Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet"

Transkript

1 Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

2 Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring minimum 5 år Legitimation Minimitid 12år

3 Allmäntjänstgöring historik 1954 Införande av oavlönad assistentjänstgöring, medicin och kirurgi 9 månader, avslutar läkarutbildningen. Största förändringen sedan Allmäntjänstgöringen införs. Avlönad tjänst. Arbetsmarknadspolitiskt syfte ökad geografisk spridning och rekrytering till psykiatri och allmänmedicin. Handledd introduktion. 21 månader. Översyn av AT 1985 inga förändringar i strukturen senaste översynen av föreskriften Största strukturella förändringen en frivillig sänkning av minimitiden till 18 månader

4 Allmäntjänstgöring syfte Under AT ska AT-läkaren uppnå en god förmåga att självständigt och med hög säkerhet kunna utföra de medicinska basrutinerna i hälso- och sjukvården

5 Vägen till specialistbevis, på riktigt Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring minimum 5 år Grundutbildning 5,5 år Legitimation Allmäntjänstgöring månader eller mer Minimitid 12år Specialiseringstjänstgöring minimum 5 år snarare 6 8år Väntetid 9,6 månader Väntetid ej möjlig att kartlägga

6 Allmäntjänstgöring - styrkor Grundidén med en introducerande tjänstgöring under handledning är omtyckt av både läkare och arbetsgivare När AT är den examinerade underläkaren första anställning möjliggörs en snabb professionell utveckling under trygga förhållanden AT ger legitimerade läkare en bred kliniskt praktisk bas som skapar god förståelse för skilda delar av sjukvården Det finns ett stort lokalt engagemang för AT med kunniga och drivna AT-chefer och studierektorer som arbetar aktivt för en fortsatt utveckling av AT

7 Allmäntjänstgöring utmaningar och svagheter Otydligt huvudmannaskap Extern kvalitetsgranskning inget krav tillskillnad från grundutbildning och ST Lång väntan med kliniskt arbete utan reglering Läkare med legitimation från EU/EES får inte göra AT

8 SYLF:s AT-ranking Varje år sen 2000 Alla SYLF-medlemmar som gör eller just avslutat AT personer varav svarande svarsfrekvens 71 % Rankingen bygger på frågan Vilket sammanfattande betyg vill du ge din AT?

9 Vad kännetecknar en bra AT-ort? Hög kvalitet på delplaceringarna Introduktion, handledning, formell medicinsk utbildning och kollegialt stöd Möjlighet att påverka sin arbetsmiljö Organisationsstorlek AT-chef med starkt mandat Lön

10 Resultat Kiruna och Avesta i topp Arvika och Enköping i botten Genomsnittskvaliteten på AT stabil Klyftan mellan de högst- och lägst rankade AT-orterna ökar Väntetiderna fortsätter öka i snitt 9,6 månader Andelen som upplever sig kunna påverka sin arbetsmiljö ökar

11 Allmäntjänstgöring behov av utveckling för att möta stora principiella utmaningar Vi måste kunna möta det ökande behovet av AT-tjänster som följer av utökningen av grundutbildningen Vi måste kunna möta behovet av en trygg introduktion för läkare oavsett utbildningsland

12 Allmäntjänstgöring Hur skulle man kunna utveckla dagens system för att komma åt väntetiderna? Utökning av antalet tjänster fortsatt med 70% av AT-tjänsterna 21-månader eller längre. Risk för trängsel och kvalitetsproblem Gör minimitiden 18 månader till maxtid för de kliniska tjänstgöringsavsnitten. Förlängning för forskning eller ledarskap kan accepteras. Kortar genomströmningstiden. Skulle kräva en förändrad reglering Använd andra specialiteter än de som ingår i dag t.ex. geriatrik och gynekologi Skulle möjliggöra fler AT-läkare samtidigt på samma sjukhus. Skulle kräva en förändrad reglering

13 Allmäntjänstgöring Är det möjligt att utveckla dagens system för att säkra en bra introduktion för utlandsutbildade läkare? En läkare som erhållit svensk läkarlegitimation efter en utbildning inom EU/EES kan inte anställas som AT-läkare på en legitimationsgrundande tjänstgöring men vi måste kunna möta behovet av en trygg introduktion i yrkeslivet för läkare oavsett utbildningsland I dag har vi alldeles för många lokala särlösningar som ofta missgynnar den utlandsutbildade läkaren. Mini-AT och pre-st programmen har ofta normerat lönenivån felaktigt, erbjudit generella program utan att beakta individens förkunskaper, fördröjt utlandsutbildades specialiseringstjänstgöring. Och mer eller mindre tvingat in de utlandsutbildade i bristspecialiteter

14 Allmäntjänstgöring Är det möjligt att utveckla dagens system för att säkra en bra introduktion för utlandsutbildade läkare? SYLF anser att en individualiserad introduktionen bör ske inom ramen för en STtjänst något som är fullt möjligt utifrån den nuvarande ST-föreskriften. Ett gott exempel är PLUS-programmet i Västra Götaland Det har länge varit SYLF:s politik att vi vill se en ettårig introduktionstjänst som övergång mellan grundutbildningen och specialiseringstjänstgöringen. En introduktion som bör ligga efter legitimation för att vara öppen för alla läkare som vill specialisera i Sverige. Detta kräver att läkarutbildningsutredningens förslag om en 6 årig legitimationsgrundande utbildning realiseras

15

16

17 Allmäntjänstgöring praktiska förutsättningar idag. Alltid efter examen examensbevis ska krävas för anställning Legitimationsgrundande tjänstgöring under handledning Tidsbegränsad anställning på särskilt blockförordnande (minst 18 månader) Reglering av tjänstgöringstid och krav på måluppfyllelse. 4,5 månader medicinska specialiteterna (3-6 månader) 4,5 månader opererande specialiteterna (3-6 månader) 3 månader psykiatri 6 månader allmänmedicin (ska ligga sist)

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R)

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Stockholm 2012-06-14 Utbildningsdepartementet Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Sveriges Psykologförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter över rubricerade betänkande.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Jämlik vård ur underläkarperspektiv Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Sammanfattning SYLF:s undersökning av underläkares förutsättningar att erbjuda alla patienter jämlik

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Att arbeta som läkare i Norden

Att arbeta som läkare i Norden Att arbeta som läkare i Norden Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 FÖRORD Denna broschyr har tagits fram av de nordiska läkarförbunden genom deras gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer