Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. September 2014. I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha?"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen September 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vilket Sverige vill du ha? Ett inspel i valdebatten Bemannad Inhyrningens regler, sid Studieaktuellt Passa på att begå studier i vinter, sid 12 3

2 SEKO Trafikverket Seko Vägbanan är medlemstidningen för Seko väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-postadress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Maria Johansson (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Meta Moberg, Trafikverket Kommande nummer: december 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 5 november Årgång 18 Upplaga: 4600 ex () 4300 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5900 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Dags att gå till val igen! Vilken sommar vi haft med rekordvärme, sol varenda dag, bad och glass på fritiden. Men nu verkar det komma surt efter med regn och översvämningar istället. Kanske är det så att summan är konstant, så sol och regn tar ut varandra i det långa perspektivet. Seko har haft en uppmärksammad strejk inom tågbranschen där vi tog strid för att sätta stopp för otrygga anställningar. Resultatet blev över förväntan och kommer att skapa ringar på hela arbetsmarknaden förhoppningsvis! Om man kan prata om segrar så blev detta en riktig KO vinst liknande den Ingemar Johansson gjorde på Ullevi 1958 när han mötte Eddie Machen. (finns på YouTube). Vi måste få bort missbruket och göra det olönsamt att ha anställda på tidsbegränsade korttidsanställningar och just detta blev resultatet av vår kamp mot arbetsgivarorganisationen Almega i denna fråga. De som oftast drabbas av dessa anställningar är våra ungdomar. I september är det dags att gå till val igen och det är nu vi har möjlighet att avsluta den provanställning som den borgerliga alliansen haft. Vi har nu sett vad arbetslinjen skapat för samhälle där sjuka, arbetslösa och pensionärer får betala för att vi som är så lyckligt lottade och har ett arbete ska få sänkt skatt. Men nu räcker tyvärr inte deras bidrag utan vi får låna och öka på vår statsskuld. Jag kollade på Riksgäldens hemsida och utslaget på alla i Sverige så är skulden kr, gammal som ung och den är i ökande. Skatterna har sedan 2006 sänkts med 130 miljarder. Vilken nytta hade de pengarna inte kunnat göra för att få fler lärare i skolan, bättre sjukvård, nya vägar och järnvägar eller ökat bostadsbyggande. Utnyttja din möjlighet att påverka framtiden och gå och rösta, soffliggare har vi alldeles för många av. Vi ombudsmän har märkt en ökning av antalet förhandlingar senaste åren gällande löner, uppsägningar och andra olika typer av tvister. Klimatet har ändrats så att ekonomiska intressen mer och mer tar över moraliska och etiska hänsyn. Uppsägning efter 40 års anställning på grund av att det blir mer ekonomiskt att lägga ut verksamheten på annat sätt, så kallad ekonomisk arbetsbrist. Då spelar lojalitet, pliktkänsla och delaktighet ingen roll längre. Då är det bara pengarna som styr. Givetvis måste företag gå ihop ekonomiskt och även göra vinst för att arbetstillfällen ska skapas och behållas men någon heder borde finnas kan man tycka. Rolf Hedlycke Ombudsman Seko Stockholm Klubb väg & anläggning Det är val i september... Jag vet att det kan uppfattas som kontroversiellt att prata politik i den fackliga kontakten med en del av våra medlemmar och jag tänker inte skriva någon på näsan med att tala om för er hur ni skall rösta, MEN Är vi nöjda med att våra ungdomar går arbetslösa och skickas runt till oseriösa jobbcoachföretag där de sitter av dagarna? Är vi nöjda med att våra ungdomar skall ha sämre anställningsvillkor än vad vi själva har? Är vi nöjda med att låta människor vara fjättrade vid sina telefoner i fall en arbetsgivare skulle ha lust att erbjuda ett jobb? Är vi nöjda med att Sverige inte följer EU-lagstiftningen när det gäller begränsning av att stapla korttidsanställningar i all evighet? Är vi nöjda med att det inte regleras hur arbetskraft från tredje land får användas? Är vi nöjda med att det går att sälja arbetstillstånd för flera tusentals kronor och sedan använda arbetskraften som slavarbetare? Är vi nöjda med att skolans och vårdens medel urholkas av riskkapitalbolag, vilka inte betalar skatt i Sverige utan plockar ut vinster för miljarder och placerar i skatteparadis och inte investerar tillbaka i vård/skolverksamheten? Är vi nöjda med att inkomstklyftorna ökar och vi som har arbete idag får mer i våra plånböcker på bekostnad av våra ungdomar och pensionärer? Är vi nöjda med detta, skall vi nog rösta på Alliansen. Jag är inte nöjd med att se hur vi hanterar vår gamla och svaga och därför söker jag ett bättre alternativ och tro mig, det finns bättre alternativ. Karl-Johan Det ska vara ordning och reda LO har tillsammans med (S) kommit överens om hur man åter ska få ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. För oss som ser det moderna slaveriet var och varannan dag, där även de stora drakarna tar in utländsk arbetskraft för löner som ligger långt under kollektivavtalen och dessutom låter dem jobba mycket långa arbetsdagar, känns det fantastiskt bra att det kanske kan gå att få ett slut på eländet... LO s lösning är: M Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. M Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. M Arbetstagare från tredje land måste tillförsäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. M Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det ska vara tröskel och inte öppen dörr för kriminella och fuskare. M Lagen om offentlig upphandling ändras så att sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas. En uppförandekod liknande verktyget vita jobb som blir en del av lagstiftningen om offentlig upphandling för att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott. M Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att Lagen om anställningsskydd inte kan åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag. M Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. Gunnar L Vad händer egentligen på Trafikverket? De externa budskapen vi nås av om regeringens satsningar på järnväg, och det interna budskapet att Trafikverket har alla de pengar vi behöver känns lite gåtfulla. I realiteten innebär de beslutade sats ning arna att ned bryt ningen kommer att fortsätta på de mindre prio ri te rade järnvägssträckorna. Trafikverkets experter har flaggat för kon se kvenserna, att beslutet innebär att det uppdämda renoveringsbehovet kommer att vara ännu större Gäller även de mindre prioriterade delarna i vägnätet, även om järnvägen är i fokus för tillfället. Trafikverket har beskrivit konse kvens erna, och prioriteringarna följer regeringens direktiv. Det som känns uppenbart är att kommunikationen av gjorda prioriteringar gått snett när både medarbetare och media upplever prioriteringarna som en nyhet. Dialogen med medarbetarna måste helt klart bli bättre. Irritationsnivån är märkbart hög i organisationen. Oroande är att se att allt fler börjar efterfråga möjligheten att vara anonym, och det även i vardagliga frågor som enkla felanmälningar till kontorsservice. I övrigt fortsätter omorganisationerna att avlösa varandra i Trafikverket. IT är i full gång med sitt genomförande. På Underhåll och Samhälle pågår arbeten. De grupperingar som nyss har analyserat och omorganiserats anser vi behöver få arbetsro. Löneförhandlingarna pågår nu på verksam hets om råden, enheter och funktioner, och för flertalet kommer de nya lönerna att vara klara till årsskiftet, förutsatt att tidplanen håller. Lite intressant är också hur ofta vårens strejk på Veolia lyfts som förklaring till de negativa siffrorna för punktligheten. Charlotte Olsson Ordförande 2 3

3 En oändlig ström av skoptag förser krossanläggningen med betong och tegel. Det lär ta några veckor innan den gigantiska högen innehållande ton rivningsmaterial från gamla Domus i Kristianstad är krossad och maskinisterna från Degeberga Grus & Schakt drar vidare till nästa projekt. Text & Bild Lotta Hansson Det är i Kretsloppsparken i Snår arp, nu uppköpt av Stena, Vägbanans redaktör träffar gräv maskin isterna Rolf Lundh och Ted Allansson. De berättar att de bara varit på arbetsplatsen några dagar och att materialet är ganska svårhanterligt i och med att det innehåller mycket armering och de största järnen måste sorteras bort innan materialet hamnar i krossen. Rolf är den av 23 anställda som varit längst på företaget, hela 27 år, vilket i sig säger att han trivs bra. Han uppskattar att företaget mestadels verkar i närområdet och att arbetet är varierat med allt från gräv- och schaktarbeten, kranbilsjobb, rivningar, krossnings- och sorteringsarbeten, vatten- och avloppsanläggningar, transporter, snöröjning och ja t.o.m. busstransporter med helturistbuss. Bertil Andersson, Degeberga Grus & Schakts ägare, hittar lösningar på det mesta menar Rolf som inte på alla år varit sysslolös. Arbetsmiljön får också godkänt. Behöver någon en ny förarstol så får han det och om det blir fel på maskinen åtgärdas det. Något som även uppskattas av Ted, vilken bara varit på företaget i ett år, men har erfarenhet av annat sen tidigare anställningar. Kamratskapet och jargongen bland killarna är god när de väl träffas och om inte annars så blir det till julfesten Rolfs maskin, en Komatsu PC 228, förser krossen med material. Att maskinen är kortbyggd gör den enligt Rolf perfekt vid rivningsjobb. Rolf Lundh & Ted Allansson poserar glatt. Teds maskin är en Volvo 280 försedd med en crusher vilken krossar och klipper betongen i mindre delar samt tar bort armering ur materialet. 4 5

4 SEKO i NCC På några platser inom Construction har det blivit lokala lönepåslag utöver det som lagts ut centralt, uppger Tommy Lundqvist (SEKO s samordnade i NCC Construction). Uppsala och Örebro nämns som exempel. På de flesta områden pågår fortfarande lokala löneförhandlingar. På Roads enades parterna i augusti om ett två-årsavtal vilket innebär att 2014 utgår 850 kr och för 2015 utgår 900 kr. Uppgörelsen gäller alla yrkesarbetare på Roads verksamma på asfalt, vägservice samt sten. Överläggningar om lönstegar och övriga ersättningar inom respektive sektor kommer att genomföras i oktober. Roads och SFA har haft en incident där personalen blivit exponerade för zinkdamm vid beläggningsarbete i en hamn där av- och pålastning av zinkdamm i en lagerbyggnad förkom. Ingen riskbedömning av arbetet gjordes, i strid med Roads egna rutin. En av våra medarbetare fick skador och blev sjukskriven i en månad. Naturligtvis reagerade SEKO kraftfullt och ärendet är nu under utredning och kommer upp på sektor asfalts arbetsmiljöråd i augusti. Karl-Johan Andersson Ordförande Seko NCC SEKO i Skanska SEKO Skanska s förhandlingsorganisation beräknas komma i gång i januari. Då startar ett råd och det ska hållas ett representantskapsmöte. Vi vill kunna jobba mer över gränserna med både väg- & anläggnings och asfalt & betongfrågor. Som ni alla vet så går företaget bra så vi förväntar oss få del av kakan, för vi har ju alla deltagit med svett och engagemang. Fortfarande gäller att vi måste hjälpas åt och hålla koll på våra kompisar, medarbetare och underentreprenörer, så att alla mår bra och att vi värnar om kollektivavtalet och får rätt ersättning Är det något ni undrar över så hör av er till oss i gruppen. Ola Fält Du hänger väl med? På väg & banbranschens hemsida hittar du alltid aktuell information. Dessutom kan du läsa de senaste årens Vägbanan-tidningar... Just nu kan du även läsa branschens valtidning, Vägvalet. Om du åker till Norge för att arbeta Många av SEKO s medlemmar åker till Norge och jobbar för en kortare eller längre tid. Hör du till dem är vår rekommendation att du kontaktar SEKO ( ) och SEKO s A-kassa ( ) innan du åker och när du är på väg tillbaka! Egentligen behöver vi inte skriva mer. Reglerna är så omfattande att vi skulle behöva en helt egen tidning för att reda ut allt. Du kan läsa mer på Skaffa dig ett riktigt jobb istället För oss anläggningsarbetare är utvecklingen sådan att den riskerar hota hela vår yrkeskår, menar Andreas Forsberg som jobbat i många år med bland annat platt- och rörläggning i Norrbotten. Ända sedan Vaxholmskonflikten, vilken ledde till Lex Laval, har frågan om villkors- och lönedumpning på grund av tillfällig, ofta utländsk, arbetskraft varit en het potatis. Även om det är svårt att förstå hur det kan vara solidariskt att stödja arbetare från exempelvis andra länder så är frågan inte helt lätt att lösa. Olönsamma arbeten har börjat säljas bort till entrepenörer som är specialiserade på att bara jobba korta perioder här uppe. Klart man blir orolig för vart det ska sluta, säger Andreas Forsberg. Andreas jobbar fackligt på väg & anläggning Luleå. DET HANDLAR INTE bara om tillfälliga aktörer som dränerar yrkeskåren utan också om att det blivit allt mindre vanligt med tillsvidareanställningar och allt svårare att gå på A-kassa när det inte är säsong. Varför vara kvar i ett yrke där villkoren bara blir sämre? När handläggare på arbetsförmedlingen säger åt en att skaffa sig ett riktigt jobb istället så får man sig ju en tankeställare. Det har också blivit allt vanligare att företagen inte har så många fasta anställningar utan istället lånar in folk när det är arbetstoppar. Allt detta gör att det blivit svårare att behålla folk i branschen och på sikt hotar det hela yrkeskåren. Valet är ditt Det kan inte ha undgått någon att det är valår i år... Från Seko s sida vill vi komma tillrätta med de oseriösa företagen som tyvärr huserar i branschen. Vårt förslag till lösning är huvudentreprenörskap, där det första ledet i en entreprenadkedja är ansvarig för att dennes underentreprenörer betala sina skatter och sociala avgifter. Och dessutom ger sina arbetstagare korrekta löner och andra anställningsvillkor. Det finns några partier som verkar ha fattat att det är något sjukt på den svenska arbetsmarkanden och som dessutom tror sig veta hur man kommer tillrätta med dem. När Stefan Löfven s brev dök in på redaktionen, samtidigt som vi producerade tidningen kändes det bara så rätt att publicera det, för han tar upp många av de frågor vi själva skulle vilja att våra riksdagsledamöter tog tag i. Gunnar Larsson Bygg ett bättre Sverige - för alla Har du ett jobb? Hur är det på ditt jobb? Frågorna hänger ihop: ju fler som går arbetslösa, ju mer kan den som vill pressa löner och villkor. Regeringen har misslyckats med jobben och istället medvetet bidragit till att otryggheten breder ut sig, hos de som idag är arbetslösa, men också hos de som har ett arbete. Arbetsplatsolyckorna ökar för tredje året i rad. Varje vecka går det så illa att en människa dör på sitt jobb. Sjukskrivningarna ökar i snabb takt och trots att personer har utförsäkrats är sjuktalen tillbaka på samma nivåer som när regeringen slog sönder sjukförsäkringssystemet Socialdemokraterna och LO är eniga om att det nu krävs krafttag och föreslår ett tiopunktsprogram med ordningsregler för svensk arbetsmarknad. De som bygger det här landet ska ha schyssta villkor - oavsett om de bor här eller reser hit för att hjälpa oss att bygga det. Det ska inte gå att dumpa löner och villkor genom att säga upp anställda och sedan hyra in personal billigare. Huvudentreprenören ska självklart ha ansvar för schyssta villkor och säkerhet hos underleverantörer, annars blir ansvaret otydligt och oseriösa aktörer släpps in. Resultatet blir onda ryggar, utbrändhet, eller i värsta fall allvarliga skador och dödsolyckor. Under Fredrik Reinfeldts tid har arbetslösheten ökat, ungdomsarbetslösheten ökat och långtidsarbetslösheten ökat. Så här kan vi inte ha det. Sverige behöver en helt ny politik för fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Socialdemokraterna har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast Vår enda möjlighet att klara jobben och upprätthålla vår levnadsstandard är att vi flyttar fram våra positioner genom kvalitet, förnyelse och kompetens. Vi har en jobbstrategi som bygger på tre pelare: M Investera för framtiden: i infrastruktur, transporter och klimatomställning. M Stärka företagen så att de vill anställa genom en aktiv näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. M Utbilda för rätt kompetens så människor kan ta de jobb som växer fram. Sverige ska vara ett land där alla kan känna framtidstro. När alla kan säga jag har ett jobb och jag trivs bra då har vi ett bättre Sverige - för alla. Det är det Sverige som jag vill vara med att bygga. Stefan Löfven partiordförande, Socialdemokraterna Tänk på att Dina medlemsförsäkringar har en preskriptionstid på tre år. Detta gäller t.ex. vid fritidsskada och för ersättning från sjuk- & efterlevandeförsäkringen. Kontakta Folksam på (skadekundtjänst) eller ( vanlig kundstjänst). Seko i Peab Efter en sannolikt fin sommar så börjar det att dra ihop sig mot höst och framförallt valet, vi alla har nu en chans att byta till en mer arbetarvänlig regering. En regering som satsar på bättre vård, omsorg och en skola för alla. Vill du att svenska kollektiv avtal ska gälla i Sverige så lägg din röst på det enda riktiga arbetarpartiet, lägg din röst på Socialdemokraterna. Det har varit en lång och tung vår med uppsägningar på Peab drift och underhåll i Stockholm men det ser nu lite ljusare ut, då man fått en del kontrakt bl.a. i Strängnäs. Vi håller på med att se över beredskapsavtalen i landet och än så länge är det bara en arbetsgrupp utsedd där Urban Svensson deltar som vår representant. På asfalten så verkar det rulla på med region mellersta som den stora motorn, vi får hoppas att det håller i sig året ut. Det är fortsatt svårt att förhandla, då de stora bolagen vill ha något för att ge mer löneutrymme. Säljer vi inte vår tid alla redan? Det är ett konstigt synsätt och jag tror att det kommer straffa sig i längden, då de mindre företagen verkar vara villiga att betala vad vi är värda. Jag kommer aldrig acceptera de löneskillnader vi idag har gentemot byggkillarna och kommer så länge jag jobbar fackligt försöka minska det gap som finns. Vi syns därute och hör av er om det är något, svarar jag inte så ring igen, och glöm inte att rösta! Christer

5 Väg 21 får en välbehövlig ansiktslyftning Köerna på väg 21 genom Höör tycktes oändliga. Som längst fick trafikantena vänta 40 minuter innan trafiklotsen manövrerade dem igenom arbetsplatsen. Ena körfältet är avstängt för asfaltering och lagbas Lennart Olsson från NCC Roads var lite överraskad över hur hårt trafikerad sträckan faktiskt var. Målet för dagen är att asfaltera sträckan från rondellen vid City Gross till nästa rondell in mot samhället. De stora rondellerna asfalteras nattetid för att inte trafiken helt ska korka igen. För att klara jobbet dagtid är åtta trafikvakter från PG:s Singnalvakter behjälpliga. Den totala sträckan som ska asfalteras är 3 kilometer, från Höör upp till N Rörum. På bilden till höger poserar Lennart Olsson och Viktor Romare. Fr. v. Jonny Andersson, Alexander Ryngberg, Stefan Murariu Andersson och Tommy Malmquist från PG:s Signalvakter i samspråk med ombudsman Ingmar Fransson (2 fr. h.). Text & Bild Lotta Hansson NCC s spriderlag I Tranås träffade jag på detta spriderlag som länge verkat i Motala. Laget består av Kalle Stark, Kent Evertsson och spriderchauffören Mikael Arvidsson. De berättade att de sedan en annan entreprenör i senaste upphandlingen fått Motala kommun fått en betydligt större geografi att verka i nämligen; Jönköpings-, Östergötlands- och Örebro län. Idag var de i Tranås för att lägga mindre lagningar och imorgon skall de till Vimmerby. Killarna tycker att det blir mycket åkande men så är det i den ambulerande asfaltbranschen. Vem vet vad som händer i nästa upphandling. Krister Rosén 8 9

6 Hej Vägbanan Jag är lite förvånad över fackets flathet när det gäller utländsk arbetskraft. Ofta jobbar de för en låg timpenning, 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Och någon skatt betalar de inte. De statliga företagen är extra duktiga på att ta in polacker och liknande medan svenska yrkesarbetare får gå till arbetsförmedlingen. Jag har inget emot att det kommer utlänningar och jobbar i Sverige, men de skall ha samma villkor och löner som vi. Sover facket? Lars Seko Svevia Förhandlingarna om ett ramarbetstidsavtal för Drift & Underhåll kommer sannolikt återupptas till hösten. Ramarbetstidsavtalet för Division Beläggning nyttjas både av fast anställda och säsongsanställda inom Svevia. Avtalet är något annorlunda än liknande överenskommelser i branschen, vilket har medfört en del åsikter om värde och utfall. Vi har för avsikt att utvärdera avtalet när säsongen är över och kommer att ta hjälp av den referensgrupp som var med och tog beslutet att acceptera villkoren i beläggningsavtalet. En angelägen fråga för Seko är att ha kontroll på de underentreprenörer som vårt företag anlitar. Vi har ett ansvar att bidra till att konkurrensneutralitet råder mellan underentreprenörerna, att kollektivavtal finns och att anställningsförhållandena i övrigt är enligt lagar och avtal. Seko-medlemmarna i dessa företag ska inte behöva upptäcka att deras pensionspengar uteblivit och istället används som en konkurrensfördel i ett anbud. Vi som handlägger dessa frågor kan omöjligtvis ha kontroll på alla arbetsplatser och underentreprenörer. Vi är således beroende av er som finns på plats ute i verkligheten för att vi tillsammans skall kunna upprätthålla ordning och reda. Vår anställningstrygghet i Svevia står också på spel! Jan Salkert är från 1:a september tillsatt som Arbetsmiljöchef i Svevia. Janne har till dags dato haft i uppgift att organisera upp en ny arbetsmiljöorganisation i Svevia som motsvarar de behov som ställs mot företagets storlek och organisation. Två arbetsmiljöingenjörer har nyligen anställts, Stefan Norengård i Solna och Julia Josefsson i Göteborg och tillsammans med Huvudskyddsombuden Claes Halvars och Mikael Högberg känner vi att arbetsmiljön återigen har hamnat i centrum. Kom ihåg att med gemensamma krafter kan vi göra skillnad! Moody Israelsson & Thomas Skoog Seko Svevia Bemannad Bemanning- en kraftigt växande företeelse? Hur ser det ut på den svenska arbetsmarknaden, håller all egen personal i företagen på att försvinna och ersättas av bemanningsanställda? Av Thomas Brännström Almega Bemanningsföretagen har ca 95% av hela branschen och siffrorna handlar om de som jobbar i företag som är medlemmar i Almega hade branschen årsanställda, 40% är arbetare och 60% tjänstemän. Det innebär att av den sysselsatta befolkningen jobbar ca 1,5% i bemanningsföretag var det 1,3% och Almega har satt upp ett mål om 3%, alltså en fördubbling mot I branschen finns två avtal, ett för arbetare som alla 14 LO-förbund äger tillsammans och ett för tjänstemännen som tecknas av Unionen. Den stora skillnaden mellan de här två avtalen är att i LO-avtalet så ska den anställde ha samma lön som de anställda i det företag personen är uthyrd till. I tjänstemannaavtalet gäller din egen personliga lön oavsett vad övriga anställda i kundföretaget har för lön. Det innebär att den uthyrde kan ha mycket mindre i lön och det innebär lönedumpning trots att man följer avtalet. Kostnaden är viktig LO-avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda både när de är uthyrda till ett företag och när de jobbar i bemanningsföretaget. Grunden för avtalet är att det ska garantera likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda i kundföretaget. Det här är en viktig grund och kan ibland vara svår att få förståelse för. Att en inhyrd ska ha lika mycket betalt som den som har jobbat 20 år i företaget innebär att det inte ska vara billigare att hyra in än att ha egen personal. Skulle det inte vara så riskerar du till slut att ditt jobb försvinner och ett bemanningsföretag tar över. Bemanning ska alltså vara minst lika dyr, gärna dyrare än egen personal. Den inhyrde ska även ha samma ersätt ning ar som övriga arbetare i samma yrkeskategori i kundföretaget, borträknat eventuella lärlingar. Alltså övertid och OB-ersättningar m.m. I lönen ska det också tas hänsyn till om det finns arbetstidsförkortning då det inte alltid går att få del av den för de bemanningsanställda. Anställningsformen i Bemanningsavtalet är tillsvidareanställning men visstid kan förekomma men bara en gång. Sedan måste det vara ett uppehåll på ett år. Alltså striktare regler än i våra övriga avtal och i lagen. Tar ditt företag in bemanningsföretag- och anställda är det viktigt att Seko får information om bemanning och om det är nödvändigt; begära förhandling med det egna företaget. Förhandlingen handlar om bemanning behövs eller om företaget ska anställa istället. Vilket företag ska tas in? Har de kollektivavtal? Hur många? Vilken yrkeskategori? Vilken snittlön räknar företaget på? Hur länge ska de vara inne? Är de maskinförare ska de ha yrkesbevis. Ja, det är ett antal frågor som bör lösas innan bemanningen påbörjas. Reglerna är i stort sett samma som vid anlitande av underentreprenörer. Värva medlemmar Vi måste också bli bättre på att värva medlemmar när de jobbar i branschen. Idag har vi ca 250 medlemmar i bemanningsföretagen, men vi skulle kunna ha över 1000 medlemmar här. När vi inte har medlemmar har vi mycket svårare att komma i kontakt med Bemanningsföretaget, vi måste kanske vända oss till IF Metall eller Transport för att kunna agera. Så se till att värva medlemmar och se de anställda i bemanningsföretagen som dina kamrater och inte som fiender. Frågan om bemanning kan vi inte lösa genom att stöta bort våra kamrater i bemanningsföretagen. Vi måste vara vaksamma Bemanning ska vi bara ha som ett komplement t.ex. vid kortvariga arbetstoppar eller akuta situationer. Inte som ett alternativ till egen fast personal. Vi har haft och har exempel där företag vill ersätta egen personal med bemanning och det kan vi aldrig acceptera. Vi måste också vara aktiva och bevaka att avtalen följs så att bemanning inte innebär löne- och villkorsdumpning. Bemanningsavtalet i sig är inte problemet, utan det är hur företagen tillämpar det och vår bevakning av tillämpningen. Är du som medlem osäker på vad som gäller vid bemanning, om villkoren och om företaget är juste; kontakta din facklige företrädare eller lokalombudsmannen i din region. Bemanning kommer att finnas framöver men i vilken omfattning avgörs av hur aktiva vi som facklig organisation är gentemot våra företag. Det handlar om det grundläggande fackliga uppdraget: förhandla, teckna avtal, bevaka att avtalen följs och inte minst värva medlemmar. Hej Lars SEKO har i avtalen med BI, ME och Almega (järnvägsinfrastrukturavtalet) regler om att företagen alltid ska förhandla innan de tar in ett utländskt företag och att det utländska företaget ska ha svenskt kollektivavtal för att få jobba. De statliga verken, t.ex. Trafikverket saknar dock sådana regler. Det händer att företag utanför BI/ ME anlitar utländsk arbetskraft och då är du och dina kollegor en ovärderlig kugge för att informera facket om situationen. Du pekar också på ett problem med skattelagstiftningen. En utländsk arbetare som jobbar kortare tid än sex månader i Sverige kan begära att enbart betala en särskild inkomstskatt på 20%. Tanken är att skatt i övrigt ska betalas i hemlandet. Arbetar man längre tid än sex månader ska vanlig svensk inkomstskatt betalas. Att arbeta i ett annat land regleras i något som heter Utstationeringsdirektivet (en EU-lag). För jobb i Sverige innebär det att anlitande företag ska anmäla varenda gubbe som jobbar mer än fem arbetsdagar i Sverige till arbetsmiljöverket. Företagen förbinder sig också att följa svenska lagar om arbetstider, arbetsmiljö och diskriminering, och även minimilöner i svenska kollektivavtal på riksnivå (i många andra länder finns lagstiftade minimilöner, men det ingår inte i den svenska modellen ). Ännu en gång: Du och dina kollegor är en ovärderlig hjälp för att hitta de som bryter mot reglerna. Kontakta din förtroendeman eller ombudsman. Gunnar Larsson 10 11

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö Tag chansen - att lära dig mer om ditt avtal eller din arbetsmiljö... För att öka din kunskap arrangerar vi olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden. Kurserna bedrivs i internatform på Katrinebergs folkhögskola (ligger mellan Falkenberg och Ullared) under tre händelserika dagar. Alla kurser startar dag 1 och avslutas dag 3. Anmäl dig nu! Följande kurser erbjuds: Min arbetsmiljö: Under kursen får du grundläggande kunskap om Arbetsmiljölagen såsom dina rättigheter, skyldigheter, systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombudets roll. Ansvarig kursledare: Ingvar Carlsson Tid: februari 2015 Sista anmälningsdag:1/ MB-ledamotsutbildning (privatanställda) Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vad det innebär att sitta med i en MB-grupp eller dig som redan är vald till MB-ledamot. Ansvarig kursledare: Karl-Johan Andersson Tid: 4-6 februari 2015 Sista anmälningsdag: 1/ Väg- & banavtalet + ME-avtalet (privatanställda) Under kursen tittar vi närmare på avtalen och utifrån dem diskuterar vi deras tolkning. Syftet med kursen är att du ska lära dig vilka rättigheter men också skyldigheter du har som anställd. Kursledare: Torsten Centerdal Tid: februari 2015 Sista anmälningsdag 15/ Förhandlingsutbildning Under kursen får du grundläggande kunskap om förhandlingsteknik. (Förberedelser, spelregler och samspel). Ansvarig kursledare: Renaldo Tirone Tid: januari 2015 Sista anmälningsdag 1/ NCC Observera att förtroendevalda på NCC erbjuds interna utbildningar på Lastberget, Stockholm MB-utbildning: januari Avtalsutbildning: januari 2015 Studieprogrammet och kursansökan hittar du på under fliken Studier välj Lokala Utbildningar - Syd Kontakta din studieorganisatör för mer information: Torsten Centerdal väg & ban skåne Krister Rosén väg & ban sydost Lars-Ove Svantesson väg & ban väst Kursansökan finns på sista sidan i Studieprogrammet (på hemsidan, adress i gula rutan ovan). Fyll i och skicka till ditt studieombud vars adress finns i nederkanten på ansökan. Du kan även fylla i kursansökan direkt på hemsidan. Adressen ovan under fliken Anmälan och kontakt. Observera att klubben står för resor, logi och förlorad arbetsförtjänst. Är du förtroendevald omfattas du av förtroendemannalagen och har rätt till full lön. 12

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara. Språkkunskaper i Växjö sid 5

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara. Språkkunskaper i Växjö sid 5 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2013 I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara för BI och ME, sid 3 Språkkunskaper i Växjö sid 5 Kvinnligt nätverk i väg & banbranschen, sid 7 Ingvar

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Kör vält på sommaren Thaiboxare på vintern, sid 4 Vart är vi på väg? Det

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Entreprenad Live Mässa på Knutstorp ring, sid 5 Hallandsås Ljuset i tunneln

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Byggettan. Gympa ger trött morgonkropp nytt liv TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 46, NR 1 APRIL 2014.

Byggettan. Gympa ger trött morgonkropp nytt liv TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 46, NR 1 APRIL 2014. Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 46, NR 1 APRIL 2014 Gympa ger trött morgonkropp nytt liv Byggavtalet uppsagt Nytt Solna Folkets Hus Kick av facklig utbildning Christian

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

Byggettan. Vi trivs med TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 4 DECEMBER 2013. S och LO vill ha ordning och reda

Byggettan. Vi trivs med TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 4 DECEMBER 2013. S och LO vill ha ordning och reda Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 4 DECEMBER 2013 Vi trivs med ordning och reda S och LO vill ha ordning och reda Bygge långt ifrån ordning och reda VD:ns syn på

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer