Bland aristokrater, aktörer och kokotter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bland aristokrater, aktörer och kokotter"

Transkript

1 BURE HOLMBACK Bland aristokrater, aktörer och kokotter NÅGRA ANTECKNINGAR OM HJALMAR SÖDERBERG I PARIS 1 Med tanke på att han vistades i Paris mindre än en månad (november 1897), att hans franska enligt egen utsago var bristfällig och att han hela tiden längtade hem, har Hjalmar Söderberg lämnat ett imponerande fylligt material till eftervärlden om sina intryck av den franska huvudstaden. Kvantitativt kan det förefalla relativt begränsat - sex brev och fyra litterära texter - men tätheten i stilen, skärpan i iakttagelserna och kvickheten i reflexionerna gör rapporterna ytterst levande och åskådliga. Och en märkvärdig konsekvens av rikedomen i detta material är att man i dag, hundra år efter hans besök, kan genomföra en Parisvandring i hans spår, vägledd av hans lokalangivelser och stimulerad av hans infallsrika kommentarer. Enligt den ursprungliga planen skulle han ha rest tillsammans med ErnestThiel, som bjöd honom på resan, och de gjorde sällskap till Hamburg. Men brådskande affärer tvingade Thiel att återvända till Stockholm, och Söderberg fick fortsätta ensam. Det främsta syftet med expeditionen var uppenbarligen att han skulle bekanta sig med teaterlivet i Paris, en naturlig uppgift för honom. Han hade debuterat som teaterkritiker i Dagens Nyheter redan i februari 1890 och skrev sedan ett antal korta teaterrecensioner under Kristianstadstiden, vintern Sedan början av maj 1897, då Svenska Dagbladet - med finansiellt stöd av Thiel - startade i sin rekonstruerade form, var teaterkritiken en av Hjalmar Söderbergs uppgifter i dess kulturredaktion. Han anlände till Paris den 6 november och intog efter ankomsten "en lukullisk diner" på en restaurang vid Boulevard des Italiens, men först den 12 kunde han inleda sin "razzia kring teatrarna"; skälet var att hans frack hade blivit förstörd under resan, och att det tog några dagar innan han kom på idén att beställa en ny. (Det är en innehållsrik notis i förbigående: att vid en teaterföreställning uppträda i någon annan klädsel än frack var otänkbart, och att hyra en sådan dress var tydligen ingen lösning. Man häpnar också över den franske skräddarens snabbhet - att sy en frack på tre dagar - och det överkomliga priset: det rymdes uppenbarligen inom den budget som Thiel hade beräknat: 50 francs per dag.)

2 454 BURE HOLMBACK Breven till fadern och till systern Frida ger allmänna intryck av staden och hans upplevelser där, medan ett brev till Carl G Laurin, två till Alban Keyser - hans vän och kollega från Generaltullstyrelsen, som drygt ett år senare blev hans svåger - och ett till Tor Hedberg, hans kollega som teaterkritiker på Svenska Dagbladet, skildrar nöjeslivet på ett mer oförblommerat sätt men också redovisar en rad omdömen om de föreställningar han har sett. Laurin, Söderbergs kamrat ända från skoltiden, var ju en respekterad teaterkritiker och skrev liksom denne krönikor i Ord och Bild, och även Keyser delade av allt att döma intresset för teatern. Hjalmar Söderbergs bas under dessa drygt tre veckor var Hotel Ronceray, Boulevard Montmartre 10, ett hotell som fortfarande finns kvar, med namnet i jugendbokstäver på fasaden och med en trottoarservering framför ingången. Om inte hotellet hade genomgått en radikal ombyggnad, som även medförde att rummen fick nya nummer, kunde man ännu i dag till och med ha studerat det rum där Hjalmar Söderberg bodde - nummer 39. Till fadern rapporterar han om sin första frukost, dagen efter ankomsten: "ett glas öl, en kopp chokolad med en ohygglig massa socker och grädde i, och litet smör och bröd." Han hade fått veta att Café de la Régence skulle vara "Skandinavernas stamhål i Paris" och sökte sig dit - det låg inte så långt från Hotel Ronceray - men spanade förgäves efter bekanta ansikten. Några dagar senare har han utsträckt sina exkursioner och skriver till systern från Chålet du grand lac i Boulogneskogen, även denna gång om en frukost: "det är ett dyrt ställe, och jag vet att kyparn föraktar mig för att jag har valt ut de billigaste rätterna och det enklaste vinet. Men jag vet också att han kommer att högakta mig då han har fått sina drickspengar, ty en svensk, om han också är fattig som en liten räf i skogen, kan aldrig förmå sig att ge så små drickspengar som här brukas." - (Uttrycket "fattig som en liten räf i skogen" använde han nästan samtidigt i historietten Pälsen, där doktor Henck sammanfattar sin situation, sorgset medveten om realiteterna, sin sviktande hälsa och sin dåliga ekonomi, men tillfälligt upprymd när han vandrar omkring i den lånade pälsen.-svd ) Systern får också veta något om utsikten i den stora parken: "Här är vackert för resten. Klockan närmar sig fem, solen har gått ned bakom träden, som ännu inte äro fullt aflöfvade här; det är aristokratiens och kokotternas gemensamma promenadtid, vagnarna rulla förbi mitt värdshus i en lång fil." Eftersom brevet i början talar om "en liten enkel frukost" blir läsaren något konfunderad över denna tidsangivelse; om man erinrar sig den danska betydelsen av ordet "frokost", nämligen vad vi på svenska kallar lunch, ter det sig dock något begripligare att måltiden kunde pågå till solnedgången. 2 Den stillsamma stämningen i Bois de Boulogne var väl delvis anpassad efter

3 BLAND ARISTOKRATER, AKTÖRER OCH KOKOTTER 455 mottagarens kynne; när han två dagar senare skriver till Alban Keyser sker det i en mycket annorlunda miljö, nämligen Maxime, "kokottrestaurant vid Rue Royal", där han säger sig just ha sett en dubbelgångare till Keyser, med en nästan spökaktig likhet: "din dubbelgångares ansiktsuttryck, då han talade och skrattade, liknade ditt så fullkomligt, att han ovillkorligen måste ha exakt samma tankar om världens gång som du." Det är denna uppenbarelse, säger Hjalmar Söderberg, som inspirerar honom att skaffa ett brevpapper och på platsen skriva en lägesrapport till Keyser. "Det är ett satans lif rundt omkring mig. Klockan är supédags, d.v.s. mellan 1 och 2. Sminkade kokotter af alla åldrar - så klädda, att konung S. i all sin härlighet o.s.v. - sitta och débauchera med aristokratherrar sådana som din dubbelgångare och med rastaquérer sådana som jag. Stämningen är liflig, man kastar champagnekorkar i synen på gamla gubbar med hederslegionen utan att de taga humör, och då och då susar en liten symbolisk svart kattunge genom luften under allmänt jubel - symbolisk, ty damerna här i staden kalla sitt allra heligaste för 'mon petit chat'." Så följer redovisningen av dagens huvudnummer, en sammanfattning som vittnar både om hans förtrogenhet med den samtida svenska scenkonsten och om en behärskad brist på respekt för den franska: "Kvällen har jag tillbrakt i en fauteuil d'orchestre på Operan; man gaf Lohengrin. Elsa - Rose Carron - var härlig, Lohengrin - en herr Affre - medelmåttig, Ortrud likaså, Telramund förträfflig, kungen exakt likadan som på vår opera - han är sig förmodligen lik på alla operascener världen rundt. - Hvad som också är sig likt är 'folket'; jag trodde mig se våra egna statister och korister lifs lefvande. Det hela var utan stämning. Orsaker: 1. Salongen är fullt belyst under hela föreställningen. 2. Claquens förbannade oväsen, som afbryter föreställningen vid alla möjliga och omöjliga tillfällen och som bland annat har till följd att den verkliga publiken knappast rör en hand till applåd. Och man säger att det är omöjligt att afskaffa denna hyrda claque! Fransmännen äro i många fall idioter." Denna svala attityd bevarar han i brevet till Laurin en vecka senare, när han har sett ytterligare ett antal föreställningar. Nu jämför han mycket konkret intrycken med sina erfarenheter i Stockholm: "På teatern har jag varit 7 kvällar hittills. Sett Sarah, Yvette, Monnet-Sully etc. Sarah härlig, Yvette framstående. I öfrigt kanjag inte åstadkomma någon entusiasm för teaterlifvet här. Gymnase synes mig äga den bästa truppen i det hela taget. Såg i går Ruy Bias på Francais. Monnet-Sully hade gjort sig ett härligt ansikte, en äkta Velasquez, men för öfrigt spelade Palme denna roll (1891) själoch stilfullare. Paul Monnet i bofrollen öfverglänste icke Hillberg, Personne var en bättre don Caesar än den herre som här spelade denna roll. Och, förunderligast af allt, utstyrseln var vida tarfligare här än hemma hos oss! - Sarah, som jag sett i Kameliadamen, omger sig med ett sällskap af de hemskaste landsortskomedianter."

4 456 BURE HOLMBÄCK "Sarah" är naturligtvis Sarah Bernhardt, "en av de märkligaste och intressantaste skådespelerskor, som någonsin levat" enligt skådespelaren och regissören Gunnar Klintberg. Så följer några kommentarer som upprepar vad han hade skrivit till Alban Keyser om Lohengrin och om claquen, som "kan reta döden på en fredlig medborgare". Och krönikan kompletteras med ytterligare några föreställningar: "På Palais-Royale: Les Fétards, en fars om kung Leopold och Cléo de Mérode. Måttligt rolig. - Odéon: Les Corbeaux af Henri Beque, ett förträffligt stycke, som jag läst förut. Spelades på två händer utmärkt, på de öfriga dels medelmåttigt, dels uselt. Mitt totalintryck af Paris teatrar kan uttryckas sålunda: det Kongelige i Köpenhamn är världens främsta scen." En vecka före hemresan skrev han sin andra rapport till Alban Keyser. Åter uttrycker han sin besvikelse, delvis med samma omdömen som i brevet till Laurin: "Teaterlifvet i denna stad har icke förmått imponera mig. Sarah är härlig, men hon är också ett enastående fenomen. På Théatre Francais råder den gyllene medelmåttan. Jag har där sett 'La vie de bohéme', en gammalmodig pjes, dåligt spelad, och Hugos Ruy Bias, som verkade bättre, men som gafs i det hela fullt ut lika bra på Dram. teatern 1891." Reflexionerna om Sarah Bernhardt och Théatre Francais får sitt särskilda intresse när man vet att hon hade brutit sitt kontrakt med nationalteatern 1880 och därefter växlat mellan egna turnéer och andra teatrar. Hjalmar Söderbergs omdömen om det parisiska teaterlivet erinrar i all sin korthet om hans offentliga recensionsverksamhet. Man märker hans kunnighet och hans engagemang; "En teaterkritikers verksamhet hade länge stått för mig som något av det mest avundsvärda jag kunde tänka mig, och jag var inte just ensam om den meningen", skriver han i en senare självbiografisk betraktelse om sin stämning när han hade debuterat i denna roll på uppdrag av Dagens Nyheters kulturchef Fredrik Vult von Steijern i februari 1890, vid drygt 20 års ålder. Han skrev då om premiären av Ibsens Hedda Gabler. Nu, nära åtta år senare, hade han utvecklat sin erfarenhet och kunde med auktoritet erinra om hur August Palme spelade Ruy Bias 1891 och jämföra de franska prestationerna med Emil Hillbergs och Nils Personnes i samma roller. Men han hinner också, här som i sina tryckta recensioner, intressera sig även för andra element än de enskilda skådespelarnas talanger: han ger sammanfattande omdömen om föreställningarna, han noterar det förvånande i att "utstyrseln" (antagligen både scenografi och kostymer) är "vida tarfligare här än hemma hos oss" och att salongen är upplyst under föreställningen. Och claquens, de hyrda applådörernas, störande verksamhet föranleder temperamentsfulla utbrott. Dessa snabbt nedkastade anteckningar till teaterintresserade vänner utgör alltså en intressant motsvarighet i miniatyr till hans omfattande recensionsmaterial i Svenska Dagbladet; mellan 1897 och 1905 publicerade han där omkring 170 anmälningar. Han var generös mot talang och god

5 BLAND ARISTOKRATER, AKTÖRER OCH KOKOTTER 457 konst, obarmhärtig mot det dåliga, gav gärna utblickar med vidare perspektiv, kommenterade både dekor, belysning, kostymer och rekvisita (i de två sistnämnda fallen kunde han ibland som en ironisk effekt notera i vilka pjäser de tidigare hade kommit till bruk) och redovisade, när tillfälle gavs, underhållande iakttagelser om publikens beteende. Men Laurin, Keyser och Hedberg fick också del av allmänna intryck från Paris som inte rapporterades till familjen. "Staden är bra, förmodligen den bästa som finns. Kvinnorna äro sköna och giriga. Kyparna äro utmärkta. I Baedeker står, att Taddition' alltid är oläslig och nästan alltid innehåller oegentligheter. Jag har hittills icke fått bekräftelse hvarken på det ena eller det andra", skriver han till Laurin. En dystrare ton anslog han i sitt brev till Tor Hedberg några dagar senare, där han talar om sin hemlängtan: "i synnerhet längtar jag efter att åter en gång få tala mitt eget språk. Det är mig nämligen omöjligt att på ett främmande språk uttrycka annat än de banalaste idéer, och äfven dem uttrycker jag endast med svårighet. Jag har nu varit i denna stad i närmare tre veckor, och jag längtar redan hem. Jag har emellertid haft ganska trefligt här. Männen äro artiga och belefvade. Kvinnorna äro sköna och giriga. Teatrarna äro föga bättre än i Stockholm. Klosetterna och pissoarerna äro sämre." Uppenbarligen förstod han franskan, talad eller skriven, bättre än han själv talade den. Någon vecka före hemresan lämnar han en utförlig beskrivning till Keyser med ytterligare exempel på kulturmötets prövningar: "Som jag tyvärr inte har vunnit högsta vinsten i Hamburgerlotteriet, är det mig [ ] inte möjligt att tillbringa hvarken ett eller två år i denna stad, hvars gator, torg och offentliga byggnader äro storartade, hvars himmel ständigt är disig, hvars kvinnor äro sköna och giriga, och hvars pöbel har en infamt stinkande andedräkt. Det sista har jag dagligen tillfälle att må illa af, nämligen på rakstugorna. Alla barberare i denna stad, äfven på boulevardernas elegantaste rakstugor, stinka af vitlök och bidraga därigenom att fylla min själ med hemlängtan. Ja, jag längtar verkligen hem. Jag längtar i synnerhet efter att få tala mitt eget språk -jag kan aldrig lära mig att tala något annat. Jag längtar till och med efter mitt fäderneslands utmärkta klosetter och pissoarer. Här står man och pissar midt på boulevarden, endast med en 4 å 5 decimeter hög skiva af järnbleck att skyla sin blygd med, och hålen i klosetterna äro för små till och med för min obetydliga bakdel."

6 458 BURE HOLMBÄCK Denna något burleska utläggning är ett av flera exempel på hur Hjalmar Söderberg kan använda sina brev som första utkast till litterära texter. Han återvände till Stockholm den 30 november, och redan några dagar senare publicerade han i Svenska Dagbladet sin historiett Kyrkofadern Papinianus, som skildrar ett möte och ett samtal med en präst på en gata i Paris (endast några kvarter ifrån Hotel Ronceray). Det är en tankeväckande och allvarlig berättelse, men den börjar i en kåserande och lätt nonchalant stil: "Jag var en gång [!] ute och reste. Jag såg floder, kullar och berg, som icke liknade våra. Jag såg också många städer och bland dem Paris. // Paris är en livlig och vacker stad. Männen äro artiga och förekommande, utom droskkuskarna. Kvinnorna äro sköna och giriga. Eiffeltornet är tre hundra meter högt, men bekvämlighetsinrättningarnas plåtskärmar äro vida lägre än hos oss." Den radikala tidsförskjutningen ger ett annat perspektiv åt historien än en korrekt uppgift skulle ha gjort; den snabba sammanfattningen av reseintrycken är ett annat grepp än brevets lugnare tempo; notisen om bekvämlighetsinrättningarna har befriats från sin personliga accent och i stället fått en effektiv komisk verkan genom sammanställningen med Eiffeltornet. Men textens släktskap med formuleringarna i breven - karakteristiken av de parisiska kvinnorna riktas ju till både Laurin, Hedberg och Keyser - är påtaglig. I Kyrkofadern Papinianus diskuterade Hjalmar Söderberg för första gången Dreyfusaffären. Till denna traumatiska process i det franska rättsväsendets historia skulle han återkomma vid flera tillfällen, ända fram till 20-talets början, med ett engagemang som motsäger den tidiga och envisa föreställningen om hans dekadenta passivitet inför världens händelser. Med tanke på hans svårigheter att föra krävande samtal på franska, så som han beskriver saken för Tor Hedberg, ter det sig minst sagt osannolikt att historietten skulle återge ett verkligt samtal. Det troligaste är att han i någon fransk tidning har läst ett resonemang av samma innebörd som han här låter prästen föra: att det inför en högre rättvisa är ointressant om Dreyfus är oskyldig eller ej. Kyrkofadern Papinianus "ansåg nämligen, att det alltför mycket skulle försvaga vördnaden för den mänskliga rättvisan, om man lärde, att den kunde korrigeras av den gudomliga. [ ] Han ansåg det därför nödvändigt och gott, att den som här på jorden blivit orättvist, men under iakttagande av alla lagliga former dömd till döden, i det kommande livet bleve fördömd." 4 Dreyfus är alltså ett tema från denna höstmånad i Paris, som Hjalmar Söderberg sedan flera gånger tar upp - i en recension av Maurice Barres 1898, i sitt tal i Frisinnade klubben om Zola 1902, i Den allvarsamma leken 1912, i sin essay om Anatole France, när denne fick Nobelpriset i litteratur Sina reseintryck i övrigt utnyttjade han däremot mycket sparsamt. Ett par

7 BLAND ARISTOKRATER, AKTÖRER OCH KOKOTTER 459 månader efter hemkomsten, i februari 1898, publicerade han i Svenska Dagbladet kåseriet En desillusion. I en lång inledning berättar han hur han i sin tidiga ungdom längtade feberaktigt efter att få resa; men åren gick, och längtan blev "blekare och mattare". Till slut hände det ändå att "livet drog mig med i sitt virvlande och snabba lopp, så att jag en morgon vaknade vid det tusenstämmiga tjut, som natt och dag brusar genom Boulevard Montmartre". Han ger sig ut i staden, och utflykten börjar i en god stämning, som dock efter hand övergår i en besk undran: "Dagen var strålande vacker. Det var i början av november. Staden Paris skimrade och log i en blek höstsol.// Då jag hade gått mig trött, tog jag en droska och körde ut i Boulogneskogen. Jag hade inte sovit något nämnvärt på de sista nätterna, därför blundade jag till en smula. Jag tror att jag sov genom hela Champs-Elysées. Då vi passerade Étoile, vaknade jag upp och såg att kusken lagade sig till att köra förbi Triumfbågen. Jag petade honom hövligt i ryggen med käppkryckan och frågade: - Varför kör ni inte genom Triumfbågen? - Nej, man kör inte genom Triumfbågen, min herre! Han hade rätt: det löpte kedjor runtomkring. Jag förstår icke fransmännen. De bygga triumfbågar och köra icke genom dem, när de åka i droska. Och nu senast ha de valt en jury av tolv diversehandlare att döma över Zola." I Den allvarsamma leken skickar Lydia några dagboksblad om sitt och Markus Roslins besök i Paris till Arvid, när de har återfunnit varandra och hon vill ge honom några bilder av sitt liv under de tio gångna åren: "Vi kom till Paris i förrgår kväll. I går var jag med Markus i Luxembourg och letade efter pappas gamla skärgårdstall. Jag lipade förstås en liten vers, då jag äntligen hittade den i en obemärkt vrå. //1 dag var jag i Louvren. Ack, vad minns jag nu av alla härligheterna i de ändlösa gallerisalarna... Jo, en tavla minns jag: en gammal florentinare (tror jag) i Salon carré: Portrait dejeune homme. Av 'Inconnu', står det i katalogen. 'Okänd mästare'. Men Markus sade att den anses vara av - hur var det han hette? - Franciabigio, eller något i den vägen... Jag stod länge framför den tavlan. Den erinrade mig på något sätt om en, somjag en gång har känt... Markus såg att den intresserade mig och frågade om jag ville ha en reproduktion av den. Ja, det ville jag ju gärna." Det är klart att denne någon, som hon "en gång har känt", är Arvid Stjärnblom, och genom att betrakta tavlan kan man sålunda tycka sig få veta hur Hjalmar Söderberg tänkte sig Stjärnbloms utseende - "en bredaxlad ung värmlänning med ett par djupa, skygga ögon, [som] höll sig mera i bakgrunden". (Tavlan finns reproducerad - i svart/vitt och starkt beskuren, i min

8 460 BURE HOLMBÄCK avhandling, Det lekfulla allvaret, och i färg i sin helhet i tidskriften PARNASS nr 1/1994, där med en fylligare kommentar.) 5 Det är med Hjalmar Söderbergs Parisresa som med hans andra korta vistelser på andra orter än hemstaden - Uppsala, Kristianstad, Dalby och Munchen: materialet är mångsidigt och underhållande, och det innehåller väsentliga samband med andra delar av hans författarskap. I fråga om det franska äventyret är sambanden mycket omfattande, utöver de motiviska avspeglingar som jag här har noterat. Det rör sig om flera olika områden: 1) Söderbergs litterära texter med fransk miljö: förutom de redan nämnda också två historiska noveller - Kung Cherebert (1913),omen av de merovingiska kungarna, och En okänd soldat (1927), en dagboksnovell från franska revolutionen, inspirerad av en kort notis hos Lamartine, i hans Histoire des Girondins (1847); 2) Översättningar av Hjalmar Söderbergs verk till franska (förutom de fyra stora romanerna även Historietter, Gertrud och Aftonstjärnan); 3) Hjalmar Söderbergs översättningar till svenska av franska författare - fyra böcker av Anatole France, en av Maupassant och en av Paul Géraldy; därtill pjäser av Musset, Henry Bernstein och Marcel Achard samt några dikter av Baudelaire och Francois Coppée; 4) Hjalmar Söderbergs essayer och artiklar om Frankrike och franska författare samt recensioner av franska författare och av franska pjäser spelade i Sverige uppgår till ca 60, publicerade mellan 1891 och 1918; 5) Litteratur på franska om Hjalmar Söderberg - uppsatser, artiklar och recensioner. Man kan alltså säga att hans korta vistelse i Paris i november 1897 ingår i ett mycket omfattande sammanhang. Det är därför med stor glädje som jag här kan presentera en Plan för en vandring i Paris i Hjalmar Söderbergs fotspår STATION METRO Boulevard Montmartre Rue Montmartre Hotel Ronceray Brev till fadern: "Jag har att börja med tagit in på Hotel Ronceray, Boulevard Montmartre 10 [ ], rummet n:o 39. Hotellet ligger vid de stora boulevarderna och är följaktligen icke bland de billigaste." 2. Boulevard Montmartre Rue Montmartre En desillusion "Så hände det en dag, då jag nästan hade glömt all min gamla längtan ut till världen, att livet drog mig med i sitt virvlande och snabba lopp, så att jag en morgon vaknade vid det tusenstämmiga tjut, som natt och dag brusar genom Montmartre."

9 BLAND ARISTOKRATER, AKTÖRER OCH KOKOTTER Rue du Faubourg Montmartre/ Rue Notre Dame de Lorette Kyrkofadern Papinianus "Omnibusarna äro stora som hus och äro merendels förspända med tre vita hästar; men man kan icke åka med dem, ty de äro alltid fulla av folk. En afton var jag nära att bli överkörd av en sådan omnibus på bulevarden, men räddade mig i sista sekunden upp på en refug under en stor elektrisk båglampa." Saint-Georges 4. Boulevard des Italiens Richelieu-Drouot Café Anglais Brev till fadern: "I går afton åt jag [ ], strax efter min ankomst, en lukullisk diner vid Boulevard des Italiens." Den allvarsamma leken "Så åkte vi en tur i Boulogneskogen, och så dinerade vi på Café Anglais tillsammans med en gammal herre från Academie des Inscriptions..." 5. Boulevard des Capucines En Stockholmskrönika "jag betvivlar icke, att du ännu i förrgår intog din frukost - en omelett, en köttbit och litet ost och vin - på trottoarkanten vid Capucinernas bulevard, utanför Café de la Paix. Det var kanske den sista vackra höstdagen - i Paris kommer den ju ibland ett stycke in i december - och du såg med vemod och dock resignerat det sista, ännu matt bronsgröna bladet lossna från ett naket trädskelett och långsamt dansa ned i din tallrik, medan en blek sol förgyllde luften och husen och de små kvinnornas hår, där de trippade förbi dig på asfalten." 6. Place de 1'Opéra Operan Brev till Alban Keyser: "Kvällen har jag tillbrakt i en fauteuil d'orchestre på Operan; man gav Lohengnn " Opera Opera 7. Rue Royale Madeleine Maxime Brev till Alban Keyser: "Jag kom att tänka på dig just nu, af den enkla anledningen att du själf sitter här i samma kafé som jag - Maxime vid Rue Royale - och pratar med en samling klubbherrar och kokotter." 8. Champs Élysées Franklin D. Roosevelt En desillusion "Jag hade icke sovit något nämnvärt på de sista nätterna, därför blundade jag en smula. Jag tror att jag sov genom hela Champs-Élysées."

10 462 BURE HOLMBÄCK 9. Etoile En desillusion "Då vi passerade Etoile, vaknade jag upp och såg att kusken lagade sig till att köra förbi Triumfbågen." 10. Bois de Boulogne Chålet du grand lac Brev till systern, Frida: "Som du kan se af dateringen, sitter jag i ett litet värdshus i Boulogneskogen och skrifver till dig. Jag har nyss ätit en liten enkel frukost, som efter mina beräkningar bör kosta 6 å 7 francs [ ]" 11. Bois de Boulogne En desillusion "Jag steg ur min droska och gick ett stycke till fots, ty det började bli svalt. Äntligen, där kommer en öppen vagn, är det kanske Cléo de Mérode? Nej, det är en droska liksom min egen, endast oändligt mycket sluskigare, kusken ser ut som om han blivit uppdragen ur Seinen, och hästen går på träben; och det är icke Cléo de Mérode som sitter inuti, det är en av mina gamla ovänner från Stockholm! Tjänare! Naturligtvis, han har rest hit ner för att försöka fä mig inblandad i Dreyfusaffären..." 12. Bois de Boulogne Den allvarsamma leken "Så åkte vi en tur i Boulogneskogen, och så dinerade vi på café Anglais tillsammans med en gammal herre från Académie des Inscriptions..." 13. Place Paul Claudel Théatre National Odéon Brev till Carl G Laurin: "Odéon: Les Corbeaux av Henry Beque, ett förträffligt stycke, som jag har läst förut. Spelades på två händer utmärkt, på de öfriga dels medelmåttigt, dels uselt." Brev till Alban Keyser: "På Odéon har jag sett Henry Beques "Korparna", ett utmärkt stycke, som jag hade läst i förväg. Det spelades på ett par händer förträffligt, på några händer acceptabelt och på några eländigt." 14. Luxembourg Den allvarsamma leken "I går var jag med Markus i Luxembourg och letade efter pappas gamla skärgårdstall. Jag lipade förstås en liten vers, då jag äntligen hittade den i en obemärkt vrå." 15. Palais du Louvre Den allvarsamma leken "I dag var jag i Louvren. Ack, vad minns jag nu av alla härligheterna i de ändlösa gallerisalarna... Jo, en tavla minns jag: en gammal florentinare (tror jag) i Salon carré: Portrail de jeune homme." Charles de Gaulle- Étoile RER Avenue Henri Martin RER Avenue Henri Martin RER Avenue Henri Martin RER Luxembourg RER Luxembourg RER Palais-Royale - Musée du Louvre

11 BLAND ARISTOKRATER, AKTÖRER OCH KOKOTTER 463 N.B. Dessa textutdrag anges här endast för att ge en uppfattning om stilkaraktären. De fullständiga litterära texterna återfinns lätt i någon av de många upplagorna av Hjalmar Söderbergs verk. Breven finns i avskrift i ett häfte somjag sammanställde i samband med Söderbergsällskapets resa till Paris Det finns f.n. endast i ett mindre antal, men jag hoppas kunna få möjlighet att producera en större upplaga. En längre kommentar till Franciabigios tavla och Hjalmar Söderbergs intresse för den finns i det nummer av PARNASS (nr 1/1994), där tavlan återges.

12

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom teater. Resa till Paris och Marseille 22-28 juli 2014.

Redovisning av resebidrag inom teater. Resa till Paris och Marseille 22-28 juli 2014. Redovisning av resebidrag inom teater Resa till Paris och Marseille 22-28 juli 2014. Här kommer redovisning av resebidrag för Caroline Andréason (skådespelare och manusförfattare) och Heidi Saikkonen (scenograf

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Tallbohovskolan besökte Frankrike

Tallbohovskolan besökte Frankrike Tallbohovskolan besökte Frankrike En grupp elever från Tallbohovskolan och Kulturskola i Järfälla har besökt Frankrike i slutet av november 2012. Syftet är att ungdomar med olika bakgrund möts i en skapande

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01

LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 LÄRARHANDLEDNING APOKALYPSEN DET KOMMER ATT GÅ DÅLIGT LINDHOLMEN HISINGEN WWW.BACKATEATER.SE 031 708 71 01 HEJ När du var 11 år, vad var du rädd för då? Vad hände i världen? Vad hände i ditt liv? Berättade

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN CLAES Kunskapen om livets stora frågor kan ligga dold i cymbaler, attackdykare, tjälknöl och ordet Flämt. Allt ter sig rimligt när Claes Gustavssons osynlige figur lägger sig i och dissekerar vardagen

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vi mötte konst, arkitektur och våren den underbara i Prag!

Vi mötte konst, arkitektur och våren den underbara i Prag! Vi mötte konst, arkitektur och våren den underbara i Prag! Resedagbok från konstresa med Konstvetenskapliga föreningen i Värmland till Prag den 5-11 april 2011 av Karin Engdahl bilder av Charlie Hultgren

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Snabbfrågor Lag Lag 1. Vilken manlig fotbollsspelare blev utsedd av Fifa till bästa fotbollsspelare 2011? Efternamnet räcker som svar. Svar: Messi, Lionel Messi (Kommentar:

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer