RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING 18-19 september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992"

Transkript

1 EXTRA LJUS Bosch Big Knick,ord 590 :- :;; ; N U '330 :-/st 4 LITER MOTOROLJA Mobil Rally Formula,ord 348:- NU 200:- Max 1 dunklkund lug-isl.aved DACK TILL KANONPRISER! I -I!ATDIAII- - v.n :.!:r:j:.. \)\) DAGENS RATT \)"'!w'\) serveras mellan kl12-14, 44 '0<;:3 fred den 18/ \; -Rostblff och potatlssallad... 38:- - Kokt/grlllkorv med br0d... 12:- - SmOrgl\sar och kaffe mm PROGRAM. GALLER SOM ENTREBILJETT OSTGOTAKLUBBARNA INBJUDER TILL... VOLVO 'W' RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992 Macken ar under dessa tider bemannad.... TAVLINGSCENTER OPPET FRED LORD VOLVO SPONSORER VOLVO.;-- AB An-Jo Tryck. F ng 92 NORRKOPING HYDRO Gislaved Mobil

2 Bidra till en battre miljo -ak kollektivt bstgotatratikenu VALKOMMEN (') Q) -::; :J "' 0 "' 1ij or: 5 3 g; Q :::r en -C)3-.o3 c. n "'o:::::l n- g en ::r Q) n Q>0:3-.., :J c. ::r.., :C: o 3 Cl> Q) =-!:!. Cl> :c: s. (b Q) ::::IQ)(/) :::0 < Cl>.., Cll: -ll>3cn Q) o ""O Q) ::I Q) Cl> C.11 ;-, "' (.OS"' c. ::I o : 3 c C.11 Cl> 2' Ci : 0 - ()..,.., :-.: QJ: Cl> ::>; - Cl> Q)o "' c; :J mt:s st II iif.,,., cr.oa.jijfu: W..,..,.;r '",, ir 0 ca. en 0 I» ::I - Vi halsar publik, forare och funktionarer valkommen till 1992 ars upplaga av Rejmerallyt. Arets tavling ar i final i SM serien och har som vanligt samlat hela svenska eliten. Vi minns med gladje Hari Jokis fantastiska kerning under 90-ars rallyt. Kan han upprepa bedriften eller far vi se nagon annan uppstickare? Folj tavlingen i skogen och lyssna pa Radio Ostergotland som direktsander hela rallyt. Vi hoppas Ni far en trevlig rallyunderhallning i Ostgotaskogarna. Tank pa sakerheten, placera Er pa sakert avstand fran vagen nar Ni tittar pa forarnas framfart. TACK Ett stort tack till: - Markagare - Norrkopings Kommun - Sponsorer - Forare - Myndigheter - Funktionarer Tack vare Er medverkan ar det mojligt for oss att genomfora tavlingen. TAVLINGSLEDNINGEN 2 3

3 jr-cj {i ar\t ' :?-PI -K I -yat1 ill \ \_.. Valkommen till ''Taxi-strackan" pa Sviestad (stracka 7) JAVt0PA / '[:() f\il if A o \ l N Y \ZJN 0o ly' 1 \ 0vN1 \ 1\')l\ll ' TAxiBILAB LINK OPING _,.,- ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande TAVLINGSLEDNING: Hivlingsledare Tavlingsledare, bitr Tavlingssekreterare Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetschef, bitr. Chefstekniker Chefstekniker, bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro FAX 4JURY Forbundsdomare och ordforande Domare Forbundstekniker Soren Johansson, Linghem. Sievert Lindqvist, Norrkoping. Ake Ohlsson, Kimstad. Jan Skullman, Norrkoping. Lennart Andersson, Skanninge Sven-lnge Franssen, Figgeholm. Jan Skullman, Magnus Bjorkholm, Lennart Johnsson Sievert Lindqvist, Ake Ohlsson Lars Axelsson, Gunnar Larsson, Rune lwung Hakan Stanser Kjell Edelonn Rolf Svensson Sven-lnge Franssen, Stanley Thiman, Staffan Jonsson, Best Arb. REJMERALL YT Box NORRKOPING REJMERALL YT Lars Svenmarker, Karlstad Bertil Nilsson, Harnosand, Sven Gustavsson, Mota Ia Lars-Goran Fridh, Crebro REJMERALL YT arrangeras av Boxholms MK, Finspimgs MK, Linke pings MS, MK Scandia, MSK Kvarnvingarna, Norrkopings MK, SMK Motala, SMK Ostgota, Vastra Ostergotlands MK samt Ostgyllen RC. 4 5

4 VlnGR0//1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTt KEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frasc ha olglas MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi iir iiven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderkatalog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping 9riihanC{di;ybom8il 6D I PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING -.1 g Q) ro '. c - L ::::; ' E... to... L rn C1l ""0... C1l == C1l '0 0 C1l (l) (l) u - >'t: :::l Ol :::l 0..c Ol 0 0 'ro -o aj ro :::1,o... c 01., ro (/) c _... :::CiJr.tl ajol(l)... C1l (l) c 0 Ol >..c (/) > c E a: ro... -,.;:; c (l) +-' C1l.._ -">< = oct) OJ_ E (l) E aj o <><.> 'ro Ol c :.= a. aj c... > c 0 (/) (l) 0 Q. - (l) C1l -oro "0 c ""0 'C1l E> aj _cal>'- - Ol!:;O -o't: - a:ero!> -..c 2>aJ.._Cil oct) 0 E C E > > Ol C Q. C1l C1) C1l oct) - Q.r.tl roe>-o- aj -E ca. (/) oro ro (/) ro Ol ro (l)... 'ro E (/) =: Q. c C1l - > c -. (1)... > ""0 0 '+:::'... oo.._alr.tl-> :.=-ro -o c ro... aj g>-o... -o o o c. c aj - ::: 01 r.tl =-ajcr.tlc1lcu..ol-c:j.._ 010C o E(l)ro. ro o - al= IO..c... u.. >..c c ;:; ro >0 a. ;:; Q:... Q: l: 5 (/) UJ UJ 0 ::;: (/)..., UJ UJ \: 0::: "' 1: s.. Q:...q: :o :.: ::;: z.. =ct ct:... "" I Q: Q: (/) z.. - j :::> 0 0:.:... I $ ffi ';::::;: UJ :::> l: z : a: :cr: UJ Q: :::> 0 j :> 2: :::> :::> I <.oct: oa..... Q: 0 ;:::::. 0 :... 1 $ r< Haltevadsgatan 19, Tel TEL ,

5 VISST KAN DET VARA FARLIGT SAKERHETSANVISNINGAR MED RALLY.... Om du som askadare star i ytterkurva eller pa annan olamplig plats. Tank dig for och uppsok alltid en val skyddad askadarplats. Kom ihag att de tavlande kor fort pa specialstrackorna, det ingar ju i tavlingsmomentet. BLOCKERA INTE TFARTSVAGARNA - STA ALDRIG I VTTERSVANGARNA Niir man tittar pa rally!inns del inijel stiille som iir hell siikert, men nedanstaende bilder visar de farligaste stiillena for ilskadare. Du far inte ga pa en motorvag och likadant galler pa en specialstracka under pagaende tavling. Naturligtvis aker Du inte heller skidor pa vagen. Pad<era ej vid in och utfarter fran specialstrackor, DETTA GALLER I SYNNERHET VID DE UPPMARKTA OCH NUMRERADE AMBULANS INFARTERNA. DU KAN RADDA LIV GENOM ATT PARKERA FCRSTANDIGT. GLOM INTE PARKERINGSLJUSET. OM DET HANDER Du vet val att varje rallybil ar valutrustad utifall olyckan skulle vara framme? Alia rallybilar ar utrustade med: BRANDSLACKARE, fastsatta pa golvet framfor stolarna. LARMFLAGGA, som skall anvandas till att pakalla andra tavlandes uppmarksamhet vid personskada, sa att de vid malet pa specialstrackan larmar att en olycka hant. Flaggan ar placerad pa framre burdelen pa kartlasarens sida..w+++!f +++,,. VANSTER I: I:FNING Jr+++ -t I go HOGER I T-KORSNING +++ go VANSTER I T-KORSNING )-t - " ++(\++ GUPP HOGERS'. :'<G V ANSYERSV ANG _j-tl -t 1-tl FCRBANDSKUDDE, innehallande sjukvardsmaterial for forsta hjalpen. Kudden ar placerad i anslutning till larmflaggan. VARNINGSTRIANGLAR, som skall anvandas till att varna andra medtavlande. Om olyckan har hant, sa kan Du gora en stor och viktig insats genom att anvanda skyddsutrustningen pa ratt satt och ge en snabb forsta hjalp. TAVLINGSLEDNINGENS TELEFON KOM IHAG- RALLY KAN VARA FARLIGT, Nl TITTAR PA EGEN RISK 52 Ver vilnllg och ltilj de anvlsnlngar som Ar person al ger er, om de ber er tlytta p' er, ' ir det lor er egen aikertltt. 8 9

6 GER SERVICE BP FINSPANG * UTHYRNING AV KARROR * MASKINTVATT * UTHYRNING AV BILAR TEL: Alia dagar VALKOMNA s 00STE BILLACKER TRALACKER INDUSTRIFARGER DU PONT GLASURIT STAN DOX STEEL INTERNATIONAL DICKURSBY Slipmaskiner Sprututrustningar EKONOMIPLAT Mer an karosseridelar till 300 bilmodeller. Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen lokalradio, Radio Ostergotland. Linkoping Norrkoping

7 o o bstgotatrafiken.,...- Uinskort Express - aven pa SJ-tagen! \,J Vi bil<lkare dricker KLASSER A1 = GRP A A2 = GRP A A3 = GRP A A4 = GRP A N1 = GRP N N2 = GRP N N3 = GRP N N4 = GRP N NAT = NATIONELL KARSTORPS BVARN Borje Johansson ((( I -c:; o;:o. I c:.... Legorensning Betning Malning Tel , HYDRO 12 13

8 SERVERING Valkommen till var servering J rallyhogkvarteret vid Rejmes pa Lindovagen i Norrkoping. Har serverar vi kaffe, korv, lask och harliga smorgasar under rallyt. Du kan ocksa folja resultaten pa var stora resu ltattavla. PUBLIKSTRACKOR SS Asfaltstracka i Norrkopings Hamn. SS Mariehovsbacken SS Sviestad Motorsportfalt i Linkoping. Dessa strackor ar speciellt publikvanliga med speakerservice, bra publikplatser och parkering. KOMI TID Valkomna! -l, TIDSPLAN 1 :a bil START Tyska Torget Norrkoping MK Scandia ss 1 BPA Hiss strackan SMK Ostgota ss 2 Kontorsbutik strackan Norrkopings MK ss 3 Hydro strackan Norrkopings MK ss 4 Norrkopings Kommun strackan Norrkopings MK Uppehall Rejmes Norrkoping Vastra Osterg. MK Omstart Rejmes Norrkoping Viistra Osterg. MK ss 5 Alltransport strackan SMK Ostgota ss 6 BIMA strackan Norrkopings MK ss 7 Taxi strackan Linkopings MS ss 8 Mobil strackan Ostergyllen RC ss 9 Gislaved strackan Ostergyllen RC ss 10 Falcon-strackan SMK Motala Uppehall Tjallmo Bygdegard Boxholms MK ss 11 Volvokort strackan Finspangs MS ss 12 Sheii/Husqvarna strackan Linkopings MS ss 13 Volvia Volvo forsakrings strackan Linkopings MK ss 14 Sandbolags strackan Norrkopings MK MAL Rejmes Norrkoping MK Scandia Mn-Fre Lor-Son Tyska torget 2, Presenter & Souvenier Tidningar & Tobak Konfektyr & Frukt Tips & Lotteri I orrn brrl\ QJO.tl\luorr!\Ard Vi ilf... onrnwn till en traditionsrik glistgi varcgard mcd gl1d mat. llutt:ll - Cafdt:ria - Triidgardss:ncring - Ft:stlukalcr - Luncht:r - Bt:stiillningar Kunlht:nwr- F:stvaning- Fullstiindiga riittighdt'r Tel rut.:h\' l 'iif'pij.j- Hornl., h ry.: 14 15

9 NYA MAZDA 626. ST0RRE, SiKRARE, bstgotatrafiken.,...- Uinstagen- samma priser som bussen! \,J STARTLISTOR ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL A-A3 JAN BJORE I JAN STROM!SKILSTUNA HK OPEL KAD!TT Anllllilare : AVON RALLY TEAM. STENKULLEN A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALGERSTEDT GULLABO RC TOYOTA C. GT4 f.l A-N4 Anmlilare : TEAM KINHARPS. KRISTIANSTAD ROGER ERICSSON I OLA CARLSSON AniDlilare : SUBARU TEAM SWEDEN A-A4 BJORN ' N ' JOIIANSSON I ANDERS OLSSON KOLSVJ'. HS HSK KVARNVING. SUBARU LEG. RSR MAZDA 323 GTX AniDI!llare : MAZDA TEAM SWEDEN STARKARE Nya 626 Sedan och KombiSedan ar langre och hredare. Kupen r extrcmt saker. Tak och karossidor av forstarkta mcd hoghallf?sthetsstal. Karossen ar 30% styvare. Vaggreppet battre. Kupeljud och vindbrus lagre. ABS pa de fiesta versionerna. Servostyrning. Centra!Uis. Valj mellan 5 vaxlad manuell eller 4-stegs automat. 2,0i16 pa 117 hk eller 2,5i24 V6 pa 167 hk. Var basta tid ar nu! VALKOMMEN OCH PROVKOR! Bransledekl. bland. korn: 0,80 (2,0i16)- 0,98 (2,5i24 aut) 1/mil. Kostn mil kr (910701). mazda (IIJ ij't!jhj;lil;ln ALBACKSVAGEN MJOLBY TEL , ' JOAKIM KARLBERG AB Norrkoping Tel LINKOPING ll l A-A4 A-N4 A-A4 A-A2 A-M A-NAT A-N4 A-A4 A-N4 A-M A-A3 A-A4 A-M A - N4 A-N4 A-N4 THOMAS AADSTROM I ANDERS DAWIDSSON HORGAN OLSSON I TOMAS EHN P-O PERSSON I PER OLSSON AniDJilare : TEAM FORD MOBIL HOTORSPORT PER SVAN / JOIIAN OLSSON ' \ AnmlUare : OPEL TEAM SWEDEN LEIF ASTERHAG I BENNY HELLANDER Anm&lare : TOYOTA TEAM SWEDEN NILS-ERIK AXELSSON I BENGT SUNDEBORN Anllllllare : ANTES MOTOR. NORRTJU.JE SOREN NILSSON I PER-OVE PERSSON AniDKlara : HITSUBISHI RALLIART SWEDEN B-G BERGSTROM I TOMMY BRINK Anllllilare : RON.#.s BIL. HORBY S-O WALRIDSSON I GUNNAR BARTH Anml!llare : HITSUBISHI RALLI-ART SWEDEN HATS JONSSON I LARS BACKMAN Anmiilare TOYOTA TEAM SWEDEN HARRY JOKI I PER JOIIANSSON Anlrllilare PEUGEOT TALBOT SPORT DICK LARSSON I ANDERS BAFVE STEVE OLOFSSON I MARKKU KANGAS Anllliilare : VIB-vlU.LINGBY ING. BYRJ. AB KJELL OLOP'SSON I Anm&lare : NISSAN RALLY TEAM SWEDEN STEN-EkiX ERIKSSON I TOMMY STR6f1 Anmlilare : NISSAH RALLY TEAM SWEDEN KENNETH BKCKLUND / TORD ANDERSSON Anml!ilare : HITSUBISHl RAALI-ART SWEDEN vlu<nas HK KILS HK KOLSVA HS BORLANGE HK HVDDINGE HK YORE HK KILS HK SHK HORBY HK RATTEN FORSHAGA HC SHK SALA RASBO HK HOFORS MS XULLINGS MS SHK SUNDSVALL VARA HK TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 3 23 GTX 4 FORD OPEL CORSA GS! TOYOTA GT FOUR OPEL KADETT HITSUBISHI VR4 MAZDA 323 GTX HITSUBI. G VR-4 TOYOTA C. GT4 PEUGEOT V MAZDA 323 4WD MAZDA 323 4WD NISSAN S. GTI-R NISSAN S GT!-R MlTSUBISHl GAL

10 P bekymmer? Ta bussen! ostgotatratikenu ST-NR KLASS F0RARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 21 A-N4 GERT BLOMQUIST I LENA LINDBERG 11K SliVSJO NISSAN S GTi-R Anmlare BILSPORT RALLY MAGAZINE. HOLNDAL 22 A-A4 KARL-JOHAN LOVGREN I C-H ZETTERBERG SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 23 A-A4 Anm&lare : UPLANDS GOLV o ljagg. UPPSALA PETER FRIBERG I BENNY LOCANDER LUDVIKA.11S AUDI QUATTRO C 24 A-N4 JOHAN KRESSNER I J0RGEN EDSTROM Anmillare : TAIPAN RACING. ENKOPING VALLENTUHA 11K 11ITSUBI. G VR4 25 A-N4 EDDIE HORSING I KENNETH HOLM Anmillare : TEAM DALSBRO BIL. 0REBRO OEGERFORS RC MITSUBISHI GAL. 26 A-N4 ME ANDERSON I ME GUSTAVSSON SMK UPPSALA MITSUBI. G VR4 27 A-N4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST SMK 0STG0TA NISSAN S. OTi-R 28 A-N4 ANDERS RADsTROM 1 LARS-OVE LARssoN 11K HATTEN 11ITSUBI. G VR4 29 A-N4 Anm&lare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB CHRISTER NORLING I OVE OLSSON RASBO MK MAZDA 323 GTX 30 A-N4 AnmKlare : MAZDA TEAM SWEDEN HENRIK MORIN I THOI1AS HALLBERG NORRBOTTENS 11S SUBARU LEG. RSR 31 A-N4 STEFAN AXELSSON I SVEN-OLOF LEANDER SJ(FFLE 11C NISSAN S GTi-R 32 A-Al Anmillare : KYRKBACKEN RALLY TEAM. SJ(FFLE CEI10NI OHLSSON I GORAH L0HHI1ARK TEAM SKOGSI.KARHA CITROEN AX SP. 33 A-A3 Anm&lare : CITROEN DEALER TEAM SWEDEN MAGNUS GUSTAVSSON I KENNETH G0RAHSSON Anmlllare : SOS LOKALvi.J<DCENTER. STOCKHOLM SKEPPTUHA 11K CITROEN 8X 16V 34 A-A3 BJORN BLOI1QVIST I KENNET 8J0RKI1AH IIUDDINGE 11K VW GOLF GTi 16V 35 A-A3 ANDERS NILSSON I PER SCHLEGEL SMK ARBOGA OPEL K GSi 16V 36 A-A3 Anmillare : TEAM MES BAGERI. KUHGSOR KJELL HANSSON I CHRISTIAN BODEN GNESTA 11K VW GOLF GTi 16V Anm4lare COCA COLA COMPANY SWEDEN 37 A-NAT KIM SEVIUS I 11IKAEL JANSSON 38 A-NAT ANDERS MATTSSON I PER NILSSON 39 A-NAT BERTIL JOHANSSON I!d.J<AH EKHOLM 40 A-NAT JONAS KRUSE I TORBJORH HENRIKSSON 41 A-NAT TOI1AS HANSSON I 11IKAEL OLOFSSON 42 A-N4 GUNNAR ERIKSSON I ANDERS ERIKSSON 43 A-A4 ARNE ftadstr011 I KRISTER ENGSTROM Anmillare : RADIOELEKTRISKA i TORSBY AB 44 A-N4 PATRIK IIOLI1LUHD I 80 BERGLUND 45 A-A3 ME CARLSSON I ANDERS KARLSSON Anm&lare : SVEPROL AB, NORRK0PING sl(ffle 11C VOLVO 240 STUGUHS 11K OPEL ASCONA SMK TROLLKliTTA/1 SAAB 99 FILIPSTADS 11C VOLVO UHKFORS MC VOLVO 240 RASBO 11K 11ITSUBI. G VR4 MK HATTEN AUDI C QUATTRO KILS 11K HITSUBISHI GAL. SI1K 0STG0TA VW GOLF GTi 18 19

11 LORDAG 1 9 SEPTEMBER Endast \da9 BIG MAC 20: Ord.pris 25:50 Traffa vara inbjudna kandisar. Vi sanker priset pa Big Mac"M till20 kr. Av detta gar 10 kr till Ronald McDonald Hus TM vid Huddinge Sjukhus, dar langtidssjuka barn tillsammans med sina foraldrar ska kunna bo i en hemliknande miljo nara sjukhuset... NORRKOPING... vznner i liingden 20 21

12 Flygfraktspecialisterna till din tjiinst Reguljar export Exportsamlastning Helcharter Delcharter Systemtransporter Legalisering A lmportspedition lmportsamlastning Tulldeklaration Tullager Finansadministration Expressbilstrafik AIR CARGO EXPRESS NORRKQPINGS FL YGPLATS KUNGSANGEN Telefon SCANDIC HOTEL NORRKOPING Bis TRLe PATRON -liirdag kl serverar vi RALL YMIDDAG 100:- Entrecote m. BearnaisesAs och Pommes Frites samt en flaska starkol Valkomna m Motormannens Riksforbund Bli medlem du ockscl! Ga plus ak buss! Kop manadsmarke ST-NR KLASS FtlRARE I KARTLXsARE 4 6 A-A3 KURT APPEL QVIST I DO ROTHE BXCKWALL 47 A-A2 PIERRE ANDERSSON I TOMMY ANDERSSON 48 A-Al BOSSING KARLSSON I GUNNAR NILSSON 49 A-A2 HAMAN HUL T I LEIF FREORIKSSON 50 A-A2 PETER NILSSON I PXR ERI KSSON 51 A-A3 OORAN PARKHEDEN I ANDERS BERGE Anmi!lare : EUROPCAR. SOLNA 52 A - A3 B-G GUNNARSSON I TOMMY SXVEVIK Anmillare : TEAM HIGH-SPEED RACING, 53 A-NAT TONY JANSS\.)N I BOSSE ERIKSSON AnmKlare : ELWA MOTORS AB. TYRESO 54 A-NAT JAN BONNEVIER I JAN AKE HEIMER Anmlilare : TEAM REJHES MOTORSPORT 55 A-NAT JOHAN OSKARSSON I FREDRIK JENSEN Anmli.lare : MOTORCENTRALEN, TUN!SKILSTUNA 56 A-NAT MAGNUS KARLSSON I THORBJCiRN OLOFSSON Anmillare : TEAM REJMES MOTORSPORT 57 A-A3 BJtlRN PERSSON I DICK LARSSON KLUBB JliMTLANOS MK MSK KVARNVING. LINKtlP INGS MS BJtlRKVIKS MC SMK HlU.SINGE HlU.ARtlARNAS MK KULLINGS MS ALMUNGE MK NORRKtlP INGS MK ESKILSTUNA MK tlstergyllen RC HUDDINGE MK 58 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I DANNE SAMUELSSON ESKILSTUNA MK Anmi!lare : MOTORCENTRALEN I ESKILSTUNA A8 59 A-NAT JARI SAARINEN I JtlRGEN CARLSSON MSK KVARNUING. Anmi!lare : DXCKRING RALLY TEAM. LINKtlPING 60 A-NAT OLA AXELSSON I RAGNAR LARSSON SMK vxsteris Anmli.lare : AXELSSONS BUSSTRA.FIK AB. V-As 61 B-A2 TORGNY MOGREN I BO WIBERG HXLLEFORS MK Anmi!llare : OPEL TEAM SWEDEN 62 A-A4 ULRIK l'redrikson I KANINGE MK Anmi!llare : AB ARNEWID. MOLNDAL 63 A-A4 LARS FLYNING I KJELL HtlGBERG TAXINGE MK 64 A-A4 BERNDT CARLSSON I ANDERS TCiRNSTRCil1 LINKtlP INGS 11S Anmalare : HAMAN SUNOVALL BIL AB. LINKCiPING 65 A-A4 11IKAEL GUSTAVSSON I DANNE PETTERSSON BXRKE MK A-A4 A - N4 A-N4 Anmlllare KP RACING I AUTO POWER. GAANGESB. ANDERS NORSTEOT I TOMAS THORSZELIUS Anm4lare : SLOTTS AB. VPPSALA YNGVE LARSSON I K 00BECK LARSSON OORAN AKERLUNO I THOMAS CARLSSON Anm8.lare : ELMROTHS BIL. KATRI NEHOLM SMK UPPSALA STOCKHOLMS BK KATRINEHOLMS MK bst9atatratiken O BIL VW GOLF 16V NISSAN S. GTi PEUGEOT 205 RY PEUGEOT GTi 205 OPEL CORSA GSi VW GOLF 16V OPEL K GSi 16V FORD RS2000 VOLVO 240 FORO ESCORT RS VOLVO 240 VW GOL!' 16V FORD ESCORT MK2 FORO ESCORT OPEL KADETT GTE OPEL CORSA AUDI COUPE QUA. TOYOTA C. GT4 MAZDA 323 4WO VW GOLF G60 RY. MITSUBI. G VR4 MAZDA 323 T 4WD NISSAN S OTi-R 22 23

13 Vardekortet - 23 % rabatt pa kontantpriset! Ersatter rabatthaftet ostgotatratikenu ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL SakerhetsbUte RallyEiit och Sabelt. -=-I Personllg sakerhet Sparco overaller, underklader, handskar, skor etc. -1 Stolar Cobra och Sparco Ratt Luisi i mocca. Fjadrar och stotdampare RallyEiit fjadrar och decarbon enrors gasdampare. Slick 50 PTFE baserade smorjadditiv for motor och vaxeiima samt fett. fzii sportfiiidrar Sankta fjadrar Enrors gasdampare For en sportigare bil... Luisi rattar I poluretan, Iader och tra Komplett sortiment bilvrdsartiklar och allmanna tillbehor f,jyv'fl... RallyEiit biltillbehor AB 69 A-N4 LASSE SALLSTRdM I ULF LARSTRANC JAMTLANCS MK FORO S COSWORTH 70 A-N4 BJdRN GUSTAFSSON / JAN PETTERSSON HANINGE MK TOYOTA C. GT4 71 A-N4 ANDERS JANSSON / L-G ANDERSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 GTX Anm4lare : BIL AB KARL WALLIN. KATRINEHOLM 72 A-N4 BJORN ACOLFSSON I KJELL BYRSTRANC STOCKHOLMS BK TOYOTA GT 4 Anmalare : SPANGA BILCENTRUM 73 A-NAT PETER FRECRIKSSON I MIKAEL ANDERSSON NORRKOPINGS MK VOLVO 240 Anm4lare : TEAM REJMES MOTORSPORT 74 A-A2 LIZBETH KERTTU / C WIDERSTR0M A-SSON STENUNGSUNOS MS OPEL CORSA 75 A-A3 JOHNNY ERICSSON I ANDERS HAMMARLUNC TAXINGE MK PEUGEOT 309 GTi 76 A-NAT JERKER JAKOBSSON / MATS CARLSSON NORRK0PINGS MK OPEL ASCONA 8 77 A-NAT OVE STERNELING I JOHAN WRETEMARK SMK MOTALA OPEL ASCONA B 78 A-A3 TOMMY KANRELL I PER STROM SOLNA MS VW GOLF GTi 79 A-A2 LOTTA LUNCQVIST I LOTTA WENNBERG MK RIMO OPEL CORSA A-NAT MIKAEL LOOV I STAFFAN CANIELSSON RASBO MK OPEL ASCONA Anmiilare : UPPSALA KYL &: EL AB B4 85 A-NAT THOMAS RYRVALL I MIKAEL JUTERYC SMK NYKOPING OPEL ASCONA A-N3 JAN LEVIN I BIRGITTA LEVIN LIMA MS PEUGEOT V A-N3 CLEMENS ANDERSSON I RAYMOND ERIKSSON Anmiilare : TEAM JE : s. MA.RSTA LUCVIKA MS OPEL K GSi 16V A-N3 LARS-OVE OLSSON I FORSHAGA MC OPEL K GSi 16V A-N3 NILS FLYGARE I RONNIE JOHANSSON SMK HECEMORA OPEL GSi 16V 86 A-N2 L-G ANDERSSON I ANDERS WANN BORLANGE MK OPEL CORSA GSi 87 A-N1 ANDERS SODERBERG I KARL-ARNE FORSMAN Anmiilare : SUZUKI SPORT SWEDEN GNESTA MK SUZUKI MK2 88 A-N1 GORAN HAMMARSTROM I JORGEN SPERL SMK GAVLE SUZUKI GT 1 89 A-N1 PAR ALM I GORAN LENNARTSSON FILMS MK MAZCA A-NAT KARL-ERIK HOGBERG I JAN ALKEHEC NORRKOPINGS MK OPEL ASCONA B Anma1are : LAsSMECEN AB. NORRKOPING 91 A-NAT ANDERS ERICSSON I MAGNUS HEDIN HUCCINGE MK OPEL ASCONA 92 A-A3 GORAN GUSTAFSSON I LARS LJUNGGREN SMK ARBOGA OPEL KADETT GSi 93 A-A2 JONAS WIGREN I GORAN SVENSSON Anmilare : STATOIL BILAM AB, VALDEMARSVIK SMK VALCEMARSVIK VW GOLF GTi 94 A-NAT HAKAN IANGKVIST I LEIF NORCLUNC FAGERSTA MK VOLVO 142 Anmalare : ERIKLUNCS MERI AB. ANGELSBERG 95 A-NAT KJELL RINGSTROM I GORAN ADOLFSSON GNESTA MK OPEL ASCONA 96 A-NAT NICLAS BERGQUIST I THOMAS J OHANSSON NORRKOPINGS M OPEL ASCONA B Anmiilare : BP i FINSPANG LINKOPING BILTILLBEHOR & RESERVDELAR TILL ALLA BILAR MJOLBY MOT ALA NORRKOPING TRANAS

14 Prova turistbiljetten - ett dygn 60 kr tre dygn 120 kr ostgotatratikeno LivfOrsCkringen for din motor. ST-NR KLASS FORARE I KARTLAsARE KLUBB BIL 97 A-A4 ANDERS FLOREN I CURT ROSEN Anllla1are : _KAK 110TORSPORT, STOCKHOLM KAK STOCKHOLM UW GOLF RALL Y!!: 98 A-NAT MICHAEL NILSSON I ike ANDERSSON ATVIDABERGS 11K VOLVO A A3 LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA 11K OPEL GSi 16V Anm4lare : CASINO MONTE CARLO, STOCKHOLM 100 A-A2 TORBJORN HANssoN 1 LARS ike CARLSSON SMK ostgota UW GOLF 11KI 101 A-A4 TORBJORN ANDERSSON I STEFAN KVARNSTROI1 SMK GKVLE MAZDA 323 TURBO Anllllilare : vllllingby ING. 8YRI. 102 A-A3 PEDER ANDERSSON I PATRIK KNUTSSON NABSJO 11K OPEL K GSi AnmKlare : TEAM NJUDUNGS BIL, VETLANDA 103 A-A1 KENT KARLSSON I GERRY HOLM LINKOP INGS 11S CITROEN AX SP. Anllllilare : TEAM l\xelius BIL AB. LINKOP ING 104 A N3 ANDERS NYSTEDT I VALLENTUNA 11K PEUGEOT V Anmillare : TUM JVC, SVERIGE 105 A-N1 INGE JOHANSSON I LARS WALLENTINSSON 11K RAMUNDER SUZUKI GTi 106 A-A1 LARS STORM I STIG LINDBERG STENUNGSUNDS 11S PEUGEOT A-N3 KJELL FRIBERG I JAN OSTH STOCKHOLMS BK PEUGEOT V Arua8.lare : TEAM JVC, SVERIGE 108 A-N1 LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YORE 11K PEUGEOT RALL YE 109 A-A1 HARRI ONTTONEN I THOMAS JONSSON SMK 11XRSTA SUZUKI GTi 110 A-Al LASSE LINDHOLM I KENNETH WEDBERG SKEPPTUNA 11K TOYOTA STARLET Vi korde mil* i en fabriksny bil med Nya Mobil 1 Rally Formula. Sedan plockade vi isar motorn for fingranskning. Gissa vad vi upptackte? lngenting. Det gick inte att se nagot motorslitage overhuvudtaget. Det ar otroligt vad varldens mest avancerade motorolja kan gora. med regelbundna kontroller och byten av bl a olja och filter. Nya Mobill Rally Formula. Anm8lare : tjpplahds BIL & HUSVAGNSCENTRUM 111 A-A2 BENGT-OLOF THURESSON I HENRIK THURESSON WXXJO 11S 112 A-N1 CLAES ERINGSP'ORS I ROLF LIDBERG KULLINGS 11S Anm».lare : TEAM HIGH SPEED RACING, TUN NAT KENT LOF8ERG I PI!R JANSSON HUDDINGE 11K NAT CHRISTER LARSSON I STEFAN ELDH SMK OSTGOTA NAT MAGNUS RINDEBY I PETER ERIKSSON SKEPPTUNA 11K Anllllllare : TEAM RED LINE OIL, TABY NAT WI!INE JOHANSSON I PETER ANDERSSON SMK 110TALA NAT FREDRIK HULTMARK I JOHAN ROSENQUIST I.TVIDABERGS MK 118 B-NAT KRISTER HANNING I LENA NICANDER NORRKOPINGS 11K Al ROBERT ALMEVIK I SVEN ALMEVIK LINKOPINGS MS AniDUare : SVEN ALMI!VIK 8IL AB. LINKOPING A2 ANDERS SKOLD I ANDERS EDMAN SMK OSTGOTA 121 C- N1 GOSTA ANDERSSON I BUB8I WALLIN KOLSVA MS Anmllare : AHDERSBERGS INC. SERVICE, GXVLE 122 C-NAT JANKE LINDQUIST I JONAS ERICSON MSK KVARNVI NG. Anm4l are : MOBILTEKNIK RALLY TEAM. MOTALA PEUGEOT 205 GTi CITRO!N AX SP. OPEL ASCONA FORD ESCORT UW GOLF 1600 VOLVO 140 VOLVO 240 OPEL KADETT GTE SUZUKI GTi SAAB SEDAN VIP TOYOTA STARLET VOLVO

15 Gislaved ' STALLNING I SM I RALLY 1992 Klass: Stora grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Mats Jonsson Forshaga MK 20 2 Leif Asterhag Huddinge MK 15 3 Per Eklund MK Team Westom 12 4 Bjorn Johansson MSK Kvarnvingar 4 5 B-G Bergstrom SMK Horby TotaH DEN HAR NYHETEN LAR DU INTE HORA MYCKET AV! Nya komfortdacket Speed 316 har utmarkta egenskaper i alia vag lag- samtidigt som det rullar tystare an manga andra breda dack. Sa viii du forbattra din f6rarmilj6 med tysta, bekvama Speed 316- hor efter hos oss! nftl psst:/3/s HOR!> MINDRE- MARKS MER Klass: Lilla grupp A Plac Forare Klubb 1 1 Per Svan Borlange MK - 2 Harry Joki SMK Sala 23 3 Jan Bjore Eskilstuna MK 12 4 Magnus Gustavsson Skepptuna MK 17 5 Bossing Karlsson Linkopings MS 15 Klass: Stora grupp N Plac Forare Klubb 1 1 SOren Nilsson Kils MK - 2 Roger Ericsson Kolsva MS - 3 Stig-Oiov Walfridsson MK Ratten 12 4 Kjell Olofsson Kullinge MS 6 5 Gert Blomqvist MK Savsjo 10 5 Kenneth Backlund Vara MK 15 Klass: Lilla grupp N Plac Forare Klubb 1 1 Jan Levin Lima MS 13 2 Clemens Andersson Ludvika MS 8 3 Anders Soderberg Gnesta MK 20 4 Lars-Ove Olsson Forshaga MC 23 5 Lars-Goran Andersson Borlange MK TotaH TotaH , , Totalt "r BILLACKERIIII TV AKOMPONENTLACKERING POLEAING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PlATARBETEN Rydsattersvagen Linkoping Klass: Nationella Plac Forare Klubb 1 1 Kim Sevius Saffle MS 15 2 Nils-Erik Axelsson Ydre MK 4 3 Bertil Johansson SMK Trollhattan 9 4 Anders Mattsson Stuguna MK - 5 Jonas Kruse Filipstads MC 20 6 Joakim Andersson Umea MK Totalt

16 Tivlings arrangorer Nar Ni behover hyra digitalur till Edra tavlingar Vi har aven digitalur med skrivare. Sjalvhaftande siffror, dekaler, alit i forekommande pilningsmaterial. Stor sortering av priser GAMED I DEN EUROPEISKA GEMENSKAPEN. --::: EuroShell har oppnat Europa, langt fore Det galler i 21lander och pa over Shellstationer i Europa varav mer an 800 i Sverige

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt Tävling, 0/ Utrikesrundan MK Nordjämten Tävling 2, 3/ Örnskölden Örnsköldsviks RK Tävling 3, 2/2 Kopparsvängen MK Kopparberg Tävling 5, 5/8 A.R.C. rallyt Almunge MK Tävling 6, 2/9 TVSvängen SMK Hörby Tävling

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8 Tävlingskalender 2013 Tävling 1, 2/2 Bergslagsrallyt MK Kopparberg Tävling 2, 16/2 Örnskölden Örnsklödsvik RC Tävling 3, 4/5 Zabra rallyt Nybro AC Tävling 4, 1/6 Silverratten Älmhults MK Tävling 5,24/8

Läs mer

Rally Xplosion. 1:15,31 1:13,64 1:13,76 1:13,00 4:55,71 Mistubishi Gullvallarallyteam 1:14,45 1:15,64 1:14,57 1:13,10 4:57,76

Rally Xplosion. 1:15,31 1:13,64 1:13,76 1:13,00 4:55,71 Mistubishi Gullvallarallyteam 1:14,45 1:15,64 1:14,57 1:13,10 4:57,76 9 Maj A/B/C WD Startnr FörarNamn Klubb Bil AnmlNamn Omg Omg Omg Omg Tot 8 9 0 0 Håkan Eriksson Catarina Gustavson Mattias Ekman Göran Adolfsson Johan Olsson Annelie Fagerström Johan Nyberg Magnus Nilzon

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Klassvinnare RS Serien i Östergötland

Klassvinnare RS Serien i Östergötland Klassvinnare RS Serien i Östergötland 1995-2016 1995 A-förare Hans Flodin SMK Motala Ford Escort B-Förare Jonny Kristensson MSK Kvarnvingarna Opel Ascona C-Förare Anders Johansson SMK Valdemarsvik Opel

Läs mer

Odensvängen. 27/10-2012 Resultatlista Arr: Östernärkes RMC 2:10,1 3:12,3 2:09,5 3:04,6 10:36,5 2:05,0 3:12,2 2:06,0 3:17,1 10:40,3

Odensvängen. 27/10-2012 Resultatlista Arr: Östernärkes RMC 2:10,1 3:12,3 2:09,5 3:04,6 10:36,5 2:05,0 3:12,2 2:06,0 3:17,1 10:40,3 Pl Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 J Rasmus Carlson Lars Carlson 2 3 J Pontus Lönnström Mikael Lönnström 3 2 J Tobias Isaksson Per Hansson Nora MK Laxå MK EMS FINNERÖDJA AB VW Golf 2 2:10,1 3:12,3

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car Arrangör: Haninge MK 0-9 0 Officiell Resultatlista Klass SN max 00cc/Touring Car 7 Niclas Norström MSK Hammaren JH Spårservice AB BMW 0 09 Johan Svelander SMK Dala Falun Mecedes 90 9 Anders Johansson Team

Läs mer

Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort 2:03,95 2:02,51

Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort 2:03,95 2:02,51 Page 1 of 2 Structo-Sprinten 2007-05-26 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors Ford Escort 2:03,95 2:02,51 Anmälare: KJELLBERGS AB 2 34 Jimmy Olsson Storfors Volvo 940 Jb 2:03,69 2:03,58 2:02,84 3 54 Tobias

Läs mer

Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS

Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS Grupp E Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS 36 1 9 C Jan Wigertson Marcus Wigertson Kullings MS Volvo 740 1.01,40 3.07,10 1.00,60 3.06,20 08.15,30 39 2 11 B Joakim

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

Micke Mek - Sprinten. 17/2-2013 Officiell Resultatlista Arr: Sigtuna RC. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil 2:32,2 2:22,1 0:00,0 2:22,1

Micke Mek - Sprinten. 17/2-2013 Officiell Resultatlista Arr: Sigtuna RC. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil 2:32,2 2:22,1 0:00,0 2:22,1 Pl Kl 6 : Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 Total 1 1 U Gustav Thorsell Barbro Kulling thorsell 2 2 U Mattias Hallberg Ove Österberg 3 3 U Ville Mäkinen Timo Kling Haninge MK Enköpings MK Suzuki Swift Volvo 940

Läs mer

== RaceMan == R a l l y M a n a g e r R E S U L T A T sorterat på K L A S S Antal tävlande: 76

== RaceMan == R a l l y M a n a g e r R E S U L T A T sorterat på K L A S S Antal tävlande: 76 UTB. Antal i klassen: 3 1 3 Per Wilèn - H-O Wilèn - Suzuki Swift GTI - Eskilstuna MK (24) 02.44.5 02.40.3 02.27.2 0.07.52,0 2 1 Micke Wallon - Jimmy Wallon - Volvo 244 - Eskilstuna MK (55) 02.59.4 02.53.2

Läs mer

Skogsrundan

Skogsrundan Skogsrundan 207-02-2 StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell OMG OMG 2 Tillägg Totalt Grupp E Kristian Berglind Borlänge MK A VW Mattias Bergström Idkerberget MK Grupp E Golf

Läs mer

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP Tot B/ 0 Klass: Debut ntal Startande: 0 Johan Sundin/Gunnar Sundin nnan/gnesta Mk - Fiat Fullf.

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat spec 4wd A-B-C förare 1 1 272 Andreas Magnusson Skillingaryds MK Mitsubishi Evo V SE 0 0 28.34,3 0.00,0 Henrik Hulterskog 0.00,0 5.22,0 6.33,9 7.06,2 5.34,7 3.57,5 2 2 228 A

Läs mer

Telefon: Stigning: Backlängd: Diff 2-1 Klubb 0: : : : OK 3 0: : OK 0: : : :11.

Telefon: Stigning: Backlängd: Diff 2-1 Klubb 0: : : : OK 3 0: : OK 0: : : :11. den 6 september 008 Kl: 19:53:4 Bilar Klass 1 Final Bil Lördag Diff -1 Diff 3- Anmälare Åk M1 rnk M rnk Målgång rnk Stat Diff 3-1 Diff upp Diff ^ Poäng bon Idag Total 1 10 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford

Läs mer

Klappjakten Höganlid Ydre MK 2014/07/28 Officiell Resultatlista

Klappjakten Höganlid Ydre MK 2014/07/28 Officiell Resultatlista 2014/07/28 Ungdomsrally 1 2 U 2 1 U 3 3 U Tobias Pettersson Åke Kjellgren Andreas Elfver Lars Elfver Göran Boström Stefan Johansson Team KåCe Bilservice 940 4:33,2 7:04,4 4:27,5 2:47,5 18:52,6 940 4:44,1

Läs mer

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a 1 ( 6 ) Bilklass R1a 1 Edquist Johan A SMK Hörby VW Golf E 8 8 11 6 8 9 9 9 5 11 84 2 Larsson Jesper B Kristianstads MK Toyota Corolla E 10 5 8 7 6 11 7 8 6 8 76 3 Larsson Hampus C Kristianstads MK VW

Läs mer

Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING

Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING Utbildningsrally 1 3 Oskar Larsson SMK Vingåker Volvo 240 VOC 02:53,2 01:45,1 03:05,7 01:48,0 02:37,9 01:49,1 00:00,0 13:59,0 Mikael Larsson SMK Vingåker

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7 1 8 4 WD Magnus Henriksson SMK Linde Mitsubishi EVO 7 Fredrik Henriksson Rasbo MK Mazda 323 Larsson Peter Dahlgren Huddinge MK SKAB Ford Es Cosworth Jesper Ulfser 2 4 Dick Larsson Jessica 3 13 2:16,61

Läs mer

SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk

SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk Backlängd 950 m Utskrivet 2008-06-28 17:52:48 SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk 1-2-3 Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk 1 112 Per Uddesson Södra Sunnerbos MK 00:25.44

Läs mer

Till Kjell Johanssons Minne

Till Kjell Johanssons Minne Till Kjell Johanssons Minne Rally Månstråket 2010 Deltävling i Övre Norra Bilsportförbundet DM & Ekonomi FM samt Volvo Original Cup 9 Jan. kl 11:00 skolan Råneå Ett stort TACK till våra sponsorer Fastighetsmäklare

Läs mer

Ställning efter Omgång 2

Ställning efter Omgång 2 Ställning efter Omgång 2 Seniorer Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Placeringssiffra 2 7 Tobias Hising MSK Hammaren Nissan Micra One Eight Racing 18 Christoffer Andersson Kolsva MS Opel Corsa

Läs mer

Duntis Cupen. Rally Official ranking. Rk St:nr Förare Liss kl Kartläsare Klubb Bil Klass Anmälare 1.Run 2.Run 3.Run 4.Run Time

Duntis Cupen. Rally Official ranking. Rk St:nr Förare Liss kl Kartläsare Klubb Bil Klass Anmälare 1.Run 2.Run 3.Run 4.Run Time Duntis Cupen Rally Ung 1 301 Markus Asplind U Ronny Pettersson SMK Motala bil Volvo 240 Ung 1:25.27 1:24.04 1:22.33 1:24.03 5:35.67 2 300 Martin Hugosson U Ulf Hugosson Åtvidabergs Mk Opel Ascona B Ung

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun STARTLISTA Nr. Klass Förare / Kartläsare Klubb Bil / Anmälare 6 Pär Hedlöf SMK Dala Falun Opel Ascona Åke Eriksson 6 Johan Eriksson Stefan Gustavsson Opel Kadett GSI 6v 6 Tomas Pettersson Ford Escort 6

Läs mer

Preliminär resultatlista för 3:e deltävlingen i Svealandscupen RallyCross, 29 maj 2010

Preliminär resultatlista för 3:e deltävlingen i Svealandscupen RallyCross, 29 maj 2010 Stnr Namn/Bil Klass. Super Nationella Mikael Eriksson Strängnäs AMS 02:27.22 (2) 00:00.37 02:2. Porsche 99 Rc 02:25. 02:2. 2 0 Magnus Landell Gestrike Racing Team 02:28.7 3 00:0.89 02:27.5 Volvo S0 02:27.5

Läs mer

Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb

Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb VOC A-förare Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb 1 1 Fredrik Menck Jenny Karlsson Tornby Bilteknik AB 01.14,00 01.14,95 01.12,00 01.12,00 01.12,37 2 6 Maths

Läs mer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Officiell resultatlista Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Nr Namn/Anmälare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 1 7 Jonas Hällbom Strängnäs AMS Saab 99 7 3 7 17 A 1:a B-final 2 50 Perra Andersson

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t Arrangör : Datum : Tävling : Östergyllen RC 2007.05.19 Trofé Östergyllen Antal i mål : 59 Plac. Stnr Tävlingsklass Förare Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Totalttid

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 009 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass 1: Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 10 Niklas Berglund 1

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Höljesbanan 20-0-2 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: Västerås MS 30/8-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: Västerås MS 30/8-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: 0/8-008 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Mattias Ohlsson Bollnäs MK ().,0.,89.0,.0, A.8, PO USA Verkstad

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Saab A3,B1 C Jonny Eriksson Stockholms MK Saab A Tomas Forslöv Skepptuna MK Team Tés Bil o Elservice AB

Saab A3,B1 C Jonny Eriksson Stockholms MK Saab A Tomas Forslöv Skepptuna MK Team Tés Bil o Elservice AB Officiell resultatlista Folkrace Mälarcupen 2001-04-07 Strängnäs AMS Seniorer pla nr namn klubb/anm Bil p 1 p 2 p 3 totalt Final 1 47 Kjell Svedberg Skepptuna MK Saab 99 2 1 1 4 A1 2 56 Dennis Christenssen

Läs mer

2 1 Mikael Åhman Films MK A Ford 18:30.9 Patrik Karlsson Films MK NS4WD Escort

2 1 Mikael Åhman Films MK A Ford 18:30.9 Patrik Karlsson Films MK NS4WD Escort 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 18:17.6 Göran Lönnmark Flens MS NS4WD

Läs mer

N Östhammars MK 00: : : : :42.86

N Östhammars MK 00: : : : :42.86 Backlängd 950 m Utskrivet 2005-09-17 14:44:59 Åk 1-2 Klass 1 Rallycross, Supernationell 2 WD 1 102 Håkan Holmkvist N Gestrike Racing 00:20.77 7 00:33.90 5 00:42.27 4 00:00.57 00:41.34 10 Volvo S40 Katalysatoråtervinning

Läs mer

Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA

Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA A-Förare Grupp N2 1401-2000 cc Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA 28 1 2 Kent Karlsson Linköpings MS Vw Golf 16v Mk 3 1.17.10 6.10.70 1.26.20 5.38.90 5.58.40 1.24.30 Gerry Holm 5.32.30

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Resultatlista, Sviestadsträffen

Resultatlista, Sviestadsträffen Resultatlista, Sviestadsträffen 2000-05-01 Totalt Klass- Startnr Förare Klubb Bil SS 1 SS 2 SS 3 Totaltid Original Elit 36. 1. 10. Boo Farsbo Linköpings MS VW Golf GT Mk II 3. 18, 01 3. 11, 55 3. 08, 93

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer

Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014

Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014 Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014 TÄVLINGSKALENDER 14/6 Kolsva MS 5/7 SMK Nyköping 13/9 Eskilstuna MK 21/9 Gnesta MK Totallista 4WD 1 Tony Karlsson A-4WD Flens MS Subaru Legacy - - 15 19 34 2 Mats

Läs mer

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt Pl Debutanter SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 D Tomas Eriksson Ohlsson Robert Walér 2 2 D Jimmy Kullander Robin Tenselius 3 100 D Robin Hellström Carl Bidell Östgöta Bilsportförening Katrineholms MK Järbo MK

Läs mer

Hjerpes Maskincentra // Himmelstalund Norrköpings MK // 2015/10/24 Officiell Resultatlista

Hjerpes Maskincentra // Himmelstalund Norrköpings MK // 2015/10/24 Officiell Resultatlista Klass 1: Ungdomsrally 1 1 U Adrian Ring Per-Åke Ring Linköpings MS 940 2:18,2 4:20,6 2:16,6 8:55,4 Klass 2: A-förare: 2-hjulsdrivet 1 6 A 2 8 A 3 7 A 4 2 A 5 4 A 6 9 A 7 3 A 8 5 A Magnus Johansson Andreas

Läs mer

Officiell resultatlista SM - SouthSwedish Rally + Sydrallyt

Officiell resultatlista SM - SouthSwedish Rally + Sydrallyt Otrimmat 2 WD - 1600 45 B Martin Lundquist Kolsva MS Citroen Saxo SE Christian WistiSegerströmFinnkat 8.53,1 7.26,4 5.22,5 4.18,5 8.32,2 7.10,8 5.13,2 6.07,4 4.22,4 7.48,3 Otrimmat 2 WD 1601-2000 5.55,2

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12 A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 62 1 38 A Jesper Larsson Kristianstads MK Toyota Corolla SE 0 0 21.19,5 4.06,2 Robin Rosengren Kristianstads MK Larsson Rally 8.09,8 6.39,8 6.29,9 A-förare R1b - R1b,Voc,

Läs mer

Tävlingskalender 2008

Tävlingskalender 2008 KRC klass 1 (HRB 1) 1 Göran Hedefalk Team Westom Volvo Amazon S 5 2 2 - - 2 4 5 20 2 Jörgen Einar Skepptuna MK Volvo P1800 3-3 - 4 3-13 KRC klass 2 (HRC 2) 1 Per-Arne Sjöstedt Haninge MK Saab 96 4 5 -

Läs mer

Officiell resultatlista SM - SouthSwedish Rally + Sydrallyt SSR 24-26 may 2007

Officiell resultatlista SM - SouthSwedish Rally + Sydrallyt SSR 24-26 may 2007 - SouthSwedish Rally Sydrallyt Otrimmat 4 WD Etanol 1 1 EN4 11 Peter Zachrisson Säffle mc Mitsubishi Evo 9 0 0 1.36.39,3 15 Jan Svanström Assistancekåren 020-912912 7.50,6 6.32,6 4.48,0 3.46,1 7.44,9 6.26,6

Läs mer

Officiell resultatlista 88 st Arr: MK Rimo Fönstersprinten MK Rimo 29 sept

Officiell resultatlista 88 st Arr: MK Rimo Fönstersprinten MK Rimo 29 sept Officiell resultatlista 88 st Pl Klass 6 Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 Total 1 3. U Mattias Hallberg/Ove Österberg Haninge MK Volvo 940 2:14,9 2:10,4 2:11,6 2:10,4 2 2. U Lina Björklund/Patrik Lindberg Rättvik

Läs mer

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK Officiell Resultatlista Mjölkpallenpokalen Gnesta MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare Pl Pl. Klubb - il - nmälare SS/SP SS/SP SS/SP Tot / Klass Debut ntal Startande: 0 Henrik R.Zotterman/Linda Nilsson

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Kvällsracet Trollcupen

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Kvällsracet Trollcupen dam/veteran A-final (Heat 45) Ej start 1 14 Tommy Askerlund SMK Vingåker Volvo 7 7 5 2 9 Isabell Söderlund SMK Vingåker Saab 7 5 5 3 12 Lasse Eriksson Hallsbergs MK Volvo 5 7 5 4 11 Fanny Bleckur Team

Läs mer

RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 JUNIORDEBUTANTER

RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 JUNIORDEBUTANTER JUNIORDEBUTANTER RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 NR NAMN KLUBB BIL Anmälare OMG 1 OMG 2 OMG 3 HEAT HEAT HEAT 901 Christian Rosnell Gustavsson SMK Nyköping Saab 900 OK

Läs mer

Rallycross SM Högstabanan Arrangör: Haninge MK Officiell Resultatlista Klass1 Super Nationell

Rallycross SM Högstabanan Arrangör: Haninge MK Officiell Resultatlista Klass1 Super Nationell Officiell Resultatlista Klass1 Super Nationell A 1 3.17,92 1 104 Daniel Wall MSK Kvarnvingarna 4 2.18,54 (6) 2.16,77 1 2.04,43 5 2.04,43 B - 3 Volvo V40 20 23 A 2 3.18,10 2 102 Linus Westman 1 2.16,06

Läs mer

Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil

Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil Debutklass Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil 1 200 Robin Tenselius Linköpings MS VW Golf (01.59,17) 01.40,00 01.29,86 03.09,86 Antal starande i klassen: 1 Junior

Läs mer

1 2.21,16 (10) 2.51,82 1 2.19,31 2 2.19,31 4 2.23,62 (7) 2.31,00 6 2.23,28 10 2.23,28 3 2.22,88 6 2.27,21 (7) 2.24,31 9 2.22,88

1 2.21,16 (10) 2.51,82 1 2.19,31 2 2.19,31 4 2.23,62 (7) 2.31,00 6 2.23,28 10 2.23,28 3 2.22,88 6 2.27,21 (7) 2.24,31 9 2.22,88 SM i RALLYCROSS STRÄNGNÄS MOTORSTADION Arrangör: STRÄNGNÄS AMS /-/ 00 Officiell Resultatlista Div. Omg Omg Omg Final A/B/C Kenneth Hansen Götene MK., ().,.,., A., Citroën Sverige AB Citroën Xsara Per Eklund.,

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Westombanan /8 009 Arrangör: MK Team Westom Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra

Läs mer

Resultatlista Stjärnsvängen 140222 Klass:VOC Mekonomen A

Resultatlista Stjärnsvängen 140222 Klass:VOC Mekonomen A Klass:VOC Mekonomen A 1 3 Patrik Adolfsson Jesper Samuelsson Säffle MC Storfors MK Volvo 244 Koskela Golv och Bygg 13:4180 13:4420 06:4850 12:4750 0 00:47:0200 2 15 Pär Nordahl Thomas Waldenström 3 1 Nils

Läs mer

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40 9 Maj A/B/C WD Startnr FörarNamn Klubb Bil AnmlNamn 8 9 0 0 Håkan Eriksson Catarina Gustavson Mattias Ekman Göran Adolfsson Johan Olsson Annelie Fagerström Johan Nyberg Magnus Nilzon Ulf Pettersson Ulf

Läs mer

Carfixrallyt. Tot. Tot

Carfixrallyt. Tot. Tot Utbildningsrally Mattias Engvall Mats Engvall Mikael Wallon Jimmy Wallon Jessica Larsson Dick Larsson 1 1 SMK Gävle VW golf 2 2:48,96 2:27,47 1:26,79 1:06,07 7:49,29 2 2 Eskilstuna MK Volvo 244 2:51,59

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Thomas Lathi Tomas Wikström NMS Boden Mitsubishi 17 19 17 53 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 22 0

Läs mer

Duntis Cupen Deltävling 5

Duntis Cupen Deltävling 5 Duntis Cupen Deltävling 5 Rally Ung 1 300 Martin Hugosson Ulf Hugosson Åtvidabergs MK Opel Ascona B (1) Ung Rolands däck och biltillbehör 1:52.62 1:49.94 1:48.63 5:31.19 2 301 Christoffer Nyström Peter

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Thobias Svensson A SMK Hörby VW Golf MK4 E 20 20 2 Magnus Sigvardsson B SMK Hörby VW Golf II E 17 17 3 Hampus Larsson B Kristianstads MK Toyota Corolla E 14 14 4 Carl Ryke A Karlskrona

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 00 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid 0 Niklas Berglund Hyundai Accent.,0.0, Ej start.0,

Läs mer

TOTALLISTA. JMM 823 Tillägg. Per Gösta Bengtsson. CUZ 899 Tillägg. JFM 925 Tillägg. RHL 400 Tillägg. Jessica Bengtsson.

TOTALLISTA. JMM 823 Tillägg. Per Gösta Bengtsson. CUZ 899 Tillägg. JFM 925 Tillägg. RHL 400 Tillägg. Jessica Bengtsson. TOTLLIST ntal Startande: Pl. St.Nr. Pers.nr. Namn il/ Reg.nr. 7-6 Peringe jörk ndreas ndersson Vänersborgs MK JOS 7 :7 : 6 :6 6 : :6 6 :6 6 6 7 7 6 6 :: 6 7-6 Dan Johanesson Ford Joakim Johanesson JMM

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

SS1 SS4 SS2 SS5. VW Golf 08: : :32.90 SS1 SS4 SS2 SS5. Saab Sport 07: : :12.90

SS1 SS4 SS2 SS5. VW Golf 08: : :32.90 SS1 SS4 SS2 SS5. Saab Sport 07: : :12.90 Resultatlista Stjärnsvängen 2008 Klass:Utb.Ry 1 1 Henrik Salomonsson Ingemar Salomonsson Timrå MK Ånge MK VW Golf 08:39.30 04:03.20 08:32.90 08:13.80 04:02.60 08:20.30 00:41:52.10 0 00:41:52.10 Resultatlista

Läs mer

Öppna Östra Sprintcupen 2016 RESULTAT

Öppna Östra Sprintcupen 2016 RESULTAT Klass 1: 4WD 1 Jan Wikström Skutskärs MS Toyota Corolla WRC 7 8 12 8 7 8 50 2 Björn Adolfsson KAK Motorsport Peugeot 208 R5 12 10 12 12 46 3 Stig Andervang Almunge MK Ford Escort RS Cosworth 10 12 10 32

Läs mer

Klasslista Tudor City Race SS SS SS

Klasslista Tudor City Race SS SS SS Plac. StartNr. 1 1 2014-04-21 Klasslista Tudor ity Race SS SS SS Förare O-Driver Klubb Klubb nmälare F-kl. -kl. -förare Grupp F / VO Mekonomen Rally, antal startande: 1 Lennarth Eriksson o Pedersen Sotenäs

Läs mer

Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK. Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 Prick Totalt

Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK. Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 Prick Totalt Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil 1 2 3 4 5 6 Prick Totalt Original A 1 14 7 Tomas Locken Mattias Andersson 740 3:58,0 5:09,3 3:24,7

Läs mer

Officiell resultatlista. Vimmerby MS Team www.racepage.com. MK Ramunder AS1 Rallyteam. MK Ramunder AS1 Rallyteam

Officiell resultatlista. Vimmerby MS Team www.racepage.com. MK Ramunder AS1 Rallyteam. MK Ramunder AS1 Rallyteam Arr: Pl St.nr Senior Bakhj.driv Klubb Total kl. 41 Förare Anmälare Bil SS 1 SS2 SS 3 tid 1 18 Niclas Svensson BMW 1:43,43 1:42,00 1:40,87 03:22,87 2 23 Thomas Karlsson Vimmerby MS Team www.racepage.com

Läs mer

Klass 4, Grupp E SLUTRESULTAT EFTER Åk 3. Klass 5, Grupp H, Appendix 2 SLUTRESULTAT EFTER Åk 3. Klass 5, Grupp H 66-74, SLUTRESULTAT EFTER Åk 3

Klass 4, Grupp E SLUTRESULTAT EFTER Åk 3. Klass 5, Grupp H, Appendix 2 SLUTRESULTAT EFTER Åk 3. Klass 5, Grupp H 66-74, SLUTRESULTAT EFTER Åk 3 Kl, Grupp E SLUTRESULTAT EFTER Åk A Krister Zotterman Håkan Örtby Almunge Mk Opel K B Kjell Ekström Tobia Engström Skepptuna Mk Opel K 0 A Kent Brodin Jenina Jansson Skepptuna Mk VW Golf C Anton Ohlsson

Läs mer

Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 25

Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 25 Katrineholm MK / juni 0 Mälarcupen deltävling Seniorer 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Omg Total Final Peter Johansson Per Isaksson SMK Sala Mauno Näätänen Hällefors MK Andreas Dalegård SMK Motala

Läs mer

Arrangör: SMK Motala Bil

Arrangör: SMK Motala Bil Debutant Arrangör: SMK Motala Bil Plac 85300 Ronja Andersson SMK Motala Bil 02.37,18 Brutit 02.39,70 05.16,88 Antal starande i klassen: 1 Plac Veteran 1 17 1 Conny Persson Skövde MK Helins Motorsport (02.00,30)

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer Officiell resultatlista SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Anslaget kl: Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Semi 27 Tobias Svärd

Läs mer

Klass 6 - Ungdomsrally

Klass 6 - Ungdomsrally Arr: SMK Märsta Sandström El-Sprinten /-0 Klass - Ungdomsrally Plac Nr Fö:kl Förare / Kartläsare Klubb / Anmälare Bil Omg Omg Omg Totalt U Gustav Thorsell Rasbo MK Suzuki Swift GTI Barbro Kulling Thorsell

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : 27-9-8 Höstspecialen Plac. Fem bästa totalt 9 A Stefan Pettersson Ford Escort coswort 6:, 3:5,8 5:5, 3:22, 8:28, Michael Björkander

Läs mer

MICRO 27/4 7/6 21/9 1/5 28/6 26/10 17/5 6/9 OBS! 1, A/B/C 4WD

MICRO 27/4 7/6 21/9 1/5 28/6 26/10 17/5 6/9 OBS! 1, A/B/C 4WD Cupställning, MICRO Bildelar Rallycup Tävl-1 MiniXpolsion 27/4 Tävl-4 Guttstasprinten 7/6 Tävl-7 Mj.pallpokal 21/9 Tävl-2 Torsdagsrallyt 1/5 Tävl-5 Rally Taxinge 28/6 Tävl-8 EMK-kannan 26/10 Tävl-3 Violsprinten

Läs mer

Rally Månstråket 2012

Rally Månstråket 2012 Rally Månstråket 2012 Deltävling i Övre Norra Bilsportförbundet DM & Ekonomi FM samt Volvo Original i Cup 28 Jan. kl 11:00 skolan Råneå Ett stort TACK till våra sponsorer Fastighetsmäklare Hans Andersson

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Falköpings Motorstadion 0-08-0 Arrangör: Falköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Platssiffra Bästa tid Kent Davour Tjust MK Speekit.se Diesel Trimbox

Läs mer

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare Officiell Resultatlista Holmenskograllyt SMK Östgöta 009-05-0 Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare 5 6 7 8 9 0 6 0 6 0 5 Klass A-förare wd Antal Startande: Mats Jonsson/Johnny Johansson Forshaga MC/SMK Lindesberg

Läs mer

SM Tabell Otrimmat 2 WD

SM Tabell Otrimmat 2 WD SM Tabell Otrimmat 2 WD Pos Namn Klubb Märke Total 1 Lars Sjöström SMK Hälsinge Renault Clio Ragnotti 3 2 Jonas Ericsson Kolsva MS Honda Civic Type-R 24 3 Andreas Sjölander SMK Gävle Ford Fiesta ST 2 Simon

Läs mer