Innehåll i detta nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll i detta nummer"

Transkript

1 # 1 februari 2001 Innehåll i detta nummer Välkommen!...2 STRATEGI: Myter och Sanningar om Spelindustrin [Anders Frank]...3 KUNDER: Ellos skördar framgångar med e-handel [Anna Maria Blomberg och Rune Wigblad]...13 STANDARDER OCH DEBATT: XML Schema koloss på lerfötter? [Stig Berild]...31 Rockad är ett samarbete mellan Stockholms e-handelskammare, The Interactive Institute och Svenska Infobyte. 1

2 Varmt välkommen till Rockad Det här är det första numret av Rockad men du som hängt med ett tag vet att Rockad är en uppföljare till tidningarna e och IT-Affärer Analys. Trots de många namnen har vårt mål alltid varit att göra en tidning som djupt och framåtblickande behandlar kommunikationsteknikens inverkan på samhälle, kultur och människors vardag. Och det håller vi fast vid. Vi tycker att det behövs en publikation som med viss eftertänksamhet tar upp diskussionen kring den nya tekniken och ekonomin. Inte minst som ett komplement till nyhetstidningarnas ofta korta och snabba innehåll. Vi kommer att ge ut Rockad en gång i månaden framöver och nästa nummer kommer redan den 7 mars. Vi planerar också att koppla ett seminarie till varje nummer för att ytterligare gå på djupet med de mest intressanta och aktuella artiklarna. Vi vill att du ska vara med och bestämma innehållet i Rockad och du får gärna höra av dig med förslag på förbättringar och artikelidéer. Vi söker skribenter också och är du sugen på att skriva ska du ta kontakt med Nicklas Lundblad eller Per Melander. Än en gång varmt välkommen till Rockad! Nicklas Lundblad Alex Jonsson Per Melander Pär Abrahamsson Kontakta redaktionen Nicklas Lundblad, Stockholms handelskammare Alex Jonsson, Interactive Institute Per Melander, Interactive Institute PDF- & Webbproduktion Pär Abrahamsson, Svenska Infobyte 2

3 Myter och sanningar om spelindustrin Av: Anders Frank Fd Analytiker Interaktiva Media, Sveriges Tekniska Attachéer Många utanför spelindustrin har åsikter om denna växande bransch som ibland kan betecknas som rena fördomar. Denna artikel syftar till att ge en bild av spelindustrin, hur den fungerar idag och vilka roller som finns. Samtidigt belyses några av den inre problem som finns. Vidare följer en diskussion om produkterna från spelindustrin som försöker besvara frågan varför många titlar liknar varandra så mycket. Slutligen ges ett angreppssätt för hur man kan skapa nya idéer till spel. Spelindustrin är en unik industri Spelindustrin är en relativt ung industri som funnits i seriös form i bara två årtionden. Under dessa år har marknaden och tekniken påverkat den från början lilla hobbyverksamheten till en storskalig industri i mångmiljardomsättning. På många sätt kännetecknas spelindustrin vara en unik industri som inte kan jämföras med övriga branscher. Å andra sidan finns starka paralleller till annan innehållsindustri såsom skiv- och filmindustrin. Vad är det som gör spelindustrin unik? Vad strävar denna industri mot? Spelutveckling från idé till kartong För att få en inblick i vad som gör spelindustrin unik följer en kort sammanfattning om hur en typisk speltitel utvecklas; från idé till färdig produkt. I processen belyses de potentiella problem som finns inneboende i den nuvarande förädlingsprocessen. Idén av en ny titel kläcks antingen av spelutvecklingsföretaget eller förläggaren. Implementering av idén kräver resurser, något som spelutvecklare ofta inte har. De måste därmed söka kapital från investerare eller förläggare. Idén kan även komma från förläggarna själva som då ofta baseras sig på en tidigare titel en uppföljare. Förläggaren avser då utnyttja existerande marknad och publik. Denna typ av utveckling är oftast enklare då samarbete mellan utvecklarna och förläggarna redan etablerats och arbetet går ut på att förnya en existerande spelidé med nya nivåer och förbättrad teknik. Idéer på ett nytt spel som visserligen kan jämföras med andra titlar men som har något unikt och fräscht är svårare att sälja in. Dels 3

4 vill förläggaren inte satsa stora belopp på någonting oprövat och som riskerar att inte ge utdelning på investeringarna. Problem nr 1: Spelutveckling har blivit högriskprojekt som gallrar bort obeprövade idéer och som cementerar tidigare kategorier. I denna bransch är erfarenhet allt. Spelutvecklingsföretag som har titlar bakom sig är nästan oändligt mer attraktivt på marknaden än nystartade företag som endast har ambitioner och bra idéer. Egentligen spelar det ingen roll hur kompetensen ser ut på utvecklingsföretaget. Det kan vara hur många civilingenjörer och tekniska doktorer som helst, utan ett bevisat record av att ha slutfört spel innan är det svårt att komma in och sluta avtal med förläggarna. För att verkligen övertyga att man har en bra idé på gång kräver en del förläggare en (nästan) spelbar demo utav spelidén. Problem nr 2: Vem skall stå för utvecklingskostnaden av denna demo? För de spelutvecklare som redan har intimt samarbete med förläggare är verkligheten lite enklare. För dem kan det räcka med ett design-dokument som i detalj beskriver idén för att förläggarna skall nappa. Efter många turer har nu spelutvecklingsföretaget slutit avtal om att få utveckla en viss titel mot milstolpebetalning. Är företaget nytt och utan record blir avtalet därefter. Få företag kan därmed räkna med gynnsamma royalties och bonus. Om de inte accepterar klausulerna blir det inget avtal. Om idén av spelet skapats av förläggaren riskerar även utvecklingsföretaget att någon konkurrent tar över utvecklarrollen. Inte bara avtal om royalties och bonus förhandlas fram. Förläggarna vet att de har övertaget och brukar därför peta in klausuler som ger dem äganderätt av det intellektuella kapitalet av idén och dess stödteknik. För utvecklarna innebär detta att de inte kan eller får använda de egenutvecklade stödverktygen till nästa titel (om det råkar vara en annan förläggare). Men som sagt, ett erfaret företag har större möjlighet att teckna gynnsammare avtal. När sedan utvecklingen skall sätta igång gör många företag samma misstag. Utan noggranna dokument som beskriver både design och arkitektur blir det ytterst kostsamt att ändra senare i utvecklingsprocessen. Detta är något som hämmat IT-utvecklingen inom alla branscher i många år men där andra branscher tagit lärdom av tidigare misstag har lustigt nog spelbranschen inte lärt av historien. Det finns otal exempel där utvecklingsföretag huvudstupa ramlat in i fallgropar som till exempel att sent ändra i designen under utvecklingsprojektet. Detta leder vanligast till förseningar och missade milstolpar. Trots att detta även är en realitet i andra branscher så är 4

5 marginalerna mindre i spelbranschen. Ett försenat projekt som glider över budget kan riskera hela utvecklingsprojektet om förläggaren inte accepterar trendutvecklingen. Förläggaren äger ofta rätten i avtalen att närsomhelst stoppa hela utvecklingsarbetet. Detta får inte bara ekonomiska konsekvenser utan kan även leda till utbrändhet och sociala misärer för de inblandade. Den största orsaken till denna olyckliga situation då kontrollen av projekt glider ur händerna är, likt övrig IT-industri, att det är en ingenjörskonst att utveckla mjukvaruapplikationer. Detta kräver noggrann kontroll och realistiska tidsbedömningar redan från starttillfället. Detta kan vara grund till många konflikter mellan förläggarna som trycker på för att få ut resultat och utvecklarna som vill behålla sin kreativa och konstnärliga integritet när de skapar världen bästa spel. Nästan alltid ger detta en situation av förlikning där utvecklarna får göra avkall på spelets funktionalitet för att överhuvudtaget lyckas få ut speltiteln enligt utsatt tid. Nästan i starten för utvecklingsarbetet sätter marknadsföringsapparaten igång. Det tar tid att bygga upp en efterfrågan för nya titlar hos användarna och timing är mycket viktigt. Marknadsföringsfolket, som ofta härbärgerar hos förläggarna, måste övertyga och imponera på marknaden. Därför lanseras webbplatser med screenshots från spelet (eller snarare demo av speltiteln). Lyckas man bra med marknadsföringen har publiken god kännedom om kommande produkt och potentialen för ett starkt behov har skapats. Detta är ytterst viktigt för stora utvecklingsprojekt. Det finns inte mycket tid för att generera intäkter för ett spel. Oftast rör det sig om fem månader då spelet ligger på återförsäljarens hylla och skall generera intäkter som täcker alla kostnader. Problem nr 3: En stor marknadsföringsapparat som säljer ett spel (baserat på screenshots) innan det är färdigt ökar pressen på utvecklarna och kan hämma hela utvecklingen. Ett exempel på hur fel det kan gå är när den tekniska utvecklingen arbetar mot färdigställandet av en ny produkt. Ett stort spel som hade alla förutsättningar att bli succé hann inte ut marknaden innan 3D-motorn, som produkten baserades på, blev ersatt av en ny generation 3D-motor. Trots att titeln nästan var färdigställt var man tvungen att byta ut den underliggande arkitekturen och (nästan) börja om från början. Problem nr 4: Hur kan man undvika teknikberoendet på en titel som tar många år att utveckla? När trots allt speltiteln är färdig att lanseras går den vidare i värdekedjan. Förläggarna marknadsför titeln mot distributörerna som om allt stämmer tycker det är värt att köpa upp stora lager av titeln. Distributörerna i sin tur marknadsför titeln mot återförsäljarna som är det sista steget i värdekedjan. 5

6 Här är det ytterst viktigt att få en så bra relation som möjligt då detta är det slutgiltiga steget mot kunden. Många undersökningar har visat att kunden köper spel impulsivt. De kanske har för avsikt at köpa en annan produkt men bestämmer sig även för att i affären köpa ett spel som ser intressant ut. Att få gynnsam exponering hos återförsäljarna är alltså mycket viktigt för att nå de förväntade försäljningssiffrorna. Skivindustri? När man studerar utvecklingsprocessen kan man dra starka liknelser till skivindustrin. En okänd musikartist är helt i händerna på skivföretagen och innan en skiva når återförsäljarna så går den genom många steg i värdekedjan. Oftast lyckas dock artister kamma hem en större del av potten om skivan säljer bra. Det kan visserligen också ha att göra med framträdanden, reklam och annan exponering i andra medier. Men det är ändå ganska typiskt för spelbranschen. Trots att branschen är en så kallad hit-driven industry där succé-titlarna står för merparten av de totala intäkterna så finns det få förgrundsgestalter. Vilka ligger bakom spelen? Vissa har trots detta gjort sig ett namn som de flesta i branschen och publiken känner till. Framförallt vissa personer inom Id Software som ligger bakom spelserierna Doom och Quake är kända världen runt. Men namnen marknadsför inte på samma sätt som inom skiv- och filmindustrin. Filmproduktion Parallellerna till en annan stor mediabransch, filmindustrin, är många. Ser man utvecklingsarbetet inom spelindustrin under de senaste 20 år känner man igen mycket om man studerar filmindustrins barndom. Från början kunde spel, likt filmer, skapas av en eller ett fåtal personer. Idag är bilden annorlunda. Att utveckla spel har blivit en jätteproduktion som involverar många personer med olika roller. För att få ut det bästa av grafik, ljud, programmering och AI krävs att personalen ägnar heltid åt sin del. En person som gör lite av varje men inte något fullt ut har svårt att passa in i dagens spelutveckling. Detta kan liknas en filmproduktion där produktionsteamet måste, av kostnadsskäl, ha klara roller och alla måste veta deras ansvarsområde i produktionen. Trots denna trend att organiseras som filmproduktioner så finns det fortfarande spelutvecklingsteam som skapar bra titlar med liten personal. Nihilistic Software har till exempel medvetet skapat en miljö för sina elva utvecklare som liknar det gamla sättet att arbeta. Enligt VD n Ray Gresko fanns det vinster av att personalen satt i samma rum och kunde kommunicera med varandra utan att behöva springa till ett annat rum. Programmerarna kunde direkt prata med grafikerna 6

7 om något fel upptäcktes osv. Denna till synes kreativa och utopiska miljö för spelutvecklare svetsade samman teamet och de blev mer målorienterade. En mängd stora fel och misstag undveks då alla i utvecklingsteamet kände att de arbetade mot ett gemensamt mål. Detta ger också indikationer på den perfekta utvecklarens profil. Utvecklaren Enligt Nihilistic s Ray Gresko och Kalani Streicher, VD för Ronin Entertainment, är det mer önskvärt att en utvecklare har egenskaper att slutföra uppgifter än har hög utbildning. Spelindustrin lockar en enorm skara ungdomar och vuxna. För många är det drömjobbet att få vara en del av ett utvecklingsteam som skapar roliga och stimulerande spel. Detta är inte odelat positivt. Ungdomar fullkomligt överöser spelutvecklingsföretag och förläggare med mail och telefonsamtal och försöker övertyga företagen att anställa dem eller köpa deras spelidéer. I en del fall är det ett sådant stort problem att spelföretagen är tvungna att gå under jorden och inte skylta med hur man kan kontakta dem. Det tydligaste exemplet är George Lucas företag som i Kalifornien inte ens har skyltar på deras kontorsbyggnader. Surfar man till LucasArts Entertainment finns det inga direkta telefonnummer man kan ringa, utan bara mailadresser för support till deras spel. Det som Ray och Kalani efterfrågar när, trots allt, personer söker anställning är att de kan arbeta i grupp och kan slutföra de uppgifter de är ålagda att utföra. Detta har högre prioritet än den akademiska utbildningen hos den sökande. Men, givetvis, så underlättas arbetet om personen har egenskaper som strukturerar arbetet och tillför ingenjörskonst i skapandet. Detta är typiskt för denna bransch som särskiljer spelutveckling från traditionell IT-utveckling. Målet är det viktiga så även om produkten innehåller en del fula genvägar accepteras detta för att spelet skall kunna levereras i tid eller få den önskade funktionaliteten. Användaren blir berömd En intressant sidoeffekt av att spela spel och att i sin kammare kunna modifiera spel är att det finns en potentiell chans att spelarna blir berömda. Kring en del spel arrangeras turneringar och tävlingar där spelare kan mäta sina färdigheter mot andra. I vissa fall är det inte bara äran som lockar utan även vinstpengar. Johnathan Wendel, en tonåring från Missouri USA, har till exempel som mål att kunna livnära sig på att spela sitt favoritspel Quake i olika turneringar. Han spelade och vann i våras en turnering där första pris omfattade hela dollar. Hitintills har denna yngling i år spelat ihop dollar. Gruppbildningar som clans och guilds där lag tävlar i multiplayer 7

8 spel växer i omfattning och vissa grupper börjar även få ett ekonomiskt intresse. I och med att spel lanseras med verktyg som modifierar spelet sitter användare världen runt och skriver nya historier och nya modifikationer till spelet. Många av dessa publicerar sina verk på olika webbplatser för spelet. En del blir riktigt kända inom spelets community. Ingen annan bransch inom mediaindustrin uppvisar liknande effekter. Vem känner t ex till någon som gillar en viss film eller en viss musikartist? Möjligen kan en parallell dras till ett annat område där utövaren kan bli mycket känd nämligen sportvärlden. Speltitlarna liknar varandra mycket En gängse uppfattning om spelindustrin att det inte kommer ut nya spelkategorier som tilltalar en ny publik. Är det verkligen så eller är det bara en fördom? Om det är så, vad beror det på? Var ligger nytänkandet? För att kunna besvara frågan studerar vi de titlar eller snarare kategorier som idag finns på marknaden. Kategorierna Det är inte lätt att fånga in alla speltitlar under ett visst antal kategorier när flera titlar spänner över flera typer. Egentligen kan man ifrågasätta försök att placera spel i fack när alla har något unikt i sig. Detta är ett trevande försök som stämmer med mycket av det utbud som finns idag. Actionspel Under denna kategori hör de spel där användaren är representerad i första person. Handlingen går oftast ut på att krossa motståndaren med våld och list. Exempel är Doom, Quake, Unreal, Duke Nukem 3D, Tomb Raider. Strategispel Där användaren med strategisk list övervinna mosttåndaren i olika scenarios. Exempel är Command & Conquer, Tribes, Homeworld, Starcraft, Warcraft Sportspel Spel som baseras på sport från verkligheten eller fantasin. Nästan alla verkliga sporter finns representerade i spel på något sätt. Simulatorer Där spelet är en modell av en verklig plattform som sätter användaren vid spakarna i t ex en stridsvagn, flygplan, eller en racerbil. Det kan också vara en simulator som härmar ett verkligt skeende som att bygga en stad eller hus (SimCity och SimTower) 8

9 Rollspel Där användaren har en roll i ett sammanhang och där del av intrigen skapas när användaren interagerar med andra. Exempel är Final Fantasy, Asherons Call, Ultima Online, Everquest och Gabriel Knight. Adventure Där användaren sätts in i en handling och får utforska världen på egen hand för att lösa mysterier och gåtor. Exempel är Safecracker, Grim Fandango och Thief. Pussel Oftast enkla datorvarianter på bordsspel som kortspel, Trivial Pursuit och Yatzee. Vissa av exemplen ovan kan lätt hamna under flera kategorier men det är lönlöst att fånga alla aspekter av ett spel under ett paraply. Om man studerar de sju kategorierna ovan kan man fråga sig om det verkligen är så att det fattas någon kategori. Är det så att spelen liknar varandra för att kategorierna är så få eller är snarare så att kategorierna är generella att många olika sorters spel kan inrymmas samma rubrik? Unika spel En del hävdar att alla spel är unika och att det inte råder någon degradering i nytänkandet, snarare tvärtom. Varje nytt spel berikar floran och mångfalden av vad som är möjligt att åstadkomma i spelväg. Detta är visserligen sant i och med att annars skulle de bara finnas ett visst antal typer av spelidéer som alla spel utgår ifrån. Alla spel har något unikt i sig. Frågan är hur mycket av spelet som är originellt. En del spel är inte likt något annat och vi har svårt att beskriva spelet med liknelse-termer. Liknelse-termer är det vanliga sättet vi beskriver ett nytt spel. Uttryck som Den är ungefär som BorgleGlasther - fast utspelas i medeltid kan förklara mycket för en person förutsatt att denne känner till BorgleGlasther. Även om en speltitel påminner om en annan poängteras det unika i titeln vid beskrivning. Detta visar att alla spel är unika men även att de flesta har liknande drag av andra. I de fall där det saknas referensramar blir det mer intressant. Ett sätt att beskriva ett nytt spel som inte liknar något annat spel (ja, det händer fortfarande) är att istället ge den en kategori och försöka beskriva handlingen eller gränssnittet. När Myst kom ut på spelmarknaden var det inte lätt att kortfattat beskriva spelet för en oinvigd. Stillbilder av realistiska omgivningar med vissa saker man kan röra/påverka. På en massa öar utan människor, var några trevande försök att beskriva Myst. Efter det att Myst blev en succé och fler kände till spelet blev det enklare att beskriva nya titlar med liknande upplägg. Det hade skapats en arketyp för den spelkategorin. 9

10 Inavlade idéer Oavsett om människor har den uppfattningen att varje spel är unikt så finns det ett otal speltitlar som starkt påminner om varandra. Att de liknar varandra så mycket beror på främst två saker. Dels att det i arbetet av att skapa något nytt alltid är enklare att utgå från en existerande spelidé och lägga till några unika egenskaper och dels för att det redan finns en marknad. I det första fallet är det utvecklarna som är skuld för brist på nytänkandet och i det andra är det förläggarna som inte vågar satsa på nya oupptäckta vägar. Exempelvis under kategorin strategi finns det en uppsättning titlar som alla har samma grundidé. Användaren bygger upp förband av något slag och attackerar moståndaren (se bild). Det finns andra typer av strategispel under denna kategori men utvecklare och förläggare drar delvis nytta av det faktum att de liknar varandra. En person som gillar Command & Conquer kommer troligen gilla StarCraft för att det är samma typ av spel men med ett annorlunda scenario. Men slutsatsen av detta är att det ekonomiska intresset skadar mångfalden och hämmar nytänkandet. Det finns undantag där frihetsgraden för utvecklarna är större gentemot förläggarna men de är oftast förunnat de företag som verkligen har råd och förtroende. Ett exempel är Lionhead Studios och deras nya titel Black & White. Anledningen till att detta spel har fått stort svängrum (det är i många fall mycket unikt) är att en av branschens mest kända designers, Peter Molyneux, ligger bakom idén. Skulle ett relativt nytt företag komma upp med en liknande innovativ idé skulle de troligen få svårt att sluta ett kontrakt med en förläggare. Om det inte finns starkt förtroende mellan utvecklingsföretaget och förlaget är det är mångdubbelt enklare att sälja in en idé som baseras på en tidigare succé. Det är en av de största baksidorna av en hit driven industry. 10

11 Tre skärmbilder från strategispelen Age of Empires, StarCraft och Command & Conquer: Tiberian Sun. Trots olika scenarier liknar de varandra mycket och har samma grundidé. Med ovanstående resonemang kan man inte undvika att tänka på filmindustrin och framförallt Hollywood. Hollywood som företeelse är, tyvärr, något som spelbranschen är på väg mot. Riskfaktorn för spelproduktioner har ökat och för att förläggare skall satsa på nya titlar skall de har mycket torrt om fötterna. Detta leder till en massproduktionsindustri som likt Hollywood spottar ut mycket skräp. Men då och då kommer det ut riktiga succéer som täcker eventuella tidigare förluster. Tankarna till riskkapitalindustrin är många. Vad som mer pekar åt att spelindustrin formerar sig likt filmbolagen a la Hollywood är att de stora drakarna bland förläggarna köper upp mellanstora förläggare. Idag finns det ca fem stora spelförläggare och ett otal små. Nästan alla mellanstora förläggare har blivit uppköpta. Vad detta kommer få för konsekvenser för framtida titlar är inte lätt att förutsäga men att mångfalden är hotad är uppenbart. Tänkte inte på det För att undvika beskriva den framtida spelbranschen som en dystopi måste det nämnas att det alltid kommer finnas plats för nytänkande och nya speltyper, även för små utvecklare. Ett bevis på att det redan skett kom för en del som en bomb i brevlådan kom ett besynnerligt liten spel med en halv-absurd spelidé ut på marknaden. Deer Hunter från GT Interactive 11

12 gick ut på att sitta vid en skogsdunge, bräka i lockpipan och vänta in att ett rådjur skulle dyka upp skärmen. Om det dök upp något vilt skulle man använda sitt noga utvalda gevär mot det försvarslösa djuret. Låter det intressant? Nej, man kunde tro att spelet snabbt skulle hamna i facket för värdelösa, hjärndöda spel som försöker göra pengar på någon aktivitet från den verkliga världen. Men ack vad alla bedrog sig. Spelet blev en dundersuccé som länge toppade försäljningslistorna. Succén blev så stor att det skapade en helt ny marknad för så kallade jakt-simulatorer. Lärdomarna från denna anekdot är många. Dels att det finns utrymme för nya spel som lockar en helt ny publik och dels att det inte krävs stora resurser för att locka denna publik. Deer Hunter som applikation var inget mästerverk men spelkänslan var påtaglig som lockade tusentals nya användare att spendera tid i spelet. Lärdomar Om Deer Hunter gav upphov till ett nytt marknadssegment som lockade till sig en ny publik kan man fråga sig om det väntar flera titlar som tar den etablerade branschen med storm? Svaret är onekligen ja om man studerar varför Deer Hunter blev en succé. Det finns enormt många människor som jagar världen över, inte minst i USA där jakt för vissa är en mänsklig rättighet med samma dignitet som åsiktsfrihet. Spelbranschen har aldrig visat intresse att nå denna publik av olika orsaker, kanske mest för att den aldrig funnits med i åtanke. Men jakt och fiske är en sysselsättning som många ägnar tid åt. Varför då inte ha ett spel som simulerar vissa moment av jakt? Om man lyckas fånga en liten del av vad som är så spännande med jakt och fiske med datorns hjälp är succén nästan uppenbar. Kanske skall man istället för att kategorisera spelen utifrån dess typ dela in titlarna i vad de stimulerar hos människan? Följer man detta resonemang ser vi att magin som introduceras för användaren i spelvärlden är det som fångar och motiverar denna att spendera tid i spelvärlden. Vem har inte velat bli en pilot och manövrera ett flygplan flygsimulator. Bli bra på att leda eller spela i en bollsport fotbollsspel. Mäta sina krafter i vådsamma situationer actionspel. Vara en fältherre som styr sina trupper mot ärofyllda segrar strategispel. Vara med och styra och bestämma vid utvecklingen av en stad SimCity. Lösa gåtor och mysterier likt Sherlock Holmes adventurespel. Listan kan göras hur lång som helst men poängen är att idéer till nya spel blir enklare om man studerar människan och vad som stimulerar människan. Därmed är bordet dukat för framtidens spel och nya idéer. 12

13 Ellos skördar framgångar med e- handel. Av Anna Maria Blomberg och Rune Wigblad, Örebro Universitet Svenskarna är, efter amerikanerna, världens mest mogna användare av modern IT-teknik och den andel av befolkningen som använder PC och Internet är högst i världen 1. Den snabba utvecklingen av ehandel i Sverige beror dels på stark tekniktradition, dels på att Sverige har varit stort på postorder 2. Svenskarna är intresserade av att handla på postorder. Enligt en undersökning där shoppingvanor och attityder i tolv europeiska länder undersöks årligen, har två av tre svenskar någon gång handlat på postorder. Svenskarna var de européer som handlade mest på postorder. I samma undersökning visade resultaten att av de europeiska länderna var det i Sverige som det handlades mest på Internet. Tolv procent av de tillfrågade svenskarna hade handlat på nätet i Sverige. 3 Tecknen på att de nya nätbutikerna har upplevt bättre tider blir allt fler. Det är framförallt när shoppandet på Internet ska distribueras fysikt som de nya entreprenörerna i Internetbranschen får svårigheter. Branschbedömare menar att erfarenhet är viktigt när det gäller att försäkra sig om att allt från varuförsörjning till distribution och reklamationer ska fungera. Bland vinnarna återfinns troligen postorderföretagen och andra företag där e-handel blir en kompletterande försäljningskanal. Postorderbranschen har ofta ett raffinerat order- och varuhanteringssystem som ganska enkelt kan byggas ut. 4 I Sverige har den sekelgamla postorderbranschen av tradition betraktats som en lågbudget-bransch utan någon som helst glamour. På Internet ges nu möjlighet för postorderföretagen att profilera sig på olika sätt gentemot unga och gamla, på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i vanliga kataloger. En oväntad effekt av Internetförsäljningens inträde på marknaden är att den antagligen höjer statusen för postorderbranschen. Nu när det är accepterat och till och med modernt och spännande att handla på Internet, 1 Affärsvärlden nr 45, 1999, sid Affärsvärlden nr 6, 2000, sid. 26f. 13

14 kan de gamla trygga postorderföretagen bli ett ställe där kunder vågar prova näthandeln. 5 I Sverige har vi ett väl utvecklat postordersystem som lämpar sig väl för att kombineras med försäljning via Internet. Besökaren beger sig till ett företags webbplats och kan där leta bland produkter på ungefär samma sätt som när man bläddrar i en postorderkatalog. Kunden kan i båda fallen inte se och känna på varorna i verkligheten, utan måste lita på en mer eller mindre utförlig beskrivning i text och bilder. All postorderförsäljning bygger på att kunden har förtroende för säljaren på liknande sätt som vid Internethandel. Det är vår hypotes att postorderföretagens Internetsatsning utgör ett välfungerande komplement till traditionell postorderförsäljning. Kunderna förlitar sig på postordertraditionen. Vår analys av fallet Ellos tyder på att framgång handlar om postorderföretagens snabba väg till kundlojalitet samt utnyttjandet av nya möjligheter som Internetmediet erbjuder. Kundlojalitet och varumärken Förtroendet för postorderföretagen bygger i hög utsträckning på att de har lyckats skapa kundlojalitet och därmed bygga upp ett känt varumärke som erbjuder ett mervärde för kunden. I den s k Varumärkespyramiden utgör pyramidens fundament skapandet av ett mervärde. En kombination av pyramidens hörn d v s produktens, varumärkets och positioneringens fördelar, skapar ett mervärde som kan leda till att märkeslojalitet uppkommer. I modellen representeras detta genom tre olika bindningar. Först uppstår en bindning mellan målgrupp och produkt (kännedom), därefter mellan produkt och varumärke (associationer och upplevd kvalitet) och slutligen mellan målgrupp och varumärke (märkeslojalitet). Eftersom varumärket ofta väljs utifrån produkten, och positioneringen tar sin utgångspunkt i produkt och varumärke blir fundamentet en starkt sammanlänkad enhet. Samhället är utsatt för en informationsexplosion där digitaliseringen gör att kostnaden för information sjunker. Fler tv-kanaler, digital telefoni och Internet gör befintlig information tillgänglig på allt fler sätt. Informationsöverflödet skapar mer upplysta människor, men det paradoxala är att kunderna nära nog drunknar i det ökande bruset och de blir därför allt svårare att nå. I den 5 Ibid, sid

15 kaskad av budskap vi nu överöses med dagligen, kan ett starkt varumärke i ett ögonblick kommunicera ett helt knippe av värden mycket snabbare och effektivare än dyrbar reklam. Varumärken ger konsumenten en möjlighet att orientera sig på marknaden. Kundlojalitet lönar sig. Olika undersökningar pekar på att en ökning av antalet lojala kunder med endast runt fem procent, ökar lönsamheten med allt från 25 procent och uppåt 6. Enligt Reichheld är kundlojaliteten beroende av företagets lojalitet inte bara mot kunder utan också mot anställda och investerare. Han menar att företag allt mer inser att deras största resurser är de mänskliga resurserna bestående av kunder, anställda och investerare. Företag måste inbegripa i sina strategier hur de ska hitta och vårda dessa tre mänskliga resurser och förtjäna deras lojalitet. Lojaliteten är avgörande vid företagets värdeskapande och en källa till tillväxt och vinst. Lojalitetsbaserade affärsprocesser bygger på att skapa och underhålla alla relationer som utgör affärssystemet. 7 Varumärken är alltså inte bara en aktivitet för marknadsavdelningen. Det är något som är relevant för hela företaget eftersom alla aktiviteter och avdelningar påverkar de produkter eller tjänster som företaget tillhandahåller. Alla delar i företaget tillhör den process som laddar ett varumärke eftersom varumärkets värde skapas av alla de olika aktiviteter som kunden kommer i kontakt med och som på något sätt hänger ihop med märket. Att bygga ett varumärke är alltså en helomfattande process som inkluderar alla delar i företaget och denna helhetssyn är en förutsättning för att kunderna ska få en konsekvent bild av varumärket. 8 Figuren nedan visar hur lojalitetsbyggande kan bestå av intern marknadsföring mot de anställda, extern marknadsföring mot kunderna och en interaktion mellan anställda och kund. Internet är ett utmärkt medium för interaktion, men kan också användas som intern och extern marknadsföring för att stärka ett varumärke. 6 Jedbratt, 1999, sid Reichheld, 1996, sid. 2f. 8 Nilsson, 1999, sid.18, 36f. 15

16 Företaget Intern marknadsföring Extern marknadsföring Anställda Interaktion Kunder FIGUR. LOJALITETSBYGGANDE I HELA FÖRETAGET. Med hjälp av Internet kan kostnaderna för att både skaffa potentiella kunder och underhålla relationerna till de gamla minska. Att skaffa nya kunder innebär bl a informationsspridning där Internet utgör ett utmärkt verktyg. Direktmarknadsföring via e-post och informationsspridning via hemsidan är billigare än vanliga brev och utskick. Kundrelationerna kan sedan vårdas genom snabba svar via e-post, ständigt uppdaterad information via hemsidan och möjlighet att beställa dygnet runt utan att vänta i telefonköer. Säljer företaget exempelvis tekniskt komplicerade produkter kan chat vara ett verktyg som ger kunderna ett mervärde i form av support via Internet oavsett var i världen kunden befinner sig. Med Internet finns utmärkta möjligheter till personlig kontakt med kunder genom framförallt e-post som utgör ett kostnadseffektivt verktyg för direkt kundkontakt. Om företaget öppnar denna kommunikationsväg bör dock alla verksamma i företaget utbildas och instrueras att använda e-post för att skapa en konsekvent bild av företaget. För övrigt bör hänsyn tas till rådande lagar och etikett, såsom att e-post bör besvaras snarast. Chat erbjuder användaren kommunikation med ett flertal andra personer i realtid. Chat kan fungera i supportsyfte, särskilt om kunden kan finnas lite varstans i världen. Kommunikation via chat över Internet utgör en mycket kostnadseffektiv form av interaktivitet. 9 Reichheld menar att om företaget lyckas vårda sin relation till de anställda kommer resultatet att bli nöjda anställda som är stolta över att arbeta på sitt företag. Detta leder till att de anställda är mer motiverade att arbeta och skapa lojala kunder. Ett sätt att underlätta arbetet för sina anställda kan vara 9 Hedman & Pappinen, 1999, sid. 30f. 16

17 att stödja samarbete genom webben. Anställda som arbetar på ett projekt kan arbeta med gemensamma databaser och arbeta tillsammans på olika former av skrivtavlor som uppdateras i realtid. Ett sätt att motivera sina anställda kan var att erbjuda dem större frihet genom distansarbete, som Internet lämpar sig mycket bra för. För en låg kostnad kan den anställde få hemabonnemang med full Internet-tillgång med möjlighet att använda både webben och e-post. 10 Med tillgång till fjärrinloggning kan anställda styra sin vanliga PC som finns på jobbet via Internet. Användning av chat kan fungera i supportsyfte då anställda kan få stöd av företagets experter i realtid. I boken Corporate Religion går författaren Kunde så långt att han hävdar att det krävs en stark andlighet för att skapa en stark varumärkesposition. Varumärken ses som ett uttryck för olika grad av kundengagemang och strävan bör vara att varumärket skall symbolisera hela företaget. När så är fallet kan man tala om en andlighet eller brand religion, d v s ett varumärke för produkter som kunden måste ha. Att skapa en sådan corporate religion kräver enligt Kunde ett starkt och tydligt ledarskap som leder till de anställdas commitment. 11 Vad är speciellt med Internetpostorder? Internethandel skiljer sig från traditionell postorderförsäljning på några sätt: På webbplatsen kan texten göras utförligare utan att överskådligheten äventyras genom att använda kort text vid varje vara med en info-knapp som visar betydligt mer information vid klickning. En nackdel med Internetbutiken är att bilderna oftast inte är lika lockande som i en katalog tryckt på fint papper. Bilderna får inte heller vara för stora då det kan gå långsamt att ladda in katalogsidorna. Problemet kan lösas med klickbara frimärksbilder som ger en överblick över sortimentet och kan klickas fram till större bilder för den intresserade konsumenten. På webbplatsen kan presentationer också göras med tredimensionella bilder som kunderna själva kan vrida. Medan en vanlig postorderkatalog ofta tillverkas flera månader innan den når kunderna, kan en katalog på webbplatsen uppdateras kontinuerligt och alltid spegla vad som finns i sortimentet. En vara som tar slut i lager kan enkelt plockas bort från sidan. 10 Ibid, sid Kunde,J.,

18 I och med att Internet är ett interaktivt medium kan du snabbare se vilka varor som är efterfrågade och se till att dessa läggs in i ditt sortiment så snart som möjligt. Snabbheten gör att trendkänsliga varor är lämpliga för Internetförsäljning. I en vanlig postorderkatalog är priserna statiska tills nästa katalog eller prislista kommer ut. På webbplatsen kan priserna ändras hur ofta som helst om exempelvis valutakurser eller konkurrenssituationen ändras. Detta bör inte utnyttjas till överdrift så kunderna upplever nätbutiken som ett lotteri där priset beror på när besöket görs. 12 Svenska postorderföretag har gjort ungefär samma erfarenheter som många amerikanska företag med både katalog- och Internetförsäljning; många av de som handlar på Internet är nya köpare som annars hade uteblivit vilket innebär att Internet inte konkurrerar ut den ursprungliga postorderverksamheten. 13 Internets 7P För många år sedan presenterade Philip Kotler en berömd marknadsmix bestående av 4 P:n som innehåller verktyg som bör optimeras för att ett företag ska nå framgång inom marknads-föringen. De fyra P:na är förkortningar för produkt, pris, plats och påverkan. Vår tolkning av aktuell litteratur på området visar att ytterligare tre P:n bör läggas till de ursprungliga fyra då flera aspekter idag är avgörande för framgångsrik marknadsföring. Dessa tre P:n är personer/anställda, påtagliga attribut (physical evidence) och processer. Vi utgår från denna modell bestående av 7 P:n för att beskriva förändringar i marknadsplaneringsprocessen med tonvikt på hur Internet påverkar ett företags varumärkesstrategier. Produkt För att varumärket ska behålla sin attraktionskraft är det nödvändigt att produkten håller högsta standard, vilket bara är möjligt genom att på olika sätt förbättra produkten. För en framgångsrik varumärkesutveckling är det mycket viktigt att utveckla existerande produkter. För att denna 12 Lundén, 2000, sid. 56f. 13 Affärsvärlden, nr 6, 2000, sid

19 produktutveckling ska vara effektiv måste den ske i harmoni med märkets värdedimensioner och inriktas på de viktigaste varumärkesvärdena. 14 Internet kan utöka en produkt genom att ytterligare service läggs till produktkonceptet. Att själv göra en beställning via Internet istället för per brev eller telefon kan förenkla för både kunden och företaget. Kunden behöver inte anpassa sig till telefontider, vänta i telefonköer eller frankera och posta brev. Om företaget har integrerat sin Internetsatsning i hela företag bör ordermottagning via Internet spara arbetstid. För att uppmuntra beställning via Internet kan kunder premieras vid Internet-beställningar. Om exempelvis företagets produktionsprocess kan snabbas upp bör detta leda till snabbare leverans för kunder som beställer via Internet. Internet möjliggör en kostnadseffektiv uppdatering av exempelvis produktoch prisinformation vid en jämförelse med omtryckning av kataloger och prislistor med påföljande utskickskostnader. Detta medför dock förväntningar från konsumentens sida som oftast räknar med kontinuerlig uppdatering på webbsidan. Att ange när sidan senast uppdaterats kan utgöra en trygghet för surfaren, men sker det sällan kan surfaren få uppfattningen att företaget inte engagerar sig i sin webbplats. Pris Genom en effektivisering i organisationens olika delar kan kostnader reduceras till den grad att kunderna kan erbjudas sänkta priser. Företaget måste ta hänsyn till övrig positionering så att en prissänkning överensstämmer med produktens position på marknaden. Flera författare (t ex Indrajit Sinha) menar att Internet utgör ett hot p g a cost transparency, transparenta kostnader. På Internet finns stor tillgänglighet av gratis och lättillgänglig information om priser, produktkvalité, erbjudanden om service, leverantörers tillförlitlighet och mycket mer. 15 Med ett starkt varumärke bör prisbilden vara bättre för företaget, då kunderna bryr sig mindre om priset. I många fall är det inte produkten man köper utan snarare livsstilen. Då är prislappen inte viktigast för konsumenten, utan snarare det mervärde som är uppbyggt i varumärkesnamnet Nilsson, 1999, sid. 173, Jedbratt, 1999, sid

20 Plats Med Internet nås hela världen med ett musklick och marknaders globalisering har ökat radikalt. Webben ger företag möjlighet att marknadsföra sig till en global publik. För varumärkes-strategier innebär detta att företag bl a måste ta ökad hänsyn till internationella lagar och direktiv. Om ett företag bedriver affärsprocesser på Internet är de svenska reglerna inte tillämpliga utomlands. Risken för varumärkesintrång ökar då företag ökar sina områden och riskerar att på Internet möta företag med liknande kännetecken. Ett vanligt problem för Internets användare är att finna informationen de söker, vilket har gjort sökverktyg mycket populära. Företag betalar för att bli uppräknade då en surfare söker på en viss kategori. Att finnas med i sökverktygens databaser är ett effektivt sätt att bli exponerad på. Ett annat sätt att försöka nå surfare är att länka sin webbplats till andra sidor genom ett samarbete med andra organisationer eller privatpersoner. Det är dock viktigt att se över vad företaget länkar till då dessa länkar kommer att förknippas med företaget. Ett annat slags samarbete som kan vara effektivt, är att företaget görs synligt på portaler. Genom portalens marknadsföring och erbjudanden (som exempelvis gratis e-post) kan företaget nå konsumenter som surfar till portalen och förhoppningsvis besöker deras företag. Påverkan Kommunikationen måste fylla tre olika roller för att märkeslojalitet och ett starkt varumärke ska kunna skapas: Inledningsvis måste den kommunicera att en produkt finns tillgänglig och tala om för kunderna att man finns till 17. För att potentiella kunder ska hitta till webbplatsen är marknadsföring av webbplatsen i olika media viktig. Att sedan synas på Internet kan vara ett problem då dess uppbyggnad är ostrukturerad, och det finns en enorm mängd information. En lösning är att försöka komma med i de sökverktyg som används av de flesta surfare. Ett annat sätt är att arbeta med länkning till relaterade sidor för att få chansen att nå målgruppen trots att de ännu inte hittat företagets webbplats. Så kallade banners fungerar som 17 Nilsson, 1999, sid

21 annonsering på Internet och kan göras på sidor med många besökare och då helst med många besökare ur företagets målgrupp. Kommunikationens andra roll är att informera och se till att kunderna känner till produkten och varumärket d v s kommunicerar märkets konkreta värden och fördelar 18. Här utgör Internet en utmärkt källa då möjligheterna till informationsspridning är stora. Bilden mot kunden bör överensstämma med företagets image och skapa ett helhetsintryck. Detta innebär att skapa en Internet-närvaro i form av en webbplats som överensstämmer med övrig marknadsföring och reklam. Konsekvens vad gäller färg och utseende på sidorna medför en mer användarvänlig webbplats och förtydligande av sidornas tillhörighet. Den tredje rollen är att ladda varumärket med en personlighet och värdedimensioner som har lång livstid 19. Utvecklingen på Internet är mycket snabb, vilket medför att varumärkets personlighet och värdedimensioner bör vara så generella att de kan överleva de snabba förändringarna. Från början var den typiske surfaren en ung manlig teknikfreak. De flesta surfare är fortfarande välutbildade, förmögna och manliga, men kvinnorna är på frammarsch 20. Ju mer företaget känner till om målgruppen, desto mer träffsäkert kan företagen marknadsföra och sälja sina produkter. Personer/anställda Med personer menas de anställda som utgör företagets mänskliga resurser och ofta är ansiktet utåt. Personerna på företaget måste utvecklas så att deras beteende stärker kund och varumärkeslojaliteten. Varumärkets värden och värderingar måste presenteras med hjälp av de anställda. Eftersom varumärket framträder genom vad kunden upplever när han eller hon surfar, behöver företag som inledning till sin Internetsatsning oftast nyrekrytera ITkompetens eller köpa tjänsterna av exempelvis en webbyrå. En nackdel med att köpa tjänsterna är att webbyrån inte har djup kännedom om företag, produkter eller varumärke. Dessutom försvåras utveckling och uppdatering av hemsidan. Även om företaget köper skapandet av en webbplats måste de anställda genom personalutbildningar lära sig hur verktygen fungerar för att kostnadseffektiviseringen ska bli verklighet. 18 Ibid, sid Ibid, sid Affärsvärlden, nr 17, 2000, sid

22 Påtagliga attribut Påtagliga attribut syftar på den miljö kunderna befinner sig i, som exempelvis upplevelser av möbler, musik, hur möten upplevs och stämningen som kunden möter på företaget. Då Internet inte tillåter kunder att ta i eller se på produkten annat än genom bilder blir den virtuella presentationen mycket viktig för att kunderna ska våga handla. Med denna osäkerhet utgör varumärket en viktig garantifunktion för kunderna. På Internet utgörs de påtagliga attributen av vad kunden upplever via sin datorskärm vilket innebär att upplevelsen innefattar kapaciteten på kundens modem, dator, programvara och skärm. Hur stor del av målgruppen som har tillgång till Internet, och helst genom verktyg av relativt god prestanda, blir avgörande för upplevelsen av företagets webbplats. Detta ligger mestadels utanför företagets kontroll. För svenska företag råder dock bra förutsättningar. Under oktober 2000 surfande hela 55,2 procent av den svenska befolkningen mellan år på World wide web. Av dessa surfande svenskar var 44,3 procent kvinnliga besökare på Webben. 21 Vad företaget kan påverka direkt är deras webbplatsers anpassning till vanligast förekommande datorer, skärmar och programvaror. För att nå de flesta surfarna bör företags hemsidor kunna läsas med de två vanligaste webbläsarna, Netscape Navigator och Internet Explorer. Process Processen består av mötet mellan kund och företag och kan bestå av information och vänliga människor i samband med kundens köpprocess. För att man ska kunna marknadsföra sina varor effektivt krävs en detaljerad förståelse av kunderna. Genom att undersöka kundens köpprocess, från det att användaren får kontakt med företagets hemsida tills kunden har lagt en beställning, kan förbättringar göras. Det är viktigt att företaget undersöker om besökaren beställer något. Görs få beställningar bör företaget se över om det finns moment i navigeringen som skapar svårigheter. En personlig dialog med företagets kunder ger ett bra perspektiv på hur kunderna tänker och agerar på ett sätt som en formaliserad marknadsundersökning inte kan fånga upp. Den direkta kundkontakten bör

23 dock inte ersätta marknadsundersökningar, utan komplettera dem. 22 Internet ger goda möjligheter till både en personlig dialog med kunderna och marknads-undersökningar. Med hjälp av e-post kan en kontinuerlig dialog föras med kunderna till låga kostnader. För att bespara företaget att besvara samma frågor flera gånger kan en lista med FAQ, Frequently Asked Questions, upprättas. Rent tekniska mätningar av tillgänglighet och belastning under olika tider på dygnet kan vara avgörande då en hemsida med långa svarstider snabbt får ett krympande antal besökare. Ellos 7P på Internet Nedan följer en analys av postorderföretaget Ellos Internetsatsning som utgår från 7P-modellen. Produkt Ellos har genom Internetsatsningen utökat sin produkt med ett större service-utbud. Kunderna kan själva göra beställningen via Internet istället för att lägga på ett brev eller ringa upp under vissa tider. I varumärket ellos ingår värdedimensionen trygghet, vilket utgör en fördel för företaget. Redan märkeslojala kunder känner förtroende för varumärket och värdet trygghet kan medföra att kunderna vågar handla på nätet, något som de flesta svenskar inte vågat sig på ännu. Att förmedla denna värdedimension på hemsidan kan ske med utförlig information, erbjudande om personlig support och säkra rutiner vad gäller order och leverans. Ellos hemsida kunde innehålla mer information och då gärna genom info-knappar som förmedlar mycket information utan att helhetsintrycket går förlorat. Personlig support finns idag via e-post, men kunde utökas med chat som skulle gett ett större serviceutbud. En annan värdedimension i varumärket ellos är att det står för ett brett sortiment. På Internet kan surfaren lätt nå en uppsjö konkurrenter, så att hävda att man har ett brett sortiment på Internet innebär underförstått ett krav på tillägg av produkter. 22 Nilsson, 1999, sid. 51f. 23

24 Pris I Ellos varumärkesdimensioner ingår konkurrenskraftiga priser. Här innebär Internet ökade affärsmöjligheter då surfare ofta är prismedvetna. Att undersöka konkurrenters prissättning är viktigt för Ellos då många aktörer finns, ofta med låga priser. Vid jämförelser med konkurrenter måste Ellos fråga sig om deras position som lågprisföretag håller på Internet. Ellos bedriver ständiga konkurrensanalyser via Internet där konkurrenternas hemsidor följs. Ellos Internetsatsning innebär en kostnadseffektivisering av verksamheten för Ellos. Denna minskning av kostnaderna överförs inte uttryckligen till kunderna genom sänkta priser. Däremot har produkten utökats med tjänster som tillägg. Kunderna har ytterligare ett sätt att ta del av företags- och produktinformation, göra beställningar och ställa frågor. För att kringgå problemet med transparenta kostnader på Internet finns möjligheten för Ellos att använda paketpriser, vilket de inte gör idag. Som ett erfaret postorderföretag kan ytterligare en möjlighet för Ellos vara att erbjuda korta leveranstider för att skapa ett konkurrensmedel. Plats Internets globala karaktär innebär att företag måste ta hänsyn till internationella lagar och direktiv. Då Ellos genom sin hemsida riktar sig till samma geografiska marknader som tidigare, uppträder ingen ökad risk för att göra sig skyldig till varumärkesintrång. Ellos måste dock studera sina konkurrenter världen över så att företaget bl a skyddar sitt varumärke mot intrång. Då Internet förmedlas till användarna med datorer, modem, programvaror och skärm utgör dessa och ett Internetabonnemang, en förutsättning för att visa Ellos hemsida. Då svenskarna, efter amerikanerna, är världens mest mogna användare av modern IT-teknik är problemet inte så stort. Ellos har möjlighet att utnyttja den Internetspecifika traditionen med gratiserbjudanden, länka till sidor med erbjudanden om exempelvis gratis e- post, freeware eller förmånliga priser på datorutrustning, vilket inte sker idag. Detta skall dock vägas mot hur mycket det stör övrig marknadskommunikation som är anpassad efter företagets positionering. Det vanligaste problemet för Internetanvändarna är att finna informationen de söker och det finns länkar, sökverktyg och portaler för att dirigera surfare. 24

Myter och sanningar om spelindustrin [Anders Frank]

Myter och sanningar om spelindustrin [Anders Frank] # 1 februari 2001 Myter och sanningar om spelindustrin [Anders Frank] En artikel från Rockad Kontakta redaktionen Nicklas Lundblad, Stockholms handelskammare nicklas@acm.org Alex Jonsson, Interactive Institute

Läs mer

Ellos skördar framgångar med e-handel. [Anna Maria Blomberg och Rune Wigblad]

Ellos skördar framgångar med e-handel. [Anna Maria Blomberg och Rune Wigblad] # 1 februari 2001 Ellos skördar framgångar med e-handel. [Anna Maria Blomberg och Rune Wigblad] En artikel från Rockad Kontakta redaktionen Nicklas Lundblad, Stockholms handelskammare nicklas@acm.org Alex

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad]

Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad] # 3 april 2001 Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad] En artikel från Rockad Kontakta redaktionen Nicklas Lundblad, Stockholms handelskammare nicklas@acm.org Alex Jonsson, Interactive Institute

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

KONSTEN ATT TJÄNA PENGAR MEDAN DU SOVER HOPPA AV EKORRHJULET OCH LEV PÅ DINA VILLKOR. av Gustav Carlstedt, baserat på verk av Steve Pavlina

KONSTEN ATT TJÄNA PENGAR MEDAN DU SOVER HOPPA AV EKORRHJULET OCH LEV PÅ DINA VILLKOR. av Gustav Carlstedt, baserat på verk av Steve Pavlina KONSTEN ATT TJÄNA PENGAR MEDAN DU SOVER HOPPA AV EKORRHJULET OCH LEV PÅ DINA VILLKOR av Gustav Carlstedt, baserat på verk av Steve Pavlina INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 1. VAD ÄR PASSIV INKOMST?...

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion Spelutveckling - Gameplay Design och produktion Vad är ett spel? Finns olika åsikter Några exempel som räcker på egen hand Coola features Akta er för feature creep För mycket features kan dränka gameplay

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Varför kunden blir kung på nätet inte bara för en dag [Per-Arne Segerkvist]

Varför kunden blir kung på nätet inte bara för en dag [Per-Arne Segerkvist] # 0 september 2000 Varför kunden blir kung på nätet inte bara för en dag [Per-Arne Segerkvist] En artikel från Rockad Per-Arne Segerkvist (per-arne.segerkvist@nexus.se) är verksam som konsult på Nexus

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer