Älvsborgs Södra Scoutdistrikt Vårstämma 9 april 2014 Kl Örjanshus, Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvsborgs Södra Scoutdistrikt Vårstämma 9 april 2014 Kl 18.30 Örjanshus, Borås"

Transkript

1 Dagordning Älvsborgs Södra Scoutdistrikt Vårstämma 9 april 2014 Kl Örjanshus, Borås 1. Distriktsstämman öppnas. 2. Fastställande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 4. Justering av röstlängden. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 6. Frågan om stämman behörigen sammankallats. 7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för Fråga om fastställande av balansräkningen och om beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Övriga ärenden och rapporter 11. Stämman avslutas

2 Röstlängd "Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår." Kår Antal medlemmar Under 26 Ombud Alingsås Scoutkår Scoutkåren Alströmer Bjärke Scoutkår Blidsbergs Scoutkår Bollebygds Scoutkår Borgstena Scoutkår Brämhult Scoutkår Dalsjöfors Scoutkår Gäsene Scoutkår Herrljunga Scoutkår Horreds Scoutkår S:t Örjans Scoutkår Sandareds Scoutkår Sexdrega Scoutkår Stora Lundby Scoutkår Svenljunga Scoutkår Tollereds Scoutkår Tranemo Scoutkår Viskafors Scoutkår Vårgårda Scoutkår Åsundsholms Scoutkår Totalt antal ombud 70

3 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande personer: Ordförande: Stefan Carlsson, S:t Örjans Scoutkår Vice ordförande: Johan Nilsson, Sandareds Scoutkår Kassör: Erik Jonzén, Tollereds Scoutkår Sekreterare: Johan Cammersand, Herrljunga Scoutkår Övriga ledamöter: Erik Johnson, Brämhult Scoutkår Fredrik Ardenius, Dalsjöfors Scoutkår Ida Lundberg, Bjärke Scoutkår Laila Freiholtz, Bjärke scoutkår Lisen Källman, Bjärke Scoutkår Marie Eliasson, Tollereds Scoutkår Mia Hansson, Sandareds Scoutkår Pär Bergqvist, Dalsjöfors Scoutkår Distriktets arbetsgrupper Distriktets arbetsgrupper har under året bestått av följande personer: Arbetsutskottet Stefan Carlsson, S:t Örjans Scoutkår Johan Nilsson, Sandareds Scoutkår Erik Jonzén, Tollereds Scoutkår Johan Cammersand, Herrljunga Scoutkår Informationsteamet Erik Johnson, Brämhult Scoutkår Anders Morén, Scoutkåren Alströmer Johan Cammersand, Herrljunga Scoutkår Ingrid Laskó, Scoutkåren Alströmer Router, Rover och Utmanarverksamhet Tove Ekelund, Dalsjöfors Scoutkår Niklas Arvidsson, Viskafors Scoutkår Alvina Terning, Tollereds Scoutkår Edvin Linder, Bollebygds Scoutkår Johan Olofsson, S:t Örjans Scoutkår Fabian Biström, Tollereds Scoutkår Utvecklingsteamet Pär Bergqvist, Dalsjöfors Scoutkår Mia Hansson, Sandareds Scoutkår Utbildningsteamet Marie Eliasson, Tollereds Scoutkår Fabian Östman, Tollereds Scoutkår Laila Freiholtzh, Bjärke Scoutkår Fredrik Ardenius, Dalsjöfors Scoutkår

4 Arrangemangsteamet Johan Cammersand, Herrljunga Scoutkår Elizabeth Nilsson, S:t Örjans Scoutkår Erik Jonzén, Tollereds Scoutkår Kristina Ziethén, Dalsjöfors Scoutkår Apelhultsteamet Erling Edvardsson, Bollebygds Scoutkår Gerd Tunje, Älvsborgs Södra Distriktskår Leif Karlsson, Katarina Sunnerås, S:t Örjans Scoutkår Janne Dunberg, Urban Engkvist, Dalsjöfors Scoutkår Michael Nilsson, S:t Örjans Scoutkår Anders Moren, Scoutkåren Alströmer Gerth Andersson, Bollebygds Scoutkår Reidar Knutson, Bollebygds Scoutkår Distriktsstämma Det var varit två distriktsstämmor under 2013, en vår- och en höststämma. Vårstämman hölls på Örjanshus den 24 april Höststämman hölls med hjälp av Stora Lundby Scoutkår i Gråbo, den 26 oktober Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har under 2013 haft 8 styrelsemöten. Utöver det har arbetsutskottet haft 8 sammankomster. Distriktsstyrelsen har bjudit in alla distriktsaktiva till en långtidskonferens på våren och en höstupptakt i slutet av sommaren. Medlemsantal Vid utgången av 2013 hade Älvsborgs Södra Scoutdistrikt 1276 medlemmar, varav 822 under 26 år, fördelade på 21 aktiva kårer. Regionsråd / Samverkansmöte På regionsrådsmötena och samverkansmötena under året har distriktet varit representerade av Stefan Carlsson, Johan Nilsson, Marie Eliasson, Laila Freiholtz och Pär Bergqvist. Egon Under 2013 har en grupp som kallat sig Egon arbetat aktivt för att genomföra sammanslagningen mellan Älvsborgs Södra Scoutdistrikt och Västgöta KFUM-KFUK Scoutdistrikt. Gruppen har sammanträtt under ett flertal tillfället under hela året och från Älvsborgs Södras sida bestått av Stefan Carlsson, Johan Nilsson, Pär Bergqvist och Laila Freiholtz. Gruppen har diskuterat hur en sammanslagning ska gå till och med vad de olika distrikten har med sig in i det nya distriktet. Detta resulterade i att Västgöta Södra Scoutdistrikt bildades. Miniläger När scouterna kom till Apelhult möttes de av löpsedlar att det hade skett rån, bedrägerier och stölder i och runt Apelhult. Kommissarie Karlsson behövde deras hjälp för att lösa mysterierna. Första kvällen träffade scouterna på Lasse-Majas kompisar längs ett spår som avslutades med att de hittade gömda sedlar från ett tidigare rån som skett i Valleby. Som de sedan använde i lägerkiosken. För att scouterna skulle bli duktiga på att lösa mysterium behövde de gå i Deckaroch Kluraskola. På hantverket skapades tjusiga mössor av tovad ull med färgade inslag. Scouterna fick uppleva olika händelser och möta personer som förkommer i staden Valleby när Lasse-Maja löser mysterium. Detta är det första lägret med filmvisning. Många trötta spårarscouter somnade

5 under bioföreställningen. Distriktet anordnade Mysteriet på Apelhult under tre dagar på distriktets lägergård Apelhult med cirka 200 deltagare från distriktets kårer. Scoutforum Scoutforum arrangerades den september 2013 i Uppsala. Distriktet deltog med 17 scouter, som deltog och utbildade sig i de många workshops och diskussioner som arrangerades. Stefan Carlsson och Johan Nilsson deltog på Scouternas Förvaltningsmöte. Ekonomi För räkenskapsåret 2013 har distriktet omsatt kr. Vår största intäkt är från regionsbidraget som vi får från västra götalandsregionen vilken i år uppgick till kr ( kr, fg år). Apelhult har hyrts ut externt för kr ( kr fg år) under Läger1 har under året slutredovisat projektet. Distriktets del av överskottet är kr. Där av var kr ett lån som avskrivits under 2012 pga svag ekonomisk prognos från lägret. Från Göteborgs Scoutdistrikt har vi under året mottagit kr med anledning av att Hindås Scoutkår gått över till vårt distrikt. Detta har redovisats som kapitaltillskott. Limmared Scoutkår har under året lagts ned. Kåren beslutat att överföra kr av sina tillgångar till distriktet. Styrelsen har avsatt kr till Kårutveckling och kr till Apelhult. Distriktets miniläger redovisar ett resultat på kr. Som fonderingar finns noterat stipendiefond med kr, minnesgåva Lennart Lindqvist kr, Läger- och arrangemangsfond med kr, Apelhultsfonden med kr och kårutvecklingsfonden, som bildades under 2013, med kr. Styrelsen föreslår att resultatet, 5154,95 kr, balanseras i ny räkning. Apelhultsteamet Apelhultsteamet hade under året fyra ordinarie sammanträden samt flera arbetsträffar. Gården har varit uthyrd 2634 persondygn, inklusive 1637 övernattningar. Förutom övriga interna hyresgäster, bl.a. Åsundsholmslägret och Äventyrshajken, skall nämnas Högskolan i Borås. Teamet har arbetat med det miljöarbete som Marks kommun har inletts och målat nästan hela fasaden på hela gården och iordningställt gårdshusets skorsten. Tre nya dörrar till samlingssal, kök och intendentur har monterats, såsom även en ny spis, diskmaskin och kaffebryggare i köket. Teamet har även inlett ett ombyggnadsarbete av förråd/vedbod. Som en extra ordinär insats har en vaktmästare, varit verksam på Apelhult under året. Detta är uttaget ur Apelhultsfonden. Arrangemangsteamet Under det gångna året har vi haft 9 stycken möten och 4 stycken arrangemang. Dessa 3 arrangemang har varit äventyret 4000 f.kr, grillkväll och duoknopen. Äventyret 4000 f.kr genomfördes under en solig helg i april. Totalt var vi ca 220 scouter, ledare och funktionärer. Scouterna genomförde aktiviteter i Stenålder-tema under dagen och fick orientera sig runt med hjälp utav karta mellan stationerna. På lördagskvällen hade vi ett lägerbål

6 för hajkens deltagare och lite senare bjöd vi in ledare och funktionärer på kvällsfika. Grillkvällen genomfördes i slutet av maj månad. Kvällen inleddes med grillning och spontana lekar. När magarna mättats avlossade vi ett quiz för deltagarna vilket var mycket uppskattat. Totalt var vi ca 50 deltagare. Kvällen var lyckad och mycket trevlig med en avslutande fika. Duoknopen arrangerades i början av oktober tillsammans med Dalsjöfors, S:t Örjan, Sandared och Viskafors scoutkårer i Dalsjöfors. Arrangemanget lockade ca 190 deltagare vilket är ett gott resultat. Bollebygd tog hem vandringspriset som bästa kår. Under hösten assisterade delar utav teamet vid ledarutbildning Scout med bland annat matlagning. Samtliga arrangemang har utvärderats så att vi ständigt kan förbättra oss och göra bra, roliga, spännande och givande arrangemang. Informationsteamet Teamet har under året gett ut två nummer utav medlemstidningen Scoutlövet. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med nyheter och kommande händelser. Arbetet med sociala medier har fortgått med ökat intresse hos våra medlemmar, bilder och korta blänkare om nyheter och kommande händelser har lagts upp. Vid årets slut hade distriktets sida på Facebook 243 likes. Inlägget på Facebook som flest tagit del av under året är ifrån lördagen på Minilägret, över 1700 användare har registrerats som besökare vid det tillfället. Webshoppen har fungerat väl, dock med få ordrar under året. Ingen större marknadsföring har gjorts av shoppen. Router, Rover och Utmanarverksamhet Under 2013, RoUters första aktiva år har flertalet aktiveter och arrangemang hållits. Vi började med en medverkan på innebandynatta för att marknadsföra det nya teamet. Vårt första arrangemang hölls i samband med Äventyret, U.N.T.Z och står för UtmanarKväll Tillägnad Zlatan. I maj arrangerades Halv åtta i skogen som gick ut på att göra en gormémåltid med hjälp av ganska udda ingredienser. Under sommaren hölls en paddelhajk på Revesjö, i samarbete med Svenljungas utmanarlag. Dessutom hade vi en utmanarkväll med såpafotboll på distriktets miniläger. När årsmötet hölls i oktober arrangerade vi en riktigt mysig myshajk och i december var Svenljungas utmanare på hugget igen och ville ha hjälp med arrangerandet av en jul-hajk. Vi i teamet har också deltagit på distriktets upptakter och kick-offer samt en mycket utvecklande helg på Scoutforum i Uppsala. Utbildningsteamet Teamet har träffats vid 4 olika tillfällen under året. Vi har haft telefon- och nätkontakter för att planera årets verksamhet. Våra mål har bl.a varit: att ha ett utökat regionsarbete inför riksorganisationen Scouterna att under året genomföra ledarutbidning Scout och Bas att arrangera en kursdag 13 april utifrån kårerenas behov att minst en teammedlem blir ackrediterad utbildningsledare, samt att delta i konferensen för utbildningsledare att fler från andra distrikt och förbund går vår Ledarutbildning Scout (LUS) Av våra mål har kursdagen blivit inställd och ingen ytterligare teammedlem har inlett sin utbildning för utbildare.

7 18-20 januari hade vi en utlokaliserad Ledarutbildning Bas i Länghem för åtta ledare i den nystartade kåren. Det blev många frågor som ställdes av kursdeltagarna hur saker ska göras. 31 januari deltog 23 scoutledare på vår inbjudna kvällsföreläsning med Ragnhild Svenssons kring temat ADHD - Hur gör man rätt? mars träffades alla utbildare på Vidablick i Bankeryd. Scouternas Folkhögskola folk var där och presenterade sig, men det var den ideella nationella utbildningsgruppen som höll i helgen. Marie Eliasson deltog för distriktet och Fabian Östman var där för den nationella utbildningsgruppen september var första kurstillfället på Ledarutbildning Scout med 15 deltagare från sju kårer på Apelhult. Fyra deltagare kom från scoutkåren Mörarp från Kulla Scoutdistrikt. Kursdeltagarna blev indelade i tre patruller november avslutades Ledarutbildning Scout på Hjälmareds Folkhögskola med bl.a genom-arbetade programaktiviteter med målspårsstegring, som genomfördes av de olika patrullerna. Ett tjusigt nytt kursintyg med guldlogga från Scouternas Folkhögskola delades ut till kurs-deltagarna för genomförd kurs. Vid alla kurser har vi haft hjälp av Arrangemangsteamet med matinköp och matlagning när inte patrullerna tillagat den. Stort tack! Program- och utbildningsfrågor bevakades på Scoutforum i Uppsala sep. Marie Eliasson och Fabian Östman har deltagit på de regionala utbildningsträffarna i Göteborg, vars syfte var att få ihop en regional ideell utbildningsgrupp i Väst. Utvecklingsteamet Under året har utvecklingsteamet fokuserat på samarbetet med KFUM Västgöta och den stundande sammanslagningen av respektive organisationer. Vi har utöver det haft lite av motgångar och en del framgångar, två kårer har avvecklats (Mark & Limmared) och en kår har återstartat sin verksamhet (Blidsberg). Teamet har sammanställt läget i distriktets kårer och haft kontakt med ett flertal, både per telefon men även direkt vid olika arrangemang. Kommande arbete skall fokuseras på ledarrekrytering och uppbyggnad av kårernas stödstrukturer. Övrigt Distriktets kansliservice är belägen på Västerbrogatan 1, Borås. Servicen sköts av Lizbet Lind på Sensus. Ordf. Stefan Carlsson Kassör Erik Jonzén Erik Johnson Ida Lundberg Lisen Källman Mia Hansson Vice Ordf. Johan Nilsson Sekreterare Johan Cammersand Fredrik Ardenius Laila Freiholtz Marie Eliasson Pär Bergqvist

8 Älvsborgs Södra Scoutdistrikt, Resultat 2013 Intäkter Kostnader Styrelsen Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Medlemsavgifter Regionsbidrag Renovering kansliet Distriktsm & sockar Distriktsmärken & sockar Deltagaravgifter Distiktsstämmor/Kårmöten Stämma/-möte Stämma/-möte Lägr Hyra Örjanshus Expedition Inventarier Styrelse/Långt.samantr Kanslitjänster (Sensus) Bokföringstjänster Bidrag/Gåvor Diverse inkomster Diverse kostnader SUMMA Administration SUMMA Administration Arrangemangsteamet Arrangemang Arrangemang Teamverksamhet SUMMA Verksamhet SUMMA Verksamhet Informationsteamet Scoutlövet/PR/D-post Investering Datatjänster Teamverksamhet SUMMA Verksamhet 0 0 SUMMA Verksamhet Utbildningsteamet Utbildning/Kurser Utbildning/Kurser Teamverksamhet Teamutbildning SUMMA Verksamhet SUMMA Verksamhet Utvecklingsteamet 0 Utvecklingsarbete Fältarbete Marknadsföringsmaterial Teamverksamhet SUMMA Utveckling 0 0 SUMMA Utveckling Apelhultsteamet Teamintäkt Teamverksamhet Spårarläger Uttag Apelhult Fastighetsinvestering SUMMA Apelhult SUMMA Apelhult ROSE (RoUter) Teamintäkt Teamverksamhet Arrangemang SUMMA Rose SUMMA Rose Övrigt FST FST Sommarläger* Sommarläger Valberedning Spårarläger Spårarläger SUMMA Övrigt SUMMA Övrigt SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER Finansiella intäkter Finansiella kostnader Öresutjämning Uttag Apelhultsfonden Budget Utfall Budget Utfall RESULTAT * Delar av intäkterna står som internhyra på Apelhult

9 Älvsborgs Södra Scoutdistrikt Resultat 2013 Apelhult Intäkter Kostnader Apelhult Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Uthyrning Fastighetsskötare Distriktsläger (intern) Resor Uttag Apelhult Försäkringar Markunderhåll 663 Fastighetsunderhåll Fastighetsinvestering El (ink uppvärmning) Sotning Avlopp Sophämtning Vatten Telefon Förbrukningsmaterial Tillsynsavg. Myndigh Fordon Teamkostnader Övriga kostnader SUMMA Apelhult SUMMA Apelhult SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER Resultat före avskrivning Öresutjämning Budget Utfall Budget Utfall RESULTAT

10

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Blat nr. 3-2015 Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Vildalägret 2014 Foto Karl-Åke Hell, Värings scoutkår UTSIKTEN...2 KANSLISIDAN...3 TIDAHOLMS HAJK...4 DISTRIKTSDAGEN...5 LIV@...6 KÅRER SOM

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Scouternas effektrapport 2013

Scouternas effektrapport 2013 Scouterna Org nr: 802006-2942 Ideell förening Scouternas effektrapport 2013 Vad vill er organisation uppnå? Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1 Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista Årsmöteshandlingar SMU i Gamla Uppsala 2008-2009 ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20 Förslag till föredragningslista 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande för mötet vice ordförande för mötet sekreterare

Läs mer