E T T J O B B B L I R T I L L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E T T J O B B B L I R T I L L"

Transkript

1 ETT JOBB BLIR TILL

2

3

4 Sid. 7 Förord Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 26 En resa in i det okända tillsammans Sid. 24 Sid. 30 Sportamore - Twitter och Facebook hjälper oss rekrytera Avisita - Vi vill hjälpa människor till arbete Sid. 32 Att fortsätta resan med ny energi Sid. 36 Rapunzel - Jag hade väldigt svårt att släppa taget

5 Sid. 14 Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global ekonomi Vad vet vi om de växande småföretagen? Sid. 18 Sid. 20 Idén om ett eget företag starten på äventyret Acron - Det är en fråga om attityd Sid. 40 Sid. 38 Om rapporten Slutord Sid. 41 Om Företagarna

6 6 Ett jobb blir till - Förord

7 Psykoanalytikern Carl Gustav Jung sade en gång att rymdfärder är bara en flykt, ett bortflyende från sig själv, därför att det är lättare att åka till Mars eller till månen än att tränga in i sitt eget varande. Och kanske är det så, att förstå sig själv och att förstå och samarbeta med andra är bland de största uppdrag vi kan ge oss på som människor. När vi talar om jobb och företagande, så handlar det ofta om lagar och regler, om lönsamhet och avkastning, om kollektivavtal och förhandlingar. Allt detta är viktigt. Men det fångar inte vad som pågår inne i entreprenörens huvud och det beskriver inte hur processen fram till en anställning ser ut. Att anställa någon handlar om att man måste kunna förstå andra människor, känna till försäkringar, vara duktig på att arbetsleda och vara en god chef. Det betyder ofta en ordentlig portion ångest. För att kunna skapa goda förutsättningar för fler jobb måste vi förstå den processen. Det finns inga handböcker om vad ett land ska göra för att säkerställa att företag med tillväxtambitioner startar, utvecklas och anställer. På ett nationalekonomiskt plan är frågan väl analyserad, men dessa analyser fångar inte in allt. I en tid då debatten om hur arbetslösheten ska minskas dominerar hela västvärlden, tänkte vi på Företagarna att det vore intressant att krypa in under skinnet på företagaren. Hur tänker hon eller han inför beslutet att anställa? Om det är svårt att hitta svaren i de stora siffrorna kanske summan av de små ger bättre vägledning. Ett jobb blir till är ett första försök att vidga vår förståelse av jobbskapandets universum. Vi rapporterar härmed tillbaka till basen att det inte ser ut exakt som vi trodde när vi startade. Dags att justera kursen! Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Ett jobb blir till - Förord 7

8 4 av 5 jobb skapas i småföretag 8 Ett jobb blir till - 4 av 5 jobb skapas i småföretag

9 Under de senaste 20 åren har drygt nya privata jobb skapats i Sverige. Nästan 80 procent av dessa nya jobb, det vill säga fyra av fem, har skapats i mindre företag med färre än 50 anställda. Detta mönster kommer inte att förändras. Småföretagen kommer även framöver att spela en avgörande roll för att nya jobb ska bli till. Det finns två kategorier jobbskapande småföretag: Många av de nya jobben skapas i enmansföretag utan ambitioner att anställa. Det handlar om individer som i praktiken anställer sig själva och erbjuder sina tjänster som företagare. Enmansföretagen fyller en viktig funktion i ekonomin, men de blir ofta styvmoderligt behandlade. Även enmansföretagare kan växa i omsättning och bidra till ytterligare nya jobb i andra företag. Den andra kategorin jobbskapande småföretag är sådana som växer genom att själva anställa. De mest snabbväxande företagen brukar kallas gaseller. Gasellföretagen är få men de står för en oproportionerligt stor andel av jobbtillväxten. Inga småföretag uppstår av sig själva. Det krävs alltid en entreprenör som tar initiativet. I denna rapport tittar vi närmare på människorna bakom företagen. Vad får dem att vilja satsa och anställa? *Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret *Småföretagen dragkrok i 20 år, Företagarna, februari 2012 Ett jobb blir till - 4 av 5 jobb skapas i småföretag 9

10 NÄTVERKSEKONOMIN UTMANAR DEN GAMLA BILDEN AV NÄRINGSLIVET Småföretagens roll i ekonomin har förändrats. Det moderna företagandet är ett lagspel, där laget hela tiden måste toppas och anpassas efter behoven. Utvecklingen går mot mindre och delvis mer specialiserade företag. När LKAB genomför en av Sveriges största industriinvesteringar för att inrätta en djupare huvudnivå i gruvan leder det inte bara till fler arbetstillfällen i företaget LKAB. Drygt personer från 120 olika företag är med och bygger. Ökad internationell konkurrens ställer krav på ständig innovation och snabb omställningsförmåga. Därför väljer företag att fokusera på sin kärnverksamhet och täcka övriga behov genom stöd av leverantörer och samarbetspartners. Företagen samarbetar i nätverk, vilket möjliggör för mindre företag att erbjuda avancerade tjänster som bygger på olika former av expertkompetens. Företag kan vara små men ändå ha en spjutspetskompetens som ligger i utvecklingens framkant. Strukturer bryts upp Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden att näringslivet skulle domineras av storföretag som strävar efter att göra så mycket som möjligt i egen regi. Industristrukturernas tid är förbi. Det är kunskaperna och nätverket som är det viktiga, inte antalet anställda. Det finns även företag som går i andra riktningen och väljer att göra fler arbetsuppgifter internt, i syfte att få bättre kontroll. Tidningen Wired berättar i en artikel att tekniken har gjort det lätare för arbets -givare att utvärdera sina anställda, vilket gör att de kan ta hem arbetsuppgifter som tidigare lagts ut. Fenomenet, som kallas insourcing, är ännu ett sätt att bryta upp strukturer för att kunna arbeta mer effektivt. Mer av lagspel Med fler och mindre företag förändras också de anställdas roller. Fler måste kunna fungera som arbetsledare och fler måste också kunna hjälpa till att sälja företagets tjänster. Det blir mer av lagspel mellan anställda och mellan företag. Allt oftare sätts tillfälliga projektgrupper ihop där anställda från olika företag samarbetar. Detta ställer ökade krav på dem som ingår i gruppen att kunna arbeta självständigt och ta ansvar. Ensam är inte stark Den ungerske ekonomen László Szerb hävdar att det idag finns tre olika sorters entreprenörer: klassiska entreprenörer, intraprenörer och interprenörer. Den klassiske entreprenören skapar nya företag medan intraprenören förverkligar sina affärsidéer inom ramen för en existerande organisation. Interprenören skapar däremot nya affärer genom att knyta samman företag och människor. Det är en nätverkare och en företagare i en och samma person. Nätverksekonomins logik är att inga företag kan klara sig själva utan ett nätverk. Företag inom liknande branscher samlas i näringslivskluster, för att kunna dra nytta av varandra. 10 Ett jobb blir till - Nätverkekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet

11 * Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur 2012 * Ray Fisman & Tim Sullivan (January 2013), The Age of Insourcing: How Tech Helps Megacompanies Rope Us In, Wired Magazine * László Szerb, The Changing Role of Entrepreneur and Entrepreneurship in Network Organizations, kapitel i Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary, JATEPress, University of Szeged (red Imre Lengyel ), Hungary 2003 Ett jobb blir till - Nätverkekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet 11

12 MÅNGFALD AV SMÅFÖRETAG GER TRYGGHET I EN GLOBAL EKONOMI Många småföretag i olika branscher ger ökad trygghet i en värld som ständigt förändras och där inga jobb kan tas för givna. Att ha en mångfald av olika företag och arbetsgivare är särskilt viktigt i en liten öppen ekonomi som den svenska. Trollhättan blir en spökstad rapporterade TT i samband med Saabs nedläggning Mer än var femte jobb i Trollhättan fanns på Saab. Exemplet visar hur vanskligt det är för orter att vara alltför beroende av enskilda arbetsgivare. Sverige brukar beskrivas som ett land med många storföretag. Det stämmer att många stora och internationellt framgångsrika företag har sina rötter i Sverige, men ryggraden i den svenska ekonomin är ändå småföretagen. Det är mindre företag som står för huvuddelen av sysselsättningen och på många orter i Sverige finns det över huvud taget inga stora företag. Det kan kännas otryggt men faktum är att många småföretag som verkar i olika branscher ger bättre riskspridning. Småföretag är bättre på innovationer Det finns ett nära släktskap mellan entreprenörskap och innovationer. Den amerikanska ekonomen William J Baumol har visat att de flesta revolutionerande innovationer tas fram av självständiga innovatörer inom ramen för mindre företag. Storföretag är sämre på nya idéer. 12 Ett jobb blir till - Mångfald i småföretag ger trygghet i en global ekonomi

13 Småföretag är också bättre än stora på att ställa om och anpassa sig när förutsättningarna förändras. Entreprenörer sätter ofta företaget före sin egen inkomst. När kriser inträffar kan de välja att rädda verksamheten genom att gå ner i lön och själva jobba mer. Facit av finanskrisen var att stora arbetsgivare gjorde jämförelsevis större personalneddragningar än mindre arbetsgivare. Bästa garantin mot långvarig arbetslöshet Många småföretag är den bästa garantin mot så kallad strukturarbetslöshet, att människor som blir arbetslösa får svårt att komma igen på arbetsmarknaden. Med många olika arbetsgivare finns det en större mångfald av jobb i olika branscher att välja mellan. Forskningen visar att småföretag är mer öppna när de rekryterar personal. Storföretag är oftast mer strikta i sina kriterier och därför mindre benägna att anställa till exempel personer som kommer direkt från långvarig arbetslöshet. Fler småföretag gör det lättare för personer med olika bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. *Marknad och Politik. 7:e upplagan (SNS Förlag, 2007), kapitel av Magnus Henrekson, Företagande och tillväxt i Sverige *AKU (Arbetskraftsundersökningarna, SCB), specialkörning *The role of Entrepreneurship in a Globalized Economy (2009), Globaliseringsrådets rapport no 34, artikel av William J Baumol, Small Enterprises, large firms and growth *Entreprenörskapsforum (2012), Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport *EIM Business and Policy Research (November 2011), Do SMEs create more and better jobs? Ett jobb blir till - Mångfald i småföretag ger trygghet i en global ekonomi 13

14 VAD VET VI OM DE VÄXANDE SMÅFÖRETAGEN? De flesta företag växer inte i antal sysselsatta. En stor andel av jobbtillväxten sker i enmansföretag. I övrigt är tillväxten av jobb koncentrerad till ett ganska litet antal snabbväxande företag, som oftast är små. 14 Ett jobb blir till - De växande småföretagen

15 Forskningen visar att de snabbväxande företagen är tydligt överrepresenterade bland yngre företag, även om vissa av företagen är äldre. De är i huvudsak små. De finns inom alla branscher, men de är något överrepresenterade inom tjänstesektorn. De är jämt spridda geografiskt i landet, även om antalet är störst i storstadslänen där det också bor flest människor. Ett särskiljande drag är att de snabbväxande företagens anställda brukar ha högre utbildningsnivå jämfört med övriga företag. Men det är trots allt svårt att i förväg peka ut vilka företag som kommer att bli snabbväxande och därför är det också svårt att rikta tillväxtpolitiska insatser mot just dessa företag. För att förstå hur nya företag blir till måste vi därför lära oss mer om människorna bakom företagen hur de resonerar och vad som driver dem. Därför har vi genomfört en undersökning där närmare 1400 företagare intervjuas. I de kommande avsnitten presenteras några viktiga insikter från undersökningen. *Gasellföretag. Kännetecken och utvecklingsmönster. Bilaga 2 Entreprenörskap och innovationer. Dnr 2009/053 Ett jobb blir till - De växande småföretagen 15

16 DO NOT HIRE A M WHO DOES YOU DOES IT FOR TH MONEY, BUT HI - Henry David Thoreau, författare, poet, filosof 16 Ett jobb blir till

17 AN OR WOMAN R WORK FOR M OR HER WHO E LOVE OF IT. Ett jobb blir till 17

18 Det är en fråga om attityd - Kunskaper kan man läsa sig till och visst måste man ha baskunskaper, men har man inte rätt attityd så passar man inte in. Och då blir det svårt att trivas, säger Kenny Johansson vd och huvudägare till Acron i Anderstorp som tillverkar tredimensionella prototyper åt bland annat fordonsindustrin. Idag har Acron 18 anställda. Senaste året har man anställt två personer, och en till är på väg in. Även om företagsledningen tar fram kandidater så är det personalen, de kommande kollegorna, som har vetorätten vid nyanställningar. - Innan vi tar beslut om vem som ska anställas får varje kandidat träffa sina blivande arbetskompisar. Det är ju de som ska jobba tillsammans och då måste personalen få säga vad de tycker. Och tycker jag och personalen olika, då blir det som de vill. Rekryteringarna har främst skett i samarbete med ett bemanningsföretag, som lyckats matcha Acrons behov med profilen på den arbetssökande. Men ibland kan det oväntade inträffa, vilket blev fallet när en ny firma anlitades för städning av lokalerna. - Den nya städaren var på mig hela tiden om förbättringar som behövde göras. Hennes driv och engagemang imponerade på mig så jag frågade helt enkelt hennes chef om det var okej att jag erbjöd henne jobb på Acron. Han skrattade och tyckte att det var ett annorlunda sätt att anställa men gick med på det. Idag jobbar hon hos oss som prototypmakare och det fungerar väldigt bra, berättar Kenny Johansson. Sedan fem år tillbaka har Acron dessutom ett samarbete med Gislaveds gymnasium och erbjuder praktikplatser för elever på tekniska utbildningar med syfte att väcka intresse för företaget. - Jag ser långsiktigt på samarbetet och hoppas att när någon väl återvänder till kommunen så ska man minnas Acron som ett spännande och viktigt företag och vilja jobba här, säger Kenny Johansson. Rekrytering används idag inte som medel för att växa. Först kommer efterfrågan, sedan anställning för att möta det behovet. - Jag anställer aldrig i spekulativt syfte utan när vi har så mycket att göra att vi går på övertid och eventuellt inhyrd personal. Först då brukar jag anställa, säger Kenny Johansson. ACRON Verksamhet: Utveckling och produktion av prototyper till främst fordonsindustrin Startår: 1995 Anställda: 18 Ort: Anderstorp Ägare: Kenny Johansson, grundare 18 Ett jobb blir till - Acron

19 Ett jobb blir till - Acron 19

20 hade som mål att växa genom 48% att anställa redan från starten 70% under 36 år hade som mål att växa genom att anställa redan från starten Antal man träffade och intervjuade i samband med första anställningen 2-4 personer 24% 13% 63% 5 personer eller f ler Endast den man anställde IDÉN OM ETT EGET FÖRETAG STARTEN PÅ ÄVENTYRET 20 Ett jobb blir till - Idén om ett eget företag - starten på äventyret

21 15 MÅNADER Genomsnittstid från starten när första personen anställdes Vanligaste sätten man kom i kontakt med den första person som anställdes Hur man kom i kontakt med den första person som anställdes 18% 18% 16% Jag anställde en familjemedlem/släkting Jag anställde en personlig bekant/vän Personen sökte spontant 13% Arbetsförmedlingen 13% Vi kom i kontakt via mitt professionella nätverk *Flera alternativ möjliga Företag startas av olika skäl och alla företagare har inte stora drömmar och ambitioner. Men nästan hälften av företagarna i undersökningen hade redan från början planer på att deras företag skulle växa genom att anställa. Ett företag kan vara ett sätt att förverkliga en idé. En del startar företag tidigt i livet, med tydliga ambitioner att bygga en större verksamhet. Andra blir företagare i slutet av yrkes- karriären, för att kunna fortsätta jobba med det som de vill. Yngre företagare har oftare en dröm om att bygga ett företag med många medarbetare. Bland dem som är 35 år eller yngre säger sju av tio att de redan från början hade planer på att deras företag skulle växa genom att anställa. Möjligen beror det på att de befinner sig i ett tidigt skede av sin yrkeskarriär, och Ett jobb blir till - Idén om ett eget företag - starten på äventyret 21

22 De vanligaste kanalerna för småföretagare när de letar anställda för första gången 67% 15% 8% 3% 2% Personliga och professionella nätverk Annons hos arbetsförmedlingen Annons i media Vår egen hemsida Sociala medier *Flera alternativ möjliga därför har mer tid framför sig. Sociala faktorer kan också påverka, som att yngre företagare kanske känner större behov av att arbeta i lag tillsammans med andra. Sex av tio som startar företag kommer direkt från fast anställning. Många har inte drivit företag tidigare och måste pröva sig fram. Första anställningen att våga ta steget Att anställa är ett stort steg särskilt första gången. Därför är det inte så konstigt att de flesta nystartade företag tar tid på sig innan de gör den första anställningen. Den genomsnittliga tiden från start till anställning är ungefär 15 månader. Att ta in en anställd innebär att det måste finnas pengar för att kunna betala ut lön. Valet av person är kritiskt. Den första anställde måste vara någon som klarar arbetsuppgifterna, men det måste också vara någon som fungerar socialt i en liten verksamhet. De yngre företagarna ville i större utsträckning ha någon med energi och motivation, medan de äldre företagarna snarare letade efter någon med rätt yrkeserfarenhet. Rätt attityd är dock den i särklass mest efterfrågade egenskapen vid den första anställningen. I början på en resa blir förmågan att anpassa sig efter nya förutsättningar och hantera motgångar som uppstår viktigare än specifika kompetenser. Nya kunskaper kan läras in, en persons attityd är svårare att förändra. 22 Ett jobb blir till - Idén om ett eget företag - starten på äventyret

23 De fem egenskaper som eftersöks mest av småföretagare vid första anställningen *Flera alternativ möjliga 50% Rätt attityd Rätt yrkeserfarenhet 32% 30% Social kompetens Energi och motivation 28% 27% Noggrannhet Att hitta den rätte Vid första anställningen finns det oftast varken tid eller pengar för någon omfattande rekryteringsprocess. I stället använder småföretagarna sina nätverk för att hitta någon som de litar på och som de tycker verkar bra. Bland yngre företagare har det blivit vanligare att använda sociala medier som LinkedIn, Facebook och Twitter. Sex av tio småföretagare har vid första anställningen bara träffat den person som de anställde. Bara drygt en av tio har träffat och intervjuat fem eller fler personer. I knappt fyra av tio fall är den första som anställs en personlig bekant eller familjemedlem. En fördel med detta är att man som företagare redan från början vet vilka personliga egenskaper den som anställs har. De sociala banden kan ha stor betydelse, särskilt i ett inledningsskede när verksamheten ska byggas upp. Men kanske är det inte bara viktigt att du som företagare känner den du anställer. Kanske är det minst lika viktigt att den du anställer känner och förstår dig som företagare hur du är som person och vilka förhoppningar och mål du har för företaget. Ett jobb blir till - Idén om ett eget företag - starten på äventyret 23

24 Sportamore - Twitter och Facebook hjälper oss rekrytera - Arbetsförmedlingen, bemanningsföretag och våra egna nätverk är grunden för rekrytering. Men Twitter och Facebook är bra komplement och hjälper oss rekrytera. Det säger Johan Ryding, VD på Sportamore som sedan 2010 säljer sportprodukter via webbutik och som rekryterat två personer genom annonser i de egna kanalerna i sociala medier. Merparten av personalen anställda på Sportamore jobbar med logistik och kundkontakt i en verksamhet som inte alltid kan planeras i detalj eller med lång framförhållning. Lösningen har blivit att ha en pool med timanställda för att skapa dynamik och hantera toppar i verksamheten. Men oavsett anställningsformen så är det en viss typ av personer som Sportamore letar efter vid rekrytering. - Man måste tilltalas av den entreprenöriella andan och vilja vara i ett företag som växer och förändras, säger Johan Ryding. - De första anställningarna var ganska enkla, vi visste exakt vilka roller som skulle tillsättas och hur rollbeskrivningarna skulle se ut. Genom att göra dessa rekryteringar i den närmaste kretsen fick vi en trygghet i att veta vilka människor vi tog med på resan. Jag har känt mig väldigt glad över alla rekryteringar till ledningsgruppen då vi har lyckats samla ett extremt starkt team med en fantastisk kompetensbredd, menar han. Av ledningsgruppen på sju personer har samtliga utom en, HR-chefen som anställts med hjälp av rekryteringsföretag, rekryterats från det egna nätverket. En metod som gett trygghet och som innebär unik kunskap om dem som anställts. - Fördelen med att känna människorna man rekryterar är att man i större utsträckning vet vad man får, både styrkor och svagheter. Mindre chansning. Nackdelen kan möjligen vara om delar av gruppen är för tajt och det bildas grupperingar inom gruppen men den risken står man med tiden ändå inför när folk lär känna varandra ordentligt, säger Johan Ryding. 24 Ett jobb blir till - Sportamore

25 SPORTAMORE Verksamhet: Försäljning av sportrodukter på nätet Startår: 2009 Anställda: ca 100 Ort: Solna Ägare: Noterat på Nasdaq OMX First North, största ägare är grundarna Johan Ryding, Joakim Friedman och Jan Friedman. Ett jobb blir till - Sportamore 25

26 EN RESA IN I DET OKÄNDA TILLSAMMANS De flesta småföretagare känner ett stort personligt ansvar som arbetsgivare. Att ha ansvar över andra människors anställning och uppehälle är minst lika svårt som att veta vilka lagar och regler som gäller. När man som företagare skaffar anställda förändras mycket. Tid och engagemang måste ägnas åt arbetsledning och åt att bygga upp en fungerande arbetsplats, med strukturer och arbetsrutiner. Bland det svåraste med att ha anställda är att veta vilka lagar och regler som gäller. Var tredje företagare i undersökningen tycker att detta är mycket eller ganska svårt. Bilden av de lagar och regler som finns kring anställningar är i huvudsak kritisk. Sex av tio småföretagare betraktar dagens lagar och regler som ett hinder snarare än ett stöd. De flesta småföretagare ser en anställning som ett åtagande med innebörden att de får ansvar för en persons inkomst och uppehälle. Och de vill absolut inte svika detta ansvar. Därför tycker många småföretagare att ansvaret för andra personers anställning och uppehälle är det svåraste med att driva företag. Kvinnliga småföretagare och småföretagare i glesbygd tycker detta i ännu större utstäckning. Svårast med att ha anställda *Andel som svarat mycket eller ganska svårt 35% Ansvaret över andra personers anställning och uppehälle Att veta vilka lagar 35% och regler som gäller Att veta vad som 34% gäller i relation till facket 16% Att löneförhandla Att vara chef 14% och ha en ledarroll Att arbetsleda 12% andra 26 Ett jobb blir till - En resa in i det okända - tillsammans

27 Det största ansvaret I många mindre företag pågår en ständig kamp för att få ekonomin att gå runt. Nästan var tredje småföretagare känner i dagsläget oro för att det inte ska finnas pengar för att betala ut löner till de anställda. Om pengarna inte räcker till är det för många självklart vad som går först. Drygt varannan småföretagare har någon gång själva avstått från att ta ut lön för att kunna betala ut löner till sina anställda. För många har detta också hänt mer än en gång. Andel som avstått från att ta ut egen lön för att kunna betala sina anställdas löner 40 % Vid ett flertal tillfällen 49 % 11 % Vid ett tillfälle Nej, aldrig Upplever du att de lagar och regler som finns kring anställningar överlag utgör ett stöd eller ett hinder för dig som företagare? 59 % 32 % 11 % Lika mycket hinder som stöd Mer stöd än hinder Mer hinder än stöd Ett jobb blir till - En resa in i det okända - tillsammans 27

28 Uppsägningar en erfarenhet som sätter spår Att tvingas säga upp personal är bland det tyngsta en småföretagare kan råka ut för. Ändå är det i vissa lägen helt nödvändigt. Ibland sker felrekryteringar och ibland måste man navigera om och verksamheten ändras. Det är en del av alla företags resa. De flesta småföretagare har vid något tillfälle sagt upp en anställd. För majoriteten är skälet arbetsbrist, att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Tillfälligheter kan avgöra Det kan vara tillfälligheter som gör att ett företag plötsligt får problem. Nästan fyra av tio småföretagare känner i dagsläget oro för att de ska tvingas genomföra uppsägningar. Skäl till uppsägningar *Flera alternativ möjliga 55 % 33 % 17 % 11 % 4 % Arbetsbrist Den anställde misskötte sina arbetsuppgifter Den anställde hade fel profil eller kompetens Den anställde passade inte in socialt Annat skäl Småföretagares största orosmoment i relationen till sina anställda *Andel som svarat att det är ett stort eller ganska stort orosmoment Att det råder för låg 53% beläggning eller lönsamhet Att det råder 51% ojämn arbetsbelastning 50% Att det råder ovisshet inför framtiden Att du ska tvingas 39% genomföra uppsägningar Att det inte ska finnas 32% pengar för att betala ut lönerna 28 Ett jobb blir till - En resa in i det okända - tillsammans

29 Ungefär en tredjedel av uppsägningarna handlar om att den anställde på något sätt misskötte sina arbetsgifter. I dessa lägen känns beslutet ofta inte lika tungt, men uppsägningen kan ändå sluka mycket energi. Nästan hälften av småföretagarna hävdar att erfarenheten av att säga upp personal gjort dem mer vaksamma vid nyrekryteringar, medan en fjärdedel säger att de blivit mer hårdhudade. En sak är säker, resan tillsammans med de anställda är för många småföretagare en djupt personlig erfarenhet som både utvecklar, utmanar och förändrar. Kanske är det så att resan i sig för många utvecklas till en allt viktigare del av målet. 6 av 10 har sagt upp en anställd 21% En gång 38% Flera gånger 41% Aldrig Ett jobb blir till - En resa in i det okända - tillsammans 29

30 Avisita - Vi vill hjälpa människor till arbete - Det är väl knappast rimligt att ett företag med 15 anställda tvingas ta hänsyn till lika många regler som landets stora börsnoterade företag med tusentals anställda, säger Roine Flink, ägare till familjeföretaget Avisita, som levererar bokningslösningar till besöks- och turistnäringen. Avisita är ett av de 23 företag som Roine Flink grundat sedan 1970-talet. Men ett regelverk som inte är anpassat för små och medelstora företag menar han har försvårat expansion för företaget. - Hade reglerna varit enklare hade jag vågat anställa fler. Provanställning är en nödvändighet för oss och de vi anställer. Båda parter måste trivas med varandra, annars fungerar det inte, menar Roine Flink. Senaste åren har Avisita anställt sju personer, varav tre har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. - Jag vill hjälpa människor till arbete och tack vare vårt goda samarbete med Arbetsförmedlingen har vi kunnat hjälpa kompetenta personer med rätt inställning tillbaka in i arbetslivet. Det är tre riktiga solskenshistorier, säger Roine Flink. Företaget drivs nu vidare i samma anda av dottern Karolina och sonen Rikard. Målet är att driva ett välmående företag som växer och utvecklas samt erbjuder människor ett stimulerande arbete. 30 Ett jobb blir till - Avisita

31 AVISITA Verksamhet: Helhetslösningar för bokning av logi och konferens för företag, evenemang och destinationer i Norden Startår: 1995 Anställda: 15 Ort: Mölndal Ägare: Roine Flink tillsammans med dottern Karolina Flink och sonen Rikard Flink Ett jobb blir till - Avisita 31

32 Anledningen till senaste anställningen Vi behövde bli fler för att kunna växa För att besätta en tjänst där en person slutat Inget av ovanstående, men vi hittade en bra person som vi ville anställa Personen ifråga tillförde expertkunskap eller nya kunder Annan anledning 8% 10% 13% 24% 45% 5 vanligaste anställningsväga småföretagare idag Anställde en familjemedlem eller släkting 14% 14% Personen sökte spo 18% Arbetsförmedlingen Via en fam Det gör småföretagare tveksamma till att anställa Ökat ansvar som arbetsgivare 7 % Tidskrävande att rekrytera 31 % 20 % 15 % Svårt att locka rätt kompetens Risken att i framtiden tvingas göra uppsägningar 34 % *Max tre alternativ per respondent Höjda månatliga utgifter 32 Ett jobb blir till - Att fortsätta resan - med ny energi

33 rna för ntant 18% *Flera alternativ möjliga Via mitt professionella nätverk ATT FORTSÄTTA RESAN MED NY ENERGI 11% iljemedlem eller personlig vän Efter tio anställda ökar stabiliteten och nyrekryteringar uppfattas mindre som ett risktagande. Fyra av tio företagare i undersökningen har idag som mål att deras företag ska fortsätta växa genom att anställa. Risken för felrekrytering 34 % 41 % Ovisshet inför framtiden Att småföretagare är försiktiga vid anställningar är naturligt. Det är vanskligt för småföretag att dra på sig ökade kostnader. Om kalkylen inte stämmer och anställningen inte leder till ökade intäkter kan i värsta fall hela företagsbygget äventyras. Sju av tio småföretagare säger att risker har stor betydelse när de tar beslut om att anställa och att de noga väger för- och nackdelar inför sådana beslut. Bara två av tio säger att de vid anställningar inte bryr sig så mycket om risker. Men i takt med att verksamheten växer ökar stabiliteten och nyrekryteringar uppfattas mindre som ett risktagande. Fyra av tio företagare i undersökningen har idag som mål att deras företag ska fortsätta växa genom att anställa. De flesta som fortsätter anställa gör det för att företaget ska kunna expandera och för att de ser möjligheter. Bara en av fyra anställer för att det finns en ledig tjänst att fylla. Ovisshet spär på försiktighet Det som i dagsläget gör många småföretagare tveksamma till att anställa är att det råder ovisshet inför framtiden. Annat som avhåller är ökade månatliga utgifter, risken för felrekrytering och ett ökat ansvar som arbetsgivare. Drygt hälften av småföretagarna säger att det rådande allmänna konjunkturläget påverkar deras vilja att anställa. Kvinnliga småföretagare svarar i mindre utsträckning att konjunkturen spelar roll, vilket kan ha att göra med att de driver företag i mindre konjunkturkänsliga branscher som till exempel vård och hälsa. Ett jobb blir till - Att fortsätta resan - med ny energi 33

34 Kollektivavtal underlättar eller försvårar? Småföretagarnas syn på kollektivavtal är splittrad. Bland de småföretagare vars företag omfattas av kollektivavtal tycker de flesta att kollektivavtal underlättar åtminstone när det gäller att ha anställda. Men bland de småföretagare vars företag inte omfattas av kollektivavtal tycker de flesta att kollektivavtal försvårar, både när det gäller att ha anställda och när det gäller att anställa nya medarbetare. När det gäller att anställa nya medarbetare är den allmänna bilden bland småföretagarna att kollektivavtal snarare försvårar än underlättar. Endast bland de företagare som har 50 eller fler anställda är det fler som svarar att kollektivavtal underlättar. Att hitta ny energi till företaget När småföretagarna ska öka antalet anställda fortsätter de att använda sina personliga och professionella nätverk. Men en något större andel lägger ut annonser på nätet och sociala medier får också ökad betydelse, särskilt bland yngre företagare. Även när småföretagarna fortsätter anställa drar de sällan igång någon avancerad rekryteringsprocess. Bara två av tio småföretagare träffade fem eller fler personer vid den senaste anställningen, och drygt hälften träffade bara en. Spontanansökningar står faktiskt för en lika stor andel av anställningarna i småföretag i dag som kontakter via det egna professionella nätverket och betydligt större del än till exempel Arbetsförmedlingen. Kollektivavtal hjälp och hinder vid nya anställningar Företag utan kollektivavtal: Företag med kollektivavtal: 23% 5% 25% 43% 5% 27% 43% 25% Kollektivavtal underlättar Kollektivavtal försvårar Varken eller Vet ej 34 Ett jobb blir till - Att fortsätta resan - med ny energi

35 De flesta småföretagare har behov av anställda som är flexibla och kan hantera olika arbetsuppgifter. Detta gäller även när företaget fortsätter växa. Därför är energi och motivation, rätt attityd och social kompetens de mest efterfrågade egenskaperna. Men dessa egenskaper kan vara svåra att finna. Över hälften av företagarna tycker till exempel det är svårt att få tag i anställda med rätt attityd. Mot bakgrund av detta kan en viktig förklaring till den stora andelen anställningar som idag kommer ifrån spontanansökningar vara att det är ett bevis på just initiativ, energi och attityd. Lång utbildning är idag inte någon bristvara och det är heller ingen garanti för att en arbetssökande i övrigt har rätt egenskaper. Det finns många som har kvalificerade kunskaper men som ändå inte fungerar särskilt väl i ett litet företag. Till småföretagens styrkor hör innovationsförmåga, medan större företag har svårare att ständigt förnya sin verksamhet. Mindre företag som växer måste förbli innovativa för att klara sig, och därför behöver de rekrytera personer som har mycket energi och förmåga att tänka nytt. Det är i allt större utsträckning dessa egenskaper som efterfrågas på marknaden till den grad att större företag idag ofta försöker imitera mindre konkurrenter för att inte stelna och förlora sin innovationskraft. Viktigaste egenskaperna hos den man söker idag 59% 49% 37% 28% 28% Energi och motivation Rätt attityd Social kompetens Noggrannhet Rätt yrkeserfarenhet *Max 3 alternativ *Max tre alternativ per respondent Egenskaper som flest tycker är svårt att hitta idag: Andel som svarat mycket eller ganska svårt 59% 56% 53% 53% Rätt yrkeserfarenhet Specialistkompetens Rätt attityd Branscherfarenhet Egenskaper som få tycker är svårt att hitta idag: Andel som svarat mycket eller ganska svårt 19% 19% 23% 26% IT-kunskaper Språkkunskaper Allmänbildning Lång utbildning Ett jobb blir till - Att fortsätta resan - med ny energi 35

36 Rapunzel - Jag hade väldigt svårt att släppa taget - I början var det väldigt svårt att släppa taget och kontrollen över min bebis till någon annan. Av en slump kom en vän och handlade av mig och sa att hon var trött på sitt jobb inom vården. Jag svarade spontant, Du kanske ska börja här? Jag behöver hjälp! Och så blev det, men hon var förmodligen mer nervös än jag. Det berättar Ida Backlund, grundare och ägare av Rapunzel of Sweden som säljer löshår och hårförlängningsprodukter via webbshop och återförsäljare, om sin första anställda. Idag, knappt sex år senare, har verksamheten växt och man bygger just nu ett eget e-handelshus i Umeå för att expandera ytterligare. Nyckeln till framgången har varit Ida Backlunds driv och som matchats av den personal hon anställt. - De första tio jag anställde var släkt och vänner. Men alla jag anställer måste tro på varumärket, ta rätt beslut i mitt namn och ha rätt personlighet och attityd! Om man däremot ska ha jobbet som ekonomichef krävs självklart en redig utbildning och livserfarenhet också, säger Ida Backlund. - I en chefsroll krävs även ett extra driv och ledarskap, detta föds människor med tror jag. Vissa är ledare, andra inte. Sedan har man också olika ledarstilar. Här är det lite upp till bevis för mig. Vem kan visa mig att de kan leda ett team utan att vara ett huvud högre, menar Ida Backlund. Genomgående för rekryteringen idag är att metoden anpassas efter profilen på den man söker. - Vi rekryterar på många olika sätt idag. Fortfarande genom vänner och familj men även via rekryteringsföretag som Student Consulting, Poolia, Academic Work och liknande beroende på vilken befattning och ansvar personen ska ha. Men även via Arbetsförmedlingen, praktikplatser och arbetsträning, berättar hon. Försäljningen är internationell och på kundtjänst behärskar personalen sammanlagt åtta olika språk. Den internationella rekryteringen sker idag via kunder, annonsering på utländska universitet och via Facebook. Idag har Rapunzel of Sweden växt till 36 anställda och har även lanserat bland annat en egen hårvårdsserie och vad man menar är mirakelfiber för tunnhåriga. Tillväxten har skett både genom anställningar och organiskt. - Allt detta hade inte varit möjligt utan den bästa personalen, med ett eget driv, och en personalchef som numera hanterar allt med personal, planering, semestrar, utveckling och lönesamtal! Det är väldigt skönt att släppa ansvaret till någon som kan frågorna och som kan ge personalen den uppmärksamhet de behöver, menar Ida Backlund. Om namnet Rapunzel: Det berättas om prinsessan Rapunzel att hennes gyllene hår var flera meter långt och att hon var vackrast i världen. En häxa som var avundsjuk på hennes skönhet låste in henne i ett torn. En dag räddades hon av en prins, som klättrade uppför hennes gyllene hår till tornets topp. 36 Ett jobb blir till - Rapunzel

37 RAPUNZEL Verksamhet: Erbjuder sitt eget löshårs- och hårförlängningsvarumärke Rapunzel till frisörer och privatpersoner över hela världen genom sin egen internetbutik och genom vissa utvalda återförsäljare. Startår: 2007 Anställda: 36 Ort: Umeå Ägare: Ida Backlund, grundare Ett jobb blir till - Rapunzel 37

38 Slutord Många gånger har John F Kennedys tal om en man på månen använts. När orden yttrades kunde det låta som en utopi. Men det var en vision som kunde uppfyllas bara åtta år senare, som ett resultat av hårt och målmedvetet arbete. Det är ett exempel på vad tydlighet, målmedvetenhet och kraftsamling från samhällets alla aktörer kan åstadkomma. Ett av det svenska samhällets stora mål idag är att få människor tillbaka i arbete. Också det kräver en kraftsamling kring den viktigaste resursen: Fler företag som växer och anställer. Det ställer också helt andra krav än tidigare på hur vi bemöter landets företagare. Inte alla, men de flesta politiker vet att det inte går att kommendera fram nya jobb. Det är heller ingen lösning att vänta på att konjunkturen ska vända och att storföretagen börjar anställa. Erfarenheten visar att 80 procent av alla nya jobb skapas av småföretagare som under överväganden och vånda väljer att anställa. Vilka konsekvenser får denna insikt? Förutom att göra det skattemässigt gynnsamt och enkelt att anställa så måste regeringen och myndigheterna fundera på om det finns ett bättre sätt att möta och jobba med mindre företag. Att föra en direkt dialog med landets småföretagare är svårt eftersom det inte finns någon HR-avdelning att kontakta. VD gör oftast allt. Det ställer krav på politiskt ledarskap på både nationell och lokal nivå. De flesta småföretagare är praktiker med begränsat tålamod. Deras operativa synsätt krockar oftast rejält med politiska strategier och retorik. Gemensamt för både politiker och entreprenörer är dock en stark tilltro till framtiden och de möjligheter som finns. Ett område som bör påverkas är utbildningssystemet. Det finns yrken där det är svårt att få tag i personer med rätt utbildning, och dessa hål behöver fyllas. Men mer och längre utbildning är ingen universallösning. Det som de flesta småföretag söker när de ska anställa är inte främst personer med lång utbildning, utan personer med energi och motivation, social kompetens och rätt attityd. Ett annat område är att skapa bättre relationer till landets småföretagare och bättre uppmärksamma deras behov. En idé kan vara att alla myndigheter, kommuner och landsting ska ha ett småföretagarråd med ansvar för att säkerställa att småföretagarnas perspektiv inte glöms bort. Den offentliga arbetsmarknadsstatistiken bör ses över. Idag framgår skillnader mellan privat- och offentlig sektor samt mellan branscher och geografiska områden. Men småföretagens roll som jobbskapare synliggörs inte och därmed riskeras felaktiga slutsatser att dras, inte 38 Ett jobb blir till - Slutord

39 minst när politiken ska utformas därefter. Vi vet att en av småföretagens styrkor är flexibilitet, men att detta förutsätter att de snabbt kan ställa om och anpassa verksamheten efter vad som efterfrågas på marknaden. En av de viktigaste förändringarna är att skapa strukturer där snabba omställningar är möjliga. I en ekonomi med global konkurrens är snabba omställningar nödvändiga för tillväxt och nya jobb och därför samanfaller småföretagens behov med samhällets behov. Den insikten manar också till handling. Ska det bli en förändring, så måste det finnas en efterfrågan på förändring. Varje samtal och varje möte där du talar om företagens möjligheter att anställa när arbetslösheten diskusteras ställer krav på politisk handling. Och är du politiker, så borde den insikten leda till konkreta politiska förslag i riksdag, landsting och kommun. Målet må vara stort och avlägset, men det enda sättet att nå det är genom enskilda insatser. Ett jobb blir till - Slutord 39

40 Om rapporten För rapporten har dels en rad sekundärkällor använts och dels resultaten från en undersökning genomförd av analysföretaget United Minds på uppdrag av Företagarna. Om undersökningen Undersökningen genomfördes under mars Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter. Totalt deltog 1398 företagare som var 18 år eller äldre och bosatta i Sverige samt medlemmar i Företagarna. Syftet var att kartlägga i huvudsak små företags attityder, erfarenheter och behov kopplade till anställningar och utvecklingen av deras företag. Undersökningens urval bestod av företag som representerar en spridning av kön, ålder, region och bransch. Könsfördelning: Män: 72 % Kvinnor: 28 % Åldersfördelning: 35 år eller yngre: 7 % år: 51 % 56 år eller äldre: 42 % Fördelning antal anställda: Ensamföretagare: 29 % 1-9 (Mikro): 47 % (Små): 22 % 50 + (Mellan): 2 % Övriga källor: Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret Småföretagen dragkrok i 20 år, Företagarna, februari 2012 Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur 2012 Ray Fisman & Tim Sullivan (January 2013), The Age of Insourcing: How Tech Helps Megacompanies Rope Us In, Wired Magazine László Szerb, The Changing Role of Entrepreneur and Entrepreneurship in Network Organizations, kapitel i Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary, JATEPress, University of Szeged (red Imre Lengyel ), Hungary 2003 Marknad och Politik. 7:e upplagan (SNS Förlag, 2007), kapitel av Magnus Henrekson, Företagande och tillväxt i Sverige 40 Ett jobb blir till - Om rapporten

41 AKU, specialkörning The role of Entrepreneurship in a Globalized Economy (2009), Globaliseringsrådets rapport no 34, artikel av William J Baumol, Small Enterprises, large firms and growth Entreprenörskapsforum (2012), Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport EIM Business and Policy Research (November 2011), Do SMEs create more and better jobs? Gasellföretag. Kännetecken och utvecklingsmönster. Bilaga 2 Entreprenörskap och innovationer. Dnr 2009/053 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder företagare, vilket ger oss stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemsförmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 20 regionkontor och 262 lokala nätverk och mötesplatser. Ett jobb blir till - Om Företagarna 41

42

43

44

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare stockholm.se/arbetsgivare Ett erbjudande från Stockholms stad Kompetensen hos personer med funktionsnedsättning behövs i arbetslivet. Framsynta

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer