RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING 18-19 september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992"

Transkript

1 EXTRA LJUS Bosch Big Knick,ord 590 :- :;; ; N U '330 :-/st 4 LITER MOTOROLJA Mobil Rally Formula,ord 348:- NU 200:- Max 1 dunklkund lug-isl.aved DACK TILL KANONPRISER! I -I!ATDIAII- - v.n :.!:r:j:.. \)\) DAGENS RATT \)"'!w'\) serveras mellan kl12-14, 44 '0<;:3 fred den 18/ \; -Rostblff och potatlssallad... 38:- - Kokt/grlllkorv med br0d... 12:- - SmOrgl\sar och kaffe mm PROGRAM. GALLER SOM ENTREBILJETT OSTGOTAKLUBBARNA INBJUDER TILL... VOLVO 'W' RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992 Macken ar under dessa tider bemannad.... TAVLINGSCENTER OPPET FRED LORD VOLVO SPONSORER VOLVO.;-- AB An-Jo Tryck. F ng 92 NORRKOPING HYDRO Gislaved Mobil

2 Bidra till en battre miljo -ak kollektivt bstgotatratikenu VALKOMMEN (') Q) -::; :J "' 0 "' 1ij or: 5 3 g; Q :::r en -C)3-.o3 c. n "'o:::::l n- g en ::r Q) n Q>0:3-.., :J c. ::r.., :C: o 3 Cl> Q) =-!:!. Cl> :c: s. (b Q) ::::IQ)(/) :::0 < Cl>.., Cll: -ll>3cn Q) o ""O Q) ::I Q) Cl> C.11 ;-, "' (.OS"' c. ::I o : 3 c C.11 Cl> 2' Ci : 0 - ()..,.., :-.: QJ: Cl> ::>; - Cl> Q)o "' c; :J mt:s st II iif.,,., cr.oa.jijfu: W..,..,.;r '",, ir 0 ca. en 0 I» ::I - Vi halsar publik, forare och funktionarer valkommen till 1992 ars upplaga av Rejmerallyt. Arets tavling ar i final i SM serien och har som vanligt samlat hela svenska eliten. Vi minns med gladje Hari Jokis fantastiska kerning under 90-ars rallyt. Kan han upprepa bedriften eller far vi se nagon annan uppstickare? Folj tavlingen i skogen och lyssna pa Radio Ostergotland som direktsander hela rallyt. Vi hoppas Ni far en trevlig rallyunderhallning i Ostgotaskogarna. Tank pa sakerheten, placera Er pa sakert avstand fran vagen nar Ni tittar pa forarnas framfart. TACK Ett stort tack till: - Markagare - Norrkopings Kommun - Sponsorer - Forare - Myndigheter - Funktionarer Tack vare Er medverkan ar det mojligt for oss att genomfora tavlingen. TAVLINGSLEDNINGEN 2 3

3 jr-cj {i ar\t ' :?-PI -K I -yat1 ill \ \_.. Valkommen till ''Taxi-strackan" pa Sviestad (stracka 7) JAVt0PA / '[:() f\il if A o \ l N Y \ZJN 0o ly' 1 \ 0vN1 \ 1\')l\ll ' TAxiBILAB LINK OPING _,.,- ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande TAVLINGSLEDNING: Hivlingsledare Tavlingsledare, bitr Tavlingssekreterare Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetschef, bitr. Chefstekniker Chefstekniker, bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro FAX 4JURY Forbundsdomare och ordforande Domare Forbundstekniker Soren Johansson, Linghem. Sievert Lindqvist, Norrkoping. Ake Ohlsson, Kimstad. Jan Skullman, Norrkoping. Lennart Andersson, Skanninge Sven-lnge Franssen, Figgeholm. Jan Skullman, Magnus Bjorkholm, Lennart Johnsson Sievert Lindqvist, Ake Ohlsson Lars Axelsson, Gunnar Larsson, Rune lwung Hakan Stanser Kjell Edelonn Rolf Svensson Sven-lnge Franssen, Stanley Thiman, Staffan Jonsson, Best Arb. REJMERALL YT Box NORRKOPING REJMERALL YT Lars Svenmarker, Karlstad Bertil Nilsson, Harnosand, Sven Gustavsson, Mota Ia Lars-Goran Fridh, Crebro REJMERALL YT arrangeras av Boxholms MK, Finspimgs MK, Linke pings MS, MK Scandia, MSK Kvarnvingarna, Norrkopings MK, SMK Motala, SMK Ostgota, Vastra Ostergotlands MK samt Ostgyllen RC. 4 5

4 VlnGR0//1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTt KEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frasc ha olglas MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi iir iiven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderkatalog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping 9riihanC{di;ybom8il 6D I PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING -.1 g Q) ro '. c - L ::::; ' E... to... L rn C1l ""0... C1l == C1l '0 0 C1l (l) (l) u - >'t: :::l Ol :::l 0..c Ol 0 0 'ro -o aj ro :::1,o... c 01., ro (/) c _... :::CiJr.tl ajol(l)... C1l (l) c 0 Ol >..c (/) > c E a: ro... -,.;:; c (l) +-' C1l.._ -">< = oct) OJ_ E (l) E aj o <><.> 'ro Ol c :.= a. aj c... > c 0 (/) (l) 0 Q. - (l) C1l -oro "0 c ""0 'C1l E> aj _cal>'- - Ol!:;O -o't: - a:ero!> -..c 2>aJ.._Cil oct) 0 E C E > > Ol C Q. C1l C1) C1l oct) - Q.r.tl roe>-o- aj -E ca. (/) oro ro (/) ro Ol ro (l)... 'ro E (/) =: Q. c C1l - > c -. (1)... > ""0 0 '+:::'... oo.._alr.tl-> :.=-ro -o c ro... aj g>-o... -o o o c. c aj - ::: 01 r.tl =-ajcr.tlc1lcu..ol-c:j.._ 010C o E(l)ro. ro o - al= IO..c... u.. >..c c ;:; ro >0 a. ;:; Q:... Q: l: 5 (/) UJ UJ 0 ::;: (/)..., UJ UJ \: 0::: "' 1: s.. Q:...q: :o :.: ::;: z.. =ct ct:... "" I Q: Q: (/) z.. - j :::> 0 0:.:... I $ ffi ';::::;: UJ :::> l: z : a: :cr: UJ Q: :::> 0 j :> 2: :::> :::> I <.oct: oa..... Q: 0 ;:::::. 0 :... 1 $ r< Haltevadsgatan 19, Tel TEL ,

5 VISST KAN DET VARA FARLIGT SAKERHETSANVISNINGAR MED RALLY.... Om du som askadare star i ytterkurva eller pa annan olamplig plats. Tank dig for och uppsok alltid en val skyddad askadarplats. Kom ihag att de tavlande kor fort pa specialstrackorna, det ingar ju i tavlingsmomentet. BLOCKERA INTE TFARTSVAGARNA - STA ALDRIG I VTTERSVANGARNA Niir man tittar pa rally!inns del inijel stiille som iir hell siikert, men nedanstaende bilder visar de farligaste stiillena for ilskadare. Du far inte ga pa en motorvag och likadant galler pa en specialstracka under pagaende tavling. Naturligtvis aker Du inte heller skidor pa vagen. Pad<era ej vid in och utfarter fran specialstrackor, DETTA GALLER I SYNNERHET VID DE UPPMARKTA OCH NUMRERADE AMBULANS INFARTERNA. DU KAN RADDA LIV GENOM ATT PARKERA FCRSTANDIGT. GLOM INTE PARKERINGSLJUSET. OM DET HANDER Du vet val att varje rallybil ar valutrustad utifall olyckan skulle vara framme? Alia rallybilar ar utrustade med: BRANDSLACKARE, fastsatta pa golvet framfor stolarna. LARMFLAGGA, som skall anvandas till att pakalla andra tavlandes uppmarksamhet vid personskada, sa att de vid malet pa specialstrackan larmar att en olycka hant. Flaggan ar placerad pa framre burdelen pa kartlasarens sida..w+++!f +++,,. VANSTER I: I:FNING Jr+++ -t I go HOGER I T-KORSNING +++ go VANSTER I T-KORSNING )-t - " ++(\++ GUPP HOGERS'. :'<G V ANSYERSV ANG _j-tl -t 1-tl FCRBANDSKUDDE, innehallande sjukvardsmaterial for forsta hjalpen. Kudden ar placerad i anslutning till larmflaggan. VARNINGSTRIANGLAR, som skall anvandas till att varna andra medtavlande. Om olyckan har hant, sa kan Du gora en stor och viktig insats genom att anvanda skyddsutrustningen pa ratt satt och ge en snabb forsta hjalp. TAVLINGSLEDNINGENS TELEFON KOM IHAG- RALLY KAN VARA FARLIGT, Nl TITTAR PA EGEN RISK 52 Ver vilnllg och ltilj de anvlsnlngar som Ar person al ger er, om de ber er tlytta p' er, ' ir det lor er egen aikertltt. 8 9

6 GER SERVICE BP FINSPANG * UTHYRNING AV KARROR * MASKINTVATT * UTHYRNING AV BILAR TEL: Alia dagar VALKOMNA s 00STE BILLACKER TRALACKER INDUSTRIFARGER DU PONT GLASURIT STAN DOX STEEL INTERNATIONAL DICKURSBY Slipmaskiner Sprututrustningar EKONOMIPLAT Mer an karosseridelar till 300 bilmodeller. Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen lokalradio, Radio Ostergotland. Linkoping Norrkoping

7 o o bstgotatrafiken.,...- Uinskort Express - aven pa SJ-tagen! \,J Vi bil<lkare dricker KLASSER A1 = GRP A A2 = GRP A A3 = GRP A A4 = GRP A N1 = GRP N N2 = GRP N N3 = GRP N N4 = GRP N NAT = NATIONELL KARSTORPS BVARN Borje Johansson ((( I -c:; o;:o. I c:.... Legorensning Betning Malning Tel , HYDRO 12 13

8 SERVERING Valkommen till var servering J rallyhogkvarteret vid Rejmes pa Lindovagen i Norrkoping. Har serverar vi kaffe, korv, lask och harliga smorgasar under rallyt. Du kan ocksa folja resultaten pa var stora resu ltattavla. PUBLIKSTRACKOR SS Asfaltstracka i Norrkopings Hamn. SS Mariehovsbacken SS Sviestad Motorsportfalt i Linkoping. Dessa strackor ar speciellt publikvanliga med speakerservice, bra publikplatser och parkering. KOMI TID Valkomna! -l, TIDSPLAN 1 :a bil START Tyska Torget Norrkoping MK Scandia ss 1 BPA Hiss strackan SMK Ostgota ss 2 Kontorsbutik strackan Norrkopings MK ss 3 Hydro strackan Norrkopings MK ss 4 Norrkopings Kommun strackan Norrkopings MK Uppehall Rejmes Norrkoping Vastra Osterg. MK Omstart Rejmes Norrkoping Viistra Osterg. MK ss 5 Alltransport strackan SMK Ostgota ss 6 BIMA strackan Norrkopings MK ss 7 Taxi strackan Linkopings MS ss 8 Mobil strackan Ostergyllen RC ss 9 Gislaved strackan Ostergyllen RC ss 10 Falcon-strackan SMK Motala Uppehall Tjallmo Bygdegard Boxholms MK ss 11 Volvokort strackan Finspangs MS ss 12 Sheii/Husqvarna strackan Linkopings MS ss 13 Volvia Volvo forsakrings strackan Linkopings MK ss 14 Sandbolags strackan Norrkopings MK MAL Rejmes Norrkoping MK Scandia Mn-Fre Lor-Son Tyska torget 2, Presenter & Souvenier Tidningar & Tobak Konfektyr & Frukt Tips & Lotteri I orrn brrl\ QJO.tl\luorr!\Ard Vi ilf... onrnwn till en traditionsrik glistgi varcgard mcd gl1d mat. llutt:ll - Cafdt:ria - Triidgardss:ncring - Ft:stlukalcr - Luncht:r - Bt:stiillningar Kunlht:nwr- F:stvaning- Fullstiindiga riittighdt'r Tel rut.:h\' l 'iif'pij.j- Hornl., h ry.: 14 15

9 NYA MAZDA 626. ST0RRE, SiKRARE, bstgotatrafiken.,...- Uinstagen- samma priser som bussen! \,J STARTLISTOR ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL A-A3 JAN BJORE I JAN STROM!SKILSTUNA HK OPEL KAD!TT Anllllilare : AVON RALLY TEAM. STENKULLEN A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALGERSTEDT GULLABO RC TOYOTA C. GT4 f.l A-N4 Anmlilare : TEAM KINHARPS. KRISTIANSTAD ROGER ERICSSON I OLA CARLSSON AniDlilare : SUBARU TEAM SWEDEN A-A4 BJORN ' N ' JOIIANSSON I ANDERS OLSSON KOLSVJ'. HS HSK KVARNVING. SUBARU LEG. RSR MAZDA 323 GTX AniDI!llare : MAZDA TEAM SWEDEN STARKARE Nya 626 Sedan och KombiSedan ar langre och hredare. Kupen r extrcmt saker. Tak och karossidor av forstarkta mcd hoghallf?sthetsstal. Karossen ar 30% styvare. Vaggreppet battre. Kupeljud och vindbrus lagre. ABS pa de fiesta versionerna. Servostyrning. Centra!Uis. Valj mellan 5 vaxlad manuell eller 4-stegs automat. 2,0i16 pa 117 hk eller 2,5i24 V6 pa 167 hk. Var basta tid ar nu! VALKOMMEN OCH PROVKOR! Bransledekl. bland. korn: 0,80 (2,0i16)- 0,98 (2,5i24 aut) 1/mil. Kostn mil kr (910701). mazda (IIJ ij't!jhj;lil;ln ALBACKSVAGEN MJOLBY TEL , ' JOAKIM KARLBERG AB Norrkoping Tel LINKOPING ll l A-A4 A-N4 A-A4 A-A2 A-M A-NAT A-N4 A-A4 A-N4 A-M A-A3 A-A4 A-M A - N4 A-N4 A-N4 THOMAS AADSTROM I ANDERS DAWIDSSON HORGAN OLSSON I TOMAS EHN P-O PERSSON I PER OLSSON AniDJilare : TEAM FORD MOBIL HOTORSPORT PER SVAN / JOIIAN OLSSON ' \ AnmlUare : OPEL TEAM SWEDEN LEIF ASTERHAG I BENNY HELLANDER Anm&lare : TOYOTA TEAM SWEDEN NILS-ERIK AXELSSON I BENGT SUNDEBORN Anllllllare : ANTES MOTOR. NORRTJU.JE SOREN NILSSON I PER-OVE PERSSON AniDKlara : HITSUBISHI RALLIART SWEDEN B-G BERGSTROM I TOMMY BRINK Anllllilare : RON.#.s BIL. HORBY S-O WALRIDSSON I GUNNAR BARTH Anml!llare : HITSUBISHI RALLI-ART SWEDEN HATS JONSSON I LARS BACKMAN Anmiilare TOYOTA TEAM SWEDEN HARRY JOKI I PER JOIIANSSON Anlrllilare PEUGEOT TALBOT SPORT DICK LARSSON I ANDERS BAFVE STEVE OLOFSSON I MARKKU KANGAS Anllliilare : VIB-vlU.LINGBY ING. BYRJ. AB KJELL OLOP'SSON I Anm&lare : NISSAN RALLY TEAM SWEDEN STEN-EkiX ERIKSSON I TOMMY STR6f1 Anmlilare : NISSAH RALLY TEAM SWEDEN KENNETH BKCKLUND / TORD ANDERSSON Anml!ilare : HITSUBISHl RAALI-ART SWEDEN vlu<nas HK KILS HK KOLSVA HS BORLANGE HK HVDDINGE HK YORE HK KILS HK SHK HORBY HK RATTEN FORSHAGA HC SHK SALA RASBO HK HOFORS MS XULLINGS MS SHK SUNDSVALL VARA HK TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 3 23 GTX 4 FORD OPEL CORSA GS! TOYOTA GT FOUR OPEL KADETT HITSUBISHI VR4 MAZDA 323 GTX HITSUBI. G VR-4 TOYOTA C. GT4 PEUGEOT V MAZDA 323 4WD MAZDA 323 4WD NISSAN S. GTI-R NISSAN S GT!-R MlTSUBISHl GAL

10 P bekymmer? Ta bussen! ostgotatratikenu ST-NR KLASS F0RARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 21 A-N4 GERT BLOMQUIST I LENA LINDBERG 11K SliVSJO NISSAN S GTi-R Anmlare BILSPORT RALLY MAGAZINE. HOLNDAL 22 A-A4 KARL-JOHAN LOVGREN I C-H ZETTERBERG SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 23 A-A4 Anm&lare : UPLANDS GOLV o ljagg. UPPSALA PETER FRIBERG I BENNY LOCANDER LUDVIKA.11S AUDI QUATTRO C 24 A-N4 JOHAN KRESSNER I J0RGEN EDSTROM Anmillare : TAIPAN RACING. ENKOPING VALLENTUHA 11K 11ITSUBI. G VR4 25 A-N4 EDDIE HORSING I KENNETH HOLM Anmillare : TEAM DALSBRO BIL. 0REBRO OEGERFORS RC MITSUBISHI GAL. 26 A-N4 ME ANDERSON I ME GUSTAVSSON SMK UPPSALA MITSUBI. G VR4 27 A-N4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST SMK 0STG0TA NISSAN S. OTi-R 28 A-N4 ANDERS RADsTROM 1 LARS-OVE LARssoN 11K HATTEN 11ITSUBI. G VR4 29 A-N4 Anm&lare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB CHRISTER NORLING I OVE OLSSON RASBO MK MAZDA 323 GTX 30 A-N4 AnmKlare : MAZDA TEAM SWEDEN HENRIK MORIN I THOI1AS HALLBERG NORRBOTTENS 11S SUBARU LEG. RSR 31 A-N4 STEFAN AXELSSON I SVEN-OLOF LEANDER SJ(FFLE 11C NISSAN S GTi-R 32 A-Al Anmillare : KYRKBACKEN RALLY TEAM. SJ(FFLE CEI10NI OHLSSON I GORAH L0HHI1ARK TEAM SKOGSI.KARHA CITROEN AX SP. 33 A-A3 Anm&lare : CITROEN DEALER TEAM SWEDEN MAGNUS GUSTAVSSON I KENNETH G0RAHSSON Anmlllare : SOS LOKALvi.J<DCENTER. STOCKHOLM SKEPPTUHA 11K CITROEN 8X 16V 34 A-A3 BJORN BLOI1QVIST I KENNET 8J0RKI1AH IIUDDINGE 11K VW GOLF GTi 16V 35 A-A3 ANDERS NILSSON I PER SCHLEGEL SMK ARBOGA OPEL K GSi 16V 36 A-A3 Anmillare : TEAM MES BAGERI. KUHGSOR KJELL HANSSON I CHRISTIAN BODEN GNESTA 11K VW GOLF GTi 16V Anm4lare COCA COLA COMPANY SWEDEN 37 A-NAT KIM SEVIUS I 11IKAEL JANSSON 38 A-NAT ANDERS MATTSSON I PER NILSSON 39 A-NAT BERTIL JOHANSSON I!d.J<AH EKHOLM 40 A-NAT JONAS KRUSE I TORBJORH HENRIKSSON 41 A-NAT TOI1AS HANSSON I 11IKAEL OLOFSSON 42 A-N4 GUNNAR ERIKSSON I ANDERS ERIKSSON 43 A-A4 ARNE ftadstr011 I KRISTER ENGSTROM Anmillare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB 44 A-N4 PATRIK IIOLI1LUHD I 80 BERGLUND 45 A-A3 ME CARLSSON I ANDERS KARLSSON Anm&lare : SVEPROL AB, NORRK0PING sl(ffle 11C VOLVO 240 STUGUHS 11K OPEL ASCONA SMK TROLLKliTTA/1 SAAB 99 FILIPSTADS 11C VOLVO UHKFORS MC VOLVO 240 RASBO 11K 11ITSUBI. G VR4 MK HATTEN AUDI C QUATTRO KILS 11K HITSUBISHI GAL. SI1K 0STG0TA VW GOLF GTi 18 19

11 LORDAG 1 9 SEPTEMBER Endast \da9 BIG MAC 20: Ord.pris 25:50 Traffa vara inbjudna kandisar. Vi sanker priset pa Big Mac"M till20 kr. Av detta gar 10 kr till Ronald McDonald Hus TM vid Huddinge Sjukhus, dar langtidssjuka barn tillsammans med sina foraldrar ska kunna bo i en hemliknande miljo nara sjukhuset... NORRKOPING... vznner i liingden 20 21

12 Flygfraktspecialisterna till din tjiinst Reguljar export Exportsamlastning Helcharter Delcharter Systemtransporter Legalisering A lmportspedition lmportsamlastning Tulldeklaration Tullager Finansadministration Expressbilstrafik AIR CARGO EXPRESS NORRKQPINGS FL YGPLATS KUNGSANGEN Telefon SCANDIC HOTEL NORRKOPING Bis TRLe PATRON -liirdag kl serverar vi RALL YMIDDAG 100:- Entrecote m. BearnaisesAs och Pommes Frites samt en flaska starkol Valkomna m Motormannens Riksforbund Bli medlem du ockscl! Ga plus ak buss! Kop manadsmarke ST-NR KLASS FtlRARE I KARTLXsARE 4 6 A-A3 KURT APPEL QVIST I DO ROTHE BXCKWALL 47 A-A2 PIERRE ANDERSSON I TOMMY ANDERSSON 48 A-Al BOSSING KARLSSON I GUNNAR NILSSON 49 A-A2 HAMAN HUL T I LEIF FREORIKSSON 50 A-A2 PETER NILSSON I PXR ERI KSSON 51 A-A3 OORAN PARKHEDEN I ANDERS BERGE Anmi!lare : EUROPCAR. SOLNA 52 A - A3 B-G GUNNARSSON I TOMMY SXVEVIK Anmillare : TEAM HIGH-SPEED RACING, 53 A-NAT TONY JANSS\.)N I BOSSE ERIKSSON AnmKlare : ELWA MOTORS AB. TYRESO 54 A-NAT JAN BONNEVIER I JAN AKE HEIMER Anmlilare : TEAM REJHES MOTORSPORT 55 A-NAT JOHAN OSKARSSON I FREDRIK JENSEN Anmli.lare : MOTORCENTRALEN, TUN!SKILSTUNA 56 A-NAT MAGNUS KARLSSON I THORBJCiRN OLOFSSON Anmillare : TEAM REJMES MOTORSPORT 57 A-A3 BJtlRN PERSSON I DICK LARSSON KLUBB JliMTLANOS MK MSK KVARNVING. LINKtlP INGS MS BJtlRKVIKS MC SMK HlU.SINGE HlU.ARtlARNAS MK KULLINGS MS ALMUNGE MK NORRKtlP INGS MK ESKILSTUNA MK tlstergyllen RC HUDDINGE MK 58 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I DANNE SAMUELSSON ESKILSTUNA MK Anmi!lare : MOTORCENTRALEN I ESKILSTUNA A8 59 A-NAT JARI SAARINEN I JtlRGEN CARLSSON MSK KVARNUING. Anmi!lare : DXCKRING RALLY TEAM. LINKtlPING 60 A-NAT OLA AXELSSON I RAGNAR LARSSON SMK vxsteris Anmli.lare : AXELSSONS BUSSTRA.FIK AB. V-As 61 B-A2 TORGNY MOGREN I BO WIBERG HXLLEFORS MK Anmi!llare : OPEL TEAM SWEDEN 62 A-A4 ULRIK l'redrikson I KANINGE MK Anmi!llare : AB ARNEWID. MOLNDAL 63 A-A4 LARS FLYNING I KJELL HtlGBERG TAXINGE MK 64 A-A4 BERNDT CARLSSON I ANDERS TCiRNSTRCil1 LINKtlP INGS 11S Anmalare : HAMAN SUNOVALL BIL AB. LINKCiPING 65 A-A4 11IKAEL GUSTAVSSON I DANNE PETTERSSON BXRKE MK A-A4 A - N4 A-N4 Anmlllare KP RACING I AUTO POWER. GAANGESB. ANDERS NORSTEOT I TOMAS THORSZELIUS Anm4lare : SLOTTS AB. VPPSALA YNGVE LARSSON I K 00BECK LARSSON OORAN AKERLUNO I THOMAS CARLSSON Anm8.lare : ELMROTHS BIL. KATRI NEHOLM SMK UPPSALA STOCKHOLMS BK KATRINEHOLMS MK bst9atatratiken O BIL VW GOLF 16V NISSAN S. GTi PEUGEOT 205 RY PEUGEOT GTi 205 OPEL CORSA GSi VW GOLF 16V OPEL K GSi 16V FORD RS2000 VOLVO 240 FORO ESCORT RS VOLVO 240 VW GOL!' 16V FORD ESCORT MK2 FORO ESCORT OPEL KADETT GTE OPEL CORSA AUDI COUPE QUA. TOYOTA C. GT4 MAZDA 323 4WO VW GOLF G60 RY. MITSUBI. G VR4 MAZDA 323 T 4WD NISSAN S OTi-R 22 23

13 Vardekortet - 23 % rabatt pa kontantpriset! Ersatter rabatthaftet ostgotatratikenu ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL SakerhetsbUte RallyEiit och Sabelt. -=-I Personllg sakerhet Sparco overaller, underklader, handskar, skor etc. -1 Stolar Cobra och Sparco Ratt Luisi i mocca. Fjadrar och stotdampare RallyEiit fjadrar och decarbon enrors gasdampare. Slick 50 PTFE baserade smorjadditiv for motor och vaxeiima samt fett. fzii sportfiiidrar Sankta fjadrar Enrors gasdampare For en sportigare bil... Luisi rattar I poluretan, Iader och tra Komplett sortiment bilvrdsartiklar och allmanna tillbehor f,jyv'fl... RallyEiit biltillbehor AB 69 A-N4 LASSE SALLSTRdM I ULF LARSTRANC JAMTLANCS MK FORO S COSWORTH 70 A-N4 BJdRN GUSTAFSSON / JAN PETTERSSON HANINGE MK TOYOTA C. GT4 71 A-N4 ANDERS JANSSON / L-G ANDERSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 GTX Anm4lare : BIL AB KARL WALLIN. KATRINEHOLM 72 A-N4 BJORN ACOLFSSON I KJELL BYRSTRANC STOCKHOLMS BK TOYOTA GT 4 Anmalare : SPANGA BILCENTRUM 73 A-NAT PETER FRECRIKSSON I MIKAEL ANDERSSON NORRKOPINGS MK VOLVO 240 Anm4lare : TEAM REJMES MOTORSPORT 74 A-A2 LIZBETH KERTTU / C WIDERSTR0M A-SSON STENUNGSUNOS MS OPEL CORSA 75 A-A3 JOHNNY ERICSSON I ANDERS HAMMARLUNC TAXINGE MK PEUGEOT 309 GTi 76 A-NAT JERKER JAKOBSSON / MATS CARLSSON NORRK0PINGS MK OPEL ASCONA 8 77 A-NAT OVE STERNELING I JOHAN WRETEMARK SMK MOTALA OPEL ASCONA B 78 A-A3 TOMMY KANRELL I PER STROM SOLNA MS VW GOLF GTi 79 A-A2 LOTTA LUNCQVIST I LOTTA WENNBERG MK RIMO OPEL CORSA A-NAT MIKAEL LOOV I STAFFAN CANIELSSON RASBO MK OPEL ASCONA Anmiilare : UPPSALA KYL &: EL AB B4 85 A-NAT THOMAS RYRVALL I MIKAEL JUTERYC SMK NYKOPING OPEL ASCONA A-N3 JAN LEVIN I BIRGITTA LEVIN LIMA MS PEUGEOT V A-N3 CLEMENS ANDERSSON I RAYMOND ERIKSSON Anmiilare : TEAM JE : s. MA.RSTA LUCVIKA MS OPEL K GSi 16V A-N3 LARS-OVE OLSSON I FORSHAGA MC OPEL K GSi 16V A-N3 NILS FLYGARE I RONNIE JOHANSSON SMK HECEMORA OPEL GSi 16V 86 A-N2 L-G ANDERSSON I ANDERS WANN BORLANGE MK OPEL CORSA GSi 87 A-N1 ANDERS SODERBERG I KARL-ARNE FORSMAN Anmiilare : SUZUKI SPORT SWEDEN GNESTA MK SUZUKI MK2 88 A-N1 GORAN HAMMARSTROM I JORGEN SPERL SMK GAVLE SUZUKI GT 1 89 A-N1 PAR ALM I GORAN LENNARTSSON FILMS MK MAZCA A-NAT KARL-ERIK HOGBERG I JAN ALKEHEC NORRKOPINGS MK OPEL ASCONA B Anma1are : LAsSMECEN AB. NORRKOPING 91 A-NAT ANDERS ERICSSON I MAGNUS HEDIN HUCCINGE MK OPEL ASCONA 92 A-A3 GORAN GUSTAFSSON I LARS LJUNGGREN SMK ARBOGA OPEL KADETT GSi 93 A-A2 JONAS WIGREN I GORAN SVENSSON Anmilare : STATOIL BILAM AB, VALDEMARSVIK SMK VALCEMARSVIK VW GOLF GTi 94 A-NAT HAKAN IANGKVIST I LEIF NORCLUNC FAGERSTA MK VOLVO 142 Anmalare : ERIKLUNCS MERI AB. ANGELSBERG 95 A-NAT KJELL RINGSTROM I GORAN ADOLFSSON GNESTA MK OPEL ASCONA 96 A-NAT NICLAS BERGQUIST I THOMAS J OHANSSON NORRKOPINGS M OPEL ASCONA B Anmiilare : BP i FINSPANG LINKOPING BILTILLBEHOR & RESERVDELAR TILL ALLA BILAR MJOLBY MOT ALA NORRKOPING TRANAS

14 Prova turistbiljetten - ett dygn 60 kr tre dygn 120 kr ostgotatratikeno LivfOrsCkringen for din motor. ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 97 A-A4 ANDERS FLOREN I CURT ROSEN Anllla1are : _KAK 110TORSPORT, STOCKHOLM KAK STOCKHOLM UW GOLF RALL Y!!: 98 A-NAT MICHAEL NILSSON I ike ANDERSSON ATVIDABERGS 11K VOLVO A A3 LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA 11K OPEL GSi 16V Anm4lare : CASINO MONTE CARLO, STOCKHOLM 100 A-A2 TORBJORN HANssoN 1 LARS ike CARLSSON SMK ostgota UW GOLF 11KI 101 A-A4 TORBJORN ANDERSSON I STEFAN KVARNSTROI1 SMK GKVLE MAZDA 323 TURBO Anllllilare : vllllingby ING. 8YRI. 102 A-A3 PEDER ANDERSSON I PATRIK KNUTSSON NABSJO 11K OPEL K GSi AnmKlare : TEAM NJUDUNGS BIL, VETLANDA 103 A-A1 KENT KARLSSON I GERRY HOLM LINKOP INGS 11S CITROEN AX SP. Anllllilare : TEAM l\xelius BIL AB. LINKOP ING 104 A N3 ANDERS NYSTEDT I VALLENTUNA 11K PEUGEOT V Anmillare : TUM JVC, SVERIGE 105 A-N1 INGE JOHANSSON I LARS WALLENTINSSON 11K RAMUNDER SUZUKI GTi 106 A-A1 LARS STORM I STIG LINDBERG STENUNGSUNDS 11S PEUGEOT A-N3 KJELL FRIBERG I JAN OSTH STOCKHOLMS BK PEUGEOT V Arua8.lare : TEAM JVC, SVERIGE 108 A-N1 LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YORE 11K PEUGEOT RALL YE 109 A-A1 HARRI ONTTONEN I THOMAS JONSSON SMK 11XRSTA SUZUKI GTi 110 A-Al LASSE LINDHOLM I KENNETH WEDBERG SKEPPTUNA 11K TOYOTA STARLET Vi korde mil* i en fabriksny bil med Nya Mobil 1 Rally Formula. Sedan plockade vi isar motorn for fingranskning. Gissa vad vi upptackte? lngenting. Det gick inte att se nagot motorslitage overhuvudtaget. Det ar otroligt vad varldens mest avancerade motorolja kan gora. med regelbundna kontroller och byten av bl a olja och filter. Nya Mobill Rally Formula. Anm8lare : tjpplahds BIL & HUSVAGNSCENTRUM 111 A-A2 BENGT-OLOF THURESSON I HENRIK THURESSON WXXJO 11S 112 A-N1 CLAES ERINGSP'ORS I ROLF LIDBERG KULLINGS 11S Anm».lare : TEAM HIGH SPEED RACING, TUN NAT KENT LOF8ERG I PI!R JANSSON HUDDINGE 11K NAT CHRISTER LARSSON I STEFAN ELDH SMK OSTGOTA NAT MAGNUS RINDEBY I PETER ERIKSSON SKEPPTUNA 11K Anllllllare : TEAM RED LINE OIL, TABY NAT WI!INE JOHANSSON I PETER ANDERSSON SMK 110TALA NAT FREDRIK HULTMARK I JOHAN ROSENQUIST I.TVIDABERGS MK 118 B-NAT KRISTER HANNING I LENA NICANDER NORRKOPINGS 11K Al ROBERT ALMEVIK I SVEN ALMEVIK LINKOPINGS MS AniDUare : SVEN ALMI!VIK 8IL AB. LINKOPING A2 ANDERS SKOLD I ANDERS EDMAN SMK OSTGOTA 121 C- N1 GOSTA ANDERSSON I BUB8I WALLIN KOLSVA MS Anmllare : AHDERSBERGS INC. SERVICE, GXVLE 122 C-NAT JANKE LINDQUIST I JONAS ERICSON MSK KVARNVI NG. Anm4l are : MOBILTEKNIK RALLY TEAM. MOTALA PEUGEOT 205 GTi CITRO!N AX SP. OPEL ASCONA FORD ESCORT UW GOLF 1600 VOLVO 140 VOLVO 240 OPEL KADETT GTE SUZUKI GTi SAAB SEDAN VIP TOYOTA STARLET VOLVO

15 Gislaved ' STALLNING I SM I RALLY 1992 Klass: Stora grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Mats Jonsson Forshaga MK 20 2 Leif Asterhag Huddinge MK 15 3 Per Eklund MK Team Westom 12 4 Bjorn Johansson MSK Kvarnvingar 4 5 B-G Bergstrom SMK Horby TotaH DEN HAR NYHETEN LAR DU INTE HORA MYCKET AV! Nya komfortdacket Speed 316 har utmarkta egenskaper i alia vag lag- samtidigt som det rullar tystare an manga andra breda dack. Sa viii du forbattra din f6rarmilj6 med tysta, bekvama Speed 316- hor efter hos oss! nftl psst:/3/s HOR!> MINDRE- MARKS MER Klass: Lilla grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Per Svan Borlange MK - 2 Harry Joki SMK Sala 23 3 Jan Bjore Eskilstuna MK 12 4 Magnus Gustavsson Skepptuna MK 17 5 Bossing Karlsson Linkopings MS 15 Klass: Stora grupp N Plac Forare Klubb 1 1 SOren Nilsson Kils MK - 2 Roger Ericsson Kolsva MS - 3 Stig-Oiov Walfridsson MK Ratten 12 4 Kjell Olofsson Kullinge MS 6 5 Gert Blomqvist MK Savsjo 10 5 Kenneth Backlund Vara MK 15 Klass: Lilla grupp N Plac Forare Klubb 1 1 Jan Levin Lima MS 13 2 Clemens Andersson Ludvika MS 8 3 Anders Soderberg Gnesta MK 20 4 Lars-Ove Olsson Forshaga MC 23 5 Lars-Goran Andersson Borlange MK TotaH TotaH , , Totalt "r BILLACKERIIII TV AKOMPONENTLACKERING POLEAING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PlATARBETEN Rydsattersvagen Linkoping Klass: Nationella Plac Forare Klubb 1 1 Kim Sevius Saffle MS 15 2 Nils-Erik Axelsson Ydre MK 4 3 Bertil Johansson SMK Trollhattan 9 4 Anders Mattsson Stuguna MK - 5 Jonas Kruse Filipstads MC 20 6 Joakim Andersson Umea MK Totalt

16 Tivlings arrangorer Nar Ni behover hyra digitalur till Edra tavlingar Vi har aven digitalur med skrivare. Sjalvhaftande siffror, dekaler, alit i forekommande pilningsmaterial. Stor sortering av priser GAMED I DEN EUROPEISKA GEMENSKAPEN. --::: EuroShell har oppnat Europa, langt fore Det galler i 21lander och pa over Shellstationer i Europa varav mer an 800 i Sverige

RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990

RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990 Hos kan du li alit under eft tak VOLVO STA'NS BILLIGASTE BENSIN? 24 TIM OM OYGNET PA KONTO- OCH SEOELAUTOMA T BILTILLBEHOR TILL UGPRISER Varje vecka extraerbjudande OPPET: Mand-fred.. 7-18 Uirdagar...

Läs mer

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:-

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:- PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND 20:- .. - TAVLINGSLEDNING ORG.KOMMITTE: Jan Collan,.Jan Andersson Claes Lundqvist, Lars Axelsson, Lars-Erik Nilsson, Roland Nore' n T AVLI NGSLEDARE:

Läs mer

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB 2011-01-08 Anmälningslista Munkforsrundan StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Debutant 202 Patrik Johansson Rasbo MK D VW Tony Johansson Rasbo MK Std Passat Anmälare: Team

Läs mer

2 Kjell Andersson Skepptuna MK A Volvo Anders Karlsson Skepptuna Grupp H 142. 3 Tom Axelsson Almunge MK A Ford Mats Haag Skepptuna MK App K Escort BDG

2 Kjell Andersson Skepptuna MK A Volvo Anders Karlsson Skepptuna Grupp H 142. 3 Tom Axelsson Almunge MK A Ford Mats Haag Skepptuna MK App K Escort BDG 2008-05-31 Anmälningslista Midnattsspecialen StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Grupp H 66-74/App. K 1 Janne Westlund MK Kopparberg A Opel Thomas Johansson Forshaga MC App

Läs mer

Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta 25/10 2008 Arrangör: Västra Östergötlands MK

Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta 25/10 2008 Arrangör: Västra Östergötlands MK KRB/HRB - 1 KRB/HRB 0-1 0 1 11 11 A-förare WD 1 Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta / 00 Arrangör: Västra Östergötlands MK Magnus Karlsson Östergyllen RC Thorbjörn Olofsson Östergyllen RC Ford Cortina

Läs mer

Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK

Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK KRC Klass 2 (1301-1600) Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK 45 1 1 Magnus Karlsson Danne Amberin Östergyllen RC Ford Cortina Lotus 5.17.00 8.17.50 10.20.10 4.44.40 28.39.00

Läs mer

Ordfö rande har ördet

Ordfö rande har ördet Ordfö rande har ördet Hej på er alla medlemmar! Tack för förtroendet att få vara ordförande igen. Min tanke var för några år sedan att trappa ner men det går ju inte alltid som man tänkt sig. Jag hoppas

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t Arrangör : Datum : Gotlands MF BK 2005.04.16 Tävling : * före förare i Grp H 2WD = under 2000cc uniorer markeras med "" under startnr. Plac fg 1 53 A Nat 4WD ohn

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Bilsportförbundet Innehåll ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR SVENSK BILSPORT 2 VERKSAMHETEN 4 MÄSTERSKAP 24 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 27 ORGANISATION 28 STATISTIK 30 EKONOMI 32 Foto:

Läs mer

VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD

VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD VIOL-SPRINTEN Resultatlista A 2 WD 1 77 Tony Karlsson Flens MS Volvo 3:59,800 1:47,200 3:17,400 Per Carlsson Flens MS 242 0:00,000 9:04,400 Anmälare: Anmälare: T.MÅNSSON ÅKERI o TRP AB 2 76 Lars Lindqvist

Läs mer

Final official classification Midnattssolsrallyt 2008 - Historic

Final official classification Midnattssolsrallyt 2008 - Historic A3 over 1600 cm3 63 1 56 C Miriam Walfridsson MK Ratten Volvo P1800 SE 0 0 1.59.16,6 20.39,7 Eveline Walfridsson LFT Racing 0.00,0 3.22,2 6.21,1 5.38,6 8.44,0 7.13,0 7.09,7 7.00,2 5.50,2 6.28,4 4.26,6

Läs mer

Rally. när det är som allra bäst! 10 000:- Öppet Hus! ÅMINNE MARINSERVICE. 14 15 september 0708-25 36 73

Rally. när det är som allra bäst! 10 000:- Öppet Hus! ÅMINNE MARINSERVICE. 14 15 september 0708-25 36 73 Rally när det är som allra bäst! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FÖR TEAM JR MOTORSPORT I helgen visar vi upp våra bilar hos Lundins Bil på Skarphäll i Visby. 0708-25 36 73 ÅMINNE MARINSERVICE Telefon 070-227

Läs mer

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN 19.30 POSTGIRO:

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2012

Medlemsavgift och medlemskort för 2012 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification 1 1 19 128 * Arne Bäckström Haninge MK Audi quattro 0 0 1.36.26,4 Björn Wessel Nääs Bilservice AB SE 1.45,0 3.53,6 4.11,5 3.15,6 2.57,1 6.15,1 5.55,2 6.24,0 8.28,8 5.03,4 4.31,6 13.07,5 2.21,7 6.05,7 13.18,9

Läs mer

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 Svenska Bilsport förbundet Under Ronnie Peterson Historic Grand Prix på Anderstorp vann Stefan "Lill-Lövis" Johansson med den Lotus 79, även kallad "Black Beauty", som Ronnie tävlade med 1978. Foto: Leif

Läs mer

Förbunds Nytt. Yngve Persson - orienterare 6. Vad händer med KAF? 11. Årets konferens i Vänersborg

Förbunds Nytt. Yngve Persson - orienterare 6. Vad händer med KAF? 11. Årets konferens i Vänersborg Förbunds Nytt Nr 3 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Yngve Persson - orienterare 6 Vad händer med KAF? 11 Årets konferens i Vänersborg 12 Förbunds Nytt nr 3 september 2002 Redaktör

Läs mer

Officiell slutlig Resultat Totallista 141 startande. Impreza STi 2:12,5 4:47,1 19:04,9 WRC 2:12,2 4:49,5 19:05,3 0,4

Officiell slutlig Resultat Totallista 141 startande. Impreza STi 2:12,5 4:47,1 19:04,9 WRC 2:12,2 4:49,5 19:05,3 0,4 Tävling 0-05- Bresonstrofén Officiell slutlig Resultat Totallista startande Plac Nr Förare/CO- Fk Driver Klubb Tävlingsklass Bilm./ Modell SS /SS SS /SS 5 SS Prk/Total Diff K/T 8 A Anders Lundin Rimo A-förare

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2013.

Medlemsavgift och medlemskort för 2013. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 4 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 4 2009 Sid 1 Höstrally t Sid 2 Örebrosektionens Höstrally Enligt gammal tradition så brukar jag alltid åka på Örebrosektionens höstrally. Det var ju här jag en gång gick med som medlem 2004 och jag har väl alltid

Läs mer

Officiell resultatlista Skilling 500

Officiell resultatlista Skilling 500 Debutant 201 D Jimmie Eklöf Katrineholms MK VW Golf SE Erik Thollén 6 - Fullföljt 203 D Pier Steffansson Stenungsunds MS TBA SE Helen Widfeldt 204 D Erik Stenberg Skillingaryds MK Honda CRX SE Fredrik

Läs mer

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå!

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SS/SP4. Kl= Anm: Dekaltrim.nu. To= 03.00,73 05.03,03 03.24,20 04.47,20 09.14,30 204 Emil Bergkvist/Hans-Olov Bergkvist

SS/SP4. Kl= Anm: Dekaltrim.nu. To= 03.00,73 05.03,03 03.24,20 04.47,20 09.14,30 204 Emil Bergkvist/Hans-Olov Bergkvist Officiell Resultatlista Marknadsnatta V:a Östergötlands MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare Pl Pl. Klubb - Bil - nmälare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP 0 0 Klass Ungdomsrally ntal Startande: 0 Victor Karlsson/Filip

Läs mer

NR 3 Årgång 89 2013. SEGER i Porsche GT3 Cup Challenge 2013 för Frank Århage och Team Århage Racing. Stort Grattis och bra kört hälsar KMK.

NR 3 Årgång 89 2013. SEGER i Porsche GT3 Cup Challenge 2013 för Frank Århage och Team Århage Racing. Stort Grattis och bra kört hälsar KMK. NR 3 Årgång 89 2013 SEGER i Porsche GT3 Cup Challenge 2013 för Frank Århage och Team Århage Racing. Stort Grattis och bra kört hälsar KMK. Ett mycket bra Rallyår för FE- Motorsport. En mycket fin 2:a plats

Läs mer

FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010

FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010 FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010 Historien om FIA-CIK U18-VM i Karting. Våra kartingkillars stora Europaäventyr. Joakim Dagberg och Jakob Lindblad, for ut i världen på VM-turné. Här är berättelsen

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Skillingaryds MK 26.6.7 Tävling : Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 Debutanter Antal startande : 2 D Johan Lithén Skillingaryds MK Opel Ascona

Läs mer

fotbolltränaren Årets kvinnliga tränare Årets manlige tränare Medlemsförmåner 700 ska bli 2.000 www.tranarforeningen.com

fotbolltränaren Årets kvinnliga tränare Årets manlige tränare Medlemsförmåner 700 ska bli 2.000 www.tranarforeningen.com fotbolltränaren Officiellt organ för Svenska Fotbolltränarföreningen Januari 2007 Årets kvinnliga tränare Årets kvinnliga tränare Årets manlige tränare Medlemsförmåner TJÄNA PENGAR PÅ MEDLEMSSKAP I TRÄNARFÖRENINGEN!

Läs mer

KARTA TRAV&GALOPPBANOR

KARTA TRAV&GALOPPBANOR KARTA TRAV&GALOPPBANOR Axevalla Göteborgs Galopp Åby Boden Skellefteå Lycksele Solänget Hoting Umeå Östersund Oviken Dannero Bollnäs Rättvik Halmstad Kalmar Tingsryd Karlshamn Jägersro Bergsåker Hagmyren

Läs mer