More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA"

Transkript

1 More Than A Mile Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA 25 september - 2 oktober 2005

2 More Than A Mile Att förbättra kvaliteten i en verksamhet är en resa utan slut. Det är inget projekt med en bestämd slutpunkt, inte en i förväg uppmätt sträcka som skall tillryggaläggas. Nödvändigheten av långsiktighet och uthållighet gavs det flera exempel på under SIQs studieresa till USA och Florida den 25 september 2 oktober Vi besökte skolor som nått fantastiska resultat tack vare just långsiktighet och uthållighet. Men vi fick också exempel på att ryckighet och kortsiktighet kan ta kraft och glädje från en skolas förbättringsarbete. För resenärerna har uttrycket More Than A Mile också en speciell betydelse eftersom vi upptäckte att avstånden i USA många gånger är längre än man tror års studieresa till skolor i USA var den tionde i ordningen. Totalt ingick i gruppen tretton personer från Sverige och Norge enligt Bilaga 1. Programmet framgår av Bilaga 2. Det finns självklart skillnader mellan det amerikanska och svenska eller norska samhället. Därmed finns det också skillnader mellan våra egna skolor och de amerikanska. Men det finns också många likheter. Avsikten med studieresorna är inte att kopiera, utan att inspireras och lära. Det gäller att kunna se igenom de kulturella skillnaderna för att hitta idéer och metoder som vi kan tillämpa. Som vanligt har deltagarna författat en reserapport i vilken de ger uttryck för sina personliga upplevelser och uppfattningar. Det är SIQs förhoppning att rapporten ger läsarna idéer och tankar som kan bidra kvalitetsutvecklingen i svenska och norska skolor. Mot bakgrund av årets goda erfarenheter planerar SIQ att arrangera en motsvarande studieresa också under Information om denna kommer att finnas på Göteborg i december 2005 Bengt Norström SIQ

3 Bilaga 1 Deltagarförteckning Thomas Björkvik Helena Boussard Britt-Marie Edne Lars Gjemmestad Barbro Gälldin Holmberg Hans Hansen Katja Isomäki Bengt Norström Mikael Nyström Grete Reitan Eva Söderqvist Britt-Marie Taylor Ann Åsberg Älta skola Sågtorpsskolan Nacka kommun Øreåsen skole SIQ Øreåsen skole Skuru skola SIQ Skuru skola Øreåsen skole Kummelnäs förskola Fiskarhöjdens förskola Älta skola

4 Bilaga 2 Program för SIQs studieresa Quality in Education 2005 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Flyg Arlanda Chicago - Tampa Studiebesök Harbour View Elementary School, Marion County Introduktion Quality Academy, Pinellas County Studiebesök Gus Stavros Institute, Enterprise Village och Finance Park Utbildning Quality Academy Studiebesök Largo High School Studiebesök Pinellas Park Elementary School Studiebesök Osceola Middle School Studiebesök Sexton Elementary School Studiebesök Joseph L. Carwise Middle School Okt 01/02 Flyg Tampa Chicago - Arlanda

5 Harbour View Elementary School, Summerfield, FL av Britt-Marie Taylor När vi kommer in i skolans foajé ser vi en anslagstavla där elevernas samanlagda resultat för året visas. Vi välkomnas hjärtligt av rektor Marlene Bjork, får skriva in oss i skolans gästbok och får ett visitor märke att bära under besöket. Allmänt om skolan Skolan är belägen i ett område med gles villabebyggelse. Skolan har 600 elever. På skolan finns ett fritidshem där ca 150 elever är inskrivna. Eleverna börjar skolan när de är 5 år. På skolan finns också en grupp med barn från 3 år med behov av särskilt stöd. Skolan tar emot elever från kl.6.30 till kl.17.30, undervisningen startar 7.45 och slutar Lokalerna är byggda så att fyra klassrum och ett gemensamt arbetsrum bildar en enhet. Man kan inte se att lärarna samarbetar över klassrumsgränserna. Klassrummen används på ett traditionellt sätt och det gemensamma rummet för enskilt arbete med elever eller för lärarnas arbete. Klassrummen används på vanligt sätt med olika stationer och arbetshörnor. Barnen arbetar självständigt och i grupp. Det finn mycket material framme och på väggarna är det uppsatt färdigtryckta deviser som ger uppmuntran och vägledning till barnen om hur de ska bli goda elever. Vad var unikt med deras sätt att arbeta? Skolan är väldigt framgångsrik och klassas som en A skola på grund av elevernas goda resultat, vilket man är mycket stolt över. För skolan har det betytt att man fått extrapengar ca 60 t dollar från staten som skolan själv fått disponera. Det har också betytt att skolans normala anslag har sänkts på grund av att staten bedömt att behovet av medel inte varit lika stort längre när skolan uppnått level A. På grund av att staten har lagt in mer statliga prov och uppföljningar som skall rapporteras av skolan har man varit tvungen att förändra skolarbetet. Från att tidigare haft rätt så fria händer att själv utforma undervisningen upplever man sig tvungen att styra mer och att återgå till mer traditionella undervisningsmetoder. Staten har nu börjat lätta lite på kraven om rapportering och det upplever skolan som mycket positivt. Det ger eleverna och lärarna större utrymme för individuella lösningar. Vad tar vi med oss hem? Ju större styrning desto mindes frihet. Det märks verkligen på denna skola att de dignar under statens krav och tappat lusten och styrfarten. Det var en ganska uppgiven stämning trotts att vi mötte en engagerad och duktig rektor och likaså lärare. Synliga spår av kvalitetsverktyg och kvalitetsarbete var mycket få förmodligen hade man inte hunnit med det i så stor utsträckning. Det behövs utrymme och tid för att kunna arbeta med kvalitetsarbete och att använda verktygen i undervisningen.

6 Vad har vi lärt oss? Fler krav från Staten om uppföljning och rapportering ger färre möjligheter till variation och anpassning av undervisningen. Undervisningen måste läggas upp så att den är i linje med staten uppföljnings system. Mycket arbete läggs på att följa upp elevernas resultat och anpassa deras studier till dem. Man tittar på alla nivåer och ger varje elev undervisning och utmaningar på elevens nivå. Arbetet med de lågpresterande eleverna är mycket metodiskt. De elever som inte lyckas uppnå målet får starta om. Eleven ska då ha en ny studieplan med metoder som anpassats för eleven så att hon har möjlighet att med sina förutsättningar nå målen. Detta kan upprepas flera gånger om så behövs.

7 Pinellas County och Gus A. Stavros Institute av Katja Isomäki, Mikael Nyström, Ann Åsberg Pinellas County Pinellas County har ett invånarantal på ca inv. varav 86% är vita, 9% svarta och 4,6% latinamerikanare. Antalet elever i Pinellas County är elever och ökar med 1-2% per år. 10% av invånarna lever under existensminimum vilket är under $ om året. Medelklassen är stor i området, liksom skillnaden mellan övre- och undre medelklass. Medelinkomsten i området är $ om året. Något som förvånade oss var alla mobile home parks och andra enkla bostadshus som finns i området. De mest välbärgade områdena ligger längs med kusterna och de mer underpriviligierade områdena ligger inåt land. Socioekonomin är högre i den norra delen av kommunen. Även om det finns ett stort antal som har det ekonomiskt kärvt, var det imponerande att se det stora antalet bilar av hög standard. En anledning till detta är att behovet av bil är stort i Pinellas County, då det inte finns någon kollektivtrafik att tala om. För skolbarnen finns skolskjuts att tillgå. Det var 1000 bussar i drift varje dag. Administrationen och organiserandet av skolskjutsen är en krävande uppgift att få att fungera smidigt varje dag. Detta har gjort att en del skolor börjar och slutar väldigt tidigt medan andra skolor börjar och slutar sent. Barnen får dessutom välja vilket skola de vill gå i, vilket ytterligare försvårar logistiken. I Florida är skolgången obligatoriska från K (5år) till grade 10 (16år). Slutar man skolan efter att man fyllt 16 år klassas man dock som high school drop out, eftersom High

8 school slutar först efter skolår 12. Störst antal avhoppare är i gruppen svarta pojkar. Skolan i Florida är organiserad enligt följande: Elementary school: grade K-5 Middle school: grade 6-8 High school: grade 9-12 Det finns även andra typer av skolformer anpassade för elever med särskilda behov. Antalet privata skolor är inte särskilt många i kommunen. Skolpengen följer eleven precis som i Sverige och antalet in- och utflyttade elever under ett läsår är stort, framför allt i skolor där antalet elever med subventionerad skolmat är högt. Som sagt är skolmaten inte gratis. Eleverna köper sin mat i kafeterian där det säjls allt i ifrån hamburgare med pommes frites till sockerkringlor. De barn i familjer i behov av ekonomiskt stöd får sin skollunch helt eller delvis subventionerad beroende på föräldrarnas inkomst. Quality Academy Quality Academy är en avdelning inom Pinellas kommuns skoldistrikt. För att stödja distriktets åtagande vad gäller vision, uppdrag och strategiska mål använder Quality Academy Baldriges kriterier och kvalitetsfilosofi. Att använda Baldriges kriterier är effektivt och forskning visar att det bl.a. förbättrar produktivitet, tillfredställelse hos anställda och hos kunderna. Baldrige har sin motsvarighet i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Quality Academy bildades 1991 och har sedan dess varit ett flaggskepp för sitt medvetna arbete med Quality concepts training. Akademin strävar efter att hålla alla inom skoldistriktet fokuserade på gemensamma mål. Dessutom delar Akademin med sig av sin expertis inom kvalitetsförbättringsarbete inom skolan till andra kommuner och stater. Gus A Stavros Institute Gus A Stavros Institute är en avdelning inom Quality Academy som erbjuder kommunens elever i skolår fem och åtta en verklighetstrogen ekonomisk utbildning. Utbildningen är valfri för varje skola och den består av en kursplan som är 6-8 veckor lång där skolorna arbetar teoretiskt i skolan för att förbereda besöket. Elever i skolår fem avslutar sitt arbete med ett besök på institutets Enterprise Village och eleverna i skolår 8 besöker Finance Park. Utrustning och möblemang är sponsrade av de olika företagen som representeras. Eleverna spenderar en heldag på Enterprise Village där de själva får lära sig att driva företag genom praktisk övning.

9 Enterprise Village Enterprise Village erbjuder elever i år 5 en möjlighet att får lära sig om the free enterprise system. Här möts eleverna av ett miniköpcentrum med 20 olika företag. De här företagen är mindre versioner av verkliga företag och är uppbyggda mycket verklighetstroget. Finance Park Finance Park är ett ekonomiskt utbildningsprogram för skolår 8 som följer upp den utbildning eleverna fick i skolår 5. Eleverna får lära sig att göra en personlig budget och hur de kan skapa karriärmöjligheter. Här praktiserar eleverna de teoretiska kunskaper det arbetat med i skolan och de lär sig att lägga upp en realistisk budget. Erfarenheterna ska förbereda eleverna för framtiden. Gus A Stavros Institute håller även på att utveckla ett program för High School. Reflektioner Det är imponerande med den här satsningen på bred front: alla elever i kommunen får möjligheter att uppleva detta och alla får samma utbildning. Syftet är att alla elever ska lyckas, vilket överensstämmer med kvalitetstänkandet och Quality Academys visioner. I Sverige är vi väl medvetna om vikten av att konkretisera och tydliggöra teoretiska kunskaper för eleverna. Vi är på många sätt duktiga på detta, även om vi inte alls kan mäta oss med detta. Institutet är beroende av sponsorer och volontärer, förutsättningar som vi i Norden inte är bekanta med. Arbetet inom Quality Academy känns im-

10 ponerande på det sätt att kommunen är med och delar ansvaret för det kvalitetsarbete som drivs i skolorna, det är då inte enbart de enskilda skolornas ansvar.

11 Quality Academy av Britt Marie Edne Utvecklingschef för verksamhetsutveckling Mary Beth Corace - presenterade Quality Academy och programmet Kvalitetsutveckling, som genomförs i Pinellas County Schools. Den grundar sig på en kvalitetsfilosofi - Baldrige National Quality Program. I mitten av 1980-talet såg företagen i USA att resultaten och produktiviteten måste bli högre. För att genomföra detta ansåg man att det måste pågå ett ständigt förbättringsarbete för att höja kvalitén/produktiviteten i företagen. Malcolm Baldrige är ett nationellt kvalitetsprogram, som antogs i kongressen Undersökningar som genomförts visar att efter programmets införande har produktiviteten ökat i företagen och de anställda är mer nöjda med sitt arbete. Quality Academy erbjuder utbildning i Baldriges kriterier. Den riktar sig till alla anställda som arbetar i skolan. Allas delaktighet framhålls som en grundbult för framgång och högre resultat. Som exempel på detta berättade Mary Beth att det finns 1000 skolbussar, som kör elever varje dag. Gruppen busschaufförer, som möter kunderna regelbundet är stor, och deras förhållningssätt mot elever och föräldrar har hög dignitet. Chaufförerna får utbildning i servicetänkande och får insikt om sin betydelse i mötet med elever och föräldrar. I utbildningsprogrammet för anställda finns teman som Baldrige Leadership Vision and Team Engagement Trainer Development for Quality Concepts/Classroom Learning System We care Customer Service. Mary Beth berättade om den problematiska situationen inom Pinellas County Schools med stora elevgrupper, elever med olika kulturell bakgrund och många barn med behov av särskilt stöd. Förändringar måste ske inom skolan för att möta dagens och framtida behov - det går inte att hålla fast vid ett gammalt tankesätt. Hon illustrerade med bilden Det går inte att rida en död häst. PDCA-cykeln och kvalitetsverktygen införs på skolorna. Mary använde som exempel på PDCA cykeln hur hon bakar en kaka från recept till förbättringar/innovationer och till att det blir ett helt eget koncept. Rollspelet Voice of the customer - blev en bejublad tillställning, som illustrerade rektorns roll med krav från många olika intressenter. Inom Pinellas County Schools fokuseras på mål och resultat. Detta gäller både skolor, grupp av elever och den enskilde eleven. Mätningar pågår kontinuerligt på alla nivåer för att följa både den personliga utvecklingen och skolans. Eleverna görs medvetna om vilken nivå de befinner sig i inom alla ämnen och skolans kvalité och resultat bedöms i en skala från A till F. Det finns många likheter i kvalitetsarbete mellan Pinellas County Schools och Nackas kommunala skolor. I USA används kvalitetsmodellen Baldrige och i Nacka har SIQmodellen lagt basen för kvalitetsarbetet.

12 Skolor som använder kvalitetstänket / kvalitetsverktygen och integrerat det i sin verksamhet gör ständiga förbättringar. Framgångsrika skolor har fått utmärkelser i Sverige har Älta skola tilldelats SIQs utmärkelse och i Florida fick Sexton Elementary School två veckor tidigare besök av president Bush, som gav en utmärkelse till skolan för deras förbättringsarbete till att höja sig till A-nivå. Det finns ett krav i USA att synliggöra det förbättringsarbete och den utveckling som pågår i syfte att höja kvalitén ytterligare. Det finns mycket att ta med sig från Florida till Sverige och här är några exempel: Att lyfta fram det enskilda elever har utvecklat och är bra på. Att lyfta fram det enskilda skolor har utvecklat och är bra på Att lyfta fram den utveckling som sker inom verksamhetsområdet.

13 Pinellas Park Elementary School och Osceola Middle School av Lars Gjemmestad, Hans Hansen och Grete Reitan Pinellas Park Elementary School Teaching Through Technology SKOLEN: Senter for læring 700 elever fra K. 5 grade 20% turnover, elever som kommer og går i løpet av skoleåret Partnerskap m/colombia University i NY (lærerutdanningen) Har ulike kurser spesiell satsing på språk (opplæring av minoritetsspråklige) Fokus på IKT og teknologi For mer info. Se brosjyren ; Quick Facts (hvit og orange) UNIKT: Skolen har klart å minske gapet mellom ulike minoritetsspråklige. Dette gjelder både befolkningsminoriteter og sosiale lag. Ulike språklærere for minoritetsgrupper. Elever ble tatt ut min. 1 time hver dag til språkopplæring Lærerne kan velge etter behov. Spesialklasse i skolen for elever som trengte atferdskorrigering. Det var klasse for umotiverte elever. Her var rollespill en mye brukt metode, for å få tak på elevene så raskt som mulig. Hvert eneste klasserom hadde et lese-hjørne Det var slagord på veggene ; Reading are Thinking Lærertettheten var høy mange voksne tilstedet. Osceola Middle School Partnerships IN Educating Life Long Achieving Students SKOLEN: 1200 elever fra Grade 20% turn-over elever som kommer og går i løpet av året. Det er ikke lov å ha elever og grupper alene uten en lærer. Skal elever bevege seg utenfor arealet der lærer er, må de ha med seg et bevis på hvor de hører hjemme, og hva de skal. Klare kriterier for karakterer før elevene kommer. UNIKT: Detaljerte planer blir levert inn til administrasjonen før skolestart. Der vil planen bli sjekket og godkjent. Kommet videre fra kvalitetsverktøy til målfokus. DVS fra metodefokus til målfokus Det var ulike lesekurs for elever som ikke klarte å følge planene. Vi så lite konkretiseringsmateriell for matematikk opplæring. Rektor var i matsalen. Walking management. OooBS day gjør du ikke lekser til riktig tid og glemmer innleveringer er det klare regler. Dette kunne være både ettermiddagsskole og lørdagsskole.

14 De har klasser for vanskelige elever, de som trenger å finne seg til rette. Elevene går der i korte eller lengre perioder. Elevene hadde ikke pauser, de gikk fra aktivitet til aktivitet. Hadde et praktisk estetisk fag hver dag. HVA HAR VI LÆRT AV DISSE TO SKOLEBESØKENE OG KAN TA MED OSS : Det trengs sterkt lederskap for å få gjennomført planer. Kantinematen er for usunn og lite næringsrik Teamleder /lærer må gi tilbakemelding til administrasjonen, og arbeidsplaner må godkjennes. Systematisering av alle planer og arbeider Lite rom for fleksibilitet i hverdagen Mye pedagogiske hjelpemidler i klasserommet. Bruken av ulike metoder i innlæringen. Rollespill, turn and talk for å trene kommunikasjon. Det var høyt fokus på slagord alle klasseromsveggene oppfordret elevene til å bli best mulig. Undervisningen var svært lærerstyrt, ikke rådgivende opplæring slik Mary Beth ønsket. (Kanskje pga testingen?) Fokus på tester gjør opplæringen ensartet. Sterkt fokus på mål med henvisning til planverk. Programmer for atferdskorrigering. De har gått bort fra utvisning - nå egne grupper og lørdagsprogrammer (Pinellas County) Word Wall er det noe vi bør ha?

15 Pinellas Park Elementary School av Eva Söderqvist Allmänt om skolan. Vi mötte mrs Rene Sutter som arbetade med att förbättra resultaten i skolorna. Mycket ren och fin skola. Det fanns inget skräp och inget klotter någonstans. Alla klassrum var välorganiserade och det fanns mycket material. Utanför alla klassrum stod det vad de hade för mål i just den klassen. Det fanns ett välsorterat bibliotek med datorer. Vission-mission-goal stod det överallt samt My job is= teacher My job is =student Skolan fokuserade på positiva ord såsom Kindness street osv. Skolorna mätte statusen på skolan med att nämna hur många subventionerade luncher de hade. Artighet och respekt råder mellan elever och lärare. Unikt med deras sätt att arbeta. Det fanns en tydlig struktur i skolan. Tydliga förväntansdokument på både lärare och elever. En handbok delades ut till eleverna varje år. Där stod allt från förväntansdokument på både elever-föräldrar och lärare, regler vad man gör vid olycksfall mm. Det fanns även ett kalendarium där vissa givna aktiviteter redan var ifyllda och lovdagar. Lärarna hade gemensamma dokument för inlärningsprosesser och förhållningssätt. Lärarna uppmanade till eftertanke och att söka kunskap även hos kamrater. Lärandet stod i fokus. Tydliga flödesscheman på morgon och lunchrutiner Lotusdiagram, plusdelta samt samt flödesdiagram jobbade barnen med på datorn. De hade inga raster. endast en lunchrast på 30 min. Barnen var fokuserade på sina uppgifter. Rörliga aktiviteter och sporter förlades efter skoltid. Eleverna kördes med minibussar till de olika aktiviteter de anmält sig för. Det fanns en efter skolverksamhet där de kunde få hjälp med läxor spela schack mm. De mindre barnen hade lådor med sina saker i och de större hade skåp. Vad vi lärt oss och kan ta med oss hem. Det går att få en gemensam struktur om man arbetar efter samma dokument. Alla klassrum var uppbyggda med samma struktur. Den röda tråden som vi strävar efter. Mycket grupparbeten Tryggt för elever att veta vad som förväntas av dem i olika årsklasser. Rasternas vara eller icke vara tål att diskuteras. Kan se fördelar med att ta bort dem och korta av dagen i skolan. Raster för med sig mycket stök innan alla kommer till ro och kan börja arbeta igen. Om eleven misslyckades med något fick de göra om det för det var kunskapen som var viktig. Man lär sig något på vägen. På en skola hade alla samma utbildning i dokumenten tom busschaufförerna. strålande (Det kanske gällde flera skolor?) Lärarna hade status.

16 Largo High School av Helena Boussard How to succeed? Vi blir mottagna av bitr.rektor/magnet Coordinator Patricia Palmateer samt 6 st elever från Magnet School s.k teamleaders. Både mrs Palmateer och elever berättar lyriskt om kvalitetsverktygen samt om vikten att använda dem i alla sammanhang. De guidar oss runt på skolan och visar hur de använder framförallt flödes scheman och olika diagram (stapel, fiskben och lotusdiagram). Alla elever oavsett ålder delar frikostigt med sig av egna erfarenheter i hur det använder kvalitetsverktygen. De mässar och prisar verktygen och intygar hur viktigt det är med aims and goals för att nå framgång, how to succeed genomsyrar allt. Kvalitetsverktygen kommer att hjälpa eleverna till framgång, det är en total övertygelse som sitter i väggarna. Eleverna pratar inte så mycket om ämnen och kursplaner. Medvetenheten finns säkert där, men det viktigaste av allt är ändå att lyckas som individ och nå framgång i sitt arbete. Teman och projekt mäts och utvärderas kontinuerligt för att sedan sättas upp på väggarna. Det är viktigt att synliggöra resultaten och processen mot målet. Kvalitetsverktygen hjälper eleverna att synliggöra och analysera sin personliga utveckling i skolarbetet. Allt är naturligt kopplat till how to succeed, ledord i den amerikanska skolan. Kvalitetsverktygen används i alla sammanhang till och med i konflikthantering och medling mellan parter. De använder flödesscheman till hur samtalet ska gå till och hur turordningen bör vara för att konflikten ska kunna lösas på bästa sätt utan att fastna i en massa anklagelser. En elev berättade att hon använder kvalitetsverktygen också i sitt privatliv när hon gör saker tillsammans med sina vänner. Det handlar om att utvärdera och få igång sitt kvalitetstänkande, ta eget ansvar för förändring och utveckling för att nå målen that s the way to success Elevernas mål (amerikanernas mål) är att lyckas i sitt arbete och göra karriär och nå rikedom. Att vara rik i USA innebär att de har det största och bästa förutsättningarna to be successful. HUR har eleverna lärt sig att använda verktygen? Elever som visar stort intresse för att arbeta med kvalitetsverktygen och driva utveckling har möjlighet att bli teamleaders. De börjar skolåret 2-3 dagar före övriga elever för att lära sig att använda kvalitetsverktygen. Det gör dom genom learning by doing principen. De arbetar också med teambuilding genom att göra samarbetslekar och övningar. De har roligt samtidigt som de lär sig, självförtroendet växer och de blir mer säkra i sin roll som teamleaders. Deras största uppgift blir sedan att implementera verktygen hos övriga elever genom att utbilda och vara goda förebilder. Alla elever erbjuds utbildning i användandet av kvalitetsverktygen med dessa teamleaders. Det är viktigt att eleverna lär sig att koppla ihop arbetet/uppdraget med kvalitetsverktygen för att nå bättre resultat och bli mer framgångsrika.

17 De elever som inte hunnit lika långt i kvalitets tänkandet erbjuds olika typer av grupparbeten där de kan få hjälp av andra elever som kommit längre i sin process att använda kvalitetsverktygen. De tränas i att sortera, analysera och presentera/redovisa sina arbeten för att därigenom få en förståelse för vilken nytta kvalitets tänkandet har för den enskilda elevens framgång och framtid. Skolans filosofi går ut på att ge eleverna kunskaper och erfarenheter som de inte kan läsa sig till det vill säga ett förhållningssätt till allt de företar sig. Att lära sig att sortera, planera och utvärdera sig själv samt det skolarbete som eleverna gör hjälper dom till nödvändig förändring och förbättring. På detta sätt når eleverna den utveckling de önskar. Med andra ord är detta vägen till how to succeed Kvalitet är en livslång resa inte ett mål, tänkvärda ord från mrs Palmateer.

Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA

Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA 6-11 april 2008 SIQ Above Average Pinellas County School District ligger i många

Läs mer

Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA

Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA 31 mars 8 april 2007 A Shining County Clayton M. Wilcox är superintendent, motsvarande förvaltningschef, i Pinellas

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Personlig utvecklingsprojektet

Personlig utvecklingsprojektet Personlig utvecklingsprojektet EDIT Projekt Personlig utveckling (PUP) Marie Bernelo Sofia Honsberg Anette Järelöw Svl E Svl D Svl IT Referensgrupp: Lärare, studenter, näringsliv, Careers Service Varför

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

1. Ansökan om tjänsteresa utomlands

1. Ansökan om tjänsteresa utomlands VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-04-29 DNR KS 2013.206 KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE 08-587 850 10 KALLE.SONNERGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Svårt att läsa och skriva

Svårt att läsa och skriva It och appar när läsningen glappar Idor Svensson IKEL Svårt att läsa och skriva Dyslexi = Huvudproblem för barn och vuxna Avkoda = Kunna läsa bokstäver (sätta samman till ord) och ord Kirkegaard Skriva

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Ämne 2012-09-04. Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto

Ämne 2012-09-04. Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto 2012-09-04 Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto 1 13 provinser Ontario störst (13 milj) 225 000 immigranter årligen 40% till Ontario 27% av eleverna i Ontario

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Reserapport 2012 University of Saskatchewan (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Företagsekonomi FE-10 2013 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Före resan... 3 2 Ankomst till Kanada... 3 3 University of saskatchewan...

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 26. august 2015 Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 Factors which affect the life time of a bathroom? Lars Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Roger Andersson Länsförsäkringar 1 Performance of wet rooms TEK10

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer