Grundarna och fortsatt majoritetsägarna av bolaget startade tidigare upp Betsson och är vana entreprenörer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundarna och fortsatt majoritetsägarna av bolaget startade tidigare upp Betsson och är vana entreprenörer."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 14 januari 2014 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) En grön jackpot Mr Green erbjuder casinospel om pengar på internet sedan Bolaget redovisar en hög organisk tillväxt och stark underliggande lönsamhet. Utvecklingen stöds av en växande marknad för onlinespel. Bolaget noterades sommaren Grundarna och fortsatt majoritetsägarna av bolaget startade tidigare upp Betsson och är vana entreprenörer. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktietorget 1,312 MSEK Betting/Entertainment Mikael Pawlo Tommy Trollborg OMXS 30 Mr Green Aktien värderas i likhet med konkurrenter när vi jämför vinstmultiplar (P/E E) men värderas lågt om vi tar hänsyn till de kostnader som driver den kraftiga tillväxten i bolaget. Den legala utvecklingen vad gäller spel om pengar i Sverige och Europa utgör alltjämt en riskfaktor som bör följas löpande jun 26-sep 25-dec Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6.5 poäng 9.0 poäng 6.5 poäng 7.0 poäng 6.0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 0% 52% 34% 26% EBITDA EBITDA-marginal 0% 15% 25% 29% 29% EBIT EBIT-marginal 0% 11% 17% 20% 22% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 0% 10% 16% 18% 20% Utdelning/Aktie VPA P/E EV/Sales EV/EBITDA Fakta Aktiekurs (SEK) 36.6 Antal aktier (milj) 35.8 Börsvärde (MSEK) 1,312 Nettoskuld (MSEK) -104 Free float (%) Dagl oms. ( 000) 143 Analytiker: Erik Kramming Henrik Senestad Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehållsförteckning Investeringscase... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Affärsmodell... 6 Produkter... 6 Leverantörer... 8 Kunder... 9 Konkurrenter och substitution... 9 Ledning och styrelse Marknad Sverige Europa och andra marknader Återreglerade marknader Mobila kontra fasta enheter Förvärv av onoterade bolag Prognoser Återreglerade marknader Mobila enheter...20 Balansräkning...20 Kassaflöde...20 Värdering och triggers Jämförelse konkurrenter Diskonterade kassaflöden Känslighetsanalys Triggers Risker och hot Sammanfattning Redeye Rating Appendix: Detaljerad prognos Appendix: Bolagsstruktur och goodwill

4 Investeringscase MR GREEN & CO och Mr Green är inne i en expansiv fas. Det innebär att kostnaderna är högre än normalt då företaget investerar mycket kapital på att rekrytera kunder. Vid en mer normal kostnadsmassa, analogt med konkurrenter, förefaller MR GREEN & CO som attraktivt värderad. MR GREEN & CO är även ett investeringsbolag vilket innebär att vi kanske få se en breddning från casinosegmentet under Mr Green är redan nu mycket lönsamt och omsättningen växer mer än kostnaderna. Den stora risken ligger i det framtida legala regelverket och att onlinecasinobranschen drar till sig ökad konkurrens. 4

5 Bolagsbeskrivning MR GREEN & CO är ett investeringsbolag inriktat mot spel om pengar på internet. Det huvudsakliga innehavet är Mr Green Ltd (härefter Mr Green) som driver ett onlinecasino med runt 200 spel på sju olika språk. MR GREEN & CO har inga investeringar i Sports Betting, Poker eller Bingo som normalt associeras med större noterade spelbolag som Unibet och Betsson. Huvudkontoret finns i Stockholm men den operativa verksamheten i dotterbolaget Mr Green bedrivs från Malta. Omsättningen uppgick 2012 (pro forma) till 318,5 MSEK med en vinst på 30,3 MSEK. Bolaget är inne i en kraftig expansionsfas och omsättningen hittills i år (till och med kvartal 3) har ökat med 60 procent från samma period föregående år och vinsten har ökat med 300 procent till 83,5 MSEK. Den höga procentuella vinstökningen beror på att Mr Green tidigare återinvesterade i princip all vinst i verksamheten. MR GREEN & CO bildades i februari 2012 men Mrgreen.com lanserades redan i augusti Mr Green startades av Betssongrundarna Fredrik Sidfalk och Henrik Bergquist tillsammans med Mikael Pawlo. Från den 28 juni 2013 är MR GREEN & CO noterat för handel på Aktietorget. Den grundläggande idén som skapade Mr Green var att tjänsten skulle vara en onlinebaserad motsvarighet till Monte Carlo och bygga på underhållning inte bara spel om pengar - och framför allt skulle det ske på ett så ansvarstagande sätt som möjligt. Tillsammans materialiseras detta i karaktären Mr Green som företaget har skapat för att personifiera bolaget både marknadsföringsmässigt och kulturbyggande inom bolag. MR GREEN & CO har även indirekta och direkta investeringar i DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com) och i Social Thrills AB (Facebookspelet Spin Tower Casino). Både investeringar är fortfarande i en tidig fas men utgör intressanta optioner i bolaget. 5

6 Affärsmodell Mr Green är vad branschen kallar en operatör. Det betyder att företaget står med front-end och viss typ av bakomliggande infrastruktur som behövs för att erbjuda och administrera spelen. Intäkten, eller game win, kommer från en inkomstdelning med spelleverantörerna. Affärsmodellen är väldigt marknadsföringsintensiv och det är viktigt hur kunderna upplever sidan. För att förenkla vilka delar som driver affären och Mr Greens styrkor respektive svagheter kommer vi att gå igenom Produkter, Leverantörer, Kunder samt Konkurrenter och substitution. Produkter Nära 100 procent av intäkterna kommer från den responsiva onlinecasinosidan Mrgreen.com. Responsiv betyder att den fungerar lika bra både via desktop som mobila enheter. Mrgreen.com har varit på nätet sedan 2008 men nuverande tjänst lanserades för runt två år sedan. Tjänsten upplevs som modern och välarbetad. Den erbjuder ett brett utbud av i huvudsak slotmaskiner och har en väl utbyggd funktion för insättning och uttag av pengar. Tjänsten är byggd med Singel wallet, d.v.s. oavsett spelform så spelar kunden med samma valuta. Kundtjänst på lokalt språk finns tillgänglig via telefon, epost och chatt. Ansvarsfullt spelande med Grönt Spel I registeringsprocessen för kunderna finns även funktionen Grönt Spel. Funktionen är en del av MR GREEN & COs koncept för ansvarsfullt spelande. Med Grönt Spel kan spelare ange insättningsgräns, gräns för förluster samt gräns för satsningar. Det finns även möjlighet att blockera sig från spelet helt och hållet under valbar period. Funktionen och konceptet Grönt Spel tycker vi är ett steg i rätt riktning i en bransch med produkter som för vissa spelare blir vanebildande. Mr Green har även gjort undersökningar som visar att Grönt Spel är varumärkesbyggande då kunder som inte använder funktionen, men känner till den, tycker den är en viktig och uppskattad del av tjänsten. Konceptet borde även underlätta för Mr Green att få nationella licenser i ett senare skede. Vid sidan av Mr Green finns två andra satsningar: Garbo.com och Spin Tower Casino. 6

7 Garbo.com Garbo.com, med ledordet Play in style, lanserades i oktober 2013 och är en responsiv hemsida riktad mot kvinnor. För att fånga en mobil användaregrupp är tjänsten optimerad för att fungera bäst på mobila enheter. Affärslogiken bakom en lansering är att: (1) studier visar att snittspelaren på internet är en 43 årig kvinna, (2) fler och fler spelar i mobilen, (3) Mrgreen.com har inte attraherat tillräckligt många kvinnor, (4) de kvinnor som spelat på Mrgreen.com tillhör de mest lönsamma kundsegmenten. Utåt sett verkar det vara en smart satsning och att Garbo.com organisatoriskt ligger vid sidan av Mr Green är i sig inget konstigt. Det som dock tål att förtydligas från MR GREEN & COs sida är den option som indirekt gör att MR GREEN & CO äger Garbo.com. Priset att utnyttja optionen är inte känt men den ger rätten att fram till 2016 förvärva hela bolaget. MR GREEN & CO bokför inte något värde för Garbo.com. Mobilsite: Garbo.com Facebookspel: Spin Tower Casino Lanserat oktober 2013 Lanserat november 2013 Spin Tower Casino Spin Tower Casino är ett facebookbaserat spel som ägs till 41,85 procent av MR GREEN & CO. MR GREEN & CO har lån till bolaget och bolaget är upptaget som ett intresseföretag på balansräkningen. Totalt har MR GREEN & CO investerat 19,1 miljoner kronor i bolaget. Spelet lanserades i november 2013 men förväntas inte bidra med vinst till MR GREEN & CO inom de närmaste tolv månaderna. Affärsmodellen är likt Candy Crush Saga att spelet i sig självt är gratis men att du som spelare kan köpa fördelar för pengar. För att få lönsamhet behöver du således få väldigt många spelare varav en del betalar. Genom Spin Tower Casino kan MR GREEN & CO via facebook nå ut till en global kundkrets eftersom den här typen av spel, i motsats till, spel om pengar inte regleras i lag. Marknadssegmentet som Spin Tower Casino adresserar kallas i branschen för social casino. Det kanske mest framgångsrikta social casino-företaget Double Down Interactive lanserades 2010 och köptes 2012 av amerikanska speljätten IGT för 500 MUSD (inklusive 165 MUSD i ersättningar kopplade till bolagets utveckling). Vid tidpunkten för förvärvet hade bolaget 1,3 miljoner dagliga spelare (enligt AppData). 7

8 Leverantörer Den huvudsakliga produkt som Mr Green köper in är själva casinospelen. Spelen ligger som inlänkade moduler från underleverantörer, som Net Entertainment, IGT, Bally Games, Evolution gaming, Betsoft och NYX, som bygger och driftar spelen. Betalningsmodellen bygger nästan uteslutande på inkomstdelning men det finns ett element av startavgift när Mr Green integrerar till en ny underleverantör. Det förekommer volymrabatter och en vanlig modell är att underleverantörerna tar ut mellan procent av spelvinsterna beroende på spelvolym. Mr Green ligger enligt uppgift från företaget i det lägre spannet av procentuell vinstdelning vilket innebär att de redan uppnått väsentliga stordriftfördelar. Leverantörerna är de som bestämmer återbetalningsnivå av varje satsad krona som kommer tillbaka som spelvinster till spelaren (vinstprocent). Hur stor vinst avgörs av typ av spel, vilken reglering som gäller (ifall reglerad marknad eller inte) och leverantör. Vissa leverantörer, till exempel Playtech, erbjuder låg procentuell vinst med höga absoluta vinsttal och vice versa. Mr Green kan som operatör välja vilka standardvärden som ska gälla på varje spel och vilken spelmix bolaget vill erbjuda på sin sida. Standardvärden är exempelvis hur stor insatsen ska vara när kunden börjar spela vilket i hög grad påverkar hur länge en spelare kan spela för varje insatt krona. Mr Green har valt att ha låga standardvärden och en spelmix som betalar ut en hög vinstprocent. Det resulterar i att varje spelare får spela längre för varje insatt krona på Mrgreen.com än hos konkurrenter. Net Entertainment som är en stor underleverantör jobbar med flera av Mr Greens konkurrenter. Spelen i sig kan därför aldrig bli en konkurrensfördel under nuvarande affärsmodell men det är viktigt att rätt mix av spel erbjuds på varje enskild marknad som bolaget verkar inom. 8

9 Kunder Casinospel är en bevisat beroendeframkallande produkt för vissa människor. Statens folkhälsoinstitut bedömer att cirka 2 procent av befolkningen är spelberoende eller har spelproblem. Svenska spel uppskattar samtidigt att cirka 70 procent av Sveriges befolkning spelade någon form av spel om pengar under 2007/2008. Spel som involverar pengar är av den anledningen reglerat både i Sverige och i en rad andra länder. Mr Green affärsmodell riktar sig mot privatpersoner, i främst som vi uppfattat, icke återreglerade länder inom Europa. Med återreglerade länder menas de länder som infört nya regleringar avseende privata aktörers rätt att söka nationella licenser för deras verksamhet. Mer om detta under konkurrenter och substitution och under marknad. Det som skiljer Mr Green från andra spelbolag är (1) företagets fokus på casinospel och därmed avsaknaden av Poker, Sport Betting och Bingo, (2) Mr Greens unika varumärkesbyggande som representeras av karaktären Mr Green och ansvarsfullt spelande, (3) långsiktighet i relation med fler och lägre vinster vilket ger mer underhållning för pengarna. Spelbolag i allmänhet erbjuder i strikt mening inte en unik produkt utan det är framför allt hur företaget uppfattas och mängden marknadsföring som påverkar antalet aktiva kunder. Därför blir varumärket extra viktigt då lojalitet mot varumärket är den enda egentliga inlåsningseffekt som företaget själv kan skapa mot kunderna. Detta då samma spel förekommer på andra tjänster (med samma vinstprocent), det finns inget socialt sammanhang i spelet som knyter användaren till tjänsten och kunden kan lätt överföra pengar mellan tjänsterna. Spelandet i sig självt skapar dock ytterligare en inlåsningseffekt då kunden associerar spelet med den tjänst han/hon spelar på. Kunderna är vad vi uppfattat relativt lättrörliga och Mr Green räknar (avskrivningstid) att en kund stannar i genomsnitt 2 år. Konkurrenter och substitution MR GREEN & CO verkar på en global marknad med en mängd olika noterade och onoterade bolag. De som närmast ligger till hands är Sverigenoterade Unibet, Betsson och Cherry samt de onoterade LeoVegas och Vera&John. Det finns idag inga naturliga hinder för att ytterligare aktörer ska kunna ta sig in på casinomarknaden. Det finns heller inga hinder för Mr Green att ta marknadsandelar från konkurrenter. Historiskt sett har spelbolag i Europa agerat utifrån spellicenser på exempelvis Malta eller Gibraltar och därefter marknadsfört sig inom EU. Det som skett de senaste åren är att fler och fler länder börjat återreglera marknaden och börjat tillåta privata aktörer att agera under nationella spellicenser. Exempelvis har nu Storbritannien, Danmark, Italien och Belgien ett nationellt licensförfarande. 9

10 Nationella licenser och återreglering av spelmarknaden är fortfarande relativt nytt och har ännu inte blivit så pass utbrett att det orsakar ett påtagligt hinder för andra aktörer att ta sig in på nya marknader. Men i en mer reglerad miljö kan det bli påtagligt svårare att komma in som ny aktör. Italien är ett exempel på ett land som har nationell licens för privata aktörer men där nya aktörer inte kan ta sig in utan att förvärva ett bolag med licens. Unibet har exempelvis valt som strategi att söka nationella licenser där det går och är beredda att sänka sina marginaler för att minska risken för stämningar. Det är ännu inte känt om Mr Green har för avsikt att söka nationella licenser men det ligger enligt Redeyes bedömning i linje med deras strategi och profil att göra det. Teknikskiften En underliggande faktor som möjliggjort väldigt hög tillväxt inom onlinespelmarkanden är övergången från fysiska spelautomater till automater online. Troligtvis kommer det skiftet att fortsätta. Mer om detta under prognos och marknad. Ytterligare en faktor är övergången från PC eller desktop till mobila enheter (smartphones och läsplattor). Exempelvis väntas mobila enheter enligt H2 Gambling Capital, en global marknadsundersökningsaktör inom spelindustrin, 2015 stå för 30 procent av onlinespelmarkanden mot 15 procent Visa aktörer är snabbare än andra på att lägga om till mobila enheter. Mr Green redovisar inte hur stor procent av intäkterna som kommer från mobila enheter men vi bedömer att Mr Green inte ännu är så pass långt framme som exempelvis LeoVegas (som uttalat fokuserar på mobila enheter). Att utvecklingen av mobilspel tagit fart först på senare år beror på att övergången tidigare stoppades av att leverantörerna inte kunde producera fungerade spel till Apple-telefoner (då spelen baserades på Adobe Flash). Andra typer av spel Mr Green konkurrerar även med spel från andra branscher. Mr Green själva nämner sociala spel som konkurrenter. Även skiften i vilken kategori av casinospel som är populära kan äga rum. Mr Green har valt att fokusera på slotmaskiner och efterfrågan på slotmaskinspel har historiskt varit hög och konstant. Men förändringar kan alltid ske. Ett närliggande exempel är Poker som fallit något ur mode de senaste åren. 10

11 Casino är det mest lönsamma segmentet inom onlinespel om pengar Lönsamma segment brukar locka till sig extern konkurrens och det är nog ingen slump att Mr Green har valt att gå in i casinospelmarknaden. Nedan, en illustration från Bwin.party, en global konkurrent, där en genomsnittlig aktiv casinokund ger runt 200 euro per kvartal och en genomsnittlig aktiv pokerkund endast ger runt 70 euro per kvartal. Vinst per kvartal per unik aktiv spelare (euro) 85,5 71,8 76,4 Poker Sports Betting 199,5 Källa: Bwin.party Delårsrapport januari-september 2013 På kort sikt är detta givetvis bra då Mr Green har gått in i det mest lönsamma segmentet. Men på längre sikt finns det risk att fler företag följer i Mr Greens fotspår och drar ner lönsamheten. En indikation på detta är att Bwin.party, som är störst på marknaden, nyligen lagt om sin strategi från volym till lönsamhet inom casino genom att satsa mindre på marknadsföring och se till att hålla kvar de mest lönsamma spelarna. Denna skulle kunna tyda på att de förväntar sig att lönsamheten är på väg ner och redan nu förbereder sig för den nedgången. Om MR GREEN & CO skulle välja att bredda sitt spelutbud vore det logiskt rent affärsmässigt att gå in i Bingospel. Detta då Bingo har näst högst vinstmarginaler och riktar sig mot kvinnor, som MR GREEN & CO sagt att de ska öka sin verksamhet mot. Om du som läsare vill fördjupa dig ytterligare i konkurrenter föreslår vi att du tittar närmare på årsredovisningarna från: William Hill, Ladbrokes, 32Red, 888, Netplay, Betfair, Bwin.party, GVC. 11

12 Ledning och styrelse MR GREEN & CO styrs av en väl sammansatt och kompetent ledning och styrelse. Grundarna av bolaget har en gedigen erfarenhet av den operationella sidan med bakgrund från IT, marknadsföring och spel. De externa investerare som tillkommit har erfarenhet inom redovisning och finans. Tillsammans skapar de en god grund för tillväxt både organiskt och genom förvärv. IT, marknadsföring och spel VD Mikael Pawlo, som även är en av grundarna av bolaget, var bland annat med och startade Municel, ett IT-konsultbolag som såldes till TietoEnator Senare var han partner på PR och kommunikationsbolaget, Hedberg & Co, som senare blev en del av Springtime. Vid sidan av sitt engagemang i MR GREEN & CO sitter Mikael Pawlo som styrelseordförande i Happy Pancake och SMSgrupp samt som styrelseledamot i FundedByMe. Pawlo äger 5 procent av MR GREEN & CO. I styrelsen sitter också de två andra grundarna Henrik Bergquist och Fredrik Sidfalk båda med en framgångsrik entreprenörsbakgrund. Bergquist var 1996 med och startade Ericsson Research Internet Division och var 1999 medgrundare av den digitala musiksidan deo.com. Sidfalk startade som IT-konsult 1994 och medgrundade 1997 bolaget Boxman. Därefter startade de tillsammans med en tredje grundare Betsson Bergquist och Sidfalk äger 18,8 procent respektive 12,1 procent av bolaget och kontrakteras löpande som konsulter i bolaget. Redovisning och finans CFO Marjatta Skogh har tidigare varit CFO inom finans och fastighetsbolag samt drev 1996 noteringen av Trio Enterprise på Nasdaq OMX. Skogh är även styrelseledamot i intresseföretaget Social Thrills AB. Marjatta Skogh äger aktier i bolaget (mindre än 1 procent). Styrelseordförande Tommy Trollborg har en gedigen bakgrund inom redovisning och finans. Trollborg är även ordförande i Transferator (investeringsföretag inom tillväxt och tidigare delägare av Mr Green). Även styrelseledamot och investerare Hans Fajersson har erfarenhet inom finans och private equity. Trollborg äger 5,3 procent och Fajersson äger 20,7 procent av bolaget. Totalt äger ledning och styrelse 62 procent av totalt antal aktier i bolaget vilket är väldigt positivt då det knyter ägarnas intresse ihop med ledning av bolaget. Det är även positivt att ägandet är fördelat över olika styrelseledamöter och ledningen så det inte blir en ojämn maktbalans. 12

13 Marknad Som vi kort nämnde under Konkurrenter och substitution är det två stora teknikskiften som driver tillväxten inom onlinecasinospel. Den första är skiftet från fysiska casinospel, exempelvis restauranger och casinon, till onlinecasinospel. Den andra är skiftet från PC eller desktop till spel via mobila enheter. Båda trenderna kommer sannolikt att påverka MR GREEN & CO positivt. Vidare pågår ett skifte där fler och fler länder har börjat återreglera spelmarknaden. Skiftet förväntas minska marginalerna men öka volymerna på spelandet och minska risken i verksamheten. Mr Green ger inte ut information om vilka marknader som bolaget verkar på men i memorandumet står det att tjänsten finns tillgänglig på sju språk och i en nyligen gjord intervju i Dagens Media säger Sverigechefen att Mr Green finns på åtta marknader. Vi skulle gärna vilja se på vilka marknader Mr Green agerar på men sannolikt är det inom Europa och vi vet att Mr Green de facto agerar på den svenska marknaden. Sverige Först bör vi påpeka att det i Sverige råder ett spelmonopol som ger Svenska Spel med dotterföretag och ATG rätt att erbjuda spel om pengar. Sedan finns det några undantag från den huvudregeln för ideella organisationer men i allmänhet råder det ett spelmonopol. De flesta aktörer som marknadsför sig i Sverige med onlinespel gör så via en licens från ett annat EU-land. Trots det legala läget har den svenska marknaden en lång historik av onlinespel och bör nu anses vara en relativt mogen marknad var svenska onlinecasinomarknaden uppskattad till 106 miljoner euro (runt 1 miljard kronor) av H2 Gambling Capital Marknaden förväntas växa i något långsammare takt än övriga Europa men det finns ingen exakt siffra. Vi ser samtidigt att Svenska Spels nettospelintäkter för 2011/2012 minskade med 3,4 procent på fysiska Vegasspel och 1,4 procent på Casino cosmopol. Svenska Spel anger även att oreglerade aktörer 2004 stod för 18 procent av den totala onlinecasinomarknaden och att de 2012 stod för 55 procent. Troligtvis kommer den svenska onlinecasinomarknaden att fortsatt öka ytterligare en tid med tillväxttal på runt 5-10 procent. En joker i leken är att EU-kommissionen i januari 2014 väntas gå vidare med ett överträdelseförfarande mot Sverige för att Sverige inte följer EUs rekommendationer om återreglering av den svenska marknaden. Det är dock oklart om detta även innefattar casinospel. Ett överträdelseförfarande är en typ av stämning som kan leda fram till tvingande åtgärder och därmed öppna upp för svenska licenser. Det är ännu för tidigt att säga vilka effekter detta kan få men en vanlig bedömning är att det antingen blir mer strikt reglerat i Sverige eller att Sverige öppnar upp för privata aktörer. 13

14 Europa och andra marknader Den europeiska onlinespelmarknaden uppskattas av H2 Gambling Capital 2013 till 13 miljarder euro (117 miljarder kronor) för 2013 varav casinodelen står för cirka 3 miljarder euro (28 miljarder kronor). Marknaden förväntas växa med runt 10 procent per år de nästkommande åren. Mobilt spelande uppskattas 2012 till runt 15 procent av det totala nätspelandet i världen och förväntas 2015 ha nått 30 procent. Samma procentuella andel kan väntas gälla för Europa. Samtidigt ska man komma ihåg att idag sker endast 20 procent av den totala spelmarknaden i världen av spelandet via nätet och att resterande del fortfarande sker via fysiska butiker, automater och casinon (Betsson årsredovisning 2012). Det finns således en stor tillväxtpotential för marknaden som Mr Green verkar inom och gott om utrymme att växa organiskt. Världsmarknad onlinespel (miljarder euro) E 2013E 2014E 2015E Källa: The H2 egambling 2012 En lokal marknad inom Europa som kan vara värt att nämna är Storbritanien. Den är helt fri för nya aktörer och onlinespel har växt väldigt kraftigt de senaste åren. Totalt uppskattas marknaden till 364 miljoner euro av H2 Gambling Capital Från december 2014 kommer regeringen i Storbritanien införa en point of consumption skatt vilket innebär att spelbolagen kommer tvingas betala spelskatt oavsett om de har en nationell licens eller inte i landet. Europa står för cirka 45 procent av den totala onlinespelmarknaden. Två andra marknader som skulle kunna bli aktuella för Mr Green är Oceania (Australien) och Nordamerika (USA, Canada). I USA är onlinespel de facto förbjudet genom bland annat Unlawful Internet Gamling Enforcement Act (UIGEA)2006 och The Federal Wire 14

15 Act of Dock har det på senare tid öppnats upp för att onlinecasinospel är tillåtet inom en stat ifall de så tillåter. Delaware, Nevada och New Jersey är stater som hittills har öppnat upp för spel om pengar på internet. Det är för tidigt att säga om Mr Green direkt kan söka licenser eller det måste ske via ett samarbete eller förvärv. I Canada är det endast tillåtet med spel inom indianterritorium vilket även gäller för onlinespel. Det finns dock inget sätt för domstolar i Canada att komma åt onlinespeltjänsterna. Totalt är den nordamerikanska marknaden uppskattad till runt 15 procent av den totala världsmarknaden. Australien öppnade förra året upp för poker och viss typ av sport betting via nätet men det är ännu inte tillåtet med casinospel. Unibet har exempelvis expanderat in i Australien (med sport betting) så vid en öppning för även casinospel borde det även bli aktuellt för Mr Green att göra detsamma. Återreglerade marknader Fler och fler länder håller på att återreglera sina spelmarknader. Med återreglerade länder menar vi länder som i dagsläget har gått från ett nationellt spelmonopol till ett system som på ett eller annat sätt öppnat upp för privata aktörer att söka nationella licenser. Vid sidan av detta finns även öppna eller oreglerade länder där det inte existerar ett spelmonopol men där du inte heller behöver söka en nationell licens. Regeringar återreglerar de nationella spelmarknaderna därför att de vill ha en del av vinsterna från onlinespelbolagen. Vid en nationell licens betalar bolaget en spelskatt och sedan bolagskatt i det landet. För att onlinespelbolagen ska söka nationella licenser krävs att inte villkoren är allt för strikta. Vid för strikta villkor, som exempelvis Frankrike och Spanien, blir konsekvensen att onlinespelbolagen fortsätter att erbjuda spel via licenser från Malta eller Gibraltar, eller att de väljer att lämna marknaden helt. Onlinespelbolagen söker nationella licenser därför att det legitmerar deras verksamhet och därför att det blir lättare att marknadsföra sig inom landet. Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser detta får men en vanlig bedömning som ges av onlinespelbolagen är att volymerna kommer gå upp men att marginalerna och risken på verksamheten kommer gå ner. 15

16 Mobila kontra fasta enheter Att mobilt spelande förväntas öka kraftigt kommer sannolikt ifrån de uppskattningar som gjorts kring vilka aktiva bredbandsformer som förväntas växa. Nedan visas siffror på antalet miljoner aktiva bredbandskopplingar fördelat på typ av abonnemang. Antalet aktiva bredbandskopplingar i västvärlden (miljoner) Mobil Fast * Källa: ITU International Telecommunications Union Det är uppenbart att mobilt växer väldigt mycket snabbare än fasta uppkopplingar. I procent är tillväxten inom fasta uppkopplingar runt 5 procent per år och inom mobila runt procent per år. Detta gäller västvärlden, som Mr Green verkar inom. I utvecklingsländer sker samma utveckling fast i turbofart. Bredbandtillväxten ligger runt 12 procent och mobilt bredband har tillväxttal på 50 procent och uppåt, per år! 16

17 Förvärv av onoterade bolag Om vi tittar på ett subsegment, de noterade casinobolagen, ser vi att de har spelvinster på runt 10 miljarder svenska kronor per år. Casinomarknaden står för 24 procent av den totala onlinespelmarknaden i världen. Ifall vi antar att samma förhållande gäller på den Europeiska marknaden ger det att cirka en tredjedel av den totala onlinecasinomarknaden i Europa är noterad. Det betyder att det finns ett stort antal onoterade bolag som skulle kunna bli förvärvade av MR GREEN & CO. Världsmarknad onlinespel Europamarknad casinospel Övriga 76% Casino 24% Onote rat 64% Noterat 36% Nedan följer en lista framtagen från noterade bolag i Sverige och London inom onlinecasino. Tabell 1: Noterade bolag Företag Online casinointäkt (MSEK)* William Hill n/a -2% Paddy Power % Ladbrokes % 32Red % % Netplay % Betfair % Bwin.party % GVC 176 8% Mr Green % Unibet 832 5% Betsson % Cherry % Totalt % Källa: Redeye research Förändring från föregående år * Omräknat till MSEK och interpolerat till helårsbas från senaste redovisade kvartals/halvårsrapport 17

18 Prognoser Bolaget är inne i en expansiv fas och kommer sannolikt ha högre kostnader jämfört med konkurrenterna under de närmaste åren. Framför allt marknadsföringskostnader bedömmer vi vara väsentligt högre under expansionsperioden vilket är i linje med vad bolaget vill åstadkomma. Det är dock viktigt att bruttospelintäkterna fortsätter att öka mer än kostnaderna. Nedan en jämförelse av kostnadsposter i procent mot bruttospelintäkter. Tabell 2: Kostnader i procent mot bruttospelintäkter (game win) Betsson Unibet Mr green Kostnad sålda 16% 13% 18% produkter Marknadsföringskostnader 28% 24% 37% Övriga utgifter 15% - 19% Avskrivningar 5% - 10% Källa: Årsredovisning Betsson 2012, Unibet 2012 samt Mr Green tredje kvartalet 2013 Mr Greens övriga utgifter borde kunna gå ner mot Betssons nivåer under den närmaste tiden då de inte är direkt förknippade med vidare expansion. Betsson hade till exempel övriga utgifter mellan procent 2007 till 2011 trots att de under tiden dubblade omsättningen. Mr Green har även själva flaggat för att övriga kostnader kommer att gå ner med tiden. Övriga kostnader borde kunna gå ner till 15 procent slutet på Avskrivningar kommer att öka en tid då bolaget fortsätter att investera i infrastruktur under expansionsperioden. Samtidigt bör avskrivningarna av de förvärvade kundavtalen försvinna i början av 2015 då de blivit helt avskrivna. Totalt sett uppskattar vi avskrivningar till fortsatt runt 10 procent för 2014 och runt 7 procent för Därefter förväntas avskrivningsnivån gå ner mot ungefär samma nivåer som Betsson, d.v.s. 5-6 procent. Marknadsföringskostnaderna och kostnad sålda produkter kan variera beroende på bedömt marknadsläge men borde vara på en fortsatt hög nivå så länge MR GREEN & CO håller uppe expansionen av Mr Green. Betsson, som exempel igen, hade marknadsföringskostnader på mellan procent av omsättningen under 2007 till Samma period växte bolaget från en liknande intäktsnivå som Mr Greens nuvarande till mer än det dubbla. Mr Green borde med högre marknadsföringskostnader kunna åstadkomma samma resa på fyra år från och med Därefter bedömer vi att Mr Green kommer gå in i en lägre tillväxttakt med marknadsföringskostnader på runt 30 procent av bruttospelintäkter. Kostnad sålda produkter bör möjlighetvis kunna sänkas något men vi räknar inte med någon sänkning i vår modell. Tillväxten förväntas minska ner från runt 30 procent 2014 till 15 procent på årsbasis fram till Detta då vi förväntar att ökad konkurrens om kunderna vilket ger minskad effekt av marknadsföring. Från 2018 förväntas Mr Green växa med den globala marknaden på runt 7 procent. 18

19 Internationellt Storbritanien Italien Danmark Belgium Australien Estland Frankrike Tyskland Mr Green Återreglerade marknader För återreglerade marknader blir risken lägre men lönsamheten blir även lidande i form av högre skatter och avgifter. Exempelvis skriver Unibet i sin senaste årsredovisning: The change in EDITDA margin in 2012 was expected and is in line with Unibet s strategy to operate in re-regulated markets I klartext sjönk EDITDA marginalen med 10 procent till 27 procent från 30 procent p.g.a. att de gick in i återreglerade marknader. Unibets bruttospelvinst från återreglerade marknader uppgick till 18 procent av omsättningen i sista kvartalet 2012 (senast tillgängliga siffrorna). Det är troligt att marginalerna fortsatter att försämras för alla aktörer i onlinespelbranschen om återregleringsprocessen fortsätter. Tabell 3: Svenska aktörer och dess närvaro i återreglerade länder Mr x Green Unibet x o x x x x x Sport&Poker u.u Betsson x x Cherry x u.u u.u = Under utveckling. Både Unibet och Cherry har fått licenser i Schleswig-Holstein. Det är något oklart vad som gäller med övriga regioner. o = legal marknad och lokal domän men via maltesisk licens. x = återreglerad marknad med lokal licens Vi räknar med att från 2015 och framåt kommer EDITDA-marginalerna försämras permanent med 10 procent p.g.a. att Mr Green gått in i ett par återreglerade marknader. Sverige kommer sannolikt att återregleras men det är osäkert när det sker. Troligtvis sker det någon gång mellan 2015 och Det är främst nationella spelskatter som påverkar EBITDAmarginalerna. Från 2015 och framåt räknar vi även med att företagsskatten ökar något från dagens 10 procent till 12 procent. Att vi räknar på en så låg ökning beror på att Unibet under samma tid som EBITDA-marginalerna sänktes kraftigt endast ökande företagsskattenivå från 6,9 procent till 7,6 procent. Betsson har i sin tur en ännu lägre nivå på under 5 procent. Från 2019 och framåt räknar vi med ett normaliserat skatteläge mot svenska nivåer på 22 procent. Ifall exempelvis Sverige väljer att återreglera marknaden kommer det sannolikt innebära att skattenivån går upp mer än i våra prognoser då vi bedömmer att Sverige är en av Mr Greens huvudmarknader. 19

20 Mobila enheter Det finns vissa indikationer på att intäkter och marginaler är något bättre på spel via mobila enheter än på PC och desktops (Betsson Q3 presentation). Att ha en mobil närvaro är en viktig förutsättning för tillväxt och bibehållen hög lönsamhet men vi lämnar ingen separat prognos på hur den mobila penetrationen går då inte heler Mr Green redovisar detta. Balansräkning Balansräkningen består till huvuddelen av poster relaterade till skapandet av bolaget där stora poster av goodwill, varumärke, överkursfond och en skatteskuld togs upp. Om du vill fördjupa dig i ämnet se Appendix: Bolagsstruktur och goodwill. Soliditeten är väldigt god på 80 procent. Omsättningstillgångarna täcker inte totala skulder men väl kortsiktiga skulder. Om man exkluderar ovan nämnda poster relaterade till skapandet av bolaget blir balansräkningen väldigt mycket lättare. Totalt blir det cirka 200 MSEK i tillgångar, inklusive en kassa på 89 MSEK. Eget kapital hamnar på 125 MSEK. Rensat är soliditeten fortsatt väldigt god på 62,5 procent och kassan täcker nu totala skulder med 10 MSEK tillgodo. Kassaflöde Mr Green hade ett redovisat positivt nettokassaflöde (och positivt beräknat Free cash flow) för tredje kvartalet 2013 och även för helåret Vi räknar med att kassaflödet kommer förbli positivt och täcka de löpande investeringsbehoven inom Mr Green. MR GREEN & CO har ett mål att dela ut 50 procent av det fria kassaflödet och vi ser egentligen inget hinder för det förutsatt att inga större förändringar sker. Bolaget har inte lämnat några prognoser för utdelning 2014 men vi bedömer att de utan problem kan dela ut runt 1 kr per aktie i utdelning med bibehållen expansionstakt. 20

21 Värdering och triggers Jämförelse konkurrenter I tabellen nedan jämför vi två andra svenska börsnoterade bolag (Unibet och Betsson) samt två internationella konkurrenter (Bwin.party och 32red). 32red är den aktör som internationellt är mest lik Mr Green då de växer kraftigt och har inriktat sig mot casinospel på nätet. Tabell 4: Relativvärdering MSEK Kurs Börs- Valuta Tillväxt försäljning VPA P/E EV/EBITDA 13- Bolag värde jan E 2014E E 2014E E 2014E 2013E 2014E Unibet 310, SEK 28% 19% 15% 14,5 15,6 19,8 21,5 19,9 15,6 12,2 10,2 Betsson 203, SEK 27% 14% 13% 13,1 13,9 16,4 15,4 14,6 12,4 11,7 10,0 Bwin.party 12, SEK 19% -16% 0% 1,1 0,8 0,9 11,5 15,9 13,6 8,9 7,7 32red 8,4 589 SEK 28% 25% 10% 0,5 0,6 0,8 18,2 14,8 10,3 11,5 8,5 Mr Green 36, SEK n/a 52% 34% 0,9 2,1 3,2 43,1 17,2 11,3 9,8 6,0 Källa: Redeye research, Bloomberg Mr Green värderas ungefär som sina större konkurrenter Unibet och Betsson under 2013E och 2014E. Däremot förefaller Mr Green högt värderad i jämförelse med 32red som också befinner sig under kraftig tillväxt. Mr Green befinner sig som sagt i en kraftig tillväxtperiod. Inom onlinenätspel är den mest avgörande faktorn för tillväxt markandsföringskostnader. När vi justerar nivån till ett genomsnitt av Unibet och Betsson (26 procent av försäljningen) samt på samma sätt sänker tillväxttakten för 2014 framträder en annorlunda bild. Tabell 4: Relativvärdering MSEK Kurs Börs- Valuta Tillväxt försäljning VPA P/E EV/EBITDA 13- Bolag värde jan E 2014E E 2014E E 2014E 2013E 2014E Unibet 310, SEK 28% 19% 15% 14,5 15,6 19,8 21,5 19,9 15,6 12,2 10,2 Betsson 203, SEK 27% 14% 13% 13,1 13,9 16,4 15,4 14,6 12,4 11,7 10,0 Mr Green 36, SEK n/a 52% 14% 0,9 2,1 4,4 43,1 17,2 8,3 9,8 4,7 Källa: Redeye research, Bloomberg. Urval från föregående tabell Vid en lägre kostnadsmassa hamnar istället Mr Green i det lägre spannet vilket är vad vi tror kommer ske efter Mr Greens tillväxtperiod. I vår DCFvärdering som kommer nedan har vi räknat på att expansionsperioden kommer fortsätta till och med

22 Wacc Wacc Mr Green Diskonterade kassaflöden Vi använder oss av en diskonteringsränta på 10,2 procent. Mr Green förväntas, då de befinner sig i en expansionfas, ha en högre tillväxt än konkurrenter och marknaden fram till Rörelsemarginalen förväntas öka succesivt fram till 2016 där den toppar på 24 procent. Sammanvägt med andra prognoser ger det ett värde på runt 52 kr per aktie. Känslighetsanalys Kassaflödesmodeller är känsliga för småförändringar i det sk. terminalvärdet. Därför är det viktigt att lyfta fram hur dessa förändringar skulle påverka värderingen av Mr Green. Nedan följer två känslighetsanalyser där vi har ändrat både EBIT-marginalen för år 2021 och framåt samt tillväxten i försäljning 2022 och framåt tillsammans med den diskonteringsränta som används (Wacc). Tabell 6: Känslighetsanalys EBIT EBIT-marginaler (2021 och framåt) 10% 12,5% 15% 17,5% 20% 10% % % % % Tabell 7: Känslighetsanalys tillväxt Tillväxt (2022 och framåt) 1% 2% 3% 4% 5% 10% % % % % Triggers I vår analys har vi inte räknat med några separata värden från MR GREEN & COs uppkommande verksamheter, Garbo.com och Spin Tower Casino, då verksamheterna är i ett så pass tidigt skedde. Det skulle kunna vara så att Garbo.com eller Spin Tower Casino är mer lönsamt än vad Mrgreen.com har varit vilket skulle kunna ge ytterligare värde till bolaget. Den stora triggern kommer dock ligga i att Mr Green upprätthåller en fortsätt hög tillväxt med en succesivt stigande lönsamhet i form av ökade skalfördelar och minskade avskrivningar. När marknaden ser att planen håller tror vi att aktien kommer att uppvärderas därefter. En vidare trigger skulle kunna vara potentiellt förvärv då det råder lite av köparens marknad inom onlinecasinospelbranschen för tillfället. Ett uppköp på attraktiva multiplar skulle kunna vara en vinstaffär för MR GREEN & CO och således även påverka värderingen positivt. 22

23 Risker och hot Politisk risk Spel om pengar är en känslig verksamhet då det är en potentiellt beroendeframkallande produkt. Därför är tillhandahållandet, eller distributionen av spel, reglerat av nationella lagar. I enlighet med artikel 56 i Lissabonfördraget får ett företag baserat i ett EU-land erbjuda sina tjänster i samtliga EU-länder. Därför agerar de flesta privata spelbolag som verkar inom Sverige från Malta, med maltesiska licenser. Fler och fler länder har dock börjat återreglera sina marknader för att uppmunttra de privata spelbolagen att söka nationella licenser och betala skatt i landet. MR GREEN & CO innehar vad vi vet endast en maltesisk licens att bedriva spel om pengar. Det finns en överhängande risk om MR GREEN & CO verkar inom länder som har ett nationellt licensförfarande att drabbas av stämningar. Det finns även en risk att drabbas av stämningar från monopolreglerade länder såsom Sverige. Ifall Sverige i framtiden skulle komma att förbjuda onlinecasino utgår vi från att Mr Green skulle följa den svenska lagen och stänga av sina svenska kunder. I Q3-rapporten anger bolaget att Sverige står för väsentlig mindre än 50 procent av omsättningen och en avstängning av svenska kunder skulle med andra ord slå hårt mot bolagets lönsamhet. Det som talar emot ett scenario med förbud är att det skulle bli svårt för regeringen att motivera ett förbud mot onlinecasino samtidigt som fysiska spelautomater (elektroniska slotmaskiner) i form av Svenska Spels Jack Vegas-automater är tillåtna. Varje år bidrar Jack Vegas drygt 2 miljarder kronor till statskassan och är till nettospelintäkter Sveriges största enskilda spelform (Svenska Spels Årsredovisning 2012). Risk för nedskrivning av immateriella tillgångar MR GREEN & CO har stora poster goodwill och andra immateriella tillgångar. En omvärdering (impairment) av immaterilla tillgångar skulle påverka resultatet negativt men inte kassaflödet för MR GREEN & CO. Under tredje kvartalet i år avslutades en oberoende värdering av de immateriella tillgångarna med en viss omvärdering som följd vilket borde minimera risken för ytterligare nedskrivningar under de närmaste åren. Valutarisk MR GREEN & CO håller en del valutapositioner som kan påverka resultatet för bolaget. Valutapositionerna beror på att MR GREEN & CO håller alla kunders depåer i svenska kronor. En tioprocentig förstärkning (försvagning) av kronan gentemot utländska valutor påverkar resultatet med 4,7 MSEK (-4,7 MSEK). 23

24 Hackerattacker Speltjänster är likt andra nättjänster sårbara för hackerattacker. Det kan både vara överbelastningsattacker och attacker där hackern kräver en lösensumma för databasen. En hackerattack kan både orsaka skada i form av minskade intäkter, ökade kostnader och skadad varumärke. Nyckelpersoner MR GREEN & CO befinner sig i en väldigt känslig period av kraftig expansion där nyckelpersoner är en drivande kraft och som samtidigt sitter på information och metoder som är en nödvändighet för fortsatt expansion. Vid ett frånfälle av någon av grundarna tror vi att det skulle påverka MR GREEN & CO negativt. 24

25 Sammanfattning Redeye Rating Mr Green Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6.5p Ratingförändringar i denna rapport: Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 3 rader Vi har ett högt förtroende för ledningen och de tidigare erfarenheter och kompetens som beslutsfattare sitter på stämmer väl överens med bolagets verksamhet. Det vi vill se mer av är transparens vart bolaget är på väg, inkl prognoser, och helt enkelt mer historik där vi kan se att ledningen lever upp till vad de lovar. Ägarskap 9.0p Vi ser positivt på det stora ägandet som ledning och styrelse innehar i bolaget. Vi tror dock att bolaget skulle må bra av att ha en institutionell ägare som kompletterade ägarbilden. Tillväxtutsikter 6.5p Vi tror att försäljningsmodellen är skalbar och lönsam. Vi tror även att den underliggande marknaden kommer fortsätta att växa. Det vi ställer oss tveksamma till är hur Mr Green och andra aktörer ska behålla vinstmarginaler och tillväxt på sikt när fler och fler aktörer kommer in på marknaden. Lönsamhet 7.0p Den underliggande lönsamheten är väldigt stark. Den stora goodwillposten drar ner nyckeltalen något vilket gör att bolaget inte får full poäng. Finansiell styrka 6.0p Bolaget är skuldfritt och har en stark kassa med hög soliditet. Anledningen till det relativt lägre betyget beror på Mr Green storlek, okända kreditfaciliter och den politiskt osäkra spelmarknaden som bolaget verkar på. 25

26 Appendix: Detaljerad prognos MSEK PROFORMA Q1 Q2 Q3 Q4E Q1E Q2E Q3E Q4E Q1E Q2E Q3E Q4E Q1E Q2E Q3E Q4E Omsättning (Game win) 108,9 114,6 124,1 136,5 148,8 156,2 167,2 177,2 189,6 197,2 209,0 219,5 230,4 242,0 251,6 259,2 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 108,9 114,6 124,1 136,5 148,8 156,2 167,2 177,2 189,6 197,2 209,0 219,5 230,4 242,0 251,6 259,2 Kostnad sålda produkter 19,8 17,6 22,5 21,8 25,3 23,4 28,4 28,4 30,3 31,5 33,4 35,1 36,9 38,7 40,3 41,5 Marknadsföring 43,0 42,3 46,8 49,1 53,6 56,2 60,2 63,8 68,3 71,0 75,2 79,0 83,0 87,1 90,6 93,3 Övriga utgiter 21,5 22,6 23,4 25,9 28,3 29,7 30,1 31,9 32,2 31,5 31,4 32,9 34,6 36,3 37,7 38,9 Extaordinärakostnader 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 5,9 6,3 6,6 6,9 7,3 7,5 7,8 EBITDA 23,6 28,4 31,5 39,6 41,7 46,9 48,5 53,2 53,1 57,2 62,7 65,8 69,1 72,6 75,5 77,8 Avskrivningar & nedskrivningar -4,9-7,9-12,4-13,7-14,9-15,6-15,0-15,9-15,2-13,8-14,6-13,2-13,8-14,5-15,1-15,6 EBIT 18,7 20,4 19,1 25,9 26,8 31,2 33,4 37,2 37,9 43,4 48,1 52,7 55,3 58,1 60,4 62,2 Finansnetto 0,0-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt -1,6-2,2-1,5-2,6-2,7-3,1-3,3-3,7-4,5-5,2-5,8-6,3-6,6-7,0-7,2-7,5 Resultat 17,1 16,8 17,6 23,3 24,1 28,1 30,1 33,5 33,4 38,2 42,3 46,3 48,7 51,1 53,1 54,7 Försäljningstillväxt (årstakt) 37% 36% 35% 30% 27% 26% 25% 24% 22% 23% 20% 18% EBITDA-marginal 22% 25% 25% 29% 28% 30% 29% 30% 28% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% EBIT-marginal 17% 18% 15% 19% 18% 20% 20% 21% 20% 22% 23% 24% 24% 24% 24% 24% VPA 0,48 0,47 0,49 0,65 0,67 0,78 0,84 0,93 0,93 1,06 1,18 1,29 1,36 1,43 1,48 1,53 26

27 Appendix: Bolagsstruktur och goodwill Goodwill brukar associeras till förvärv och kan ibland vara ett varningstecken på en allt för aggressiv förvärvsstrategi. MR GREEN & CO har inte gjort några egentliga förvärv men har ändå väldigt stora poster av goodwill, varumärke och överkursfond. Bakgrunden ligger i historiken av bolagsstrukturen och nedan följer en kort genomgång av händelseförloppen: Tabell 8: Bakgrund bolagsbildning Datum Händelse 2012-December Iacta Management förvärvar 17,2% av Gaming Group Plc (Mr Green) och MR GREEN & CO förvärvar totalt 54,2% av Green Gaming Group Plc Iacta Management som äger 17,2% av Green Gaming Group Plc delas ut till Transferators aktieägare Iacta Management förvärvar ytterligare 28,6% av Green Gaming Group Plc 2013-Juni Iacta Management förvärvar MR GREEN & CO och byter därefter namn till MR GREEN & CO Mr GREEN & CO med bland annat 100% ägande av Green Gaming Group Plc noteras. Källa: Transferator, pressrelease. Mr Green memorandum Sammanfattningsvis, det som har hänt är: Bolaget Iacta Mangement blir MR GREEN & CO och har förvärvat 100 procent av Green Gaming Group Plc (Mr Green) genom: 1. Förvärv från Transferator: 17,2 procent (Utdelningsvärdet 122 MSEK) 2. Förvärv av f.d. MR GREEN & CO: 54,2 procent (Köpeskilling om totalt 385 MSEK) 3. Förvärv från tredje part: 28,6 procent (203 MSEK) Totalt resulterar detta i ett proforma förvärv på 709,9 MSEK som delas upp på följande. (1) Tillgångar: Goodwill: 445,9 MSEK. Varumärke 271,6 MSEK. Kundavtal 39,3 MSEK (2) Egen kapital: Överkursfond: 646,9 MSEK (genom nyemission) och (3) Skuld: Skatteskuld för uppskjuten bolagskatt för varumärkesvärde och kunddatabasvärde: 109,9 MSEK. 27

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 augusti 2015 Sammanfattning (BRE2.ST) Rekordtillväxt räckte inte Q2-rapportens intäkter på 90,0 MSEK (väntat 88,4) motsvarande en rekordtillväxt på 25 procent.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E INITIALANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning West International (WINT) Marginalexpansion att vänta West International är ett bolag som genomgått en transformering från att ha varit

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 augusti 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Åtgärderna fortsätter Oniva rapporterade i Q2 sämre försäljning än förväntat om 48,3 miljoner kronor (förväntat:

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer