Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:"

Transkript

1 Korsholms senioren Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3 Seniorpunkten Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Det har nu gått åtta år sedan Korsholms kommuns dagcentral i Smedsby kom till. Det är under beteckningen dagcentral som inrättningen hittills varit känd. Sedan i höstas har den dock ett annat namn dvs. Seniorpunkten, på finska Senioripiste. Vill man vara kort i sitt utryckssätt är det förkortningen Sp som skall användas. Seniorpunkten är ett mångsidigt aktivitetscenter för framför allt korsholmare. Men förstås kan också andra daglediga delta i verksamheten, som till stor del allt har karaktären av social friskvård. På sidorna åtta till tio kan du läsa mer om vad Sp är och vad som försiggår där. Sånghäftet Sjung med oss så står det på pärmen till det nya sånghäfte som vår förening utarbetat med talkokrafter och nyligen låtit trycka. Premiär med att använda häftet var det vid månadsmötet i februari. Hur sånghäftet ser ut får du en uppfattning om genom att titta på bilden här intill. Lite mer uppgifter om häftet, som nu skall tjäna föreningen flera år framåt, framgår av texten i anslutning till en bild inne i tidningen. I det här numret bland annat: Det var inte bättre förr 3 Sånghäftet 4 Årsmötet 5 Föreningsnytt 6 Färre olyckor och bränder 7 Full fart på Seniorpunkten 8 Detta har hänt 11 Hälsningar från Österbottens MinnesLots 12 En resa, fem stater 13 Kommande evenemang bland annat: Månadsträff på Seniorpunkten 23.4 Hemliga resan 3.6 Sommarträff vid Meteorian 11.6 Resa till Åland Kom med och res till Europa sept. Friskvårdsdag i Botniahallen 5.10

2 Ordförandens spalt Vägen till framtiden heter utveckling Utan utveckling stannar allt, även en pensionärsförening. En grundsten för en trygg utveckling i en förening är att medlemsrekryteringen är god. Det ger bland annat resurser, ekonomiska och mänskliga, för arbetet till en ständig strävan att förbättra föreningens möjligheter att skapa största möjliga mervärde för sina medlemmar. Vårt förbund arbetar inte bara för de äldre pensionärerna. Svenska pensionärsförbundet (SPF), i Helsingfors, jobbar för alla finlandssvenska pensionärer. En stor del av detta arbete kommer säkert endast kommande generationers pensionärer att få nytta av. Förbundets arbete är i många frågor långsiktigt. Detta arbete sker även i samarbete med finska pensionärsorganisationer inom EETO-PIO. Vårt förbund är även medlem i AGE, den europeiska intresseorganisationen för äldrefrågor. I det internationella arbetet är en jämlik beskattning av pensionerna i EU en viktig fråga. Speciellt viktig är den för oss i Finland, där utlandspensionen beskattas extra hårt. Ett mål vi alla, var och en, kunde sträva efter vore att vart fjärde år värva en ny medlem. Hur skulle det nu gå till; jo de medlemmar som fyller år under första kvartalet värvar en ny medlem 2009, de som fyller år kvartal två värvar en ny medlem 2010, de som fyller år tredje kvartalet värvar en ny medlem 2011, och slutligen de som har födelsedag fjärde kvartalet värvar en ny medlem Självfallet står det var och en fritt att när som helst värva en eller flera nya medlemmar. Här följer ett litet tips; våra barn, eller deras partner, som nu är vuxna, börjar vara i den ålder då de borde börja tänka på att även de så småningom blir pensionärer. De skall då föra våra goda traditioner vidare till våra barnbarn. En medlemsavgift om 12 i året torde inte vara oöverkomlig för den goda sakens skull. En annan god sak med detta är ju att de också får tidningen God Tid, och där finner de nya idéer till ljuvliga gåvor till våra högtidsdagar, såsom födelsedagar och jämna bröllopsdagar. I förhoppning om en skön vår och sommar för er alla, PS. Fortsättning sid 15. Bli medlem! DS. Stig Landing Ordförande Korsholmssenioren Redaktionsgruppen för utgivningen av Korsholmssenioren består av: Stig Landing, ordförande och ansvarig utgivare Rimalvägen 320, Helsingby Tfn , e-post Håkan Wikberg, medlem i redaktionsgruppen Auroravägen 20, Korsholm Tfn , e-post Henrik Svarfvar, ordf. för aktivitetskommittén Mottatået 59, Tölby Tfn , e-post Börje Paro, sammankallare Tölby-Vikbyvägen 22, Vikby Tfn , e-post Barbro Åsbacka, layout och ombrytning Niklasvägen 4 H, Korsholm Tfn , e-post Fredrik Björk, webbmaster Brobackvägen 53, Helsingby Tfn , e-post 2 Nästa nummer av Korsholmssenioren är planerat att utkomma i månadsskiftet sept.-okt Text- och bildbidrag från föreningens medlemmar och stödpersoner välkomnas. De bör vara inlämnade senast 1 september till Stig Landing eller någon annan i gruppen. Tryck: Arkmedia Ab, Vasa

3 Det var inte bättre förr Text: Ole Norrback Ordförande för Svenska pensionärsförbundet De flesta av oss som nu går i pension är födda på 1940-talet. Vi lever i ett i alla avseenden bättre samhälle än det vi föddes till. Under hela mänsklighetens historia har ingen generation före oss kunnat se fram emot en så trygg ålderdom som vi kan göra. Särskilt boende för äldre var en otänkbar tanke för de flesta när vi föddes. Social- och hälsovård för alla kunde man bara drömma om på 40-talet. Dagens unga får en bredare och bättre utbildning än den vi fick. Brister till trots kan vi vara stolta över det samhälle vi varit med om att bygga och utveckla. Världen blir ändå aldrig färdig. När orättvisor uppstår kan de ibland vara svåra att korrigera. Under den långa period av tillväxt, som vi nu har haft, har inkomstskillnaderna ökat märkbart, delvis av förståeliga och acceptabla orsaker. Goda tider premierar ju bl.a. företagsamhet mera än dåliga tider. Om lågkonjunkturen nu blir långvarig kommer inkomstskillnaderna med säkerhet att minska märkbart, vilket också medför problem. Då minskar nämligen också skatteinkomsterna, vilket direkt kan beröra finansieringen av bl.a. vården och utbildningen. Pensionärerna inte en enhetlig grupp Inkomstskillnaderna utjämnas ju rätt effektivt av våra skatter och avgifter. Problemet är vissa grupper har inkomster som är mycket låga. Trots tillväxten vi har haft har vi inte lyckats se till att de lägsta pensionerna, stöden och överföringarna höjts till en mera rättvis nivå. Helt oberoende av om tiderna är bättre eller sämre är höjningen av de lägsta pensionerna samt bidragen till långtidsarbetslösa och ensamförsörjare viktigast. Pensionärerna är ingen enhetlig grupp. Vi utgör ju ett tvärsnitt av hela befolkningen men med åtminstone ett undantag; andelen kvinnor är större än i hela befolkningen. Ju högre åldern blir, dess mindre blir andelen män. Man kan just undra varför det är så. Kanske vi män i medeltal har svårare att visa känslor och att dämpa starka känslor sliter mera? Kanske ett nedärvt revirtänkande också sliter på själen och därmed också på kroppen? Också om skillnaderna minskat, så har männen i vår generation både supit och rökt mera än kvinnorna, med kortare liv som följd. Orsakerna till skillnaderna i livslängd mellan kvinnor och män är säkert många, men det är inte ointressant, åtminstone för männen, att känna till orsakerna. Socialt nätverk ger innehåll En sak tycks i alla fall vara klar; aktivitet och täta sociala nätverk höjer välbefinnandet och förlänger livet för både män och kvinnor. Också om livet inte i bokstavlig mening blir längre för alla, så ger aktiviteterna mera innehåll åt livet. Någon kan ibland föraktfull uttala sig om pensionärsföreningarna, som, kan tänka, bara ordnar resor och danser och möts i diskussionsklubbar på barer och kaféer. Just den typen av verksamhet, där nya och gamla vänner kan mötas, är så viktig eftersom den ger livet mera innehåll. Dans är dessutom en god form av fysisk motion, utom att det ofta är viktigare än vi tror att vi berör varandra och håller om varandra. Ensamheten är ju inte endast mental, den kan också vara mycket fysisk. Min rekommendation är att det lönar sig att gå med i pensionärsföreningarna. Ibland blir medlemskapet lika förpliktande som det är att ha hund; man får en god anledning att söka sig ut från hemmet och bland andra mänskor. När man möter andra föds alltid nya tankar och ens egna gamla sanningar kan bli utsatta för en helt nödvändig omprövning. Det är lättare att övertyga sig själv att man har rätt om ens egna tankar aldrig bryts och mäts mot andras tankar. Det är också lättare att bli förgrämd när man är ensam. I möte med andra är det lätt att upptäcka att i något avseende finns det alltid någon som har det värre. Datorn ett medel på gott och ont Datorn har blivit ett nytt medel i umgänget med andra. Datorn skapar både kontakter och isolering. På nätet kan man hitta intressanta mänskor som det är ett nöje att umgås med, men man kan också isolera sig bland likasinnade där alla börjar övertyga varandra om att alla andra har fel. I marginalen skapas små extrema grupper, som i värsta fall kan bli farliga för omgivningen. Så stor bitterhet och så starka aggressioner, som idag seglar omkring på nätet, syns nästa aldrig i direkta möten mellan mänskor. Dessvärre tror jag att en del av de bittraste inläggen görs av äldre isolerade mänskor, som av olika orsaker är mest missnöjda med sitt eget liv, men låter missnöjet gå ut över andra. En annan rekommendation är därför att vi skall ta med våra ensamma grannar och vänner i pensionärsföreningarna eller i någon annan aktivitet. Då gör vi en god gärning för en annan mänska, vilket ibland kan ge den största tillfredsställelsen. Vi som är äldre har kunskaper och erfarenheter som yngre generationer inte kunnat skaffa sig. Kan vi överföra våra erfarenheter och kunskaper på ett förståndigt sätt till barnen och barnbarnen, så kan de, när de är i vår ålder, med ännu större säkerhet säga som vi: Det var inte bättre förr. 3

4 Första titt på sånghäftet Här ser vi några medlemmar i föreningens styrelse samt fest- och aktivitetskommitté när man tar sig en första titt på det nya sånghäftet Sjung med oss, som nyligen utarbetats och tryckts. Det är kan man gott säga en snygg utgåva med tilltalande pärm och ett innehåll som omfattar 57 allsånger fördelade på 32 sidor. Sångerna är sådana som de flesta av oss mycket väl känner till och tycker om, men några icke lika kända finns också med. Häftet har gjorts med talkokrafter på sätt som inte belastar pensionärsföreningens ekonomi. Styrelsen framför därför ett varmt tack till de medlemmar och sponsorer som med olika insatser bidragit till förverkligandet. Dessa är framför allt Maria Andila, Dan Lillas, Helena och Håkan Wikberg, Gun-Britt Pörn, Gunnel och Börje Paro, Vediamo och Arkmedia. De som på bilden bekantar sig med det nya sånghäftet är sittande fr.v. Henrik Svarfvar, Gun-Britt Pörn och Helena Wikberg samt stående bakom dem Börje Paro, Else-Maj Sabel, Siv Nordlund och Stig Landing. Adressen till vår hemsida Alternativ I korsholm.spfpension.fi Alternativ II Förbundets hemsida spfpension.fi Klicka: I Föreningar, II Österbotten, III Korsholm 4

5 Föreningens årsmöte Korsholms pensionärsförening r.f. höll sitt årsmöte torsdagen den på Seniorpunkten i Smedsby och valde styrelsemedlemmar och övriga funktionärer för innevarande verksamhetsår. Styrelsen Stig Landing ordförande Johan-Erik Berts viceordförande Håkan Wikberg sekreterare Börje Paro kassör Övriga ordinarie styrelsemedlemmar: Per-Erik Backlund (ny), Marita Eur, Jan-Erik Herrgård, Inga-Britt Rosbäck (ny), Mona Smeds och Marianne Österåker. Ersättare: Stig Bonn, Göran Enegren, Stefan Håkans och Helena Iilahti Medlemmar i pensionärshemmens direktioner: Helsinghörnan: Göran Enegren ordförande, Ann- Mari Granholm, Jörgen Holm, Stig Landing och Siv Nordlund med Sigel Ek och Birgitta Södergård som ersättare. Jungsbo: Stefan Håkans ordförande, Ann-Katrin Burman, Marina Lindén och Maj-Lis Olén med Alvar Lithén som ersättare. Weikarshemmet: Stig Bonn ordförande, Ingeborg Berg, Saimi Smeds och Bjarne Sundholm med Birgit Berg och Anna-Lisa Pått som ersättare. Medlemmar i fest- och aktivitetskommittén: Henrik Svarfvar ordförande, Kaj-Erik Pått viceordförande, Gun-Britt Pörn sekreterare, Rakel Malm kassör, Dan Lillas, Siv Nordlund, Else-Maj Sabel, och Helena Wikberg. Revisorer: Johan-Erik Fant och Agneta Riddar med Ulla Lindvall och Henrik Ingo som ersättare. Svenska Pensionärsförbundets frågesportfinal Frågesportfinalen försiggick detta år i samband med förbundets vårvinterkryssning onsdagen den 11 mars ombord på M/S Baltic Princess i farvattnen mellan Tallinn och Helsingfors. I den synnerligen jämna kampen utgick Jakobstadsföreningen Milstolpen som knapp segrare före Sjundeå pensionärer. Korsholms pensionärsförening belade en hedersam tredjeplats och hemförde en prissumma på 100 euro, som går till föreningen. I laget från Korsholm deltog Britta Almén, Kaj-Erik Pått och Håkan Wikberg. Resultat 1. Pensionärsföreningen Milstolpen 30 poäng 2. Sjundeå pensionärer 29 poäng 3. Korsholms pensionärsförening 28 poäng 4. Borgå svenska pensionärer 27 poäng 5. Pensionärsföreningen i Tammerfors 25 poäng 6. Eira pensionärer 13 poäng Korsholms lag Britta Almén, Kaj-Erik Pått och Håkan Wikberg med det segrande laget från Jakobstad i bakgrunden. 5

6 Text: Henrik Svarfvar Föreningsnytt! Det kommer att hända en hel del i vår förening under vårvintern, våren och sommaren och våra medlemmar är välkomma att delta i aktiviteterna. Närmare information om de olika aktiviteterna kommer att finnas i Vbl:s föreningsspalt och på vår hemsida korsholm. spfpension.fi/startsida Vårvinterfest i Helsingby Föreningens sedvanliga vårvinterfest ordnas söndagen den 22.3 kl i UF Hoppets lokal i Helsingby. I programmet medverkar kommundirektör Rurik Ahlberg med festtal. Mobilatekören sjunger och Smedarna spelar både i programmet och till dansen. Servering av kaffe och smörgås ingår i inträdet. Månadsträff i april Vinterns sista månadsträff ordnas på Seniorpunkten i Smedsby torsdagen den 23 april kl Sommarträff i juni Vi möts ute i naturen till sommarträff torsdagen den 11 juni kl vid Meteorian på Söderfjärden i Sundom. Matts Andersén berättar om Söderfjärden och om Meteorian. Vi dricker kaffe och grillar korv. Hemliga resan Sommarens hemliga resor ordnas i början av juli och är endagsresor. Vi åker på morgonen och återkommer på kvällen. Den första resan är inbokad till fredagen den 3 juli och den andra till måndagen den 6 juli. Vi åker med Touring Partners buss och Peter Söderqvist som chaufför. Anmälningar börjar tas emot på vårfesten i Helsingby och efter 22.3 tas anmälningar emot av Henrik Svarfvar tel , mobil Resa till Åland Föreningen ordnar tillsammans med Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb och VIPS en resa till Åland augusti. Vi åker till Åland den norra skärgårdsvägen via Brändö och Kumlinge och hem från Mariehamn med Viking Line till Åbo. Resans pris är 230 och i det ingår buss, färjor, övernattningar två nätter med halvpension samt buffé på båten till Åbo. Även till den resan tas anmälningar emot av Henrik Svarfvar, som också lämnar mera information om resan. Motionsdag i Botniahallen Motions- och informationsdag för pensionärer ordnas också i år i Botniahallen måndagen den 5 oktober. Denna dag är helt reserverad för oss seniorer och där kommer det att bjudas på föreläsningar, olika motionsjippon, utställningar m.m. allt riktat till seniorerna. Distriktsnytt! SPF:s österbottniska distrikt ordnar en hel del aktiviteter under våren, sommaren och hösten där alla medlemmar i vår förening kan delta. Vårträff i Närpes Distriktets vårträff för oss söder om landsvägen, ordnas denna gång på Yttermarkgården i Närpes fredagen den 3 april med program, och med förbundsordförande Ole Norrback som huvudtalare samt dans. Sommarfest på Fagerö Sommarens stora sommarfest arrangeras på Fagerö i Närpes onsdagen den 5 augusti. Utfärd till Kuortane Distriktets endagsutfärd går i september till Kuortane, där det bjuds på mat, program och dans. Resor Distriktet ordnar också i höst resor till Sydeuropa, vilka framgår av skild ruta i tidningen Förbundsnytt Svenska pensionärsförbundet ordnar en hel del aktiviteter för föreningarnas medlemmar. Alla medlemmar är välkommna med. Detaljerad information finns i God Tid om de olika resorna med avgång från Helsingfors. Där informeras också om förbundets övriga evenemang. Seniorkryssnig till Stockholm Förbundets seniorkryssning ordnas i år den och är en av de förbundsaktiviteter till vilken det ordnas egen transport från Österbotten. På Seniorkryssningen erbjuds underhållning, exkursioner och ett seminarium om aktuella frågor för pensionärerna. 6

7 Färre olyckor och bränder om man tänker efter före Text: Brandingenjör Thomas Nyqvist Österbottens Räddningsverk Det är lätt att tänka det händer inte mig när det gäller olyckor. Tyvärr är sanningen den att en olycka kan drabba vem som helst. Att tänka efter före är ett sätt att förbereda sig för oväntade situationer och för att undvika onödiga olyckor. Äldre människor är i flera fall utsatta för flera olyckor, ofta på grund av att sinnen och rörligheten försämras med åldern. Förmågan att märka farosituationer och att handla i dem blir sämre då man blir äldre. Konsekvenserna av olyckor är ofta negativa och kan begränsa möjligheterna till ett aktivt liv. Alla människor är olika, så det gäller att utgå ifrån sig själv och sin omgivning då man strävar efter att förbättra möjligheterna för att inte bli utsatt för olyckor. I vårdhem sköter personalen om att omgivningen är säker, men i det egna hemmet måste var och en själv se till att omgivningen är säker och risken för olyckor är liten. Här följer påminnelser och information om risker som finns omkring oss. Texten innehåller även tips om hur olyckor kan förebyggas och hur konsekvenserna av dem kan minskas. Fallolyckor Fallolyckor är mycket vanliga. Fall orsakar de flesta av åldringars sjukhuskrävande skador och dödsolyckor. Som exempel drabbades år kvinnor och män över 80 år av fallolyckor, som krävde sjukhusvård. Orsakerna till fallolyckor finns både i personliga egenskaper (sjukdomar, rörelseförmågan) och yttre faktorer (omgivande miljön). Enligt undersökningar finns det faktorer som ökar risken för att falla i till och med 80 % av äldres boendemiljöer. Med för ändamålet utvecklade checklistor kan alla behändigt undersöka sin egen miljö och märka de allvarligaste bristerna i hemmet. Det är väldigt viktigt att känna till och förstå riskerna för att kunna undvika dem och se till att man inte drabbas av dem. Var och en bör systematiskt kartlägga sin egen boendemiljö för att hitta faromomenten som där gömmer sig. Tips för att undvika fallolyckor: Ha telefonen nära till hands Använd endast stabila stegar ifall du måste klättra för att nå upp Ta bort eller fäst saker som du kan snubbla på i hemmet (sladdar, mattor, trösklar) Använd halkfria skodon både ute och inne Se till att ha bra belysning och använd gärna nattlampor Använd rätt glasögon för rätt tillfällen Montera handtag där det behövs stöd för att stiga upp Använd rätt inställda hjälpmedel Trapporna ska ha ledstång Se till att gården blir sandad Bränder I Finland dör cirka 100 personer varje år i bränder. Jämfört med övriga europeiska länder är brandoffren betydligt fler i Finland, fastän egendomsskadorna bedöms vara mindre. De flesta av personskadorna vid bränder, 90 % av dödsfallen, uppkommer i bostadsutrymmen. Därför är det viktigt att se till att den egna bostaden är så brandsäker som möjligt. Äldre människor drabbas i högre utsträckning av skador och dödsfall i bränder, ofta på grund av den nedsatta funktionsförmågan. De flesta finländska hem har försetts med brandvarnare. Brandvarnare har varit obligatoriska i alla bostäder sedan år 2000 i Finland. Trots att de flesta har brandvarnare är det få som underhåller dem och håller brandvarnarna funktionsdugliga. Endast en fungerande och rätt placerad brandvarnare hinner varna dig och din familj i tid. I bästa fall ger brandvarnarna även tid att försöka släcka en brand i tidigt skede och rädda hemmet. Viktigast är det att samtliga hinner ut ur den brinnande bostaden. Eftersom förhållandena i bostaden utvecklas till livsfarliga inom cirka 3-5 minuter efter att branden börjat. Brandvarnare ska installeras enligt tillverkarens anvisningar. Den bör placeras i taket och den ska ha 50 cm fritt utrymme runt om. Brandvarnarna bör i första hand placeras längs rutter som leder till utgång (ytterdörr) och i sovrummen. Man bör ha en brandvarnare per 60 m 2 golvyta i varje våning. Brandvarnarna bör testas med testknappen varje månad och batteriet bör bytas varje år, då man använder vanliga batterier. För att inte behöva klättra upp till taket för underhåll av brandvarnarna kan man installera batterifack på lämpligt ställe (t.ex. på väggen) eller låta installera till elnätet anslutna brandvarnare. Man bör även se till att man har någon form av släckningsutrustning i hemmet. Handbrandsläckare och släckningsfilt är ändamålsenlig släckningsutrustning i varje hem. Se även till att du kan använda din släckningsutrustning. Tips för att undvika brand och begränsa skadorna: Ställ aldrig ljus nära brännbart material. Ha alltid levande ljus under uppsikt och släck dem innan du avlägsnar dig från rummet. Forts. på sid 12 7

8 Full fart på Seniorpunkten! Text: Viola Mitts Foto: Tommy Lahti Åtta händelserika år har gått sedan Korsholms kommuns dagcentral kom till, dvs. det som sedan hösten 2008 heter Seniorpunkten och utgör en del av den byggnad vid Niklasvägen 1 i Smedsby där Folkhälsans hus också inryms. Huset har med andra ord två aktörer som arbetar under samma tak. Seniorpunktens namn på finska är Senioripiste och som gemensam förkortning på båda språken har Sp lanserats. Det är en förkortning som vi hoppas skall falla gemene man på läppen något som fortsättningen får utvisa. Seniorpunktens del har byggts av kommunen och har socialnämnden som styrande organ. Vad är vi och vad gör vi hela dagarna? Seniorpunkten är ett mångsidigt aktivitetscenter för korsholmare i ålderskategorin 65+, men även andra daglediga kan delta. Huset är unikt, det finns inte många liknande aktivitetshus i kommunal regi i Svenskfinland. Det pågick en process på tio år innan huset byggdes. Vi arbetar utgående från en modell från Danmark som uppmanar deltagarna att själva leda och ta initiativ till olika verksamheter. Vi uppmanar våra pensionärer att komma med förslag och idéer och personalen försöker hörsamma förslagen och vi gör vårt bästa för att besökarna ska trivas och vara de unika deltagare som de är. Del av omsorgsprogram Det ingår i kommunens äldreomsorgsprogram att ha dagcenterverksamhet. Verksamhet består i huvudsak av förebyggande social friskvård. Varje vecka förutom i juli ordnas dagcenterverksamhet och olika slags sysselsättningar inom hobby och träslöjd. Från vänster Jarl Jalle Tuure, Kerstin Dahlkar, Viola Mitts, Kerstin Karlsson och Robert Blomqvist. Vår arbetsglädje är nöjda och glada deltagare. 8

9 Vi ordnar eftermiddagsdanser/mogendanser varje månad från september t.o.m. maj. Danserna är mycket välbesökta och efterfrågade. De uppfyller en viktig funktion i vår tid då alla verkar ha bråttom och inte ger sig tid för varandra. Här har man tid för att prata, dansa och det viktigaste av allt att skratta. Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Andra viktiga återkommande aktiviteter är allsångs- och musikkonserter, föreläsningar, bingon, marknader och olika Må bra-dagar samt gymnastik i olika former. Boccia spelas alla tisdagar; det är en trevlig social samvaro/sport där både knopp och kropp deltar. Och alla kan delta! En del seniorer från norra Korsholm träffas på onsdagarna och spelar boule. Det är en tävlingsform där deltagarna spelar mot varandra i lag. Vi ordnar även utställningar med uppehåll från midsommar till augusti. Deltagarantalet och verksamheten ökar hela tiden och ibland känns huset trångt. Klubbar, föreningsträffar Seniorföreningar och klubbar kan ordna möten och träffar på Seniorpunkten. Korsholms pensionärsförening håller sina månadsträffar och möten på Sp. Många deltagare tycker att stället är bra för att det ligger i centrum av Korsholm. De kan i samband med träffarna uträtta andra viktiga ärenden i omnejden. Äldrerådet i Korsholm har också Seniorpunkten som sin hemvist. Undertecknad fungerar som sekreterare för rådet och vet att samarbetet fungerar bra med pensionärsföreningarna. Hemservicen i Smedsby har också sin byrå här. Det finns möjlighet att hyra utrymmen på Sp för privatpersoner, föreningar och företag. Vem jobbar på Sp! Vi har två sysselsättningsledare, varav Kerstin Dahlkar arbetar heltid och har hand om den mångsidiga och kreativa hobbyverksamheten på Sp. Hon handhar också sysselsättningen ute på pensionärshemmen i Kvevlax, Replot, Helsingby, Veikars, Jungsund och Solf. Där får hugade deltagare goda råd om både det ena och det andra. Kerstin Karlsson arbetar deltid och handhar dagcenterverksamheten från två av kommunens distrikt. Det är seniorer från Smedsby och Norra Korsholm som deltar. För deltagande i grupperna behövs ett beslut eller en bedömning av en hemserviceledare eller dagcenterledaren. Grupperna aktiverar sig med minnesträning, Forts. på nästa sida Vårt motto Dans berikar livet. Korsholms gillet spelade till februari-dansen med 90 deltagare. 9

10 social samvaro, kaffe och mat, möjlighet till badservice, utfärder och fester, ja allt möjligt givande tillsammans! Dagcenterverksamhet i de övriga kommundelarna ordnas av kommunens hemservice. Kerstin Karlsson leder också en psykosocial grupp varje torsdag. Finsk dagcenter ordnas varje tisdag tillsammans med närvårdare Heli Yli-Koski. Träslöjden vid Seniorspunkten leds två dagar i veckan av Jarl Tuure. Det är omtyckta dagar där både kvinnor och män deltar. Jalle fungerar som ställets serviceman och är vårt allt i allo. Robert Blomqvist är en ny arbetstagare som arbetar med allt mellan A till Ö. Själv heter jag Viola Mitts och fungerar som Seniorpunktens ledare. Mitt arbete består av att leda, planera, utveckla och utvärdera service till pensionärer och andra kundgrupper. Mitt arbete är omväxlande, stimulerande och givande! Just nu sprattlar hela jag för planerandet av höstens Friskvårdsdag måndag i Botniahallen. En annan hjärtesak i mitt arbete är Fredagsträffen med deltagare från huset med omnejd och med mångsidigt program där deltagarna själva är medverkande. Här är det Ulla Snellman från Smedsby som har vävtur. Här väver hon en modern löpare. Våra tre vävstolar är så flitigt i användning att det behövs kölistor! Torsdagsträffen poserar och tränar inför turneringen i Ringwurf! Damerna träffas varje torsdag för dagcenterverksamhet. Deltagarnas namn från vänster Inga Loo, Elsa Häggman, Aili Nygård, Helena Käcko, Margaretha Pada, Gunborg Lithén, Frida Sid och Elisabeth Ingman. På bilden saknas Gösta Beijar och Gunda Ingman. Samarbetspartners Seniorpunkten har flera viktiga partners som vi samarbetar med: Vår viktigaste samarbetspartner är kommunens vuxeninstitut. Institutet ordnar kurser för våra seniorer och vi står för utrymme. Vi samarbetar och ger varandra förslag. Korsholms Pensionärsförening r.f., Pensionärsförbundet och Äldrerådet i Korsholm Korsholms musikinstitut utgör en viktig del i samarbetet, de ordnar allsångskonserter där alla är välkomna att delta. Även övningar och danskurser hålls på Sp. Folkhälsan hus och vi själva är de som utgör grunden för verksamheten i huset! Samarbetspartners är också församlingar, andra samfund, skolor, andra yrkesgrupper, kommuner och andra pensionärer och privatpersoner. Dessutom deltar Sp i projektet Idrott och motion för specialgrupper och i Friskvårdsdagen i Botniahallen m.m. Alla pensionärer och även alla som kan tillföra oss något eller som vi kan ge något är välkomna till Seniorpunkten! Den håller öppet från måndag till fredag kl Cafeterian är öppen för lunch och kaffe alla dagar i året. Tfn Adress: Niklasvägen 1, Korsholm. E-post: 10

11 Text: Henrik Svarfvar Per Thomasfolk 60 år Korsholms senioren nr 1/2009 Svenska pensionärsförbundets ombudsman i Österbotten, Per Thomasfolk fyllde i mitten av februari 60 år och uppvaktades vid en kaffesits på Vallonia av vår förening tillsammans med övriga österbottniska föreningar. Thomasfolk, som fungerat som SPF:s österbottniska ombudsman sedan början av 1990-talet, har hand om de flesta av förbundets aktiviteter som ordnas i Österbotten, inklusive det österbottniska distriktet. Han fungerar också som sekreterare i SPF:s styrelse och i förbundets medlems- och aktivitetskommitté. Hans stora passion, utanför jobbet, är cykling och kommunalpolitik samt att umgås med sitt barnbarn, varför föreningarna uppvaktade 60- åringen med delar till en ny cykel. Förutom delar till en ny cykel i form av inbetalda summor från pensionärsföreningar och enskilda fick Per Thomasfolk också motta blommor och en del andra konkreta ting. Friskvårdsdagar I höst närmare bestämt 4-5 oktober blir det igen friskvårdsdagar i Botniahallen. Måndagen den 5 oktober är speciellt avsedd för seniorer och pensionärer. Av punkterna nedan ser du att det blir en fartfylld dag! En dag med intressanta föreläsningar Stor mässa Jumpa och tester Pröva på alternativa vårdmetoder En dag där seniorer, studerande, vårdpersonal och anhöriga kan träffas och skapa kontakter för framtiden Diskussionscafé i hallen Med mycket mera Mat och kaffe finns att köpas under hela dagen! Redan nu har många anmält sitt intresse att vara medarrangörer. Till dem hör Botniahallens friskvårdscenter, Korsholm pensionärsförening r.f., Pensionärsförbundet, Äldrecentrum Österbotten, Sp Seniorpunkten. Huvudarrangör: Äldrerådet i Korsholm. Tfn En god vän är som... En god vän hjälper, som aspirin En god vän är pålitlig, som dubbdäck En god vän piggar upp som en regnskur En god vän är alltid efterlängtad, som sommaren En god vän är som ett eget hem det vill man inte avstå från Goda vänner är som lyktor längs vägen, de gör inte vägen kortare, men ljusare att vandra. 11

12 Hälsningar från Österbottens MinnesLots Den 28 januari 2009 fick jag glädjen att komma och besöka Korsholms pensionärsförening r.f. på Seniorpunkten i Smedsby. På årets första träff blev det förutom sång och trevlig samvaro även information om minnet och minnets varningstecken. Föreläsningen inleddes med lite information om Österbottens MinnesLots. Som är ett femårigt projekt ( ) och finansieras av PAF. Målet är att skapa ett tvåspråkigt expert- och stödcenter för minnesfrågor i landskapet Österbotten samt att befrämja utvecklingen och förankringen av stöd och serviceformer för personer med minnesstörningar och deras anhöriga. Till våra verksamhetsformer hör bl.a. demensrådgivning och servicehandledning, stödgrupper, minnesträning och föreläsningstillfällen. Vårt kontor finns på Samarbetscentret i Vasa, Berggatan 2-4. Minnet är ett ämne som berör alla åldrar, yngre och äldre. Alla behöver vi vårt minne. Då man blir äldre sker vissa förändringar med minnet. Då man blir äldre kan det bli svårare att koncentrera sig och att sortera, bearbeta och koda in i minnet utan stöd. Som äldre blir man mera känslig för stress och behöver mera tid för att lära sig nya saker och plocka fram informationen. Många äldre nämner också svårigheter att komma ihåg namn. Men jag vill även nämna att med åldern utvecklas också en del förmågor som t.ex. kunskap, praktiska färdigheter och bedömningsförmågan. När det gäller minnets varningstecken så finns det framförallt två tecken som man skall ta fasta på. Det är om man själv eller en anhörig är orolig för närminnet och om man försöker dölja minnesstörningen. Ett annat viktigt varningstecken är om minnesstörningarna påverkar det dagliga livet. Om förändringarna i minnet oroar dig själv eller andra så ska man söka hjälp. Det är viktigt att ta reda på orsaken till minnesstörningarna. Man kan sköta om sitt minne genom att använda hjärnan t.ex. lösa korsord, sjunga i kör, handarbeta och lösa olika kluriga problem. Även god sömn, motion och näringsrik kost främjar minnet. Och glöm inte att uppehålla det sociala nätverket, det är viktigt för minnet! Jag vill önska er alla en god fortsättning samt utmanar er att träna minnet! Med vänlig hälsning, projektarbetare Jenny Laaksonen Färre olyckor... forts. från sid 7 Håll köksfläkten ren från fett. En brand på spisen släcks genom att kväva elden (släckningsfilt, kastrullock), använd inte vatten. Använd inga elapparater som krånglar, få dem reparerade av yrkesman eller ersätt dem med nya. Se till att elapparater har tillräcklig luftcirkulation och ställ inget ovanpå dem. Stäng av elapparater som inte används. Använd timer (säkerhetsklocka) på elapparater ifall du inte kommer ihåg att stänga av dem. Rök aldrig i sängen eller soffan. Om du råkar utför brand, gör så här: Rädda dig själv och andra i din närhet Varna övriga i fara Gör nödanmälan till numret 112 från säker plats Släck branden om möjligt. Begränsa branden genom att stänga dörrar på vägen ut Mera information fås från ditt lokala räddningsverk och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. 12

13 Text: Kaj-Erik Pått En resa, fem stater Bert Bäck gav i nummer 1/2009 av God Tid enypperlig skildring av österbottniska pensionärsdistriktets resa till Rivieran. Eftersom tillströmningen av anmälda blev stor, arrangerades i själv verket två resor, av vilka undertecknad deltog i den första. Resornas riktning blev spegelvänd, den första startade i Milano med Barcelona som slutmål medan den andra hade motsatt destination. Trots att resorna i stort sett var intakta, sätter jag här mina hågkomster beträffande den första resan på pränt. Under de första dagarna i bussen, med Niclas vid ratten, frapperades vi av de otaliga tunnlar som passerades. Västalperna utsträcker sina bergskedjor ända till Medlehavet. De avgiftsbelagda motorvägsanslutningarna såg även till att Niclas hela tiden fick ha eurobörsen i beredskap. Utflykter Sedan vi installerat oss i byn Santo Stefano på italienska sidan, gjordes utflykter till franska sidan där San Remo var närmaste stad. Här tillbringade den berömde vetenskapsmannen och donatorn Alfred Nobel sina sista år. Han avled den 10 december 1896 och fem år senare från sagda datum, började man dela ut priser inom de fem discipliner som testamentet stipulerade. Nobels villa står kvar och all blomsterutsmyckning i samband med nobelfestligheterna levereras av Sam Remo stad. I trakten guppar också österbottningen Lillbackas lyxkryssare vid sidan av hundratals andra. Parfymeriet i Grasse blev en mardröm för ett par allergiker medan andra med välbehag inhalerade dofterna i fabriken. Färden fortsatte till St. Paul de Vence uppe på en kulle. Den lilla staden är omgiven av höga murar och påminner om t.ex. Rothenburg i Tyskland. De smala gatorna tillåter förstås inte biltrafik. Som vanligt på turistorter alternerar konst-, mode- och souvenirbutiker med kaféer och restauranger. Resdammet efter utflykten kunde man göra sig kvitt, antingen i duschen eller också i Medelhavet. Monaco en höjdpunkt Många hade väl motsett besöket i Monaco som en av resans höjdpunkter. Efter en kort torgrunda i Nice, där guiden anslöt sig till sällskapet, styrdes kosan mot lilleputtstaten, knappt större än ett rejält österbottniskt bondehemman. Riket har varit suveränt alltsedan 1297, styrt av Grimaldi-ätten, med ett kort uppehåll under Napoleontiden. I medlet av 1800-talet insåg dåvarande regenten Charles den III att man av Monaco kunde skapa en lukrativ semesterort. Han engagerade en ung fransk finansförståsigpåare Francois Blanc att leda och utveckla la societé des bains de mère (ung. Havets badsällskap) samtidigt som arkitekten Garnier utsågs att rita det berömda Casinot som placerades i stadsdelen Monte Carlo. Eftersom alla spel om pengar då var förbjudna i Frankrike drogs den europeiska noblessen hit och draghjälp fick man samtidigt av den nya järnvägen som drogs till Nice, endast halvannan mil från Monaco. Garnier ritade även flera andra monumentala byggnader i närheten av Casinot under den s.k. vackra epoken. Entrén till ingångshallen är avgiftsfri men vill man ta sig en titt på spelhallarna betingar detta en avgift på 8 euro. Pass måste man uppvisa och därefter blir man inregistrerad som fullvärdig spelare. Såväl tak- som väggmålningarna är av mycket hög klass. Museum, katedral, trädgård I den gamla stadskärnan ligger bl.a. det oceanografiska muséet, grundat i början på förra seklet av prins Albert I, som från sina jordenruntresor hemförde såväl levande som materiell rekvisita, Forts. nästa sida 13

14 senare kompletterad av den kände marinbiologen och djuphavsforskaren Jaques Cousteao. Man passerar den exotiska trädgården innan man kommer till katedralen. I koret riktades kamerablixtarna mot minnesplattorna med Grace Kellys och furst Rainiers inskription. Mycket av den glamour som tillskrivs Monaco bygger på kärlekssagan mellan dessa. Paret fick tre barn vilka tidvis fått figurera i skvallerpressen. Den nuvarande regenten Albert II bor i Grimaldipalatset, vars trädgård är tillgänglig för allmänheten men även palatset torde ta emot besök under prinsens semesterresor. Enligt hörsägen får Monaco bibehålla sin suveränitet så länge den nuvarande härskarätten består. Tills vidare har furst Albert ingen (legal) arvinge. Det kan nämnas att den kända finländska bilföraren Mika Häkkinen bor nästgårds till furstepalatset. Samarbete med Frankrike Evenemang värda att notera är det årligen återkommande rallyt, när bergsvägarna är som halast, samt Formula 1-loppet som utspelas på de smala och krokiga gatorna i Monte Carlo. Musikoch cirkusfestivalerna firas oftast i närvaro av representanter för fursteätten. Post, telefon samt valutatransaktioner sker i samråd med Frankrike medan frimärksutgivning och radiosändningar är interna angelägenheter. Av de ca som skall trängas på en yta av knappt 2 km², anses endast vara äkta monegasker. Bristen på byggmark är uppenbar och knappast kan man använda samma exploateringstal som hos oss. Det hela avhjälps genom att man bygger på höjden, exempelvis är ett hus byggt i 37 våningar, eller så bygger man ut mot havet, vilket fallet är med den nya stadsdelen Fontville där förresten prinsessan Stephanie bor. Katalanskt Andorra Nästa anhalt på vägen västerut var ett annat furstendöme, dvs. Andorra insprängt i en djup dalgång omgivet av höga fjälltoppar. Tidigare hade landet en suspekt klang som tillhåll för smugglare och skattesmitare. Numera lockas turister med ett rikt utbud av billiga varor. Nämnas kan att landet är det enda i världen där katalanska är officiellt språk. Skillnaden mellan spanska och katalanska anses vara lika stor som mellan svenska och tyska. Tidtabellen var snäv och middagen väntade på nästa övernattningsställe, där det för övrigt rustades till bröllop. Hotellägaren visade sig vara en sann beundrare av Kimi Räikkönen med vilken han poserade på flera foton och det visade sig att han hade en Ferrari i källaren. Långsiktigt bygge Sista dagen tillägnades Barcelona där olympiastadion från 1992, fotbollsstadion för åskådare samt den i slutet på talet påbörjade katedralbyggnaden La Sagrada Familia utgjorde de största dragplåstren. Man förväntar sig att den originella kyrkan ska bli färdig I samband med fotbollsstadion finns att museum som belyser bollarnas, kängornas och speldräkternas utveckling alltifrån fotbollens barndom. Den sista natten tillbringades i Barcelona innan det följande morgon bar av till flygfältet och incheckningen inför hemresan. Resan är värd att rekommenderas. På en vecka hann man uppleva fem stater. Den vanliga semesterresan går ju till en viss ort, där man tillbringar en vecka eller två varefter återresan anträdes. Här hade man ett 40-tal medresenärer att mingla med, både i och utanför bussen, vilket naturligtvis ytterligare förgyllde samvaron. Kom med och res till Europa! Nu erbjuds våra medlemmar igen möjlighet att komma med på resor till Sydeuropa. Det är SPF:s österbottniska distrikt som ordnar två resor i september 2009 den ena till Italien och den andra till Slovenien-Kroatien. Italien Resan till Italien har Gardasjön och Dolomiterna som resmål och ordnas med flyg till Milano och flyg hem från München. Under vistelsen i Italien har vi OT:s buss till förfogande. Resans pris är i vilket ingår flyg, sex övernattningar med halvpension samt OT:s buss. 14 Slovenien-Kroatien Text: Henrik Svarfvar Höstens andra resa går till Slovenien och Kroatien med flyg tur och retur till Ljubljana. Också på den resan har vi OT:s buss till förfogande. Vi upplever huvudstaden Ljubljana, nationalparken Plitvice och Istria halvön med staden Rovinj. För denna resa uppärs en avgift om 1450 var i ingår flyg, 7 övernattningar med halvpension, 3 luncher och OT:s buss. På båda resorna medföljer reseledare från SPF och intresserade kan ta kontakt med Henrik Svarfvar, tel eller mobil för information och anmälan.

15 Korsholms pensionärsförening r.f. tackar varmt företag, organisationer, privatpersoner och okända donatorer, som sponsorerat vår verksamhet och på så sätt bidragit till våra medlemmars trivsel. Agrimarket Aktia Bank Aktia Bank Helsingby Aktia Bank, Smedsby Akitastiftelsen i Korsholm Anvia Arkmedia Ab Blomsterhandel Fant Blomsterhandel Florina Bäck & Vilén Företagstjänst Ab Ecce Re Ab, Vöråpojken Fennia Finska Bokhandeln Gros Bokhandel Knip Andreas Hembageri Korsholms kommun Kvevlax Sparbank K-Supermarket Piffi, Smedsby Marander Maskinservice Mias Design, Saluhallen Nancy Style Panorama Ab Petalax Mattan Riitan Herkku Oy Solf Gräv & Schakt Ab Solf Gästgivargård Solf Rör Ab Solf Trä Ab Svenska Pensionärsförbundet Vasa Teater Vediamo videoproduktion Veritas Yrkesakademin/Restaurang Fyrklövern Yves Rocher Ålandsbanken Österbottens Svenska Producentförbund Östra Korsholms Andelsbank Rakel och Rudolf Malm Siv Nordlund Stig Landing Anna-Lisa och Kaj-Erik Pått Else-Maj och Per-Erik Sabel Mona och Ingmar Smeds Carita och Henrik Svarfvar Roshild Westerlund Tack! Bli medlem i KORSHOLMS PENSIONÄRSFÖRENING r.f. Ring: Rakel Malm Rakels adress är: Hägnvägen 7, Solf, e-post: Medlemsavgiften är endast 12 euro/år och då ingår förbundets medlemstidning God Tid som utkommer med 9 nummer per år och Korsholmssenioren med 2 nr/år. NAMN: ADRESS: POSTADRESS: E-POSTADRESS: 15

16 Korsholmssenioren nr 1/

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar.

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2013 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. har det 43:dra verksamhetsåret 2013 haft 844 mar vid årets

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 FÖRBUNDSNYTT Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 Nu är sommaren förbi och vi drar igång igen med friska tag! Här är en del tips och idéer, som du får ta upp med styrelsen

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2014

Programblad Vår - Sommar 2014 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

På en rullande sten växer ingen mossa

På en rullande sten växer ingen mossa På en rullande sten växer ingen mossa Jag värdesätter PCF som pensionstagarnas egen intresseorganisation och för att den försvarar pensionstagare Det bästa med PCF är att där finns många aktiviteter och

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Ombudsmännens besök. Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk

Ombudsmännens besök. Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk Ombudsmännens besök Jan Holmberg, Mona Lehtonen, Per Thomasfolk Verksamhetens huvudpunkter är Intressebevakning Trivsel och stimulans Pensionärer som resurs Tvådelat frågeformulär A. FÖRENINGEN B. FÖRBUNDET

Läs mer

Resekoordinatorträff 2014. SPF Österbotten

Resekoordinatorträff 2014. SPF Österbotten Resekoordinatorträff 2014 SPF Österbotten Reseenkät 2014 Utvärdering av föreningarnas svar och åsikter angående regionens reseverksamhet. Vid utvärderingen har vissa av frågorna kunnat bedömmas med reella

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Finland via Åland med Fortum Power Riders. 2013-06-05 tom 2013-06-10

Finland via Åland med Fortum Power Riders. 2013-06-05 tom 2013-06-10 Deltagare: Håkan Andersson och Börje Salonen. Börje och jag hade pratat en tid om att åka till Åbo via Åland. Vi fick lite tips från medlemmar i klubben samt från bekantas bekanta. I någorlunda god tid

Läs mer

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad 1 Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset 651 85 Karlstad RECEPTION: 48 350 RESTAURANG: 48 308 Telefonnumret

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap Kära medlemmar! Vilken härlig höst vi har att se fram emot. Dels för att vi får träffas och umgås igen naturligtvis, men också för att vi får möjlighet att både inspireras och glädjas av det rika utbud

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 Nu är sommaren snart här. De ordinarie studiecirklarna slutar under v. 24 (12/6), men Västerorts Aktivitetscenter kommer att hålla öppet

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

MÅNADSBLAD DECEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon:

MÅNADSBLAD DECEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon: MÅNADSBLAD DECEMBER-16 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 VÄSTERÅS Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Tvåänds-stickning 09.00-12.00 Internationella danser (Avslutning

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer