Kårstugerapport. Projektdel 1. Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårstugerapport. Projektdel 1. Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren"

Transkript

1 Kårstugerapport Projektdel 1 Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren

2 2 (45) Sammanfattning I denna rapport har Kårstugegruppen sammanställt underlag i syfte att förbereda inköp av en kårstuga. Här beskrivs hur det administrativa arbetet kan organiseras och hur den dagliga skötseln kring stugan kan skötas. Det finns även beskrivet hur samarbeten med företag skulle kunna se ut och vilka kontakter som tagits under arbetets gång. Slutligen presenteras förslag på fastigheter som ligger till grund för de kalkyler som gjorts samt hur man bör gå vidare med arbetet i nästa fas av projektet, projektdel 2.

3 Innehållsförteckning Kårstugerapport 3 (45) Inledning... 4 Bakgrund... 4 Uppdrag... 4 Drift... 5 Administration och underhåll... 5 Organisation... 6 Bokning och nyckelhavare... 7 Uthyrning... 7 Ekonomi... 9 Hyra eller äga... 9 Försäkring... 9 Driftkalkyl... 9 Motivering av inkomstberäkningar... 9 Motivering av utgiftsberäkningar Investeringskalkyl Förslag på objekt Dahlamon Örnholma Bankekind, Karlebo Nybygge Samarbeten Samarbetespaket Skräddarsydda paket Fortsatt arbete Krav på fastighet Marknadsföring Möjligheter Slutsats Bilagor Bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler Bilaga 2: Exempel på förseelser Bilaga 3: Hyra eller äga Bilaga 4: Kalkyler Driftkalkyl Driftkalkyl Driftkalkyl Investeringskalkyl: Bankekind Investeringskalkyl: Dahlamon Örnholma Investeringskalkyl: Nybygge Bilaga 5: Exempel på hus Exempel 1: Dahlamon Örnholma Exempel 2: Bankekind Bilaga 6: Kontakter Kontakt med företag Bilaga 7: Sammanställning Trappans baspaket Bilaga 8: Annonsering i Corren Bilaga 9: Jämförelse CHS och THS kårstugor... 42

4 4 (45) Inledning I enlighet med uppdragsbeskrivningen 1 har Kårstugegruppen arbetat med att ta fram underlag för ett eventuellt införskaffande av en kårstuga. I arbetet har projektgruppen utgått från att besvara de frågor som formulerats i projektplanen. Denna rapport syftar till att slutföra del 1 av uppdraget. Bakgrund Studenter vid Tekniska högskolan har länge efterfrågat möjligheten att hyra ett hus med tillhörande bastu som kan användas vid teambuilding, mindre sittningar och andra aktiviteter. Då LinTek har de ekonomiska förutsättningarna till en sådan stuga så är ett inköp på sin plats. En kårstuga skulle gynna LinTeks medlemmar och stärka varumärket LinTek. Uppdrag Uppdraget är uppdelat i två delar. Den första delen är till för att sätta upp krav och regler vad gällande skötsel och bruk av en kårstuga. Detta för att reda ut alla de frågetecken som kan tänkas komma upp vid ett ägande. Projektledaren måste i en rapport lämna in svar på frågor i del ett av uppdraget till LinTeks fullmäktige där den sedan skall bli godkänd. När rapporten i del ett är färdig och godkänd så får projektledaren tillgång till de pengar som finns i LinTeks fond husfond menande till att genomföra del två. Del två av uppdraget syftar till ett köp av en kårstuga. Nedan följer de frågor som ska besvaras. Rapporten ska sedan godkännas godkänd i LinTeks fullmäktige innan budget/vp-dagen år Vem kommer ha hand om bokning av och nycklar till stuga? Hur kommer ett låntagarkontrakt se ut? Hur mycket får stugan gå back ur en ekonomisk synpunkt? Hur mycket administrativt arbete kommer de anställda i kåren att behöva lägga ner? Hur ska kårstugan försäkras? Vilka regler ska finnas för uthyrning? Vilken sponsring går att få? Vilka får hyra stugan? Vilka förmåner har LinTek-medlemmar? Hur mycket kommer hyran att ligga på? 1 Uppdragsbeskrivningen för projektledare Kårstuga, LinTek/Dokument/Intressanta-dokument/Uppdragsbeskrivningkrstuga2012.pdf. ( )

5 5 (45) Drift Administration och underhåll Nedan följer uppgifter på vad den dagliga driften innebär. Dessa uppgifter kan förslagsvis fördelas på husansvarig, utskott och fastighetsskötare. Administrativt arbete vad behöver göras? Ta emot och bekräfta bokningar via besök, e-post, telefon eller bokningssystem Ansvara för hyreskontrakt Ta betalt för uthyrningen och ta emot deposition Lämna ut nycklar, hyresregler, information, kopia på hyresavtal och checklista för städning Uppföljning av hyresgästens åtaganden 2 Ta ställning till om hyresgästen fullföljt sina åtaganden exempelvis vad gäller städning, och om inte hur stort avdraget på depositionen bör bli alternativt debitera hyresgästen för ersättning av större skador Ta emot nycklar efter uthyrning Betala tillbaka deposition Svara på frågor Tidsåtgång för administrativt arbete Med bra rutiner och ett smidigt bokningssystem kommer detta arbete troligtvis ligga på omkring 60 min/dag. Birgitta Hanson 3 på Chalmers studentkår har hand om det administrativa arbetet kring deras kårhus och enligt henne tar arbetet inte ens vid de tyngsta perioderna mer än 60 min/dag. Marcus Bäck 4, driftchef på Kårallen, lägger min/dag på det skriftliga arbetet med bokningarna. Bokningarna är en liten del av hans arbete, den stora delen handlar om att ge information till hyresgäster under deras långa planering inför stora arrangemang. Skötsel av stugan vad behöver göras? Inspektion och genomgång av inventarier mm efter uthyrning Allmän skötsel av tomt o Gräsklippning o Rensning av ogräs Allmän skötsel av fastighet o Grovstädning o Skötsel av eventuell brygga och bastu o Skötsel av el, vatten och avlopp o Reparationer o Skötsel av fasad Köpa in och fylla på förbrukningsartiklar Driva utvecklingsarbete Rycka in vid akuta behov 2 Se bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler 3,4 Kontaktuppgifter se bilaga 6

6 6 (45) Tidsåtgång för skötsel av stugan Vid avsyning efter varje uthyrning skulle skötselarbetet ta 1-3 dagar/vecka, samt lite mer tid vid större projekt, exempelvis under någon vecka på sommaren. Sven Alexandersson 5 på Kår-x på KTH har hand om skötseln av deras kårstuga. Han åker till stugan en dag per vecka för genomgång och kontroll. Malcolm Granberg, husansvarig 13/14 på CHS, spenderar timmar per vecka vid deras kårstuga. Avsyningar efter uthyrningar kan göras antingen efter varje uthyrning eller någon gång i veckan beroende på hur man vill lägga upp det. Avsyningarna bör inte ta mer än min med en bra checklista att utgå ifrån. Resväg tillkommer med minuter tur och retur beroende på vart stugan ligger. Organisation Förslag på organisationsupplägg listas nedan. Listan är rangordnad där det första alternativet är det som anses vara mest passande. 1. Ledningsgruppsmedlem + utskott som har hand om allt. Ta in extern hjälp vid stora skador. 2. Ledningsgruppsmedlem + utskott + Kårservice. Detta organisationsupplägg skulle kräva ytterligare en post i budgeten för ersättning till Kårservice. 3. Ledningsgruppsmedlem + utskott + deltidsanställd fastighetsskötare. Detta organisationsupplägg kräver en post i budgeten för ersättning till fastighetsskötaren. En ledningsgruppsmedlem bör ha ansvaret för kårstugan och ta hand om det administrativa arbete det innebär med stugan. Ledningsgruppsmedlemmen skulle kunna ha ett utskott till sin hjälp som står för den dagliga skötseln av stugan. Ansvaret kan möjligtvis tilldelas en befintlig post, alternativt kan en ny post inom LinTeks ledningsgrupp tillsättas. Ett utskott skulle kunna användas för att avlasta ledningsgruppens arbete med stugan. Utskottet uppgift vore då att ha hand om avsyningar efter uthyrningar, enklare skötsel av stugan samt utföra lite större projekt kring stugan under någon eller några veckor på sommaren. Utskottet Chalmers bastukommité består av 7-8 studenter som åker ut 1-2 luncher/vecka för avsyningar. De har även en byggvecka under sommaren då de utför enklare renoveringsarbeten och reparationer. Att ha ett utskott till hjälp skulle avlasta både ekonomiskt och tidsmässigt. Beroende på vilket skick stugan är i vid inköp kommer det kanske behövas en fastighetsskötare. Fastighetsskötarens ansvar skulle då vara ha hand om den mer avancerade skötseln av stugan som kräver goda kunskaper och erfarenhet. Fastighetsskötaren bör också kunna rycka in vid akuta behov. Ytterligare en fördel med att ha en fastighetsskötare vore att kunskap kring fastigheten förs vidare genom åren på ett smidigt sätt. Det kan vara lämpligt att ha någon som är anställd på längre sikt som har koll på huset då styrelsen byts ut varje år. Vi har uppskattat att fastighetsskötaren skulle jobba ca 100h/år 6 vilka då dras bort från tidsåtgången för skötsel av stugan. 5 Kontaktuppgifter se bilaga 6 6 Uppskattat utifrån bl.a. uppgifter från CHS och THS, se bilaga 9: jämförelse CHS och THS kårstugor

7 7 (45) Ett alternativ är att Kårservice handhar den administrativa delen av arbetet kring kårstugan. De har redan ett väl fungerande bokningssystem och skulle relativt enkelt kunna ta på sig uppgifter som nyckelutlämning och information. De har även god kunskap om fastighetsförvaltande som vi anser är värdefull. De skulle även, på samma sätt som en fastighetsskötare, kunna fungera som en kunskapskälla då byten inom LinTeks styrelse görs varje år. Inköp av denna tjänst från Kårservice innebär extra kostnad för ett arbete som förmodligen kommer vara ganska smidigt och inte ta så lång tid. Alltså vore det bättre ur ett ekonomiskt perspektiv att istället lägga detta ansvar på exempelvis en medlem i LinTeks ledningsgrupp om möjlighet finns. Bokning och nyckelhavare Ett enkelt och effektivt bokningssystem är viktigt för att minimera tidsåtgång kring det administrativa arbetet vad gäller bokningar, fakturahanteringar och nyckelutlämningar. I dagsläget använder Kårservice ett bokningssystem för Pub Örat som vore passande att använda för bokning kårstugan. Det fungerar på ett sådant sätt att hyresgästen via en hemsida skickar en bokningsförfrågan som driftchefen sedan bekräftar. Detta bokningssystem bygger på open source och är direkt anpassat efter Kårservice behov och det är förmodligen inte omöjligt att förändra för att passa bokning av kårstugan. Vad gäller nyckelutlämningar så kan det bli problematiskt med utlämningar av nycklar i Norrköping om antagandet att LinTeks husansvarig kommer vara placerad i Linköping. Det lämpligaste alternativet skulle vara att ha en stuggrupp, med minst två medlemmar i Norrköping, som kan möta upp gästerna, lämna ut nycklar, låta gästerna signera ett kontrakt och rapportera detta till husansvarig. För att ta hänsyn till alla LinTeks medlemmar vad gäller möjlighet att hyra kårstugan bör man göra det möjligt så att nyckelutlämning, depositionsbetalning och kontraktsignering kan ske både i Linköping och i Norrköping. Detta skulle kunna lösas genom att utskottsmedlemmar väljs på ett sådant sätt att de består av både linköpingsstudenter och norrköpingsstudenter. Med ett flertal nycklar och ett internetkopplat bokningssystem borde detta vara möjligt att lösa. Uthyrning På Chalmers tekniska högskola studerar cirka personer. Samtliga studenter är medlemmar i kåren vilket gör att alla dessa har tillgång till kårens fritidsanläggning, CS bastun och sportstugan i Härryda. De har en uthyrningsfrekvens på 300 bokningar per år fördelat på två stugor. De som har möjlighet att hyra fritidsanläggningen är studerande vid Chalmers, f.d. studerande vid Chalmers och företag. Kungliga tekniska högskolans studentkår har även de en kårstuga. Denna kårstuga, Osqvik, hyrs ut till sektioner/kårföreningar, THS-medlemmar och alla övriga externa i olika kategorier. På KTH finns ca helårsstudenter och uthyrningen av kårstugan sker 3-4 dagar per vecka under vår, sommar och höst. Under vintern är kårstugan uthyrd 1-2 dagar/vecka.

8 8 (45) Om man tillåter samtliga studenter på Linköpings universitet, med LinTeks ca 4000 medlemmar 7 och de resterande studenter vid LiU att hyra kårstugan så kommer det finnas tillräckligt många bokningar för att säkra att kårstugan bär sig ekonomiskt. Om man även tillåter företag att hyra stugan för arrangemang kopplat till studenter kommer antalet bokningar att öka lite till. LinTek-medlemmar bör ha förmåner vid bokning i form av rabatt på hyreskostnaden. Hyran för studenter utanför LinTek kan ligga på några hundralappar upp till 50 % mer än för medlemmar. Företag kan betala betydligt mer. Det kan också finnas andra möjligheter att få förmåner i utbyte mot arbete kring kårstugan, t.ex. att måla väggar, gräva osv. Man skulle även kunna betala av hyran i utbyte mot arbete för större projekt. Anledningen till att man bör hålla möjligheterna öppna för alla studenter samt företag att nyttja stugan är främst för att det är önskvärt att, så långt det är möjligt, säkra att uthyrningsfrekvensen är tillräckligt hög. Upptäcker man däremot att trycket på stugan blir för högt och att LinTeks medlemmar missgynnas finns möjlighet att ändra dessa förutsättningar. Detta kan göras antingen genom att endast tillåta LinTek-medlemmar att nyttja stugan eller genom att ge LinTek-medlemmar ytterligare förmåner, till exempel möjlighet att boka tidigare än andra. 7 HT13

9 9 (45) Ekonomi Hyra eller äga För att jämföra ägande av en fastighet mot att hyra har punkter för för- respektive nackdelar med alternativen sammanställts, se bilaga 3. Eftersom Kårstugan är tänkt att vara en långsiktig investering som ska gynna LinTeks medlemmar står det klart att fördelarna med att äga överväger fördelarna med att hyra en eventuell fastighet. Riskerna ökar om man äger men det finns med stor sannolikhet ett tillräckligt stort intresse för en kårstuga bland medlemmarna för att stugan ska gå runt. Försäkring Länsförsäkringar Östgöta gav en preliminär siffra på vad en försäkring av en kårstuga skulle kosta, nämligen kr/år exklusive lösöre. Trygg hansa gav en preliminär siffra på 7500 kr/år exklusive lösöre och ytterligare 2000 kr för lösöreförsäkring. Båda siffrorna är baserade på ett objekt på 200m 2 med trästomme och träfasad, vilket ofta är det dyraste att försäkra. Därför ligger försäkringskostnaden i budgeten på kr. Försäkringen för stugan kommer antagligen bli en småhusförsäkring. Om det är möjligt kan det vara ett bra alternativ att utöka LinTeks befintliga försäkring till att inkludera kårstugan, då det förmodligen är det billigaste alternativet. Driftkalkyl Målet är att kårstugan ska vara självförsörjande, alltså att de årliga inkomsterna ska täcka kostnaderna. Däremot är det inte sagt att investeringen nödvändigtvis ska betalas av med intäkter från stugan. Inräknat rimliga avsättningar bör därför ett nollresultat eftersträvas. Driftkalkylerna finns i tre utföranden, vilka är baserade på förslagen på organisationsupplägg. Skulle man välja ett organisationsupplägg där Kårservice har hand om det administrativa skulle det tillkomma en kostnad på kr/år och med en deltidsanställd fastighetsskötare Se bilaga 4 för kalkyler. Motivering av inkomstberäkningar De flesta sektioner som har svarat på den enkät som skickades ut säger sig villiga att hyra anläggningen åtminstone 1-2 gånger per år, en del betydligt oftare än så. Priset är en viktig faktor som påverkar uthyrningsfrekvensen, något som också nämns av flera sektioner. Med ett pris på 1300 kr/dygn (exklusive moms) helgtid och något billigare vardagar borde anläggningen kunna hyras ut minst en gång per år fördelat på samtliga sektioner, fadderier och festerier, vilka är ca 50. Priset 1300 kr/dygn är en bra hyresnivå om stugan ska husera personer. Om stugan skulle ha kapacitet för personer kan priset höjas upp till 2500 kr/dygn och för en stuga med kapacitet på över 60 personer kan priset höjas upp till 3500 kr/dygn. Beräkningarna är på hus som ännu inte är anpassade för att ha plats för sällskap på 60 personer och kommer därför användas av priset på 1300 kr/dygn (helgpris). 8 ( )

10 10 (45) Beträffande uthyrningsfrekvensen till enskilda LinTek-medlemmar är det svårt att få en bra uppfattning, därför väljs här att basera uthyrningsfrekvensen på 2008 års husutredning samt jämförelse med Chalmers och KTHs uthyrningsfrekvenser. Detta leder till en uppskattning på att anläggningen kommer hyras ut upp till 5 gånger årligen till icke LinTek-medlemmar. Det finns även en uppskattning på att anläggningen kommer hyras ut åtminstone 10 gånger per år till externa sektioner och troligtvis ca 5 gånger per år till studentföreningarna (LiTHe-Blås, Liu Water & Wind, 720, etc.). Utöver detta borde anläggningen kunna hyras ut åtminstone 4 veckor under sommaren och på så sett generera intäkter. Totalt borde detta generera hyresintäkter på drygt kr per år. I denna kalkyl har försiktighetsprincipen använts men trots detta är det viktigt att lägga ner energi på marknadsföring, speciellt de första åren. Motivering av utgiftsberäkningar Vattenkostnaden baseras på 2008 års husutredning där de i samtal med Tekniska Verken och genom att studera Tekniska Verkens prislistor online fann att taket för vattenkostnaden borde hamna på 5000kr årligen exklusive moms. Med elvärme borde det enligt Tekniska verken röra sig om runt kwh per år men beroende på väder, yta och uthyrningsfrekvens skulle denna siffra kunna stiga. Med ett pris på 1 kr/kwh borde det landa på omkring kr/år. Pelletsuppvärming skulle kunna vara ett alternativ till eluppvärmning. Pellets är en mer kostnadseffektiv värmekälla som dessutom öppnar för sponsalternativ. Denna utgiftspost är mycket beroende av fastighetens befintliga värmelösning och storlek. En stor kostnad i budgeten är bilkostnaden som beräknas bli kr. Räknar man med att stugan ligger 30 km från campus Valla och att stugan ska besökas efter varje uthyrning (som summeras till nästan 85 st.) behöver man färdas en sträcka på totalt 510 mil/år. Räknar man med en kostnad på 25 kr/mil resulterar detta i en årlig kostnad på ungefär kr. Investeringskalkyl Många av kostnaderna är samma mellan de olika investeringsalternativen. Bygger man nytt kan man välja att bygga in bastu och duschrum i huset (vilket ökar kostnaden per kvm för bygget). På de befintliga objekten behövs det bygga till bastu och sovstuga. Ett nybygge är oftast lättare att kalkylera jämfört med ett befintligt objekt eftersom man vet vilka kostnader som uppstår och man kan på förhand bestämma hur mycket man vill lägga. Ett befintligt objekt kan ha dolda kostnader som man inte vet om när man köper, speciellt på lång sikt. Med det i åtanke har kr avsats för eventuella ombyggnationer. De första åren efter inköp av en kårstuga kan det vara svårt att få den uthyrd till sin fulla potential. Mycket hänger på att marknadsföringen når fram till studenter men i händelse av att uthyrningsfrekvensen inte räcker till bör det finnas riktlinjer. Om det skulle inträffar ett sådant scenario att kårstugan går med förlust har vi i projektet, med hjälp utav budgetkalkylen som underlag, diskuterat fram att man bör öronmärka en summa på kronor. Denna summa kan i ett sådant scenario säkra att det finns

11 11 (45) utrymme att betala de fasta utgifter kring kårstugan tills uthyrningsfrekvensen blivit tillräckligt hög för att gå runt. Detta gäller för antagandet att kårstugan går med kr i back första året, kr andra året, kr tredje året, kr fjärde året och på det femte året bör kårstugan vara i ekonomisk balans. Om Kårstugan inte når upp till dessa krav så kan man halvera alla uthyrningskostnader till kr med förutsättningen att kårstugan kommer nå ekonomisk balans inom dessa fem år. Om kårstugan har en differensskillnad på mer än kr i förlust bör det ske en undersökning som granskar kårstugans ekonomiska obalans.

12 12 (45) Förslag på objekt Inget av följande förslag uppfyller i nuläget alla de krav som ställts på stugan. Däremot hjälper de till att skapa en uppfattning om inköpspris på dagens marknad. Dessutom är det bra att ha något att basera kalkyler på. Driftkalkyler över de tre olika objekten har gjorts, se bilaga 4. För mer detaljer om objekten, se bilaga 5. Dahlamon Örnholma 9 Huset ligger väldigt fint med strandtomt på 1669 m 2 vid sjön Ören. Det tar ca 25 minuter med bil från Linköping och 45 minuter från Norrköping att ta sig dit. Det finns garage, uteplats, fiskerätt och båtbrygga. Gästhuset och huset är tillsammans 82 m 2 stort med åretruntstandard. Priset är kr. Till detta objekt behövs en bastu och eventuella ombyggnationer läggas till. Bankekind, Karlebo Huset är ett fritidshus i ett plan med 30 m 2 boarea. Tomten på m 2 ligger på en udde med sjön på tre sidor vilket skapar ett ostört läge. Badklippa och plats för brygga finns nedanför tomten. Huvudbyggnaden har kök, sällskapsrum och ett sovrum. Separat sovstuga med två bäddar finns. Med bil tar det 20 minuter från Linköping och 40 minuter från Norrköping att ta sig dit. Utgångspriset är kr. Till detta hus behövs en sovstuga, en bastu och eventuella ombyggnationer läggas till. Nybygge Simon Helmér, VD på studentbostäder, menar att det kostar ca kr/m 2 att bygga nytt. Undersökningar som gjorts visar att denna siffra är lämplig. Det blir även billigare per m 2 desto större man bygger. Ett förslag på tomt 11 med sjönära läge är Lovesebergsvägen 3 i Ryssnäs i Norrköping. Det tar 40 minuter med bil att ta sig dit från Linköping och 20 minuter från Norrköping. Priset för den 1400 m 2 stora tomten är kr. 9 ( ) 10 ( ) 11 ( )

13 13 (45) Samarbeten För att minska påfrestningen på kårens ekonomi vid införskaffande av en kårstuga bör man ha som målsättning av att till viss del finansiera inköp och iordningställande genom samarbetsavtal med företag. För att undersöka intresset hos företag har vi kontaktat ett antal för att presentera var vi står och vad som skulle kunna tänkas ske i framtiden. Vi har fått blandade gensvar men anser att det finns ett intresse kring projektet. En betydande anledning till varför gensvaret varit sämre hos vissa företag tror vi grundar sig i att vi inte har något färdigt förslag att presentera utan att vi fortfarande är i undersökningsfasen. Med de företag som har visat intresse vid kontakt har vi avtalat att vi ska återkomma efter FuM-mötet i januari om det beslutas att gå vidare till del 2 i projektet. Detta för att återkoppla och eventuellt gå vidare i ett samarbete. En sammanställning av företagskontakter finnes i bilaga 6. För att få en rimlig uppfattning om hur mycket företag är beredda att betala för olika typer av exponering och samarbeten har vi gått igenom kårhus Trappans samarbetsavtal som skrevs då det skulle byggas. Dessa avtal pekar på att företag är intresserade av att samarbeta kring denna typ av projekt. Därför finns det också med stor sannolikhet goda möjligheter att upprätta samarbetsavtal kring kårstugan. Sammanfattningsvis handlade merparten av Trappans samarbetsavtal om att företagen fick exponering i kårhuset, antingen genom att få ha sin logga synlig eller att ett rum döptes efter företagets namn. Enstaka avtal gick ut på att byggföretag iordningställde och målade ett rum och därefter fick döpa rummet efter företagets namn. Alla samarbetsavtal (ej donationerna från stiftelser) innefattade exponering i tackannonser i studenttidningarna Filosofen, LiTHanian och Liu-Luntan samt exponering och länk på kårhusets hemsida. Då man skrev samarbetsavtalen till kårhus Trappan utgick man från olika baspaket kallade Stöttepelaren och Stommen, se bilaga 7. Dessa baspaket innehöll i olika omfattning exponering i kårhuset, exponering i tryck, exponering på webb, inbjudan till invigning, tillgång till lokaler, rättigheter till kårhusets logotyp samt option, dvs. rättighet att förlänga eller teckna nytt avtal efter avtalstidens utgång. Samarbetespaket För att ha en grund att stå på då man kontaktar företag i syfte att upprätta samarbetsavtal är det lämpligt att baspaket att utgå ifrån. Utifrån dessa baspaket kan man sedan utveckla avtalet efter vad företaget önskar. Då följande förslag till paket tagits fram har vi, som tidigare nämnt, använt oss av de samarbetsavtal som var aktuella då kårhus Trappan skulle byggas. Detta främst för att undersöka rimligheten vad gäller summa pengar kontra exponering för företaget. Då utbytet för företagets vinning handlar om exponering är det rimligt om avtalen skrivs för ett visst antal år. Då man tittar på hur Trappans avtal är skrivna verkar det rimligt att avtalen skrivs för en femårsperiod. För att ytterligare bekräfta rimligheten i vad företag är beredda att betala för exponering har vi tittat på hur mycket det kostar att annonsera i Corren. Dock måste man ha i beaktning att dessa annonser blir sedda av fler människor än vad exponering i kårstugan och studenttidningar skulle innebära. Dock skulle ett samarbete kring kårstugan innebära en mer långsiktig och målgruppsinriktad exponering.

14 14 (45) Se bilaga 8 för prisexempel på en annons på Correns förstasidor. Givetvis måste paketen specificeras mer om de ska gå att teckna med företag i framtiden men det är svårt att göra innan man vet mer precist vad som kan erbjudas. Nedan följer förslag på hur paketen skulle kunna se ut. Bronspaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Silverpaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering i Kårstugan (tidsbegränsad), exempelvis i form av en tavla. Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Guldpaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering på mycket väl synlig plats under längre tid i Kårstugan, t ex 5 år. Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Skräddarsydda paket Då det finns otroligt många möjligheter för detta projekt så finns det även stora möjligheter för företag att vara med och påverka hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Detta kan med all säkerhet ses som en stor fördel då man föreslår samarbeten för företag eftersom att det för deras del kan ses mer intressant. Eftersom vi i Kårstugegruppen tror att detta projekt är något som uppskattas av många studenter finns det även en möjlighet att de skulle kunna vara med och bidra till olika saker som rör kårstugan. Det skulle exempelvis kunna handla om att en student betalar en stol och får sitt namn på den. Nedan följer en lista med förslag på skräddarsydda samarbeten. Ett rum eller del av huset döps till, av företaget, önskat namn. Ca kr Bastu; Ett företag finansierar byggandet eller inköpet av en bastu mot att man döper bastun efter företagets namn. Ca kr (Helt beroende på hur förutsättningarna ser ut) Tjänster i form av exempelvis byggnation i utbyte mot exponering.

15 15 (45) En student köper en stol mot att ett namn graveras in på stolen. Exempel på stol 12 och namnbricka 13 : Ca kr. Försvarsmakten vill bli av med våningssängar; vi erbjuder oss att ta hand om dem. Företag sponsrar med specifika produkter, exempelvis IKEA sponsrar med inventarier mot exponering. Kommunen bidrar med mark, sätta loggan Där idéer blir verklighet vid ingången till kårstugan. Möjligtvis ett stort lejonhuvud att gå igenom. SMHI sponsrar med bra väder, studenterna bidrar med glatt humör. 12 ( ) 13 ( )

16 16 (45) Fortsatt arbete Nästa del i projektet, del 2, syftar till ett köp av en kårstuga. Kraven på kårstugan är uppdelade i tre kategorier, se Uppdragsbeskrivning projektledare kårstuga. Den första kategorin krav bör uppfyllas om ett köp ska genomföras. Förslag på hur kraven ska ställas i sökandet efter ett hus eller en tomt finns under rubriken krav på hus vid framtida sökande. Om man fattar beslut att gå vidare i frågan kring att köpa en kårstuga bör man gå vidare med att göra följande: Följa upp kontakter som upprättats Aktivt leta lämpliga objekt som uppfyller de grundläggande kraven Söka samarbeten med företag Iordningställa anläggningen Köpa in inventarier och rusta anläggningen för uthyrning Köpa in eller anpassa bokningssystem för att matcha anläggningen och administrationen kring den Tillsätta ansvarsposten för kårstugan inom LinTek Beroende på vald organisationsform tillsätta och förhandla kring eventuell extern part i form av fastighetsskötare eller Kårservice Upprätta eller omförhandla befintliga avtal kring el, försäkring osv. Marknadsföra anläggningen Uppstart av uthyrningsverksamhet Uppföljning av kontakter I det fortsatta arbetet bör man, som avtalat, återupprätta de kontakter man tagit med företag. Detta för att presentera kommande arbete och undersöka om de fortfarande är intresserade. Man bör även kontakta fler företag för att undersöka intresse kring samarbeten. Tre mäklarbyråer har kontaktats i syfte att få ta del av dessa grundläggande krav för att kunna återkomma med intressanta objekt. Dessa nämnde att sjönära fastigheter ofta kommer ut till försäljning på våren. Man bör därför återkoppla och eventuellt kontakta fler mäklare om det blir aktuellt att gå vidare med arbetet. Studentbostäders VD, Simon Helmér, erbjöd att de kunde vara till hjälp vid ett införskaffande av kårstuga vad gäller fastighetskunnande och brandsäkerhet mm. Han skulle också kontakta personer som han trodde kunde ha lämpliga objekt. Vi kom överens om att höra av oss till honom om eller när vi hittat lämpligt objekt. För att hitta lämpliga fastigheter kontaktades Linköpings kommun. Linköpings kommun har sedan tidigare sålt av väldigt mycket mark och ett stort antal fastigheter som tidigare var i dess ägo. Av den anledningen framgick det via telefonsamtal att Linköpings kommun inte har några objekt som sammanfaller med kårstugeprojektets behov just vid det tillfället. Dock tror vi att det kan vara värdefullt att ta upp denna kontakt igen. För mer information kring kontakter se bilaga 6.

17 17 (45) Krav på fastighet Kraven som finns i kravkategorierna i uppdragsbeskrivningen är ganska höga. Vårt arbete har visat att det kan vara svårt att hitta ett hus som uppfyller alla dessa krav på en gång. Vid ett möte med Simon Helmér, VD på studentbostäder, rådde han oss att lista upp de viktigaste kraven vi till en början hade på huset. På detta sätt blir letandet mer specifikt och han trodde att vi skulle ha lättare att hitta ett passande objekt. Vid sökande efter hus bör därför vissa lägre krav sättas upp och att hänsyn tas till att alla kraven i kategorierna kan uppnås efter ett köp med tillbyggnader eller liknande. Detta ska såklart ligga med i budget så att det finns utrymme att skapa vad man vill uppnå. De grundläggande krav som bör ställas är Avskilt läge Högst en timmes resväg från både Linköping och Norrköping Sjönära, högst 5 minuters promenad, ca 500 m Mindre hus med möjlighet att bygga ut till plats för 60 personer Rinnande vatten Elförsörjning Avlopp Bastu eller möjlighet att bygga bastu Sovplatser för 10 personer eller möjlighet att utöka till det Kök med ugn, spis, kyl, frys, diskmaskin Kök med kapacitet för matlagning till 60 personer eller möjlighet att utöka till det Minst två toaletter eller möjlighet att utöka till det Anpassat för personer med funktionsnedsättning Det skulle även kunna handla om att köpa en tomt om det finns utrymme i budgeten att bygga helt nytt. Marknadsföring En bra marknadsföring av stugan är väldigt viktigt. Detta är förslag på hur stugan och projektet kan marknadsföras: Bygga modell av stugan och ställa i märkesbacken, på blå havet eller någon annan stans på campus, möjligtvis exponera sponsrande företag på modellen Annons i de tidningar som finns på universitetet Sprida flyers Sätta upp posters Rabatterade priser i början Gömma föremål på campus som kan bytas in om en gratis/rabatterad hyrning Maila ut information Invigning av stugan (där alla studenter och samarbetsföretag är inbjudna samt kungafamiljen) Möjligheter Här är några idéer som man möjligtvis kan arbeta vidare med om intresse finns. Studentbyggt vindkraftverk försörjer stugan med el. Flygplan vid kårstugan: Tanken att införskaffa ett flygplan slog oss efter att ha sett den tågvagn som

18 18 (45) Chalmers Studentkår har fått skänkt till sig från SJ. Tågvagnen står mitt på campus i Göteborg och används som sittningslokal och som pub under pubrundor. I kontakt med Arlandasamlingen, en frivilligorganisation som renoverar och underhåller gamla flygplan, sades att det går att få tag i flygplan av storleken Boeing 737. Arlandasamlingen har ett flygplan av typ Caravelle, samma typ som står utanför flygvapenmuseet. En stor kostnad är frakten av flyget som, om man ska ha hela planet med vingar, skulle landa på ett sexsiffrigt belopp. Med fraktkostnaden i åtanke är det fördelaktigt att leta efter flygplan på nära ort i första hand. För att leta vidare kan man ta kontakt med t.ex. SAAB, Kungsängens flygplats (Norrköping) eller SAS. För att skapa sig en klarare bild av vad det innebär att använda ett flygplan som byggnad kan man ta kontakt med en restaurang i England 14 som använder ett flygplan för att husera sin restaurang. Om man går vidare i ärendet kan det vara en god idé att lägga ut annons efter vad man söker för att maximera möjligheterna att hitta guldkornen. N-sektionen har kontakter och kunskap i byggbranschen som kan vara värdefullt. Karolina Ganhammar, chefarkitekt på LiU, kan vara en bra kontakt vid eventuellt nybygge eller utbygge. 14 ( )

19 19 (45) Slutsats Denna rapport är ett underlag inför ett eventuellt införskaffande av en kårstuga åt LinTek. Här listas förslag på organisationsupplägg, ekonomiska kalkyler, förslag på hur sponsorsamarbeten kan se ut samt fortsatt arbete. Resultatet av rapporten pekar på goda förutsättningar att fortsätta med del 2 i projektet, att hitta och köpa in en kårstuga.

20 20 (45) Bilagor Bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler Förslaget är baserat på husutredningen från 2008 samt på uthyrningsreglerna för CHS kårstuga. Uthyrningsreglerna har vidare formulerats fram efter diskussioner i gruppen. LinTeks skyldigheter Som ansvariga för uthyrning är vi skyldiga att se till att: - Du får en skriftlig bokningsbekräftelse. - Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning. - Stugan överensstämmer med beskrivningen. - Du får disponera stugan enligt överenskommen tid till avtalat pris. - Stugan och inventarier är försäkrade. - Husansvarig har rätt att neka uthyrning och stryka bokningar efter kontrakt med kontraktstecknarna samt att avbryta pågående arrangemang. Kontraktstecknarnas skyldigheter Du/Ni som hyr stugan är skyldig att se till att: - Alla som vistas i stugan följer stugans specifika regelverk (se nedan). - Vara aktsam om stugan, tomten och inventarierna. - Stugan inte hyrs ut till någon annan än det avtalet avser. - Meddela driftansvarig snarast vid olyckor och skador på bostaden. - Städa stugan enligt städmanualen innan avresa. Bokningsvillkor - Bokningen är bindande. - För avbokningar mellan 5 och 10 arbetsdagar från uthyrningstillfället debiteras halva hyran. För avbokningar mindre än 5 dagar från uthyrningstillfället debiteras hela hyran. Förhållningsregler i samband med vistelse vid stugan - Bokningskvitto, avsyningslista och första förband skall medtagas. - Hyresgästen har tillträde till kårstugan efter kl. 13:00 första uthyrningsdagen till kl. 11:00 sista uthyrningsdagen. - Vid ankomst är det kontraktstecknarnas ansvar att kolla att inventarielistan stämmer överens med stugans inventarier. Annars är det viktigt att Ni meddelar det till driftsansvarig, så att Ni inte blir - Debiterad för det som saknas. - Om någonting går sönder eller skadas under Er vistelse är det kontraktstecknarnas ansvar att meddela det till driftansvarig så snart som möjligt. Debitering för skadegörelser sker i efterhand. - Vid akuta skador, såsom vattenläckor och brand är det kontraktstecknarnas skyldighet att få kontakt med jouransvarig eller brandkår för att informera om händelsen. - Rökning är inte tillåtet inomhus. - Husdjur får inte vistas inomhus. - Vid grov oaktsamhet eller skadegörelse kan LinTeks försäkringsbolag i värsta fall driva - skadeståndskrav mot Er.

21 21 (45) Städning Innan avresa ska stugan städas ordentligt. Vi vill att Ni: - Vädrar och skakar sängkläder och mattor. - Dammtorkar. - Torkar rent i våtutrymmen, duschar, toaletter och handfat. - Tömmer och torkar ur kylskåp, frys, skafferi osv. - Torkar rent spis, ugn, mikrovågsugn, kaffebryggare osv. - Diskar och tömmer diskmaskinen. - Dammsuger och våttorkar golven. - Tömmer sopporna. - Tar med eventuella glasflaskor och burkar från stugan. Om Du inte lämnar stugan i städat skick debiterar vi Dig för städningen. För allas trivsel, lämna stugan till nästa gäst så som Du själv vill finna den! Praktisk information - Glöm inte att hämta nyckel på kontorstid. - Glöm inte lakan, toalettpapper, diskattiraljer, sopsäckar samt tändstickor och tändmaterial. - Ha nödvändig kontaktinformation tillhands.

22 22 (45) Bilaga 2: Exempel på förseelser Nedan följer en lista över möjliga förseelser som är inspirerad från CHS lista. Om dessa förseelser inträffar så kan man göra ett depositionsavdrag. Om värdet överstiger depositionssumman så kan man fakturera den överstigande summan till den ansvariga. Denna lista får anpassas senare så att den passar befintligt objekt. - Ej läst hyresreglerna och instruktionerna 500 kr - Ej lämnat in städ checklista till expeditionen 100 kr - Nyckel ej återlämnad i tid 400 kr - Tappat bort nyckel 2000 kr/st - Brutit av nyckel 750 kr/st - Nyttjat icke hyrda lokaler 2000 kr/st - Avhyst gäst 2000 kr - Stört grannar med ljud eller uppträdande 2000kr - Parkerat inne på området eller blockerat infart 5000kr/bil - Öppen/olåst dörr/fönster 500kr/st - Ej släckt belysning 50kr/brytare - Lämnat glöd kvar i spis, bastu eller eldstad 1500kr - Brandsläckarplombering bruten utan brandtillbud 1000kr/st - Handlat vårdslös med eld, el eller vatten återställande - Ändrat centrala värmeinställningar 400 kr - Sovit i byggnader, gräsmatta och gångar återställande - Ändrat centrala värmeinställningar 400 kr - Sovit i byggnader innehållande bastu 2000 kr/person - Personer har befunnit sig på något tak 2000 kr/person - Skadat byggnader, gräsmatta och gångar återställande - Dåligt städat inomhus 400 kr/rum uppåt - Dåligt städat utomhus 400 kr - Dåligt möblerat 200 kr och uppåt - Trasigt porslin m.m. vid rapporterat återinköpsvärde - Trasigt porslin m.m. vid ej rapporterat 3* återinköpsvärde - Städning och utflyttning ej klar till 11: kr och uppåt

23 23 (45) Bilaga 3: Hyra eller äga Hyra Fördelar: Mindre ansvar Lägre kostnader på kort sikt Mindre kunskap om husförvaltande krävs Fastighetsägaren står för de större kostnaderna Lättare att hoppa av om det inte skulle fungera bra Kårservice mer intresserade att vara med om vi hyr Bra att testa, om man hyrt ett tag vet man om det funkar Billigt kortsiktigt Man får pengar över, resurser över Lättare att budgetera för att hyra ett objekt än att köpa Nackdelar: Mindre flexibelt Man kan inte göra som man vill med huset Det tar längre tid innan man kan göra ändringar eller tillbyggnader då man måste ha tillåtelse att göra det först Hyreskontraktet kanske löper ut efter en viss tid-osäkert Svårt att hitta en hyresvärd som vill hyra ut lokaler till vårt ändamål? Dyrare långsiktigt att hyra, ingen långsiktig investering Det är viktigare att sköta sig gentemot ägaren Man kan bli utslängd Köpa Fördelar: Man kan anpassa fastigheten efter de behov och önskemål man har Långsiktig investering Det är ingen andra hand inblandad Lättare att hitta ett hus att köpa som uppfyller de krav som finns Högre status som kår Om man inte hittar exakt det man vill ha så kan man göra om det till det man vill ha, möjlighet att utveckla Nackdelar: Större ekonomisk risk Mer arbete för kåren, med att ta hand om huset, fixa fel osv Man måste ha mer kunskap om fastighetsförvaltning Jobbigare om det inte skulle fungera som önskat, om t.ex. ingen ville hyra stugan Vid stora problem kan kostnaderna bli väldigt höga Man bär alltid yttersta ansvaret Man drabbas av stora kostnader vid både inköp och renovering Kårservice vill eventuellt inte vara inblandad om det handlar om ett ägande, de har erfarenhet av fastighetsskötsel som vi då missar.

24 24 (45) Bilaga 4: Kalkyler Driftkalkyl 1 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 1. Utgifter Underhåll kr Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Helhelg á 2000 kr/tillfälle (BORTTAGES) 0 Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

25 Driftkalkyl 2 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 2. Utgifter Underhåll kr Kårstugerapport 25 (45) Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Kårservice kr 200kr/h, Kårservice 100h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

26 Driftkalkyl 3 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 3. Utgifter med extern fastighetsskötare Kårstugerapport 26 (45) Underhåll kr Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Extern Fastighetsskötare kr 300kr/h, 100h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

27 Investeringskalkyl: Bankekind Bankekind Pris Kommentar Inköp kr Fritidshus 35kvm (sovstuga) kr Stor bastu kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Eventuella ombyggnationer kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Avsättning till oväntade kostnader kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av varje) kr Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Kårstugerapport 27 (45) Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett ITsystem Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

28 Investeringskalkyl: Dahlamon Örnholma Dahlamon Örnholma Pris Kommentar Hus kr Stor bastu kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Eventuella ombyggnationer kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Avsättning till oväntade kostnader kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av varje) kr Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Kårstugerapport 28 (45) Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett ITsystem Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

29 29 (45) Investeringskalkyl: Nybygge Nybyggnation 100kvm Pris Kommentar Mark kr OBS! Baserad på sjönära tomt (dock ej ensligt läge) Hus enligt Variabler* kvm á kr/kvm kr Fritidshus 35kvm (sovstuga) kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Övrig inredning kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av kr varje) Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett IT-system Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

30 30 (45) Bilaga 5: Exempel på hus Exempel 1: Dahlamon Örnholma

31 31 (45)

32 Exempel 2: Bankekind Kårstugerapport 32 (45)

33 33 (45) Bilaga 6: Kontakter Kontakt med företag Väderstadverken Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maria Johansson E-post: Respons: Samarbete i nuläget med Maskinteknologsektionen som de vill hålla fast vid men lät som att det fanns ett litet intresse. Mailat information kring kårstugan och vad det innebär så skulle hon diskutera med sin avdelning. Tackat nej till eventuellt samarbete då det redan har ett väl fungerat samarbete med maskinteknologsektionen som de gärna vill fortsätta med. Saab Vår kontaktperson: Lotta Dahl Daniel Gustafsson +46(0) Cecilia Lantz +46(0) Respons: Inget svar vid första och andra försöket Återigen inget svar Återigen inget svar BT Toyota material handling Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Jonathan Strömgren Telefonnummer: E-post: Datum: Respons: Spontant nej till samarbete kring kårstugan men ville ha mail med mer information. Scania Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maja Algesten Telefonnummer: Epost: Respons: Åter igen fredag efter Tekniska verken Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Eva Ankarberg Telefonnummer: E-post: Respons: Verkar vara intresserade. Telefonkontakt och mailkontakt. De frågade hur mycket ett rum skulle kosta. Lovade att återkomma med mer information efter jul. Siemens Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Mats Rosander Telefonnummer: - E-post: Respons: Upptagen, fick mail av hans kollega. Skickat mail, väntar på svar. Kontaktar honom igen efter jul om aktuellt. Peab Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Peter Polland Telefonnummer: (växel) E-post: - Respons: Väldigt upptagen person. Försöka kontakta honom igen efter jul om aktuellt.

34 Sapa Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Britt Gustafsson Telefonnummer: E-post: Respons: Telefonkontakt. Ville ta upp det med sina chefer. Skickade detaljer via mail, inväntar svar. Kårstugerapport 34 (45) BillerudKorsnäs Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Per Eriksson Telefonnummer: (växel) E-post: Respons: Väldigt upptagen person. När jag äntligen fick tag i honom var han på väg till ett möte. Har kontaktat via mail med detaljer. Inväntar svar. Setra Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Kajsa Gustin Telefonnummer: E-post: - Datum: Respons: De har ingen budget för fler/sådana samarbeten under De är öppna för en diskussion under Vi kunde enligt henne ringa upp om 1,5 år och höra igen, då kan de vara intresserade. Industrikompetens Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Mia Telefonnummer: (växel) E-post: - Datum: Respons: Mia tyckte att projektet lät intressant och trodde att de skulle vilja vara med. Hon undrade hur det skulle funka med studenter utanför LinTek och jag förklarade att de också skulle kunna hyra stugan. Hon tyckte att det låter dyrt men jag förklarade att det skulle kunna finnas olika sorters paket och att man kan utforma det lite som passar. Hon sa att hon måste ta en diskussion med sin VD om det skulle bli aktuellt. Vi kom överens om att jag ska återkomma efter jul då vi har kommit längre i projektet. Hon tog mitt namn, Beatrice. Academic work Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Johanna Björk Telefonnummer: (växel) E-post: Datum: Respons: Jag pratade med eventkoordinator Johanna Björk som ville ha information om projektet via mail. Mail skickades samma dag. Mailsvaret blev senare: Jag har nu gått igenom ditt förslag och kollat igenom min budget och tyvärr finns det inte utrymme i den för detta. Däremot så tycker jag att det är en ypperlig idé och jag hoppas verkligen att ni får igenom den. Cloetta Vår kontaktperson: Beatrice Berg Telefonnummer: (växel) E-post: Datum: Respons: Pratade med en tjej som hänvisade att maila till där alla samarbetsfrågor tydligen går genom. Mailade beskrivning av ärendet och kontaktuppgifter samma dag. Kontakt med mäklare ERA Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maria Melin Telefonnummer: E-post:

Pris 1 800 000 kr 3 000 000 kr 150 000 kr. 160 000 kr. 45 000 kr. 24 000 kr 35 000 kr 20 000 kr. 200 000 kr 20 000 kr. 150 000 kr

Pris 1 800 000 kr 3 000 000 kr 150 000 kr. 160 000 kr. 45 000 kr. 24 000 kr 35 000 kr 20 000 kr. 200 000 kr 20 000 kr. 150 000 kr Axhult Slutet kalkyl Hus inköp Nybygge enligt *variabler Renoveringar Avlopp Eluppkoppling Uppvärmning EL Elelement 2+8+2= 12 st á 2000kr Elpanna/elpatron och varmvattenberedare Ökade elkostnader per år

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena

Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena Villkor fo r uthyrning av Hja lmsjo Arena 1. Ansvarig ledare Som ansvarig ledare godkänns endast myndig person. Det åligger den ansvariga ledaren att se till att villkoren i detta dokument efterföljs.

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Information till Er som vill hyra ut ert boende

Information till Er som vill hyra ut ert boende Information till Er som vill hyra ut ert boende Under sommaren besöker många gäster Jämtland Härjedalen för att ta del av vår fantastiska natur, njuta av god mat och uppleva nya äventyr. En del gäster

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Välkommen till Risön!

Välkommen till Risön! Välkommen till Risön Tillträde till gården är 12.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar gården gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här Gården Risön 2 Sovstuga med 22 bäddar

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang

Reviderad Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands Stugby i Jang Välkommen till Kommunal Mellersta Norrlands stugby i Jang Nyckel Nyckel till stugan finns i nyckelskåpet i lilla boden, se markering på bild.

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Regler för lån av Verum

Regler för lån av Verum Regler för lån av Verum Fastställd av: V-Styret 28 april 2015 Sida 1 (12) Information Bokning kan ske max en månad i förväg och senast tre dagar innan arrangemanget om inget annat bestäms med Verdinnan.

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra stuga på Limön Hej! Vad kul att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Limön! I år är det andra året som Kultur & fritid Gävle Friluftsliv, hyr

Läs mer

Söker du bra boende i Åre?

Söker du bra boende i Åre? Söker du bra boende i Åre? Skidåkarlägenhet för kompisgänget eller lilla familjen eller mysigt hus för hela släkten? Vi har boende veckovis, halvvecka och weekend hela vintern 2013-2014 Objekt ett : Fin

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra stuga på Limön Hej! Vad kul att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Limön! I år är det tredje året som Kultur & fritid Gävle Föreningsstöd &

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM.

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. UTHYRNINGSTID På fakturan står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var vänlig kontrollera så att datumen och övriga uppgifter stämmer. BETALNING 10 dagar

Läs mer

Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster

Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster Hamra Boendeinformation för SCA Personalstiftelsernas gäster Välkommen till SCA Personalstiftelsernas stugor och stuglägenheter i Hamra! I denna information finns bland annat tips och rekommendationer

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära havet och populära Tofta stranden och nära golfbanor och samtidigt inte så långt

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Husutredningen. Av David Dilner Ia Nelving Malin Wallin Per Östman

Husutredningen. Av David Dilner Ia Nelving Malin Wallin Per Östman Husutredningen Av David Dilner Sida 2/(50) Kommentar angående beslut på FuM-mötet 080409 FuM valde att inte gå vidare med projektet i nuläget. Anledningen till detta var de kalkylerade årliga kostnader

Läs mer

Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6

Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6 Spaboda 6 Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6 Lantligt läge! Fastighet med lantligt och lugnt läge. Stor tomt med utsikt

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Kungsberget - Verandan

Kungsberget - Verandan Kungsberget - Verandan Pris fr: 1 149 000 kr Avgift fr: 1 400 kr/mån inkl. Värme,VVS o El Typ: Lägenhet Rum: 3 4 rum + kök och bastu Bäddar: 6-8st Boarea: 52 eller 77 kvm Byggår: 2011 6 Bädds lägenheter

Läs mer

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vårt älskade sommarnöje skall nu glädja några andra! Tre byggnader - huvudbyggnad om

Läs mer

Hyresvillkor Åhus scoutstuga.

Hyresvillkor Åhus scoutstuga. Hyresvillkor Åhus scoutstuga. Vem får hyra Uthyrning sker i första hand till scoutverksamheter eller andra barn/ungdomsverksamheter. Uthyrning kan ske när scoutstugan inte används för den egna verksamheten.

Läs mer

Län Södermanland Typ Fritidshus Kommun Eskilstuna Storlek 40 m2 Område Mälarbaden Tillträde tidigast Gatuadress Holmtorpsvägen 15 D

Län Södermanland Typ Fritidshus Kommun Eskilstuna Storlek 40 m2 Område Mälarbaden Tillträde tidigast Gatuadress Holmtorpsvägen 15 D Holmtorpsvägen 15 D Län Södermanland Typ Fritidshus Kommun Eskilstuna Storlek 40 m2 Område Mälarbaden Tillträde tidigast Gatuadress Holmtorpsvägen 15 D Sjönära och charmig stuga! Välkommen till denna charmiga

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Blåklocksgatan 2 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Gatuadress Blåklocksgatan 2 enligt överenskommelse I idylliska Almåsa fritidsby finns här en ljus

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Sätila Bygdegård Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening Org. nummer 802440-4355 Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 1 Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening upplåter härmed Sätila

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Häradsvägen. Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast

Häradsvägen. Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast Häradsvägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast Gatuadress Häradsvägen 23 enligt överenskommelse Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! I bymiljö finner

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag älskar lugnet och tystnaden. På altan kan jag sitta i timmar och njuta

Läs mer

Hyreskostnad: 1300:- Avdrag ges på hyreskostnad motsvarande 1/6 av kvällens omsättning 3, detta återfås efter arrangemang.

Hyreskostnad: 1300:- Avdrag ges på hyreskostnad motsvarande 1/6 av kvällens omsättning 3, detta återfås efter arrangemang. Sida 1/5 Avsändare: Pub & Eventkommittén vid Göta studentkår Datum: 2016-08-13 Bokningsvillkor för Kårkällar n Göta studentkårs kårföreningar och studentgrupper Hyreskostnad: 700 kr, 1/6 av kvällens omsättning

Läs mer

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast Eringsbodavägen 119 Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast Gatuadress Eringsbodavägen 119 enligt överenskommelse Idylliskt läge med skog och sjö! Egen

Läs mer

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Södra vägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Gatuadress Södra vägen 23 enligt överenskommelse Charmig villa med stor potential! Charmig fastighet

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Hus i Othem på norra Gotland!

Hus i Othem på norra Gotland! Hus i Othem på norra Gotland! Lugnt och mysigt boende i tvåvåningshus på 90m² med full standard för upp till 6 personer. Stor fin trädgård med grillplats och inglasat lusthus. Huset består av övervåning

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Axmarstig 208 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Gatuadress Axmarstig 208 enligt överenskommelse Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Stor byggnad i idyllisk

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stort hus att bo i med annex som har 2 st uthyrningslägenheter.

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Rosättra Varvsväg 49 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Gatuadress Rosättra Varvsväg 49 enligt överenskommelse Riktig sjötomt med underbart läge!

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt timmerhus med åretruntstandard och ca 45 meter till vasaloppsspåret.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR

INFORMATION OCH VILLKOR Begär offert, eller gör en bokning När du söker efter tillgängliga husbilar i bokningskalendern på vår hemsida. kommer du att bli erbjuden att mata in dina kreditkortsdata, eller lämna de fälten tomma.

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Diskussionsunderlag Consensus Policy

Diskussionsunderlag Consensus Policy 2015-02-21 Diskussionsunderlag Consensus Policy Under fullmäktiges sammanträde den 5 februari diskuterades uppdelning och innehållspunkter av Consensus policydokument inför revideringen av detta. Sedan

Läs mer

Personalbostäder Nyköping

Personalbostäder Nyköping Personalbostäder Nyköping Personalbostäder Nyköping På Nyköpings lasarett är det FM-enheten som ansvarar för personalbostäder. Det finns 40 möblerade rum för uthyrning. Syftet med personalbostäderna är

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Mulseryd 152 Kommun Jönköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Mulseryd 152 Kommun Jönköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Jönköping Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En trevlig och bekväm stuga med fantastisk och rogivande omgivning med ca 2 km till

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1 (100226 ) Uthyrning av lokaler i församlingsgården 1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1.1 Bakgrund Som öppen folkkyrka vill församlingen även ha öppna församlingslokaler. Dessa är i första hand till

Läs mer

Gatuadress Askims GFA fritidsområde D 52 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 35 m² Tillträde tidigast

Gatuadress Askims GFA fritidsområde D 52 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 35 m² Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Askims GFA fritidsområde D 52 Kommun Göteborg Storlek 2 rum / 35 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En sommaridyll med avskilt läge i området och underbart utsikt!

Läs mer

Olofsbo 222 R7. Län Halland Gatuadress Olofsbo 222 R7 Kommun Falkenberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 22,2 m². Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Olofsbo 222 R7. Län Halland Gatuadress Olofsbo 222 R7 Kommun Falkenberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 22,2 m². Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 22,2 m² Område Olofsbo Camping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Olofsbo 222 R 7 www.hemverket.se

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

HAGA PARK DIN MÄKLARE PÅ ÖLAND HÄRLIGT LÄGE NÄRA KALMARSUND UTGÅNGSPRIS 1 250 000 KR BOSTADSTYP: FRITIDSHUS ANTAL RUM: 4 RUM ADRESS: GENVÄGEN 19

HAGA PARK DIN MÄKLARE PÅ ÖLAND HÄRLIGT LÄGE NÄRA KALMARSUND UTGÅNGSPRIS 1 250 000 KR BOSTADSTYP: FRITIDSHUS ANTAL RUM: 4 RUM ADRESS: GENVÄGEN 19 HAGA PARK HÄRLIGT LÄGE NÄRA KALMARSUND BOSTADSTYP: FRITIDSHUS ANTAL RUM: 4 RUM ADRESS: GENVÄGEN 19 UTGÅNGSPRIS 1 250 000 KR DIN MÄKLARE PÅ ÖLAND HÄRLIGT LÄGE NÄRA KALMARSUND Med gångavstånd till stranden

Läs mer

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen LinTek Beslutsdokument - Styrelsen I samband med att vi har skaffat vår nya lokal Projektlandskapet finns ej längre behovet av Kårallennycklar som går in i huvudbyggnaden, då denna lokal har en särskild

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Västra Gatuadress Körsångsgången 161 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Körsångsgången 161 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Den perfekta platsen att hämta energi på genom odling, långa promenader i skogen,

Läs mer

Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum.

Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum. Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum. Vi i driftsbolaget vill samarbeta nära er som bostadsrättsinnehavare för att tillsammans

Läs mer

Säldebråten Gamla Skolan. Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område. Tillträde tidigast

Säldebråten Gamla Skolan. Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område Södra delen av Säldebråten. Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av

Läs mer

6 rums rymlig villa med pool.

6 rums rymlig villa med pool. Objektbeskrivning 6 rums rymlig villa med pool. Åkervägen 18, Håknäs, Nordmaling Boarea: 140 m 2 (biarea 57m 2 ) Tomtarea: 2037 m 2 Utgångspris: 835 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 504. Använd

Läs mer

Utvreta 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Utvreta 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 88 m² Område Västerås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Låg boendekostnad i villa

Läs mer

Torpvägen 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Torpvägen 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Järfälla Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 140 m² Område Viksjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Huset är i två våningar med

Läs mer

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Fastigheten är en jordbruksfastighet och kommer delas

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer