VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Upplandströjan UNT-cupen i orientering UOF aktiviteter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning Tävlingsansökan 2015/ Tävlingsarrangemang Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för Distriktsmästerskap Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Långsiktsplan för DM i Preo Långsiktsplan för DM i skidorientering Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelsetecken Distriktsmästerskapstecken Vandringspriser Gratifikationer Uppmärksammande av framstående SM prestationer Kartkontroll SUPPLEMENT Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund VPB2014 Fastställd på årsmöte 1 (22)

2 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter All form av alkohol eller andra droger är förbjudna och får ej innehas eller användas av vare sig aktiva eller ledare. Ingen form av rasism eller annan form av diskriminering får förekomma. Orienteringens regler skall följas. I övrigt förväntas ett korrekt uppförande vid representation av distriktet och deltagande i distriktets arrangemang, kamratligt uppträdande, stävjande av fusk samt att regler vid de olika aktiviteterna efterföljs. Vid brott mot dessa regler kontaktas föräldrar/anhöriga och aktiviteten för vederbörande avbryts. Ansvarig ledare kontaktar UOF:s styrelse och klubbordförande samt underrättar ungdomsledaren. Vidare kan förseelse leda till avstängning från deltagande i förbundets aktiviteter. 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Inbjudan innehållande bl a tid, plats och kostnad skickas i god tid till UL plus till hemsidesansvariga för såväl föreningar som UOF. Efter genomförd aktivitet: Deltagarlista skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till UOF:s Ekonomiledare. Ange om övernattning skett. Kassören behöver listan för att söka lägerbidrag från Upplands Idrottsförbund. Ett villkor för att få bidrag är att man tagit upp frågor om eller informerat om ANT och eller kost på något vis (ANT=alkohol, narkotika och tobak). I programmet för lägret ska framgå vilket av dessa ämnen som tagits upp, samt vem som hållit i aktiviteten. Deltagarlista och program skall skickas senast 10 dagar efter aktiviteten. Fakturor skickas direkt till sammankallande i UOF:s ungdomskommitté som meddelar kostnader till arrangerade klubb. Fakturorna betalas av UOF. Ekonomisk sammanställning för aktiviteten görs. Alla kostnader fördelas på deltagande klubbar. Ingen kostnad tas ut för ledare. Som riktlinje för hur många ledare som kan bekostas av att utgifterna slås ut på deltagande ungdomar kan användas en ledare per 10 ungdomar. I de aktiviteter där Unga Ledare deltar slås deras kostnad ut på alla lägerdeltagare. Ibland kan det finnas pengar till vissa kostnader i Ungdomskommitténs budget. Detta stämmes av med UL under planeringsfasen. För USM och distriktsmatch betalar UOF anmälningsavgift för stafettlagen. Sammanställningen skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till ungdomsledaren och till UOF:s Ekonomiledaren som debiterar klubbarna. Kort rapport, med bl.a. tips till nästa arrangör, samt en ekonomisk sammanställning sänds till UL Hemsidan. Resultat och reportage kan gärna publiceras på hemsidan. 1.3 Upplandströjan Syfte VPB2014 Fastställd på årsmöte 2 (22)

3 I en satsning på Upplands orienteringsungdomar genomför ungdomskommittén en ungdomscup under namnet Upplandströjan. Omfattning Tävlingen omfattar klasserna D14, H14, D16 och H16, alla ungdomar som representerar en uppländsk klubb och springer i sin "ordinarie klass" deltar. Poängberäkning En separat resultatlista upprättas endast med ungdomar tävlande för klubbar, ingående i Upplands Orienteringsförbund. Poäng fördelas efter resultatlistan enligt 25, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 3 för alla som fullföljer tävlingen. Vid lika tid får löparna lika många poäng. Ex. delad 3:e plats ger 20 poäng till båda löparna, 5:an får då 18 poäng. Sista tävlingen räknas obligatoriskt för alla, och ger 50% mer poäng, ex 37,5 poäng för seger. Vid lika totalpoäng över hela säsongen avgör placeringen i finalen. Cupens omfattning och ingående tävlingar för varje år diskuteras på Tinget och fastställs av ungdomskommittén. Priser Den som är i ledningen av tävlingen i respektive klass skall bära en ledartröja. Priser utdelas till cirka hälften av deltagarna i varje klass. Prisutdelning sker vid finalen. 1.4 UNT-cupen i orientering Bakgrund UNT-cuperna är avsedda att möjliggöra deltagande för Upplands ungdomar i tävlingar som har en elitmässig inramning men där tyngdpunkten ligger just på deltagande. Vi når detta syfte på två sätt. Det första är att samarbeta med en förening som delar vår syn på breddidrott och som finner en glädje i att ta hand om ungdomar på samma sätt som vore de etablerade världsstjärnor. Det andra är att inbjuda till, göra reklam för, bevaka och rapportera på samma höga nivå. UNT-cupen i orientering skall motivera och underlätta för ungdomar att komma till start på våra nationella tävlingar. Cupen skall stimulera bredd och kvantitet. Kvalitén belönas genom att ungdomarna får framgång på den enskilda tävlingen och uppmärksamhet och arrangörens priser för detta. Det skall vara lätt att delta. Genom att ingå i ett lag som anmäls till en serie så behöver: - Ungdomarna inte anmäla sig till varje enskilt tillfälle. Detta hanteras av respektive klubb som anmäler ungdomarna till tävlingarna. - Din närvaro skall vara viktig för dina kompisar. Regler Lagtävling för lag bestående av max 7 löpare. I tävlingen ingår klasserna DH10 till DH16 samt HD12- K till HD16K och U1-U2. I lagen får även ingå icke rankade löpare i DH18. Det är fri sammansättning av lagen vad gäller ålder och kön. Observera att även lag med färre än 7 deltagare får delta. Alla skall få vara med i ett lag. Byte av lag Efter det att första deltävlingen startat får löpare enbart byta lag efter dispens från ungdomskommittén. Dispenskäl skall vara i enlighet med syftet ovan, dvs. möjliggöra deltagande, inte för att påverka resultatet. 1.5 UOF aktiviteter Vid distriktsmatch och på distriktsstafetten i samband med USM ska Upplands OF:s tävlingsblus bäras av löparna. Deltagande vid aktiviteterna kräver att man följer de regler som gäller annars kan löpare/ledare avstängas från UOF:s arrangemang. VPB2014 Fastställd på årsmöte 3 (22)

4 2 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning 2.1 Tävlingsansökan 2015/2016 Tävlingsansökan görs i Eventor senast 31:a mars året innan, dvs. tävlingsansökan för 2015 ska ske senast , och 2015 senast för att samordning med granndistrikten ska kunna ske. Ansökningsstopp är 30:e juni året innan. 2.2 Tävlingsarrangemang Välordnade och bra tävlingar inom distriktet är ett viktigt led i att nå UOFs mål. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler och anvisningar Handbok för OL-arrangörer (1997) Nya Banläggarboken (2007). Anvisningarna i detta dokument (Upplands Orienteringsförbund Verksamhetsplan Del B) skall ses som ett komplement till övriga dokument och innehåller tolkningar och förtydliganden tillämpliga för arragemang inom Upplands OF Begrepp Tävlingsledare Person med det övergripande ansvaret för alla åtaganden i ett arrangemang. Tävlingskontrollant En person som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att arrangemanget planeras och genomförs enligt tävlingsreglerna. Bankontrollant En eller flera personer som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att banorna utformas i enlighet med tävlingsreglerna Ansökan Innan ansökan bör samråd med Markägare och Jaktlag genomföras. Bankontrollant (BK) samt förslag på Tävlingskontrollant (TK) (lämpligen från närliggande klubb) ska meddelas UOF tekniska ledare (se UOF hemsida) vid tid för ansökan. UOF beslutar om såväl TK som BK Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. VPB2014 Fastställd på årsmöte 4 (22)

5 2.2.4 Arena Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arenan minimeras med hänsyn till småbamsföräldrar, handikappade och äldre. Arenan bör om möjligt formas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.ex. varmt vatten i duschen, avstånd, toalett i damduschen. Det bör vara fler dusch- och toalettplatser per anmälda för damer än herrar och "hög standard på toaletterna" Startplatsen Startplatsen bör förläggas på så kort avstånd som möjligt från TC. För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga direkt i anslutning till TC Inbjudan Se SOFT Tävlingsregler 4.8 samt tillämpliga delar i de nya anvisningarna. Alla avgifter som kommer att tas ut samt om annan startmetod än lottad startlista används skall anges i inbjudan.. Fullständig inbjudan skall godkännas av tävlingskontrollanten. Inbjudan publiceras i Eventor Klassindelning mm Klassindelningen finns beskriven i SOFT Tävlingsregler 3.3 och 4.6 samt anvisning TA301. Inskolningsklass: Skall alltid finnas då huvudklasser, normal anordnas. Anordnas enligt föregående år med glada och ledsna gubbar gärna i eget tävlingsområde. Observera ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen Utvecklingsklasser: Ul och U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning och skuggning får förekomma, samt tillåter löpare t.o.m. 16 år. Man klassas efter förmåga och inte efter ålder. Öppna klasser: Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. For alla ovanstående klasser gäller att anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Stafetter: Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i klasserna DH18,20 och 21. Vid övriga klasser kan annan eller ingen spridningsmetod användas Terrängbeskrivning Terrängbeskrivning skall ingå i inbjudan. Anvisningar utgivna av SOFT skall följas Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer (banläggarkort eller motsvarande kompetens), se SOFT Tävlingsregler Banläggaren skall till bankontrollanten sända banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Bankontrollant skall ha kompetens att kunna granska ungdomsbanorna. Särskild bankontrollant for ungdomsbanorna kan utses. VPB2014 Fastställd på årsmöte 5 (22)

6 Vid behov kan hjälp erhållas av UOF:s ungdomskommitté. Exempel på klasser som kan använda samma bana visas i bilaga 2. Mer om banläggning se SOFT anvisning TA302 samt Nya Banläggarboken (2007) Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartkonsulent och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rekognoserings- och framställningsår. Kartskala 1: skall om möjligt användas i klasser t.o.m. DH14 samt klasser fr.o.m. DH35. Vid långdistans och ultralång ska vid mästerskap och nationella tävlingar kartskalan vara 1:15000 för klasserna DH16, 18, 20, och 21. Särskild dispens fordras för avvikelse från kartskalan i detta fall. I stafett och individuell nattävling får dock kartskalan vara 1: Detta ska framgå av inbjudan Räddningstjänst För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om nar och var man har sin tävling (TC). Kontakta lokala Räddningstjänsten Anmälan Anmälan till tävling skall ske i huvudsak via Eventor Anmälningstider Sista anmälningsdag bör läggas så nära tävlingsdagen som möjligt och endast i undantagsfall mer än 12 dagar före. Inskolnings, Utvecklingsklasser, och DH10-klasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen Anmälningsavgifter Tävlingsavgifterna bestäms av TA403, PDF. Förslag på nya anmälningsavgifter finns för Förbundsmötet Inför 2014 gäller dock fölajande: Ordinarie anmälan Mästerskap, nationell tävling Elit Vuxna Ungdom kr kr kr En högre avgift än minimiavgiften (50, 90 respektive 130 kr) bör ha sin grund i kvalitetshöjande arrangörsinsatser som ska beskrivas i tävlingsinbjudan. Distriktstävling Vuxna Högst 90 kr VPB2014 Fastställd på årsmöte 6 (22)

7 Ungdom Högst 50 kr Närtävling (Ingen tävlingsavgift eller SOFT avgift) Vuxna Högst 50 kr Ungdom Högst 25 kr Efteranmälan (tilläggsavgift) Efteranmälan: Efteranmälan på tävlingsdagen UOF rekommendation: Tas ej ut i ungdomsklasserna 50 % av ordinarie avgift Elit och vuxna max. 100% av ordinarie avgift Ungdom max. 50 % av ordinarie avgift UOF rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser Startlista Startlista och PM publiceras i Eventor. Komplett startlista anslås tävlingsdagen vid TC Snitselfärger Från till färg(er) Start Startpunkt Röd/vit Parkering TC Vit TC start 1 Orange/vit TC start 2 Orange/blå TC start 3 Orange/grön Efter banan - dag Orange/vit Efter banan natt Vit Förbud/varning Gul/ blå eller Gul/svart Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser som beräknas få en segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek bör vätska finnas även vid eller på väg till start Startmellanrum och spärrade klasser Klasser (särskilt äldre) med få deltagare skall ha lämpligt startintervall större än 1 minut. Det totala startdjupet för ungdomsklasser bör minimeras (med bibehållet minsta startintervall). Fri starttid ska tillämpas i inskolnings, U- och öppna klasser. I öppna klasser får flera tävlande starta samtidigt. Från och med 2011 är fri starttid med intervallstart tillåten för alla klasser som inte är rankingmeriterande, se SOFT Tävlingsregler 5.8. Om annan startordning än lottad startlista tillämpas ska detta anges i Inbjudan Parkering och avgifter Avgift upptas först då fordonet har parkerat. Avgiften är 20 kronor per fordon Avgiften skall vara anpassad till de utgifter som man har för parkeringen. VPB2014 Fastställd på årsmöte 7 (22)

8 Datorstöd Programvara för tävlingsadministration finns på SOFT: s hemsida Kom ihåg att ha ett reservsystem vid målet och i sekretariatet om t.ex. strömmen skulle gå. Frågor kring datasystemen ställs till: Jonas Eriksson, Rånäs OK Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Dessa tider bör sedan hållas. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Högtalare skall användas. Använd gärna prispall för de tre bästa vid DM Priser Arrangören bestämmer själv vad och till vem priser skall utdelas. UOF rekommenderar dock att prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser. För DH12 och yngre samt U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande Press och radio Utse pressansvarig som i god tid före tävlingen förser press (lokal och distrikts-) och radio (lokal- och när-) med förhandsinformation. Pressansvarig är värd för eventuellt närvarande press och radiorepresentanter under tävlingen. Pressansvang ger omedelbart efter tävlingens slut ovannämnda massmediarepresentanter resultat och annan information enligt på förhand uppgjort sätt. Har ingen överenskommelse kunnat göras i förväg, skriv själv referat. Skriv referat med dubbelt radavstånd. Resultatlistan skrivs med vanligt radavstånd. Ange med fördel att referat kan införas senare än dagen efter tävlingen. Använd tillgängliga hjälpmedel som e-post, telefax etc Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om banlängd, löparens namn, eventuellt rankingnummer, förening samt placering och tid. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Uppgifter om gränser för tävlingsmärket skall anges. Obs att rätt tävlingstyp användes. Komplett resultatlista skall snarast lägga ut på Eventor samt sändas ut till deltagande föreningar som begärt och betalt for denna. För rankingmeriterande tävlingar skall resultatlistor sändas enligt anvisningar från SOFT Tävlingsrapport Tävlingsrapport skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen Tävlingsregler och PM SOFT:s gällande tävlingsregler samt detta PM för tävlingsarrangörer skall finnas tillgängliga på tävlingsplatsen Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och övriga nationella tävlingar, se SOFT Tävlingsregler VPB2014 Fastställd på årsmöte 8 (22)

9 Tävlingsjury föreslås av arrangören för godkännande av UOFs tekniska kommitté. Tävlingsjuryns sammansättning anges i PM. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Observera att bägge könen skall vara representerade och minst två föreningar representerade (medlemmar i arrangörsföreningen får ej deltaga i tävlingsjuryn). Tävlingsjuryns uppgift finns beskriven i SOFT Tävlingsanvisning TA 801. Att beakta vid stafetter - ingen uteslutning av lag får ske utan att tävlingsjury och drabbad klubb (lagledning) först kontaktats. 2.3 Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Vakansplatser Fem vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Anmälan till dessa sker endast samma dag på TC fram till en timme före första start (platserna skall ej besättas av efteranmälda). Ingen efteranmälningsavgift tas ut utöver den ordinarie anmälningsavgiften Efteranmälningsavgift Ingen efteranmälningsavgift tas ut i ungdomsklasserna Stafetter En sträcka i ungdomsklasserna skall inte vara gafflad och kunna löpas av högst tre löpare. Den löpare som kommer först i mål för kaveln vidare. Alla löpare som deltagit i laget skall ha pris. Detta bör även gälla vid DM-plakett. DH10 och DH12 bör ha egen starttid Ungdomsbanor För varje arrangemang skall det finnas en namngiven ansvarig bankontrollant för ungdomsbanorna. Ungdomar tom DH16 ska kunna delta i den egna klubbens arrangemang/tävlingar. DM-tävlingarna ska inte på ungdomssidan hålla en högre nivå än vid andra nationella tävlingar Startdjup Startdjupet i ungdomsklasser skall minimeras. Det innebära att vid stora ungdomsklasser så krävs olika banor för t.ex. H12 och D Inskolningsklass och U-klasser Glada och sura gubbar ska finnas längs hela banan för inskolningsklass. Föranmälan skall vara möjlig i dessa klasser, det skall även gå att direktanmäla på tävlingsdagen. För att underlätta skuggning och enkelt möjliggöra patrull löpning så skall fri starttid tillämpas. Ledsagare, skuggare Vid starten till ungdomsklasserna och inskolningsklassen ska det finnas blanka kartor som en eventuell följeslagare kan få. Följeslagare är enligt SOFT tillåten i inskolningsklass, öppen klass och U-klasser. Starthjälp VPB2014 Fastställd på årsmöte 9 (22)

10 Starthjälp bör finnas vid instoppning av kontrollkort/nollning av elektroniskt stämpelsystem, kartan, fasthäftning och vid startpunkt. Starthjälpspersonalen bör bära reflexväst Priser Snabb prisutdelning i ungdomsklasserna ska alltid eftersträvas. För DH10, DH12, Inskolning, U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande. Dessa rekommendationer gäller även för DM tävlingar och för stafett Upplandströjan Upplandströjan är en ungdomscup som ordnas för att uppmärksamma och inspirera våra ungdomar till fortsatt orienterande. Cupen sker i klasserna DH14 och DH16. Minst en åldersklass (herrar och damer) per tävling ska uppmärksammas med resultat och presentation i speakern. De tävlande ska bära nummerlapp. Det ska stå i tävlingsinbjudan att tävlingen ingår i Upplandströjan. 3 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering. Vid arrangerande av skidorienteringstävlingar gäller SOFT tävlingsregler för skidorientering, gällande från Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller även öppna klasser Nationell tävling Distriktstävling Närtävling (maxbelopp) Vuxna 125 kr 100 kr Ungdom 75 kr 60 kr Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. Avgifter vid inställd eller flyttad tävling tävling Arrangören har rätt att fakturera del av startavgiften (max 50 %) vid inställd tävling. Vi flytt av tävling till reservarrangör har arrangören rätt att ta ut förhöjd avgift med 50 % 4 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Vid arrangerande av mountainbikeorienteringar gäller SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 10 (22)

11 4.1 Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller Nationell tävling även öppna klasser Distriktstävling Vuxna Ungdom Anm: Kompletteras senare Närtävling (maxbelopp) Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. 5 Anvisningar för Distriktsmästerskap För distriktsmästerskap gäller de grundläggande reglerna i SOFT Tävlingsregler och anvisningar med följande tillägg. 5.1 Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Långdistans (Lång-DM) Se SOFT Tävlingsregler Medeldistans (Medel-DM) Se SOFT Tävlingsregler Sprintdistans (Sprint-DM) Se SOFT Tävlingsregler Natt (Natt-DM) Se SOFT Tävlingsregler Stafett (Stafett-DM) Se SOFT Tävlingsregler med följande tillägg: Klasser: DH12, DH14, DH16, DH20, DH21, DH120, DH150, DH180, DH200 I klasser DH120-DH200 får sammanlagda åldern på löparna ingående i laget ej understiga åldersklassen. I klasserna ungdomsklasserna DH12, DH14, DH16 skall andra sträckan vara rak och denna sträcka får löpas av upp till tre löpare parallellt. Växling sker genom första löparen i laget på sträckan. Banlängder och svårigheter: Svårighet och ungefärliga banlängder för sträckorna ges av tabellen nedan. Principen är att i ungdomsklasserna är andra sträckan en nivå lättare och kortare än klassen (som exempel är andra sträckan i D14 av D12 karaktär medan sträcka ett och tre är av D14 karaktär). VPB2014 Fastställd på årsmöte 11 (22)

12 I övriga klasser är banlängderna ungefär 85 % av ordinarie banlängd för långdistans med andra sträckan motsvarande en åldersklass 10 år äldre än stäcka 1 och 3 (som exempel är sträckorna i H150 baserade på 85 % av banlängderna för H45, H55, H45). Klass Svårighet Längd Övrigt D12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D14 Orange Gul Orange 3,5 3,0 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D16 Violett Orange Violett 4,0 3,5 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D20 Svart Svart Svart 4,7 4,0 4,7 D21 Svart Svart Svart 6,0 6,0 6,0 D120 Svart Svart Svart 3,8 3,3 3,8 D150 Svart Blå Svart 3,3 3,0 3,3 D180 Blå Blå Blå 3,0 2,5 3,0 D200 Blå Blå Blå 2,5 2,0 2,5 H12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H14 Orange Gul Orange 4,0 3,0 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H16 Violett Orange Violett 4,5 4,0 4,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H20 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H21 Svart Svart Svart 9,0 9,0 9,0 H120 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H150 Svart Svart Svart 5,3 4,3 5,3 H180 Svart Blå Svart 4,3 3,5 4,3 H200 Blå Blå Blå 3,5 2,5 3,5 5.2 Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Se SOFT tävlingsregler Tävlingsformer Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Precisionsorientering TempO (från och med 2013) 5.3 Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Se SOFT tävlingsregler för skidorientering. 5.4 Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Se SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 12 (22)

13 5.5 Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Björklinge SOK Enköpings AIF Forsmarks IF Heby AIF Häverödals SK IFK Dannemora/Österby IF OLGY Uppsala IF Thor (Natt) Medel IK Fyris Långhundra IF Länna IF OK Borgen OK Enen OK Linné (Sprin)t Lång Stafett Stafett OK Rodhen (Stafett) Sprint OK Roslagen OK Sänkan OK Triangeln Rasbo IK Rimbo SOK Medel Natt Rånäs OK Medel Lång Sigtuna OK SOK Joar Viking Tierps SOK Upsala IF Upsala Studenters IF Vallentuna/Össeby OL Lång Sprint (Natt) Gästrikland Sprint Natt? Stockholm Natt+Stafett Västmanland 5.6 Långsiktsplan för DM i Preo Björklinge SOK TempO Natt Dag Häverödals SK Länna IF Dag TempO OK Linné TempO Natt Natt OK Rodhen Dag TempO OK Roslagen Dag TempO Natt Sigtuna OK Natt Dag VPB2014 Fastställd på årsmöte 13 (22)

14 5.7 Långsiktsplan för DM i skidorientering Ansvaret för att arrangera DM cirkulerar mellan nedan angivna föreningar. Strävan skall vara att under respektive år arrangera en av DM-distanserna medel (i 1.hand), lång eller sprint. Val av distans bestäms av arrangören m h t de lokala förutsättningarna och efter samråd med UOF s skidorienteringsledare. Gemensamma arrangemang med Stockholsdistriktet eftersträvas. Under bra vintrar kan tävlingsprogrammet, med kort varsel, komma att kompletteras med ytterligare en distans. Vid inställd tävling kan denna eventuellt komma att flyttas till påföljande år (förskjutning av planen) DM-plan SkidO för Uppland (kompletteras senare) Häverödals SK IF Thor (?) Långhundra IF (?) OK Rodhen OK Roslagen Sigtuna OK 5.8 Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering DM-plan MTBO för Uppland (kompletteras senare) Klubb VPB2014 Fastställd på årsmöte 14 (22)

15 6 Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelser, mästerskapstecken, vandringspris och gratifikationer utdelas vi årsmötet. Mästerskapstecken vid distriktsmästerskap utdelas direkt efter avgjord tävling. Styrelsen kan besluta om utdelning vid annat tillfälle om särskilda skäl finns. 6.1 Utmärkelsetecken Upplands Orienteringsförbund utdelar följande instiftade utmärkelsetecken såsom erkänsla till personer och föreningar. Det finns utmärkelsetecken från UOF och från SOFT Upplands Orienteringsförbunds (UOF) utmärkelsetecken. Upplands orienteringsförbunds diplom Kan av UOF styrelse användas för att uppmärksamma enskilda personer och föreningar som utfört ett gagnande arbete för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i brons: a. Enskild person, som inom förbundsstyrelsen minst tre år utfört ett förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 8 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. c. Förening, som varit ansluten till förbundet under minst 15 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i silver: a. Enskild person, vilken inom förbundsstyrelsen, som i regel, under minst 5 år utfört ett synnerligen förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, vilken varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 15 år och därunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering c. Förening som varit ansluten till förbundet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete. Förtjänstplakett i guld: a. Enskild person, som på ledande post i förbundsstyrelsen utfört ett utomordentligt förtjänstfullt arbete under, som i regel, minst 10 år. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. c. Förening som varit ansluten till förbundet minst 40 år och utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. Hedersplakett Utdelas till enskilda och organisationer för värdefullt stöd vid tävlingar och annan verksamhet VPB2014 Fastställd på årsmöte 15 (22)

16 inom orienteringsidrotten. Plaketten kan även utdelas som hedersgåva till framstående idrottsmän, idrottsledare och idrottsorganisationer. Upplands Orienteringsförbunds Standar Kan utdelas till: enskild person, företag eller förening som under längre tid utfört ett aktivt och förtjänstfullt arbete till stöd för Upplands Orienteringsförbunds verksamhet Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) utmärkelsetecken. Förtjänstdiplom 7 års SF-, OF- eller föreningsarbete Förtjänstplakett: Förtjänstmedalj i silver: Hedersplakett i brons: Hedersplakett i silver: 12 års SF-, OF- eller föreningsarbete 15 års SF- eller OF-arbete. (utdelas i regel endast vid SOFT:s årsmöten) För värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten (bekostas av sökande) För mångårigt gagnande stöd åt orienteringsidrotten. (bekostas av sökande) Föreningsarbete inom OF kan som regel erhålla SOFT:s utmärkelser vid följande jubiléer: Förtjänstdiplom: 10-årsjubileum. Bronsplakett: 25-årsjubileum. Silverplakett: 50-årsjubileum Tillämpning Inom UOF är praxis att man tidigare skall ha fått utmärkelse av lägre valör för att kunna få en högre valör. Vidare utdelas oftast endast en utmärkelse vid varje tillfälle. Det innebär att man först får SOFT:s förtjänstdiplom. Nästa gång kan man ansöka om UOF:s bronsplakett. Därnäst blir det SOFT:s förtjänstplakett osv. Ansökan görs på särskilda formulär som rekvireras från Nils Ekström, Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon Samtliga ifyllda formulär återsänds till samma adress senast en månad före utdelningstillfället. Efter behandling i UOF:s sekreta utskott sänds ansökningar om SOFT:s utmärkelser vidare till SOFT. Ansökan skall således inte gå direkt till SOFT. Inom Upplands orientering utdelade utmärkelser bokförs av informationsledaren. 6.2 Distriktsmästerskapstecken Upplands orienteringsförbund utdelar årligen mästerskaptecken för distriktsmästerskap till orienterare i Uppland vilket placerar sig främst vid offentliggjorda distriktsmästerskap enligt den årliga verksamhetsplanen (VP) Tävlingsformer Långdistansorientering Medeldistansorientering Nattorientering Stafettorientering VPB2014 Fastställd på årsmöte 16 (22)

17 Sprintorientering Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Klassindelning Klassindelningen följer SOFT tävlingsregler. UOF kan bestämma avvikande klassindelning i varje särskilt fall. Avvikande klassindelning framgår av bestämmelser för varje DM-disciplin enligt VPB Medaljer och plaketter Till segrare i individuell DM-tävling samt till segrande lag i budkavle-dm utdelas SOFT:s ungdomsmästarplakett i tävlingsklasserna DH16 och yngre RF:s mästerskapstecken i tävlingsklasserna DH20 och DH21 SOFT:s mästerskapsplakett i övriga klasser Mästerskapstecken/plakett får endast utdelas då minst två tävlande/två kompletta lag i budkavle har startat. Till deltagarna i segrande budkavlelag delas respektive mästerskapstecken i miniatyr ut (ej ungdomsklasserna). UOF:s medalj utdelas vid DM-tävlingar till ungdomar och till vuxna lag t.o.m. DH21 för andraplats (silver) och tredjeplats (brons). För DH20 och DH21 utdelas andraplats (silver) då minst fyra kompletta lag startat och tredjeplats (brons) då minst sex kompletta lag startat. För ungdom utdelas andraplats (silver) då minst två lag startat och tredjeplats (brons) då minst tre lag startat. För ungdom delas medaljer och plaketter även ut till parallel-löpare på sträcka 2. Gravering av medaljer och plaketter. Gravering på medaljer och plaketter skall utföras enligt tabellen nedan: Segrare/klass Plakett/medalj Gravyr DH21, DH20 RF:s mästerskapstecken Orientering Uppland Tävlingsform Årtal DH35 och uppåt SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass DH18 SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal DH16 och yngre SOFT:s ungdomsmästarplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal VPB2014 Fastställd på årsmöte 17 (22)

18 Vid DM i budkavle erhåller segrande lag DM-tecken enligt ovan. Lagmedlemmarna får miniatyrer av RF:s respektive SOFT:s plaketter fr.o.m. DH18 och uppåt. Om så behövs förkortas orden vid gravyr. För DH16 och yngre finns inga miniatyrer. Således utdelas de stora plaketterna såväl till klubb och lagmedlemmar. Andra/tredje plats Medalj Gravyr Ungdomsklasser samt klasser upp t.o.m. DH21 UOF:s silver/bronsmedalj DM Tävlingsform Tävlingsklass Årtalet appliceras på medaljen med en lämplig och hållbar klisterlapp. Beställning. DM-arrangerande förening erhåller medaljer genom kontakt med Nils Ekström Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon: Ej utdelade medaljer eller plaketter återlämnas efter arrangemanget. 6.3 Vandringspriser För närvarande finns inga vandringspriser uppsatta inom uppländsk orientering. 6.4 Gratifikationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer om särskilda skäl finns. 6.5 Uppmärksammande av framstående SM prestationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer till framstående SM prestationer. 7 Kartkontroll [Detta stycke kommer att formuleras under 2013 baserat på SOFTs riktlinjer om kvalitetssäkring och kontroll av kartor. Frågor besvaras av distriktets kartansvarige Johan Ohlström eler teknikledare Ander Eriksson] VPB2014 Fastställd på årsmöte 18 (22)

19 8 SUPPLEMENT 8.1 Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska sträva efter en miljö som minimerar risker för uppkomst av ätstörningar. Detta gör vi genom att bygga upp en öppen miljö med individerna i fokus. Alla individer ska uppmärksammas och uppskattas oavsett prestation. Att äta efter träning och tävling ska vara en självklarhet i vår verksamhet. Vi ska sträva efter en miljö där ungdomarna och de aktiva accepterar varandra. Som ledare är det viktigt att vara lyhörd för stämningar och hur snacket går i gruppen och direkt försöka handla om man märker att något är fel. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska vara ett stöd för dem som eventuellt ändå drabbas av ätstörning. Detta ska ske genom att: Direkt prata med den aktive vid misstanke om att den aktive börjar utveckla ätstörning. Prata med den aktive och hans/hennes anhöriga vid stark misstanke om ätstörning. Vid stark misstanke om ätstörning, bör klubben anpassa den aktives träning och tävlande om inte läkarutlåtande finns om att det är OK. Klubbens beslut kring detta bör tas i samråd med den aktive och dennes familj. Uppmuntra den drabbade att vara med på klubbens aktiviteter även om träning och tävling begränsas. Det är viktigt att den drabbade ska kunna behålla sina sociala kontakter, finnas kvar i orienteringsverksamheten och förhoppningsvis kunna återuppta sitt idrottande igen när hon/han tillfrisknar. 8.2 Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar. Ätstörningar är inte ovanliga, och de finns ibland oss Vi bryr oss om de som drabbas De som drabbas av ätstörningar är givetvis välkomna att vara kvar i verksamheten och i kompisgänget, även om man inte kan delta fullt ut i tränings- och tävlingsverksamheten. Det är styrelsens ansvar att tränings och tävlingsverksamheten anpassas Bakgrund och syfte Anorexia är ett sjukdomstillstånd som i några fall förekommit inom orientering. Policyn syftar till att vi tar ett gemensamt ställningstagande för att motverka och förebygga ätstörningar inom Uppländsk orientering. Policyn ger även riktlinjer för hur klubbarna inom distriktet bör agera i olika situationer. Policyn ska även minimera risken för att kringgå begränsningar genom exempelvis övergång mellan klubbar i Uppland. Fakta Expertis liksom forskning inom kost och näringslära har visat att elitidrottare ofta äter för lite. Allsidigt sammansatt mat i riklig mängd omedelbart efter hårda träningspass ger bästa förutsättningen för att kontinuerligt kunna öka kroppens prestationsförmåga. Ätstörning finns i ett tidigt stadium mest i den drabbades tankar. I detta skede kan den drabbade känna en viss ökad prestationsförmåga som relativt snart får motsatt effekt. Efterhand kommer den drabbade in i en sjukdomssituation som han/hon inte själv kan påverka. I detta skede krävs professionell vård. Rätt åtgärder i ett tidigt skede leder till snabbt tillfrisknande. Tillfrisknande ur ett sent skede tar oftast många år. VPB2014 Fastställd på årsmöte 19 (22)

20 Upptäckt Tecken på att någon drabbats av ätstörning: Symptom på anorexi - kraftig viktnedgång, som man själv inte känns vid - undviker matsituationer, Jag har redan ätit är en vanlig kommentar - mindre portioner och kalorifattig mat - maten flyttas runt på tallriken och skärs i små bitar - börjar plötsligt vara i köket oftare, läser gärna recept - lagar gärna mat åt andra, men äter inte själv - börjar motionera tvångsmässigt i timmar, det ökar mer och mer - mår alltid jättebra när man frågar - drar sig undan från familj och vänner - tvångsmässiga ritualer kring allt från hygien till umgänge och mat - trötthet, irritation och sömnproblem Symtom på svält: - nedsatt kondition - nedsatt muskelkraft - magerlagdhet och tunn underhud - låg kroppstemperatur som ger frusenhet samt kalla händer och fötter - torr hy, sköra naglar och risigt hår - fosterbehåring, dvs. utvecklar päls - lågt blodtryck som medför yrsel - behov av att kissa mycket - muntorrhet - förstoppning och buksmärtor - blödande tandkött - påverkat psyke som kan medföra trötthet, dålig koncentrationsförmåga, irritabilitet och dålig sömn Symptom på bulimi: - svårt att se på vikten, de går inte alltid ned i vikt - äter som vanligt tillsammans med folk, men kräks sedan och tuggar tuggummi för att få bättre andedräkt - deprimerad - sår på händerna (efter att ha försökt framkalla kräkningar) - torr om munnen - isolerar sig och svarar inte i telefonen - motionerar tvångsmässigt - dåliga tänder av allt kräkande - ofta tomt kylskåp av rädsla för att annars äta upp allt - slarvig 8.3 Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Se och bry er om varandra, och visa att ni gör det! Det är bättre att fråga och ha fel om en sådan här sak än att misstänka och inte fråga! - kombinera gärna klubbens träningspass med gemensam måltid efteråt - var ärlig, säg vad ni ser i beteende och magerhet - konfrontera matvanorna och peka på obalansen mellan mat och motion VPB2014 Fastställd på årsmöte 20 (22)

21 - anordna gärna föreläsningar om matvanor och kost för orienterare - bekräfta personen som den är och slit för att behålla er sociala kontakt trots att du kanske blir bortstött - våga stå kvar och ge inte upp! - ta på allvar och var uppmärksam på förändringar - underrätta din klubbs styrelse så fort du upptäcker att något verkar fel - det åligger styrelsen att påverka tränings- och förhindra tävlingsutövande inom klubben av den som utvecklar eller utvecklat anorexi eller bulimi. Vid tveksamhet bör styrelsen begära in ett läkarintyg på hur fortsatt träning och tävling kan ske. Styrelsens beslut bör tas i samråd med den drabbade och dennes anhöriga. För föräldrar och anhöriga är det extra viktigt att inte skuldbelägga sig själva, det är viktigare att visa att man är beredd att hjälpa till att komma till rätta med sjukdomen. Hänvisning På Uppsala akademiska sjukhus, Huddinge sjukhus, Stockholms Centrum för Ätstörningar ((08) ), Anorexicentrum ( ) finns professionell hjälp att tillgå. Vidare kan råd fås vid Stödföreningen Anorexi/bulimi Kontakt ( ) VPB2014 Fastställd på årsmöte 21 (22)

22 8.4 Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund. Antagen av styrelsen för UOF den 25 oktober Som idrottsorganisation ligger det på vårt ansvar att agera som goda förebilder gentemot våra föreningar och mot idrottsaktiva ungdomar i distriktet. Vi har valt att anta denna tobakspolicy för att tydligt visa vad vi anser om idrott och tobaksbruk. Med tobak avses både röktobak och snus. Tillsammans är vi ansvariga för att policydokumentet blir känt för samtliga medlemmarsamt att policyn hålls levande i förbundet. Riktlinjer för utåtriktade verksamheten. Vi ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer, verka för: Att påverka människorna inom idrottsrörelsen i Uppland att göra aktiva val för ett hälsosamt liv och vara medveten om tobakens risker. Att förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer, och utöver vad tobakslagen föreskriver skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga förebilder och inte brukar tobak i sin roll som idrottsledare. Att idrottsföreingar uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak. Riktlinjer för den interna verksamheten vid förbundet. Förtroendevalda och personal ska vid alla typer av förenings- och förbundskontakter samt vid övriga tillfällen då man representerar idrotten avstå från att bruka tobak. Förbundet skall verka för att våra kontorslokaler, möteslokaler och andra lokaler som vi nyttjar för arrangemang av seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara rökfria. Personal som vill vara tobaksfria ska erbjudas stöd. Vid personalrekrytering skall det klart framgå i annonser och vid intervjuer att förbundet är en tobaksfri organisation. VPB2014 Fastställd på årsmöte 22 (22)

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2017 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2017 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2016 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2016 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2016-12-08 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR

BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR 1. Allmänt 1.1 SSM för ungdomar är ett mästerskap avsett endast för deltagare inom region 1. 1.2 Individuella mästerskapen avgörs

Läs mer

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass Bestämmelser-2016 NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl.

Läs mer

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16)

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) www.soders.org PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) Söndag 17 april Ingår som deltävling i Stockholm OF:s ungdomspris (UP) Samling Alby friluftsgård, Tyresö.

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 3.0 Gemensam 3 2015-06-30 Tävlingsregler för orientering Orienteringslöpning (OL) Skidorientering (SkidO) Mountainbikeorientering (MtbO) Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Uppdaterade 2015-05-20

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF)

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) 2017-09-05 Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) Anvisningar för arrangörer av orienteringstävling Version 2017-03-19 Karlsgatan 28. 703 41 Örebro. Sweden. orientering@orebro.rf.se, www.orientering.se

Läs mer

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl. Nivågruppering

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien Vad är Vårserien? Vårserien är en ungdoms/nybörjartävling som består av 5 deltävlingar. De anordnas av klubbarna i och omkring Göteborg. Det

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Tävlings utbud i framtiden

Tävlings utbud i framtiden Tävlings utbud i framtiden VOF:s tävlingskommitté tror att vi inom en snar framtid behöver justera tävlingsutbudet. Antalet tävlingsarrangemang minskar och nuvarande upplägg är resurskrävande samtidigt

Läs mer

Örebro City Sprint 2017

Örebro City Sprint 2017 Örebro City Sprint 2017 2 juni - 4 juni Foto: Skogssport, SOFT Publiktävlingar till SM i sprintorientering Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av Örebro City Sprint som i år även

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Värmlands Orienteringsförbund. PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén

Värmlands Orienteringsförbund. PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén Värmlands Orienteringsförbund PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén 2016 PM för tävlingsarrangörer år 2016 sida 2 av 15 VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Tävlingskommittén

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2016 December 2015 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN BF PLAKETTREGLEMENTE 2005 venska Ballongfederationen Medalj och plakettreglemente RF och FF Tävlingsplaketter och BF förtjänstplakett TÅHL-PLAKETTEN Fastställd av BF styrelse den 22 januari 2005 BF PLAKETTREGLEMENTE

Läs mer

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS 2009 05-23 Samling Samling i Allsta, cirka 12 km söder om Sundsvall, efter väg 570 mellan Sundsvall och Hassela. Koordinater: WGS84 N62819.337

Läs mer

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm (Långhundradubbeln) Medeldistans lördag 29 augusti Klasser med banlängder Uppland Uppland Tävlingen ingår i UNT-cupen och Uppland League 2015 D10 U 2,1 D45

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Södertälje 28-29 januari 2017 Vad styr ett SM-arrangemang Tävlingsregler och anvisningar Tekniska anvisningar Förutsättningar för arrangör

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

Fredagen den 30:e augusti T

Fredagen den 30:e augusti T IN GSKUBB EN I É ORI NN Gottsunda ER EN Fredagen den 30:e augusti T Inbjudan för-sm sprint UP PSAA För-SM sprint i orientering er Junior- och seniorklasser Övriga tävlingsklasser HD21 HD20 HD18 ängd* Herrar

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland 2016-02-01 P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2016 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

INBJUDAN TILL. Regler Varje etapp genomförs som en separat tävling. Sammanlagt resultat efter 5 etapper räknas de 3 bästa etapperna.

INBJUDAN TILL. Regler Varje etapp genomförs som en separat tävling. Sammanlagt resultat efter 5 etapper räknas de 3 bästa etapperna. INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2002 Tävlingsklasser och ungefärliga banlängder D10 2,0-2,5 km Vit H10 2,0-2,5 km Vit D12 2,5-3,0 km Gul H12 2,5-3,0 km Gul D14 3,0-3,5 km Orange H14 3,5-4,0 km Orange D16 2,5 km

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004 INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004 Tävlingsklasser och ungefärliga banlängder D10 2,0-2,5 km Vit H10 2,0-2,5 km Vit D12 2,5-3,0 km Gul H12 2,5-3,0 km Gul D13 ca 3,0 km Orange H13 ca 3,5 km Orange D14 3,0-3,5

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober Inbjudan 25manna 2016 Lördagen den 8 oktober Upplysningar Hemsida: www.25manna.se Förfrågningar: info@25manna.se Tävlingsarena Kungens Kurva ca 15 km söder om Stockholm centrum. Start och beräknad målgång

Läs mer

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Inbjudningar till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Datum Klubb Distans Övrigt Tävlingsledare Tävlingskontr. 26/4 Degerfors OK Medel Nationell/ Urban Ljungberg Lottie Lindh 27/4 OK Djerf Lång

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Efter tävlingen. Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6:

Efter tävlingen. Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6: Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6: Efter tävlingen Passets innehåll Avveckling och efterarbete Tävlingsrapportering Ekonomi tävlingsavgifter förbundsavgifter Fakturering Erfarenhetsåtervinning

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2014 Ansökan om tävling 2015 skall göras via Eventor senast 15 januari 2014. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 2.1 2014-11-10 Tävlingsregler för orientering Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Gäller från 2015-01-01 2 Denna sida är avsiktligt blank Innehåll Fair play 1 Orientering 1.1 Orientering som idrott

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Brattåsorientering våren 2016

Brattåsorientering våren 2016 Brattåsorientering våren 2016 Våra mål detta år: Utmana och utveckla deltagande barn-ungdom och ha kul genom orienteringen. Träna och förbereda barn-ungdom inför tävlingar i orientering. Att uppnå 15 startande

Läs mer

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016 DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016 AKTIVITETER UNDER SÄSONGEN 2016 12-13 mars Skogsröjarträff, Korsnäs IF OK 1 maj Information från DOF:u på Dalaportens tävling 27-29

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september Samling TC är beläget vid Ängsjö friluftsgård i Järfälla. Det är begränsat med parkeringsutrymme vid TC och följande samlingsplatser gäller: Bilar med minst

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

PM Dundret Hill Climb Ett av sommarens tuffaste rullskidlopp med målgång på toppen av Dundret

PM Dundret Hill Climb Ett av sommarens tuffaste rullskidlopp med målgång på toppen av Dundret PM Dundret Hill Climb 2015 Ett av sommarens tuffaste rullskidlopp med målgång på toppen av Dundret PM Fredagen den 28:e Augusti arrangerar Gellivare Skidallians IK rullskidtävlingen Dundret Hill Climb.

Läs mer

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Tävlingsrapportering Version 2.0, 2013-10-01 Syfte Guiden beskriver hur tävlingsrapportering görs i Eventor. Den riktar sig till tävlingsarrangörer och ansvariga på distrikts- och förbundsnivå.

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version )

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version ) Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version 2015-01-29) Men först: Regelverket i processen att arrangera tävling Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena Kommunik., media och marknadsf.

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för 54:e RODHENLOPPET med MTB-O Lördagen 5 november 2015 PM för Orienteringslöpning och MTB-O Samling Olandshallen i Alunda. Vägvisning från väg 76 vid Alunda. Parkering På anvisad plats i anslutning till

Läs mer

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 Deltävling ett i svenska Cykelförbundets Nationella SWE-cup 2015 Deltävling 4 i Västgötacupen evalds.se MTB OPEN 2015 Anmälan: Anmälan skall, göras via idrott

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

C Check Extra koll av att "pinnens" minne är tömt, se SportIdent.

C Check Extra koll av att pinnens minne är tömt, se SportIdent. Orienteringsens fikonspråk - Ordlista Inom orientering, som inom många andra sporter, finns en hel del interna ord. Här hittar du som ny inom sporten förklaringar till en hel del ord och begrepp. Tack

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER I N B J U D A N 2010 Tvådagarstävling för ungdomar juniorer med etapp- och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen. Det är dock inget

Läs mer

TA 201 Regelverkets struktur

TA 201 Regelverkets struktur TÄVLINGSANVISNING TA 201 Regelverkets struktur VERSION 2013-12-20 BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20110101) Syfte och målgrupp Anvisningen

Läs mer

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 10MILA-korten Samling/Arena är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena och i samma område som 10MILA. I de öppna klasserna ges bland annat möjlighet

Läs mer

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena

PM Skid-O SM Tävlingscenter/Arena Tävlingscenter/Arena PM Skid-O SM 2017 Tävlingscenter med tävlingsexpedition och arena kommer att vara beläget vid Ore ishall i centrala Furudal (GPS: 61 10ˈ17.6ˈˈN 15 8ˈ7.2ˈˈE). Vägvisning från LV296/301

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans.

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans. PM Stafett Söndag 21 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras i Karlbergsskolans matsal. 09:00 Sista tid för utcheckning från logit på Karlbergsskolan. Start distriktsstafett samt kombinationslag

Läs mer

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår.

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår. PM Tävlingscentrum (TC) Skyttis Idrottsplats, Örnsköldsvik. Parkering I anslutning till TC enligt arrangörens anvisningar. Öppna klasser/direktanmälan Anmälan vid serveringen. Öppna banor lördag: 3 km,

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016.

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. Välkommen till Vålådalen och Åre och tre separata tävlingar i fjällmiljö!! Tävlingsplatser: Vålådalens Fjällstation, 12 mil väster om Östersund och Åre by 10 mil väster

Läs mer

Tävlingsanvisningar PRECISIONSORIENTERING. Syfte och målgrupp

Tävlingsanvisningar PRECISIONSORIENTERING. Syfte och målgrupp PRECISIONSORIENTERING Tävlingsanvisningar VERSION 2016-03-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 29 februari 2016 TRÄDER I KRAFT 2016-03-01 ERSÄTTER Tidigare tävlingsregler för PreO som nu är uppdelade i de

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Arrangörsreglemente Trupp

Arrangörsreglemente Trupp 1. Avtal och handlingar 1.1 Parter 1.2 Ekonomi 1.3 Handlingar 2. Tävlingens upplägg 3. PM 4. Ackreditering 5. Defilering 6. Publik 7. Lokaler Arrangörsreglemente Trupp 2.1 Tävlingens genomförande 2.2 Startordning

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI Höllviken CK, Vellinge kommun och Svenska Cykelförbundet hälsar tävlande, ledare och publik välkomna till 2014 års Svenska Mästerskap i cykel på landsväg för ungdomar. Tävlingarna

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM!

Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM! Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM! Checklista för tävlingsarrangörer Sup kommitten tillhandahåller en checklista som kan användas som hjälp till arrangören. Sista veckan inför Er tävling,

Läs mer

REGLER FÖR UTMÄRKELSER

REGLER FÖR UTMÄRKELSER Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2016-03-19 sida 1 REGLER FÖR UTMÄRKELSER A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan 1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014

Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014 Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014 Ett varmt välkommen till Lundaland Triathlon 2014! Vi vet att många av er gör er första triathlontävling så nedan finns en hel del information

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer