inkl moms Sören Olsson Om konsten att ge och ta > Vi visar att det går 12 sidor om nya hjälpmedel för kommunikation Efter läkarens besked: Jag var beredd att lämna bort min dotter

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer