A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft A55

2 Innehållsförteckning 1 förret bru ngen Säkerhetsanvisningar... 3 Översikt över telefonen... 5 Displaysymboler (ett urval)... 7 Komma igång... 8 Sätta i SIM-kort/batteri... 9 Laddningsförlopp Aktivera, avaktivera/pin Allmän information Användarguide Menyinställning Säkerhet PIN-kontroll Ändra PIN Ändra PIN Ändra apparatkod Häva SIM-kortsspärr Knapplås Min telefon Ringa Slå ett nummer Avsluta samtal Ställa in volym Nummerrepetition När det är upptaget Ta emot samtal Avvisa samtal Handsfree Parkera ett samtal Samtal väntar/pendla Flerpartssamtal Samtalsmenyn Direktsamtal Telefonbok...23 <Ny post>...23 Ringa/söka post...24 Ringa en post med postnummer...24 Ändra post...24 Minnesplats:...25 Tilldela animering...26 rupper...27 Ring lista...31 Tid kostnader...32 Röstmeddelande/Brevlåda...33 Meddelanden (SMS)...34 Läsa meddelanden...34 Inkommande/utgående...35 Skriva ett meddelande...36 Färdiga texter...37 Skriva text med T SMS till en grupp...39 Bilder & ljud...39 SMS-profiler...40 Infotjänster...42 Surfa/nöjen...43 Internet (WAP)...43 Spel...47 Egna bilder/ Egna animeringar...48 Egna ljud...49 Miniräknare...51 Valutakonverterare...51 Ringsignaler...53 Se även sakregisteret i slutet av bruksanvisningen

3 2 Innehållsförteckning Inställningar Språk Visning Skärmsläckare Samtalsinställn Vidarekoppling Klocka Säkerhet Nät Leveransläge Profiler Ändra inställning Car Kit Headset Flygplansläge Larmklocka Snabbval Vänster programknapp Snabbvalsknappar Tips A Ö...70 Frågor och svar...77 Kundservice (Customer Care)...80 Specifikationer/skötsel...82 Tillbehör...83 rundläggande...83 Biltillbehör...83 Skötsel och underhåll...84 Kvalitetsförklaring batterier...85 Producentens aranti...86 SAR...87 Sakregister...89 Se även sakregisteret i slutet av bruksanvisningen

4 Säkerhetsanvisningar 3 an- Tips för föräldrar Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan Medföra! När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t. ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning. Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. SIM-kortet kan tas bort. Varning! Småbarn kan svälja det. Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om detta inte beaktas kan laddaren förstöras. Ringsignalen (sid. 53), hänvisningstonerna (sid. 55) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (sid. 19). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörselskador. Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och original-laddare. Annars kan allvarliga skador på hälsa och sakegendom inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera. Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten detta leder till att användningsrätten förfaller.

5 4 Säkerhetsanvisningar Observera: Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar. Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc. Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla!!utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Utsätt heller inte telefonen för stötar och slag.

6 ver Inbyggd antenn Översikt över telefonen 5 Täck inte över telefonen ovanför batterilocket i onödan. Det försämrar mottagningskvaliteten. Högtalare Displayvisningar Mottagningsstyrka/batterinivå. Programknappar enom att trycka på programknappen kan du utföra den funktion som visas som Text eller ikon i de grå fälten ovanför knappen (se även sid. 68). I viloläge är dessa (leveransläge): Nya SMS eller t.ex. } (SIM-tjänster) och Meny (huvudmeny). A Knappen Koppla Ringer upp det visade numret eller namnet, eller besvarar samtalet. Visar i viloläge de senaste samtalen. B Knappen På/Av/Avsluta Avstängd: håll nedtryckt för att sätta på. Under ett samtal eller i en tillämpning: tryck kort för att avsluta. På menyer: tryck kort för att gå tillbaka en nivå. Håll nedtryckt, återgå till viloläge. I viloläge: håll nedtryckt för att stänga av telefonen. Inmatningsknappar Siffror, bokstäver. 1 4 ghi s _ g Operatör :15 Nya SMS Meny abc jkl def mno pqrs tuv wxyz 0

7 6 Översikt över telefonen Bläddringsknapp I listor och på menyer: Under ett samtal: I viloläge: E F Bläddra uppåt och nedåt. Reglera volymen. Tryck upptill: läs nytt meddelande. Tryck nedtill: öppna telefonboken. Redigera text: Tryck kort upp- eller nedtill: Flytta markören ett tecken åt gången. Håll nedtryckt upp- eller nedtill: Flytta markören ett ord åt gången. Läs text (t.ex. SMS): Bläddra rad för rad. * Håll nedtryckt I viloläge: slå på/av alla signaltoner (utom alarm). För inkommande samtal: stäng endast av ringtoner. # Håll nedtryckt I viloläge: Slå på/av knapplås. Mikrofon Enhetsport Anslutning för laddare, headset etc. 1 4 ghi s _ g Operatör :15 Nya SMS Meny abc jkl def mno pqrs tuv wxyz 0

8 Displaysymboler (ett urval) 7 m- Displayvisning _ Inkommande signalstyrka. h Laddningsförlopp. d Batteriets laddningsnivå. n Alla samtal vidarekopplas. j Ljudsignal från. k Endast kort signal (pip). l Endast signal när den som ringer finns med i telefonboken. y Väckarklocka aktiv. µ Knappsats låst. Telefonnummer/namn: På SIM-kortet. På SIM-kortet (skyddat med PIN 2). v I telefonens minne. ² Nätet inte tillgängligt. p,o Aktiverad/avaktiverad funktion. Q Telefonbok. ABC/ Visar om små eller stora bokstäver är aktiverade. Abc/abc Skriva text med T9. Ê WAP Online. Ì WAP, inget nät. Högtalare Car Kit. ³ Car Kit aktivt. Headset ativt. ± Autosvar aktiverat. Vänster och höger programknapp ] Textmeddelande mottaget. \ Röstmeddelande väntar. Obesvarat samtal. T SIM-minnet fullt. } SIM-tjänster. Kopiera till telefonboken. Hämta från telefonboken.» Ordförslag i T9.

9 3 def 3 def ghi def jkl 3 tuv def jkl 8 0 jkl 0 tuv jkl 0 3 jkl Komma igång På bara några sekunder kan du byta ut fram- och baksidan på höljet samt knappsatsen utan verktyg (CLIPit Covers, my-clipit : sid. 16 och sid. 83). Stäng av telefonen först. Sätta ihop s s abc ghi mno jkl pqrs tuv 9 0 wxyz Ta isär s s s ghi pqrs abc jkl ghi tuv pqrs abc abc abc tuv def mno pqrs pqrs tuv def def mno mno mno abc abc ghi mno mno wxyz wxyz wxyz abc ghi mno jkl pqrs tuv wxyz abc abc jkl jkl def abc abc def def tuv mno mno wxyz mno mno wxyz wxyz ghi ghi ghi pqrs pqrs pqrs pqrs tuv Hänvisning Vid leverans skyddas telefonens och frontskalets display av plastfolie. Dra av denna skyddsfolie innan du sätter ihop telefonen. När du gör detta skapas statisk elektricitet, som i sällsynta fall kan leda till att kanterna runt teckenfönstret får en annan färg. Detta fenomen försvinner emellertid av sig självt inom tio minuter. För att undvika skador på displayen bör du inte använda telefonen när frontskalet är avtaget.

10 Komma igång 9 Sätta i SIM-kort/batteri Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIMkortet är av kreditkortsstorlek, måste du försiktigt bryta loss det lite mindre kortet på det. Ta vid behov bort eventuella plastrester. Tryck på räfflingen, och skjut sedan locket i pilens riktning för att ta loss det. Lägg SIM-kortet i öppningen med kontaktytorna vända nedåt (se till att det avfasade hörnet ligger åt rätt håll. Skjut in kortet försiktigt tills det tar emot och låser till. s Sätt i batteriet snett ovanifrån i telefonen í och tryck det sedan nedåt tills det hakar. Tryck spärren i pilens riktning, lyft upp batteriet lite grand från skåran i sidan, vinkla sedan upp det och ta bort det. LITHIUM ION LITHIUM ION Skjut in locket och tryck nedåt tills det hakar i. Hänvisning Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet! Du kan endast använda 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort. Funktioner utan SIM-kort... sid. 74

11 10 Laddningsförlopp Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddarkabeln nedtill på telefonen och nätadaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst två timmar. abc jkl pqrs tuv wxyz ghi mno h Visning under laddningsförloppet Laddningstid Ett tomt batteri är fulladdat efter ca två timmar. Det är bara möjligt att ladda batteriet inom temperaturintervallet 5 C till 40 C (vid ±5 C utöver detta intervall blinkar laddningssymbolen som en varning). Den nätspänning som anges på nätadaptern får inte överskridas. För att batteriet ska kunna nå upp till sin fulla kapacitet måste du ladda upp det och sedan ladda ur det igen minst fem gånger. Komma igång Laddningssymbolen syns inte Om batteriet är helt urladdat, syns inte laddningssymbolen direkt när man ansluter laddaren. Den visas efter max. två timmar. I detta fall är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar. Använd endast den laddare som medföljer! Visning av batteristatus Visning av batteristatus under användning (tomt fullt): a d g Telefonen piper när batteriet nästan är tomt. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Ta inte bort batteriet i onödan och avsluta om möjligt inte laddningsförloppet i förtid. Hänvisning Vid längre användning blir laddaren varm. Detta är normalt och inte farligt. Drifttider... sid. 70 Kvalitetsförklaring batterier... sid. 85

12 a/ Slå på/stänga av B Aktivera, avaktivera/pin 11 Håll knappen På/Av/Avsluta nedtryckt för att slå på/ stänga av telefonen. Ange PIN Du kan skydda SIM-kortet med en fyra- till åttasiffrig PIN-kod. J OK Ange PIN-koden med sifferknapparna (Det går inte att se vad du matar in. Korrigera ev. fel med Radera ). Radera Ange PIN: * * * * OK Tryck på den högra programknappen för att bekräfta inmatningen. Telefonen registreras hos din operatör, det kan ta några sekunder. Hänvisning Den första gången du slår på telefonen måste du ställa in tid och datum. Viloläge _ g Operatör :15 Nya SMS Meny Så snart operatörens namn/logotyp visas på displayen, försätts telefonen i viloläge och är klar att använda. Hänvisning _Mottagningssignal... sid. 72 } SIM-tjänster (tillval)... sid. 73 Nya SMS... sid. 36 SOS... sid. 72 Ändra PIN... sid. 14 SIM-kortsproblem... sid. 73 Häva SIM-kortsspärr... sid. 15 Annat nät... sid. 63 Aktivera/avaktivera skärmsläckare... sid. 57 Ställa in kontrasten... sid. 56 Ställa in klockan... sid. 60

13 12 for- Användarguide Följande symboler används i användarguiden: J B A Meny L Mata in siffror eller bokstäver. Allmän information Knappen På/Av/Avsluta Knappen Koppla. Tryck på bläddringsknappens övre/undre del för att bläddra. Tryck på den vänstra eller högra programknappen för att visa en funktion. Visar en funktion. Funktion beroende på operatör, ev. krävs att du registrerar den innan du kan använda den. Menyinställning I användarguiden ges en kortfattad beskrivning av hur man gör för att komma åt en funktion, t.ex. när listan för missade samtal visas: Meny KRing listakmissade samtal Så här ser det ut på telefonen: _ g Operatör :15 Nya SMS Meny Meny Öppna menyn. I viloläge, tryck på den högra programknappen. ] Meddelanden Välj F F Bläddra till Ring lista. Tryck på bläddringsknappens undre del för att bläddra bakåt.

14 Allmän information 13 Z Samtalslistor Arbetet Välj Läsa Alternat. F Välj Tryck. Tryck på den högra programknappen för att visa Ring lista undermenyn. Missade samtal F Det senaste samtalet visas. Bläddra fram önskad post: Tryck på bläddringsknappens undre del för att bläddra bakåt. Carola Välj Välj Tryck. Tryck på den högra programknappen för att visa listan med Missade samtal. Läsa Läsa Alternat. Tryck. enom att trycka på den vänstra programknappen visar du telefonnummer, datum och klockslag. Carola :15 Samtal OK

15 14 Säkerhet För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder. Förvara de här koderna på ett säkert ställe, men se till att du kan komma åt dem senare! Välj J OK Ändra OK Tryck. Ange PIN-koden. Bekräfta inmatningen. Tryck. Bekräfta. PIN PIN2 L PUK PUK2 L Apparatkod Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer). Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för extrafunktioner på speciella SIM-kort. Huvudkod (Personal Unblocking Key). Den används för att låsa upp SIM-korten om du skulle mata in fel PIN-kod. Skyddar funktionerna i telefonen. Du anger den vid den första säkerhetsinställningen. Meny KInställningarKSäkerhet KVälj sedan funktion PIN-kontroll Vanligtvis ombeds du att ange PINkoden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen, men riskerar då att telefonen används av obehöriga användare. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen. Ändra PIN Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer, som du har lättare att komma ihåg. J Ange nuvarande PIN. OK Tryck. J, OK Ange ny PIN-kod. J, OK Ange den nya PIN-koden igen. Ändra PIN2 (Visas bara när det finns en PIN 2). Fortsätt som med Ändra PIN. L

16 Ändra apparatkod Apparatkoden (4 till 8 siffror) bestämmer du när du ringer en kodskyddad funktion (t.ex. Direktsamtal, sid. 22) den första gången. Den gäller sedan för samtliga funktioner. När du matat in en felaktig kod tre gånger spärras telefonen. Då måste du vända dig till Siemens Service (sid. 80). Häva SIM-kortsspärr Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. Mata in den PUK-kod (huvudkod), som levererades med SIM-kortet enligt anvisningarna. Kontakta din operatör om du tappat bort PUK-koden (huvud-pin). Hänvisning Direktsamtal... sid. 22 Skärmsläckare... sid. 57 Tangentlås.... sid. 73 Ytterligare säkerhetsinställningar... sid. 61 Säkerhet 15 Knapplås Även när PIN-kontrollen är avaktiverad (sid. 14) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen. På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag, t.ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan. B OK Avbryt Håll nedtryckt. Bekräfta för att slå på OK Avbryt Tryck för att slå på telefonen. Tryck (eller ingen ytterligare inmatning) för att stoppa påslagningen. Telefonen slås inte på.

17 16 Min telefon n Din telefon har ett flertal funktioner som gör att du kan anpassa den efter dina egna behov. Ringsignaler Tilldela olika ringsignaler för grupper (s. 49, s. 54). Logotyp, Skärmsläckare, Animering Ställ in telefonen enligt nedanstående instruktioner för att ge din telefon en personlig framtoning: När du slår på telefonen Välj en grafikstil samt en välkomsttext (sid. 56), som du själv skapar. Skärmsläckare Du kan ställa in en analog klocka, en egen bild eller en animation som skärmsläckare (sid. 57). Skärmsläckarens utseende kan ändras automatiskt vid tidpunkter som du anger. (Operatörs-)logotyp Välj en egen bild, som ska visas (sid. 56) istället för operatörslogotypen eller operatörens namn. Hur får jag tag på vad? Fler ringsignaler, logotyper och skärmsläckare kan du beställa via Internet och ta emot via SMS: Du kan även ladda ned dem direkt via WAP: wap.my-siemens.com Siemens City Portal Ytterligare tjänster för din mobiltelefon, t.ex. en Photo-Logo-Composer för att skapa personliga bilder för telefonboken, hittar du på s. 26: På Siemens City Portal hittar du också en lista över de länder där dessa tjänster finns tillgängliga. CLIPit -höljen Välj en annan färg för över- och undersidan på ditt skal på Siemens City Portal. Eller gör din telefon unik med ett eget fotografi:

18 Slå ett nummer Telefonen måste vara påslagen (i viloläge). Mata in telefonnumret J (alltid med riktnumret, vid behov även landsnumret). Radera En kort tryckning raderar det senaste tecknet, en lång tryckning raderar hela telefonnumret. Tryck på knappen Koppla. A Det nummer som visas rings upp. Avsluta samtal B Tryck kort på knappen Avsluta. Samtalet avslutas. Tryck på denna knapp även om din samtalspartner lägger på först. Ställa in volym Med bläddringsknappens E övre del kan du ställa in lurvolymen (endast möjligt under ett samtal). Ställ in volymen. Om telefonen används i en bilmonterad handsfreesats, påverkar volyminställningen på handsfreesatsen inte den vanliga inställningen på telefonen. Ringa 17 Nummerrepetition För att ringa det senast slagna telefonnumret: A Tryck två gånger på knappen Koppla. För att ringa ett annat nummer som du har slagit tidigare: A A Tryck en gång på knappen Koppla. Välj önskat telefonnummer i listan och tryck sedan på för att slå det. Hänvisning Spara telefonnr... sid. 23 Alternat. Samtalslistor... sid. 31 Parkera Pendla/konferens... sid. 20 y-meny Samtalsmenyn... sid. 21 Vidarek. Vidarekoppling aktiverad... sid. 59 Handsfr. Handsfree... sid. 19 Ringa till utlandet... sid. 72 Tangentlås.... sid. 73 Nummermemo... sid. 72 Mikrofon av... sid. 21 Nummerpresentation av/på (Dölj ID)... sid. 57 Tonföljd (DTMF)... sid. 74

19 18 När det är upptaget Om det är upptaget när du ringer eller om du inte kommer fram på grund av nätproblem har du olika möjligheter, beroende på operatör. Om ett samtal kommer in eller om du använder telefonen på annat sätt avbryts dessa funktioner. ör så här: Automatisk återuppringning Återring Tryck. I upp till 15 minuter görs upprepade försök att ringa upp numret. Avsluta med B Knappen Avsluta. Eller Återuppringn. L Återuppringn. Tryck. Din telefon ringer när det inte längre är upptaget. Med knappen Koppla slår du numret. Eller Påminnelse Påmin. Tryck. Efter 15 minuter ljuder en signal, som påminner dig om att återigen ringa numret som visas. Ringa Ta emot samtal Telefonen måste vara påslagen (i viloläge). Ett inkommande samtal avbryter all annan användning av telefonen. Svara Tryck. Eller A Tryck. Svara i Avvisa Om telefonnumret kan registreras via nätet, visas det. Om både nummer och namn finns med i telefonboken, visas namnet istället för numret. Dessutom kan du ställa in telefonen så att en bild eller en animation visas istället för klocksymbolen (sid. 26). Hänvisning Se till att du har besvarat samtalet innan du för telefonen till örat. På så sätt förhindrar du att din hörsel eventuellt skadas av en stark ringsignal.

20 Avvisa samtal Avvisa Eller B Tryck. Tryck kort. Hänvisning Missade samtal... sid. 31 Handsfree Under ett samtal kan du lägga ifrån dig telefonen. Du fortsätter då samtalet via högtalaren. _ g v v Carola Handsfr. <-meny Ringa 19 Hänvisning Du bör alltid avaktivera handsfreefunktionen innan du för telefonen till örat. På så sätt undviker du eventuella hörselskador. y-meny Samtalsmenyn... sid. 21 Parkera ett samtal Under ett pågående samtal kan du påbörja ytterligare ett samtal. y-meny Öppna samtalsmenyn. Parkera Det pågående samtalet parkeras. _ g Samtal parkerat Tillbaka Handsfr. Ja Handsfr. Aktivera handsfreefunktionen. Aktivera. _ g Handsfr. Reglera volymen. Avaktivera. <-meny Nu slår du det nya telefonnumret (även via telefonboken: F ). Om en ny anslutning upprättas: y-meny Öppna samtalsmenyn Pendla Växla fram och tillbaka mellan samtalen. Hänvisning Ytterligare kostnader debiteras för den andra telefonanslutningen.

21 20 Samtal väntar/pendla Du kan behöva registrera dig hos operatören för att kunna använda den här funktionen och aktivera den på din telefon (sid. 57). Under pågående samtal kan du uppmärksammas på att ett annat samtal väntar. En särskild signal hörs under samtalet. Nu kan du göra följande: Besvara det nya samtalet Pendla Ta emot det nya samtalet och parkera det pågående samtalet. Följ instruktionerna ovan för att växla mellan de båda samtalen. Avsluta det pågående samtalet: Tryck. Besvara följande B fråga: "å tillbaka till det parkerade samtalet?" Ja Du kopplas till det parkerade samtalet. Eller Nej Det parkerade samtalet avslutas. Ringa L Avvisa det nya samtalet. Avvisa Avvisa det nya samtalet. Den som ringer hör en upptagetton. Eller Vidarek. Om funktionen är inställd kopplas samtalet vidare, t.ex. till röstbrevlådan, (inställning, sid. 59). Avsluta det pågående samtalet Avsluta det pågående B samtalet. Svara Besvara det nya samtalet.

22 Flerpartssamtal Du ringer upp maximalt fem konferensdeltagare och kopplar sedan samman dem till en telefonkonferens. Eventuellt stöds inte alla funktioner som beskrivs av operatören, eller också måste de aktiveras separat. Du har upprättat en anslutning: y-meny Öppna menyn och välj Parkera. Det pågående samtalet parkeras. Slå nu ett nytt telefonnummer. En ny anslutning upprättas y-meny öppna menyn och välj Flerpartssamtal. Det parkerade samtalet kopplas samman med det pågående. Detta upprepas tills alla konferensdeltagare har kopplats samman (max. fem deltagare). Avsluta Med knappen Koppla avslutar du alla samtalen i B konferensen samtidigt. Hänvisning Ytterligare kostnader debiteras för varje telefonanslutning. Ringa 21 L Samtalsmenyn Följande funktioner är bara tillgängliga under pågående samtal: y-meny Öppna menyn. Parkera (sid. 20) Mikrofon på Aktivera/avaktivera mikrofonen. När den är avaktiverad, kan den du talar med inte höra vad som sägs (sekretess). Alternativ: * Håll nedtryckt. Handsfree (sid. 19) Volym Ställ in lurvolymen. Flerpartssamtal (sid. 21) Tid/ kostnad Vidarekop pling L Sänd (sid. 74) DTMFtoner Pendla (sid. 20) Huvudmeny Samtalsstatus Under samtalet visas hur länge samtalet hittills har pågått och (om det är inställt, sid. 32) kostnaderna som uppstått för samtalet. Det ursprungliga samtalet kopplas ihop med ett annat samtal. För din del är båda samtalen nu avslutade. å till huvudmenyn. Visa en lista över alla parkerade och pågående samtal (t.ex. deltagare i en konferens).

23 22 Direktsamtal Telefonen kan spärras så att det endast är möjligt att ringa ett visst nummer, för t.ex. barnvakten eller barnen i skolan. Aktivera Meny KInställningarKFråga e. kod KDirektsamtal Välj Tryck. J Mata in apparatkoden: Apparatkoden (4 till 8 siffror) bestämmer du när du uppmanas att mata in den första gången. Se till att du kommer ihåg koden! OK Bekräfta inmatningen. Ändra Tryck. Q / J Välj telefonnummer ur telefonboken (sid. 23) eller mata in ett nytt nummer. OK På. Bekräfta. Ringa Använd _ g Operatör :15 Carola Håll ned den högra programknappen för att ringa upp (t.ex. Carolas telefonnummer). Avaktivera # Håll nedtryckt. J Mata in apparatkoden. OK Bekräfta inmatningen. Ändra Tryck. OK Av. Bekräfta. Hänvisning Ändra apparatkod... sid. 15

24 Telefonbok 23 k I telefonboken kan du lägga in nummer du använder ofta tillsammans med ett namn. Sedan ringer du enkelt genom att markera namnet. Om ett telefonnummer är lagrat med ett namn, visas detta i displayen när du får samtal från det numret. Poster som hör ihop kan du sammanställa i en grupp. <Ny post> F F Välj J Öppna telefonboken (i viloläge). Välj <Ny post>. Tryck. <Egna nummer> Välj Välj inmatningsfält. Fyll i nedanstående uppgifter. Maximalt antal tecken visas displayens övre del. Nummer: Slå alltid telefonnumret med rikt-nummer. Namn: Mata in (Skriva text, sid. 24). rupp: Nuvarande: Ingen grupp Ändra Posterna kan sammanfattas i grupper (sid. 27) till exempel: Familj, Vänner, VIP, Andra Minnesplats: Standard: SIM Ändra Välj en minnesplats: SIM, Telefon eller Skyddat SIM (sid. 25). Post nr: Varje telefonnummer tilldelas automatiskt ett nummer när du lägger in det i telefonboken. Med hjälp av detta kan du ringa upp telefonnumret (sid. 24). Ändra Ändra postnumret. Spara Tryck för att spara den nya posten. Hänvisning <rupper>... sid. 27 <Egna nummer>... sid. 70 +Lista Ringa utomlands... sid. 72 Servicenummer... sid. 73 Spara tonföljder... sid. 74

25 24 Skriva text Tryck upprepade gånger på sifferknappen tills det önskade tecknet visas. Markören går vidare efter ett kort uppehåll. 2 Tryck kort en gång på knappen för att skriva bokstaven a, två gånger för att skriva bokstaven b etc. Den första bokstaven i namnet skrivs automatiskt med versal. Håll nedtryckt: Skriver siffror. Ä, ä/1 9 Omljud och siffror visas efter bokstäverna. Radera Tryck kort för att radera tecken före markören. Håll nedtryckt för att radera hela namnet. Flytta markören (framåt/ bakåt). # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9ABC, 123. Statusvisning på displayens övre rad. Håll nedtryckt: Alla inmatningslägen visas. * Tryck kort: Välj specialtecken (sid. 72). Håll nedtryckt: Öppna Inmatningsmenyn (sid. 71). 0 Tryck en eller flera gånger:.,?! 0 - ( / : _ + ~ & Håll nedtryckt: Skriver 0 1 Mellanslag. Tryck två gånger = radbrytning. Telefonbok Ringa/söka post F Öppna telefonboken. J / A Skriv in det första tecknet i namnet och/eller bläddra. Ringer numret. Ringa en post med postnummer Varje telefonnummer tilldelas automatiskt ett postnummer när du sparar det i telefonboken. J # Tryck. A Ändra post Alternat. J Spara Mata in postnummer (i viloläge). Ringer numret. Välj post i telefonboken. Tryck och välj Ändra. Välj önskat inmatningsfält. ör dina ändringar. Tryck.

26 Telefonboksmenyn Alternat. Läsa Ändra Ny post Radera Radera alla Skicka SMS... Animering Kapacitet Öppna menyn. Visa post. Öppna posten för att ändra. Skapa en ny post i telefonboken. Radera en post från telefonboken. Välj minnesplats. Alla posterna raderas efter en säkerhetsfråga. som post: Skicka en telefonbokspost som vcard till mottagaren. som text: Skicka posten som text i ett SMS-meddelande. Tilldela telefonnumret en egen animation (sid. 26). Visar maximalt respektive ledigt minnesutrymme för SIM, Skyddat SIM, telefonminne och animeringar. Telefonbok 25 Minnesplats: Du kan flytta en post från telefonboken till en annan minnesplats (Ändra post, sid. 24). SIM (standard) Poster som är lagrade i telefonboken på SIM-kortet kan även användas på en annan SM-telefon. Telefon v När det inte finns tillräckligt med minne på SIM-kortet läggs telefonboksposterna i telefonens minne. Skyddat SIM L På vissa SIM-kort kan man spara telefonnummer på en skyddad plats. För att ändra dem krävs PIN 2 (sid. 14). Symboler i öppnad post,, v Minnesplats (sid. 25) Animering (sid. 26) Å, Ã, Æ, Ç rupper (sid. 27)

27 26 Tilldela animering Tilldela telefonnummer en egen animering. Animeringen visas i displayen när du får ett samtal från detta telefonnummer. Tilldela animering F Alternat. Välj Öppna telefonboken. Välj en post. Öppna menyn. Välj o Animering. Val av Egna animationer eller Egna bilder. Välj Animering. Visa Förhandstitten (sid. 48) öppnas och animeringen visas. Välj Animeringen tilldelas till telefonnumret. Den visas med symbolen i telefonboken. Telefonbok Radera/ändra animering Om en animering tilldelats ett telefonnummer, kan denna raderas eller bytas ut. Välja post med animering i telefonboken. Alternat. Tryck. Välj Välj p Animering. Radera Efter en säkerhetsfråga raderas tilldelningen. Eller Välj Den aktiva animeringen visas. Hänvisning Animationer kan även vara endast bilder. En animering kan tilldelas flera telefonnummer. Infoga bilder och ljud... sid. 48 Siemens City Portal... sid. 16

28 Telefonbok 27 rupper För att få bättre överblick om det finns många poster i telefonboken kan du lägga till numret i en grupp, t.ex: Familj, Vänner, VIP, Andra Om telefonnumret för ett samtal är registrerat i en grupp kan en speciell ringsignal ljuda (sid. 54) och/eller en symbol visas. Välja en grupp Meny KTelefonbokK<rupper> F Välj en grupp (efter namnet på gruppen står antalet poster i gruppen angivet). Ã Vänner (9) Läsa Alternat. Läsa Tryck. Alla poster för den valda gruppen visas. Följande funktioner gäller för gruppen eller alla poster i en grupp: ruppmeny Alternat. Öppna menyn. Visa medlem. Byt gruppn. ruppringning L SMS till grupp Ändra grupptilldelning Du kan tilldela en post i telefonboken till en grupp när du skapar den (sid. 23). Så här ändrar du grupptilldelning eller tilldelar en grupp vid ett senare tillfälle: När telefonboken är öppen: Läsa Ändra Visa alla poster som är tilldelade till gruppen. Ändra aktuellt namn på gruppen. Ring upp maximalt fem medlemmar i en grupp och kopplar sedan samman dem till en telefonkonferens (sid. 29). Skicka ett SMS till alla medlemmar i en grupp (sid. 28). Välj en post. Tryck. Tryck. Ändra Spara Bläddra till rupp. Tryck och välj en ny grupp. Bekräfta tilldelningen.

29 28 Telefonbok ruppostmenyn Alternat. Öppna menyn. Läsa Ändra Ny post Ta bort Ta bort alla Skicka SMS... Animering Visa post. Öppna posten för att ändra. Lägg till en ny medlem. Ta bort en post enbart från gruppen. Den kommer fortfarande att finnas kvar i telefonboken. Ta bort alla poster från gruppen. som post: Skicka en telefonbokspost till mottagaren. som text: Skicka posten som text i ett SMS-meddelande. Tilldela telefonnumret en egen animation (sid. 26). SMS till grupp Ett textmeddelande (SMS) kan skickas som "gruppsändning" till alla posterna i en grupp. Varje SMS debiteras som ett enskilt SMS! F Alternat. Välj J A Välj en grupp (efter namnet på gruppen anges antalet poster i gruppen). Ã Vänner (9) Läsa Alternat. Tryck och välj SMS till grupp. Tryck. Redigeraren öppnas. Skriv meddelandet. Tryck. ruppen visas. OK A A Tryck. Den första mottagaren visas. Tryck. SMS-meddelandet skickas till den första mottagaren. Tryck för att skicka till nästa person. Varje sändning måste bekräftas separat. Enskilda mottagare kan hoppas över.

30 Telefonbok 29 ruppringning L Du kan ringa upp gruppmedlemmar en efter en och koppla samman samtalen till en telefonkonferens med upp till fem deltagare (eventuellt måste funktionen först aktiveras av operatören). F Välj Välj en grupp. Tryck. Medlemmarna i gruppen visas. OK A Alternat. Bekräfta valet. Den första posten väljs. Om samtalet gick fram, parkeras det. Fortsätt genom att välja nästa post tills du har ringt alla de markerade posterna (max. fem, beroende på operatör). Öppna menyn för att t.ex. koppla samman de parkerade samtalen till en konferens. F Ändra Välj vilka medlemmar du vill ringa upp. Tryck. Markera/avmarkera posten. p Barbara Ändra OK ruppsamtalsmenyn Alternat. Öppna menyn. Ring Nästa Ring aktuell post. Hoppa över nästa telefonnummer. Flerpartssamtal Pendla Parkera v Æ (2) Barbara Nästa: Carola Ring Alternat. Koppla samman de parkerade samtalen till en konferens (sid. 21). Besvara det nya samtalet och parkera det pågående samtalet (sid. 20). Parkera samtal, för att ringa upp en ytterligare deltagare.

31 30 Telefonbok Mikrofon Aktivera/avaktivera mikrofonen. När den är avaktiverad, kan den du talar med inte höra vad som sägs (sekretess). Alternativ: * Håll nedtryckt. Handsfree Uppspelning via högtalaren. Volym Ställ in lurvolymen. Tid/kostnad Under samtalet visas samtalets kostnad och (om det är inställt, sid. 32) de kostnader som uppstått för samtalet. Sänd DTMF (sid. 74) Vidarekoppling L Huvudmeny Samtalsstatus Det ursprungliga samtalet kopplas ihop med ett annat samtal. För din del är båda samtalen nu avslutade. å direkt till huvudmenyn. Visa en lista över alla parkerade och pågående samtal (t.ex. deltagare i en konferens).

32 Telefonen sparar telefonnumren för samtalen, så att du enkelt kan ringa dem igen. Meny KRing lista Välj Välj A Eller Läsa Tryck. Välj samtalslista. Tryck. Välj telefonnummer. Ring numret. Visa information om telefonnumret. Det finns följande samtalslistor: Ring lista 31 Mottagna samtal L De tio senaste samtalen visas. Förutsättning: Nätoperatören stöder funktionen "nummerpresentation". Uppringda nr Här kommer du snabbt åt de tio senast slagna telefonnumren. För att slå numret snabbt i A viloläge. Radera listor Innehållet i samtliga samtalslistor raderas. Samtalslistemenyn Om en post är markerad kan du öppna Samtalslistemenyn. Alternat. Öppna Samtalslistemenyn. Missade samtal L Läsa Visa en post. Telefonnumren på de tio senaste Nrkorrigering samtal som inte har besvarats sparas så att du kan ringa tillbaka. Symbol i viloläge för Spara i d Spara en post i missade samtal. När du telefonboken. trycker på navigationsknappens vänstra sida Radera visas telefonnumret. Radera alla Förutsättning: Nätoperatören stöder funktionen "nummerpresentation". Ladda numret i displayen och korrigera vid behov. Radera en post efter en säkerhetsfråga. Radera alla poster i samtalslistan efter en säkerhetsfråga.

33 32 Tid kostnader r Under ett samtal kan du visa kostnaden och längden för det samt ställa in en begränsning till ett visst antal enheter för utgående samtal. Meny KRing listaktid kostnader När kostnadsinställningarna är klara kan du visa samtalstid/-kostnad resp. samtalspott för olika typer av samtal: Välj en funktion: Senaste samtal Alla utgående Alla inkommande Markeringar kvar Kostnadsinställn. Välj Informationen visas. När du har tittat på den kan du: Nollställ Återställa visningen. OK Avsluta visningen. Kostnadsinställn. Meny KRing listaktid kostnader KKostnadsinställn. Valuta L (kräver PIN 2) Mata in i vilken valuta kostnaderna ska anges. Egen taxa L (kräver PIN 2) Mata in kostnaden per enhet/tidsenhet. Kontogräns L (kräver PIN 2) På vissa SIM-kort kan du resp. nätoperatören fastställa kredit/tid. När krediten är använd eller tiden har förlupit spärras telefonen för utgående samtal. Välj Tryck, mata in PIN 2. Kontogräns Aktivera. J Mata in antalet enheter. OK Bekräfta. Bekräfta därefter krediten eller återställ räknaren. På kontantkort kan visningen av krediten se olika ut beroende på operatör. Automatisk visning Samtalstiden och kostnaden för det senaste samtalet visas automatiskt efter varje samtal.

34 Röstmeddelande/Brevlåda 33 de- De flesta operatörer tillhandahåller en extern telefonsvarare, en s.k. röstbrevlåda. I den kan den som ringer lämna ett röstmeddelande om telefonen är avstängd eller inte kan ta emot samtal du inte vill besvara samtal du redan talar i telefon (och funktionen Samtal väntar inte är aktiverad, sid. 57). Om röstbrevlåda inte ingår i operatörens erbjudande, måste du registrera tjänsten och ev. göra vissa inställningar manuellt. Beroende på operatör kan följande beskrivning avvika något från de faktiska förhållandena. Inställningar L Du får två telefonnummer från operatören. Röstbrevlådenummer Det här telefonnumret ringer du för att lyssna av eventuella röstmeddelanden. ör så här för att ställa in: Meny KMeddelanden KRöstmeddelande Välj telefonnumret från telefonboken eller mata in det/ändra det. Bekräfta sedan med OK. Vidarekopplingsnummer Samtalen vidarekopplas till det här telefonnumret. ör så här för att ställa in det: Meny KInställningarKVidarekoppl. Kt.ex. Vid ej svarkställ in J Mata in numret till röstbrevlådan. OK Registrering sker hos operatören. Du får en bekräftelse efter några sekunder. Mer om vidarekoppling på sid. 59. Lyssna av meddelanden Ett nytt röstmeddelande kan indikeras på ett av följande sätt: \ Symbol och signal. Eller L Ett textmeddelande som anger att det finns ett nytt röstmeddelande. Eller Du får ett samtal med ett automatiskt meddelande. Ring till röstbrevlådan och lyssna av eventuella meddelanden. 1 Håll nedtryckt (mata ev. in röstbrevlådenumret). Bekräfta med OK eller Brevlåda beroende på operatör. Om du befinner dig utanför operatörens nätområde måste du ev. mata in ett annat röstbrevlådenummer och ange ett lösenord för att lyssna av röstbrevlådan.

35 34 Meddelanden (SMS) Du kan även skicka och ta emot extra MS) långa textmeddelanden med din telefon (max. 760 tecken) som automatiskt sätts samman av flera "vanliga" SMS (observera antalet). Beroende på operatör kan du även skicka e- post och fax som SMS samt ta emot e-post (ändra inställningen, sid. 40). Läsa meddelanden ] Symbolen visas i displayen när ett nytt meddelande mottagits. Tryck på navigationsknappens vänstra sida för att läsa meddelandet. Datum/tid Nr/avsändare Meddelande Svar Alternat. _ g Operatör :15 ] Meny : Kan vi träffas i morgon? Svar Alternat. Bläddra rad för rad i meddelandet. Svarsmenyn, se nedan. Inkommande/utgåendemenyn (sid. 35). Bilder och ljud i SMS De mottagna meddelandena kan innehålla bilder eller ljud. Bilderna visas i texten och ljudet indikeras med en not. När du bläddrar genom meddelandet och kommer till en not spelas ljudet upp (för att skicka bilder och ljud, se sid. 39). Hänvisning T Meddelandeminnet fullt... sid. 72 Använda inverterade telefonnummer/internetadresser... sid. 73 Svarsmenyn Svar Skriv text Ändra Svaret är JA Svaret är NEJ Återuppringn. Försening Tack Öppna Svarsmenyn. Skriv en ny svarstext. Ändra det mottagna meddelandet eller skriv ny text i det. Infoga meddelandet JA. Infoga meddelandet NEJ. Infoga en färdig text i meddelandet. När du har redigerat meddelandet, kan du spara det eller skicka det med Alternat..

36 Meddelanden (SMS) 35 Inkommande/utgående Meny KMeddelanden KInkomm. / eller Utgående / Det visas en lista över sparade meddelanden. Alternat. Symbol ƒ ƒ Barbara Carola Läsa Alternat. Se nedan. Inkomm. / Läst Oläst Utgående / Inte skickat Skickat Inkommande/utgående-menyn Beroende på situation kan det finnas olika funktioner tillgängliga: Alternat. Öppna menyn. Läsa Visa en post. Svara (endast inkorgen) Radera Radera alla Sänd Ändra Bilder & ljud (sid. 39) Kapacitet Radera det valda meddelandet. Statusrapport L Mark. som oläst (endast Inkorgen) Spara i d Sänd via... Besvara inkommande SMS direkt. Alla posterna raderas efter en säkerhetsfråga. Mata in telefonnumret eller välj det från telefonboken. Skicka sedan meddelandet. Öppna redigeraren för att ändra. Visa en lista över bilder och ljud i meddelandet. Visar maximalt och ledigt minnesutrymme. (Endast listan Utgående) Begär ett leveranskvitto för skickade meddelanden. Markera meddelandet som oläst. Kopiera ett markerat telefonnummer till telefonboken. Välj SMS-Profil innan du skickar meddelandet (sid. 40).

37 36 Skriva ett meddelande Meny KMeddelandenKNytt SMS Skriva text med T9, J sid. 37. Skapa långa textmeddelanden snabbt med endast ett fåtal knapptryckningar. Radera Tryck kort för att radera bokstav för bokstav. Håll nedtryckt för att radera ord för ord. A Tryck. / J Slå ett telefonnummer eller välj ett i telefonboken. OK Bekräfta. Meddelandet skickas till Service Center för vidarebefordran. OK Tillbaka till meddelandet. Alternat. Öppna menyn och välj Spara för att spara meddelandet. Detta visas på översta displayraden: SMS Kl. 8 är det dags. Exempel på T9. abc/abc/abc/ T9abc/T9Abc/ T9ABC/123 SMS Meddelanden (SMS) Små/stora bokstäver och siffror. Displaytitel. 1 Antal SMS som behövs. 739 Antal återstående tecken. Hänvisning Infoga bilder och ljud... sid. 39 Eventuellt uppmanas du ange Meddelandetyp, iltighetstid, Service Center... sid. 40 Information om T9... sid. 37 Mata in specialtecken... sid. 72 Information om skickade SMS... sid. 71 Textmenyn Alternat. Öppna textmenyn. Sänd Mata in mottagarens telefonnummer eller välj det i telefonboken. Skicka sedan meddelandet. Spara Spara meddelandet i listan Utgående. Bilder & ljud Format Infoga bilder och ljud i meddelandet (sid. 39). Radbrytning Liten stil, Mediumstil, Stor stil Stryk under Vänster, Höger, Centrera (anpassa) Markera (Markera text med bläddringsknapparna). Radera text Radera hela texten. Infoga text Infoga färdigt textblock. Infoga från d Infoga URL Öppna telefonboken och kopiera in telefonnumret i meddelandet. Infoga en Internetadress (URL) från WAP-favoriterna i texten.

38 Meddelanden (SMS) 37 Skriva text Sänd via... Färdiga texter I telefonen finns det förberedda textblock, som du kan använda i dina meddelanden. Du kan själv lägga in ytterligare fem textblock. Skriva textblock Meny KMeddelandenKFärdiga texter J Spara Välj <Ny post>. Skriv textblocket. Tryck. Använda textblock Skriv meddelandet. J Alternat. T9 standard: Aktivera/avaktivera T9 (sid. 37). Inmatn.språk: Välj det språk du vill skriva meddelandet på (sid. 37). Välj SMS-Profil innan du skickar meddelandet (sid. 40). Öppna textmenyn. Välj Infoga text. Välj ett textblock från listan. Välj Bekräfta. Textblocket infogas där markören står i texten. Skriva text med T9 enom att jämföra knapptryckningarna med en omfattande ordbok kan T9 kombinera rätt ord. Inställningar Meny KMeddelandenKSkriva text Aktivera/avaktivera T9 T9 standard Välj. p Aktivera T9. Ändra Bekräfta. visas i displayen när du skriver stora eller små bokstäver. Välja inmatningsspråk. Välj vilket språk du vill skriva meddelandet på. Inmatn. språk Välj. Välj Bekräfta. Det nya språket blir tillgängligt. Språk med T9-stöd är markerade med symbolen T9.

39 38 Meddelanden (SMS) Skriva ord med T9 Visningen ändras i takt med att du skriver in bokstäver.därför är det bäst att skriva klart ordet utan att titta på displayen. Tryck bara en gång på knappen med bokstaven du vill skriva. För att skriva t.ex. "hotell" trycker du på följande knappar: # Tryck kort för T9Abc, sedan Tryck. Ett mellanslag avslutar ett ord. Skriv inte in t.ex. Ä, utan använd motsvarande standardtecken, A, resten sköter T9. Hänvisning 0 Punkt. Avslutar ordet om det följer ett mellanslag. Inuti ett ord fungerar den som apostrof/ bindestreck: t. ex. that.s = that s. Tryck på navigationsknappens undre del för att avsluta F ordet. # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123. Statusvisning på displayens övre rad. Håll nedtryckt: Alla inmatningslägen visas. * Tryck kort: Välja specialtecken (sid. 72). Håll nedtryckt för att öppna Inmatningsmenyn (sid. 71). Ordförslag i T9 Om det finns flera alternativ för knapptryckningarna (ett ord) i ordboken visas det mest sannolika först. Om det första ordet inte är det du tänkt dig, kanske det andra alternativet är rätt. Ordet måste vara inverterat. Tryck sedan på» Det visade ordet byts ut mot ett annat. Om inte heller det ordet är det rätta trycker du på» Upprepa tills rätt ord visas. Om det önskade ordet inte finns i ordboken, kan det även skrivas utan T9. SMS Jag har köpt Lägg till» För att lägga till ett ord i ordboken: Lägg till Välj. Det sista förslaget raderas och nu kan du skriva ordet utan att använda T9. Tryck på Spara för att automatiskt lägga till ordet i ordboken.

40 Meddelanden (SMS) 39 Korrigera ett ord Skrivet med T9: å ord för ord åt vänster/ höger tills det önskade ordet är markerat.» T9-Bläddra igenom ordförslagen en gång till. Radera Radera tecknet till vänster om markören och visa ett nytt ordförslag. Inte skrivet med T9: å tecken för tecken åt vänster/höger. Radera Radera tecknet till vänster om markören. Tecken infogas vid J markören. Hänvisning Du kan inte ändra något i ett "T9-ord" utan att först upphäva dess T9-status. Det kan ofta vara bättre att skriva om ordet helt. T9 Text Input är licensierat under ett eller flera av följande: amerikanskt patentnummer 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928 och 6, 011, 554, kanadensiskt patent nummer , brittiskt patent nummer B, Hong Kongs standardpatent nummer HK , Republiken Singapores patent nummer 51383, europeiskt patent nummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, B, och ytterligare patent är sökta i olika länder. SMS till en grupp Du kan skicka textmeddelanden (SMS) som gruppsändning till alla medlemmar i en grupp (sid. 27). Bilder & ljud Infoga bilder och ljud i meddelandetexten (EMS, sid. 71). J Skriv meddelandet. Alternat. Välj Välj Öppna textmenyn i slutet av ett ord. Välj Bilder & ljud. Bilder och Ljud-menyn öppnas. Standardanim. u Standardljud Egna animeringar u Egna bilder Egna ljud Välj område. Bekräfta. Den första posten i det valda området visas. Bläddra till önskad post i listan. Bilden/animationen infogas i texten. Ljud markeras med en platshållare.

41 40 Meddelanden (SMS) SMS-profiler Visa Vid Egna bilder/egna animeringar måste förhandstitten vara öppnad för att du ska kunna välja. Hänvisning Bilder och ljud kan endast visas på telefoner som stöder den funktionen. I inmatningsläget visas en platshållare istället för ljudet. Egna bilder/egna animeringar... sid. 48 Meny KMeddelandenKSMS-profiler Aktivera SMS-profil Du kan byta den aktiva profilen. Välj en profil. Välj Tryck för att aktivera. Den aktuella profilen markeras. Oberoende av denna inställning kan du dessutom välja vilken profil du vill använda när du skickar ett SMS (se textmenyn Alternat. KSänd via..., sid. 36). ör så här för att ställa in: Välj profil. Alternat. Öppna menyn. Ändra inställning Välj och bekräfta. Service Center Mottagare Meddelandetyp Mata in eller ändra numren till det Service Center som du fått från din operatör. Ange standardmottagare för den här sändningsprofilen eller välj från telefonboken. Manuellt För varje meddelande får du en fråga om vilken typ av meddelande det gäller. Standardtext Vanligt SMS-meddelande. Fax Överföring via SMS. E-post Överföring via SMS. Ny Koden får du vid behov från nätoperatören. Ställa in SMS-profiler Du kan lägga in max. tre SMS-profiler. I profilen anges sändningsegenskaperna för ett SMS-meddelande. Förinställningen motsvarar telefonens SIM-kort.

42 iltighetstid Statusrapport L Direktsvar L Meddelanden (SMS) 41 Här väljer du hur länge Service Center ska försöka leverera meddelandet. Manuellt, 1 timme, 3 timmar, 6 timmar, 12 timmar, 1 dag, 1 vecka, Max* *) Så lång tid som operatören tillåter. Du får en bekräftelse på om det skickade meddelandet har gått fram eller inte. Du kanske måste betala för denna tjänst. Om du aktiverar funktionen direktsvar kan mottagaren av SMS-meddelandet skicka sitt svar direkt via ditt Service Center (information från operatören).

43 42 Infotjänster er Vissa operatörer erbjuder informationstjänster (infokanaler). Om du har aktiverat mottagningen av infotjänster får du meddelanden om de ämnen som är aktiverade i "Ämneslista". Meny KMeddelandenKInfotjänster Utsändning L Här kopplar du in och ur infotjänsten. Om den här tjänsten är aktiverad minskar telefonens tid i viloläge. Läs ny info Alla olästa infomeddelanden visas. Ämneslista I den här personliga listan kan du ange valfritt antal ämnen från ämnesindexet (Ämnesindex). Du kan själv mata in tio ämnen med kanalnummer (ID) och ev. namn. Nytt ämne Välj <Nytt ämne>. Om det inte finns något ämnesindex (Ämnesindex), skriver du in ett ämne och dess kanalnummer och bekräftar med OK. Om det redan finns ett ämnesindex väljer du ett ämne och bekräftar med OK. Välj lista Alternat. Öppna listmenyn. Ett valt ämne kan visas, aktiveras/avaktiveras, bearbetas och raderas. Autom. visning Infomeddelanden visas i viloläge. Längre meddelanden rullar automatiskt. Du kan aktivera/avaktivera denna visning för alla eller enbart nya meddelanden. För "helsidesvisning": # Tryck. Tryck sedan på Läs info. Ämnesindex L Posterna i ämnesindexet visas och du kan välja ur listan. Om det inte visas någonting måste du mata in kanalnumren (ID-numren) manuellt (Ämneslista). Vänd dig till operatören om du har några frågor. Välj språk Du kan ta emot infomeddelanden på endast ett visst språk eller på alla språk. Displayvisningar o, p Ämnet aktiverat/avaktiverat. Det finns nya meddelanden om ämnet. Meddelandena är redan lästa. ƒ

44 en Internet (WAP) Du kan hämta den senaste informationen från Internet och sidor som är anpassade för att kunna visas på telefonen via WAP. Dessutom kan du ladda ned ljud, bilder och animeringar till din telefon via WAP. I vissa fall måste du anmäla dig hos operatören för att få tillgång till Internet. Internetanslutning L Meny KSurfa/nöjenKInternet När du startar funktionen aktiveras webbläsaren. Du kan t.ex. ställa in hur uppkopplingen till Internet ska ske (se Internetmenyn InställningarKStarta med..., sid. 44). Exempelvis visas Startmenyn: Í Startmeny 1 Startsida 2 Favoriter 3 Senaste sidan Surfa/nöjen 43 Välj É Startmeny Startsida Favoriter Senaste sidan Profiler Inkorgen Avsluta Koppla ned B Kopplar upp mot Internetleverantörens portal (ev. fastlagd/förinställd av leverantören). En lista med upp till nio Internetadresser, som sparats i telefonen så att du snabbt kan nå dem. Öppnar den senast besökta sidan som är sparad. Du kan ställa in högst tio åtkomstprofiler (sid. 46). Inkorg för meddelanden från WAP-servern. Kopplar ned och avslutar webbläsaren. Håll nedtryckt för att avsluta uppkopplingen. Välj önskad funktion. Välj Bekräfta. Nu kan du surfa på Internet. Mer om hur du går tillväga, sid. 75.

45 44 Surfa/nöjen Internetmeny När webbläsaren är aktiv kan menyn visas på följande sätt: A Tryck eller E Í bekräfta. Startsida Favoriter Senaste sidan å till adress Visa adress Uppdatera Koppla ned Mer... Avsluta Den första WAP-Internetsidan som visas efter uppkopplingen (ev. fastlagd/ förinställd av Internetleverantören). En lista med upp till nio Internet-adresser, som sparats i telefonen så att du snabbt kan nå dem. Öppnar den senast besökta sidan som är sparad. Mata in en URL för direktval av en Internetadress, t.ex. wap.my-siemens.com Visar adressen till den aktuella Internetsidan. Sidan laddas om. Kopplar ned. Se nedan. Kopplar ned och avslutar webbläsaren. Mer... Profiler Återställ Inställningar Inkorgen Om browsern Du kan ställa in högst tio åtkomstprofiler (sid. 46). Radera de senast besökta sidorna (cacheminnet). Teckenstorlek Protokoll parameter Push Push tvingar uppkoppling Nedkoppl.tid för misslyckad nätåtkomst Säkerhet Anslutningen klar Säkerhetsfråga Aktuellt certifikat CA-certifikat Privat nyckel-pin Kryptering Starta med... Startmeny Internetmeny Startsida Senaste sidan Favoriter Inkorg för meddelanden från WAP-servern. Information om webbläsarversionen.

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nätverk. Du kan

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3220. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3220 instruktionsbok (information,

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1 Nokia 6233 Användarhandbok 9245055 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-145 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-D520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/787158

Din manual SAMSUNG SGH-D520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/787158 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-D520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer