Standardisering av e-handelsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardisering av e-handelsplats"

Transkript

1 Standardisering av e-handelsplats Examensarbete C-nivå 10p för Institutionen för Datateknik, Mälardalens Högskola Arbetet utfört på IBM Svenska AB, Hållsta Handledare skola: Peter Funk Handledare IBM: Peter Hellberg Tommy Svensson Marko Uusitalo Eskilstuna

2 Sammanfattning IBM Svenska AB i Eskilstuna handhar förvaltningen av flera kunder som bedriver handel via Internet. Idag används verktyget Net.Commerce för att utföra dessa tjänster, men nästa generation av Net.Commerce kallat Commerce Suite (som ingår som en del i WebSphere) finns redan att tillgå. Flera av IBM:s kunder har uttryckt intresse av att använda WebSpherepaketet som plattform för sina affärer. En av kunderna har idag en e-handelsplats som är ostrukturerad och inte följer IBM:s standardmall. För att inte behöva bygga om hela systemet från grunden behövde det ske en standardisering av e-handelsplatsen för att en uppgradering till Commerce Suite i framtiden skall vara möjlig. En del av standardiseringen var att åtgärda synliga fel som fanns i systemet. Detta innebar bland annat att standardisera katalogstrukturen, vilket gjordes med hjälp av ett program. Att implementera detta program var en del av uppgiften. Standardiseringen bestod sedan av ytterligare modifieringar av systemet. Analysen av standardiseringen gav ett positivt resultat, ingenting tydde på att systemet skulle ha påverkats negativt av de modifieringar som gjorts. Fortsatt arbete krävs dock för att konfigurera e-handelsplatsen helt till den standard som IBM har tagit fram för Net.Commerce. 2

3 Förord Denna rapport är skriven för att beskriva det arbete och de resultat vi kommit fram till under vårt examensarbete på IBM Svenska AB i Hållsta. Vi skulle vilja tacka följande personer: - Vår handledare på Mälardalens Högskola, Peter Funk, för ett ovärderligt stöd och brinnande engagemang under vårt examensarbete. - IBM för möjligheten de gav oss att genomföra arbetet hos dem. - Peter, Kent, Anders och övrig personal på IBM som, på ett eller annat sätt, hjälpt oss framåt. - Mikael Johnsson och Andreas Örmo, i motgång och medgång. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Förord...3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Uppgift Arbetssätt och metoder Standardisering av en e-handelsplats Bakgrund Net.Commerce E-handelsplatsen X Syfte Uppgift Utförande Utförande av standardisering Förberedande del Studie av Net.Commerce och dess komponenter E-handelsplatsernas struktur Program för katalogstruktursförflyttning Implementation Testning Arbetsplan Kompilering av systemet Standardisering av katalogstrukturer Ändring av sökvägar Omkompilering av systemet och åtgärdande av fel Omstart av e-handelsplatsen X Slutsatser och konsekvenser Analys av standardiseringen Framtida arbete...17 Referenser...19 Standardiseringen av systemet...20 Net.Data version Vad är Net.Data?...21 Net.Data:s makrostruktur...21 Om IBM (International Business Machines):...23 IBM internationellt...23 Forskning och utveckling...23 IBM Sverige...23 Fakta...25 IBM Fakta IBM Svenska AB Fakta IBM i Hållsta 1999/

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund IBM [se bilaga Om IBM för fakta om företaget] har utvecklat ett standardsystem för att handha alla de vanliga situationerna på en e-handelsplats. Det rör sig till exempel om att visa en produktkatalog, lägga varor i en varukorg samt att beställa varorna i varukorgen. På grund av den snabba utvecklingen av webbtjänster har detta standardsystem genomgått ett antal versionsuppdateringar under de år det har funnits. Före den senaste versionen hette systemet Net.Commerce [se Net.Commerce], men den ingår nu som en komponent i paketet WebSphere under namnet Commerce Suite. Vid IBM:s anläggning i Hållsta utanför Eskilstuna handhas förvaltningen av ett antal e- handelsplatser byggda i olika versioner av Net.Commerce för kunders räkning. På grund av de snabba förändringarna på området har uppbyggnaden av utvecklingsmiljöerna för de olika kunderna följt olika standarder. I efterhand har en modell för hur miljön ska konstrueras tagits fram och ett antal e-handelsplatser har organiserats därefter. Det återstår nu ett kundområde att standardisera vilket man har väntat med då den har en helt annan struktur än övriga e- handelsplatser. Att standardisera är nödvändigt för att kunna uppgradera e-handelsplatsen till WebSphere. 1.2 Uppgift Uppgiften bestod av att utreda vilka förändringar som behövs för att anpassa den ickestandardiserade e-handelsplatsen för programutveckling så att den följer den framtagna standarden. Därefter att göra de förändringar som är möjliga samt utreda konsekvenserna av dessa. Målsättningen med förändringarna var att e-handelsplatsen efter standardiseringen skulle fungera på ett tillfredsställande sätt och att första steget för att kunna uppgradera till Commerce Suite skulle vara taget. 5

6 1.3 Arbetssätt och metoder Vad är en e-handelsplats egentligen? Hur fungerar det? Vad finns innanför skalet? För att möta uppgiften på ett så bra sätt som möjligt ägnades den inledande tiden åt att ta reda på vad en e-handelsplats är, dess funktionalitet och utifrån detta ha en bra baskunskap för att lösa uppgiften. Övergripande litteraturstudier, sökning efter information om e-handelsplatser på Internet och IBM:s intranät låg till grund för det fortsatta arbete. En introduktion av programmet Net.Commerce gavs av personal som arbetar med verktyget. För att tränga djupare in i det specifika problemet studerades existerande dokumentation om dels en standardiserad e-handelsplats och den icke standardiserade e-handelsplatsen där behovet av en standardisering fanns. Väl insatta i systemen och dess skillnader, påbörjades en analys av problemet. Vad behövde göras? Vilket tillvägagångssätt skulle användas? Tillsammans med handledaren på skolan planlades delar av uppgiften och det framkom att ett program skulle underlätta en del av standardiseringsarbetet. 6

7 2. Standardisering av en e-handelsplats 2.1 Bakgrund Net.Commerce IBM släppte 1997/1998 version 3 av sin e-handelslösning Net.Commerce, som är ett generellt paket för att skapa en e-handelsplats på Internet. Net.Commerce paketet finns att tillgå till Windows NT, Sun Solaris, AIX med flera operativsystem. Net.Commerce finns i två olika utföranden, Start och Pro. Start är ämnad för det lite mindre företaget som snabbt vill sätta upp en e-handelsplats, medan Pro är mer avancerad och innehåller ytterligare funktioner. Oftast säljs Net.Commerce till kunder som vilken programvara som helst, men IBM kan vid stora projekt tillhandahålla uppbyggnad och support av en e-handelsplats. För tillfället finns det en handfull stora e-handelsplatser i Sverige som IBM underhåller. Net.Commerce paketet består av sex olika komponenter [InternetRef2]: Net.Commerce server, Net.Commerce Administrator, DB2 Universal Database version 5, Domino Go Webserver version 4.6, Net.Data version 1 [se bilaga Net.Data] och CommercePOINT etill version 1. Några egenskaper såsom Shurety [Shurety99] beskriver dem: Enkla eller multipla affärsinstanser I Net.Commerce är det möjligt att skapa både enkla och multipla (s.k. galleria eller mall) instanser av affärer. Det går att expandera e-handelsplatsen vartefter behov uppstår. Multipla plattformar Net.Commerce är ett verktyg som stöder flera olika typer av plattformar. 7

8 Databasutvidgning Databasen som används i Net.Commerce kan utvidgas med egna gränssnitt. Systemintegrering Net.Commerce stödjer integration med andra affärssystem. Dynamisk generering av webbsidor Net.Commerce tillhandahåller visning av aktuell information från databasen. Importmöjligheter av data Möjlighet att importera externt data till databasen. Flera språk Net.Commerce är anpassad för att publicera sidor på flera språk (engelska, spanska etcetera.). Säkerhet Net.Commerce stöder flera olika sätt att utföra betalningar och transaktioner över Internet. Produktrådgivare En sökfunktion som hjälper kunden att hitta varor. Kunden har också möjlighet att jämföra olika varor ur sortimentet. Dessutom är skalbarheten 1 en fördel som Net.Commerce har. Skalbarhet är ett av de krav som företagen ofta ställer när de ska välja verktyg för att skapa en e-handelsplats [se InternetRef1]. 1 Skalbarhet är hur mycket man kan tänja på resurserna. Det vill säga, hur mycket minne som kan installeras i en dator eller hur många användare som kan arbeta i ett system samtidigt. 8

9 2.1.2 E-handelsplatsen X En av IBM:s kunder, e-handelsplatsen X 2, är skapad tidigare än de andra och den första versionen av denna e-handelsplats skapades med version 1 av Net.Commerce. Idag är det version 3 som är den som används. E-handelsplatsen X har, efterhand att IBM kommit med nya versioner av Net.Commerce, uppgraderats och körs även den idag med version 3 av Net.Commerce. Dock har uppdateringen av denna e-handelsplats inte skett enligt de framtagna mallar som IBM har och avviker till stora delar från de andra e-handelsplatserna vad gäller struktur och uppbyggnad. Hittills har inga försök gjorts för att standardisera X. Anledningen till detta är att genom åren har enskilda personer gjort förändringar av och uppdateringar på X utan att följa någon standard. Strukturen på e-handelsplatsen har blivit kraftigt eftersatt på grund av detta. De andra e-handelsplatserna är skapade i version 3 av Net.Commerce och följer i stort sett den standardmall som IBM har för e-handelsplatser skapade med Net.Commerce. E-handelsplatsen X är en relativt stor Internetbutik. I sortimentet finns drygt unika artiklar och storleken på databasen är 436MB. E-handelsplatsen X såg dagens ljus för första gången 1997, och är ganska unik i och med att den överlevt två generationsväxlingar. Det enda som gjorts är uppdateringar av programvarorna i applikationen och ändringar som är beroende av dessa. E-handelsplatsen X var, när den kom, bland de första nätbutiker som var dynamiskt uppbyggd. Med detta menas att man körde mot databaser för att hämta artiklar och information om dem. Tidigare var artiklarna skrivna direkt på HTML-sidorna. 2.2 Syfte Nyligen kom den nya generationen e-handelsplatsverktyg av IBM, Net.Commerce ingår som en komponent i ett paket kallat WebSphere. Net.Commerce har bytt namn i detta paket till Commerce Suite. Det finns önskemål hos kunderna att uppgradera systemen från Net.Commerce till Commerce Suite. Denna process är möjlig att genomföra då IBM har 2 E-handelsplatsen kommer i fortsättningen kallas X på grund av att IBM inte önskar att kundens namn skall publiceras i rapporten. 9

10 byggt Commerce Suite systemet på så sätt att Net.Commerce automatiskt skall kunna migreras till den. För att en uppgradering skall kunna ske ställs det vissa krav på det befintliga Net.Commerce systemet. Krav som e-handelsplatsen X inte klarar av att uppfylla och därmed skulle en uppgradering till Commerce Suite bli en ytterst svår process. För att en uppgradering av e- handelsplats X till Commerce Suite i framtiden skall vara möjlig att genomföra krävs det att den standardiseras till att följa standardmallen för e-handelsplatser skapade i Net.Commerce. En anledning till att kunderna vill genomföra uppgraderingen till Commerce Suite är ny funktionalitet. Numera finns möjligheten att bedriva auktioner på sin e-handelsplats, dessutom har betalningssäkerheten ökat ytterligare i Commerce Suite. Olika priser kan bestämmas för olika kundgrupper, det vill säga olika kunder och kundtyper kan ha olika mycket rabatt, medan andra kunder eventuellt inte har någon rabatt alls. Priserna kan även sättas att ändras automatiskt vid ett visst klockslag. Ett exempel på detta kan vara att om en viss kampanj börjar vid midnatt ändrar Commerce Suite själv priset på varorna som skall rabatteras vid denna tidpunkt, och man behöver inte göra några manuella ändringar som fallet är i Net.Commerce. Ytterligare en anledning till varför en uppgradering är önskvärd är att IBM efterhand kommer att minska sin support på produkten Net.Commerce och istället koncentrera sig på Commerce Suite. Kunder som inte har uppgraderat sina e-handelsplatser riskerar då att få vänta länge innan man från IBM:s sida kan bistå med hjälp om det uppstår fel i Net.Commerce. I framtiden kommer situationen med allra största sannolikhet vara sådan att det inte går att få någon support över huvudtaget till Net.Commerce. 2.3 Uppgift Uppgiften var således att jämföra e-handelsplatsen X med de andra e-handelsplatserna för att kartlägga eventuella skillnader i systemen. För detta användes bland annat dokumentation om hur både e-handelsplatsen X, samt en annan e-handelsplats, Y, var implementerade. E- handelsplatsen Y är installerad enligt standarmallen för Net.Commerce och därmed 10

11 representativ för ett standardsystem. I dessa dokumentationer stod det beskrivet var olika komponenter var placerade i filsystemet, kommandon för att köra system etcetera. När dokumentationen för e-handelsplatsen X granskades visade det sig att vissa delar skiljde sig åt jämfört med Y. I X:s system var HTML-filerna för systemet samt makron placerade på ett sådant ställe att de inte stämde överens med Y, det vill säga, de låg ej på den position där de ska ligga efter en standardinstallation. Efter ytterligare undersökningar visade det sig att även andra delar av systemet såsom script ej heller låg på samma plats, jämfört med Y. Dock finns det ingen standard som säger att script skall ligga på en specifik plats i systemet, och därför är inte de intressanta för fortsatta undersökningar. Den enda relevanta och synliga skillnaden mellan systemen var därför katalogerna för HTML-filer och makron. 2.4 Utförande En uppenbar åtgärd vore att flytta över katalogerna med HTML-filer och makrofiler så att systemet följer IBM:s standardmall. För att göra detta valdes att skapa ett program som kan användas till att flytta över HTML-katalogerna samt makrokatalogerna till deras respektive plats i ett standardsystem. Tanken var att programmet skall kunna användas av vem som helst som har ett Net.Commerce system som behöver standardiseras. Målet var att göra ett program som skulle vara lätt att använda. Programmet skulle trots allt vara ett hjälpmedel i en standardiseringsprocess och skulle därför inte behöva bli en bromsklots i den processen. Exempelvis skulle den kunna finnas tillgänglig för nedladdning på IBM:s intranät. Idén bygger på att användaren får ange sökvägarna till var HTML-filerna och makrona befinner sig i det icke-standardiserade systemet. Programmet skall sedan genomföra en kopiering av filer och underkataloger så att de hamnar på standardplatsen i systemet. Ägaren av systemet behöver inte vara medveten om vilka kataloger som är standard i systemet, utan programmet i sig vet från början var filerna skall flyttas. Programmet skall även se till att ägare samt grupptillhörighet till filer och kataloger skall bibehållas efter förflyttningen. Filsystemet måste ju vara identiskt efter en förflyttning för att undvika behörighetsfel som annars kan uppstå. För att programmet skulle vara lite mer dynamiskt vore det bra med en generell överflyttningsfunktion, det vill säga att användaren själv väljer både källa och mål för katalogstrukturen. 11

12 När väl programmet har körts skall en uppstart av systemet ske för att validera konfigureringen och identifiera eventuella fel som uppstått på grund av standardiseringen av katalogstrukturen. För att det inte skall behöva uppstå driftsstopp för e-handelsplatsen är det viktigt att ta en backup av systemet för att det ska vara möjligt att återgå till den ursprungliga konfigureringen. 12

13 3. Utförande av standardisering 3.1 Förberedande del Studie av Net.Commerce och dess komponenter För att få förståelse för hur Net.Commerce är uppbyggt och hur det fungerar, ägnades mycket tid åt att söka efter information om detta. Förutom interna dokument på IBM, ger boken "Ebusiness with Net.Commerce" [Shurety99] en bra beskrivning av verktyget Net.Commerce. I dessa skrifter beskrivs uppbyggnaden och kommunikationen mellan Net.Commerce olika komponenter E-handelsplatsernas struktur För att få en god överblick och tillräcklig insikt i hur en standardiserad e-handelsplats skiljer sig från en icke standardiserad, inleddes arbetet med att studera hur en katalogstruktur för en standardinstallation strukturmässigt såg ut. Genom att detaljstudera både dokumentationen och den faktiska implementationen av e-handelsplatserna, kunde slutsatsen dras att dokumentation och implementation stämde överens och att den andra e- handelsplatsstrukturen, till stora delar, inte följde en standardinstallation. Till programmet som skulle skrivas behövdes kunskap om var vissa delar av katalogstrukturen skulle ligga enligt standardmallen. I övrigt var det nödvändigt att även undersöka vilka andra konfigureringar som påverkades av standardiseringen. I detta ingick att se vilka sökvägar i konfigurationsfilerna som kunde påverkas. 3.2 Program för katalogstruktursförflyttning Implementation Mot bakgrunden av det som tidigare tagits upp och den analys som gjorts skapades ett program skrivet i C för att enkelt flytta hela katalogstrukturer i ett Net.Commerce system. 13

14 När programmet körs möts användaren av en meny där denne kan göra olika val: - 1. Flytta HTML-filernas katalogstruktur - 2. Flytta makrofilernas katalogstruktur - 3. Flytta valfri katalogstruktur - 4. Avsluta Om användaren väljer något av alternativen 1-3 så presenteras en ny fråga där användaren ombeds att mata in sökvägen för var de aktuella filerna ligger. Om användaren valde alternativ 3 kommer det ytterligare en fråga där användaren får skriva in sökvägen till målet. Härefter anropas funktionen scan_dir, en funktion som läser av allt innehåll i en angiven katalog. Varje fil och katalog skickas sedan vidare till nästa funktion file_copy. File_copy känner av ifall det som skickades till funktionen var en fil eller katalog. Om det var en katalog, skapas en identisk katalog i den nya katalogstrukturen. Rättigheterna läses av för originalkatalogen och sätts till detsamma för den nya katalogen. Sedan rekurserar funktionen nedåt i katalogstrukturen. Om det var en fil som funktionen file_copy tog emot utförs en ren kopiering, ägare och grupptillhörighet ändras ej då flaggan -p används. Denna procedur sker sedan för alla filer och kataloger under den angivna sökvägen Testning Testning och verifiering av programmet gjordes på temporära katalogstrukturer innan det användes på e-handelsplatsen X. Det ursprungliga programmet utvecklades och testades i Windows-miljö, varefter det anpassades till UNIX/Linux/AIX miljö. Tester gjordes ånyo för att säkerställa att konverteringen från Windows till UNIX inte genererat några fel. När sedan programmet kunde köras gjordes tester på systemet där e-handelsplatsen X var installerad för att än en gång testa kompabiliteten för programmet. Detta test gjordes på skräpkataloger innan en skarp körning på de riktiga katalogstrukturerna gjordes. Att filernas innehåll och katalogstruktur överensstämde med originalet verifierades efter varje testning 14

15 3.3 Arbetsplan En arbetsplan togs fram för standardiseringen. Alla eventuella problem skulle registreras och beaktas och detta skulle ligga till grund för det sista steget i arbetet, analysen. De olika faserna var att: Kompilera systemet. Standardisera katalogstrukturer. Ändra sökvägar. Kompilera om systemet och åtgärda fel. Starta om e-handelsplatsen. Analysera standardiseringen 3.4 Kompilering av systemet I initialskedet var det viktigt med en försäkran om att e-handelsplatsen X 3 var i rätt författning när arbetet påbörjades. Kompilering av alla makefiler innan första konverteringen av e-handelsplatsen X var nödvändig för att eliminera denna eventuella felkälla. Denna procedur gav upphov till ett flertal felmeddelanden av likartad karaktär. Datumet på ett par av makefilerna härledde att filer med suffixen.bind och.c samt ytterligare en fil behövde sparas om. Kopior gjordes och de gamla filerna togs bort. Allt kompilerades om och denna gång gick hela förfarandet igenom utan anmärkningar. 3.5 Standardisering av katalogstrukturer Till att börja med togs backup av de aktuella strukturerna. Därefter kördes programmet för katalogstrukturförflyttning med lyckat resultat. För att e-handelsplatsen skall vara identisk efter att förflyttningen av katalogstrukturen gjorts var det viktigt att ägare och grupptillhörigheter för filerna och katalogerna bibehölls. Personal som jobbar med e- 15

16 handelsplatsen tillhör olika grupper. Olika grupper har olika rättigheter med avseende på vilka kataloger och filer de får modifiera. 3.6 Ändring av sökvägar För att rätt filer skulle pekas ut efter standardisering behövde sökvägar ändras i den berörda konfigurationsfilen. Sökvägar korrigerades till de nya katalogstrukturerna och även sökvägen till databasen ändrades. De båda scriptfilerna som startar och stoppar system innehöll även de sökvägar som ändrades. Alla dessa förändringar av sökvägar gjordes manuellt. Vid behov skulle detta kunna automatiseras. 3.7 Omkompilering av systemet och åtgärdande av fel Omkompilering av systemet efter förändringarna gick utmärkt. De enda felen som kunde registreras var att ett par sökvägar inte var riktiga. Efter att ha korrigerat dessa manuellt fanns inget att anmärka på. 3.8 Omstart av e-handelsplatsen X Alla förberedelser var gjorda för en omstart av hela e-handelsplatsen. Det som var av intresse i detta skede var bland annat det som skrevs ut till de loggfiler som systemet har. Där kunde en del av svaren finnas om standardiseringen av katalogstrukturerna haft någon negativ påverkan på e-handelsplatsen eller om första steget mot en standardisering varit lyckad. En total omstart innebar att servern stängdes av för att sedan startas upp med de nya inställningar som skulle gälla. Omstart av hela systemet tog cirka 15 minuter innan allt var initierat och igång. Fakta från uppstarten registrerades i systemets loggfiler. 1 3 Allt arbete på e-handelsplatsen X utfördes på en testmaskin, som var en exakt kopia av den riktiga e-handelsplatsen. Dock skiljer sig hårdvaran markant från den riktiga e- handelsplatsen. 16

17 4. Slutsatser och konsekvenser 4.1 Analys av standardiseringen Systemet kunde inte startas upp i sin helhet efter konvertering. Felsökning visade att konverteringen av filer och strukturer utförts rätt. Därefter fortsatte felsökning i system och konfigurationsfiler [se bilaga Standardisering av systemet]. Felet som uppstod efter omstart av systemet var hårdvarurelaterat. Inga tecken fanns heller på att ändringar i katalogstrukturen var orsak till fel. Felet som genererades i detta skede var av sådan art att endast personer med god kännedom om hårdvaror, operativsystem och programvaror skulle ha möjlighet att gå vidare med felsökningen. Tekniker på IBM bekräftade att felsymptom starkt indikerade på hårdvaruproblem. Tyvärr hade man på IBM varken resurser att ta itu med de hårdvarufel som uppstod eller att ta fram en ny testmiljö för fortsatt arbete inom rimlig tid. Testning avslutades med analys av loggfiler och den nya katalogstrukturen som visade sig vara intakt och enligt standard. Enligt systemansvarige var målet med uppgraderingsarbetet uppnått. En uppgradering skulle inte generera några fel på e-handelsplatsen om den skulle aktiveras på en dator med tillräckliga resurser och felfri hårdvara. 4.2 Framtida arbete E-handelsplatsen X har en uppbyggnad utan någon riktig dokumentation över hur programvara, hårdvara och applikation är knutna till varandra. Den har av flera personer beskrivits som en riktig röra. En standardisering med avseende på programvaror, operativsystem och hårdvara skulle med största sannolikhet kräva stora resurser. Denna standardisering är nödvändig för att en uppgradering i framtiden skall vara möjlig. 17

18 Testning på helt fungerande hårdvara skulle behövas för att till hundra procent säkerställa att standardiseringen av katalogstrukturen inte gav upphov till några fel. Först därefter kan standardiseringsarbetet fortskrida. Vidare arbete med denna kunds e-handelsplats skulle kunna vara underlag för ett framtida examensarbete. Det fortsatta arbetet kommer till största del vara hårdvaruinriktat och handla om programuppgraderingar, kopplingar mellan programvaror etcetera. Det rekommenderas att detta arbete tillägnas studenter från en utbildning med en datateknisk inriktning. Dock krävs det att IBM har grundligare planering för framtida examensarbeten. Vissa brister märktes under genomförandet av detta arbete. 18

19 Referenser! [Shurety99] Shurety, Samantha, 1999: E-business with Net.Commerce, Prentice Hall PTR! Net.Commerce Version 3 Customization, Student Notebook, March 1999 Edition Internetreferenser: [InternetRef1] 02c5dd802568d ?OpenDocument [InternetRef2] =H%5f297%2d454&xhi=announcements%5e&xfr=N [InternetRef3] 4.ibm.com/software/data/net.data/docs/noframes/db2rn/index.htm 19

20 Standardiseringen av systemet Efter standardiseringen hade systemet startat igång fler än de två processer som förväntades och utav dessa kunde ett flertal inte härledas till de processer som var relevanta för e- handelsplatsen. Efter att ha dödat dessa processer togs systemet ner för en ny omstart. Denna omstart fick till följd att Net.Commerce inte gick att starta, dess process gick inte igång. Ett försök att starta igång e-handelsplatsen via script som fanns i dess struktur prövades. Resultatet av detta blev att processen som kontrollerar servern inte startade och en felaktig process för Net.Commerce gick igång. För att försöka komma till rätta med detta undersöktes startscriptet där det omedelbart kunde avläsas att en sökväg var fel. Denna ändrades och systemet stoppades för en ny omstart. Denna gång resulterade detta i att endast en av två processer drogs igång. En översyn av de administrativa gränssnitten och korrigeringar av dessa till vad som borde ha varit rätt inställningar gav oväntade följdfel vid ny omstart. Ytterligare korrigeringar gav ytterligare nya följdfel, varvid slutsatsen drogs att ännu fler åtgärder troligen skulle få fler oväntade och ologiska följder. Då dokumentation saknas för hur strukturen för e- handelsplatsen hård- och programvaror relaterar till varandra, avbröts fortsatta försök att rätta upp e-handelsplatsen. 20

21 Net.Data version 1.1 Vad är Net.Data? Till stöd för Net.Commerce applikationsutveckling har IBM utvecklat ett eget verktyg kallat Net.Data. Programmet kan hämta fakta från en databas och sedan presentera detta på en webbsida. För att utföra dessa operationer används så kallade Net.Data makron. Net.Data är en applikation som körs på en webb (http) server och som möjliggör för användaren att skapa dynamiska dokument. Dessa dokument som skapas av Net.Data har enkelheten av HTML och funktionaliteten av CGI (Common Gateway Interface) eller API (Application Program Interface)-applikationer. Net.Data inkluderar aktuellt data till statiska webbsidor. Aktuellt data innefattar information lagrat i databaser, filer, applikationer och system services. Net.Data besparar programmeraren från att skriva kod och från att parsa inparametrar, preparera och köra SQL-kommandon och att behandla konverteringar av returnerade rader till HTML. Istället kan programmeraren koncentrera sig på affärslogik och presentation. Net.Data kan ses som en makroprocessor. Sidorna genereras av vad användaren matar in, databasens tillstånd, andra datakällor och andra faktorer som lagts till. Net.Data:s makrostruktur Ett makro är en textfil med en speciell struktur och med en specifik syntax. Net.Data-makron består mestadels av HTML-kod, men även av Net.Data-kommandon och ett eller flera SQL kommandon. Varje makro innehåller en serie av satser eller block av satser. % -symbolen används för att indikera starten av en Net.Data -sats och {} innesluter block. Ett makro kan ha ett antal nivåer. Den yttersta nivån är deklarationsnivån, och satserna som vanligtvis finns där är: 21

22 ! %{ (Kommentar) - kan bara finnas på deklarationsnivå.! %DEFINE - tilldelning av variabler som man vill referera till senare i dokumentet.! %FUNCTION - innehåller SQL-satser för att hämta information från databasen samt presentera detta med HTML.! %HTML - innehåller HTML för att visa hela HTML sidor, samt Net.Data-satser för att anropa SQL-satser, kontrollera flödet av makrots exekvering, tilldela eller referera till variabler. Det finns två olika HTML-delar, INPUT och REPORT. Minst en av dessa sektioner måste finnas med i makrot, Net.Data börjar med att exekvera makrot antingen från INPUT eller från REPORT delen, beroende på vilken som definierats. Du kan ha en eller flera define och function sektioner, dock måste man ha minst en function del om man vill accessa data från databasen.! %INCLUDE - inkluderar en fil som innehåller kod som exekveras. Filen kan till exempel innehålla definitioner som delas av flera olika makron. Vart och ett av dessa block kan förekomma i ett makro flera gånger, men ordningen av dessa är viktig. För att referera till en variabel eller en funktion måste dessa vara definierade innan de används. Endast en HTML-sektion kan exekveras i taget. Namnet på sektionen som skall exekveras skickas i en makroförfrågan. En förfrågan kontrollerar att ett exekverbart makro finns relaterad till aktuell sektion. Variabler finns endast som textsträngar. För att utföra exempelvis matematiska beräkningar, stränghantering, manipulera tabeller och att avläsa data används inbyggda funktioner. En variabel måste börja med en bokstav eller _(underscore). Variabler måste definieras innan HTML-sektioner eller funktioner använder dessa. Net.Data har villkorssatser (IF) men i version 1.0 kan dessa ej nästlas. Möjlighet att iterera (loopa) saknas också. I senare versioner av Net.Data har dessa möjligheter lagts till. För vidare läsning om Net.Data se dokumentation på Internet [InternetRef3]. 22

23 Om IBM (International Business Machines): IBM internationellt IBM grundades 1914 och tog namnet IBM I företagets ungdom producerades hålkortsoch skrivmaskiner. Företaget är idag världens största IT-företag med cirka medarbetare, varav cirka arbetar i Europa. Därtill finns tusentals teknik- och affärspartners världen över. Koncernens huvudkontor ligger i Armonk, New York, USA. Regionkontoret för Europa, Mellanöstern och Afrika ligger i Paris. Företaget har också regionala huvudkontor i Nordamerika, Sydostasien och Latinamerika. IBM Corporation leds av Louis V.Gerstner Jr. Forskning och utveckling Inom forskning och utveckling investerar IBM årligen över fem miljarder dollar mer än något annat företag i branschen. IBM har under 90-talet fått fler amerikanska patent godkända än något annat företag. Banbrytande produkter från IBM är bland annat skivminnet, programmeringsspråket Fortran, DRAM-minnet, relationsdatabasen och RISC-teknologin samt chips baserade på koppar istället för aluminium. Fyra IBM-forskare har fått Nobelpris för forskning runt supraledning och sveptunnelmikroskopet. IBM Sverige IBM etablerades i Sverige Idag har företaget cirka anställda i den svenska organisationen. IBM Svenska AB är ett helägt dotterbolag till IBM Nordic AB, som har huvudkontor i Stockholm. IBM Nordic AB ingår som helägt dotterbolag i IBM-koncernen. I Stockholmsregionen har företaget huvudkontor, försäljningskontor, utbildningscenter och servicecenter. Kontor finns i Eskilstuna, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Dessutom finns 23

24 servicekontor på ett 20-tal platser i landet. IBM Svenska AB utvecklar och marknadsför, i samarbete med sina kunder, lösningar baserade på informationsteknologi, IT. 24

25 Fakta IBM 1999 Inkomst $87.5 miljarder Nätinkomster $7.7 miljarder Totala tillgångar $87.5 miljarder Antal anställda Antal aktieägare Fakta IBM Svenska AB 1999 Omsättning 6,785 miljarder SEK Vinst 366 miljoner SEK Anställda Fakta IBM i Hållsta 1999/2000 Anställda Cirka 300 (Ekonomiska uppgifter för Hållstakontoret saknas på grund av att kontoret består av flera divisioner av IBM med separat redovisning av ekonomin.) 25

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1 Datum Upprättad av 2015-01-20 Lars Holgersson Magnus Nilsson Affärsområde Handling / beteckning Tekis-R Systemkrav Ecos Dokumentbeteckning Systemkrav Ecos 1.99 Systemkrav för Ecos Upprättad / ändrad den

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken

Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av LEGO NXT robot Laborationsrapport för programering av robot för att följa svartmarkerad linje på maken Hannes Rabo 2015-08-30 hrabo@kth.se Introduktionskurs

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION

EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION 2000 Turismo Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja eller på annat sätt distribuera vidare

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

AutoKa-PC v2.42h Deluppdatering 12. Utgivningsdatum 2009-06-09.

AutoKa-PC v2.42h Deluppdatering 12. Utgivningsdatum 2009-06-09. 1 (5) Inledning Detta dokument (APC240Update-12.rtf) beskriver de kompletteringar som ingår i Deluppdatering nr 12 till AutoKa-PC v2.40 (v2.42h). Deluppdatering nr 12 kräver att AutoKa-PC v2.40 samt Deluppdateringarna

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information.

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information. Säkerhetskopiering Capitex har inbyggda funktioner för säkerhetskopiering av information och databas i Capitex System. Funktionaliteten är riktad till små och medelstora företag som kör MSDE som datakälla

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

PROV. 13 JSP Standard Tag Library

PROV. 13 JSP Standard Tag Library 13 JSP Standard Tag Library 13.1 Bibliotek med nya JSP-kommandon 13.2 JSP Standard Tag Library (JSTL) 13.3 Filstruktur för webbapplikationer med JSTL 13.4 Deklaration av JSP-kommandon 13.5 Lägga till biblioteksfiler

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 2015-06-15 Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 1. Bakgrund... 3 2. Avser följande... 3 3. Installera med exekverbar Setup-fil eller.msi-fil?... 4 4. Installera med

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION Turismo (www.turismo.se) Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja

Läs mer

Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Dokumentmallar i praktiken, Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning 2009-08-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Läs mer

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige

SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige SPAice och SPA-Analys Rql-applikationer hos Map Sverige Map Sverige är en av Sveriges största pappersgrossister. Man levererar till tryckerier och direkt till större organisationer med egen tryckeriverksamhet.

Läs mer

Labora&on 7 Syfte med laborationen:

Labora&on 7 Syfte med laborationen: Labora&on 7 Syfte med laborationen: - att förstå enkel 7ilhantering i PHP - att repetera grundläggande PHP- begrepp såsom loopar, arrayer, stränghantering och formulär. VIKTIGT: uppgift 3-5 är repetitionsuppgifter

Läs mer

W i n T i. Uppgradering till version 12.3.0 HRM

W i n T i. Uppgradering till version 12.3.0 HRM W i n T i d Uppgradering till version 12.3.0 HRM Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 TILL VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVIT TILL?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FÖR

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder A Presentation Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder Kenneth Tellebo 6.10.2011 Presentationens innehåll Vad är Catalogs? Catalog Management Tools Catalog Interfaces Service Elements Catalog

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB Four foils SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB IT Nu ett IT bolag inom SEB koncernen Tidigare uppdelat på två bolag SEB IT Partner för utveckling SEB IT Service för drift Nu två enheter inom SEB IT SEB

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Introduktion. Klasser. TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder

Introduktion. Klasser. TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder Introduktion TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder OO är den mest använda programmeringsparadigmen idag, viktigt steg att lära sig och använda OO. Klasser är byggstenen i

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0

BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Rev 8 1(11) BILAGA D till Programvaruprojekt KONFIGDOKUMENT MultiPC v1.0 Arbetet med konfigdokumentet ska påbörjas tidigt. Det ska definiera vad som ska finnas i utvecklings-

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Allmänt Tekis-FB 7.0.0 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0 Databasuppgradering TekisWebb (alla flikar) Tekis-FIR Webbrapport Tekis-Byggnad

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer.

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Översikt Klasshierarkier UML klassdiagram Relation mellan klasser mellan klasser och objekt Association ning ing andling Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML UML Unified Modeling Language

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer