BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

2 INNEHÅLL Produktöversikt... 4 Inledning För din säkerhet Avsedd användning Varningar för faror Risknivåer Kom igång Sätt fast tillbehörsdel Parkeringsläge och dammsugningsläge Nätanslutning Justera höjden Bär apparaten Slå på och stäng av apparaten, ställ in sugnivå Drift Kobold HD50 munstycke för hårda golv Kobold EB370 elborste Dammsug med borste Rengör mattor med Kobold FK370 Freshener Kit Rengör madrasser Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv Tillbehör till våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP Slå på och stäng av våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP Kobold ESS150 elektrisk sugslang Kobold TR15 teleskoprör Kobold PB430 Polsterboy Kobold GD15 fönsterrengöringsset Använd fönsterrengöringssetet Rengör fönsterrutor Låt Koboclear torka Sug upp torkat Koboclear Ytterligare tillbehör Kobold VD15 variabelt munstycke Kobold SD15 mjukt munstycke Kobold FD15 flexibelt munstycke Underhåll Reservdelar och förbrukningsmaterial Underhåll av dammsugaren Kobold VK Byt ut Kobold FP140/150 premiumfilterpåse Rengör och byt ut Kobold VK150 motorskyddsfilter Kobold EB370 elborste Kontroll och rengöring Byt ut borstarna Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv Kontrollera och rengör tätningsramarna Kontrollera sugkanalen Kobold PB430 Polsterboy Kobold fönsterrengöringsset Ytterligare tillbehör Felsökning Avfallshantering och miljöskydd Avfallshantering av apparaten Avfallshantering av förpackningen Information om miljöskydd Garanti Tjänster Tekniska uppgifter EU-energimärkning och klassificering*...96

3 PRODUKTÖVERSIKT Slag och omfattning av de tillbehör som ingår kan variera. Tillbehör kan köpas separat, men finns eventuellt inte att få i alla länder. Bilderna i den här bruksanvisningen är avsedda att åskådliggöra funktionerna hos dammsugaren Kobold VK150 och dess tillbehör. Bilderna kan avvika från den verkliga produktens detaljer och mått.

4 TECKENFÖRKLARING Föremål Kobold VK150 dammsugare 1 Anslutningssladd 2 Sladdkrok (täckt), roterbar 3 Kabelkanal 4 Teleskopskaft med handtag 5 Anslutningskontakt 6 Upplåsningsknapp för - justering av handtaget 7 Luftutsläpp 8 Indikator för sugeffekt 9 Vridströmställare (på baksidan) 10 Anslutningsstuts 11 Upplåsningsknapp - för elektriska tillbehörsdelar och andra tillbehör 12 Greppfördjupning nedtill 13 Filterlock 14 Spak - för att öppna filterlocket 15 Greppfördjupning upptill 16 Motorkåpa 17 Sladdkrok (infällbar) 18 Fjärrupplåsning för elektriska tillbehörsdelar och andra tillbehör 19 Handtag 20 Huvudströmbrytare Föremål Tillbehörsdelar för golvvård Icke-elektriska tillbehör: 21 Elektriska tillbehör: Föremål Elektriska tillbehör: Kobold HD50 munstycke för hårda golv --för dammsugning av hårda golv Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv --för dammsugning och våtrengöring av hårda golv Kobold EB370 elborste med Kobold FK370 Freshener Kit och Kobold MB370 madrassborstar --för dammsugning och rengöring av mattor och madrasser Ytterligare tillbehör 24 Kobold PB430 Polsterboy 25 Kobold ESS150 elektrisk sugslang Icke-elektriska tillbehör: 26 Kobold TR15 teleskoprör 27 Kobold VD15 variabelt munstycke med borrtillsats och pensel 28 Kobold FD15 flexibelt munstycke med rengöringsplatta 29 Kobold SD15 mjukt munstycke 30 Axelrem 31 Kobold GD15 fönsterrengöringsset med Kobold GD15 glasmunstycke och Kobold GT15 glasduk

5

6 INLEDNING Grattis till ditt köp av din nya dammsugare Kobold VK150. Den lätta och lättmanövrerade Kobolddammsugaren kommer att vara dig trogen och hålla ditt hem rent och fräscht under många år. Dess unika och praktiska tillbehör kommer att göra det till ett nöje att städa ditt hem. INNAN DU KÖR IGÅNG Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder Kobolddammsugaren för första gången. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av Kobolddammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. TECKEN OCH SYMBOLER Symbolerna som används i bruksanvisningen har följande betydelse: Varningssymbol Hänvisning till Vorwerks kundtjänstavdelning/stöd Symbol för ett nyttiga tips Hänvisning till Vorwerks webbplats Instruktioner

7 6 TILLBEHÖRSDELARNAS LÄMPLIGHET FÖR GOLV Typ av matta EB370 SP530 HD50 Velourmattor Mattor med öglad lugg Berbermattor +* - - Sisalmattor +* - - Lätta, lösa mattor +* - - Mattor med lång lugg (> 1,5 cm) +* - - Sidenmattor +* - - Mattor med långa, tvinnade fibrer (saxony) Löst vävda mattor Flokati- och skinnmattor *)i mjukt läge Tab. 1.1 Tillbehörsdelarnas lämplighet för olika typer av mattor Symbolerna har följande betydelse: ++ lämpar sig utmärkt + lämpar sig mycket bra - inte lämplig OBS! Följ de detaljerade instruktionerna för användning i nedanstående kapitel. Typ av hårt golv SP530 HD50 Förseglade trägolv (t.ex. parkett, bok- eller ekgolv) Laminat ++ + Oljade trägolv (t.ex. golvplankor, parkett av bok eller ek) PVC, CV, linoleum ++ + Golv av natursten (t.ex. marmor, granit, skiffer) Golv av lergods (t.ex. terrakotta) Keramiska plattor och fint stengods ++ + Förseglade korkgolv Känsliga golv av natursten (t.ex. Solnhofer-sten) Grova betonggolv (t.ex. hårdpolerad betong) Oförseglade trägolv av mjuka träslag (t.ex. furu, gran) Oförseglade korkgolv ) Lämplig för torr rengöring med rengöringsduk av typ Kobold MF520/530 Dry 2 ) Med rengöringsduk av typ Kobold MF520/530 Soft Tab. 1.2 Tillbehörsdelarnas lämplighet för olika typer av hårda golv

8 För din säkerhet 7 1 FÖR DIN SÄKERHET Största möjliga säkerhet är ett kännetecken för produkter från Vorwerk. Produktsäkerheten hos dammsugaren Kobold VK150 och dess tillbehör kan dock endast garanteras om instruktionerna i det här kapitlet följs. 1.1 Avsedd användning OBS! Apparaten får inte användas av barn under åtta år. Barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskaper, får endast använda den här produkten om de får tillsyn eller har instruerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de förstår vilka risker det innebär. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

9 8 För din säkerhet KOBOLD VK150 DAMMSUGARE Dammsugaren är endast avsedd för borttagning av damm i hemmet. Dammsugaren får endast användas med tillhörande tillbehör från Vorwerk. Se tabellerna 1.1 och 1.2 (se sidan 6) för att ta reda på för vilka mattor och hårda golv de enskilda tillbehörsdelarna lämpar sig. KOBOLD EB370 ELBORSTE Elborsten får endast användas tillsammans med en Kobolddammsugare. Den är uteslutande avsedd för skötsel av mattor och madrasser. Elborsten ska endast användas för de typer av mattor som anges i Tab Elborsten får under inga omständigheter användas för följande typer av mattor och golv: skinnmattor, mattor med långa, tvinnade fibrer (saxony), löst vävda mattor, mattor med extremt lång lugg och oförseglade korkgolv. KOBOLD FK370 FRESHENER KIT OCH KOBOLD MB370 MADRASSBORSTAR Freshener Kit och madrassborstarna får endast användas tillsammans med elborsten och en dammsugare från Vorwerk. Freshener Kit och madrassborstarna är endast avsedda att användas med torra rengöringspulver som till exempel Kobosan eller Lavenia. De får inte användas med vätska, skum eller fuktiga rengöringsmedel.

10 För din säkerhet 9 KOBOLD HD50 MUNSTYCKE FÖR HÅRDA GOLV Munstycket för hårda golv är endast avsett för att rengöra jämna hårda golv i hemmet. KOBOLD SP530 VÅT- OCH TORRMUNSTYCKE FÖR HÅRDA GOLV Våt- och torrmunstycket för hårda golv får endast användas på de typer av hårda golv som anges i Tab Följande typer av golv får aldrig våtrengöras: obehandlade korkgolv, obehandlade kakelgolv, obehandlade golv av mjuka träslag. KOBOLD GD15 FÖNSTERRENGÖRINGSSET Fönsterrengöringssetet Kobold GD15 är uteslutande avsett för att rengöra och vårda släta, obehandlade glasytor. Lämpliga är fönsterrutor utan särskilda beläggningar (t.ex. för att åstadkomma lotuseffekten), speglar eller vinterträdgårdar av glas. Inte lämpliga är ytor av matterat eller strukturerat glas (t.ex. frostat glas i badrum, glas med ornament) eller plastytor (t.ex. plexiglas, bildskärmar, TV-apparater) samt fönster med porösa fönsterkarmar som till exempel bilrutor.

11 10 För din säkerhet 1.2 Varningar för faror OBS! Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder dammsugaren Kobold VK150 för första gången. Följ i synnerhet nedanstående anvisningar. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av Kobolddammsugaren, och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. Risk för elektrisk stöt! Stäng alltid av apparaten och dra ut sladden ur vägguttaget innan du byter tillbehör eller utför några rengöringseller underhållsarbeten. Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden, utan håll i stickkontakten när du drar ut sladden. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget så att anslutningssladden kan dras in i sladdvindan. Sug inte upp vätskor eller fuktig smuts, och dammsug inte heller fuktiga golvmattor eller mattor. Använd inte apparaten i fuktiga miljöer. Du ska aldrig använda de elektriska tillbehören på våta ytor eller utomhus. Rengör aldrig din apparat eller dina elektriska tillbehör, särskilt de elektriska anslutningarna till Kobolddammsugarens elektriska sugslang, med vatten eller fuktiga rengöringsmedel. Se till att du inte kör över anslutningssladden eller andra kablar som ligger på golvet när du använder dina motordrivna delar, dvs. elborsten Kobold EB370 och våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530.

12 För din säkerhet 11 Varning! Den elektriska sugslangen innehåller elektriska anslutningar. Använd den inte för att suga upp vatten. Doppa inte ner den i vatten för att rengöra den. Slangen måste kontrolleras regelbundet och ska inte användas om den är skadad. Risk för elektrisk stöt! Gör aldrig själv några reparationer på din apparat. Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av Vorwerks ansvariga kundtjänstavdelning. Stoppa inte in några spetsiga föremål i de elektriska kontakterna. Ändra inte kontakterna. Bär aldrig apparaten i anslutningssladden. Fortsätt inte att använda de elektriska tillbehörsdelarna eller anslutningssladden om de är skadade. Kontakta din närmaste kundtjänstavdelning för Vorwerks produkter i händelse av skada. Brandrisk! Sug inte upp glödande aska eller brinnande cigaretter. Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen.

13 12 För din säkerhet Risk för skada Dammsug inte några kroppsdelar. Dammsug inte i närheten av barn eller husdjur. Dammsug inte hår med Polsterboy. Klämrisk! Håll dig på avstånd från rörliga delar i de elektriska tillbehörsdelarna. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du ställer undan apparaten för förvaring eller lämnar den utan tillsyn. Kvävningsrisk! Håll smådelar, som till exempel Dovina-doftbitar eller locket till kontrollöppningen i munstycket för hårda golv, utom räckhåll för barn. Förlust av lämpligheten för allergiker! Använd endast originaltillverkade filter och filterpåsar från Vorwerk. Återanvänd inte begagnade filterpåsar.

14 För din säkerhet 13 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd endast originaldelar från Vorwerk. Använd apparaten endast med växelström och en anslutning som har installerats på korrekt sätt av en specialist. Använd apparaten med den växelströmsspänning som anges på typskylten. Använd apparaten endast med isatt motorskyddsfilter. Använd aldrig våt- och torrmunstycket för hårda golv utan duk. Apparaten uppfyller de säkerhetsföreskrifter som gäller i det land där den säljs av en organisation som auktoriserats av Vorwerk. Vid användning av apparaten i ett annat land kan överensstämmelse med lokala säkerhetsstandarder inte garanteras. Vorwerk påtar sig därför inget ansvar för därav resulterande säkerhetsrisker för användaren.

15 14 För din säkerhet 1.3 Risknivåer För din säkerhet bör du även följa de varningar för faror som anges i följande kapitel. Du kan känna igen varningarna för faror i nedanstående kapitel på varningssymbolen och/eller ett signalord som anger risknivån: Risknivå Varningssymbol Signalord Möjliga risker 3 Varning! --Risk för elektrisk stöt --Brandrisk --Explosionsrisk 2 Var försiktig! --Risk för skada 1 OBS! --Risk för skada på grund av felaktig användning --Materialskada på grund av felaktig användning

16 Kom igång 15 2 KOM IGÅNG I det här kapitlet får du reda på hur du förbereder din dammsugare Kobold VK150 för användning. Du får lära dig de grundläggande funktionerna hos din dammsugare, och hur den hanteras på rätt sätt. Vill du använda din dammsugare för golvvård? Eller vill du använda din Kobolddammsugare ovanför golvet, t.ex. för klädslar, gardiner eller möbler? Starta med kapitel 2.1 Sätt fast tillbehörsdel på sidan 15. Starta då med kapitel 2.3 Nätanslutning på sidan Sätt fast tillbehörsdel För golvvård kan du använda en av följande tillbehörsdelar: -- Kobold EB370 elborste -- Kobold HD50 munstycke för hårda golv -- Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv Fig. 2.1 Sätt fast tillbehörsdel (här: elborste) Fastsättningsproceduren är densamma för alla tre tillbehörsdelar: Sätt i dammsugarens anslutningsstuts i tillbehörsdelens led. Var noga med att du hör anslutningsstutsen snäppa fast i leden.

17 16 Kom igång 2.2 Parkeringsläge och dammsugningsläge 1 När du har kopplat ihop dammsugaren Kobold VK150 med någon av tillbehörsdelarna, kan du sätta apparaten i parkeringsläge eller hålla den i dammsugningsläge. 2 Var försiktig! Risk för skada på grund av omkullfallande apparat! Parkeringsläget är till för att ställa undan apparaten när städningen är avslutad. Placera dammsugaren med tillbehörsdel endast på vågräta ytor när den är i parkeringsläge. STÄLL APPARATEN I PARKERINGSLÄGE I parkeringsläge står apparaten upprätt och stadigt på golvet. Om du vill ställa ifrån dig apparaten för en kort paus eller om du är färdig med dammsugningen, gör du så här för att ställa apparaten i parkeringsläge: Flytta teleskophandtaget framåt så att det står upprätt och du hör att det snäpper fast i leden. Fig. 2.2 Parkeringsläge RULLA APPARATEN I parkeringsläge kan du dessutom bekvämt rulla apparaten för att flytta den från och till olika platser: För att göra det lutar du den bakåt i parkeringsläge, så att den står på hjulen. Rulla den sedan åt det önskade hållet.

18 Kom igång 17 Fig Dammsugningsläge SÄTT APPARATEN I DAMMSUGNINGSLÄGE I dammsugningsläge kan dammsugaren Kobold VK150 röra sig i alla riktningar på golvet. Gör så här för att ställa apparaten från parkeringsläge i dammsugningsläge. Håll fast tillbehörsdelen med foten och luta teleskophandtaget bakåt tills du hör att parkeringsläget låses upp. 2 HÄNG UPP APPARATEN För att stuva undan dammsugaren kan du hänga upp den på väggen. För att göra det låter du apparaten vara kvar i dammsugningsläge. Häng upp apparaten på väggen i den övre öppningen i sladdkroken. Tillbehörsdelen hänger då neråt. Fig. 2.4 Sladdkrok för upphängning

19 18 Kom igång 2.3 Nätanslutning 1 SÄTT I ANSLUTNINGSSLADDEN Anslutningssladden går lättast att sätta i när teleskophandtaget har dragits ut en bit. Innan du använder Kobolddammsugaren för första gången, sätter du i anslutningssladden på följande sätt: För in anslutningssladden genom öppningen i handtaget. Dra anslutningssladden neråt genom kabelkanalen i teleskophandtaget. Sätt i kontakten i uttaget tills du hör att den snäpper fast. 2 Låt anslutningssladden sitta kvar i apparaten när du har satt i den. Ta inte ut anslutningssladden förrän du ska byta ut den. LINDA UPP OCH LINDA AV ANSLUTNINGSSLADDEN 3 Varning! Risk för elektrisk stöt! Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du lindar upp anslutningssladden. Fig. 2.5 Sätt i anslutningssladden Var försiktig! Risk för skada på elektriska delar! Se till att du inte skadar apparaten eller anslutningssladden när du lindar upp den.

20 Kom igång Linda upp anslutningssladden när du inte använder dammsugaren Kobold VK150. Tryck på sladdkroken så att den öppnas, och dra ut den. Linda upp anslutningssladden runt sladdkroken och sladdkroken på handtaget. 2 1 Linda av anslutningssladden när du vill använda dammsugaren igen. För att linda av anslutningssladden, vrider du sladdkroken åt höger. Anslutningssladden lossnar ur upplindningen. Fäll in sladdkroken igen. Fig. 2.6 Linda upp och linda av anslutningssladden ANSLUT ANSLUTNINGSSLADDEN Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

21 20 Kom igång 2.4 Justera höjden Var försiktig! Risk för skada på elektriska delar! Se till att anslutningssladden kan röra sig fritt i kabelkanalen när du skjuter ihop eller drar ut teleskopskaftet. Håll inte fast anslutningssladden när du använder teleskopfunktionen. Se till att anslutningssladden inte kommer i kläm i teleskophandtaget. 1 JUSTERA HÖJDEN För golvvård skjuter du teleskophandtaget uppåt med hjälp av upplåsningsknappen. Gör så här: Tryck på upplåsningsknappen och håll den nedtryckt. Dra ut teleskophandtaget till den önskade höjden. Släpp nu upplåsningsknappen. Se till att du hör att teleskophandtaget snäpper fast. Om det inte snäpper fast med en gång, skjuter du teleskophandtaget lite fram och tillbaka. Fig. 2.7 Upplåsningsknapp för justering av handtaget Om du vill stänga av dammsugaren Kobold VK150 eller använda den för rengöringsarbeten ovanför golvet, skjuter du ihop teleskophandtaget till den lägsta positionen på det ovan beskrivna sättet.

22 Kom igång Bär apparaten Varning! Risk för elektrisk stöt! Bär aldrig apparaten i anslutningssladden. 1 Fig. 2.8 Bär dammsugaren i greppfördjupningarna Skjut in teleskophandtaget så långt det går innan du bär apparaten. ANVÄND GREPPFÖRDJUPNINGARNA För att transportera dammsugaren Kobold VK150 eller för att använda den på trappor, madrasser eller andra områden i rummet, kan du lyfta den i de två greppfördjupningarna : För att bära dammsugaren i upprätt position, lyfter du den i greppfördjupningen upptill. För att bära dammsugaren i omvänd position, lyfter du den i greppfördjupningen nedtill. 4 ANVÄND AXELREMMEN (MED ELEKTRISK SUGSLANG AV TYP ESS) För att använda dammsugaren ovanför golvet, kan du också bära den med hjälp av den separata axelremmen: Fäst axelremmens ena hake i den nedre öppningen. Fäst axelremmens andra hake i sladdkroken. Fig Axelrem med hake ANVÄND AXELREMMEN (MED ICKE-ELEKTRISK SUGSLANG AV TYP SGS) För att använda dammsugaren ovanför golvet, kan du också bära den med hjälp av den separata axelremmen: Rulla ut axelremmen som är ihoprullad i fördjupningen i änden av sugslangen av typ SGS. Haka fast den i sladdkroken och häng den över axeln. När du drar av den från axeln, rullar remmen in sig automatiskt i fördjupningen igen.

23 22 Kom igång 1 A A A 1 A A Slå på och stäng av apparaten, ställ in sugnivå SLÅ PÅ APPARATEN För att slå på dammsugaren Kobold VK150, skjuter du huvudströmbrytaren framåt. STÄLL IN SUGNIVÅ Principiellt rekommenderar vi sugnivå A (automatik). Med huvudströmbrytaren kan du ställa in följande sugnivåer på apparaten: Fig Slå på dammsugaren och ställ in sugnivå Vid användning av Kobold EB370 elborste Vid användning av alla andra tillbehörsdelar eller tillbehör: --A - Automatisk sugeffekt --Nivå 1 - minimal sugeffekt --Nivå 2 - mellanstark sugeffekt --Nivå 3 - maximal sugeffekt (A - i det här fallet motsvarar A den minimala sugeffekten) STÄNG AV APPARATEN För att stänga av dammsugaren, skjuter du huvudströmbrytaren helt bakåt. 2 Fig Använd vridströmställaren ANVÄND VRIDSTRÖMSTÄLLAREN När du bär apparaten med axelremmen, kan du alternativt använda vridströmställaren på baksidan av apparaten: För att slå på apparaten, vrider du vridströmställaren åt höger. För att ställa in sugnivå A resp. 1 3 på apparaten, vrider du vridströmställaren antingen framåt eller bakåt till respektive nivå. För att stänga av apparaten, vrider du tillbaka vridströmställaren till sitt utgångsläge.

24 Drift 23 3 DRIFT Beroende på vilken tillbehörsdel eller vilket tillbehör du använder, går du vidare i bruksanvisningen. Följande tabell visar med vilket kapitel du ska fortsätta: Tillbehörsdel Användningsfall: Kapitel/sida Kobold HD50 munstycke för hårda golv Kobold EB370 elborste Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv Kobold PB430 Polsterboy Ytterligare tillbehör Dammsugning av jämna hårda golv Dammsugning och rengöring av mattor och madrasser Dammsugning och våtrengöring av hårda golv Dammsugning av plymåer och mellanrum mellan plymåer Dammsugning av möbelytor, hörn, fogar osv. 3.1 på sidan på sidan på sidan på sidan på sidan 58

25 24 Drift 3.1 Kobold HD50 munstycke för hårda golv 1 2 Munstycket för hårda golv är ett specialmunstycke som används för att rengöra jämna hårda golv av olika slag. Till skillnad från andra vanliga munstycken för hårda golv, lämpar sig det här munstycket även för att ta bort grov smuts. Det rör sig smidigt runt möbler och möbelfötter, och dammsuger längs alla golvsocklar. 4 Munstycket för hårda golv kan användas som specialmunstycke för de flesta golv. Det rekommenderas ändå att du kontrollerar om munstycket för hårda golv även lämpar sig för ditt golv (tabell 1.1 och tabell 1.2 på sidan 6). Fig. 3.1 Munstycke för hårda golv 3 Var försiktig! Kvävningsrisk på grund av smådelar! Håll smådelar, som till exempel locket till kontrollöppningen, utom räckhåll för barn. Teckenförklaring Led Lock för kontrollöppningen Öppning för att ta bort igensättningar Sugmunstycke Borstplatta (avtagbar) Var försiktig! Risk för skada på grund av inre komponenter! Vrid inte munstycket Kobold HD50 längre än till anslaget. ANVÄNDNING Ställ in sugnivån. För att dammsuga effektivt, flyttar du munstycket fram och tillbaka i en jämn rörelse. För en optimal rengöring av hårda golv med djupa fogar eller springor rekommenderar vi att använda elborsten Kobold EB370.

26 Drift Kobold EB370 elborste Använder du din dammsugare Kobold VK150 med elborsten? I så fall är det här rätt kapitel för dig! Elborsten kan användas på mattor och hårda golv. Här får du reda på allt om dess grundläggande funktion, och om dammsugning av mattor och madrasser med borste. Dessutom kommer du att lära dig de två specialfunktionerna mattrengöring och madrassrengöring. 3 För en särskilt noggrann rengöring av mattor är elborsten utrustad med en motor, som driver de inbyggda rundborstarna. Bilden med teckenförklaringen till vänster visar elborsten och dess delar. Fig. 3.2 Elborste 4 Elborsten med sin mångsidiga funktionalitet kan användas på de flesta mattor. Det rekommenderas ändå att du kontrollerar om elborsten även lämpar sig för din matta (tabell 1.1 på sidan 6). Teckenförklaring Led Fotknapp mjukt/normalt läge Upplåsningsknapp Framhuv Driftsindikator Kontrollindikator mjukt läge Varning! Risk för elektrisk stöt! Se till att du inte kör över anslutningssladden eller andra kablar som ligger på golvet när du använder din elektriska borste. Var försiktig! Risk för skada på grund av rörliga delar! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i elborsten. OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Undvik att arbeta länge på samma ställe med apparaten. Undvik att suga upp lösa mattor/fransar.

27 26 Drift Dammsug med borste Dammsugning med elborsten Kobold EB370 är det noggrannare alternativet till vanlig dammsugning. Elborsten suger inte bara upp damm och smuts, utan den kammar samtidigt mattan med de roterande rundborstarna. På så sätt kan apparaten rengöra mattans djupare lager och lösa ingrodd smuts. I det här kapitlet förklaras hur man går tillväga för att dammsuga med borste. Innan du börjar dammsuga med borste, bör du läsa nedanstående information för att välja rätt inställning för dina mattor. 2 Fig. 3.3 Växla mellan normalt och mjukt läge 1 NORMALT OCH MJUKT LÄGE På elborsten kan du ställa in normalt eller mjukt läge. Det normala läget är lämpligt för ett antal golv med normal slitstyrka. För mindre slitstarka och känsliga ytor är det mjuka läget, där rundborstarna snurrar med en lägre hastighet, det lämpligare alternativet. Aktivera det mjuka läget innan du går över de känsliga ytorna. Aktivera det mjuka läget varje gång du slår på apparaten, eftersom det avaktiveras automatiskt när dammsugaren stängs av. För att växla mellan det normala och det mjuka läget, trycker du på fotknappen på elborsten. Kontrollampan för det mjuka läget lyser gult och indikerar att det mjuka läget är aktiverat.

28 Drift 27 INSTÄLLNING Principiellt rekommenderar vi sugnivå A (automatik). Välj rätt inställning för ditt golv enligt Tab. 3.1 Inställningar för olika typer av mattor på sidan 28. Ställ in motsvarande sugnivå. Ställ in normalt eller mjukt läge i enlighet därmed. TIPS FÖR DAMMSUGNING MED BORSTE För en effektiv dammsugning med borste flyttar du apparaten fram och tillbaka i en jämn rörelse. För att dammsuga under möbler med ett litet avstånd från golvet, ställer du elborsten Kobold EB370 i dammsugningsläge och lutar dammsugaren så att den är parallellt med golvet. När du ställer dammsugaren i parkeringsläge, stängs de roterande borstarna automatiskt av. Var försiktig! Risk för skada på grund av att föremål som sugits upp slungas ut! Undvik att plötsligt placera apparaten på löst, grovt material (t.ex. glassplitter), särskilt i ögonhöjd. Använd det mjuka läget när du suger upp lös och grov smuts. Stäng av elborsten innan du lyfter den.

29 28 Drift Sugnivå I normalt läge för följande typer av golv: I mjukt läge för följande typer av golv: 1 --sidenmattor --lätta, lösa mattor --lösa mattor med fransar A eller mattor med lång lugg --mycket täta velourmattor A eller vanliga velourmattor --mattor med öglad lugg --heltäckningsmattor av berbertyp --sisalmattor --känsliga mattor med lång lugg Tab. 3.1 Inställningar för olika typer av mattor De roterande rundborstarna kan också bearbeta och kamma isär fransar mekaniskt i det mjuka läget. Dra elborsten Kobold EB370 alltid bakåt i riktning bort från mattan när du dammsuger fransarna. Fig. 3.4 Dammsug fransar alltid bakåt ANVÄNDNINGSEXEMPEL: DAMMSUG MATTOR OCH TEXTILGOLV MED BORSTE Välj rätt inställning för ditt golv enligt översikten Tab. 3.1 Inställningar för olika typer av mattor på sidan 28. Ställ in motsvarande sugnivå. Om det behövs ställer du elborsten i mjukt eller normalt läge med hjälp av fotknappen. När du ska dammsuga känsliga ytor, ställer du elborsten Kobold EB370 i mjukt läge med fotknappen innan du börjar med städningen. Flytta apparaten fram och tillbaka i en jämn rörelse.

30 Drift 29 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Undvik att arbeta länge på samma ställe med apparaten. Undvik att suga upp lösa mattor/fransar. Låt inte apparaten arbeta länge på samma ställe, annars kan du skada mattan. Flytta apparaten kontinuerligt fram och tillbaka medan du dammsuger. Observera att elborsten rengör ända fram till elborstens kanter framtill och på sidorna. Dammsug därför mattkanter endast parallellt med kanten. Fig. 3.5 Dammsug mattkanter parallellt Rengör mattor med Kobold FK370 Freshener Kit Byt helt enkelt ut rundborstarna i elborsten mot Freshener Kit, så kan du rengöra din matta professionellt. I det här kapitlet förklaras hur du går tillväga.

31 30 Drift Beroende på hur stor påfrestningen på din matta är, rekommenderar vi att rengöra mattan en till fyra gånger i månaden. Om du vill bearbeta en större yta, är det bäst att ta bort alla flyttbara möbler innan du börjar. Fig. 3.6 Kobosan För rengöring av mattor och heltäckningsmattor rekommenderar vi Kobosan aktiv. Det innehåller en speciell sammansättning som motverkar smuts. Denna sammansättning gör att mattor inte tar upp smuts så snabbt och således håller sig rena längre. Kobosan aktiv har godkänts som lämpligt för allergiker av det tyska tekniska kontrollorganet TÜV NORD. En påse Kobosan aktiv räcker för 3,5 7 kvadratmeter matta, beroende på hur hårt smutsad den är. Kobosan aktiv kan köpas av din kundrådgivare eller i servicecentret (se kapitel 8 Tjänster på sidan 91). Kobosan aktiv finns också att få i vår internetbutik på Varning! Risk för elektrisk stöt! Använd aldrig Freshener Kit med vätska, skum eller fuktiga rengöringsmedel. Använd endast torrt rengöringspulver, som till exempel Kobosan aktiv. Stäng alltid av apparaten och dra ut sladden ur vägguttaget innan du byter tillbehör eller utför några rengörings- eller underhållsarbeten.

32 Drift 31 Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden, utan håll i stickkontakten när du drar ut sladden. 1 2 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Testa mattans färgbeständighet mot Kobosan aktiv på ett diskret ställe före användningen. Bearbeta inte fransar med Kobold FK37 Freshener Kit, eftersom dessa kan skadas av Freshener Kit. Bearbeta inte följande golv med Freshener Kit: - Mattor med en lugglängd > 1,5 cm. - Nålfiltsmattor och nålfiltsliknande mattor. - Kokos- eller sisalmattor. Observera att en större nötning av ullen kan förekomma hos yllemattor eller heltäckningsmattor av berbertyp. Innan du börjar rengöra mattan, dammsuger du mattan med borste som vanligt med de normala rundborstarna i elborsten Kobold EB370. Sedan gör du så här: Fig. 3.7 Ta ut rundborstarna 3 TA UT RUNDBORSTARNA Tryck på den gröna upplåsningsknappen. Framhuven låses upp. Håll upplåsningsknappen nedtryckt, och fäll upp framhuven på båda sidor. Dra ut de gråa rundborstarna ur borsttunneln på vänster och höger sida.

33 32 Drift Fig. 3.8 Sätt i Freshener Kit 4 SÄTT I KOBOLD FK370 FRESHENER KIT Freshener Kit består av två kassetter och två gråa rundborstar. Sätt i den ena Freshener Kit-kassetten med den gröna pilen på den sida där den gröna symbolen sitter på den gråa kåpan, och den andra Freshener Kit-kassetten på den motsatta sidan. Se till att du hör att kassetterna snäpper fast. Fäll tillbaka framhuven med båda händer. Se till att du hör att framhuven snäpper fast. ARBETA IN KOBOSAN AKTIV Fördela Kobosan aktiv jämnt över din matta. Slå på apparaten. Dammsugarmotorn förblir automatiskt avstängd när Freshener Kit sitter i. Flytta elborsten Kobold EB370 med Freshener Kit fram och tillbaka i banor som ligger bredvid varandra. Flytta sedan elborsten tvärs över banorna som är beströdda med Kobosan aktiv. Arbeta in Kobosan aktiv i ungefär tre minuter per kvadratmeter, beroende på hur hårt smutsad mattan är. Låt det sedan torka vid öppet fönster. Beroende på typen av matta och rumstemperaturen tar det ungefär en halvtimme tills det är torrt. Innan du suger upp Kobosan aktiv: Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Sätt i de gråa rundborstarna igen enligt beskrivningen nedan.

34 Drift TA UT KOBOLD FK370 FRESHENER KIT Tryck på den gröna upplåsningsknappen. Framhuven låses upp. Håll upplåsningsknappen nedtryckt, och fäll upp framhuven på båda sidor. Ta tag i metallbygeln på Freshener Kit-kassetterna och dra ut dem ur tunneln. Fig. 3.9 Ta ut Freshener Kit 3 SÄTT I RUNDBORSTARNA Sätt i den gråa rundborsten med den gröna ändan på den sida där den gröna symbolen sitter på den gråa kåpan, och den andra rundborsten på den motsatta sidan. Sätt i den gråa rundborsten med den gröna ändan på den sida där den gröna symbolen sitter på den gråa kåpan, och den andra rundborsten på den motsatta sidan. Fäll tillbaka framhuven med båda händer. Se till att du hör att framhuven snäpper fast. SUG UPP KOBOSAN AKTIV Sug upp Kobosan aktiv med den bundna smutsen som vanligt med elborsten Kobold EB370. Eventuella rester i mattan är inte farliga. De sugs upp efterhand vid den dagliga städningen. Byt ut filterpåsen i dammsugaren Kobold VK150 i tid. Håll ett öga på indikatorn för sugeffekt för det ändamålet. Fig Sätt i rundborstarna

35 34 Drift TA BORT GAMLA FLÄCKAR 1 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Testa mattans färgbeständighet mot Kobotex på ett diskret ställe före användningen. Det kan hända att gamla fläckar syns tydligare när mattan har rengjorts. I de flesta fall kan dessa tas bort med Kobotex. Ta bort fläckarna med Kobotex enligt instruktionerna på flaskan. Fig Använd Kobotex RENGÖR KOBOLD FK370 FRESHENER KIT Freshener Kit måste rengöras omedelbart efter användningen. Varning! Risk för elektrisk stöt! Sätt aldrig i Freshener Kit i elborsten Kobold EB370 om det inte är helt torrt efter rengöringen. OBS! Risk för skada på apparaten till följd av felaktig rengöring! Använd aldrig rengöringsmedel, lösningsmedel eller alkohol för att rengöra Freshener Kit. Torka inte glasmunstycket i närheten av värmeelement eller i direkt solljus, eftersom plasten kan värmas upp och deformeras.

36 Drift Dra ut Kobold FK370 Freshener Kit ur elborsten EB370 före rengöringen. För att göra det tar du ut Freshener-borstarna ur Freshener Kit med fingrarna. Håll Freshener-borstarna på ett sådant sätt att vattnet inte kan rinna in i drivenhetens öppningar. Skölj kassetterna och Freshener-borstarna under rinnande kallt eller ljummet vatten. Skaka Freshener Kit för att avlägsna vattnet. Ställ Freshener-borstarna på drivenhetens öppning för torkning. Se till att du sätter Freshener-borstarna med de gula borsten i kassetten med den gröna pilen när du sätter tillbaka dem Rengör madrasser Fig Rengör Freshener Kit För att rengöra madrasser, byter du ut de vanliga gråa rundborstarna i elborsten mot madrassborstarna, och sedan är det bara att sätta igång. För en intensivare rengöring använder du dessutom Freshener Kit. I det här kapitlet får du reda på hur du ska gå till väga. Vi rekommenderar Lavenia för rengöring av madrasser. Lavenia befriar din madrass inte bara från damm, utan tar även i stor utsträckning bort bakterier, kvalsteravföring och mögelsporer. Lavenia har godkänts som lämpligt för allergiker av det tyska tekniska kontrollorganet TÜV NORD. Lavenia kan användas för alla madrasser med textila och fasta ytor. Fig Lavenia En påse Lavenia räcker för en grundlig rengöring av en madrassyta på 1 x 2 meter.

37 36 Drift Lavenia kan köpas av din kundrådgivare eller i servicecentret (se kapitel 8 Tjänster på sidan 91). Lavenia finns också att få i vår internetbutik på OBS! Risk för skada på grund av inkompatibla rengöringsmedel! Testa madrassens färgbeständighet mot Lavenia på ett diskret ställe före användningen. 1 2 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Undvik att arbeta länge på samma ställe med apparaten (högst fem sekunder). Du bör under inga omständigheter använda elborsten EB370 och Freshener Kit FK370 för att rengöra speciella eller känsliga ytor (t.ex. jersey). 3 TA UT RUNDBORSTARNA Tryck på den gröna upplåsningsknappen. Framhuven låses upp. Håll upplåsningsknappen nedtryckt, och fäll upp framhuven på båda sidor. Dra ut de gråa rundborstarna ur borsttunneln på vänster och höger sida. Fig Ta ut rundborstarna

38 Drift 37 4 SÄTT I MADRASSBORSTARNA KOBOLD MB370 Sätt i madrassborsten med den gröna ändan på den sida där den gröna symbolen sitter på den gråa kåpan, och den andra rundborsten på den motsatta sidan. Skjut in madrassborstarna med en lätt vridning i drivaxeln tills de är helt isatta. Fäll tillbaka framhuven med båda händer. Se till att du hör att framhuven snäpper fast. Fig Sätt i madrassborstarna RENGÖR MADRASSER Dammsug madrasserna först på sugnivå 1. Fördela Lavenia jämnt över din madrass. Byt ut madrassborstarna mot Freshener Kit (kapitel Sätt i Kobold FK370 Freshener Kit på sidan 31). Slå på apparaten. Flytta elborsten Kobold EB370 fram och tillbaka i bredvid varandra liggande banor. Flytta sedan elborsten tvärs över de beströdda banorna. Arbeta in Lavenia med hjälp av Freshener Kit i ungefär två till tre minuter per yta på 1 x 2 meter, beroende på hur hårt smutsad madrassen är. Låt pulvret torka i trettio minuter. Byt ut Freshener Kit mot madrassborstarna (kapitel Ta ut Kobold FK370 Freshener Kit på sidan 33). Ställ in apparaten på sugnivå 1. Sug upp Lavenia med madrassborstarna.

39 38 Drift 3.3 Kobold SP530 våt- och torrmunstycke för hårda golv Våt- och torrmunstycket för hårda golv möjliggör dammsugning och våtrengöring av hårda golv i ett enda arbetssteg med betydande besparingar av tid och möda. Våt- och torrmunstycket för hårda golv ger dessutom möjlighet till torr rengöring. Våt- och torrmunstycket för hårda golv rengör hårda golv särskilt effektivt. För en särskilt noggrann rengöring har våt- och torrmunstycket för hårda golv sin egen motor som driver dukhållaren med rengöringsduk. Bilden med teckenförklaringen visar våt- och torrmunstycket för hårda golv och dess delar. Fig Våt- och torrmunstycket för hårda golv Teckenförklaring 1 Led 2 Sekundär luftventil 3 Hållmagnet 4 Sidolucka 5 LED-indikator 6 Våt- och torrmunstycket för hårda golv kan användas på nästan alla typer av hårda golv. Innan du använder våt- och torrmunstycket för hårda golv, bör du ändå kontrollera att apparaten är lämplig för ditt golv (Tab. 1.1 ochtab. 1.2 på sidan 6). Varning! Risk för elektrisk stöt! Kör aldrig över sladdar eller kablar som ligger på golvet med våt- och torrmunstycket för hårda golv. Sug inte upp vätskor. Var försiktig! Risk för skada på grund av rörliga delar! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i våt- och torrmunstycket för hårda golv. 6 Dukhållare med duk

40 Drift Tillbehör till våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530 RENGÖRINGSKONCENTRAT KOBOCLEAN Koboclean lämpar sig för rengöring av olika typer av vattentäta golv. Tack vare dess höga rengöringsförmåga kan även envis smuts tas bort effektivt. Koboclean uppfyller alla lagliga krav när det gäller miljöskydd och biologisk nedbrytbarhet. Fig Rengöringskoncentrat Koboclean Fig Kobold MF520/530 rengöringsduk Koboclean finns i sorterna Koboclean Parquet, som har utvecklats speciellt för rengöring av träytor (kork, parkett och laminat), och Koboclean Universal för rengöring av alla andra ytor som tål avtorkning med fuktig trasa (t.ex. kakelplattor, PVC).Rengöringskoncentratet Koboclean måste spädas ut före användningen. Det får inte användas direkt. KOBOLD MF520/530 RENGÖRINGSDUK Rengöringsdukarna har utvecklats speciellt för våt- och torrmunstycket för hårda golv. Rengöringsduken finns i följande fyra sorter: -- MF520/530 Parquet för våtrengöring av trägolv (kork, parkett, laminat) -- MF520/530 Universal för alla andra ytor som tål avtorkning med fuktig trasa (t.ex. kakelplattor, PVC; även lämplig för extremt grova ytor) -- MF530 Dry för torr rengöring av hårda golv (se Tab. 3.2 på sidan 40) -- MF520/530 Universal Soft, en rengöringsduk som lämpar sig speciellt bra för porösa golv Rengörinsdukarna Parquet, Dry och Universal Soft ingår inte i leveransomfånget för grunduppsättningen.

41 40 Drift RENGÖRINGSDUKARNA KOBOLD MF520/530:S LÄMPLIGHET FÖR OLIKA TYPER AV HÅRDA GOLV MF520/530 Universal MF520/530 Universal Soft MF520/530 Dry MF520/530 Parquet Fuktning (ml) * Förseglade trägolv/kork (t.ex. parkett, golvplankor) Oljade, vaxade trägolv/ kork (t.ex. parkett, golvplankor) +¹ + ¹ ++¹ ++ +¹ + ¹ ++¹ ++ Oförseglade trägolv/kork Symbolernas betydelse: ++ lämpar sig utmärkt + lämplig - olämplig * Följ tillverkarens information om rengöring och skötsel. * Dukar innehåller mikrofibrer. Följ tillverkarens rengöringsoch skötselinstruktioner. Följ tillverkarens information om rengöring och skötsel. 2 Användning på grova golv kan ge ökat slitage. Laminat Stengolv (t.ex. marmor, granit, jurakalksten, konstgjord sten) Porös natursten (t.ex. Solnhofer-sten, granit, klinkerplattor) Golv av lergods (t.ex. terrakotta, klinker, tegelplattor) Keramiska plattor, glaserade Elastiska golv Grova betongplattor Tab. 3.2 Rengöringsdukarnas lämplighet

42 Drift Slå på och stäng av våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530 Varning! Risk för elektrisk stöt! Sug inte upp vätskor. Var försiktig! Risk för skada på grund av rörliga delar! Håll dig på avstånd från de rörliga delarna i våt- och torrmunstycket för hårda golv. 5b 5a Fig Slå på våt- och torrmunstycket för hårda golv 2 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Innan du slår på apparaten ska du kontrollera att det inte finns några små stenar, granulat, som till exempel kattsand, eller andra spetsiga eller skarpkantade föremål under rengöringsduken. Arbeta aldrig på samma ställe i mer än tio sekunder. Låt aldrig apparaten stå på golvet med en våt duk under en längre tid (mer än trettio sekunder). Annars kan ömtåliga golv skadas. Använd aldrig våt- och torrmunstycket för hårda golv utan duk. Låt våt- och torrmunstycket för hårda golv aldrig stå på golv som är särskilt känsliga för fukt. PÅSLAGNING För att sätta igång våt- och torrmunstycket för hårda golv, måste dammsugaren Kobold VK150 först slås på. Slå på dammsugaren. LED-indikatorn som är märkt med On 5a på våt- och torrmunstycket för hårda golv lyser grönt, och våt- och torrmunstycket för hårda golv är redo att användas. Sätt dammsugaren i dammsugningsläge.

43 42 Drift Stäng nu den sekundära luftventilen på apparaten genom att trycka ner den med foten bakifrån. Våt- och torrmunstycket för hårda golv startar när ventilen har stängts. 2 Fig Stäng av våt- och torrmunstycket för hårda golv AVSTÄNGNING För att stänga av våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530, måste dammsugaren Kobold VK150 först stängas av. Stäng av dammsugaren. Den sekundära luftventilen 2 öppnas då automatiskt. Den sekundära luftventilen förblir öppen när dammsugaren är avstängd. Om du vill ställa ifrån dig våt- och torrmunstycket för hårda golv för en kort stund (mindre än trettio sekunder), räcker det att ställa dammsugaren i parkeringsläge. Ställ dammsugaren i parkeringsläge och låt den vara påslagen. Våt- och torrmunstycket för hårda golv stängs då av automatiskt. Sätt dammsugaren i dammsugningsläge igen. Våt- och torrmunstycket för hårda golv slås då automatiskt på. OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Använd aldrig våt- och torrmunstycket för hårda golv utan duk. Använd aldrig sura rengöringsmedel (t.ex. ättiksbaserade rengöringsmedel) eller starkt alkaliska rengöringsmedel (t.ex. klorblekmedel) när du arbetar med våt- och torrmunstycket för hårda golv. OBS! Följ även golvtillverkarens skötselinstruktioner.

44 Drift 43 TA UT DUKHÅLLAREN SP520/530 UR APPARATEN A B Varning! Risk för elektrisk stöt! För din egen säkerhet bör du alltid stänga av dammsugaren Kobold VK150 med huvudströmbrytaren på handtaget och dra ut nätkontakten varje gång du byter duk. 4 10a C För att kunna fästa duken i dukhållaren, måste du först ta ut dukhållaren ur apparaten. Ställ dammsugaren i parkeringsläge. Håll fast dammsugaren i handtaget och luta den åt vänster (A). Fäll upp sidoluckan 4 för att öppna den (B). Dra dukhållaren snett nedåt 10 i handtaget (grönt) 10a för att låsa upp den (C). Nu kan dukhållaren lätt dras ut ur apparaten (D). FUKTA RENGÖRINGSDUKEN KOBOLD MF520/530 D 10 Fig Ta ut dukhållaren ur apparaten OBS! Behandling av duken före första användningen! För en optimal rengöringseffekt rekommenderar vi att tvätta rengöringsdukarna innan de används för första gången. OBS! Upprepad rengöring vid första användningen! Vid första användningen kan det hända att golv måste rengöras flera gånger för att få bort ingrodd smuts, på grund av den särskilda rengöringseffekten hos våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530. Efter det kommer våt- och torrmunstycket för hårda golv att ge en övertygande rengöringseffekt efter varje användning.

45 44 Drift OBS! Materialskada vid användning på olämpliga golv! Vid användning på känsliga golv, som till exempel golv som inte är permanent förseglade (oljad kork, oljad parkett, oljat belagt stengods) är det tillrådligt att testa apparatens effekt på ett dolt ställe för att förhindra skada på golvet. Följ även golvtillverkarens rengörings- och skötselinstruktioner. 12 OBS! Materialskada på grund av stående fukt! Vid golv som är extremt känsliga för fukt bör du torka golvet efteråt med en torr rengöringsduk av typ Kobold MF520/530 Parquet och dammsugaren Kobold VK150 på full effekt. Likaså bör du torka golvet med en torr rengöringsduk av typ Parquet och dammsugaren på full effekt, om golvet är för fuktigt, t.ex. eftersom du har använt fel mängd vatten. 5 ml 5 ml Fig Fyll på doseringsflaskan SP520/ ml max. 11 För rengöring av hårda golv med våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530, används rengöringsdukarna Kobold MF520/530 som har utvecklats speciellt för denna användning. Du kan använda både våta (MF520/530 Universal, Universal Soft och Parquet) och torra (MF520/530 Dry) rengöringsdukar. För våtrengöring måste du först fukta rengöringsduken. Den specialutvecklade doseringsflaskan SP520/530 för enkel, snabb och hygienisk fuktning av dukar, möjliggör en exakt dosering av vattenmängden och rengöringsmedlet Koboclean.

46 Drift 45 max. A 11 max. B 13 För behandlade träytor (t.ex. oljad/vaxad kork, parkett, laminat) använder du Kobold MF520/530 Parquet. Öppna doseringsflaskan 11. Ta tag i den nedre delen av doseringsflaskan och håll den så snett att 5 mlmarkeringen är den lägsta punkten. Häll i 5 ml rengöringsmedel av typ Koboclean Parquet 12 (upp till 5 mlmarkeringen). Fyll doseringsflaskan med vatten upp till maxmarkeringen, och stäng den. Tryck ihop den nedre delen av doseringsflaskan (A) för att pumpa vätskan till den övre delen av doseringsflaskan. Fördela ml av vätskan jämnt över baksidan av rengöringsduken genom att trycka ihop (B) den nedre delen av doseringsflaskan 13. Undvik att stryka på vätska på framsidan/rengöringssidan. Under rengöringsprocessen avger rengöringsduken Kobold MF520/530 den nödvändiga fukten jämnt till golvet. Fig Fukta duken För alla andra golv som lämpar sig för våtrengöring (t.ex. kakelplattor, PVC) använder du rengöringsdukarna MF520/530 Universal eller Universal Soft. Öppna doseringsflaskan 11. Ta tag i den nedre delen av doseringsflaskan och håll den så snett att 5 mlmarkeringen är den lägsta punkten. Häll i 5 ml rengöringsmedel av typ Koboclean Universal 12 (upp till 5 mlmarkeringen). Fyll doseringsflaskan med vatten upp till maxmarkeringen, och stäng den. Tryck ihop den nedre delen av doseringsflaskan (A) för att pumpa vätskan till den övre delen av doseringsflaskan. Fördela 100 ml av vätskan jämnt över baksidan avrengöringsduken genom att trycka ihop (B) den nedre delen av doseringsflaskan.13 Undvik att stryka på vätska på framsidan/rengöringssidan. Under rengöringsprocessen avger rengöringsduken Kobold MF520/530 den nödvändiga fukten jämnt till golvet.

47 46 Drift FÄST RENGÖRINGSDUKEN KOBOLD MF520/530 I DUKHÅLLAREN OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Se till att duken sitter rakt när du sätter fast den i dukhållaren. Undvik alltid en för stor lutningsvinkel mellan duken och dukhållaren. 10 A 13a För att fästa duken i dukhållaren, skjuter du först in dukhållaren 10 i dukens ficka 13a (A). Lägg sedan dukens greppögla 13b över handtaget (grönt) 10apå dukhållaren och fäst den på kardborrbandet som sitter på handtaget (B). SÄTT I DUKHÅLLAREN I APPARATEN 13b 10a B Varning! Risk för elektrisk stöt! För din egen säkerhet bör du alltid stänga av dammsugaren med huvudströmbrytaren på handtaget och dessutom dra ut stickkontakten varje gång du byter duk. Fig Fäst dukhållaren i duken OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Undvik att sätta i och dra ut dukhållaren med våld.

48 Drift 47 10a A 4 B Håll fast dammsugaren Kobold VK150 i handtaget och luta dammsugaren åt vänster. Håll i handtaget (grönt) på dukhållaren Kobold SP520/530 10a och skjut in 4 dukhållaren i apparaten så långt det går (A) medan sidoluckan är öppen. Lås fast dukhållaren genom att dra handtaget uppåt. Stäng nu sidoluckan genom att fälla ner den tills du hör att den hakar i (B). Fig Sätt i dukhållaren i apparaten RENGÖR MED VÅT- OCH TORRMUNSTYCKET FÖR HÅRDA GOLV KOBOLD SP530 Var försiktig! Risk för skada på grund av att föremål som sugits upp slungas ut! Undvik att flytta våt- och torrmunstycket för hårda golv sidledes mot löst, grovt material (t.ex. glassplitter). Rengör inte i ögonhöjd när du använder våt- och torrmunstycket för hårda golv (t.ex. trappor eller plattformar). Stäng av våt- och torrmunstycket för hårda golv innan du lyfter det. OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Om apparaten fastnar eller kläms in i föremål, måste dammsugaren stängas av omedelbart för att undvika skador. Vi rekommenderar att alltid använda apparaten på sugnivå 3. Flytta våt- och torrmunstycket för hårda golv i jämna banor. Se till att våt- och torrmunstycket för hårda golv alltid är i rörelse.

49 48 Drift BYT UT RENGÖRINGSDUKEN KOBOLD MF520/530 OBS! Risk för skada på grund av felaktig användning! Låt aldrig en våt duk sitta kvar i apparaten när du ställer undan den. Om rengöringsduken är för torr eller för smutsig, ta ut den ur våt- och torrmunstycket för hårda golv Kobold SP530 och sätt i en ny rengöringsduk. Hur länge en rengöringsduk kan användas beror på hur smutsigt golvet är och vilken typ av golv som rengörs. Tvätta använda rengöringsdukar i tvättmaskinen på 60 C utan mjukningsmedel. 3.4 Kobold ESS150 elektrisk sugslang Den elektriska sugslangen kan användas på många olika sätt tillsammans med Kobolddammsugaren. Fig Elektrisk sugslang 1 2 SÄTT FAST DEN ELEKTRISKA SUGSLANGEN ESS150 Sätt i den elektriska sugslangens muff i anslutningsstutsen på Kobolddammsugaren. Handtaget på den elektriska sugslangen kan anslutas till Kobold PB430 Polsterboy, det flexibla munstycket Kobold FD15, det variabla munstycket Kobold VD15 eller till de andra tillbehörsdelarna. Den elektriska sugslangen gör det särskilt komfortabelt att använda Polsterboy, eftersom Polsterboy kan föras och användas mer precist.

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE 2 INLEDNING Grattis till köpet av din handhållna dammsugare Kobold VC100! Den minsta medlemmen i familjen Vorwerk kommer att vara dig trogen under många år och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Register your product and get support at HP8605. Användarhandbok

Register your product and get support at  HP8605. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 SV Användarhandbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Svenska 1 Grattis! Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT

BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT SNABBSTART 03 05 01 max. 30 60 C max. 06 02 I. II. max. max. 6h 04 I. max. II. max. 15 s III.. max. max II. Kobold VG100 I. 07 08 09 4 INNEHÅLL 1 För din säkerhet...8

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Underhålls manual. Copyright KOMPAN A/S

Underhålls manual.  Copyright KOMPAN A/S Underhålls manual sv www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Gratulerar till ditt val av KOMPAN INDOOR-produkt Du har valt en produkt av hög kvalitet som kommer att klara många års användning om den

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner.

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner. Tana BRILLANT bar 1 lit 62582031 Spolglans Effektivt spolglansmedel. BRILLANT bar ökar maskinens prestanda och effektivitet genom att undvika störande skumutveckling. Förhindrar kalkbildning och neutraliserar

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Framåtvänd Instuktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Tack för att du valt BeSafe izi Up FIX BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer