Projektloggbok. H 2 O-Briefcase. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh Handledare: Ulf Christiansson VT Fredrik Rundh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektloggbok. H 2 O-Briefcase. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh Handledare: Ulf Christiansson VT 2005. Fredrik Rundh"

Transkript

1 Projektloggbok H 2 O-Briefcase Viktor Rydberg Gymnasium Handledare: Ulf Christiansson VT

2 # Rubrik Datum 1 Motiv På grund av de allt högre klockhastigheterna på dagens processorer (isynnerhet Intels Pentium processorer) har värmen de utsöndrar åter indirekt blivit ett problem. De allra tidigaste processorerna kyldes med hjälp av vatten, men sedan datorns verkliga etablerande i samhället har den för den vanliga hemmaanvändaren uteslutande kylts med hjälp av luft. Som en direkt konsekvens av den höga värmeutvecklingen måste de fläktar som kyler flänsen (som i sin tur kyler processorn) arbeta vid ett högre varvtal, vilket resulterar i en högre ljudnivå. Till denna ljudnivå måste även adderas den ljudnivå som minst två andra fäktar producerar då värmen från processorn egentligen bara transporteras till luften inuti chassit. För att få ett system där rumstempererad luft konstant kyler processorn krävs därför en fläkt som för kall luft in och en som för den varma luften ut. Oftast är dock antalet fäktar för lågt för detta ändamål vilket resulterar i att luften inuti chassit alltid är högre än på den utsidan. Detta medför att många av datorns övriga komponenter (hårddiskar, minnen, moderkortschipen etc.) som egentligen inte behöver någon enskild kylning nu blir utsatta för en onödigt hög temperatur. Den komponent i en dator som lider mest av detta är nätaggregatet, då det nästan uteslutande på grund av den utåtblåsande fläkten som inte bara sköter dess egen kylning utan även bistår resten av datorns. Den transport av varm luft som sker genom nätaggregatet leder således till att även dess egen temperatur stiger. Anledningarna till varför vattenkylning av datorer selekterades bort är inte särskilt svåra att lista ut. De mest uppenbara är naturligtvis storleken på utrustningen som behövdes, priset, samt den uppenbara faktorn att vatten och elektronik inte går ihop. Till dessa kan även tilläggas att en viss skötsel var tvungen att ske årligen för att systemet skulle fungera önskvärt. När allt detta konstaterats stod luftkylningen, som var det enda egentliga alternativet, som ett givet val. Situationen har dock förändrats och i nuläget kräver många processorer en allt högre kvalitet på flänsen och fläkten för att en humanitär ljudnivå ska infinna sig runt datorn. Självklart kostar denna ökning i kvalitet pengar, men vad som egentligen sätter gränserna för luftkylningen är det faktum att det inte finns tillräckligt med plats i datorn och stabilitet i moderkortet för att kunna hålla fast en sådan tung kopparfläns som behövs. Systematiskt har förutsättningarna förändrats till vattenkylningens fördel och jag anser nu att det är möjligt att utveckla ett kylsystem som både är tillfredställande i temperaturnivå samt ljudnivå. De övriga faktorerna som utgör helheten i detta kylsystem, till exempel: pris, storlek och skötsel, kommer inte att ha en lika stor betydelse då det slutgiltiga resultatet ska utvärderas. 2 Grundidén Grundidén består av en vision att skapa ett vattensystem som ska, under normala förhållanden, inte vara beroende av någon luftkylning i form av fläktar. De komponenter i datorn som planeras att bli kylda i detta system är: CPUn, nätaggregatet och en hårddisk. Kylsystemet kommer att bestå av följande komponenter: Vattenpump: Den kommer att köpas in färdig från en underleverantör och den har den givna uppgiften att transportera runt vattnet i systemet. Radiatorn: Denna har till uppgift att kyla det varma vattnet genom att föra värmen från vattnet till den närliggande luften. För att få ner antalet fläktar till det önskade talet 2

3 noll så bör radiatorn vara väsentligt större än den genomsnittliga radiatorn som är byggd för detta ändamål. En kylare från en bils klimatanläggning uppfyller dessa krav. Kylblock: Antalet kylblock kommer att var 3 st (ett för varje komponent som ska kylas). Värmen från de berörda komponenterna ska transporteras till blocken som är gjorda av koppar och som i sin tur ska värma upp vattnet som förs genom dem. Vattentank: Behållare för vatten Silikonslang: Slang som vattnet transporteras i mellan de olika komponenterna. Bilder på den första prototypen av systemet: Nätaggregat Hårddisk CPUn Moderkort Radiator Vattenpump Vattentank 3

4 Vatten in Vattenkanal CPU-block Vatten ut Hårddisk Vibrationsdämpande gummiband Kopparplatta 4

5 3 Ändringar i planerna Efter att ha studerat ett antal andra vattenkylda datorer har jag kommit fram till att min nuvarande ide inte kommer att gå att genomföra med önskat resultat. Här är en bild på ett system som används för att motivera mitt beslut. Vattentank Radiator Pump Egentligen har ett antal problem uppstått, men det mest kritiska är det faktum att radiatorn på bilden har en normal storlek och av det som framgår tydligt av bilden finns det ingen naturlig plats för en större radiator. Ett alternativ vore att placera den på utsidan av chassiet vilket skulle ha genererat i ett mindre stilistiskt uttryck. Ett annat problem är att datorn i och med det begränsade utrymmet skulle ha behövts modifierats kraftigt för att alla komponenter skulle få plats. Denna modifiering skulle ta lång tid och inte på något sätt i sig självt gagna 5

6 mitt arbete. Det som fäller denna ide helt är att modifieringen skulle ha varit tvungen att ske på en ny dator då min stationära inte kan var nedplockad under en längre tid. Kostnaderna för detta överstiger det ekonomiska tak som uppskattats. Det är helt klart att lite nya idéer behövs. 4 Ny prototyp Efter en tids sökande efter alternativa vattenkylningssystem hittades denna produkt som uppfyller alla de krav som den ursprungliga idén inte kunde. Huvuddelen av systemet placeras nu i en extern låda som lättare kan underhållas under hela projektarbetet. Alla kylblock i datorn finns kvar men de kommer att vara i förbindelse med en pump, en vattentank och en radiator i lådan, istället får i datorchassiet. Slangarna går således ut från datorchassiet och in i lådan. 5 Nätaggregats placering Även nätaggregatet kommer att placeras i den externa lådan då den tillsammans med processorn är de två största värmeutvecklarna i en dator. Nätaggregatets temperatur är mycket beroende av temperaturen på den luft som finns i dess närhet. Genom att den flyttas bort från processorn kommer den indirekt att generera mindre värme. Som ett resultat av detta kommer nu även en elkabel gå från lådan till datorn. Enligt uppgift ska resistansen i nätaggregatets kablar vara så låg att de kan förlängas med upp till en meter utan att några komponenter ska ta någon skada eller förlora i prestanda. 6

7 6 Val av serietillverkade komponenter Val av färdiga komponenter som ska beställas från internetbutiken DatorButiken.com (http://www.datorbutiken.com). Svar på frågor och kompletterande information har tillhandahållits av medlemmarna på Sweclockers.com (http://forum.sweclockers.com). 6.1 Vattenpump Eheim 1048 Waterpump (http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artid=pmp ) Specificationer: Motivering: Pumpen har en hög effekt på cirka 6 liter vatten per minut och den behöver inte dränkas i vattendanken utan kan placeras vid sidan om, vilket enligt uppgift ska sänka ljudnivån. Pumpen har även standardanslutningar för slangar med innerdiametern ½. (Den mest använda diameter storleken.) Den ska också enligt uppgift vara av de tystaste pumparna. (Inga siffror finns tillgängliga från tillverkaren.) Efter bekräftade uppgifter av diverse användare har denna pump visat sig uppfylla alla de krav som ställs på pumpen i systemet. Den är även den vanligaste förekommande pumpen vid köp av mer avancerade vattenkyllningspaket ämnade för överklockning. Vanligtvis erbjuder inte dessa paket någon kylning av nätaggregat, dock är förhoppningen att den effekt som är ämnad för överklockningen, av bland annat processorn, istället ska nyttjas av nätaggregatet. 6.2 Nätaggregat Enhance ATX-1125BTA R W (http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artid=enh300w) Specifikationer: 1125BTA%20R300.PDF Motivering: Detta nätaggregat har ett överkomligt pris (ca 400 kr), vilket gör det till ett bra val för de planerade modifieringarna som i värsta fall kan resultera i ett inköp av ännu ett exemplar. Andra kriterier för valet är den traditionella storleken, den relativt enkla standardkylningen som endast består av en aktiv 80mm fläkt, samt effekten på 300W som förväntas kunna driva en dator med en rimlig hårdvaruprestanda. (Pentium 4 processor, hårddisk, cd/dvd-enhet, samt ett standard grafikkort) Nätaggregatet får även övervägande positiv kritik av andra 7

8 användare. Det var detta som gjorde att valet föll på detta nätaggregat och inte det mera prisvärda märket Q-tec som också fanns hos leverantören. 7 Beställning Beställningen av önskade produkter skickas och bekräftas, och ordern förväntas vara finnas på postens lokala kontor inom tre arbetsdagar. 8 Förseningar Posten har inte skickat något brev om paketuthämtning. DatorButiken.com kommer att kontaktas om inte någonting händer inom de närmaste dagarna. 9 Varan finns inte i lager Efter att ha kontaktat företaget i fråga så tillhandahölls informationen att vattenpumpen är för tillfället slut och att hela ordern kommer att levereras då denna åter finns i lager, vilket beräknas ske om cirka tre veckor. Detta leder självklart till att projektet kommer att omdisponeras rent tidsmässigt. 10 Radiatorn Det är redan fastställt att det, för att kunna genomföra detta projekt, måste finnas en tillräckligt effektiv radiator som inte är beroende av några fläktar. Radiatorer med en sådan effekt finns bland annat i bilar, närmare bestämt i den kylare som är placerad i dess värmepaket. Detta paket är placerat bakom instrumentpanelen och har till uppgift att utvinna varmluft ur kylarvattnet som sedan med fläktars hjälp förs in i kupén. Vilken bil denna kylare kommer ifrån är egentligen inte så relevant. Radiatorn bör dock uppfylla vissa kriterier. Vara gjord helt i koppar, den metall med bäst värmeledningsförmåga för ändamålet. Inte vara av typen rör-kylare, utan ha en traditionsenlig kvadratisk form. Detta underlättar vid montering etc. Ha en rimlig storlek. Det är svårt att definiera några exakta siffror, men den önskade storleken bör ligga någonstans runt 300*200*50mm. Ha anslutningsnipplar ämnade för slangar med en innerdiameter på cirka ½. För att komma inom ramen av ett rimligt pris för varan var det allmänna rådet att köpa en begagnad kylare från den lokala bilskroten. En kylare från till exempel en Volvo av modellen 240 eller 740 ska enligt uppgift uppfylla alla de ovan uppräknade kraven. Volvobilar rekommenderades också i den aspekten att de ingår i den kategorin av bilar som kan klassas som Sveriges vanligaste vilket också leder till att de finns i stora kvantiteter på Sveriges skrotar. 8

9 11 Bilskrot En bilskrot med försäljning av reservdelar har hittats i Stockholm, Bromma. Bromma bilskrot (http://www.bilskrotarna.se) 12 Bromma bilskrot Efter ett besök på bilskroten framkom det att det inte fanns någon kylare till försäljning, utan man var tvungen att själv montera loss den ur en bil. Eftersom detta inte var ett planerat arbete var detta ej möjligt då verktyg och vetskap om kylarens specifika lokalisering saknades. 14 En Dremel införskaffas Ett multiverktyg av typen Dremel införskaffas då den beräknas komma väl till hands vid utförandet av diverse små jobb som slipning och kapning. Diverse borrmaskiner, en sticksåg och en vinkelslip finns redan att tillgå. 15 Leveransbekräftelse från DatorButiken Följande mail från DatorButiken.com togs emot idag. Leveransbekräftelse från DatorButiken.com, Ditt Kund-ID är XXXXXXXX. Vi ber dig att alltid referera till detta Kund-ID vid kontakter med oss. Speciellt viktigt är att detta Kund-ID används vid framtida beställningar. Spara därför detta nummer på plats annan än i dataform för säkerhets skull. Din order med ordernummer XXXXXXXX har gått till packning idag klockan 15:25. Så snart Posten försett din försändelse med kollinummer kommer vi att skicka ett mail till dig 9

10 med denna information, så att du själv kan bevaka din leverans. Det händer tyvärr att Posten ej aviserar ankommet gods varpå det återsändes till oss - med onödiga fraktkostnader som följd. Om du ej inom de närmaste dagarna erhållit en avi från posten gällande ovanstående försändelse - vänligen kontakta ditt lokala postkontor. Se då till att ha informationen med kollinummer tillhands för att posten skall kunna finna ditt gods. Tack för din beställning och välkommen åter, Personalen på DatorButiken.com 16 Avi från Posten En avi från Posten har kommit och de beställda produkterna hämtas därmed ut. 10

11 11

12 17 Arbetet med nätaggregatet påbörjas Steg nummer ett var att lossa på de skruvar som höll fast skyddslocket och sedan skruva och koppla loss den stora, gula spolen som var placerad på lockets insida. All nedmontering sker med ett antistatisktarmband inkopplat. Även 80mm fläkten kopplas och skruvas bort så att kretskortet frigörs. Sedan monteras även det loss så att dess kylflänsar kan bedömas, till exempel hur de är fästa och vilka specifika komponenter de kyler. Alla nätaggregat innehåller i stort sett samma komponenter, dock är det en stor variation mellan olika tillverkare hur de är arrangerade. På grund av detta har inga uppgifter om det kommande vattenblockets utformning presenterats tidigare. 12

13 Kylflänsar De två kylflänsarna är tydligt synliga och på dessa är totalt sju transistorer fastskruvade. Även en åttonde transistor är fastskruvad på en tredje, mindre kylfläns. 13

14 Transistorer 18 Kylflänsar och transistorer bortmonteras Efter att ha studerat undersidan av kretskortet gick det att fastställa att kylflänsarna och transistorerna var fastlöda på kortet med små lödöar. Eftersom kylflänsarna inte på något sått inbjuder till något ingrepp som skulle kunna anpassa dem för vattenkylning är beslutet lätt att fatta, att kylflänsarna ska monteras bort och ersättas med ett kylblock anpassat för ett vattenflöde. Då det är omöjligt att lossa transistorerna från kylflänsen på grund av det trånga utrymmet till andra komponenter, blir det nödvändigt att även lossa dess från kretskortet för att kunna lossa flänsarna. 14

15 Ett av två fästen för en kylfläns Transistor Att ta loss dessa komponenter kunde göras på flera olika sätt. Det mest vedertagna är att smälta tennet med en lödkolv och sedan suga upp det med en tennsugare. Då det senare nämnda verktyget inte fanns till hands bestämdes det att istället försöka slipa bort den största delen av lödön och sedan värma det återstående tennet så att komponenten lossnade. Till slipningen användes Dremeln med diverse tillbehör, bland annat en borr och ett slipstift. 15

16 Efter några timmar var transistorerna och kylflänsarna bortmonterade. 16

17 17

18 19 PSU-blockets utformning Planen är att placera ett kopparblock, med en inre vattenkanal, i nätaggregatets övre del (ovanför kretskortets högsta punkt). Blocket kommer att fästas mot en av nätaggregatets kortsidor och det kommer att vara uppbyggt av tre skikt, där kanalen kommer att vara fräst i det mittersta. På undersidan kommer också ett antal ben att fästas, som kommer att omsluta och ta upp värme från den stora spolen som var placerad mellan de två gamla kylflänsarna. Transistorerna kommer att kylas genom att de fästs på ovansidan av blocket och de ansluts igen till kretskortet genom kablar som löds fast. Slangarna ansluts till blocket med hjälp av nipplar och slangklämmor. Blockets övergripande design är inspirerad av Zero Fan Zone (http://zfz.com/projects.asp?request=liquidenermax550w) 18

19 20 Transistorerna återmonteras Enligt uppgift ska inte återmonteringen av transistorerna genom kablar ha någon inverkan på nätaggregatets prestanda. De kablars som används är av samma typ som de som redan används av nätaggregatet, detta bör resultera i att de, genom sin låga resistans, inte har någon inverkan på transistorernas spänningar. Kablarna skalas och limmas sedan fast på kortet så att det senare kan vändas utan att kablarna lossnar. Kablarnas kopparkärnor löds sedan fast på lödöarna. 19

20 De andra ändarna av kablarna löds sedan fast på motsvarande ben på transistorerna, dessa är fortfarande monterade på de ursprungliga kylflänsarna för att lättare kunna bli identifierade. 20

21 21 Testkörning av nätaggregatet Spolen och elkabeln ansluts igen till kretskortet som tjuvkopplas så att det ska starta. (Ett nätaggregat av typen ATX måste egentligen vara anslutet till ett moderkort för att kunna startas, detta kan dock lösas genom att man kopplar en sladd mellan två specifika huvuden på molex-kontakten för moderkortet.) 21

22 Nätaggregatet startar, trots detta, inte och en felsökning kommer att inledas med särskild inriktning på lödningarna på kretskortet. 22 Felsökning av nätaggregatet Först kontrolleras att alla sladdar har lötts till rätt transistor och med en multimeter kollas att det finns spänning på kretskortet. Troligtvis har kallödningar uppstått på kortet och därför löds kablarna om. Stor tid läggs även ner på att se till att inga lödöar kommer i kontakt med varandra då detta också kan vara en anledning till att nätaggregatet inte startar. Efter en lång tids studerande, lödande och ändrande av kanaler och kablar är nätaggregatet redo för ännu en testkörning. 23 Testkörning nummer 2 av nätaggregatet Nätaggregatet startar på första försöket och ger enligt multimetern stabila spänningar på både 12 och 5 volt. 22

23 24 Ny Bilskrot Eftersom den första bilskroten visade sig ha ett litet utbud av färdigutplockade produkter har en med ett större utbud hittats. Visserligen tillhör den samma företag som den första, men ska enligt deras hemsida erbjuda väsentligt mycket mer. TR Bilåtervinning i Älta industriområde (http://www.bilskrotarna.se) Även en beskrivning av kylarens montering i en Volvo 240 har hittats i en verkstadshandbok, som kan komma till användning om man mot all förmodan måste montera loss en kylare själv. 23

24 24

25 25 TR Billåtervinning Inga kylare fanns att köp och trots en timmes slit med diverse medtagna verktyg gick det inte att få ut ett värmepaket ur någon bil. Har egentligen inte ens kommit fram till värmepaketet utan fastnat vid instrumentpanelen. Detta gör själfallet att förtvivlan rörande radiatorn stiger och att något nytt upplägg i syfte att få tag i någon behövs. 26 Alternativa kylare Efter att ha ringt runt till diverse bilskrotar har möjligheten uppstått att skroten på beställning monterar loss en kylare. Detta leder dock till att priset tredubblas så att det nästan mäter sig med priset på en nytillverkad kylare till en modern småbil. Dock är det behagligt att det i alla fall går att få tag i en kylare hos bland annat Gladö Bilskrot (http://www.glado-bilskrot.se) Ett annat alternativ som finns är att istället ta en motorkylare från en motorcykel då dessa har en likartad storlek och har fördelen att vara mer lättmonterade. Dock har motorcyklar sina egna skrotar vilket gör att arbete måste läggas på att finna dessa. 27 Motorcykelskrot Ingen motorcykelskrot har hittats vilket gör det omöjligt att hitta en kylare. Tillsvidare kvarstår därför endast alternativet från inlägg Ritning av PSU-blocket En primitiv men fullt användbar ritning på PSU-blocket har färdigställts. Enda egentliga skillnaden från den tidigare redovisade prototypen är att benen inte kommer att med. Anledningen är att monteringen av blocket försvåras. Nipplarna kommer att fästas genom att de två kvadratiska öppningarna, som skapas i och med kanalens ut- och inlopp, borras upp till önskad diameter så att nipplarna kan gängas fast. 25

26 29 CPU-blockets utformning Utformningen av CPU-blocket har påbörjat och den preliminära designen kan redovisas. Blocket har nu 3 nipplar då det kommit till kännedom att det kallaste vattnet bör för bästa kylförmåga träffa processorns varmaste punkt, nämligen mittpunkten. 26

27 30 Val av nipplar Nipplarna kommer att inhandlas från Biltema (http://www.biltema.se), då de är en av få distributörer av mässingnipplar i diverse önskad storlekar. Slangdiametern som kommer att användas är ½ vilket gör det befogat att använda nipplar + slangklämmor anpassade för 12 millimeters slang. (http://www.biltema.se/products/product.asp?iitemid=17792) 27

28 31 Ritningen av CPU-blocket Ritningen för CPU-blocket är färdigställd och enligt uppgift kommer det att fräsas av en person på Maquets (http://www.maquet.com) utvecklingsavdelning i Solna. På grund av detta har ritningen en avsevärt högre standard än PSUns ritning och har ritats i ett cad-program. Blocket beräknas vara färdigt senast vecka

29 29

30 32 Metallvaruhuset För att blocken ska kunna tillverkas behövs en metall god värmeledningsförmåga. I praktiken existerar egentligen bara två alternativ och det är koppar och aluminium. Metallen kommer att inhandlas från Metallvaruhuset, (http://www.metallvaruhuset.se) och med stor sannolikhet blir det koppar, då det är den av de två metallerna som har bäst värmeledningsförmåga och är lättast att arbeta med. Aluminium har sin fördel i sin relativt låga massa. 33 Inköp av koppar Cirka tio kilo koppar har inhandlats från metallvaruhuset. Alla behov utom ett kunde tillgodoses och det var kopparbiten till PSUn med en önskad tjocklek av 3 mm, som fick 30

31 ersättas av en bit med tjockleken 1 mm. Eftersom blocket inte får bli för tjockt, på grund av platsbrist i nätaggregatet, var detta det enda alternativet. 34 Ritning av PSU-blockets kanal På grund av att blocket kommer att bli smalare än väntat måste nipplarna bytas till 10 millimeters slangdiameter. Kanalens in- och utlopp kommer därför att enbart borras upp och inte, som tidigare bilder visats, sågas ut till blockets kant. 31

32 35 Tillverkningen av PSU-blocket påbörjas Bitarna från den tidigare presenterade PSU-ritningen kapas upp (totalt 3st) med hjälp av en vinkelkap. Sedan borras och sågas kanalen ut. 32

33 36 I-hoplimning av PSU-blocket De tre delarna limmas ihop med Super-Epoxy (http://www.clasohlson.se), ett lim som enligt tillverkaren är gjort för metaller och har en tätande- och vattenbestående fog, samt ska klara höga temperaturer över 110 o C under långa perioder. 37 CPU-ritningen skickas iväg CPU-ritningen samt den erfordrade mängden koppar har skickats till Maquet. 38 Nipplar inhandlas Nipplar inhandlas från Biltema. 39 Nipplar fästs på PSU-blocket De hål som märkts ut i ritningen borras och de två nipplarna limmas fast. 33

34 40 Lådan Alla komponenter kommer att placeras i en svart fotoväska i aluminium. Väskan bedöms ha en lämplig storlek, samt är lättarbetad. 34

35 41 Vattentanken En simpel vattentank tillverkas av en termos, med en volym av 1 liter, och två nipplar. Två håll borras i termosen och de två nipplarna limmas fast. Lufthinna som finns mellan de två metallcylindrarna är borta då hållen borrades för nipplarna. Så den kan den ses som en vanlig metallbehållare utan någon egentlig termoseffekt. 35

36 42 Bilkylare funnen Efter ett besök på Bromma Bilskrot igen hittades en Volvo 240 som fått sin instrumentpanel bortmonterad. Detta gjorde det möjligt att med lätthet montera loss kylaren ur bilens värmepaket. 43 Rengöring av radiatorn Kylaren rengörs och poleras samtidigt som två nya nipplar monteras på den. 36

37 45 Nätaggregatet monteras ihop PSU-blocket monteras ovanpå kretskortets komponenter samtidigt som dess transistorer fästs på blocket med hjälp av skruvar och antistatiska mattor. Hål för en stabiliseringsskruv och de två nipplarna borras i nätaggregatets ena sida. Den största av nätaggregatets spolar monteras på utsidan, på grund av platsbrist. Transistorernas lödpunkter skyddas med hjälp av eltejp. 37

38 38

39 46 Nätaggregatets placering ändras Nätaggregatet kommer inte att vara placerad i väskan som tidigare varit planerat. Anledningen är att det kommer att innebära en stor mängd tidskrävande kabeldragning, tid som inte finns. Den kommer därför att placeras helt traditionsenligt i datorn. Även det tänkta hårddisksblocket kommer inte, på grund av tidsbrist, att tillverkas. Samma metod som vid tillverkningen av PSU-blocket hade använts om det genomförts. 47 CPU-blocket hämtas hem Delarna anländer hem och är helt enligt belåtenhet. 39

40 48 CPU-blocket färdigställs Nipplar monteras på blocket vilket resulterar i att det nu är färdigt 40

41 49 Projektet utvidgas Idag kom klartecken från Nina Wedborn att mitt bildprojekt på 50 poäng kommer att innefatta arbete på detta vattenkylningssystem. Detta kommer att resultera i att vissa detaljer av systemet kommer att tillverkas utan att de redovisas i denna loggbok. Dessa tillhör då bildprojektet och kommer att redovisas i en separat loggbok. 50 Hål för radiatorn Ett hål för radiatorn sågas i väskan så att varmluften ska kunna ta sig ut. Hålet är cirkelformat med en diameter på 120mm. 41

42 51 Pumpens strömkabel Pumpen hade som standard en strömkabel som gick direkt till vägguttaget. Denna har ersatts av en kontakt med tillhörande kabel så att den kan tas bort. En strömbrytare har också lötts fast så att pumpen kan stängas av från väskan och inte bara genom att dra ur elkabeln. 42

43 52 Regling av väskan Insidan av väskan har reglats med trälister så att de olika komponenterna kan fästas. Även metallöglor har limmats fast så att vattentanken kan spännas fast med spännband. 43

44 53 Montering av diverse delar Aluminiumplattan med strömbrytare och kontakter, har fästs på baksidan av väskan. Där har även fyra (två på insidan och två på utsidan) nipplar monterats för vattenslangarna. 44

45 54 Silikonslang Stora problem har uppstått då den beställda slangen och slangklämmorna var för stor för nipplarna. Detta trots att den fakta som pressenterades i inlägg 30 verifierades av en person. (http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&threadid=416515) Totalt beställdes 3m ½ slang och 1m 3/8 slang för nätaggregatet. Även den senare var för stor, men den passade perfekt till de större nipplarna. Allt detta resulterar i att de den tre meter långa slangbiten och alla slangklämmor måste bytas ut, vilket naturligtvis leder till att färdigställandet av systemet kommer dra ut lite på tiden. Den meter slang som var användbar kopplades in, och pumpen provmonterades på två träreglar medhjälp av ett spännband. 45

46 55 Vattenpumpen provkörs Vattenpumpen provkördes med goda resultat i ett handfat. Detta visade sig även att strömbrytaren och den nya kontakten fungerade. 56 Ny slang Arbetet har stått still fram tills nu på grund av att de nya slangarna kom först idag. De nya slangarna har monterats i väskan. 57 Systemet provkörs Den slutliga i-hoplimningen av cpu-blocket är gjord vilket nu gör det möjligt att provköra systemet. Det första försöket kan bäst beskrivas som en katastrof då läckage på ett flertal ställen uppstod. Detta resulterade i att varje del av systemet var tvunget att monteras loss och trycktestas, vilket visade att både radiatorn, vattentanken och cpu-blocket läckte. Vattentanken eller termosen läckte vid fästet för locket vilket var lätt att åtgärda. CPU-blocket var inte heller det tillräckligt tätat vid ytan mellan över- och underdelen. Även detta var lätt åtgärdat. Radiatorn var svårare att fastställa men efter noggranna observationer kunde läckaget lättande lokaliseras till enbart nipplarna. Således var även dessa tvungna att tätas ytterligare med lim. 58 Systemet provkörs igen

47 Alla delar monteras återigen i väskan och provkörning nummer 2 går problemfritt vad gäller vattenflödet. Som förväntat är dock ljudnivån väldigt hög, genom att vidrationer från pumpen sprider sig i väskan. 47

48 59 Vibrationsdämpning av pumpen För att minska spridningen av pumpens vibrationer placeras den på två träpinnar som går över radiatorn. Mellan pumpen och reglarna placeras skumgummi och pumpen hålls slutligen fast med hjälp av spännband. Denna lösning minskar bara ljudnivån marginellt då pumpen trycktes mot väskan lock när väskan var stängd, vilket öka vibrationerna. Det enda som kunde lösa detta var att skumgummiskivan gjordes tunnare, så tun egentligen att den förlorade nästan all sin effekt. 60 Ytterligare vibrationsdämpning av pumpen Beslutet togs att göra om hela pumpens fästanordning. Istället för två träreglar används istället en tillkapad aluminiumbit som sedan bockats i båda ändarna för att skapa mera plats. Detta har möjliggjort att man kan använda en tjockare skumgummibit samtidigt som pumpen inte nuddar väskans lock. Istället för spännband har gummibaserad vulktejp använts vilket ytterligare minskar vibrationernas spridning. 48

49 49

50 61 Provkörning nummer En Zallman kylfläns monterades loss från en Pentium 4 processor på 3,0 GHz och ersattes med det vattenkylda cpu-blocket. (http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=145&code=009) Bolocket monterades bara provisoriskt då monteringshålen på moderkortet var upptagna av fästet för den ursprungliga kylflänsen, samt för att moderkortet hade behövts monteras loss. Ytan mellan processorn och cpu-blocket behandlas som brukligt är med en kylpasta för att värmen ska kunna transporteras bättre mellan de två. Provkörningen pågick i 40 minuter och innehöll varierande cpu-användning/värmeutveckling. Anledningen till att försöket varade så kort tid berodde på systemet är otestat under långa perioder och därmed kunde inte datorns säkerhet garanteras under en längre tid. Inga fysiska problem uppstod dock under försöket. 50

51 62 Test av nätaggregatet Det kommer inte att utföras något specifikt test av nätaggregatet. Anledningen är att minsta lilla variation av spänningsvärdet från nätaggregatet kan skada allt för många andra komponenter i en dator, till exempel hårddisken och processorn. Då det inte finns någon dator av ATX-standard tillgänglig, som kan i värsta fall offras för försöket, förblir nätaggregatet därför otestat. Dock ska inte glömmas att nätaggregatet vid tidigare mätningar uppvisat stabila spänningar på både 5 och 12 volt och därmed visat god duglighet. 62 Resultat Resultatet av testkörningen av systemet i en dator gick över förväntan. Både ljudnivån och temperaturen var acceptabel i jämförelse med ett luftbaserat system. För att kunna väga de båda systemen mot varandra gjordes två mätningar under samma förhållanden, ett med vattensystemet och ett med luftsystemet. Fläktarna konfigurerades så deras ljudnivå var likvärdig med pumpens och sedan startades mättningarna vid en rumstempererad processor. Under de 40 minuter långa mätningarna utfördes bland annat filmuppspelning samt en virusanalys av datorn. Programmet SpeedFan användes för att skapa en temperatur/tid-graf. (http://www.almico.com/speedfan.php) Vattensystemet: 51

52 Luftsystemet: 63 Några bilder på det färdiga resultatet

53 53

54 54

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh Projektloggbok Bild D Viktor Rydberg Gymnasium Nina Wedborn VT 2005 1 # Rubrik Datum 1 Mål 2005-01-20 Under höst- och vårterminen har mycket tid lagts ner på att färdigställa mitt projektarbete, ett komplett

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-04 Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se Innehåll Inledning... 3 Mått... 3 Medföljande komponenter...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Stingray Film. Pcbyggarkurs

Stingray Film. Pcbyggarkurs Stingray Film Pcbyggarkurs Inledning Val av delar Förberedelser, att tänka på Förberedelser i chassit Installation av processorn Installation av internminnet Installation av moderkortet i chassit Installation

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

bygg & fixa Colorsit EN60950 Aspire AS550W JNC LC- D500EXP Atrix 450T-SPT Bzerk BZ500W Be quiet Dark Power Pro 530W Cooltek CT600

bygg & fixa Colorsit EN60950 Aspire AS550W JNC LC- D500EXP Atrix 450T-SPT Bzerk BZ500W Be quiet Dark Power Pro 530W Cooltek CT600 bygg & fixa T e s t : 1 4 n ä t a g g r e g a t Testade nätaggregat BÄST I TEST BÄSTA BUDGETVAL Antec Phantom 500W Aspire AS550W Atrix 450TSPT Be quiet Dark Power Pro 530W Be quiet Dark Power 600 W Bzerk

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

AKAI S1000KB. Uppfräschning, service och minnesutbyggnad. Patrik Eriksson

AKAI S1000KB. Uppfräschning, service och minnesutbyggnad. Patrik Eriksson AKAI S1000KB Uppfräschning, service och minnesutbyggnad. Patrik Eriksson Akai S1000KB är, som namnet antyder, klaviaturversionen av standard-samplaren S1000. Den är en mycket omfångsrik uppenbarelse, eller

Läs mer

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna bygg & fixa T e s t : 1 2 d a t o r l å d o r Kall låda passar het dator De tider då datorlådan var kantigt gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna med lcd-skärmar,

Läs mer

Diverse hustips. Byte av radiatortermostat sid 2 6. Tilläggsisolering av fönster sid 7-10. Tips för köksavloppet i radhusen sid 11.

Diverse hustips. Byte av radiatortermostat sid 2 6. Tilläggsisolering av fönster sid 7-10. Tips för köksavloppet i radhusen sid 11. Diverse hustips Byte av radiatortermostat sid 2 6 Tilläggsisolering av fönster sid 7-10 Tips för köksavloppet i radhusen sid 11 Sidan 1 Byte av radiatortermostat Det är hög tid att byta termostater på

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR Instruktion 80-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

MODERKORT. Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell.

MODERKORT. Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell. MODERKORT Moderkortet är det kort som sitter på ena sidväggen i en systemenhet av tornmodell eller i botten på en systemenhet av vanlig bordsmodell. På detta kort monteras alla de delar som är nödvändiga

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Inför laborationen "Öppna din dator"

Inför laborationen Öppna din dator Inför laborationen "Öppna din dator" Dessa förberedelser går ut på att du ska studera hårdvaran i din egen dator. Det kan du göra utan att öppna datorn och utan att någonting går sönder. Kom bara ihåg

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3 S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Dok nr 999322 Version 3 Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Tack för att du har valt en produkt från Invitrea. Vi hoppas att du

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT Skarvskåp BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07 ARBETSINSTRUKTION 1. Introduktion 2 Allmänt 3 Satsinnehåll 4 Kabelförsegling med foamtape 5 INSTALLATION 6 Kabelpreparering 7 Kabelmontage i delbar SEAL-BLOCK 8 Kabelmontage

Läs mer

Montera Rörelsedetektor

Montera Rörelsedetektor 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 2 Skruva loss skruven från kretskortet.

Läs mer

Handbok Allmän PC-teknik

Handbok Allmän PC-teknik Handbok Allmän PC-teknik Handboken ger dig en grundläggande pc- och Internetkunskap. Här finns en introduktion till operativsystem och MS Office, och allt du behöver veta om datorsäkerhet. Du kan även

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver!

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! INR Angel vägg & dörr + dörr Läs detta innan du monterar duschen: Ställ

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Det bästa chassit. Vi har i detta jämförande test valt att fokusera på mellanmodellen

Det bästa chassit. Vi har i detta jämförande test valt att fokusera på mellanmodellen Det bästa chassit Som de flesta vet finns det flera sorters chassin. Här fokuserar vi på mellanstorleken och ser om några produkter är värda våra utmärkelser. AV PATRIK WAHLQVIST Vi har i detta jämförande

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Instruktion 60-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Instrumentbygge är det värt det?

Instrumentbygge är det värt det? Instrumentbygge är det värt det? Författare Johan Karlsson Nvi06a Niklas Sved Nvi06a Handledare Pia Malmbo Medbedömare Johan Näslund 1 Sammanfattning I vårt projektarbete har vi tagit reda på om det är

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer