More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "More Than A Mile. Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA"

Transkript

1 More Than A Mile Intryck och erfarenheter från den tionde studieresan om kvalitetsutveckling i skolor i USA 25 september - 2 oktober 2005

2 More Than A Mile Att förbättra kvaliteten i en verksamhet är en resa utan slut. Det är inget projekt med en bestämd slutpunkt, inte en i förväg uppmätt sträcka som skall tillryggaläggas. Nödvändigheten av långsiktighet och uthållighet gavs det flera exempel på under SIQs studieresa till USA och Florida den 25 september 2 oktober Vi besökte skolor som nått fantastiska resultat tack vare just långsiktighet och uthållighet. Men vi fick också exempel på att ryckighet och kortsiktighet kan ta kraft och glädje från en skolas förbättringsarbete. För resenärerna har uttrycket More Than A Mile också en speciell betydelse eftersom vi upptäckte att avstånden i USA många gånger är längre än man tror års studieresa till skolor i USA var den tionde i ordningen. Totalt ingick i gruppen tretton personer från Sverige och Norge enligt Bilaga 1. Programmet framgår av Bilaga 2. Det finns självklart skillnader mellan det amerikanska och svenska eller norska samhället. Därmed finns det också skillnader mellan våra egna skolor och de amerikanska. Men det finns också många likheter. Avsikten med studieresorna är inte att kopiera, utan att inspireras och lära. Det gäller att kunna se igenom de kulturella skillnaderna för att hitta idéer och metoder som vi kan tillämpa. Som vanligt har deltagarna författat en reserapport i vilken de ger uttryck för sina personliga upplevelser och uppfattningar. Det är SIQs förhoppning att rapporten ger läsarna idéer och tankar som kan bidra kvalitetsutvecklingen i svenska och norska skolor. Mot bakgrund av årets goda erfarenheter planerar SIQ att arrangera en motsvarande studieresa också under Information om denna kommer att finnas på Göteborg i december 2005 Bengt Norström SIQ

3 Bilaga 1 Deltagarförteckning Thomas Björkvik Helena Boussard Britt-Marie Edne Lars Gjemmestad Barbro Gälldin Holmberg Hans Hansen Katja Isomäki Bengt Norström Mikael Nyström Grete Reitan Eva Söderqvist Britt-Marie Taylor Ann Åsberg Älta skola Sågtorpsskolan Nacka kommun Øreåsen skole SIQ Øreåsen skole Skuru skola SIQ Skuru skola Øreåsen skole Kummelnäs förskola Fiskarhöjdens förskola Älta skola

4 Bilaga 2 Program för SIQs studieresa Quality in Education 2005 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Flyg Arlanda Chicago - Tampa Studiebesök Harbour View Elementary School, Marion County Introduktion Quality Academy, Pinellas County Studiebesök Gus Stavros Institute, Enterprise Village och Finance Park Utbildning Quality Academy Studiebesök Largo High School Studiebesök Pinellas Park Elementary School Studiebesök Osceola Middle School Studiebesök Sexton Elementary School Studiebesök Joseph L. Carwise Middle School Okt 01/02 Flyg Tampa Chicago - Arlanda

5 Harbour View Elementary School, Summerfield, FL av Britt-Marie Taylor När vi kommer in i skolans foajé ser vi en anslagstavla där elevernas samanlagda resultat för året visas. Vi välkomnas hjärtligt av rektor Marlene Bjork, får skriva in oss i skolans gästbok och får ett visitor märke att bära under besöket. Allmänt om skolan Skolan är belägen i ett område med gles villabebyggelse. Skolan har 600 elever. På skolan finns ett fritidshem där ca 150 elever är inskrivna. Eleverna börjar skolan när de är 5 år. På skolan finns också en grupp med barn från 3 år med behov av särskilt stöd. Skolan tar emot elever från kl.6.30 till kl.17.30, undervisningen startar 7.45 och slutar Lokalerna är byggda så att fyra klassrum och ett gemensamt arbetsrum bildar en enhet. Man kan inte se att lärarna samarbetar över klassrumsgränserna. Klassrummen används på ett traditionellt sätt och det gemensamma rummet för enskilt arbete med elever eller för lärarnas arbete. Klassrummen används på vanligt sätt med olika stationer och arbetshörnor. Barnen arbetar självständigt och i grupp. Det finn mycket material framme och på väggarna är det uppsatt färdigtryckta deviser som ger uppmuntran och vägledning till barnen om hur de ska bli goda elever. Vad var unikt med deras sätt att arbeta? Skolan är väldigt framgångsrik och klassas som en A skola på grund av elevernas goda resultat, vilket man är mycket stolt över. För skolan har det betytt att man fått extrapengar ca 60 t dollar från staten som skolan själv fått disponera. Det har också betytt att skolans normala anslag har sänkts på grund av att staten bedömt att behovet av medel inte varit lika stort längre när skolan uppnått level A. På grund av att staten har lagt in mer statliga prov och uppföljningar som skall rapporteras av skolan har man varit tvungen att förändra skolarbetet. Från att tidigare haft rätt så fria händer att själv utforma undervisningen upplever man sig tvungen att styra mer och att återgå till mer traditionella undervisningsmetoder. Staten har nu börjat lätta lite på kraven om rapportering och det upplever skolan som mycket positivt. Det ger eleverna och lärarna större utrymme för individuella lösningar. Vad tar vi med oss hem? Ju större styrning desto mindes frihet. Det märks verkligen på denna skola att de dignar under statens krav och tappat lusten och styrfarten. Det var en ganska uppgiven stämning trotts att vi mötte en engagerad och duktig rektor och likaså lärare. Synliga spår av kvalitetsverktyg och kvalitetsarbete var mycket få förmodligen hade man inte hunnit med det i så stor utsträckning. Det behövs utrymme och tid för att kunna arbeta med kvalitetsarbete och att använda verktygen i undervisningen.

6 Vad har vi lärt oss? Fler krav från Staten om uppföljning och rapportering ger färre möjligheter till variation och anpassning av undervisningen. Undervisningen måste läggas upp så att den är i linje med staten uppföljnings system. Mycket arbete läggs på att följa upp elevernas resultat och anpassa deras studier till dem. Man tittar på alla nivåer och ger varje elev undervisning och utmaningar på elevens nivå. Arbetet med de lågpresterande eleverna är mycket metodiskt. De elever som inte lyckas uppnå målet får starta om. Eleven ska då ha en ny studieplan med metoder som anpassats för eleven så att hon har möjlighet att med sina förutsättningar nå målen. Detta kan upprepas flera gånger om så behövs.

7 Pinellas County och Gus A. Stavros Institute av Katja Isomäki, Mikael Nyström, Ann Åsberg Pinellas County Pinellas County har ett invånarantal på ca inv. varav 86% är vita, 9% svarta och 4,6% latinamerikanare. Antalet elever i Pinellas County är elever och ökar med 1-2% per år. 10% av invånarna lever under existensminimum vilket är under $ om året. Medelklassen är stor i området, liksom skillnaden mellan övre- och undre medelklass. Medelinkomsten i området är $ om året. Något som förvånade oss var alla mobile home parks och andra enkla bostadshus som finns i området. De mest välbärgade områdena ligger längs med kusterna och de mer underpriviligierade områdena ligger inåt land. Socioekonomin är högre i den norra delen av kommunen. Även om det finns ett stort antal som har det ekonomiskt kärvt, var det imponerande att se det stora antalet bilar av hög standard. En anledning till detta är att behovet av bil är stort i Pinellas County, då det inte finns någon kollektivtrafik att tala om. För skolbarnen finns skolskjuts att tillgå. Det var 1000 bussar i drift varje dag. Administrationen och organiserandet av skolskjutsen är en krävande uppgift att få att fungera smidigt varje dag. Detta har gjort att en del skolor börjar och slutar väldigt tidigt medan andra skolor börjar och slutar sent. Barnen får dessutom välja vilket skola de vill gå i, vilket ytterligare försvårar logistiken. I Florida är skolgången obligatoriska från K (5år) till grade 10 (16år). Slutar man skolan efter att man fyllt 16 år klassas man dock som high school drop out, eftersom High

8 school slutar först efter skolår 12. Störst antal avhoppare är i gruppen svarta pojkar. Skolan i Florida är organiserad enligt följande: Elementary school: grade K-5 Middle school: grade 6-8 High school: grade 9-12 Det finns även andra typer av skolformer anpassade för elever med särskilda behov. Antalet privata skolor är inte särskilt många i kommunen. Skolpengen följer eleven precis som i Sverige och antalet in- och utflyttade elever under ett läsår är stort, framför allt i skolor där antalet elever med subventionerad skolmat är högt. Som sagt är skolmaten inte gratis. Eleverna köper sin mat i kafeterian där det säjls allt i ifrån hamburgare med pommes frites till sockerkringlor. De barn i familjer i behov av ekonomiskt stöd får sin skollunch helt eller delvis subventionerad beroende på föräldrarnas inkomst. Quality Academy Quality Academy är en avdelning inom Pinellas kommuns skoldistrikt. För att stödja distriktets åtagande vad gäller vision, uppdrag och strategiska mål använder Quality Academy Baldriges kriterier och kvalitetsfilosofi. Att använda Baldriges kriterier är effektivt och forskning visar att det bl.a. förbättrar produktivitet, tillfredställelse hos anställda och hos kunderna. Baldrige har sin motsvarighet i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Quality Academy bildades 1991 och har sedan dess varit ett flaggskepp för sitt medvetna arbete med Quality concepts training. Akademin strävar efter att hålla alla inom skoldistriktet fokuserade på gemensamma mål. Dessutom delar Akademin med sig av sin expertis inom kvalitetsförbättringsarbete inom skolan till andra kommuner och stater. Gus A Stavros Institute Gus A Stavros Institute är en avdelning inom Quality Academy som erbjuder kommunens elever i skolår fem och åtta en verklighetstrogen ekonomisk utbildning. Utbildningen är valfri för varje skola och den består av en kursplan som är 6-8 veckor lång där skolorna arbetar teoretiskt i skolan för att förbereda besöket. Elever i skolår fem avslutar sitt arbete med ett besök på institutets Enterprise Village och eleverna i skolår 8 besöker Finance Park. Utrustning och möblemang är sponsrade av de olika företagen som representeras. Eleverna spenderar en heldag på Enterprise Village där de själva får lära sig att driva företag genom praktisk övning.

9 Enterprise Village Enterprise Village erbjuder elever i år 5 en möjlighet att får lära sig om the free enterprise system. Här möts eleverna av ett miniköpcentrum med 20 olika företag. De här företagen är mindre versioner av verkliga företag och är uppbyggda mycket verklighetstroget. Finance Park Finance Park är ett ekonomiskt utbildningsprogram för skolår 8 som följer upp den utbildning eleverna fick i skolår 5. Eleverna får lära sig att göra en personlig budget och hur de kan skapa karriärmöjligheter. Här praktiserar eleverna de teoretiska kunskaper det arbetat med i skolan och de lär sig att lägga upp en realistisk budget. Erfarenheterna ska förbereda eleverna för framtiden. Gus A Stavros Institute håller även på att utveckla ett program för High School. Reflektioner Det är imponerande med den här satsningen på bred front: alla elever i kommunen får möjligheter att uppleva detta och alla får samma utbildning. Syftet är att alla elever ska lyckas, vilket överensstämmer med kvalitetstänkandet och Quality Academys visioner. I Sverige är vi väl medvetna om vikten av att konkretisera och tydliggöra teoretiska kunskaper för eleverna. Vi är på många sätt duktiga på detta, även om vi inte alls kan mäta oss med detta. Institutet är beroende av sponsorer och volontärer, förutsättningar som vi i Norden inte är bekanta med. Arbetet inom Quality Academy känns im-

10 ponerande på det sätt att kommunen är med och delar ansvaret för det kvalitetsarbete som drivs i skolorna, det är då inte enbart de enskilda skolornas ansvar.

11 Quality Academy av Britt Marie Edne Utvecklingschef för verksamhetsutveckling Mary Beth Corace - presenterade Quality Academy och programmet Kvalitetsutveckling, som genomförs i Pinellas County Schools. Den grundar sig på en kvalitetsfilosofi - Baldrige National Quality Program. I mitten av 1980-talet såg företagen i USA att resultaten och produktiviteten måste bli högre. För att genomföra detta ansåg man att det måste pågå ett ständigt förbättringsarbete för att höja kvalitén/produktiviteten i företagen. Malcolm Baldrige är ett nationellt kvalitetsprogram, som antogs i kongressen Undersökningar som genomförts visar att efter programmets införande har produktiviteten ökat i företagen och de anställda är mer nöjda med sitt arbete. Quality Academy erbjuder utbildning i Baldriges kriterier. Den riktar sig till alla anställda som arbetar i skolan. Allas delaktighet framhålls som en grundbult för framgång och högre resultat. Som exempel på detta berättade Mary Beth att det finns 1000 skolbussar, som kör elever varje dag. Gruppen busschaufförer, som möter kunderna regelbundet är stor, och deras förhållningssätt mot elever och föräldrar har hög dignitet. Chaufförerna får utbildning i servicetänkande och får insikt om sin betydelse i mötet med elever och föräldrar. I utbildningsprogrammet för anställda finns teman som Baldrige Leadership Vision and Team Engagement Trainer Development for Quality Concepts/Classroom Learning System We care Customer Service. Mary Beth berättade om den problematiska situationen inom Pinellas County Schools med stora elevgrupper, elever med olika kulturell bakgrund och många barn med behov av särskilt stöd. Förändringar måste ske inom skolan för att möta dagens och framtida behov - det går inte att hålla fast vid ett gammalt tankesätt. Hon illustrerade med bilden Det går inte att rida en död häst. PDCA-cykeln och kvalitetsverktygen införs på skolorna. Mary använde som exempel på PDCA cykeln hur hon bakar en kaka från recept till förbättringar/innovationer och till att det blir ett helt eget koncept. Rollspelet Voice of the customer - blev en bejublad tillställning, som illustrerade rektorns roll med krav från många olika intressenter. Inom Pinellas County Schools fokuseras på mål och resultat. Detta gäller både skolor, grupp av elever och den enskilde eleven. Mätningar pågår kontinuerligt på alla nivåer för att följa både den personliga utvecklingen och skolans. Eleverna görs medvetna om vilken nivå de befinner sig i inom alla ämnen och skolans kvalité och resultat bedöms i en skala från A till F. Det finns många likheter i kvalitetsarbete mellan Pinellas County Schools och Nackas kommunala skolor. I USA används kvalitetsmodellen Baldrige och i Nacka har SIQmodellen lagt basen för kvalitetsarbetet.

12 Skolor som använder kvalitetstänket / kvalitetsverktygen och integrerat det i sin verksamhet gör ständiga förbättringar. Framgångsrika skolor har fått utmärkelser i Sverige har Älta skola tilldelats SIQs utmärkelse och i Florida fick Sexton Elementary School två veckor tidigare besök av president Bush, som gav en utmärkelse till skolan för deras förbättringsarbete till att höja sig till A-nivå. Det finns ett krav i USA att synliggöra det förbättringsarbete och den utveckling som pågår i syfte att höja kvalitén ytterligare. Det finns mycket att ta med sig från Florida till Sverige och här är några exempel: Att lyfta fram det enskilda elever har utvecklat och är bra på. Att lyfta fram det enskilda skolor har utvecklat och är bra på Att lyfta fram den utveckling som sker inom verksamhetsområdet.

13 Pinellas Park Elementary School och Osceola Middle School av Lars Gjemmestad, Hans Hansen och Grete Reitan Pinellas Park Elementary School Teaching Through Technology SKOLEN: Senter for læring 700 elever fra K. 5 grade 20% turnover, elever som kommer og går i løpet av skoleåret Partnerskap m/colombia University i NY (lærerutdanningen) Har ulike kurser spesiell satsing på språk (opplæring av minoritetsspråklige) Fokus på IKT og teknologi For mer info. Se brosjyren ; Quick Facts (hvit og orange) UNIKT: Skolen har klart å minske gapet mellom ulike minoritetsspråklige. Dette gjelder både befolkningsminoriteter og sosiale lag. Ulike språklærere for minoritetsgrupper. Elever ble tatt ut min. 1 time hver dag til språkopplæring Lærerne kan velge etter behov. Spesialklasse i skolen for elever som trengte atferdskorrigering. Det var klasse for umotiverte elever. Her var rollespill en mye brukt metode, for å få tak på elevene så raskt som mulig. Hvert eneste klasserom hadde et lese-hjørne Det var slagord på veggene ; Reading are Thinking Lærertettheten var høy mange voksne tilstedet. Osceola Middle School Partnerships IN Educating Life Long Achieving Students SKOLEN: 1200 elever fra Grade 20% turn-over elever som kommer og går i løpet av året. Det er ikke lov å ha elever og grupper alene uten en lærer. Skal elever bevege seg utenfor arealet der lærer er, må de ha med seg et bevis på hvor de hører hjemme, og hva de skal. Klare kriterier for karakterer før elevene kommer. UNIKT: Detaljerte planer blir levert inn til administrasjonen før skolestart. Der vil planen bli sjekket og godkjent. Kommet videre fra kvalitetsverktøy til målfokus. DVS fra metodefokus til målfokus Det var ulike lesekurs for elever som ikke klarte å følge planene. Vi så lite konkretiseringsmateriell for matematikk opplæring. Rektor var i matsalen. Walking management. OooBS day gjør du ikke lekser til riktig tid og glemmer innleveringer er det klare regler. Dette kunne være både ettermiddagsskole og lørdagsskole.

14 De har klasser for vanskelige elever, de som trenger å finne seg til rette. Elevene går der i korte eller lengre perioder. Elevene hadde ikke pauser, de gikk fra aktivitet til aktivitet. Hadde et praktisk estetisk fag hver dag. HVA HAR VI LÆRT AV DISSE TO SKOLEBESØKENE OG KAN TA MED OSS : Det trengs sterkt lederskap for å få gjennomført planer. Kantinematen er for usunn og lite næringsrik Teamleder /lærer må gi tilbakemelding til administrasjonen, og arbeidsplaner må godkjennes. Systematisering av alle planer og arbeider Lite rom for fleksibilitet i hverdagen Mye pedagogiske hjelpemidler i klasserommet. Bruken av ulike metoder i innlæringen. Rollespill, turn and talk for å trene kommunikasjon. Det var høyt fokus på slagord alle klasseromsveggene oppfordret elevene til å bli best mulig. Undervisningen var svært lærerstyrt, ikke rådgivende opplæring slik Mary Beth ønsket. (Kanskje pga testingen?) Fokus på tester gjør opplæringen ensartet. Sterkt fokus på mål med henvisning til planverk. Programmer for atferdskorrigering. De har gått bort fra utvisning - nå egne grupper og lørdagsprogrammer (Pinellas County) Word Wall er det noe vi bør ha?

15 Pinellas Park Elementary School av Eva Söderqvist Allmänt om skolan. Vi mötte mrs Rene Sutter som arbetade med att förbättra resultaten i skolorna. Mycket ren och fin skola. Det fanns inget skräp och inget klotter någonstans. Alla klassrum var välorganiserade och det fanns mycket material. Utanför alla klassrum stod det vad de hade för mål i just den klassen. Det fanns ett välsorterat bibliotek med datorer. Vission-mission-goal stod det överallt samt My job is= teacher My job is =student Skolan fokuserade på positiva ord såsom Kindness street osv. Skolorna mätte statusen på skolan med att nämna hur många subventionerade luncher de hade. Artighet och respekt råder mellan elever och lärare. Unikt med deras sätt att arbeta. Det fanns en tydlig struktur i skolan. Tydliga förväntansdokument på både lärare och elever. En handbok delades ut till eleverna varje år. Där stod allt från förväntansdokument på både elever-föräldrar och lärare, regler vad man gör vid olycksfall mm. Det fanns även ett kalendarium där vissa givna aktiviteter redan var ifyllda och lovdagar. Lärarna hade gemensamma dokument för inlärningsprosesser och förhållningssätt. Lärarna uppmanade till eftertanke och att söka kunskap även hos kamrater. Lärandet stod i fokus. Tydliga flödesscheman på morgon och lunchrutiner Lotusdiagram, plusdelta samt samt flödesdiagram jobbade barnen med på datorn. De hade inga raster. endast en lunchrast på 30 min. Barnen var fokuserade på sina uppgifter. Rörliga aktiviteter och sporter förlades efter skoltid. Eleverna kördes med minibussar till de olika aktiviteter de anmält sig för. Det fanns en efter skolverksamhet där de kunde få hjälp med läxor spela schack mm. De mindre barnen hade lådor med sina saker i och de större hade skåp. Vad vi lärt oss och kan ta med oss hem. Det går att få en gemensam struktur om man arbetar efter samma dokument. Alla klassrum var uppbyggda med samma struktur. Den röda tråden som vi strävar efter. Mycket grupparbeten Tryggt för elever att veta vad som förväntas av dem i olika årsklasser. Rasternas vara eller icke vara tål att diskuteras. Kan se fördelar med att ta bort dem och korta av dagen i skolan. Raster för med sig mycket stök innan alla kommer till ro och kan börja arbeta igen. Om eleven misslyckades med något fick de göra om det för det var kunskapen som var viktig. Man lär sig något på vägen. På en skola hade alla samma utbildning i dokumenten tom busschaufförerna. strålande (Det kanske gällde flera skolor?) Lärarna hade status.

16 Largo High School av Helena Boussard How to succeed? Vi blir mottagna av bitr.rektor/magnet Coordinator Patricia Palmateer samt 6 st elever från Magnet School s.k teamleaders. Både mrs Palmateer och elever berättar lyriskt om kvalitetsverktygen samt om vikten att använda dem i alla sammanhang. De guidar oss runt på skolan och visar hur de använder framförallt flödes scheman och olika diagram (stapel, fiskben och lotusdiagram). Alla elever oavsett ålder delar frikostigt med sig av egna erfarenheter i hur det använder kvalitetsverktygen. De mässar och prisar verktygen och intygar hur viktigt det är med aims and goals för att nå framgång, how to succeed genomsyrar allt. Kvalitetsverktygen kommer att hjälpa eleverna till framgång, det är en total övertygelse som sitter i väggarna. Eleverna pratar inte så mycket om ämnen och kursplaner. Medvetenheten finns säkert där, men det viktigaste av allt är ändå att lyckas som individ och nå framgång i sitt arbete. Teman och projekt mäts och utvärderas kontinuerligt för att sedan sättas upp på väggarna. Det är viktigt att synliggöra resultaten och processen mot målet. Kvalitetsverktygen hjälper eleverna att synliggöra och analysera sin personliga utveckling i skolarbetet. Allt är naturligt kopplat till how to succeed, ledord i den amerikanska skolan. Kvalitetsverktygen används i alla sammanhang till och med i konflikthantering och medling mellan parter. De använder flödesscheman till hur samtalet ska gå till och hur turordningen bör vara för att konflikten ska kunna lösas på bästa sätt utan att fastna i en massa anklagelser. En elev berättade att hon använder kvalitetsverktygen också i sitt privatliv när hon gör saker tillsammans med sina vänner. Det handlar om att utvärdera och få igång sitt kvalitetstänkande, ta eget ansvar för förändring och utveckling för att nå målen that s the way to success Elevernas mål (amerikanernas mål) är att lyckas i sitt arbete och göra karriär och nå rikedom. Att vara rik i USA innebär att de har det största och bästa förutsättningarna to be successful. HUR har eleverna lärt sig att använda verktygen? Elever som visar stort intresse för att arbeta med kvalitetsverktygen och driva utveckling har möjlighet att bli teamleaders. De börjar skolåret 2-3 dagar före övriga elever för att lära sig att använda kvalitetsverktygen. Det gör dom genom learning by doing principen. De arbetar också med teambuilding genom att göra samarbetslekar och övningar. De har roligt samtidigt som de lär sig, självförtroendet växer och de blir mer säkra i sin roll som teamleaders. Deras största uppgift blir sedan att implementera verktygen hos övriga elever genom att utbilda och vara goda förebilder. Alla elever erbjuds utbildning i användandet av kvalitetsverktygen med dessa teamleaders. Det är viktigt att eleverna lär sig att koppla ihop arbetet/uppdraget med kvalitetsverktygen för att nå bättre resultat och bli mer framgångsrika.

17 De elever som inte hunnit lika långt i kvalitets tänkandet erbjuds olika typer av grupparbeten där de kan få hjälp av andra elever som kommit längre i sin process att använda kvalitetsverktygen. De tränas i att sortera, analysera och presentera/redovisa sina arbeten för att därigenom få en förståelse för vilken nytta kvalitets tänkandet har för den enskilda elevens framgång och framtid. Skolans filosofi går ut på att ge eleverna kunskaper och erfarenheter som de inte kan läsa sig till det vill säga ett förhållningssätt till allt de företar sig. Att lära sig att sortera, planera och utvärdera sig själv samt det skolarbete som eleverna gör hjälper dom till nödvändig förändring och förbättring. På detta sätt når eleverna den utveckling de önskar. Med andra ord är detta vägen till how to succeed Kvalitet är en livslång resa inte ett mål, tänkvärda ord från mrs Palmateer.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun Granskningsrapport Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun 23-24 mars 2010 Mary Böhm Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Vid besöket möts vi av en skola

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Förord 3 Sammanfattning 4 Skolområdets organisation 8 Förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse 8 Struktur

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Teresa Montal RP10:2 teresa.montal@skola.trelleborg.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer