Vem äger språket? Kulturtinget mars 2015 i Västerås. Nionde Kulturtinget. Moderator: Johan Lunner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem äger språket? Kulturtinget 11 12 mars 2015 i Västerås. Nionde Kulturtinget. Moderator: Johan Lunner"

Transkript

1 Vem äger språket? Kulturtinget mars 2015 i Västerås. Nionde Kulturtinget. Moderator: Johan Lunner Rumslig gestaltning på Kulturtinget Studenter från Mälardalens högskola hade inrett lokalerna med tankeväckande bilder och text, bland annat ovanliga symboler på dam- och herrtoaletterna, där färg och klädval på figurerna förvirrade, rebus i foajén och bilder med personer som gestaltar en sinnesstämning medan texten till bilden angav en helt annan sinnesstämning. Och stora målade ögon som följde deltagaren i Kulturtinget med blicken. En rumslig gestaltning som öppnade många frågor. Lena Johansson, kulturlandstingsråd Landstinget Västmanland invigningstalade Vem äger språket? Alla. Vi behöver språket för att kunna få kunskap om andra och för att ha makt över oss själva och våra egna val. Läsfrämjande och idrott Johan Unenge, tecknare och författare, läscoach i Kulturrådets satsning PAUS du och en bok Johan Unenge redogjorde för fakta kring barn och läsande: PISA-undersökningen 2012 visar att svenska barn inte når upp till en godtagbar nivå på sin läsförståelse. Vi behöver kunna läsa för att förstå vad som händer i samhället. Vi behöver språket, ett ordförråd, för att kunna uttrycka oss. Vi utvecklar vår analytiska, kritiska och empatiska förmåga av att läsa böcker. I ettan på lågstadiet har barn vars föräldrar inte läser för dem 7000 ord medan de barn som föräldrarna läser för har ord. Med denna skillnad går man in i skolan. Vuxnas läsning av godnattsagor för barnen har på tio år överlag sjunkit från 78 till 36 procent. Läsning av böcker och tidningar har på 5 år överlag sjunkit från 30 till 19 procent. Var femte kille går ut grundskolan utan att förstå enklare text i dagstidning. Debutålder på internet är 2 år. Många använder surfplatta. Att få barn och ungdomar att läsa handlar om att tillgängliggöra, exponera och möjliggöra läsning. Johan Unenge understryker att det inte är någon idé att argumentera för vikten av läsning det blir ungefär samma känsla som fluorsköljning, något nödvändigt ont. Kungsgärdet S:t Johannesgatan 28 Box Uppsala tfn fax org nr

2 2 (14) Vad är det bästa med böcker, enligt barnen? Att man blir trött. Vad är det bästa med data- och tv-spel? Att man gör det tillsammans med kompisar. Det gäller alltså att hitta böcker i ett socialt sammanhang. Häften av Sveriges elever har inte tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Var sjätte elev har inget skolbibliotek alls. Mer än 50 procent av ungdomarna i Sverige tränade i en idrottsförening Idrotten måste närma sig läsvärlden och biblioteken. Vad har idrotten att vinna? Idrottsrörelsen vill ge barnen mer att ha med sig i livet. Att få barn och unga att läsa mera är ingen utopi. Det är fullt möjligt. Jacob Claeson, idrottskonsulent. Studieförbundet SISU Läsmatchen läsfrämjande projekt 3,2 miljoner barn och vuxna är aktiva idrottare i Sverige. Varje dag har Sverige idrottstillfällen. 3 av 4 barn känner sig trygga inom idrotten. Läsmatchen: idrott+läsning=sant Läsmatchen är ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna i Örebro, Örebro läns idrottsförbund, idrottsföreningarna och biblioteken i länet. Syfte: höja statusen för litteratur, läsning och bibliotek, inspirera idrottande barn och ungdomar att börja läsa eller öka sitt läsande. Målgrupp: pojkar och män år, tjejer i samma ålder är inkluderade. Tillvägagångssätt: förstudie, uppsökande verksamhet, lästräffar och författarbesök med kända idrottare som samtidigt är författare respektive har en stark relation till böcker och läsning. Tillgängliggörande: bokväskor med på träning och matcher. Tävlingen läsmatchen: varje person läser individuellt men tävlar i lag, fyra veckor, teambuilding. Förebilderna/föräldrarna. Elitidrottare. Det var ett stort värde att de professionella idrottarna kom till biblioteken och mötte barnen där. Framåt, 2015 kommer man att satsa på att involvera idrottsprofiler. Örebro-cupen Lästävling. Författarbesök på höstlovet. Profilbesök med boktips och autografer. Fokus på idrottsprofiler. SAMTAL: Hur ska man göra? frågar moderatorn. Jacob Claeson berättar om ett finlandssvenskt exempel där man la biblioteket i mitten av skolan. En symbolisk plats, som visar att biblioteket är viktigt. Det ledde till trevligare stämning och att läsningen kom i fokus.

3 3 (14) Cheerleading med Cobras Gruppen Cobras visade upp konster och skanderade paroller som de formulerat tillsammans. De berättade efteråt hur de arbetar med text och kroppsspråk och visade på kraften att göra något tillsammans, hur cheerleading skapar och förmedlar en känsla. Laddade ord och hur de tar sig in i svenskan Anna Vogel, forskare nordiska språk, lektor i svenska vid Stockholms universitet Vi beskriver människor på olika sätt. Det spelar roll hur vi väljer att presentera oss själva och hur vi benämner andra människor. Språk är överenskommelse och identitet. Idiot var förr en medicinsk term, det är den inte idag. Rom, hbtq-person, person med intellektuell funktionsnedsättning. Ord kommer och blir utbytta. Ett ord kan vara olika laddat för olika personer. Vem kommer på, föreslår och bestämmer över nya ord? Spelar det någon roll vilka ord vi använder? Ett ord träder tillbaka till förmån för andra. De gamla finns kvar Offentlig kontext. Växlingar i frekvens Vi tror att det spelar roll vad någon heter. Vi döper inte någon till Skitkorv Status, makt, diskriminering, likabehandling. Diskursanalys. Vi behöver arbeta på flera plan både med integrering och språkbruk Romer zigenare. Ordet byttes ut när romer kom hit på 1990-talet från Balkankriget. De mötte zigenarkonsulenter. För dem var detta en negativ term. De tog själva initiativ för en förändring av språket. Gjorde kulturevenemang, romsk kulturafton. Olika arbetsgrupper bildades. Romska rådet kom till. Idag finns två romska språkvårdare vid Språkrådet. Katarina Taikon använde både ordet zigenare och rom i böckerna om Katitzi. Rom är ett gammalt ord. Så länge romer ser sig som en sammanhållen grupp kommer ordet rom antagligen att finnas kvar och vara det begrepp som används. Hbt-hbtq talet. Detta var en rörlig tid språkligt sett. Från talet var RFSL:s strategi att betona hur lika gruppen var de övriga i samhället. På 1990-talet kom transpersoner in i RFSL. Och RFSL behövde utöka/inkludera dem man jobbade för. Begreppet hbt lanserades av Greger Eman år 2000 och var en översättning av engelskans IBT. Politiker lyssnar på RFSL. Budskap når ut: RFSL>>politiker>>tidningar>>läsare. Hbtq är en administrativ term, som används vid certifiering och juridiskt. Kommer termen bli långlivad? Nja. Personerna själva vill kanske inte bli kallade och definierade så. Det

4 4 (14) finns ett motstånd mot kategoriseringar. Idag finns också ordet cisperson, som är en motsats till transperson. Personer med intellektuell funktionsnedsättning. Likabehandling, funktionshinder. Idag har vi perspektivet att hindret inte finns hos personen utan i miljön. På år har fem ord kommit och trätt tillbaka. När en grupp har låg status tenderar orden att bytas ut ofta. På mitten av 00-talet ansåg Socialstyrelsen att det var förvirrande med många begrepp. En nationell termbank byggdes upp Begreppet kom in i lagtext och FN-deklaration. I foldrar och till Språkrådet. Men det är fackspråk. Begreppet accepteras inte av personerna som innefattas i begreppet. Gruppen själva använder inte begreppet och inte människor omkring. Det är endast administrativt. Vem äger språket? Vem kan genomföra förändringar? Vad krävs? Jo, tillgång till makt. Ingång till politiker. Man behöver vara politiker själv eller ha deras uppmärksamhet. Om vi pratar om vår egen grupp har vi större möjlighet. Där finns energi att orka driva frågan. Hur begreppet funktionsnedsättning kom till var styrt av Socialstyrelsen. I en offentlig kontext behöver vi respektera människors egen syn och vilja på hur de vill bli benämnda. SAMTAL: Ord som dyker upp i fikarummet, hur ska vi bemöta det? undrade moderatorn. Inte genom att rätta folk om du inte är direkt berörd, då kan det vara verksamt. Men annars kan vi istället samtala, diskutera, ha en utforskande och nyfiken attityd. Lunch Under lunchen var det en enmansföreställning. En figur kom upp ur en låda och försökte få vår uppmärksamhet, talade lite för döva öron. Figuren pratade om lyssnandet. Tystnaden där ord föds till verklighet. Språket som livgivare Lena Edlund och Håkan Nesser Lena Edlund, filosof verksam vid Forskningsstiftelsen Existens & Samhälle Lena Edlund berättade kort om forskningsstiftelsen Existens & Samhälle. En fristående forskningsstiftelse, med syfte att belysa samhällsfrågor ur ett existentiellt perspektiv och sprida forskningsresultat i samhället. Stiftelsens utgångspunkt är det existentiella forskningsfältet. Frågor man arbetar och planerar att arbeta med är: Svenska soldater på uppdrag i krigsområden vad händer under och efteråt? Hur är det att jobba med begravningar? Hur lever de som jobbar med begravningar? Begravningstraditioner, hur förändras de?

5 5 (14) Pillren, vad gör det med oss, med vår identitet? Vem är jag, vem vill jag vara? Lena Edlund tog upp antropologen Michael Jackson som talar om språket som livgivare: Vi är både agenter och utsatta för sådant vi inte kan kontrollera. Behovet att berätta väcks i kris. Genom berättandet kan vi återupprätta oss själva och förstå oss själva i relation till det som inträffat. Berättande är en existentiell handling. Håkan Nesser, författare och tidigare högstadielärare Ditt liv ska vara en berättelse. Livet är kaos. Språket skapar ordning. Eleverna var i ett underläge när Nesser rättade uppsatser med rött. Nesser prövade en annan metod. Eleverna fick tillsammans bestämma sig för 50 viktiga ord som grottmänniskor kan tänkas behöva i sina liv. Och fem egna ord fick varje elev hitta på. Det gick inte att göra fel, för alla hade samma ord att röra sig med. Substantiv, verb, pronomen. Den som har språket har makten. Där språket tar slut tar knytnävarna vid. Nesser skulle skriva en bok i Berlin, men han kom inte dit. Istället blev han kontaktad av Fru K. som insisterade på att han skulle översätta hennes bok från tyska till svenska. Han tackade nej, men hon återkom. De åt lunch i Stockholm och hon hade med sig manuset. Hon gav honom fria händer i översättningen, också att lägga till eget. Nyckelroman. Straff av Paula Polanski. Boken kom ut på svenska och återöversattes sedan till tyska. Språket är viktigt i vårt eget berättande, t.ex. för att bearbeta trauma. Nessers hustru arbetar på Kris- och Traumacentrum i Stockholm, med människor som upplevt krig eller upprepade våldtäkter. Berättelsen är viktig för att komma vidare. Bearbeta. Fortsätta leva. Men många upplever det svårt med tolkar, att våga lita på tolken. Finländare pratade aldrig om sina krigsupplevelser förutom vid midsommarafton, berättade Nesser. Det kan leda till att man lägger lock på även sådant man upplever i nuet. Soldater som varit med i Vietnamkriget har svårigheter i vardagen. Detta går att behandla. Också via språket. Hur tar vi hand om svåra upplevelser? Män pratar mindre än kvinnor. Berättelser bär över hela jorden. En bra berättelse gör att vi kan förstå varandra. Beskriv ditt liv det är en konstform. Ju mer språk du har desto bättre kan du berätta ditt liv. Du äger ditt eget språk. Språk fungerar alltid i en viss situation. Skriftspråk och talspråk är olika. I sociala medier tenderar människor att använda en mer talspråklig stil. Det är ett grundläggande mänskligt behov att få i sig berättelser. De speglar ditt liv. Ge unga människor chans att läsa berättelser. Ge människor berättelser så tar de emot berättelsen. En bra berättelse ska hålla både läsare och författare i klorna. Våra liv måste få vara berättelser. Det bringar ordning i kaos. Det finns en början, en fortsättning och ett slut. SAMTAL: När äger du språket? Man äger sitt eget språk hela tiden.

6 6 (14) Håkan Nesser och hiphop, hur hänger det ihop? Moderator Johan Lunner intervjuar Fredrik Engström vid Västerås stad Fredrik Engström berättar att hiphopen fick honom att börja läsa böcker. Hiphoppare tävlar mot varandra med ord. Och i Håkan Nessers bok Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö hittade han ett målande och ordrikt språk. Något som också var avgörande var en lärare som köpte skivor och kom på spelningar. Det fick honom att bestämma att han ville jobba på hans lektioner. Under ett sommarlov på högstadiet läste jag en tegelsten på 500 sidor och skrev en recension, berättar han. Men läraren som jag visade recensionen för sa: Du kan inte ha skrivit det här. Efter det ville jag skita i allt. Nu jobbar jag själv som en garant, en resurspedagog. Jag kan intyga för lärarna att det är eleven som skrivit en recension, t.ex. Jag finns också till på rasterna och är en brygga mellan elever och lärare. Mitt uppdrag är att lyfta fram deras positiva sidor, hitta deras resurser, och få dem att känna KASAM känsla av sammanhang. SAMTAL: När äger du språket? När jag skriver. Håkan Nessers böcker inspirerar mig. Jag arbetar hela tiden med att hitta nya synonymer. Sist visar Fredrik Engström musikvideon Farväl Örebro, som han gjorde när han skulle flytta. Han hade bland annat arbetat med ungdomar som har en hörselnedsättning och det var viktigt att göra en video som också var tillgänglig för dem. I videon används teckenspråk och för första gången hängde ungdomarna med hörselnedsättning med. Det ledde också till att de började göra egna låtar. Engström avslutar med att sammanfatta: Ta bort röda pennorna, och ge plats för berättelsen! Samiska och graffiti två minoritetsspråk? Daniel Ikaroz Diaz, Sveriges mest profilerade graffitimålare och Anders Östergren, Samiskt språkcentrum (som är en del av Sametinget). Om deras samiska graffitiprojekt i Umeå och styrkan i att kombinera dessa två (!) minoritetsspråk. Daniel Ikaroz Diaz På duk är graffiti accepterat, ok, till och med vackert. Men att komma med ficklampa i en tunnel är negativt, olagligt. Graffiti är ett sätt att umgås spreja med vänner. På vintern står jag i ateljén. När solen dyker upp är det roligt att spreja. Gillar att jobba ihop med vänner. Skapa något ihop. Daniel Diaz berättar om graffitin som en social aktivitet, att umgås och ha kul. Arts of the Streets var ett treårigt projekt i Riksteaterns regi. Projektet ville skapa debatt och erbjuda kreativa oaser där graffitin fick leva och utvecklas.

7 7 (14) Anders Östergren Graffiti på samiska Åjllastit (som betyder ha kul, festa). Åjllastit var ett projekt som arrangerades under Samiska veckan 2012 som ett led i metodutveckling för språklig revitalisering, att ta tillbaka språket. Här i Sverige är det få talare av de samiska språken och utspridda talare. Förr var det förbjudet att tala samiska, detta var tydligt uttalat från staten. Samisk kultur och språk hade lägre status. Nu har det svängt. Samer har återfått rättigheten att använda sitt språk. Men läget är akut då många förstaspråkstalare är äldre. Det finns tio samiska språk. Inom Sverige 4-5 språk: syd-, nord-, ume- och lulesamiska. Varför graffiti? Oväntad men relevant kontext Bryta klichébild av vad som är samiskt Ungdomar Tar plats Rebelliskt, politiskt, uppkäftigt Samiskt estetiskt, bildspråk vad händer i mötet med graffiti? Skapande, direkta resultat Konsten i kampen för sina rättigheter Projektupplägg: skapa medvetenhet kring samiska och stärka språket. Målgrupp: samiska ungdomar men även bredare. Genomförande: 12 ungdomar, år. Workshop, där ungdomarna gjorde graffitimålningar på stora snöblock. Genomslag i media. Graffiti river murar mellan kulturer (tidningsrubrik). Som en fortsättning av graffitiprojektet tryckte man upp vykort och ungdomarna fick skriva postadressen på samiska. Hitta på ord, ringa till far- och morföräldrar och ta reda på gamla namn som använts förut. Ungdomarna som ingick i projektet blev sedan mentorer. Att stärka samiskans ställning och kunskaperna i samiska är en så stor uppgift att vi behöver hjälp från alla, även av de som inte själva talar språket. Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet(egentligen gällde citatet av Leena Huss finska språket, men kan överföras på samiskans situation). SAMTAL: Är det ok om man lär sig samiska som utomstående? undrar moderatorn. Ja, de som kommer utifrån kan visa att det inte är så svårt. För samer finns många känslor förknippade med språket. Det finns en mental spärr som man kan behöva stöd för att komma igenom. Det blir ett språk när man pratar. Lapp kan man säga om sig själv, men man vill inte att andra ska använda det. Det heter same.

8 8 (14) Anders, när äger du språket? frågar moderatorn. Jämt. Jag klarar mig bästa på svenska. Känner mest för samiska. Det allra bästa är när man både kan prata, läsa med äldre personer och prata med barn det känns invärtes bäst. Daniel, när äger du språket? Jag äger inget språk. Jag talar många språk. Ungdomarna idag är väldigt stolta. Föräldrarna fick inte lära sig språket av sina föräldrar. Även om barnen inte talar samiska säger de: samiska är mitt modersmål. Middag med tillhörande underhållning En nyckelharpist spelade, och berättade om när stråken och dansarna säger samma sak. Det finns en kommunikation dem emellan. Musiken har olika dialekter. Alla polskor är i tretakt. Triol: nordligt. Sydligt sextondelar syns i dansen. Västmanland/Uppland ingen underdelning. Kanske följer variationen i musiken det talade språkets dialekter? Dansgruppen Less Aggressive Clappers kom senare på kvällen och gav en dansuppvisning. 12 mars 2015 Att improvisera med inlevelse Ami Öhman, pedagogisk utvecklingsledare och föreläsare i Läsrörelsens projekt Berätta, Leka, Läsa Läsrörelsen: Berätta, Leka, Läsa. Musik- och språkarbete 1-3 år. Hur språkar barnen och vi? Det vi gör med barn kan vi göra med vuxna. Vem äger språket? Vi själva. Du, jag, vi, ingen. Den som talar? Den som inte talar? Skrik och gråt är också ett språk. Vad innebär det att språka med inlevelse? Det är ok att skratta och gråta, bjuda på sig själv. Morgongymnastik. Ami Öhman sjunger Gabriellas sång ur filmen Så som i himmelen. Två barn stod med varsin spade och slog på en container. De skrattade tillsammans, slog hårdare och hårdare. De pratade med varandra genom spadarna, men vuxna kom och avbröt för de uppfattade inte kommunikationen. Det är ingen idé att bli irriterad på någon som kommer försent. Inställningen ligger bara hos mig. Man vet aldrig varför någon är sen. Språka med inlevelse. Använd kroppen, sjunga med kroppen. Ögon, miner. Rösten. Hur talar vi till varandra? Volymen, tonläget. Experimentera med rösten. Tempo, pauser. Alla har en röst. Varsin unik vacker röst. Titta och känna av. Här berättar Öhman om hur en förälder bad om en visning av förskolan på engelska. Hon var inte riktigt beredd och råkade använda några ord på fel

9 9 (14) sätt, så att det blev tokigt. Så länge du gjort ditt bästa våga skratta. Tips: Lyssna på en bra låt för att bryta negativ sinnesstämning. Delaktig. Vi måste få välja hur vi är delaktiga. Låt bli att jaga den som inte har tid. Människor är delaktiga på sitt sätt. Vi har olika förståelse och syn på hur saker ska vara. Man lär sig något om sig själv i mötet med alla andra. Haka på man språkutvecklas. Leka. Vi måste ju också våga leka som barnen gör, det blir faktiskt mycket roligare då. Våga att inte vara bäst och veta allting. Våga ta hjälp. Våga leka som barn gör det är en konst. Improvisera och spela teater. Teater hjälper. Kliva in i en roll. Hur skulle X ha gjort? Våga överraska. Våga vara er själva. Hur lär man känna någon? På Centralen i Stockholm hälsar man inte. I Västerås hälsar man. Vädret spelar också roll för hur människor agerar. Framförallt påverkar vi varandra med det jag känner och hur jag rör mig. Våga vara glad. Tydlighet och repetition. Susanna Ekström: Tre gånger måste man sjunga en sång. Tala klarspråk, tala om vad du menar. Plocka fram något du blir glad av som får dig att må bra, när du behöver bryta en negativ sinnesstämning. Hjälp den vi inte gillar. Sprid det vidare ge varandra energi med språket för vi ägde väl det tillsammans? SAMTAL: Läsrörelsen. Ideell förening. Barnspråk. McDonald s sprider barnbok tack vare Läsrörelsen. Läsa med barnen, samarbete förskolor och bibliotek. När äger du språket? När jag blir förstådd. När jag känner mig kompetent och sedd. Visuell makt Johanna Rubin Dranger, professor i illustration, bilderboksskapare pågick en polemisk debatt om stereotypa bilder. Men vilken funktion och historia har bilderna? Vilken makt har bilder i våra liv? Vi riskerar att förstärka bilderna när vi talar om dem, men det är ändå viktigt att kunna prata om dem och titta på varför de är så seglivade. Hur vi ser ut har varit centralt för rasismen. I det moderna samhället blir det visuella viktigare än verkligheten, menade redan Susan Sontag Ännu mer sant idag. Den visuella representationen är viktig. Dagstidningen har fått en mer och mer visuell betoning. Kunskapen om bild och visuell kommunikation är viktig idag, funktionshistoria, sammanhang, inte bara din egen känsla. Vi behöver kunna avläsa bilder. Till stor del lär vi oss bilder som vi lär oss talspråk. Vår förförståelse avgör i hög grad hur vi läser av en bild. Hakkors/svastika = sol, lycka, fertilitet. Togs av Hitler, förknippat med Nazismen. Men återfinns även hos Dalai Lama i sin ursprungliga betydelse.

10 10 (14) Det är effektivt att inte visa bilder vi pratar om. Om Tintin-figurerna sas alla är stereotypa, även de vita. Men bilderna som man talade om visades inte. Bilderna i Tintin: fyrfärg, linjer, perceptionsmässig förenkling bara inte de svarta. Här bryter illustratören mot sin egen visuella stil. Så som man tecknar apor. Allt som står i kontrast till vithet överdrivs. De svarta framställs som så korkade att de inte förstår hur man har på sig en hatt. Svarta förstår inte hur man har på sig den västerländska civilisationens kläder. Figurerna behöver Tintin för att lösa konflikter. Framställs som korkade, ociviliserade. Vad är en stereotyp? Jo, generalisering och en överdriven bild av en hel grupp. En mall. Största problemet med stereotypa bilder är att de ställer sig framför människan vi träffar. Vi generaliserar om de grupper som stereotypiseras. Stereotypa bilder är som ett skyltsystem. Ingen identifierar sig själv med de stereotypa bilderna. Stereotypa bilder kommer från en tid med tro på en hierarkisk sortering. Det visuella troddes avspegla inneboende skillnader. Det fanns en föreställning att människor är essentiellt olika och att detta synliggörs visuellt. Tintin i Kongo. Uppdraget var att belysa Belgiens roll i Kongo på ett positivt sätt. Det var ett beställningsuppdrag. Vi behöver synliggöra kontinuiteten i bilderna. Tintin i Kongo är ett belgiskt seriealbum. Historien skrivs av vinnarna. I Sverige har vi förlegade bilder av omvärlden, menar professor Hans Rosling (Läkare utan gränser). Blackface var en kulturyttring som pågick under 100 år. Tre typer: The mammy svar på antislaveriattacker. Desexualiserad gestalt som var en blandning mellan en mormor och ett hembiträde. Glad över sin egen roll. Borta med Vinden. Onkel Toms stuga. Piccaninny. Genomgående var piccaninnyn en lustifikation som vi ska skratta åt. Golliwogs uppkom vid mitten av 1890-talet. Från 1910 använde en marmeladtillverkare Golliwogs på sina produkter fram till Spridningen blev på 91 år över 20 miljoner stycken. Bilderna färdas internationellt. Debatten synliggjorde inte repetitionen. En bild som repeteras är låst. Vi som läst är inte onda, inte heller opåverkade. Det viktigaste är att synliggöra. Också det historiska. Sverige har en antirasistisk självbild vi måste göra upp med för att kunna komma vidare i en antirasistisk praktik. Västvärlden har sedan 1700-talet skapat bilder om de andra. Nederländerna firar Zvarte Piet. Vita målar sig i blackface. Postrasistiskt samhälle? Nej. Politiker utsätts idag för de stereotypa bilderna. Repetitionerna är problemet.

11 11 (14) Vilken förförståelse vi har av en bild avgör vår förståelse av bilden. Det finns ett kommunikationsglapp. Vi behöver titta på historiska och samtida sammanhang av snarlika bilder. Illustration handlar om att skapa identifikation där vi alla kan känna igen oss. Sociala medier och modern teknik som kommunikation Joakim Thörne, tf rektor vid DiStra gymnasium, en av Sveriges främsta pedagoger Lärare i svenska och religion Joakim Thörne berättar om elever med kort eller ingen skolbakgrund och med dålig erfarenhet av skolan med sig i bagaget. Felet ligger aldrig hos eleven, utan i skolan. Hur når vi fram till eleverna? En god relation lärare elev En upplevelse av praktisk nytta och meningsfullhet Riktiga mottagare, i t.ex. skrivövningar Delaktighet i sin egen inlärning Det ska vara roligt att lära En god relation: Vara en förebild för hur man är mot varandra. Förändra bilden av vuxenvärlden. När man har en relation det är då som man lyssnar. Känslor, vänskapsband. Där finns respekt. Föreläs inte förkroppsliga. Alla värden är inte lätta att visa. Tekniken kan ta dig in i deras värld. Tekniken är aldrig målet endast ett medel. Instagram. Facebook. Alla elever har I-pad. Teknik: imovie (tal). Pages med luck-cv. Alfavux med bilder och uttal. App. Explain everything (skärminspelningsapp). Man lär sig det man kommer ha vinning av: skriva brev cv/stipendium, skriva insändare till kommunen, hålla tal anställningsintervju/gruppintervju. Allt vi gör ska ha en mottagare. Reflekterande texter. Instruerande texter recept till varandra, hur man fyller i myndighetsdokument. Poesi och lyrik. Guerillas utställning tillsammans med fotografi och lite wisdoms. Blog DBG-trendsetters. Instagram poesi. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga. Ämnesplanerna ger riktningen. Själva innehållet behöver få styras av elevernas egna önskningar. Delaktighet i genomgångar och planeringar. Kollektivt ägande av ämnet. Facebook. Google Form. Mentimeter visuell feedback. Med hjälp av olika medier blir det mer delaktighet och lite roligare. Spotify musixmatch. Undertexter till film. Alla har redan sett alla filmer, och då kan man jobba med språket. Filma viktigt för egen självbild och för att höra uttal. Vågar göra fel.

12 12 (14) Resultat: Eleverna kommer till skolan med ett leende på läpparna. Alla både lärare och elever har kul. God prognos för elevernas resultat i skolan. Punchlines, travestier och homonymer Henry (Nils) Bowers, svensk mästare i poetry slam Henry Bowers jobbar med matematik, filosofi, språk. Det är omöjligt att tävla i poesi det är därför vi gör det Lars Burstedt. Estradpoesi. Poetry Slam. Tre minuters diktuppläsning. Tävling. Henry Bowers rappar också. Skriver ord som ska läsas upp inför publik. Battlerapp, två som turas om att vara otrevliga mot varandra. Mer viktigt på vilket sätt man är otrevlig och hantverket. Travesti = form av litterär referens som förvränger referensen. Rest in peace rest in pieces. Slagsmålsklubben fight club. Sagan om konungens årsinkomst. Travestier kan uppkomma när folk säger fel. Guds vägar äro outhärdliga. Urinvägsinformation. Ungdomshälsan Ungdumshälsan (hiphopduo). Travestier är användbart i battlerapp. Att ta sådant som motståndaren sagt och använda det mot dem. Homonymer. Homofoner: scen/sen. Sanna homonymer: krona, damm, rock. Homografer: kultur, banan. Mellan sanna homonymer och homografer: stegen, anden, huven, vaken. Rappsammanhang. Punchlines där folk skrattar. Ofta homonymer. Ordvitsar är fantastiska. Paradox: synbar självmotsägelse. Rikemansparadox: du är både tät och läcker. SAMTAL: Varför kan man inte battla snällt? Jo, det finns komplimangbattle. Men det finns också en humor i det elaka, menar Henry Bowers. Det är roligt att säga det man inte får. Trendspaning inblick och utblick Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet Kulturrådets strategiska arbete för läsfrämjande: handlingsprogram för läsfrämjande, kunskapsöversikt för läsfrämjande samt stöd för läsfrämjande insatser och projekt. Största utmaningen är att minska läsklyftorna: den socioekonomiska klyftan, mellan sverigefödda och utlandsfödda, mellan flickor och pojkar samt den digitala klyftan.

13 13 (14) Nytt uppdrag för Kulturrådet: Ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur och läsfrämjande. Arbetet ska ske i samråd med andra parter: MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), Skolverket, folkbildningens aktörer, KB, m.fl. Handlingsprogram för Definiera läsfrämjande. Definiera målgrupper. Betonar vikten av utvärderade metoder och forskning. Starta nya kunskapsbaserade program. Lyfta välfungerande lokala/regionala projekt. Samordna nationellt. Läsfrämjande är att: göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för de som inte läser, öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar. Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur, ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet. Allt läsande börjar med ett språk. Det behövs tidiga insatser. Barn i familjer med försörjningsstöd hade hört 30 miljoner färre ord än jämnåriga kamrater när de fyllde 4 år (Betty Hart och Todd Risley 1995). Det finns en familjedimension, och man behöver arbeta med hela familjen. Mål: Att utarbeta en modell på nationell nivå som kan stödja kommuners och regioners arbete för små barns utveckling. Trend: Hela familjen. Tidiga insatser för små barn språkutveckling och läsbörjan. Högläsningens betydelse. Högläsning för alla åldrar är en stor trend. Bokstart: Hembesök från biblioteket med bokpaket. Informationsmaterial på 13 språk. Besök på bibliotek. Pilotprojekt når ca 500 barn i Landskrona, Södertälje, Göteborg. Utvärdering med syfte att utforma nationellt. Trend: Samarbeten för läsfrämjande. BVC, förskola, folkbildning, idrottsrörelsen ihop med biblioteken. PAUS du och en bok. Trend: Läsande förebilder, ansikte utåt, skriva artiklar, hålla föreläsningar. Ambassadörer. Läscoach. Läspolare. Föräldrar (inte bara skolfråga!). Trend: Litteraturens demokratiska potential. Samtal om värderingar att prata böcker är att prata värderingar. Litteraturens potential för hälsan skönlitteraturens potential för människans psykiska välmående, det vill säga biblioterapi. Trend: Det sociala läsandet. Bokcirklar ny folkrörelse. Bokbloggar. Det sociala läsandet har gynnats av den digitala utvecklingen. Det digitala läsfrämjandet syns i handlingsprogrammet. Trend: Hela samhället läser. Kampanjer för läsandet. Undersöka förutsättningarna för nationell kampanj med andra aktörer... Läsandet som livsstil (inte som problem). Roligt, tillsammans.

14 14 (14) Framtiden för läsfrämjande på Kulturrådet: Arbetar utifrån definitionen av läsfrämjande, utifrån prioriterade målgrupper, utifrån kartläggning av läsfrämjande metoder. Forskare Jonas Andersson. Kunskapsöversikt, Kulturrådets kioskvältare. Kulturrådet ger bidrag till litteratur och läsfrämjande. Nina Frid berättar att hon inte hade så mycket böcker hemma när hon var barn. Huset tvärs över var inrett med barn- och ungdomsböcker över hela väggarna i källaren. Du får låna och läsa eller sitta här om du vill, sa grannen. Det var viktigt att rummet fanns och att en vuxen ville veta vad jag tyckte. Samtalen, förebilden, tillgängligheten var viktig. Den sociala biten. SAMTAL: Vad krävs för att få pengar av Kulturrådet? Bred samverkan att målgruppen är delaktig. Det behövs också en plan för framtiden och redovisning av forskning, tidigare projekt, att man är påläst. När äger du språket? Kan man äga språket mer än här? Vi tvingas lyssna. När jag skriver äger jag språket. Det handlar om att erövra sitt eget språk. Avslutning. Hur arbetar vi vidare tillsammans? Alla som var på Kulturtinget fick spontant komma med idéer: Placera ut böcker på oväntade platser, bussar etc. Alla är ambassadörer. Kommunicera. Böcker på alla språk i det offentliga rummet. Gör läsningen till en ritual på dagis. Pappaförälder läser ur en bok bredda så att alla läser något. Få med boken hem. Lyft läsningen på arbetsplatser. Arbetsplatsutlåning. Nationell kampanj 6-8 böcker i månaden. Tillgänglighet och förebilder. Förmedla att det är kul att läsa. Det är viktigare att vuxna faktiskt läser än att vi försöker övertala barnen att läsa. Vi behöver se medelålders män sitta med böcker, det är bra för våra barn. Ansvaret ligger på oss alla vuxna och inte bara föräldrar. Referat/sammanställning: Charlotte Björck Tel: E-post: charlotte.bjorck (at) lul.se Kultur och bildning, Landstinget i Uppsala Län

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

vilja och vrede inspiration för glödande aktivister

vilja och vrede inspiration för glödande aktivister vilja och vrede inspiration för glödande aktivister vilja och vrede 3 hej! rfsl Ungdom 2014 Vilja och vrede är publicerad inom ramen för projektet Mer Än Queer, med finansiering från Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Klassen i dialog med omvärlden

Klassen i dialog med omvärlden Dan Åkerlund Klassen i dialog med omvärlden pedagogiska vinster när skolan syns på nätet Klassen i dialog med omvärlden Version 1.0 2013 Dan Åkerlund Texten och fotografierna i inlagan skyddas enligt lag

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer