Standardisering av e-handelsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardisering av e-handelsplats"

Transkript

1 Standardisering av e-handelsplats Examensarbete C-nivå 10p för Institutionen för Datateknik, Mälardalens Högskola Arbetet utfört på IBM Svenska AB, Hållsta Handledare skola: Peter Funk Handledare IBM: Peter Hellberg Tommy Svensson Marko Uusitalo Eskilstuna

2 Sammanfattning IBM Svenska AB i Eskilstuna handhar förvaltningen av flera kunder som bedriver handel via Internet. Idag används verktyget Net.Commerce för att utföra dessa tjänster, men nästa generation av Net.Commerce kallat Commerce Suite (som ingår som en del i WebSphere) finns redan att tillgå. Flera av IBM:s kunder har uttryckt intresse av att använda WebSpherepaketet som plattform för sina affärer. En av kunderna har idag en e-handelsplats som är ostrukturerad och inte följer IBM:s standardmall. För att inte behöva bygga om hela systemet från grunden behövde det ske en standardisering av e-handelsplatsen för att en uppgradering till Commerce Suite i framtiden skall vara möjlig. En del av standardiseringen var att åtgärda synliga fel som fanns i systemet. Detta innebar bland annat att standardisera katalogstrukturen, vilket gjordes med hjälp av ett program. Att implementera detta program var en del av uppgiften. Standardiseringen bestod sedan av ytterligare modifieringar av systemet. Analysen av standardiseringen gav ett positivt resultat, ingenting tydde på att systemet skulle ha påverkats negativt av de modifieringar som gjorts. Fortsatt arbete krävs dock för att konfigurera e-handelsplatsen helt till den standard som IBM har tagit fram för Net.Commerce. 2

3 Förord Denna rapport är skriven för att beskriva det arbete och de resultat vi kommit fram till under vårt examensarbete på IBM Svenska AB i Hållsta. Vi skulle vilja tacka följande personer: - Vår handledare på Mälardalens Högskola, Peter Funk, för ett ovärderligt stöd och brinnande engagemang under vårt examensarbete. - IBM för möjligheten de gav oss att genomföra arbetet hos dem. - Peter, Kent, Anders och övrig personal på IBM som, på ett eller annat sätt, hjälpt oss framåt. - Mikael Johnsson och Andreas Örmo, i motgång och medgång. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Förord...3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Uppgift Arbetssätt och metoder Standardisering av en e-handelsplats Bakgrund Net.Commerce E-handelsplatsen X Syfte Uppgift Utförande Utförande av standardisering Förberedande del Studie av Net.Commerce och dess komponenter E-handelsplatsernas struktur Program för katalogstruktursförflyttning Implementation Testning Arbetsplan Kompilering av systemet Standardisering av katalogstrukturer Ändring av sökvägar Omkompilering av systemet och åtgärdande av fel Omstart av e-handelsplatsen X Slutsatser och konsekvenser Analys av standardiseringen Framtida arbete...17 Referenser...19 Standardiseringen av systemet...20 Net.Data version Vad är Net.Data?...21 Net.Data:s makrostruktur...21 Om IBM (International Business Machines):...23 IBM internationellt...23 Forskning och utveckling...23 IBM Sverige...23 Fakta...25 IBM Fakta IBM Svenska AB Fakta IBM i Hållsta 1999/

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund IBM [se bilaga Om IBM för fakta om företaget] har utvecklat ett standardsystem för att handha alla de vanliga situationerna på en e-handelsplats. Det rör sig till exempel om att visa en produktkatalog, lägga varor i en varukorg samt att beställa varorna i varukorgen. På grund av den snabba utvecklingen av webbtjänster har detta standardsystem genomgått ett antal versionsuppdateringar under de år det har funnits. Före den senaste versionen hette systemet Net.Commerce [se Net.Commerce], men den ingår nu som en komponent i paketet WebSphere under namnet Commerce Suite. Vid IBM:s anläggning i Hållsta utanför Eskilstuna handhas förvaltningen av ett antal e- handelsplatser byggda i olika versioner av Net.Commerce för kunders räkning. På grund av de snabba förändringarna på området har uppbyggnaden av utvecklingsmiljöerna för de olika kunderna följt olika standarder. I efterhand har en modell för hur miljön ska konstrueras tagits fram och ett antal e-handelsplatser har organiserats därefter. Det återstår nu ett kundområde att standardisera vilket man har väntat med då den har en helt annan struktur än övriga e- handelsplatser. Att standardisera är nödvändigt för att kunna uppgradera e-handelsplatsen till WebSphere. 1.2 Uppgift Uppgiften bestod av att utreda vilka förändringar som behövs för att anpassa den ickestandardiserade e-handelsplatsen för programutveckling så att den följer den framtagna standarden. Därefter att göra de förändringar som är möjliga samt utreda konsekvenserna av dessa. Målsättningen med förändringarna var att e-handelsplatsen efter standardiseringen skulle fungera på ett tillfredsställande sätt och att första steget för att kunna uppgradera till Commerce Suite skulle vara taget. 5

6 1.3 Arbetssätt och metoder Vad är en e-handelsplats egentligen? Hur fungerar det? Vad finns innanför skalet? För att möta uppgiften på ett så bra sätt som möjligt ägnades den inledande tiden åt att ta reda på vad en e-handelsplats är, dess funktionalitet och utifrån detta ha en bra baskunskap för att lösa uppgiften. Övergripande litteraturstudier, sökning efter information om e-handelsplatser på Internet och IBM:s intranät låg till grund för det fortsatta arbete. En introduktion av programmet Net.Commerce gavs av personal som arbetar med verktyget. För att tränga djupare in i det specifika problemet studerades existerande dokumentation om dels en standardiserad e-handelsplats och den icke standardiserade e-handelsplatsen där behovet av en standardisering fanns. Väl insatta i systemen och dess skillnader, påbörjades en analys av problemet. Vad behövde göras? Vilket tillvägagångssätt skulle användas? Tillsammans med handledaren på skolan planlades delar av uppgiften och det framkom att ett program skulle underlätta en del av standardiseringsarbetet. 6

7 2. Standardisering av en e-handelsplats 2.1 Bakgrund Net.Commerce IBM släppte 1997/1998 version 3 av sin e-handelslösning Net.Commerce, som är ett generellt paket för att skapa en e-handelsplats på Internet. Net.Commerce paketet finns att tillgå till Windows NT, Sun Solaris, AIX med flera operativsystem. Net.Commerce finns i två olika utföranden, Start och Pro. Start är ämnad för det lite mindre företaget som snabbt vill sätta upp en e-handelsplats, medan Pro är mer avancerad och innehåller ytterligare funktioner. Oftast säljs Net.Commerce till kunder som vilken programvara som helst, men IBM kan vid stora projekt tillhandahålla uppbyggnad och support av en e-handelsplats. För tillfället finns det en handfull stora e-handelsplatser i Sverige som IBM underhåller. Net.Commerce paketet består av sex olika komponenter [InternetRef2]: Net.Commerce server, Net.Commerce Administrator, DB2 Universal Database version 5, Domino Go Webserver version 4.6, Net.Data version 1 [se bilaga Net.Data] och CommercePOINT etill version 1. Några egenskaper såsom Shurety [Shurety99] beskriver dem: Enkla eller multipla affärsinstanser I Net.Commerce är det möjligt att skapa både enkla och multipla (s.k. galleria eller mall) instanser av affärer. Det går att expandera e-handelsplatsen vartefter behov uppstår. Multipla plattformar Net.Commerce är ett verktyg som stöder flera olika typer av plattformar. 7

8 Databasutvidgning Databasen som används i Net.Commerce kan utvidgas med egna gränssnitt. Systemintegrering Net.Commerce stödjer integration med andra affärssystem. Dynamisk generering av webbsidor Net.Commerce tillhandahåller visning av aktuell information från databasen. Importmöjligheter av data Möjlighet att importera externt data till databasen. Flera språk Net.Commerce är anpassad för att publicera sidor på flera språk (engelska, spanska etcetera.). Säkerhet Net.Commerce stöder flera olika sätt att utföra betalningar och transaktioner över Internet. Produktrådgivare En sökfunktion som hjälper kunden att hitta varor. Kunden har också möjlighet att jämföra olika varor ur sortimentet. Dessutom är skalbarheten 1 en fördel som Net.Commerce har. Skalbarhet är ett av de krav som företagen ofta ställer när de ska välja verktyg för att skapa en e-handelsplats [se InternetRef1]. 1 Skalbarhet är hur mycket man kan tänja på resurserna. Det vill säga, hur mycket minne som kan installeras i en dator eller hur många användare som kan arbeta i ett system samtidigt. 8

9 2.1.2 E-handelsplatsen X En av IBM:s kunder, e-handelsplatsen X 2, är skapad tidigare än de andra och den första versionen av denna e-handelsplats skapades med version 1 av Net.Commerce. Idag är det version 3 som är den som används. E-handelsplatsen X har, efterhand att IBM kommit med nya versioner av Net.Commerce, uppgraderats och körs även den idag med version 3 av Net.Commerce. Dock har uppdateringen av denna e-handelsplats inte skett enligt de framtagna mallar som IBM har och avviker till stora delar från de andra e-handelsplatserna vad gäller struktur och uppbyggnad. Hittills har inga försök gjorts för att standardisera X. Anledningen till detta är att genom åren har enskilda personer gjort förändringar av och uppdateringar på X utan att följa någon standard. Strukturen på e-handelsplatsen har blivit kraftigt eftersatt på grund av detta. De andra e-handelsplatserna är skapade i version 3 av Net.Commerce och följer i stort sett den standardmall som IBM har för e-handelsplatser skapade med Net.Commerce. E-handelsplatsen X är en relativt stor Internetbutik. I sortimentet finns drygt unika artiklar och storleken på databasen är 436MB. E-handelsplatsen X såg dagens ljus för första gången 1997, och är ganska unik i och med att den överlevt två generationsväxlingar. Det enda som gjorts är uppdateringar av programvarorna i applikationen och ändringar som är beroende av dessa. E-handelsplatsen X var, när den kom, bland de första nätbutiker som var dynamiskt uppbyggd. Med detta menas att man körde mot databaser för att hämta artiklar och information om dem. Tidigare var artiklarna skrivna direkt på HTML-sidorna. 2.2 Syfte Nyligen kom den nya generationen e-handelsplatsverktyg av IBM, Net.Commerce ingår som en komponent i ett paket kallat WebSphere. Net.Commerce har bytt namn i detta paket till Commerce Suite. Det finns önskemål hos kunderna att uppgradera systemen från Net.Commerce till Commerce Suite. Denna process är möjlig att genomföra då IBM har 2 E-handelsplatsen kommer i fortsättningen kallas X på grund av att IBM inte önskar att kundens namn skall publiceras i rapporten. 9

10 byggt Commerce Suite systemet på så sätt att Net.Commerce automatiskt skall kunna migreras till den. För att en uppgradering skall kunna ske ställs det vissa krav på det befintliga Net.Commerce systemet. Krav som e-handelsplatsen X inte klarar av att uppfylla och därmed skulle en uppgradering till Commerce Suite bli en ytterst svår process. För att en uppgradering av e- handelsplats X till Commerce Suite i framtiden skall vara möjlig att genomföra krävs det att den standardiseras till att följa standardmallen för e-handelsplatser skapade i Net.Commerce. En anledning till att kunderna vill genomföra uppgraderingen till Commerce Suite är ny funktionalitet. Numera finns möjligheten att bedriva auktioner på sin e-handelsplats, dessutom har betalningssäkerheten ökat ytterligare i Commerce Suite. Olika priser kan bestämmas för olika kundgrupper, det vill säga olika kunder och kundtyper kan ha olika mycket rabatt, medan andra kunder eventuellt inte har någon rabatt alls. Priserna kan även sättas att ändras automatiskt vid ett visst klockslag. Ett exempel på detta kan vara att om en viss kampanj börjar vid midnatt ändrar Commerce Suite själv priset på varorna som skall rabatteras vid denna tidpunkt, och man behöver inte göra några manuella ändringar som fallet är i Net.Commerce. Ytterligare en anledning till varför en uppgradering är önskvärd är att IBM efterhand kommer att minska sin support på produkten Net.Commerce och istället koncentrera sig på Commerce Suite. Kunder som inte har uppgraderat sina e-handelsplatser riskerar då att få vänta länge innan man från IBM:s sida kan bistå med hjälp om det uppstår fel i Net.Commerce. I framtiden kommer situationen med allra största sannolikhet vara sådan att det inte går att få någon support över huvudtaget till Net.Commerce. 2.3 Uppgift Uppgiften var således att jämföra e-handelsplatsen X med de andra e-handelsplatserna för att kartlägga eventuella skillnader i systemen. För detta användes bland annat dokumentation om hur både e-handelsplatsen X, samt en annan e-handelsplats, Y, var implementerade. E- handelsplatsen Y är installerad enligt standarmallen för Net.Commerce och därmed 10

11 representativ för ett standardsystem. I dessa dokumentationer stod det beskrivet var olika komponenter var placerade i filsystemet, kommandon för att köra system etcetera. När dokumentationen för e-handelsplatsen X granskades visade det sig att vissa delar skiljde sig åt jämfört med Y. I X:s system var HTML-filerna för systemet samt makron placerade på ett sådant ställe att de inte stämde överens med Y, det vill säga, de låg ej på den position där de ska ligga efter en standardinstallation. Efter ytterligare undersökningar visade det sig att även andra delar av systemet såsom script ej heller låg på samma plats, jämfört med Y. Dock finns det ingen standard som säger att script skall ligga på en specifik plats i systemet, och därför är inte de intressanta för fortsatta undersökningar. Den enda relevanta och synliga skillnaden mellan systemen var därför katalogerna för HTML-filer och makron. 2.4 Utförande En uppenbar åtgärd vore att flytta över katalogerna med HTML-filer och makrofiler så att systemet följer IBM:s standardmall. För att göra detta valdes att skapa ett program som kan användas till att flytta över HTML-katalogerna samt makrokatalogerna till deras respektive plats i ett standardsystem. Tanken var att programmet skall kunna användas av vem som helst som har ett Net.Commerce system som behöver standardiseras. Målet var att göra ett program som skulle vara lätt att använda. Programmet skulle trots allt vara ett hjälpmedel i en standardiseringsprocess och skulle därför inte behöva bli en bromsklots i den processen. Exempelvis skulle den kunna finnas tillgänglig för nedladdning på IBM:s intranät. Idén bygger på att användaren får ange sökvägarna till var HTML-filerna och makrona befinner sig i det icke-standardiserade systemet. Programmet skall sedan genomföra en kopiering av filer och underkataloger så att de hamnar på standardplatsen i systemet. Ägaren av systemet behöver inte vara medveten om vilka kataloger som är standard i systemet, utan programmet i sig vet från början var filerna skall flyttas. Programmet skall även se till att ägare samt grupptillhörighet till filer och kataloger skall bibehållas efter förflyttningen. Filsystemet måste ju vara identiskt efter en förflyttning för att undvika behörighetsfel som annars kan uppstå. För att programmet skulle vara lite mer dynamiskt vore det bra med en generell överflyttningsfunktion, det vill säga att användaren själv väljer både källa och mål för katalogstrukturen. 11

12 När väl programmet har körts skall en uppstart av systemet ske för att validera konfigureringen och identifiera eventuella fel som uppstått på grund av standardiseringen av katalogstrukturen. För att det inte skall behöva uppstå driftsstopp för e-handelsplatsen är det viktigt att ta en backup av systemet för att det ska vara möjligt att återgå till den ursprungliga konfigureringen. 12

13 3. Utförande av standardisering 3.1 Förberedande del Studie av Net.Commerce och dess komponenter För att få förståelse för hur Net.Commerce är uppbyggt och hur det fungerar, ägnades mycket tid åt att söka efter information om detta. Förutom interna dokument på IBM, ger boken "Ebusiness with Net.Commerce" [Shurety99] en bra beskrivning av verktyget Net.Commerce. I dessa skrifter beskrivs uppbyggnaden och kommunikationen mellan Net.Commerce olika komponenter E-handelsplatsernas struktur För att få en god överblick och tillräcklig insikt i hur en standardiserad e-handelsplats skiljer sig från en icke standardiserad, inleddes arbetet med att studera hur en katalogstruktur för en standardinstallation strukturmässigt såg ut. Genom att detaljstudera både dokumentationen och den faktiska implementationen av e-handelsplatserna, kunde slutsatsen dras att dokumentation och implementation stämde överens och att den andra e- handelsplatsstrukturen, till stora delar, inte följde en standardinstallation. Till programmet som skulle skrivas behövdes kunskap om var vissa delar av katalogstrukturen skulle ligga enligt standardmallen. I övrigt var det nödvändigt att även undersöka vilka andra konfigureringar som påverkades av standardiseringen. I detta ingick att se vilka sökvägar i konfigurationsfilerna som kunde påverkas. 3.2 Program för katalogstruktursförflyttning Implementation Mot bakgrunden av det som tidigare tagits upp och den analys som gjorts skapades ett program skrivet i C för att enkelt flytta hela katalogstrukturer i ett Net.Commerce system. 13

14 När programmet körs möts användaren av en meny där denne kan göra olika val: - 1. Flytta HTML-filernas katalogstruktur - 2. Flytta makrofilernas katalogstruktur - 3. Flytta valfri katalogstruktur - 4. Avsluta Om användaren väljer något av alternativen 1-3 så presenteras en ny fråga där användaren ombeds att mata in sökvägen för var de aktuella filerna ligger. Om användaren valde alternativ 3 kommer det ytterligare en fråga där användaren får skriva in sökvägen till målet. Härefter anropas funktionen scan_dir, en funktion som läser av allt innehåll i en angiven katalog. Varje fil och katalog skickas sedan vidare till nästa funktion file_copy. File_copy känner av ifall det som skickades till funktionen var en fil eller katalog. Om det var en katalog, skapas en identisk katalog i den nya katalogstrukturen. Rättigheterna läses av för originalkatalogen och sätts till detsamma för den nya katalogen. Sedan rekurserar funktionen nedåt i katalogstrukturen. Om det var en fil som funktionen file_copy tog emot utförs en ren kopiering, ägare och grupptillhörighet ändras ej då flaggan -p används. Denna procedur sker sedan för alla filer och kataloger under den angivna sökvägen Testning Testning och verifiering av programmet gjordes på temporära katalogstrukturer innan det användes på e-handelsplatsen X. Det ursprungliga programmet utvecklades och testades i Windows-miljö, varefter det anpassades till UNIX/Linux/AIX miljö. Tester gjordes ånyo för att säkerställa att konverteringen från Windows till UNIX inte genererat några fel. När sedan programmet kunde köras gjordes tester på systemet där e-handelsplatsen X var installerad för att än en gång testa kompabiliteten för programmet. Detta test gjordes på skräpkataloger innan en skarp körning på de riktiga katalogstrukturerna gjordes. Att filernas innehåll och katalogstruktur överensstämde med originalet verifierades efter varje testning 14

15 3.3 Arbetsplan En arbetsplan togs fram för standardiseringen. Alla eventuella problem skulle registreras och beaktas och detta skulle ligga till grund för det sista steget i arbetet, analysen. De olika faserna var att: Kompilera systemet. Standardisera katalogstrukturer. Ändra sökvägar. Kompilera om systemet och åtgärda fel. Starta om e-handelsplatsen. Analysera standardiseringen 3.4 Kompilering av systemet I initialskedet var det viktigt med en försäkran om att e-handelsplatsen X 3 var i rätt författning när arbetet påbörjades. Kompilering av alla makefiler innan första konverteringen av e-handelsplatsen X var nödvändig för att eliminera denna eventuella felkälla. Denna procedur gav upphov till ett flertal felmeddelanden av likartad karaktär. Datumet på ett par av makefilerna härledde att filer med suffixen.bind och.c samt ytterligare en fil behövde sparas om. Kopior gjordes och de gamla filerna togs bort. Allt kompilerades om och denna gång gick hela förfarandet igenom utan anmärkningar. 3.5 Standardisering av katalogstrukturer Till att börja med togs backup av de aktuella strukturerna. Därefter kördes programmet för katalogstrukturförflyttning med lyckat resultat. För att e-handelsplatsen skall vara identisk efter att förflyttningen av katalogstrukturen gjorts var det viktigt att ägare och grupptillhörigheter för filerna och katalogerna bibehölls. Personal som jobbar med e- 15

16 handelsplatsen tillhör olika grupper. Olika grupper har olika rättigheter med avseende på vilka kataloger och filer de får modifiera. 3.6 Ändring av sökvägar För att rätt filer skulle pekas ut efter standardisering behövde sökvägar ändras i den berörda konfigurationsfilen. Sökvägar korrigerades till de nya katalogstrukturerna och även sökvägen till databasen ändrades. De båda scriptfilerna som startar och stoppar system innehöll även de sökvägar som ändrades. Alla dessa förändringar av sökvägar gjordes manuellt. Vid behov skulle detta kunna automatiseras. 3.7 Omkompilering av systemet och åtgärdande av fel Omkompilering av systemet efter förändringarna gick utmärkt. De enda felen som kunde registreras var att ett par sökvägar inte var riktiga. Efter att ha korrigerat dessa manuellt fanns inget att anmärka på. 3.8 Omstart av e-handelsplatsen X Alla förberedelser var gjorda för en omstart av hela e-handelsplatsen. Det som var av intresse i detta skede var bland annat det som skrevs ut till de loggfiler som systemet har. Där kunde en del av svaren finnas om standardiseringen av katalogstrukturerna haft någon negativ påverkan på e-handelsplatsen eller om första steget mot en standardisering varit lyckad. En total omstart innebar att servern stängdes av för att sedan startas upp med de nya inställningar som skulle gälla. Omstart av hela systemet tog cirka 15 minuter innan allt var initierat och igång. Fakta från uppstarten registrerades i systemets loggfiler. 1 3 Allt arbete på e-handelsplatsen X utfördes på en testmaskin, som var en exakt kopia av den riktiga e-handelsplatsen. Dock skiljer sig hårdvaran markant från den riktiga e- handelsplatsen. 16

17 4. Slutsatser och konsekvenser 4.1 Analys av standardiseringen Systemet kunde inte startas upp i sin helhet efter konvertering. Felsökning visade att konverteringen av filer och strukturer utförts rätt. Därefter fortsatte felsökning i system och konfigurationsfiler [se bilaga Standardisering av systemet]. Felet som uppstod efter omstart av systemet var hårdvarurelaterat. Inga tecken fanns heller på att ändringar i katalogstrukturen var orsak till fel. Felet som genererades i detta skede var av sådan art att endast personer med god kännedom om hårdvaror, operativsystem och programvaror skulle ha möjlighet att gå vidare med felsökningen. Tekniker på IBM bekräftade att felsymptom starkt indikerade på hårdvaruproblem. Tyvärr hade man på IBM varken resurser att ta itu med de hårdvarufel som uppstod eller att ta fram en ny testmiljö för fortsatt arbete inom rimlig tid. Testning avslutades med analys av loggfiler och den nya katalogstrukturen som visade sig vara intakt och enligt standard. Enligt systemansvarige var målet med uppgraderingsarbetet uppnått. En uppgradering skulle inte generera några fel på e-handelsplatsen om den skulle aktiveras på en dator med tillräckliga resurser och felfri hårdvara. 4.2 Framtida arbete E-handelsplatsen X har en uppbyggnad utan någon riktig dokumentation över hur programvara, hårdvara och applikation är knutna till varandra. Den har av flera personer beskrivits som en riktig röra. En standardisering med avseende på programvaror, operativsystem och hårdvara skulle med största sannolikhet kräva stora resurser. Denna standardisering är nödvändig för att en uppgradering i framtiden skall vara möjlig. 17

18 Testning på helt fungerande hårdvara skulle behövas för att till hundra procent säkerställa att standardiseringen av katalogstrukturen inte gav upphov till några fel. Först därefter kan standardiseringsarbetet fortskrida. Vidare arbete med denna kunds e-handelsplats skulle kunna vara underlag för ett framtida examensarbete. Det fortsatta arbetet kommer till största del vara hårdvaruinriktat och handla om programuppgraderingar, kopplingar mellan programvaror etcetera. Det rekommenderas att detta arbete tillägnas studenter från en utbildning med en datateknisk inriktning. Dock krävs det att IBM har grundligare planering för framtida examensarbeten. Vissa brister märktes under genomförandet av detta arbete. 18

19 Referenser! [Shurety99] Shurety, Samantha, 1999: E-business with Net.Commerce, Prentice Hall PTR! Net.Commerce Version 3 Customization, Student Notebook, March 1999 Edition Internetreferenser: [InternetRef1] 02c5dd802568d ?OpenDocument [InternetRef2] =H%5f297%2d454&xhi=announcements%5e&xfr=N [InternetRef3] 4.ibm.com/software/data/net.data/docs/noframes/db2rn/index.htm 19

20 Standardiseringen av systemet Efter standardiseringen hade systemet startat igång fler än de två processer som förväntades och utav dessa kunde ett flertal inte härledas till de processer som var relevanta för e- handelsplatsen. Efter att ha dödat dessa processer togs systemet ner för en ny omstart. Denna omstart fick till följd att Net.Commerce inte gick att starta, dess process gick inte igång. Ett försök att starta igång e-handelsplatsen via script som fanns i dess struktur prövades. Resultatet av detta blev att processen som kontrollerar servern inte startade och en felaktig process för Net.Commerce gick igång. För att försöka komma till rätta med detta undersöktes startscriptet där det omedelbart kunde avläsas att en sökväg var fel. Denna ändrades och systemet stoppades för en ny omstart. Denna gång resulterade detta i att endast en av två processer drogs igång. En översyn av de administrativa gränssnitten och korrigeringar av dessa till vad som borde ha varit rätt inställningar gav oväntade följdfel vid ny omstart. Ytterligare korrigeringar gav ytterligare nya följdfel, varvid slutsatsen drogs att ännu fler åtgärder troligen skulle få fler oväntade och ologiska följder. Då dokumentation saknas för hur strukturen för e- handelsplatsen hård- och programvaror relaterar till varandra, avbröts fortsatta försök att rätta upp e-handelsplatsen. 20

21 Net.Data version 1.1 Vad är Net.Data? Till stöd för Net.Commerce applikationsutveckling har IBM utvecklat ett eget verktyg kallat Net.Data. Programmet kan hämta fakta från en databas och sedan presentera detta på en webbsida. För att utföra dessa operationer används så kallade Net.Data makron. Net.Data är en applikation som körs på en webb (http) server och som möjliggör för användaren att skapa dynamiska dokument. Dessa dokument som skapas av Net.Data har enkelheten av HTML och funktionaliteten av CGI (Common Gateway Interface) eller API (Application Program Interface)-applikationer. Net.Data inkluderar aktuellt data till statiska webbsidor. Aktuellt data innefattar information lagrat i databaser, filer, applikationer och system services. Net.Data besparar programmeraren från att skriva kod och från att parsa inparametrar, preparera och köra SQL-kommandon och att behandla konverteringar av returnerade rader till HTML. Istället kan programmeraren koncentrera sig på affärslogik och presentation. Net.Data kan ses som en makroprocessor. Sidorna genereras av vad användaren matar in, databasens tillstånd, andra datakällor och andra faktorer som lagts till. Net.Data:s makrostruktur Ett makro är en textfil med en speciell struktur och med en specifik syntax. Net.Data-makron består mestadels av HTML-kod, men även av Net.Data-kommandon och ett eller flera SQL kommandon. Varje makro innehåller en serie av satser eller block av satser. % -symbolen används för att indikera starten av en Net.Data -sats och {} innesluter block. Ett makro kan ha ett antal nivåer. Den yttersta nivån är deklarationsnivån, och satserna som vanligtvis finns där är: 21

22 ! %{ (Kommentar) - kan bara finnas på deklarationsnivå.! %DEFINE - tilldelning av variabler som man vill referera till senare i dokumentet.! %FUNCTION - innehåller SQL-satser för att hämta information från databasen samt presentera detta med HTML.! %HTML - innehåller HTML för att visa hela HTML sidor, samt Net.Data-satser för att anropa SQL-satser, kontrollera flödet av makrots exekvering, tilldela eller referera till variabler. Det finns två olika HTML-delar, INPUT och REPORT. Minst en av dessa sektioner måste finnas med i makrot, Net.Data börjar med att exekvera makrot antingen från INPUT eller från REPORT delen, beroende på vilken som definierats. Du kan ha en eller flera define och function sektioner, dock måste man ha minst en function del om man vill accessa data från databasen.! %INCLUDE - inkluderar en fil som innehåller kod som exekveras. Filen kan till exempel innehålla definitioner som delas av flera olika makron. Vart och ett av dessa block kan förekomma i ett makro flera gånger, men ordningen av dessa är viktig. För att referera till en variabel eller en funktion måste dessa vara definierade innan de används. Endast en HTML-sektion kan exekveras i taget. Namnet på sektionen som skall exekveras skickas i en makroförfrågan. En förfrågan kontrollerar att ett exekverbart makro finns relaterad till aktuell sektion. Variabler finns endast som textsträngar. För att utföra exempelvis matematiska beräkningar, stränghantering, manipulera tabeller och att avläsa data används inbyggda funktioner. En variabel måste börja med en bokstav eller _(underscore). Variabler måste definieras innan HTML-sektioner eller funktioner använder dessa. Net.Data har villkorssatser (IF) men i version 1.0 kan dessa ej nästlas. Möjlighet att iterera (loopa) saknas också. I senare versioner av Net.Data har dessa möjligheter lagts till. För vidare läsning om Net.Data se dokumentation på Internet [InternetRef3]. 22

23 Om IBM (International Business Machines): IBM internationellt IBM grundades 1914 och tog namnet IBM I företagets ungdom producerades hålkortsoch skrivmaskiner. Företaget är idag världens största IT-företag med cirka medarbetare, varav cirka arbetar i Europa. Därtill finns tusentals teknik- och affärspartners världen över. Koncernens huvudkontor ligger i Armonk, New York, USA. Regionkontoret för Europa, Mellanöstern och Afrika ligger i Paris. Företaget har också regionala huvudkontor i Nordamerika, Sydostasien och Latinamerika. IBM Corporation leds av Louis V.Gerstner Jr. Forskning och utveckling Inom forskning och utveckling investerar IBM årligen över fem miljarder dollar mer än något annat företag i branschen. IBM har under 90-talet fått fler amerikanska patent godkända än något annat företag. Banbrytande produkter från IBM är bland annat skivminnet, programmeringsspråket Fortran, DRAM-minnet, relationsdatabasen och RISC-teknologin samt chips baserade på koppar istället för aluminium. Fyra IBM-forskare har fått Nobelpris för forskning runt supraledning och sveptunnelmikroskopet. IBM Sverige IBM etablerades i Sverige Idag har företaget cirka anställda i den svenska organisationen. IBM Svenska AB är ett helägt dotterbolag till IBM Nordic AB, som har huvudkontor i Stockholm. IBM Nordic AB ingår som helägt dotterbolag i IBM-koncernen. I Stockholmsregionen har företaget huvudkontor, försäljningskontor, utbildningscenter och servicecenter. Kontor finns i Eskilstuna, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Dessutom finns 23

24 servicekontor på ett 20-tal platser i landet. IBM Svenska AB utvecklar och marknadsför, i samarbete med sina kunder, lösningar baserade på informationsteknologi, IT. 24

25 Fakta IBM 1999 Inkomst $87.5 miljarder Nätinkomster $7.7 miljarder Totala tillgångar $87.5 miljarder Antal anställda Antal aktieägare Fakta IBM Svenska AB 1999 Omsättning 6,785 miljarder SEK Vinst 366 miljoner SEK Anställda Fakta IBM i Hållsta 1999/2000 Anställda Cirka 300 (Ekonomiska uppgifter för Hållstakontoret saknas på grund av att kontoret består av flera divisioner av IBM med separat redovisning av ekonomin.) 25

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft MÄLARDALENS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK 2000-03-14 HARALD WALDEN DTV96HWN@MDS.MDH.SE

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF)

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENSARBETE 1 (37) Organisationsenhet Division Communications Tjänsteställe, Utfärdad av, Telefon KFF, Johan Nyvaller KFF, Hans Ström Mottagare Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

Distribuering av Windows Vista

Distribuering av Windows Vista Distribuering av Windows Vista Peter Månsson Martin Nilsson Kalmar, 2008-05-26 C-nivå, 15 poäng Datateknik Handledare: David Sturesson, Högskolan i Kalmar, IKD Institutionen för Kommunikation och Design

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås Tomas Larsson 760519-7016 (tln99006@student.mdh.se) Handledare ABB: Stefan Wedin Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson IDT - Institutionen för Datateknik Examinator:

Läs mer

Småföretags elektroniska handel över Internet

Småföretags elektroniska handel över Internet HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Småföretags elektroniska handel över Internet Hur genomförs utvecklingen med ASP för att koppla en befintlig Accessdatabas till Internet?

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem

Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Datavetenskap Leven Roumenov Johan Nilsson Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Examensarbete, C-nivå 2005:10 Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Leven Roumenov Johan Nilsson 2005 Leven

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Kandidatarbete Applikationsutveckling med parprogrammering och kundinteraktion i blickfånget av Marcus Birksjö, Daniel Häggmyr,

Läs mer

Introduktion till webbtjänster

Introduktion till webbtjänster Datavetenskap Christine Andersson & Hanna Karlsson Introduktion till webbtjänster Examensarbete, C-nivå 2003:14 Introduktion till webbtjänster Christine Andersson & Hanna Karlsson 2003 Christine Andersson,

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström 2001:118 EAMENSARBETE Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström Data- och systemvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Integration e-handel och affärssystem

Integration e-handel och affärssystem 2002:136 SHU EXAMENSARBETE Integration e-handel och affärssystem ULRIK ISAKSSON HELENA LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter Örebro universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, delkurs 3. 15 hp Handledare: Kenneth Åhlgren Examinator: Johan Aderud HT-07, 2008-01-11 Införande av standardiserade

Läs mer