More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA"

Transkript

1 More Than A Mile Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA 25 september - 2 oktober 2005

2 More Than A Mile Att förbättra kvaliteten i en verksamhet är en resa utan slut. Det är inget projekt med en bestämd slutpunkt, inte en i förväg uppmätt sträcka som skall tillryggaläggas. Nödvändigheten av långsiktighet och uthållighet gavs det flera exempel på under SIQs studieresa till USA och Florida den 25 september 2 oktober Vi besökte skolor som nått fantastiska resultat tack vare just långsiktighet och uthållighet. Men vi fick också exempel på att ryckighet och kortsiktighet kan ta kraft och glädje från en skolas förbättringsarbete. För resenärerna har uttrycket More Than A Mile också en speciell betydelse eftersom vi upptäckte att avstånden i USA många gånger är längre än man tror års studieresa till skolor i USA var den tionde i ordningen. Totalt ingick i gruppen tretton personer från Sverige och Norge enligt Bilaga 1. Programmet framgår av Bilaga 2. Det finns självklart skillnader mellan det amerikanska och svenska eller norska samhället. Därmed finns det också skillnader mellan våra egna skolor och de amerikanska. Men det finns också många likheter. Avsikten med studieresorna är inte att kopiera, utan att inspireras och lära. Det gäller att kunna se igenom de kulturella skillnaderna för att hitta idéer och metoder som vi kan tillämpa. Som vanligt har deltagarna författat en reserapport i vilken de ger uttryck för sina personliga upplevelser och uppfattningar. Det är SIQs förhoppning att rapporten ger läsarna idéer och tankar som kan bidra kvalitetsutvecklingen i svenska och norska skolor. Mot bakgrund av årets goda erfarenheter planerar SIQ att arrangera en motsvarande studieresa också under Information om denna kommer att finnas på Göteborg i december 2005 Bengt Norström SIQ

3 Bilaga 1 Deltagarförteckning Thomas Björkvik Helena Boussard Britt-Marie Edne Lars Gjemmestad Barbro Gälldin Holmberg Hans Hansen Katja Isomäki Bengt Norström Mikael Nyström Grete Reitan Eva Söderqvist Britt-Marie Taylor Ann Åsberg Älta skola Sågtorpsskolan Nacka kommun Øreåsen skole SIQ Øreåsen skole Skuru skola SIQ Skuru skola Øreåsen skole Kummelnäs förskola Fiskarhöjdens förskola Älta skola

4 Bilaga 2 Program för SIQs studieresa Quality in Education 2005 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Flyg Arlanda Chicago - Tampa Studiebesök Harbour View Elementary School, Marion County Introduktion Quality Academy, Pinellas County Studiebesök Gus Stavros Institute, Enterprise Village och Finance Park Utbildning Quality Academy Studiebesök Largo High School Studiebesök Pinellas Park Elementary School Studiebesök Osceola Middle School Studiebesök Sexton Elementary School Studiebesök Joseph L. Carwise Middle School Okt 01/02 Flyg Tampa Chicago - Arlanda

5 Harbour View Elementary School, Summerfield, FL av Britt-Marie Taylor När vi kommer in i skolans foajé ser vi en anslagstavla där elevernas samanlagda resultat för året visas. Vi välkomnas hjärtligt av rektor Marlene Bjork, får skriva in oss i skolans gästbok och får ett visitor märke att bära under besöket. Allmänt om skolan Skolan är belägen i ett område med gles villabebyggelse. Skolan har 600 elever. På skolan finns ett fritidshem där ca 150 elever är inskrivna. Eleverna börjar skolan när de är 5 år. På skolan finns också en grupp med barn från 3 år med behov av särskilt stöd. Skolan tar emot elever från kl.6.30 till kl.17.30, undervisningen startar 7.45 och slutar Lokalerna är byggda så att fyra klassrum och ett gemensamt arbetsrum bildar en enhet. Man kan inte se att lärarna samarbetar över klassrumsgränserna. Klassrummen används på ett traditionellt sätt och det gemensamma rummet för enskilt arbete med elever eller för lärarnas arbete. Klassrummen används på vanligt sätt med olika stationer och arbetshörnor. Barnen arbetar självständigt och i grupp. Det finn mycket material framme och på väggarna är det uppsatt färdigtryckta deviser som ger uppmuntran och vägledning till barnen om hur de ska bli goda elever. Vad var unikt med deras sätt att arbeta? Skolan är väldigt framgångsrik och klassas som en A skola på grund av elevernas goda resultat, vilket man är mycket stolt över. För skolan har det betytt att man fått extrapengar ca 60 t dollar från staten som skolan själv fått disponera. Det har också betytt att skolans normala anslag har sänkts på grund av att staten bedömt att behovet av medel inte varit lika stort längre när skolan uppnått level A. På grund av att staten har lagt in mer statliga prov och uppföljningar som skall rapporteras av skolan har man varit tvungen att förändra skolarbetet. Från att tidigare haft rätt så fria händer att själv utforma undervisningen upplever man sig tvungen att styra mer och att återgå till mer traditionella undervisningsmetoder. Staten har nu börjat lätta lite på kraven om rapportering och det upplever skolan som mycket positivt. Det ger eleverna och lärarna större utrymme för individuella lösningar. Vad tar vi med oss hem? Ju större styrning desto mindes frihet. Det märks verkligen på denna skola att de dignar under statens krav och tappat lusten och styrfarten. Det var en ganska uppgiven stämning trotts att vi mötte en engagerad och duktig rektor och likaså lärare. Synliga spår av kvalitetsverktyg och kvalitetsarbete var mycket få förmodligen hade man inte hunnit med det i så stor utsträckning. Det behövs utrymme och tid för att kunna arbeta med kvalitetsarbete och att använda verktygen i undervisningen.

6 Vad har vi lärt oss? Fler krav från Staten om uppföljning och rapportering ger färre möjligheter till variation och anpassning av undervisningen. Undervisningen måste läggas upp så att den är i linje med staten uppföljnings system. Mycket arbete läggs på att följa upp elevernas resultat och anpassa deras studier till dem. Man tittar på alla nivåer och ger varje elev undervisning och utmaningar på elevens nivå. Arbetet med de lågpresterande eleverna är mycket metodiskt. De elever som inte lyckas uppnå målet får starta om. Eleven ska då ha en ny studieplan med metoder som anpassats för eleven så att hon har möjlighet att med sina förutsättningar nå målen. Detta kan upprepas flera gånger om så behövs.

7 Pinellas County och Gus A. Stavros Institute av Katja Isomäki, Mikael Nyström, Ann Åsberg Pinellas County Pinellas County har ett invånarantal på ca inv. varav 86% är vita, 9% svarta och 4,6% latinamerikanare. Antalet elever i Pinellas County är elever och ökar med 1-2% per år. 10% av invånarna lever under existensminimum vilket är under $ om året. Medelklassen är stor i området, liksom skillnaden mellan övre- och undre medelklass. Medelinkomsten i området är $ om året. Något som förvånade oss var alla mobile home parks och andra enkla bostadshus som finns i området. De mest välbärgade områdena ligger längs med kusterna och de mer underpriviligierade områdena ligger inåt land. Socioekonomin är högre i den norra delen av kommunen. Även om det finns ett stort antal som har det ekonomiskt kärvt, var det imponerande att se det stora antalet bilar av hög standard. En anledning till detta är att behovet av bil är stort i Pinellas County, då det inte finns någon kollektivtrafik att tala om. För skolbarnen finns skolskjuts att tillgå. Det var 1000 bussar i drift varje dag. Administrationen och organiserandet av skolskjutsen är en krävande uppgift att få att fungera smidigt varje dag. Detta har gjort att en del skolor börjar och slutar väldigt tidigt medan andra skolor börjar och slutar sent. Barnen får dessutom välja vilket skola de vill gå i, vilket ytterligare försvårar logistiken. I Florida är skolgången obligatoriska från K (5år) till grade 10 (16år). Slutar man skolan efter att man fyllt 16 år klassas man dock som high school drop out, eftersom High

8 school slutar först efter skolår 12. Störst antal avhoppare är i gruppen svarta pojkar. Skolan i Florida är organiserad enligt följande: Elementary school: grade K-5 Middle school: grade 6-8 High school: grade 9-12 Det finns även andra typer av skolformer anpassade för elever med särskilda behov. Antalet privata skolor är inte särskilt många i kommunen. Skolpengen följer eleven precis som i Sverige och antalet in- och utflyttade elever under ett läsår är stort, framför allt i skolor där antalet elever med subventionerad skolmat är högt. Som sagt är skolmaten inte gratis. Eleverna köper sin mat i kafeterian där det säjls allt i ifrån hamburgare med pommes frites till sockerkringlor. De barn i familjer i behov av ekonomiskt stöd får sin skollunch helt eller delvis subventionerad beroende på föräldrarnas inkomst. Quality Academy Quality Academy är en avdelning inom Pinellas kommuns skoldistrikt. För att stödja distriktets åtagande vad gäller vision, uppdrag och strategiska mål använder Quality Academy Baldriges kriterier och kvalitetsfilosofi. Att använda Baldriges kriterier är effektivt och forskning visar att det bl.a. förbättrar produktivitet, tillfredställelse hos anställda och hos kunderna. Baldrige har sin motsvarighet i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Quality Academy bildades 1991 och har sedan dess varit ett flaggskepp för sitt medvetna arbete med Quality concepts training. Akademin strävar efter att hålla alla inom skoldistriktet fokuserade på gemensamma mål. Dessutom delar Akademin med sig av sin expertis inom kvalitetsförbättringsarbete inom skolan till andra kommuner och stater. Gus A Stavros Institute Gus A Stavros Institute är en avdelning inom Quality Academy som erbjuder kommunens elever i skolår fem och åtta en verklighetstrogen ekonomisk utbildning. Utbildningen är valfri för varje skola och den består av en kursplan som är 6-8 veckor lång där skolorna arbetar teoretiskt i skolan för att förbereda besöket. Elever i skolår fem avslutar sitt arbete med ett besök på institutets Enterprise Village och eleverna i skolår 8 besöker Finance Park. Utrustning och möblemang är sponsrade av de olika företagen som representeras. Eleverna spenderar en heldag på Enterprise Village där de själva får lära sig att driva företag genom praktisk övning.

9 Enterprise Village Enterprise Village erbjuder elever i år 5 en möjlighet att får lära sig om the free enterprise system. Här möts eleverna av ett miniköpcentrum med 20 olika företag. De här företagen är mindre versioner av verkliga företag och är uppbyggda mycket verklighetstroget. Finance Park Finance Park är ett ekonomiskt utbildningsprogram för skolår 8 som följer upp den utbildning eleverna fick i skolår 5. Eleverna får lära sig att göra en personlig budget och hur de kan skapa karriärmöjligheter. Här praktiserar eleverna de teoretiska kunskaper det arbetat med i skolan och de lär sig att lägga upp en realistisk budget. Erfarenheterna ska förbereda eleverna för framtiden. Gus A Stavros Institute håller även på att utveckla ett program för High School. Reflektioner Det är imponerande med den här satsningen på bred front: alla elever i kommunen får möjligheter att uppleva detta och alla får samma utbildning. Syftet är att alla elever ska lyckas, vilket överensstämmer med kvalitetstänkandet och Quality Academys visioner. I Sverige är vi väl medvetna om vikten av att konkretisera och tydliggöra teoretiska kunskaper för eleverna. Vi är på många sätt duktiga på detta, även om vi inte alls kan mäta oss med detta. Institutet är beroende av sponsorer och volontärer, förutsättningar som vi i Norden inte är bekanta med. Arbetet inom Quality Academy känns im-

10 ponerande på det sätt att kommunen är med och delar ansvaret för det kvalitetsarbete som drivs i skolorna, det är då inte enbart de enskilda skolornas ansvar.

11 Quality Academy av Britt Marie Edne Utvecklingschef för verksamhetsutveckling Mary Beth Corace - presenterade Quality Academy och programmet Kvalitetsutveckling, som genomförs i Pinellas County Schools. Den grundar sig på en kvalitetsfilosofi - Baldrige National Quality Program. I mitten av 1980-talet såg företagen i USA att resultaten och produktiviteten måste bli högre. För att genomföra detta ansåg man att det måste pågå ett ständigt förbättringsarbete för att höja kvalitén/produktiviteten i företagen. Malcolm Baldrige är ett nationellt kvalitetsprogram, som antogs i kongressen Undersökningar som genomförts visar att efter programmets införande har produktiviteten ökat i företagen och de anställda är mer nöjda med sitt arbete. Quality Academy erbjuder utbildning i Baldriges kriterier. Den riktar sig till alla anställda som arbetar i skolan. Allas delaktighet framhålls som en grundbult för framgång och högre resultat. Som exempel på detta berättade Mary Beth att det finns 1000 skolbussar, som kör elever varje dag. Gruppen busschaufförer, som möter kunderna regelbundet är stor, och deras förhållningssätt mot elever och föräldrar har hög dignitet. Chaufförerna får utbildning i servicetänkande och får insikt om sin betydelse i mötet med elever och föräldrar. I utbildningsprogrammet för anställda finns teman som Baldrige Leadership Vision and Team Engagement Trainer Development for Quality Concepts/Classroom Learning System We care Customer Service. Mary Beth berättade om den problematiska situationen inom Pinellas County Schools med stora elevgrupper, elever med olika kulturell bakgrund och många barn med behov av särskilt stöd. Förändringar måste ske inom skolan för att möta dagens och framtida behov - det går inte att hålla fast vid ett gammalt tankesätt. Hon illustrerade med bilden Det går inte att rida en död häst. PDCA-cykeln och kvalitetsverktygen införs på skolorna. Mary använde som exempel på PDCA cykeln hur hon bakar en kaka från recept till förbättringar/innovationer och till att det blir ett helt eget koncept. Rollspelet Voice of the customer - blev en bejublad tillställning, som illustrerade rektorns roll med krav från många olika intressenter. Inom Pinellas County Schools fokuseras på mål och resultat. Detta gäller både skolor, grupp av elever och den enskilde eleven. Mätningar pågår kontinuerligt på alla nivåer för att följa både den personliga utvecklingen och skolans. Eleverna görs medvetna om vilken nivå de befinner sig i inom alla ämnen och skolans kvalité och resultat bedöms i en skala från A till F. Det finns många likheter i kvalitetsarbete mellan Pinellas County Schools och Nackas kommunala skolor. I USA används kvalitetsmodellen Baldrige och i Nacka har SIQmodellen lagt basen för kvalitetsarbetet.

12 Skolor som använder kvalitetstänket / kvalitetsverktygen och integrerat det i sin verksamhet gör ständiga förbättringar. Framgångsrika skolor har fått utmärkelser i Sverige har Älta skola tilldelats SIQs utmärkelse och i Florida fick Sexton Elementary School två veckor tidigare besök av president Bush, som gav en utmärkelse till skolan för deras förbättringsarbete till att höja sig till A-nivå. Det finns ett krav i USA att synliggöra det förbättringsarbete och den utveckling som pågår i syfte att höja kvalitén ytterligare. Det finns mycket att ta med sig från Florida till Sverige och här är några exempel: Att lyfta fram det enskilda elever har utvecklat och är bra på. Att lyfta fram det enskilda skolor har utvecklat och är bra på Att lyfta fram den utveckling som sker inom verksamhetsområdet.

13 Pinellas Park Elementary School och Osceola Middle School av Lars Gjemmestad, Hans Hansen och Grete Reitan Pinellas Park Elementary School Teaching Through Technology SKOLEN: Senter for læring 700 elever fra K. 5 grade 20% turnover, elever som kommer og går i løpet av skoleåret Partnerskap m/colombia University i NY (lærerutdanningen) Har ulike kurser spesiell satsing på språk (opplæring av minoritetsspråklige) Fokus på IKT og teknologi For mer info. Se brosjyren ; Quick Facts (hvit og orange) UNIKT: Skolen har klart å minske gapet mellom ulike minoritetsspråklige. Dette gjelder både befolkningsminoriteter og sosiale lag. Ulike språklærere for minoritetsgrupper. Elever ble tatt ut min. 1 time hver dag til språkopplæring Lærerne kan velge etter behov. Spesialklasse i skolen for elever som trengte atferdskorrigering. Det var klasse for umotiverte elever. Her var rollespill en mye brukt metode, for å få tak på elevene så raskt som mulig. Hvert eneste klasserom hadde et lese-hjørne Det var slagord på veggene ; Reading are Thinking Lærertettheten var høy mange voksne tilstedet. Osceola Middle School Partnerships IN Educating Life Long Achieving Students SKOLEN: 1200 elever fra Grade 20% turn-over elever som kommer og går i løpet av året. Det er ikke lov å ha elever og grupper alene uten en lærer. Skal elever bevege seg utenfor arealet der lærer er, må de ha med seg et bevis på hvor de hører hjemme, og hva de skal. Klare kriterier for karakterer før elevene kommer. UNIKT: Detaljerte planer blir levert inn til administrasjonen før skolestart. Der vil planen bli sjekket og godkjent. Kommet videre fra kvalitetsverktøy til målfokus. DVS fra metodefokus til målfokus Det var ulike lesekurs for elever som ikke klarte å følge planene. Vi så lite konkretiseringsmateriell for matematikk opplæring. Rektor var i matsalen. Walking management. OooBS day gjør du ikke lekser til riktig tid og glemmer innleveringer er det klare regler. Dette kunne være både ettermiddagsskole og lørdagsskole.

14 De har klasser for vanskelige elever, de som trenger å finne seg til rette. Elevene går der i korte eller lengre perioder. Elevene hadde ikke pauser, de gikk fra aktivitet til aktivitet. Hadde et praktisk estetisk fag hver dag. HVA HAR VI LÆRT AV DISSE TO SKOLEBESØKENE OG KAN TA MED OSS : Det trengs sterkt lederskap for å få gjennomført planer. Kantinematen er for usunn og lite næringsrik Teamleder /lærer må gi tilbakemelding til administrasjonen, og arbeidsplaner må godkjennes. Systematisering av alle planer og arbeider Lite rom for fleksibilitet i hverdagen Mye pedagogiske hjelpemidler i klasserommet. Bruken av ulike metoder i innlæringen. Rollespill, turn and talk for å trene kommunikasjon. Det var høyt fokus på slagord alle klasseromsveggene oppfordret elevene til å bli best mulig. Undervisningen var svært lærerstyrt, ikke rådgivende opplæring slik Mary Beth ønsket. (Kanskje pga testingen?) Fokus på tester gjør opplæringen ensartet. Sterkt fokus på mål med henvisning til planverk. Programmer for atferdskorrigering. De har gått bort fra utvisning - nå egne grupper og lørdagsprogrammer (Pinellas County) Word Wall er det noe vi bør ha?

15 Pinellas Park Elementary School av Eva Söderqvist Allmänt om skolan. Vi mötte mrs Rene Sutter som arbetade med att förbättra resultaten i skolorna. Mycket ren och fin skola. Det fanns inget skräp och inget klotter någonstans. Alla klassrum var välorganiserade och det fanns mycket material. Utanför alla klassrum stod det vad de hade för mål i just den klassen. Det fanns ett välsorterat bibliotek med datorer. Vission-mission-goal stod det överallt samt My job is= teacher My job is =student Skolan fokuserade på positiva ord såsom Kindness street osv. Skolorna mätte statusen på skolan med att nämna hur många subventionerade luncher de hade. Artighet och respekt råder mellan elever och lärare. Unikt med deras sätt att arbeta. Det fanns en tydlig struktur i skolan. Tydliga förväntansdokument på både lärare och elever. En handbok delades ut till eleverna varje år. Där stod allt från förväntansdokument på både elever-föräldrar och lärare, regler vad man gör vid olycksfall mm. Det fanns även ett kalendarium där vissa givna aktiviteter redan var ifyllda och lovdagar. Lärarna hade gemensamma dokument för inlärningsprosesser och förhållningssätt. Lärarna uppmanade till eftertanke och att söka kunskap även hos kamrater. Lärandet stod i fokus. Tydliga flödesscheman på morgon och lunchrutiner Lotusdiagram, plusdelta samt samt flödesdiagram jobbade barnen med på datorn. De hade inga raster. endast en lunchrast på 30 min. Barnen var fokuserade på sina uppgifter. Rörliga aktiviteter och sporter förlades efter skoltid. Eleverna kördes med minibussar till de olika aktiviteter de anmält sig för. Det fanns en efter skolverksamhet där de kunde få hjälp med läxor spela schack mm. De mindre barnen hade lådor med sina saker i och de större hade skåp. Vad vi lärt oss och kan ta med oss hem. Det går att få en gemensam struktur om man arbetar efter samma dokument. Alla klassrum var uppbyggda med samma struktur. Den röda tråden som vi strävar efter. Mycket grupparbeten Tryggt för elever att veta vad som förväntas av dem i olika årsklasser. Rasternas vara eller icke vara tål att diskuteras. Kan se fördelar med att ta bort dem och korta av dagen i skolan. Raster för med sig mycket stök innan alla kommer till ro och kan börja arbeta igen. Om eleven misslyckades med något fick de göra om det för det var kunskapen som var viktig. Man lär sig något på vägen. På en skola hade alla samma utbildning i dokumenten tom busschaufförerna. strålande (Det kanske gällde flera skolor?) Lärarna hade status.

16 Largo High School av Helena Boussard How to succeed? Vi blir mottagna av bitr.rektor/magnet Coordinator Patricia Palmateer samt 6 st elever från Magnet School s.k teamleaders. Både mrs Palmateer och elever berättar lyriskt om kvalitetsverktygen samt om vikten att använda dem i alla sammanhang. De guidar oss runt på skolan och visar hur de använder framförallt flödes scheman och olika diagram (stapel, fiskben och lotusdiagram). Alla elever oavsett ålder delar frikostigt med sig av egna erfarenheter i hur det använder kvalitetsverktygen. De mässar och prisar verktygen och intygar hur viktigt det är med aims and goals för att nå framgång, how to succeed genomsyrar allt. Kvalitetsverktygen kommer att hjälpa eleverna till framgång, det är en total övertygelse som sitter i väggarna. Eleverna pratar inte så mycket om ämnen och kursplaner. Medvetenheten finns säkert där, men det viktigaste av allt är ändå att lyckas som individ och nå framgång i sitt arbete. Teman och projekt mäts och utvärderas kontinuerligt för att sedan sättas upp på väggarna. Det är viktigt att synliggöra resultaten och processen mot målet. Kvalitetsverktygen hjälper eleverna att synliggöra och analysera sin personliga utveckling i skolarbetet. Allt är naturligt kopplat till how to succeed, ledord i den amerikanska skolan. Kvalitetsverktygen används i alla sammanhang till och med i konflikthantering och medling mellan parter. De använder flödesscheman till hur samtalet ska gå till och hur turordningen bör vara för att konflikten ska kunna lösas på bästa sätt utan att fastna i en massa anklagelser. En elev berättade att hon använder kvalitetsverktygen också i sitt privatliv när hon gör saker tillsammans med sina vänner. Det handlar om att utvärdera och få igång sitt kvalitetstänkande, ta eget ansvar för förändring och utveckling för att nå målen that s the way to success Elevernas mål (amerikanernas mål) är att lyckas i sitt arbete och göra karriär och nå rikedom. Att vara rik i USA innebär att de har det största och bästa förutsättningarna to be successful. HUR har eleverna lärt sig att använda verktygen? Elever som visar stort intresse för att arbeta med kvalitetsverktygen och driva utveckling har möjlighet att bli teamleaders. De börjar skolåret 2-3 dagar före övriga elever för att lära sig att använda kvalitetsverktygen. Det gör dom genom learning by doing principen. De arbetar också med teambuilding genom att göra samarbetslekar och övningar. De har roligt samtidigt som de lär sig, självförtroendet växer och de blir mer säkra i sin roll som teamleaders. Deras största uppgift blir sedan att implementera verktygen hos övriga elever genom att utbilda och vara goda förebilder. Alla elever erbjuds utbildning i användandet av kvalitetsverktygen med dessa teamleaders. Det är viktigt att eleverna lär sig att koppla ihop arbetet/uppdraget med kvalitetsverktygen för att nå bättre resultat och bli mer framgångsrika.

17 De elever som inte hunnit lika långt i kvalitets tänkandet erbjuds olika typer av grupparbeten där de kan få hjälp av andra elever som kommit längre i sin process att använda kvalitetsverktygen. De tränas i att sortera, analysera och presentera/redovisa sina arbeten för att därigenom få en förståelse för vilken nytta kvalitets tänkandet har för den enskilda elevens framgång och framtid. Skolans filosofi går ut på att ge eleverna kunskaper och erfarenheter som de inte kan läsa sig till det vill säga ett förhållningssätt till allt de företar sig. Att lära sig att sortera, planera och utvärdera sig själv samt det skolarbete som eleverna gör hjälper dom till nödvändig förändring och förbättring. På detta sätt når eleverna den utveckling de önskar. Med andra ord är detta vägen till how to succeed Kvalitet är en livslång resa inte ett mål, tänkvärda ord från mrs Palmateer.

Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA

Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA Above Average Intryck och erfarenheter från en studieresa om kvalitetsutveckling i skolan till Pinellas County, FL, USA 6-11 april 2008 SIQ Above Average Pinellas County School District ligger i många

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal.

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal. Mariaskolan är en F-9 skola mitt på Södermalm med sammanlagt ca:800 elever. Skolans arbetslag för de yngre åren är organiserade vertikalt, d.v.s. F-2 utgör tre arbetslag. Under skoltid går eleverna i åldershomogena

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA

Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA Intryck och erfarenheter från den elfte studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA 31 mars 8 april 2007 A Shining County Clayton M. Wilcox är superintendent, motsvarande förvaltningschef, i Pinellas

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

Personlig utvecklingsprojektet

Personlig utvecklingsprojektet Personlig utvecklingsprojektet EDIT Projekt Personlig utveckling (PUP) Marie Bernelo Sofia Honsberg Anette Järelöw Svl E Svl D Svl IT Referensgrupp: Lärare, studenter, näringsliv, Careers Service Varför

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Skolans förbättringsarbete styrs även av det som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolans förbättringsarbete styrs även av det som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsplan för Svenska Skolan i Nairobi 2013-2015 Utvecklingsplan Utvecklingsplanen anger den långsiktiga inriktningen för skolans förbättringsarbete under perioden 2013-2015 och utgör tillsammans

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Personligt ansvar i den grundläggande vuxenutbildningen Maria Holmberg Kometensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans

Lära och utvecklas tillsammans Rapport från utvecklingsarbetet inom projektet Lära och utvecklas tillsammans vid Lärarhögskolan i Stockholm Alfabetiseringsundervisning - med bild och studiebesök Lillemor Hedström Lillemor Hedström 2006-01-18

Läs mer

Häggvallskolan/Fridas Hage enhetens kvalitetsarbetet Grundskolan åk 1-9, obligatoriska särskolan åk 1-9 (10), förskoleklassen och skolbarnsomsorgen.

Häggvallskolan/Fridas Hage enhetens kvalitetsarbetet Grundskolan åk 1-9, obligatoriska särskolan åk 1-9 (10), förskoleklassen och skolbarnsomsorgen. Häggvallskolan/Fridas Hage enhetens kvalitetsarbetet Grundskolan åk 1-9, obligatoriska särskolan åk 1-9 (10), förskoleklassen och skolbarnsomsorgen. Vad är kvalitet? (Enligt svenska akademins ordlista)

Läs mer

Verksamhetens förutsättningar

Verksamhetens förutsättningar Bildningsförvaltningen Förskolan Soltunet Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2011 Grundfakta Förskolan Soltunet ligger i centrala Nora och består av 2 avdelningar. Förskolan tillhör rektorsområdet

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016

Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016 Målbild för Hökåsenskolans fritidshemsverksamhet 2015/2016 Ansvarig: Ann Hammarström, rektor Hökåsenskolan Uppdaterad 2015-02-26 Må l fö r fritidshemsverksåmheten på Hö kå senskölån 2015/2016 Vad är entreprenöriellt

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2016-2017 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 3-5 år Kullerbyttan 3-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Forssaängskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... 3 2.3. Personal...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Allt det vi gör och tror på, alla våra strategier och principer syftar till vår vision, mission och våra viktiga värden.

Allt det vi gör och tror på, alla våra strategier och principer syftar till vår vision, mission och våra viktiga värden. SISandan Vårt gemensamma arbete SISandan är ett förväntansdokument för Sollentuna International School. Här beskrivs vad skolan förväntar sig av elever och vårdnadshavare, och vad elever och vårdnadshavare

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Virestad Bråthult Stolthet Vi som varit engagerade i skolfrågan i Virestad sedan starten 2009 är mycket stolta över att kunna bedriva bra verksamhet inom skola fritids och förskola på landsbygden nära

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE

The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE The English Nursery INFORMATION FÖR VÅRDNADSHAVARE The English Nursery är belägen på Södermalm, nära Tantolunden, på öns södra sida. Förskolan har 30 platser för barn mellan 1-6 år. Fem heltidsanställda

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras?

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras? Riskbedömning inför ändringar i verksamheten. (utgår från gemensamma riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Lycksele kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2005-03-14 10) Efter genomförd riskbedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp.

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp. MÅL OCH AMBITIONER Den lokala arbetsplanen har sin utgångspunkt i internationella, statliga och kommunala styrdokument (barnkonventionen, skollag, läroplan, timplan, kursplan och skolplan). Utifrån dessa

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Välkommen till Bockstensskolan. 15 Maj 2016

Välkommen till Bockstensskolan. 15 Maj 2016 Välkommen till Bockstensskolan Organisation läsåret 2016-2017 Bockstensskolan tillhör team Centrum-Nord. Ansvarig rektor för F-2 samt fritidshemmet Martin Enander Jenny Eriksson ansvarig rektor för år

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Vår vision Vår vision är att Kastellskolans fritidshem ska komplettera skolan och hemmet på ett bra sätt. Våra elever ska, under sin tid inom fritidshemmet, erbjudas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Från grunderna i systematiskt kvalitetsarbete till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola HSB Östergötland Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009 och 2013 Fredrik Lundgren Peter Lindgren SIQ Institutet

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer