Projektloggbok. H 2 O-Briefcase. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh Handledare: Ulf Christiansson VT Fredrik Rundh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektloggbok. H 2 O-Briefcase. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh Handledare: Ulf Christiansson VT 2005. Fredrik Rundh"

Transkript

1 Projektloggbok H 2 O-Briefcase Viktor Rydberg Gymnasium Handledare: Ulf Christiansson VT

2 # Rubrik Datum 1 Motiv På grund av de allt högre klockhastigheterna på dagens processorer (isynnerhet Intels Pentium processorer) har värmen de utsöndrar åter indirekt blivit ett problem. De allra tidigaste processorerna kyldes med hjälp av vatten, men sedan datorns verkliga etablerande i samhället har den för den vanliga hemmaanvändaren uteslutande kylts med hjälp av luft. Som en direkt konsekvens av den höga värmeutvecklingen måste de fläktar som kyler flänsen (som i sin tur kyler processorn) arbeta vid ett högre varvtal, vilket resulterar i en högre ljudnivå. Till denna ljudnivå måste även adderas den ljudnivå som minst två andra fäktar producerar då värmen från processorn egentligen bara transporteras till luften inuti chassit. För att få ett system där rumstempererad luft konstant kyler processorn krävs därför en fläkt som för kall luft in och en som för den varma luften ut. Oftast är dock antalet fäktar för lågt för detta ändamål vilket resulterar i att luften inuti chassit alltid är högre än på den utsidan. Detta medför att många av datorns övriga komponenter (hårddiskar, minnen, moderkortschipen etc.) som egentligen inte behöver någon enskild kylning nu blir utsatta för en onödigt hög temperatur. Den komponent i en dator som lider mest av detta är nätaggregatet, då det nästan uteslutande på grund av den utåtblåsande fläkten som inte bara sköter dess egen kylning utan även bistår resten av datorns. Den transport av varm luft som sker genom nätaggregatet leder således till att även dess egen temperatur stiger. Anledningarna till varför vattenkylning av datorer selekterades bort är inte särskilt svåra att lista ut. De mest uppenbara är naturligtvis storleken på utrustningen som behövdes, priset, samt den uppenbara faktorn att vatten och elektronik inte går ihop. Till dessa kan även tilläggas att en viss skötsel var tvungen att ske årligen för att systemet skulle fungera önskvärt. När allt detta konstaterats stod luftkylningen, som var det enda egentliga alternativet, som ett givet val. Situationen har dock förändrats och i nuläget kräver många processorer en allt högre kvalitet på flänsen och fläkten för att en humanitär ljudnivå ska infinna sig runt datorn. Självklart kostar denna ökning i kvalitet pengar, men vad som egentligen sätter gränserna för luftkylningen är det faktum att det inte finns tillräckligt med plats i datorn och stabilitet i moderkortet för att kunna hålla fast en sådan tung kopparfläns som behövs. Systematiskt har förutsättningarna förändrats till vattenkylningens fördel och jag anser nu att det är möjligt att utveckla ett kylsystem som både är tillfredställande i temperaturnivå samt ljudnivå. De övriga faktorerna som utgör helheten i detta kylsystem, till exempel: pris, storlek och skötsel, kommer inte att ha en lika stor betydelse då det slutgiltiga resultatet ska utvärderas. 2 Grundidén Grundidén består av en vision att skapa ett vattensystem som ska, under normala förhållanden, inte vara beroende av någon luftkylning i form av fläktar. De komponenter i datorn som planeras att bli kylda i detta system är: CPUn, nätaggregatet och en hårddisk. Kylsystemet kommer att bestå av följande komponenter: Vattenpump: Den kommer att köpas in färdig från en underleverantör och den har den givna uppgiften att transportera runt vattnet i systemet. Radiatorn: Denna har till uppgift att kyla det varma vattnet genom att föra värmen från vattnet till den närliggande luften. För att få ner antalet fläktar till det önskade talet 2

3 noll så bör radiatorn vara väsentligt större än den genomsnittliga radiatorn som är byggd för detta ändamål. En kylare från en bils klimatanläggning uppfyller dessa krav. Kylblock: Antalet kylblock kommer att var 3 st (ett för varje komponent som ska kylas). Värmen från de berörda komponenterna ska transporteras till blocken som är gjorda av koppar och som i sin tur ska värma upp vattnet som förs genom dem. Vattentank: Behållare för vatten Silikonslang: Slang som vattnet transporteras i mellan de olika komponenterna. Bilder på den första prototypen av systemet: Nätaggregat Hårddisk CPUn Moderkort Radiator Vattenpump Vattentank 3

4 Vatten in Vattenkanal CPU-block Vatten ut Hårddisk Vibrationsdämpande gummiband Kopparplatta 4

5 3 Ändringar i planerna Efter att ha studerat ett antal andra vattenkylda datorer har jag kommit fram till att min nuvarande ide inte kommer att gå att genomföra med önskat resultat. Här är en bild på ett system som används för att motivera mitt beslut. Vattentank Radiator Pump Egentligen har ett antal problem uppstått, men det mest kritiska är det faktum att radiatorn på bilden har en normal storlek och av det som framgår tydligt av bilden finns det ingen naturlig plats för en större radiator. Ett alternativ vore att placera den på utsidan av chassiet vilket skulle ha genererat i ett mindre stilistiskt uttryck. Ett annat problem är att datorn i och med det begränsade utrymmet skulle ha behövts modifierats kraftigt för att alla komponenter skulle få plats. Denna modifiering skulle ta lång tid och inte på något sätt i sig självt gagna 5

6 mitt arbete. Det som fäller denna ide helt är att modifieringen skulle ha varit tvungen att ske på en ny dator då min stationära inte kan var nedplockad under en längre tid. Kostnaderna för detta överstiger det ekonomiska tak som uppskattats. Det är helt klart att lite nya idéer behövs. 4 Ny prototyp Efter en tids sökande efter alternativa vattenkylningssystem hittades denna produkt som uppfyller alla de krav som den ursprungliga idén inte kunde. Huvuddelen av systemet placeras nu i en extern låda som lättare kan underhållas under hela projektarbetet. Alla kylblock i datorn finns kvar men de kommer att vara i förbindelse med en pump, en vattentank och en radiator i lådan, istället får i datorchassiet. Slangarna går således ut från datorchassiet och in i lådan. 5 Nätaggregats placering Även nätaggregatet kommer att placeras i den externa lådan då den tillsammans med processorn är de två största värmeutvecklarna i en dator. Nätaggregatets temperatur är mycket beroende av temperaturen på den luft som finns i dess närhet. Genom att den flyttas bort från processorn kommer den indirekt att generera mindre värme. Som ett resultat av detta kommer nu även en elkabel gå från lådan till datorn. Enligt uppgift ska resistansen i nätaggregatets kablar vara så låg att de kan förlängas med upp till en meter utan att några komponenter ska ta någon skada eller förlora i prestanda. 6

7 6 Val av serietillverkade komponenter Val av färdiga komponenter som ska beställas från internetbutiken DatorButiken.com (http://www.datorbutiken.com). Svar på frågor och kompletterande information har tillhandahållits av medlemmarna på Sweclockers.com (http://forum.sweclockers.com). 6.1 Vattenpump Eheim 1048 Waterpump (http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artid=pmp ) Specificationer: Motivering: Pumpen har en hög effekt på cirka 6 liter vatten per minut och den behöver inte dränkas i vattendanken utan kan placeras vid sidan om, vilket enligt uppgift ska sänka ljudnivån. Pumpen har även standardanslutningar för slangar med innerdiametern ½. (Den mest använda diameter storleken.) Den ska också enligt uppgift vara av de tystaste pumparna. (Inga siffror finns tillgängliga från tillverkaren.) Efter bekräftade uppgifter av diverse användare har denna pump visat sig uppfylla alla de krav som ställs på pumpen i systemet. Den är även den vanligaste förekommande pumpen vid köp av mer avancerade vattenkyllningspaket ämnade för överklockning. Vanligtvis erbjuder inte dessa paket någon kylning av nätaggregat, dock är förhoppningen att den effekt som är ämnad för överklockningen, av bland annat processorn, istället ska nyttjas av nätaggregatet. 6.2 Nätaggregat Enhance ATX-1125BTA R W (http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artid=enh300w) Specifikationer: 1125BTA%20R300.PDF Motivering: Detta nätaggregat har ett överkomligt pris (ca 400 kr), vilket gör det till ett bra val för de planerade modifieringarna som i värsta fall kan resultera i ett inköp av ännu ett exemplar. Andra kriterier för valet är den traditionella storleken, den relativt enkla standardkylningen som endast består av en aktiv 80mm fläkt, samt effekten på 300W som förväntas kunna driva en dator med en rimlig hårdvaruprestanda. (Pentium 4 processor, hårddisk, cd/dvd-enhet, samt ett standard grafikkort) Nätaggregatet får även övervägande positiv kritik av andra 7

8 användare. Det var detta som gjorde att valet föll på detta nätaggregat och inte det mera prisvärda märket Q-tec som också fanns hos leverantören. 7 Beställning Beställningen av önskade produkter skickas och bekräftas, och ordern förväntas vara finnas på postens lokala kontor inom tre arbetsdagar. 8 Förseningar Posten har inte skickat något brev om paketuthämtning. DatorButiken.com kommer att kontaktas om inte någonting händer inom de närmaste dagarna. 9 Varan finns inte i lager Efter att ha kontaktat företaget i fråga så tillhandahölls informationen att vattenpumpen är för tillfället slut och att hela ordern kommer att levereras då denna åter finns i lager, vilket beräknas ske om cirka tre veckor. Detta leder självklart till att projektet kommer att omdisponeras rent tidsmässigt. 10 Radiatorn Det är redan fastställt att det, för att kunna genomföra detta projekt, måste finnas en tillräckligt effektiv radiator som inte är beroende av några fläktar. Radiatorer med en sådan effekt finns bland annat i bilar, närmare bestämt i den kylare som är placerad i dess värmepaket. Detta paket är placerat bakom instrumentpanelen och har till uppgift att utvinna varmluft ur kylarvattnet som sedan med fläktars hjälp förs in i kupén. Vilken bil denna kylare kommer ifrån är egentligen inte så relevant. Radiatorn bör dock uppfylla vissa kriterier. Vara gjord helt i koppar, den metall med bäst värmeledningsförmåga för ändamålet. Inte vara av typen rör-kylare, utan ha en traditionsenlig kvadratisk form. Detta underlättar vid montering etc. Ha en rimlig storlek. Det är svårt att definiera några exakta siffror, men den önskade storleken bör ligga någonstans runt 300*200*50mm. Ha anslutningsnipplar ämnade för slangar med en innerdiameter på cirka ½. För att komma inom ramen av ett rimligt pris för varan var det allmänna rådet att köpa en begagnad kylare från den lokala bilskroten. En kylare från till exempel en Volvo av modellen 240 eller 740 ska enligt uppgift uppfylla alla de ovan uppräknade kraven. Volvobilar rekommenderades också i den aspekten att de ingår i den kategorin av bilar som kan klassas som Sveriges vanligaste vilket också leder till att de finns i stora kvantiteter på Sveriges skrotar. 8

9 11 Bilskrot En bilskrot med försäljning av reservdelar har hittats i Stockholm, Bromma. Bromma bilskrot (http://www.bilskrotarna.se) 12 Bromma bilskrot Efter ett besök på bilskroten framkom det att det inte fanns någon kylare till försäljning, utan man var tvungen att själv montera loss den ur en bil. Eftersom detta inte var ett planerat arbete var detta ej möjligt då verktyg och vetskap om kylarens specifika lokalisering saknades. 14 En Dremel införskaffas Ett multiverktyg av typen Dremel införskaffas då den beräknas komma väl till hands vid utförandet av diverse små jobb som slipning och kapning. Diverse borrmaskiner, en sticksåg och en vinkelslip finns redan att tillgå. 15 Leveransbekräftelse från DatorButiken Följande mail från DatorButiken.com togs emot idag. Leveransbekräftelse från DatorButiken.com, Ditt Kund-ID är XXXXXXXX. Vi ber dig att alltid referera till detta Kund-ID vid kontakter med oss. Speciellt viktigt är att detta Kund-ID används vid framtida beställningar. Spara därför detta nummer på plats annan än i dataform för säkerhets skull. Din order med ordernummer XXXXXXXX har gått till packning idag klockan 15:25. Så snart Posten försett din försändelse med kollinummer kommer vi att skicka ett mail till dig 9

10 med denna information, så att du själv kan bevaka din leverans. Det händer tyvärr att Posten ej aviserar ankommet gods varpå det återsändes till oss - med onödiga fraktkostnader som följd. Om du ej inom de närmaste dagarna erhållit en avi från posten gällande ovanstående försändelse - vänligen kontakta ditt lokala postkontor. Se då till att ha informationen med kollinummer tillhands för att posten skall kunna finna ditt gods. Tack för din beställning och välkommen åter, Personalen på DatorButiken.com 16 Avi från Posten En avi från Posten har kommit och de beställda produkterna hämtas därmed ut. 10

11 11

12 17 Arbetet med nätaggregatet påbörjas Steg nummer ett var att lossa på de skruvar som höll fast skyddslocket och sedan skruva och koppla loss den stora, gula spolen som var placerad på lockets insida. All nedmontering sker med ett antistatisktarmband inkopplat. Även 80mm fläkten kopplas och skruvas bort så att kretskortet frigörs. Sedan monteras även det loss så att dess kylflänsar kan bedömas, till exempel hur de är fästa och vilka specifika komponenter de kyler. Alla nätaggregat innehåller i stort sett samma komponenter, dock är det en stor variation mellan olika tillverkare hur de är arrangerade. På grund av detta har inga uppgifter om det kommande vattenblockets utformning presenterats tidigare. 12

13 Kylflänsar De två kylflänsarna är tydligt synliga och på dessa är totalt sju transistorer fastskruvade. Även en åttonde transistor är fastskruvad på en tredje, mindre kylfläns. 13

14 Transistorer 18 Kylflänsar och transistorer bortmonteras Efter att ha studerat undersidan av kretskortet gick det att fastställa att kylflänsarna och transistorerna var fastlöda på kortet med små lödöar. Eftersom kylflänsarna inte på något sått inbjuder till något ingrepp som skulle kunna anpassa dem för vattenkylning är beslutet lätt att fatta, att kylflänsarna ska monteras bort och ersättas med ett kylblock anpassat för ett vattenflöde. Då det är omöjligt att lossa transistorerna från kylflänsen på grund av det trånga utrymmet till andra komponenter, blir det nödvändigt att även lossa dess från kretskortet för att kunna lossa flänsarna. 14

15 Ett av två fästen för en kylfläns Transistor Att ta loss dessa komponenter kunde göras på flera olika sätt. Det mest vedertagna är att smälta tennet med en lödkolv och sedan suga upp det med en tennsugare. Då det senare nämnda verktyget inte fanns till hands bestämdes det att istället försöka slipa bort den största delen av lödön och sedan värma det återstående tennet så att komponenten lossnade. Till slipningen användes Dremeln med diverse tillbehör, bland annat en borr och ett slipstift. 15

16 Efter några timmar var transistorerna och kylflänsarna bortmonterade. 16

17 17

18 19 PSU-blockets utformning Planen är att placera ett kopparblock, med en inre vattenkanal, i nätaggregatets övre del (ovanför kretskortets högsta punkt). Blocket kommer att fästas mot en av nätaggregatets kortsidor och det kommer att vara uppbyggt av tre skikt, där kanalen kommer att vara fräst i det mittersta. På undersidan kommer också ett antal ben att fästas, som kommer att omsluta och ta upp värme från den stora spolen som var placerad mellan de två gamla kylflänsarna. Transistorerna kommer att kylas genom att de fästs på ovansidan av blocket och de ansluts igen till kretskortet genom kablar som löds fast. Slangarna ansluts till blocket med hjälp av nipplar och slangklämmor. Blockets övergripande design är inspirerad av Zero Fan Zone (http://zfz.com/projects.asp?request=liquidenermax550w) 18

19 20 Transistorerna återmonteras Enligt uppgift ska inte återmonteringen av transistorerna genom kablar ha någon inverkan på nätaggregatets prestanda. De kablars som används är av samma typ som de som redan används av nätaggregatet, detta bör resultera i att de, genom sin låga resistans, inte har någon inverkan på transistorernas spänningar. Kablarna skalas och limmas sedan fast på kortet så att det senare kan vändas utan att kablarna lossnar. Kablarnas kopparkärnor löds sedan fast på lödöarna. 19

20 De andra ändarna av kablarna löds sedan fast på motsvarande ben på transistorerna, dessa är fortfarande monterade på de ursprungliga kylflänsarna för att lättare kunna bli identifierade. 20

21 21 Testkörning av nätaggregatet Spolen och elkabeln ansluts igen till kretskortet som tjuvkopplas så att det ska starta. (Ett nätaggregat av typen ATX måste egentligen vara anslutet till ett moderkort för att kunna startas, detta kan dock lösas genom att man kopplar en sladd mellan två specifika huvuden på molex-kontakten för moderkortet.) 21

22 Nätaggregatet startar, trots detta, inte och en felsökning kommer att inledas med särskild inriktning på lödningarna på kretskortet. 22 Felsökning av nätaggregatet Först kontrolleras att alla sladdar har lötts till rätt transistor och med en multimeter kollas att det finns spänning på kretskortet. Troligtvis har kallödningar uppstått på kortet och därför löds kablarna om. Stor tid läggs även ner på att se till att inga lödöar kommer i kontakt med varandra då detta också kan vara en anledning till att nätaggregatet inte startar. Efter en lång tids studerande, lödande och ändrande av kanaler och kablar är nätaggregatet redo för ännu en testkörning. 23 Testkörning nummer 2 av nätaggregatet Nätaggregatet startar på första försöket och ger enligt multimetern stabila spänningar på både 12 och 5 volt. 22

23 24 Ny Bilskrot Eftersom den första bilskroten visade sig ha ett litet utbud av färdigutplockade produkter har en med ett större utbud hittats. Visserligen tillhör den samma företag som den första, men ska enligt deras hemsida erbjuda väsentligt mycket mer. TR Bilåtervinning i Älta industriområde (http://www.bilskrotarna.se) Även en beskrivning av kylarens montering i en Volvo 240 har hittats i en verkstadshandbok, som kan komma till användning om man mot all förmodan måste montera loss en kylare själv. 23

24 24

25 25 TR Billåtervinning Inga kylare fanns att köp och trots en timmes slit med diverse medtagna verktyg gick det inte att få ut ett värmepaket ur någon bil. Har egentligen inte ens kommit fram till värmepaketet utan fastnat vid instrumentpanelen. Detta gör själfallet att förtvivlan rörande radiatorn stiger och att något nytt upplägg i syfte att få tag i någon behövs. 26 Alternativa kylare Efter att ha ringt runt till diverse bilskrotar har möjligheten uppstått att skroten på beställning monterar loss en kylare. Detta leder dock till att priset tredubblas så att det nästan mäter sig med priset på en nytillverkad kylare till en modern småbil. Dock är det behagligt att det i alla fall går att få tag i en kylare hos bland annat Gladö Bilskrot (http://www.glado-bilskrot.se) Ett annat alternativ som finns är att istället ta en motorkylare från en motorcykel då dessa har en likartad storlek och har fördelen att vara mer lättmonterade. Dock har motorcyklar sina egna skrotar vilket gör att arbete måste läggas på att finna dessa. 27 Motorcykelskrot Ingen motorcykelskrot har hittats vilket gör det omöjligt att hitta en kylare. Tillsvidare kvarstår därför endast alternativet från inlägg Ritning av PSU-blocket En primitiv men fullt användbar ritning på PSU-blocket har färdigställts. Enda egentliga skillnaden från den tidigare redovisade prototypen är att benen inte kommer att med. Anledningen är att monteringen av blocket försvåras. Nipplarna kommer att fästas genom att de två kvadratiska öppningarna, som skapas i och med kanalens ut- och inlopp, borras upp till önskad diameter så att nipplarna kan gängas fast. 25

26 29 CPU-blockets utformning Utformningen av CPU-blocket har påbörjat och den preliminära designen kan redovisas. Blocket har nu 3 nipplar då det kommit till kännedom att det kallaste vattnet bör för bästa kylförmåga träffa processorns varmaste punkt, nämligen mittpunkten. 26

27 30 Val av nipplar Nipplarna kommer att inhandlas från Biltema (http://www.biltema.se), då de är en av få distributörer av mässingnipplar i diverse önskad storlekar. Slangdiametern som kommer att användas är ½ vilket gör det befogat att använda nipplar + slangklämmor anpassade för 12 millimeters slang. (http://www.biltema.se/products/product.asp?iitemid=17792) 27

28 31 Ritningen av CPU-blocket Ritningen för CPU-blocket är färdigställd och enligt uppgift kommer det att fräsas av en person på Maquets (http://www.maquet.com) utvecklingsavdelning i Solna. På grund av detta har ritningen en avsevärt högre standard än PSUns ritning och har ritats i ett cad-program. Blocket beräknas vara färdigt senast vecka

29 29

30 32 Metallvaruhuset För att blocken ska kunna tillverkas behövs en metall god värmeledningsförmåga. I praktiken existerar egentligen bara två alternativ och det är koppar och aluminium. Metallen kommer att inhandlas från Metallvaruhuset, (http://www.metallvaruhuset.se) och med stor sannolikhet blir det koppar, då det är den av de två metallerna som har bäst värmeledningsförmåga och är lättast att arbeta med. Aluminium har sin fördel i sin relativt låga massa. 33 Inköp av koppar Cirka tio kilo koppar har inhandlats från metallvaruhuset. Alla behov utom ett kunde tillgodoses och det var kopparbiten till PSUn med en önskad tjocklek av 3 mm, som fick 30

31 ersättas av en bit med tjockleken 1 mm. Eftersom blocket inte får bli för tjockt, på grund av platsbrist i nätaggregatet, var detta det enda alternativet. 34 Ritning av PSU-blockets kanal På grund av att blocket kommer att bli smalare än väntat måste nipplarna bytas till 10 millimeters slangdiameter. Kanalens in- och utlopp kommer därför att enbart borras upp och inte, som tidigare bilder visats, sågas ut till blockets kant. 31

32 35 Tillverkningen av PSU-blocket påbörjas Bitarna från den tidigare presenterade PSU-ritningen kapas upp (totalt 3st) med hjälp av en vinkelkap. Sedan borras och sågas kanalen ut. 32

33 36 I-hoplimning av PSU-blocket De tre delarna limmas ihop med Super-Epoxy (http://www.clasohlson.se), ett lim som enligt tillverkaren är gjort för metaller och har en tätande- och vattenbestående fog, samt ska klara höga temperaturer över 110 o C under långa perioder. 37 CPU-ritningen skickas iväg CPU-ritningen samt den erfordrade mängden koppar har skickats till Maquet. 38 Nipplar inhandlas Nipplar inhandlas från Biltema. 39 Nipplar fästs på PSU-blocket De hål som märkts ut i ritningen borras och de två nipplarna limmas fast. 33

34 40 Lådan Alla komponenter kommer att placeras i en svart fotoväska i aluminium. Väskan bedöms ha en lämplig storlek, samt är lättarbetad. 34

35 41 Vattentanken En simpel vattentank tillverkas av en termos, med en volym av 1 liter, och två nipplar. Två håll borras i termosen och de två nipplarna limmas fast. Lufthinna som finns mellan de två metallcylindrarna är borta då hållen borrades för nipplarna. Så den kan den ses som en vanlig metallbehållare utan någon egentlig termoseffekt. 35

36 42 Bilkylare funnen Efter ett besök på Bromma Bilskrot igen hittades en Volvo 240 som fått sin instrumentpanel bortmonterad. Detta gjorde det möjligt att med lätthet montera loss kylaren ur bilens värmepaket. 43 Rengöring av radiatorn Kylaren rengörs och poleras samtidigt som två nya nipplar monteras på den. 36

37 45 Nätaggregatet monteras ihop PSU-blocket monteras ovanpå kretskortets komponenter samtidigt som dess transistorer fästs på blocket med hjälp av skruvar och antistatiska mattor. Hål för en stabiliseringsskruv och de två nipplarna borras i nätaggregatets ena sida. Den största av nätaggregatets spolar monteras på utsidan, på grund av platsbrist. Transistorernas lödpunkter skyddas med hjälp av eltejp. 37

38 38

39 46 Nätaggregatets placering ändras Nätaggregatet kommer inte att vara placerad i väskan som tidigare varit planerat. Anledningen är att det kommer att innebära en stor mängd tidskrävande kabeldragning, tid som inte finns. Den kommer därför att placeras helt traditionsenligt i datorn. Även det tänkta hårddisksblocket kommer inte, på grund av tidsbrist, att tillverkas. Samma metod som vid tillverkningen av PSU-blocket hade använts om det genomförts. 47 CPU-blocket hämtas hem Delarna anländer hem och är helt enligt belåtenhet. 39

40 48 CPU-blocket färdigställs Nipplar monteras på blocket vilket resulterar i att det nu är färdigt 40

41 49 Projektet utvidgas Idag kom klartecken från Nina Wedborn att mitt bildprojekt på 50 poäng kommer att innefatta arbete på detta vattenkylningssystem. Detta kommer att resultera i att vissa detaljer av systemet kommer att tillverkas utan att de redovisas i denna loggbok. Dessa tillhör då bildprojektet och kommer att redovisas i en separat loggbok. 50 Hål för radiatorn Ett hål för radiatorn sågas i väskan så att varmluften ska kunna ta sig ut. Hålet är cirkelformat med en diameter på 120mm. 41

42 51 Pumpens strömkabel Pumpen hade som standard en strömkabel som gick direkt till vägguttaget. Denna har ersatts av en kontakt med tillhörande kabel så att den kan tas bort. En strömbrytare har också lötts fast så att pumpen kan stängas av från väskan och inte bara genom att dra ur elkabeln. 42

43 52 Regling av väskan Insidan av väskan har reglats med trälister så att de olika komponenterna kan fästas. Även metallöglor har limmats fast så att vattentanken kan spännas fast med spännband. 43

44 53 Montering av diverse delar Aluminiumplattan med strömbrytare och kontakter, har fästs på baksidan av väskan. Där har även fyra (två på insidan och två på utsidan) nipplar monterats för vattenslangarna. 44

45 54 Silikonslang Stora problem har uppstått då den beställda slangen och slangklämmorna var för stor för nipplarna. Detta trots att den fakta som pressenterades i inlägg 30 verifierades av en person. (http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&threadid=416515) Totalt beställdes 3m ½ slang och 1m 3/8 slang för nätaggregatet. Även den senare var för stor, men den passade perfekt till de större nipplarna. Allt detta resulterar i att de den tre meter långa slangbiten och alla slangklämmor måste bytas ut, vilket naturligtvis leder till att färdigställandet av systemet kommer dra ut lite på tiden. Den meter slang som var användbar kopplades in, och pumpen provmonterades på två träreglar medhjälp av ett spännband. 45

46 55 Vattenpumpen provkörs Vattenpumpen provkördes med goda resultat i ett handfat. Detta visade sig även att strömbrytaren och den nya kontakten fungerade. 56 Ny slang Arbetet har stått still fram tills nu på grund av att de nya slangarna kom först idag. De nya slangarna har monterats i väskan. 57 Systemet provkörs Den slutliga i-hoplimningen av cpu-blocket är gjord vilket nu gör det möjligt att provköra systemet. Det första försöket kan bäst beskrivas som en katastrof då läckage på ett flertal ställen uppstod. Detta resulterade i att varje del av systemet var tvunget att monteras loss och trycktestas, vilket visade att både radiatorn, vattentanken och cpu-blocket läckte. Vattentanken eller termosen läckte vid fästet för locket vilket var lätt att åtgärda. CPU-blocket var inte heller det tillräckligt tätat vid ytan mellan över- och underdelen. Även detta var lätt åtgärdat. Radiatorn var svårare att fastställa men efter noggranna observationer kunde läckaget lättande lokaliseras till enbart nipplarna. Således var även dessa tvungna att tätas ytterligare med lim. 58 Systemet provkörs igen

47 Alla delar monteras återigen i väskan och provkörning nummer 2 går problemfritt vad gäller vattenflödet. Som förväntat är dock ljudnivån väldigt hög, genom att vidrationer från pumpen sprider sig i väskan. 47

48 59 Vibrationsdämpning av pumpen För att minska spridningen av pumpens vibrationer placeras den på två träpinnar som går över radiatorn. Mellan pumpen och reglarna placeras skumgummi och pumpen hålls slutligen fast med hjälp av spännband. Denna lösning minskar bara ljudnivån marginellt då pumpen trycktes mot väskan lock när väskan var stängd, vilket öka vibrationerna. Det enda som kunde lösa detta var att skumgummiskivan gjordes tunnare, så tun egentligen att den förlorade nästan all sin effekt. 60 Ytterligare vibrationsdämpning av pumpen Beslutet togs att göra om hela pumpens fästanordning. Istället för två träreglar används istället en tillkapad aluminiumbit som sedan bockats i båda ändarna för att skapa mera plats. Detta har möjliggjort att man kan använda en tjockare skumgummibit samtidigt som pumpen inte nuddar väskans lock. Istället för spännband har gummibaserad vulktejp använts vilket ytterligare minskar vibrationernas spridning. 48

49 49

50 61 Provkörning nummer En Zallman kylfläns monterades loss från en Pentium 4 processor på 3,0 GHz och ersattes med det vattenkylda cpu-blocket. (http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=145&code=009) Bolocket monterades bara provisoriskt då monteringshålen på moderkortet var upptagna av fästet för den ursprungliga kylflänsen, samt för att moderkortet hade behövts monteras loss. Ytan mellan processorn och cpu-blocket behandlas som brukligt är med en kylpasta för att värmen ska kunna transporteras bättre mellan de två. Provkörningen pågick i 40 minuter och innehöll varierande cpu-användning/värmeutveckling. Anledningen till att försöket varade så kort tid berodde på systemet är otestat under långa perioder och därmed kunde inte datorns säkerhet garanteras under en längre tid. Inga fysiska problem uppstod dock under försöket. 50

51 62 Test av nätaggregatet Det kommer inte att utföras något specifikt test av nätaggregatet. Anledningen är att minsta lilla variation av spänningsvärdet från nätaggregatet kan skada allt för många andra komponenter i en dator, till exempel hårddisken och processorn. Då det inte finns någon dator av ATX-standard tillgänglig, som kan i värsta fall offras för försöket, förblir nätaggregatet därför otestat. Dock ska inte glömmas att nätaggregatet vid tidigare mätningar uppvisat stabila spänningar på både 5 och 12 volt och därmed visat god duglighet. 62 Resultat Resultatet av testkörningen av systemet i en dator gick över förväntan. Både ljudnivån och temperaturen var acceptabel i jämförelse med ett luftbaserat system. För att kunna väga de båda systemen mot varandra gjordes två mätningar under samma förhållanden, ett med vattensystemet och ett med luftsystemet. Fläktarna konfigurerades så deras ljudnivå var likvärdig med pumpens och sedan startades mättningarna vid en rumstempererad processor. Under de 40 minuter långa mätningarna utfördes bland annat filmuppspelning samt en virusanalys av datorn. Programmet SpeedFan användes för att skapa en temperatur/tid-graf. (http://www.almico.com/speedfan.php) Vattensystemet: 51

52 Luftsystemet: 63 Några bilder på det färdiga resultatet

53 53

54 54

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh Projektloggbok Bild D Viktor Rydberg Gymnasium Nina Wedborn VT 2005 1 # Rubrik Datum 1 Mål 2005-01-20 Under höst- och vårterminen har mycket tid lagts ner på att färdigställa mitt projektarbete, ett komplett

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Det bästa chassit. Vi har i detta jämförande test valt att fokusera på mellanmodellen

Det bästa chassit. Vi har i detta jämförande test valt att fokusera på mellanmodellen Det bästa chassit Som de flesta vet finns det flera sorters chassin. Här fokuserar vi på mellanstorleken och ser om några produkter är värda våra utmärkelser. AV PATRIK WAHLQVIST Vi har i detta jämförande

Läs mer

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Tilloppskraftverket Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Daniel Sjödin, Nv3a och Oscar Bergström, SpHIL3 Projektarbete 100p Nolaskolan 2011/2012 Johan Lundin,

Läs mer

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna bygg & fixa T e s t : 1 2 d a t o r l å d o r Kall låda passar het dator De tider då datorlådan var kantigt gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna med lcd-skärmar,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Integrerad konstruktion och tillverkning GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Projekt Pendel. Av: Felix Stridsberg, Mikael Persson, Erik Hallqvist

Projekt Pendel. Av: Felix Stridsberg, Mikael Persson, Erik Hallqvist Projekt Pendel Av: Felix Stridsberg, Mikael Persson, Erik Hallqvist Innehållsförteckning Projektbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Metodbeskrivning... 4 Genomförande... 9 Elektrisk krets... 9 Lödning... 10

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Hett97 Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................1 Figurförteckning.........................................................

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp Innehållsförteckning 1...Inledning 2...Viktiga Begrepp 3...Processorn 3.1...VCore 4...Nordbryggan 5...Sydbryggan 6...Minnen 6.1...Timings 6.2...Speed Presence Detect 7...Front Side Bus 8...BIOS 9...Överklockning

Läs mer

Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies

Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies Alf Thunberg Sidan 1 2004-10-11 Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies Ca. 4700 SEK Alf Thunberg Sidan 2 2004-10-11 Alfs Budget PC och/eller PC-bygge för Dummies...1 Inledning...3 Val av delar...3

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2009-09-10 Dagens tema: Duplexfilter till repeatern Nu funkar webbshoppen IC-78 sommarpris REA IC-E880 IC-703 en omgång ytterligare En begagnad IC-756PROIII?

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk

Tilloppskraftverket. Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Tilloppskraftverket Ett försök att utvinna energi ur kranvatten med hjälp av ett litet vattenkraftverk Daniel Sjödin, Nv3a och Oscar Bergström, SpHIL3 Projektarbete 100p Nolaskolan 2011/2012 Johan Lundin,

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer