Smart Grids in Sweden. Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smart Grids in Sweden. Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät"

Transkript

1 Smart Grids in Sweden Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät Bedömd tid Något om Power Circle och elhistoria Sammanfattning och slutsats Om elens roll och behovet av fungerande elnät Användarledet, om energieffektivitet och elfordon En antydan om en energivision för Sverige Stig Göthe Ordf i Power Circle 5-10min min 2-3min 1 Stig Goethe November 2009

2 Who is Stig Goethe? Presently, chairing three boards MSc KTH Electro + Sthlm Univ Economy in Vattenfall retirement - as vice president Senior role 1: International Consultant RIPASSO ENERGI Senior role 2: from 2005 Consulting, + board member roles H-O Enterprise IEA Implementing Agreement on Electricity Networks Analysis, Research and Development; to exchange knowledge of world practices and trends in network development. Participants: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and USA. (SA + Ind + Can) slide 2 Stig Goethe November 2009

3 Den svenska elkrafttekniska industrin* ) anställda + god tillväxt Exportvärde > 60 milliarder SEK *) Elkraftteknisk industri omfattar, forskare, tillverkare, kraftproducenter, elnätföretag etc, dvs alla som arbetar med elkraftteknisk verksamhet. Fordonsindustri skogsindustri Elkraftteknisk industri stålindustri Källa: Power Circle, 2009

4 Elektricitetens början inte alltid så visionär Elektricitet är en okänd kraft, som knappast kommer att få någon praktisk betydelse Ur fysikbok från 1800-talet

5 Pionjärandan Gällivari-Porjus är välkänd Vattenfall startar med tillförsikt, stil, stolthet, och gott humör tycks det. och även när järnvägen stod klar finns pionjärandan kvar - tycks det. Storslagna byggen och framtidstro

6 Sveriges elutveckling TWh 125 TWh? 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas

7 Var står vi nu? Från: Vi måste bryta elberoendet Till: Vi måste bryta fossilberoendet För nu handlar det nu om att nå klimatmålen genom att bl.a. använda allt vi har effektivare samt producera miljövänligare och helst förnyelsebart.

8 Sveriges relativa energianvändning Omkring 1970 når både olja och vattenkraft sin största relativa betydelse och bioenergin vänder kärnkraft Källor: Energikommissionen, SOU 1978:17; Energiläget 2004, Energimyndigheten ; SCB statistik 1970 Bio Annat bl.a. gas 2004 År

9 Innovatörs-exempel Jonas Wenström Johan Gustaf Richert Fredrik Vilhelm Hansen TWh 125 TWh 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Elutvecklingen kännetecken Pionjärfas Banbrytande ny teknik Närvaro av innovatörer Banbrytande strategiska beslut Statlig satsning Innovatörer och Entreprenörer sår och skapar Expansionsfas Förtroende för tekniken Tillgång till kapital Tillgång till kompetens Kostnadsbaserad ekonomi Producentvälde Statlig övervakning Marknadsfas Mättnad Konkurrens Kundvälde Den industriella nyttan skördas Statlig reglering? Med flera icke nämnda Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas?

10 Elutveckling och mot 2030 à 50 Ny pionjärfas 150 TWh 125 TWh 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Pionjärfas Med Vindkraft Solkraft Smartgrid Elbilar, VPar m.m Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas Klimatfasen

11 Sverige är bra på hållbar tillväxt. EU vet men inte alla svenskar. Detta p.g.a. omständigheter, tillfälligheter och tur! Elens andel ökar när energiförluster sänks! 1970 Antal invånare BNP per person Kr Energianvändning 448 TWh Energianvändning per person 55 MWh CO 2 -utsläpp per person 12 ton/år Elens roll i totalenergin 448 elandel 15 % elandel 36 % 2005 Antal invånare (+ 12%) BNP per person Kr (+ 80%) Energianvändning 405 TWh ( - 1%) Energianvändning per person 45 MWh ( - 20%) CO 2 -utsläpp per person 5.6 ton/år ( - 53%) Källa: STEM och SCB

12 Vad har då Sverige gjort ? Fossil - 40% Bio + 130% El + 130% Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadgas Kol och koks Biobränsle, torv mm Värmepumpar i fjärrvärmeverk Vattenkraftel Kärnkraftel Vindkraft Vi har ändrat industrins struktur effektiviserat och introducerat fjärrvärme och bio samt elektrifierat. Vi har höjt verkningsgraden! Källa: Energimyndigheten

13 Smart Grids in Sweden Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät Bedömd tid Något om Power Circle och elhistoria Sammanfattning och slutsats Om elens roll och behovet av fungerande elnät Användarledet, om energieffektivitet och elfordon En antydan om en energivision för Sverige Stig Göthe Ordf i Power Circle 5-10min min 2-3min 13 Stig Goethe November 2009

14 Ledningsnäten De nya resurserna ställer krav på elnäten! Large scale Wind Överföring reglering /balans Large solar Wind Överföring /reglering Lokal överföring/balans TRANSMISSION Stora anläggningar ställer krav på internationell handel Small solar EHV & EHV New domestic patterns Elkvalitet, lokal överföring, mätning Systemlösningar Systemlösningar DISTRIBUTION Många små blir en storskalig fråga Var står tekniken??

15 Kraftsystemfrågor Registrerade vindkraftverk under utveckling Totalt MW Motsvarar ca 60 TWh 6400 MW 26 % 5340 MW (*) 22 % 5580 MW 23 % Snitt 1 Snitt MW 29 % Källa: Svenska Kraftnät Snitt 4

16 CO2 fri produktion BorWin 1, världens största vindpark 128 km sjökabel 75 km landkabel Källa: ABB

17 Ledningsnäten 1 Förutsättning IT + Elkraftteknikutveckling IT-utvecklingen är enorm sedan många år Priset faller till 1/10 på 6 à 7 år Aug år MB för 260 kr på Clas Ohlson Okt GB 199 SEK på Clas Ohlsons internetbutik Morse lag gäller fortfarande, fördubbling/halvering var 18 mån

18 Ledningsnäten 2 Förutsättning IT + Elkraftteknikutveckling Var står kraftelektroniken? HVDC light på 10 år /-10kV 3MW Drivpaket för tåg Volym Vikt Förluster Pris 100 % 100 % 100 % 100 % /-320kV 1200MW Fortsatt tryck nedåt Utvecklingen 5 årssteg till 2005

19 Ledningsnäten 3 Förutsättning IT + Elkraftteknikutveckling Var står kraftelektroniken? Ny teknik gör nya kraftledningar möjliga. Helt nya möjligheter för markanvändning NorNed kabel HVDC Project Omöjligt projekt - för några år sedan! The longest underwater high-voltage cable in the world Clients: Statnett and TenneT Transmission capacity: 700 MW DC Voltage: ± 450 kv Length of DC cable: 2*580 km Water depths: Up to 410 m Project start: January 2005 Completion time: Approx. three years

20 Ledningsnäten 4 Förutsättning IT + Elkraftteknikutveckling + annat Energinet Danmark har kommit långt! Beslut från 2009 alla nät i kabel senast 2030! Source

21 SmartGrid oriented situation problems Impact on countries, however, varies. DK generation in year 1985 Transmission needs is one aspect and it varies DK generation in year 2009.but the balancing problem is Equal and common to all. 21 Stig Goethe November 2009

22 Reglerkraft och styrmetoder Minut Timme Dygn Månad År Sekunder Teknik Tidsskala för reglerbehovet Elhandel i olika marknader Här kommer nya krav som måste lösas på nytt sätt Reglering via teknik t.ex. smartgrid korttidsreglering t.ex. via SvK balanskraftköp dygnsreglering via börspriser Årsreglering via börspriser

23 CO2 fri produktion Det krävs både ny överföring och nya balanslösningar för storskalig vind Sources Vattenfall and EWIS

24 SmartGrid oriented actions Efficient heating Heat pumps give 3 5 times more energy Sweden in world champion in heat pumps 50 % of all villas (or semi detached) have heat pumps 2008 heat pumps produced ~ 15 TWh of sustainable energy slide 24 Stig Goethe November 2009

25 och så gäller det att inte glömma elsäkerhet och kvalitet, trots att allt blir mer och mer komplext System breakdown in Italy sept Stig Goethe PC

26 SmartGrid oriented situation problems Example of new concerns Related to SmartGrid Adding local balancing structure? Techn R&D Demos Production Control systems Flex load Consumption Local production Flex prod New ICT structure? New regulation structure? slide 26 Stig Goethe November 2009

27 SmartGrid oriented actions T S O s Stake-holders in Smart-Grid 27 Stig Goethe November 2009

28 SmartGrid oriented actions Grid system actions slide 28 Stig Goethe November 2009

29 Så kan vi använda den insparade elen 1500 mils körning drar ca: 2400 kwh Alternativ, köp 1/2000-del av ett vindkraftverk

30 SmartGrid oriented actions Planned demo sites ( Area: Trondheim/Åre/Östersund/ Sundsvall Target Group: Tourists Area: Smedjebacken/Ludvika/Hedem ora Target Group: Technical Services within the communities Area: Tanum Target Group: World Heritage Area: Stenungsund Target Group: Facility management company Area: Göteborg Target Group: Test Site Sweden (TSS) Area: Växjö Target Group: Car pool for students Area: Piteå Target Group: Students in the adventure industry Area: Gävle/Sandviken Target Group: Shopping Area: Stockholm Target Group: King and Queen of Sweden/ Postal Service Area: Stockholm Target Group: Arlanda airport/internal transportation Area: Gotland Target Group: Airport and harbour/ rent- a-car service +SME cars + Smart Grid Area: Kalmar Region (Mörbylånga/Borgholm) Target Group: Elderly service slide 30 Stig Goethe November 2009

31 Smart Grids in Sweden Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät Bedömd tid Något om Power Circle och elhistoria Sammanfattning och slutsats Om elens roll och behovet av fungerande elnät Användarledet, om energieffektivitet och elfordon En antydan om en energivision för Sverige Stig Göthe Ordf i Power Circle 5-10min min 2-3min 31 Stig Goethe November 2009

32 Elens roll i totalenergin 448 Historia och en icke helt otänkbar vision? Behöver utvecklas och kommuniceras! < 425 Vision Trots folkmängdsökning och högre energiuttag kan en högre elandel, sparande och högre bioandel ge klart lägre fossilandel! (Elexport är rumsfähigt) elandel 15 % elandel 36 % elandelen % >180 TWh Om 25 år är vi, (som en idéskiss) Jämfört med miljoner +11% BNP är /pers + 85% Energianvändning + 5% Energi per capita 43TWh - 6% CO 2 -utsläpp per person 2-3 ton/år Reduktion av CO 2 >40% 2025 Men OBS Thailandsresor är ej beaktade

33 Kan drömmen om Thailandsresan räddas? Breaking News, Electric Airplanes!! Top Speed 250 km/h 20 kw engine 1 h max air time Range approx 200 km

34 Tack för uppmärksamheten

FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA

FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA Bild 1 Innovasjon og nettutvikling Stig Göthe, Power Circle, Vindforsk, IEAs ENARD

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Laddhybrider och elfordon

Laddhybrider och elfordon Laddhybrider och elfordon Branschgemensam FoU i Sverige Elmåledagarne - EBL 12. november 2008 Clarion Hotel Royal Christiania Sten Bergman Laddhybrider och elfordon Nyckelfaktorer som påverkar utvecklingen

Läs mer

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020 Med vindkraft i tankarna Vindkraft i Sverige 2020 Innehåll Sammanfattning 5 1. Bakgrund 9 2. Behov av el från vindkraft 10 2.1 Högre krav från EU på produktion av förnybar el 10 2.2 Framtidens transportsystem

Läs mer

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Aktuell utveckling av EU program och direktiv med särskild tonvikt på bioenergi internationellt, nationellt och regionalt, bioenergi i Blekinge samt några aktuella

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Balansering av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften Fredrik Obel Mikael Amelin Lennart Söder NEPP internal

Läs mer

SMARTA ENERGISYSTEM Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

SMARTA ENERGISYSTEM Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle SMARTA ENERGISYSTEM Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt samhälle ska med analyser

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Pågående svenska elbilsprojekt Vikten av samverkan, nya tankebanor och leverantörer. Lillemor Lindberg, Innovatum Teknikpark

Pågående svenska elbilsprojekt Vikten av samverkan, nya tankebanor och leverantörer. Lillemor Lindberg, Innovatum Teknikpark Pågående svenska elbilsprojekt Vikten av samverkan, nya tankebanor och leverantörer Lillemor Lindberg, Innovatum Teknikpark L EV Adapt JV V 2 Plug-in Hybrid Pågående svenska elbilsprojekt BLIXT / ZE SAAB

Läs mer

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar!

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar! Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2008 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Vi SER framåt! Rapport från Årsmötet 2 Framtidens

Läs mer

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv

Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Framtidsbilder och forskningsbehov för elsystemet - Sett ur ett systemperspektiv Slutrapport från Elforsks projekt: Roadmap för elsystemets utveckling Elforsks rapport 10:22 Harald Haegermark, CHH Consulting

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION Examensarbete Evin Jamal Stockholm 2013-02-15 SAMMANFATTNING Svenska Kraftnät (SVK) vill utveckla ett energisystem med syfte att minimera utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

Vad är det? Varför händer det? Konkreta steg

Vad är det? Varför händer det? Konkreta steg Håkan Johansson ABB ISI Smart Grid Örebro 2010 11 16 Smart grid i praktiken Vad är det? Varför händer det? Konkreta steg November 16, 2010 Slide 1 ABB ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka

Läs mer

Det energiproducerande huset

Det energiproducerande huset Det energiproducerande huset Johan Holmkvist 2007-06-04 Handledare: Göran Sidén Examinator: Marie Matsson Abstract We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energislag!

Bioenergi Sveriges största energislag! Bioenergi Sveriges största energislag! Gustav Melin Stockholm 2012-04-17 www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se AEBIOM

Läs mer

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer