Holmen s paper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper 2 2009"

Transkript

1 Holmen s paper

2 Böcker har i sekler engagerat och bidragit till att samhällen förändrats. Samtidigt som de vidgat vyer och engagerat, har de också bjudit på underhållning och upplevelser. Så kommer det med stor sannolikhet att förbli också under den digitala eran. För vad ger ögat en vilsam läsning? Vad bär fram det tryckta ordet bäst på en ren och jämn yta? Vad förmedlar en känsla av närhet och kvalitet? Papperet. Håkan Falck Vice VD, Holmen Paper Central Europe GmbH 2

3 Klara papper om Carbon Footprint Sidan 4 5 Visst finns det plats för båda! Nyfiken på en skön, sensuell upplevelse? Sidan 6-9 Första maskinen köptes per korrespondens Sidan 10 SWOT-analysen är välkänd. Gör den i en digital tid för papperet och det trycka ordet. Visst finns hoten och svagheterna när teknik, distributionsformer och läsarnas mediavanor förändras i snabb takt. Men möjligheterna och styrkorna ska absolut inte underskattas. Pappersboken är lättillgänglig, läsvänlig och priset på en pocketbok är överkomlig för de flesta. Och glöm inte bort de mjuka värdena som pappersboken står för. Eller som Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektören på Verlagsgruppe Random House i München uttrycker saken: Att läsa en bok är en sensuell totalupplevelse. Så visst finns det plats för både pappers- och e-bok i det informationssamhälle vi alla är en del av. Sida 6 9 Blå båtar står för för gröna transporter Sidan Lättare val ger ökad tyngd Sidan TEXT: Strateg Marknadsföring och Anders Thorén FOTO: Andreas Hylthén och Hans Jonsson GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: Webb: 3

4 Klara papper Carbon Footprint för alla produktgrupper 4 Holmen Paper kan nu redovisa produkternas Carbon Footprint för sina kunder. Med hänsyn till klimatfrågans stora betydelse och kundernas ökande intresse för Carbon Footprint känns det mycket bra att kunna göra detta, säger Anders Lindström, teknisk direktör på Holmen Paper. Carbon Footprint är ett mått på de direkta och indirekta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till, se nedan. Beräkningarna har gjorts för Holmen Papers samtliga produktgrupper. Resultaten är ett intressant komplement till den miljöinformation som kunderna redan får i Paper Profile och koncernens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden. Intresset för Carbon Footprint har ökat markant, särskilt bland brittiska detaljhandelskedjor men också i andra länder och branscher. Olika typer av Carbon Footprint-märkningar dyker nu upp i butikerna på allt fler varor, till exempel på hemelektronik, hygienartiklar, drycker och andra livsmedel. Carbon Footprint har alltså blivit ett konkurrensmedel och även skogsindustrins produkter berörs. Till exempel jämförs kartong med andra förpackningsmaterial som plast, plåt, glas och aluminium. Olika leverantörers kartongkvaliteter jämförs också sinsemellan. En liknande utveckling är på väg även på tryckpappersområdet. Till exempel har brittiska The Times beräknat tidningens Carbon Footprint, vilket sannolikt blir allt vanligare såväl för tidningar, tidskrifter som reklamtrycksaker. För att göra jämförelserna rättvisande arbetar olika organisationer med att ta fram standardiserade metoder för hur Carbon Footprint ska beräknas. Hösten 2007 presenterade den europeiska pappersindustrins branschförening CEPI riktlinjer för beräkning av Carbon Footprint för papper. Därefter har Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram en beräkningsmanual för skriv- och tryckpapper och det är den som Holmen Paper nu använt. Holmen Papers produkter från Hallsta och Braviken har generellt sett låga Carbon Footprint-värden. I Sverige har Holmen egen skog och egen vattenkraft och vi kan basera vår produktion på förnybara råvaror och ener gi som ger låg klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Holmen Paper Madrid är liksom andra kontinentala bruk mer beroende av fossila bränslen, som ger klart högre Carbon Footprint-värden. I Madrid baseras energiförsörjningen emellertid till stor del på naturgas, vilket ger klimatfördelar i jämförelse med andra fossila bränslen. Att tillverkningen till hundra procent är baserad på returpapper är också positivt eftersom produkternas elförbrukning blir mycket låg. Anders Lindström framhåller att klimatarbetet är koncernövergripande och att goda resultat har nåtts inom samtliga affärsområden. För Holmen-koncernens svenska enheter har oljeförbrukningen sedan 2005 minskat med 25 procent och målet är att på sikt helt fasa ut oljan. Att öka tillväxten i de egna skogarna och producera mer biobränslen är andra viktiga klimatmål, liksom att öka koncernens egen produktion av fossilfri elkraft. Detta kommer att leda till att produkternas Carbon Footprint sänks ytterligare. Att beräkna och följa upp Carbon Footprint för våra produkter, är en viktig del i koncernens övergripande arbete med hållbarhetsoch klimatfrågorna, säger Anders Lindström. Ordförklaringar: Cepiprint är en intresseorganisation för producenter av trähaltigt tryckpapper. Cepifine är en intresseorganisation för producenter av träfritt papper. Paper Profile är en miljödeklaration som används vid inköp av papper.

5 Klimat- och energifrågorna är centrala för Holmen Paper. Genom Carbon Footprint- beräkningarna vill Holmen och Holmen Paper ge kunderna en öppen redovisning av produkternas klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Två sorters koldioxid Koldioxid är koldioxid men då det gäller klimatet finns det all anledning att göra skillnad på var den kommer ifrån. Biogen koldioxid som frigörs då träd förmultnar eller då man eldar med bränsle från skogen ingår redan i atmosfärens kolkretslopp. Sådana biobränslen är alltså klimatneutrala och förstärker inte växthuseffekten. Fossil koldioxid frigörs då olja eller andra fossila bränslen förbränns och då tillförs atmosfären nya mängder koldioxid. Oljan har ju legat i jordskorpan i miljontals år. Det är den fossila koldioxiden som är boven i klimatdramat. Källa Holmen och omvärlden Holmens skogar är bra för klimatet I Holmens skogar är den årliga tillväxten cirka fyra miljoner kubikmeter, varav cirka 80 procent avverkas. För varje träd som sågas ned planteras minst tre nya plantor. Skogen växer alltså mer än den förbrukas, vilket gör att virkesförrådet hela tiden byggs upp och att allt större mängder koldioxid tas upp och lagras i träden. Holmen har de senaste åren genomfört studier av koncernens roll för klimatet. Resultatet av dessa, samt från forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogforsk och forskningsprogrammet LUSTRA visar bl a att Holmens skogar årligen undandrar ton koldioxid från atmosfären. Det motsvarar cirka 200 kg per ton papper, kartong eller trävaror som produceras inom Holmen-koncernen. Analysen finns beskriven i Holmens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2008 (www.holmen.com) Denna positiva klimateffekt kan vi tyvärr inte tillgodoräkna oss enligt manualen för Carbon Footprint. I anslutning till den redovisning av våra produkters Carbon Footprint som våra kunder får kommer vi dock att informera om Holmens skogars positiva klimateffekt. Så egentligen är våra produkters klimatpåverkan ännu mindre än vad som framgår av de värden som nu redovisas, säger Anders Lindström. De tio tårna så beräknas Carbon Footprint Carbon Footprint är ett mått på de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till. Holmen Paper har använt den beräkningsmanual, som Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram som standard för skriv- och tryckpapper. Den omfattar hela kedjan från skogen respektive insamlingen av returpapper till att produkterna är tillverkade och skall skickas till kunderna. Manualen bygger på CEPI:s riktlinjer och dess tio punkter eller tår : 1. Nettolagring av kol i skogen. 2. Lagring av kol i produkten. 3. Utsläpp av växthusgaser vid massa- och papperstillverkning. 4. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av fiber. 5. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av andra råmaterial. 6. Utsläpp av växthusgaser förknippade med köpt eller såld elektricitet eller ånga. 7. Transportrelaterade utsläpp av växthusgaser. 8. Utsläpp av växthusgaser förknippade med användningen av produkterna (t ex tryckning). 9. Utsläpp av växthusgaser förknippade med kvittblivningen av produkterna. 10. Utsläpp som förhindrats. För varje sådan punkt beräknas ett värde för utsläpp av växthusgaser per ton produkt (omräknat till koldioxid ekvivalenter). Summan av detta blir produktens Carbon Footprint uttryckt som kg koldioxidekvivalenter (CO 2 eq) per ton papper. 5

6 Fakta om Random House Med över nyutgåvor och 500 miljoner sålda böcker per år är Random House världens största bokförlagsgrupp. Koncernen har 120 bokförlag i 19 länder, däribland Doubleday och Alfred A. Knopf (USA), Ebury och Transworld (Storbritannien), Plaza & Janés (Spanien), Sudamericana (Argentina) och Goldmann (Tyskland). Random House är också globalt ledande på e-böcker. Random House omsatte 2008 cirka 1,7 miljarder euro och har cirka anställda. Den tyska verksamheten, Verlagsgruppe Random House, omfattar 40 bokförlag som ger ut cirka 60 miljoner böcker per år. Huvudkontoret ligger i München. En del av Bertelsmann Random House ingår i den internationella mediekoncernen Bertelsmann, med verksamhet inom TV, radio, böcker, tidskrifter, onlinetjänster, internetförsäljning med mera. I Bertelsmannkoncernen finns bland annat också Europas största tidskriftsförlag Grüner+Jahr samt medie- och kommunikationstjänstleverantören Arvato, som är en av Europas största leverantörer, och Random Houses i särklass största leverantör av tryckeritjänster. Bertelsmannkoncernen omsatte 2008 omkring 16 miljarder euro och har cirka anställda. 6

7 Den tryckta boken har speciella värden som jag hoppas och tror att även kommande generationer ska uppskatta, säger Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektör på Verlagsgruppe Random House i München. Boken är svårslagen Trots den ekonomiska krisen och anstormningen av nya media står boken pall. Att läsa böcker är en totalupplevelse som är svår att ersätta, menar Wolfgang-Michael Hanke på Random House i München. Försiktigt optimistisk med betoningen på försiktigt. Så beskriver Wolfgang-Michael Hanke sin syn på den tyska bokmarknaden just nu. Hanke, som har mer än 20 års erfarenhet från förlagsbranschen, är produktionsdirektör för den tyska verksamheten inom Random House, ett av världens största bokförlag. Märkte inte krisen Bakom sig har det tyska dotterbolaget, Verlagsgruppe Random House, ett verksamhetsår med en god tillväxt och stabila marknadspositioner. Inte ens under slutet av 2008 märkte vi av den kris som alla talade om. Årsomsättningen steg som en följd av att vi under året förvärvade förlagshusen Prestel och Hugendubel. Men även om man rensar siffrorna från de affärerna kunde vi ändå notera en tillväxt, säger Wolfgang-Michael Hanke. För Verlagsgruppe Random House var 2008 alltså ett bra år. På andra sidan Atlanten, var bilden dystrare. Även i Storbritannien var marknaden tämligen skakig. Och från andra sidan alperna kom det oroande signaler om fortsatt vikande bokförsäljning. Väl inrotade läsvanor Någon enkel förklaring till att Verlagsgruppe Random House gick emot trenden är svår att hitta, men att Tyskland är en konservativ marknad var säkert en bidragande orsak. En stor del av de tyska bokläsarna är 50 plus, har god ekonomisk ställning och väl inrotade läsvanor. Deras bokkonsumtion påverkas inte särskilt mycket av sämre tider. Dessutom hade Random House under 2008 ett stort antal succétitlar, som drog upp våra siffror här i Tyskland rejält, till exempel Helmut Schmidts memoarer; Elizabeth Georges, Charlotte Links och Stieg Larssons populära romaner; samt det tredje bandet i Christopher Paolinis Eragon, och den överraskande framgången med Richard David Prechts Vem är jag och i så fall, hur många?. Fyrtio förlag I nuläget omfattar Verlagsgruppe Random House 40 bokförlag, som ger ut allt från skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och facklitteratur, till teologi, självhjälpsböcker, ljudböcker och e-böcker. Den stora bredden bidrar förstås till stabiliteten. Av de cirka 60 miljoner böcker som Random House säljer i Tyskland är cirka två tredjedelar pocketböcker. Det är på detta viktiga marknadssegment som Holmen Paper är en samarbetspartner genom leveranser av bokpapperet Holmen Book från Hallstavik. Trots hård konkurrens och pressade marginaler är kvalitetskraven på pocketbokpapper höga i Tyskland. Att papperet är läsvänligt och tillräckligt tjockt för att boken ska vara stadig är viktigt, samt att det har en angenäm yta. Dessutom ställs det krav på att papperet Att stimulera läsintresset hos barn är en hjärtefråga. I samband med Unescos Världsboksdag den 23 april sponsrade Verlagsgruppe Random House, tillsammans med Holmen Paper GmbH och flera andra företag, den här boken som med en upplaga på över 1,2 miljoner distribuerades gratis till bokhandlar i hela Tyskland. 7

8 Bokläsandet är en sensuell totalupplevelse. Sådant är svårt att kopiera digitalt. ska vara miljöcertifierat. Vi har som policy att köpa FSC-certifierat papper eftersom det är den internationellt mest erkända certifieringen. Genom FSC får vi en garanti för att råvaran kommer från hållbart brukade skogar. Stora förändringar Man skulle kunna tro att den tyska bokmarknaden är ganska idyllisk, en stabil marknad där kvalitets- och miljöaspekterna väger tungt och där de etablerade aktörerna kan räkna med en tämligen trygg tillvaro. Men en sådan slutsats vore både fel och farlig, menar herr Hanke. Verkligheten är att tekniken, distributionsformerna och inte minst konsumenternas medievanor snabbt förändras. Och världens största bokförlag är förstås i full färd med att inte bara anpassa sig utan även försöka styra utvecklingen. Framförallt handlar omvälvningen om internet och om e-böcker. I USA flerfaldigade Random House sin försäljning av e-böcker under Samtidigt har internet och den digitala tekniken i grunden förändrat försäljnings- och distributionskanalerna för pappersböckerna. Den här utvecklingen är visserligen inte lika stark i Tyskland, men mönstret är detsamma och den digitala litteraturen är definitivt på frammarsch även i Goethes och Schillers hemland. Nya affärsmöjligheter En invändning kan vara att betydelsefulla konsumentgrupper i Tyskland inte lever i en konstant uppkopplad värld utan föredrar att köpa sina böcker i den traditionella bokhandeln, även om Amazon och andra internetbutiker sedan ett antal år tillbaka har fått allt större betydelse. Wolfgang-Michael Hanke räknar sig själv till denna kategori. Han köper fortfarande en övervägande del av sina böcker i sin favoritbokhandel, och uppskattar utbytet med en bokhandlare som han känner. Liksom många andra från de äldre generationerna och mellangenerationerna, som vuxit upp med riktiga böcker, tror han att det skulle vara svårt att vänja sig vid mobiltelefoner eller läsplattor, särskilt om man vill läsa en längre roman. Men som förlagsman har han en helt annan inställning... Den digitala tekniken öppnar spännande affärsmöjligheter och det är strategiskt viktigt för Random House att leda den utvecklingen. Koncernen är världsledande på e-böcker och vår inställning är att vi ska erbjuda våra läsare bra böcker i den form som de föredrar. Det gäller inte minst ungdomarna. Boken överlever Men vad händer då med pappersboken? Parallellen till dagstidningarnas inte så framgångsrika kamp mot digitala media är ju slående. Men Wolfgang-Michael Hanke tror att boken kommer att klara sig betydligt bättre. Framförallt är bokläsandet en sensuell totalupplevelse, med långa traditioner och många dimensioner. Sådant är svårt att kopiera digitalt. Dessutom är samlandet av böcker starkt identitetsbildande och präglar den kulturella miljö vi rör oss i. Nedladdade böcker kanske raderas när man har läst dem och förlorar därmed sin beständighet. Slutligen har det även en viss betydelse om jag kan tänka mig att ligga på en badstrand och njuta av en god bok i min mobiltelefon eller Kindle (e-bokläsare). I sådana sammanhang, och många fler, tycker jag fortfarande att boken är oslagbar. Utvecklingen på marknaden för e-böcker kommer dock att fortsätta i snabb takt under de närmaste åren. Liksom då ljudböckerna introducerades för ett antal år sedan utgår jag ifrån att vi kommer att tilltala ytterligare en ny målgrupp med e-böckerna, tillägger Wolfgang-Michael Hanke. 8 Miljömärkningen FSC är viktig på den tyska bokmarknaden. Att papperet är läsvänligt lätt cremefärgat med en ren och jämn yta är också ett krav från många kunder. Papperet bör dessutom vara tillräckligt tjockt, ha en hög bulk, för att boken ska kännas stadig. Under 2008 steg försäljningen av bokpapperet Holmen Book i Tyskland med mer än 20 procent.

9 E-böcker: Plus 400 procent Med en försäljning på mer än en halv miljard böcker per år är Random House ett av världens allra största förlag för tryckta böcker. Men Random House har också en tätposition på marknaden för e-böcker. I USA, som ligger först i spåret, ökade Random House sin försäljning av e-böcker med nästan 400 procent under 2008, må vara från en låg nivå. Mer än e-boktitlar erbjuds nu till företagets kunder i USA och fler ska det bli. Då nya tryckta böcker lanseras, börjar det bli rutin att samtidigt producera en e-boksversion om förutsättningarna finns. I Storbritannien fick e-boken sitt genombrott under julhelgen 2008, sedan läsplattor från Sony hamnat högt upp på önskelistorna. Under jul- och nyårshelgen laddade britterna dagligen ner e-böcker från Random House s utbud. Även i Tyskland är e-boken på väg att skaffa sig ett fotfäste och Verlagsgruppe Random House går i bräschen. Mer än titlar erbjuds nu i e-boksversion på den tyska marknaden och antalet växer snabbt. På koncernens hemsidor kan man provläsa ett 50-tal sidor i alla aktuella e-böcker ett marknadsföringsknep som konsumenterna uppskattat. Detta har även haft positiv effekt på försäljningen av de tryckta böckerna. Att e-bokskonsumenten inte längre är bunden vid sin PC har öppnat nya affärsmöjligheter och skapat nya allianser. I USA, Storbritannien och Tyskland erbjuds till exempel allt fler titlar i format som passar iphone och ipod touch. Nya läsplattor har lanserats och gett e-bokmarknaden en vitamininjektion. Under våren har Sony Reader hårdlanserats i Tyskland under devisen Das Buch der Bücher Böckernas bok. Det är ännu svårt att avgöra hur stort genomslag kampanjen fått, men klart är att flera tunga aktörer är beredda att satsa stort och långsiktigt på den digitala bokmarknaden. Dagens versioner av hårdvara och e-böcker är kanske inte så imponerande, men tekniken har stor potential. Nästa generation av läsplattor ska fungera trådlöst mot internet, integreras med , bloggmöjligheter med mera. E-böckerna blir då mer interaktiva och kan uppgraderas med film, spel, musik och så vidare. När detta genomförs fullt ut kommer e-boken att göra ett betydligt djupare avtryck på marknaden även om den nog aldrig blir Böckernas bok... Nätet och matbutiken är utmanarna Den traditionella bokhandeln har fortfarande en starkare ställning i Tyskand än i många andra länder. Men man pressas allt hårdare av konkurrensen, dels från internethandeln, dels från annan detaljhandel som stormarknader, kvartersbutiker och kiosker. Ännu är det emellertid en bra bit kvar till den brittiska och svenska situationen, där pocketböcker finns att köpa på snart sagt alla platser där många människor är i rörelse. Sony Reader RPS-505 9

10 Trozelli, Swartz, Donkin och kapten Krook (!) såg till att Holmen fick sin första pappersmaskin Den 10 augusti 1836 kom 155 kollin till Norrköpings hamn. På handlingarna stod det Pappersberedningsmaskineri. Ett drygt halvår senare togs maskinen i bruk. Holmen hade definitivt lämnat epoken som handpappersbruk bakom sig. Investeringen för framtiden uppgick till riksdaler banco dåtidens svenska valuta. Idag må vi le åt maskinen som var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Men då var den något av ett tekniskt underverk. Efter att ha varit i drift i tre år, hade produktionen jämfört med handpappersbrukets sista år femdubblats! Swartz banade väg Maskinen köpte Holmen per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. Att köpet blev ett faktum förklaras av att Lars Magnus Trozelli, som då ägde Holmen, förstod att det gällde att hänga med i den tekniska utvecklingen inom papperstillverkningen, som tog rejäl fart under 1820-talet. Att det tog såpass lång tid från insikt till handling, förklaras bl a av att Trozelli inte kunde engelska eller hade några affärskontakter med England. Det hade däremot en annan norrköpingsbo Johan Swartz. Han gjorde affärer med kolonialvarufirman T W Smith & Co i London och såg till att dialogen med Donkin kom igång. Den skedde per korrespondens och efter en del brevväxling fick Donkin och hans medarbetare de uppgifter som krävdes för att gå vidare. Men prislappen de presenterade för den tänkta leveransen fick Trozelli att fundera. Kompanjonskap löste problemet Lösningen fanns dock på nära håll. Han och Swartz blev kompanjoner. Så den 6 maj 1835 kunde man göra den formella beställningen av maskinen. I väntan på ankomsten byggdes det hus på Valsverksholmen i Strömmen som senare skulle härbärgera det tekniska underverket. Leveransen från London skedde med skeppet Arfprinsen af Gefle med kapten Krook (!) som befälhavare. Den 10 augusti 1836 anlöpte hon Norrköpings hamn. En månad senare kom en mekaniker och pappersmästare från Bryan Donkin till Norrköping. Allt hade nu fallits på plats och i början av 1837 kunde produktionen starta på Holmens första pappersmaskin. Fotnot Artikeln är baserad på Lars Klingströms jubileumsbok Holmen en resa i fyra sekel. Den går att beställa på I början av 1837 startade produktionen på Holmens första pappersmaskin. Dåtidens tekniska underverk var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Maskinen köptes per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. 10

11 Tre generationer Petterson har fraktat papper åt Holmen Paper Klockan kommer beskedet; Lastningen är klar! Mats Petterson, befälhavare på Baltic Bright, gör de nödvändiga funktionskontrollerna, får klartecken från maskin och ger order om att koppla in motorerna. Drygt tio minuter senare stävar hon ut på den spegelblanka Bråviken. Mats och hans besättning har påbörjat ännu en veckoresa. Den ska ta dem från Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping via bruket i Hallstavik till Gdansk och Lübeck. Mats och hans besättning har genom åren transporterat åtskilliga ton papper från Holmen till terminaler och kunder ute i Europa. Både Östersjön och Nordsjön har de korsat med sin last ombord åtskilliga gånger. Baltic Bright har kapacitet att transportera ton papper. Skulle du rulla ut det, lär det räcka runt mer än halva ekvatorn. Tredje generationen Hur många ton Mats och familjeföretaget Charterfrakt fraktat genom åren har han inte ens funderat på. Redan 1966 fick företaget sin första charter av Holmen och i 30 år har man haft kontrakt med s k Ro-Ro båtar. Jag är uppvuxen med att transportera papper åt Holmen, säger Mats som redan som liten grabb uträttade olika ärenden åt bl a stuveriet i Norrköpings hamn. Det var naturligt att följa med ut under sommarloven. Om det ska bli en fjärde generation som fraktar papper över haven, återstår att se. Mats barn är ännu bara åtta och fem. Men visst har sjöfarten påverkat dem. Eller vad sägs om den här episoden. Pojken hade fått ont i ett öra. Det blev besök på vårdcentralen. När doktorn frågade vilket öra han hade ont i, kom svaret blixtsnabb; Det är styrbord Nära sjön och varandra För Mats del har han seglat jungman, gått gymnasiet med sjöfartsinriktning och varit matros under ett år i familjeföretaget. Sedan väntade tre år på Sjöbefälsutbildningen i Göteborg. Därefter har vägen till befälhavare eller kapten som det hette förr gått via 2:e styrman och överstyrman. Befälhavare har Mats varit i 16 år. Men tiden i rederiet står sig slätt mot flera andra i besättningen. Kocken John Berglund har varit på rederiet sedan Ännu längre sedan 1968 har motormannen Stig Bjurgaard varit Charterfrakt troget. Vi har lojala och duktiga med- 11

12 arbetare. Vi trivs tillsammans med den närhet som familjeföretaget står för. Totalt består besättningen av åtta man befälhavare, överstyrman, 2:e styrman, två matroser, en kock samt en teknisk chef och 1:e maskiningenjör. Elev är just nu Emil Kanefur, 18, som går på Sjöfartsgymnasiet i Skärhamn. Vistelsen ombord är en del av den praktik på 32 veckor som ingår i utbildningen. Tyvärr är det svårt att rekrytera unga till branschen, trots att de är garanterade jobb efter sin högskoleutbildning, säger Mats Petterson. Högteknologi Vid midnatt tar överstyrman Jan Gauffin över efter Mats. Han kollar radar, det elektroniska sjökortet och alla andra högteknologiska instrument som hjälper honom att ta Baltic Bright dit hon ska. Framför Jan ligger ett pass på fyra timmar innan det är dags för vila under åtta. Och den tiden kan vara nog så aktiv. På Baltic Bright finns både gym och bastu. Den som vill löpa kan också ta sig några varv på däck. Ett par kilometer kommer man snabbt upp i! Morgonpromenad på däck När natten faller på stävar Baltic Bright vidare, passerar genom skärgården utanför Stockholm och når Roslagen i gryningen. Då har John Berglund hunnit förbereda en frukost som är fullt i klass med vad som bjuds på ett bättre hotell. Maten är viktig, säger John och Holger Petterson, som jobbar i maskin, instämmer. Holger har f ö hunnit promenera några varv på däck innan morgonmålet. Skönt med frisk luft är hans korta och koncisa kommentar. I maskin arbetar han tillsammans med Anders Lindquist. Han är teknisk chef, gick ut Sjöbefälsskolan i Kalmar 1978 och har varit på Charterfrakt sedan Det blir 19 år så man trivs väl, säger Anders som har barn och blomma i land. Några problem med att jobba en månad för att sedan vara hemma en månad ser inte Anders. En sjömanshustru måste kunna fatta och stå för sina beslut. Sedan har vi ju numera tillgång till mail och mobiltelefon. Så idag är det inga problem att hålla kontakt med familj och vänner. Havsörn i sikte En knapp timmes gång innan Hallstavik dyker en havsörn upp. Majestätiskt glidflyger den över vattnen vid Galtgrynnan. Jag har faktiskt sett 20 stycken under en enda resa, säger Mats som snart får annat att tänka på än djur och natur. Det är dags att lägga till vid pappersbruket i Hallsta. Sakta och säkert ser Mats till att Baltic Bright kommer i hamn och kan förtöjas så att en ny lastning kan påbörjas. När den är klar väntar en längre resa över Östersjön till Gdansk och sedan Lübeck. Då är papperet levererat och som returfrakt tar Baltic Bright Mercedes-bilar till Sverige och Södertälje. I princip alla Mercedes som tas in till Sverige går den här vägen, säger Mats när han och besättningen får några timmar över i land, efter att John frestat med en vällagad lunch. 12

13 Kort om Baltic Bright Baltic Bright byggdes av Karlskronavarvet Fartyget är det senaste troligen det sista som byggts i den här storleksklassen i Sverige för svenska ägare och för svensk charter. Fartyget är 134,40 m långt, 20 m brett och 5,70 m högt. Huvudmotorer är 2 stycken MAK 6M32 dieslar à kw. Dessutom finns tre hjälpmotorer Volvo Penta TAMD 162C à 390 kw. Motorerna drivs med HFO 180 (tjockolja). När båda huvudmotorerna är i full drift drar de 0,9 m 3 /h alltså knappt 22 m 3 på ett dygn. Utsläppen från huvudmotorerna ligger på NOX 11,1 g/kwh och 10,63 g/kwh från hjälpmotorerna, vilket är under gällande gränsvärden. Kvartett gör Europa rundare Holmen Paper har för tillfället fyra fartyg som fraktar papper. Förutom Baltic Bright är det Baltic News, Baltic Excellent och Lehmann Paper. Baltic News går som Baltic Bright på veckotrafik. Turen går från Hallsta till Braviken och Amsterdam. Baltic Excellent går 34 resor om året på Terneuzen i Holland och Chatham i England. Baltic Excellent tar returpapper som returfrakt till Braviken. Hennes kapacitet är ton fördelade på två lastutrymmen. Också Lehmann Paper går 34 resor om året på Terneuzen och Chatham. Även i hennes fall består returfrakten av returpapper. Kapaciteten är ton. Vi har tidigare haft fem fartyg, men kommer i år och 2010 att använda fyra. Inom de närmsta åren ska flottan bytas ut och då kommer vi bara att använda oss av Ro-Ro fartyg, säger Ronny Björklund, logistikkoordinator på Holmen Paper. Sjövägen är bästa miljövalet Att papperet transporteras med båt förklaras både av praktiska skäl och av miljöhänsyn. Genom att välja sjövägen istället för land, undviker man åtskilliga ton utsläpp från långtradare. Såväl Hallsta som Braviken ligger dessutom vid vattnet och har hamnar. Det skulle inte heller fungera att föra ut det antal ton som bruken producerar med lastbil eller järnväg. Lagringsutrymmena på våra bruk skulle inte räcka till. De måste bli av med stora mängder papper vid ett och samma tillfälle, säger Ronny Björklund. 13

14 Unik studie av pappersval Tänk nytt så kan du nå ut effektivt och bearbeta din marknad oftare! Visst har papperet betydelse för vilken genomslagskraft DR har! Gör du dessutom ett smart pappersval kan du bearbeta marknaden oftare öka frekvensen utan att öka din papperskostnad och nå ut effektivt med ett omtyckt papper. Det visar en unik studie som Holmen Paper låtit undersökningsföretaget Icebreak göra. Det företaget granskat, är hur effektivt två olika papper kommunicerar Holmen XLNT och ett träfritt papper. 14 Holmen XLNT har samma goda kapacitet att bära fram rationella budskap hårda fakta som det träfria papperet, säger Tommy Wiksand, ansvarig för Holmen Papers affärsgrupp Retailers, Publishers and Printers. Ett annat intressant resultat är att de som fått utskicket tryckt på Holmen XLNT tycker om papperet i större omfattning än de som fått motsvarande utskick tryckt på träfritt papper. Skillnaden i pappers-preferens är statistiskt säkerställd. Mer omtyckt av mottagarna Studien är gjord i anslutning till en av Viking Lines kampanjer under våren I den inledande studien har 200 mottagare i två mellansvenska städer fått samma kampanj, men tryckt på olika papper. I den ena staden har man använt ett obestruket, träfritt 100 gr papper och i den andra Holmen XLNT 75 med en ytvikt på 55 gr. När man jämförde svaren från de två städerna, kunde man konstatera att det inte fanns någon skillnad i erinran hur väl mottagarna kom ihåg att man fått utskicket. Inte heller kunde man se att det fanns någon skillnad mellan papperen när det gäller att bära fram rationella argument fakta om erbjudandet. Mycket intressant är också att de som fick Holmen XLNT svarade att papperet var helt OK och att man tyckte om det. Deras betyg var signifikant högre än vad mottagarna angav i den andra staden där man fick utskicket med träfritt papper. DR når fram Det träfria papperet hade dock en större förmåga att skapa känslor, vilket framgick av de frågor som fångade in emotionella faktorer. Samtidigt kan man se att i båda städerna har DR pekats ut som den främsta informationskällan när man bett respondenterna spontant erinra sig varifrån man fått vetskap om Viking Lines erbjudande. DR slår TV, annonser och Internet som också funnits med i den mediamix Viking Line använt i anslutning till den kampanj vi undersökt, säger Tommy Wiksand. Dubbelt upp Slutsatser? Ja, det lönar sig ur många aspekter att tänka till i samband med pappersvalet. Slentrian kostar! Väljer man Holmen XLNT får man i vårt fall ut nära nog dubbelt så många kvadratmeter papper att använda till DR-produkter, säger Tommy Wiksand. Fokuserar man bara på papperskostnaden är det här en illustration som talar sitt tydliga språk. Skickar du ut DR på 100 gr träfritt papper tolv gånger om året och har en upplaga på 3 miljoner ex, kan du för samma papperskostnad göra 15 ytterligare utskick om du väljer Holmen XLNT 75 med 55 gr ytvikt! Marknaden kan alltså bearbetas med betydligt högre frekvens. Chanserna till kommersiell framgång ökar. Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand.

15 Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand. Slutsatsen baseras på den undersökning Holmen Paper låtit Icebreak göra om hur effektivt två olika papper Holmen XLNT och ett träfritt papper kommunicerar. 15

16 Swedish Holmen Bravo i dubbel upplaga Holmen Bravo 80 där har ni det senaste tillskottet i Holmen Paper s produktpalett. I jämförelse med etablerade Holmen Bravo 75 har man höjt såväl ljushet som tryckglans. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 tillgodoses önskemål från kunder om att få tillgång till ett returfiberbaserat papper som på ett ännu starkare sätt kombinerar bra tryckglans med bra läsbarhet. De här egenskaperna gör att papperet passar utmärkt till exempelvis magasin av standardtyp. Dessutom har det en bra körbarhet, säger Andreas Boo, Commercial Sales Manager, RPP. Såväl Holmen Bravo 75 som Holmen Bravo 80 finns i ytvikterna 54, 57, 60, 65 och 70 g/m 2. Holmen Bravo 80 finns dessutom i 80 g/m 2. Också det är ett önskemål från marknaden. Vi ger den tillgång till ett papper med en ytvikt som gör Holmen Bravo gr till intressant alternativ till låt oss kalla det traditionella pappersval i det här produktsegmentet, säger Andreas Boo. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 kommer också fler att få tillgång till Bravo som produceras vid Holmen Paper s anläggning i Spanien. Från att ha varit en produkt som i huvudsak marknadsförts i södra Europa, står Nederländerna, Belgien och Tyskland i tur för att kunna köpa och säga Bravo. Nu blir kundernas synpunkter konkreta utvecklingsprojekt För cirka ett år sedan presenterades den senaste kundundersökningen som Holmen Paper låtit Opticom International Research göra. Nu pågår arbetet för fullt med att ytterligare utveckla leveransservice, produktkvalitet och tekniskt support. Samtliga bruk och även medarbetare centralt är engagerade i en rad olika projekt. En stor del av förbättringsarbetet drivs i form av kvalitetsprojekt ute på våra bruk, säger Fredrik Holgersson som är projektledare för Prefered supplier. Målet med förbättringsarbetet är att Holmen Paper ska bli just kundernas förstaval. För att fånga upp deras synpunkter mera i detalj har representanter från bruken genomfört ett antal kundbesök. I tur står också möten mellan säljkontor och pappersbruk. Representanter från t ex bruket i Spanien ska träffa medarbetare från säljkontoren i Spanien, Frankrike och Italien. Avsikten är att också på det här sättet fånga upp förbättringsförslag och initiera projekt som gynnar kunderna. När vi gör nästa mätning ska kunderna kunna konstatera att vi tagit fasta på deras synpunkter och att de vägt tungt i vårt utvecklingsarbete, säger Fredrik Holgersson. Basen för förbättringsarbetet är Holmen Paper s fyra värdeord; kundfokus, professionalism, mod och engagemang. DHL tog hem priset som Direct Marketer of the Year Det prestigefyllda priset FEDMA & Holmen Paper Direct Marketer of the Year hamnade i år i Tyskland. Valet föll på Dr Diane Rinas från DHL Global Mail. Utmärkelsen fick hon ta emot i samband med Next Marketing Conference i Madrid i början på maj. Prisutdelare var Gilberto Mokbel, Sales Manager från Holmen Paper i Spanien. Rinas, som är specialist på internationell direktreklam, får utmärkelsen för den höga, professionella nivå hon ständigt håller när det gäller att planera och genomföra internationella kampanjer. Pristagaren själv tackade med att se priset från FEDMA och Holmen Paper som ett stort erkännande för DHL Global Mail s tjänster och företagets strategiska satsning på DM.

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på.

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. Mer än 10.000 mediaprodukter att välja på MediaCard är presentkortet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Det handlar om papper

Det handlar om papper et andlar m apper Vi gör inte papper Färska fibrer vägen till nya produkter Så här gör vi papper Våra tillgångar Din vision vår passion # Vi gör inte papper Vi driver utvecklingen Holmen Paper driver

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

FORTSÄTTER ATT DOMINERA

FORTSÄTTER ATT DOMINERA BUTIKS CHEFS INDEX SURFPLATTAN ÅRETS HÅRDA JULKLAPP: FORTSÄTTER ATT DOMINERA BCI #1 2013 Den första undersökningen bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: Butikscheferna ser ljust på försäljningen

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

2012-11-26 Lena Manner. Klimatneutralitet. Väl

2012-11-26 Lena Manner. Klimatneutralitet. Väl Klimatneutralitet Väl Hållbar utveckling... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov Brundtlandkommissionen,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

02. historia 03. E Ink 04. epaper 05. ebook 06. framtid 07. källor. Mjölk choklad

02. historia 03. E Ink 04. epaper 05. ebook 06. framtid 07. källor. Mjölk choklad 02. historia 03. E Ink 04. epaper 05. ebook 06. framtid 07. källor Mjölk choklad 01 Redan hundra år e.kr. började kineserna att tillverka papper. Sakta men säkert spred sig tekniken västerut och nådde

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer