RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING 18-19 september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992"

Transkript

1 EXTRA LJUS Bosch Big Knick,ord 590 :- :;; ; N U '330 :-/st 4 LITER MOTOROLJA Mobil Rally Formula,ord 348:- NU 200:- Max 1 dunklkund lug-isl.aved DACK TILL KANONPRISER! I -I!ATDIAII- - v.n :.!:r:j:.. \)\) DAGENS RATT \)"'!w'\) serveras mellan kl12-14, 44 '0<;:3 fred den 18/ \; -Rostblff och potatlssallad... 38:- - Kokt/grlllkorv med br0d... 12:- - SmOrgl\sar och kaffe mm PROGRAM. GALLER SOM ENTREBILJETT OSTGOTAKLUBBARNA INBJUDER TILL... VOLVO 'W' RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992 Macken ar under dessa tider bemannad.... TAVLINGSCENTER OPPET FRED LORD VOLVO SPONSORER VOLVO.;-- AB An-Jo Tryck. F ng 92 NORRKOPING HYDRO Gislaved Mobil

2 Bidra till en battre miljo -ak kollektivt bstgotatratikenu VALKOMMEN (') Q) -::; :J "' 0 "' 1ij or: 5 3 g; Q :::r en -C)3-.o3 c. n "'o:::::l n- g en ::r Q) n Q>0:3-.., :J c. ::r.., :C: o 3 Cl> Q) =-!:!. Cl> :c: s. (b Q) ::::IQ)(/) :::0 < Cl>.., Cll: -ll>3cn Q) o ""O Q) ::I Q) Cl> C.11 ;-, "' (.OS"' c. ::I o : 3 c C.11 Cl> 2' Ci : 0 - ()..,.., :-.: QJ: Cl> ::>; - Cl> Q)o "' c; :J mt:s st II iif.,,., cr.oa.jijfu: W..,..,.;r '",, ir 0 ca. en 0 I» ::I - Vi halsar publik, forare och funktionarer valkommen till 1992 ars upplaga av Rejmerallyt. Arets tavling ar i final i SM serien och har som vanligt samlat hela svenska eliten. Vi minns med gladje Hari Jokis fantastiska kerning under 90-ars rallyt. Kan han upprepa bedriften eller far vi se nagon annan uppstickare? Folj tavlingen i skogen och lyssna pa Radio Ostergotland som direktsander hela rallyt. Vi hoppas Ni far en trevlig rallyunderhallning i Ostgotaskogarna. Tank pa sakerheten, placera Er pa sakert avstand fran vagen nar Ni tittar pa forarnas framfart. TACK Ett stort tack till: - Markagare - Norrkopings Kommun - Sponsorer - Forare - Myndigheter - Funktionarer Tack vare Er medverkan ar det mojligt for oss att genomfora tavlingen. TAVLINGSLEDNINGEN 2 3

3 jr-cj {i ar\t ' :?-PI -K I -yat1 ill \ \_.. Valkommen till ''Taxi-strackan" pa Sviestad (stracka 7) JAVt0PA / '[:() f\il if A o \ l N Y \ZJN 0o ly' 1 \ 0vN1 \ 1\')l\ll ' TAxiBILAB LINK OPING _,.,- ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande TAVLINGSLEDNING: Hivlingsledare Tavlingsledare, bitr Tavlingssekreterare Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetschef, bitr. Chefstekniker Chefstekniker, bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro FAX 4JURY Forbundsdomare och ordforande Domare Forbundstekniker Soren Johansson, Linghem. Sievert Lindqvist, Norrkoping. Ake Ohlsson, Kimstad. Jan Skullman, Norrkoping. Lennart Andersson, Skanninge Sven-lnge Franssen, Figgeholm. Jan Skullman, Magnus Bjorkholm, Lennart Johnsson Sievert Lindqvist, Ake Ohlsson Lars Axelsson, Gunnar Larsson, Rune lwung Hakan Stanser Kjell Edelonn Rolf Svensson Sven-lnge Franssen, Stanley Thiman, Staffan Jonsson, Best Arb. REJMERALL YT Box NORRKOPING REJMERALL YT Lars Svenmarker, Karlstad Bertil Nilsson, Harnosand, Sven Gustavsson, Mota Ia Lars-Goran Fridh, Crebro REJMERALL YT arrangeras av Boxholms MK, Finspimgs MK, Linke pings MS, MK Scandia, MSK Kvarnvingarna, Norrkopings MK, SMK Motala, SMK Ostgota, Vastra Ostergotlands MK samt Ostgyllen RC. 4 5

4 VlnGR0//1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTt KEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frasc ha olglas MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi iir iiven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderkatalog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping 9riihanC{di;ybom8il 6D I PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING -.1 g Q) ro '. c - L ::::; ' E... to... L rn C1l ""0... C1l == C1l '0 0 C1l (l) (l) u - >'t: :::l Ol :::l 0..c Ol 0 0 'ro -o aj ro :::1,o... c 01., ro (/) c _... :::CiJr.tl ajol(l)... C1l (l) c 0 Ol >..c (/) > c E a: ro... -,.;:; c (l) +-' C1l.._ -">< = oct) OJ_ E (l) E aj o <><.> 'ro Ol c :.= a. aj c... > c 0 (/) (l) 0 Q. - (l) C1l -oro "0 c ""0 'C1l E> aj _cal>'- - Ol!:;O -o't: - a:ero!> -..c 2>aJ.._Cil oct) 0 E C E > > Ol C Q. C1l C1) C1l oct) - Q.r.tl roe>-o- aj -E ca. (/) oro ro (/) ro Ol ro (l)... 'ro E (/) =: Q. c C1l - > c -. (1)... > ""0 0 '+:::'... oo.._alr.tl-> :.=-ro -o c ro... aj g>-o... -o o o c. c aj - ::: 01 r.tl =-ajcr.tlc1lcu..ol-c:j.._ 010C o E(l)ro. ro o - al= IO..c... u.. >..c c ;:; ro >0 a. ;:; Q:... Q: l: 5 (/) UJ UJ 0 ::;: (/)..., UJ UJ \: 0::: "' 1: s.. Q:...q: :o :.: ::;: z.. =ct ct:... "" I Q: Q: (/) z.. - j :::> 0 0:.:... I $ ffi ';::::;: UJ :::> l: z : a: :cr: UJ Q: :::> 0 j :> 2: :::> :::> I <.oct: oa..... Q: 0 ;:::::. 0 :... 1 $ r< Haltevadsgatan 19, Tel TEL ,

5 VISST KAN DET VARA FARLIGT SAKERHETSANVISNINGAR MED RALLY.... Om du som askadare star i ytterkurva eller pa annan olamplig plats. Tank dig for och uppsok alltid en val skyddad askadarplats. Kom ihag att de tavlande kor fort pa specialstrackorna, det ingar ju i tavlingsmomentet. BLOCKERA INTE TFARTSVAGARNA - STA ALDRIG I VTTERSVANGARNA Niir man tittar pa rally!inns del inijel stiille som iir hell siikert, men nedanstaende bilder visar de farligaste stiillena for ilskadare. Du far inte ga pa en motorvag och likadant galler pa en specialstracka under pagaende tavling. Naturligtvis aker Du inte heller skidor pa vagen. Pad<era ej vid in och utfarter fran specialstrackor, DETTA GALLER I SYNNERHET VID DE UPPMARKTA OCH NUMRERADE AMBULANS INFARTERNA. DU KAN RADDA LIV GENOM ATT PARKERA FCRSTANDIGT. GLOM INTE PARKERINGSLJUSET. OM DET HANDER Du vet val att varje rallybil ar valutrustad utifall olyckan skulle vara framme? Alia rallybilar ar utrustade med: BRANDSLACKARE, fastsatta pa golvet framfor stolarna. LARMFLAGGA, som skall anvandas till att pakalla andra tavlandes uppmarksamhet vid personskada, sa att de vid malet pa specialstrackan larmar att en olycka hant. Flaggan ar placerad pa framre burdelen pa kartlasarens sida..w+++!f +++,,. VANSTER I: I:FNING Jr+++ -t I go HOGER I T-KORSNING +++ go VANSTER I T-KORSNING )-t - " ++(\++ GUPP HOGERS'. :'<G V ANSYERSV ANG _j-tl -t 1-tl FCRBANDSKUDDE, innehallande sjukvardsmaterial for forsta hjalpen. Kudden ar placerad i anslutning till larmflaggan. VARNINGSTRIANGLAR, som skall anvandas till att varna andra medtavlande. Om olyckan har hant, sa kan Du gora en stor och viktig insats genom att anvanda skyddsutrustningen pa ratt satt och ge en snabb forsta hjalp. TAVLINGSLEDNINGENS TELEFON KOM IHAG- RALLY KAN VARA FARLIGT, Nl TITTAR PA EGEN RISK 52 Ver vilnllg och ltilj de anvlsnlngar som Ar person al ger er, om de ber er tlytta p' er, ' ir det lor er egen aikertltt. 8 9

6 GER SERVICE BP FINSPANG * UTHYRNING AV KARROR * MASKINTVATT * UTHYRNING AV BILAR TEL: Alia dagar VALKOMNA s 00STE BILLACKER TRALACKER INDUSTRIFARGER DU PONT GLASURIT STAN DOX STEEL INTERNATIONAL DICKURSBY Slipmaskiner Sprututrustningar EKONOMIPLAT Mer an karosseridelar till 300 bilmodeller. Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen lokalradio, Radio Ostergotland. Linkoping Norrkoping

7 o o bstgotatrafiken.,...- Uinskort Express - aven pa SJ-tagen! \,J Vi bil<lkare dricker KLASSER A1 = GRP A A2 = GRP A A3 = GRP A A4 = GRP A N1 = GRP N N2 = GRP N N3 = GRP N N4 = GRP N NAT = NATIONELL KARSTORPS BVARN Borje Johansson ((( I -c:; o;:o. I c:.... Legorensning Betning Malning Tel , HYDRO 12 13

8 SERVERING Valkommen till var servering J rallyhogkvarteret vid Rejmes pa Lindovagen i Norrkoping. Har serverar vi kaffe, korv, lask och harliga smorgasar under rallyt. Du kan ocksa folja resultaten pa var stora resu ltattavla. PUBLIKSTRACKOR SS Asfaltstracka i Norrkopings Hamn. SS Mariehovsbacken SS Sviestad Motorsportfalt i Linkoping. Dessa strackor ar speciellt publikvanliga med speakerservice, bra publikplatser och parkering. KOMI TID Valkomna! -l, TIDSPLAN 1 :a bil START Tyska Torget Norrkoping MK Scandia ss 1 BPA Hiss strackan SMK Ostgota ss 2 Kontorsbutik strackan Norrkopings MK ss 3 Hydro strackan Norrkopings MK ss 4 Norrkopings Kommun strackan Norrkopings MK Uppehall Rejmes Norrkoping Vastra Osterg. MK Omstart Rejmes Norrkoping Viistra Osterg. MK ss 5 Alltransport strackan SMK Ostgota ss 6 BIMA strackan Norrkopings MK ss 7 Taxi strackan Linkopings MS ss 8 Mobil strackan Ostergyllen RC ss 9 Gislaved strackan Ostergyllen RC ss 10 Falcon-strackan SMK Motala Uppehall Tjallmo Bygdegard Boxholms MK ss 11 Volvokort strackan Finspangs MS ss 12 Sheii/Husqvarna strackan Linkopings MS ss 13 Volvia Volvo forsakrings strackan Linkopings MK ss 14 Sandbolags strackan Norrkopings MK MAL Rejmes Norrkoping MK Scandia Mn-Fre Lor-Son Tyska torget 2, Presenter & Souvenier Tidningar & Tobak Konfektyr & Frukt Tips & Lotteri I orrn brrl\ QJO.tl\luorr!\Ard Vi ilf... onrnwn till en traditionsrik glistgi varcgard mcd gl1d mat. llutt:ll - Cafdt:ria - Triidgardss:ncring - Ft:stlukalcr - Luncht:r - Bt:stiillningar Kunlht:nwr- F:stvaning- Fullstiindiga riittighdt'r Tel rut.:h\' l 'iif'pij.j- Hornl., h ry.: 14 15

9 NYA MAZDA 626. ST0RRE, SiKRARE, bstgotatrafiken.,...- Uinstagen- samma priser som bussen! \,J STARTLISTOR ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL A-A3 JAN BJORE I JAN STROM!SKILSTUNA HK OPEL KAD!TT Anllllilare : AVON RALLY TEAM. STENKULLEN A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALGERSTEDT GULLABO RC TOYOTA C. GT4 f.l A-N4 Anmlilare : TEAM KINHARPS. KRISTIANSTAD ROGER ERICSSON I OLA CARLSSON AniDlilare : SUBARU TEAM SWEDEN A-A4 BJORN ' N ' JOIIANSSON I ANDERS OLSSON KOLSVJ'. HS HSK KVARNVING. SUBARU LEG. RSR MAZDA 323 GTX AniDI!llare : MAZDA TEAM SWEDEN STARKARE Nya 626 Sedan och KombiSedan ar langre och hredare. Kupen r extrcmt saker. Tak och karossidor av forstarkta mcd hoghallf?sthetsstal. Karossen ar 30% styvare. Vaggreppet battre. Kupeljud och vindbrus lagre. ABS pa de fiesta versionerna. Servostyrning. Centra!Uis. Valj mellan 5 vaxlad manuell eller 4-stegs automat. 2,0i16 pa 117 hk eller 2,5i24 V6 pa 167 hk. Var basta tid ar nu! VALKOMMEN OCH PROVKOR! Bransledekl. bland. korn: 0,80 (2,0i16)- 0,98 (2,5i24 aut) 1/mil. Kostn mil kr (910701). mazda (IIJ ij't!jhj;lil;ln ALBACKSVAGEN MJOLBY TEL , ' JOAKIM KARLBERG AB Norrkoping Tel LINKOPING ll l A-A4 A-N4 A-A4 A-A2 A-M A-NAT A-N4 A-A4 A-N4 A-M A-A3 A-A4 A-M A - N4 A-N4 A-N4 THOMAS AADSTROM I ANDERS DAWIDSSON HORGAN OLSSON I TOMAS EHN P-O PERSSON I PER OLSSON AniDJilare : TEAM FORD MOBIL HOTORSPORT PER SVAN / JOIIAN OLSSON ' \ AnmlUare : OPEL TEAM SWEDEN LEIF ASTERHAG I BENNY HELLANDER Anm&lare : TOYOTA TEAM SWEDEN NILS-ERIK AXELSSON I BENGT SUNDEBORN Anllllllare : ANTES MOTOR. NORRTJU.JE SOREN NILSSON I PER-OVE PERSSON AniDKlara : HITSUBISHI RALLIART SWEDEN B-G BERGSTROM I TOMMY BRINK Anllllilare : RON.#.s BIL. HORBY S-O WALRIDSSON I GUNNAR BARTH Anml!llare : HITSUBISHI RALLI-ART SWEDEN HATS JONSSON I LARS BACKMAN Anmiilare TOYOTA TEAM SWEDEN HARRY JOKI I PER JOIIANSSON Anlrllilare PEUGEOT TALBOT SPORT DICK LARSSON I ANDERS BAFVE STEVE OLOFSSON I MARKKU KANGAS Anllliilare : VIB-vlU.LINGBY ING. BYRJ. AB KJELL OLOP'SSON I Anm&lare : NISSAN RALLY TEAM SWEDEN STEN-EkiX ERIKSSON I TOMMY STR6f1 Anmlilare : NISSAH RALLY TEAM SWEDEN KENNETH BKCKLUND / TORD ANDERSSON Anml!ilare : HITSUBISHl RAALI-ART SWEDEN vlu<nas HK KILS HK KOLSVA HS BORLANGE HK HVDDINGE HK YORE HK KILS HK SHK HORBY HK RATTEN FORSHAGA HC SHK SALA RASBO HK HOFORS MS XULLINGS MS SHK SUNDSVALL VARA HK TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 3 23 GTX 4 FORD OPEL CORSA GS! TOYOTA GT FOUR OPEL KADETT HITSUBISHI VR4 MAZDA 323 GTX HITSUBI. G VR-4 TOYOTA C. GT4 PEUGEOT V MAZDA 323 4WD MAZDA 323 4WD NISSAN S. GTI-R NISSAN S GT!-R MlTSUBISHl GAL

10 P bekymmer? Ta bussen! ostgotatratikenu ST-NR KLASS F0RARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 21 A-N4 GERT BLOMQUIST I LENA LINDBERG 11K SliVSJO NISSAN S GTi-R Anmlare BILSPORT RALLY MAGAZINE. HOLNDAL 22 A-A4 KARL-JOHAN LOVGREN I C-H ZETTERBERG SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 23 A-A4 Anm&lare : UPLANDS GOLV o ljagg. UPPSALA PETER FRIBERG I BENNY LOCANDER LUDVIKA.11S AUDI QUATTRO C 24 A-N4 JOHAN KRESSNER I J0RGEN EDSTROM Anmillare : TAIPAN RACING. ENKOPING VALLENTUHA 11K 11ITSUBI. G VR4 25 A-N4 EDDIE HORSING I KENNETH HOLM Anmillare : TEAM DALSBRO BIL. 0REBRO OEGERFORS RC MITSUBISHI GAL. 26 A-N4 ME ANDERSON I ME GUSTAVSSON SMK UPPSALA MITSUBI. G VR4 27 A-N4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST SMK 0STG0TA NISSAN S. OTi-R 28 A-N4 ANDERS RADsTROM 1 LARS-OVE LARssoN 11K HATTEN 11ITSUBI. G VR4 29 A-N4 Anm&lare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB CHRISTER NORLING I OVE OLSSON RASBO MK MAZDA 323 GTX 30 A-N4 AnmKlare : MAZDA TEAM SWEDEN HENRIK MORIN I THOI1AS HALLBERG NORRBOTTENS 11S SUBARU LEG. RSR 31 A-N4 STEFAN AXELSSON I SVEN-OLOF LEANDER SJ(FFLE 11C NISSAN S GTi-R 32 A-Al Anmillare : KYRKBACKEN RALLY TEAM. SJ(FFLE CEI10NI OHLSSON I GORAH L0HHI1ARK TEAM SKOGSI.KARHA CITROEN AX SP. 33 A-A3 Anm&lare : CITROEN DEALER TEAM SWEDEN MAGNUS GUSTAVSSON I KENNETH G0RAHSSON Anmlllare : SOS LOKALvi.J<DCENTER. STOCKHOLM SKEPPTUHA 11K CITROEN 8X 16V 34 A-A3 BJORN BLOI1QVIST I KENNET 8J0RKI1AH IIUDDINGE 11K VW GOLF GTi 16V 35 A-A3 ANDERS NILSSON I PER SCHLEGEL SMK ARBOGA OPEL K GSi 16V 36 A-A3 Anmillare : TEAM MES BAGERI. KUHGSOR KJELL HANSSON I CHRISTIAN BODEN GNESTA 11K VW GOLF GTi 16V Anm4lare COCA COLA COMPANY SWEDEN 37 A-NAT KIM SEVIUS I 11IKAEL JANSSON 38 A-NAT ANDERS MATTSSON I PER NILSSON 39 A-NAT BERTIL JOHANSSON I!d.J<AH EKHOLM 40 A-NAT JONAS KRUSE I TORBJORH HENRIKSSON 41 A-NAT TOI1AS HANSSON I 11IKAEL OLOFSSON 42 A-N4 GUNNAR ERIKSSON I ANDERS ERIKSSON 43 A-A4 ARNE ftadstr011 I KRISTER ENGSTROM Anmillare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB 44 A-N4 PATRIK IIOLI1LUHD I 80 BERGLUND 45 A-A3 ME CARLSSON I ANDERS KARLSSON Anm&lare : SVEPROL AB, NORRK0PING sl(ffle 11C VOLVO 240 STUGUHS 11K OPEL ASCONA SMK TROLLKliTTA/1 SAAB 99 FILIPSTADS 11C VOLVO UHKFORS MC VOLVO 240 RASBO 11K 11ITSUBI. G VR4 MK HATTEN AUDI C QUATTRO KILS 11K HITSUBISHI GAL. SI1K 0STG0TA VW GOLF GTi 18 19

11 LORDAG 1 9 SEPTEMBER Endast \da9 BIG MAC 20: Ord.pris 25:50 Traffa vara inbjudna kandisar. Vi sanker priset pa Big Mac"M till20 kr. Av detta gar 10 kr till Ronald McDonald Hus TM vid Huddinge Sjukhus, dar langtidssjuka barn tillsammans med sina foraldrar ska kunna bo i en hemliknande miljo nara sjukhuset... NORRKOPING... vznner i liingden 20 21

12 Flygfraktspecialisterna till din tjiinst Reguljar export Exportsamlastning Helcharter Delcharter Systemtransporter Legalisering A lmportspedition lmportsamlastning Tulldeklaration Tullager Finansadministration Expressbilstrafik AIR CARGO EXPRESS NORRKQPINGS FL YGPLATS KUNGSANGEN Telefon SCANDIC HOTEL NORRKOPING Bis TRLe PATRON -liirdag kl serverar vi RALL YMIDDAG 100:- Entrecote m. BearnaisesAs och Pommes Frites samt en flaska starkol Valkomna m Motormannens Riksforbund Bli medlem du ockscl! Ga plus ak buss! Kop manadsmarke ST-NR KLASS FtlRARE I KARTLXsARE 4 6 A-A3 KURT APPEL QVIST I DO ROTHE BXCKWALL 47 A-A2 PIERRE ANDERSSON I TOMMY ANDERSSON 48 A-Al BOSSING KARLSSON I GUNNAR NILSSON 49 A-A2 HAMAN HUL T I LEIF FREORIKSSON 50 A-A2 PETER NILSSON I PXR ERI KSSON 51 A-A3 OORAN PARKHEDEN I ANDERS BERGE Anmi!lare : EUROPCAR. SOLNA 52 A - A3 B-G GUNNARSSON I TOMMY SXVEVIK Anmillare : TEAM HIGH-SPEED RACING, 53 A-NAT TONY JANSS\.)N I BOSSE ERIKSSON AnmKlare : ELWA MOTORS AB. TYRESO 54 A-NAT JAN BONNEVIER I JAN AKE HEIMER Anmlilare : TEAM REJHES MOTORSPORT 55 A-NAT JOHAN OSKARSSON I FREDRIK JENSEN Anmli.lare : MOTORCENTRALEN, TUN!SKILSTUNA 56 A-NAT MAGNUS KARLSSON I THORBJCiRN OLOFSSON Anmillare : TEAM REJMES MOTORSPORT 57 A-A3 BJtlRN PERSSON I DICK LARSSON KLUBB JliMTLANOS MK MSK KVARNVING. LINKtlP INGS MS BJtlRKVIKS MC SMK HlU.SINGE HlU.ARtlARNAS MK KULLINGS MS ALMUNGE MK NORRKtlP INGS MK ESKILSTUNA MK tlstergyllen RC HUDDINGE MK 58 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I DANNE SAMUELSSON ESKILSTUNA MK Anmi!lare : MOTORCENTRALEN I ESKILSTUNA A8 59 A-NAT JARI SAARINEN I JtlRGEN CARLSSON MSK KVARNUING. Anmi!lare : DXCKRING RALLY TEAM. LINKtlPING 60 A-NAT OLA AXELSSON I RAGNAR LARSSON SMK vxsteris Anmli.lare : AXELSSONS BUSSTRA.FIK AB. V-As 61 B-A2 TORGNY MOGREN I BO WIBERG HXLLEFORS MK Anmi!llare : OPEL TEAM SWEDEN 62 A-A4 ULRIK l'redrikson I KANINGE MK Anmi!llare : AB ARNEWID. MOLNDAL 63 A-A4 LARS FLYNING I KJELL HtlGBERG TAXINGE MK 64 A-A4 BERNDT CARLSSON I ANDERS TCiRNSTRCil1 LINKtlP INGS 11S Anmalare : HAMAN SUNOVALL BIL AB. LINKCiPING 65 A-A4 11IKAEL GUSTAVSSON I DANNE PETTERSSON BXRKE MK A-A4 A - N4 A-N4 Anmlllare KP RACING I AUTO POWER. GAANGESB. ANDERS NORSTEOT I TOMAS THORSZELIUS Anm4lare : SLOTTS AB. VPPSALA YNGVE LARSSON I K 00BECK LARSSON OORAN AKERLUNO I THOMAS CARLSSON Anm8.lare : ELMROTHS BIL. KATRI NEHOLM SMK UPPSALA STOCKHOLMS BK KATRINEHOLMS MK bst9atatratiken O BIL VW GOLF 16V NISSAN S. GTi PEUGEOT 205 RY PEUGEOT GTi 205 OPEL CORSA GSi VW GOLF 16V OPEL K GSi 16V FORD RS2000 VOLVO 240 FORO ESCORT RS VOLVO 240 VW GOL!' 16V FORD ESCORT MK2 FORO ESCORT OPEL KADETT GTE OPEL CORSA AUDI COUPE QUA. TOYOTA C. GT4 MAZDA 323 4WO VW GOLF G60 RY. MITSUBI. G VR4 MAZDA 323 T 4WD NISSAN S OTi-R 22 23

13 Vardekortet - 23 % rabatt pa kontantpriset! Ersatter rabatthaftet ostgotatratikenu ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL SakerhetsbUte RallyEiit och Sabelt. -=-I Personllg sakerhet Sparco overaller, underklader, handskar, skor etc. -1 Stolar Cobra och Sparco Ratt Luisi i mocca. Fjadrar och stotdampare RallyEiit fjadrar och decarbon enrors gasdampare. Slick 50 PTFE baserade smorjadditiv for motor och vaxeiima samt fett. fzii sportfiiidrar Sankta fjadrar Enrors gasdampare For en sportigare bil... Luisi rattar I poluretan, Iader och tra Komplett sortiment bilvrdsartiklar och allmanna tillbehor f,jyv'fl... RallyEiit biltillbehor AB 69 A-N4 LASSE SALLSTRdM I ULF LARSTRANC JAMTLANCS MK FORO S COSWORTH 70 A-N4 BJdRN GUSTAFSSON / JAN PETTERSSON HANINGE MK TOYOTA C. GT4 71 A-N4 ANDERS JANSSON / L-G ANDERSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 GTX Anm4lare : BIL AB KARL WALLIN. KATRINEHOLM 72 A-N4 BJORN ACOLFSSON I KJELL BYRSTRANC STOCKHOLMS BK TOYOTA GT 4 Anmalare : SPANGA BILCENTRUM 73 A-NAT PETER FRECRIKSSON I MIKAEL ANDERSSON NORRKOPINGS MK VOLVO 240 Anm4lare : TEAM REJMES MOTORSPORT 74 A-A2 LIZBETH KERTTU / C WIDERSTR0M A-SSON STENUNGSUNOS MS OPEL CORSA 75 A-A3 JOHNNY ERICSSON I ANDERS HAMMARLUNC TAXINGE MK PEUGEOT 309 GTi 76 A-NAT JERKER JAKOBSSON / MATS CARLSSON NORRK0PINGS MK OPEL ASCONA 8 77 A-NAT OVE STERNELING I JOHAN WRETEMARK SMK MOTALA OPEL ASCONA B 78 A-A3 TOMMY KANRELL I PER STROM SOLNA MS VW GOLF GTi 79 A-A2 LOTTA LUNCQVIST I LOTTA WENNBERG MK RIMO OPEL CORSA A-NAT MIKAEL LOOV I STAFFAN CANIELSSON RASBO MK OPEL ASCONA Anmiilare : UPPSALA KYL &: EL AB B4 85 A-NAT THOMAS RYRVALL I MIKAEL JUTERYC SMK NYKOPING OPEL ASCONA A-N3 JAN LEVIN I BIRGITTA LEVIN LIMA MS PEUGEOT V A-N3 CLEMENS ANDERSSON I RAYMOND ERIKSSON Anmiilare : TEAM JE : s. MA.RSTA LUCVIKA MS OPEL K GSi 16V A-N3 LARS-OVE OLSSON I FORSHAGA MC OPEL K GSi 16V A-N3 NILS FLYGARE I RONNIE JOHANSSON SMK HECEMORA OPEL GSi 16V 86 A-N2 L-G ANDERSSON I ANDERS WANN BORLANGE MK OPEL CORSA GSi 87 A-N1 ANDERS SODERBERG I KARL-ARNE FORSMAN Anmiilare : SUZUKI SPORT SWEDEN GNESTA MK SUZUKI MK2 88 A-N1 GORAN HAMMARSTROM I JORGEN SPERL SMK GAVLE SUZUKI GT 1 89 A-N1 PAR ALM I GORAN LENNARTSSON FILMS MK MAZCA A-NAT KARL-ERIK HOGBERG I JAN ALKEHEC NORRKOPINGS MK OPEL ASCONA B Anma1are : LAsSMECEN AB. NORRKOPING 91 A-NAT ANDERS ERICSSON I MAGNUS HEDIN HUCCINGE MK OPEL ASCONA 92 A-A3 GORAN GUSTAFSSON I LARS LJUNGGREN SMK ARBOGA OPEL KADETT GSi 93 A-A2 JONAS WIGREN I GORAN SVENSSON Anmilare : STATOIL BILAM AB, VALDEMARSVIK SMK VALCEMARSVIK VW GOLF GTi 94 A-NAT HAKAN IANGKVIST I LEIF NORCLUNC FAGERSTA MK VOLVO 142 Anmalare : ERIKLUNCS MERI AB. ANGELSBERG 95 A-NAT KJELL RINGSTROM I GORAN ADOLFSSON GNESTA MK OPEL ASCONA 96 A-NAT NICLAS BERGQUIST I THOMAS J OHANSSON NORRKOPINGS M OPEL ASCONA B Anmiilare : BP i FINSPANG LINKOPING BILTILLBEHOR & RESERVDELAR TILL ALLA BILAR MJOLBY MOT ALA NORRKOPING TRANAS

14 Prova turistbiljetten - ett dygn 60 kr tre dygn 120 kr ostgotatratikeno LivfOrsCkringen for din motor. ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 97 A-A4 ANDERS FLOREN I CURT ROSEN Anllla1are : _KAK 110TORSPORT, STOCKHOLM KAK STOCKHOLM UW GOLF RALL Y!!: 98 A-NAT MICHAEL NILSSON I ike ANDERSSON ATVIDABERGS 11K VOLVO A A3 LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA 11K OPEL GSi 16V Anm4lare : CASINO MONTE CARLO, STOCKHOLM 100 A-A2 TORBJORN HANssoN 1 LARS ike CARLSSON SMK ostgota UW GOLF 11KI 101 A-A4 TORBJORN ANDERSSON I STEFAN KVARNSTROI1 SMK GKVLE MAZDA 323 TURBO Anllllilare : vllllingby ING. 8YRI. 102 A-A3 PEDER ANDERSSON I PATRIK KNUTSSON NABSJO 11K OPEL K GSi AnmKlare : TEAM NJUDUNGS BIL, VETLANDA 103 A-A1 KENT KARLSSON I GERRY HOLM LINKOP INGS 11S CITROEN AX SP. Anllllilare : TEAM l\xelius BIL AB. LINKOP ING 104 A N3 ANDERS NYSTEDT I VALLENTUNA 11K PEUGEOT V Anmillare : TUM JVC, SVERIGE 105 A-N1 INGE JOHANSSON I LARS WALLENTINSSON 11K RAMUNDER SUZUKI GTi 106 A-A1 LARS STORM I STIG LINDBERG STENUNGSUNDS 11S PEUGEOT A-N3 KJELL FRIBERG I JAN OSTH STOCKHOLMS BK PEUGEOT V Arua8.lare : TEAM JVC, SVERIGE 108 A-N1 LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YORE 11K PEUGEOT RALL YE 109 A-A1 HARRI ONTTONEN I THOMAS JONSSON SMK 11XRSTA SUZUKI GTi 110 A-Al LASSE LINDHOLM I KENNETH WEDBERG SKEPPTUNA 11K TOYOTA STARLET Vi korde mil* i en fabriksny bil med Nya Mobil 1 Rally Formula. Sedan plockade vi isar motorn for fingranskning. Gissa vad vi upptackte? lngenting. Det gick inte att se nagot motorslitage overhuvudtaget. Det ar otroligt vad varldens mest avancerade motorolja kan gora. med regelbundna kontroller och byten av bl a olja och filter. Nya Mobill Rally Formula. Anm8lare : tjpplahds BIL & HUSVAGNSCENTRUM 111 A-A2 BENGT-OLOF THURESSON I HENRIK THURESSON WXXJO 11S 112 A-N1 CLAES ERINGSP'ORS I ROLF LIDBERG KULLINGS 11S Anm».lare : TEAM HIGH SPEED RACING, TUN NAT KENT LOF8ERG I PI!R JANSSON HUDDINGE 11K NAT CHRISTER LARSSON I STEFAN ELDH SMK OSTGOTA NAT MAGNUS RINDEBY I PETER ERIKSSON SKEPPTUNA 11K Anllllllare : TEAM RED LINE OIL, TABY NAT WI!INE JOHANSSON I PETER ANDERSSON SMK 110TALA NAT FREDRIK HULTMARK I JOHAN ROSENQUIST I.TVIDABERGS MK 118 B-NAT KRISTER HANNING I LENA NICANDER NORRKOPINGS 11K Al ROBERT ALMEVIK I SVEN ALMEVIK LINKOPINGS MS AniDUare : SVEN ALMI!VIK 8IL AB. LINKOPING A2 ANDERS SKOLD I ANDERS EDMAN SMK OSTGOTA 121 C- N1 GOSTA ANDERSSON I BUB8I WALLIN KOLSVA MS Anmllare : AHDERSBERGS INC. SERVICE, GXVLE 122 C-NAT JANKE LINDQUIST I JONAS ERICSON MSK KVARNVI NG. Anm4l are : MOBILTEKNIK RALLY TEAM. MOTALA PEUGEOT 205 GTi CITRO!N AX SP. OPEL ASCONA FORD ESCORT UW GOLF 1600 VOLVO 140 VOLVO 240 OPEL KADETT GTE SUZUKI GTi SAAB SEDAN VIP TOYOTA STARLET VOLVO

15 Gislaved ' STALLNING I SM I RALLY 1992 Klass: Stora grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Mats Jonsson Forshaga MK 20 2 Leif Asterhag Huddinge MK 15 3 Per Eklund MK Team Westom 12 4 Bjorn Johansson MSK Kvarnvingar 4 5 B-G Bergstrom SMK Horby TotaH DEN HAR NYHETEN LAR DU INTE HORA MYCKET AV! Nya komfortdacket Speed 316 har utmarkta egenskaper i alia vag lag- samtidigt som det rullar tystare an manga andra breda dack. Sa viii du forbattra din f6rarmilj6 med tysta, bekvama Speed 316- hor efter hos oss! nftl psst:/3/s HOR!> MINDRE- MARKS MER Klass: Lilla grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Per Svan Borlange MK - 2 Harry Joki SMK Sala 23 3 Jan Bjore Eskilstuna MK 12 4 Magnus Gustavsson Skepptuna MK 17 5 Bossing Karlsson Linkopings MS 15 Klass: Stora grupp N Plac Forare Klubb 1 1 SOren Nilsson Kils MK - 2 Roger Ericsson Kolsva MS - 3 Stig-Oiov Walfridsson MK Ratten 12 4 Kjell Olofsson Kullinge MS 6 5 Gert Blomqvist MK Savsjo 10 5 Kenneth Backlund Vara MK 15 Klass: Lilla grupp N Plac Forare Klubb 1 1 Jan Levin Lima MS 13 2 Clemens Andersson Ludvika MS 8 3 Anders Soderberg Gnesta MK 20 4 Lars-Ove Olsson Forshaga MC 23 5 Lars-Goran Andersson Borlange MK TotaH TotaH , , Totalt "r BILLACKERIIII TV AKOMPONENTLACKERING POLEAING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PlATARBETEN Rydsattersvagen Linkoping Klass: Nationella Plac Forare Klubb 1 1 Kim Sevius Saffle MS 15 2 Nils-Erik Axelsson Ydre MK 4 3 Bertil Johansson SMK Trollhattan 9 4 Anders Mattsson Stuguna MK - 5 Jonas Kruse Filipstads MC 20 6 Joakim Andersson Umea MK Totalt

16 Tivlings arrangorer Nar Ni behover hyra digitalur till Edra tavlingar Vi har aven digitalur med skrivare. Sjalvhaftande siffror, dekaler, alit i forekommande pilningsmaterial. Stor sortering av priser GAMED I DEN EUROPEISKA GEMENSKAPEN. --::: EuroShell har oppnat Europa, langt fore Det galler i 21lander och pa over Shellstationer i Europa varav mer an 800 i Sverige

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7 1 8 4 WD Magnus Henriksson SMK Linde Mitsubishi EVO 7 Fredrik Henriksson Rasbo MK Mazda 323 Larsson Peter Dahlgren Huddinge MK SKAB Ford Es Cosworth Jesper Ulfser 2 4 Dick Larsson Jessica 3 13 2:16,61

Läs mer

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP Tot B/ 0 Klass: Debut ntal Startande: 0 Johan Sundin/Gunnar Sundin nnan/gnesta Mk - Fiat Fullf.

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK Officiell Resultatlista Mjölkpallenpokalen Gnesta MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare Pl Pl. Klubb - il - nmälare SS/SP SS/SP SS/SP Tot / Klass Debut ntal Startande: 0 Henrik R.Zotterman/Linda Nilsson

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40 9 Maj A/B/C WD Startnr FörarNamn Klubb Bil AnmlNamn 8 9 0 0 Håkan Eriksson Catarina Gustavson Mattias Ekman Göran Adolfsson Johan Olsson Annelie Fagerström Johan Nyberg Magnus Nilzon Ulf Pettersson Ulf

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Carfixrallyt. Tot. Tot

Carfixrallyt. Tot. Tot Utbildningsrally Mattias Engvall Mats Engvall Mikael Wallon Jimmy Wallon Jessica Larsson Dick Larsson 1 1 SMK Gävle VW golf 2 2:48,96 2:27,47 1:26,79 1:06,07 7:49,29 2 2 Eskilstuna MK Volvo 244 2:51,59

Läs mer

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt Pl Debutanter SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 D Tomas Eriksson Ohlsson Robert Walér 2 2 D Jimmy Kullander Robin Tenselius 3 100 D Robin Hellström Carl Bidell Östgöta Bilsportförening Katrineholms MK Järbo MK

Läs mer

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:-

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:- PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND 20:- .. - TAVLINGSLEDNING ORG.KOMMITTE: Jan Collan,.Jan Andersson Claes Lundqvist, Lars Axelsson, Lars-Erik Nilsson, Roland Nore' n T AVLI NGSLEDARE:

Läs mer

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare Officiell Resultatlista Holmenskograllyt SMK Östgöta 009-05-0 Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare 5 6 7 8 9 0 6 0 6 0 5 Klass A-förare wd Antal Startande: Mats Jonsson/Johnny Johansson Forshaga MC/SMK Lindesberg

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT Rally DM 2004 Tävling 1, 040501 Älmhults MK Silverratten Tävling 2, 040522 Ljungby MK Midsommardansen Tävling 3, 040619 Emådalens MK Roja Rundan Tävling 4, 040828 Wäxjö MS Dackefejden Tävling 5, 040925

Läs mer

Klass 6 - Ungdomsrally

Klass 6 - Ungdomsrally Arr: SMK Märsta Sandström El-Sprinten /-0 Klass - Ungdomsrally Plac Nr Fö:kl Förare / Kartläsare Klubb / Anmälare Bil Omg Omg Omg Totalt U Gustav Thorsell Rasbo MK Suzuki Swift GTI Barbro Kulling Thorsell

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

VALÖ- Sprinten 2010-03-07

VALÖ- Sprinten 2010-03-07 00-0-0 Pl. Fö. St.nr Klass WD kl. kl. 0 Förare/Co-driver Klu/Anmälare Bil SS SS SS Totalt Diff Magnus Henriksson SMK Linde Suzuki a Johnny Björk Ignis Super 00 :, :, :, :, 0:00,0 Johan Holmerg Gotlands

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Stnr. Stnr 12 Kartläsare Anmälare Summa Original C + Grp N 0-1400. Arr: Norrköping MK Pekingsnurren-Hjerpesprinten 6/11 2010. plac.

Stnr. Stnr 12 Kartläsare Anmälare Summa Original C + Grp N 0-1400. Arr: Norrköping MK Pekingsnurren-Hjerpesprinten 6/11 2010. plac. plac Tot 6 Kartläsare Anmälare Summa Veteran (Klassiska och veteran) 1 33 1 C Sune Westerlund Eskilstuna MK VW 1303 S 2:17,75 2:21,56 2:19,28 6:58,59 Magnus Tranefors 0 2 42 5 A Håkan Gustafsson Linköpings

Läs mer

Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Tot

Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Tot Svealandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion Arrangör: Strängnäs AMS 25/5-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Platssiffra Bästa tid 25 Jonas Andersson Orust MS 1 Volvo C30 (8) 1.55,87

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L

Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L Nr Namn Klubb Bilmärke Seniorer 72 Anton Wendel Carlsborgs MK Saab 51 Peter Johansson Finspångs MS saab 41 Stefan Andersson SMK Trollhättan VW 18 Magnus

Läs mer

RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27

RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27 Strängnäs AMS RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27 Förare Klubb Bilmärke Lic Bilkl SS 1 SS 2 TOTALT Plac S-nr Kartläsare Regnr kl *) Klass 2A A- förare Grupp H 7 1 2 Janne Pettersson SMK Nyköping VW Golf

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : Tjust MK 2-9-8 Tjustknäppen Plac. Fem bästa 87 A Cindy Brüggemann Tjust MK 4:54,6 5:3,2 4:4,7 5:28,5 2.34, Tomas Holgersson Tjust

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Startlista Guttstasprinten, Kolsva MS 30/5 2009

Startlista Guttstasprinten, Kolsva MS 30/5 2009 Startlista Guttstasprinten, 30/5 2009 Deb. 301 Rolf Karlsson SMK Arboga Standard Hans-Erik Karing SMK Arboga 302 Peter Fixell Volvo V50, standardbil Ingrid Fixell Veiret 303 Marcus Spisäng Volvo 240 Daniel

Läs mer

Slottssprinten 13 Juli 2013 Katrineholms MK / Ericsbergs Slott

Slottssprinten 13 Juli 2013 Katrineholms MK / Ericsbergs Slott Slottssprinten 13 Juli 2013 / Ericsbergs Slott Föråk 05 Mikael Wisti Volvo 240 Bengt Lank 04 Frank Mårdh Norrköpings MK Opel Ascona 400 Magnus Nilsson 03 Göran Åkerlund Toyota Starlet Linda Åkerlund 02

Läs mer

Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008

Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008 Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008 Deltävlingar 1. 08.05.10 Norkköpings Mk Carl Lamm-Rallyt 2. 08.06.14 SMK Nyköping MABI-Rallyt 3. 08.08.09 SMK Motala/MSK Kvarnvingarna

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134 SVENSKT MÄSTERSKAP I BACKE 2013 - Klass 1 -Rallycrossbilar Super Nationella 2 wd TÄVLINGAR: 1-2 ) 10-11/8, 3-4) 24-25/8 SMK Sundsvall, 5-6) 7-8/9 Lima MS 1 101 Jimmy Holmkvist Gestrike RT Kaatalysatoråtervinning

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Officiell resultatlista Höglandsrallyt

Officiell resultatlista Höglandsrallyt A-B-förare Grupp E 9 1 8 B Stefan Ottosson Vetlanda RRC 2 SE 0 0 15.45,8 0.30,5 Sofie Adolfsson 0.00,0 5.21,7 5.13,5 5.10,6 36 2 10 B Nicklas Eriksson Gullabo RC GT SE 0 0 17.11,0 1.55,7 Camilla Andersson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD

VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD 1 77 Tony Karlsson Flens MS Volvo 3:59,800 1:47,200 3:17,400 Per Carlsson Flens MS 242 0:00,000 9:04,400 Anmälare: Anmälare: T.MÅNSSON ÅKERI o TRP AB 2 76 Lars Lindqvist

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : Linköpings MS 29.9.26 BEFAB - trofén Plac. Fem bästa totalt 78 A Tony Jansson Almunge MK Ford Escort Rs.2 3:5,2 2:38,9 6:32,2 8:,5

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista. Zabra-rallyt Nybro AC 9 juni '12. A-B-förare Grupp E. Plac Stnr Fkl Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 Trp Totalt

Resultatlista. Zabra-rallyt Nybro AC 9 juni '12. A-B-förare Grupp E. Plac Stnr Fkl Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 Trp Totalt A-B-förare Grupp E 2012-06-09 20.37 1 1 C Carl Ryke Karlskrona AK VW Golf 5.45,4 2.49,1 7.20,6 6.52,7 22.47,8 Evelina Mårtensson Karlskrona AK Festo AB 2 3 B Lars Elfver Gränna MK VW Golf 5.55,1 2.50,1

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun Startlista Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun Nr. Klass Förare / Kartläsare Klubb Bil / Anmälare 1 6 Pär Hedlöf SMK Dala Falun Opel Ascona Åke Eriksson 2 6 Johan Eriksson Stefan Gustavsson Opel Kadett

Läs mer

Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010

Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010 Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010 Tävl-1 RallyXplosion 29/5 Tävl-3 GästabudsTrofén 10/7 Tävl-5 KMK-Trofén 9/10 Tävl-2 TrendAB-Rallyt 19/6 Tävl-4 EMK-Kannan 18/9 (Tävl-5 UngRally, Gnesta 25/9) Klass

Läs mer

Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande

Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande 1 3 Pontus Åhman Almunge MK Opel 4:24,300 2:43,800 2:52,100 Mikael Åhman Almunge MK Corsa B 0:00,000 10:00,200 2 1 Jari Liiten SMK Hälsinge Ford 4:20,100

Läs mer

Debutant 301 Roger Nyman Ludvika MS D Skoda Emil Persson Ludvika MS Std Octavia Anmälare: Team Racepart Sweden

Debutant 301 Roger Nyman Ludvika MS D Skoda Emil Persson Ludvika MS Std Octavia Anmälare: Team Racepart Sweden 2015-05-02 Anmälningslista Violenrallyt StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Föråkare 904 Peter Larsson SMK Nyköping C VW Grupp E Golf I 903 Lars Lindros Katrineholms MK B

Läs mer

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification 1 1 19 128 * Arne Bäckström Haninge MK Audi quattro 0 0 1.36.26,4 Björn Wessel Nääs Bilservice AB SE 1.45,0 3.53,6 4.11,5 3.15,6 2.57,1 6.15,1 5.55,2 6.24,0 8.28,8 5.03,4 4.31,6 13.07,5 2.21,7 6.05,7 13.18,9

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

4 Jimmy Kujanpää Södertälje KRC C Suzuki Lars-Erik Kirmo Vallentuna MK Grupp N <1400 Swift GTI Mk1

4 Jimmy Kujanpää Södertälje KRC C Suzuki Lars-Erik Kirmo Vallentuna MK Grupp N <1400 Swift GTI Mk1 2015-01-31 Anmälningslista LBC-Ruschen StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell 1300 RallyCup 1 Jan Erik Eriksson Ludvika MS A Suzuki Magnus Nilsson Katrineholm MK Grupp N

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista Höstracet 2015

Resultatlista Höstracet 2015 Resultatlista Höstracet 2015 St.Nr Debutant Klubb Bil Anmälare 1 2 3 400 Anthon Henriksson Örsundsbro MK Opel x x x St.Nr Junior Klubb Bil Anmälare 1 2 3 Sa Final 008 Alexander Norman SMK Hedemora Volkswagen

Läs mer

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8 Snr Tvk Lk Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 Trp Totalt Ungdomsrally 3 12 J Filip Håkansson Asarums MS Suzuki Swift MK1 03:47,9 02:53,2 02:03,2 03:38,4 03:47,1 02:47,8

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : 22-4-2 Rally Gotland Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 Fem bästa totalt 7 A Björn Adolfsson KAK Motorsport 5:39,7 3:5,3 5:44,3 7:45,3

Läs mer

Officiell resultatlista AM Snapphanerally

Officiell resultatlista AM Snapphanerally Rallyshop.se - Junior Challenge = förare 18-23 år. (Bilklasser-Se inbjudan) 1 1 101 A Tom Kristensson SMK Hörby Volvo 940 SE 0 0 58.03,1 Mikael Ottosson SMK Hörby Team 4240 0 0 4.47,3 9.52,2 10.56,2 4.41,0

Läs mer

2 83 Per Johansson SMK Trollhättan A SAAB 4,59 1,43 11,31 28,51 Tony Carlsson - Bilklass 2 93 Kit Car 5,08 5,30 0,00

2 83 Per Johansson SMK Trollhättan A SAAB 4,59 1,43 11,31 28,51 Tony Carlsson - Bilklass 2 93 Kit Car 5,08 5,30 0,00 Totallista Rally Nordvärmland 2000-01-05 Plac StartNr Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-Kl/B-kl Bil/Modell SS 1/SS 2 SS 3/SS 4 SS 5/Prick Total 1 200 Daniel Carlsson Säffle MC A Toyota 4,42 1,41 11,26

Läs mer

Semesterturen. Södra Sunnerbos MK. 2 juli 2011

Semesterturen. Södra Sunnerbos MK. 2 juli 2011 Page 1 of 8 Semesterturen Södra Sunnerbos MK 2 juli 2011 Tp Kp Klass Snr Förare Klubb Bilmärke Totalt Diff tot Kartläsare Anmälare Nationalitet Diff kl 12 Ungdoms rally 24 1 12 1 Victor Karlsson Vimmerby

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

KOLSVA MS Hans Persson Pokalen 21-22 cseptember

KOLSVA MS Hans Persson Pokalen 21-22 cseptember Sida 1 av 17 KOLSVA MS Hans Persson Pokalen 21-22 cseptember Final Rally-SM 2001 RESULTATSERVICE har alla förarkommentarer och fortlöpande resultat från sträckorna klicka här Tio fingrar tio SM-guld. Konstaterar

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

VOC / Grupp N <1400 6 Ove Söderlund SMK Sala A Volvo VO 244 Anmälare: Gullvalla Rallyteam

VOC / Grupp N <1400 6 Ove Söderlund SMK Sala A Volvo VO 244 Anmälare: Gullvalla Rallyteam 2012-06-16 Anmälningslista Violsprinten StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Ungdomsrally 1 Jari Liiten SMK Hälsinge J Ford Grupp E Escort Mk 5 2 Patrik Johansson Rasbo MK

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Cosworth 9:11,0 18:45,9 Entrant: Malmstugans Bilservice

Cosworth 9:11,0 18:45,9 Entrant: Malmstugans Bilservice 005-0-08 Bergslagsrallyt Pos No Dc Official final Results Total list 90 starting Driver/CO- Driver Club/Country Class Make/Model SS /SS 5 Pen/Total Diff C/L 6 A John Karlsson Taxinge A-förare 4 wd Ford

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014

ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014 ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014 Ungdom T1 T2 T3 T4 Tot Elias Lundberg Ungd. Volvo244 SMK Sala 20 25 20 65 David Barfeld Ungd. Opel Corsa Haninge MK 22 22 44 Isa Kolmbäck Ungd. Saab 99 Taxinge MK 20 18 38 Mattias

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t Arrangör : Datum : Tävling : Gotlands MF Bilklubb 23-24/4 2004 Plac 1 37 A Grupp H 4WD John Karlsson Taxinge MK Ford Escort Cosw 47:18 Thomas Carlsson Katrineholms

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : 28.4.25-26 Tävling : Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 Fem bästa totalt 43 A Stefan Pettersson Ford Escort Coswort 6:32, 3:54,9 :4,3 7:3,5 3:42,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Klassiska Rallycupen (KRC)

Klassiska Rallycupen (KRC) 2009 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET REGLER Klassiska Rallycupen (KRC) och Historiska Rallycupen (HRC) för Historiska Rallybilar Utgåva November 2014 HRY_Regler_Klassiska-Historiska_Rallycupen-2015.doc

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Silverratten. Älmhults MK. 2 oktober 2010

Silverratten. Älmhults MK. 2 oktober 2010 Page 1 of 6 Silverratten Älmhults MK 2 oktober 2010 Tp Kp Klass Snr Förare Klubb Bilmärke Totalt Diff tot Kartläsare Anmälare Nationalitet Diff kl Alla klasser 1 1 3 7 Åke Jacobsson Emådalens MK Ford Focus

Läs mer

2 Kjell Andersson Skepptuna MK A Volvo Anders Karlsson Skepptuna Grupp H 142. 3 Tom Axelsson Almunge MK A Ford Mats Haag Skepptuna MK App K Escort BDG

2 Kjell Andersson Skepptuna MK A Volvo Anders Karlsson Skepptuna Grupp H 142. 3 Tom Axelsson Almunge MK A Ford Mats Haag Skepptuna MK App K Escort BDG 2008-05-31 Anmälningslista Midnattsspecialen StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Grupp H 66-74/App. K 1 Janne Westlund MK Kopparberg A Opel Thomas Johansson Forshaga MC App

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

A-förare 2 WD 13 Mikael Wisti Fagersta MK A Volvo Bengt Lank Fagersta MK App K 244

A-förare 2 WD 13 Mikael Wisti Fagersta MK A Volvo Bengt Lank Fagersta MK App K 244 2013-03-09 Anmälningslista LBC-Ruschen StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell A-förare 4 WD 1 Leif Wretman Haninge MK A Mitsubishi Björn Andersen Haninge MK NS4WD Lancer Evo

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer