Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen September 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Ett inspel i valdebatten Bemannad Inhyrningens regler, sid Studieaktuellt Passa på att begå studier i vinter, sid 12 3

2 SEKO Trafikverket Seko Vägbanan är medlemstidningen för Seko väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-postadress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Maria Johansson (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Meta Moberg, Trafikverket Kommande nummer: december 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 5 november Årgång 18 Upplaga: 4600 ex () 4300 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5900 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Dags att gå till val igen! Vilken sommar vi haft med rekordvärme, sol varenda dag, bad och glass på fritiden. Men nu verkar det komma surt efter med regn och översvämningar istället. Kanske är det så att summan är konstant, så sol och regn tar ut varandra i det långa perspektivet. Seko har haft en uppmärksammad strejk inom tågbranschen där vi tog strid för att sätta stopp för otrygga anställningar. Resultatet blev över förväntan och kommer att skapa ringar på hela arbetsmarknaden förhoppningsvis! Om man kan prata om segrar så blev detta en riktig KO vinst liknande den Ingemar Johansson gjorde på Ullevi 1958 när han mötte Eddie Machen. (finns på YouTube). Vi måste få bort missbruket och göra det olönsamt att ha anställda på tidsbegränsade korttidsanställningar och just detta blev resultatet av vår kamp mot arbetsgivarorganisationen Almega i denna fråga. De som oftast drabbas av dessa anställningar är våra ungdomar. I september är det dags att gå till val igen och det är nu vi har möjlighet att avsluta den provanställning som den borgerliga alliansen haft. Vi har nu sett vad arbetslinjen skapat för samhälle där sjuka, arbetslösa och pensionärer får betala för att vi som är så lyckligt lottade och har ett arbete ska få sänkt skatt. Men nu räcker tyvärr inte deras bidrag utan vi får låna och öka på vår statsskuld. Jag kollade på Riksgäldens hemsida och utslaget på alla i Sverige så är skulden kr, gammal som ung och den är i ökande. Skatterna har sedan 2006 sänkts med 130 miljarder. Vilken nytta hade de pengarna inte kunnat göra för att få fler lärare i skolan, bättre sjukvård, nya vägar och järnvägar eller ökat bostadsbyggande. Utnyttja din möjlighet att påverka framtiden och gå och rösta, soffliggare har vi alldeles för många av. Vi ombudsmän har märkt en ökning av antalet förhandlingar senaste åren gällande löner, uppsägningar och andra olika typer av tvister. Klimatet har ändrats så att ekonomiska intressen mer och mer tar över moraliska och etiska hänsyn. Uppsägning efter 40 års anställning på grund av att det blir mer ekonomiskt att lägga ut verksamheten på annat sätt, så kallad ekonomisk arbetsbrist. Då spelar lojalitet, pliktkänsla och delaktighet ingen roll längre. Då är det bara pengarna som styr. Givetvis måste företag gå ihop ekonomiskt och även göra vinst för att arbetstillfällen ska skapas och behållas men någon heder borde finnas kan man tycka. Rolf Hedlycke Ombudsman Seko Stockholm Klubb väg & anläggning Det är val i september... Jag vet att det kan uppfattas som kontroversiellt att prata politik i den fackliga kontakten med en del av våra medlemmar och jag tänker inte skriva någon på näsan med att tala om för er hur ni skall rösta, MEN Är vi nöjda med att våra ungdomar går arbetslösa och skickas runt till oseriösa jobbcoachföretag där de sitter av dagarna? Är vi nöjda med att våra ungdomar skall ha sämre anställningsvillkor än vad vi själva har? Är vi nöjda med att låta människor vara fjättrade vid sina telefoner i fall en arbetsgivare skulle ha lust att erbjuda ett jobb? Är vi nöjda med att Sverige inte följer EU-lagstiftningen när det gäller begränsning av att stapla korttidsanställningar i all evighet? Är vi nöjda med att det inte regleras hur arbetskraft från tredje land får användas? Är vi nöjda med att det går att sälja arbetstillstånd för flera tusentals kronor och sedan använda arbetskraften som slavarbetare? Är vi nöjda med att skolans och vårdens medel urholkas av riskkapitalbolag, vilka inte betalar skatt i Sverige utan plockar ut vinster för miljarder och placerar i skatteparadis och inte investerar tillbaka i vård/skolverksamheten? Är vi nöjda med att inkomstklyftorna ökar och vi som har arbete idag får mer i våra plånböcker på bekostnad av våra ungdomar och pensionärer? Är vi nöjda med detta, skall vi nog rösta på Alliansen. Jag är inte nöjd med att se hur vi hanterar vår gamla och svaga och därför söker jag ett bättre alternativ och tro mig, det finns bättre alternativ. Karl-Johan Det ska vara ordning och reda LO har tillsammans med (S) kommit överens om hur man åter ska få ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. För oss som ser det moderna slaveriet var och varannan dag, där även de stora drakarna tar in utländsk arbetskraft för löner som ligger långt under kollektivavtalen och dessutom låter dem jobba mycket långa arbetsdagar, känns det fantastiskt bra att det kanske kan gå att få ett slut på eländet... LO s lösning är: M Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. M Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. M Arbetstagare från tredje land måste tillförsäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. M Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det ska vara tröskel och inte öppen dörr för kriminella och fuskare. M Lagen om offentlig upphandling ändras så att sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas. En uppförandekod liknande verktyget vita jobb som blir en del av lagstiftningen om offentlig upphandling för att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott. M Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att Lagen om anställningsskydd inte kan åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag. M Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. Gunnar L Vad händer egentligen på Trafikverket? De externa budskapen vi nås av om regeringens satsningar på järnväg, och det interna budskapet att Trafikverket har alla de pengar vi behöver känns lite gåtfulla. I realiteten innebär de beslutade sats ning arna att ned bryt ningen kommer att fortsätta på de mindre prio ri te rade järnvägssträckorna. Trafikverkets experter har flaggat för kon se kvenserna, att beslutet innebär att det uppdämda renoveringsbehovet kommer att vara ännu större Gäller även de mindre prioriterade delarna i vägnätet, även om järnvägen är i fokus för tillfället. Trafikverket har beskrivit konse kvens erna, och prioriteringarna följer regeringens direktiv. Det som känns uppenbart är att kommunikationen av gjorda prioriteringar gått snett när både medarbetare och media upplever prioriteringarna som en nyhet. Dialogen med medarbetarna måste helt klart bli bättre. Irritationsnivån är märkbart hög i organisationen. Oroande är att se att allt fler börjar efterfråga möjligheten att vara anonym, och det även i vardagliga frågor som enkla felanmälningar till kontorsservice. I övrigt fortsätter omorganisationerna att avlösa varandra i Trafikverket. IT är i full gång med sitt genomförande. På Underhåll och Samhälle pågår arbeten. De grupperingar som nyss har analyserat och omorganiserats anser vi behöver få arbetsro. Löneförhandlingarna pågår nu på verksam hets om råden, enheter och funktioner, och för flertalet kommer de nya lönerna att vara klara till årsskiftet, förutsatt att tidplanen håller. Lite intressant är också hur ofta vårens strejk på Veolia lyfts som förklaring till de negativa siffrorna för punktligheten. Charlotte Olsson Ordförande 2 3

3 En oändlig ström av skoptag förser krossanläggningen med betong och tegel. Det lär ta några veckor innan den gigantiska högen innehållande ton rivningsmaterial från gamla Domus i Kristianstad är krossad och maskinisterna från Degeberga Grus & Schakt drar vidare till nästa projekt. Text & Bild Lotta Hansson Det är i Kretsloppsparken i Snår arp, nu uppköpt av Stena, Vägbanans redaktör träffar gräv maskin isterna Rolf Lundh och Ted Allansson. De berättar att de bara varit på arbetsplatsen några dagar och att materialet är ganska svårhanterligt i och med att det innehåller mycket armering och de största järnen måste sorteras bort innan materialet hamnar i krossen. Rolf är den av 23 anställda som varit längst på företaget, hela 27 år, vilket i sig säger att han trivs bra. Han uppskattar att företaget mestadels verkar i närområdet och att arbetet är varierat med allt från gräv- och schaktarbeten, kranbilsjobb, rivningar, krossnings- och sorteringsarbeten, vatten- och avloppsanläggningar, transporter, snöröjning och ja t.o.m. busstransporter med helturistbuss. Bertil Andersson, Degeberga Grus & Schakts ägare, hittar lösningar på det mesta menar Rolf som inte på alla år varit sysslolös. Arbetsmiljön får också godkänt. Behöver någon en ny förarstol så får han det och om det blir fel på maskinen åtgärdas det. Något som även uppskattas av Ted, vilken bara varit på företaget i ett år, men har erfarenhet av annat sen tidigare anställningar. Kamratskapet och jargongen bland killarna är god när de väl träffas och om inte annars så blir det till julfesten Rolfs maskin, en Komatsu PC 228, förser krossen med material. Att maskinen är kortbyggd gör den enligt Rolf perfekt vid rivningsjobb. Rolf Lundh & Ted Allansson poserar glatt. Teds maskin är en Volvo 280 försedd med en crusher vilken krossar och klipper betongen i mindre delar samt tar bort armering ur materialet. 4 5

4 SEKO i NCC På några platser inom Construction har det blivit lokala lönepåslag utöver det som lagts ut centralt, uppger Tommy Lundqvist (SEKO s samordnade i NCC Construction). Uppsala och Örebro nämns som exempel. På de flesta områden pågår fortfarande lokala löneförhandlingar. På Roads enades parterna i augusti om ett två-årsavtal vilket innebär att 2014 utgår 850 kr och för 2015 utgår 900 kr. Uppgörelsen gäller alla yrkesarbetare på Roads verksamma på asfalt, vägservice samt sten. Överläggningar om lönstegar och övriga ersättningar inom respektive sektor kommer att genomföras i oktober. Roads och SFA har haft en incident där personalen blivit exponerade för zinkdamm vid beläggningsarbete i en hamn där av- och pålastning av zinkdamm i en lagerbyggnad förkom. Ingen riskbedömning av arbetet gjordes, i strid med Roads egna rutin. En av våra medarbetare fick skador och blev sjukskriven i en månad. Naturligtvis reagerade SEKO kraftfullt och ärendet är nu under utredning och kommer upp på sektor asfalts arbetsmiljöråd i augusti. Karl-Johan Andersson Ordförande Seko NCC SEKO i Skanska SEKO Skanska s förhandlingsorganisation beräknas komma i gång i januari. Då startar ett råd och det ska hållas ett representantskapsmöte. Vi vill kunna jobba mer över gränserna med både väg- & anläggnings och asfalt & betongfrågor. Som ni alla vet så går företaget bra så vi förväntar oss få del av kakan, för vi har ju alla deltagit med svett och engagemang. Fortfarande gäller att vi måste hjälpas åt och hålla koll på våra kompisar, medarbetare och underentreprenörer, så att alla mår bra och att vi värnar om kollektivavtalet och får rätt ersättning Är det något ni undrar över så hör av er till oss i gruppen. Ola Fält Du hänger väl med? På väg & banbranschens hemsida hittar du alltid aktuell information. Dessutom kan du läsa de senaste årens Vägbanan-tidningar... Just nu kan du även läsa branschens valtidning, Vägvalet. Om du åker till Norge för att arbeta Många av SEKO s medlemmar åker till Norge och jobbar för en kortare eller längre tid. Hör du till dem är vår rekommendation att du kontaktar SEKO ( ) och SEKO s A-kassa ( ) innan du åker och när du är på väg tillbaka! Egentligen behöver vi inte skriva mer. Reglerna är så omfattande att vi skulle behöva en helt egen tidning för att reda ut allt. Du kan läsa mer på Skaffa dig ett riktigt jobb istället För oss anläggningsarbetare är utvecklingen sådan att den riskerar hota hela vår yrkeskår, menar Andreas Forsberg som jobbat i många år med bland annat platt- och rörläggning i Norrbotten. Ända sedan Vaxholmskonflikten, vilken ledde till Lex Laval, har frågan om villkors- och lönedumpning på grund av tillfällig, ofta utländsk, arbetskraft varit en het potatis. Även om det är svårt att förstå hur det kan vara solidariskt att stödja arbetare från exempelvis andra länder så är frågan inte helt lätt att lösa. Olönsamma arbeten har börjat säljas bort till entrepenörer som är specialiserade på att bara jobba korta perioder här uppe. Klart man blir orolig för vart det ska sluta, säger Andreas Forsberg. Andreas jobbar fackligt på väg & anläggning Luleå. DET HANDLAR INTE bara om tillfälliga aktörer som dränerar yrkeskåren utan också om att det blivit allt mindre vanligt med tillsvidareanställningar och allt svårare att gå på A-kassa när det inte är säsong. Varför vara kvar i ett yrke där villkoren bara blir sämre? När handläggare på arbetsförmedlingen säger åt en att skaffa sig ett riktigt jobb istället så får man sig ju en tankeställare. Det har också blivit allt vanligare att företagen inte har så många fasta anställningar utan istället lånar in folk när det är arbetstoppar. Allt detta gör att det blivit svårare att behålla folk i branschen och på sikt hotar det hela yrkeskåren. Valet är ditt Det kan inte ha undgått någon att det är valår i år... Från Seko s sida vill vi komma tillrätta med de oseriösa företagen som tyvärr huserar i branschen. Vårt förslag till lösning är huvudentreprenörskap, där det första ledet i en entreprenadkedja är ansvarig för att dennes underentreprenörer betala sina skatter och sociala avgifter. Och dessutom ger sina arbetstagare korrekta löner och andra anställningsvillkor. Det finns några partier som verkar ha fattat att det är något sjukt på den svenska arbetsmarkanden och som dessutom tror sig veta hur man kommer tillrätta med dem. När Stefan Löfven s brev dök in på redaktionen, samtidigt som vi producerade tidningen kändes det bara så rätt att publicera det, för han tar upp många av de frågor vi själva skulle vilja att våra riksdagsledamöter tog tag i. Gunnar Larsson Bygg ett bättre Sverige - för alla Har du ett jobb? Hur är det på ditt jobb? Frågorna hänger ihop: ju fler som går arbetslösa, ju mer kan den som vill pressa löner och villkor. Regeringen har misslyckats med jobben och istället medvetet bidragit till att otryggheten breder ut sig, hos de som idag är arbetslösa, men också hos de som har ett arbete. Arbetsplatsolyckorna ökar för tredje året i rad. Varje vecka går det så illa att en människa dör på sitt jobb. Sjukskrivningarna ökar i snabb takt och trots att personer har utförsäkrats är sjuktalen tillbaka på samma nivåer som när regeringen slog sönder sjukförsäkringssystemet Socialdemokraterna och LO är eniga om att det nu krävs krafttag och föreslår ett tiopunktsprogram med ordningsregler för svensk arbetsmarknad. De som bygger det här landet ska ha schyssta villkor - oavsett om de bor här eller reser hit för att hjälpa oss att bygga det. Det ska inte gå att dumpa löner och villkor genom att säga upp anställda och sedan hyra in personal billigare. Huvudentreprenören ska självklart ha ansvar för schyssta villkor och säkerhet hos underleverantörer, annars blir ansvaret otydligt och oseriösa aktörer släpps in. Resultatet blir onda ryggar, utbrändhet, eller i värsta fall allvarliga skador och dödsolyckor. Under Fredrik Reinfeldts tid har arbetslösheten ökat, ungdomsarbetslösheten ökat och långtidsarbetslösheten ökat. Så här kan vi inte ha det. Sverige behöver en helt ny politik för fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Socialdemokraterna har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast Vår enda möjlighet att klara jobben och upprätthålla vår levnadsstandard är att vi flyttar fram våra positioner genom kvalitet, förnyelse och kompetens. Vi har en jobbstrategi som bygger på tre pelare: M Investera för framtiden: i infrastruktur, transporter och klimatomställning. M Stärka företagen så att de vill anställa genom en aktiv näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. M Utbilda för rätt kompetens så människor kan ta de jobb som växer fram. Sverige ska vara ett land där alla kan känna framtidstro. När alla kan säga jag har ett jobb och jag trivs bra då har vi ett bättre Sverige - för alla. Det är det Sverige som jag vill vara med att bygga. Stefan Löfven partiordförande, Socialdemokraterna Tänk på att Dina medlemsförsäkringar har en preskriptionstid på tre år. Detta gäller t.ex. vid fritidsskada och för ersättning från sjuk- & efterlevandeförsäkringen. Kontakta Folksam på (skadekundtjänst) eller ( vanlig kundstjänst). Seko i Peab Efter en sannolikt fin sommar så börjar det att dra ihop sig mot höst och framförallt valet, vi alla har nu en chans att byta till en mer arbetarvänlig regering. En regering som satsar på bättre vård, omsorg och en skola för alla. Vill du att svenska kollektiv avtal ska gälla i Sverige så lägg din röst på det enda riktiga arbetarpartiet, lägg din röst på Socialdemokraterna. Det har varit en lång och tung vår med uppsägningar på Peab drift och underhåll i Stockholm men det ser nu lite ljusare ut, då man fått en del kontrakt bl.a. i Strängnäs. Vi håller på med att se över beredskapsavtalen i landet och än så länge är det bara en arbetsgrupp utsedd där Urban Svensson deltar som vår representant. På asfalten så verkar det rulla på med region mellersta som den stora motorn, vi får hoppas att det håller i sig året ut. Det är fortsatt svårt att förhandla, då de stora bolagen vill ha något för att ge mer löneutrymme. Säljer vi inte vår tid alla redan? Det är ett konstigt synsätt och jag tror att det kommer straffa sig i längden, då de mindre företagen verkar vara villiga att betala vad vi är värda. Jag kommer aldrig acceptera de löneskillnader vi idag har gentemot byggkillarna och kommer så länge jag jobbar fackligt försöka minska det gap som finns. Vi syns därute och hör av er om det är något, svarar jag inte så ring igen, och glöm inte att rösta! Christer

5 Väg 21 får en välbehövlig ansiktslyftning Köerna på väg 21 genom Höör tycktes oändliga. Som längst fick trafikantena vänta 40 minuter innan trafiklotsen manövrerade dem igenom arbetsplatsen. Ena körfältet är avstängt för asfaltering och lagbas Lennart Olsson från NCC Roads var lite överraskad över hur hårt trafikerad sträckan faktiskt var. Målet för dagen är att asfaltera sträckan från rondellen vid City Gross till nästa rondell in mot samhället. De stora rondellerna asfalteras nattetid för att inte trafiken helt ska korka igen. För att klara jobbet dagtid är åtta trafikvakter från PG:s Singnalvakter behjälpliga. Den totala sträckan som ska asfalteras är 3 kilometer, från Höör upp till N Rörum. På bilden till höger poserar Lennart Olsson och Viktor Romare. Fr. v. Jonny Andersson, Alexander Ryngberg, Stefan Murariu Andersson och Tommy Malmquist från PG:s Signalvakter i samspråk med ombudsman Ingmar Fransson (2 fr. h.). Text & Bild Lotta Hansson NCC s spriderlag I Tranås träffade jag på detta spriderlag som länge verkat i Motala. Laget består av Kalle Stark, Kent Evertsson och spriderchauffören Mikael Arvidsson. De berättade att de sedan en annan entreprenör i senaste upphandlingen fått Motala kommun fått en betydligt större geografi att verka i nämligen; Jönköpings-, Östergötlands- och Örebro län. Idag var de i Tranås för att lägga mindre lagningar och imorgon skall de till Vimmerby. Killarna tycker att det blir mycket åkande men så är det i den ambulerande asfaltbranschen. Vem vet vad som händer i nästa upphandling. Krister Rosén 8 9

6 Hej Vägbanan Jag är lite förvånad över fackets flathet när det gäller utländsk arbetskraft. Ofta jobbar de för en låg timpenning, 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Och någon skatt betalar de inte. De statliga företagen är extra duktiga på att ta in polacker och liknande medan svenska yrkesarbetare får gå till arbetsförmedlingen. Jag har inget emot att det kommer utlänningar och jobbar i Sverige, men de skall ha samma villkor och löner som vi. Sover facket? Lars Seko Svevia Förhandlingarna om ett ramarbetstidsavtal för Drift & Underhåll kommer sannolikt återupptas till hösten. Ramarbetstidsavtalet för Division Beläggning nyttjas både av fast anställda och säsongsanställda inom Svevia. Avtalet är något annorlunda än liknande överenskommelser i branschen, vilket har medfört en del åsikter om värde och utfall. Vi har för avsikt att utvärdera avtalet när säsongen är över och kommer att ta hjälp av den referensgrupp som var med och tog beslutet att acceptera villkoren i beläggningsavtalet. En angelägen fråga för Seko är att ha kontroll på de underentreprenörer som vårt företag anlitar. Vi har ett ansvar att bidra till att konkurrensneutralitet råder mellan underentreprenörerna, att kollektivavtal finns och att anställningsförhållandena i övrigt är enligt lagar och avtal. Seko-medlemmarna i dessa företag ska inte behöva upptäcka att deras pensionspengar uteblivit och istället används som en konkurrensfördel i ett anbud. Vi som handlägger dessa frågor kan omöjligtvis ha kontroll på alla arbetsplatser och underentreprenörer. Vi är således beroende av er som finns på plats ute i verkligheten för att vi tillsammans skall kunna upprätthålla ordning och reda. Vår anställningstrygghet i Svevia står också på spel! Jan Salkert är från 1:a september tillsatt som Arbetsmiljöchef i Svevia. Janne har till dags dato haft i uppgift att organisera upp en ny arbetsmiljöorganisation i Svevia som motsvarar de behov som ställs mot företagets storlek och organisation. Två arbetsmiljöingenjörer har nyligen anställts, Stefan Norengård i Solna och Julia Josefsson i Göteborg och tillsammans med Huvudskyddsombuden Claes Halvars och Mikael Högberg känner vi att arbetsmiljön återigen har hamnat i centrum. Kom ihåg att med gemensamma krafter kan vi göra skillnad! Moody Israelsson & Thomas Skoog Seko Svevia Bemannad Bemanning- en kraftigt växande företeelse? Hur ser det ut på den svenska arbetsmarknaden, håller all egen personal i företagen på att försvinna och ersättas av bemanningsanställda? Av Thomas Brännström Almega Bemanningsföretagen har ca 95% av hela branschen och siffrorna handlar om de som jobbar i företag som är medlemmar i Almega hade branschen årsanställda, 40% är arbetare och 60% tjänstemän. Det innebär att av den sysselsatta befolkningen jobbar ca 1,5% i bemanningsföretag var det 1,3% och Almega har satt upp ett mål om 3%, alltså en fördubbling mot I branschen finns två avtal, ett för arbetare som alla 14 LO-förbund äger tillsammans och ett för tjänstemännen som tecknas av Unionen. Den stora skillnaden mellan de här två avtalen är att i LO-avtalet så ska den anställde ha samma lön som de anställda i det företag personen är uthyrd till. I tjänstemannaavtalet gäller din egen personliga lön oavsett vad övriga anställda i kundföretaget har för lön. Det innebär att den uthyrde kan ha mycket mindre i lön och det innebär lönedumpning trots att man följer avtalet. Kostnaden är viktig LO-avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda både när de är uthyrda till ett företag och när de jobbar i bemanningsföretaget. Grunden för avtalet är att det ska garantera likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda i kundföretaget. Det här är en viktig grund och kan ibland vara svår att få förståelse för. Att en inhyrd ska ha lika mycket betalt som den som har jobbat 20 år i företaget innebär att det inte ska vara billigare att hyra in än att ha egen personal. Skulle det inte vara så riskerar du till slut att ditt jobb försvinner och ett bemanningsföretag tar över. Bemanning ska alltså vara minst lika dyr, gärna dyrare än egen personal. Den inhyrde ska även ha samma ersätt ning ar som övriga arbetare i samma yrkeskategori i kundföretaget, borträknat eventuella lärlingar. Alltså övertid och OB-ersättningar m.m. I lönen ska det också tas hänsyn till om det finns arbetstidsförkortning då det inte alltid går att få del av den för de bemanningsanställda. Anställningsformen i Bemanningsavtalet är tillsvidareanställning men visstid kan förekomma men bara en gång. Sedan måste det vara ett uppehåll på ett år. Alltså striktare regler än i våra övriga avtal och i lagen. Tar ditt företag in bemanningsföretag- och anställda är det viktigt att Seko får information om bemanning och om det är nödvändigt; begära förhandling med det egna företaget. Förhandlingen handlar om bemanning behövs eller om företaget ska anställa istället. Vilket företag ska tas in? Har de kollektivavtal? Hur många? Vilken yrkeskategori? Vilken snittlön räknar företaget på? Hur länge ska de vara inne? Är de maskinförare ska de ha yrkesbevis. Ja, det är ett antal frågor som bör lösas innan bemanningen påbörjas. Reglerna är i stort sett samma som vid anlitande av underentreprenörer. Värva medlemmar Vi måste också bli bättre på att värva medlemmar när de jobbar i branschen. Idag har vi ca 250 medlemmar i bemanningsföretagen, men vi skulle kunna ha över 1000 medlemmar här. När vi inte har medlemmar har vi mycket svårare att komma i kontakt med Bemanningsföretaget, vi måste kanske vända oss till IF Metall eller Transport för att kunna agera. Så se till att värva medlemmar och se de anställda i bemanningsföretagen som dina kamrater och inte som fiender. Frågan om bemanning kan vi inte lösa genom att stöta bort våra kamrater i bemanningsföretagen. Vi måste vara vaksamma Bemanning ska vi bara ha som ett komplement t.ex. vid kortvariga arbetstoppar eller akuta situationer. Inte som ett alternativ till egen fast personal. Vi har haft och har exempel där företag vill ersätta egen personal med bemanning och det kan vi aldrig acceptera. Vi måste också vara aktiva och bevaka att avtalen följs så att bemanning inte innebär löne- och villkorsdumpning. Bemanningsavtalet i sig är inte problemet, utan det är hur företagen tillämpar det och vår bevakning av tillämpningen. Är du som medlem osäker på vad som gäller vid bemanning, om villkoren och om företaget är juste; kontakta din facklige företrädare eller lokalombudsmannen i din region. Bemanning kommer att finnas framöver men i vilken omfattning avgörs av hur aktiva vi som facklig organisation är gentemot våra företag. Det handlar om det grundläggande fackliga uppdraget: förhandla, teckna avtal, bevaka att avtalen följs och inte minst värva medlemmar. Hej Lars SEKO har i avtalen med BI, ME och Almega (järnvägsinfrastrukturavtalet) regler om att företagen alltid ska förhandla innan de tar in ett utländskt företag och att det utländska företaget ska ha svenskt kollektivavtal för att få jobba. De statliga verken, t.ex. Trafikverket saknar dock sådana regler. Det händer att företag utanför BI/ ME anlitar utländsk arbetskraft och då är du och dina kollegor en ovärderlig kugge för att informera facket om situationen. Du pekar också på ett problem med skattelagstiftningen. En utländsk arbetare som jobbar kortare tid än sex månader i Sverige kan begära att enbart betala en särskild inkomstskatt på 20%. Tanken är att skatt i övrigt ska betalas i hemlandet. Arbetar man längre tid än sex månader ska vanlig svensk inkomstskatt betalas. Att arbeta i ett annat land regleras i något som heter Utstationeringsdirektivet (en EU-lag). För jobb i Sverige innebär det att anlitande företag ska anmäla varenda gubbe som jobbar mer än fem arbetsdagar i Sverige till arbetsmiljöverket. Företagen förbinder sig också att följa svenska lagar om arbetstider, arbetsmiljö och diskriminering, och även minimilöner i svenska kollektivavtal på riksnivå (i många andra länder finns lagstiftade minimilöner, men det ingår inte i den svenska modellen ). Ännu en gång: Du och dina kollegor är en ovärderlig hjälp för att hitta de som bryter mot reglerna. Kontakta din förtroendeman eller ombudsman. Gunnar Larsson 10 11

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö Tag chansen - att lära dig mer om ditt avtal eller din arbetsmiljö... För att öka din kunskap arrangerar vi olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden. Kurserna bedrivs i internatform på Katrinebergs folkhögskola (ligger mellan Falkenberg och Ullared) under tre händelserika dagar. Alla kurser startar dag 1 och avslutas dag 3. Anmäl dig nu! Följande kurser erbjuds: Min arbetsmiljö: Under kursen får du grundläggande kunskap om Arbetsmiljölagen såsom dina rättigheter, skyldigheter, systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombudets roll. Ansvarig kursledare: Ingvar Carlsson Tid: februari 2015 Sista anmälningsdag:1/ MB-ledamotsutbildning (privatanställda) Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vad det innebär att sitta med i en MB-grupp eller dig som redan är vald till MB-ledamot. Ansvarig kursledare: Karl-Johan Andersson Tid: 4-6 februari 2015 Sista anmälningsdag: 1/ Väg- & banavtalet + ME-avtalet (privatanställda) Under kursen tittar vi närmare på avtalen och utifrån dem diskuterar vi deras tolkning. Syftet med kursen är att du ska lära dig vilka rättigheter men också skyldigheter du har som anställd. Kursledare: Torsten Centerdal Tid: februari 2015 Sista anmälningsdag 15/ Förhandlingsutbildning Under kursen får du grundläggande kunskap om förhandlingsteknik. (Förberedelser, spelregler och samspel). Ansvarig kursledare: Renaldo Tirone Tid: januari 2015 Sista anmälningsdag 1/ NCC Observera att förtroendevalda på NCC erbjuds interna utbildningar på Lastberget, Stockholm MB-utbildning: januari Avtalsutbildning: januari 2015 Studieprogrammet och kursansökan hittar du på under fliken Studier välj Lokala Utbildningar - Syd Kontakta din studieorganisatör för mer information: Torsten Centerdal väg & ban skåne Krister Rosén väg & ban sydost Lars-Ove Svantesson väg & ban väst Kursansökan finns på sista sidan i Studieprogrammet (på hemsidan, adress i gula rutan ovan). Fyll i och skicka till ditt studieombud vars adress finns i nederkanten på ansökan. Du kan även fylla i kursansökan direkt på hemsidan. Adressen ovan under fliken Anmälan och kontakt. Observera att klubben står för resor, logi och förlorad arbetsförtjänst. Är du förtroendevald omfattas du av förtroendemannalagen och har rätt till full lön. 12

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen September 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Ett inspel i valdebatten Vatten i Getinge 3 Vattenledningar alltså, sid 5 Irländare Just

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 06 11 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Niclas Ericsson NER SKANSKA

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014 Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 09 30 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ Väg & Ban Infomöten april 2012 http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ 1 Agenda Medlemsutveckling Löneutveckling Nyheter i Väg & Banavtalet Maskinföraravtalet Aktuellt om arbetsmiljö Bemanning

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende.

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende. 14 Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag Anf. 46 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M): Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för skärpt lagstiftning

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud

Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud Sektion Syd årg 24 nr 7 Årets skyddsombud ska utses Val av nya arbetsplatsombud Årgång 24 nr 7 2015 Medlemsvärvning Här bjuder vi på lite argument inför värvningen. Varför ska du vara med i facket? Varför

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 I motion A121 föreslås att IF Metall ska sluta förhandla direkt eller indirekt åt icke medlemmar i facken samt att IF Metall ska se till att endast

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer